Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11"

Transkrypt

1

2 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja Instalacja jednostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa Rejestracja Konfiguracja programu Dodawanie zakresu listów przewozowych System metryczny/brytyjski Importuj adres Eksport danych do pliku Backup i odtwarzanie Zarzdzanie towarami Zarzdzanie artykułami Ustawienia drukarek 18 Address Labels (Etykiety adresowe) 19 Commercial Invoice (Faktura eksportowa) 20 Con Note (List przewozowy) 21 Detailed Manifest (Manifest szczegółowy) 22 Summary Manifest (Manifest sumaryczny) Uaktualnienie programu Przegld funkcji a Dodaj przesyłk Edytuj przesyłk Zobacz przesyłk Usu przesyłk Drukuj dokumentacj Drukuj dokumentacj ponownie Manifest Odbiór Sprawd cen ledzenie Odwie Oczekujce 33 Strona 2 / 36

3 Przewodnik Uytkownika 5.13 Oklejone Wysłane Szablony Ksika adresowa Dodaj adres Edytuj adres Usu adres Ustaw adres domylny 36 Strona 3 / 36

4 Przewodnik Uytkownika!"# SYSTEM OPERACYJNY MINIMALNA KONFIGURACJA SPRZTOWA WYMAGANE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM ROZDZIELCZO EKRANU ZALECANA DRUKARKA INTERNET EXPLORER WINDOWS 95 WINDOWS 98 WINDOWS NT WINDOWS ME WINDOWS 2000 WINDOWS XP PENTIUM 233 MHZ, 64 MB RAMu 5 MB ( DLA WERSJI BAZOWEJ ) 800x600 MINIMALNA 1024x768 REKOMENDOWANA HEWLETT PACKARD LASERJET WERSJA 4.0 LUB PÓNIEJSZA Strona 4 / 36

5 Przewodnik Uytkownika $"# $"## a mona zainstalowa z dwóch ródeł internetu lub z płyty CD. Aby zainstalowa program z internetu naley go cign ze strony Znajduj si tam dwa pliki - polski pakiet jzykowy(espolishlangpack) oraz właciwy plik programu(). Płyt CD z tymi samymi plikami mona bezpłatnie uzyska kontaktujc si z lokalnym Działem Obsługi Klienta. Pliki z płyty CD powinny by przegrane na dysk twardy jest to warunek niezbdny do prawidłowej instalacji. Do zainstalowania programu w systemach operacyjnych Windows NT, Windows 2000, WindowsXP niezbdne s uprawnienia administracyjne. Instalacj zaczynamy od uruchomienia pliku. Aby zacz instalacj klikamy next. Zobaczymy ekran umowy licencyjnej. Po zapoznaniu si z umow i jej zaakceptowaniu wybieramy pole jak na poniszym rysunku i klikamy next. Strona 5 / 36

6 Przewodnik Uytkownika Nastpnie program poprosi nas o wybór rodzaju instalacji. Ten paragraf dotyczy instalacji jednostanowiskowej, dla której naley wybra opcj single user. W przypadku potrzeby instalacji wielostanowiskowej prosz przej do nastpnego paragrafu. Nastpnie zostaniemy poproszeni o wybór miejsca instalacji programu. Mamy do wyboru dwie opcje: Standard Install to default directory. Program zostanie zainstalowany w katalogu c:\program Files\TNT\Express Shipper Custom Specify install directories. Program poprosi o podanie cieki gdzie ma by zainstalowany. Strona 6 / 36

7 Przewodnik Uytkownika Po wybraniu katalogu instalacyjnego, ujrzymy poniszy ekran Klikamy Install aby rozpocz instalacj. Po poprawnym zainstalowaniu programu pojawi si ekran jak poniej Klikamy Finish- instalacja zakoczyła si powodzeniem. Po zainstalowaniu a konieczne jest zainstalowanie polskiego pakietu jzykowego(espolishlangpack). W tym celu klikamy na plik pakietu jzykowego i po chwili widzimy komunikat Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie programu. W tym celu wystarczy uruchomi plik rejestracyjny, który otrzymacie Pastwo mail-em po wypełnieniu formularza. Formularz ten dostpny jest na stronie internetowej klikajc zarejestruj si. Po poprawnym zarejestrowaniu wywietli si komunikat. Strona 7 / 36

8 Przewodnik Uytkownika $"# jest programem mogcym pracowa w architekturze klient-serwer, gdzie jeden serwer moe maksymalnie obsługiwa do 15 klientów. Minimalne wymagania co do komputera serwera to komputer klasy pentium MHz i 64 MB pamici operacyjnej. Instalacja wielostanowiskowa umoliwia współdzielenie bazy adresowej, a take historii wysyłek. Kady klient ma moliwo indywidualnego ustawienia profilu drukarek. Po uruchomieniu programu instalacyjnego i zaakceptowaniu umowy licencyjnej mamy moliwo wyboru rodzaju instalacji. Poniewa paragraf ten dotyczy instalacji wielostanowiskowej naley wybra opcj Multiuser. Na nastpnym ekranie bdziemy mieli do wyboru cztery opcje: 1.Connect workstation to existing data files opcja wybierana podczas dołczania klienta do ju istniejcego serwera 2.Install data files on the server - instalacja plików bazy danych na serwerze 3.Install data and program files on the server - instalacja plików bazy danych i samego programu na serwerze 4.Server standard - instalacja baz danych i programu w domylnym katalogu c:\program Files Strona 8 / 36

9 Przewodnik Uytkownika Connect workstation to existing data files Po zainstalowaniu programu Express Shipper w wersji serwer lub umieszczeniu plików baz danych w okrelonym katalogu dziki tej opcji mona dołczy komputer-klienta. Po wybraniu tej opcji program instalacyjny poprosi najpierw o wybranie katalogu w celu zainstalowania plików programu, a nastpnie zostaniemy poproszeni o wybranie lokalizacji plików baz danych (katalogu DB) zainstalowanych na serwerze lub innej lokalizacji Install data files on the server Instalacja plików bazy danych na serwerze. Po wybraniu tej opcji zostaniemy poproszeni o wskazanie lokalizacji w której chcemy zainstalowa pliki baz danych Install data and program files on the server Instalacja plików bazy danych i plików programu na serwerze. Program instalacyjny poprosi nas o wybór lokalizacji do zainstalowania plików programu, a nastpnie o katalog, w którym maj by zainstalowane pliki baz danych Server standard Instalacja plików bazy danych i plików programu na serwerze. Program instalacyjny wybierze domyln lokalizacj do zainstalowania plików programu oraz katalog, w którym maj by zainstalowane pliki baz danych. Przykładowa instalacja sieciowa składajca si z dwóch komputerów klienta i serwera. 1. INSTALACJA NA KOMPUTERZE SERWERZE Instalujemy a przy uyciu opcji MULTIUSER i wybieramy Install data and program files on the server wskazujemy katalog c:\tnt jako folder instalacji plików programu i dokładnie taki sam katalog jeeli chodzi o pliki baz danych. Udostpniamy wybrany przez nas katalog (c:\tnt) do sieci. Nastpnie instalujemy polski pakiet jzykowy oraz uruchamiamy plik rejestracyjny. 2. INSTALACJA NA KOMPUTERZE KLIENCIE Instalujemy a przy uyciu opcji MULTIUSER i wybieramy Connect workstation to existing data files wskazujemy katalog c:\tnt jako folder instalacji plików programu oraz katalog na serwerze udostpniony przez nas do sieci. Nastpnie instalujemy polski pakiet jzykowy. 3. Po skonfigurowaniu ustawienia drukarek na kadym z komputerów program jest gotowy do działania. Naley pamita o tym, e program na komputerze-kliencie bdzie działał tylko wtedy gdy komputer-serwer bdzie włczony. Strona 9 / 36

10 Przewodnik Uytkownika %#"# Do poprawnej pracy programu konieczna jest jego rejestracja. Rejestracji naley dokona na stronie internetowej, wypełniajc formularz znajdujcy si na stronie Po poprawnym zarejestrowaniu si na stronie internetowej, Twojemu zgłoszeniu zostanie przydzielony unikalny numer rejestracyjny. Numer ten bdzie równie numerem identyfikujcym Twój program. Nastpnie na podany w formularzu adres zostanie wysłany plik rejestracyjny. Po zainstalowaniu programu i uruchomieniu pliku rejestracyjnego pojawi si poniszy komunikat i jest gotowy do pracy. Strona 10 / 36

11 Przewodnik Uytkownika &!"#! Po uruchomieniu a widoczny jest główny ekran Administratora wysyłek W celu konfiguracji programu naley klikn na opcj konfiguracja Strona 11 / 36

12 Przewodnik Uytkownika '! (" Standardowo po zainstalowaniu programu i uruchomieniu pliku rejestracyjnego dostpny jest zakres numerów listów przewozowych. Po dodaniu kadej przesyłki, informuje nas stosownym komunikatem o iloci listów pozostałych do wykorzystania. Aby otrzyma now pul numerów listów przewozowych naley si skontaktowa z lokalnym Działem Obsługi Klienta. Do przydzielenia nowego zakresu listów konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego oraz numeru klienta. Numer rejestracyjny znajduje si w oknie dodawania zakresu listów przewozowych Nowy zakres listów przewozowych naley wprowadzi do powyszego okna. ")*# Opcja ta umoliwia zmian systemu wag i miar. Dostpne s dwa systemy brytyjski i metryczny. Domylnym systemem wag jest system metryczny. Strona 12 / 36

13 Przewodnik Uytkownika $!# Dziki tej opcji moliwy jest import adresów z pliku bezporednio do ksiki adresowej. moe importowa pliki txt i csv zapisane w nastpujcy sposób: Z listy rodzaj pliku wybieramy (CSV), klikamy na ikon trzech kropek i wybieramy ciek gdzie znajduje si plik do importu. Po wybraniu lokalizacji klikamy na Importuj. Pod oknem zaimportowanych adresów znajduj si informacj o ilociach przetworzonych i odrzuconych adresów. Adres do importu w formacie pliku (csv) Nr Nazwa Pola Typ Wielko Opis (liczba importowanych znaków) 1 ShortName Tekstowy 10 Nazwa skrócona 2 FullName Tekstowy 30 Pełna nazwa firmy 3 Line1 Tekstowy 30 1 sza linia adresowa 4 Line2 Tekstowy 30 2 sz linia adresowa 5 Line3 Tekstowy 30 3 sz linia adresowa 6 Town Tekstowy 30 Miasto 7 PostCode Tekstowy 9 Kod pocztowy 8 Province Tekstowy 30 Stan (Okrg, Województwo) 9 CountryCode Tekstowy 2 Dwuliterowy skrót kraju 10 CountryName Tekstowy 30 Nazwa kraju 11 Tel1 Tekstowy 7 Numer telefonu 12 Fax1 Tekstowy 9 Numer fax-u 13 Contact Tekstowy 22 Nazwisko kontaktowe 14 Account Tekstowy 9 Numer klienta w bazie TNT 15 VAT Tekstowy 20 Numer NIP-u 16 Tekstowy 50 Adres 17 AddType Tekstowy 1 Rodzaj adresu. (S,C,R,D) Strona 13 / 36

14 Przewodnik Uytkownika Rodzaje adresów: S=SENDER(NADAWCA), C=COLLECTION(ADR. ODBIORU), R=RECEIVER(ODBIORCA), D=DELIVERY(ADR. DOSTARCZENIA) Przykładowy adres do importu w formacie pliku (txt) "TNT","TNT EXPRESS WW","PILSUDSKIEGO 119","2 linia adresowa","3 linia adresowa", "MARKI","05-260","Mazowieckie","PL","Poland","telefon","fax","kontakt"," ", " "," ","S" +"! Ta opcja umoliwia eksport danych do pliku. Mona eksportowa zarówno dane z ksiki adresowej ( np. w celu ich importu do innej wersji a) jak i informacje dotyczce wysłanych przesyłek. Eksportujc dane o przesyłkach wystarczy tylko poda interesujcy nas przedział czasowy i nazw pliku docelowego. Dane zostan wyeksportowane w formacie czytanym przez Excela, dziki czemu bez problemów bdzie mona przygotowa np. zestawienie o wysłanych przesyłkach. Ekran opcji Eksportu danych do pliku Strona 14 / 36

15 Przewodnik Uytkownika,-"! oferuje moliwo zrobienia kopii zapasowej danych i odtworzenia ich w razie potrzeby. Aby wykona kopi zapasow danych naley skorzysta z przycisku backup.kopia danych domylnie zostanie zapisana w pliku pod nazw ESBACKUP poprzedzon aktualn dat. Okno opcji Backup i odtwarzanie Aby odtworzy dane z utworzonej kopii zapasowej naley zamkn a i uruchomi program ExpresShipper Backup and Restore (naley otworzy z menu Start/Wszystkie programy/tnt/expresshipper Backup and Restore), nastpnie klikn na odtwórz i wskaza ciek do pliku kopii zapasowej. Korzystajc z opcji Backup i odtwarzanie moesz równie naprawi uszkodzon baz danych. Aby naprawi baz naley uy przycisku napraw. Strona 15 / 36

16 Przewodnik Uytkownika./0 Opcja ta pozwala na wprowadzenie informacji o towarach, które wysyłasz za porednictwem TNT. Pozwoli Ci to na wybieranie towarów z listy podczas przygotowywania przesyłki. Te informacje bd widoczne na licie przewozowym. Nie bdzie konieczne wprowadzania tego za kadym razem. Moemy wprowadzi informacj o nazwie towaru jego wymiarach i wadze. Dodaj towar pozwala na dodawanie nowych towarów Edytuj towar moemy edytowa ju wprowadzony towar. Usu towar słuy do usuwania towarów. Ustaw domylny towar domylny towar bdzie wywietlał si podczas przygotowywania przesyłki. Odwie odwiea wywietlane informacj. Okno opcji Zarzdzania towarami Strona 16 / 36

17 Przewodnik Uytkownika 1/0!2 Podobnie jak w przypadku opcji zarzdzanie towarami opcja ta pozwala na zarzdzanie artykułami. Informacj te bd widoczne podczas przygotowywania faktury. Dodaj towar pozwala na dodawanie nowych towarów Edytuj towar moemy edytowa ju wprowadzony towar. Usu towar słuy do usuwania towarów. Ustaw domylny towar domylny towar bdzie wywietlał si podczas przygotowywania przesyłki. Odwie odwiea wywietlane informacj. Okno opcji zarzdzania artykułami. Strona 17 / 36

18 Przewodnik Uytkownika 3! Naley skonfigurowa odpowiednio program, aby wykorzystywał prawidłow drukark i podajnik. Ekran Opcji Ustawienia drukarek Na powyszym rysunku widzimy wszystkie dokumenty jakie mog by przygotowane przy pomocy a. Poniej okno ustawienia drukarki dla listu przewozowego. W oknie tym mona ustawi na jakiej drukarce dokument ma si drukowa, wielko papieru i podajnik a take orientacj papieru i marginesy. Okno to umoliwia równie wyłczenie drukowania dokumentu. Ekran ustawienia drukarki dla listu przewozowego Strona 18 / 36

19 Przewodnik Uytkownika 45*6 7 Etykieta adresowa Address Labels etykiety adresowe - znajduj si na niej dane o nadawcy, odbiorcy, serwisie, opcjach serwisowych, wadze przesyłki i iloci paczek wchodzcych w skład przesyłki. Liczba drukowanych etykiet zaley od iloci paczek wchodzcych w skład przesyłki tzn jeeli przesyłka składa si z dwóch paczek wydrukuj si dwie etykiety, jeeli z trzech to trzy. Nie jest wymagane drukowanie etykiet adresowych. Strona 19 / 36

20 Przewodnik Uytkownika 8" $9 "6:!7 Commercial Invoice faktura eksportowa. W zalenoci od sposobu wypełnienia, mona przygotowa faktur handlow lub Proform. Na fakturze eksportowej widniej dane o nadawcy, odbiorcy, rodzaju i iloci towaru, warto przesyłki, warunkach transportu wg Incoterms, celu wysyłki. Jeeli wystawiasz faktur eksportow samodzielnie lub przy uyciu innych programów, nie jest wymagane włczanie drukowania tego dokumentu. COMMERCIAL INVOICE Faktura eksportowa Strona 20 / 36

21 Przewodnik Uytkownika 8;65 7 Con Note list przewozowy, znajduj si na nim midzy innymi dane o nadawcy, odbiorcy, dacie odbioru, serwisie, opcjach serwisowych, wadze przesyłki i iloci paczek wchodzcych w skład przesyłki. Jest to podstawowy dokument przewozowy wykorzystywany w sieci TNT. Powinien by on drukowany w dwóch kopiach ( ilo kopii ustawiana w ustawieniach drukarek odpowiada iloci kompletów dwóch listów przewozowych, na który składa si list dla Urzdu Celnego tzw Customs Copy oraz list dla odbiorcy tzw Receivers Copy). Dokumenty te powinny by wrczone kurierowi w momencie odbioru przesyłki. List przewozowy Strona 21 / 36

22 Przewodnik Uytkownika ' 6 " (27 Detailed Manifest manifest szczegółowy jest to dokument drukowany na potrzeby wprowadzania danych do systemu TNT. Drukuj si na nim wszystkie dane o przesyłce wraz z dwuwymiarowym kodem pdf. Kod ten umoliwia nam bezbłdne i szybkie wprowadzenie informacji o danej przesyłce. Na kartce formatu A4 drukowane s dane o dwóch przesyłkach. Drukowanie tego dokumentu w jednej kopii jest konieczne. Dokument ten powinien by wrczony kurierowi w momencie odbioru przesyłki. Manifest szczegółowy Strona 22 / 36

23 Przewodnik Uytkownika! 6!"7 Summary Manifest manifest sumaryczny jest dokumentem drukowanym bezporednio przed przybyciem kuriera. Znajduj si na nim informacje o wszystkich wysyłanych przesyłkach z danego dnia, midzy innymi numery listów przewozowych, ilo przesyłek, ilo paczek, waga, dane odbiorcy, serwis oraz łczna ilo przesyłek, łczna ilo paczek i łczna waga. Dokument ten jest drukowany w dwóch egzemplarzach po jednym dla kuriera i nadawcy. Kurier podpisujc manifest szczegółowy kwituje odbiór, a nadawca potwierdza wysłanie, wszystkich paczek na nim si znajdujcych. Drukowanie tego dokumentu w dwóch kopiach jest konieczne. Manifest sumaryczny Strona 23 / 36

24 Przewodnik Uytkownika +!! Istnieje moliwo uaktualnienia Twojej wersji a. Aby to zrobi otwórz menu Start, Wszystkie programy, TNT i uruchom Update. Twój komputer połczy si za porednictwem internetu z serwisem słucym do aktualizacji a Strona 24 / 36

25 Przewodnik Uytkownika Po klikniciu na Show Updates poka Ci si uaktualnienia dostpne dla Twojej wersji a. Po klikniciu na wybrane uaktualnienie poka Ci si bardziej szczegółowe informacje na jego temat. Po kliniciu na Install rozpoczniesz instalacje uaktualnienia. Po zaaktualizowaniu programu naley pamita, aby pobra i zainstalowa najnowszy polski pakiet jzykowy. Strona 25 / 36

26 Przewodnik Uytkownika, 0!"# < Rozdział ten ma na celu zapoznanie ze wszystkimi funkcjami i oknami programu, które s dostpne dla uytkownika ze szczegółowymi opisami jak z nich korzysta. Moesz porusza si po programie posługujc si myszk bd klawiatur. Zrozumienie, jakie informacje i dokumenty s niezbdne do wysłania przesyłki jest kluczem do tego jak bardzo ułatwia Ci przygotowanie Twoich przesyłek. Przesyłka, aby mogła szybko i sprawnie trafi z jednego miejsca do drugiego za porednictwem TNT musi zawiera informacje o rodzaju i zawartoci, nadawcy, odbiorcy adresach odbioru lub dorczenia. Na przesyłce powinna by równie umieszczona informacja o iloci wysyłanych paczek, płatniku za transport wraz z numerem klienta w bazie TNT. Po wprowadzeniu tych wszystkich szczegółów dla przesyłki jest przydzielany unikalny numer, który jest póniej wykorzystywany do ledzenia przesyłki. Okno Administratora wysyłek Administrator wysyłek jest głównym ekranem a. Std moesz zarzdza wysyłkami i wszystkimi czynnociami dodatkowymi. Aby ułatwi przegldanie Twoich przesyłek, moesz zmienia kolejno ich wywietlania klikajc na nagłówki kolumn. Aby wyszuka przesyłk, kliknij na kolumn gdzie jest interesujca Ci słowo, nastpnie wprowad szukany wyraz i kliknij szukaj. Moesz te uy filtra dat. Wybierajc w oknach daty z zakresu, których przesyłki maj by wywietlane. Strona 26 / 36

27 Przewodnik Uytkownika,'#2= Aby wysła przesyłk, musisz najpierw wprowadzi kilka informacji. Wprowad adres nadawcy i odbiorcy. Wprowad adresy odbioru lub dorczenia tylko wtedy, gdy jest on róny od adresu nadawcy lub odbiorcy. Kiedy informacje o nadawcy i odbiorcy s ju wprowadzone moesz wybra odpowiedni serwis i opcje serwisowe. Na ekranie wida równie pole uwagi klienta. Informacja tam wprowadzona pojawi si na fakturze za transport, ale moe by równie wykorzystywana do ledzenia przesyłki. Okno dodaj przesyłk Jeeli wprowadziłe adres nadawcy w ksice adresowej to moesz go tutaj wybra. Tak samo jak adres nadawcy moesz wybra osob kontaktow i jeden z pozostałych adresów( odbioru, dorczenia i dostarczenia), jeeli tylko istniej w ksice adresowej. Moesz równie doda adres klikajc na przycisk dodaj adres. Wybierz rodzaj transportu wraz z odpowiednim rodzajem przesyłki (dokumentow lub niedokumentow) np. Global Express Non Docs z opcji serwis. Po wybraniu i wprowadzeniu danych kliknij dalej, aby przej do okna szczegółowych informacji o przesyłce. Strona 27 / 36

28 Przewodnik Uytkownika Okno dodaj przesyłk szczegółowe informacje o przesyłce Uywajc klawiszy strzałek, TAB oraz SHIFT i TAB moesz si porusza po oknie informacji szczegółowych o przesyłce. Nacinij ENTER aby edytowa warto w podwietlonym polu, ESC aby anulowa wprowadzone zmiany w zmienianym polu. Naciskajc TAB zaakceptujesz zmiany i przejdziesz do nastpnego pola. Aby doda now lini towarow wcinij równoczenie CTRL i INS, wciskajc jednoczenie CTRL i DEL skasujesz wybran lini towarow. Jeeli naciniesz na przycisk Poradnik Pakowania, zostanie wywietlony przewodnik wyjaniajcy zasady pakowania przesyłek. Opcja sprawd cen pozwoli Ci na policzenie standardowej ceny za przesyłk. W kadej chwili moesz anulowa dodawanie przesyłki wciskajc jednoczenie CTRL i Q lub wybierajc opcj anuluj. Wciskajc Zapisz przydzielisz przesyłce numer i pojawi si ona w oknie Administratora wysyłek, wybieraj Drukuj dodatkowo wydrukujesz niezbdne dokumenty przewozowe. Jeeli przesyłka wymaga faktury eksportowej i opcja drukowania faktury jest włczona to zobaczysz nastpujcy komunikat: Wybierajc TAK zostaniesz przeniesiony do ekranu edycji faktury eksportowej, jeeli wybierzesz NIE faktura exportowa nie zostanie wydrukowana. Strona 28 / 36

29 Przewodnik Uytkownika Wypełnienie powyszych pól formularza spowoduje przygotowanie faktury eksportowej Proformy lub Handlowej w zalenoci od wpisanych informacji i nagłówka. Klikajc na przycisk deklaracja eksportowa moesz wprowadzi deklaracje dotyczc konkretnego towaru, kraju lub rodzaju faktury. Ekran deklaracji eksportowej Strona 29 / 36

30 Przewodnik Uytkownika,!#2= Jeeli potrzebujesz zmieni szczegóły dotyczce przesyłki moesz to zrobi do momentu, gdy nie wydrukowałe manifestu.,/*"2= Jeeli potrzebujesz zobaczy szczegóły dotyczce przesyłki moesz to zrobi klikajc t opcj. Ten sam efekt uzyskasz klikajc dwa razy na numer listu przewozowego wybranej przesyłki.,+!>2= Jeeli potrzebujesz usun szczegóły dotyczce przesyłki moesz to zrobi klikajc t opcj.,,'!!#!"#= Kiedy wprowadzisz ju wszystkie informacje o wysyłanej przesyłce, musisz wydrukowa do niej dokumentacj. Po wydrukowaniu dokumentacji upewnij si, e zostanie ona umieszczona na przesyłce tak, e wszystkie informacje bd widoczne i czytelne.,.'!!#!"#= Kiedy wprowadzisz ju wszystkie informacje o wysyłanej przesyłce, musisz wydrukowa do niej dokumentacj. Moe si zdarzy, e bdziesz potrzebował wydrukowa ponownie dokumentacj do tego włanie słuy ta opcja.,1 Przed przyjazdem kuriera konieczne jest wydrukowanie manifestu. Manifest jest dokumentem zawierajcym wszystkie informacje o wysyłanych danego dnia przesyłkach. Okno opcji drukuj manifest Strona 30 / 36

31 Przewodnik Uytkownika,3?* ( eby zaaranowa odbiór kuriera moesz klikn t opcj i wypełni odpowiednie pola, lub zadzwoni do Działu Obsługi Klienta. Okno opcji Odbiór Strona 31 / 36

32 Przewodnik Za pomoc tej opcji sprawdzisz cen za przesyłk wystarczy tylko wpisa kilka informacji. Okno opcji sprawd cen,b Opcja ta umoliwia sprawdzenie statusu wysłanej przez Ciebie przesyłki. Wystarczy zaznaczy wybran przesyłk i klikn t opcj ukae si nam ekran informujcy o aktualnym statusie przesyłki. Szczegóły ledzenia Strona 32 / 36

33 Przewodnik Uytkownika,?C Opcja ta umoliwia odwieenie danych widocznych na ekranie.,?"!#0" Na wysokoci" opcji odwie po prawej stronie mona zauway pole oczekujce. Jest to jedno z pól słuce do filtrowania danych widocznych w oknie administratora wysyłek. Po jego zaznaczeniu zobaczysz wszystkie przesyłki oczekujce na wydrukowanie dokumentacji przewozowej.,?# Obok pola oczekujce mona zauway pole oklejone. Jest to jedno z pól słuce do filtrowania danych widocznych w oknie administratora wysyłek. Po jego zaznaczeniu zobaczysz wszystkie przesyłki do których wydrukowano dokumentacj przewozow, ale nie wydrukowano manifestu.,+d 2 Po prawej stronie pola oklejone znajduje si pole wysłane. Jest to kolejne z pól słuce do filtrowania danych widocznych w oknie administratora wysyłek. Po jego zaznaczeniu zobaczysz wszystkie przesyłki do których wydrukowano dokumentacj przewozow oraz manifest.,,* Jeeli wysyłasz regularnie przesyłki, których szczegóły s w duej mierze te same, masz do dyspozycji 50 szablonów. Szablon pozwala Ci na zdefiniowanie dokładnie kadego szczegółu przesyłki i umoliwia łatwe przygotowanie regularnych wysyłek i tym samym bardzo oszczdza Twój czas. Moesz zmienia szablony po prostu klikajc dwukrotnie na którym z nich. Wszystkie szablony zobaczysz zaznaczajc opcje szablony znajdujc si na dolnej listwie Administratora wysyłek. Strona 33 / 36

34 Przewodnik Uytkownika.& 0 Moesz zapamita wszystkie adresy swoich kontrahentów tak aby nie trzeba było ich wpisywa od nowa przy wysyłaniu nastpnej przesyłki. Ksika adresowa główne okno Kliknij na strzałk do dołu aby wybra grup adresow z listy. Adresy s podzielone na cztery grupy nadawcy, odbiorcy, odbioru i dorczenia. Kliknij na wybran grup aby przeglda adresy w niej zapisane. Funkcja wyszukiwania pozwala na przeszukiwanie adresów. Przeszukiwanie bdzie si odbywało w aktualnie wybranej kolumnie, domylnie wybrana jest nazwa skrócona. Poniej zostan omówione poszczególne funkcje ksiki adresowej. Strona 34 / 36

35 Przewodnik Uytkownika.'# Funkcja ta jest dostpna dla kadej grupy adresowej, po wybraniu odpowiedniej grupy i klikniciu dodaj adres dodajemy adres do wybranej grupy. Dodaj adres Nazwa skrócona nadana przez Ciebie słuy do szybkiego zlokalizowania danego adresu. Nazwa skrócona moe by po prostu nazw firmy lub Twoim kodem kontrahenta, ale musi jednoznacznie identyfikowa adres w obrbie ksiki adresowej..!# Klikajc na opcj edytuj adres przeniesie Ci to do okna edycji adresu, moesz te dwukrotnie klikn na wybrany adres. Okno edycji umoliwia Ci zmian szczegółów wybranego adresu. Moesz te zarzdza osobami kontaktowymi wybierajc opcj zarzdzaj osobami kontaktowymi. Do danego adresu moesz zapisywa kilka osób kontaktowych. Dodaj osob kontaktow opcja ta pozwala na dodawanie kolejnych osób do danego adresu. Edytuj osob kontaktow tak jak w przypadku edycji adresu moemy wprowadza zmiany w danej osobie. Usu osob kontaktow usuwamy osob z naszej ksiki adresowej. Zaznacz / odznacz osob kontaktow z listy osób, które wprowadzilimy moemy wybra domyln osob, która bdzie pojawiała si w trakcie dodawania przesyłki w polu osoby kontaktowej. Odwie opcja ta odwiea dane widoczne na ekranie. Strona 35 / 36

36 Przewodnik Uytkownika.!> Zaznacz adres i kliknij usu adres aby skasowa adres. Jeeli chcesz usun kilka adresów jednoczenie, wcinij CTRL i klikaj na kadym adresie, który chcesz skasowa. Po zaznaczeniu adresów kliknij na usu adres..+c W grupie adresów nadawcy moesz wybra adres, który bdzie domylnie adresem nadawcy. Wystarczy zaznaczy wybrany adres i klikn na ustaw adres domylny. Od tej pory w momencie dodawania przesyłki zawsze w polu nadawca domylnie bdzie si pojawiał wybrany adres. Strona 36 / 36

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL 1 / 40 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo