Zabiegi chirurgii przedprotetycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabiegi chirurgii przedprotetycznej"

Transkrypt

1 Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Celem chirurgii przedprotetycznej jest przygotowanie podłoża dla uzupełnień protetycznych. Prawidłowo przygotowana do protezowania jama ustna powinna charakteryzować się następującymi cechami: - brak zmian patologicznych wewnątrz i zewnątrzustnych - prawidłowe położenie żuchwy względem szczęki - prawidłowa wielkość i kształt wyrostków zębodołowych - brak wyniosłości oraz zagłębień w obrębie kości i bł.śluzowej - właściwa głębokość przedsionka jamy ustnej - odpowiednie przygotowanie podłoża do leczenia implantologicznego Zadania chirurgii możemy podzielić na: 1)Związane z nieprawidłowościami tkanek miękkich 2) Zabiegi w obrębie tkanek twardych mające na celu poszerzenie części zębodołowej szczęki i żuchwy 3)Zabiegi specjalistyczne Ze względu na duże trudności w uzupełnianiu ubytków tkanek miękkich jamy ustnej, każde chirurgiczne wycięcie błony śluzowej powinno być poprzedzone dokładnym zaplanowaniem leczenia zarówno chirurgicznego jak i protetycznego 1a) Plastyka włóknistych przerostów guza szczęki: Zabieg wykonywany w celu wytworzenia wystarczającej dla uzupełnienia protetycznego przestrzeni pomiędzy łukami zębowymi oraz dla uzyskania podłoża pokrytego cienką błoną śluzową. Eliptyczne nacięcie tkanek miękkich przeznaczonych do usunięcia Zakres tkanek miękkich usuniętych podczas zabiegu Podpreparowanie płatów śluzówkowo-okostnowych Guz szczęki po usunięciu tkanek Zszycie tkanek miękkich 1b) Przerosty tkanek miękkich po stronie podniebiennej wyrostka zębodołowego: Powodują one znaczne zwężenie sklepienia podniebienia co utrudnia zaprojektowanie i wykonanie prawidłowego uzupełnienia. Schemat przerostu tkanek miękkich Styczne wycięcie przerosłych tkanek 1c) Wiotki wyrostek zębodołowy tzw. grzebień koguci : Przyczyną jest resorpcja tkanki kostnej lub długotrwałe użytkowanie źle dopasowanej protezy Leczenie obejmuje zabieg wycięcia ruchomych tkanek lub podwyższenie wyrostka 1d) Przerostowa paradontopatia protetyczna: Uogólniony przerost błony śluzowej wraz z tkanką łączną w okolicy wyrostka zębodołowego przedsionka jamy ustnej Niewielki obszar włóknistego przerostu tkanek Zszycie brzegów rany Rozległy obszar włóknistego przerostu tkanek Po nadokostnowym wycięciu przerostów górny brzeg rany podszywa się w okolicy sklepienia przedsionka 1e) Brodawczakowaty przerost bł. śluzowej podniebienia: Przyczyną jest mechaniczne drażnienie u pacjentów z ruchomym uzupełnieniem, zła higiena jamy ustnej, infekcje grzybicze, miejscowy stan zapalny. Metody leczenia: Pętla elektryczna Usunięcie chirurgiczne Krioterapia Laseroterapia Abrazja zmiany 1f,g) Podcięcie, wycięcie i plastyka wędzidełka. Zadania chirurgii możemy podzielić na: 1)Związane z nieprawidłowościami tkanek miękkich 2)Zabiegi w obrębie tkanek twardych mające na celu poszerzenie części zębodołowej szczęki i żuchwy 3)Zabiegi zaawansowane MODELOWANIE WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Modelowanie wyrostka zębodołowego ma na celu dostosowanie jego kształtu do potrzeb planowanego leczenia protetycznego. W tym celu usuwa się jego zniekształcenia, powstałe podczas usuwania zębów lub gojenia się rany poekstrakcyjnej. Modelowanie wyrostka obejmuje następujące zabiegi: Fiscus C16 1/7

2 1.Plastyka wyrostka zębodołowego, połączona z rozległą sanacją jamy ustnej 2.Międzyprzegrodowa plastyka wyrostka zębodołowego 3.Modelowanie guza szczęki 4.Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego 5.Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia 6.Wygładzenie kresy żuchwowo gnykowej 7.Wygładzenie guzka bródkowego 8.Usuwanie wałów kostnych szczęki i żuchwy Ad 1.Plastyka wyrostka zębodołowego połączona z rozległą sanacją jamy ustnej: W przypadku licznych ekstrakcji konieczne jest usunięcie ostrych brzegów kostnych. Alweoloplastyka jest wykonywana zawsze po usunięciu zębów, a zabieg wygląda tak samo, niezależnie czy przeprowadza go się bezpośrednio po ekstrakcjach, czy po zagojeniu ran poekstrakcyjnych. Ad 1.Plastyka wyrostka zębodołowego połączona z rozległą sanacją jamy ustnej: 1.Należy wykonać cięcie na szczycie wyrostka, 2.Wypreparować kopertowy płat śluzówkowo okostnowy i odsłonić wewnętrzną blaszkę kostną. Prawidłowo wykonany płat powinien zapewniać dobry wgląd! 3.Do wygładzenia powierzchni kostnych używane są: kleszcze kostne, pilniki kostne lub frezy, w zależności od rozległości zmian kostnych. Ad 1.Plastyka wyrostka zębodołowego połączona z rozległą sanacją jamy ustnej: 3.Podczas zabiegu pole operacyjne należy obficie spłukiwać solą fizjologiczną 4.Po zakończeniu zabiegu należy skontrolować palpacyjnie powierzchnię kostną 5. Płat śluzówkowo - okostnowy należy nasunąć w to samo miejsce, odcinając nadmiar tkanki 6.Po dostosowaniu płata do nowego podłoża kostnego, zszywa się ranę szwami pojedynczymi lub szwem ciągłym (w przypadku rozległych ran pooperacyjnych) Pozwala na uzyskanie prawidłowego kształtu wyrostka zębodołowego zębodołowego i polega na usunięciu przegród międzyzębodołowych, a następnie na przemieszczeniu blaszki korowej, tak aby uzyskać optymalny kształt dla utrzymania protezy. Wskazaniem do wykonania tego zabiegu jest likwidacja podcieni występujących w przedsionku, a warunkiem prawidłowa wysokość wyrostka zębodołowego. Odpreparowuje się płat śluzówkowo - okostnowy i odsłania szczyt wyrostka zębodołowego Następnie usuwa się przegrody międzyzębodołowe za pomocą kleszczy kostnych lub/i wierteł szczelinowych napędzanych na mikrosilnik Ujmując wyrostek między palce, łamie się zewnętrzną blaszkę korową i równocześnie przemieszcza się ją w kierunku podniebiennym, zbliżając do blaszki wewnętrznej W niektórych przypadkach wykonuje się pionowe nacięcia od strony zębodołów, aby usprawnić. przemieszczenie fragmentu kostnego. Używa się w tym celu dłuta lub frezów. Ostre brzegi powstałe w wyniku przemieszczenia blaszki kostnej wygładza się pilnikiem. Na koniec dostosowuje się płat śluzówkowo - okostnowy i zaszywa szwami pojedynczymi lub szwem ciągłym. Bezpośrednio po zabiegu zakłada się pacjentowi płytę akrylanową lub protezę natychmiastową podścieloną miękkim tworzywem samopolimeryzującym. Ma to na celu unieruchomienie odłamu kostnego w początkowym okresie gojenia. Zalety tej metody to: Możliwość zniesienia wyniosłości wyrostka od strony przedsionkowej, z zachowaniem pierwotnej jego wysokości. Zachowane zostaje nieuszkodzone połączenie okostnej z kością (gojenie przebiega szybciej i bez pozabiegowej resorpcji kości). Niezmienione pozostają przyczepy mieśniowe. Wadą pozostaje zmniejszenie szerokości wyrostka, co w przypadku planowania leczenia implantologicznego jest bardzo niekorzystne. Ad 3. Modelowanie guza szczęki. Zabieg ten polega na dostosowaniu wymiaru i kształtu guza szczęki po stwierdzeniu nierówności kostnych oraz braku miejsca w odcinku bocznym, które uniemożliwia wprowadzenie uzupełnienia protetycznego. Fiscus C16 2/7

3 W celu oceny i diagnozy wykonuje się zdjęcie RTG, ponieważ przerost może dotyczyć zarówno tkanek twardych jak i miękkich. Ad 3. Modelowanie guza szczęki. Po wcześniejszym znieczuleniu (nasiękowym lub przewodowym na guz szczęki i do otworu podniebiennego większego) wykonuje się cięcie na szczycie wyrostka, zalecane jest przy tym ostrze chirurgiczne nr 12. Preparacja płata następuje zarówno po stronie przedsionkowej jak i podniebiennej guza szczęki Ad 3. Modelowanie guza szczęki. Nadmiar tkanki kostnej zbierany jest za pomocą kleszczy kostnych lub frezów (uważać aby nie uszkodzić dna zatoki szczękowej!) Następnie powierzchnię guza wygładza się pilnikiem kostnym i obficie spłukuje solą fizjologiczną Nadmiar tkanek miękkich na końcach płatów wycina się eliptycznie i zszywa się ranę Wykonanie uzupełnienia protetycznego można rozpocząć po około 4 tygodniach od zabiegu. Ad 4. Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego. Wyrośla kostne i inne nierówności kostne uniemożliwiające przeprowadzenie uzupełniającego leczenia protetycznego występują najczęściej na wyrostku zębodołowym szczęki W przypadku niewielkich nierówności kostnych wyrównanie podłoża można uzyskać poprzez wypełnienie sąsiadujących zagłębień materiałem kościozastępczym (przeszczepy kostne auto- i allogenne, mat. alloplastyczne HA ) rozwiązanie polecane szczególnie w przednim odcinku żuchwy, gdzie chirurgiczne wygładzenie może doprowadzić do zwężenia wyrostka, przyspieszenia jego resorpcji, a w konsekwencji do zmniejszenia powierzchni podłoża protetycznego. Zabiegi takie wymagają pokrycia przeszczepu specjalną membraną, która umożliwia proces sterowanej regeneracji kości. W przypadku uzupełniania dużych nierówności, zaleca się stosowanie szyn, których zadaniem jest utrzymanie wcześniej nadanego kształtu wyrostka w trakcie całego okresu gojenia. Szyny takie usuwa się po 5-7 dniach. Ad 4. Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego. Do przeprowadzenia takiego zabiegu zazwyczaj wystarczy miejscowe znieczulenie nasiękowe, chociaż niektóre przypadki modelowania wyrostka zębodołowego żuchwy wymagają także znieczulenia przewodowego do otworu żuchwowego. Cięcie na szczycie wyrostka wykraczające ok. 1-1,5 cm poza obszar wymagający wygładzenia; niektóre zabiegi wymagają przedłużenia cięć na końcach płata, aby zapobiec rozerwaniu tkanek. Ad 4. Wygładzenie wyrośli kostnych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego. Wypreparowanie płata pełnego i odsłonięcie kości, usunięcie zmian kostnych przy użyciu pilnika kostnego, kleszczy kostnych lub frezów. Po zakończeniu wygładzania konieczna jest kontrola wzrokiem oraz palpacyjnie powierzchni kości oraz adaptacja płata śluzówkowo-okostnowego do nowych warunków. Zaszycie rany szwami pojedynczymi lub ciągłymi, w zależności od warunków; szwy usuwamy po 7 dniach. Ad 5. Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia. Występujące u niektórych pacjentów wyrośla i nierówności kostne na powierzchniach bocznych podniebienia ograniczają podłoże protetyczne, mogą być także przyczyna owrzodzeń pokrywającej je błony śluzowej, dlatego też istnieją wskazania do zniesienia takich nierówności tkanek twardych; Ad 5. Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia. Do wykonania zabiegu konieczne jest wykonanie znieczulenia przewodowego na otwór podniebienny większy, a także dodatkowego nasiękowego. Należy wykonać cięcie zapewniające dobry wgląd w pole zabiegu. Odpreparowując płat pełny należy pamiętać o naczyniach krwionośnych podniebiennych biegnących ku przodowi od otworu podniebiennego większego Ad 5. Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia. Usunięcie wyrośli kostnych odbywa się przy pomocy pilników kostnych, a także frezów. Konieczne jest przepłukiwanie rany jałowym roztworem soli fizjologicznej. Należy założyć szwy pojedyncze lub ciągłe, a operowaną okolicę zabezpieczyć płytką akrylanową oraz opatrunkiem chirurgicznym. Ad 6. Wygładzenie kresy żuchwowo - gnykowej. Korekta kresy żuchwowo-gnykowej jest najczęstszym zabiegiem, który przeprowadza się przed leczeniem protetycznym. Pogrubiona i zniekształcona kresa może być przyczyną - uszkodzenia pokrywającej ją błony śluzowej - ze względu na pokrywające ją przyczepy mięśni, może być przyczyną spychania płyty protezy - ucisk płyty na ostrą kresę żuchwowo-gnykową może wywoływać objawy bólowe u pacjentów. Ad 6. Wygładzenie kresy żuchwowo - gnykowej. W wyniku procesów resorpcji trzonu żuchwy, kresa żuchwowo-gnykowa wraz z kresą skośną może stać się najbardziej wypukłym elementem tej okolicy; w takich przypadkach zaleca się uzupełnianie brakujących obszarów Fiscus C16 3/7

4 kości tak, aby uzyskać pierwotną objętość tylnego odcinka żuchwy. Stosuje się do tego materiały kościozastępcze. Z cięcia przeprowadzonego na szczycie wyniosłości, odpreparowuje się płat pełny, odsłaniając okolice kresy żuchowowo-gnykowej wraz z przyczepami mięśniowymi. Należy unikać zbyt niskiego odsłaniania trzonu żuchwy, aby uniknąć uszkodzenia nerwu językowego. Ad 6. Wygładzenie kresy żuchwowo - gnykowej. Uwidocznienie kresy możliwe jest dopiero po odcięciu znajdujących się na niej przyczepów mięśniowych oraz usunięciu tkanki tłuszczowej; Wygładzenie wyniosłości kostnej wykonuje się przy pomocy pilnika kostnego lub przy pomocy frezu Po zakończonym zabiegu zaleca się założenie protezy, która ma za zadanie utrzymanie przyczepów mięśniowych w nowym położeniu. Rozwiązanie to nie zawsze przynosi oczekiwane efekty terapeutyczne, dlatego też obecnie coraz częściej stosuje się metodę pogłębienia przedsionka oraz dna jamy ustnej. Ad 7. Wygładzanie guzka bródkowego. W odcinku przednim trzonu żuchwy, na skutek zachodzących w tym rejonie procesów resorpcyjnych, dochodzi do znacznego uwypuklenia przyczepu mięśnia bródkowo językowego. Ten guzek kostny jest u wielu pacjentów przeszkodą uniemożliwiającą zaprojektowanie i wykonanie uzupełnienia protetycznego Znieczulenie do obu nerwów językowych oraz miejscowe nasiękowe. Cięcie na grzbiecie części zębodołowej żuchwy, pomiędzy obszarami przedtrzonowcowymi. Odpreparowanie płata pełnego, pokrywającego językową powierzchnię trzonu żuchwy Odcięcie przyczepu mięśnia bródkowo - językowego - odsłonięcie guzka bródkowego. Usunięcie guzka frezem bądź kleszczami kostnymi, a powierzchnię kości wygładza się pilnikiem kostnym. Nie ma konieczności zabezpieczania chirurgicznego- wolny przeszczep mięśnia bródkowo- językowego ulega wygojeniu. Wały kostne szczęki: Są to wyrostki kostne występujące na podniebieniu o nieznanym pochodzeniu; występują u 20% kobiet i 40% mężczyzn. Mogą mieć różne kształty i rozmiary: pojedyncze wyniosłości lub też wieloogniskowe i uszypułowane. Nie stanowią wskazania do leczenia u pacjentów z zachowanym uzębieniem bardzo rzadko są przyczyną dolegliwości np. zaburzeń mowy, owrzodzeń błony śluzowej (urazy podniebienia). U pacjentów wymagających leczenia protetycznego wały kostne mogą stanowić przeszkodę w projektowaniu i wykonaniu prawidłowych protez Wskazania do chirurgicznego usunięcia: duże rozmiary i nieregularnie ukształtowana powierzchnia wałów rozległe nierówności obecność nierówności w miejscu tylnego uszczelnienia protezy 1) Znieczulenie podniebienia uzyskuje się przez podanie środka znieczulającego do obu otworów podniebiennych większych, otworu przysiecznego, oraz nasiękowo w okolicy wału kostnego 2) Nacięcie błony śluzowej wzdłuż linii pośrodkowej wyniosłości kostnej 3) Dodatkowe nacięcia pionowe uwalniające na obu końcach 4) Ostrożne odpreparowanie błony śluzowej - brak w tej okolicy błony podśluzowej (większa podatność na rozerwanie) 5) Wały kostne uszypułowane usuwa się dłutem kostnym i młotkiem 6) Większe zmiany w pierwszej kolejności wymagają separacji na mniejsze fragmenty przy pomocy frezu (Uwaga! Zbyt głębokie nacięcie frezem może spowodować perforację do jamy nosowej) 7) Po uzyskaniu równej, pozbawionej zagłębień powierzchni, wygładzeniu ostrych brzegów kostnych, ranę operacyjną zszywa się 8) Błona śluzowa powinna dokładnie pokrywać powierzchnię kości, a szwy nie powinny powodować żadnych napięć 9) Zaleca się założenie na operowaną okolicę opatrunku uciskowego (zabezpieczenie tkanek i zapobieganie powstaniu krwiaka)- zaleca się tymczasowe uzupełnienia protetyczne oraz szyny, które po podścieleniu zakłada się bezpośrednio po zabiegu Powikłania: - krwiaki pooperacyjne, - złamanie lub perforacja dna jamy nosowej, Fiscus C16 4/7

5 - martwica błony śluzowej Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań i zapewnić prawidłowe gojenie, zaleca się pacjentowi przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej, częste płukanie oraz stosowanie preparatów osłaniających na operowaną okolicę Wały kostne żuchwy: Są to nierówności kostne, występujące na powierzchni językowej trzonu żuchwy na wysokości okolicy przedtrzonowcowej. Przyczyna powstawania nie jest znana. Zmiany te charakteryzują się powolnym wzrostem, ale po osiągnięciu dużych rozmiarów mogą zaburzać ruchomość języka i utrudniać mowę 1) Znieczulenie nerwów zębodołowych dolnych i językowych 2) Nacięcie błony śluzowej na szczycie zmiany a następnie przedłużenie go o około 1-1,5 cm po obu stronach 3) W przypadku jednoczesnego usuwania zmian po obu stronach żuchwy, wykonuje się oddzielne nacięcie dla każdego wału kostnego z pozostawieniem niewielkiego fragmentu nieprzeciętej błony śluzowej w przednim odcinku żuchwyzapobieganie powstaniu krwiaka oraz spłyceniu przedniego odcinka dna jamy ustnej 4) Zmiany o małej podstawie usuwa się za pomocą dłuta kostnego i młotka, po wcześniejszym zaznaczeniu frezem rowka w miejscu odcięcia zmiany od podłoża kostnego 5) Kierunek prowadzenia narzędzi (zarówno frezu jak i dłuta) powinien być równoległy do wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy (mniejsze ryzyko złamania jatrogennego) 6) Wykonując głębsze podcięcie frezem u podstawy można usunąć zmianę stosując ruchy wyważające niewielkim narzędziem wprowadzonym do rowka 7) Po wyłamaniu fragmentu kostnego należy wygładzić ostre brzegi kostne 8) Dokładne zaadoptowanie płata błony śluzowej i pooperacyjne zszycie rany Uwagi: Aby zmniejszyć obrzęk pooperacyjny i zahamować tworzenie krwiaka zakłada się na dno jamy ustnej opatrunek gazowy (usunięcie po 12 godzinach). W przypadku utrudnionego gojenia, przebiegającego z rozejściem się brzegów rany lub obnażeniem kości, zaleca się przemywanie rany roztworem soli fizjologicznej. Zadania chirurgii możemy podzielić na: 1)Związane z nieprawidłowościami tkanek miękkich 2)Zabiegi w obrębie tkanek twardych mające na celu poszerzenie części zębodołowej szczęki i żuchwy 3)Zabiegi zaawansowane Zabiegi zaawansowane: a) Podwyższenie części zębodołowej żuchwy: Poszerzenie od strony grzbietu części zębodołowej Poszerzenie od strony dolnego brzegu żuchwy Przeszczepy kostne uszypułowane lub rozszczepione Zastosowanie hydroksyapatytu b) Poszerzenie wyrostka zębodołowego szczęki: Wolne przeszczepy kostne Przeszczepy kostne rozszczepione Podwyższenie dna zatoki szczękowej Plastyka guza szczęki a)podwyższenie części zębodołowej żuchwy Zastosowanie przeszczepów zapewnia wzmocnienie osłabionego trzonu oraz dzięki podwyższeniu zmianie kształtu umożliwia wykonanie uzupełnień protetycznych opartych nawet na implantach. W leczeniu stasuje się przeszczepy auto- lub allogenne Poszerzenie od strony grzbietu części zębodołowej W tej metodzie stosuje się przeszczepy z talerza kości biodrowej. Fragment kostny przymocowuje się do trzonu żuchwy za pomocą niewielkich śrub Wskazania: - zaawansowany proces resorpcji kości - możliwość wystąpienia złamań patologicznych - planowane wprowadzenie implantów Poszerzenie od strony dolnego brzegu żuchwy Ze względu na ograniczone wskazania (zmniejszenie wysokości trzonu żuchwy oraz zapobieganie patologicznym złamaniom) i możliwości powikłań ogólnoustrojowych przy pobieraniu przeszczepów z żebra Metoda rzadko stosowana Przeszczepy kostne uszypułowane lub rozszczepione Uszypułowany przeszczep kostny dzięki zaopatrzeniu w naczynia krwionośne znajdujące się w szypule znacznie szybciej ulega wygojeniu i w mniejszym stopniu ulega resorpcji. Przeszczep kostny pobiera się z na językowej powierzchni trzonu żuchwy, wraz z szypułą złożoną z mięśni: nadgnykowego i bródkowo-językowego, a następnie przemieszcza na grzbiet części zębodołowej żuchwy. Zalety: -ograniczenie resorpcji w okresie gojenia, co umożliwia dokładne zaplanowanie kształtu i wysokości podłoża protetycznego Fiscus C16 5/7

6 -możliwość wykonania uzupełnień protetycznych już po 3-5 msc. Wady: - konieczność hospitalizacji pacjenta -zabieg w znieczuleniu ogólnym -mogą wystąpić zaburzenia czucia w okresie pooperacyjnym Hydroksyapatyt i jego zastosowanie Cechy HA (hydroksyapatytu): - biozgodny - uzyskiwany na drodze syntetycznej lub z koralowców - najczęściej w postaci granulatu - goi się bez odczynu zapalnego - niewchłanialny Hydroksyapatyt i jego zastosowanie Technika zabiegu tzw. metoda tunelowa: - przy podwyższeniu wyrostka zębodołowego - najczęściej w znieczuleniu miejscowym - wykonanie tunelu podokostnowego (pęczki n-n) - wprowadzenie materiału ze strzykawki (od końca ku przodowi) - wykonanie płytki akrylanowej - asymilacja z tk.kostną po 8-12 tygodniach - wadą jest brak kontroli aplikowania materiału - sporadyczne zaburzenia czucia w okolicy zdeponowania b) Poszerzenie wyrostka zębodołowego szczęki Zanik wyrostka zębodołowego szczęki zdarza się stosunkowo rzadziej niżeli zanik części zębodołowej żuchwy, ze względu na dużą powierzchnię podłoża protetycznego szczęki, zanik wyrostka zębodołowego nie jest wskazaniem do zabiegu chirurgicznego. Zabieg poszerzenia wyrostka zębodołowego szczęki wykonuje się w przypadku: - dużej odległości między łukami zębowymi - obniżenia sklepienia przedsionka - bliskiego sąsiedztwa łuku jarzmowego - spłycenia zachyłka za guzami szczęk Do spektrum zabiegów mających na celu poszerzenie wyrostka zębodołowego szczęki należą: - Wolne przeszczepy kostne - Przeszczepy kostne rozszczepione - Zastosowanie zębodołowego szczęki - Podwyższenie dna zatoki szczękowej (sinus lift) - Plastyka okolicy guza szczęki Wolne przeszczepy kostne Jedną z metod (opisaną przez Terry, Albright i Baker) podwyższania zanikłego wyrostka zębodołowego szczęki jest zabieg przeszczepu fragmentu żebra pacjenta. Wskazaniem jest zaawansowana resorpcja wyrostka która doprowadziła do spłaszczenia podniebienia twardego. Operacje przeprowadza się w warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnym po wcześniejszym pobraniu przeszczepu z dwóch żeber. Wady tej metody: konieczność wykonania dodatkowego zabiegu w celu pobrania przeszczepu możliwość jego resorpcji konieczność przeprowadzenia plastyki tkanek miękkich uzupełnienia protetyczne wykonuje się po 6-8 miesiącach rozmiar i kształt przeszczepionych tkanek jest niekorzystny w planowaniu leczenia z zastosowaniem wszczepów Obecnie w celu podwyższenia wyrostka wykonuje się przeszczep korowo-gąbczasty z grzebienia kości biodrowej i po wstępnym wygojeniu przeprowadza się zabieg wprowadzania wszczepów. Przeszczepy kostne rozszczepione Wykorzystanie przeszczepów kostnych rozszczepionych zaopatrzonych w naczynia krwionośne pozwala na zmniejszenie resorpcji kości w okresie pozabiegowym Wskazaniem do zastosowanie tej metody jest: - zanik wyrostka zębodołowego w sąsiedztwie łuku jarzmowego i guza szczęki, któremu nie towarzyszą zmiany w konfiguracji podniebienia - zwiększona przestrzeń pomiędzy łukami zębowymi - nieprawidłowe położenie łuków w stosunku do płaszczyzny oczodołowej W wyniku leczenie uzyskuje się zmianę położenia szczęki w stosunku do płaszczyzny oczodołowej, strzałkowej i horyzontalnej. Wadą tej metody jest: - konieczność pobrania materiału na przeszczep z talerza kości biodrowej - wykonanie plastyki tkanek miękkich Zastosowanie hydroksyapatytu do poszerzania wyrostka zębodołowego szczęki Fiscus C16 6/7

7 Preparat hydroksyapatytu wykorzystuje się w celu leczenia zaniku podłoża protetycznego bez wykonania dodatkowego zabiegu pobrania przeszczepu kostnego. Wskazania : odbudowa znikłego wyrostka zębodołowego likwidacja nierówności podłoża kostnego szczęki Technika zabiegu A Pionowe nacięcie błony śluzowej i wykonanie tuneli podokostnowych. B Wprowadzenie HA do tuneli podokostnowych C Zszycie tkanek miękkich Zastosowanie siatki wikrylowej do założenia HA Granule HA umieszcza się w rulonie siatki wikrylowej, którą wprowadza się do tunelu podokostnowego Widok pola operacyjnego po założeniu rulonu z HA Podwyższenie dna zatoki szczękowej Podniesienie zatoki szczękowej zaleca się w momencie kiedy pomimo prawidłowej wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego w szczęce nie możemy zastosować leczenia implantologicznego ze względu na nisko schodzący zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej. Zabieg ten polega na wprowadzeniu przeszczepu do zatoki szczękowej co spowoduje podwyższenie wyrostka zębodołowego. Z dostępu wykonanego w bocznej ścianie zatoki podnosi się błonę śluzową wyścielającą wnętrze zatoki, pod którą wprowadza się przeszczep. Obecnie metoda z wyboru jest zastosowanie przeszczepów kości autogennej. Po zakończeniu okresu gojenia ( okres około 4-6 miesięcy) możliwe jest rozpoczęcie leczenia implantologicznego. Materiałem przeszczepowym mogą być: preparaty alloplastyczne kość autogenna lub allogenna połączenie tych materiałów Plastyka guza szczęki Przestrzeń znajdująca się za tylną powierzchnią guza szczęki pełni rolę w uszczelnieniu i zapewnieniu prawidłowej stabilizacji górnej protezy. W przypadku spłycenia tej okolicy zaleca się wykonanie zabiegu plastyki guza szczęki. Technika zabiegu A obraz szpary za guzem szczęki spłyconym na wskutek zaniku kości B stan po zabiegu- polegającym na przemieszczeniu blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego i haczyka skrzydłowego kości klinowej oraz po plastyce tkanek miękkich Fiscus C16 7/7

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela nr

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Metoda wykonania protezy zębowej i proteza zębowa górna oraz proteza zębowa żuchwowa wykonana tą metodą

PL B1. Metoda wykonania protezy zębowej i proteza zębowa górna oraz proteza zębowa żuchwowa wykonana tą metodą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368957 (51) Int.Cl. A61C 13/23 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.07.2004

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Ryc. 151 Przykład zmiany końca i grzbietu nosa. a) Przed operacją. b) Po operacji. a) b) c)

Ryc. 151 Przykład zmiany końca i grzbietu nosa. a) Przed operacją. b) Po operacji. a) b) c) końca nosa jest kąt rozejścia się dwóch chrząstek skrzydłowatych (angle of divergence). Najbardziej dyskretnym i wrażliwym na ingerencję chirurgiczną jest miejsce zespolenia części środkowej z boczną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. OPIS PROGRAMU ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI Warszawa, 2007 rok 1 1. Uzasadnienie celowości wdrożenia programu Opis problemu Częstość występowania rozszczepów

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA Przegląd stomatologiczny STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja + plan leczenia + rtg panoramiczne Wypełnienie ubytku próchnicowego Wypełnienie ubytku niepróchnicowego

Bardziej szczegółowo

RODZAJ ŚWIADCZANIA / ROZPOZNANIE KLINICZNE

RODZAJ ŚWIADCZANIA / ROZPOZNANIE KLINICZNE DZIEDZINA: WYTYCZNE CHIRURGIA SZCZĘKOWOTWARZOWA TRYB chirurgiczne opracowanie rozległych, głębokich ran urazy różnych okolic ciała obserwacja, leczenie zachowawcze wstrząśnienie mózgu obserwacja i leczenie

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Rentgenodiagnostyka Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe Zdjęcie wewnątrzustne cyfrowe Zdjęcie skrzydłowo zgryzowe cyfrowe Cyfrowy tomograf komputerowy 3D (wybranego odcinka)

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNA PLASTYKA POWIEK. WRÓBEL Katarzyna

CHIRURGICZNA PLASTYKA POWIEK. WRÓBEL Katarzyna CHIRURGICZNA PLASTYKA POWIEK WRÓBEL Katarzyna Korekcja powiek (nazwana przez lekarzy blepharoplastyks) jest zabiegiem chirurgicznym poprawiającym opadające powieki górne i tzw. worki pod oczami, które

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 jednej procedury z listy W2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 A. OPIS WYROBU Wyrób SuturePlate firmy Arthrex do kości ramiennej to system niskoprofilowej płytki i śrub. Wyrób SuturePlate został

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Polski. Doskonała harmonia Końcówki chirurgiczne Satelec

Polski. Doskonała harmonia Końcówki chirurgiczne Satelec Polski Doskonała harmonia Końcówki chirurgiczne Satelec SATELEC, Światowy lider - pionier zastosowania technologii piezoelektrycznej w stomatologii, - nieustannie inwestujący w badania naukowe i rozwój,

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia Zakład Ortodoncji WUM 1 Rys historyczny 636 r. Paweł z Eginy, 994r. Hali Abbas zalecali usuwanie zębów nadliczbowych i zębów stojących poza

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY Załącznik nr 1 CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY NAZWA BADANIA 1. Spirometria 25,00 2. Spirometria + lek 40,00 3. Inhalacja drzewa oskrzelowego

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS Jesteśmy producentem modeli anatomicznych kości ludzkich przeznaczonych do prowadzenia szkoleń z implantologii ortopedycznej i stomatologicznej. Oferujemy również możliwość wykonania specjalnych modeli

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego 37 Rozdział 3 Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych Operacja stawu skokowo-goleniowego Operacja łokcia Operacja biodra Operacja kolana 38 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 2. OPIS PROGRAMU Uzasadnienie celowości wdrożenia programu: Opis problemu Wrodzone wady rozwojowe twarzowej części

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo