Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego"

Transkrypt

1 Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

2 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Co to jest regulacja jakościowa? 3. Model regulacji jakościowej w Polsce 4. Podsumowanie Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 2

3 Tauron Dystrybucja to : przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej operator systemu dystrybucyjnego (OSD) Wprowadzenie podmiot regulowany podmiot odpowiedzialny za zapewnienie jakości dostaw energii elektrycznej Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 3

4 Obecny model regulacji Przychód regulowany Wolumeny nośniki do kalkulacji stawek opłat dystrybucyjnych: dostawa energii moc umowna liczba odbiorców Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 4

5 Regulacja jakościowa : promuje jakość nagradza operatorów podwyższających jakość świadczonych usług Co to jest regulacja jakościowa? wprowadza element kary za brak realizacji celów jakościowych może zapewniać środki na inwestycje dające wyższą jakość Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 5

6 Ogólny schemat działania regulacji jakościowej Określenie docelowego poziomu KPI Określenie historycznego wykonania KPI Określenie KPI w poszczególnych latach z wykorzystaniem ścieżki dojścia Określenie parametrów mechanizmu regulacji jakościowej Badanie wykonania KPI w poszczególnych latach wobec celów Uwzględnienie wpływu regulacji jakościowej na przychód regulowany OSD Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 6

7 Regulacja jakościowa w Europie Na rynku europejskim funkcjonują dwa główne mechanizmy regulacji jakościowej, w ramach których: Stawki za jednostkę poprawy / pogorszenia wskaźnika SAIDI / SAIFI wyznaczane są przez regulatora (Hiszpania, Wielka Brytania), Nagroda / kara obliczana jest względem wyznaczonego celu bazowego przy użyciu funkcji zatwierdzonej przez regulatora (Czechy, Francja, Szwecja). W zależności od kraju występuje również zróżnicowanie w zakresie ograniczenia nagrody i kary: nagroda i kara mogą być symetryczne, a maksymalny poziom określony przez regulatora (Czechy, Francja, Hiszpania, Szwecja) lub tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii limit nagrody nie jest ograniczony. Kraj Czechy Finlandia Francja Hiszpania Norwegia Szwecja Wielka Brytania Mechanizm regulacji jakościowej symetryczny limit dla kary i nagrody limit dla kary i nagrody ustalany corocznie przez regulatora w odniesieniu do zysku netto OSD przedział neutralny kara za niedostarczenie energii elektrycznej jest równa iloczynowi wolumenu niedostarczonej energii oraz kosztu niedostarczenia energii elektrycznej wyznaczanego przez regulatora symetryczny limit kary i nagrody funkcja logarytmiczna do wyznaczania kary lub premii część zdarzeń podlega wyłączeniu z kalkulacji SAIDI / SAIFI symetryczny limit kary i nagrody stawki za jednostkę poprawy / pogorszenia dla wskaźników SAIDI / SAIFI wyznaczane przez regulatora (jednolite dla wszystkich OSD) jednolite cele ustalone przez regulatora dla 4 typów obszarów koszt niedostarczenia energii wyznaczony przez regulatora dla sześciu grup odbiorców, zróżnicowany ze względu na dzień tygodnia i godzinę wystąpienia przerwy symetryczny limit kary i nagrody stawki za jednostkę poprawy / pogorszenia dla wskaźników CI /CML wyznaczane przez regulatora dla każdego OSD brak limitu nagrody limit kwotowy kary dla każdego OSD w podziale na CI i CML Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 7

8 Model regulacji jakościowej w Polsce 1. Założenia URE 2. Prace nad modelem prowadzone przez URE przy współpracy z PTPIREE Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 8

9 Nowy model regulacji - założenia URE Rok 2015 będzie ostatnim rokiem stosowania dotychczasowego modelu, opracowanego w latach Niezbędne jest określenie nowych zasad regulacji OSD na kolejny kilkuletni okres, rozpoczynający się w 2016 r. Przedłużenie dotychczasowego modelu regulacji jest niewystarczające. Nowe zasady powinny uwzględniać nie tylko dokonanie oceny efektywności przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych i wolumenu różnicy bilansowej, lecz również wprowadzenie elementów regulacji jakościowej. Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 9

10 Nowy model regulacji - cele regulacji jakościowej Poprawa jakości usług orientacja na klienta Poprawa wizerunku branży - satysfakcja klienta Optymalizacja przychodu regulowanego (dostrojenie bodźców inwestycyjnych) Wzrost efektywności przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości procesu regulacji Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 10

11 Nowy model regulacji obszary zainteresowania URE Jakość dostaw SAIDI i SAIFI uwzględniane w kalkulacji przychodu regulowanego Obszary o najniższej jakości dostaw monitorowane Jakość obsługi klienta Czas przyłączenia uwzględniany w kalkulacji przychodu regulowanego Satysfakcja klienta z obsługi monitorowana Czas udostępniania danych pomiarowych sprzedawcom Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej prowadząca do zmniejszenia wydatków gospodarstw domowych Edukacja odbiorców monitorowana Aktywizacja odbiorców monitorowana Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 11

12 Nowy model regulacji prace nad modelem KPI mające wpływ na przychód regulowany w ramach modelu regulacji jakościowej SAIDI SAIFI Docelowy poziom KPI dla SAIDI / SAIFI wyznaczony na 2030 rok Czas realizacji przyłączenia (CRP) Docelowy poziom KPI dla CRP wyznaczony na 2020 rok Opracowano jednolitą metodologię obliczania KPI : SAIDI z wyłączeniem zdarzeń na niskim napięciu SAIFI z wyłączeniem zdarzeń na niskim napięciu CRP (czas realizacji przyłączenia) Trwają prace nad określeniem: wartości parametrów mechanizmu regulacji jakościowej metodologii wpływu na PR poziomów KPI (celów) dla OSD Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 12

13 Regulacja jakościowa to jednocześnie wyzwanie i szansa dla OSD Podsumowanie Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 13

14 Regulacja jakościowa to wyzwanie dla OSD SAIDI w Polsce i Europie [min] Średnia dla Europy Średnia dla Polski SAIFI w Polsce i Europie Średnia dla Europy Średnia dla Polski 6 4,8 4,9 5,0 4,5 5 4,1 4 3,5 3 2,1 2,2 2,1 2,3 2,1 2, Struktura sieci dystrybucyjnej w Polsce i Europie w 2011 roku Liderzy w poziomie skablowania sieci w Europie to: Niemcy 83 % Luksemburg 83 % Holandia 82 % Polska 28% 72% kablowe Europa 48% 52% napowietrzne Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 14

15 Regulacja jakościowa to szansa dla OSD ,7 28,6 22,4 17,4 20,0 15,9 15,6 14,5 15,1 17,2 b/d CAPEX / km linii w Polsce i Europie [tys. PLN] b/d b/d 9,6 9,6 b/d 9,9 8,3 9,8 b/d 8,7 7,5 5,4 b/d 4,2 b/d b/d 7,4 4,7 5,9 6,4 6,8 b/d 3,0 3,3 2,9 Niemcy Wielka Brytania Portugalia Francja Czechy Grecja Estonia Polska Litwa SAIDI w Polsce i Europie [min] b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d Niemcy Wielka Brytania Portugalia Francja Czechy Grecja Estonia Polska Litwa Kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość i niezawodność dostaw jest wiek majątku sieciowego, który wymaga istotnych nakładów inwestycyjnych. Przykładowo dla TAURON Dystrybucja : Szacowana wartość odtworzeniowa dla majątku sieciowego powyżej 40 lat wynosi około 13,5 mld PLN i stanowi około 25% łącznego majątku spółki; TAURON Dystrybucja powinien odtwarzać majątek na poziomie 2,5% rocznie, a w rzeczywistości rocznie odtwarza majątek na poziomie od 1%-2%, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość dostaw. Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 15

16 DZIĘKUJĘ TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, Kraków Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 16