Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze"

Transkrypt

1 Przegl d wariantów Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/ /32/ C/52..C/7/95 Materia Stopa pompy EN-GJL-25 z pow ok kataforetyczn. Hydraulika z 1.431/1.44 (AISI 34/316L) Cz ci maj ce styczno z medium z (AISI 34) Cz ci maj ce styczno z medium z 1.44 (AISI 316L) Wersje uszczelnienia EPDM Viton Pod czenie hydrauliczne Przy cze gwintowane Ko nierz owalny Ko nierz okr g y Szybkoz cze Victaulic Wersje silników Silniki na indywidualne yczenie opcja opcja opcja 1~23 V, 5 Hz (do P 2 = 1,5 kw) 3~23 V, 5 Hz opcja (do P 2 = 4 kw dla 23/ V; od P 2 = 5,5 kw tylko V ) 3~ V, 5 Hz 3~5 V, 5 Hz opcja opcja opcja 1~11 V, 6 Hz opcja opcja 1~2 V, 6 Hz opcja opcja 3~38 V, 6 Hz opcja opcja 3~ V, 6 Hz opcja opcja opcja 3~4 V, 6 Hz opcja opcja opcja 3~46 V, 6 Hz opcja opcja opcja 3~48 V, 6 Hz opcja opcja opcja 3~38 V do 4 V i 5 Hz do 6 Hz IP 44 IP 54 IP 55 Silniki z ochron przeciwwybuchow opcja opcja opcja Silniki z termistorami (PTC) opcja opcja opcja Silniki z certyfikatem UL opcja opcja opcja Silniki z certyfikatem CSA opcja opcja opcja jest, brak 54 Zmiany techniczne zastrze one

2 Przegl d wariantów Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/ /32/ C/52..C/7/95 Wersje silników (ci g dalszy) Termiczne zabezpieczenie silnika Zmiana pr dko ci obrotowej zewn trzn przetwornic cz stotliwo ci opcja (w cznie do P 2 =1,5 kw) Zintegrowana przetwornica cz stotliwo ci Lakierowanie Lakierowanie wed ug indywidualnych ycze opcja opcja opcja Uszczelnienia mechaniczne w glik wolframu/grafit w glik wolframu/w glik wolframu opcja opcja opcja SiC/SiC opcja opcja opcja Dopuszczenie do stosowania w wodzie pitnej KTW WRAS Wyposa enie dodatkowe jest, brak Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 55

3 Dane techniczne Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVI Dopuszczalne przet aczane ciecze Woda pitna, grzewcza, u ytkowa Kondensat Mieszaniny woda-glikol (do % obj. glikolu/od 1% obj. glikolu konieczne jest badanie wydajno ci) Inne rzadkie media (bez sk adników powoduj cych abrazj lub d ugow óknistych, o ile nie uszkodz zastosowanych materia ów) Parametry (w wersji 5 Hz) Przep yw, maks. [m 3 /h] Wysoko podnoszenia, maks. [m] Temperatura przet aczanej cieczy [ C] -15 do +1 Temperatura otoczenia [ C] Ci nienie robocze [bar] 16/25 Ci nienie dop ywowe [bar] Pr dko obrotowa [obr/min] 295 Silnik Pod czenie sieciowe 1~ [V/Hz] (Dopuszczalna tolerancja napi cia ± 1%) Pod czenie do sieci 3~ [V/Hz] (Dopuszczalna tolerancja napi cia ± 1%) 23/5 lub 2/6 (do 1,5 kw) 23/5 lub 2/6 (do 4, kw) /5 Y lub 38/6 Y (od 5,5 kw) /5 lub 38/6 (od 5,5 kw) Klasa izolacji F F F F F F F F Stopie zabezpieczenia przeciwzak óceniowego EN Klasa ochrony IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 Przy cza rednice znamionowe pod czenia rur [Rp] Przy cza ko nierzy z PN 16/PN 25 [DN] Przy cza Victaulic Materia y Wirniki 1.431/1.44 (MVI 16-6 tylko z 1.431) Komory stopni 1.431/1.44 (MVI 16-6 tylko z 1.431) Korpus pompy 1.431/1.44 EN-GJL-25/1.44 Wa 1.431/ /1.44 jest, brak Wskazówka dot. ci nienia dop ywowego: Maks. ci nienie dop ywowe oblicza si ró nic pomi dzy maks. ci nieniem roboczym urz dzenia a maks. wysoko ci podnoszenia pompy przy =. Wskazówka dot. materia ów: odpowiada AISI 34, 1.44 odpowiada AISI 316L. 56 Zmiany techniczne zastrze one

4 Dane techniczne Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVI Materia y (ci g dalszy) Uszczelka EPDM (EP 851)/Viton Pokrywa obudowy 1.431/1.44 EPDM (EP 851)/Viton Dolna cz obudowy 1.431/1.44 Uszczelnienie mechaniczne w giel bitumiczny/w glik wolframu SiC/grafit P aszcz ci nieniowy 1.431/1.44 o ysko w glik wolframu Stopa pompy EN-GJL-25 Stopa pompy (maj ca styczno z medium) EN-GJL-25/1.48 jest, brak Wskazówka dot. ci nienia dop ywowego: Maks. ci nienie dop ywowe oblicza si ró nic pomi dzy maks. ci nieniem roboczym urz dzenia a maks. wysoko ci podnoszenia pompy przy =. Wskazówka dot. materia ów: odpowiada AISI 34, 1.44 odpowiada AISI 316L. Wyposa enie dodatkowe Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 57

5 Dane techniczne Wilo-Multivert MVI Dopuszczalne przet aczane ciecze Wilo-Multivert MVI 32..C 52..C Woda pitna, grzewcza, u ytkowa Kondensat Mieszaniny woda-glikol (do % obj. glikolu/od 1% obj. glikolu konieczne jest badanie wydajno ci) Inne rzadkie media (bez sk adników powoduj cych abrazj lub d ugow óknistych, o ile nie uszkodz zastosowanych materia ów) Parametry (w wersji 5 Hz) Przep yw, maks. [m 3 /h] Wysoko podnoszenia, maks. [m] Temperatura przet aczanej cieczy [ C] -15 do do do do +1 Temperatura otoczenia [ C] Ci nienie robocze [bar] /25 16/25 Ci nienie dop ywowe [bar] Pr dko obrotowa [obr/min] Silnik Pod czenie sieciowe 1~ [V/Hz] (Dopuszczalna tolerancja napi cia ± 1%) Pod czenie do sieci 3~ [V/Hz] (Dopuszczalna tolerancja napi cia ± 1%) 23/5 (tylko MVI 71/1) /5 lub 38/6 (od 5,5 kw) Klasa izolacji F F F F Stopie zabezpieczenia przeciwzak óceniowego Klasa ochrony IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 Przy cza rednice znamionowe pod czenia rur [Rp] Przy cza ko nierzy z PN 16/PN 25 [DN] Przy cza Victaulic Materia y Wirniki Komory stopni Korpus pompy Wa Uszczelka EPDM EPDM EPDM EPDM jest, brak Wskazówka dot. ci nienia dop ywowego: Maks. ci nienie dop ywowe oblicza si ró nic pomi dzy maks. ci nieniem roboczym urz dzenia a maks. wysoko ci podnoszenia pompy przy =. Wskazówka dot. materia ów: odpowiada AISI 34, 1.44 odpowiada AISI 316L. 58 Zmiany techniczne zastrze one

6 Dane techniczne Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVI 32..C 52..C Materia y (ci g dalszy) Pokrywa obudowy Dolna cz obudowy 1.31/1.44 Uszczelnienie mechaniczne w glik wolframu/grafit EPDM P aszcz ci nieniowy 1.31/1.44 o ysko Stopa pompy w glik wolframu EN-GJL-25 powlekana KTL Stopa pompy (maj ca styczno z medium) jest, brak Wskazówka dot. ci nienia dop ywowego: Maks. ci nienie dop ywowe oblicza si ró nic pomi dzy maks. ci nieniem roboczym urz dzenia a maks. wysoko ci podnoszenia pompy przy =. Wskazówka dot. materia ów: odpowiada AISI 34, 1.44 odpowiada AISI 316L. Wyposa enie dodatkowe Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 59

7 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wilo-Multivert MVI 12 do MVI Wilo-Multivert-MVI Hz H[m] ,5 1 1,5 2 2,5 m 3 /h 5,25,5 1,25 l/s 1 NPSH [m] 3 P P [%] 1 NPSH 2,5 1 1,5 2 2,5 m 3 /h 2, P 2 [kw] 1,5 1,5,5 1 1,5 2 2,5 Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 m 3 /h Zmiany techniczne zastrze one

8 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wilo-Multivert MVI 2 do MVI Wilo-Multivert-MVI Hz NPSH [m] H[m] ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5,5 1 1,5 6 4 p 2 NPSH [m 3 /h] [l/s] 6 p [%] Wyposa enie dodatkowe,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 [m 3 /h]? 3, ,5 P 2 [kw] 2 1,5 1,5,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 [m 3 /h] Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 61

9 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wilo-Multivert MVI 2 do MVI Wilo-Multivert-MVI Hz NPSH [m] H[m] ,5 1 1, p 2 NPSH [m 3 /h] [l/s] 6 p [%] [m 3 /h] 4 3, , P 2 [kw] , , [m 3 /h] Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 62 Zmiany techniczne zastrze one

10 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wilo-Multivert MVI 82 do MVI Wilo-Multivert-MVI Hz 16 NPSH [m] H[m] p NPSH [m 3 /h] [l/s] p [%] Wyposa enie dodatkowe [m 3 /h] P 2 [kw] [m 3 /h] Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 63

11 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wilo-Multivert MVI do MVI /6 161/6 169/6 168/6 167/6 Wilo-Multivert-MVI 162/6-1611/6 5 Hz H [m] /6 165/6 164/ /6 162/6 ηp [%] ηp NPSH [m³/h] [l/s] 8 6 [m³/h] NPSH P 2 [kw] /6 161/6 169/6 168/6 167/6 166/6 165/6 164/6 163/6 162/ [m³/h] Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 64 Zmiany techniczne zastrze one

12 Schemat zacisków, dane silnika Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Schemat zacisków Pr d trójfazowy 4 kw Pr d trójfazowy 5,5 kw; Y-Δ-rozruch bezpo redni W 2 U 1 L 1 W 2 U 1 U 2 V1 L 2 U 2 V1 V2 W 1 L 3 V2 W 1 3~ V 3~23 V W 2 U 1 U 2 V1 V2 W 1 3~ V L 1 L 2 L 3 Pr d zmienny Pr d zmienny przy nieprawid owym kierunku obrotów W 2 U 2 U 1 V1 L Dane silnika 1~23 V W 2 U 2 U 1 V1 L 1~23 V Wyposa enie dodatkowe Wilo-Multivert Moc znamionowa P 2 Pr d znamionowy I N 1~23 V 3~23 V 3~ V [kw] MVI 12,37 2,7 1,6,93 MVI 13,37 2,7 1,6,93 MVI 14,55 3,6 2,28 1,32 MVI 15,55 3,6 2,28 1,32 MVI 16,75 4,85 2,94 1,7 MVI 17,75 4,85 2,94 1,7 MVI 18,75 4,85 2,94 1,7 MVI 19 1,1 6,6 4,15 2,4 MVI 11 1,1 6,6 4,15 2,4 MVI 112 1,1 6,6 4,15 2,4 MVI 114 1,5 9,1 5,5 3,2 MVI 116 1,85 6,75 3,9 MVI 118 1,85 6,75 3,9 MVI 121 2,2 7,8 4,5 MVI 123 2,2 7,8 4,5 MVI 124 3, 1,4 6, MVI 2,37 2,6 1,6,95 MVI 3,55 3,5 2,3 1,35 MVI 4,75 4,9 2,9 1,7 MVI 5,75 4,9 2,9 1,7 MVI 6 1,1 6,6 4,2 2,4 MVI 7 1,1 6,6 4,2 2,4 MVI 8 1,5 9,1 5,5 3,2 MVI 21 1,5 9,1 5,5 3,2 MVI 212 1,85 7, 4, MVI 214 2,2 7,6 4,4 [A] Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 65

13 Schemat zacisków, dane silnika Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Dane silnika Wilo-Multivert Moc znamionowa P 2 Pr d znamionowy I N 1~23 V 3~23 V 3~ V [kw] MVI 217 3, 1,9 6,3 MVI 2 3,7 13,5 7,8 MVI 2,55 3,5 2,3 1,35 MVI 3,75 4,9 2,9 1,7 MVI 4 1,1 6,6 4,2 2,4 MVI 5 1,1 6,6 4,2 2,4 MVI 6 1,5 9,1 5,5 3,2 MVI 7 1,5 9,1 5,5 3,2 MVI 8 1,85 7, 4, MVI 41 2,2 7,6 4,4 MVI 412 3, 1,9 6,3 MVI 414 3, 1,9 6,3 MVI 417 3,7 13,5 7,8 MVI 419 4, 14,5 8,4 MVI 82,75 4,8 2,9 1,7 MVI 83 1,1 6,6 4,2 2,4 MVI 84 1,5 9,1 5,5 3,2 MVI 85 1,85 7, 4, MVI 86 2,2 7,6 4,4 MVI 87 3, 1,9 6,3 MVI 88 3, 1,9 6,3 MVI 81 3,7 13,5 7,8 MVI 811 4, 14,5 8,4 MVI 812 5,5 1,5 MVI 814 5,5 1,5 MVI 817 7,5 14,3 MVI 819 7,5 14,3 MVI ,5 5,5 3,2 MVI ,2 7,6 4,4 MVI , 1,9 6,3 MVI ,7 13,5 7,8 MVI , 14,5 8,4 MVI ,5 1,8 MVI ,5 1,8 MVI ,5 14,3 MVI ,5 14,3 MVI ,5 14,3 [A] 66 Zmiany techniczne zastrze one

14 Wymiary Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Rysunki wymiarowe Wilo-Multivert MVI 12 do 124 Wilo-Multivert MVI 2 do 2 75 X H h 2 X Ø M 1 E 4x Ø 12 4x Ø 12 42,4 4x Ø 12 Rp1/DN DN E 5 4x PN 16 PN 25 Victaulic H h 2 Ø M 1 E 4x Ø 12 4x Ø 12 Ø 42,4 4x Ø Rp1/DN DN 25 4x E ,4 PN 16 PN 25 Victaulic Wyposa enie dodatkowe Wilo-Multivert MVI 2 do 413 Wilo-Multivert MVI 82 do MVI 819 X X Ø M 75 Ø M 75 Rp11/4/DN32 PN 16 Rp1/DN25 PN 16 H h2 4x Ø 12 4x Ø DN x14 PN 25 H h 2 4x Ø 12 4x Ø DN x14 PN Ø 42,4 5 34,4 Victaulic 1 Ø 42,4 5 34,4 Victaulic E 4x Ø 12 E E 4x Ø 12 E Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 67

15 Wymiary Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Rysunki wymiarowe Wilo-Multivert MVI do X Ø M 1 Rp2 /DN5 PN 16 4x Ø 12 H h 2 4x Ø DN x18 PN Ø 6,3 9 52,3 Victaulic E 4x Ø 12 E 68 Zmiany techniczne zastrze one

16 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 16 ko nierz owalny E H h Ø M X Masa 1) 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V [mm] [kg] MVI ,5 18,8 MVI ,7 19, MVI ,6 19,7 MVI ,9 21, MVI , 23,9 MVI ,7 24,6 MVI ,9 25,8 MVI ,8 27,2 MVI ,4 27,8 MVI ,8 29,2 MVI ,9 35,6 1) Z przeciwko nierzami, bez opakowania Wyposa enie dodatkowe Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 25 ko nierz okr g y E H h Ø M X Masa 1) 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V [mm] [kg] MVI ,6 19,9 MVI ,8,1 MVI ,8,9 MVI , 22,1 MVI ,1 25, MVI ,8 25,7 MVI , 26,9 MVI ,9 28,3 MVI ,6 29, MVI ,9 3,3 MVI , 36,7 MVI ,9 MVI ,3 MVI ,4 MVI ,3 MVI ,1 1) Bez opakowania Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 69

17 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 25 Victaulic E H h Ø M X Masa 3~ V 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V 3~ V [mm] [kg] MVI ,9 MVI ,1 MVI ,9 MVI ,1 MVI , MVI ,7 MVI ,9 MVI ,3 MVI , MVI ,3 MVI ,7 MVI ,9 MVI ,3 MVI ,4 MVI ,3 MVI ,1 Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 16 ko nierz owalny E 1) H h 2 Ø M X Masa 2) 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V [mm] MVI ,5 481,5 296, ,5 18 MVI , ,3 18,8 MVI , ,6 22,1 MVI , ,1 22,6 MVI , ,5 25 MVI , ,5 MVI , ,5 MVI , ,3 31,8 MVI , MVI 214 MVI 217 MVI 2 MVI ,5 296, ,3 18,8 MVI , ,5 22 MVI , ,5 MVI , ,9 24,4 MVI , ,5 29 MVI , ,2 29,7 1) Wymiary z przeciwko nierzami (2 sztuki po 25 mm) 2) Z przeciwko nierzami, bez opakowania [kg] 7 Zmiany techniczne zastrze one

18 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 16 ko nierz owalny E 1) H h 2 Ø M X Masa 2) 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V [mm] [kg] MVI , ,5 MVI , MVI , ,2 MVI 414 MVI 417 MVI 419 MVI ,1 23,6 MVI ,5 MVI ,5 MVI ,3 MVI ,5 MVI ,1 MVI MVI ,8 MVI MVI ,5 MVI 814 MVI 817 MVI 819 MVI , MVI , MVI , ,1 MVI , ,3 MVI , ,7 MVI , ,4 MVI , ,9 MVI MVI ,4 MVI ,8 Wyposa enie dodatkowe 1) Wymiary z przeciwko nierzami (2 sztuki po 25 mm) 2) Z przeciwko nierzami, bez opakowania Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 71

19 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 25 ko nierz okr g y E H h 2 Ø M X Masa 1) 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V [mm] [kg] MVI , ,8 19,3 MVI , ,6,1 MVI , ,6 28,1 MVI , ,6 28,1 MVI , ,1 3,6 MVI , ,1 3,6 MVI , ,4 37,9 MVI , ,6 39,1 MVI , ,6 MVI , ,8 MVI , ,2 MVI , MVI , ,6,1 MVI , ,8 23,3 MVI , ,3 24,8 MVI , ,2 25,7 MVI , ,8 3,3 MVI , ,5 31 MVI , ,8 MVI , ,3 MVI , ,5 MVI , ,2 MVI , ,6 MVI , MVI ,1 24,6 MVI ,5 MVI ,5 MVI ,3 MVI ,5 MVI ,1 MVI MVI ,8 MVI MVI ,5 MVI ,8 MVI ,5 MVI ,4 1) Bez opakowania 72 Zmiany techniczne zastrze one

20 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 25 ko nierz okr g y E H h 2 Ø M X Masa 1) 1~23 V 3~ V 1~23 V 3~ V [mm] [kg] MVI , MVI , MVI , ,1 MVI , ,3 MVI , ,7 MVI , ,4 MVI , ,9 MVI ,1 MVI ,5 MVI ,6 1) Bez opakowania Wyposa enie dodatkowe Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 73

21 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI 1../2../4../8../ Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja Victaulic 3~ V E H h 2 Ø M X Masa [mm] [kg] MVI ,5 296, MVI ,5 296, MVI ,5 33, MVI ,5 354, MVI ,5 378, MVI ,5 2, MVI ,5 436, ,5 MVI ,5 484, MVI ,5 532, ,5 MVI ,5 58, ,5 MVI , MVI , MVI ,5 296, MVI ,5 36, MVI ,5 33, ,5 MVI ,5 354, ,5 MVI ,5 388, MVI ,5 412, MVI ,5 436, ,5 MVI ,5 484, MVI ,5 542, ,5 MVI ,5 59, MVI , ,5 MVI , MVI ,5 368, ,4 MVI ,5 443, ,4 MVI ,5 453, ,5 MVI ,5 528, ,7 MVI ,5 528, ,1 MVI , ,8 MVI , ,2 MVI ,5 MVI ,9 MVI Zmiany techniczne zastrze one

22 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI , C, C Wilo-Multivert MVI 162 do MVI biegunowy/5 Hz Wilo-Multivert-MVI Hz NPSH [m] H[m] , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 1 p [m 3 /h] [l/s] 8 6 p [%] Wyposa enie dodatkowe 5 NPSH [m 3 /h] P 2 [kw] [m 3 /h] Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 75

23 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI , C, C Wilo-Multivert MVI 32 do MVI 3213 C 2-biegunowy/5 Hz H [m] C Wilo-Multivert-MVI , 3213 C 5 Hz [m³/h] [l/s] ηp [%] 6 ηp 5 NPSH [m³/h] NPSH P 2 [kw] C [m³/h] Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 76 Zmiany techniczne zastrze one

24 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI , C, C Wilo-Multivert MVI 52 do MVI 5212 C 2-biegunowy/5 Hz C 5211 C 521 C 59 Wilo-Multivert-MVI , 521 C-5212 C 5 Hz H [m] Wyposa enie dodatkowe 25 ηp [%] ηp NPSH [m ³ /h] [l/s] [m³/h] NPSH C 5212 C C P 2 [kw] [m³/h] Charakterystyki zgodne z ISO 996, klasa 2 Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 77

25 Schemat zacisków, dane silnika Wilo-Multivert MVI , C Schemat zacisków MOT V (2-38V / 2-415V) 4kW MOT. VD (38VD / 415VD) > 4kW Δ 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) 3 x 23V (3 x 2V / 3 x 2V) 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) Dane silnika Wilo-Multivert Moc znamionowa P 2 Pr d znamionowy I N 3~23 V 3~ V [kw] MVI 162 2,2 7,6 4,4 MVI 163 3, 1,9 6,3 MVI 164 4, 14,5 8,4 MVI 165 5,5 1,8 MVI 166 5,5 1,8 MVI 167 7,5 14,3 MVI 168 7,5 14,3 MVI 169 9, 17,9 MVI , 21, MVI , 21, MVI , 27,8 MVI , 27,8 MVI , 27,8 MVI 32 4, 14,9 8,4 MVI 33 5,5 1,8 MVI 34 7,5 14,3 MVI 35 9, 17,9 MVI 36 11, 21, MVI 37 15, 27,8 MVI 38 15, 27,8 MVI 39 18,5 34, MVI ,5 34, MVI ,, MVI ,, MVI 3213 C 3 53 [A] 78 Zmiany techniczne zastrze one

26 Dane silnika Wilo-Multivert MVI C Dane silnika Wilo-Multivert Moc znamionowa P 2 Pr d znamionowy I N 3~23 V 3~ V [kw] MVI 52 5,5 1,8 MVI 53 7,5 14,3 MVI 54 11, 21, MVI 55 15, 27,8 MVI 56 15, 27,8 MVI 57 18,5 34, MVI 58 22,, MVI 59 22,, MVI 521 C 3 53 MVI 5211 C 3 53 MVI 5212 C 3 53 [A] Wyposa enie dodatkowe Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 79

27 Wymiary Wilo-Multivert MVI , C, C Rysunki wymiarowe Wilo-Multivert MVI 162 do MVI 1614 Wilo-Multivert MVI 32 do 3213 C ØM X C 1 ØM X C 1 4 x Ø DN 5 F h2 h 2 H H C 2 K K 145 DN 65 F C2 4 x Ø14 B A 3 B A 3 Wilo-Multivert MVI 52 C do MVI 5212 C ØM X C 1 16 DN 8 F h 2 H C 2 4 x Ø14 K B A 3 8 Zmiany techniczne zastrze one

28 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI , C, C Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 16 A B C 1 C 2 F H h 2 Ø M X K Masa [mm] [kg] MVI x18 58 MVI x18 65 MVI x18 76 MVI x18 77 MVI x18 79 MVI x18 13 MVI x18 14 MVI x18 8 MVI x18 82 MVI x18 15 MVI x MVI x MVI x MVI x18 82,5 MVI x18 15,5 MVI x MVI x18 156,5 MVI x18 157,5 MVI x Wyposa enie dodatkowe Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 81

29 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI , C, C Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 25 A B C 1 C 2 F H h 2 Ø M X K Masa [mm] [kg] MVI x18 58 MVI x18 65 MVI x18 76 MVI x18 77 MVI x18 79 MVI x18 13 MVI x18 14 MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x18 84 MVI x18 86 MVI x18 19 MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x18 21 MVI x18 21 MVI 3213 C x MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x MVI x18 2 MVI x18 5 MVI 521 C x MVI 5211 C x MVI 5212 C x Zmiany techniczne zastrze one

30 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI 71 do 77 Wilo-Multivert MVI 71 do MVI 77/2 MVI 76 MVI 76/2 MVI 77/1 MVI 76/1 Wilo-Multivert-MVI Hz 1 MVI 75 MVI 75/2 MVI 75/1 H [m] MVI 74 MVI 74/2 MVI 73 MVI 73/2 MVI 72/2 MVI 74/1 MVI 73/1 MVI 72 MVI 72/1 Wyposa enie dodatkowe MVI 71 MVI 71/ [m 3 /h] ηp [%] 1 3 [l/s] 8 6 ηp NPSH [m 3 /h] NPSH [m] 77/1 77/2 P 2 [kw] /1 75/1 74/1 73/1 72/1 71/1 76/2 75/2 74/2 73/2 72/ [m 3 /h] Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 83

31 Schemat zacisków, dane silnika Wilo-Multivert MVI Schemat zacisków MOT V (2-38V / 2-415V) 4kW MOT. VD (38VD / 415VD) > 4kW Δ 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) 3 x 23V (3 x 2V / 3 x 2V) 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) Dane silnika Wilo-Multivert Moc znamionowa P 2 Pr d znamionowy I N 3~23 V, 5 Hz 3~ V, 5 Hz [kw] MVI 71/1 4 13,8 7,9 MVI 71 5,5 1,8 MVI 72/2 7,5 13,8 MVI 72/ MVI MVI 73/ ,5 MVI 73/ ,5 MVI 73 18,5 32,2 MVI 74/2 18,5 32,2 MVI 74/ ,1 MVI ,1 MVI 75/ MVI 75/ MVI MVI 76/ MVI 76/ ,5 MVI ,5 MVI 77/ ,5 MVI 77/ ,5 [A] 84 Zmiany techniczne zastrze one

32 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI Rysunki wymiarowe ø M X 28 4 x ø H ø18 ø1 K 45 h Wyposa enie dodatkowe Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 16 Wersja PN 25 H h 2 Ø M X K Masa 1) H h 2 Ø M X K Masa 1) [mm] [kg] [mm] [kg] MVI 71/ x 19 11, x 23 11,5 MVI x 19 15, x 23 15,5 MVI 72/ x , x ,5 MVI 72/ x , x ,5 MVI x , x ,5 MVI 73/ x , x MVI 73/ x , x MVI x , x MVI 74/ x , x MVI 74/ x , x MVI x , x MVI 75/ x , x MVI 75/ x , x MVI x , x MVI 76/ x MVI 76/ x MVI x MVI 77/ x MVI 77/ x ) Bez opakowania Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 85

33 Charakterystyki Wilo-Multivert MVI 951 do 955 Wilo-Multivert MVI 951 do 955 Wilo-Multivert-MVI Hz 1 MVI 955 MVI 955/1 MVI 955/2 1 MVI 954 MVI 954/1 1 MVI 954/2 H [m] 8 MVI 953 MVI 953/1 MVI 953/2 6 MVI 952 MVI 952/1 MVI 952/2 MVI 951 MVI 951/1 ηp [%] [m³/h] [l/s] ηp 3 NPSH [m³/h] NPSH [m] P 2 [kw] /1 955/ /1 954/ /1 953/ /1 952/ / [m³/h] 86 Zmiany techniczne zastrze one

34 Schemat zacisków, dane silnika Wilo-Multivert MVI 951 do 955 Schemat zacisków MOT. VD (38VD / 415VD) > 4kW Δ 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) Dane silnika 3 x V (3 x 38V / 3 x 415V) Wyposa enie dodatkowe Wilo-Multivert Moc znamionowa P 2 Pr d znamionowy I N 3~ V, 5 Hz [kw] MVI 951/1 7,5 13,8 MVI MVI 952/ ,5 MVI 952/ ,5 MVI ,5 32,2 MVI 953/ ,1 MVI 953/ MVI MVI 954/ MVI 954/ ,5 MVI ,5 MVI 955/ MVI 955/ MVI [A] Katalog Wilo B3 - Wysokoci nieniowe pompy wirowe 87

35 Wymiary, masa Wilo-Multivert MVI 951 do 955 Rysunek wymiarowy ø M X ø18 45 ø x ø h2 H K Wymiary, masa Wilo-Multivert Wersja PN 16 Wersja PN 25 H h 2 Ø M X K Masa H h 2 Ø M X K Masa [mm] [kg] [mm] [kg] MVI 951/1 932, x 19 7, 932, x MVI , x 19 7, 967, x MVI 952/ x 19 94, x MVI 952/ x 19 94, x MVI x 19 94, x MVI 953/ x 19 98, x ,5 MVI 953/ x 19 11, x ,5 MVI x 19 11, x ,5 MVI 954/ x 19 16, x ,5 MVI 954/ x 19 16, x ,5 MVI x 19 16, x ,5 MVI 955/ x , MVI 955/ x , MVI x , 88 Zmiany techniczne zastrze one

Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze

Wielostopniowe pompy wirowe Pompy pojedyncze Przegl d wariantów Wilo-Multivert MVIS Wilo-Multivert MVIS Materia Stopa pompy EN-GJL-25 z pow ok kataforetyczn. Hydraulika z 1.431/1.444 (AISI 34/316L) Cz ci maj ce styczno z medium z 1.431 (AISI 34)

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

Wysokociśnieniowe pompy wirowe

Wysokociśnieniowe pompy wirowe Katalog Zaopatrzenie w wodę Wysokociśnieniowe pompy wirowe Pompy i wyposażenie dodatkowe Katalog B - Hz - 7 B 8 7 8 9 Wilo- CronoBloc-BL A Seria Katalog 7 8 9 Wilo- EMU KS C Wilo-RainSystem AF B Wilo-Comfort-Vario

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE PVM/PVMI/PVMX WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI NORM EN Modele PVM, PVMI i PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez funkcji samozasysania z przyłączami kołnierzowymi

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035),

Bardziej szczegółowo

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE PVM/PVMI/PVMX WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZE ZNAKIEM NORM EN Modele PVM, PVMI oraz PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez samoczynnego zalewania z przyłączami kołnierzowymi lub typu Victualic

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis serii: Wilo-Multivert MVI serii: Wilo-Multivert MVI H/m 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 4.. 8.. 1 2 70.. Wilo-Multivert MVI 50 Hz 95.. 0 0 20 40 60 80 100 120Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 DPL 4 DPL 32 DPL 5 Wilo-VeroTwin-DPL Y /,. DPL 65 DPL 1 DPL 8 5 1 15 2 Q/m³/h Budowa Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Informator techniczny Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Rozruch Y/D SUBCAB Wyposażenie monitorujące 4G16+2x1,5 mm 2 7G2,5+2x1,5 mm 2 7G4+2x1,5 mm 2 7G6+2x1,5 mm 2 Termokontakty - temperatura otwarcia

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Opis serii: Wilo-SCP Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej wg VDI 2035, mieszanin woda-glikol, wody chłodzącej, zimnej oraz

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy

Opis serii: Wilo-SCP. Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Opis serii: Wilo-SCP H/m Wilo-SCP 200 980/1480 1/min 2900 1/min 50 Hz 100 50 10 Budowa Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej wg VDI

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Opis typoszeregu: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+ Opis typoszeregu: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+ Rysunek podobny Budowa Wysokosprawne, gotowe do podłączenia urządzenie do zaopatrzenia w wodę. Z wysokociśnieniową pionową pompą wirową ze stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Wilo-Drain 20 TP 80/TP 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q/m³/h H/m Budowa Pompa zatapialna do ścieków do zastosowań przemysłowych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ETHERMA - ETHERMA E POMPY OBIEGOWE. Materia y. Opis. Specyfikacja. Zastosowania. Cechy szczególne. Zakres warunków roboczych

ETHERMA - ETHERMA E POMPY OBIEGOWE. Materia y. Opis. Specyfikacja. Zastosowania. Cechy szczególne. Zakres warunków roboczych 6-110-2 (D) ETHERMA - ETHERMA E BRÑZ Pompy obiegowe - ETHERMA - ETHERMA E Opis Pompy obiegowe, bezd awnicowe, czterobiegowe. Ró ne charakterystyki hydrauliczne wybierane prze àcznikiem, dajà mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Do tłoczenia zimnej i gorącej wody (według VDI 2035), niezawierającej substancji ściernych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /,5-1 1 1 8 6 5/3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/,5-6 1 3 5 Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

NM4, NMS4. Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi

NM4, NMS4. Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi NM, NMS Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi n obr/min Materiały Wykonanie NM, NMS NM, NMS Obudowa pompy Żeliwo rąz Łącznik NM GJL EN Gu Sn EN 9 Łącznik NMS Żeliwo GJL EN Wirnik Żeliwo rąz GJL EN Gu Sn

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos MAXO e ) ~

Wilo Yonos MAXO e ) ~ ROZSZERZENIE TYPOSZEREGU /,5-5//,5-5/,5-9 5//,5-7 /,5- /,5-5/,5- /5/,5-5//,5-5/,5-5/,5-9 5/,5- ()/,5-5/,5- /,5-5 ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Zobacz w katalogu On line e

Bardziej szczegółowo

Element VLR 2B VLR 32 VLR Dyfuzor Stal nierdzewna X5CrNi18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna Nimo (AISI 316L)

Element VLR 2B VLR 32 VLR Dyfuzor Stal nierdzewna X5CrNi18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna Nimo (AISI 316L) NOCCHI VLR WYSOKA WYDAJNOŚĆ HYDRAULICZNA, WYKOŃCZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ, SILNIK ZGODNY Z EN Seria VLR to, odśrodkowe pompy wirowe, sprzężone z silnikami elektrycznymi i z przyłączami w układzie liniowym.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 SEG.4.9.2.5B Nr katalogowy: 9675897 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy SEG wyposażone są w system rozdrabniający,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+ Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+ H/m 140 120 100 80 60 40 20 403-418/CE+ 603-616/CE+ 1002-1015/CE+ 1603-1611/CE+ 2202-2208/CE+ Wilo-Economy CO-1 Helix V 403-5206/CE+ 50 3602/2-3606/CE+ 5201-5206/CE+

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi Karta katalogowa 0166.1/2-61 KE Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R 40 do 300 mm korpus pierścieniowy 350 do 600 mm korpus dzielony w formie "U" Maksymalne ciśnienie robocze (P rmax

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

EVM PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE ze stali AISI 304

EVM PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE ze stali AISI 304 PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE ze stali AISI 30 Wielostopniowe pompy budowy pionowej, w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 30. Wielofunkcyjne, ciche i łatwe w eksploatacji. Zastosowanie w przemyśle,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 H/m 28 24 2 16 12 8 4 Non-EU 1 2 3 4 5 1 14 Wilo-Sub TWU 4-...-C Q/m³/h Buwa Wielostopniowa pompa głębinowa 4 w wersji z taśmami ściągowymi, montażu pionowego lub poziomego Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-glikol

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S Rysunek podobny Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków jako system hydroforowy jednopompowy Zastosowanie Tłoczenie ścieków zawierających fekalia (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

T, TP. Pompy peryferalne

T, TP. Pompy peryferalne Materiały Komponent B-T, B-TP Obudowa pompy Żeliwo Brąz Łącznik GJL EN G-Cu Sn EN 9 Pokrywa obudowy Żeliwo Brąz GJL EN G-Cu Sn EN 9 Mosiądz P- Cu Zn Pb UNI 7 for T --7, B-T -7 Wirnik Mosiądz P- Cu Zn Pb

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix V

Opis serii: Wilo-Helix V Opis serii: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52.. 0 0 10 20 30

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE H/m 140 120 100 80 60 40 20 403-410 204-211 1002-1009 602-611 1602-1606 2202-2205 3602-3605 Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 204-5205 5202-5205 0 0 10 20 30 40 50

Bardziej szczegółowo

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 NOCCHI VLRI/X Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 34 WYSOKA WYDAJNOŚĆ HYDRAULICZNA, HWYKOŃCZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ in AISI 34 (VLRI) lub AISI 316 (VLRX), SILNIK ZGODNY

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW ARMATURA GAZOWA Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW 1 Spis treści SPIS TREŚCI FM FMC FGM Filtry gazu...4 M16/RMO N.A. M16/RM N.A. Zawory odcinające normalnie otwarte...8 M16/RMO N.C. M16/RM N.C. Zawory odcinające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁOWNICZE, KLIMATYZACYJNE I DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

POMPY CIEPŁOWNICZE, KLIMATYZACYJNE I DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ POMPY CIEPŁOWNICZE, KLIMATYZACYJNE I DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.. Pobór mocy od 5 W do 45 W. AX 12, AX 13. Pobór mocy od 8 W do 174 W. A 12 - A 16 A 401- A 500. Pobór mocy od 25 W do 930 W. A 402 V2 - -

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix VE

Opis serii: Wilo-Helix VE Opis serii: Wilo-Helix VE H/m 240 Wilo-Helix VE 204-5206 200 160 120 80 40 601-619403-418 204-222 1002-1005 1601-1613 2201-2209 3601-3608 5201-5206 0 0 10 20 30 40 50 60 70Q/m³/h Charakterystyki wg ISO

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-HiMulti 3 H

Opis typoszeregu: Wilo-HiMulti 3 H Opis typoszeregu: -HiMulti 3 H Rysunek podobny Budowa System zaopatrzenia w wodę z ciśnieniowym naczyniem przeponowym w wersji normalnie zasysającej (HiMulti 3 H) lub samozasysającej (HiMulti 3 H P) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności Wilo-Stratos H[m] ()/- ()/- (,,,)/- ()/- /- /- /- /- ()/- /- /-9 /-9 /- Wilo-Stratos ()/- Ogrzewnictwo, klimatyzacja,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL Opis serii: Wilo-Helix EXCEL H/m Wilo-Helix EXCEL 208-5202 240 200 160 120 80 40 2.. 4.. 6.. 10.. 0 0 16.. 22.. 36.. 10 20 30 40 52.. 50 60 70Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Tekst ofertowy. Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR. Nazwa: Układ wielopompowy 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 603 Na zapyt. Na zapyt.

Tekst ofertowy. Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR. Nazwa: Układ wielopompowy 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 603 Na zapyt. Na zapyt. Gniewosz Siemiatkowski Telefaks Nazwa: Układ wielopompowy 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 603 Na zapyt. Na zapyt. Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-EMHIL

Opis serii: Wilo-EMHIL Opis serii: -EMHIL H/m -EMHIL 33-55 5 5 3 33-35 53-55 1 1 3 5 7 Q/m³/h Budowa Normalnie zasysające urządzenie zaopatrujące w wodę z przetwornicą częstotliwości Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

H/m 7 25, 30/ , 25, 30/ , 25, 30/1-4

H/m 7 25, 30/ , 25, 30/ , 25, 30/1-4 ,, /-, /-8,, /- Zobacz w katalogu On line ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERY RELATED PRODUCTS) Budowa Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 Pompy elektryczne odśrodkowe jednowirnikowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304. ZASTOSOWANIA Podnoszenie ciśnienia wody w gospodarstwach domowych Nawadnianie niewielkich ogrodów Mycie Uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316 Pompy elektryczne odśrodkowe jednowirnikowe z hydrauliką ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316. ZASTOSOWANIA Podnoszenie ciśnienia wody w gospodarstwach domowych Nawadnianie niewielkich ogrodów Mycie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IP-E

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IP-E Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IP-E Rysunek podobny Budowa Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o konstrukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem wydajności

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

MD-MMD. MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 z żeliwa. Your Life, our Quality. Worldwide. 219 Commercial

MD-MMD. MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 z żeliwa. Your Life, our Quality. Worldwide. 219 Commercial Żeliwne, monoblokowe pompy odśrodkowe, zgodne z normą EN 733. ZASTOSOWANIA Pompowanie czystej wody w budownictwie mieszkaniowym, rolnictwie oraz przemyśle Nawadnianie upraw w rolnictwie Instalacje wodne

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H/m 12 1 8 6 4 2-145 -13-123 -115 Wilo-Sub TWU 3-...,5 1, 1,5 2, Q/m³/h Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 5 Hz 215-12 1 / 19 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Buwa Wielostopniowa pompa

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-BAC

Opis typoszeregu: Wilo-BAC Opis typoszeregu: -BAC Rysunek podobny Budowa Opis/budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem gwintowanym lub Victaulic Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 CMBE 3-3 AVBE Nr katalogowy: 983747 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zestaw stałego ciśnienia Grundfos CME Booster to kompletne rozwiązanie dla domowych instalacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Zakres dostawy Pompa Instrukcja montażu i obsługi. Dane techniczne. Olejowy nośnik ciepła

ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Zakres dostawy Pompa Instrukcja montażu i obsługi. Dane techniczne. Olejowy nośnik ciepła 6 5/6 Hz 5 4 3 4/1-51/4,5 4/1-45/3,8 4/1-39/3, 4/1-32/2,3 5/1-5/4,5 5/1-44/3,8 2 1 5 4/1-25/1,6 5/1-/3, 1 15 2 25 3 ezw ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Budowa Pompa dławnicowa

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M Rysunek podobny Budowa Urządzenie do przetłaczania ścieków jako układ jedno- lub dwupompowy Zastosowanie Tłoczenie ścieków zawierających fekalia (zgodnie z DIN EN 12050-1),

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 CRE -1 ---E-HQQE Nr katalogowy: 98390765 Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcem ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (in-line), co umożliwia montaż w poziomej instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos GIGA

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos GIGA Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL-E

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL-E Opis serii: Wilo-CronoLine-IL-E Budowa Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o konstrukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem wydajności Zastosowanie Do tłoczenia

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Jet FWJ

Opis typoszeregu: Wilo-Jet FWJ Opis typoszeregu: Wilo-Jet FWJ Rysunek podobny Budowa Samozasysające urządzenia zaopatrujące w wodę (w wersji SmartHome do sterowania pompą za pomocą smartfona) Zastosowanie Tłoczenie wody i deszczówki

Bardziej szczegółowo

SERIA EVM-EVMG-EVML PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODÂRODKOWE. Obszar i zakres stosowania. Klucz oznaczeƒ modeli EVM

SERIA EVM-EVMG-EVML PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODÂRODKOWE. Obszar i zakres stosowania. Klucz oznaczeƒ modeli EVM SERIA EVM-EVMG-EVML eliwo oraz stal nierdzewna AISI 304 i AISI 316 Seria EVM-EVMG-EVML Nowe pompy EVM sà pionowymi, wielostopniowymi pompami, dost pnymi w kilku wykonaniach materia owych: ze stopà eliwnà

Bardziej szczegółowo

Wilo Star Z. Wilo-Star-Z. Ciepła woda użytkowa Bezdławnicowe pompy standardowe. Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym.

Wilo Star Z. Wilo-Star-Z. Ciepła woda użytkowa Bezdławnicowe pompy standardowe. Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym. 16 5 3 Star-Z 2/5 Star-Z 2/ Star-Z 2/7 Star-Z 25/6 Wilo-Star-Z 2 Star-Z 25/2 DM Star-Z 25/2 EM 1 Star-Z 15 TT Star-Z 2/1,5 1 2 3 Zobacz w katalogu On line Budowa Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Nr Art. Nazwa artyku u: Cena ( ) PFT G 4 light II

Nr Art. Nazwa artyku u: Cena ( ) PFT G 4 light II 00 07 26 95 PFT G 4 light II 5.450,00 Wyposa enie podstawowe: Jednostka pompy D 6-3 wf Silnik przek adniowy 0,3 KW, 12 obr./min Silnik przek adniowy 5,5 kw, 400 obr./min z wy. wychyl. Armatura wodna z

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Cyrkulacja ciepłej wody sanitarnej

Cyrkulacja ciepłej wody sanitarnej Przegląd serii Seria: Wilo-Yonos PARA Z r Series: Wilo-Stratos PARA-Z >Zastosowanie Systemy cyrkulacji ciepłej wody sanitarnej wszystkich rodzajów, systemy grzewcze wody grzejnej wszystkich rodzajów. >Cechy

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Yonos MAXO

Opis typoszeregu: Wilo-Yonos MAXO Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajności Zastosowanie Wodne instalacje

Bardziej szczegółowo

Seria Hippo. Pompy zatapialne z wolnym przelotem 50mm do szlamu i ścieków

Seria Hippo. Pompy zatapialne z wolnym przelotem 50mm do szlamu i ścieków Seria Hippo Pompy zatapialne z wolnym przelotem mm do szlamu i ścieków Seria HIPPO - pompy do osadów i ścieków z wolnym przelotem Ø mm Cechy > Niezatykająca się konstrukcja dzięki wirnikowi typu Vortex

Bardziej szczegółowo

DRN. Wirnik wielokanałowy otwarty. Pompy zatapialne. Zakres zastosowań. Ogólne własności. Zastosowanie. Materiały wykonania.

DRN. Wirnik wielokanałowy otwarty. Pompy zatapialne. Zakres zastosowań. Ogólne własności. Zastosowanie. Materiały wykonania. Wirnik wielokanałowy otwarty Zdjęcie poglądowe Zakres zastosowań Wirnik wielokanałowy otwarty moc silnika, 4, kw liczba biegunów / 4 / 6 przyłącza wylotowe DN65 DN50 w osi poziomej swobodny przelot 40

Bardziej szczegółowo

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa Pompy odśrodkowe wielostopniowe pionowe ZASTOSOWANIA Instalacje zwiększające ciśnienie wody Ogólne zwiększanie ciśnienia wody Irygacja Instalacje myjące Przemieszczanie czystej wody WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE DWUWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE DWUWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316 Pompy elektryczne odśrodkowe dwuwirnikowe z hydrauliką ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316. ZASTOSOWANIA Podnoszenie ciśnienia wody w gospodarstwach domowych Nawadnianie niewielkich ogrodów Mycie

Bardziej szczegółowo

NRC. Pompy obiegowe in-line. Konstrukcja. Specjalne wykonania dostępne: Przeznaczenie. Materiał. Zakres stosowania. Oznaczenie.

NRC. Pompy obiegowe in-line. Konstrukcja. Specjalne wykonania dostępne: Przeznaczenie. Materiał. Zakres stosowania. Oznaczenie. NRC Konstrukcja Monoblokowe, jedno-wirnikowe pompy odśrodkowe z silnikiem elektrycznym połączone z za pomocą sprzęgła sztywnego. Korpus pompy z przyłączami w jednej osi "in-line", tej samej średnicy Wymiary

Bardziej szczegółowo

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 ZASTOSOWANIE Silniki jednobiegowe typu 3S4 315M-4 są przeznaczone do napędu maszyn i urządzeń górniczych, w szczególności do napędu organu urabiającego kombajnów chodnikowych. Silniki

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis typoszeregu: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis typoszeregu: -Drain TM/TMW/TMR 32 Rysunek podobny Budowa Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Zastosowanie Tłoczenie: wstępnie oczyszczonych ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo