Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej"

Transkrypt

1 Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej Nr wniosku: Nr doradcy: Rodzaj kredytu: mieszkaniowy konsolidacyjny pożyczka hipoteczna Liczba wnioskodawców: Liczba gospodarstw domowych wnioskujących o kredyt: Liczba poręczycieli: Źródło informacji o kredycie: nr placówki: Nazwa promocji: Partner Sprzedaży: Dane wnioskodawców (w przypadku, gdy o kredyt wnioskuje więcej niż 2 wnioskodawców, do wniosku należy dołączyć załącznik A) Wnioskodawca / Wnioskodawca / Wnioskodawca objęty małżeńską wspólnotą majątkową tak nie Wnioskodawca objęty małżeńską wspólnotą majątkową tak nie Imię i nazwisko: PESEL: nazwisko rodowe: imiona rodziców: nazwisko rodowe matki: data urodzenia: kraj i miejsce urodzenia: kraj zamieszkania: Typ dokumentu Tożsamości, seria i nr: Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym dzieci): Imię i nazwisko: PESEL: nazwisko rodowe: imiona rodziców: nazwisko rodowe matki: data urodzenia: kraj i miejsce urodzenia: kraj zamieszkania: Typ dokumentu Tożsamości, seria i nr: Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym dzieci): Stan cywilny zamężna/żonaty rozwiedziona/rozwiedziony Stan cywilny zamężna/żonaty rozwiedziona/rozwiedziony panna/kawaler wdowa/wdowiec w separacji panna/kawaler wdowa/wdowiec w separacji zamieszkania zamieszkania Zamieszkanie stałe czasowe Zamieszkanie stałe czasowe korespondencyjny jak wyżej korespondencyjny jak wyżej Tel. domowy: Tel. komórkowy: Tel. domowy: Tel. komórkowy: wykształcenie podstawowe/gimnazjum średnie wykształcenie podstawowe/gimnazjum średnie zasadnicze zawodowe wyższe zasadnicze zawodowe wyższe stanowisko pracownik fizyczny przedsiębiorca pracownik fizyczny przedsiębiorca pracownik umysłowy pracownik wysoko wykwalifikowany pracownik umysłowy pracownik wysoko wykwalifikowany student pobierający świadczenie student pobierający świadczenie Status zamieszkiwanego lokalu Mieszkanie wynajęte Status zamieszkiwanego lokalu Mieszkanie wynajęte Mieszkanie własne/własnościowe Dom własny Przy rodzinie Mieszkanie własne/własnościowe Dom własny Przy rodzinie

2 Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie Dom wynajęty Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie Dom wynajęty Mieszkanie kwaterunkowe Mieszkanie kwaterunkowe Rzeczywisty koszt utrzymania nieruchomości: (najem, czynsz, woda, prąd, gaz) Rzeczywisty koszt utrzymania nieruchomości: (najem, czynsz, woda, prąd, gaz) Źródła dochodów (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź oznaczająć cyframi przybliżone pierwszeństwo źródeł ze względu na wielkość uzykiwanego dochodu) Źródła dochodów (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź oznaczająć cyframi przybliżone pierwszeństwo źródeł ze względu na wielkość uzykiwanego dochodu) umowa o pracę działalność gospodarcza renta umowa o pracę działalność gospodarcza renta działalność gospodarcza wolny zawód emerytura działalność gospodarcza wolny zawód emerytura umowy najmu-dzierżawy umowy cywilno-prawne umowy najmu-dzierżawy umowy cywilno-prawne działalność rolnicza działalność rolnicza Dochody Dochody Wnioskodawca / Wnioskodawca / Wnioskodawca / Wnioskodawca / Łączny staż pracy do dnia złożenia wniosku (dopuszczalna przerwa w zatrudnieniu 31 dni) m-cy Łączny staż pracy do dnia złożenia wniosku (dopuszczalna przerwa w zatrudnieniu 31 dni) m-cy Obciążenia (karty kredytowe, limity odnawialne, kredyty, inne), posiadane w Bankach oraz innych podmiotach, nie będących Bankami a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek. Nie dotyczy zobowiązań konsolidowanych i refinansowanych. Obciążenia (karty kredytowe, limity odnawialne, kredyty, inne), posiadane w Bankach oraz innych podmiotach, nie będących Bankami a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek. Nie dotyczy zobowiązań konsolidowanych i refinansowanych. Obciążenia kredyt/pożyczka limit odnawialy w ROR Obciążenia kredyt/pożyczka limit odnawialy w ROR Karta kredytowa inne: Karta kredytowa inne: Obciążenia kredyt/pożyczka limit odnawialy w ROR Obciążenia kredyt/pożyczka limit odnawialy w ROR Karta kredytowa inne: Karta kredytowa inne:

3 Obciążenia kredyt/pożyczka limit odnawialy w ROR Obciążenia kredyt/pożyczka limit odnawialy w ROR Karta kredytowa inne: Karta kredytowa inne: Suma wydatków na życie: (inne niż mieszkaniowe, np. żywność, samochód, telefon) Suma wydatków na życie: (inne niż mieszkaniowe, np. żywność, samochód, telefon) Inne obciążenia regularne: Inne obciążenia regularne: Alimenty: Alimenty: Majątek Wnioskodawcy/a Środki pieniężne na rachunkach w : Papiery wartościowe w : Samochód TAK, rok produkcji. NIE Majątek Wnioskodawcy/a Środki pieniężne na rachunkach w : Papiery wartościowe w : Samochód TAK, rok produkcji. NIE Nieruchomości Dom bliźniaczy Dom szeregowy Nieruchomości Dom bliźniaczy Dom szeregowy Dom wolnostojący Lokal mieszkalny Działka budowlana Nieruchomość komercyjna Cel kredytowania i kredyt Dom wolnostojący Lokal mieszkalny Działka budowlana Nieruchomość komercyjna Zakup nieruchomości na rynku wtórnym Cena: w tym z kredytu: Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym Cena: w tym z kredytu: Budowa domu Koszt całkowity: w tym z kredytu: Rozbudowa, przebudowa, adaptacja Koszt całkowity: w tym z kredytu: Remont, wykończenie, modernizacja Koszt całkowity: w tym z kredytu: Refinansowanie wydatków mieszkaniowych (np. wkładu własnego, zadatku): Kwota: Refinansowanie kredytu mieszkaniowego z innego Banku 5% rezerwy finansowej Kwota: Konsolidacja zobowiązań 5% rezerwy finansowej Kwota: Cel dowolny Kwota: Razem kwota kredytu przeznaczona na powyższe cele Kwota: Inne koszty Prowizja przygotowawcza: kredytowana niekredytowana Prowizja agencji nieruchomości: kredytowana niekredytowana Koszt wyceny nieruchomości: refinansowane Koszty sądowe: refinansowane Koszt ubezpieczenia nieruchomości: kredytowane niekredytowane okres wariant. Koszt ubezpieczenia na życie: kredytowane niekredytowane okres wariant. Koszt ubezpieczenia utraty pracy: kredytowane niekredytowane okres wariant. Koszty notarnialne: refinansowane Inne koszty, jakie: Razem inne koszty: Dodatkowe produkty obniżające marżę kredytu/pożyczki ROR z wpływem wynagrodzenia Karta kredytowa

4 Dodatkowe produkty obniżające prowizję kredytu/pożyczki Ubezpieczenie na życie z oferty Banku Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy z oferty Banku Lokata na 12 miesięcy TFI na 12 miesięcy Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy z oferty Banku MARŻA w % Razem wnioskowana kwota kredytu: Wniesiony wkład Poniesiony w gotówce w innej formie Własny w Kredytowaną Do wniesienia przed uruchomieniem w gotówce w innej formie inwestycję Do wniesienia po uruchomieniu w gotówce w innej formie Uruchomienie jednorazowo w transzach, liczba transz: jeżeli uruchomienie w transzach karencja jest obligatoryjna do m-ca po uruchomieniu ostatniej transzy System spłaty raty równe (annuitetowe) raty malejące Okres spłaty: m-cy Dzień spłaty: Wnioskowane parametry karty kredytowej (wypełnić w przypadku wniosku wspólnego o kredyt hipoteczny oraz kartę kredytową) Imię i nazwisko wnioskodawcy kredytu hipotecznego wnioskującego o kartę kredytową Rodzaj karty: Wnioskowana kwota limitu kredytowego: Koniec cyklu rozliczeniowego: Dzienny limit transakcji gotówkowych: (limit nie będzie wyższy niż limit gotówkowy rachunku) Dzienny limit transakcji bezgotówkowych: Usługa SMS: Ubezpieczenie bezpłatne karty kredytowej: Dodatkowe ubezpieczenia płatne: Sposób udostępniania Zestawień transakcji oraz przesyłania informacji o zmianach w Umowie, Regulaminie i Tabeli opłat i prowizji dla kart kredytowych: Visa Classic Standard Visa Gold Home Visa Gold Perfect Visa Gold Standard Visa Gold Select Inna Classic - Limit 1000zł-5000zł, Gold Limit 2000zł-50000zł Brak limitu Brak TAK, na nr osobisty (komórkowy) TAK, na nr służbowy (komórkowy) TAK NIE Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy (dla osób uzyskujących dochody z tyt. umowy o pracę) Ubezpieczenie od śmierci klienta lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności od pracy (dla osób uzyskujących dochody z tytułu zarejestrowanej działalności gospodarczej lub działalności wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej) Brak ubezpieczenia dodatkowego Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczenie hipoteka na nieruchomości kredytowanej docelowe (należy wypełnić pole przedmiot ustanowienia hipoteki) Nieruchomość nr KW: kredytowana korespondencyjny Wyłącznie w serwisie eurobank online (konieczny aktywny dostęp do BE) hipoteka na innej nieruchomości (należy wypełnić pole: nieruchomość kredytowana oraz przedmiot ustanowienia hipoteki) Wartość nieruchomości (zabezpieczenia): Nr ewidencji gruntów: Rodzaj nieruchomości: dom bliźniaczy dom wolnostojący lokal mieszkalny działka budowlana Powierzchnia działki: m 2 pow. użytkowa lokalu/domu: m 2 data zakończenia inwestycji:

5 Przedmiot zabezpieczenia nr KW: Wartość nieruchomości (zabezpieczenia): Nr ewidencji gruntów: Rodzaj nieruchomości: dom bliźniaczy dom wolnostojący lokal mieszkalny działka budowlana nieruchomość komercyjna Powierzchnia działki: m 2 pow. użytkowa lokalu/domu: m 2 data zakończenia inwestycji: Hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej tak nie Imię i nazwisko: PESEL: : Ubezpieczenie nieruchomości tak nie Ubezpieczenie na życie tak nie ubezpieczenie Kredytobiorców w Euro Bank S.A. cesja praw z polisy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Zabezpieczenia przejściowe inne, jakie: ubezpieczenie Kredytobiorców w Euro Bank S.A. cesja praw z polisy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Oświadczenia Wnioskodawców <imię, nazwisko> <imię, nazwisko> <imię, nazwisko> <imię, nazwisko> Po 1990 roku wobec mnie postępowania egzekucyjnego kredytów czy pożyczek Jeśli tak jakim postanowieniem i kiedy zakończono: Po 1990 roku nie wobec mojej osoby postępowanie karne o czyn z art. 297 Kodeksu karnego nie Zgody i oświadczenia Wnioskodawców/i nie I. Wnioskodawca / oświadcza, iż : wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załączonych dokumentach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. nie nie jest świadomy, że błędne lub nieścisłe informacje podane we wniosku lub załączonych dokumentach, celowo lub na skutek niedbałości, mogą spowodować odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki hipotecznej albo wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 72 (dalej zwany Bankiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w następujących celach: podjęcia działań przed zawarciem umowy, oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, bez naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane te zostaną przekazane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (dalej zwanej BIK S.A.)a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania. 5. Został poinformowany, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez BIK S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 6. Upoważnia Bank do wystąpienia za pośrednictwem BIK S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach wnioskodawcy powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 81 poz. 530);. 7. w razie konieczności przeprowadzenia kontroli nieruchomości mającej stanowić przedmiot ustanowienia hipoteki pokryje koszty związane z tymi czynnościami, zgodnie ze stawkami określonymi w Tabeli obowiązującej w Banku. II. Oświadczam, iż powyższe dane podałem/am dobrowolnie w celu dokonania czynności bankowych objętych niniejszym wnioskiem, przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym oraz wewnętrzną procedurą Euro Banku S.A. III. Zapoznałem/am się z treścią art Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) stanowiącego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku ( ) kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, ( ) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, ( ),podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oświadczenia dodatkowe: I. Wnioskodawca/ wyraża zgodę na udostępnienie przez Bank, danych osobowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę bankową: Towarzystwu Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4; Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1; Sogecap S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 16; Sogecap Risiquer Divers SA Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 16; oraz na przetwarzanie przez te podmioty swoich danych osobowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę bankową, w celu oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego oraz objęcia Wnioskodawcy ochroną ubezpieczeniową. II. III. wyraża zgodę na potwierdzenie przez Bank oraz podmioty wskazane w Oświadczeniach dodatkowych w pkt. I prawdziwości podanych danych oraz ich aktualności w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Wnioskodawca/ : na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Imię i Nazwisko wyraża zgodę nie wyraża zgody

6 IV. Wnioskodawca/ : Imię i Nazwisko wyraża zgodę nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Bank przekazanych przez niego jego danych osobowych w celu marketingu produktów partnerów Banku. V. Wnioskodawca/ oświadcza, że: Imię i Nazwisko jest nie jest akcjonariuszem Euro Bank SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy św. Mikołaja 72 lub członkiem zarządu, rady nadzorczej lub osobą zatrudnioną w podmiocie dominującym wobec Euro Bank SA. VI. Wnioskodawca/ oświadcza, że, zgodnie z a Art. 105 a ust 2 Ustawy Prawo Bankowe, w przypadku zawarcia zobowiązania będącego przedmiotem niniejszego wniosku: Imię i Nazwisko wyraża zgodę nie wyraża zgody na przetwarzanie danych o przedmiotowym zobowiązaniu w celach weryfikacji zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego również po jego wygaśnięciu. Niniejsza zgoda może być w każdym czasie odwołana. Euro Bank S. A. informuje, iż ma prawo odmówić udzielenia kredytu lub pożyczki bez wskazania przyczyny. data i podpis Wnioskodawcy /a data i podpis Wnioskodawcy /a data i podpis Wnioskodawcy /a data i podpis Wnioskodawcy /a podpis pracownika Banku: miejscowość i data przyjęcia wniosku: adnotacje:

Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu

Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu Wniosek o udzielenie Kredytu mieszkaniowego MdM rodzaj kredytu: wnioskowana kredytu w : nr wniosku..... liczba wnioskodawców: 1 2 3 4 liczba gospodarstw domowych wnioskujących o kredyt: 1 2 3 4 liczba

Bardziej szczegółowo

Wniosek kredytowy nr...

Wniosek kredytowy nr... Wniosek kredytowy nr... Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY* Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE. Słownie:... złotych

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE. Słownie:... złotych Załącznik nr 2 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO-ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.

Bardziej szczegółowo