Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl"

Transkrypt

1 Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013

2

3 Spis treści 8 34 Prawo cywilne Prawo nieruchomości Prawo karne Prawo administracyjne Prawo handlowe i gospodarcze Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo finansowe i podatkowe Różne Czasopisma LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1 Al. Jerozolimskie 181, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS , właściciel: Reed Elsevier Overseas B.V., kapitał zakładowy: PLN, REGON: , NIP:

4 Publikacje dla praktyków prawa profesjonalna wiedza, która inspiruje Dla nas najważniejszy jest Klient Naszą największą wartością i jednocześnie nadrzędnym celem wszelkich działań, jakie prowadzimy, jest pełna satysfakcja Klientów z dostarczonych publikacji. Wyznajemy prostą, ale skuteczną zasadę nasze książki wydajemy nie dla siebie, lecz dla naszych Czytelników. Tak dobieramy tematykę i sposób przedstawienia, aby zawsze były one ściśle dopasowane do ros- -nących potrzeb praktyków prawa i spełniały wszystkie ich oczekiwania. Gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość merytoryczną Wiemy, że w pracy praktyków prawa nie ma miejsca na wątpliwości. Dlatego zapewniamy naszym Czytelnikom najwyższą jakość merytoryczną naszych publikacji. Gwarantem tego są współpracujący z nami najwybitniejsi autorzy, tacy jak m.in. sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie prawniczych korporacji zawodowych, profesorowie i wykładowcy najlepszych polskich uczelni. Zawsze słuchamy naszych Klientów Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Czytelnikami. To na podstawie rozmów i ich sugestii wydajemy nowe serie książkowe, takie jak najnowsze nasze dzieci Prawo w praktyce, Komentarze z wokandy, Komentarz i Orzecznictwo, oraz stale ulepszamy już istniejące. Niezależnie od tego, czy nasi Klienci potrzebują wyczerpującego temat dogłębnego komentarza, czy skupiającej się na specyficznym, wybranym zagadnieniu praktycznej analizy znajdą ją u nas. Oferujemy naszym Klientom książki ze wszystkich dziedzin prawa. Szanujemy czas naszych Klientów Szanujemy czas naszych Klientów. Rozumiemy, że szukając konkretnej książki, chcą ją szybko znaleźć, w wygodny sposób kupić i przede wszystkim otrzymać towar zgodny z oczekiwaniami. Dlatego cały czas na podstawie uwag naszych Klientów rozwijamy naszą księgarnię internetową aby była jak najbardziej intuicyjna i przyjazna użytkownikom. Proces wyszukiwania książki i jej zakupu jest teraz szybki i skuteczny.

5 Serie publikacji książkowych Wielkie Komentarze Profesjonalne omówienia kluczowych ustaw autorstwa wybitnych prawników. Metodyki Praktyczna pomoc w optymalizacji pracy zawodów prawniczych. Komentarze LexisNexis Aktualne omówienia najistotniejszych ustaw, łączące poglądy doktryny, literatury, orzecznictwa. Wzory Praktyczne opracowania wzorów pism i umów wraz z objaśnieniami. Komentarze praktyczne Omówienie najnowszych zmian legislacyjnych. Prawo w praktyce Książki należące do tej serii pokazują praktyczne stosowanie prawa z punktu widzenia prawnika przede wszystkim pełnomocnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: w takiej sytuacji trzeba zrobić. Biblioteka Prawnika Kompleksowa i wnikliwa analiza wybranej tematyki. Komentarze z wokandy Podstawowym atutem książek z tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym oraz procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Monografie Wnikliwe studium tematu łączące teorię z praktyką. Komentarz i Orzecznictwo Publikacje o dużym walorze praktycznym, zawierające komentarz do poszczególnych przepisów bogato zilustrowany orzecznictwem, przygotowane z myślą o praktykach prawa, w szczególności o profesjonalnych pełnomocnikach. 3

6 Nowości NOWOŚCI Prawo Cywilne Kodeks cywilny. Komentarz Jerzy Ciszewski, Kamil Jędrej, Grzegorz Karaszewski, Jakub Knabe, Piotr Nazaruk, Beata Ruszkiewicz, Grzegorz Sikorski, Anna Stępień-Sporek, pod redakcją Jerzego Ciszewskiego...11 Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, t. 2 Aleksander Oleszko...12 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Andrzej Marciniak...14 Komentarz do spraw rodzinnych Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...15 Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo Małgorzata Manowska...16 Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz Bartosz Rakoczy Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz Katarzyna Tryniszewska Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art Kodeksu cywilnego Marcin Lemkowski...18 Apelacja w postępowaniu cywilnym Tadeusz Ereciński...19 Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej Marcin Czepelak...24 Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym Jacek Górecki...25 Postępowania odrębne w procesie cywilnym Małgorzata Manowska...26 Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości Izabella Gil...26 Warunek w prawie cywilnym Julita Zawadzka...28 Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym Monika Michalska-Marciniak...28 Kodeks cywilny ze schematami Łukasz Zamojski, Rafał Baranek...32 Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym...34 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami Bronisław Czech...34 Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi pod redakcją Jerzego Pisulińskiego, Piotra Tereszkiewicza i Fryderyka Zolla...34 Prawo nieruchomości Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Bartłomiej Gliniecki...39 Prawo mieszkaniowe w praktyce. Wzory pozwów i wniosków sądowych Roman Dziczek...41 Prawo karne Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy Wiesław Kozielewicz Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym Dariusz Świecki...51 Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego Dobrosława Szumiło-Kulczycka...51 Psychologia zeznań Zbigniew Marten...51 Prawo Administracyjne Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska, pod redakcją Tadeusza Wosia...56 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Piotr Przybysz...56 Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz Filip Grzegorczyk, Tomasz Rytlewski, Urszula Walasek-Walczak, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny, pod redakcją Filipa Grzegorczyka Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo Hanna Knysiak-Molczyk...58 Prawo wodne. Komentarz Mirosław Kałużny

7 Nowości Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz Wojciech Radecki...59 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Kinga Bobińska Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa, Andrzej Ważny, pod redakcją Andrzeja Ważnego Pozwolenie na budowę Anna Ostrowska...63 Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo Filip Grzegorczyk...63 Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych Marian Liwo...63 Utrzymanie czystości i porządku w gminach w prawie polskim Bartosz Rakoczy...64 Władza samorządu lokalnego Ewa J. Nowacka Prawo pogrzebowe Paweł Borecki, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska...67 Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe pod redakcją Izabeli Niżnik-Dobosz...67 Prawo handlowe i gospodarcze Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna Jerzy P. Naworski, Radosław Potrzeszcz, Tomasz Siemiątkowski, Krzysztof Strzelczyk, pod redakcją Tomasza Siemiątkowskiego i Radosława Potrzeszcza...71 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz Ewa Nowińska, Michał du Vall...73 Komentarz do spraw gospodarczych Artur Żuk, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...73 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo pracy. Komentarz Maria Teresa Romer...78 Różne Prawo o adwokaturze. Komentarz Marek Gawryluk Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej pod redakcją Pawła Chmielnickiego i Haliny Zięby-Załuckiej

8 Zapowiedzi 2012 ZAPOWIEDZI Prawo Cywilne Komentarz do spraw rodzinnych (rozwód i separacja) Bronisław Czech, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...16 Wady prawne i fizyczne rzeczy. Komentarz Małgorzata Podrecka, Radosław Chorabik...18 Dziedziczenie konstrukcja prawna i ochrona Witold Borysiak...19 Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu Jacek Wierciński Europejskie prawo majątkowe małżeńskie Anna Stępień-Sporek Środki ochrony praw własności intelektualnej Paweł Podrecki Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Henryk Pietrzkowski...30 Wzory notarialne Mariusz Białecki Prawo nieruchomości Komentarz do wpisów w księgach wieczystych Piotr Siciński, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego...39 Prawo karne Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo Dariusz Świecki...48 Prawo Administracyjne Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz pod redakcją Grażyny Szpor Prawo finansowe i podatkowe Ordynacja podatkowa. Komentarz Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek...82 Następstwo prawne spadkobierców i zapisobiorów w prawie podatkowym Stefan Babiarz...84 Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego Jacek Brolik Prawo Administracyjne Muzea publiczne. Aspekty administracyjnoprawne Katarzyna Zalasińska Ustawa o ochronie środowiska. Komentarz Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Kodeks pracy. Komentarz Józef Iwulski, Walerian Sanetra 6

9

10 Katalog wydawniczy 2013 Prawo cywilne Opinie naszych Klientów: Obszerność, przystępność, można szeroko korzystać z prawa, orzecznictwa ( ) bardzo komfortowo się czyta odpowiednia czcionka, przejrzysty układ

11 Prawo cywilne Komentarz do Kodeksu cywilnego Wielkie Komentarze To już dziesiąte wydanie jednego z najbardziej cenionych i znanych komentarzy do Kodeksu cywilnego. Uwzględniono w nim najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in. szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, zapobiegania nieregulowaniu przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych należnej zapłaty za prace, szczegółowych zasad dziedziczenia i wprowadzenia zapisu windykacyjnego. Komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz najnowsze poglądy doktryny. Autorami poszczególnych tomów są wybitni praktycy profesorowie oraz sędziowie Sądu Najwyższego: Gerard Bieniek, Stanisław Dmowski, Helena Ciepła, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Stanisław Rudnicki, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska, Elżbieta Skowrońska-Bocian oraz Grzegorz Rudnicki Księga pierwsza. Część ogólna Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki Wydanie X, 2011, format B5, stron 576 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki Wydanie X, 2011, format B5, stron 624 Księga trzecia. Zobowiązania (t. I i II) Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska Wydanie X, 2011, format B5, stron 2024 Księga czwarta. Spadki Elżbieta Skowrońska-Bocian Wydanie X, 2011, format B5, stron 360 cena: 199 zł cena: 199 zł cena: 379 zł cena: 169 zł 9

12 Prawo cywilne Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego Jest to pięciotomowa publikacja autorstwa wybitnych autorytetów polskiej procedury cywilnej, praktyków i teoretyków prawa. W czwartym wydaniu uwzględniono liczne zmiany w procedurze cywilnej, jakie wprowadził ustawodawca w ostatnim czasie, w tym również te, które weszły w życie z dniem 3 maja 2012 r. Tomy I III obejmują komentarz do dwóch części Kodeksu: części pierwszej postępowania rozpoznawczego i części drugiej postępowania zabezpieczającego. W tomie IV omówiono postępowanie egzekucyjne (część trzecia), a w tomie V przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta). Autorami komentarza są: Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Henryk Pietrzkowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Jan Ciszewski, Paweł Grzegorczyk Postępowanie rozpoznawcze. Tom I Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk Wydanie IV, 2012, format B5, stron 1256 Postępowanie rozpoznawcze. Tom II Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk Wydanie IV, 2012, format B5, stron 1056 Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające Tom III Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski Wydanie IV, 2012, format B5, stron 752 Postępowanie egzekucyjne. Tom IV Henryk Pietrzkowski Wydanie IV, 2012, format B5, stron 816 Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tom V Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk Wydanie IV, 2012, format B5, stron 856 cena: 199 zł cena: 199 zł cena: 189 zł cena: 249 zł cena: 219 zł 10

13 Prawo cywilne Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Helena Ciepła, Bronisław Czech, Tadeusz Domińczyk, Stanisława Kalus, Kazimierz Piasecki, Marek Sychowicz, pod redakcją Kazimierza Piaseckiego Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz to już piąte wydanie wielkiego komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją Kazimierza Piaseckiego. Opracowanie uwzględnia przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. dotyczące pieczy zastępczej oraz nową ustawę Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz uwzględnia ponadto zmiany związane z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych i polegające na zaliczeniu do majątku wspólnego kwoty składek zewidencjonowanych na specjalnym subkoncie prowadzonym przez ZUS. Autorami komentarza są sędziowie SN mający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wydanie V, 2011, format B5, stron 1120 ebook cena: 289 zł Komentarze LexisNexis Kodeks cywilny. Komentarz Jerzy Ciszewski, Kamil Jędrej, Grzegorz Karaszewski, Jakub Knabe, Piotr Nazaruk, Beata Ruszkiewicz, Grzegorz Sikorski, Anna Stępień-Sporek, pod redakcją Jerzego Ciszewskiego nowość Syntetyczne ujęcie tematu i przytoczone przez Autorów przykłady z orzecznictwa i poglądy doktryny dadzą Czytelnikowi pełne wyjaśnienie sprawiającego trudności problemu, a jednolity i przejrzysty układ książki pozwoli na szybkie odnalezienie potrzebnego zagadnienia. Nowoczesny układ oraz konsekwentne uporządkowanie treści pozwalają polecić tę publikację przede wszystkim młodym prawnikom i aplikantom. Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji sprawiają, że częste korzystanie z niej jest wygodne, nawet poza biurem. Wydanie I, 2012, format B5, stron 1888 cena: 249 zł Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 1 (art ) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 2 (art ) Andrzej Adamczuk, Małgorzata Manowska, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sieńko, Ewa Stefańska, pod redakcją Małgorzaty Manowskiej Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz to książka, w której kompleksowo omówiono instytucje polskiej procedury cywilnej oraz zagadnienia związane z najobszerniejszą polską ustawą procesową. Dwutomowa publikacja została opracowana przez wysokiej klasy specjalistów z zamysłem skoncentrowania się na problemach najistotniejszych z praktycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa. Autorzy komentarza to sędziowie i radcowie prawni specjalizujący się w postępowaniu cywilnym. Redaktorem naukowym jest Małgorzata Manowska sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wydanie I, 2011, format B5, stron 2464 ebook cena: 398 zł 11

14 Prawo cywilne Akty notarialne. Komentarz Aleksander Oleszko W publikacji omówiono art Prawa o notariacie, które dotyczą aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego. W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związane z doręczeniem wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym. Wiele miejsca Autor poświęcił strukturze aktu notarialnego. Omówione zostały wszystkie jego elementy. Wydanie I, 2011, format A5, stron 664 ebook cena: 199 zł Prawo o notariacie. Komentarz. Część I Aleksander Oleszko Prawo o notariacie. Komentarz. Część I jest pierwszym opracowaniem Prawa o notariacie. Ustawa z 14 lutego 1991 r., wielokrotnie nowelizowana, reguluje zagadnienia ustroju notariatu, których dotyczy część I tej publikacji, i czynności notarialnych, których dotyczy część II. Wydanie I, 2012, format B5, stron 672 ebook cena: 249 zł Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, tom 1 Prawo o notariacie. Komentarz. Część II, tom 2 Aleksander Oleszko Prawo o notariacie. Komentarz. Część II omawia czynności notarialne. W tomie 1 przedstawiono m.in. rodzaje czynności notarialnych, problematykę odmowy dokonania czynności notarialnej, cele i funkcje aktu notarialnego, skutki obrotu nieformalnego. W tomie 2 omówiono m.in. strukturę i elementy formalne aktu notarialnego, przesłanki sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia, strukturę protokołu, tryb sporządzania i wydawania wypisu. nowość Wydanie I, 2012, format B5, stron 1568 cena: 399 zł Kredyt konsumencki. Komentarz Tomasz Czech Kredyt konsumencki. Komentarz to pierwsze na rynku wydawniczym pełne, pogłębione omówienie przepisów nowej ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W publikacji przedstawiono kompleksową analizę całości nowych regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego, z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych. Istotnym walorem książki są liczne obrazowe przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym. Wydanie I, 2012, format A5, stron 596 ebook cena: 129 zł 12

15

16 Prawo cywilne Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism Alicja Czajkowska, Elżbieta Pachniewska Publikacja uwzględnia najnowsze nowelizacje ustawy i przepisów związkowych. Autorki wyjaśniają zagadnienia związane z rejestracją osób, której dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także sprawy związane z wpisem innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Komentarz uzupełniają przepisy związkowe i wykonawcze, wzory dokumentów stanu cywilnego i pism, wykaz umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych z Polską, a także teksty międzynarodowych konwencji i rozporządzenia Rady Unii Europejskiej. Wydanie V, 2011, format B5, stron 696 ebook cena: 249 zł Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz Paweł Pietkiewicz, Monika Rejdak Komentarz zawiera cenne wskazówki dotyczące kluczowych zagadnień postępowania grupowego rodzajów roszczeń, których można dochodzić w tym postępowaniu, tworzenia i zmian w składzie grupy, przesłanek dopuszczalności postępowania, wymogu ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych, a także treści i granic prawomocności wyroku. Wnikliwą analizę poszczególnych przepisów o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym zarówno w kontekście unormowań Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych ustaw poprzedza ogólna charakterystyka postępowania grupowego. Wydanie I, 2011, format A5, stron 280 ebook cena: 89 zł Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Andrzej Marciniak Niniejsza publikacja jest poczytnym, najaktualniejszym i najobszerniejszym z dostępnych na rynku komentarzem do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, bardzo często powoływanym zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Omawia status prawny i funkcje komornika sądowego, jego obowiązki i prawa, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej, zasady prowadzenia kancelarii komorniczej, nadzór nad komornikami, ustrój i kompetencje samorządu komorniczego, a także koszty egzekucji komorniczej w postaci wydatków i opłat egzekucyjnych. nowość Wydanie V, 2012, format A5, stron 464 ebook cena: 99 zł 14

17 Prawo cywilne Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz Katarzyna Gonera Od początku obowiązywania ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wzbudziła wiele kontrowersji, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Skutkiem tego są liczne orzeczenia Sądu Najwyższego. Czwarte, zmienione wydanie komentarza uwzględnia dotychczasowe nowelizacje ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz przedstawia najważniejsze i najnowsze orzeczenia SN. Autorka sędzia Sądu Najwyższego uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prowadzonych przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Wydanie IV, 2012, format A5, stron 672 ebook cena: 149 zł Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw Witold Chomiczewski, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Dominik Lubasz, Monika Namysłowska, pod redakcją Dominika Lubasza i Moniki Namysłowskiej W komentarzu omówiono ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz po raz pierwszy na rynku w formie książkowej ustawę z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, które są podstawowymi aktami regulującymi prawne aspekty świadczenia usług przez Internet. Analiza komentowanych ustaw została dokonana na podstawie prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy 2000/31/WE i 98/84/WE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Uwzględniony został także dorobek doktryny i orzecznictwa polskiego oraz niemieckiego w zakresie prawnoporównawczym. Wydanie I, 2011, format A5, stron 408 cena: 119 zł Komentarze z wokandy Komentarz do spraw rodzinnych Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego nowość W publikacji szczegółowo omówiono krok po kroku przebieg postępowań sądowych, przesłanki rozstrzygnięć głównych i postanowień uzupełniających. Wiele miejsca poświęcono także problematyce wykonywania orzeczeń i ugód. Uwzględniono przy tym najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Publikacja poza nowatorskim komentarzem do spraw zawiera też elementy klasycznego komentarza do przepisów, a także szczegółowy i uporządkowany wybór tez Sądu Najwyższego. Dopełnieniem całości są wzory pism i orzeczeń. Wydanie I, 2012, format A5, stron 856 ebook cena: 139 zł 15

18 Prawo cywilne Komentarz do spraw rodzinnych (rozwód i separacja) Bronisław Czech, pod redakcją Jacka Ignaczewskiego zapowiedź Wydanie I, 2013 Komentarz i Orzecznictwo KOMENTARZ I ORZECZNICTWO Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo Małgorzata Manowska Apelacja w postępowaniu cywilnym Komentarz Orzecznictwo Małgorzata Manowska Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo to kompleksowe omówienie problematyki związanej z apelacją jako środkiem zaskarżenia oraz postępowaniem apelacyjnym. Przedstawiono również problemy praktyczne spotykane w postępowaniu apelacyjnym. Przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego, przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory apelacji zamieszczono na odrębnej wkładce w aneksie. Opracowano także schematy ułatwiające czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu apelacyjnym. nowość Wydanie 1 Wydanie I, 2012, format A5 cena: 89 zł Komentarze praktyczne Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz Dariusz Dończyk Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz zawiera omówienie nowych, wprowadzonych w 2008 r., przepisów dotyczących aktu poświadczenia dziedziczenia, jak również zwraca uwagę na te aspekty prawa spadkowego materialnego oraz procesowego, które są bezpośrednio związane z tym aktem. Autor, sędzia Sądu Najwyższego, uwzględnił w opracowaniu również nową instytucję w prawie spadkowym zapis windykacyjny. Określenie przedmiotu zapisu oraz wskazanie osób, którym przypadł przedmiot zapisu, będzie możliwe w akcie poświadczenia dziedziczenia. Wydanie I, 2011, format A5, stron 144 ebook cena: 59 zł 16

19 Prawo cywilne Prawo spółdzielcze. Komentarz Krystyna Kwapisz Prawo spółdzielcze. Komentarz to publikacja dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Komentarz w przystępny sposób przedstawia regulacje na temat zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni. Omówiono w nim obowiązujące przepisy ustawy, odnoszące się m.in. do wszystkich grup, typów i rodzajów spółdzielni, spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych, związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej. W opracowaniu przedstawiono także relacje, w jakich pozostają przepisy innych ustaw. Wydanie II, 2012, format A5, stron 328 ebook cena: 79 zł Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz Bartosz Rakoczy Funkcjonariusze publiczni przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ w sytuacji rażącego naruszenia prawa ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wobec Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Ponieważ przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa są niejasne, dlatego też powstał komentarz, który pomaga wyznaczyć granice zastosowania ustawy oraz określa zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia wykładni całej ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy. nowość Wydanie I, 2012, format A5, stron 176 cena: 59 zł Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz to publikacja, która zawiera szczegółowe omówienie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych taką przemocą oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Komentarz uwzględnia zarówno najnowsze zmiany dokonane w samej ustawie, jak i liczne zmiany przepisów mających związek ze stosowaniem regulacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie z końcem 2011 r. i 1 stycznia 2012 r. Wydanie I, 2012, format A5, stron 328 ebook cena: 79 zł Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz Katarzyna Tryniszewska Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz jest pierwszym opracowaniem ustawy z 9 czerwca 2011 r. W książce omówione zostały wszystkie regulacje tej ustawy, w tym nowe instytucje i funkcje dotychczas nieznane, takie jak asystent rodziny, organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W komentarzu uwzględniono nowelizację z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 24 maja i 8 czerwca 2012 r. Szczegółowo omówiono także zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., dodatkowo analizując przepisy przejściowe obowiązujące do tej daty. nowość Wydanie I, 2012, format A5, stron 576 ebook cena: 119 zł 17

20 Prawo cywilne Wady prawne i fizyczne rzeczy. Komentarz Małgorzata Podrecka, Radosław Chorabik zapowiedź Wydanie I, 2013 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art Kodeksu cywilnego Marcin Lemkowski W książce poddano wnikliwej analizie kodeksowe zasady regulujące sposób wykonania umowy wzajemnej. Publikacja została opracowana w formie komentarza do wybranych przepisów Kodeksu cywilnego, stanowiących wyodrębniony dział. Przedstawiona problematyka dotyczy takich zagadnień, jak: defi nicja umowy wzajemnej, relacja do ogólnych przepisów o wykonywaniu zobowiązań, czas spełnienia świadczenia wzajemnego, prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia oraz prawo zatrzymania, niemożliwość świadczenia. Szczególną uwagę poświęcono tematyce obejmującej dopuszczalność oraz skutki odstąpienia od umowy wzajemnej. nowość Wydanie I, 2012, format A5, stron 144 ebook cena: 69 zł Zapis windykacyjny. Komentarz Jarosław Turłukowski Zapis windykacyjny. Komentarz to publikacja, w której szczegółowo omówiono problematykę nowej instytucji polskiego prawa spadkowego zapisu windykacyjnego wprowadzonego ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Omówione przepisy weszły w życie 23 października 2011 r. Książka została napisana w formie komentarza do poszczególnych artykułów znowelizowanego Kodeksu cywilnego poświęconych w całości zapisowi windykacyjnemu lub w pewnym zakresie odnoszących się do niego. Wydanie I, 2011, format A5, stron 96 ebook cena: 49 zł 18

21 Prawo cywilne Biblioteka Prawnika Apelacja w postępowaniu cywilnym Tadeusz Ereciński nowość Apelacja w postępowaniu cywilnym jest opracowaniem, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od merytorycznych orzeczeń sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w publikacji wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, które wyjaśniają charakter prawny apelacji i problemy związane z jej stosowaniem. Książka jest adresowana do sędziów, adwokatów, prokuratorów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Będzie także użyteczna dla osób, które bez pomocy profesjonalnych pełnomocników pragną zaskarżyć wyrok sądu pierwszej instancji. Wydanie III, 2012, format A5, stron 264 ebook cena: 129 zł Dziedziczenie konstrukcja prawna i ochrona Witold Borysiak Wydanie I, 2013 zapowiedź Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne Paweł Grzegorczyk, Rafał Morek, Mateusz Pilich, Piotr Rylski, Rafał Sikorski, Karol Weitz, Michał Wojewoda, pod redakcją Pawła Grzegorczyka i Karola Weitza Zbiór rozpraw jest dziełem specjalistów zajmujących się dydaktyką i praktycznym stosowaniem europejskich regulacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa kolizyjnego. Omówiono w nim w sposób kompleksowy projektowane zmiany rozporządzenia Bruksela I oraz problematykę automatycznej wykonalności tytułów pochodzących z innych państw członkowskich. Przedmiotem opracowań zawartych w zbiorze jest także jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych, problematyka zabezpieczenia dowodów i mediacji, kolizyjnoprawne aspekty umów ubezpieczenia, umów licencyjnych na korzystanie z praw własności intelektualnej i naruszeń tych praw oraz umów o roboty budowlane. Wydanie I, 2012, format B5, stron 528 ebook cena: 149 zł 19

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne składa się z następujących działów: CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia. Opis Książka stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Autorzy w przystępny sposób opisują, jak prawidłowo sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Autorów Komentarzy

Wskazówki dla Autorów Komentarzy Publikuj z LexisNexis Wskazówki dla Autorów Komentarzy Komentarz rozpoczyna się tam, gdzie pojawia się problem Spis treści I. Ogólne informacje o serii Komentarze... str. 2 II. Założenia wydawnicze...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wyrembak Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do wzoru umowy Lp Imię i nazwisko autora Pełny tytuł Miejsce wydania oraz rok lub numer wydania. Numer ISBN Ilość cena jednostkowa wartość brutto 1 pod redakcją Tadeusza Erecińskiego Kodeks

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2013 roku (III rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń - grudzień 2016 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2013 roku (III rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń - grudzień 2016 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2013 roku (III rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń - grudzień 2016 roku Termin ów Liczba jednostek szkoleniowych [godziny ów] Forma

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 ROZDZIAŁ I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym................ 17 1.1. Swoboda testowania....................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. II rok aplikacji notarialnej

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. II rok aplikacji notarialnej UCHWAŁA Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dla aplikantów notarialnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 20-950 Lublin, Al. Racławickie 4 tel. +48 8 445-4-59, fax +48 8 445-4-63, e-mail:dzp@kul.pl Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 Dostawa książek do biblioteki na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia Wykaz skrótów......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 21 ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia............... 25 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Lublin: przeprowadzenie ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dla studentów kierunku prawo w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Numer ogłoszenia: 330460-2013; data

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 9: 1. RĘKOJMIA ZA WADY Uchwała Składu Siedmiu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

USTAWA WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DNIA OGŁOSZENIA, Z WYJĄTKIEM ARTUKUŁÓW WYMIENIONYCH W ART.23

USTAWA WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DNIA OGŁOSZENIA, Z WYJĄTKIEM ARTUKUŁÓW WYMIENIONYCH W ART.23 ZMIANY W USTAWACH I. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta 31 lipca 2015 r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Taksa notarialna stawki notarialne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564) I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (III rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń - grudzień 2017 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (III rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń - grudzień 2017 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 201 roku (III rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń - grudzień 2017 roku Termin ów Liczba jednostek szkoleniowych [godziny ów] Forma

Bardziej szczegółowo

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Miejsce: Warszawa Termin: 01-002016, poniedziałek - wtorek,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zbiór przepisów prawnych Nieruchomości Edycja Sądowa przeznaczony jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą prawną problematyką nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 2014 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH dla aplikantów notarialnych z naboru 201 roku (II rok) Izby Notarialnej w Krakowie styczeń grudzień 2016 roku Termin ów Liczba jednostek szkoleniowych [godziny ów] Forma

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY

KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA OFERTA WSPÓŁPRACY PODSTAWOWE DANE O KANCELARII NAZWA KANCELARIA PRAWNA LEX PERFECTA mgr LESZEK ADAMCZYK DANE ADRESOWE ul. Sukiennicza 8 43-300 Bielsko-Biała tel./ fax +48

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo