René Goscinny POMIĘDZY: Liceum Francuskim w Warszawie, Reprezentowanym przez Dyrektora Pan PLOUCHART Dalej określanym jako Szkoła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "René Goscinny POMIĘDZY: Liceum Francuskim w Warszawie, Reprezentowanym przez Dyrektora Pan PLOUCHART Dalej określanym jako Szkoła"

Transkrypt

1 A M B A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E Lycée Français de Varsovie René Goscinny Karta uŝytkowania Internetu, sieci i usług multimedialnych na terenie Liceum Francuskiego w Warszawie (naleŝy uwaŝnie przeczytać, zachować kartę, wypełnić i podpisać, a następnie zwrócić administracji) POMIĘDZY: Liceum Francuskim w Warszawie, Reprezentowanym przez Dyrektora Pan PLOUCHART Dalej określanym jako Szkoła A Nazwisko:... Imię:... Funkcja (1):... Dalej określanym jako UŜytkownik (1) NaleŜy podać funkcję w Szkole: uczeń, nauczyciel, pracownik,...

2 WPROWADZENIE Swiadczenie uslug zwiazanych z nowymi technologiami informacji i komunikacji wpisuje sie w misje sluzb publicznych Edukacji Narodowej, a w szczegolnosci w Program Akcji Rzadowej na rzecz Spoleczenswta Informacyjnego (Programme d Action Gouvernamentale vers la Société de l Information P.A.G.S.I.). Misja ta wypelnia cele pedagogiczne i wychowawcze, okreslone w czesci prawnej kodeksu Edukacji, w rozporzadzeniu Nr z 15 czerwca 2000 Dz.Ustaw nr 143 z 22 czerwca 2000, str http//www.adminet.com/code/index CEDUCATI html. Ma to na celu rozszerzenie programu szkolnego i akcji wychowawczej poprzez umozliwienie uzytkownikom ze szkoly, sygnatariuszom niniejszej Karty, dostepu do cyfrowego srodowiska pracy, szczegolnie korzystnego dla pracy w grupie. Karta zawiera ogolne zasady uzytkownia Internetu, sieci i uslug multimedialnych na terenie Szkoly oraz okresla kontekst prawny, przywolujac tym samym Uzytkownika do czujnosci i odpowiedzialnosci. Karta okresla prawa i obowiazki, ktorych Szkola i Uzytkownik zobowiazuja sie przestrzegac, w szczegolnosci warunki i zakres ewentualnych kontroli dotyczcych uzytkowania proponowanych uslug. PRZEDE WSZYSTKIM PRZYPOMINA SIE O OBOWIAZKU PRZESTRZEGANIA UREGULOWAN PRAWNYCH 1. PRZESTRZEGANIE UREGULOWAN PRAWNYCH Ilosc i latwosc przeplywu informacji oraz tresci dostepnych w Internecie nie moga pozwolic zapomniec o przestrzeganiu uregulowan prawnych. Internet, siec oraz cyfrowe uslugi komunikacyjne nie stanowia strefa bezprawia. Przypomnienie glownych zasad prawnych odnoszacych sie w szczegolnosci do uzytkowania Internetu oraz poczty elektronicznej ma dwa cele: uczulenie Uzytkownika na ich istnienie i przestrzeganie oraz wzmocnienie srodkow zaradczych w stosunku do dzialan nielegalnych. Oprocz naruszenia zasad podstawowych Edukacji Narodowej, a wiec w szczegolnosci zasad neutralnosci religijnej, politycznej i handlowej, sa rowniez (acz nie wylacznie) zabronione i podlegaja karze prawnej nastepujace zachowania: Atak na zycie prywatne drugiej osoby Oszczerstwa i obelgi pod adresem drugiej osoby Zachecanie nieletnich do podejmowania dzialan bezprawnych lub niebezpiecznych, popieranie korupcji nieletnich, uzywanie zdjec nieletnich do celow pornograficznych, rozpowszechnianie tresci o charakterze brutalnym lub pornograficznym, ktore moga byc przechwycone prze nieletnich; Zachecanie do konsumpcji zakazanych substancji; Prowokowanie do zbrodni, w szczegolnosci zabojstw, gwaltow, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkosci; zaprzeczanie istnieniu zbrodni przeciw ludzkosci; Podrabianie towarow oryginalnych Reprodukcja, przedstawienie lub rozpowszechnianie dziel lub praw pokrewnych, stanowiace pogwalcenie praw autorskich, posiadacza praw pokrewnych lub posiadacza praw do wlasnosci intelektualnej; Kopiowanie handlowych baz danych dla jakiegokolweik uzytku, za wyjatkiem kopii zabezpieczajacych zgodnie z warunkami okreslonymi w kodeksie wlasnosci intelektualnej. NASTEPNIE USTALA SIE CO NASTEPUJE 2. Opis proponowanych uslug Szkola oferuje Uzytkownikowi uslugi dostepu do sieci Internet oraz Intranet. Parametry techniczne - Szkola posiada siec umozliwiajaca Uzytkownikowi dostep do scieci Internet i Intranet; - Szkola posiada srodki umozliwiajace przechowywanie prac uczniow poszczegolnych klas,... oraz dostep do nich za pomoca Internetu. Dostep do oferowanych uslug jest mozliwy z indywidualnego adresu na wszystkich komputerach podlaczonych do sieci. 3. Definicja Uzytkownika i jego praw

3 3-1 Definicja Uzytkownika Moze nim byc uczen, nauczyciel, pracownik administracyjny oraz pracownik nadzoru, a wiec mowiac ogolnie pracownicy pedagogiczni, administracyjni, techniczni, konserwatorzy, pracownicy spoleczni, sluzby zdrowia, oraz wszyscy, ktorzy w placowkach szkolnych uczestnicza w przekazywaniu wiedzy uczniom Szkola umozliwia Uzytkownikowi dostep do proponowanych uslug po uprzednim zaakceptowaniu Karty. Dostep ten odbywa sie w ramach przestrzegania zalozen pedagogicznych i wychowawczych przypomnianych we Wprowadzeniu. W przypadku uczniow niepelnoletnich, jedynie akceptacja Karty poprzez jej podpisanie przez opiekuna/ow prawnego/ych umozliwia im stanie się jednym z uzytkownikow Dostep mozliwy jest poprzez uprzednie zalogowanie sie Uzytkownika, posiadajacego wlasne konto dostepu do proponanych zasobow i uslug multimedialnych. Indywidualne konto dostepu Uzytkownika zawiera numer identyfikacyjny i haslo prywatne i poufne. Ich uzytkowanie pod zadnym pozorem nie moze zostac przekazane osobie trzeciej. Uzytkownik jest odpowiedzialny za ich przechowanie i zobowiazuje sie do nierozpowszechniania ich, jak rowniez do nieprzywlaszczania sobie tych, ktore sa wlasnoscia innego uzytkownika. Z uwagi na fakt, ze otwarcie konta wymaga technicznie udostepnienia Uzytkownikowi specyficznych baz danych, Szkola i Uzytkownik zobowiazuja sie przestrzegac warunkow odpowiednich licencji. 3-2 Prawa Uzytkownika W/w prawo dostepu jest osobiste, niezbywalne i czasowe. Co roku ulega automatycznemu przedluzeniu i wygasa z chwila, gdy jego posiadacz nie spelnia kryteriow okreslonych w punkcie 3-1. Uzytkownik moze zwrocic sie do Szkoly o przekazanie informacji dotyczacych go osobiscie, jak rowniez zmnieniac je zgodnie z ustawa Nr z 6 stycznia 1978 o informatyce i wolnosci. 4. Obowiazki Szkoly Szkola zobowiazuje sie udostepnic zasoby i uslugi multimedialne kazdemu Uzytkownikowi spelniajacemu warunki okreslone powyzej w artykule Przestrzeganie prawa Szkola zobowiazuje sie przestrzegac wszystkich zasad majacych na celu ochrone interesow osob trzecich oraz porzadku publicznego, a w szczegolnosci szybko informowac odnosne wladze o wszelkich stwierdzonych dzialaniach nielegalnych w trakcie uzytkowania udostepnianych uslug. Szkola zobowiazuje sie ostrzec o lub polozyc kres wszelkiemu lamaniu praw osob trzecich eliminujac tresci sporne dostepne w swych uslugach albo blokujac do nich dostep, natychmiast po otrzymaniu odpowiednich wytycznych od wladz publicznych (Artykul 43-8 ustawy z 1986r., zmieniony ustawa z 1 sierpnia 2000r.). Szkola zobowiazuje sie umozliwic odbiorcom uslug oraz wladzom publicznym latwy, bezposredni i staly dostep do informacji ich identyfikujacych: nazwisko, adres, ; w niektorych przypadkach nazwisko szefa publikacji odpowiedzialnego za sprawdzenie czy w uslugach Szkoly nie znajduja sie zadne tresci naganne, szczegolnie w swietle ustawy z 29 lipca 1881r. o wolnosci prasy, jak rowniez nazwisko administratora strony, upowaznionego do odpowiedzi w znaczeniu artykulu 93-2 ustawy Nr z 29 lipca 1982r. o komunikacji audiowizualnej. Jest nim prawny przedstawiciel Szkoly, pelniacy funkcje szefa publikacji, z tytulu uslug komunikacyjnych swiadczonych odbiorcom. Szkola zobowiazuje sie informowac Uzytkownika o istnieniu srodkow technicznych umozliwiajacych zablokowanie dostepu do niektorych uslug. Szkola zobowiazuje sie do posiadania i przechowywania danych indentyfikujacych kazda osobe, ktora uczestniczyla w przekazywaniu tresci innym odbiorcom w ramach proponowanych uslug, zgodnie z rozporzadzeniami artykulu 43-9 ustawy z 30 wrzesnia 1986r. o komunikacji audiowizualnej. Dane te, przechowywane przez okreslony czas od momentu przekazania tresci, sa przeznaczone wylacznie dla ewentualnych potrzeb wladz sadowych. 4-2 Dostepnosc uslugi Szkola poczyni starania, w ramach mozliwosci, aby usluga byla dostepna stale, nie zobowiazujac sie jednak do tego w zaden sposob. Szkola moze zablokowac dostep do uslugi, z przyczyn zwiazanych z utrzymaniem, aktualizacja, lub innych, szczegolnie technicznych, bez mozliwosci bycia pociagana do odpowiedzialnosci za skutki takich przerw, tak dla Uzytkownika, jak i osob trzecich. Szkola postara sie, w miare mozliwosci, informowac Uzytkownikow o przerwach w swiadczeniu uslugi. 4-3 Poczta elektroniczna

4 Szkola w zadnym stopniu nie kontroluje wiadomosci otrzymywanych i wysylanych w ramach uzytkowania poczty elektronicznej. Uzytkownik jest tego swiadomy i akceptuje ten stan rzeczy. W zwiazku z tym, Szkola nie bedzie ponosic zadnej odpowiedzialnosci za wymieniane w ten sposob tresci. 4-4 Ochrona uczniow, szczegolnie nieletnich Szkola oraz grono pedagogiczne winni otoczyc uczniow opieka, poprzez odpowiednie przygotowanie, udzielenie rady i pomocy przy uzytkowaniu Internetu i sieci cyfrowych. Internet umozliwia bowiem dostep o informacji niepotwierdzonych, o roznej wartosci i poziomie. Wszystkie czynnosci zwiazane z technologiami informacji i komunikacji wykonywane na terenie Szkoly w ramach proponowanych uslug powinny byc, w ramach mozliwosci, poprzedzone wyjasnieniem i konkretnymi wskazowkami przekazanymi uczniom. Te informacje powinny szczegolnie dotyczyc warunkow okreslonych w Karcie uzytkowania i, w danym wypadku, klasc nacisk na specyficzne wymogi bezpieczenstwa, jak przestrzeganie regul ochrony tworczosci, zycia prywatnego, danych osobowych. Te dzialania powinny byc organizowane tak, aby zachecac uczniow do zadawania trafnych pytan i pozwolic im osobiscie i bezposrednio poznac trudnosci i rzeczywistosc zwiazane z tworzeniem i przekazywaniem informacji. Na Szkole i gronie pedagogicznym ciazy calkowita opieka nad czynnosciami zwiazanymi z uzytkowaniem uslug proponowanych przez Szkole, w szczegolnosci poprzez stala kontrole uczniow, tak, aby w przypadku problemu mozliwa byla szybka interwencja, rozpoznanie i wyeliminowanie zachowania potencjalnie niebezpiecznego. Do Szkoly i grona pedagogicznego nalezy zapewnienie kazdorazowo bezpiecznych warunkow pracy. Odpowiednie systemy kontrolne musza sprostac bardzo zroznicowanym sytuacjom, w zaleznosci od tego czy uczniowie pracuja w klasie, w bibliotece czy w pracowni komputerowej, oraz czy potrzebuja dostepu do wielu stron internetowych, czy tez moga ograniczyc sie tylko do kilku adresow zwiazanych z praca w ciagu dnia czy godzina lekcyjna. 4-5 Ochrona danych osobowych Uzytkownika Zgodnie z rozporzadzeniami ustawy o informatyce i wolnosci Nr z 6 stycznia 1978r. oraz europejska dyrektywa 95/46/CE o ochronie danych osobowych i swobodnym ich przeplywie z 24 pazdziernika 1995r., Szkola zobowiazuje sie do przestrzegania zasad prawnych dotyczacych ochrony tego typu danych. W szczegolnosci zapewnia Uzytkownika, ze: bedzie uzywac jego danych osobowych scisle w celach, dla ktorych sa przechowywane (utworzenie konta dostepu, kontrole techniczne okreslone w artukule ); bedzie go informowac o przeznaczeniu informacji zarejestrowanych oraz o czasie ich przechowywania, ktory w zadnym wypadku nie moze przekroczyc okresu potrzebnego do przetworznia danych zgodnie z ich przeznaczeniem; przyznaje mu prawo do dostepu i zmian danych go dotyczacych. 4-6 Kontrola stron internetowych na serwerze Szkoly Szkola zastrzega sobie prawo do kontrolowania kazdej strony internetowej znajdujacej sie na jej serwerze, tak aby miec pewnosc co do przestrzegania warunkow uzytkowania uslug wymienionych w Karcie. 4-7 Kontrola techniczna Kontrola techniczna moze miec miejsce w celu: - ochrony uczniow, w szczegolnosci niepelnoletnich; Szkola zastrzega sobie prawo kontrolowania stron odwiedzanych przez uczniow, tak aby uniemozliwic tym ostatnim dostep do stron nielegalnych lub zarezerwowanych dla uzytkownikow doroslych, poprzez przegladanie dziennych zapisow dzialalnosci w sieci. - zapewnienia bezpieczenstwa sieci i/lub zasobow informatycznych; dla celow utrzymania i zarzadzania technicznego, uzytkowanie uslug, a w szczegolnosci zasobow materialnych i programow, jak rowniez kontaktow poprzez siec, moze byc analizowane i kontrolowane w ramach przewidzianych prawnie, a wiec w poszanowaniu zasad dotyczacych zycia i kontaktow prywatnych. Szkola zastrzega sobie, w tych ramach, prawo do zebrania i zachowania informacji niezbednych do prawidlowego funkcjonowania systemu. - oraz sprawdzenia czy uzytkowanie uslug odbywa sie w poszanowaniu zalozen przypomnianych we Wprowadzeniu. 5. Zobowiazania ze strony Uzytkownika 5.1 Przestrzeganie uregulowan prawnych Uzytkownik zobowiazuje sie przestrzegac obowiazujacych uregulowan prawnych, wspomnianych nie w sposob wyczerpujacy w punkcie 1, a w szczegolnosci:

5 5-1-1 Uzytkownik zobowiazuje sie korzystac z uslug: w poszanowaniu uregulowan prawnych zwiazanych z wlasnoscia literacka i artystyczna; w poszanowaniu uregulowan prawnych zwiazanych z informatyka i wolnoscia; w poszanowaniu uregulowan prawnych zwiazanych z ochrona zycia prywatnego, a w szczegolnosci z prawem o rozpowszechnianiu wizerunku drugiej osoby; upewniajac się, ze nie wysyla wiadomosci o charakterze rasistowskim, pornograficznym, pedofilskim, obrazliwym, oszczerczym... oraz, ogolnie ujmujac, ze nie rozprzestrzenia informacji noszacych znamiona przestepstwa Gdy Uzytkownik ma za zadanie stworzyc lub uzywac dokumentow chronionych przez prawo autorskie lub mu podobne w ramach uslug udostepnionych przez Szkole, przypomina sie Uzytkownikowi o koniecznosci zamieszczenia w kazdym takim dokumencie informacji o wlasnosci intelektualnej (nazwisko(a) i tytul(y) autora(ow), zrodla i data powstania), okreslenia charakteru kazdego dokumentu (oryginal, adaptacja i jej charakter), jak rowniez uscislenia mozliwych form ich uzytkowania. 5-2 Bezpieczenstwo sieci Uzytkownik jest odpowiedzialny za uzytkowanie przez siebie dostepnych uslug. Jest wiec odpowiedzialny, w swoim zakresie, za uzytkowanie sieci, lokalnych zasobow informatycznych i zobowiazuje sie nie stwarzac swiadomie zaklocen w prawidlowym funkcjonowaniu uslug Uzytkownik zobowiazuje sie nie podejmowac swiadomie dzialan mogacych szkodzic prawidlowemu funkcjonowaniu sieci, jak rowniez calosci zasobow informaycznych. Zobowiazuje sie tym samym: nie przerywac normalnego funkcjonowania sieci i systemow przylaczonych; nie otwierac, instalowac lub kopiowac programow przeznaczonych do obejscia systemu bezpieczenstwa, nadmiernego obciazania zasobow; nie wprowadzac programow szkodliwych (wirusy, kon trojanski, robaki...) Uzytkownik zobowiazuje sie do natychmiatowego poinformowania Szkoly o jakiejkolwiek zgubie, probie zlamania prawa lub anomalii w uzytkowaniu jego indywidualnego konta dostepu. 5-3 Racjonalne i lojalne uzytkowanie uslug Uzytkownik zobowiazuje korzystac w sposob racjonalny i lojalny z dostepnych uslug, a w szczegolnosci z sieci, zasobow informatycznych..., tak aby uniknac nadmiernego obciazenia lub niedozwoloneo uzytkowania w celach osobistych. Uzytkownik zgadza się, Ŝeby Szkola posiadala informacje niezbedne do zarzadzania siecia (dane dotyczace wielkosci plikow, zdarzenia, charakter wygenerowanego przeplywu danych) oraz mogla zastosowac wszelkie natychmiastowe srodki zahamowujace ewentualne zaklocenia funkcjonowania jej Uslug. Szkola zastrzega sobie w szczegolnosci mozliwosc zablokowania dostepu do Uslug w razie uzytkowania nadmiernego lub niezgodnego z ich przeznaczeniem przypomnianym we Wprowadzeniu. 5-4 Neutralnosc handlowa W swietle w szczegolnosci okolnikow Nr II z dnia 3 lipca 1967r. oraz Nr z dnia 10 grudnia 1976r. o zakazie praktyk handlowych w szkolnych placowkach publicznych, zabrania sie Uzytkownikowi wykonywania, w ramach proponowanej Uslugi, dzialalnosci reklamowej produktow lub uslug handlowych. WRESZCIE PRZYPOMINA SIĘ, ZE BRAK POSZANOWANIA TRESCI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ KARCIE MOZE STANOWIC PODSTAWE DO WDROZENIA NASTEPUJACYCH ROZPORZADZEN. 6 Rozporzadzenia Niniejsza Karta nie zastepuje regulaminu wewnetrznego Szkoly. Brak poszanowania zasad ustanowionych lub przypomnianych w Karcie moze doprowadzic w konsekwencji do ograniczenia lub zablokowania dostepu do Uslug, do zastosowania srodkow dyscyplinarnych przewidzianych przez bedace w mocy regulaminy edukacji narodowej oraz Szkoly, do zastosowania srodkow karnych przewidzianych przez obowiazujace prawo...., dnia... Podpis UŜytkownika Podpis Szkoły (lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)

Tworzenie konta. Warunki oferty. Warunki sprzedazy

Tworzenie konta. Warunki oferty. Warunki sprzedazy Tworzenie konta Masz dwie mozliwosci: 1) Stworzyc konto na stronie (link: Utwórz konto na górze witryny). Po zalozeniu konta otrzymasz swój numer, jak kazdy nowy klient. 2) Zlozyc pierwsze zamówienie telefonicznie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH"

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych AL Reifen International GmbH Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH" Niniejsze "Ogolne warunki" okreslaja zasady podpisywania Umowy sprzedazy przez Sklep internetowy, wlasnosc firmy Al Reifen

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com

Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Platforma theappcreate.com jest własnoscia Appcreate sp. z o.o. z siedziba ul. Kraszewskiego 10/3 35-016 Rzeszow zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.softtones.pl. I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r.

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO)

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) Załącznik do zarządzenia nr 19 /2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.11. 2008 r. Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo