Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl"

Transkrypt

1 Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012

2 LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną, aktualną i przydatną

3 Spis treści: 6 26 Prawo cywilne Prawo nieruchomości Prawo karne Prawo administracyjne Prawo handlowe i gospodarcze Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo finansowe i podatkowe Różne Czasopisma LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1 Al. Jerozolimskie 181, Warszawa Infolinia: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS , właściciel: Reed Elsevier Overseas B.V., kapitał zakładowy: PLN, REGON: , NIP:

4 Publikacje dla praktyków prawa profesjonalna wiedza, która inspiruje Dla nas najważniejszy jest Klient Naszą największą wartością i jednocześnie nadrzędnym celem wszelkich działań, jakie prowadzimy, jest pełna satysfakcja Klientów z dostarczonych publikacji. Wyznajemy prostą, ale skuteczną zasadę nasze książki wydajemy nie dla siebie, lecz dla naszych Czytelników. Tak dobieramy tematykę i sposób przedstawienia, aby zawsze była ona ściśle dopasowana do rosnących potrzeb praktyków prawa i spełniała wszystkie ich oczekiwania. Zawsze słuchamy naszych Klientów Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Klientami. To w oparciu o rozmowy z nimi i ich sugestie wydajemy nowe serie książkowe takie jak np. najnowsze nasze dziecko Prawo w Praktyce, oraz stale ulepszamy już istniejące. Niezależnie czy potrzebujesz wyczerpującego temat dogłębnego komentarza, czy skupiającej się na specyficznym, wybranym zagadnieniu praktycznej analizy znajdziesz je u nas. Oferujemy naszym Klientom książki ze wszystkich dziedzin prawa. Gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość merytoryczną Wiemy, że w pracy praktyków prawa nie ma miejsca na wątpliwości. Dlatego zapewniamy Państwu najwyższą jakość merytoryczną naszych publikacji. Gwarantem tego są współpracujący z nami najwybitniejsi autorzy, tacy jak m.in. sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie prawniczych korporacji zawodowych, profesorowie i wykładowcy najlepszych polskich uczelni. Szanujemy czas naszych Klientów Szanujemy czas naszych Klientów. Rozumiemy, że szukając konkretnej książki, chcesz ją szybko znaleźć, w wygodny sposób kupić i przede wszystkim otrzymać towar zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Dlatego cały czas na podstawie uwag naszych Klientów rozwijamy naszą księgarnię internetową aby była jak najbardziej intuicyjna i przyjazna użytkownikowi. Proces wyszukiwania książki i jej zakupu jest teraz szybki i skuteczny. 2

5 Serie publikacji książkowych Wielkie Komentarze Profesjonalne omówienia kluczowych ustaw autorstwa wybitnych prawników. Komentarze LexisNexis Aktualne omówienia najistotniejszych ustaw, doktryna, literatura, orzecznictwo. Komentarze praktyczne Omówienie najnowszych zmian legislacyjnych. Biblioteka Prawnika Kompleksowa i wnikliwa analiza wybranej tematyki. Monografie Wnikliwe studium tematu łączące teorię z praktyką. Metodyki Praktyczna pomoc w optymalizacji pracy zawodów prawniczych. Wzory Praktyczne opracowania wzorów pism i umów wraz z objaśnieniami. Teksty ustaw Prawo w praktyce 3

6 Nowości NOWOŚCI Prawo Cywilne Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism Alicja Czajkowska, Elżbieta Pachniewska Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej Małgorzata Podrecka Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe Gerard Bieniek Sądowe postępowanie egzekucyjne Andrzej Marciniak Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych Kodeks cywilny...23 Kodeks cywilny ze schematami...23 Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępownaiu grupowym...24 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego...24 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego...24 Kodeks postępowania cywilnego ze schematami Piotr Rylski...24 Prawo nieruchomości Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych Barbara Jelonek-Jarco...31 Elektroniczna księga wieczysta Agnieszka Stefańska...32 Nowa Księga Wieczysta. Informatyzacja rejestru publicznego Agnieszka Gryszczyńska...33 Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego Bartosz Rakoczy Prawo karne Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych Dariusz Świecki Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych...45 Kodeks karny...45 Kodeks karny ze schematami...45 Kodeks postępowania karnego...45 Kodeks postępowania karnego ze schematami...45 Kodeks karny skarbowy...45 Prawo Administracyjne Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych Wojciech Maciejko, Dorota Lebowa...53 Nadzór nad procesem budowlanym Dominik Sypniewski...54 Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi plus płyta CD z wzorami Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek...58 Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem plus płyta CD z wzorami Wojciech Maciejko...58 Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji...59 Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami...59 Kodeks spółek handlowych. Komentarz Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Tytuł V. Przepisy karne Prawo handlowe i gospodarcze Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych ze schematami Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Kodeks pracy. Komentarz Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski Kodeks pracy...72 Kodeks pracy ze schematami...72 Prawo finansowe i podatkowe Ustawa o rachunkowości. Komentarz Teresa Cebrowska, Ksenia Czubakowska, Waldemar Gos, Maria Hass-Symotiuk, Teresa Kiziukiewicz, Zbigniew Luty, Bożena Nadolna, Kazimierz Sawicki, Kazimiera Winiarska, pod redakcją Teresy Kiziukiewicz

7 Zapowiedzi ZAPOWIEDZI Prawo Cywilne Kodeks postępowania cywilnego Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego... 8 Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (tom I, II i III) Część druga. Postępowanie zabezpieczające (tom III) Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz... 8 Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (tom IV) Henryk Pietrzkowski... 8 Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (tom V) Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski, Karol Weitz... 8 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Helena Ciepła, Bronisław Czech, Tadeusz Domińczyk, Stanisława Kalus, Kazimierz Piasecki, Marek Sychowicz, pod redakcją Kazimierza Piaseckiego... 9 Prawo o notariacie. Komentarz. Część II (art ) Aleksander Oleszko Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1 Kodeks postępowania cywilnego. Tom 2 Andrzej Adamczuk, Małgorzata Manowska, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Ewa Stefańska, Małgorzata Sieńko, pod redakcją Małgorzaty Manowskiej Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz Katarzyna Gonera...11 Nowelizacja prawa spadkowego zapis windykacyjny. Komentarz Jarosław Turłukowski...12 Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń Grzegorz Jędrejek...13 Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym Stefan Babiarz Związki partnerskie. Aspekty prawne Filip Hartwich...15 Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości Roman Dziczek...17 Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem i ich wykonanie Jacek Ignaczewski...25 Prawo nieruchomości Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych Roman Dziczek Publiczna własność nieruchomości Magdalena Habdas Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu Zdzisław Gołba...35 Prawo karne Kodeks karny. Komentarz Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska- Flieger, Maciej Szwarczyk, pod redakcją Tadeusza Bojarskiego...39 Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Krzysztof Dąbkiewicz...40 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko Prawo Administracyjne Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Piotr Przybysz...47 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Jan Paweł Tarno...47 Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz Piotr Przybysz...47 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art Kodeksu cywilnego. Marcin Lemkowski Stowarzyszenia i fundacje Paweł Suski...53 Prawo Handlowe i Gospodarcze Kodeks spółek handlowych. Komentarz Tytuł III. Spółki kapitałowe, Dział II. Spółka akcyjna pod redakcją Tomasza Siemiątkowskiego i Radosława Potrzeszcza Prawo zamówień publicznych. Komentarz Stefan Babiarz, Zbigniew Czarnik, Paweł Janda, Piotr Pełczyński...62 Kodeks spółek handlowych. Komentarz Mateusz Rodzynkiewicz...62 Ustawa o rzecznikach patentowych. Komentarz Edyta Tkaczyk Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej Krystyna Szczepanowska-Kozłowska Prawo finansowe i podatkowe Ryczałty w podatkach dochodowych Stefan Babiarz, Stanisław Bogucki, Sławomir Presnarowicz, Anna Dumas, Jowita Pustuł, Ryszard Pęk...76 Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego Elżbieta Chojna-Duch...76 Różne Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne Paweł Grzegorczyk, Rafał Morek, Mateusz Pilich, Piotr Rylski, Rafał Sikorski, Michał Wojewoda, Karol Weitz, pod redakcją Karola Weitza

8 Katalog wydawniczy 2011/2012 Prawo cywilne Opinie naszych Klientów: Obszerność, dostępność, można szeroko korzystać z prawa, orzecznictwa ( ) bardzo komfortowo się czyta optymalna czcionka, przejrzysty układ

9 Prawo cywilne Komentarz do Kodeksu cywilnego wielkie Komentarze To już dziesiąte wydanie jednego z najbardziej cenionych i znanych komentarzy do Kodeksu cywilnego. Uwzględniono w nim najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in. szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, zapobiegania nieregulowaniu przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych należnej zapłaty za prace, szczegółowych zasad dziedziczenia i wprowadzenia zapisu windykacyjnego. Komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz najnowsze poglądy doktryny. Dziesiąte wydanie SPRAWDŹ! Autorami poszczególnych tomów są wybitni praktycy profesorowie oraz sędziowie Sądu Najwyższego: Gerard Bieniek, Stanisław Dmowski, Helena Ciepła, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Stanisław Rudnicki, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska, Elżbieta Skowrońska-Bocian oraz Grzegorz Rudnicki. Księga pierwsza. Część ogólna Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki Wydanie X, 2011, format B5, stron 568 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki Wydanie X, 2011, format B5, stron 624 Księga trzecia. Zobowiązania (t. I i II) Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska Wydanie X, 2011, format B5, stron 2024 Księga czwarta. Spadki Elżbieta Skowrońska-Bocian Wydanie X, 2011, format B5, stron 360 cena: 199 zł cena: 199 zł cena: 379 zł cena: 169 zł 7

10 ZAPOWIEDŹ! Prawo cywilne Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego Wśród autorów są sędziowie Sądu Najwyższego: Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Henryk Pietrzkowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Jan Ciszewski. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (tom I, II i III) Część druga. Postępowanie zabezpieczające (tom III) Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz Wydanie IV, 2012, format B5 Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (tom IV) Henryk Pietrzkowski Wydanie IV, 2012, format B5 Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (tom V) Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski, Karol Weitz Wydanie IV, 2012, format B5 8 Prawo cywilne

11 Prawo cywilne Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Helena Ciepła, Bronisław Czech, Tadeusz Domińczyk, Stanisława Kalus, Kazimierz Piasecki, Marek Sychowicz, pod redakcją Kazimierza Piaseckiego Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz to już piąte wydanie wielkiego komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją Kazimierza Piaseckiego. Opracowanie uwzględnia przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. dotyczące pieczy zastępczej oraz nową ustawę Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz uwzględnia ponadto zmiany związane z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych i polegające na zaliczeniu do majątku wspólnego kwoty składek zewidencjonowanych na specjalnym subkoncie prowadzonym przez ZUS. Autorami komentarza są sędziowie SN mający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. ZAPOWIEDŹ Wydanie V, 2011, format B5, stron ok Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Józef Iwulski, pod redakcją Jacka Gudowskiego Drugie wydanie znanego komentarza do fundamentalnych dla ustroju sądownictwa w Polsce ustaw: Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa uwzględnia liczne zmiany wprowadzone w latach W komentarzu omówiono m.in. organizację sądownictwa i organy sądów, zasady finansowania i nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, czynności sądu, status sędziów i innych pracowników sądów, ich prawa i obowiązki, a także status, organizację i działalność Krajowej Rady Sądownictwa. Wydanie II, 2009, format B5, stron 864 cena: 269 zł Komentarze LEXISNEXIS Prawo o notariacie. Komentarz. Część I (art. 1 78) Aleksander Oleszko Prawo o notariacie. Komentarz. Część I jest pierwszym opracowaniem Prawa o notariacie. Ustawa z 14 lutego 1991 r., wielokrotnie nowelizowana, reguluje zagadnienia ustroju notariatu, których dotyczy część I tej publikacji, i czynności notarialnych, których będzie dotyczyła część II. Gruntowne podstawy teoretyczne, poszerzone o bogate orzecznictwo oraz własną praktykę Autora, jako wieloletniego sędziego sądów powszechnych, specjalizującego się w problematyce notarialnej i wieczystoksięgowej, czynią komentarz publikacją o dużych walorach specjalistycznych, a zarazem interdyscyplinarnych. Wydanie I, 2011, format B5, stron 672, dostępne także w wersji cena: 249 zł 9

12 Prawo cywilne Prawo o notariacie. Komentarz. Część II (art ) Aleksander Oleszko Prawo o notariacie. Komentarz. Część II obejmuje czynności notarialne. Wydanie I, 2 kw. 2012, format B5 ZAPOWIEDŹ Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2 Andrzej Adamczuk, Małgorzata Manowska, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Ewa Stefańska, Małgorzata Sieńko, pod redakcją Małgorzaty Manowskiej Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz to książka, w której kompleksowo omówiono instytucje polskiej procedury cywilnej oraz zagadnienia związane z najobszerniejszą polską ustawą procesową. Dwutomowa publikacja została opracowana przez wysokiej klasy specjalistów z zamysłem skoncentrowania się na problemach najistotniejszych z praktycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa. Autorzy komentarza to sędziowie i radcowie specjalizujący się w postępowaniu cywilnym. Redaktorem naukowym jest Małgorzata Manowska sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wydanie I, 2011, format B5, stron ok ZAPOWIEDŹ ZAPOWIEDŹ Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek, pod redakcją Wandy Stojanowskiej Publikacja kompleksowo omawia ustawę z 6 listopada 2008 r. nowelizującą Kodeks rodzinny i opiekuńczy, na mocy której zostały wprowadzone m.in.: instytucja porozumienia rozwodzących się rodziców oraz liczne i istotne zmiany w zakresie pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, jak również obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd. W książce została uwzględniona także nowela z 10 czerwca 2010 r. wprowadzająca zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Opracowanie daje Czytelnikowi wykładnię omawianych przepisów, z uwzględnieniem materiału źródłowego i poglądów doktryny, a także możliwość wglądu w polską kuchnię legislacyjną. Wydanie I, 2010, format B5, stron 520 cena: 109 zł Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism Alicja Czajkowska, Elżbieta Pachniewska Publikacja uwzględnia najnowsze nowelizacje ustawy i przepisów związkowych. Autorki wyjaśniają zagadnienia związane z rejestracją osób, której dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także sprawy związane z wpisem innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Komentarz uzupełniają przepisy związkowe i wykonawcze, wzory dokumentów stanu cywilnego i pism, wykaz umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych z Polską, a także teksty międzynarodowych konwencji i rozporządzenia Rady Unii Europejskiej. NOWOŚĆ Wydanie V, 2011, format B5, stron ok. 600 cena: 249 zł 10 Prawo cywilne

13 Prawo cywilne Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz Paweł Pietkiewicz, Monika Rejdak Komentarz zawiera cenne wskazówki dotyczące kluczowych zagadnień postępowania grupowego rodzajów roszczeń, których można dochodzić w tym postępowaniu, tworzenia i zmian w składzie grupy, przesłanek dopuszczalności postępowania, wymogu ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych, a także treści i granic prawomocności wyroku. Wnikliwą analizę poszczególnych przepisów o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym zarówno w kontekście unormowań Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych ustaw poprzedza ogólna charakterystyka postępowania grupowego. Wydanie I, 2011, format A5, stron 280, dostępne także w wersji cena: 89 zł Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Andrzej Marciniak W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 40, poz. 228). Dotyczą one w szczególności regulacji ustawowych odnoszących się do zastępcy komornika sądowego, postępowania dyscyplinarnego, trybu powoływania komorników sądowych oraz ich zawieszania w czynnościach. Znowelizowano również przepisy o wysokości opłaty stosunkowej oraz wprowadzono możliwość jej obniżenia przez sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Wydanie IV, 2010, format A5, stron 416 cena: 95 zł Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz Katarzyna Gonera Od początku obowiązywania ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wzbudziła wiele kontrowersji, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Skutkiem tego są liczne orzeczenia Sądu Najwyższego. Czwarte, zmienione wydanie komentarza uwzględnia dotychczasowe nowelizacje ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz przedstawia najważniejsze i najnowsze orzeczenia SN. Autorka sędzia Sądu Najwyższego uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Wydanie IV, 2011, format A5 ZAPOWIEDŹ Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw Dominik Lubasz, Monika Namysłowska, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Witold Chomiczewski, pod redakcją Dominika Lubasza i Moniki Namysłowskiej W komentarzu omówiono ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz po raz pierwszy na rynku w formie książkowej ustawę z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, które są podstawowymi aktami regulującymi prawne aspekty świadczenia usług przez Internet. Analiza komentowanych ustaw została dokonana na podstawie prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy 2000/31/WE i 98/84/WE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Uwzględniony został także dorobek doktryny i orzecznictwa polskiego oraz niemieckiego w zakresie prawnoporównawczym. Wydanie I, 2011, format A5, stron 408 cena: 119 zł 11

14 Prawo cywilne Komentarze PRAKTYCZNE Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz Dariusz Dończyk Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz zawiera omówienie nowych, wprowadzonych w 2008 r., przepisów dotyczących aktu poświadczenia dziedziczenia, jak również zwraca uwagę na te aspekty prawa spadkowego materialnego oraz procesowego, które są bezpośrednio związane z tym aktem. Autor, sędzia Sądu Najwyższego, uwzględnił w opracowaniu również nową instytucję w prawie spadkowym zapis windykacyjny. Określenie przedmiotu zapisu oraz wskazanie osób, którym przypadł przedmiot zapisu, będzie możliwe w akcie poświadczenia dziedziczenia. Wydanie I, 2011, format A5, stron 144 cena: 59 zł Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem Helena Ciepła Komentarz koncentruje się na dwóch nowelizacjach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonych przez ustawę z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawę z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Dostosowały one treść unormowań Kodeksu w przedmiocie tych stosunków do potrzeb społecznych oraz ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych w tej materii. W pracy zamieszczono rodzicielski plan wychowawczy, czyli porozumienie rozstających się rodziców dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Wydanie I, 2010, format A5, stron 96 cena: 39 zł Nowelizacja prawa spadkowego. Komentarz Elżbieta Skowrońska-Bocian Komentarz zawiera syntetyczne omówienie zmian, jakie w zakresie dziedziczenia ustawowego wprowadzono do Kodeksu cywilnego ustawą z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 79, poz. 662). Ustawa ta dokonuje dosyć daleko idących zmian w zakresie ustawowego powołania do spadku, tj.: istotnie rozszerza krąg spadkobierców ustawowych, w pewnym zakresie zmienia wielkość udziałów przypadających poszczególnym spadkobiercom, wprowadza powinowatych spadkodawców do kręgu spadkobierców ustawowych. Wydanie I, 2010, format A5, stron 64 cena: 45 zł Nowelizacja prawa spadkowego zapis windykacyjny. Komentarz Jarosław Turłukowski Wydanie I, 2011, format A5 ZAPOWIEDŹ 12 Prawo cywilne

15 Prawo cywilne Prawo spółdzielcze. Komentarz praktyczny Krystyna Kwapisz Prawo spółdzielcze. Komentarz praktyczny to publikacja dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Komentarz w przystępny sposób przedstawia regulacje na temat zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni. Omówiono w nim obowiązujące przepisy ustawy, odnoszące się m.in. do wszystkich grup, typów i rodzajów spółdzielni, spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych, związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej. Jednocześnie zwrócono uwagę na najważniejsze nowelizacje oraz istotne zmiany Prawa spółdzielczego. Wydanie I, 2011, format A5, stron 312 cena: 79 zł BIBLIOTEKA PRAWNIKA Apelacja w postępowaniu cywilnym Tadeusz Ereciński Opracowanie całościowo przedstawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od merytorycznych orzeczeń sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w publikacji wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, które wyjaśniają charakter prawny apelacji i problemy związane z jej stosowaniem. Obecne wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo. Uwzględniono również zmianę Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 19 kwietnia w 2010 r., dotyczącą m.in. rozszerzenia uprawnienia do wydawania postanowień przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego. Wydanie II, 2010, format A5, stron 280 cena: 105 zł Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń Grzegorz Jędrejek Publikacja stanowi pierwszą próbę systematycznego i pełnego opracowania zagadnienia dotyczącego intercyz w polskim systemie prawnym. Omówiono w niej wiele ważnych zagadnień, m.in.: pojęcie ustroju majątkowego małżonków, związek między ustrojami majątkowymi małżonków a stosunkami majątkowymi tych osób, rodzaje ustrojów umownych, relacje między ustrojami umownymi a innymi ustrojami majątkowymi małżonków. Przedstawiono zagadnienia związane z postępowaniem dowodowym dotyczącym ustalenia zawarcia intercyzy w trakcie postępowania cywilnego, problematykę dochodzenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących intercyz, a także dochodzenia roszczeń między małżonkami. Wydanie II, 2011, format B5 ZAPOWIEDŹ 13

16 Prawo cywilne Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej Małgorzata Podrecka Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej to opracowanie poświęcone zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady prawne, która jest oparta na zasadzie ryzyka, a jednocześnie może pozostawać w zbiegu z odpowiedzialnością za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania. Przedstawiono przykłady wad prawnych oraz omówiono kryteria kwalifikowania określonej wadliwości. Omówiono przesłanki rękojmi, przy czym ze szczególną uwagą odniesiono się do odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich. Przedstawiono uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady prawne oraz na podstawie przepisów o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania. Wydanie I, 2011, format B5, stron 584 cena: 129 zł NOWOŚĆ Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym Tadeusz Zembrzuski Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym jest opracowaniem, w którym całościowo omówiono problematykę ograniczeń i rozwiązań wpływających na dostęp do postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym. Publikacja charakteryzuje skargę kasacyjną, opisuje jej znaczenie, szczegółowo określa podmioty uprawnione do wystąpienia ze skargą oraz związane z tym ograniczenia. Przedstawia także wymagania formalne, konstrukcyjne oraz podstawy skargi kasacyjnej. Trzecie wydanie zostało rozszerzone, zmodyfikowane i zaktualizowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Wydanie III, 2011, format A5, stron 552 cena: 129 zł Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym Stefan Babiarz Kolejna edycja tej wyjątkowej pozycji na rynku wydawniczym w sposób kompleksowy omawia spadki, darowizny oraz inne tytuły nabycia własności. W planowanym czwartym wydaniu publikacji Autor uwzględni nowe przepisy dotyczące instytucji zapisu windykacyjnego, wynikające z ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, polegające na rozrządzeniu testamentowym spadkodawcy wywołującym skutki rzeczowe z chwilą otwarcia spadku. Wydanie IV, 2011, format B5 ZAPOWIEDŹ MONOGRAFIE Prawo małżeńskie Kazimierz Piasecki Autor wnikliwie omawia najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące zawarcia małżeństwa oraz jego ustania (rozwód, separacja, unieważnienie), przeszkód małżeńskich, różnicy płci, transseksualizmu, konkubinatu i związków partnerskich. W książce są również przytoczone kanony Kodeksu prawa kanonicznego i podstawy prawa muzułmańskiego zawarte w Koranie. Praca zawiera też wzory aktów stanu cywilnego, zaświadczeń wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz protokołów z zawarcia małżeństwa poza lokalem tego urzędu i z zawarcia małżeństwa przed konsulem RP. Wydanie I, 2011, format A5, stron 312 cena: 69 zł 14 Prawo cywilne

17 Prawo cywilne Związki partnerskie. Aspekty prawne Filip Hartwich Publikacja przybliża narastające w Polsce zjawisko rodzin prowadzących wspólne życie w związkach nieformalnych. Dotyczy to zarówno związków osób różnej płci, które z określonych względów zdecydowały się nie zawierać związku małżeńskiego, jak i związków homoseksualnych, które zgodnie z prawem nie mają możliwości sformalizowania swojej relacji. W publikacji omówiono stosunki majątkowe partnerów związane z ich wspólnym zamieszkiwaniem, wzajemną alimentacją, dziedziczeniem, poruszono problematykę związaną z wychowywaniem dzieci. Autor przedstawia także związki partnerskie w kontekście prawa podatkowego, karnego, a także medycznego. Wydanie I, 2011, format A5 ZAPOWIEDŹ Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu Jacek Wierciński Zarzut sporządzenia testamentu w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli należy do najczęściej podnoszonych w sporach o spadek. Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym i pogłębionym opracowaniem problematyki niewydolności umysłowej człowieka i jej wpływu na sporządzenie testamentu. Autor analizuje stany, w których można mówić o braku świadomości gdy spadkodawca nie był w stanie zrozumieć natury czynności, objąć pamięcią i rozumieniem tego, czym rozporządza, kto należy do jego żyjących potomków i innych osób bliskich, albo cierpi na urojenia lub omamy mające wpływ na jego rozrządzenia testamentowe. Wydanie I, 2010, format A5, stron 320 cena: 75 zł Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Karol Weitz W publikacji przedstawiono system wykonalności zagranicznych orzeczeń i innych tytułów w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zarówno z perspektywy państwa pochodzenia, jak i państwa wykonania. Rozważaniom zawartym w pracy towarzyszy założenie, że jako państwo pochodzenia, względnie jako państwo wykonania, występować ma Polska. W związku z tym przedstawiono praktyczne funkcjonowanie przed polskimi sądami i organami egzekucyjnymi najważniejszego w omawianej problematyce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Wydanie I, 2009, format A5, stron 432 cena: 109 zł Konsorcjum kredytowe Tomasz Czech W monografii kompleksowo omówiono relacje prawne między bankami wspólnie udzielającymi kredytu. Jest to pierwsza w literaturze polskiej szczegółowa analiza normatywna tego typu współdziałania banków. Analizę oparto m.in. na stosowanych w praktyce wzorcach umów opracowanych przez LMA (Loan Market Association). W książce przedstawiono poszczególne instytucje prawne empirycznego modelu konsorcjum kredytowego, takie jak zasada samodzielnego zaangażowania, zasada proporcjonalnego podziału, reguły demokracji konsorcjalnej, również scharakteryzowano szczególną pozycję agenta oraz agenta ds. zabezpieczeń. Wydanie I, 2010, format A5, stron 640 cena: 99 zł 15

18 Prawo cywilne Małżeńskie ustroje majątkowe Elżbieta Skowrońska-Bocian Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną rolę. Uprawnienia każdego z małżonków do majątku, który zgromadzili w czasie trwania małżeństwa, kształtują się różnie w zależności od tego, jaki panuje między nimi ustrój majątkowy. Prawo polskie dopuszcza występowanie zarówno wspólności majątkowej, jak i ustroju rozdzielności majątkowej. Panujący w danym małżeństwie ustrój majątkowy może przy tym wynikać z ustawy albo z umowy majątkowej małżeńskiej. Określone zdarzenia, takie jak ubezwłasnowolnienie małżonka, ogłoszenie jego upadłości czy też orzeczenie separacji, również mają wpływ na istniejący między małżonkami ustrój majątkowy. Wydanie II, 2010, format A5, stron 160 cena: 55 zł Małżeństwo kanoniczne Wojciech Góralski Monografia zawiera przystępną prezentację instytucji małżeństwa kanonicznego w regulacji obowiązującego Kodeksu prawa kanonicznego. Omówiono w niej podstawowe pojęcia i założenia kanonicznego prawa małżeńskiego, wymogi (przesłanki) zawarcia takiego związku, jego rozwiązanie, konwalidację oraz przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Osobny rozdział poświęcono małżeństwu konkordatowemu, które funkcjonuje w polskim prawie na mocy Konkordatu podpisanego między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w 1993 roku. Wydanie I, 2011, format A5, stron 464 cena: 79 zł Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko Jerzy Słyk Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko to publikacja kompleksowo omawiająca problematykę odpowiedzialności rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko. Szczegółowo omówiono podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej rodziców zawarte w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, wspierając analizę wynikami przeprowadzonych przez Autora badań empirycznych i przeglądem dorobku nauki w zakresie psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz uzupełniając przeglądem prawnoporównawczym. Wydanie I, 2011, format A5, stron 368 cena: 89 zł Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe Gerard Bieniek Opracowanie przedstawia praktyczne zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych i kierujących takimi pojazdami na tle obowiązkowego ubezpieczenia ich odpowiedzialności cywilnej. Trzecie wydanie książki uwzględnia stan prawny obowiązujący po zmianach Kodeksu cywilnego oraz po licznych zmianach ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Autor porusza problematykę zasad odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego, wynagrodzenia szkód poniesionych wskutek wypadków drogowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. NOWOŚĆ Wydanie III, 2011, format A5, stron 440 cena: 89 zł 16 Prawo cywilne

19 Prawo cywilne Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości Roman Dziczek Monografia zawiera omówienie przepisów prawa materialnego i procesowego w zakresie praw i roszczeń ustawowych i umownych dotyczących nabycia własności nieruchomości, w tym zasiedzenia i różnych form uwłaszczeń, ochrony własności, rozgraniczenia, zarządzania nieruchomością wspólną m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Autor poruszył także problematykę innych praw właścicieli i osób roszczących sobie prawa do własności. Liczne przykłady z orzecznictwa uzupełniono o najnowsze wyroki SN i innych sądów. Problematykę postępowań cywilnych uzupełniają wybrane wzory pozwów i wniosków sądowych wraz z uwagami. Wydanie VIII, 2011, format A5 ZAPOWIEDŹ Postępowania odrębne w procesie cywilnym Małgorzata Manowska Postępowania odrębne w procesie cywilnym to próba kompleksowej charakterystyki wszystkich postępowań odrębnych występujących w procesie cywilnym. W pracy zostały omówione zmiany wprowadzone przez kolejne nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, między innymi nowe rodzaje postępowań odrębnych: są to europejskie postępowania w sprawach transgranicznych, które dzielą się na europejskie postępowanie nakazowe i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, oraz elektroniczne postępowanie upominawcze. Wydanie II, 2010, format A5, stron 432 cena: 79 zł Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Magdalena Cholewa-Klimek Główną część pracy stanowią rozważania na temat źródeł regulacji postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasad konstrukcyjnych tego postępowania, a także jego przedmiotu, z nowym omówieniem spraw ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach kapitałowych a ZUS. Autorka omawia udział strony w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, jurysdykcję krajową, właściwość sądu, skład sądu, cechy charakterystyczne postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz środki odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia. Wydanie II, 2010, format A5, stron 304 cena: 59 zł Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód Marcin Mikołaj Cieśliński Publikacja dotyczy instytucji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w procesie o rozwód. Większość zagadnień można również odnieść do spraw o separację i unieważnienie małżeństwa. W pracy wnikliwie omówiono przesłanki zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w sprawach o rozwód, np. alimentów, oraz roszczeń niepieniężnych dotyczących np. kontaktów z dzieckiem, wydania jednemu z małżonków opuszczającemu wspólne mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Zostały także przytoczone poglądy doktryny i aktualne orzecznictwo. Wydanie I, 2010, format A5, stron 320 cena: 75 zł 17

20 Prawo cywilne Poszkodowani w wypadkach drogowych i przez ubezpieczycieli Zdzisław Gołba Książka stanowi próbę przedstawienia problemów, z którymi borykają się poszkodowani w wypadkach drogowych w dochodzeniu swoich roszczeń od ubezpieczycieli. Opracowanie to ukazuje nierównorzędną pozycję uprawnionego do żądania zaspokojenia wyrządzonej mu szkody w stosunku do zobowiązanego do jej naprawienia. Ma także na celu naświetlenie barier utrudniających poszkodowanym uzyskanie godziwego naprawienia wyrządzonej im szkody. W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze orzecznictwo oraz nowelizację Kodeksu cywilnego, przyznającą najbliższej rodzinie zmarłego prawo do żądania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Książka zawiera wzory pozwów o zapłatę i rentę. Wydanie II, 2010, format A5, stron 216 cena: 49 zł Przedawnienie i terminy zawite Anna Stępień-Sporek, Filip Sporek Publikacja przedstawia szczególnie istotną w prawie cywilnym problematykę ograniczenia w czasie realizacji roszczeń. Opracowanie jest poświęcone analizie dwóch instytucji, tj. przedawnienia i terminów zawitych. Autorzy szczegółowo omawiają cechy terminów przedawnienia i prekluzji sądowej oraz pozasądowej ze szczególnym uwzględnieniem skutków ich upływu. W opracowaniu przedstawiono również postulaty zmian omawianych instytucji. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków. Opracowanie zawiera również liczne odesłania do literatury i orzecznictwa, dlatego może stanowić podstawę do dalszych rozważań teoretycznych. Wydanie I, 2009, format A5, stron 240 cena: 59 zł Przedawnienie w polskim prawie cywilnym Tomasz Pałdyna W opracowaniu dokładnie omówiono pojęcie przedawnienia, uzasadnienie legislacyjne tej instytucji, przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania konstrukcyjne, terminy przedawnienia, w tym ich bieg. Przedstawiono też prawa podmiotowe związane z tą postacią dawności, czyli służące wierzycielowi roszczenie, które ulega przedawnieniu, i przyznany dłużnikowi na skutek upływu czasu zarzut przedawnienia. Autor podjął próbę wyjaśnienia licznych problemów, które pojawiają się w praktyce przy stosowaniu przedawnienia, a zwłaszcza przy podnoszeniu zarzutu przedawnienia, najwięcej miejsca poświęcając nadużywaniu prawa w omawianej dziedzinie. Wydanie II, 2010, format A5, stron 398 cena: 79 zł Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym Dagmara Olczak-Dąbrowska Opracowanie poświęcone instytucji przywrócenia terminu uregulowanej w art Kodeksu postępowania cywilnego. Publikacja skupia się przede wszystkim na najistotniejszych problemach związanych z oceną wymagań formalnych wniosku o przywrócenie terminu, warunków jego dopuszczalności oraz zasadności. W książce omówiono także zagadnienia dotyczące kształtu podmiotowego postępowania o przywrócenie terminu, formy rozstrzygnięcia w tym przedmiocie i sposobu kontroli instancyjnej orzeczeń o przywróceniu bądź odmowie przywrócenia terminu, a także wpływu przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego na prawomocność orzeczenia. Wydanie I, 2010, format A5, stron 296 cena: 65 zł 18 Prawo cywilne

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień 3 4/2009

marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/ 2009 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LIV nr 615 616 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.)

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) Dominika Sagan, Tomasz Miśko asystenci na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) 18 20.10.2007 r. odbyła się w malowniczo

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sędzia statystyczny

Temat numeru: Sędzia statystyczny 4/2013 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Dobre praktyki: Profilowanie sprawców Wywiad: Prok. Kazimierz Olejnik Dr Adam Niedzielski Aplikacja i kariera: E-marketing dla prawnika ISSN

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Piotr Kasprzyk I Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Stosunki majątkowe między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo