Tabela oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/B/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 25 marca 2019 r. (obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.) Chodzież, marzec 2019 r.

2 Spis treści 2 KLIENCI INDYWIDUALNI I. Rachunki klientów indywidualnych... 3 Tab. 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, podstawowy rachunek płatniczy, rachunek oszczędnościowy... 3 II. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych... 3 Tab. 2. Lokata Uniwersalna... 3 Tab. 3. Lokata SGB... 4 Tab. 4. Lokata 3 x Tab. 5. Nowa Internetowa... 4 Tab. 6. Super Lokata... 5 Tab. 7. Lokata Plejada Plus... 5 Tab. 8. Terminowe lokaty oszczędnościowe... 5 Tab. 9. Wkłady systematycznego oszczędzania... 6 Tab. 10. Terminowa rentierska lokata oszczędnościowa... 7 III. Rachunki oszczędnościowe w walucie wymienialnej... 7 Tab. 11. Rachunki oszczędnościowe w walucie wymienialnej... 7 IV. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej... 8 Tab. 12. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej USD... 8 Tab. 13. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej EUR... 8 Tab. 14. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej GBP... 8 KLIENCI INSTYTUCJONALNI I. Rachunki rozliczeniowe klientów instytucjonalnych... 9 Tab. 15. Rachunki rozliczeniowe klientów instytucjonalnych... 9 II. Rachunki lokat terminowych... 9 Tab. 16. Lokata SGB... 9 Tab. 17. Nowa Internetowa Tab. 18. Super Lokata Tab. 19. Lokata Overnight Tab. 20. Lokaty terminowe Tab. 21. Rentierska lokata terminowa III. Rachunki bieżące w walucie wymienialnej Tab. 22. Rachunki bieżące w walucie wymienialnej IV. Lokaty terminowe w walucie wymienialnej Tab. 23. Lokaty terminowe w walucie wymienialnej USD Tab. 24. Lokaty terminowe w walucie wymienialnej EUR Tab. 25. Lokaty terminowe w walucie wymienialnej GBP DEPOZYTY, KTÓRYCH OKRES PRZYJMOWANIA UPŁYNĄŁ ORAZ WYCOFANE Z OFERTY BANKU Tab. 26. Rachunek oszczędnościowy z wkadami płatnymi na każde żądanie (a vista) Tab. 27. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Tab. 28. Wkłady terminowe 5 letnie i Plejada Tab. 29. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych Tab. 30. Lokata SGB Tab. 31. Lokata Uniwersalna... 14

3 KLIENCI INDYWIDUALNI I. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Tab. 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, podstawowy rachunek płatniczy, rachunek oszczędnościowy 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 0,05% Pakiet DEBIUT (kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych) 2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 0,05% Pakiet KOMFORT (kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych) 3. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet FAJNE konto 4. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 0,05% Pakiet RELAKS (kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych) 5. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych) 0,05% 6. Podstawowy rachunek płatniczy 0,05% (kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych) 7. Rachunek oszczędnościowy (kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych) do ,00 zł 0,40% nadwyżka środków powyżej ,00 zł do ,00 zł 0,50% nadwyżka środków powyżej ,00 zł 0,70% II. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Tab. 2. Lokata Uniwersalna 1. Lokata Uniwersalna 12 - miesięczna FAJNA lokata" dla posiadaczy ROR lub rachunków rozliczeniowych od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,90% od ,00 zł do ,99 zł 0,95% ,00 zł i powyżej 1,00% dla pozostałych osób od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,85% od ,00 zł do ,99 zł 0,90% ,00 zł i powyżej 0,95% 1. Przyjęte od r. do r. 2. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 500,00 zł. 3. Lokata odnawialna: do 10 okresów umownych. 4. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 5. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości ½ oprocentowania rachunków a'vista w złotych za okres utrzymania wkładu, wg oprocentowania obowiązującego w Banku 3

4 Tab. 3. Lokata SGB 1. Lokata SGB 3 - miesięczna 0,70% 6 - miesięczna 0,80% 1. Przyjęte od r. do r. 2. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 500,00 zł. 3. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 4. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości Tab. 4. Lokata 3 x 3 1. Lokata 3 x miesiące 0,80% 6 - miesięcy 0,90% 9 - miesięcy 1,00% 1. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 500,00 zł. 2. Oprocentowanie w przypadku likwidacji w trakcie trwania okresu umownego: a) w okresie pierwszych 3 miesięcy, odsetki naliczane będą w wysokości ½ stopy procentowej obowiązującej dla rachunków a'vista na dzień wycofania wkładu, b) po 3 miesiącach, ale przed upływem 6 miesięcy - odsetki dla pełnych 3 miesięcy naliczane będą w wysokości oprocentowania ustalonego dla okresu 3 miesięcznego, za pozo dni w wysokości ½ stopy procentowej obowiązującej dla rachunków a'vista na dzień wycofania wkładu, c) po 6 miesiącach, ale przed upływem 9 miesięcy - odsetki dla pełnych 6 miesięcy naliczane będą w wysokości oprocentowania ustalonego dla okresu 6 miesięcznego, za pozo dni w wysokości ½ stopy procentowej obowiązującej dla rachunków a'vista na dzień wycofania wkładu, d) po upływie 9 miesięcy - odsetki za cały 9 miesięczny okres naliczane będą w wysokości oprocentowania ustalonego dla okresu 9 miesięcznego. Tab. 5. Nowa Internetowa 1. Nowa Internetowa 1 - miesięczna od 1 000,00 zł do ,99 zł 0,50% ,00 zł i powyżej 0,70% 2. Nowa Internetowa 3 miesięczna od 1 000,00 zł do ,99 zł 0,60% ,00 zł i powyżej 0,80% 1. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 2. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości 4

5 Tab. 6. Super Lokata 1. Super Lokata 3 - miesięczna od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,50% od ,00 zł do ,99 zł 0,60% ,00 zł i powyżej 0,70% 1. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 2. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości Tab. 7. Lokata Plejada Plus 1. Plejada Plus 1 - miesiąc 0,30% 2 - miesiąc 0,35% 3 - miesiąc 0,45% 4 - miesiąc 0,50% 5 - miesiąc 0,60% 6 - miesiąc 0,70% 7 - miesiąc 0,80% 8 - miesiąc 0,90% 9 - miesiąc 1,00% 10 - miesiąc 1,10% 11 - miesiąc 1,20% 12 - miesiąc 2,00% 1. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 1.000,00 zł. 2. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 3. Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych wzrasta wraz z upływem kolejnych okresów odsetkowych w ramach pierwotnego okresu umownego Lokaty, a po jej odnowieniu - w ramach każdego kolejnego okresu umownego. 4. W przypadku wycofania wkładu przed terminem umownym wypłacone odsetki stanowią sumę odsetek za poszczególne miesiące według stawek obowiązujących dla tych miesięcy, za pozo dni odsetki naliczane są wg stopy procentowej obowiązującej w Banku dla rachunków a'vista Tab. 8. Terminowe lokaty oszczędnościowe dniowa dniowa dniowa 5

6 dniowa miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł 0,50% 0,50% od ,00 zł do ,99 zł 0,60% 0,60% ,00 zł i powyżej 0,70% 0,70% miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 100,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% 1. Dla lokat od ,00 zł możliwość negocjacji indywidualnego oprocentowania. 2. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości Tab. 9. Wkłady systematycznego oszczędzania 1. Wkłady systematycznego oszczędzania 3 - letnie 0,75 stopy redyskonta weksli NBP* 5 - letnie 0,80 stopy redyskonta weksli NBP* 10 - letnie 0,90 stopy redyskonta weksli NBP* 6

7 2. Grosz do Grosza wkłady oszczędnościowe gromadzone systematycznie za 1 i 2 rok za 3 i 4 rok za 5 i 6 rok za 7 i 8 rok za 9 i 10 rok 0,85 stopy redyskonta weksli NBP* 0,90 stopy redyskonta weksli NBP* 0,95 stopy redyskonta weksli NBP* 1,00 stopy redyskonta weksli NBP* 1,10 stopy redyskonta weksli NBP* 1. Minimalna miesięczna wpłata 10,00 zł lub wielokrotność tej kwoty. Mogą też być deklarowane wpłaty kwartalne w minimalnej wysokości 30,00 zł lub wielokrotność tej kwoty. 2. Odsetki kapitalizowane są rocznie i po okresie zadeklarowania oraz w dniu likwidacji. 3. Od wkładu systematycznego oszczędzania podejmowanego przed upływem zadeklarowanego okresu przysługują odsetki w wysokości równej oprocentowaniu ustalonemu dla wkładów płatnych na każde żądanie. 4. W przypadku likwidacji Rachunku wkładu oszczędnościowego gromadzonego systematycznie Grosz do Grosza przed upływem okresu umownego, wypłacone odsetki stanowią sumę odsetek za poszczególne lata, według stawek obowiązujących dla tych lat, za pozo dni odsetki naliczane są według stopy procentowej obowiązującej w Banku dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie na dzień likwidacji wkładu. Tab. 10. Terminowa rentierska lokata oszczędnościowa oprocentowanie w stosunku rocznym Lp. Rodzaj rachunku 1. Terminowa rentierska lokata oszczędnościowa 3 - letnia 1,00% 5 - letnia 1,00% 1. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 1.000,00 zł. 2. Wkłady z możliwością podejmowania odsetek po każdym kwartale. 3. Oprocentowanie w przypadku likwidacji w trakcie trwania okresu umownego: a) Wycofanie wkładu przed upływem pierwszego kwartału powoduje utratę prawa do odsetek. b) Wycofanie wkładu po upływie pierwszego kwartału, ale przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek wg ¼ stopy umownej za pełne kwartały, a za pozo dni w wysokości ½ oprocentowania rachunków a'vista obowiązującej c) Wycofanie wkładu przed upływem 12 miesięcy - Bank dokonuje korekty naliczonych odsetek wg zasad określonych w lit. a i b, a nadpłaty spowodowane wcześniejszym pobraniem odsetek za okresy kwartalne potrąci z kwoty kapitału. d) Wycofanie wkładu po upływie 12 miesięcy - naliczone odsetki za cykle minione (kwartał) uważa się za należne i nie podlegają one umniejszeniu. Za pozo dni w ostatnim cyklu (kwartale) naliczone zostaną odsetki w wysokości ½ oprocentowania rachunków a' vista obowiązującej III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ Tab. 11. Rachunki oszczędnościowe w walucie wymienialnej 1. Rachunek oszczędnościowy w walucie USD 0,02% 2. Rachunek oszczędnościowy w walucie EUR 0,02% 3. Rachunek oszczędnościowy w walucie GBP 0,10% 1. Kapitalizacja odsetek roczna lub w dniu zamknięcia rachunku. 7

8 IV. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ Tab. 12. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej USD 1. Rachunki terminowe w walucie USD 1 - miesięczna 0,10% 3 - miesięczna 0,15% 6 - miesięczna 0,25% 12 - miesięczna 0,40% 24 - miesięczna 0,55% 36 - miesięczna 0,55% 1. Minimalna kwota na lokacie w walucie wymienialnej wynosi 100 USD. 2. Kapitalizacja odsetek na rachunkach po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku zerwania przed terminem, naliczanie odsetek odbywa się według oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a vista w danej walucie obowiązującego w Banku Tab. 13. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej EUR 1. Rachunki terminowe w walucie EUR 1 - miesięczna 0,05% 3 - miesięczna 0,05% 6 - miesięczna 0,05% 12 - miesięczna 0,05% 24 - miesięczna 0,05% 36 - miesięczna 0,05% 1. Minimalna kwota na lokacie w walucie wymienialnej wynosi 100 EUR. 2. Kapitalizacja odsetek na rachunkach po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku zerwania przed terminem, naliczanie odsetek odbywa się według oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a vista w danej walucie obowiązującego w Banku Tab. 14. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walucie wymienialnej GBP 1. Rachunki terminowe w walucie GBP 1 - miesięczna 0,20% 3 - miesięczna 0,25% 6 - miesięczna 0,35% 12 - miesięczna 0,55% 24 - miesięczna 0,55% 36 - miesięczna 0,55% 1. Minimalna kwota na lokacie w walucie wymienialnej wynosi 100 GBP. 2. Kapitalizacja odsetek na rachunkach po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku zerwania przed terminem, naliczanie odsetek odbywa się według oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a vista w danej walucie obowiązującego w Banku 8

9 KLIENCI INSTYTUCJONALNI I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Tab. 15. Rachunki rozliczeniowe klientów instytucjonalnych 1. Rachunek rozliczeniowy (bieżący i pomocniczy) Pakiet BIZNES DEBIUT 2. Rachunek rozliczeniowy (bieżący i pomocniczy) Pakiet BIZNES 3. Rachunek rozliczeniowy (bieżący i pomocniczy) Pakiet AGRO DEBIUT 4. Rachunek rozliczeniowy (bieżący i pomocniczy) Pakiet AGRO 5. Rachunek rozliczeniowy (bieżący i pomocniczy) Pakiet SPOŁECZNIK 6. Rachunek rozliczeniowy (bieżący i pomocniczy) Pakiet SPÓŁDZIELCA 7. Rachunek rozliczeniowy jednostki budżetowej (bieżący i pomocniczy) 8. Rachunek rozliczeniowy pozostałych podmiotów (bieżący i pomocniczy) II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH Tab. 16. Lokata SGB 1. Lokata SGB 3 - miesięczna 0,70% 6 - miesięczna 0,80% 1. Przyjęte r. do r. 2. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 500,00 zł 3. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 4. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości Tab. 17. Nowa Internetowa 1. Nowa Internetowa 1-miesięczna od 1 000,00 zł do ,99 zł 0,50% ,00 zł i powyżej 0,70% 2. Nowa Internetowa 3-miesięczna od 1 000,00 zł do ,99 zł 0,60% ,00 zł i powyżej 0,80% 1. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 2. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości 9

10 Tab. 18. Super Lokata 1. Super Lokata 3 - miesięczna od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,50% od ,00 zł do ,99 zł 0,60% ,00 zł i powyżej 0,70% 1. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 2. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości ½ oprocentowania rachunków a vista za okres utrzymania wkładu, wg oprocentowania obowiązującego w Banku Tab. 19. Lokata Overnight 1. Lokata Overnight do ,00 zł (włącznie) powyżej ,00 zł 1. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: ,00 zł. 2. Lokata zakładana w pełnych tysiącach złotych. Tab. 20. Lokaty terminowe 10 50% stawki WIBID ON 60% stawki WIBID ON dniowa dniowa dniowa dniowa miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł 0,50% 0,50% od ,00 zł do ,99 zł 0,60% 0,60% ,00 zł i powyżej 0,70% 0,70% miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50%

11 miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% miesięczna od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,50% 1. Dla lokat od ,00 zł możliwość negocjacji indywidualnego oprocentowania. 2. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości ½ oprocentowania rachunków a vista za okres utrzymania wkładu, wg oprocentowania obowiązującego w Banku Lp. Tab. 21. Rentierska lokata terminowa Rodzaj rachunku 1. Rentierska lokata terminowa oprocentowanie w stosunku rocznym 3 letnia 1,00% 5 letnia 1,00% 1. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 1.000,00 zł. 2. Wkłady z możliwością podejmowania odsetek po każdym kwartale. 3. Oprocentowanie w przypadku likwidacji w trakcie trwania okresu umownego: a) Wycofanie wkładu przed upływem pierwszego kwartału powoduje utratę prawa do odsetek. b) Wycofanie wkładu po upływie pierwszego kwartału, ale przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek wg ¼ stopy umownej za pełne kwartały, a za pozo dni w wysokości ½ oprocentowania rachunków a vista obowiązującej c) Wycofanie wkładu przed upływem 12 miesięcy Bank dokonuje korekty naliczonych odsetek wg zasad określonych w lit. a i b, a nadpłaty spowodowane wcześniejszym pobraniem odsetek za okresy kwartalne potrąci z kwoty kapitału. d) Wycofanie wkładu po upływie 12 miesięcy naliczone odsetki za cykle minione (kwartał) uważa się za należne i nie podlegają one umniejszeniu. Za pozo dni w ostatnim cyklu (kwartale) naliczone zostaną odsetki w wysokości ½ oprocentowania rachunków a vista obowiązującej 11

12 III. RACHUNKI BIEŻĄCE W WALUCIE WYMIENIALNEJ Tab. 22. Rachunki bieżące w walucie wymienialnej 1. Rachunek bieżący w walucie USD 0,02% Rachunek bieżący w walucie EUR 0,02% Rachunek bieżący w walucie GBP 0,10% 1. Odsetki kapitalizowane są na koniec roku kalendarzowego lub w dniu zamknięcia rachunku. IV. LOKATY TERMINOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ Tab. 23. Lokaty terminowe w walucie wymienialnej USD 1. Rachunki terminowe w walucie USD 1 - miesięczna 0,10% 3 - miesięczna 0,15% 6 - miesięczna 0,25% 12 - miesięczna 0,40% 24 - miesięczna 0,55% 36 - miesięczna 0,55% 1. Minimalna kwota na lokacie w walucie wymienialnej wynosi 100 USD. 2. Kapitalizacja odsetek na rachunkach po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku zerwania przed terminem, naliczanie odsetek odbywa się według oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a vista w danej walucie obowiązującego w Banku Tab. 24. Lokaty terminowe w walucie wymienialnej EUR 1. Rachunki terminowe w walucie EUR 1 - miesięczna 0,05% 3 - miesięczna 0,05% 6 - miesięczna 0,05% 12 - miesięczna 0,05% 24 - miesięczna 0,05% 36 - miesięczna 0,05% 1. Minimalna kwota na lokacie w walucie wymienialnej wynosi 100 EUR. 2. Kapitalizacja odsetek na rachunkach po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku zerwania przed terminem, naliczanie odsetek odbywa się według oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a vista w danej walucie obowiązującego w Banku 12

13 Tab. 25. Lokaty terminowe w walucie wymienialnej GBP 1. Rachunki terminowe w walucie GBP 1 - miesięczna 0,20% 3 - miesięczna 0,25% 6 - miesięczna 0,35% 12 - miesięczna 0,55% 24 - miesięczna 0,55% 36 - miesięczna 0,55% 1. Minimalna kwota na lokacie w walucie wymienialnej wynosi 100 GBP. 2. Kapitalizacja odsetek na rachunkach po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku zerwania przed terminem, naliczanie odsetek odbywa się według oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a vista w danej walucie obowiązującego w Banku DEPOZYTY, KTÓRYCH OKRES PRZYJMOWANIA UPŁYNĄŁ ORAZ WYCOFANE Z OFERTY BANKU Tab. 26. Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie (a vista) 1. Rachunek oszczędnościowy a'vista założony do r. 0,10% 1. Kapitalizacja roczna. Tab. 27. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet WIGOR założony do r. 0,05% 1. Kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych. Tab. 28. Wkłady terminowe 5 letnie i Plejada 1. Wkłady terminowe 5 letnie i Plejada przyjęte do r. 0,80 stopy redyskonta weksli NBP * 1. Kapitalizacja roczna. Tab. 29. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych 1. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych przyjęte do r. 0,05% przyjęte od r. 0,40% 1. Kapitalizacja roczna. 13

14 Tab. 30. Lokata SGB 1. Lokata SGB przyjęta od r. do r. 6-miesięczna 0,80% 2. Lokata SGB przyjęta od r. do r. 3 - miesięczna 0,70% 6 - miesięczna 0,80% 1. Minimalna kwota środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie: 500,00 zł. 2. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości Tab. 31. Lokata Uniwersalna 1. Lokata Uniwersalna Wiosna Lato gorąca letnia moc już od początku wiosny" 12 miesięczna przyjęta od r. do r dla posiadaczy ROR lub rachunków rozliczeniowych od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,90% od ,00 zł do ,99 zł 0,95% ,00 zł i powyżej 1,00% dla pozostałych osób od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,85% od ,00 zł do ,99 zł 0,90% ,00 zł i powyżej 0,95% 2. Lokata Uniwersalna 12 - miesięczna Jesiennozimowa atrakcji nowych moc" przyjęta od r. do r. dla posiadaczy ROR lub rachunków rozliczeniowych od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,90% od ,00 zł do ,99 zł 0,95% ,00 zł i powyżej 1,00% dla pozostałych osób od 500,00 zł do 9 999,99 zł 0,85% od ,00 zł do ,99 zł 0,90% ,00 zł i powyżej 0,95% 1. Lokata odnawialna: do 10 okresów umownych. 2. Odsetki kapitalizowane są po okresie zadeklarowania. 3. W przypadku wycofania wkładu w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są w wysokości * Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania redyskonta weksli, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP. *** 14

Tabela oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 13 grudnia 2017 r.)

Tabela oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 13 grudnia 2017 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/B/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 11 grudnia 2017 r. (obowiązuje od 13 grudnia 2017 r.) Chodzież, grudzień 2017 r. Spis treści 2 KLIENCI INDYWIDUALNI I.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 19 października 2015r.)

Tabela oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 19 października 2015r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 12 października 2015r. Tabela oprocentowania depozytów (obowiązuje od 19 października 2015r.) Chodzież, październik 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w PLN oraz walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Raszyn, lipiec 2017 rok

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w PLN oraz walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Raszyn, lipiec 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały 219/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie z dnia 19.07.2017 roku Tabela oprocentowania środków pieniężnych w PLN oraz walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN oraz walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN oraz walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik nr 1 do uchwały 211/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie z dnia 04.07.2013 roku Oprocentowanie środków pieniężnych w PLN oraz walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE Gąbin, marzec 2019 rok SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. KLIENCI INDYWIDUALNI Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE GĄBIN, PAŹDZIERNIK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Klienci indywidualni Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Załącznik do Uchwały Zarządu nr 187/2014 z dnia 07 listopada 2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią ostatnia aktualizacja: Nakło

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Załącznik do Uchwały Zarządu nr 35/2015 z dnia 05 marca 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 125/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 24.10.2016r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 152/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 15.07.2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 101.2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE GĄBIN, KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Klienci indywidualni Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KAMIENNEJ GÓRZE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KAMIENNEJ GÓRZE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KAMIENNEJ GÓRZE Kamienna Góra, sierpień 2018 r. 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik do Uchwały nr 158/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 15.10.2014 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 31/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 11.03.2015. Tabela obowiązuje od 12.03.2015 Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 7/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.01.2016r. Tabela obowiązuje od 01.02.2016 Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW w Banku Spółdzielczym w Białymstoku

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW w Banku Spółdzielczym w Białymstoku Obowiązuje od 01.04.2019r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 24/B/2016 z dnia 24.03.2016 r. zm. Uchwałą Nr 18 /B/2017 z dnia 24.03.2017 r. zm. Uchwałą Nr 34/B/2017 z dnia 26.06.2017

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2019 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 02 stycznia 2019 roku Tabela oprocentowania produktów depozytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 04-03-2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/62/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 18.12.2018r. (obowiązuje od 20.12.2018r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały nr 34/2018/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.02.2018r. obowiązuje od 22.02.2018r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu Nr 44/Z/2018 z dnia 15.10.2018 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.10.2018

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 57/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 08.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH w Banku Spółdzielczym w Iłży obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 33/Z/2017 z dnia 07.09.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.12.2017

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE.

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GĄBINIE. Załącznik n1 do Uchwały Nr 36/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie z dnia 25.04.2018 r. TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DEPOZYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 134/2018 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 1.10.2018 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 08/04/O/19 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 29.04.2019 r. Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Spis treści A. KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Obowiązuje od dnia 27.11.2017 r. Pisz, listopad 2017 r. Część I. KLIENCI INDYWIDUALNI TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Obowiązuje od dnia 22.12018 r. Pisz, listopad 2018 r. Część I. KLIENCI INDYWIDUALNI TAB. 1 Rachunki płatnicze - oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Tabela oprocentowania wchodzi w życie z dniem 16.05.2019 r. dla Klientów, którzy zawarli umowę z Bankiem do dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 02 września 2019 r. Strzelce Opolskie 2019 r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Zał. Nr 1 do Uchwały nr 2/30/08/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Tabela 1. Lokaty promocyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Zał. Nr 1 do Uchwały nr 2/24/02/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 24.02.2016 r. Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Tabela 1. Lokaty promocyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 01 lipca 2016r. Strzelce Opolskie 2016r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 25.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 25.01.2016 r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 maja 2018 r. Strzelce Opolskie 2018 r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE

SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 111/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 26.06.2019 roku TA B E L A O P R O C E N T O WA N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 kwietnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 58/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia11.03.2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

od r. 1,3881% 2,1384% 1,4297% 2,2024% 1,4712% 2,2664% 1,5128% 2,3304% do kwoty 1 000,00 zł

od r. 1,3881% 2,1384% 1,4297% 2,2024% 1,4712% 2,2664% 1,5128% 2,3304% do kwoty 1 000,00 zł KLIENCI INDYWIDUALNI oferta wg stanu na dzień 07 października 2019 r. Oprocentowania rachunków i lokat prowadzonych w złotych 1. oprocentowanie rachunków stawki zmienne ROR 0,00% IKE do 12 m-ca od 13 do

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Obowiązuje od 08.08.2018r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego Sucha Beskidzka, maj 2018r. Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/05/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.05.2012 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 25 czerwca 2012 r. LIMANOWA 2012 CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku

Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od kredytów i pożyczek hipotecznych

Bardziej szczegółowo

od r. 1,3527% 2,1384% 1,3932% 2,2024% 1,4337% 2,2664% 1,4742% 2,3304% do kwoty 1 000,00 zł

od r. 1,3527% 2,1384% 1,3932% 2,2024% 1,4337% 2,2664% 1,4742% 2,3304% do kwoty 1 000,00 zł KLIENCI INDYWIDUALNI oferta wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019 r. Oprocentowania rachunków i lokat prowadzonych w złotych 1. oprocentowanie rachunków stawki zmienne ROR 0,00% IKE do 12 m-ca od 13 do 24

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 32 / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dn. 19.04.2013r TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, KWIECIEŃ 2013

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 130/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 4 października 2012 roku I zm. Uchwała nr 141/2012 z dnia 12.10.2012r. II zm. Uchwała nr 178/2012 z dnia 22.11.2012r. T

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 88/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 7 sierpnia 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 149/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.07.2013 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie. 1. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe Kapitalizacja roczna

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie. 1. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe Kapitalizacja roczna Zał. Nr 3 do Uchwały nr 2/27/08/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 27.08.2015 r. Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/3/5/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 25.02.2019 r. obowiązuje od 01 marca 2019 r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/2/8/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 18.03.2019 r. obowiązuje od 01 kwietnia 2019 r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały nr 85/ 2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 204. 2014roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 3 /2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 09.01.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 99/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 29.06.2016r. Aneks nr 1 Uchwała nr 154/2016 z dnia 26.09.2016 r. Aneks nr 2 Uchwała nr 210/2016 z dnia 29.12016 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Zał. Nr 1 do Uchwały nr 1/08/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 08.07.2015 r. Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 153/15 z dnia 31.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 13.03.2013 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/2/28/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 06.12.2016r. obowiązuje od 12 grudzień 2016r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Zał. Nr 1 do Uchwały nr 2/13/05/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 13.05.2015 r. Tabela oprocentowania środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

LOKATY TERMINOWE NIEODNAWIALNE (WIBID 3M) OKRES OPROCENTOWANIE PODSTAWOWE CEL OKRES OPROCENTOWANIE PODSTAWOWE CEL

LOKATY TERMINOWE NIEODNAWIALNE (WIBID 3M) OKRES OPROCENTOWANIE PODSTAWOWE CEL OKRES OPROCENTOWANIE PODSTAWOWE CEL OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT W SKOK KOZIENICE (Obowiązująca od dnia 01.02.2019 r.) Tabela rachunków i lokat została przyjęta Uchwałą Zarządu nr 10/11/2019 z dnia 30.01.2019 r. (zastopuje tabelę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH obowiązująca od r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH obowiązująca od r. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH obowiązująca od 1.06.2017 r. RODZAJ RACHUNKU RACHUNKI BIEŻĄCE i OSZCZĘDNOŚCIOWE Rodzaj oprocentowania Sposób ustalania stawki bazowej WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 51/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 26.03.2019 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 49/18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 czerwca 2018 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH Załącznik do Uchwały nr 99/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z d dnia 29.06.2016r. Aneks nr 1 Uchwała nr 154/2016 z dnia 26.09.2016 r. Aneks nr 2 Uchwała nr 210/2016 z dnia 29.12016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 88/2018 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 88/2018 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 88/2018 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 02.08.2018 r. Obowiązuje od: 08.08.2018 r. CZĘŚĆ I. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PODLASKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim

Wykaz zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 59/2014 z dnia 17102014 r. Wykaz zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Część A. Klienci indywidualni 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH obowiązująca od r. KLIENCI INDYWIDUALNI

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH obowiązująca od r. KLIENCI INDYWIDUALNI Stan na dzień 1 kwietnia 2018 r. TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH obowiązująca od 1.02.2018 r. KLIENCI INDYWIDUALNI RODZAJ RACHUNKU RACHUNKI BIEŻĄCE i OSZCZĘDNOŚCIOWE 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 01.04.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 11 kwietnia 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo