SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET MOGĘ SIĘ UCZYĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET MOGĘ SIĘ UCZYĆ"

Transkrypt

1 Komitet Mogę się uczyć ul. Nasypowa Bydgoszcz Bydgoszcz dnia SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET MOGĘ SIĘ UCZYĆ Komitet Mogę się uczyć, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51 informuje o zakończeniu w dniu r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 127/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze , konto paypal, datków składanych do puszek i skarbony oraz sprzedaży cegiełek wartościowych. Celem zbiórki było opłacenie czesnego, zakup mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Centre. Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie ,12 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści i 12/10). Z bezpośrednich wpłat na konto bankowe, o numerze , ,53 zł. Ze zbiórek do skarbon i puszek 956,97 zł. Z wpłat na konto paypal 2415,62 zł. Ze sprzedaży cegiełek wartościowych 0 zł. Cel Sposób realizacji celu Wartość w PLN Opłacenie czesnego, zakup opłacenie dzieciom mundurków, przyborów i pomocy szkolnych oraz żywności dla dzieci ze czesnego w szkole zakup mundurków szkoły Osimlai Gifted Hands Learning zakup przyborów ,95 Centre i pomocy szkolnych zakup żywności Suma ,73 Tabela 1: Cel i sposób realizacji celu 1/5

2 Ze środków zebranych w ramach zbiórki 127/2013 opłaciliśmy dzieciom osiem miesięcy w szkole (2013: V, VI, VII, XI, X, XI, XII ; 2014: I, II, III, IV). Rok szkolny w Kenii dzieli się na trzy trzymiesięczne semestry oddzielone miesięczną przerwą. W związku ze zmianą w opłacaniu nauczycieli od grudnia 2014 płacimy czesne także za miesiące wakacyjne (IV, VIII, XII). Zakupiliśmy także 35 sweterków oraz materiał do uszycia spodenek dla chłopców. Część pozostałych wpłat przekazaliśmy na wyżywienie dzieci w szkole a także na przybory i pomoce szkolne. Zrezygnowaliśmy z formy zbierania darowizn poprzez sprzedaż cegiełek. Do Sprawozdania dołączone zostaje finalne zestawienie sprzedaży. Cegiełki w pozostałej liczbie przechowywane są do wglądu. W momencie, w którym rozpoczynaliśmy zbiórkę publiczną kwiecień 2012, nowo powstała szkoła Osimlai Gifted Hands Academy (szkoła zmieniła nazwę na Osimlai Gifted Hands Learning Centre w czerwcu 2012) została uznana za placówkę państwową (zaledwie po trzech miesiącach funkcjonowania). Dzięki wsparciu Komitetu placówka rozpoczęła działalność z czterdziestoma dziewięcioma dziećmi i dwoma nauczycielami. Zbiórka jest kontynuacją wcześniejszego pozwolenia nr 69/2012. W mijającym roku zbiórki udało się zainteresować większą liczbę osób i obecnie wspieramy 98 dzieci. Dodatkowo opłacalismy w szkole wszystkim dzieciom wyżywienie, kupowaliśmy brakujące mundurki, podręczniki i przybory szkolne. Zebrane środki w 100% przekazywane są na cel, poprzez przelewy na konto szkoły pomniejszone o koszty związane z prowadzeniem konta oraz realizacją wpłat (Tabela 2). Do wniosku załączony zostaje wydruk z konta potwierdzający fakt, że wszelkie zebrane środki przekazywane są wyłącznie na konto szkoły pomniejszone jedynie o koszty przedstawione w tabeli. Wraz z zakończeniem okresu pozwolenia ( ) usunięte zostało konto do wpłat ze strony internetowej. darczyńcy zostali poinformowani o kończącym się pozwoleniu. Obecnie zawiązujemy Fundację Mogę się uczyć oczekujemy na wpis do KRS. Będzie to kontynuacja dwuletniej działalności Komitetu. Planujemy poszerzyć zakres wsparcia dla dzieci oraz szkoły a także objąć projektem mamy, organizując dla nich warsztaty a także prowadząc dla nich projekt rękodzielnictwa. W lutym 2014 przewodnicząca Komitetu Magdalena Poros była na miejscu przez miesiąc. Gromadziła materiały do dalszej działalności oraz przeprowadzała rozmowy z nauczycielami, szefem wioski oraz całą społecznością co pozwoli rozwinąć działania w zakresie jaki jest najbardziej oczekiwany przez samych odbiorców. 2/5

3 Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły 1018,17 zł (słownie: tysiąc osiemnaście i 17/100), co stanowi 2,6% wpływów. Typ kosztu Wartość w PLN prowadzenie konta bankowego 195 przelewy bankowe na konto szkoły 671,85 opłata związana z rozpoczęciem prac nad włączeniem 20 płatności elektronicznych transferuj.pl wypłata gotówki (naliczenie na końcu kwietnia 2013 za 12 wypłatę na końcu zbiórki za wcześniejszy okres) opłata za aktywację konta paypal / przelew24 1 opłata za wpłynięcie przelewu zagranicznego 15 opłaty paypal 103,32 Suma Tabela 2: Koszty prowadzenia akcji Koszty związane ze złożeniem wniosku o zbiórkę publiczną, druku ulotek, opłaceniem serwera internetowego, domeny internetowej, wysyłki laurek do osób wspierającychakcję zostały opłacone ze środków własnych osób z komitetu. Zdjęcia ze szkoły: Zdjęcie 1: Klasa pierwsza przed szkołą trzymająca w garści cukierki Krówki z Koronowa 3/5

4 Zdjęcie 2: Przerwa na owsiankę w szkole Zdjęcie 3: Trzecia klasa przedszkola (Top class) 4/5

5 Załączniki: 1. Kopia sprawozdania ze zbiórki publicznej opublikowanego na stronie Komitetu Mogę się uczyć (www.mogesieuczyc.pl/sprawozdanie-2014), data dostępu r. 2. Wyciąg z konta bankowego Komitetu Mogę się uczyć 3. Wyciąg z konta paypal 4. Kopie trzech protokołów z otwarcia skarbon 5. Wyszczególnione numery sprzedanych cegiełek... Przewodnicząca: Magdalena Poros 5/5

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja medialna i informacyjna ze środków Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Kraków, Marzec 2012 Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM

Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych Projekt z przedmiotu Komputerowe Systemy Zarządzania Temat: Podsystem obsługi sekretariatu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja kulturalna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo