Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl"

Transkrypt

1 Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013

2

3 Spis treści 8 34 Prawo cywilne Prawo nieruchomości Prawo karne Prawo administracyjne Prawo handlowe i gospodarcze Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo finansowe i podatkowe Różne Czasopisma LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1 Al. Jerozolimskie 181, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS , właściciel: Reed Elsevier Overseas B.V., kapitał zakładowy: PLN, REGON: , NIP:

4 Publikacje dla praktyków prawa profesjonalna wiedza, która inspiruje Dla nas najważniejszy jest Klient Naszą największą wartością i jednocześnie nadrzędnym celem wszelkich działań, jakie prowadzimy, jest pełna satysfakcja Klientów z dostarczonych publikacji. Wyznajemy prostą, ale skuteczną zasadę nasze książki wydajemy nie dla siebie, lecz dla naszych Czytelników. Tak dobieramy tematykę i sposób przedstawienia, aby zawsze były one ściśle dopasowane do ros- -nących potrzeb praktyków prawa i spełniały wszystkie ich oczekiwania. Gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość merytoryczną Wiemy, że w pracy praktyków prawa nie ma miejsca na wątpliwości. Dlatego zapewniamy naszym Czytelnikom najwyższą jakość merytoryczną naszych publikacji. Gwarantem tego są współpracujący z nami najwybitniejsi autorzy, tacy jak m.in. sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie prawniczych korporacji zawodowych, profesorowie i wykładowcy najlepszych polskich uczelni. Zawsze słuchamy naszych Klientów Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Czytelnikami. To na podstawie rozmów i ich sugestii wydajemy nowe serie książkowe, takie jak najnowsze nasze dzieci Prawo w praktyce, Komentarze z wokandy, Komentarz i Orzecznictwo, oraz stale ulepszamy już istniejące. Niezależnie od tego, czy nasi Klienci potrzebują wyczerpującego temat dogłębnego komentarza, czy skupiającej się na specyficznym, wybranym zagadnieniu praktycznej analizy znajdą ją u nas. Oferujemy naszym Klientom książki ze wszystkich dziedzin prawa. Szanujemy czas naszych Klientów Szanujemy czas naszych Klientów. Rozumiemy, że szukając konkretnej książki, chcą ją szybko znaleźć, w wygodny sposób kupić i przede wszystkim otrzymać towar zgodny z oczekiwaniami. Dlatego cały czas na podstawie uwag naszych Klientów rozwijamy naszą księgarnię internetową aby była jak najbardziej intuicyjna i przyjazna użytkownikom. Proces wyszukiwania książki i jej zakupu jest teraz szybki i skuteczny.

5 Serie publikacji książkowych Wielkie Komentarze Profesjonalne omówienia kluczowych ustaw autorstwa wybitnych prawników. Metodyki Praktyczna pomoc w optymalizacji pracy zawodów prawniczych. Komentarze LexisNexis Aktualne omówienia najistotniejszych ustaw, łączące poglądy doktryny, literatury, orzecznictwa. Wzory Praktyczne opracowania wzorów pism i umów wraz z objaśnieniami. Komentarze praktyczne Omówienie najnowszych zmian legislacyjnych. Prawo w praktyce Książki należące do tej serii pokazują praktyczne stosowanie prawa z punktu widzenia prawnika przede wszystkim pełnomocnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: w takiej sytuacji trzeba zrobić. Biblioteka Prawnika Kompleksowa i wnikliwa analiza wybranej tematyki. Komentarze z wokandy Podstawowym atutem książek z tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym oraz procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Monografie Wnikliwe studium tematu łączące teorię z praktyką. Komentarz i Orzecznictwo Publikacje o dużym walorze praktycznym, zawierające komentarz do poszczególnych przepisów bogato zilustrowany orzecznictwem, przygotowane z myślą o praktykach prawa, w szczególności o profesjonalnych pełnomocnikach. 3

6 Nowości NOWOŚCI Prawo Cywilne Kodeks cywilny. Komentarz Jerzy Ciszewski, Kamil Jędrej, Grzegorz Karaszewski, Jakub Knabe, Piotr Nazaruk, Beata Ruszkiewicz, Grzegorz Sikorski, Anna Stępień-Sporek, pod redakcją Jerzego Ciszewskiego...11 Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, t. 2 Aleksander Oleszko...12 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Andrzej Marciniak...14 Komentarz do spraw rodzinnych Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...15 Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo Małgorzata Manowska...16 Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz Bartosz Rakoczy Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz Katarzyna Tryniszewska Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art Kodeksu cywilnego Marcin Lemkowski...18 Apelacja w postępowaniu cywilnym Tadeusz Ereciński...19 Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej Marcin Czepelak...24 Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym Jacek Górecki...25 Postępowania odrębne w procesie cywilnym Małgorzata Manowska...26 Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości Izabella Gil...26 Warunek w prawie cywilnym Julita Zawadzka...28 Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym Monika Michalska-Marciniak...28 Kodeks cywilny ze schematami Łukasz Zamojski, Rafał Baranek...32 Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym...34 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech...34 Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi pod redakcją Jerzego Pisulińskiego, Piotra Tereszkiewicza i Fryderyka Zolla...34 Prawo nieruchomości Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Bartłomiej Gliniecki...39 Prawo mieszkaniowe w praktyce. Wzory pozwów i wniosków sądowych Roman Dziczek...41 Prawo karne Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy Wiesław Kozielewicz Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym Dariusz Świecki...51 Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego Dobrosława Szumiło-Kulczycka...51 Psychologia zeznań Zbigniew Marten...51 Prawo Administracyjne Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska, pod redakcją Tadeusza Wosia...56 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Piotr Przybysz...56 Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz Filip Grzegorczyk, Tomasz Rytlewski, Urszula Walasek-Walczak, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny, pod redakcją Filipa Grzegorczyka Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo Hanna Knysiak-Molczyk...58 Prawo wodne. Komentarz Mirosław Kałużny

7 Nowości Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz Wojciech Radecki...59 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Kinga Bobińska Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa, Andrzej Ważny, pod redakcją Andrzeja Ważnego Pozwolenie na budowę Anna Ostrowska...63 Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo Filip Grzegorczyk...63 Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych Marian Liwo...63 Utrzymanie czystości i porządku w gminach w prawie polskim Bartosz Rakoczy...64 Władza samorządu lokalnego Ewa J. Nowacka Prawo pogrzebowe Paweł Borecki, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska...67 Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe pod redakcją Izabeli Niżnik-Dobosz...67 Prawo handlowe i gospodarcze Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna Jerzy P. Naworski, Radosław Potrzeszcz, Tomasz Siemiątkowski, Krzysztof Strzelczyk, pod redakcją Tomasza Siemiątkowskiego i Radosława Potrzeszcza...71 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz Ewa Nowińska, Michał du Vall...73 Komentarz do spraw gospodarczych Artur Żuk, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...73 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo pracy. Komentarz Maria Teresa Romer...78 Różne Prawo o adwokaturze. Komentarz Marek Gawryluk Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej pod redakcją Pawła Chmielnickiego i Haliny Zięby-Załuckiej

8 Zapowiedzi 2012 ZAPOWIEDZI Prawo Cywilne Komentarz do spraw rodzinnych (rozwód i separacja) Bronisław Czech, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...16 Wady prawne i fizyczne rzeczy. Komentarz Małgorzata Podrecka, Radosław Chorabik...18 Dziedziczenie konstrukcja prawna i ochrona Witold Borysiak...19 Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu Jacek Wierciński Europejskie prawo majątkowe małżeńskie Anna Stępień-Sporek Środki ochrony praw własności intelektualnej Paweł Podrecki Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Henryk Pietrzkowski...30 Wzory notarialne Mariusz Białecki Prawo nieruchomości Komentarz do wpisów w księgach wieczystych Piotr Siciński, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...39 Prawo karne Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo Dariusz Świecki...48 Prawo Administracyjne Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz pod redakcją Grażyny Szpor Prawo finansowe i podatkowe Ordynacja podatkowa. Komentarz Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek...82 Następstwo prawne spadkobierców i zapisobiorów w prawie podatkowym Stefan Babiarz...84 Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego Jacek Brolik Prawo Administracyjne Muzea publiczne. Aspekty administracyjnoprawne Katarzyna Zalasińska Ustawa o ochronie środowiska. Komentarz Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Kodeks pracy. Komentarz Józef Iwulski, Walerian Sanetra 6

9

10 Katalog wydawniczy 2013 Prawo cywilne Opinie naszych Klientów: Obszerność, przystępność, można szeroko korzystać z prawa, orzecznictwa ( ) bardzo komfortowo się czyta odpowiednia czcionka, przejrzysty układ

11 Prawo cywilne Komentarz do Kodeksu cywilnego Wielkie Komentarze To już dziesiąte wydanie jednego z najbardziej cenionych i znanych komentarzy do Kodeksu cywilnego. Uwzględniono w nim najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in. szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, zapobiegania nieregulowaniu przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych należnej zapłaty za prace, szczegółowych zasad dziedziczenia i wprowadzenia zapisu windykacyjnego. Komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz najnowsze poglądy doktryny. Autorami poszczególnych tomów są wybitni praktycy profesorowie oraz sędziowie Sądu Najwyższego: Gerard Bieniek, Stanisław Dmowski, Helena Ciepła, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Stanisław Rudnicki, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska, Elżbieta Skowrońska-Bocian oraz Grzegorz Rudnicki Księga pierwsza. Część ogólna Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki Wydanie X, 2011, format B5, stron 576 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki Wydanie X, 2011, format B5, stron 624 Księga trzecia. Zobowiązania (t. I i II) Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska Wydanie X, 2011, format B5, stron 2024 Księga czwarta. Spadki Elżbieta Skowrońska-Bocian Wydanie X, 2011, format B5, stron 360 cena: 199 zł cena: 199 zł cena: 379 zł cena: 169 zł 9

12 Prawo cywilne Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego Jest to pięciotomowa publikacja autorstwa wybitnych autorytetów polskiej procedury cywilnej, praktyków i teoretyków prawa. W czwartym wydaniu uwzględniono liczne zmiany w procedurze cywilnej, jakie wprowadził ustawodawca w ostatnim czasie, w tym również te, które weszły w życie z dniem 3 maja 2012 r. Tomy I III obejmują komentarz do dwóch części Kodeksu: części pierwszej postępowania rozpoznawczego i części drugiej postępowania zabezpieczającego. W tomie IV omówiono postępowanie egzekucyjne (część trzecia), a w tomie V przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta). Autorami komentarza są: Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Henryk Pietrzkowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Jan Ciszewski, Paweł Grzegorczyk Postępowanie rozpoznawcze. Tom I Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk Wydanie IV, 2012, format B5, stron 1256 Postępowanie rozpoznawcze. Tom II Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk Wydanie IV, 2012, format B5, stron 1056 Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające Tom III Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski Wydanie IV, 2012, format B5, stron 752 Postępowanie egzekucyjne. Tom IV Henryk Pietrzkowski Wydanie IV, 2012, format B5, stron 816 Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tom V Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk Wydanie IV, 2012, format B5, stron 856 cena: 199 zł cena: 199 zł cena: 189 zł cena: 249 zł cena: 219 zł 10

13 Prawo cywilne Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Helena Ciepła, Bronisław Czech, Tadeusz Domińczyk, Stanisława Kalus, Kazimierz Piasecki, Marek Sychowicz, pod redakcją Kazimierza Piaseckiego Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz to już piąte wydanie wielkiego komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją Kazimierza Piaseckiego. Opracowanie uwzględnia przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. dotyczące pieczy zastępczej oraz nową ustawę Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz uwzględnia ponadto zmiany związane z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych i polegające na zaliczeniu do majątku wspólnego kwoty składek zewidencjonowanych na specjalnym subkoncie prowadzonym przez ZUS. Autorami komentarza są sędziowie SN mający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wydanie V, 2011, format B5, stron 1120 ebook cena: 289 zł Komentarze LexisNexis Kodeks cywilny. Komentarz Jerzy Ciszewski, Kamil Jędrej, Grzegorz Karaszewski, Jakub Knabe, Piotr Nazaruk, Beata Ruszkiewicz, Grzegorz Sikorski, Anna Stępień-Sporek, pod redakcją Jerzego Ciszewskiego nowość Syntetyczne ujęcie tematu i przytoczone przez Autorów przykłady z orzecznictwa i poglądy doktryny dadzą Czytelnikowi pełne wyjaśnienie sprawiającego trudności problemu, a jednolity i przejrzysty układ książki pozwoli na szybkie odnalezienie potrzebnego zagadnienia. Nowoczesny układ oraz konsekwentne uporządkowanie treści pozwalają polecić tę publikację przede wszystkim młodym prawnikom i aplikantom. Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji sprawiają, że częste korzystanie z niej jest wygodne, nawet poza biurem. Wydanie I, 2012, format B5, stron 1888 cena: 249 zł Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 1 (art ) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 2 (art ) Andrzej Adamczuk, Małgorzata Manowska, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sieńko, Ewa Stefańska, pod redakcją Małgorzaty Manowskiej Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz to książka, w której kompleksowo omówiono instytucje polskiej procedury cywilnej oraz zagadnienia związane z najobszerniejszą polską ustawą procesową. Dwutomowa publikacja została opracowana przez wysokiej klasy specjalistów z zamysłem skoncentrowania się na problemach najistotniejszych z praktycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa. Autorzy komentarza to sędziowie i radcowie prawni specjalizujący się w postępowaniu cywilnym. Redaktorem naukowym jest Małgorzata Manowska sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wydanie I, 2011, format B5, stron 2464 ebook cena: 398 zł 11

14 Prawo cywilne Akty notarialne. Komentarz Aleksander Oleszko W publikacji omówiono art Prawa o notariacie, które dotyczą aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego. W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związane z doręczeniem wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym. Wiele miejsca Autor poświęcił strukturze aktu notarialnego. Omówione zostały wszystkie jego elementy. Wydanie I, 2011, format A5, stron 664 ebook cena: 199 zł Prawo o notariacie. Komentarz. Część I Aleksander Oleszko Prawo o notariacie. Komentarz. Część I jest pierwszym opracowaniem Prawa o notariacie. Ustawa z 14 lutego 1991 r., wielokrotnie nowelizowana, reguluje zagadnienia ustroju notariatu, których dotyczy część I tej publikacji, i czynności notarialnych, których dotyczy część II. Wydanie I, 2012, format B5, stron 672 ebook cena: 249 zł Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, tom 1 Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, tom 2 Aleksander Oleszko Prawo o notariacie. Komentarz. Część II omawia czynności notarialne. W tomie 1 przedstawiono m.in. rodzaje czynności notarialnych, problematykę odmowy dokonania czynności notarialnej, cele i funkcje aktu notarialnego, skutki obrotu nieformalnego. W tomie 2 omówiono m.in. strukturę i elementy formalne aktu notarialnego, przesłanki sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia, strukturę protokołu, tryb sporządzania i wydawania wypisu. nowość Wydanie I, 2012, format B5, stron 1568 cena: 399 zł Kredyt konsumencki. Komentarz Tomasz Czech Kredyt konsumencki. Komentarz to pierwsze na rynku wydawniczym pełne, pogłębione omówienie przepisów nowej ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W publikacji przedstawiono kompleksową analizę całości nowych regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego, z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych. Istotnym walorem książki są liczne obrazowe przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym. Wydanie I, 2012, format A5, stron 596 ebook cena: 129 zł 12

15

16 Prawo cywilne Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism Alicja Czajkowska, Elżbieta Pachniewska Publikacja uwzględnia najnowsze nowelizacje ustawy i przepisów związkowych. Autorki wyjaśniają zagadnienia związane z rejestracją osób, której dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także sprawy związane z wpisem innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Komentarz uzupełniają przepisy związkowe i wykonawcze, wzory dokumentów stanu cywilnego i pism, wykaz umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych z Polską, a także teksty międzynarodowych konwencji i rozporządzenia Rady Unii Europejskiej. Wydanie V, 2011, format B5, stron 696 ebook cena: 249 zł Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz Paweł Pietkiewicz, Monika Rejdak Komentarz zawiera cenne wskazówki dotyczące kluczowych zagadnień postępowania grupowego rodzajów roszczeń, których można dochodzić w tym postępowaniu, tworzenia i zmian w składzie grupy, przesłanek dopuszczalności postępowania, wymogu ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych, a także treści i granic prawomocności wyroku. Wnikliwą analizę poszczególnych przepisów o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym zarówno w kontekście unormowań Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych ustaw poprzedza ogólna charakterystyka postępowania grupowego. Wydanie I, 2011, format A5, stron 280 ebook cena: 89 zł Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Andrzej Marciniak Niniejsza publikacja jest poczytnym, najaktualniejszym i najobszerniejszym z dostępnych na rynku komentarzem do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, bardzo często powoływanym zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Omawia status prawny i funkcje komornika sądowego, jego obowiązki i prawa, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej, zasady prowadzenia kancelarii komorniczej, nadzór nad komornikami, ustrój i kompetencje samorządu komorniczego, a także koszty egzekucji komorniczej w postaci wydatków i opłat egzekucyjnych. nowość Wydanie V, 2012, format A5, stron 464 ebook cena: 99 zł 14

17 Prawo cywilne Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz Katarzyna Gonera Od początku obowiązywania ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wzbudziła wiele kontrowersji, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Skutkiem tego są liczne orzeczenia Sądu Najwyższego. Czwarte, zmienione wydanie komentarza uwzględnia dotychczasowe nowelizacje ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz przedstawia najważniejsze i najnowsze orzeczenia SN. Autorka sędzia Sądu Najwyższego uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prowadzonych przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Wydanie IV, 2012, format A5, stron 672 ebook cena: 149 zł Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw Witold Chomiczewski, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Dominik Lubasz, Monika Namysłowska, pod redakcją Dominika Lubasza i Moniki Namysłowskiej W komentarzu omówiono ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz po raz pierwszy na rynku w formie książkowej ustawę z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, które są podstawowymi aktami regulującymi prawne aspekty świadczenia usług przez Internet. Analiza komentowanych ustaw została dokonana na podstawie prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy 2000/31/WE i 98/84/WE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Uwzględniony został także dorobek doktryny i orzecznictwa polskiego oraz niemieckiego w zakresie prawnoporównawczym. Wydanie I, 2011, format A5, stron 408 cena: 119 zł Komentarze z wokandy Komentarz do spraw rodzinnych Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego nowość W publikacji szczegółowo omówiono krok po kroku przebieg postępowań sądowych, przesłanki rozstrzygnięć głównych i postanowień uzupełniających. Wiele miejsca poświęcono także problematyce wykonywania orzeczeń i ugód. Uwzględniono przy tym najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Publikacja poza nowatorskim komentarzem do spraw zawiera też elementy klasycznego komentarza do przepisów, a także szczegółowy i uporządkowany wybór tez Sądu Najwyższego. Dopełnieniem całości są wzory pism i orzeczeń. Wydanie I, 2012, format A5, stron 856 ebook cena: 139 zł 15

18 Prawo cywilne Komentarz do spraw rodzinnych (rozwód i separacja) Bronisław Czech, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego zapowiedź Wydanie I, 2013 Komentarz i Orzecznictwo KOMENTARZ I ORZECZNICTWO Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo Małgorzata Manowska Apelacja w postępowaniu cywilnym Komentarz Orzecznictwo Małgorzata Manowska Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo to kompleksowe omówienie problematyki związanej z apelacją jako środkiem zaskarżenia oraz postępowaniem apelacyjnym. Przedstawiono również problemy praktyczne spotykane w postępowaniu apelacyjnym. Przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego, przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory apelacji zamieszczono na odrębnej wkładce w aneksie. Opracowano także schematy ułatwiające czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu apelacyjnym. nowość Wydanie 1 Wydanie I, 2012, format A5 cena: 89 zł Komentarze praktyczne Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz Dariusz Dończyk Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz zawiera omówienie nowych, wprowadzonych w 2008 r., przepisów dotyczących aktu poświadczenia dziedziczenia, jak również zwraca uwagę na te aspekty prawa spadkowego materialnego oraz procesowego, które są bezpośrednio związane z tym aktem. Autor, sędzia Sądu Najwyższego, uwzględnił w opracowaniu również nową instytucję w prawie spadkowym zapis windykacyjny. Określenie przedmiotu zapisu oraz wskazanie osób, którym przypadł przedmiot zapisu, będzie możliwe w akcie poświadczenia dziedziczenia. Wydanie I, 2011, format A5, stron 144 ebook cena: 59 zł 16

19 Prawo cywilne Prawo spółdzielcze. Komentarz Krystyna Kwapisz Prawo spółdzielcze. Komentarz to publikacja dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Komentarz w przystępny sposób przedstawia regulacje na temat zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni. Omówiono w nim obowiązujące przepisy ustawy, odnoszące się m.in. do wszystkich grup, typów i rodzajów spółdzielni, spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych, związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej. W opracowaniu przedstawiono także relacje, w jakich pozostają przepisy innych ustaw. Wydanie II, 2012, format A5, stron 328 ebook cena: 79 zł Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz Bartosz Rakoczy Funkcjonariusze publiczni przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ w sytuacji rażącego naruszenia prawa ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wobec Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Ponieważ przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa są niejasne, dlatego też powstał komentarz, który pomaga wyznaczyć granice zastosowania ustawy oraz określa zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia wykładni całej ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy. nowość Wydanie I, 2012, format A5, stron 176 cena: 59 zł Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz to publikacja, która zawiera szczegółowe omówienie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych taką przemocą oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Komentarz uwzględnia zarówno najnowsze zmiany dokonane w samej ustawie, jak i liczne zmiany przepisów mających związek ze stosowaniem regulacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie z końcem 2011 r. i 1 stycznia 2012 r. Wydanie I, 2012, format A5, stron 328 ebook cena: 79 zł Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz Katarzyna Tryniszewska Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz jest pierwszym opracowaniem ustawy z 9 czerwca 2011 r. W książce omówione zostały wszystkie regulacje tej ustawy, w tym nowe instytucje i funkcje dotychczas nieznane, takie jak asystent rodziny, organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W komentarzu uwzględniono nowelizację z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 24 maja i 8 czerwca 2012 r. Szczegółowo omówiono także zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., dodatkowo analizując przepisy przejściowe obowiązujące do tej daty. nowość Wydanie I, 2012, format A5, stron 576 ebook cena: 119 zł 17

20 Prawo cywilne Wady prawne i fizyczne rzeczy. Komentarz Małgorzata Podrecka, Radosław Chorabik zapowiedź Wydanie I, 2013 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art Kodeksu cywilnego Marcin Lemkowski W książce poddano wnikliwej analizie kodeksowe zasady regulujące sposób wykonania umowy wzajemnej. Publikacja została opracowana w formie komentarza do wybranych przepisów Kodeksu cywilnego, stanowiących wyodrębniony dział. Przedstawiona problematyka dotyczy takich zagadnień, jak: defi nicja umowy wzajemnej, relacja do ogólnych przepisów o wykonywaniu zobowiązań, czas spełnienia świadczenia wzajemnego, prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia oraz prawo zatrzymania, niemożliwość świadczenia. Szczególną uwagę poświęcono tematyce obejmującej dopuszczalność oraz skutki odstąpienia od umowy wzajemnej. nowość Wydanie I, 2012, format A5, stron 144 ebook cena: 69 zł Zapis windykacyjny. Komentarz Jarosław Turłukowski Zapis windykacyjny. Komentarz to publikacja, w której szczegółowo omówiono problematykę nowej instytucji polskiego prawa spadkowego zapisu windykacyjnego wprowadzonego ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Omówione przepisy weszły w życie 23 października 2011 r. Książka została napisana w formie komentarza do poszczególnych artykułów znowelizowanego Kodeksu cywilnego poświęconych w całości zapisowi windykacyjnemu lub w pewnym zakresie odnoszących się do niego. Wydanie I, 2011, format A5, stron 96 ebook cena: 49 zł 18

21 Prawo cywilne Biblioteka Prawnika Apelacja w postępowaniu cywilnym Tadeusz Ereciński nowość Apelacja w postępowaniu cywilnym jest opracowaniem, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od merytorycznych orzeczeń sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w publikacji wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, które wyjaśniają charakter prawny apelacji i problemy związane z jej stosowaniem. Książka jest adresowana do sędziów, adwokatów, prokuratorów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Będzie także użyteczna dla osób, które bez pomocy profesjonalnych pełnomocników pragną zaskarżyć wyrok sądu pierwszej instancji. Wydanie III, 2012, format A5, stron 264 ebook cena: 129 zł Dziedziczenie konstrukcja prawna i ochrona Witold Borysiak Wydanie I, 2013 zapowiedź Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne Paweł Grzegorczyk, Rafał Morek, Mateusz Pilich, Piotr Rylski, Rafał Sikorski, Karol Weitz, Michał Wojewoda, pod redakcją Pawła Grzegorczyka i Karola Weitza Zbiór rozpraw jest dziełem specjalistów zajmujących się dydaktyką i praktycznym stosowaniem europejskich regulacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa kolizyjnego. Omówiono w nim w sposób kompleksowy projektowane zmiany rozporządzenia Bruksela I oraz problematykę automatycznej wykonalności tytułów pochodzących z innych państw członkowskich. Przedmiotem opracowań zawartych w zbiorze jest także jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych, problematyka zabezpieczenia dowodów i mediacji, kolizyjnoprawne aspekty umów ubezpieczenia, umów licencyjnych na korzystanie z praw własności intelektualnej i naruszeń tych praw oraz umów o roboty budowlane. Wydanie I, 2012, format B5, stron 528 ebook cena: 149 zł 19

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień 3 4/2009

marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/ 2009 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LIV nr 615 616 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Piotr Kasprzyk I Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Stosunki majątkowe między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.)

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) Dominika Sagan, Tomasz Miśko asystenci na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) 18 20.10.2007 r. odbyła się w malowniczo

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo