KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS"

Transkrypt

1 Lipiec 2015 r. Rok IV Nr 35 ISSN Egzemplarz bezpłatny Maszyny rolnicze NA RYNKU ZBÓŻ KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS STRONA 4 MŁODY ROLNIK PO NOWEMU STRONA 6 ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK STRONA 16

2

3 lipiec

4 4 lipiec 2015 Żniwa czas zacząć Sytuacja na rynku zbóż Na przełomie czerwca i lipca 2015 r. znacząco podrożała pszenica, żyto i kukurydza, a potaniał jęczmień paszowy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w kraju płacono 701 zł/t, o 5% więcej niż tydzień wcześniej. Cena ta była ponad 5% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale o 8% niższa niż przed rokiem. Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 515 zł/t, o 4,5% wyższym niż tydzień wcześniej i o 9% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie żyto było o 6% tańsze niż przed rokiem. Średnia cena jęczmienia paszowego wyniosła 558 zł/t. Była ona o 1% niższa od ceny notowanej tydzień wcześniej i przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2014 r. jęczmień potaniał o 11%. Za kukurydzę przeciętnie w kraju płacono 586 zł/t wobec 577 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 3% wyższa niż przed miesiącem, ale o 19% niższa niż rok wcześniej. Na giełdach krajowych. W dniach r. na giełdzie Rolpetrol sprzedano 700 ton pszenicy paszowej po 736 zł/t i 200 ton tego zboża po 724 zł/t. Nabywców znalazło również 50 ton kukurydzy po 560 zł/t. W kolejnym tygodniu na krajowych giełdach odnotowano wzrost przeciętnych ofertowych cen wszystkich rodzajów zbóż. W dniach r. ceny oferowanych do sprzedaży zbóż kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna zł/t, pszenica paszowa zł/t, żyto konsumpcyjne zł/t, jęczmień paszowy zł/t, kukurydza zł/t. Ceny na giełdach zagranicznych. Na monitorowanych giełdach zagranicznych na początku lipca 2015 r. zboża znacząco podrożały. Na wzrost cen miały wpływ m.in.: utrzymująca się susza w Kanadzie i w UE oraz opóźnienia zbiorów i problemy z jakością pszenicy w części USA. W notowaniu z 7 lipca 2015 r. (za FAPA) na giełdzie w USA średnia cena pszenicy SRW, Nr 2 wynosiła 232 USD/t i była o 12% wyższa niż przed tygodniem, a cena pszenicy HRW, Nr 1 ukształtowała się na poziomie 215 USD/t, o 7% wyższym. W tym czasie na giełdzie w Niemczech cena pszenicy konsumpcyjnej również wzrosła o 7%, do 219 EUR/t, a we Francji o 8%, do 197 EUR/t. Na Ukrainie cena tego zboża wynosiła 195 USD/t i była o 2% wyższa niż tydzień wcześniej. Giełdowa cena jęczmienia paszowego w USA ukształtowała się na poziomie 129 USD/t, o 2% wyższym niż przed tygodniem, we Francji 183 EUR/t, o 5% wyższym, a w Niemczech 200 USD/t, o 7% wyższym. W ciągu tygodnia przeciętna cena kukurydzy na giełdach amerykańskich wzrosła o 11% i wynosiła: w Argentynie 187 USD/t, a w USA 189 USD/t. W tym czasie we Francji kukurydza podrożała o 14,5%, do 182 EUR/t. Źródło: Agencja Rynku Rolnego

5 lipiec

6 6 lipiec 2015 ARiMR uaktualnia listę z kolejnością przysługiwania pomocy Zmiana przepisów przyznawania premii młodym rolnikom 27 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające przepisy przyznawania pomocy finansowej z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom z budżetu PROW Znowelizowane rozporządzenie wprowadza cztery zamiany w dotychczasowych obowiązujących przepisach Pierwsza z nich zakłada, że sankcje za niespełnienie standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, higieny i utrzymania zwierząt będą niższe oraz że będą inaczej liczone niż dotychczas. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi przepisami, kara za niedotrzymanie warunków w każdym z trzech wymienionych wyżej przypadków wyniesie 5% otrzymanej pomocy (maksymalnie 15%), a nie jak dotychczas 25%. W zmienionych przepisach, na młodych rolników nałożony został obowiązek terminowego złożenia w ARiMR oświadczeń o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt. Rolnicy zobowiązani zostali do dwukrotnego złożenia takich oświadczeń. Pierwszy raz trzeba je złożyć w ciągu 60 dni po upływie 3 lat od otrzymania wsparcia, czyli w takim samym terminie jaki jest wyznaczony dla dostarczenia sprawozdania z realizacji biznespalnu. Drugi raz natomiast oświadczenie o spełnianiu wyżej wymienionych wymagań, trzeba złożyć w ARiMR, 60 dni przed upływem 5 latach od wypłaty pomocy finansowej. Niezłożenie któregokolwiek z tych dwóch oświadczeń spowoduje nałożenie kary na młodego rolnika w wysokości 3% wypłaconej premii. Obowiązek złożenia tych dokumentów został nałożony na tych młodych rolników, w przypadku których nie upłynął jeszcze termin na przedłożenie w ARiMR sprawozdania z realizacji biznesplanu oraz ankiety monitorującej. Trzecia zmiana, polega na określeniu, do 30 września 2015 roku, terminu na złożenie w ARiMR wniosku o wypłatę płatność wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku otrzymania decyzji przyznającej pomoc, do tego terminu młodzi rolnicy muszą dopełnić warunki związane z nabyciem gospodarstwa, samodzielnym rozpoczęciem jego prowadzenia, ubezpieczeniem w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, uzyskaniem wpisu do ewidencji producentów, chyba, że warunki te były spełnione w dniu złożenia wniosku. Ostatnia zmiana w znowelizowanym rozporządzeniu, dotyczy wydłużenia o 2 miesiące, czyli do 31 sierpnia 2015 r. terminu, w którym Agencja, w przypadku przesunięcia środków z innych działań będzie wydawała decyzje przyznające premie młodym rolnikom. Zgodnie z nowymi przepisami, po tej dacie, ARiMR odmówi wypłaty premii tym młodym rolnikom, których wnioski znajdą się poza limitem dostępnych środków finansowych. Na razie młodych rolników, którzy składali wnioski o pomoc w ubiegłym roku, może liczyć na otrzymanie premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Źródło: ARiMR Wola Przedborska, Przedbórz tel./fax.: , kom , Agregat Talerzowy Szerokość robocza [m] Waga [kg] Zapotrzebowanie mocy* [KM] Liczba talerzy [szt] 2,7 ok ,0 ok ,0 ok Agregat Ścierniskowy Szerokość [m] Waga [kg] Zapotrzebowanie mocy* [KM] Liczba zębów [szt] 2, , ,

7 Wola Przedborska, Przedbórz tel./fax.: , kom , Agregat Uprawowy z Przednim Wałkiem Składany Hydraulicznie Szerokość Liczba zębów Liczba rzędów Głębokość robocza max [cm] [kg] mocy* [KM] Waga Zapotrzebowanie robocza [m] [szt.] zębów [szt.] 3, , , , , *w zależności od terenu oraz gleby Agregat Uprawowo Siewny Szerokość robocza [m] Waga [kg] Zapotrzebowanie mocy* [KM] Liczba zębów [szt] 2,5 ok ,7 ok ,0 ok ,0 ok Brona Talerzowa Składana Hydraulicznie Szerokość robocza [m] Liczba talerzy [szt.] Zapotrzebowanie mocy* [KM] Masa [kg] 4, , , , Typ i rodzaj zabezpieczenia Jadnobelkowy Kołkowe Pług Jednobelkowy z Zabezpieczeniem Kołkowym Liczba skib [szt.] Waga [kg] Zapotrzebowanie mocy* [KM] Szerokość robocza [m] 3 ok ,84-1,2 4 ok ,12-1,6 5 ok ,40-2,0 Pług Obrotowy z Zabezpieczeniem Kołkowym Typ i rodzaj Liczba skib zabezpieczenia [szt.] Waga [kg] Zapotrzebowanie Szerokość mocy* [KM] robocza [m] 3 ok ,84-1,2 Obrotowy Jednobelkowy Kołkowe 4 ok ,12-1,6 5 ok ,40-2,0 Pług Jednobelkowy z Zabezpieczeniem Resorowym Typ i rodzaj Liczba skib zabezpieczenia [szt.] Waga [kg] Zapotrzebowanie Szerokość mocy* [KM] robocza [m] 3 ok ,84-1,2 Jednobelkowy Resorowe 4 ok ,12-1,6 5 ok ,40-2,0 OFERTA ZAKŁADU: agregaty talerzowe, agregaty uprawowo-siewne, agregaty uprawowe, agregaty ścierniskowe, pługi, pługi jednobelkowe z zabezpieczeniem zrywalnym i resorowym, pługi obrotowe, sadzarki jedno- i dwurzędowe, kopaczki jednorzędowe, obsypniki, przetrząsacze karuzelowe, brony talerzowe oraz wały strunowe.

8 8 lipiec 2015 Anna Tuleja, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin W ubiegłym roku rynek środków ochrony roślin szacowano na blisko 3 mld zł. W ciągu 10 lat jego wartość się podwoiła. Ochrona roślin Rynek środków ochrony roślin w ciągu 10 lat podwoił swoją wartość Środki ochrony roślin są niezbędne do produkcji wysokiej jakości żywności, a ich brak może spowodować znaczącą redukcję plonów. Wolno je jednak stosować wyłącznie według rygorystycznych zasad, stąd tak ważne są regulacje, którym podlega rynek, nie tylko na poziomie krajowym, lecz także europejskim. Środki ochrony roślin są niezbędne dla produkcji wysokiej jakości żywności przekonuje w rozmowie z agencją Newseria Anna Tuleja, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR). Podstawą uzyskiwania plonów dobrej jakości jest umożliwienie roślinom wzrostu w środowisku wolnym od chwastów i szkodników. Brak odpowiednio stosowanych środków ochrony szybko spowodowałby zainfekowanie roślin i spadek ich walorów konsumpcyjnych. To oznacza mniej zbóż, mniej warzyw, mniej owoców i mniej przetworów, które z nich powstają. Dlatego cała branża rolna postrzega ochronę roślin jako rzecz niezbędną do tego, aby rolnik mógł dostarczyć żywność konsumentowi tłumaczy dyrektor PSOR. Wedle danych PSOR, gdyby ograniczyć użycie środków ochrony w Europie, plony roślin oleistych byłyby o połowę mniejsze, pszenicy i innych zbóż o 40 proc., a warzyw i owoców o 30 proc. Szacuje się, że taka sytuacja mogłaby spowodować miliardowe straty rolników i niższe dochody Unii, a także utratę samowystarczalności żywnościowej. Zasady stosowania środków ochrony muszą jednak podlegać szczegółowym regulacjom. Mamy ustawę na poziomie krajowym, mamy też rozporządzenie na poziomie europejskim. Rolnik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich tych przepisów, podobnie jak producent środków ochrony roślin. Wszystko po to, żebyśmy mieli absolutną pewność, że kiedy środek ochrony roślin zostanie wyprodukowany i zastosowany zgodnie z instrukcją użytkowania, nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu na żywność mówi Tuleja. Ze względu na ochronę zdrowia regulacje prawne wymagają przestrzegania ograniczeń dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w żywności w postaci dopuszczalnej dawka dziennej (ADI), maksymalnego poziomu pozostałości (MRL) oraz maksymalnej dawki jednorazowej (ARfD). Poziomy pozostałości są badane przez odpowiednie inspekcje, tak że możemy mieć pewność, kupując np. jabłka na bazarze, że zawierają tel one tylko tę nieszkodliwą ilość środków ochrony roślin zaznacza dyrektor PSOR. Spośród wszystkich środków chemicznych to właśnie pestycydy podlegają najostrzejszym regulacjom prawnym. PSOR podaje, że na jeden czynny składnik zarejestrowany do obrotu rynkowego przypada ponad 139 tys. innych, które nie wyszły poza etap koncesyjno- -rozwojowy. Dlatego wprowadzenie na rynek jednego środka ochrony roślin zajmuje średnio 9 lat i kosztuje ponad 200 mln euro. Nie wyobrażam sytuacji, w której rezygnujemy z regulacji, które dotyczą dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin. W farmacji każdy lek musi być zarejestrowany, część jest przepisywana przez lekarza na receptę i z wyszczególnieniem zasad stosowania. Podobnie jest ze środkami ochrony roślin, które również muszą być stosowane według bardzo rygorystycznych zasad podkreśla Anna Tuleja. Źródło: biznes.newseria.pl F.H.U. Mar-Pol Mariusz Kijowski Nozdrzec 17 tel tel./fax KONKURENCYJNE CENY DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM

9 lipiec KRUS o składkach Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2015 r. Uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 26 maja 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. na ubezpieczenie emerytalno- -rentowe, o której mowa w art. 17 ust. 4 pkt. 1-4, wynoszącą w III kw r.: 12% emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych 24% emerytury podstawowej, tj. 211,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w III kwartale 2015 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w marcu emerytury podstawowej (880,45 zł)., tj. 88 zł. Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacają składkę podstawową i dodatkową miesięczną składkę przeliczeniowych 36% emerytury podstawowej, tj. 317,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych 48% emerytury podstawowej, tj. 423,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych. Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał upływa 31 lipca 2015 r. Źródło: KRUS PSZENICA OZIMA RGT LINUS PONOWNIE BEZKONKURENCYJNY Lider plonu w Polsce wśród pszenic z grupy jakościowej (A)* - A1-84,0 dt/ha 109% wzorca - A2-97,3 dt/ha 108% wzorca* Niezawodność Jakość (A) Tel.: Odporność Plonowanie * średni plon w doświadczeniach porejestrowych COBORU Tel.:

10 10 Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing Przychody branży leasingowej w segmencie agro wzrosły w całym ubiegłym roku i w I kwartale tego roku o 9 proc. Instytucje finansowe na coraz większą skalę rozbudowują oferty dla rolników. To ważna grupa klientów 92 proc. z nich korzysta z produktów bankowych. Co czwarty zaciąga pożyczki gotówkowe na inwestycje, a co dziesiąty pożyczki celowe lub korzysta z leasingu. Leasing w rolnictwie lipiec 2015 Zainteresowanie leasingiem maszyn rolniczych rośnie o 9 proc. rocznie Zgodnie z badaniami, które przeprowadziła dla nas firma Martin & Jacob, rolnicy dzisiaj to przede wszystkim przedsiębiorcy rolni. Korzystają z bardzo szerokiej, kompleksowej oferty różnego rodzaju produktów banków i instytucji finansowych mówi agencji informacyjnej Newseria Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing. Całkowita wartość maszyn i urządzeń wziętych w leasing przez rolników wyniosła w 2014 roku blisko 3,7 mld zł. Średnia wartość pojedynczej umowy opiewała na sumę około 160 tys. zł. Rolnicy finansują głównie ciągniki, maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności rolnej. Coraz częściej przedmiotem leasingu są także pojazdy osobowe. Wśród rolników dużym zainteresowaniem cieszą się także pożyczki gotówkowe wynika z badania firmy Martin & Jacob. Ponad 25 proc. badanych korzystało z ofert instytucji finansowych w celu uzyskania dodatkowych środków na zakup maszyn i urządzeń oraz na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Ponad 90 proc. rolników korzysta z oferty różnego rodzaju instytucji bankowych w Polsce mówi Sudaj. Rolnicy korzystają praktycznie z całej oferty produktów bankowych: rachunków bieżących, kart płatniczych, kart kredytowych, finansowania różnego rodzaju inwestycji, kredytów, pożyczek czy finansowania bieżącego w rachunku. Rolnicy szukają wśród instytucji finansowych przede wszystkim stabilnych partnerów biznesowych, których oferta będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie sygnalizowane potrzeby. W zeszłym roku branża leasingowa zanotowała wzrost w segmencie agro o blisko 9 proc. Dla nas jest to jeden z kluczowych segmentów działalności. Notujemy tu blisko 46- proc. dynamiki podkreśla dyrektor w BZ WBK Leasing. Jak zapewnia, tak wysoka dynamika sprzedaży w przypadku grupy Santander, której członkiem jest BZ WBK Leasing, była możliwa dzięki dopasowaniu oferowanych produktów i rozwiązań do potrzeb branży. Specyfika oferty polega m.in. na innym rozłożeniu spłat ze względu na sezonowość prac i wpływów. W ofercie znajduje się specjalnie przygotowany dla branży Agro Pakiet, który pozwala zarządzać finansami rolników. Tomasz Sudaj przekonuje, że unijne środki, które otrzymują rolnicy, nie są konkurencją dla produktów bankowych, wręcz przeciwnie, uzupełniają się nawzajem i motywują do inwestowania w gospodarstwa. W latach na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych zostanie 13,5 mld euro. Środki z funduszy są impulsem, który bardzo często rozpoczyna cały proces inwestycyjny, proces optymalizacji i unowocześniania gospodarstwa. Jednocześnie nawet brak tych środków nie zatrzymuje procesów inwestycyjnych wyjaśnia Tomasz Sudaj. Ekspert pozytywnie ocenia zmiany zachodzące w ostatnim okresie w branży rolniczej w Polsce. Dotyczy to nawet przedsiębiorców niekorzystających z unijnego finansowania. Na polskiej wsi widać konsekwentnie realizowane inwestycje, które wpływają na wzrost efektywności i dochodowości całego sektora. Kolejne środki w ramach programów na lata to zastrzyk gotówki, który w naszej ocenie bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój rynku i będzie determinował następne inwestycje mówi dyrektor w BZ WBK Leasing. Źródło: newseria.pl

11 lipiec CZĘSCI ROLNICZE DO MASZYN ZACHODNICH Promocyjne ceny na olej i akumulatory AGROMA LUBLIN, ul. Diamentowa 5, tel. (81) KOCK, ul. H. Sawickiej 1, tel. (81) PARCZEW, ul. 11 Listopada 70, tel. (83) MIĘDZYRZEC PODL., ul. Zarówie 22, tel. (83) SITNO, tel. (84) KRAŚNIK, ul. Lubelska 122, tel. (81) GILÓW, tel. (84) ZAPRASZAMY od 7.00 Partner:

12 12 lipiec 2015 Mięso tanieje, ale stosunkowo wolno Trudniejsza sytuacja Dariusz Winek, główny ekonomista BGŻ na rynku mleka Z miesiąca na miesiąc tracą na wartości podstawowe surowce rolno-spożywcze. Na globalnym rynku utrzymuje się spadek cen większości przetworów mleczarskich. Zniesienie unijnych kwot mlecznych może spowodować wzrost produkcji w niektórych krajach Unii Europejskiej. Z kolei najwięksi importerzy (np. Chiny, Rosja) na razie ograniczali zakupy. Ceny mięsa także spadają, ale tu sytuacja nie jest aż tak niekorzystna. Popyt rośnie szczególnie na wyroby drobiowe. W przypadku mięsa mamy do czynienia z sytuacją, że w ogóle ceny na rynkach światowych nadal są niskie zauważa w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Dariusz Winek, główny ekonomista BGŻ. Tak jak w przypadku większości towarów obserwowane spadki są kilkuprocentowe, ale mniejsze niż wyrobów roślinnych czy zbożowych. Spadki cen w relacji rok do roku w indeksach FAO to jest mniej niż 10 proc., około 9 proc. Jak informuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA), w kwietniu br. indeks cen żywności FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia) osiągnął 171 punktów i znajdował się na najniższym poziomie od czerwca 2010 roku. W stosunku do kwietnia ubiegłego roku wskaźnik ten odnotował spadek o prawie 19,2 proc. Ujemna różnica w odniesieniu do marca br. wyniosła 1,21 proc. Kwietniowy odczyt okazał się trzynastą z rzędu, miesięczną dewaluacją. Ostatnio tak długo trwający trend zniżkowy odnotowano pod koniec lat 90. W przypadku mięsa dość istotny jest czynnik wzrostu konsumpcji i bogacenia się społeczeństw, szczególnie azjatyckich tłumaczy Dariusz Winek. W związku z tym możemy oczekiwać, że na rynkach mięsa tendencje najprawdopodobniej będą najmniej niekorzystne spośród wszystkich produktów rolno-spożywczych. Jak wskazuje główny ekonomista BGŻ, ciekawie wygląda sytuacja w sektorze mięsa drobiowego, na które popyt jest coraz większy. Tutaj z kolei bardzo silnie rośnie konsumpcja wskazuje Dariusz Winek. W przypadku tego surowca możemy więc oczekiwać dalszych wzrostów produkcji, chociaż relacje cenowe nie muszą ulec wyraźnej poprawie. Jak wynika z analizy poszczególnych grup produktów indeksu FAO, w kwietniu br. potaniały zboża, cukier i oleje roślinne. Po raz kolejny potaniały także przetwory mleczne. W marcu br. ceny były o jedna trzecią niższe niż przed rokiem, w maju o ok. 17 proc. Na rynku mleka na razie mamy do czynienia z sytuacją bardzo niekorzystną ocenia Winek. W skali globalnej rośnie produkcja, szczególnie w Azji, Indiach i Chinach, natomiast w Europie wzrost jest bardzo niewielki i wynosi niewiele ponad 1 proc. Od 1 kwietnia br. na terenie Unii Europejskiej nie obowiązują już limity produkcji mleka (tzw. kwoty mleczne). Wiele krajów, jak twierdzi Dariusz Winek, ma aspiracje do tego, aby w związku z tym produkować go więcej. W konsekwencji należy się liczyć z tym, że pojawi się nadprodukcja. Jeśli będzie się ona utrzymywać, ceny mogą pozostać na dość niskim poziomie. Generalnie jednak czekamy na stopniowy wzrost zakupów na rynku międzynarodowym przez Chiny, co powinno trochę ustabilizować ceny i być może doprowadzić do lekkich wzrostów prognozuje Dariusz Winek. Pierwszy kwartał przyniósł ograniczenie w imporcie chińskim kupiono o połowę mniej mleka w proszku i masła, mniej na rynku światowym kupuje także Rosja. Źródło: biznes.newseria.pl

13 lipiec

14 14 lipiec 2015 Agencja wspiera aktywnych rolników Kolejne 100 mln zł na preferencyjne kredyty inwestycyjne dla rolników z linii MRcsk 25 czerwca 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym z nią bankom, kolejne 100 mln zł. na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, planowanych do udzielenia w 2015 r. (linia kredytowa o symbolu MRcsk). Łączna kwota środków udostępniona bankom w tym roku na tą formę pomocy wyniesie 180 mln zł. O kredyty z linii MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w 5 bankach, które dotychczas podpisały umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów. Są to: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (powstał po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas S.A.), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy. Pieniądze na kredyty z tej linii będą dostępne na internetowej platformie PA. Dzięki temu banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić. Zaletą kredytów o symbolu MRcsk, jest to, że ARiMR pokrywa za rolnika część kapitału kredytu. Pozostałą część, wraz z określonymi przez bank odsetkami spłaca rolnik. Kredyty z częściową spłatą kapitału przeznaczone są na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, które polegają na zakupie ziemi przez młodych rolników. ARiMR przypomina, że od 1 kwietnia 2015 r. rolnicy mogą korzystać z również z dwóch innych rodzajów kredytów preferencyjnych. Jednym z nich są kredyty umożliwiające wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami WYDAWCA: żywiołowymi (K01 - kredyty inwestycyjne i K02 - kredyty obrotowe). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania tych kredytów zwanych klęskowymi 16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok. 1 mld zł. Drugim rodzajem kredytów udzielanych przez banki współpracujące z ARiMR są kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Wsparcie Agencji polega na pokrywaniu za rolników części należnego bankom oprocentowania. Na taką pomoc Agencja zarezerwowała 17,43 mln zł, co oznacza, że współpracujące z ARiMR banki mogą udzielić rolnikom w 2015 r. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na kwotę 1,47 mld zł. Źródło: ARiMR REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Klocek DRUK:

15 lipiec Traktory Maszyny Rolnicze Dealer: Maszyny Rolnicze Sprzedaż ciągników używanych z gwarancją. Serwis Części zamienne Średnia Wieś 20, Żółkiewka tel

16 16 KRUS przypomina Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 u.s.r., proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej choroby zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje: ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego Pieniądze czekają na rolników Siedem banków podpisało z ARiMR umowy o udzielaniu rolnikom kredytów preferencyjnych Do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; SGB- Banku S.A.; Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Banku Pekao S.A; BNP Paribas S.A. i Krakowskiego Banku Spółdzielczego, które w marcu, kwietniu i maju podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów, dołączył Raiffeisen Bank Polska S.A. Oznacza to, że osoby, planujące finansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, mogą już składać wnioski o takie kredyty w tych siedmiu bankach. Zaletą takich kredytów jest to, że ARiMR pomaga rolnikom w ich spłacaniu. Jednym z rodzajów tych kredytów dostępnych w bankach współpracujących z Agencją, są kredyty, w których ARiMR spłaca za rolników część należnego bankowi lipiec 2015 uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli: spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. UWAGA: Od 1 lipca 2014 r. wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 700 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Źródło: KRUS oprocentowania. Na takie wsparcie Agencja zarezerwowała 17,43 mln zł, co oznacza, że współpracujące z nią banki mogą udzielić rolnikom w 2015 r. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na kwotę 1,47 mld zł. Warto też przypomnieć, że banki, które podpisały z Agencją umowy o współdziałaniu, mogą udzielać również tzw. kredytów klęskowych, przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (K01 - kredyty inwestycyjne i K02 - kredyty obrotowe). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania tych kredytów 16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR, mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok. 1 mld zł. Źródło: ARiMR Lp. Bank opłaty i prowizje (%) marża (p.p.) 1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.* 0,00 2,48 2. Bank Pekao S.A. 0,49 1,80 3. Raiffeisen Bank Polska S.A. 0,90 2,30 4. BNP Paribas Bank Polska S.A.* 1,00 2,50 5. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze 1,85 2,50 6. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze 1,85 2,50 7. Krakowski Bank Spółdzielczy 2,00 2,50

17 lipiec

18 18 lipiec 2015 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina Akcyza z paliwa do zwrotu Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2015 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku. 1. W 2015 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2015 r., w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz MRiRW, a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r., z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2015 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Źródło: MRiRW OPR. JSZ

19 lipiec Tekst sponsorowany Jak zwiększyć zysk z uprawy pszenicy? W celu poprawy efektywności uprawy pszenicy ozimej rolnicy coraz częściej wybierają odmiany wyżej plonujące niż odmiany jakościowe o wysokich parametrach młynarskich. Odmiany wysokojakościowe, np. E-klasowe niżej plonują, są zwykle bardziej wymagające, więc kosztochłonne, a dodatek finansowy za jakość nie rekompensuje różnicy w uzyskanym plonie. Dla producentów drobiu czy trzody chlewnej liczy się wysoki plon zebrany z pola, a nie jakość chlebowa. W takiej sytuacji, rolnicy coraz częściej zwracają uwagę na odmiany, które posiadają wysoki potencjał plonowania i są łatwe w uprawie. W ostatnich latach dotykają nas różne ekstrema pogodowe: susze, lokalne nadmierne opady, bezśnieżne i okresowo mroźne, wietrzne zimy lub ciepłe i bardzo krótkie okresy zimowe, przedłużające wegetację jesienną aż do przedwiośnia. Na takie warunki odpowiedzią powinny być solidne odmiany, które charakteryzują się dobrą zimotrwałością, są tolerancyjne na wiosenne susze i wahania temperatur oraz posiadają dobrą odporność na choroby. W odmianach pszenic ozimych bardzo rzadko występuje korelacja cech wysokiego plonu z odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe iwysoką tolerancją na choroby. Z natury, cechy te są negatywnie ze sobą sprzężone, co znaczy, że odmiany wysokoplonujące są bardziej wrażliwe na patogeny chorobotwórcze. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na odmianę, u której występuje kombinacja pożądanych cech, dzięki którym, rolnik może uzyskać bardzo wysoki plon w zmiennych warunkach środowiskowych. Przykładem takiej odmiany jest pszenica ozima Elixer. Od ubiegłego roku znajduje się ona w ofercie Top Farms Nasiona i cieszy się sporym zainteresowaniem. Jej wybitne cechy zostały potwierdzone w szerokiej produkcji polowej prowadzonej przez gospodarstwa Top Farms. W ocenie agronomów jest to pszenica nadająca się na różne stanowiska, również do opóźnionych siewów i po późno zbieranych przedplonach. Po dwóch latach uprawy pozycjonowana jest w czołówce wysoko plonujących pszenic, blisko 9 ton/ha. Elixer to wysoki poziom plonowania połączony z wyśmienitą zdrowotnością i dobrą zimotrwałością. Ma wczesny termin kłoszenia i nieco późniejszy termin dojrzewania. Charakteryzuje się pięknym długim kłosem. Bardzo dobrze sprawdza się we wczesnych jak i opóźnionych terminach siewu. Charakteryzuje się wysoką zdolnością krzewienia, co daje możliwości obniżenia normy wysiewu w optymalnych terminach. W okresie wiosennym szybko startuje i łatwo redukuje nadmierną liczbę pędów, które tworzą się przy krzewieniu podczas długiej jesieni i łagodnej zimie. Dzięki wysokiej tolerancji na choroby fuzaryjne, z powodzeniem może być uprawiana na stanowiskach po zbożach, jak i po kukurydzy, co potwierdzają nasze do- świadczenia produkcyjne. Plon buduje wysoką liczbą ziaren oraz duże zagęszczenie kłosów na jednostce powierzchni. Elixer jest odmianą, która z ekonomicznego punktu widzenia, wymaga niższego nakładu na ochronę fungicydową w porównaniu do innych odmian. Jest zdecydowanie zdrowsza od innych. Elixer, oprócz przeznaczenia na paszę, doskonale sprawdza się w produkcji mąki na ciastka i wafle. Warto dodać, że produkując pszenicę w tym kierunku użytkowania można także obniżyć ilość, a tym samym koszty nawożenia azotowego. Ziarno Elixera posiada także doskonałe właściwości browarnicze. Rocznie w Niemczech, gdzie odmiana ta zalicza się do kilku najczęściej wybieranych do siewu odmian pszenicy, z ok. 100 tys. ton surowca tej odmiany, produkuje się piwo pszeniczne. W czasach, kiedy obniża się dodatek finansowy za parametry jakościowe, rolnicy coraz bardziej skupiają się na plonie. Rozpoczyna się trend uprawy pszenic łączących w sobie cechy wysokiego nia z dobrą tolerancją na zmien- plonowamuje, jest zdrowa i może być użytkowana również kilkukierunkowo gwarantując wysoki poziom plonowania. ne warunki środowiskowe. Pszenica, która dobrze zi- Naszym zdaniem pszeni- ca ozima Elixer jest odpowiedzią na takie wymagania i zdecydowanie ją polecamy. Kontakt: Piotr Wójcik tel

20 20 Nissan w ofercie specjalnej dla rolników Miła wiadomość dla rolników: z dniem 1 lipca br. Nissan Polska w porozumieniu z lubelskim dealerem Nissana wprowadził specjalną ofertę dla rolników. Preferencyjne warunki zakupu obejmują wszystkie dostępne modele Nissana. To prawdopodobnie najlepszy moment na zakup obsypanego wieloma nagrodami Nissana Qashqai. Tego najpopularniejszego na polskim rynku crossovera, każdy z rolników może nabyć z rabatem nawet do 16 tys. zł. Można przy tym dodatkowo wybrać jedną z ofert finansowych: kredyt promocyjny 50/50% lub 3x33% czy kredyt z ratą miesięczną z niskim oprocentowaniem już od 2,99% i pakietem ubezpieczeniowym za 2% wartości kupowanego auta. Cena promocyjna wersji z silnikiem benzynowym DIG-T 115KM zaczyna się od zł. W ofercie są dostępne również wersje z silnikiem benzynowym DIG-T 163KM oraz silnikiem Diesla o mocy 110KM i 130KM. Podobne atrakcje czekają na rolników przy zakupie Nissana Juke, najmniejszego, ale wywołującego najwięcej emocji swoją niepowtarzalną stylistyką, crossovera. Rabaty w przypadku tego modelu wynoszą nawet do 11 tys. zł i oferta ta również jest łączona z nisko oprocentowanymi ofertami finansowymi. Cena promocyjna wersji z silnikiem benzynowym o mocy 94KM zaczyna się od zł. Hitem tej specjalnej oferty może stać się również Nissan Micra. Cena tego modelu z ekonomicznym silnikiem KM i bogatym wyposażeniem (m.in. klimatyzacja, ESP, ABS, EBD, BA, 4 poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne, elektrycznie sterowane szyby przednie, centralny zamek sterowany pilotem, radio CD, zestaw głośnomówiący do telefonów komórkowych Bluetooth) wyniesie obecnie niecałe zł. (obniżka 8,5 tys. zł). Przy zakupie Micry również można skorzystać z systemu finansowania 50/50% oraz pakietu ubezpieczeniowego w atrakcyjnej cenie. lipiec 2015 Oferta specjalna dla rolników obejmuje również nowego hatchbacka Nissana. Nissan Pulsar - przestronny, stylowy i nowoczesny 5-drzwiowy hatchback ma szansę wywołać prawdziwą rewolucję na rynku. Ciekawe wzornictwo, innowacyjne rozwiązania techniczne oraz najobszerniejsze w tej klasie wnętrze wprowadzają do segmentu hatchbacków nowy wymiar. Cena promocyjna z silnikiem benzynowym 115KM zaczyna się od ok zł. Można przy tym dodatkowo wybrać jedną z dwóch ofert finansowych: kredyt promocyjny 50/50% lub kredyt z ratą miesięczną z niskim oprocentowaniem już od 2,99% i pakietem ubezpieczeniowym za 2% wartości kupowanego auta. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, warto więc przyspieszyć decyzje dotyczące wizyty w salonie i zakupu nowego Nissana. ABT Autoniss Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer NISSAN, Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 74a, Tel ; ,