Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3."

Transkrypt

1 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów PPC s.14 Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" s.15 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne s.20 Dział 3. Pisma procesowe s.25 Dział 3.a. Urzędowe formularze - obligatoryjne s.38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi s.39 Część III. Wzory pism procesowych cywilnych s.41 Dział 1. Pełnomocnictwa procesowe s.42 Dział 2. Pisma w postępowaniu procesowym s.47 Rozdział 1. Pozwy Rozdział 2. Odpowiedzi na pozew Rozdział 3. Środki zaskarżenia Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Dział 3. Pisma w postępowaniu nieprocesowym s.332 Rozdział 1. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Rozdział 2. Odpowiedzi na wnioski główne Rozdział 3. Środki zaskarżenia Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Dział 4. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym s.370 Rozdział ł. Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności Rozdział 2. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Rozdział 3. Środki zaskarżenia (wybrane) Rozdział 4. Inne (wybrane) pisma procesowe Dział 5. Wzory skrócone wybranych pism procesowych s.404 Dział 6. Schematy wybranych rodzajów pism procesowych... s.421.

2 =10 =Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Część I. Spis treści (Wersja "B" - pełna) s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów s. 14. Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 1. Cel opracowania Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 2. Założenia przewodnie dla Wzorów PPC" s. 16 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne s. 20 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych s. 20 Rozdział 2. Stadia (etapy) postępowania sądowego w sprawie cywilnej s. 22 Rozdział 3. Rodzaje sądowego postępowania cywilnego s. 24 Dział 3. Pisma procesowe s. 25 Rozdział 1. Badanie formalne i fiskalne pism procesowych s. 25 Rozdział 2. Struktura pisma procesowego s. 26 Rozdział 3. Wybrane przepisy prawa o pismach procesowych s. 28 Dział 3.a. Urzędowe Formularze - Obligatoryjne [UF/O] s. 38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi s. 39. Część III. Wzory pism procesowych s. 41. Dział 1. Pełnomocnictwa procesowe s. 42 Wzór nr 1. Wzór nr 2. Wzór nr 3. Wzór nr 4. Pełnomocnictwo procesowe ogólne (art. 88 iart. 91 k.p.c.) s. 43 Pełnomocnictwo procesowe tzw. szczególne (art. 88 iart. 91 k.p.c.) s. 44 Pełnomocnictwo do dokonania konkretnej czynności procesowej (art. 88 k.p.c.) s. 45 Zawiadomienie Sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego (art k.p.c.) s. 46 [WPPC_02g.DOC]

3 =10 =Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Część I. Spis treści (Wersja "R" - pełna) s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów s. 14. Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 1. Cel opracowania Wzorów PPC" s. 15 Rozdział 2. Założenia przewodnie dla Wzorów PPC" s. 16 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne s. 20 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych s. 20 Rozdział 2. Stadia (etapy) postępowania sądowego w sprawie cywilnej s. 22 Rozdział 3. Rodzaje sądowego postępowania cywilnego s. 24 Dział 3. Pisma procesowe s. 25 Rozdział 1. Badanie formalne i fiskalne pism procesowych s. 25 Rozdział 2. Struktura pisma procesowego s. 26 Rozdział 3. Wybrane przepisy prawa o pismach procesowych s. 28 Dział 3.a. Urzędowe Formularze - Obligatoryjne [UF/O] s. 38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi s. 39. Część III. Wzory pism procesowych s. 41. Dział 1. Pełnomocnictwa procesowe s. 42 Wzór nr 1. Wzór nr 2. Wzór nr 3. Wzór nr 4. Pełnomocnictwo procesowe ogólne (art. 88 iart. 91 k.p.c.) s. 43 Pełnomocnictwo procesowe tzw. szczególne (art. 88 i art. 91 k.p.c.) s. 44 Pełnomocnictwo do dokonania konkretnej czynności procesowej (art. 88 k.p.c.) s. 45 Zawiadomienie Sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego (art k.p.c.) s. 46 [WPPC_02g.DOC]

4 = 6 = Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =3 Dział 2. Pisma procesowe w postępowaniu procesowym s. 47 Rozdział 1. Pozwy Oddział 1. Pozwy w sprawach z zakresu części ogólnej kodeksu cywilnego Wzór nr 5. Wzór nr 6. Wzór nr 7. Pozew o zwrot świadczenia z tytułu braku umocowania statutowego (art. 39 k.c.) s. 48 Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 59 k.c.) s. 53 Pozew o zwrot świadczenia z tytułu braku umocowania umownego (art. 103 k.c.) s. 58 Oddział 2. Pozwy w sprawach z zakresu prawa rzeczowego Wzór nr 8. Wzór nr 9. Wzór nr 10. Wzór nr 11. Pozew o wykupienie zajętej części gruntu (art. 151 k.c.) s. 63 Pozew o wydanie nieruchomości (art k.c.) s. 68 Pozew o wydanie ruchomości (art k.c.).' s. 72 Pozew o ochronę namszonego posiadania (art. 344 k.c.) s. 76 Oddział 3. Pozwy w sprawach z zakresu prawa zobowiązań [3.a. Pozwy o zapłatę] Wzór nr 12. Wzór nr 13. Wzór nr 14. Wzór nr 15. Wzór nr 16. Wzór nr 17. Wzór nr 18. Wzór nr 19. Pozew o zapłatę (zwrot zadatku) (art. 394 k.c.) s. 80 Pozew o zapłatę (zwrot bezpodstawnego świadczenia) (art. 405 k.c.) s. 84 Pozew o zapłatę (zwrot świadczenia z zakładu) (art. 413 k.c.) s. 88 Pozew o zapłatę z tytułu odszkodowania ex delicto (art. 415 k.c.) s. 92 Pozew o zapłatę z tytułu odszkodowania ex contractu (art. 471 k.c.) s. 96 Pozew o zapłatę z tytułu umowy przelewu (cesji) (art. 509 k.c.) s.100 Pozew o zapłatę z tytułu umowy sprzedaży (art. 535 k.c.) s.104 Pozew o zapłatę z tytułu umowy pożyczki (art. 720 k.c.) s.109

5 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =7 = Wzór nr 20. Pozew o zapłatę z tytułu umowy poręczenia (art. 876 k.c.) s. 114 [3.b. Pozwy o wydanie ] Wzór nr 21. Wzór nr 22. Wzór nr 23. Pozew o wydanie ruchomości z tytułu umowy najmu (art. 659 k.c.) s.120 Pozew o wydanie nieruchomości z tytułu umowy dzierżawy (art. 693 k.c.) s.124 [3.c. Pozwy o ukształtowanie prawa / stosunku prawnego] Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną Wzór nr 24. (art. 527 k.c.; roszczenie pauliańskie) s. 128 Oddział 4. Pozwy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego Pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (art. 56 k.r.o.) s.134 Wzór nr 25. Pozew o zmianę umowy alimentacyjnej (art. 138 k.r.o.) s.139 Oddział 5. Pozwy w sprawach z zakresu prawa spadkowego Wzór nr 26. Wzór nr 27. Pozew o zapłatę z tytułu zachowku (art. 991 k.c.) s.144 Pozew o wydanie spadku (art k.c.) s.149 Oddział 6. Pozwy w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Wzór nr 28. Wzór nr 29. Wzór nr 30. Pozew o wyłączenie udziałowca ze spółki (art. 266 k.s.h.) s.154 Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (art. 249 k.s.h.; w spółce z o.o.) s.160 Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 422 k.s.h.; w spółce akcyjnej) s. 165 Oddział 7. Pozwy w sprawach z zakresu kodeksu pracy Wzór nr 31. Wzór nr 32. Pozew o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę (art k.p.) s.170 Pozew o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za pracę (art 94 pkt 5 k.p.) s.176 IWPPC_Q2g.DOC]

6 =10 = Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Wzór nr 33. Pozew o zapłatę z tytułu umowy o zakazie konkurencji (art k.p.) s.182 Oddział 8. Pozwy z zakresu kodeksu postępowania cywilnego [8.a Pozwy o zapłatę ] Wzór nr 33.a Wzór nr 34. Wzór nr 35. Wzór nr 35.a Wzór nr 36. Wzór nr 37. Wzór nr 38. Pozew o zapłatę [pozew na urzędowym formularzu - UF/O] (art k.p.c.) s.187 Pozew ó nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (art 485 k.p.c.) s.188 Pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (art. 498 k.p.c.) s.193 Pozewb zapłatę w postępowaniu uproszczonym [pozew na UF/O] (art i art k.p.c.) s.198 Pozew o zapłatę od dłużnika zajętej wierzytelności (art w zw z art. 902 k.p.c.) s.199 [8.b. Pozwy przeciw-egzekucyjne] Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.; pozew opozycyjny) s.205 Pozew o zwolnienie od egzekucji przedmiotu (art. 841 k.p.c.; pozew ekscydencyjny cywilny) s.210 Rozdział 2. Odpowiedzi na pozew Wzór nr 39 Odpowiedź na pozew o zapłatę z tytułu umowy użyczenia (art. 710 k.c.) s.216 Wzór nr 40 Odpowiedź na pozew o zapłatę z tytułu umowy pożyczki (art. 720 k.c.) s.220 Wzór nr 41 Odpowiedź na pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (art. 56 k.r.o.) s.224 ' Wzór nr 4 Odpowiedź na pozew o wyłączenie akcjonariusza ze spółki (brak art. w k.s.h.) s.228 Wzór ni r- Odpowiedź na pozew o uchylenie uchwały /.gromadzenia wspólników (art. 249 k.s.h.).. '-.* Wzór nr 4-t. Odpowiedź na pozew o uchylenie uchwały : walnego zgromadzenia (art. 422 k.s.h.).. ' [WPPC_02g.DOC]

7 DrA.G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (S p i s / r e ś c i) = 9 = Rozdział 3. Środki zaskarżenia Wzór nr 45. Wzór nr 46. Wzór nr 47. Wzór nr 48. Wzór nr 49. Wzór nr 50. Wzór nr 51. Wzór nr 52. Wzór nr 53. Wzór nr 54. Apelacja z zarzutem nieważności postępowania (art.367 i art. 379 pkt 2 k.p.c.) s.239 Apelacja bez zarzutu nieważności postępowania (art.367 k.p.c.) s.243 Skarga kasacyjna, oparta na podstawie naruszenia prawa materialnego (art i art pkt 1 k.p.c.) s.247 Skarga kasacyjna, oparta na podstawie naruszenia prawa procesowego (art i art pkt 2 k.p.c.) s.251 Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego (art. 394 k.p.c.) s.255 Zażalenie na postanowienie sądu (art. 394 k.p.c.) s.258 Skarga o wznowienie postępowania (art. 399 k.p.c.) s.262 Sprzeciw od wyroku zaocznego (art. 344 k.p.c.) s.269 Zarzuty od nakazu zapłaty (art. 493 k.p.c.) s.274 Sprzeciw od nakazu zapłaty (art. 502 k.p.c.) s.280 Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Wzór nr 55. Wzór nr 56. Odpowiedź na apelację (art. 372 k.p.c.) s.285 Odpowiedź na skargę kasacyjną (art i cpx.) s.288 Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Oddział 1. Bezstronność sędziego Wzór nr 57. Wniosek o wyłącznie sędziego (art. 50 k.p.c.) s. 291 Oddział 2. Umorzenie postępowania [WPPC_Q2g.DOC]

8 = 10 = Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) Wzór nr 58. Wzór nr 59. Pismo procesowe, zawierające cofnięcie pozwu (art. 203 k.p.c.) s.293 Wniosek o umorzenie postępowania (niezawieszonego) (art. 355 k.p.c.) s.296 Oddział 3. Zawieszenie postępowania Wzór nr 60. Wzór nr 61 Wzór nr 62 Wniosek o zawieszenie postępowania (art. 178 k.p.c.) s.299 Wniosek o podjęcie (zawieszonego) postępowania (art. 181 k.p.c.) s.301 Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania (art. 182 k.p.c.) s.303 Oddział 4. Posiedzenia sądowe Wzór nr 63. Wzór nr 64. Wniosek o odroczenie posiedzenia (art. 156 k.p.c.) s.306 Wniosek o wyznaczenie posiedzenia (art. 149 k.p.c.) s.308 Oddział 5. Dowody Wzór nr 65. Wzór nr 66. Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka (art. 258 k.p.c.) s.310 Wniosek o zabezpieczenie dowodu (art. 310 k.p.c.) s. 311 Oddział 6. Protokoły ; uchybienia procesowe Wzór nr 67. Wzór nr 68. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 160 k.p.c.) s.314 Pismo procesowe z uwagami na uchybienia przepisom procedury (art. 162 k.p.c.) s.316 Oddział 7. Doręczanie wyroków Wzór nr 69. Wzór nr 70. Wzór nr 71. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku (sentencja z uzasadnieniem) sądu I-szej instancji (art. 328 k.p.c.) s.319 Wniosek o doręczenie wyroku (sentencja z uzasadnieniem) sądu II-giej instancji (art k.p.c.) s.321 Wniosek o doręczenie wyroku (sentencja z uzasadnieniem) sądu III-ciej instancji (art k.p.c.) s.323 [WPPC_02g.DOC]

9 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =7 = Oddział 8. Sprostowanie, uzupełnianie i wykładnia wyroków Wzór nr 72. Wzór nr 73. Wzór nr 74. Wniosek o sprostowanie wyroku (art. 350 k.p.c.) s.325 Wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 351 k.p.c.) s.327 Wniosek o wykładnię wyroku (art. 353 k.p.c.) s.330 Dział 3. Pisma procesowe w postępowaniu nieprocesowym, s. 332 Rozdział 1. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Oddział 1. Wnioski w sprawach z zakresu części ogólnej prawa cywilnego Wzór nr 75. Wniosek o uznanie za zmarłego (art. 29 k.c.) s.333 Oddział 2. Wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego Wzór nr 76. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia rzeczy ruchomej (art. 174 k.c.) s.338 Oddział 3. Wnioski w sprawach z zakresu prawa zobowiązań Wzór nr 77. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 467 k.c.) s.343 Oddział 4. Wnioski w sprawach z zakresu prawa rodzinnego Wzór nr 78. Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwaperprocura (art. 6 k.r.o.) s.348 Oddział 5, Wnioski w sprawach z zakresu prawa spadkowego Wzór nr 79. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (art 1025 k.c.) s.352 IWPPC_Q2g.DOC]

10 = 12 = Dr A. G.H, - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treść i) Rozdział 2. Odpowiedzi na wnioski główne Wzór nr 80. Odpowiedź na wniosek (główny) o stwierdzenie zasiedzenia rzeczy ruchomej (ar 174 k.c.) s. 356 Rozdział 3. Środki zaskarżenia (wybrane) Wzór nr 81. Apelacja ' (art. 518 zd. 1 k.p.c.) s.360 Rozdział 4. Odpowiedzi na (wybrane) środki zaskarżenia Wzór nr 82. Odpowiedź na apelację (art. 372 w zw. z art k.p.c.) s.364 Rozdział 5. Inne (wybrane) pisma procesowe Wzór nr 83. Pismo procesowe, zawierające cofnięcie wniosku (art. 203 w zw. z art k.p.c.) s. 367 Dział 4. Pisma procesowe w postępowaniu egzekucyjnym s. 370 Rozdział ł. Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności Wzór nr 84. Wzór nr 85. Wzór nr 86. Wzór nr 87. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi prawomocnemu (art pkt 1 k.p.c.) s. 371 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi (nieprawomocnemu) natychmiast wykonalnemu (art pkt 1 k.p.c.) s. 374 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi przeciwko spółce prawa cywilnego (art. 778 k.p.c.) s. 378 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w przypadku następstwa prawnego (sukcesji) (art. 788 i art. 789 k.p.c.) s. 382 Rozdział 2. Wnioski (główne) o wszczęcie postępowania Wzór nr 88. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego (art. 797 k.p c.)..' s.386 [WPPC_02g.DOC]

11 Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) =13 Wzór nr 89. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego (art. 797 k.p.c.) s.388 Rozdział 3. Środki zaskarżenia (wybrane) Wzór nr 90. Skarga na czynność komornika (art k.p.c.) s.390 Wzór nr 91. Skarga na zaniechanie przez komornika dokonania czynności (art k.p.c.) s.394 Rozdział 4. Inne (wybrane) pisma procesowe Wzór nr 92. Wzór nr 93. Wzór nr 94. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 820 k.p.c.) s.397 Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnej (art. 822 k.p.c.) s.400 Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 825 pkt 1 k.p.c) s.402 Dział 5. Wzory skrócone wybranych pism procesowych s.404 Wzór nr 2.s Pełnomocnictwo procesowe s.405 Wzór nr 5.s. Pozew o zapłatę s.406 Wzór nr 46.s. Apelacja s.409 Wzórnr58.s. Pismo procesowe - cofnięciu pozwu s.412 Wzór nr 69.s. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku sądu I-szej instancji s.413 Wzór nr 79.s. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku s.414 Wzór nr 84.s. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności s.416 Wzór nr 90.s. Skarga na czynność komornika s.417 Wzór nr 93.s. Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnej s.419 Dział 6. Schematy wybranych rodzajów pism procesowych s.421 Schemat nr 1. Pozew (art. 187 k.p.c.) s.422 Schemat nr 2. Apelacja (art. 368 k.p.c.) s.423 Schemat nr 3. Skarga kasacyjna (art k.p.c.) s.424 Schemat nr 4. Zażalenie (art k.p.c.) s.425 Schemat nr 5. Sprzeciw od wyroku zaocznego (art. 344 k.p.c.) s.426 Schemat nr 6. Skarga o wznowienie postępowania (art.409 k.p.c.) s.427 Schemat nr 7. Zarzuty od nakazu zapłaty (art. 493 k.p.c.) s.428 Schemat nr 8. Sprzeciw od nakazu zapłaty (art. 503 k.p.c.) s.429 Schemat nr 9. Skarga na czynności komornika (por. art. 767 k.p.c.) S/ [WPPC 02g.DOC

12 = 14 = Dr A.G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Wprowadzenie) Część II. Wprowadzenie do Wzorów Dział 1. Cel i założenia "Wzorów PPC" str.15 Rozdział i. Cel opracowania "Wzorów PPC" [ 1-2.] str.15 Rozdział 2. Założenia przewodnie, przyjęte, dla opracowania "Wzorów PPC" [ 3-12.] str. 16 Dział 2. Sprawa cywilna i postępowanie cywilne str. 20 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych [ ] str. 20 Rozdział 2. Stadia (etapy) postępowania sądowego w sprawie cywilnej [ ] str. 22 Rozdział 3. Rodzaje sądowego postępowania cywilnego [ ] str. 24 Dział 3. Pisma procesowe str. 25 Rozdział 1. Badania formalne i fiskalne pism procesowych [ ] str. 25 Rozdział 2. Struktura pisma procesowego [ ] str. 26 Rozdział 3. Wybrane przepisy prawa o pismach procesowych [ ] str. 28 Dział 3.a. Urzędowe Formularze Obowiązkowe [UF/O] [ 39.a-c.] str. 38 Dział 4. Pełnomocnicy procesowi [ ] str. 39. * / * [WPPC_03g.DOC]

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Wymagania apelacji w sprawach gospodarczych... 1 1. Sprawy gospodarcze... 1 2. Dopuszczalność wniesienia apelacji... 3 3. Termin wniesienia apelacji... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 2. wydanie SŁAWOMIR TURKOWSKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ I Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... IX

Spis treści. Przedmowa... IX Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XIII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 5 1. Zakres instytucji współuczestnictwa... 5 1.1. Aspekt terminologiczny...

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Część I. Uwagi ogólne

Część I. Uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Część I. Uwagi ogólne 1. Jak korzystać z książki str. 17 2. Kilka uwag przed przystąpieniem do pisania pracy str. 18 3. Konstrukcja apelacji str. 22 4. Konstrukcja opinii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów...

Wstęp... XIII. Wykaz skrótów... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Wymagania pism procesowych w sprawach gospodarczych... 1 1. Sprawy gospodarcze... 1 2. Właściwość sądu... 3 3. Tryb postępowania... 5 3.1. Tryb nakazowy...

Bardziej szczegółowo

POST POWANIE CYWILNE

POST POWANIE CYWILNE Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość funkcjonalna Właściwość rzeczowa Art. 16. 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 453/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu.. 1 1. Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych... 3 2. Wniosek osoby prawnej o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 11. Wytoczenie powództwa. Pozew przypadki szczególne Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego

Postępowanie cywilne 11. Wytoczenie powództwa. Pozew przypadki szczególne Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego Postępowanie cywilne 11 Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego Wytoczenie powództwa Następuje w chwili wniesienia pozwu Pismo procesowe (art. 126 par 1) Konkretyzujące powództwo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV Spis treści Spis autorów...................................................... XVII Wprowadzenie.................................................... XIX Wykaz skrótów...................................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów......................................................... 13 Część I. Uwagi ogólne 1. Jak korzystać z książki................................................. 17 2. Kilka uwag

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz skrótów

Spis treści. Wstęp. Wykaz skrótów Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Tytuł wstępny. Przepisy ogólne 1. Dopuszczalność drogi sądowej w wypadku nieistnienia roszczenia w sensie abstrakcyjnym 2. Zastosowanie przepisów o jurysdykcji krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Spis treści Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Wstęp... Wykaz skrótów... Tytuł wstępny. Przepisy ogólne... 1 1. Dopuszczalność drogi sądowej w wypadku nieistnienia roszczenia w sensie abstrakcyjnym... 1 2. Zastosowanie przepisów o jurysdykcji krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 467/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ poradnik nie tylko dla dłużników JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ praktyczne wzory pism procesowych komentarz i orzecznictwo ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Sławomir Turkowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski W przypadku gdy sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym, od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja, a od niektórych wyroków sądu odwoławczego skarga kasacyjna. W zależności od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1/2016 z r.

Biuletyn Nr 1/2016 z r. redaktor naczelny: wydawca: radca prawny Andrzej Fortuna Andrzej Fortuna prowadzący redakcja: działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA ul. Zawiszy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z dnia U S T A W A o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 80/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 grudnia 2016 r. SSN Władysław Pawlak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Kazimierz Zawada Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Od Autorki Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1. Stosunek ogólnego postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo