Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach:"

Transkrypt

1 Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach: Pismo w sprawie opłaty za przedszkole» Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy» Uchwała nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy» Uchwała nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy» Szanowni Rodzice, informuję, że 22 września 2011 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę dotyczącą opłat za przedszkola w Warszawie. Uchwała wprowadziła: 1. Bezpłatny czas pobytu obejmujący więcej niż 5 godzin dziennie - od godziny otwarcia przedszkola do godz. 13, 2. Zmienione stawki godzinowe - stawka za każdą płatną godzinę została ujednolicona i wyniesie 2,60 zł, 3. Ulgę prorodzinną poprzez wprowadzenie 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli; rodzice będą mogli dokonać wyboru ulgi powyższa ulga, czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe, 4. Uproszczenie systemu rozliczeń - deklaracja nie ma wpływu na wysokość opłaty, a jedynie ma służyć zaplanowaniu pracy przedszkola; miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca, 5. Opłaty za wrzesień zostaną naliczone według nowej stawki godzinowej. Pozostałe zapisy uchwały z dnia 16 czerwca br., ze zmianami z dnia 25 sierpnia br. nadal obowiązują. Dyrektor Biura Edukacji Jolanta Lipszyc

2 Opłaty za przedszkole przyjmowane są do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. Zasady wnoszenia opłat : 1. Rodzice, którzy chcieliby dokonywać opłaty za przedszkole zobowiązani są do dokonania przelewów do dnia 15 każdego miesiąca dnia każdego miesiąca rodzice przekazują potwierdzenie przelewów do przedszkola ( intendentki, lub nauczyciela grupy). 3. Do 6 dnia miesiąca kierownik gospodarczy przekazuje bezpośrednio bądź przez nauczyciela informację o wysokości opłat. 4. Rodzice, którzy chcieliby dokonywać opłaty poprzez przelewy proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru do kierownika gospodarczego p. Mieczysławy Maletka lub nauczycielki grupy swojego dziecka w miesiącu poprzedzający zmianę formy płatności w celu podpisania zobowiązania, które zawiera : - zasady odpłatności - numery kont z opisami 5. Rodzic ma prawo zrezygnować z wpłaty przelewem na konta i dokonać płatności gotówką na terenie przedszkola w dniach zbierania odpłatności. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w kasie DBFO ul. Radomska 13/21 potwierdzenie Rodzic przekazuje j/w. 6. Rodzice dokonują wpłat na kilka wskazanych w zobowiązaniu kont bankowych : - konto do opłaty za żywienie - konto do opłaty za świadczenia przedszkolne - konto do opłaty na Radę Rodziców - konto do opłaty za zajęcia j. angielskiego - konto do opłaty za zajęcia akompaniament do zaj. umuzykalniających - konto do opłaty za zajęcia gimnastyki korekcyjnej - konto do opłaty za zajęcia twórczej wyobraźni Rodzice, którzy chcą dokonywać wpłat na konta od 1 września 2011 r. proszeni są o zgłoszenie się do nauczycielki z grupy, w celu podpisania zobowiązania, w którym zawarte są powyższe ustalenia oraz podane numery kont wraz z wymaganymi opisami przelewów.

3 ... imię nazwisko rodzica... imię i nazwisko dziecka/ grupa... telefon kontaktowy Zobowiązuje się do dokonywania opłat za przedszkole od r. do 2012r. na poniżej opisanych zasadach. Zasady odpłatności za przedszkole w formie przelewów na konta bankowe 1. Rodzic zobowiązany jest: a/ dokonywać opłaty za przedszkole w formie przelewów do dnia 15 każdego miesiąca. b/ niezwłocznie - najpóźniej 20 dnia każdego miesiąca przekazać potwierdzenia przelewów do przedszkola (do Kierownika gospodarczego lub nauczyciela grupy). c/ dokonywać wpłat na następujące konta z opisem przelewu wg poniższego wzoru: 1. nr konta: bank: City Handlowy na rzecz: dochody budżet tytułem: opłata za świadczenia przedszkolne za miesiąc... imię i nazwisko dziecka Przedszkole Nr 315 w Warszawie

4 2. nr konta: bank: City Handlowy na rzecz: dochody własne Przedszkole Nr 315 tytułem: żywienie miesiąc... imię i nazwisko dziecka Przedszkole Nr 315 w Warszawie 3. nr konta: bank: NORDEA Bank Polska S.A. na rzecz: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 315 w Warszawie tytułem: składka za miesiąc... imię i nazwisko dziecka 4. nr konta: bank: Kredyt Bank na rzecz: Magdalena Malinowska tytułem: zajęcia j. angielskiego - miesiąc...

5 5. nr konta: bank: BNP Parisbas Fortis na rzecz: Joanna Jankowska CON ANIMA tytułem: zajęcia akompaniament do zajęć umuzykalniających - miesiąc nr konta: bank: mbank na rzecz: Renata Karniłowicz tytułem: zajęcia gimnastyki korekcyjnej - miesiąc nr konta: bank: na rzecz: Katarzyna Radochońska tytułem: zajęcia warsztaty twórczej wyobraźni - miesiąc Rodzic ma prawo zrezygnować z wpłaty przelewem na konta i dokonać płatności gotówką na terenie przedszkola w wyznaczonych do tego terminach. 3. Do 6 dnia miesiąca kierownik gospodarczy przekazuje rodzicowi bezpośrednio, bądź przez nauczyciela informację o wysokości opłat. 4. Rodzic ma prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą wysokości opłat (odpisów) za przedszkole. Informacji takich udziela kierownik gospodarczy. Warszawa, dnia Podpis rodzica

6 Uwaga! Pani Kierownik Gospodarczy przyjmuje wpłaty za żywienie, świadczenia przedszkolne i na rzecz Rady Rodziców. Nie przyjmuje opłat za zajęcia dodatkowe. Koszt pobytu dziecka w przedszkolu do końca lutego 2012r. w godz. 7:00 do 13:00 bezpłatnie w godz. 13:00 do 14:00 kwota 2,60 PLN w godz. 14:00 do 15:00 kwota 2,60 PLN w godz. 15:00 do 16:00 kwota 2,60 PLN w godz. 16:00 do 17:00 kwota 2,60 PLN w godz. 17:00 do 17:30 kwota 1,30 PLN Opłata godzinowa za pobyt dziecka przedszkolu pobierana jest z dołu za dany miesiąc, np. za wrzesień do 15-go października. Opłata za żywienie, stawka 8,00 zł/dzień, pobierana jest z góry np. za październik do 15 października. Zwroty za dni nieobecne są rozliczane w miesiącu następnym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9:00. Sposoby zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu: 1. telefonicznie (22) mail na adres: Na podstawie Uchwały nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. z późn. zm. dyrektor przedszkola informuje, że istnieje możliwość zwolnienia z opłaty godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu z uwagi na niskie dochody rodziny lub posiadanie więcej niż 1 dziecka w przedszkolu. Informacji dotyczącej zniżek udziela dyrektor. I. Opłaty za miesięczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych finansowanych przez Rodziców/opiekunów prawnych dzieci: l.p. Rodzaj zajęcia Opłata miesięczna zł 1. Akompaniament do zajęć umuzykalniających 30,00/dziecko 2. Warsztaty twórczej wyobraźni 30,00/dziecko 3. Język angielski 32,00/dziecko 4. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej 30,00/dziecko

7 II. Zwolnienia i obniżenia opłat za zajęcia dodatkowe: 1. Zwolnienia z opłat za zajęcia dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są zwolnieni z ponoszenia opłaty w porozumieniu z prowadzącym w całości. 2. W przypadku nieobecności na pojedynczych zajęciach przez uczestnika ponoszona przez rodzica/prawnego opiekuna opłata nie podlega zwrotowi. 3. W przypadku nieobecności dziecka przez 4 i więcej kolejne zajęcia opłata ponoszona przez rodzica/prawnego opiekuna podlega zwrotowi w wysokości 50% za każde z tych zajęć w następnym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku 7 i więcej kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice/prawni opiekunowie są zwolnieni z opłaty miesięcznej za dany miesiąc. Zwolnienia z opłaty lub zwrotu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, w którym stwierdzono w/w absencję.

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Wypełniając umowę należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim Zawarta w Kamieńcu Wrocławskim w dniu pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po Umowa nr. 2012/2013 na świadczenie usług opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznych w Przedszkolu Niepublicznym Akademia Smyka w Sochaczewie W dniu pomiędzy Przedszkolem Niepublicznym Akademia Smyka, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 25.06.2014 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej Madison 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach: 1. W zajęciach w Szkole Językowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady organizowania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp.

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp. REGULAMIN Rozdział 1. Wstęp. Niniejszy Regulamin Firmy Move On Nauka języka angielskiego Dominika Szawerna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Zarządzenie nr 14/Z/2014 dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Zakup obiadów 1. Opłaty za obiady można wnosić: - osobiście w kasie szkoły w księgowości wyłącznie w trzech ostatnich dniach roboczych kończących

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zawarcie Umowy 3 Rozdział III Oprocentowanie rachunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

INFORMACJA O WARUNKACH FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO Pracowniczy Program Emerytalny BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. Szanowni Państwo W dniu 27.02.2006 roku Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych dokonała rejestracji zmian w Pracowniczym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE Na podstawie art.30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235 ze zm.) dokonano wpisu do Rejestru Żłobków

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo