Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11"

Transkrypt

1

2 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja Instalacja jednostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa Rejestracja Konfiguracja programu Dodawanie zakresu listów przewozowych System metryczny/brytyjski Importuj adres Eksport danych do pliku Backup i odtwarzanie Zarzdzanie towarami Zarzdzanie artykułami Ustawienia drukarek 18 Address Labels (Etykiety adresowe) 19 Commercial Invoice (Faktura eksportowa) 20 Con Note (List przewozowy) 21 Detailed Manifest (Manifest szczegółowy) 22 Summary Manifest (Manifest sumaryczny) Uaktualnienie programu Przegld funkcji a Dodaj przesyłk Edytuj przesyłk Zobacz przesyłk Usu przesyłk Drukuj dokumentacj Drukuj dokumentacj ponownie Manifest Odbiór Sprawd cen ledzenie Odwie Oczekujce 33 Strona 2 / 36

3 Przewodnik Uytkownika 5.13 Oklejone Wysłane Szablony Ksika adresowa Dodaj adres Edytuj adres Usu adres Ustaw adres domylny 36 Strona 3 / 36

4 Przewodnik Uytkownika!"# SYSTEM OPERACYJNY MINIMALNA KONFIGURACJA SPRZTOWA WYMAGANE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM ROZDZIELCZO EKRANU ZALECANA DRUKARKA INTERNET EXPLORER WINDOWS 95 WINDOWS 98 WINDOWS NT WINDOWS ME WINDOWS 2000 WINDOWS XP PENTIUM 233 MHZ, 64 MB RAMu 5 MB ( DLA WERSJI BAZOWEJ ) 800x600 MINIMALNA 1024x768 REKOMENDOWANA HEWLETT PACKARD LASERJET WERSJA 4.0 LUB PÓNIEJSZA Strona 4 / 36

5 Przewodnik Uytkownika $"# $"## a mona zainstalowa z dwóch ródeł internetu lub z płyty CD. Aby zainstalowa program z internetu naley go cign ze strony Znajduj si tam dwa pliki - polski pakiet jzykowy(espolishlangpack) oraz właciwy plik programu(). Płyt CD z tymi samymi plikami mona bezpłatnie uzyska kontaktujc si z lokalnym Działem Obsługi Klienta. Pliki z płyty CD powinny by przegrane na dysk twardy jest to warunek niezbdny do prawidłowej instalacji. Do zainstalowania programu w systemach operacyjnych Windows NT, Windows 2000, WindowsXP niezbdne s uprawnienia administracyjne. Instalacj zaczynamy od uruchomienia pliku. Aby zacz instalacj klikamy next. Zobaczymy ekran umowy licencyjnej. Po zapoznaniu si z umow i jej zaakceptowaniu wybieramy pole jak na poniszym rysunku i klikamy next. Strona 5 / 36

6 Przewodnik Uytkownika Nastpnie program poprosi nas o wybór rodzaju instalacji. Ten paragraf dotyczy instalacji jednostanowiskowej, dla której naley wybra opcj single user. W przypadku potrzeby instalacji wielostanowiskowej prosz przej do nastpnego paragrafu. Nastpnie zostaniemy poproszeni o wybór miejsca instalacji programu. Mamy do wyboru dwie opcje: Standard Install to default directory. Program zostanie zainstalowany w katalogu c:\program Files\TNT\Express Shipper Custom Specify install directories. Program poprosi o podanie cieki gdzie ma by zainstalowany. Strona 6 / 36

7 Przewodnik Uytkownika Po wybraniu katalogu instalacyjnego, ujrzymy poniszy ekran Klikamy Install aby rozpocz instalacj. Po poprawnym zainstalowaniu programu pojawi si ekran jak poniej Klikamy Finish- instalacja zakoczyła si powodzeniem. Po zainstalowaniu a konieczne jest zainstalowanie polskiego pakietu jzykowego(espolishlangpack). W tym celu klikamy na plik pakietu jzykowego i po chwili widzimy komunikat Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie programu. W tym celu wystarczy uruchomi plik rejestracyjny, który otrzymacie Pastwo mail-em po wypełnieniu formularza. Formularz ten dostpny jest na stronie internetowej klikajc zarejestruj si. Po poprawnym zarejestrowaniu wywietli si komunikat. Strona 7 / 36

8 Przewodnik Uytkownika $"# jest programem mogcym pracowa w architekturze klient-serwer, gdzie jeden serwer moe maksymalnie obsługiwa do 15 klientów. Minimalne wymagania co do komputera serwera to komputer klasy pentium MHz i 64 MB pamici operacyjnej. Instalacja wielostanowiskowa umoliwia współdzielenie bazy adresowej, a take historii wysyłek. Kady klient ma moliwo indywidualnego ustawienia profilu drukarek. Po uruchomieniu programu instalacyjnego i zaakceptowaniu umowy licencyjnej mamy moliwo wyboru rodzaju instalacji. Poniewa paragraf ten dotyczy instalacji wielostanowiskowej naley wybra opcj Multiuser. Na nastpnym ekranie bdziemy mieli do wyboru cztery opcje: 1.Connect workstation to existing data files opcja wybierana podczas dołczania klienta do ju istniejcego serwera 2.Install data files on the server - instalacja plików bazy danych na serwerze 3.Install data and program files on the server - instalacja plików bazy danych i samego programu na serwerze 4.Server standard - instalacja baz danych i programu w domylnym katalogu c:\program Files Strona 8 / 36

9 Przewodnik Uytkownika Connect workstation to existing data files Po zainstalowaniu programu Express Shipper w wersji serwer lub umieszczeniu plików baz danych w okrelonym katalogu dziki tej opcji mona dołczy komputer-klienta. Po wybraniu tej opcji program instalacyjny poprosi najpierw o wybranie katalogu w celu zainstalowania plików programu, a nastpnie zostaniemy poproszeni o wybranie lokalizacji plików baz danych (katalogu DB) zainstalowanych na serwerze lub innej lokalizacji Install data files on the server Instalacja plików bazy danych na serwerze. Po wybraniu tej opcji zostaniemy poproszeni o wskazanie lokalizacji w której chcemy zainstalowa pliki baz danych Install data and program files on the server Instalacja plików bazy danych i plików programu na serwerze. Program instalacyjny poprosi nas o wybór lokalizacji do zainstalowania plików programu, a nastpnie o katalog, w którym maj by zainstalowane pliki baz danych Server standard Instalacja plików bazy danych i plików programu na serwerze. Program instalacyjny wybierze domyln lokalizacj do zainstalowania plików programu oraz katalog, w którym maj by zainstalowane pliki baz danych. Przykładowa instalacja sieciowa składajca si z dwóch komputerów klienta i serwera. 1. INSTALACJA NA KOMPUTERZE SERWERZE Instalujemy a przy uyciu opcji MULTIUSER i wybieramy Install data and program files on the server wskazujemy katalog c:\tnt jako folder instalacji plików programu i dokładnie taki sam katalog jeeli chodzi o pliki baz danych. Udostpniamy wybrany przez nas katalog (c:\tnt) do sieci. Nastpnie instalujemy polski pakiet jzykowy oraz uruchamiamy plik rejestracyjny. 2. INSTALACJA NA KOMPUTERZE KLIENCIE Instalujemy a przy uyciu opcji MULTIUSER i wybieramy Connect workstation to existing data files wskazujemy katalog c:\tnt jako folder instalacji plików programu oraz katalog na serwerze udostpniony przez nas do sieci. Nastpnie instalujemy polski pakiet jzykowy. 3. Po skonfigurowaniu ustawienia drukarek na kadym z komputerów program jest gotowy do działania. Naley pamita o tym, e program na komputerze-kliencie bdzie działał tylko wtedy gdy komputer-serwer bdzie włczony. Strona 9 / 36

10 Przewodnik Uytkownika %#"# Do poprawnej pracy programu konieczna jest jego rejestracja. Rejestracji naley dokona na stronie internetowej, wypełniajc formularz znajdujcy si na stronie Po poprawnym zarejestrowaniu si na stronie internetowej, Twojemu zgłoszeniu zostanie przydzielony unikalny numer rejestracyjny. Numer ten bdzie równie numerem identyfikujcym Twój program. Nastpnie na podany w formularzu adres zostanie wysłany plik rejestracyjny. Po zainstalowaniu programu i uruchomieniu pliku rejestracyjnego pojawi si poniszy komunikat i jest gotowy do pracy. Strona 10 / 36

11 Przewodnik Uytkownika &!"#! Po uruchomieniu a widoczny jest główny ekran Administratora wysyłek W celu konfiguracji programu naley klikn na opcj konfiguracja Strona 11 / 36

12 Przewodnik Uytkownika '! (" Standardowo po zainstalowaniu programu i uruchomieniu pliku rejestracyjnego dostpny jest zakres numerów listów przewozowych. Po dodaniu kadej przesyłki, informuje nas stosownym komunikatem o iloci listów pozostałych do wykorzystania. Aby otrzyma now pul numerów listów przewozowych naley si skontaktowa z lokalnym Działem Obsługi Klienta. Do przydzielenia nowego zakresu listów konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego oraz numeru klienta. Numer rejestracyjny znajduje si w oknie dodawania zakresu listów przewozowych Nowy zakres listów przewozowych naley wprowadzi do powyszego okna. ")*# Opcja ta umoliwia zmian systemu wag i miar. Dostpne s dwa systemy brytyjski i metryczny. Domylnym systemem wag jest system metryczny. Strona 12 / 36

13 Przewodnik Uytkownika $!# Dziki tej opcji moliwy jest import adresów z pliku bezporednio do ksiki adresowej. moe importowa pliki txt i csv zapisane w nastpujcy sposób: Z listy rodzaj pliku wybieramy (CSV), klikamy na ikon trzech kropek i wybieramy ciek gdzie znajduje si plik do importu. Po wybraniu lokalizacji klikamy na Importuj. Pod oknem zaimportowanych adresów znajduj si informacj o ilociach przetworzonych i odrzuconych adresów. Adres do importu w formacie pliku (csv) Nr Nazwa Pola Typ Wielko Opis (liczba importowanych znaków) 1 ShortName Tekstowy 10 Nazwa skrócona 2 FullName Tekstowy 30 Pełna nazwa firmy 3 Line1 Tekstowy 30 1 sza linia adresowa 4 Line2 Tekstowy 30 2 sz linia adresowa 5 Line3 Tekstowy 30 3 sz linia adresowa 6 Town Tekstowy 30 Miasto 7 PostCode Tekstowy 9 Kod pocztowy 8 Province Tekstowy 30 Stan (Okrg, Województwo) 9 CountryCode Tekstowy 2 Dwuliterowy skrót kraju 10 CountryName Tekstowy 30 Nazwa kraju 11 Tel1 Tekstowy 7 Numer telefonu 12 Fax1 Tekstowy 9 Numer fax-u 13 Contact Tekstowy 22 Nazwisko kontaktowe 14 Account Tekstowy 9 Numer klienta w bazie TNT 15 VAT Tekstowy 20 Numer NIP-u 16 Tekstowy 50 Adres 17 AddType Tekstowy 1 Rodzaj adresu. (S,C,R,D) Strona 13 / 36

14 Przewodnik Uytkownika Rodzaje adresów: S=SENDER(NADAWCA), C=COLLECTION(ADR. ODBIORU), R=RECEIVER(ODBIORCA), D=DELIVERY(ADR. DOSTARCZENIA) Przykładowy adres do importu w formacie pliku (txt) "TNT","TNT EXPRESS WW","PILSUDSKIEGO 119","2 linia adresowa","3 linia adresowa", "MARKI","05-260","Mazowieckie","PL","Poland","telefon","fax","kontakt"," ", " "," ","S" +"! Ta opcja umoliwia eksport danych do pliku. Mona eksportowa zarówno dane z ksiki adresowej ( np. w celu ich importu do innej wersji a) jak i informacje dotyczce wysłanych przesyłek. Eksportujc dane o przesyłkach wystarczy tylko poda interesujcy nas przedział czasowy i nazw pliku docelowego. Dane zostan wyeksportowane w formacie czytanym przez Excela, dziki czemu bez problemów bdzie mona przygotowa np. zestawienie o wysłanych przesyłkach. Ekran opcji Eksportu danych do pliku Strona 14 / 36

15 Przewodnik Uytkownika,-"! oferuje moliwo zrobienia kopii zapasowej danych i odtworzenia ich w razie potrzeby. Aby wykona kopi zapasow danych naley skorzysta z przycisku backup.kopia danych domylnie zostanie zapisana w pliku pod nazw ESBACKUP poprzedzon aktualn dat. Okno opcji Backup i odtwarzanie Aby odtworzy dane z utworzonej kopii zapasowej naley zamkn a i uruchomi program ExpresShipper Backup and Restore (naley otworzy z menu Start/Wszystkie programy/tnt/expresshipper Backup and Restore), nastpnie klikn na odtwórz i wskaza ciek do pliku kopii zapasowej. Korzystajc z opcji Backup i odtwarzanie moesz równie naprawi uszkodzon baz danych. Aby naprawi baz naley uy przycisku napraw. Strona 15 / 36

16 Przewodnik Uytkownika./0 Opcja ta pozwala na wprowadzenie informacji o towarach, które wysyłasz za porednictwem TNT. Pozwoli Ci to na wybieranie towarów z listy podczas przygotowywania przesyłki. Te informacje bd widoczne na licie przewozowym. Nie bdzie konieczne wprowadzania tego za kadym razem. Moemy wprowadzi informacj o nazwie towaru jego wymiarach i wadze. Dodaj towar pozwala na dodawanie nowych towarów Edytuj towar moemy edytowa ju wprowadzony towar. Usu towar słuy do usuwania towarów. Ustaw domylny towar domylny towar bdzie wywietlał si podczas przygotowywania przesyłki. Odwie odwiea wywietlane informacj. Okno opcji Zarzdzania towarami Strona 16 / 36

17 Przewodnik Uytkownika 1/0!2 Podobnie jak w przypadku opcji zarzdzanie towarami opcja ta pozwala na zarzdzanie artykułami. Informacj te bd widoczne podczas przygotowywania faktury. Dodaj towar pozwala na dodawanie nowych towarów Edytuj towar moemy edytowa ju wprowadzony towar. Usu towar słuy do usuwania towarów. Ustaw domylny towar domylny towar bdzie wywietlał si podczas przygotowywania przesyłki. Odwie odwiea wywietlane informacj. Okno opcji zarzdzania artykułami. Strona 17 / 36

18 Przewodnik Uytkownika 3! Naley skonfigurowa odpowiednio program, aby wykorzystywał prawidłow drukark i podajnik. Ekran Opcji Ustawienia drukarek Na powyszym rysunku widzimy wszystkie dokumenty jakie mog by przygotowane przy pomocy a. Poniej okno ustawienia drukarki dla listu przewozowego. W oknie tym mona ustawi na jakiej drukarce dokument ma si drukowa, wielko papieru i podajnik a take orientacj papieru i marginesy. Okno to umoliwia równie wyłczenie drukowania dokumentu. Ekran ustawienia drukarki dla listu przewozowego Strona 18 / 36

19 Przewodnik Uytkownika 45*6 7 Etykieta adresowa Address Labels etykiety adresowe - znajduj si na niej dane o nadawcy, odbiorcy, serwisie, opcjach serwisowych, wadze przesyłki i iloci paczek wchodzcych w skład przesyłki. Liczba drukowanych etykiet zaley od iloci paczek wchodzcych w skład przesyłki tzn jeeli przesyłka składa si z dwóch paczek wydrukuj si dwie etykiety, jeeli z trzech to trzy. Nie jest wymagane drukowanie etykiet adresowych. Strona 19 / 36

20 Przewodnik Uytkownika 8" $9 "6:!7 Commercial Invoice faktura eksportowa. W zalenoci od sposobu wypełnienia, mona przygotowa faktur handlow lub Proform. Na fakturze eksportowej widniej dane o nadawcy, odbiorcy, rodzaju i iloci towaru, warto przesyłki, warunkach transportu wg Incoterms, celu wysyłki. Jeeli wystawiasz faktur eksportow samodzielnie lub przy uyciu innych programów, nie jest wymagane włczanie drukowania tego dokumentu. COMMERCIAL INVOICE Faktura eksportowa Strona 20 / 36

21 Przewodnik Uytkownika 8;65 7 Con Note list przewozowy, znajduj si na nim midzy innymi dane o nadawcy, odbiorcy, dacie odbioru, serwisie, opcjach serwisowych, wadze przesyłki i iloci paczek wchodzcych w skład przesyłki. Jest to podstawowy dokument przewozowy wykorzystywany w sieci TNT. Powinien by on drukowany w dwóch kopiach ( ilo kopii ustawiana w ustawieniach drukarek odpowiada iloci kompletów dwóch listów przewozowych, na który składa si list dla Urzdu Celnego tzw Customs Copy oraz list dla odbiorcy tzw Receivers Copy). Dokumenty te powinny by wrczone kurierowi w momencie odbioru przesyłki. List przewozowy Strona 21 / 36

22 Przewodnik Uytkownika ' 6 " (27 Detailed Manifest manifest szczegółowy jest to dokument drukowany na potrzeby wprowadzania danych do systemu TNT. Drukuj si na nim wszystkie dane o przesyłce wraz z dwuwymiarowym kodem pdf. Kod ten umoliwia nam bezbłdne i szybkie wprowadzenie informacji o danej przesyłce. Na kartce formatu A4 drukowane s dane o dwóch przesyłkach. Drukowanie tego dokumentu w jednej kopii jest konieczne. Dokument ten powinien by wrczony kurierowi w momencie odbioru przesyłki. Manifest szczegółowy Strona 22 / 36

23 Przewodnik Uytkownika! 6!"7 Summary Manifest manifest sumaryczny jest dokumentem drukowanym bezporednio przed przybyciem kuriera. Znajduj si na nim informacje o wszystkich wysyłanych przesyłkach z danego dnia, midzy innymi numery listów przewozowych, ilo przesyłek, ilo paczek, waga, dane odbiorcy, serwis oraz łczna ilo przesyłek, łczna ilo paczek i łczna waga. Dokument ten jest drukowany w dwóch egzemplarzach po jednym dla kuriera i nadawcy. Kurier podpisujc manifest szczegółowy kwituje odbiór, a nadawca potwierdza wysłanie, wszystkich paczek na nim si znajdujcych. Drukowanie tego dokumentu w dwóch kopiach jest konieczne. Manifest sumaryczny Strona 23 / 36

24 Przewodnik Uytkownika +!! Istnieje moliwo uaktualnienia Twojej wersji a. Aby to zrobi otwórz menu Start, Wszystkie programy, TNT i uruchom Update. Twój komputer połczy si za porednictwem internetu z serwisem słucym do aktualizacji a Strona 24 / 36

25 Przewodnik Uytkownika Po klikniciu na Show Updates poka Ci si uaktualnienia dostpne dla Twojej wersji a. Po klikniciu na wybrane uaktualnienie poka Ci si bardziej szczegółowe informacje na jego temat. Po kliniciu na Install rozpoczniesz instalacje uaktualnienia. Po zaaktualizowaniu programu naley pamita, aby pobra i zainstalowa najnowszy polski pakiet jzykowy. Strona 25 / 36

26 Przewodnik Uytkownika, 0!"# < Rozdział ten ma na celu zapoznanie ze wszystkimi funkcjami i oknami programu, które s dostpne dla uytkownika ze szczegółowymi opisami jak z nich korzysta. Moesz porusza si po programie posługujc si myszk bd klawiatur. Zrozumienie, jakie informacje i dokumenty s niezbdne do wysłania przesyłki jest kluczem do tego jak bardzo ułatwia Ci przygotowanie Twoich przesyłek. Przesyłka, aby mogła szybko i sprawnie trafi z jednego miejsca do drugiego za porednictwem TNT musi zawiera informacje o rodzaju i zawartoci, nadawcy, odbiorcy adresach odbioru lub dorczenia. Na przesyłce powinna by równie umieszczona informacja o iloci wysyłanych paczek, płatniku za transport wraz z numerem klienta w bazie TNT. Po wprowadzeniu tych wszystkich szczegółów dla przesyłki jest przydzielany unikalny numer, który jest póniej wykorzystywany do ledzenia przesyłki. Okno Administratora wysyłek Administrator wysyłek jest głównym ekranem a. Std moesz zarzdza wysyłkami i wszystkimi czynnociami dodatkowymi. Aby ułatwi przegldanie Twoich przesyłek, moesz zmienia kolejno ich wywietlania klikajc na nagłówki kolumn. Aby wyszuka przesyłk, kliknij na kolumn gdzie jest interesujca Ci słowo, nastpnie wprowad szukany wyraz i kliknij szukaj. Moesz te uy filtra dat. Wybierajc w oknach daty z zakresu, których przesyłki maj by wywietlane. Strona 26 / 36

27 Przewodnik Uytkownika,'#2= Aby wysła przesyłk, musisz najpierw wprowadzi kilka informacji. Wprowad adres nadawcy i odbiorcy. Wprowad adresy odbioru lub dorczenia tylko wtedy, gdy jest on róny od adresu nadawcy lub odbiorcy. Kiedy informacje o nadawcy i odbiorcy s ju wprowadzone moesz wybra odpowiedni serwis i opcje serwisowe. Na ekranie wida równie pole uwagi klienta. Informacja tam wprowadzona pojawi si na fakturze za transport, ale moe by równie wykorzystywana do ledzenia przesyłki. Okno dodaj przesyłk Jeeli wprowadziłe adres nadawcy w ksice adresowej to moesz go tutaj wybra. Tak samo jak adres nadawcy moesz wybra osob kontaktow i jeden z pozostałych adresów( odbioru, dorczenia i dostarczenia), jeeli tylko istniej w ksice adresowej. Moesz równie doda adres klikajc na przycisk dodaj adres. Wybierz rodzaj transportu wraz z odpowiednim rodzajem przesyłki (dokumentow lub niedokumentow) np. Global Express Non Docs z opcji serwis. Po wybraniu i wprowadzeniu danych kliknij dalej, aby przej do okna szczegółowych informacji o przesyłce. Strona 27 / 36

28 Przewodnik Uytkownika Okno dodaj przesyłk szczegółowe informacje o przesyłce Uywajc klawiszy strzałek, TAB oraz SHIFT i TAB moesz si porusza po oknie informacji szczegółowych o przesyłce. Nacinij ENTER aby edytowa warto w podwietlonym polu, ESC aby anulowa wprowadzone zmiany w zmienianym polu. Naciskajc TAB zaakceptujesz zmiany i przejdziesz do nastpnego pola. Aby doda now lini towarow wcinij równoczenie CTRL i INS, wciskajc jednoczenie CTRL i DEL skasujesz wybran lini towarow. Jeeli naciniesz na przycisk Poradnik Pakowania, zostanie wywietlony przewodnik wyjaniajcy zasady pakowania przesyłek. Opcja sprawd cen pozwoli Ci na policzenie standardowej ceny za przesyłk. W kadej chwili moesz anulowa dodawanie przesyłki wciskajc jednoczenie CTRL i Q lub wybierajc opcj anuluj. Wciskajc Zapisz przydzielisz przesyłce numer i pojawi si ona w oknie Administratora wysyłek, wybieraj Drukuj dodatkowo wydrukujesz niezbdne dokumenty przewozowe. Jeeli przesyłka wymaga faktury eksportowej i opcja drukowania faktury jest włczona to zobaczysz nastpujcy komunikat: Wybierajc TAK zostaniesz przeniesiony do ekranu edycji faktury eksportowej, jeeli wybierzesz NIE faktura exportowa nie zostanie wydrukowana. Strona 28 / 36

29 Przewodnik Uytkownika Wypełnienie powyszych pól formularza spowoduje przygotowanie faktury eksportowej Proformy lub Handlowej w zalenoci od wpisanych informacji i nagłówka. Klikajc na przycisk deklaracja eksportowa moesz wprowadzi deklaracje dotyczc konkretnego towaru, kraju lub rodzaju faktury. Ekran deklaracji eksportowej Strona 29 / 36

30 Przewodnik Uytkownika,!#2= Jeeli potrzebujesz zmieni szczegóły dotyczce przesyłki moesz to zrobi do momentu, gdy nie wydrukowałe manifestu.,/*"2= Jeeli potrzebujesz zobaczy szczegóły dotyczce przesyłki moesz to zrobi klikajc t opcj. Ten sam efekt uzyskasz klikajc dwa razy na numer listu przewozowego wybranej przesyłki.,+!>2= Jeeli potrzebujesz usun szczegóły dotyczce przesyłki moesz to zrobi klikajc t opcj.,,'!!#!"#= Kiedy wprowadzisz ju wszystkie informacje o wysyłanej przesyłce, musisz wydrukowa do niej dokumentacj. Po wydrukowaniu dokumentacji upewnij si, e zostanie ona umieszczona na przesyłce tak, e wszystkie informacje bd widoczne i czytelne.,.'!!#!"#= Kiedy wprowadzisz ju wszystkie informacje o wysyłanej przesyłce, musisz wydrukowa do niej dokumentacj. Moe si zdarzy, e bdziesz potrzebował wydrukowa ponownie dokumentacj do tego włanie słuy ta opcja.,1 Przed przyjazdem kuriera konieczne jest wydrukowanie manifestu. Manifest jest dokumentem zawierajcym wszystkie informacje o wysyłanych danego dnia przesyłkach. Okno opcji drukuj manifest Strona 30 / 36

31 Przewodnik Uytkownika,3?* ( eby zaaranowa odbiór kuriera moesz klikn t opcj i wypełni odpowiednie pola, lub zadzwoni do Działu Obsługi Klienta. Okno opcji Odbiór Strona 31 / 36

32 Przewodnik Za pomoc tej opcji sprawdzisz cen za przesyłk wystarczy tylko wpisa kilka informacji. Okno opcji sprawd cen,b Opcja ta umoliwia sprawdzenie statusu wysłanej przez Ciebie przesyłki. Wystarczy zaznaczy wybran przesyłk i klikn t opcj ukae si nam ekran informujcy o aktualnym statusie przesyłki. Szczegóły ledzenia Strona 32 / 36

33 Przewodnik Uytkownika,?C Opcja ta umoliwia odwieenie danych widocznych na ekranie.,?"!#0" Na wysokoci" opcji odwie po prawej stronie mona zauway pole oczekujce. Jest to jedno z pól słuce do filtrowania danych widocznych w oknie administratora wysyłek. Po jego zaznaczeniu zobaczysz wszystkie przesyłki oczekujce na wydrukowanie dokumentacji przewozowej.,?# Obok pola oczekujce mona zauway pole oklejone. Jest to jedno z pól słuce do filtrowania danych widocznych w oknie administratora wysyłek. Po jego zaznaczeniu zobaczysz wszystkie przesyłki do których wydrukowano dokumentacj przewozow, ale nie wydrukowano manifestu.,+d 2 Po prawej stronie pola oklejone znajduje si pole wysłane. Jest to kolejne z pól słuce do filtrowania danych widocznych w oknie administratora wysyłek. Po jego zaznaczeniu zobaczysz wszystkie przesyłki do których wydrukowano dokumentacj przewozow oraz manifest.,,* Jeeli wysyłasz regularnie przesyłki, których szczegóły s w duej mierze te same, masz do dyspozycji 50 szablonów. Szablon pozwala Ci na zdefiniowanie dokładnie kadego szczegółu przesyłki i umoliwia łatwe przygotowanie regularnych wysyłek i tym samym bardzo oszczdza Twój czas. Moesz zmienia szablony po prostu klikajc dwukrotnie na którym z nich. Wszystkie szablony zobaczysz zaznaczajc opcje szablony znajdujc si na dolnej listwie Administratora wysyłek. Strona 33 / 36

34 Przewodnik Uytkownika.& 0 Moesz zapamita wszystkie adresy swoich kontrahentów tak aby nie trzeba było ich wpisywa od nowa przy wysyłaniu nastpnej przesyłki. Ksika adresowa główne okno Kliknij na strzałk do dołu aby wybra grup adresow z listy. Adresy s podzielone na cztery grupy nadawcy, odbiorcy, odbioru i dorczenia. Kliknij na wybran grup aby przeglda adresy w niej zapisane. Funkcja wyszukiwania pozwala na przeszukiwanie adresów. Przeszukiwanie bdzie si odbywało w aktualnie wybranej kolumnie, domylnie wybrana jest nazwa skrócona. Poniej zostan omówione poszczególne funkcje ksiki adresowej. Strona 34 / 36

35 Przewodnik Uytkownika.'# Funkcja ta jest dostpna dla kadej grupy adresowej, po wybraniu odpowiedniej grupy i klikniciu dodaj adres dodajemy adres do wybranej grupy. Dodaj adres Nazwa skrócona nadana przez Ciebie słuy do szybkiego zlokalizowania danego adresu. Nazwa skrócona moe by po prostu nazw firmy lub Twoim kodem kontrahenta, ale musi jednoznacznie identyfikowa adres w obrbie ksiki adresowej..!# Klikajc na opcj edytuj adres przeniesie Ci to do okna edycji adresu, moesz te dwukrotnie klikn na wybrany adres. Okno edycji umoliwia Ci zmian szczegółów wybranego adresu. Moesz te zarzdza osobami kontaktowymi wybierajc opcj zarzdzaj osobami kontaktowymi. Do danego adresu moesz zapisywa kilka osób kontaktowych. Dodaj osob kontaktow opcja ta pozwala na dodawanie kolejnych osób do danego adresu. Edytuj osob kontaktow tak jak w przypadku edycji adresu moemy wprowadza zmiany w danej osobie. Usu osob kontaktow usuwamy osob z naszej ksiki adresowej. Zaznacz / odznacz osob kontaktow z listy osób, które wprowadzilimy moemy wybra domyln osob, która bdzie pojawiała si w trakcie dodawania przesyłki w polu osoby kontaktowej. Odwie opcja ta odwiea dane widoczne na ekranie. Strona 35 / 36

36 Przewodnik Uytkownika.!> Zaznacz adres i kliknij usu adres aby skasowa adres. Jeeli chcesz usun kilka adresów jednoczenie, wcinij CTRL i klikaj na kadym adresie, który chcesz skasowa. Po zaznaczeniu adresów kliknij na usu adres..+c W grupie adresów nadawcy moesz wybra adres, który bdzie domylnie adresem nadawcy. Wystarczy zaznaczy wybrany adres i klikn na ustaw adres domylny. Od tej pory w momencie dodawania przesyłki zawsze w polu nadawca domylnie bdzie si pojawiał wybrany adres. Strona 36 / 36

ExpressShipper. Przewodnik Użytkownika Express Shipper 1.05.500

ExpressShipper. Przewodnik Użytkownika Express Shipper 1.05.500 ExpressShipper Przewodnik Użytkownika Express Shipper 1.05.500 Spis Treści 1. Minimalna konfiguracja 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Łatwe w obsłudze. Mnóstwo przydatnych funkcji. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy do krótkiego przewodnika po narzędziach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus Podręcznik użytkownika wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

EuroSoft Apteka. EuroSoft Sp z o.o Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22)

EuroSoft Apteka. EuroSoft Sp z o.o Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) EuroSoft Apteka I n st al a cj a p r o g r a m u EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl 1.05.2008r. programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

IMPORT EXPRESS ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

IMPORT EXPRESS ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA IMPORT EXPRESS ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA importexpressonline.dhl.com IMPORT EXPRESS ONLINE: - SZYBKO I PRAWIDŁOWO PRZYGOTUJESZ PRZESYŁKI - BĘDZIESZ NIMI SPRAWNIE ZARZĄDZAŁ - TWOJE KONTO JEST ZABEZPIECZONE,

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Systemu Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Systemu Symfonia Handel Podręcznik użytkownika wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Wysyłka... 3 1.1. Tworzenie listu przewozowego

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SERWIS 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SERWIS 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SERWIS 3 Spis treści WYMAGANIA SPRZĘTOWE:...3 INSTALACJA...3 INFORMACJE O PROGRAMIE...7 KONSTRUKCJA PROGRAMU...8 I. MENU PROGRAM...9 II. MENU BAZY DANYCH...14 1. Baza klientów...14

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo