Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)..."

Transkrypt

1 Poznań, dnia... KARTA INFORMACYJNA nr.. Punkt ul. Staszica Rodzaj kredytu: gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny obrotowy inwestycyjny inny (jaki):... Liczba wnioskodawców:... Liczba poręczycieli:... Wnioskowana kwota kredytu w PLN:... DANE WNIOSKODAWCY Imię: Nazwisko: Data urodzenia: - - Miejsce urodzenia: Nazwisko rodowe: Imiona rodziców: PESEL: Obywatelstwo: Nazwisko rodowe matki: NIP dowód osobisty (seria i numer). data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... prawo jazdy (seria i numer)... terminowo (data ważności)... bez terminowo karta pobytu (seria i numer)... terminowo (data ważności)... bez terminowo legitymacja ubezpieczeniowa (seria i numer)... Wykształcenie Stan cywilny Powiązania finansowe Relacja między poręczycielami Stosunek do służby wojskowej podstawowe średnie zawodowe wyższe wyższe magisterskie wolny/a żonaty/ta wdowiec/wdowa rozwiedziony/rozwiedziona separacja wspólność majątkowa rozdzielność majątkowa nie dotyczy małżeństwo rodzice/dzieci rodzeństwo związek nieformalny brak pokrewieństwa uregulowany nieuregulowany nie dotyczy Adres zameldowania Zameldowanie: stałe czasowe Okres zameldowania pod wskazanym adresem:... lat... m- cy

2 Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Status zamieszkiwanego lokalu Rzeczywisty koszt utrzymania nieruchomości(najem, czynsz, woda, gaz, prąd):... PLN Tel. domowy Tel. komórkowy Tel. służbowy E - mail mieszkanie własne / własnościowe mieszkanie wynajęte mieszkanie spółdzielcze lokatorskie przy rodzinie mieszkanie kwaterunkowe Wykonywany zawód Stanowisko ŹRÓDŁO DOCHODÓW umowa o pracę umowa najmu dzierżawy umowa zlecenie / o dzieło renta/emerytura działalność gospodarcza Działalność gospodarcza Status prawny kontrakt z tym samym kontrahentem działalność na własny rachunek branża: Spółka S.A. Spółka Cywilna Spółka z o.o. Spółka Jawna Jedno osobowa działalność gospodarcza Jednostka budżetowa inne (jakie) działalność gospodarcza wolny zawód umowy cywilno prawne kontrakt menadżerski działalność rolnicza Pełna nazwa firmy Siedziba firmy (adres) Tel. do firmy Okres prowadzenia / data rozpoczęcia dział.

3 EKD działalności gospodarczej:... NIP Wysokość składki ZUS: Nazwa banku: REGON / Podatek: Czy dochody są przelewane na konto? tak nie Zmiany w działalności (w ciągu ostatnich 18 m- cy):... wznowienie, wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy zawieszenie działalności zaprzestanie zmiany w EKD inne: Forma opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany karta podatkowa uproszczone) DOCHODY Średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3, 6 lub 12 m -cy KPiR zasady ogólne zasady ogólne (zaliczki Średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 3, 6 lub 12 m -cy Całkowity staż pracy: Poprzednie miejsce pracy (jeżeli staż pracy u aktualnego pracodawcy jest krótszy niż 3 mies.) Nazwa zakładu: Stanowisko: Tel. do firmy: Staż u poprzedniego pracodawcy: MAJĄTEK WNIOSKODAWCY Środki pieniężne na rachunku w PLN: Papiery wartościowe w PLN: Nieruchomości: dom bliźniaczy dom wolnostojący dom szeregowy lokal mieszkalny działka budowlana adaptacja nieruchomość komercyjna Samochód: tak nie Posiadany ROR, na który wpływa wynagrodzenie: tak nie Nazwa Banku: Nr konta:

4 ZABEZPIECZENIE KREDYTU Zabezpieczenie docelowe Nieruchomość kredytowana hipoteka na nieruchomości kredytowanej hipoteka na innej nieruchomości Wartość nieruchomości(zabezpieczeni a):... PLN Nr domu/nr lokalu: Nr ewidencji gruntów: Rodzaj nieruchomości: dom bliźniaczy dom wolno stojący dom szeregowy lokal mieszkalny działka budowlana adaptacja Powierzchnia działki: Przedmiot ustanowienia hipoteki Pow. Użytkowa lokalu / domu: Wartość nieruchomości(zabezpieczeni a):...pln Nr domu/nr lokalu: Nr ewidencji gruntów: Status prawny własność spółdzielcze własnościowe prawo użytkowanie wieczyste Rodzaj nieruchomości: dom bliźniaczy dom wolno stojący dom szeregowy lokal mieszkalny działka budowlana adaptacja Powierzchnia działki: Pow. Użytkowa lokalu / domu: Księga wieczysta dla nieruchomoś ci dla inwestycji brak w trakcie wyodrębnieni a Sąd rejonowy (wydział) w:..... Nr wniosku dla KW w trakcie wyodrębnienia: Data złożenia wniosku:... Hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej tak nie Imię i nazwisko: jeśli tak, dane osobowe osoby trzeciej Pesel: Adres: Ubezpieczenie nieruchomości: tak nie Nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego: Kwota ubezpieczenia: Ubezpieczenie ważne do:

5 OŚWIADCZENIE KLIENTA Niniejszym oświadczam, że dokumenty dostarczone przeze mnie w celu ubiegania się o kredyt/pożyczkę są kopiami, a ich treści zawierają informacje zgodne z prawdą, a także oświadczenia złożone przeze mnie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadom/a, że ponoszę wyłączną odpowiedzialność przed Bankiem, a także innymi instytucjami Prawnymi za prawdziwość przekazanych dokumentów i oświadczeń złożonych przeze mnie przed Pośrednikiem i Bankiem. Jestem świadom/a, że Bank wykorzysta je do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia mi kredytu/pożyczki. Jestem świadom/a, że informacje i dokumenty niezgodne ze stanem faktycznym mogą spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Dodatkowo wyrażam zgodę na przechowywanie załączonych dokumentów (w tym kserokopii dowodu osobistego) do niniejszego wniosku przez pośrednika w celach przedstawienia oferty kredytowej. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu weryfikacji kredytowej zamieszczonych w powyższym formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). W przypadku podania danych nie zgodnych z prawdą Firma C-Inwest A. Jaworski zastrzega sobie prawo do obciążenia wnioskodawcy kwotą 100 pln netto z tytułu kosztów poniesionych na weryfikację danych klienta w bazach BIK, BIG, ZBP, KRD, Info Monitor.... data i czytelny podpis klienta

Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu

Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu Wniosek o udzielenie Kredytu mieszkaniowego MdM rodzaj kredytu: wnioskowana kredytu w : nr wniosku..... liczba wnioskodawców: 1 2 3 4 liczba gospodarstw domowych wnioskujących o kredyt: 1 2 3 4 liczba

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej

Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej Nr wniosku: Nr doradcy: Rodzaj kredytu: mieszkaniowy konsolidacyjny pożyczka hipoteczna Liczba wnioskodawców: 1 2 3 4 Liczba gospodarstw domowych wnioskujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Numer wniosku kredytowego... Data przyjęcia... Promocja: nie 1 / tak 1 (jaka?).. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH: Wnioskodawca I / Poręczyciel I ¹ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA

ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA A. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko Wnioskodawcy Pesel Nr klienta (wypełnia Polfinans) 1. 2. 3. 4. B. INFORMACJE O KREDYCIE nowy refinansowy konsolidacyjny wnioskowana całkowita kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Klienta

Formularz danych Klienta Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania ów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom detalicznym w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek kredytowy nr...

Wniosek kredytowy nr... Wniosek kredytowy nr... Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych Numer podmiotu... Data wpływu... Konto. Numer w rejestrze... Oddział w WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik nr 1 do Metryki - Kredyt konsolidacyjny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI BANK SPÓŁDZELCZY W ŻOŁYN.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Słownie:... Kwota kredytu:.. PLN...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1 do Metryki Uniwersalny kredyt hipoteczny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo