Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu"

Transkrypt

1 Wniosek o udzielenie Kredytu mieszkaniowego MdM rodzaj kredytu: wnioskowana kredytu w : nr wniosku..... liczba wnioskodawców: liczba gospodarstw domowych wnioskujących o kredyt: liczba i: nr Doradcy nr placówki Źródło informacji o kredycie: Wnioskodawcy są objęci małżeńską wspólnotą majątkową tak nie Nazwa promocji: Partner Sprzedaży: Dane Wnioskodawców Wnioskodawca / Poręczyciel Wnioskodawca / Poręczyciel Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały Stan cywilny zamężna/żonaty rozwiedziona/rozwiedziony Stan cywilny zamężna/żonaty rozwiedziona/rozwiedziony panna/kawaler wdowa/wdowiec w separacji panna/kawaler wdowa/wdowiec w separacji zameldowanie stałe czasowe zameldowanie stałe czasowe okres zameldowania pod wskazanym adresem: m- cy okres zameldowania pod wskazanym adresem: m-cy Tel. komórkowy: Tel. służbowy: SMS Tel. komórkowy: Tel. służbowy Tel. kom. służbowy: SMS Tel. kom. służbowy: e- mail wykształcenie średnie wyższe wykształcenie średnie wyższe podstawowe/gimnazjum zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjum zasadnicze zawodowe SMS SMS wykonywany zawód pracownik fizyczny przedsiębiorca wykonywany zawód pracownik fizyczny przedsiębiorca status zamieszkiwanego lokalu Dom własny Dom wynajęty status zamieszkiwanego lokalu Dom własny Dom wynajęty Mieszkanie własne / własnościowe Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie Mieszkanie kwaterunkowe rzeczywisty koszt utrzymania Dane dzieci Wnioskodawców Mieszkanie wynajęte Mieszkanie własne / własnościowe Mieszkanie wynajęte Przy rodzinie Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie Przy rodzinie Powierzchnia w m 2 : Mieszkanie kwaterunkowe Powierzchnia w m 2 : rzeczywisty koszt utrzymania 1

2 umowy najmu-dzierżawy wolny zawód renta kontrakt z tym samym kontrahentem umowy najmu-dzierżawy wolny zawód renta kontrakt z tym samym kontrahentem branża: działalność na własny rachunek branża: działalność na własny rachunek zmiany w działalności (w ciągu ostatnich 18 m-cy): wznowienie zmiany w działalności (w ciągu ostatnich 18 m-cy): wznowienie nazwa banku: nazwa banku: forma opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych forma opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zaliczki uproszczone) (zaliczki uproszczone) o dzieło inne jakie prowadzona od: łączny nieprzerwany staż pracy do dnia złożenia o dzieło Inne jakie prowadzona od: m-cy łączny nieprzerwany staż pracy do dnia złożenia staż u poprzedniego pracodawcy: m-cy staż u poprzedniego pracodawcy: m-cy Obciążenia (karty kredytowe, limity odnawialne, kredyty, inne) posiadane w Bankach oraz innych podmiotach, nie będących Bankami a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek Obciążenia (karty kredytowe, limity odnawialne, kredyty, inne), posiadane w Bankach oraz innych podmiotach, nie będących Bankami a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek (nie dotyczy zobowiązań konsolidowanych i refinansowanych, w razie konsolidacji należy wypełnić (nie dotyczy zobowiązań konsolidowanych i refinansowanych, w razie konsolidacji należy wypełnić Zestawienie zobowiązań podlegających konsolidacji ) z Banków i nie tylko Zestawienie zobowiązań podlegających konsolidacji ) (, ilość dni) kredytu/limitu kredytu/limitu zadłużenia zadłużenia raty raty kredytu/limitu (, ilość dni) kredytu/limitu zadłużenia zadłużenia raty raty (, ilość dni) (, ilość dni) m- cy 2

3 kredytu/limitu (, ilość dni) kredytu/limitu zadłużenia zadłużenia raty raty (, ilość dni) inne obciążenia regularne: inne obciążenia regularne: środki pieniężne na rachunkach w : papiery wartościowe w : środki pieniężne na rachunkach w : papiery wartościowe w : samochód tak nie lokal mieszkalny samochód tak nie lokal mieszkalny działka budowlana działka budowlana posiadany ROR, na który tak nieruchomość posiadany ROR, na który tak nieruchomość komercyjna nie komercyjna nie Dane Wnioskodawców (wypełnić tylko w przypadku ilości wnioskodawców > 2) Wnioskodawca / Poręczyciel Wnioskodawca / Poręczyciel Stan cywilny zamężna/żonaty rozwiedziona/rozwiedziony Stan cywilny zamężna/żonaty rozwiedziona/rozwiedziony panna/kawaler wdowa/wdowiec w separacji panna/kawaler wdowa/wdowiec w separacji zameldowanie stałe czasowe zameldowanie stałe czasowe okres zameldowania pod wskazanym adresem: m-cy okres zameldowania pod wskazanym adresem: m-cy nr domu/nr mieszkania: Tel. komórkowy: nr domu/nr mieszkania: SMS Tel. komórkowy: SMS Tel. służbowy: Tel. służbowy Tel. kom. służbowy: SMS Tel. kom. służbowy: SMS e- mail wykształcenie średnie wyższe wykształcenie średnie wyższe podstawowe/gimnazjum zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjum zasadnicze zawodowe wykonywany zawód pracownik fizyczny przedsiębiorca wykonywany zawód pracownik fizyczny przedsiębiorca 3

4 status zamieszkiwanego lokalu Dom własny Dom wynajęty status zamieszkiwanego lokalu Dom własny Dom wynajęty Mieszkanie własne / własnościowe Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie Mieszkanie kwaterunkowe Mieszkanie wynajęte Przy rodzinie Powierzchnia w m 2 : Mieszkanie własne / własnościowe Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie Mieszkanie kwaterunkowe Mieszkanie wynajęte Przy rodzinie Powierzchnia w m 2 : rzeczywisty koszt utrzymania wolny zawód umowy najmudzierżawy renta rzeczywisty koszt utrzymania wolny zawód kontrakt z tym samym kontrahentem branża: działalność na własny rachunek branża: zmiany w działalności (w ciągu ostatnich 18 m-cy): nazwa banku wznowienie zmiany w działalności (w ciągu ostatnich 18 m-cy): nazwa banku umowy najmu-dzierżawy renta kontrakt z tym samym kontrahentem działalność na własny rachunek wznowienie forma opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych forma opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zaliczki uproszczone) (zaliczki uproszczone) o dzieło inne jakie prowadzona od: łączny nieprzerwany staż pracy do dnia złożenia m-cy o dzieło inne jakie prowadzona od: łączny nieprzerwany staż pracy do dnia złożenia staż u poprzedniego pracodawcy: m-cy staż u poprzedniego pracodawcy: m-cy Obciążenia (karty kredytowe, limity odnawialne, kredyty, inne), posiadane w Bankach oraz innych podmiotach, nie będących Bankami a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek (nie dotyczy zobowiązań konsolidowanych i refinansowanych, w razie konsolidacji należy wypełnić Zestawienie zobowiązań podlegających konsolidacji ) Obciążenia (karty kredytowe, limity odnawialne, kredyty, inne), posiadane w Bankach oraz innych podmiotach, nie będących Bankami a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek (nie dotyczy zobowiązań konsolidowanych i refinansowanych, w razie konsolidacji należy wypełnić Zestawienie zobowiązań podlegających konsolidacji ) kredytu/limitu zadłużenia raty (, ilość dni) kredytu/limitu zadłużenia raty kredytu/limitu (, ilość dni) kredytu/limitu zadłużenia zadłużenia raty raty (, ilość dni) (, ilość dni) m-cy 4

5 kredytu/limitu (, ilość dni) kredytu/limitu zadłużenia zadłużenia raty raty (, ilość dni) inne obciążenia regularne: inne obciążenia regularne: środki pieniężne na rachunkach w : papiery wartościowe w : środki pieniężne na rachunkach w : papiery wartościowe w : samochód tak nie samochód tak nie lokal mieszkalny lokal mieszkalny posiadany ROR, na który tak działka budowlana posiadany ROR, na który tak działka budowlana nieruchomość komercyjna nieruchomość komercyjna nie nie Cel kredytowania i kredyt zakup nieruchomości Cena: w tym z kredytu: rynek pierwotny deweloper spółdzielnia firma (inwestor zastępczy): adres inwestora zastępczego: Marża: % Kwota kredytu: Wniesiony wkład własny w kredytowaną inwestycję poniesiony w gotówce w innej formie do wniesienia przed uruchomieniem w gotówce w innej formie do wniesienia po uruchomieniu w gotówce w innej formie dofinansowanie wkładu własnego pochodzące z rządowego programu MdM uruchomienie jednorazowo w transzach, liczba transz: jeżeli uruchomienie w transzach karencja jest obligatoryjna do m-ca po uruchomieniu ostatniej transzy system spłaty raty malejące raty równe (annuitetowe) waluta kredytu: dzień spłaty okres spłaty: (minimalny okres spłaty 180 m-cy) m-cy Zabezpieczenie kredytu zabezpieczenia docelowe hipoteka na nieruchomości kredytowanej (należy wypełnić pole przedmiot ustanowienia hipoteki) hipoteka na innej nieruchomości (należy wypełnić pole: nieruchomość kredytowana oraz pole: przedmiot ustanowienia hipoteki nieruchomość kredytowana nr KW: wartość nieruchomości (zabezpieczenia): nr domu / nr mieszkania: rodzaj nieruchomości nr ewidencji gruntów: lokal mieszkalny powierzchnia działki: m 2 pow. użytkowa lokalu/domu: m 2 data zakończenia inwestycji: przedmiot ustanowienia hipoteki działka budowlana nr KW: wartość nieruchomości (zabezpieczenia): nr ewidencji gruntów: status prawny własność spółdzielcze własnościowe prawo użytkowanie wieczyste rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny działka budowlana nieruchomość komercyjna 2 pow. użytkowa powierzchnia działki: m lokalu/domu: status księgi wieczystej dla nieruchomości zabezpieczającej Sąd Rejonowy (Wydział) w: dla nieruchomości dla inwestycji nr wniosku dla KW w trakcie wyodrębniania: hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej tak nie imię i nazwisko: jeśli tak, dane osoby trzeciej adres: brak m 2 data zakończenia inwestycji: w trakcie wyodrębniania nr KW: data złożenia wniosku: ubezpieczenie nieruchomości tak nie ubezpieczenie na życie tak nie ubezpieczenie grupowe Kredytobiorców w Euro Bank S.A. cesja praw z polisy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego nazwa T.U. zabezpieczenia przejściowe ubezpieczenia: ubezpieczenie ważne do: inne, jakie: ubezpieczenie grupowe Kredytobiorców w Euro Bank S.A. cesja praw z polisy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego nazwa T.U. ubezpieczenia: ubezpieczenie ważne do: 5

6 Oświadczenia Wnioskodawców Po 1990 roku nie wobec mnie postępowania egzekucyjnego kredytów czy pożyczek Jeśli tak jakim postanowieniem i kiedy zakończono: Po 1990 roku wobec mojej osoby postępowanie karne o czyn z art. 297 Kodeksu karnego <imię, nazwisko> nie <imię, nazwisko> <imię, nazwisko> <imię, nazwisko> nie nie nie Zgody i oświadczenia Wnioskodawców / Poręczycieli I. Wnioskodawca / Poręczyciel oświadcza, iż : 1. wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załączonych dokumentach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 2. jest świadomy, że błędne lub nieścisłe informacje podane we wniosku lub załączonych dokumentach, celowo lub na skutek niedbałości, mogą spowodować odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki hipotecznej albo wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 72 (dalej zwany Bankiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w następujących celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy, oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane te zostaną przekazane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (dalej zwanej BIK S.A.)a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. 4. został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania. 5. Został poinformowany, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez BIK S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 6. Upoważnia Bank do wystąpienia za pośrednictwem BIK S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach wnioskodawcy powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 81 poz. 530);. 7. w razie konieczności przeprowadzenia kontroli nieruchomości mającej stanowić przedmiot ustanowienia hipoteki pokryje koszty związane z tymi czynnościami, zgodnie ze stawkami określonymi w Tabeli obowiązującej w Banku. II. Oświadczam, iż powyższe dane podałem/am dobrowolnie w celu dokonania czynności bankowych objętych niniejszym wnioskiem, przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym oraz wewnętrzną procedurą Euro Banku S.A. III. Zapoznałem/am się z treścią art Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) stanowiącego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku ( ) kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, ( ) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, ( ),podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oświadczenia dodatkowe: I. Wnioskodawca/ Poręczyciel wyraża zgodę na udostępnienie przez Bank, danych osobowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę bankową: Towarzystwu Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4; Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1; Sogecap S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 16; Sogecap Risiquer Divers SA Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 16; oraz na przetwarzanie przez te podmioty swoich danych osobowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę bankową, w celu oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego oraz objęcia Wnioskodawcy ochroną ubezpieczeniową. II. III. IV. wyraża zgodę na potwierdzenie przez Bank oraz podmioty wskazane w Oświadczeniach dodatkowych w pkt. I prawdziwości podanych danych oraz ich aktualności w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Wnioskodawca/ Poręczyciel: Imię i Nazwisko wyraża zgodę nie wyraża zgody na zamieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych Banku dla celów promocyjnych i marketingowych Banku, podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług bankowych oraz innych podmiotów, z którymi Bank współpracuje przy sprzedaży ich produktów i usług, a także na otrzymywanie informacji handlowej np. o świadczonych usługach i oferowanych produktach, propozycji udziału w promocjach, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego oraz na posłużenie się przez Bank innymi środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy, w tym również po wygaśnięciu niniejszej umowy. Wnioskodawca/ Poręczyciel oświadcza, że: Imię i Nazwisko jest nie jest akcjonariuszem Euro Bank SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy św. Mikołaja 72 lub członkiem zarządu, rady nadzorczej lub osobą zatrudnioną w podmiocie dominującym wobec Euro Bank SA. V. Wnioskodawca/ Poręczyciel oświadcza, że, zgodnie z a Art. 105 a ust 2 Ustawy Prawo Bankowe, w przypadku zawarcia zobowiązania będącego przedmiotem niniejszego wniosku: Imię i Nazwisko wyraża zgodę nie wyraża zgody na przetwarzanie danych o przedmiotowym zobowiązaniu w celach weryfikacji zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego również po jego wygaśnięciu. Niniejsza zgoda może być w każdym czasie odwołana. Euro Bank S. A. informuje, iż ma prawo odmówić udzielenia kredytu lub pożyczki bez wskazania przyczyny. data i podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela data i podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela data i podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela data i podpis Wnioskodawcy / Poręczyciela podpis pracownika Banku: miejscowość i data przyjęcia wniosku: adnotacje: (1/1c/2014) 6

Wniosek kredytowy nr...

Wniosek kredytowy nr... Wniosek kredytowy nr... Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE. Słownie:... złotych

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE. Słownie:... złotych Załącznik nr 2 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO-ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY* Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo