EUROP E JSK I INS T Y T U T INNOWAC JI I T EC HNOLOG II (EI T )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROP E JSK I INS T Y T U T INNOWAC JI I T EC HNOLOG II (EI T )"

Transkrypt

1 NC PL-C Więcej informacji: Więcej informacji na temat Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii znaleźć można na stronie internetowej EIT: Jak otrzymać publikacje UE Publikacje płatne: w EU Bookshop (internetowa księgarnia UE) w księgarniach (podając tytuł, wydawcę lub numer ISBN) bezpośrednio u naszych przedstawicieli handlowych Dane kontaktowe przedstawicieli handlowych można uzyskać na stronie lub wysyłając faks na numer Publikacje bezpłatne: w EU Bookshop (internetowa księgarnia UE) w przedstawicielstwach lub delegaturach Komisji Europejskiej Dane kontaktowe przedstawicielstw i delegatur można uzyskać na stronie lub wysyłając faks na numer EUROP E JSK I INS T Y T U T INNOWAC JI I T EC HNOLOG II (EI T ) Jakość na rzecz innowacji

2 Europejski Instytut Innowacji i Technologii jakość na rzecz innowacji SPIS TREŚCI 2 nnowacyjność to nasza przyszłość 4 EIT siła napędzająca innowacje 8 EIT innowacyjna struktura 12 EIT z korzyścią dla wszystkich 16 Początek 1

3 Innowacyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia Jak być innowacyjnym Innowacyjność jest niezbędna dla zapewnienia nam dobrej przyszłości. W zglobalizowanej gospodarce XXI wieku rozwój, konkurencyjność i dobrobyt społeczny Europy w dużej mierze zależeć będą od jej zdolności do wprowadzania innowacji. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest nową inicjatywą, która zamierza stać się lokomotywą jakości, pomagając Europie uwolnić drzemiący w niej potencjał do innowacji. Innowacyjność nie tworzy się sama. Musi paść na żyzną glebę. Niezbędnym elementem sprzyjającego środowiska jest połączenie trzech elementów tzw. trójkąta wiedzy: szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Sukces konkurencyjnej gospodarki światowej coraz częściej zależy od innowacyjności przedsiębiorstw i społeczeństw. Jednak Europa nie wykorzystuje jeszcze w pełni swojego potencjału w tym zakresie. Na polu innowacyjności UE ustępuje swoim międzynarodowym konkurentom, szczególnie Stanom Zjednoczonym i Japonii. EIT powstał jako odpowiedź na tę przepaść innowacyjną. EIT został utworzony w ramach Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, stanowi więc element szerszej strategii mającej na celu stymulowanie edukacji, badań i innowacji z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie oraz wymogi opartej o wiedzę gospodarki XXI wieku. EIT pomoże Europie stać się konkurencyjnym graczem na arenie światowej. Wyzwoli on potencjał innowacyjny Europy. José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej IInnowacyjność nie jest procesem linearnym. Występuje dzięki interakcji pomiędzy trzema bokami trójkąta wiedzy. Nowe rozwiązania mogą powstać i wejść na rynek jedynie wtedy, kiedy środowisko akademickie, ośrodki badawcze oraz przemysł w pełni ze sobą współpracują. W UE trójkąt ten jest często przerwany: Europa jest dobra w tworzeniu nowych rozwiązań, lecz brakuje jej zdolności do wykorzystania wyników badań. Dlaczego tak się dzieje? b rak masy krytycznej: systemy szkolnictwa wyższego i sieć ośrodków badawczych są za bardzo rozproszone, co prowadzi do rozdrobnienia wysiłków włożonych w innowacje niedobór ośrodków najwyższej klasy: w UE jest zbyt mało doskonałych i uznanych na arenie międzynarodowej uniwersytetów b rak zaangażowania ze strony przemysłu: poziom zaangażowania przedsiębiorstw w naukę i badania jest zbyt niski Trójkąt wiedzy struktury edukacji i badań: tradycyjne struktury z zasady zduszają w zarodku przedsiębiorcze inicjatywy oraz szybkość reakcji na potrzeby społeczne i gospodarcze Innowacyjność w ypływ talentów: warunki pracy nie przyciągają ani nie zatrzymują w Europie największych talentów niedostateczna uwaga poświęcana sygnałom dochodzącym z rynku: potrzeba więcej innowacji motywowanych potrzebami użytkowników oraz konieczna jest postawa nastawiona na przewidywanie trendów rozwoju głównych rynków niewystarczająca ilość środków przeznaczonych na edukację oraz badania i rozwój ze strony sektora prywatnego: Badania Szkolnictwo wyższe EIT reaguje na te negatywne zjawiska i tworzy odpowiednie środowisko do rozwoju innowacyjności. 2 Innowacyj ność to nasza przyszłość 3

4 Zespolenie trójkąta wiedzy Kształcenie dla innowacyjności EIT jest pierwszą inicjatywą europejską, która w pełnym stopniu łączy trzy boki trójkąta wiedzy. Ulepszy on konkurencyjność UE u jej podstaw poprzez połączenie wysokiej jakości w szkolnictwie wyższym, badaniach oraz w przemyśle w prawdziwie zintegrowany sposób, a tym samym napędzi innowacyjność w obszarach kluczowych z punktu widzenia interesu gospodarczego lub społecznego. Nowe umiejętności i nowe talenty są niezbędne do ulepszenia potencjału innowacyjnego Europy. Stąd EIT uznaje edukację za integralną część swojego planu działania, wychodząc ponad tradycyjne sposoby myślenia i otwierając nowe możliwości przed studentami, uniwersytetami oraz przedsiębiorstwami. EIT reaguje na fragmentację europejskiego sektora wiedzy poprzez tworzenie nowego, innowacyjnego modelu współpracy. Współpraca w ramach EIT będzie się charakteryzowała pełną integracją trzech stron trójkąta wiedzy. EIT zaszczepia wymiar handlowy we wszystkich działaniach naukowych, a w zamian ułatwia sektorowi handlowemu dostęp do wiedzy zgromadzonej przez uniwersytety i ośrodki badawcze. Celem EIT jest wspieranie i promowanie innowacyjności przy pomocy trans- oraz interdyscyplinarnie strategicznie prowadzonych badań, kształcenia akademickiego w kluczowych obszarach z punktu widzenia interesu gospodarczego lub społecznego, a także wykorzystywanie wyników tych prac z korzyścią dla obywateli. EIT zgromadzi masę krytyczną zasobów ludzkich i fizycznych, przyciągając i utrzymując inwestycje sektora prywatnego w innowacje, szkolnictwo akademickie oraz badania i rozwój. Ponadto Instytut skupi w jednym miejscu magistrantów, doktorantów i badaczy naukowych na wszystkich etapach kariery z sektora naukowego oraz przemysłowego. Zamierzeniem jest, żeby EIT stał się modelem innowacyjności, propagując nowe formy współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi działającymi w ramach trójkąta wiedzy, przyczyniając się do modernizacji szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych w UE. 4 EIT: wspiera i promuje innowacyjność gromadzi masę krytyczną zasobów ludzkich i fizycznych przyciąga i utrzymuje inwestycje sektora prywatnego w innowacje gromadzi w jednym miejscu studentów oraz badaczy naukowych stanowi model innowacyjności Europejski Instytut Innowacji i Technologii stwarza możliwości połączenia retoryki z pragmatycznym i proaktywnym działaniem. Wobec Europy i reszty świata coraz częściej stają wyzwania, na które żaden pojedynczy instytut, organizacja czy kraj nie są w stanie odpowiedzieć w pojedynkę. EIT daje unikalną szansę na zgromadzenie najlepszych umysłów w Europie w celu znalezienia odpowiedzi na takie wyzwania, jak zmiany klimatyczne czy uzależnienie od źródeł energii... Dla ulepszenia potencjału innowacyjnego Europy absolutnie konieczne jest umocnienie sposobu przykazywania wiedzy oraz zapewnienie bardziej efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Philippe de Buck, Sekretarz Generalny BUSINESS EUROPE Dotychczas szkolnictwo wyższe było nieobecnym członkiem innowacyjnych przedsięwzięć. Jednakże tworzenie nowych pomysłów wymaga wykorzystania nowych umiejętności i nowych talentów. EIT odpowiada na te potrzeby poprzez pełne włączenie szkolnictwa wyższego do tej inicjatywy jako unikalną cechę charakterystyczną swojego podejścia. EIT będzie inspirować do wprowadzania zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego poprzez promowanie programów innowacyjnego nauczania oraz inter- i transdyscyplinarnego podejścia. Umożliwi również bliskie zaangażowanie przedsiębiorstw w opracowywanie nowych programów nauczania akademickiego, zapewniając tym samym wyposażenie studentów w umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz w odpowiednią wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem i innowacjami. Poza najnowocześniejszymi zaawansowanymi badaniami potrzebujemy również społeczeństwa, które dysponowałoby wiedzą i umiejętnościami, których wymagają dzisiejsze sposoby produkcji. A to jest zadaniem edukacji... EIT utworzy strategiczne partnerstwa pośród najlepszych w Europie innowatorów, przedsiębiorców, badaczy, doktorantów, którzy rzeczywiście rozumieją zarówno środowisko akademickie, jak i środowisko biznesu i których rolą będzie budowanie mostów pomiędzy nimi. Ján Figel', Komisarz ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży Ponadto instytucje szkolnictwa wyższego biorące udział w programach EIT będą mogły nadawać tytuły magisterskie i doktoranckie ze znakiem EIT. Znak ten stanie się symbolem jakości i odzwierciedlać będzie doskonały i innowacyjny charakter elementu szkolnictwa wyższego w działaniach EIT. EIT: inspiruje do zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego zapewnia bliskie zaangażowanie środowiska biznesu w tworzenie nowych programów nauczania akademickiego nadaje tytuły magisterskie i doktoranckie ze znakiem EIT EIT siła napędzająca innowacje 5

5 Przełożenie wyników badań na nowe możliwości gospodarcze Wiedza jest istotą innowacji. Jedynie wtedy, kiedy ci, który tworzą wiedzę, dzielą się nią z tymi, którzy ją stosują, tworzą się nowe możliwości. EIT umocni zdolność Europy do przełożenia edukacji i badań na innowacje społeczne i przemysłowe z korzyścią dla wszystkich. Stanie się modelem promocji otwartego dzielenia się innowacjami i wiedzą pomiędzy trzema bokami trójkąta wiedzy. Mocną stroną Europy jest tworzenie wiedzy na wysokim poziomie jednak z mniejszym powodzeniem przekształca się tu wyniki badań w korzyści społeczno-gospodarcze. Aby wiedza miała jakieś znaczenie, musi zostać zastosowana i przekazana tym, którzy wykorzystają ją do tworzenia nowych możliwości dla biznesu i dla społeczeństwa. Dzięki temu nowemu podejściu EIT stanie się modelem do naśladowania. Będzie on inspirował do zmian i przyspieszał proces dzielenia się wiedzą i przekazywania jej w ramach istniejących instytucji i organizacji. Zaangażowanie środowiska biznesu na wszystkich poziomach EIT zadba o wysoki stopień zaangażowania biznesu na wszystkich poziomach, w tym w strukturze decyzyjnej. Poprzez stymulowanie postawy przedsiębiorczej EIT pomoże więc skoncentrować działania badawcze i akademickie na potrzebach gospodarki. Promowanie nowych możliwości gospodarczych: MŚP, tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i firm odpryskowych Jednym z ważnych wymiarów sukcesu EIT będzie przełożenie nowych pomysłów na nowe możliwości gospodarcze. EIT zapewni system bodźców motywacyjnych i instrumentów inżynierii finansowej, które doprowadzą do powstania nowego typu przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i firm odpryskowych (spin-off) oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Prywatny kapitał i inwestycyjny, a także środki rotacyjne dla nowych podmiotów gospodarczych powinny odgrywać istotną rolę w charakterze dźwigni do tworzenia postaw przedsiębiorczych, innowacyjności oraz miejsc pracy. Mobilność badaczy i studentów Dzielenie się wiedzą i jej przekazywanie nie odbywają się jedynie w sposób wirtualny. Mają one wyraźny wymiar ludzki, dlatego też jednym z najbardziej skutecznych sposobów dzielenia się wiedzą jest przemieszczanie personelu pomiędzy szkolnictwem wyższym, instytucjami badawczymi i przemysłem. EIT stanie się jedną z najważniejszych platform propagujących swobodny przepływ wiedzy, często zwanym piątą ze swobód, uzupełniając zasadę czterech swobód rynku wewnętrznego UE. Stojąc na straży mobilności nie tylko pomiędzy sektorami, lecz również pomiędzy państwami członkowskimi, EIT nada znaczący impuls w kierunku utworzenia dogodnej przestrzeni współpracy pomiędzy badaczami i studentami na poziomie magisterskim i doktoranckim. Funkcjonalne zasady dotyczące własności intelektualnej Aby system dzielenia się i przekazywania wiedzy mógł funkcjonować w sposób efektywny, konieczne jest wprowadzenie przejrzystych zasad. EIT przyjmie wytyczne dotyczące zarządzania własnością intelektualną i w ten sposób przyczyni się do utworzenia bardziej wydajnego i skutecznego systemu w tej dziedzinie. W oparciu o to podejście organizacje uczestniczące w działaniach EIT będą mogły zawierać pomiędzy sobą umowy dotyczące zarządzania i wykorzystania własności intelektualnej z korzyścią dla wszystkich partnerów, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Brak innowacji jest piętą achillesową Europy. Dobrze sobie radzimy w dziedzinie kształcenia akademickiego czy badań, lecz często wygląda na to, że mamy trudności, kiedy pomysły trzeba przekształcić w produkty komercyjne. Reino Paasilinna, poseł do PE, sprawozdawca EIT EIT: dba o wysoki stopień zaangażowania biznesu na wszystkich poziomach wspomaga koncentrację wysiłków badawczych i akademickich na potrzebach gospodarki wspomaga przekładanie nowych pomysłów na nowe możliwości gospodarcze wprowadza system bodźców motywacyjnych i instrumentów inżynierii finansowej propaguje swobodny przepływ personelu pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, instytutami badawczymi i przemysłem propaguje swobodny przepływ wiedzy ( piąta swoboda ) przyjmuje wytyczne dotyczące zarządzania własnością intelektualną 7

6 Dbając o doskonałość niezależna Rada Zarządzająca EIT innowacyjna struktura Mając na uwadze założone cele, EIT przyjmie innowacyjną strukturę, łącząc najwyższej klasy zasoby z dziedziny badań naukowych, szkolnictwa wyższego i innowacji. Strategiczne decyzje EIT podejmowane będą przez niezależną Radę Zarządzającą. Jej działania będą skoncentrowane we wspólnotach wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWI). Do realizacji celów EIT niezbędne jest wykorzystanie właściwych struktur. Dlatego opracowano innowacyjny system, który odpowiada potrzebom tej inicjatywy i jest wystarczająco elastyczny, by reagować na nowe zdarzenia i stawić czoła przyszłym wyzwaniom. EIT Rada Zarządzająca/ Struktura zarządzania EIT WWI ds. technologii informacji i komunikacji nowej generacji WWI ds. energii odnawialnej WWI ds. zmian klimatycznych Wspólnoty wiedzy i innowacji Organizacje partnerskie 8 EIT łączy oba typy podejścia do struktury z dołu do góry i od góry do dołu : uwzględniając potrzebę koordynacji oraz strategicznego ukierunkowania poprzez scentralizowane struktury ( od góry do dołu ) i równocześnie zapewniając maksymalny stopień autonomii działania poprzez WWI ( z dołu do góry ). Stosunki pomiędzy WWI i EIT będą zorganizowane na podstawie kontraktów, pozostawiając dużą autonomię każdej WWI w określeniu własnego statusu prawnego, wewnętrznej organizacji i sposobów działania. Gromadząc europejską jakość w sposób innowacyjny i modularny, EIT może potencjalnie stać się przykładowym modelem restrukturyzacji w dziedzinie innowacyjności w Europie i inspirować do zmian w sposobie myślenia. Jeżeli EIT ma stawić czoła wyzwaniom przyszłości, działając w interesie społeczeństwa, musi połączyć wiedzę ekspercką z wizją. EIT i jego Rada Zarządzająca będą w pełni niezależne, aby zagwarantować, że dążenie do coraz doskonalszej jakości jest jedyną zasadą, którą kieruje się Instytut. Komitet ds. Selekcji W styczniu 2008 r. powołała tymczasowy Komitet ds. Selekcji, którego zadaniem jest zarekomendowanie potencjalnych członków pierwszej Rady Zarządzającej EIT. Komitet ten, składający się z 4 wybitnych ekspertów charakteryzujących się niepodważalną niezależnością i tworzących wspólnie równowagę pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy w całej UE, był gwarantem legalności i wiarygodności procesu selekcji. Dla zachowania jak największej obiektywności proces selekcji został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie Komitet opracował kryteria selekcji potencjalnych członków Rady i przeprowadził konsultacje z odpowiednimi organizacjami europejskimi na temat ich zasadności. Etap drugi stanowiło sporządzenie listy potencjalnych kandydatów, którzy spełnialiby wybrane kryteria. Niezależność i autonomia są cechami charakterystycznymi EIT. Stanowią one integralną część podejścia EIT, zapewniając tym samym, że kieruje się on wyłącznie doskonałością przy wypełnianiu swojej misji. Rada Zarządzająca EIT wyraźnie odzwierciedla te zasady. Składa się ona z wykwalifikowanych ekspertów, którzy zostali wybrani przez niezależny Komitet ds. Selekcji. W ramach dwuetapowej procedury konsultacji społecznych wyłoniono kandydatów na podstawie uzgodnionych kryteriów selekcji. Osiemnastu członków Rady Zarządzającej łączy wiedzę ekspercką z dziedziny akademickiej, przemysłowej i badawczej oraz posiada udokumentowane doświadczenie w dziedzinach odpowiadających celom EIT. Każdy z członków Rady występuje we własnym imieniu, a nie jako przedstawiciel konkretnej społeczności, organizacji czy też państwa. Po powołaniu do życia wspólnot wiedzy i innowacji do Rady Zarządzającej dołączy czterech nowych członków wybranych na zasadzie głosowania spośród studentów i personelu organizacji partnerskich. EIT innowacyjna struktura 9

7 Prowadząc w przyszłość strategiczne wplanowanie i tworzenie programu Jako okręt flagowy innowacyjności w Europie EIT będzie utrzymywany na właściwym kursie przez Radę Zarządzającą. Rada dostarczy wsparcia strategicznego i kierowała będzie preferencjami tematycznymi EIT i WWI. Aby EIT mógł spełnić swą pionierską rolę w promowaniu innowacyjności i sprostać wyzwaniom globalizacji, musi posiadać długoterminową wizję i jasny kierunek strategiczny. Zadaniem Rady Zarządzającej będzie zapewnienie kierunku i stanie na straży misji, tożsamości i spójności EIT. Czerpiąc z bogactwa wiedzy eksperckiej swoich członków, Rada będzie kształtowała zainteresowania tematyczne EIT, a także ustalała ramy, w których działać będą WWI. Rada Zarządzająca będzie określała obszary zainteresowań EIT na zasadach strategicznych, wybierając te, które odzwierciedlają najważniejsze obecne i przyszłe wyzwania stojące przed Unią. W pierwszym etapie wyzwania te najprawdopodobniej obejmą zmiany klimatyczne, zasoby energii odnawialnej oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne następnej generacji. W oparciu o tę zasadę Rada nie tylko dokona wyboru ale również będzie monitorowała i oceniała WWI i ich osiągnięcia. W ten sposób zagwarantuje ona najwyższe standardy jakości i stałe monitorowanie działań z punktu widzenia celów EIT. Długoterminowa wizja strategiczna Rady Zarządzającej zostanie zawarta w siedmioletnim Strategicznym Planie Innowacji i zastosowana w praktyce poprzez planowany na trzy lata do przodu program roboczy. Rada Zarządzająca zapewnia kierunek strategiczny i stoi na straży misji, tożsamości i spójności EIT kształtuje tematyczne obszary zainteresowań EIT i ramy, w których działają WWI wybiera obszary zainteresowań WWI na zasadach strategicznych monitoruje i ocenia WWI i ich osiągnięcia gwarantuje najwyższe standardy jakości 10 Solidna baza innowacyjności WWI Narzędziem działania EIT będzie wysokiej jakości baza w postaci wspólnot na rzecz wiedzy i innowacji (WWI) nastawionych na osiąganie doskonałej jakości organizacje partnerskich uniwersytetów, ośrodków badawczych, firm i innych podmiotów zajmujących się innowacjami. Ten element struktury organizacyjnej z dołu do góry jest jedną z wyróżniających cech innowacyjnej struktury EIT. WWI w kierunku zintegrowanych organizacji partnerskich EIT będzie posiadał solidną bazę operacyjną, która skupi najlepsze w Europie podmioty z dziedziny innowacji. Wspólnoty wiedzy i innowacji (WWI) to zintegrowane organizacje partnerskie podmiotów szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych oraz środowiska biznesu, zgromadzone według konkretnych obszarów zainteresowań i działające z nastawieniem na doskonałą jakość. Będą one propagować tworzenie, przekazywanie i wykorzystanie nowych produktów naukowych oraz najlepszych praktyk w sektorze innowacji, przekształcając wyniki wytworzone w środowisku akademickim i przez działalność badawczą w innowacje gotowe do wykorzystania rynkowego. Obowiązkowe włączenie wymiaru biznesowego oraz szkolnictwa wyższego zapewni stałe nastawienie na wytwarzanie i rozpowszechnianie praktycznie użytecznych produktów. WWI zostaną wybrane przez Radę Zarządzającą według następujących kryteriów innowacyjności: konkurencyjności, przejrzystości i nastawienia na doskonałą jakość. Stosunki pomiędzy Radą Zarządzającą a WWI regulowane będą umowami ważnymi na okres od siedmiu do piętnastu lat w celu zapewnienia trwałości wybranych organizacji partnerskich. EIT WWI: WWI charakteryzować się będą znaczną autonomią w określaniu swojej organizacji wewnętrznej i składu, a także szczegółów misji i metod pracy. W szczególności WWI będą otwarte na nowych członków z Europy i spoza jej granic w przypadku, gdy członkowie ci stanowić będą wartość dodaną dla danej organizacji partnerskiej. skupiają podmioty z dziedziny szkolnictwa wyższego, badań oraz biznesu Mając na uwadze perspektywę długoterminowego rozwoju, EIT będzie tworzył WWI z rozłożeniem na kilka etapów. W fazie pierwszej wybrane zostaną 2-3 WWI, a następne organizacje partnerskie zostaną utworzone po uzgodnieniu pierwszego Strategicznego Planu Innowacji. przekształcają wyniki wytworzone w środowisku akademickim i przez działalność badawczą w innowacje gotowe do wykorzystania rynkowego propagują tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie nowych produktów naukowych oraz najlepszych praktyk zapewniają stałe nastawienie na wytwarzanie i rozpowszechnianie praktycznie użytecznych produktów 11

8 Środowisko biznesu Uniwersytety i ośrodki badawcze EIT zapewni środowisku biznesu przewagę konkurencyjną. EIT, który powstał w duchu przedsiębiorczości, stanie się stymulatorem nastawionej rynkowo innowacyjności, która z kolei wesprze przedsiębiorstwa w ulepszeniu jakości produktów, tworzeniu szerszego asortymentu i wyższych obrotów. Jednocześnie zaangażowanie przedsiębiorstw będzie niezbędne dla powodzenia i wiarygodności EIT. EIT zapewni uniwersytetom i zespołom badawczym możliwość uzyskania masy krytycznej zasobów niezbędnych do stawienia czoła wiodącym konkurentom światowym. Ułatwi on również dostęp do najlepszych zasobów Europy oraz tworzenie sieci kontaktów z korzyścią zarówno dla środowiska akademickiego, jak i środowiska biznesu pod względem transferu wiedzy i widoczności sytuacja, w której każdy odnosi korzyści. Środowisko biznesowe z pewnością skorzysta na istnieniu EIT, ponieważ będzie w centrum zainteresowania z punktu widzenia planowania strategicznego i uzyska wyjątkową szansę na to, by skoncentrować swoje działania na wschodzących obszarach, które mają potencjalny wpływ na pobudzenie wzrostu i zwiększenie zatrudnienia. Kultura biznesu oraz duch przedsiębiorczości stanowią element korzyści, które EIT ma do zaoferowania jako istotny aspekt mający na celu stworzenie nowego zestawu umiejętności dostosowanego do potrzeb gospodarki i społeczeństwa opartych o wiedzę. Przedsiębiorstwa w tym małe i średnie w szczególności skorzystają na istnieniu EIT poprzez: EIT stanie się bodźcem do rozwoju bazy umiejętności i wiedzy ze szczególną korzyścią dla uniwersytetów i ośrodków badawczych. Zapewni on instytucjom szkolnictwa wyższego i ośrodkom badawczym o najwyższym poziomie możliwość uzyskania masy krytycznej niezbędnej do konkurowania na najwyższym światowym poziomie. Poprzez WWI osiągną one wymiar europejski i będą miały dostęp do zasobów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. wpływ na programy nauczania akademickiego oraz badań naukowych lepsze prospekty dla badaczy na wszystkich etapach kariery uprzywilejowany dostęp do najlepszych zespołów badawczych i studentów w Europie lepsze i łatwiejsze wejście absolwentów na rynek pracy lepiej przygotowanych absolwentów wyższych uczelni, którzy są dostosowani do wymagań rynku pracy uzyskanie masy krytycznej najlepszych zasobów szybsze wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek przyciąganie (również ponowne) najlepszych talentów na świecie tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i firm odpryskowych (spin - off) prestiż i widoczność Instytucje szkolnictwa wyższego i ośrodki badawcze uzyskają dzięki EIT następujące korzyści: tworzenie wartości dodanej dzięki działalności EIT i wykorzystaniu praw do własności intelektualnej Jeżeli EIT może wprowadzić na rynek nowe produkty i usługi i jest w stanie wprowadzić na rynek pracy lepiej wykształconych pracowników stymulując przedsiębiorców do tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw innowacyjnych, to należy go wspierać i utworzyć. Arnaldo Abruzzini, Sekretarz Generalny Eurochambres 12 dzielenie się technologią i jej licencjonowanie Aby urzeczywistnić te ambitne plany, model EIT gwarantuje zaangażowanie środowiska biznesu na wszystkich poziomach strategicznych i operacyjnych. Daje on sektorowi prywatnemu możliwość zainwestowania w EIT, a przede wszystkim w WWI, znacznych zasobów finansowych, ludzkich i fizycznych przyczyniając się tym samym do sukcesu i wiarygodności EIT. EIT z korzyścią dla wszystkich Interakcje w ramach EIT przyniosą wszystkim stronom korzyści w postaci napływu umysłów i doprowadzą Europę o krok bliżej do utworzenia jednolitego i atrakcyjnego dla badaczy rynku pracy. EIT stanowi wspaniałą szansę, która ożywiła naszą sieć. Idea EIT promuje strategiczne rozmowy na wszystkich szczeblach na temat współpracy i tworzenia sojuszy na zasadach wolnej konkurencji pomiędzy szkolnictwem wyższym, ośrodkami badawczymi i podmiotami innowacyjnymi, angażując też partnerów z sektora przemysłowego, i to po raz pierwszy na skalę ogólnoeuropejską. profesor Ramon Wyss, Sekretarz Generalny CLUSTER (konsorcjum łączącego uniwersytety zajmujące się naukami przyrodniczymi i technologią na rzecz edukacji i badań) 13

9 Partnerzy globalni Z korzyścią dla wszystkich Innowacyjność nie ma granic. Dlatego EIT został zaplanowany z wyraźną wizją globalną. Ma on za cel zwiększenie konkurencyjności Europy w kontekście międzynarodowym i jest otwarty na współpracę z najwyższego wykwalifikowanymi partnerami z całego świata. Dbając o innowacyjność, EIT nie tylko zapewni społeczeństwu nowe produkty i nowe pomysły, ale także zwiększy konkurencyjność Europy i tym samym przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. EIT, pozostając inicjatywą europejską, został bezsprzecznie zaplanowany z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu, w którym będzie działał. Nie tylko zwiększy on konkurencyjność Europy na arenie światowej gospodarki, lecz również przyciągnie badaczy, studentów i przedsiębiorców z całego świata. Obywatele Europy bezsprzecznie odniosą korzyści z istnienia EIT na wiele sposobów. Stymulując europejską gospodarkę opartą o wiedzę, EIT przyczyni się do zrównoważonego rozwoju w Europie i tym samym do dobrobytu wszystkich jej mieszkańców. Udział najwyższej klasy partnerów z krajów spoza UE w działaniach EIT, a przede wszystkim w działaniach wspólnot wiedzy i innowacji jest zalecany, co potwierdziła Rada Zarządzająca EIT. Dzięki wprowadzaniu na rynek innowacyjnych pomysłów konsumenci europejscy będą mieli możliwość wyboru spośród szerszego asortymentu produktów i usług bardziej atrakcyjnych cenowo i o lepszej jakości. Większość organizacji partnerskich tworzących WWI ma pochodzić z państw członkowskich UE, jednakże WWI będą otwarte na współpracę z partnerami spoza UE, którzy przyniosą im korzyści w postaci znacznej wartości dodanej. W ten sposób EIT ułatwia dostęp do zasobów spoza UE i umożliwia owocną wymianę najlepszych pomysłów i wiedzy na arenie międzynarodowej. Jednocześnie działania EIT będą stanowiły bodziec dla większej liczby przedsiębiorców do zakładania i prowadzenia nowych i innowacyjnych typów działalności, tworząc w ten sposób nowe i przyszłościowe miejsca pracy. Uznając wykształcenie za jeden z głównych elementów swojej misji, EIT wesprze poszerzenie wachlarza umiejętności i kreatywności w Europie, dając ludziom możliwość nabycia kompetencji, których potrzebują do życia w społeczeństwie opartym o wiedzę. EIT stanowi również szansę na rozwój regionalny i lokalny. Regiony i miasta mogą odnieść znaczące korzyści z działań EIT i wspólnot wiedzy i innowacji dzięki efektowi katalizatora oraz w wyniku przyciągania nowych ludzi i zasobów. EIT: wprowadza na rynek innowacyjne pomysły stanowi bodziec dla większej liczby przedsiębiorców do zakładania i prowadzenia nowych innowacyjnych typów działalności wspomaga poszerzenie wachlarza umiejętności i kreatywności w Europie tstanowi szansę na rozwój regionalny i lokalny 14 15

10 Wydajne finansowanie Aby inicjatywa ta miała zapewnione odpowiednie środki finansowe, model finansowania EIT został utworzony z logiką przedsiębiorcy. Dzięki początkowemu wkładowi UE, który pozwoli na rozruch i wsparcie, EIT powinien stać się atrakcyjnym celem dla inwestorów. Początkowy wkład z budżetu UE pomoże rozpocząć działalność EIT w okresie zapewniając wsparcie i warunki konieczne do zintegrowanego transferu wiedzy oraz tworzenia sieci kontaktów. Ten wkład UE stanowić będzie dźwignię do dalszych działań. Biorąc pod uwagę fakt, że inicjatywa ta najprawdopodobniej przyniesie znaczne zyski, można założyć, że przedsiębiorstwa będą miały wkład finansowy w EIT i będą skłonne odegrać wiodącą rolę w odkrywaniu potencjału innowacyjnego Europy. Wspólnoty wiedzy i innowacji dzięki znacznemu elementowi handlowemu z pewnością staną się atrakcyjnym celem dla inwestorów z sektora prywatnego. Jednocześnie będą mogły liczyć na szereg źródeł finansowania mających zapewnić im solidne oparcie finansowe: UE: osobna pozycja budżetowa (308,7 mln Euro) oraz możliwość ubiegania się przez partnerów WWI o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Siódmego Programu Ramowego, programu Uczenie się przez całe życie oraz Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji państwa uczestniczące w inicjatywie oraz międzynarodowe organizacje i instytucje kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego wkłady dobroczynne, takie jak darowizny i zapisy testamentowe przychód własny Fundacja EIT atrakcyjna opcja inwestycji w przyszłość EIT posiada kompetencje do utworzenia Fundacji, która miałaby za cel promowanie oraz wspieranie jego działań. Fundacja będzie głównym narzędziem EIT służącym do zbierania funduszy, aktywizowania i użytkowania środków pochodzących zarówno od osób prywatnych jak i firm. Fundacja stanowić będzie łatwe i efektywne wrota dostępu do EIT dla przedsiębiorstw, organizacji charytatywnych i innych zainteresowanych podmiotów zapewniając tym samym przewagę konkurencyjną w dążeniu do doskonałej jakości Instytutu. Fundusze pochodzące z Fundacji zostaną przeznaczone na działalność operacyjną EIT stając się prawdziwą inwestycją w przyszłość. 16 Początek

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3)

Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3) Maj 2012 r. Regional Policy Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3) Europe Direct odpowiada na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Bezpłatna infolinia (*):

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo