Zabiegi chirurgii przedprotetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabiegi chirurgii przedprotetycznej"

Transkrypt

1 Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Celem chirurgii przedprotetycznej jest przygotowanie podłoża dla uzupełnień protetycznych. Prawidłowo przygotowana do protezowania jama ustna powinna charakteryzować się następującymi cechami: - brak zmian patologicznych wewnątrz i zewnątrzustnych - prawidłowe położenie żuchwy względem szczęki - prawidłowa wielkość i kształt wyrostków zębodołowych - brak wyniosłości oraz zagłębień w obrębie kości i bł.śluzowej - właściwa głębokość przedsionka jamy ustnej - odpowiednie przygotowanie podłoża do leczenia implantologicznego Zadania chirurgii możemy podzielić na: 1)Związane z nieprawidłowościami tkanek miękkich 2) Zabiegi w obrębie tkanek twardych mające na celu poszerzenie części zębodołowej szczęki i żuchwy 3)Zabiegi specjalistyczne Ze względu na duże trudności w uzupełnianiu ubytków tkanek miękkich jamy ustnej, każde chirurgiczne wycięcie błony śluzowej powinno być poprzedzone dokładnym zaplanowaniem leczenia zarówno chirurgicznego jak i protetycznego 1a) Plastyka włóknistych przerostów guza szczęki: Zabieg wykonywany w celu wytworzenia wystarczającej dla uzupełnienia protetycznego przestrzeni pomiędzy łukami zębowymi oraz dla uzyskania podłoża pokrytego cienką błoną śluzową. Eliptyczne nacięcie tkanek miękkich przeznaczonych do usunięcia Zakres tkanek miękkich usuniętych podczas zabiegu Podpreparowanie płatów śluzówkowo-okostnowych Guz szczęki po usunięciu tkanek Zszycie tkanek miękkich 1b) Przerosty tkanek miękkich po stronie podniebiennej wyrostka zębodołowego: Powodują one znaczne zwężenie sklepienia podniebienia co utrudnia zaprojektowanie i wykonanie prawidłowego uzupełnienia. Schemat przerostu tkanek miękkich Styczne wycięcie przerosłych tkanek 1c) Wiotki wyrostek zębodołowy tzw. grzebień koguci : Przyczyną jest resorpcja tkanki kostnej lub długotrwałe użytkowanie źle dopasowanej protezy Leczenie obejmuje zabieg wycięcia ruchomych tkanek lub podwyższenie wyrostka 1d) Przerostowa paradontopatia protetyczna: Uogólniony przerost błony śluzowej wraz z tkanką łączną w okolicy wyrostka zębodołowego przedsionka jamy ustnej Niewielki obszar włóknistego przerostu tkanek Zszycie brzegów rany Rozległy obszar włóknistego przerostu tkanek Po nadokostnowym wycięciu przerostów górny brzeg rany podszywa się w okolicy sklepienia przedsionka 1e) Brodawczakowaty przerost bł. śluzowej podniebienia: Przyczyną jest mechaniczne drażnienie u pacjentów z ruchomym uzupełnieniem, zła higiena jamy ustnej, infekcje grzybicze, miejscowy stan zapalny. Metody leczenia: Pętla elektryczna Usunięcie chirurgiczne Krioterapia Laseroterapia Abrazja zmiany 1f,g) Podcięcie, wycięcie i plastyka wędzidełka. Zadania chirurgii możemy podzielić na: 1)Związane z nieprawidłowościami tkanek miękkich 2)Zabiegi w obrębie tkanek twardych mające na celu poszerzenie części zębodołowej szczęki i żuchwy 3)Zabiegi zaawansowane MODELOWANIE WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Modelowanie wyrostka zębodołowego ma na celu dostosowanie jego kształtu do potrzeb planowanego leczenia protetycznego. W tym celu usuwa się jego zniekształcenia, powstałe podczas usuwania zębów lub gojenia się rany poekstrakcyjnej. Modelowanie wyrostka obejmuje następujące zabiegi: Fiscus C16 1/7

2 1.Plastyka wyrostka zębodołowego, połączona z rozległą sanacją jamy ustnej 2.Międzyprzegrodowa plastyka wyrostka zębodołowego 3.Modelowanie guza szczęki 4.Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego 5.Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia 6.Wygładzenie kresy żuchwowo gnykowej 7.Wygładzenie guzka bródkowego 8.Usuwanie wałów kostnych szczęki i żuchwy Ad 1.Plastyka wyrostka zębodołowego połączona z rozległą sanacją jamy ustnej: W przypadku licznych ekstrakcji konieczne jest usunięcie ostrych brzegów kostnych. Alweoloplastyka jest wykonywana zawsze po usunięciu zębów, a zabieg wygląda tak samo, niezależnie czy przeprowadza go się bezpośrednio po ekstrakcjach, czy po zagojeniu ran poekstrakcyjnych. Ad 1.Plastyka wyrostka zębodołowego połączona z rozległą sanacją jamy ustnej: 1.Należy wykonać cięcie na szczycie wyrostka, 2.Wypreparować kopertowy płat śluzówkowo okostnowy i odsłonić wewnętrzną blaszkę kostną. Prawidłowo wykonany płat powinien zapewniać dobry wgląd! 3.Do wygładzenia powierzchni kostnych używane są: kleszcze kostne, pilniki kostne lub frezy, w zależności od rozległości zmian kostnych. Ad 1.Plastyka wyrostka zębodołowego połączona z rozległą sanacją jamy ustnej: 3.Podczas zabiegu pole operacyjne należy obficie spłukiwać solą fizjologiczną 4.Po zakończeniu zabiegu należy skontrolować palpacyjnie powierzchnię kostną 5. Płat śluzówkowo - okostnowy należy nasunąć w to samo miejsce, odcinając nadmiar tkanki 6.Po dostosowaniu płata do nowego podłoża kostnego, zszywa się ranę szwami pojedynczymi lub szwem ciągłym (w przypadku rozległych ran pooperacyjnych) Pozwala na uzyskanie prawidłowego kształtu wyrostka zębodołowego zębodołowego i polega na usunięciu przegród międzyzębodołowych, a następnie na przemieszczeniu blaszki korowej, tak aby uzyskać optymalny kształt dla utrzymania protezy. Wskazaniem do wykonania tego zabiegu jest likwidacja podcieni występujących w przedsionku, a warunkiem prawidłowa wysokość wyrostka zębodołowego. Odpreparowuje się płat śluzówkowo - okostnowy i odsłania szczyt wyrostka zębodołowego Następnie usuwa się przegrody międzyzębodołowe za pomocą kleszczy kostnych lub/i wierteł szczelinowych napędzanych na mikrosilnik Ujmując wyrostek między palce, łamie się zewnętrzną blaszkę korową i równocześnie przemieszcza się ją w kierunku podniebiennym, zbliżając do blaszki wewnętrznej W niektórych przypadkach wykonuje się pionowe nacięcia od strony zębodołów, aby usprawnić. przemieszczenie fragmentu kostnego. Używa się w tym celu dłuta lub frezów. Ostre brzegi powstałe w wyniku przemieszczenia blaszki kostnej wygładza się pilnikiem. Na koniec dostosowuje się płat śluzówkowo - okostnowy i zaszywa szwami pojedynczymi lub szwem ciągłym. Bezpośrednio po zabiegu zakłada się pacjentowi płytę akrylanową lub protezę natychmiastową podścieloną miękkim tworzywem samopolimeryzującym. Ma to na celu unieruchomienie odłamu kostnego w początkowym okresie gojenia. Zalety tej metody to: Możliwość zniesienia wyniosłości wyrostka od strony przedsionkowej, z zachowaniem pierwotnej jego wysokości. Zachowane zostaje nieuszkodzone połączenie okostnej z kością (gojenie przebiega szybciej i bez pozabiegowej resorpcji kości). Niezmienione pozostają przyczepy mieśniowe. Wadą pozostaje zmniejszenie szerokości wyrostka, co w przypadku planowania leczenia implantologicznego jest bardzo niekorzystne. Ad 3. Modelowanie guza szczęki. Zabieg ten polega na dostosowaniu wymiaru i kształtu guza szczęki po stwierdzeniu nierówności kostnych oraz braku miejsca w odcinku bocznym, które uniemożliwia wprowadzenie uzupełnienia protetycznego. Fiscus C16 2/7

3 W celu oceny i diagnozy wykonuje się zdjęcie RTG, ponieważ przerost może dotyczyć zarówno tkanek twardych jak i miękkich. Ad 3. Modelowanie guza szczęki. Po wcześniejszym znieczuleniu (nasiękowym lub przewodowym na guz szczęki i do otworu podniebiennego większego) wykonuje się cięcie na szczycie wyrostka, zalecane jest przy tym ostrze chirurgiczne nr 12. Preparacja płata następuje zarówno po stronie przedsionkowej jak i podniebiennej guza szczęki Ad 3. Modelowanie guza szczęki. Nadmiar tkanki kostnej zbierany jest za pomocą kleszczy kostnych lub frezów (uważać aby nie uszkodzić dna zatoki szczękowej!) Następnie powierzchnię guza wygładza się pilnikiem kostnym i obficie spłukuje solą fizjologiczną Nadmiar tkanek miękkich na końcach płatów wycina się eliptycznie i zszywa się ranę Wykonanie uzupełnienia protetycznego można rozpocząć po około 4 tygodniach od zabiegu. Ad 4. Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego. Wyrośla kostne i inne nierówności kostne uniemożliwiające przeprowadzenie uzupełniającego leczenia protetycznego występują najczęściej na wyrostku zębodołowym szczęki W przypadku niewielkich nierówności kostnych wyrównanie podłoża można uzyskać poprzez wypełnienie sąsiadujących zagłębień materiałem kościozastępczym (przeszczepy kostne auto- i allogenne, mat. alloplastyczne HA ) rozwiązanie polecane szczególnie w przednim odcinku żuchwy, gdzie chirurgiczne wygładzenie może doprowadzić do zwężenia wyrostka, przyspieszenia jego resorpcji, a w konsekwencji do zmniejszenia powierzchni podłoża protetycznego. Zabiegi takie wymagają pokrycia przeszczepu specjalną membraną, która umożliwia proces sterowanej regeneracji kości. W przypadku uzupełniania dużych nierówności, zaleca się stosowanie szyn, których zadaniem jest utrzymanie wcześniej nadanego kształtu wyrostka w trakcie całego okresu gojenia. Szyny takie usuwa się po 5-7 dniach. Ad 4. Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego. Do przeprowadzenia takiego zabiegu zazwyczaj wystarczy miejscowe znieczulenie nasiękowe, chociaż niektóre przypadki modelowania wyrostka zębodołowego żuchwy wymagają także znieczulenia przewodowego do otworu żuchwowego. Cięcie na szczycie wyrostka wykraczające ok. 1-1,5 cm poza obszar wymagający wygładzenia; niektóre zabiegi wymagają przedłużenia cięć na końcach płata, aby zapobiec rozerwaniu tkanek. Ad 4. Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego. Wypreparowanie płata pełnego i odsłonięcie kości, usunięcie zmian kostnych przy użyciu pilnika kostnego, kleszczy kostnych lub frezów. Po zakończeniu wygładzania konieczna jest kontrola wzrokiem oraz palpacyjnie powierzchni kości oraz adaptacja płata śluzówkowo-okostnowego do nowych warunków. Zaszycie rany szwami pojedynczymi lub ciągłymi, w zależności od warunków; szwy usuwamy po 7 dniach. Ad 5. Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia. Występujące u niektórych pacjentów wyrośla i nierówności kostne na powierzchniach bocznych podniebienia ograniczają podłoże protetyczne, mogą być także przyczyna owrzodzeń pokrywającej je błony śluzowej, dlatego też istnieją wskazania do zniesienia takich nierówności tkanek twardych; Ad 5. Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia. Do wykonania zabiegu konieczne jest wykonanie znieczulenia przewodowego na otwór podniebienny większy, a także dodatkowego nasiękowego. Należy wykonać cięcie zapewniające dobry wgląd w pole zabiegu. Odpreparowując płat pełny należy pamiętać o naczyniach krwionośnych podniebiennych biegnących ku przodowi od otworu podniebiennego większego Ad 5. Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia. Usunięcie wyrośli kostnych odbywa się przy pomocy pilników kostnych, a także frezów. Konieczne jest przepłukiwanie rany jałowym roztworem soli fizjologicznej. Należy założyć szwy pojedyncze lub ciągłe, a operowaną okolicę zabezpieczyć płytką akrylanową oraz opatrunkiem chirurgicznym. Ad 6. Wygładzenie kresy żuchwowo - gnykowej. Korekta kresy żuchwowo-gnykowej jest najczęstszym zabiegiem, który przeprowadza się przed leczeniem protetycznym. Pogrubiona i zniekształcona kresa może być przyczyną - uszkodzenia pokrywającej ją błony śluzowej - ze względu na pokrywające ją przyczepy mięśni, może być przyczyną spychania płyty protezy - ucisk płyty na ostrą kresę żuchwowo-gnykową może wywoływać objawy bólowe u pacjentów. Ad 6. Wygładzenie kresy żuchwowo - gnykowej. W wyniku procesów resorpcji trzonu żuchwy, kresa żuchwowo-gnykowa wraz z kresą skośną może stać się najbardziej wypukłym elementem tej okolicy; w takich przypadkach zaleca się uzupełnianie brakujących obszarów Fiscus C16 3/7

4 kości tak, aby uzyskać pierwotną objętość tylnego odcinka żuchwy. Stosuje się do tego materiały kościozastępcze. Z cięcia przeprowadzonego na szczycie wyniosłości, odpreparowuje się płat pełny, odsłaniając okolice kresy żuchowowo-gnykowej wraz z przyczepami mięśniowymi. Należy unikać zbyt niskiego odsłaniania trzonu żuchwy, aby uniknąć uszkodzenia nerwu językowego. Ad 6. Wygładzenie kresy żuchwowo - gnykowej. Uwidocznienie kresy możliwe jest dopiero po odcięciu znajdujących się na niej przyczepów mięśniowych oraz usunięciu tkanki tłuszczowej; Wygładzenie wyniosłości kostnej wykonuje się przy pomocy pilnika kostnego lub przy pomocy frezu Po zakończonym zabiegu zaleca się założenie protezy, która ma za zadanie utrzymanie przyczepów mięśniowych w nowym położeniu. Rozwiązanie to nie zawsze przynosi oczekiwane efekty terapeutyczne, dlatego też obecnie coraz częściej stosuje się metodę pogłębienia przedsionka oraz dna jamy ustnej. Ad 7. Wygładzanie guzka bródkowego. W odcinku przednim trzonu żuchwy, na skutek zachodzących w tym rejonie procesów resorpcyjnych, dochodzi do znacznego uwypuklenia przyczepu mięśnia bródkowo językowego. Ten guzek kostny jest u wielu pacjentów przeszkodą uniemożliwiającą zaprojektowanie i wykonanie uzupełnienia protetycznego Znieczulenie do obu nerwów językowych oraz miejscowe nasiękowe. Cięcie na grzbiecie części zębodołowej żuchwy, pomiędzy obszarami przedtrzonowcowymi. Odpreparowanie płata pełnego, pokrywającego językową powierzchnię trzonu żuchwy Odcięcie przyczepu mięśnia bródkowo - językowego - odsłonięcie guzka bródkowego. Usunięcie guzka frezem bądź kleszczami kostnymi, a powierzchnię kości wygładza się pilnikiem kostnym. Nie ma konieczności zabezpieczania chirurgicznego- wolny przeszczep mięśnia bródkowo- językowego ulega wygojeniu. Wały kostne szczęki: Są to wyrostki kostne występujące na podniebieniu o nieznanym pochodzeniu; występują u 20% kobiet i 40% mężczyzn. Mogą mieć różne kształty i rozmiary: pojedyncze wyniosłości lub też wieloogniskowe i uszypułowane. Nie stanowią wskazania do leczenia u pacjentów z zachowanym uzębieniem bardzo rzadko są przyczyną dolegliwości np. zaburzeń mowy, owrzodzeń błony śluzowej (urazy podniebienia). U pacjentów wymagających leczenia protetycznego wały kostne mogą stanowić przeszkodę w projektowaniu i wykonaniu prawidłowych protez Wskazania do chirurgicznego usunięcia: duże rozmiary i nieregularnie ukształtowana powierzchnia wałów rozległe nierówności obecność nierówności w miejscu tylnego uszczelnienia protezy 1) Znieczulenie podniebienia uzyskuje się przez podanie środka znieczulającego do obu otworów podniebiennych większych, otworu przysiecznego, oraz nasiękowo w okolicy wału kostnego 2) Nacięcie błony śluzowej wzdłuż linii pośrodkowej wyniosłości kostnej 3) Dodatkowe nacięcia pionowe uwalniające na obu końcach 4) Ostrożne odpreparowanie błony śluzowej - brak w tej okolicy błony podśluzowej (większa podatność na rozerwanie) 5) Wały kostne uszypułowane usuwa się dłutem kostnym i młotkiem 6) Większe zmiany w pierwszej kolejności wymagają separacji na mniejsze fragmenty przy pomocy frezu (Uwaga! Zbyt głębokie nacięcie frezem może spowodować perforację do jamy nosowej) 7) Po uzyskaniu równej, pozbawionej zagłębień powierzchni, wygładzeniu ostrych brzegów kostnych, ranę operacyjną zszywa się 8) Błona śluzowa powinna dokładnie pokrywać powierzchnię kości, a szwy nie powinny powodować żadnych napięć 9) Zaleca się założenie na operowaną okolicę opatrunku uciskowego (zabezpieczenie tkanek i zapobieganie powstaniu krwiaka)- zaleca się tymczasowe uzupełnienia protetyczne oraz szyny, które po podścieleniu zakłada się bezpośrednio po zabiegu Powikłania: - krwiaki pooperacyjne, - złamanie lub perforacja dna jamy nosowej, Fiscus C16 4/7

5 - martwica błony śluzowej Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań i zapewnić prawidłowe gojenie, zaleca się pacjentowi przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej, częste płukanie oraz stosowanie preparatów osłaniających na operowaną okolicę Wały kostne żuchwy: Są to nierówności kostne, występujące na powierzchni językowej trzonu żuchwy na wysokości okolicy przedtrzonowcowej. Przyczyna powstawania nie jest znana. Zmiany te charakteryzują się powolnym wzrostem, ale po osiągnięciu dużych rozmiarów mogą zaburzać ruchomość języka i utrudniać mowę 1) Znieczulenie nerwów zębodołowych dolnych i językowych 2) Nacięcie błony śluzowej na szczycie zmiany a następnie przedłużenie go o około 1-1,5 cm po obu stronach 3) W przypadku jednoczesnego usuwania zmian po obu stronach żuchwy, wykonuje się oddzielne nacięcie dla każdego wału kostnego z pozostawieniem niewielkiego fragmentu nieprzeciętej błony śluzowej w przednim odcinku żuchwyzapobieganie powstaniu krwiaka oraz spłyceniu przedniego odcinka dna jamy ustnej 4) Zmiany o małej podstawie usuwa się za pomocą dłuta kostnego i młotka, po wcześniejszym zaznaczeniu frezem rowka w miejscu odcięcia zmiany od podłoża kostnego 5) Kierunek prowadzenia narzędzi (zarówno frezu jak i dłuta) powinien być równoległy do wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy (mniejsze ryzyko złamania jatrogennego) 6) Wykonując głębsze podcięcie frezem u podstawy można usunąć zmianę stosując ruchy wyważające niewielkim narzędziem wprowadzonym do rowka 7) Po wyłamaniu fragmentu kostnego należy wygładzić ostre brzegi kostne 8) Dokładne zaadoptowanie płata błony śluzowej i pooperacyjne zszycie rany Uwagi: Aby zmniejszyć obrzęk pooperacyjny i zahamować tworzenie krwiaka zakłada się na dno jamy ustnej opatrunek gazowy (usunięcie po 12 godzinach). W przypadku utrudnionego gojenia, przebiegającego z rozejściem się brzegów rany lub obnażeniem kości, zaleca się przemywanie rany roztworem soli fizjologicznej. Zadania chirurgii możemy podzielić na: 1)Związane z nieprawidłowościami tkanek miękkich 2)Zabiegi w obrębie tkanek twardych mające na celu poszerzenie części zębodołowej szczęki i żuchwy 3)Zabiegi zaawansowane Zabiegi zaawansowane: a) Podwyższenie części zębodołowej żuchwy: Poszerzenie od strony grzbietu części zębodołowej Poszerzenie od strony dolnego brzegu żuchwy Przeszczepy kostne uszypułowane lub rozszczepione Zastosowanie hydroksyapatytu b) Poszerzenie wyrostka zębodołowego szczęki: Wolne przeszczepy kostne Przeszczepy kostne rozszczepione Podwyższenie dna zatoki szczękowej Plastyka guza szczęki a)podwyższenie części zębodołowej żuchwy Zastosowanie przeszczepów zapewnia wzmocnienie osłabionego trzonu oraz dzięki podwyższeniu zmianie kształtu umożliwia wykonanie uzupełnień protetycznych opartych nawet na implantach. W leczeniu stasuje się przeszczepy auto- lub allogenne Poszerzenie od strony grzbietu części zębodołowej W tej metodzie stosuje się przeszczepy z talerza kości biodrowej. Fragment kostny przymocowuje się do trzonu żuchwy za pomocą niewielkich śrub Wskazania: - zaawansowany proces resorpcji kości - możliwość wystąpienia złamań patologicznych - planowane wprowadzenie implantów Poszerzenie od strony dolnego brzegu żuchwy Ze względu na ograniczone wskazania (zmniejszenie wysokości trzonu żuchwy oraz zapobieganie patologicznym złamaniom) i możliwości powikłań ogólnoustrojowych przy pobieraniu przeszczepów z żebra Metoda rzadko stosowana Przeszczepy kostne uszypułowane lub rozszczepione Uszypułowany przeszczep kostny dzięki zaopatrzeniu w naczynia krwionośne znajdujące się w szypule znacznie szybciej ulega wygojeniu i w mniejszym stopniu ulega resorpcji. Przeszczep kostny pobiera się z na językowej powierzchni trzonu żuchwy, wraz z szypułą złożoną z mięśni: nadgnykowego i bródkowo-językowego, a następnie przemieszcza na grzbiet części zębodołowej żuchwy. Zalety: -ograniczenie resorpcji w okresie gojenia, co umożliwia dokładne zaplanowanie kształtu i wysokości podłoża protetycznego Fiscus C16 5/7

6 -możliwość wykonania uzupełnień protetycznych już po 3-5 msc. Wady: - konieczność hospitalizacji pacjenta -zabieg w znieczuleniu ogólnym -mogą wystąpić zaburzenia czucia w okresie pooperacyjnym Hydroksyapatyt i jego zastosowanie Cechy HA (hydroksyapatytu): - biozgodny - uzyskiwany na drodze syntetycznej lub z koralowców - najczęściej w postaci granulatu - goi się bez odczynu zapalnego - niewchłanialny Hydroksyapatyt i jego zastosowanie Technika zabiegu tzw. metoda tunelowa: - przy podwyższeniu wyrostka zębodołowego - najczęściej w znieczuleniu miejscowym - wykonanie tunelu podokostnowego (pęczki n-n) - wprowadzenie materiału ze strzykawki (od końca ku przodowi) - wykonanie płytki akrylanowej - asymilacja z tk.kostną po 8-12 tygodniach - wadą jest brak kontroli aplikowania materiału - sporadyczne zaburzenia czucia w okolicy zdeponowania b) Poszerzenie wyrostka zębodołowego szczęki Zanik wyrostka zębodołowego szczęki zdarza się stosunkowo rzadziej niżeli zanik części zębodołowej żuchwy, ze względu na dużą powierzchnię podłoża protetycznego szczęki, zanik wyrostka zębodołowego nie jest wskazaniem do zabiegu chirurgicznego. Zabieg poszerzenia wyrostka zębodołowego szczęki wykonuje się w przypadku: - dużej odległości między łukami zębowymi - obniżenia sklepienia przedsionka - bliskiego sąsiedztwa łuku jarzmowego - spłycenia zachyłka za guzami szczęk Do spektrum zabiegów mających na celu poszerzenie wyrostka zębodołowego szczęki należą: - Wolne przeszczepy kostne - Przeszczepy kostne rozszczepione - Zastosowanie zębodołowego szczęki - Podwyższenie dna zatoki szczękowej (sinus lift) - Plastyka okolicy guza szczęki Wolne przeszczepy kostne Jedną z metod (opisaną przez Terry, Albright i Baker) podwyższania zanikłego wyrostka zębodołowego szczęki jest zabieg przeszczepu fragmentu żebra pacjenta. Wskazaniem jest zaawansowana resorpcja wyrostka która doprowadziła do spłaszczenia podniebienia twardego. Operacje przeprowadza się w warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnym po wcześniejszym pobraniu przeszczepu z dwóch żeber. Wady tej metody: konieczność wykonania dodatkowego zabiegu w celu pobrania przeszczepu możliwość jego resorpcji konieczność przeprowadzenia plastyki tkanek miękkich uzupełnienia protetyczne wykonuje się po 6-8 miesiącach rozmiar i kształt przeszczepionych tkanek jest niekorzystny w planowaniu leczenia z zastosowaniem wszczepów Obecnie w celu podwyższenia wyrostka wykonuje się przeszczep korowo-gąbczasty z grzebienia kości biodrowej i po wstępnym wygojeniu przeprowadza się zabieg wprowadzania wszczepów. Przeszczepy kostne rozszczepione Wykorzystanie przeszczepów kostnych rozszczepionych zaopatrzonych w naczynia krwionośne pozwala na zmniejszenie resorpcji kości w okresie pozabiegowym Wskazaniem do zastosowanie tej metody jest: - zanik wyrostka zębodołowego w sąsiedztwie łuku jarzmowego i guza szczęki, któremu nie towarzyszą zmiany w konfiguracji podniebienia - zwiększona przestrzeń pomiędzy łukami zębowymi - nieprawidłowe położenie łuków w stosunku do płaszczyzny oczodołowej W wyniku leczenie uzyskuje się zmianę położenia szczęki w stosunku do płaszczyzny oczodołowej, strzałkowej i horyzontalnej. Wadą tej metody jest: - konieczność pobrania materiału na przeszczep z talerza kości biodrowej - wykonanie plastyki tkanek miękkich Zastosowanie hydroksyapatytu do poszerzania wyrostka zębodołowego szczęki Fiscus C16 6/7

7 Preparat hydroksyapatytu wykorzystuje się w celu leczenia zaniku podłoża protetycznego bez wykonania dodatkowego zabiegu pobrania przeszczepu kostnego. Wskazania : odbudowa znikłego wyrostka zębodołowego likwidacja nierówności podłoża kostnego szczęki Technika zabiegu A Pionowe nacięcie błony śluzowej i wykonanie tuneli podokostnowych. B Wprowadzenie HA do tuneli podokostnowych C Zszycie tkanek miękkich Zastosowanie siatki wikrylowej do założenia HA Granule HA umieszcza się w rulonie siatki wikrylowej, którą wprowadza się do tunelu podokostnowego Widok pola operacyjnego po założeniu rulonu z HA Podwyższenie dna zatoki szczękowej Podniesienie zatoki szczękowej zaleca się w momencie kiedy pomimo prawidłowej wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego w szczęce nie możemy zastosować leczenia implantologicznego ze względu na nisko schodzący zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej. Zabieg ten polega na wprowadzeniu przeszczepu do zatoki szczękowej co spowoduje podwyższenie wyrostka zębodołowego. Z dostępu wykonanego w bocznej ścianie zatoki podnosi się błonę śluzową wyścielającą wnętrze zatoki, pod którą wprowadza się przeszczep. Obecnie metoda z wyboru jest zastosowanie przeszczepów kości autogennej. Po zakończeniu okresu gojenia ( okres około 4-6 miesięcy) możliwe jest rozpoczęcie leczenia implantologicznego. Materiałem przeszczepowym mogą być: preparaty alloplastyczne kość autogenna lub allogenna połączenie tych materiałów Plastyka guza szczęki Przestrzeń znajdująca się za tylną powierzchnią guza szczęki pełni rolę w uszczelnieniu i zapewnieniu prawidłowej stabilizacji górnej protezy. W przypadku spłycenia tej okolicy zaleca się wykonanie zabiegu plastyki guza szczęki. Technika zabiegu A obraz szpary za guzem szczęki spłyconym na wskutek zaniku kości B stan po zabiegu- polegającym na przemieszczeniu blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego i haczyka skrzydłowego kości klinowej oraz po plastyce tkanek miękkich Fiscus C16 7/7

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ryc. 151 Przykład zmiany końca i grzbietu nosa. a) Przed operacją. b) Po operacji. a) b) c)

Ryc. 151 Przykład zmiany końca i grzbietu nosa. a) Przed operacją. b) Po operacji. a) b) c) końca nosa jest kąt rozejścia się dwóch chrząstek skrzydłowatych (angle of divergence). Najbardziej dyskretnym i wrażliwym na ingerencję chirurgiczną jest miejsce zespolenia części środkowej z boczną,

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Resekcja kręgu (in. Korporektomia)

Resekcja kręgu (in. Korporektomia) Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS Jesteśmy producentem modeli anatomicznych kości ludzkich przeznaczonych do prowadzenia szkoleń z implantologii ortopedycznej i stomatologicznej. Oferujemy również możliwość wykonania specjalnych modeli

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego 37 Rozdział 3 Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych Operacja stawu skokowo-goleniowego Operacja łokcia Operacja biodra Operacja kolana 38 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.09.140.1144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 jednej procedury z listy W2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.009.140.1144 011.0.01 zm. Dz.U.011.16.77 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT Lp. Rodzaj Usługi Cena 1. Badanie- przegląd Konsultacja Wizyta adaptacyjna 2. Wypełnienie - Te- Econom 70-120 3. Koferdam 4.

Bardziej szczegółowo

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE , Imię i nazwisko pacjenta nr PESEL ZGODA PACJENTA NA LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE Dane lekarza prowadzącego... Imię i nazwisko Dane lekarza implantologa: Imię i nazwisko Rekomendowany zakres zabiegu: Rekomendowana

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.) Dz.U.04.261.2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.2013.1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos

RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos 1. Opis umiejscowienia materiału (wycinka) Otrzymano Materiał świeŝy (nieutrwalony) Materiał utrwalony w formalinie Nieokreślono

Bardziej szczegółowo

Osteologia. Określanie płci

Osteologia. Określanie płci Osteologia Określanie płci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cecha Wielkość ogólna Jama oczodołu Powierzchnia otworu wielkiego Wyrostki sutkowate Kresy skroniowe Łuki nadoczodołowe Wysokość czaszki Spłaszczenie okolicy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i Dz.U.2004.261.2601 2008.05.28 zm. Dz.U.2008.81.485 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2601 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 81, poz.485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 261 poz. 2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Jan Zapała. Nowotwory złośliwe głowy i szyitrudności

Prof. dr hab. med. Jan Zapała. Nowotwory złośliwe głowy i szyitrudności Prof. dr hab. med. Jan Zapała Nowotwory złośliwe głowy i szyitrudności diagnastyczne Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Wszystko o jamie ustnej i jej higienie

Wszystko o jamie ustnej i jej higienie Wszystko o jamie ustnej i jej higienie Jama ustna początkowy odcinek przewodu pokarmowego człowieka wyznaczany przez szparę ust, podniebienie twarde, podniebienie miękkie i cieśń jamy ustnej. Funkcje jamy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3

Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3 IX Słowo wstępne........................................................................ VII Część I Ogólne zasady osteosyntezy 1 Podstawy zespoleń kostnych J. SCHATZKER....................................................................

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

SZKIELET OSIOWY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3

SZKIELET OSIOWY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SZKIELET OSIOWY Szkielet osiowy zbudowany jest z czaszki, kręgosłupa, żeber i mostka. CZASZKA (cranium) Czaszka składa się z dwóch części: tylno górnej, która stanowi czaszkę mózgową

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Ars Dentica Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Piastów 28a, 70-326 Szczecin tel. 0-91 433 10 77, www.arsdentica.szczecin.pl CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Badanie jamy ustnej Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Kto jest odpowiednim kandydatem do zabiegu operacyjnego rękawowej resekcji żołądka?

Kto jest odpowiednim kandydatem do zabiegu operacyjnego rękawowej resekcji żołądka? Wskazania do zabiegu Kto jest odpowiednim kandydatem do zabiegu operacyjnego rękawowej resekcji żołądka? Rękawowe wycięcie żołądka należy dziś do podstawowych zabiegów w leczeniu otyłości. Oznacza to,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11 Świadczenia L.p Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

badanie stomatologiczne... 30;

badanie stomatologiczne... 30; www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 30; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 30; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej

SPIS TREŚCI Przedmowa Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości Guzy z tkanki kostnej SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 1. Mięsaki kości charakterystyka kliniczna i metody leczenia... 9 Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski 1.1. Wstęp... 9 1.2. Epidemiologia i etiologia...... 9 1.3. Objawy kliniczne

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH Miłe Panie, Szanowni Panowie! Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na jakość naszego życia ma kompletne, funkcjonalne i estetyczne uzębienie. Strata jednego lub więcej

Bardziej szczegółowo

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie Zmniejszenie małżowin nosowych (konchoplastyka) Małżowiny to struktury anatomiczne wychodzące z dolno-bocznej części jamy nosa i zbudowane ze szkieletu kostnego obudowanego błoną śluzową. Zabieg polega

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra i Zakład Medycyny Sądowej URAZ to zadziałanie energii na ciało ludzkie np. ugodzenie nożem, potrącenie przez pojazd, uderzenie upadającego ciała o podłoże

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: OGRANICZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

a) b) c) d) 3 rylcowo-gnykowego. Pień nerwu twarzowego oznaczono 4.

a) b) c) d) 3 rylcowo-gnykowego. Pień nerwu twarzowego oznaczono 4. Ryc. 50 a). Dojście górne do preparowania nerwu twarzowego opiera się na identyfikacji wyrostka sutkowatego i mięśni: 1 mostkowosutkowo-obojczykowego, 2 dwubrzuścowego, 3 rylcowo-gnykowego. Pień nerwu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

4. Zasady przeprowadzania znieczuleń u dzieci (różnice anatomiczne). 5. Implantacja a transplantacja zębów - definicja, podział i zasady

4. Zasady przeprowadzania znieczuleń u dzieci (różnice anatomiczne). 5. Implantacja a transplantacja zębów - definicja, podział i zasady Rok akademicki 2012/2013 sesja zimowa Zestawy pytań do egzaminu dyplomowego z chirurgii stomatologicznej. Nr 1 1. Zasady wykonywania znieczulenia miejscowego u pacjentów z nadciśnieniem. 2. Ogniska osteolityczne

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Adamski Ryszard, Tura Krzysztof 1 Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym Wstęp Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Bruksizm. & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego

Bruksizm. & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego Bruksizm (zgrzytanie zębami) & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego Henryk Dyczek 2008 Bruksizm - Definicja Bruksizm (ang. bruxism, z gr. βρυγμός = zgrzytać zębami) - termin medyczny określający

Bardziej szczegółowo

GABINET STOMATOLOGICZNY CENNIK

GABINET STOMATOLOGICZNY CENNIK Porada pierwszorazowa Porada pierwszorazowa ( sobota i niedzila ) Rentgen małoobrazkowy Pulpomixine, Biopulp, Tlenek cynku, Endoperox Znieczulenie GABINET STOMATOLOGICZNY CENNIK - 15 zł Leczenie utrudnionego

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU Mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy: - warstwę bardziej powierzchowną stanowią mięśnie związane ze szkieletem kończyny górnej - do warstwy głębokiej

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo