ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 września 2014 r. Nazwa i adres DELTIMA Sp. z o.o. ul. AL. Jana Pawła II 27, Warszawa LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA AB 1399 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań C/9; C/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania chemiczne wody, ścieków oraz wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności N/ 9; N/22 Badania właściwości fizycznych wody, ścieków, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1399 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 4, 24 września 2014 r. str. 1/7

2 Próbki jabłka, gruszki Zawartość pestycydów soku jabłkowego Aclonifen Acrinathrin Alachrol (0,0125-2) mg/kg Aldrin Ametryn Amitraz (0,25-3) mg/kg Atrazin Azametifos (0,05-7) mg/kg Azinphos-ethyl Azinphos-methyl (0,0125-2) mg/kg Azoxystrobin Benalaxyl (0,1-2,5) mg/kg Benfuracarb (0,0125-7) mg/kg Bifenthrin Binapacryl Bitertanol Boscalid Bromocyclen (0,0125-7) mg/kg Bromophos-ethyl Bromopropylate Bromuconazol Bupirimat Buprofezin Butylat Cykloksydym (0,125-3) mg/kg Chlorfenapyr Chlorfenwinfos (0,0125-3) mg/kg Chlorbenzilat (0,008-7) mg/kg Chloroneb Chlorpyrifos (0,1-2) mg/kg Chlorpyrifos- metyl Chlorothalonil Crimidin (0,0125-7) mg/kg Cyprodinil Β-Cyflotrihn (0,025-2) mg/kg Dazomet (0,0125-3) mg/kg Deltametametrin (0,1-2) mg/kg Demeton-S-methyl (0,1-2) mg/kg Dialifos Diallat Diazinon Dicamba Dichlorvos Dicloran Diclofop methyl Dieldrin Difenoconazol Dimetoat (0,0125-3) mg/kg Dinobuton (0,25-0,5) mg/kg Diphenylamin (0,05-7) mg/kg PB/01/D wydanie 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 4, 24 września 2014 r. str. 2/7

3 Próbki jabłka, gruszki Zawartość pestycydów soku jabłkowego Disulfoton (0,0125-7) mg/kg Endosulfansulfat (0,1-2,5) mg/kg Etephon Epoxiconazol (0,5-3) mg/kg Etaconazol Ethion Ethoprophos Ethoxyquin (0,025-2) mg/kg Etrimfos (0,0125-7) mg/kg Etofenprox Fenarimol Fenbuconazol Fenitrothion Fenpyroximat Fenson (0,0125-7) mg/kg Fenthion 2-Fenylofenol Fenvalerate Mix (0,0125-2) mg/kg diastereoisomers Fludioxonil Fluchinkonazol Flufenacet Flusilazol Flutriafol Folpet Forat Fosalon Fosmet (0,25-3) mg/kg Hexatiazox HCH-alpha HCH-beta Isodrine Imazalil Imidaklopryd Indoxacarb (0,25-7) mg/kg Kaptan Karbaryl (0,025-2) mg/kg Lindan Malaoxon Malathion Mecarbam Metalaxyl_ (0,1-0,5) mg/kg Metalaxyl-M Methidathion Metoksychlor Mercaptodimethur (0,05-7) mg/kg Mirex Oxadixyl (0,008-7) mg/kg Paration metylowy (0,0125-3) mg/kg Penconazol (0,1-2,5) mg/kg Pencycuron (0,1-2,5) mg/kg PB/01/D wydanie 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 4, 24 września 2014 r. str. 3/7

4 Próbki jabłka, gruszki Zawartość pestycydów soku jabłkowego Pendimethalin (0,025-2,5) mg/kg Pirimicarb (0,1-2,5) mg/kg Picoxystrobin (0,5-3) mg/kg Pirimiphos-methyl (0,1-2,5) mg/kg Prochloraz (0,1-2,5) mg/kg Procymidon (0,05-7) mg/kg Profenofos (0,25-3) mg/kg Propargite Propoxur Prosulfocarb Pyrazophos Sebutylazin Spirodiclofen Spiroxamin (0,5-3) mg/kg Tebuconazol Terbufos Tetradifon (0,008-2) mg/kg Tetrasul Tiofanat metyl (0,25-7) mg/kg Tiametoksam Tolclofos-methyl Tolylfluanid (0,5-7) mg/kg Triadimefon (0,1-2,5) mg/kg Triadimenol (0,5-3,0) mg/kg Triazophos (0,25-3) mg/kg Vinclozolin PB/01/D wydanie 3 z dnia Próbki przetworów owocowych i warzywnych Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) (QuChERS) Zawartość ekstraktu ogólnego (1 90) % Metoda refraktometryczna 3-10 (0,2 10) % Zawartość soli kuchennej (0,2-10) % Mohra Zawartość suchej masy lub wody (0,1-70) % PN-EN 12143:2000 PB / 04 / D wydanie 2 z dnia PB / 09 / D wydanie 2 z dnia PB / 05 / D wydanie 1 z dnia PB / 08 / D wydanie 2 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 4, 24 września 2014 r. str. 4/7

5 Próbki napojów bezalkoholowych Zawartość ekstraktu ogólnego (1 90) % Metoda refraktometryczna 3-10 (0,2 10) % Próbki soków owocowych i warzywnych 3-10 Próbki mleka i produktów mlecznych Próbki koncentratów spożywczych Próbki mięsa i przetworów mięsnych Zawartość ekstraktu (1 90) % Metoda refraktometryczna (0,2-60) milimolach/l Przeliczniki na odpowiedni kwas Zawartość kwasu D i L mlekowego Zakres : Kwas D-mlekowy (0,03-1,5) g/l Kwas L-mlekowy (0,08-1,5) g/l Kwasowość (0,5 40) o SH 3-10 Zawartość suchej masy lub wody (0,1 50) % (0,2-50) w stopniach Zawartość soli kuchennej (0,1 95) % (Mohra) Zawartość suchej masy lub wody (0,1 95) % Zawartość popiołu całkowitego (0,1-20)% Zawartość wody (0,1-80)% Zawartość soli (0,1-10)% (Mohra) PN-A-79033:1985 p PB /04/ D wydanie 2 z dnia PN-A-79033:1985 p. 3.8 PN-EN 1132:1999 PB /04/ D wydanie 2 z dnia PN-EN 12143:2000 PN-EN 12147:2000 PN-EN 12631:2002 PB /06/ D wydanie 2 z dnia PB /04/ D wydanie 2 z dnia PB /08/D wydanie 2 z dnia PN-A :1998 PB/05/P wydanie 1 z dnia PB/08/P wydanie 1 z dnia PN-ISO 936:2000 PN-73/A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 4, 24 września 2014 r. str. 5/7

6 Próbki wody, ścieków surowych, ścieków uzdatnionych Próbki wody 3-10 Przewodność elektryczna właściwa (5 2000) µs/cm Metoda konduktometryczna Mętność (0,1-1000) NTU Metoda nefelometryczna Stężenie amoniaku (jonu amoniakowego) Amoniaku( 0,1-2,5) mg/l NH4 Jonu amonowego (0,1-2,5) mg/l NNH4 Stężenie azotynów (azotu azotynowego) Azotynów (0,01-1,0) mg/l Azotu azotanowego ( 0,01-0,3) mg/l Stężenie azotanów (azotu azotanowego) Azotanów (4,0-140) mg/l Azotu azotanowego (0,9-30) mg/l Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (5-50) mg/l Stężenie chlorków ( 5-400) mg/l Mohra PN-EN ISO 10523:2012 PB /02/ D wydanie 2 z dnia PN-EN ISO 7027:2003 PB/12/D wydanie 1 z dnia na podstawie testu Nanocolor PB/10/D wydanie 1 z dnia na podstawie testu Nanocolor PB/11/D wydanie 1 z dnia na podstawie testu Nanocolor PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 9297:1994 Próbki wody i ścieku uzdatnionego Próbki ścieków Utlenialność (indeks nadmanganianowi) (0,5-10) mg/l Barwa (5-100) mg/l Pt Stężenie siarczanów (10-200) mg/l PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN ISO 7887:2012 PB/13/D wydanie 1 z dnia na podstawie testu Nanocolor Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 4, 24 września 2014 r. str. 6/7

7 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1399 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 4, 24 września 2014 r. str. 7/7

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 7 stycznia 2013 r. Nazwa i adres AB 1398

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo