Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3."

Transkrypt

1 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów PPC s.14 Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" s.15 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne s.20 Dział 3. Pisma procesowe s.25 Dział 3.a. Urzędowe formularze - obligatoryjne s.38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi s.39 Część III. Wzory pism procesowych cywilnych s.41 Dział 1. Pełnomocnictwa procesowe s.42 Dział 2. Pisma w postępowaniu procesowym s.47 Rozdział 1. Pozwy Rozdział 2. Odpowiedzi na pozew Rozdział 3. Środki zaskarżenia Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Dział 3. Pisma w postępowaniu nieprocesowym s.332 Rozdział 1. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Rozdział 2. Odpowiedzi na wnioski główne Rozdział 3. Środki zaskarżenia Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Dział 4. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym s.370 Rozdział ł. Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności Rozdział 2. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Rozdział 3. Środki zaskarżenia (wybrane) Rozdział 4. Inne (wybrane) pisma procesowe Dział 5. Wzory skrócone wybranych pism procesowych s.404 Dział 6. Schematy wybranych rodzajów pism procesowych... s.421.

2 =10 =Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Część I. Spis treści (Wersja "B" - pełna) s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów s. 14. Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 1. Cel opracowania Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 2. Założenia przewodnie dla Wzorów PPC" s. 16 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne s. 20 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych s. 20 Rozdział 2. Stadia (etapy) postępowania sądowego w sprawie cywilnej s. 22 Rozdział 3. Rodzaje sądowego postępowania cywilnego s. 24 Dział 3. Pisma procesowe s. 25 Rozdział 1. Badanie formalne i fiskalne pism procesowych s. 25 Rozdział 2. Struktura pisma procesowego s. 26 Rozdział 3. Wybrane przepisy prawa o pismach procesowych s. 28 Dział 3.a. Urzędowe Formularze - Obligatoryjne [UF/O] s. 38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi s. 39. Część III. Wzory pism procesowych s. 41. Dział 1. Pełnomocnictwa procesowe s. 42 Wzór nr 1. Wzór nr 2. Wzór nr 3. Wzór nr 4. Pełnomocnictwo procesowe ogólne (art. 88 iart. 91 k.p.c.) s. 43 Pełnomocnictwo procesowe tzw. szczególne (art. 88 iart. 91 k.p.c.) s. 44 Pełnomocnictwo do dokonania konkretnej czynności procesowej (art. 88 k.p.c.) s. 45 Zawiadomienie Sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego (art k.p.c.) s. 46 [WPPC_02g.DOC]

3 =10 =Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Część I. Spis treści (Wersja "R" - pełna) s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów s. 14. Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 1. Cel opracowania Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 2. Założenia przewodnie dla Wzorów PPC" s. 16 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne s. 20 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych s. 20 Rozdział 2. Stadia (etapy) postępowania sądowego w sprawie cywilnej s. 22 Rozdział 3. Rodzaje sądowego postępowania cywilnego s. 24 Dział 3. Pisma procesowe s. 25 Rozdział 1. Badanie formalne i fiskalne pism procesowych s. 25 Rozdział 2. Struktura pisma procesowego s. 26 Rozdział 3. Wybrane przepisy prawa o pismach procesowych s. 28 Dział 3.a. Urzędowe Formularze - Obligatoryjne [UF/O] s. 38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi s. 39. Część III. Wzory pism procesowych s. 41. Dział 1. Pełnomocnictwa procesowe s. 42 Wzór nr 1. Wzór nr 2. Wzór nr 3. Wzór nr 4. Pełnomocnictwo procesowe ogólne (art. 88 iart. 91 k.p.c.) s. 43 Pełnomocnictwo procesowe tzw. szczególne (art. 88 i art. 91 k.p.c.) s. 44 Pełnomocnictwo do dokonania konkretnej czynności procesowej (art. 88 k.p.c.) s. 45 Zawiadomienie Sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego (art k.p.c.) s. 46 [WPPC_02g.DOC]

4 = 6 = Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =3 Dział 2. Pisma procesowe w postępowaniu procesowym s. 47 Rozdział 1. Pozwy Oddział 1. Pozwy w sprawach z zakresu części ogólnej kodeksu cywilnego Wzór nr 5. Wzór nr 6. Wzór nr 7. Pozew o zwrot świadczenia z tytułu braku umocowania statutowego (art. 39 k.c.) s. 48 Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 59 k.c.) s. 53 Pozew o zwrot świadczenia z tytułu braku umocowania umownego (art. 103 k.c.) s. 58 Oddział 2. Pozwy w sprawach z zakresu prawa rzeczowego Wzór nr 8. Wzór nr 9. Wzór nr 10. Wzór nr 11. Pozew o wykupienie zajętej części gruntu (art. 151 k.c.) s. 63 Pozew o wydanie nieruchomości (art k.c.) s. 68 Pozew o wydanie ruchomości (art k.c.).' s. 72 Pozew o ochronę namszonego posiadania (art. 344 k.c.) s. 76 Oddział 3. Pozwy w sprawach z zakresu prawa zobowiązań [3.a. Pozwy o zapłatę] Wzór nr 12. Wzór nr 13. Wzór nr 14. Wzór nr 15. Wzór nr 16. Wzór nr 17. Wzór nr 18. Wzór nr 19. Pozew o zapłatę (zwrot zadatku) (art. 394 k.c.) s. 80 Pozew o zapłatę (zwrot bezpodstawnego świadczenia) (art. 405 k.c.) s. 84 Pozew o zapłatę (zwrot świadczenia z zakładu) (art. 413 k.c.) s. 88 Pozew o zapłatę z tytułu odszkodowania ex delicto (art. 415 k.c.) s. 92 Pozew o zapłatę z tytułu odszkodowania ex contractu (art. 471 k.c.) s. 96 Pozew o zapłatę z tytułu umowy przelewu (cesji) (art. 509 k.c.) s.100 Pozew o zapłatę z tytułu umowy sprzedaży (art. 535 k.c.) s.104 Pozew o zapłatę z tytułu umowy pożyczki (art. 720 k.c.) s.109

5 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =7 = Wzór nr 20. Pozew o zapłatę z tytułu umowy poręczenia (art. 876 k.c.) s. 114 [3.b. Pozwy o wydanie ] Wzór nr 21. Wzór nr 22. Wzór nr 23. Pozew o wydanie ruchomości z tytułu umowy najmu (art. 659 k.c.) s.120 Pozew o wydanie nieruchomości z tytułu umowy dzierżawy (art. 693 k.c.) s.124 [3.c. Pozwy o ukształtowanie prawa / stosunku prawnego] Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną Wzór nr 24. (art. 527 k.c.; roszczenie pauliańskie) s. 128 Oddział 4. Pozwy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego Pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (art. 56 k.r.o.) s.134 Wzór nr 25. Pozew o zmianę umowy alimentacyjnej (art. 138 k.r.o.) s.139 Oddział 5. Pozwy w sprawach z zakresu prawa spadkowego Wzór nr 26. Wzór nr 27. Pozew o zapłatę z tytułu zachowku (art. 991 k.c.) s.144 Pozew o wydanie spadku (art k.c.) s.149 Oddział 6. Pozwy w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Wzór nr 28. Wzór nr 29. Wzór nr 30. Pozew o wyłączenie udziałowca ze spółki (art. 266 k.s.h.) s.154 Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (art. 249 k.s.h.; w spółce z o.o.) s.160 Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 422 k.s.h.; w spółce akcyjnej) s. 165 Oddział 7. Pozwy w sprawach z zakresu kodeksu pracy Wzór nr 31. Wzór nr 32. Pozew o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę (art k.p.) s.170 Pozew o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za pracę (art 94 pkt 5 k.p.) s.176 IWPPC_Q2g.DOC]

6 =10 = Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Wzór nr 33. Pozew o zapłatę z tytułu umowy o zakazie konkurencji (art k.p.) s.182 Oddział 8. Pozwy z zakresu kodeksu postępowania cywilnego [8.a Pozwy o zapłatę ] Wzór nr 33.a Wzór nr 34. Wzór nr 35. Wzór nr 35.a Wzór nr 36. Wzór nr 37. Wzór nr 38. Pozew o zapłatę [pozew na urzędowym formularzu - UF/O] (art k.p.c.) s.187 Pozew ó nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (art 485 k.p.c.) s.188 Pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (art. 498 k.p.c.) s.193 Pozewb zapłatę w postępowaniu uproszczonym [pozew na UF/O] (art i art k.p.c.) s.198 Pozew o zapłatę od dłużnika zajętej wierzytelności (art w zw z art. 902 k.p.c.) s.199 [8.b. Pozwy przeciw-egzekucyjne] Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.; pozew opozycyjny) s.205 Pozew o zwolnienie od egzekucji przedmiotu (art. 841 k.p.c.; pozew ekscydencyjny cywilny) s.210 Rozdział 2. Odpowiedzi na pozew Wzór nr 39 Odpowiedź na pozew o zapłatę z tytułu umowy użyczenia (art. 710 k.c.) s.216 Wzór nr 40 Odpowiedź na pozew o zapłatę z tytułu umowy pożyczki (art. 720 k.c.) s.220 Wzór nr 41 Odpowiedź na pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (art. 56 k.r.o.) s.224 ' Wzór nr 4 Odpowiedź na pozew o wyłączenie akcjonariusza ze spółki (brak art. w k.s.h.) s.228 Wzór ni r- Odpowiedź na pozew o uchylenie uchwały /.gromadzenia wspólników (art. 249 k.s.h.).. '-.* Wzór nr 4-t. Odpowiedź na pozew o uchylenie uchwały : walnego zgromadzenia (art. 422 k.s.h.).. ' [WPPC_02g.DOC]

7 DrA.G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (S p i s / r e ś c i) = 9 = Rozdział 3. Środki zaskarżenia Wzór nr 45. Wzór nr 46. Wzór nr 47. Wzór nr 48. Wzór nr 49. Wzór nr 50. Wzór nr 51. Wzór nr 52. Wzór nr 53. Wzór nr 54. Apelacja z zarzutem nieważności postępowania (art.367 i art. 379 pkt 2 k.p.c.) s.239 Apelacja bez zarzutu nieważności postępowania (art.367 k.p.c.) s.243 Skarga kasacyjna, oparta na podstawie naruszenia prawa materialnego (art i art pkt 1 k.p.c.) s.247 Skarga kasacyjna, oparta na podstawie naruszenia prawa procesowego (art i art pkt 2 k.p.c.) s.251 Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego (art. 394 k.p.c.) s.255 Zażalenie na postanowienie sądu (art. 394 k.p.c.) s.258 Skarga o wznowienie postępowania (art. 399 k.p.c.) s.262 Sprzeciw od wyroku zaocznego (art. 344 k.p.c.) s.269 Zarzuty od nakazu zapłaty (art. 493 k.p.c.) s.274 Sprzeciw od nakazu zapłaty (art. 502 k.p.c.) s.280 Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Wzór nr 55. Wzór nr 56. Odpowiedź na apelację (art. 372 k.p.c.) s.285 Odpowiedź na skargę kasacyjną (art i cpx.) s.288 Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Oddział 1. Bezstronność sędziego Wzór nr 57. Wniosek o wyłącznie sędziego (art. 50 k.p.c.) s. 291 Oddział 2. Umorzenie postępowania [WPPC_Q2g.DOC]

8 = 10 = Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Wzór nr 58. Wzór nr 59. Pismo procesowe, zawierające cofnięcie pozwu (art. 203 k.p.c.) s.293 Wniosek o umorzenie postępowania (niezawieszonego) (art. 355 k.p.c.) s.296 Oddział 3. Zawieszenie postępowania Wzór nr 60. Wzór nr 61 Wzór nr 62 Wniosek o zawieszenie postępowania (art. 178 k.p.c.) s.299 Wniosek o podjęcie (zawieszonego) postępowania (art. 181 k.p.c.) s.301 Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania (art. 182 k.p.c.) s.303 Oddział 4. Posiedzenia sądowe Wzór nr 63. Wzór nr 64. Wniosek o odroczenie posiedzenia (art. 156 k.p.c.) s.306 Wniosek o wyznaczenie posiedzenia (art. 149 k.p.c.) s.308 Oddział 5. Dowody Wzór nr 65. Wzór nr 66. Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka (art. 258 k.p.c.) s.310 Wniosek o zabezpieczenie dowodu (art. 310 k.p.c.) s. 311 Oddział 6. Protokoły ; uchybienia procesowe Wzór nr 67. Wzór nr 68. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 160 k.p.c.) s.314 Pismo procesowe z uwagami na uchybienia przepisom procedury (art. 162 k.p.c.) s.316 Oddział 7. Doręczanie wyroków Wzór nr 69. Wzór nr 70. Wzór nr 71. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku (sentencja z uzasadnieniem) sądu I-szej instancji (art. 328 k.p.c.) s.319 Wniosek o doręczenie wyroku (sentencja z uzasadnieniem) sądu II-giej instancji (art k.p.c.) s.321 Wniosek o doręczenie wyroku (sentencja z uzasadnieniem) sądu III-ciej instancji (art k.p.c.) s.323 [WPPC_02g.DOC]

9 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =7 = Oddział 8. Sprostowanie, uzupełnianie i wykładnia wyroków Wzór nr 72. Wzór nr 73. Wzór nr 74. Wniosek o sprostowanie wyroku (art. 350 k.p.c.) s.325 Wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 351 k.p.c.) s.327 Wniosek o wykładnię wyroku (art. 353 k.p.c.) s.330 Dział 3. Pisma procesowe w postępowaniu nieprocesowym, s. 332 Rozdział 1. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Oddział 1. Wnioski w sprawach z zakresu części ogólnej prawa cywilnego Wzór nr 75. Wniosek o uznanie za zmarłego (art. 29 k.c.) s.333 Oddział 2. Wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego Wzór nr 76. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia rzeczy ruchomej (art. 174 k.c.) s.338 Oddział 3. Wnioski w sprawach z zakresu prawa zobowiązań Wzór nr 77. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 467 k.c.) s.343 Oddział 4. Wnioski w sprawach z zakresu prawa rodzinnego Wzór nr 78. Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwaperprocura (art. 6 k.r.o.) s.348 Oddział 5, Wnioski w sprawach z zakresu prawa spadkowego Wzór nr 79. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (art 1025 k.c.) s.352 IWPPC_Q2g.DOC]

10 = 12 = Dr A. G.H, - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treść i) Rozdział 2. Odpowiedzi na wnioski główne Wzór nr 80. Odpowiedź na wniosek (główny) o stwierdzenie zasiedzenia rzeczy ruchomej (ar 174 k.c.) s. 356 Rozdział 3. Środki zaskarżenia (wybrane) Wzór nr 81. Apelacja ' (art. 518 zd. 1 k.p.c.) s.360 Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Wzór nr 82. Odpowiedź na apelację (art. 372 w zw. z art k.p.c.) s.364 Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Wzór nr 83. Pismo procesowe, zawierające cofnięcie wniosku (art. 203 w zw. z art k.p.c.) s. 367 Dział 4. Pisma procesowe w postępowaniu egzekucyjnym s. 370 Rozdział ł. Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności Wzór nr 84. Wzór nr 85. Wzór nr 86. Wzór nr 87. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi prawomocnemu (art pkt 1 k.p.c.) s. 371 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi (nieprawomocnemu) natychmiast wykonalnemu (art pkt 1 k.p.c.) s. 374 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi przeciwko spółce prawa cywilnego (art. 778 k.p.c.) s. 378 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w przypadku następstwa prawnego (sukcesji) (art. 788 i art. 789 k.p.c.) s. 382 Rozdział 2. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Wzór nr 88. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego (art. 797 k.p c.)..' s.386 [WPPC_02g.DOC]

11 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =13 Wzór nr 89. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego (art. 797 k.p.c.) s.388 Rozdział 3. Środki zaskarżenia (wybrane) Wzór nr 90. Skarga na czynność komornika (art k.p.c.) s.390 Wzór nr 91. Skarga na zaniechanie przez komornika dokonania czynności (art k.p.c.) s.394 Rozdział 4. Inne (wybrane) pisma procesowe Wzór nr 92. Wzór nr 93. Wzór nr 94. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 820 k.p.c.) s.397 Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnej (art. 822 k.p.c.) s.400 Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 825 pkt 1 k.p.c) s.402 Dział 5. Wzory skrócone wybranych pism procesowych s.404 Wzór nr 2.s Pełnomocnictwo procesowe s.405 Wzór nr 5.s. Pozew o zapłatę s.406 Wzór nr 46.s. Apelacja s.409 Wzórnr58.s. Pismo procesowe - cofnięciu pozwu s.412 Wzór nr 69.s. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku sądu I-szej instancji s.413 Wzór nr 79.s. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku s.414 Wzór nr 84.s. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności s.416 Wzór nr 90.s. Skarga na czynność komornika s.417 Wzór nr 93.s. Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnej s.419 Dział 6. Schematy wybranych rodzajów pism procesowych s.421 Schemat nr 1. Pozew (art. 187 k.p.c.) s.422 Schemat nr 2. Apelacja (art. 368 k.p.c.) s.423 Schemat nr 3. Skarga kasacyjna (art k.p.c.) s.424 Schemat nr 4. Zażalenie (art k.p.c.) s.425 Schemat nr 5. Sprzeciw od wyroku zaocznego (art. 344 k.p.c.) s.426 Schemat nr 6. Skarga o wznowienie postępowania (art.409 k.p.c.) s.427 Schemat nr 7. Zarzuty od nakazu zapłaty (art. 493 k.p.c.) s.428 Schemat nr 8. Sprzeciw od nakazu zapłaty (art. 503 k.p.c.) s.429 Schemat nr 9. Skarga na czynności komornika (por. art. 767 k.p.c.) S/ [WPPC 02g.DOC

12 = 14 = Dr A.G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Wprowadzenie) Część II. Wprowadzenie do Wzorów Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" str.15 Rozdział i. Cel opracowania "Wzorów PPC" [ 1-2.] str.15 Rozdział 2. Założenia przewodnie, przyjęte, dla opracowania "Wzorów PPC" [ 3-12.] str. 16 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne str. 20 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych [ ] str. 20 Rozdział 2. Stadia (etapy) postępowania sądowego w sprawie cywilnej [ ] str. 22 Rozdział 3. Rodzaje sądowego postępowania cywilnego [ ] str. 24 Dział 3. Pisma procesowe str. 25 Rozdział 1. Badania formalne i fiskalne pism procesowych [ ] str. 25 Rozdział 2. Struktura pisma procesowego [ ] str. 26 Rozdział 3. Wybrane przepisy prawa o pismach procesowych [ ] str. 28 Dział 3.a. Urzędowe Formularze Obowiązkowe [UF/O] [ 39.a-c.] str. 38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi [ ] str. 39. * / * [WPPC_03g.DOC]

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 2. wydanie SŁAWOMIR TURKOWSKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ I Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Część I. Uwagi ogólne

Część I. Uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Część I. Uwagi ogólne 1. Jak korzystać z książki str. 17 2. Kilka uwag przed przystąpieniem do pisania pracy str. 18 3. Konstrukcja apelacji str. 22 4. Konstrukcja opinii

Bardziej szczegółowo

POST POWANIE CYWILNE

POST POWANIE CYWILNE Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu.. 1 1. Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych... 3 2. Wniosek osoby prawnej o

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV Spis treści Spis autorów...................................................... XVII Wprowadzenie.................................................... XIX Wykaz skrótów...................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów......................................................... 13 Część I. Uwagi ogólne 1. Jak korzystać z książki................................................. 17 2. Kilka uwag

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz skrótów

Spis treści. Wstęp. Wykaz skrótów Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Tytuł wstępny. Przepisy ogólne 1. Dopuszczalność drogi sądowej w wypadku nieistnienia roszczenia w sensie abstrakcyjnym 2. Zastosowanie przepisów o jurysdykcji krajowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Spis treści Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Wstęp... Wykaz skrótów... Tytuł wstępny. Przepisy ogólne... 1 1. Dopuszczalność drogi sądowej w wypadku nieistnienia roszczenia w sensie abstrakcyjnym... 1 2. Zastosowanie przepisów o jurysdykcji krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ poradnik nie tylko dla dłużników JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ praktyczne wzory pism procesowych komentarz i orzecznictwo ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Sławomir Turkowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) Dz.U.96.154.753 1997-12-05 zm. Dz.U.97.141.948

Bardziej szczegółowo

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH w oparciu o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym radca prawny Leszek Koziorowski adwokat Aleksander Woźnicki GESSEL Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń seminaryjnych aplikantów komorniczych dla I roku w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2016 rok

Program szkoleń seminaryjnych aplikantów komorniczych dla I roku w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2016 rok Prawo rzeczowe (12 jedn. lekc.) Program szkoleń seminaryjnych aplikantów komorniczych dla I roku w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2016 rok Problematyka prawa cywilnego (12 jedn. lekc.) SSA Krzysztof Sobierajski

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Andrzej Zieliński (redaktor) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 7. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego Komentarz Redaktor

Bardziej szczegółowo

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolisty Dz.U. z 2010r Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Opłaty sądowe Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz 1398). Koszty sądowe obejmują

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05 id: 20284 Sąd rozpoznając skargę uprawniony jest jedynie do oceny czy zaskarżony wyrok Sądu polubownego dotknięty jest naruszeniami wskazanymi w art. 712 1 k.p.c., a więc w niniejszej sprawie uchybia praworządności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CZ 69/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń seminaryjnych na 2016 rok dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie

Program szkoleń seminaryjnych na 2016 rok dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie Prawo rzeczowe (12 jedn. lekc.) Program szkoleń seminaryjnych na 2016 rok dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie SSA Krzysztof Sobierajski 12-02-2016; godz: 10:00-15:00

Bardziej szczegółowo

oprac. Mateusz Popiel

oprac. Mateusz Popiel oprac. Mateusz Popiel Charakter środka zaskarżenia Podmiot legitymowany Termin Wymogi formalne APELACJA ZAŻALENIE SKARGA KASACYJNA - zwyczajny - dewolutywny - wzgl. suspensywny - strona - interwenient

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRAWNE ORZECZEO

SKUTKI PRAWNE ORZECZEO SKUTKI PRAWNE ORZECZEO PRAWOMOCNOŚD WYKONALNOŚD SKUTECZNOŚD SKUTKI PRAWNE ORZECZEO PRAWOMOCNOŚD WYKONALNOŚD SKUTECZNOŚD RODZAJE PRAWOMOCNOŚCI FORMALNA ART. 363, 364 KPC OD ORZECZENIA NIE PRZYSŁUGUJE ŻADEN

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem Stan prawny na 1 września 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin Wąsik Skład,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 63/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2013 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 436/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 236/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U 0Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo