Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości."

Transkrypt

1 Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości. TWOI PARTNERZY NA RZECZ BEZPIECZNIEJSZEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

2 9 Coraz częściej mówi się, że pacjent powinien być w absolutnym centrum każdej decyzji dotyczącej opieki zdrowotnej, nie tylko związanej z natychmiastową opieką medyczną, ale także ze sferą polityki, badań i inicjatyw transgranicznych dla bezpieczeństwa i doskonałości. Na świecie żyje 7 miliardów ludzi, a opieka medyczna nigdy wcześniej nie była bardziej osobista. Nigdy wcześniej nie stanowiła też takiego wyzwania. Musi zapewniać zdrowie publiczne w erze odpornych na leki bakterii oraz chronić bezpieczeństwo wrażliwych danych medycznych w dobie świadczenia usług medycznych przez Internet. Zbalansowanie potrzeb ekonomicznych, społecznych i środowiskowych jest normą stającą przed każdym sektorem, z opieką zdrowotną włącznie. Wysokiej jakości systemy zdrowotne muszą być efektywne pod względem kosztów, otwarte na naukę i ciągły rozwój, oraz muszą stawiać szacunek i godność pacjenta na pierwszym miejscu. Podnoszenie jakości i poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością jest najlepszą drogą do zapewnienia opieki zorientowanej na pacjenta. To także najlepszy sposób dla świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej na dążeniu do doskonałości. Istnieje wiele wyzwań w zapewnianiu stałej, bezpiecznej i wysokiej jakości opieki we wszystkich sektorach świadczenia usług, szczególnie w czasach, gdy świadczeniodawcy muszą zmagać się z ograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi. Ze względu na złożone usprawnienia techniczne i kliniczne, potrzeby starzejących się populacji, wzrost częstości występowania chorób przewlekłych i nakierowanie na opiekę społeczną, wymagania wobec świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej nigdy nie były wyższe. Wszystkie te i inne wyzwania stoją przed nimi w czasach, gdy poziom możliwych do uniknięcia działań niepożądanych, zakażeń nabytych w środowisku opieki zdrowotnej i zagrożenia pandemią pozostaje problematyczny i w wielu przypadkach niedopuszczalnie wysoki. 2

3 Nasze Silne Strony na rzecz Ochrony Zdrowia AKREDYTACJA I OCENA Akredytacja ułatwia optymalizację funkcjonowania, poprawia bezpieczeństwo pacjentów i wzmaga zaufanie pokładane w Państwa system opieki zdrowotnej. Wymogi akredytacyjne różnią się w zależności od kraju. Niezależnie od tego, czy jest to akredytacja obowiązkowa, dyktowana z określonymi wymogami środowiska fizycznego i klinicznego, innowacyjne podejście DNV Business Assurance do akredytacji osiągnęło nowy poziom poprzez aktywne skupienie się na ryzyku, projektowaniu procesów i systemów, wdrażanie odpowiednio dostosowanego schematu zarządzania akością opartego o potrzeby organizacji zorientowanej na pacjenta, wspomagającej wydajność, wiarygodność i zrównoważony rozwój. Nasz program obejmuje również ogólne bezpieczeństwo pracowników, pacjentów i odwiedzających. W ciągu naszej historii tworzenia standardów i przeprowadzania ocen zgodności ze standardami osiągnęliśmy praktyczny wgląd w to, co sprawia, że określone standardy są znaczące i efektywne. Oferujemy pomoc lub współpracę z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi interesariuszami w celu napisania standardów dla opieki zdrowotnej dopasowanych do określonych wymogów, zaangażowania publicznej i profesjonalnej reprezentacji, oraz rozwijania i wdrażania procesów oceny. Dodatkowo gromadzimy i dzielimy się dobrymi praktykami między krajami, różnymi typami organizacji opieki zdrowotnej i różnymi sektorami przemysłu. prawem, czy też dobrowolna prowadzona w celu budowania prestiżu, akredytacja jest niezwykle cennym nabytkiem dla każdego szpitala. Wymogi dla międzynarodowego standardu akredytacji DNV same są akredytowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Jakości w Opiece Zdrowia (International Society for Quality in Healt Care - ISQua) a ponadto oparte są na standardach zaakceptowanych przez amerykańskie rządowe Centra Opieki i Pomocy Medycznej (CMS - Centers of Medicare and Medicaid). Dzięki połączeniu sprawdzonej jakości i zasad zarządzania ryzykiem

4 Badania i Innowacje Programy, szkolenia, zasoby

5 NASZE BADANIA I PROGRAM INNOWACJI. Jesteśmy zaangażowani w ciągły rozwój naszych ludzi i w podejmowanie badań dążących do innowacji. Mieszczący się w Norwegii nasz Program Badań Opieki Zdrowotnej obejmuje międzynarodowy i multidyscyplinarny zespół badaczy, który czerpie z bogatego doświadczenia grupy DNV w sektorach wysokiego ryzyka. Strategicznie dopasowujemy to doświadczenie do środowiska opieki zdrowotnej, jak w przypadku naszego nowego standardu zarządzania ryzykiem zakażeń (MIR) i integracji standardu ISO 9001 do programów akredytacji opieki zdrowotnej. Nasze zasoby internetowe DNV s Healthcare Outlook 2020 Światowe trendy i wyzwania mające wpływ na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej z naszą specjalną prognozą Bezpieczny Szpital Podsumowanie europejskich warsztatów Raport ten podsumowuje elementy dyskusji z Europejskich Warsztatów DNV nad zarządzaniem ryzykiem dla bezpieczeństwa pacjentów. 9

6 Certyfikacja systemów Corporate zarządzania Responsibility ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 15224, ISO 50001, ISO 27001, ISO / HACCP, ISO 23001,...

7 CERTYFIKACJA Wdrożenie systemu zarządzania opartego o uznane w wielu krajach standardy pomoże organizacjom w odpowiadaniu na cały wachlarz wyzwań, od jakości i bezpieczeństwa, po poufność i ochronę dokumentacji medycznej pacjentów i innych poufnych informacji, wydajność środowiskową i energetyczną i może pomóc każdej organizacji w zarządzaniu jej działaniami. Niezależnie od tego, czy jest dyktowana prawem, czy wynika z potrzeby budowania bardziej zrównoważonego funkcjonowania w biznesie, certyfikacja pomoże Państwu skupić się na ryzyku, zarządzać nim i zapewni spokój Państwa wewnętrznym i zewnętrznym udziałowcom. Współpraca ze światowym partnerem jakim jest DNV Business Assurance, umożliwia Wam korzystanie z naszej metodologii *Risk Based Certification, która pomaga skierować audyt na najważniejsze dla Państwa sukcesu obszary ryzyka, przy jednoczesnym sprawdzaniu zgodności Waszego systemu zarządzania z określonym standardem. 9

8 Zarządzanie ryzykiem zakażenia MIR - Managing Infection Risk

9 PIERWSZY NA ŚWIECIE STANDARD CERTYFIKACYJNY DLA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Nasz Standard Zarządzania Ryzykiem Zakażeń (MIR) i związany z nim program, może pomóc Wam aktywnie zarządzać i zmniejszać ryzyko związane z zakażeniami nabytymi w środowisku opieki zdrowotnej, poprzez uważne zarządzanie ryzykiem zakażeń i faktyczne zmniejszenie liczby zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Standard MIR został stworzony przez DNV Business Assurance, by zapewnić innowacyjny, zrozumiały i systematyczny schemat pomocny organizacjom w usprawnianiu zarządzania ryzykiem zakażeń. Standard obejmuje strukturę opartą o 18 elementów zajmujących się każdym obszarem związanym z projektowaniem, funkcjonowaniem i zarządzaniem placówkami opieki zdrowotnej. Nasz standard jest zgodny ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Amerykańskim Centrum Kontroli Chorób (CDC) i innymi krajowymi wytycznymi, by umożliwić jego lepszą integrację i łatwiejsze wdrażanie. 9

10 Szkolenia Corporate Responsibility i wzajemne uczenie się Szkolenia otwarte i dedykowane

11 SZKOLENIA - WARSZTATY, WYKŁADY, SEMINARIA Nasze szkolenia i program wzajemnego uczenia są dopasowane tak, by odpowiadały na Państwa potrzeby; będziecie lepiej wyposażeni, by wdrożyć u siebie system zarządzania, podjąć wewnętrzne audyty i dzielić się wiedzą z innymi ludźmi w Państwa organizacji. Postrzegamy to jako integralną część osadzania standardów w Państwa organizacji i tworzenia trwałej zmiany kulturowej, która nie tylko osiąga wysokie wyniki, ale też dąży do dalszego rozwoju. Dodatkowo skupiamy się także na szkoleniu interaktywnym przy wykorzystaniu praktycznych studiów przypadku, co stwarza znaczące doświadczenie edukacyjne, a według badań jest bardziej efektywnym sposobem na utrwalenie wiedzy. Oznacza to także, że uczestnicy zabierają ze sobą wiedzę praktyczną, którą mogą wykorzystać po powrocie do swojej organizacji. Taka wiedza obejmuje między innymi to, jak przeprowadzić audyt, opisać politykę organizacji, dzielić się dobrymi praktykami, przeprowadzić aktywne oceny ryzyka, czy też angażować szerzej organizację. *Risk Based Certification jest zarejestrowanym europejskim znakiem handlowym Det Norske Veritas AS. 9

12 Tworzymy jakość zarządzając Państwa ryzykami DNV Business Assurance

13 Ciągle dążenie do doskonałości. Wdrożenie uznawanych w wielu krajach standardów i wykorzystanie sprawdzonych metod oceny do sprawdzenia zarządzania i systemów zarządzania może wesprzeć Waszą drogę do zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości opieki i sprzyja kulturze osiągającej rezultaty i dążącej do ciągłego rozwoju. Praca w aktywny i systematyczny sposób, by identyfikować, oceniać i zmniejszać zagrożenia jest wyzwaniem dla każdej organizacji. Systematyczne podejście do jakości, zarządzania zakażeniami, zagrożeń klinicznych i nieklinicznych, wyposażenia medycznego i wyzwań środowiskowych jest jedynym sposobem by stale usprawniać funkcjonowanie Państwa organizacji, podnosić wydajność, ukazać Wasze zaangażowanie w zrównoważone działania i dbałość o reputację Państwa firmy. W DNV Business Assurance wierzymy, że każdy pacjent i korzystający z usług na całym świecie powinien otrzymać najlepszą możliwą ochronę. Naszym celem jest pomoc w dzieleniu się dobrymi praktykami i innowacjami poprzez odnoszenie się do wiedzy i doświadczenia ekspertów, lekarzy i pacjentów, oraz ustalanie standardów, które poprawią wyniki i doświadczenia pacjentów, jak również efektywność działania samych organizacji. W dzisiejszych czasach robimy to w dwojaki sposób: poprzez akredytację, ocenę, certyfikację i usługi szkoleniowe, oraz przez nasz program badań i innowacji w opiece zdrowotnej. Zdajemy sobie sprawę, że oba te sposoby są równie istotne do wypełniania naszej długoterminowej firmowej misji, by chronić życie, własność i środowisko. Wspólny i zaufany partner.. Jako wspólny i zaufany partner DNV Business Assurance pracuje ze świadczeniodawcami opieki zdrowotnej, krajowymi i regionalnymi włodarzami z zakresu opieki zdrowotnej, ustawodawców, płatników oraz głównych udziałowców na całym świecie. Pomagamy im tworzyć i wdrażać schematy jakości, by poprawić wyniki opieki zdrowotnej i ułatwić zaopatrywanie w zorientowaną na pacjenta, bezpieczną opiekę. Od prawie 150 lat jesteśmy ekspertami w pracy nad przemysłami wysokiego ryzyka i czynieniu ich bardziej bezpiecznymi. Od podstawowej opieki zdrowotnej i szpitali po opiekę długoterminową i producentów urządzeń medycznych, pomagamy organizacjom na całym świecie w zarządzaniu działaniami i poprawie funkcjonowania. Mamy 300 biur w ponad 100 krajach świata, mówimy w Waszym języku, znamy Państwa lokalne potrzeby i rozumiemy różnice kulturowe. 9

14 Corporate Responsibility Partnerstwo i zaufanie DNV Business Assurance

15 Dlaczego warto współpracować z DNV Business Assurance? Jako niezależna fundacja stawiająca za swoje cele ochronę życia i środowiska, DNV poświęca się wspieraniu organizacji opieki zdrowotnej w poprawianiu bezpieczeństwa pacjentów. Mamy 300 biur w ponad 100 krajach świata, dzięki czemu zajmujemy unikatową pozycję i możemy odpowiadać na potrzeby globalnego społeczeństwa opieki zdrowotnej. Wykorzystaliśmy doświadczenie zdobyte podczas pracy w przemysłach wysokiego ryzyka, by podnosić bezpieczeństwo poprzez aktywną ocenę ryzyka, rozwijanie kultury bezpieczeństwa, zapewnianie efektywnej oceny i kontrolowania procesów i systemów oraz ustanowienia odpowiedzialności za rozwój międzynarodowych standardów opieki zdrowotnej. Dodatkowo rozwinęliśmy pojęcie zarządzania bioryzykiem i pracowaliśmy z wieloma wiodącymi instytutami i agencjami, by pomóc im zarządzać ryzykiem tam, gdzie głównym zagrożeniem jest czynnik biologiczny. Nasze zespoły badawcze składają się z osób mających wykształcenie związane z opieką zdrowotną, oraz specjalizują się w zarządzaniu ryzykiem, opiece nad pacjentem, kontrolą zakażeń jak również w systemach inżynieryjnych i zasadach wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej. Jako część Grupy DNV, DNV BA współpracuje z krajowymi instytucjami opieki zdrowotnej i świadczeniodawcami na całym świecie, by efektywnie zarządzać ryzykiem i poprawić dostępność opieki zdrowotnej. Nasze działania w dziedzinie opieki zdrowotnej wspierane są przez wielodziedzinową grupę badaczy w Oslo, pracującą nad poprawą bezpieczeństwa pacjentów poprzez wspólne badania. Zespół fachowców DNV BA w zakresie opieki zdrowotnej i zarządzania ryzykiem ma innowacyjne, zaawansowane podejście, by globalnie pomóc świadczącym usługi w dziedzinie opieki zdrowotnej w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem, poprawiając bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego funkcjonowania w biznesie. Certyfikowaliśmy ponad 2000 placówek medycznych w wielu krajach. 9

16 NASZA WIZJA: Globalny wpływ na bezpieczną i zrównoważoną przyszłość 300 biur na całym świecie pracowników 100 krajów Corporate Responsibility DNV dla Ochrony Zdrowia PARTNERSTWO I ZAUFANIE NA RZECZ ZDROWSZEJ I BEZPIECZNIEJSZEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

17 Trochę więcej o nas TROCHĘ O DNV Det Norske Veritas (DNV) jest niezależną fundacją założoną w 1864 roku, z siedzibą w Oslo w Norwegii. Od początku swojej działalności DNV świadczy usługi w szeroko pojętym znaczeniu zarządzania ryzykiem. Są to oceny eksperckie, audyty, szkolenia i warsztaty oraz projekty doskonalące konsultingowe. DNV należy do wiodących na świecie organizacji wspierających zrównoważony rozwój, zgodnie z przyjętą wizją: globalny rozwój dla bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości. DNV działa w ponad 100 krajach, dysponuje wysokiej klasy specjalistami o ogromnym doświadczeniu praktycznym, wspieranymi przez prowadzone we własnym zakresie studia i badania, często we współpracy z wiodącymi organizacjami partnerami DNV. W Polsce specjaliści DNV oferują swoje usługi od ponad 40 lat, a spółka Det Norske Veritas Poland należy do wiodących w Polsce organizacji, oferujących usługi w dziedzinie doskonalenia efektywności biznesu i zarządzania ryzykiem poprzez audyty i oceny eksperckie, warsztaty i szkolenia oraz certyfikację systemów zarządzania. Obecność DNV w krajach na prawie wszyskich kontynentach, a także suma doświadczeń oraz uznanych kompetencji firmy w obszarze zarządzania ryzykiem sprawia, że jesteśmy dobrym partnerem dla firm różnych branż. Nasze oparte na zarządzaniu ryzykiem podejście do certyfikacji gwarantuje optymalizację waszych zasobów, mającą na celu uzyskanie rezultatów zgodnych z uznanymi międzynarodowymi standardami, a także zapewnia wam przewagę konkurencyjną. DNV wprowadziła metodologię Risk Based Certification jako standardowy sposób przeprowadzania certyfikacji systemów zarządzania. Dzięki naszemu opartemu na ryzyku podejściu do procesu audytowania dostajecie coś więcej niż tylko certyfikat. Nasi audytorzy oceniają, jak skutecznie wasz system zarządzania radzi sobie z zagrożeniami, tj. Identyfikuje atuty, słabości oraz możliwości wprowadzania ulepszeń. DNV może pomóc Wam przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w obrębie waszej branży i poza nią dzięki szczególnemu połączeniu wiedzy i doświadczenia, a także zróżnicowanym usługom - począwszy od audytów etyczności łańcuchów dostaw, a skończywszy na ocenach odpowiedzialności społecznej biznesu oraz ładu korporacyjnego. Wysoka wiedza ekspercka i aktywność w obszarze zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiły podstawę uczestnictwa DNV w tworzeniu międzynarodowego standardu OHSAS Jednakże w obszarze bhp DNV poszła zdecydowanie dalej niż jakiekolwiek organizacje na świecie. Świadectwem tego jest opracowany i rozwijany najbardziej zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - isrs. Nowa wersja isrs7 (2005 r.) uwzględnia najnowsze osiągnięcia w zakresie systemów zarządzania. Zostało w niej wykorzystane międzynarodowe doświadczenie uzyskane w ciągu ostatniej dekady w trakcie współpracy ze światowymi liderami przemysłu. Tysiące firm na całym świecie używają ISRS. isrs7 zawiera dodatkowo wymagania dla systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS, mieniem, korporacyjną odpowiedzialnością społeczną. Jako jedyna jednostka certyfikacyjna opracowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek pełen program certyfikacji kompetencji w zakresie metodologii Lean Six Sigma - najbardziej zaawansowanych i efektywnych narzędzi wspomagających zarządzanie i wzost dla firm. Posiadamy jeden z najsurowszych w branży tryb szkolenia i kwalifikowania audytorów co gwarantuje, iż świadczone przez nas usługi zawsze i wszędzie będą charakteryzować się najwyższą jakością i spójnością.

18 Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. ul.łużycka 6e Gdynia Tel Fax Rozwiązania DNV. Wiedza, która zmienia ryzyka w szanse. Oddział Warszawa ul. Skrzetuskiego 16A Warszawa Tel: Fax: Oddział Katowice ul.sowińskiego Katowice Tel Fax