EUROP E JSK I INS T Y T U T INNOWAC JI I T EC HNOLOG II (EI T )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROP E JSK I INS T Y T U T INNOWAC JI I T EC HNOLOG II (EI T )"

Transkrypt

1 NC PL-C Więcej informacji: Więcej informacji na temat Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii znaleźć można na stronie internetowej EIT: Jak otrzymać publikacje UE Publikacje płatne: w EU Bookshop (internetowa księgarnia UE) w księgarniach (podając tytuł, wydawcę lub numer ISBN) bezpośrednio u naszych przedstawicieli handlowych Dane kontaktowe przedstawicieli handlowych można uzyskać na stronie lub wysyłając faks na numer Publikacje bezpłatne: w EU Bookshop (internetowa księgarnia UE) w przedstawicielstwach lub delegaturach Komisji Europejskiej Dane kontaktowe przedstawicielstw i delegatur można uzyskać na stronie lub wysyłając faks na numer EUROP E JSK I INS T Y T U T INNOWAC JI I T EC HNOLOG II (EI T ) Jakość na rzecz innowacji

2 Europejski Instytut Innowacji i Technologii jakość na rzecz innowacji SPIS TREŚCI 2 nnowacyjność to nasza przyszłość 4 EIT siła napędzająca innowacje 8 EIT innowacyjna struktura 12 EIT z korzyścią dla wszystkich 16 Początek 1

3 Innowacyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia Jak być innowacyjnym Innowacyjność jest niezbędna dla zapewnienia nam dobrej przyszłości. W zglobalizowanej gospodarce XXI wieku rozwój, konkurencyjność i dobrobyt społeczny Europy w dużej mierze zależeć będą od jej zdolności do wprowadzania innowacji. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest nową inicjatywą, która zamierza stać się lokomotywą jakości, pomagając Europie uwolnić drzemiący w niej potencjał do innowacji. Innowacyjność nie tworzy się sama. Musi paść na żyzną glebę. Niezbędnym elementem sprzyjającego środowiska jest połączenie trzech elementów tzw. trójkąta wiedzy: szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Sukces konkurencyjnej gospodarki światowej coraz częściej zależy od innowacyjności przedsiębiorstw i społeczeństw. Jednak Europa nie wykorzystuje jeszcze w pełni swojego potencjału w tym zakresie. Na polu innowacyjności UE ustępuje swoim międzynarodowym konkurentom, szczególnie Stanom Zjednoczonym i Japonii. EIT powstał jako odpowiedź na tę przepaść innowacyjną. EIT został utworzony w ramach Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, stanowi więc element szerszej strategii mającej na celu stymulowanie edukacji, badań i innowacji z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie oraz wymogi opartej o wiedzę gospodarki XXI wieku. EIT pomoże Europie stać się konkurencyjnym graczem na arenie światowej. Wyzwoli on potencjał innowacyjny Europy. José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej IInnowacyjność nie jest procesem linearnym. Występuje dzięki interakcji pomiędzy trzema bokami trójkąta wiedzy. Nowe rozwiązania mogą powstać i wejść na rynek jedynie wtedy, kiedy środowisko akademickie, ośrodki badawcze oraz przemysł w pełni ze sobą współpracują. W UE trójkąt ten jest często przerwany: Europa jest dobra w tworzeniu nowych rozwiązań, lecz brakuje jej zdolności do wykorzystania wyników badań. Dlaczego tak się dzieje? b rak masy krytycznej: systemy szkolnictwa wyższego i sieć ośrodków badawczych są za bardzo rozproszone, co prowadzi do rozdrobnienia wysiłków włożonych w innowacje niedobór ośrodków najwyższej klasy: w UE jest zbyt mało doskonałych i uznanych na arenie międzynarodowej uniwersytetów b rak zaangażowania ze strony przemysłu: poziom zaangażowania przedsiębiorstw w naukę i badania jest zbyt niski Trójkąt wiedzy struktury edukacji i badań: tradycyjne struktury z zasady zduszają w zarodku przedsiębiorcze inicjatywy oraz szybkość reakcji na potrzeby społeczne i gospodarcze Innowacyjność w ypływ talentów: warunki pracy nie przyciągają ani nie zatrzymują w Europie największych talentów niedostateczna uwaga poświęcana sygnałom dochodzącym z rynku: potrzeba więcej innowacji motywowanych potrzebami użytkowników oraz konieczna jest postawa nastawiona na przewidywanie trendów rozwoju głównych rynków niewystarczająca ilość środków przeznaczonych na edukację oraz badania i rozwój ze strony sektora prywatnego: Badania Szkolnictwo wyższe EIT reaguje na te negatywne zjawiska i tworzy odpowiednie środowisko do rozwoju innowacyjności. 2 Innowacyj ność to nasza przyszłość 3

4 Zespolenie trójkąta wiedzy Kształcenie dla innowacyjności EIT jest pierwszą inicjatywą europejską, która w pełnym stopniu łączy trzy boki trójkąta wiedzy. Ulepszy on konkurencyjność UE u jej podstaw poprzez połączenie wysokiej jakości w szkolnictwie wyższym, badaniach oraz w przemyśle w prawdziwie zintegrowany sposób, a tym samym napędzi innowacyjność w obszarach kluczowych z punktu widzenia interesu gospodarczego lub społecznego. Nowe umiejętności i nowe talenty są niezbędne do ulepszenia potencjału innowacyjnego Europy. Stąd EIT uznaje edukację za integralną część swojego planu działania, wychodząc ponad tradycyjne sposoby myślenia i otwierając nowe możliwości przed studentami, uniwersytetami oraz przedsiębiorstwami. EIT reaguje na fragmentację europejskiego sektora wiedzy poprzez tworzenie nowego, innowacyjnego modelu współpracy. Współpraca w ramach EIT będzie się charakteryzowała pełną integracją trzech stron trójkąta wiedzy. EIT zaszczepia wymiar handlowy we wszystkich działaniach naukowych, a w zamian ułatwia sektorowi handlowemu dostęp do wiedzy zgromadzonej przez uniwersytety i ośrodki badawcze. Celem EIT jest wspieranie i promowanie innowacyjności przy pomocy trans- oraz interdyscyplinarnie strategicznie prowadzonych badań, kształcenia akademickiego w kluczowych obszarach z punktu widzenia interesu gospodarczego lub społecznego, a także wykorzystywanie wyników tych prac z korzyścią dla obywateli. EIT zgromadzi masę krytyczną zasobów ludzkich i fizycznych, przyciągając i utrzymując inwestycje sektora prywatnego w innowacje, szkolnictwo akademickie oraz badania i rozwój. Ponadto Instytut skupi w jednym miejscu magistrantów, doktorantów i badaczy naukowych na wszystkich etapach kariery z sektora naukowego oraz przemysłowego. Zamierzeniem jest, żeby EIT stał się modelem innowacyjności, propagując nowe formy współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi działającymi w ramach trójkąta wiedzy, przyczyniając się do modernizacji szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych w UE. 4 EIT: wspiera i promuje innowacyjność gromadzi masę krytyczną zasobów ludzkich i fizycznych przyciąga i utrzymuje inwestycje sektora prywatnego w innowacje gromadzi w jednym miejscu studentów oraz badaczy naukowych stanowi model innowacyjności Europejski Instytut Innowacji i Technologii stwarza możliwości połączenia retoryki z pragmatycznym i proaktywnym działaniem. Wobec Europy i reszty świata coraz częściej stają wyzwania, na które żaden pojedynczy instytut, organizacja czy kraj nie są w stanie odpowiedzieć w pojedynkę. EIT daje unikalną szansę na zgromadzenie najlepszych umysłów w Europie w celu znalezienia odpowiedzi na takie wyzwania, jak zmiany klimatyczne czy uzależnienie od źródeł energii... Dla ulepszenia potencjału innowacyjnego Europy absolutnie konieczne jest umocnienie sposobu przykazywania wiedzy oraz zapewnienie bardziej efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Philippe de Buck, Sekretarz Generalny BUSINESS EUROPE Dotychczas szkolnictwo wyższe było nieobecnym członkiem innowacyjnych przedsięwzięć. Jednakże tworzenie nowych pomysłów wymaga wykorzystania nowych umiejętności i nowych talentów. EIT odpowiada na te potrzeby poprzez pełne włączenie szkolnictwa wyższego do tej inicjatywy jako unikalną cechę charakterystyczną swojego podejścia. EIT będzie inspirować do wprowadzania zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego poprzez promowanie programów innowacyjnego nauczania oraz inter- i transdyscyplinarnego podejścia. Umożliwi również bliskie zaangażowanie przedsiębiorstw w opracowywanie nowych programów nauczania akademickiego, zapewniając tym samym wyposażenie studentów w umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz w odpowiednią wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem i innowacjami. Poza najnowocześniejszymi zaawansowanymi badaniami potrzebujemy również społeczeństwa, które dysponowałoby wiedzą i umiejętnościami, których wymagają dzisiejsze sposoby produkcji. A to jest zadaniem edukacji... EIT utworzy strategiczne partnerstwa pośród najlepszych w Europie innowatorów, przedsiębiorców, badaczy, doktorantów, którzy rzeczywiście rozumieją zarówno środowisko akademickie, jak i środowisko biznesu i których rolą będzie budowanie mostów pomiędzy nimi. Ján Figel', Komisarz ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży Ponadto instytucje szkolnictwa wyższego biorące udział w programach EIT będą mogły nadawać tytuły magisterskie i doktoranckie ze znakiem EIT. Znak ten stanie się symbolem jakości i odzwierciedlać będzie doskonały i innowacyjny charakter elementu szkolnictwa wyższego w działaniach EIT. EIT: inspiruje do zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego zapewnia bliskie zaangażowanie środowiska biznesu w tworzenie nowych programów nauczania akademickiego nadaje tytuły magisterskie i doktoranckie ze znakiem EIT EIT siła napędzająca innowacje 5

5 Przełożenie wyników badań na nowe możliwości gospodarcze Wiedza jest istotą innowacji. Jedynie wtedy, kiedy ci, który tworzą wiedzę, dzielą się nią z tymi, którzy ją stosują, tworzą się nowe możliwości. EIT umocni zdolność Europy do przełożenia edukacji i badań na innowacje społeczne i przemysłowe z korzyścią dla wszystkich. Stanie się modelem promocji otwartego dzielenia się innowacjami i wiedzą pomiędzy trzema bokami trójkąta wiedzy. Mocną stroną Europy jest tworzenie wiedzy na wysokim poziomie jednak z mniejszym powodzeniem przekształca się tu wyniki badań w korzyści społeczno-gospodarcze. Aby wiedza miała jakieś znaczenie, musi zostać zastosowana i przekazana tym, którzy wykorzystają ją do tworzenia nowych możliwości dla biznesu i dla społeczeństwa. Dzięki temu nowemu podejściu EIT stanie się modelem do naśladowania. Będzie on inspirował do zmian i przyspieszał proces dzielenia się wiedzą i przekazywania jej w ramach istniejących instytucji i organizacji. Zaangażowanie środowiska biznesu na wszystkich poziomach EIT zadba o wysoki stopień zaangażowania biznesu na wszystkich poziomach, w tym w strukturze decyzyjnej. Poprzez stymulowanie postawy przedsiębiorczej EIT pomoże więc skoncentrować działania badawcze i akademickie na potrzebach gospodarki. Promowanie nowych możliwości gospodarczych: MŚP, tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i firm odpryskowych Jednym z ważnych wymiarów sukcesu EIT będzie przełożenie nowych pomysłów na nowe możliwości gospodarcze. EIT zapewni system bodźców motywacyjnych i instrumentów inżynierii finansowej, które doprowadzą do powstania nowego typu przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i firm odpryskowych (spin-off) oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Prywatny kapitał i inwestycyjny, a także środki rotacyjne dla nowych podmiotów gospodarczych powinny odgrywać istotną rolę w charakterze dźwigni do tworzenia postaw przedsiębiorczych, innowacyjności oraz miejsc pracy. Mobilność badaczy i studentów Dzielenie się wiedzą i jej przekazywanie nie odbywają się jedynie w sposób wirtualny. Mają one wyraźny wymiar ludzki, dlatego też jednym z najbardziej skutecznych sposobów dzielenia się wiedzą jest przemieszczanie personelu pomiędzy szkolnictwem wyższym, instytucjami badawczymi i przemysłem. EIT stanie się jedną z najważniejszych platform propagujących swobodny przepływ wiedzy, często zwanym piątą ze swobód, uzupełniając zasadę czterech swobód rynku wewnętrznego UE. Stojąc na straży mobilności nie tylko pomiędzy sektorami, lecz również pomiędzy państwami członkowskimi, EIT nada znaczący impuls w kierunku utworzenia dogodnej przestrzeni współpracy pomiędzy badaczami i studentami na poziomie magisterskim i doktoranckim. Funkcjonalne zasady dotyczące własności intelektualnej Aby system dzielenia się i przekazywania wiedzy mógł funkcjonować w sposób efektywny, konieczne jest wprowadzenie przejrzystych zasad. EIT przyjmie wytyczne dotyczące zarządzania własnością intelektualną i w ten sposób przyczyni się do utworzenia bardziej wydajnego i skutecznego systemu w tej dziedzinie. W oparciu o to podejście organizacje uczestniczące w działaniach EIT będą mogły zawierać pomiędzy sobą umowy dotyczące zarządzania i wykorzystania własności intelektualnej z korzyścią dla wszystkich partnerów, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Brak innowacji jest piętą achillesową Europy. Dobrze sobie radzimy w dziedzinie kształcenia akademickiego czy badań, lecz często wygląda na to, że mamy trudności, kiedy pomysły trzeba przekształcić w produkty komercyjne. Reino Paasilinna, poseł do PE, sprawozdawca EIT EIT: dba o wysoki stopień zaangażowania biznesu na wszystkich poziomach wspomaga koncentrację wysiłków badawczych i akademickich na potrzebach gospodarki wspomaga przekładanie nowych pomysłów na nowe możliwości gospodarcze wprowadza system bodźców motywacyjnych i instrumentów inżynierii finansowej propaguje swobodny przepływ personelu pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, instytutami badawczymi i przemysłem propaguje swobodny przepływ wiedzy ( piąta swoboda ) przyjmuje wytyczne dotyczące zarządzania własnością intelektualną 7

6 Dbając o doskonałość niezależna Rada Zarządzająca EIT innowacyjna struktura Mając na uwadze założone cele, EIT przyjmie innowacyjną strukturę, łącząc najwyższej klasy zasoby z dziedziny badań naukowych, szkolnictwa wyższego i innowacji. Strategiczne decyzje EIT podejmowane będą przez niezależną Radę Zarządzającą. Jej działania będą skoncentrowane we wspólnotach wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWI). Do realizacji celów EIT niezbędne jest wykorzystanie właściwych struktur. Dlatego opracowano innowacyjny system, który odpowiada potrzebom tej inicjatywy i jest wystarczająco elastyczny, by reagować na nowe zdarzenia i stawić czoła przyszłym wyzwaniom. EIT Rada Zarządzająca/ Struktura zarządzania EIT WWI ds. technologii informacji i komunikacji nowej generacji WWI ds. energii odnawialnej WWI ds. zmian klimatycznych Wspólnoty wiedzy i innowacji Organizacje partnerskie 8 EIT łączy oba typy podejścia do struktury z dołu do góry i od góry do dołu : uwzględniając potrzebę koordynacji oraz strategicznego ukierunkowania poprzez scentralizowane struktury ( od góry do dołu ) i równocześnie zapewniając maksymalny stopień autonomii działania poprzez WWI ( z dołu do góry ). Stosunki pomiędzy WWI i EIT będą zorganizowane na podstawie kontraktów, pozostawiając dużą autonomię każdej WWI w określeniu własnego statusu prawnego, wewnętrznej organizacji i sposobów działania. Gromadząc europejską jakość w sposób innowacyjny i modularny, EIT może potencjalnie stać się przykładowym modelem restrukturyzacji w dziedzinie innowacyjności w Europie i inspirować do zmian w sposobie myślenia. Jeżeli EIT ma stawić czoła wyzwaniom przyszłości, działając w interesie społeczeństwa, musi połączyć wiedzę ekspercką z wizją. EIT i jego Rada Zarządzająca będą w pełni niezależne, aby zagwarantować, że dążenie do coraz doskonalszej jakości jest jedyną zasadą, którą kieruje się Instytut. Komitet ds. Selekcji W styczniu 2008 r. powołała tymczasowy Komitet ds. Selekcji, którego zadaniem jest zarekomendowanie potencjalnych członków pierwszej Rady Zarządzającej EIT. Komitet ten, składający się z 4 wybitnych ekspertów charakteryzujących się niepodważalną niezależnością i tworzących wspólnie równowagę pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy w całej UE, był gwarantem legalności i wiarygodności procesu selekcji. Dla zachowania jak największej obiektywności proces selekcji został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie Komitet opracował kryteria selekcji potencjalnych członków Rady i przeprowadził konsultacje z odpowiednimi organizacjami europejskimi na temat ich zasadności. Etap drugi stanowiło sporządzenie listy potencjalnych kandydatów, którzy spełnialiby wybrane kryteria. Niezależność i autonomia są cechami charakterystycznymi EIT. Stanowią one integralną część podejścia EIT, zapewniając tym samym, że kieruje się on wyłącznie doskonałością przy wypełnianiu swojej misji. Rada Zarządzająca EIT wyraźnie odzwierciedla te zasady. Składa się ona z wykwalifikowanych ekspertów, którzy zostali wybrani przez niezależny Komitet ds. Selekcji. W ramach dwuetapowej procedury konsultacji społecznych wyłoniono kandydatów na podstawie uzgodnionych kryteriów selekcji. Osiemnastu członków Rady Zarządzającej łączy wiedzę ekspercką z dziedziny akademickiej, przemysłowej i badawczej oraz posiada udokumentowane doświadczenie w dziedzinach odpowiadających celom EIT. Każdy z członków Rady występuje we własnym imieniu, a nie jako przedstawiciel konkretnej społeczności, organizacji czy też państwa. Po powołaniu do życia wspólnot wiedzy i innowacji do Rady Zarządzającej dołączy czterech nowych członków wybranych na zasadzie głosowania spośród studentów i personelu organizacji partnerskich. EIT innowacyjna struktura 9

7 Prowadząc w przyszłość strategiczne wplanowanie i tworzenie programu Jako okręt flagowy innowacyjności w Europie EIT będzie utrzymywany na właściwym kursie przez Radę Zarządzającą. Rada dostarczy wsparcia strategicznego i kierowała będzie preferencjami tematycznymi EIT i WWI. Aby EIT mógł spełnić swą pionierską rolę w promowaniu innowacyjności i sprostać wyzwaniom globalizacji, musi posiadać długoterminową wizję i jasny kierunek strategiczny. Zadaniem Rady Zarządzającej będzie zapewnienie kierunku i stanie na straży misji, tożsamości i spójności EIT. Czerpiąc z bogactwa wiedzy eksperckiej swoich członków, Rada będzie kształtowała zainteresowania tematyczne EIT, a także ustalała ramy, w których działać będą WWI. Rada Zarządzająca będzie określała obszary zainteresowań EIT na zasadach strategicznych, wybierając te, które odzwierciedlają najważniejsze obecne i przyszłe wyzwania stojące przed Unią. W pierwszym etapie wyzwania te najprawdopodobniej obejmą zmiany klimatyczne, zasoby energii odnawialnej oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne następnej generacji. W oparciu o tę zasadę Rada nie tylko dokona wyboru ale również będzie monitorowała i oceniała WWI i ich osiągnięcia. W ten sposób zagwarantuje ona najwyższe standardy jakości i stałe monitorowanie działań z punktu widzenia celów EIT. Długoterminowa wizja strategiczna Rady Zarządzającej zostanie zawarta w siedmioletnim Strategicznym Planie Innowacji i zastosowana w praktyce poprzez planowany na trzy lata do przodu program roboczy. Rada Zarządzająca zapewnia kierunek strategiczny i stoi na straży misji, tożsamości i spójności EIT kształtuje tematyczne obszary zainteresowań EIT i ramy, w których działają WWI wybiera obszary zainteresowań WWI na zasadach strategicznych monitoruje i ocenia WWI i ich osiągnięcia gwarantuje najwyższe standardy jakości 10 Solidna baza innowacyjności WWI Narzędziem działania EIT będzie wysokiej jakości baza w postaci wspólnot na rzecz wiedzy i innowacji (WWI) nastawionych na osiąganie doskonałej jakości organizacje partnerskich uniwersytetów, ośrodków badawczych, firm i innych podmiotów zajmujących się innowacjami. Ten element struktury organizacyjnej z dołu do góry jest jedną z wyróżniających cech innowacyjnej struktury EIT. WWI w kierunku zintegrowanych organizacji partnerskich EIT będzie posiadał solidną bazę operacyjną, która skupi najlepsze w Europie podmioty z dziedziny innowacji. Wspólnoty wiedzy i innowacji (WWI) to zintegrowane organizacje partnerskie podmiotów szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych oraz środowiska biznesu, zgromadzone według konkretnych obszarów zainteresowań i działające z nastawieniem na doskonałą jakość. Będą one propagować tworzenie, przekazywanie i wykorzystanie nowych produktów naukowych oraz najlepszych praktyk w sektorze innowacji, przekształcając wyniki wytworzone w środowisku akademickim i przez działalność badawczą w innowacje gotowe do wykorzystania rynkowego. Obowiązkowe włączenie wymiaru biznesowego oraz szkolnictwa wyższego zapewni stałe nastawienie na wytwarzanie i rozpowszechnianie praktycznie użytecznych produktów. WWI zostaną wybrane przez Radę Zarządzającą według następujących kryteriów innowacyjności: konkurencyjności, przejrzystości i nastawienia na doskonałą jakość. Stosunki pomiędzy Radą Zarządzającą a WWI regulowane będą umowami ważnymi na okres od siedmiu do piętnastu lat w celu zapewnienia trwałości wybranych organizacji partnerskich. EIT WWI: WWI charakteryzować się będą znaczną autonomią w określaniu swojej organizacji wewnętrznej i składu, a także szczegółów misji i metod pracy. W szczególności WWI będą otwarte na nowych członków z Europy i spoza jej granic w przypadku, gdy członkowie ci stanowić będą wartość dodaną dla danej organizacji partnerskiej. skupiają podmioty z dziedziny szkolnictwa wyższego, badań oraz biznesu Mając na uwadze perspektywę długoterminowego rozwoju, EIT będzie tworzył WWI z rozłożeniem na kilka etapów. W fazie pierwszej wybrane zostaną 2-3 WWI, a następne organizacje partnerskie zostaną utworzone po uzgodnieniu pierwszego Strategicznego Planu Innowacji. przekształcają wyniki wytworzone w środowisku akademickim i przez działalność badawczą w innowacje gotowe do wykorzystania rynkowego propagują tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystanie nowych produktów naukowych oraz najlepszych praktyk zapewniają stałe nastawienie na wytwarzanie i rozpowszechnianie praktycznie użytecznych produktów 11

8 Środowisko biznesu Uniwersytety i ośrodki badawcze EIT zapewni środowisku biznesu przewagę konkurencyjną. EIT, który powstał w duchu przedsiębiorczości, stanie się stymulatorem nastawionej rynkowo innowacyjności, która z kolei wesprze przedsiębiorstwa w ulepszeniu jakości produktów, tworzeniu szerszego asortymentu i wyższych obrotów. Jednocześnie zaangażowanie przedsiębiorstw będzie niezbędne dla powodzenia i wiarygodności EIT. EIT zapewni uniwersytetom i zespołom badawczym możliwość uzyskania masy krytycznej zasobów niezbędnych do stawienia czoła wiodącym konkurentom światowym. Ułatwi on również dostęp do najlepszych zasobów Europy oraz tworzenie sieci kontaktów z korzyścią zarówno dla środowiska akademickiego, jak i środowiska biznesu pod względem transferu wiedzy i widoczności sytuacja, w której każdy odnosi korzyści. Środowisko biznesowe z pewnością skorzysta na istnieniu EIT, ponieważ będzie w centrum zainteresowania z punktu widzenia planowania strategicznego i uzyska wyjątkową szansę na to, by skoncentrować swoje działania na wschodzących obszarach, które mają potencjalny wpływ na pobudzenie wzrostu i zwiększenie zatrudnienia. Kultura biznesu oraz duch przedsiębiorczości stanowią element korzyści, które EIT ma do zaoferowania jako istotny aspekt mający na celu stworzenie nowego zestawu umiejętności dostosowanego do potrzeb gospodarki i społeczeństwa opartych o wiedzę. Przedsiębiorstwa w tym małe i średnie w szczególności skorzystają na istnieniu EIT poprzez: EIT stanie się bodźcem do rozwoju bazy umiejętności i wiedzy ze szczególną korzyścią dla uniwersytetów i ośrodków badawczych. Zapewni on instytucjom szkolnictwa wyższego i ośrodkom badawczym o najwyższym poziomie możliwość uzyskania masy krytycznej niezbędnej do konkurowania na najwyższym światowym poziomie. Poprzez WWI osiągną one wymiar europejski i będą miały dostęp do zasobów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. wpływ na programy nauczania akademickiego oraz badań naukowych lepsze prospekty dla badaczy na wszystkich etapach kariery uprzywilejowany dostęp do najlepszych zespołów badawczych i studentów w Europie lepsze i łatwiejsze wejście absolwentów na rynek pracy lepiej przygotowanych absolwentów wyższych uczelni, którzy są dostosowani do wymagań rynku pracy uzyskanie masy krytycznej najlepszych zasobów szybsze wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek przyciąganie (również ponowne) najlepszych talentów na świecie tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i firm odpryskowych (spin - off) prestiż i widoczność Instytucje szkolnictwa wyższego i ośrodki badawcze uzyskają dzięki EIT następujące korzyści: tworzenie wartości dodanej dzięki działalności EIT i wykorzystaniu praw do własności intelektualnej Jeżeli EIT może wprowadzić na rynek nowe produkty i usługi i jest w stanie wprowadzić na rynek pracy lepiej wykształconych pracowników stymulując przedsiębiorców do tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw innowacyjnych, to należy go wspierać i utworzyć. Arnaldo Abruzzini, Sekretarz Generalny Eurochambres 12 dzielenie się technologią i jej licencjonowanie Aby urzeczywistnić te ambitne plany, model EIT gwarantuje zaangażowanie środowiska biznesu na wszystkich poziomach strategicznych i operacyjnych. Daje on sektorowi prywatnemu możliwość zainwestowania w EIT, a przede wszystkim w WWI, znacznych zasobów finansowych, ludzkich i fizycznych przyczyniając się tym samym do sukcesu i wiarygodności EIT. EIT z korzyścią dla wszystkich Interakcje w ramach EIT przyniosą wszystkim stronom korzyści w postaci napływu umysłów i doprowadzą Europę o krok bliżej do utworzenia jednolitego i atrakcyjnego dla badaczy rynku pracy. EIT stanowi wspaniałą szansę, która ożywiła naszą sieć. Idea EIT promuje strategiczne rozmowy na wszystkich szczeblach na temat współpracy i tworzenia sojuszy na zasadach wolnej konkurencji pomiędzy szkolnictwem wyższym, ośrodkami badawczymi i podmiotami innowacyjnymi, angażując też partnerów z sektora przemysłowego, i to po raz pierwszy na skalę ogólnoeuropejską. profesor Ramon Wyss, Sekretarz Generalny CLUSTER (konsorcjum łączącego uniwersytety zajmujące się naukami przyrodniczymi i technologią na rzecz edukacji i badań) 13

9 Partnerzy globalni Z korzyścią dla wszystkich Innowacyjność nie ma granic. Dlatego EIT został zaplanowany z wyraźną wizją globalną. Ma on za cel zwiększenie konkurencyjności Europy w kontekście międzynarodowym i jest otwarty na współpracę z najwyższego wykwalifikowanymi partnerami z całego świata. Dbając o innowacyjność, EIT nie tylko zapewni społeczeństwu nowe produkty i nowe pomysły, ale także zwiększy konkurencyjność Europy i tym samym przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. EIT, pozostając inicjatywą europejską, został bezsprzecznie zaplanowany z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu, w którym będzie działał. Nie tylko zwiększy on konkurencyjność Europy na arenie światowej gospodarki, lecz również przyciągnie badaczy, studentów i przedsiębiorców z całego świata. Obywatele Europy bezsprzecznie odniosą korzyści z istnienia EIT na wiele sposobów. Stymulując europejską gospodarkę opartą o wiedzę, EIT przyczyni się do zrównoważonego rozwoju w Europie i tym samym do dobrobytu wszystkich jej mieszkańców. Udział najwyższej klasy partnerów z krajów spoza UE w działaniach EIT, a przede wszystkim w działaniach wspólnot wiedzy i innowacji jest zalecany, co potwierdziła Rada Zarządzająca EIT. Dzięki wprowadzaniu na rynek innowacyjnych pomysłów konsumenci europejscy będą mieli możliwość wyboru spośród szerszego asortymentu produktów i usług bardziej atrakcyjnych cenowo i o lepszej jakości. Większość organizacji partnerskich tworzących WWI ma pochodzić z państw członkowskich UE, jednakże WWI będą otwarte na współpracę z partnerami spoza UE, którzy przyniosą im korzyści w postaci znacznej wartości dodanej. W ten sposób EIT ułatwia dostęp do zasobów spoza UE i umożliwia owocną wymianę najlepszych pomysłów i wiedzy na arenie międzynarodowej. Jednocześnie działania EIT będą stanowiły bodziec dla większej liczby przedsiębiorców do zakładania i prowadzenia nowych i innowacyjnych typów działalności, tworząc w ten sposób nowe i przyszłościowe miejsca pracy. Uznając wykształcenie za jeden z głównych elementów swojej misji, EIT wesprze poszerzenie wachlarza umiejętności i kreatywności w Europie, dając ludziom możliwość nabycia kompetencji, których potrzebują do życia w społeczeństwie opartym o wiedzę. EIT stanowi również szansę na rozwój regionalny i lokalny. Regiony i miasta mogą odnieść znaczące korzyści z działań EIT i wspólnot wiedzy i innowacji dzięki efektowi katalizatora oraz w wyniku przyciągania nowych ludzi i zasobów. EIT: wprowadza na rynek innowacyjne pomysły stanowi bodziec dla większej liczby przedsiębiorców do zakładania i prowadzenia nowych innowacyjnych typów działalności wspomaga poszerzenie wachlarza umiejętności i kreatywności w Europie tstanowi szansę na rozwój regionalny i lokalny 14 15

10 Wydajne finansowanie Aby inicjatywa ta miała zapewnione odpowiednie środki finansowe, model finansowania EIT został utworzony z logiką przedsiębiorcy. Dzięki początkowemu wkładowi UE, który pozwoli na rozruch i wsparcie, EIT powinien stać się atrakcyjnym celem dla inwestorów. Początkowy wkład z budżetu UE pomoże rozpocząć działalność EIT w okresie zapewniając wsparcie i warunki konieczne do zintegrowanego transferu wiedzy oraz tworzenia sieci kontaktów. Ten wkład UE stanowić będzie dźwignię do dalszych działań. Biorąc pod uwagę fakt, że inicjatywa ta najprawdopodobniej przyniesie znaczne zyski, można założyć, że przedsiębiorstwa będą miały wkład finansowy w EIT i będą skłonne odegrać wiodącą rolę w odkrywaniu potencjału innowacyjnego Europy. Wspólnoty wiedzy i innowacji dzięki znacznemu elementowi handlowemu z pewnością staną się atrakcyjnym celem dla inwestorów z sektora prywatnego. Jednocześnie będą mogły liczyć na szereg źródeł finansowania mających zapewnić im solidne oparcie finansowe: UE: osobna pozycja budżetowa (308,7 mln Euro) oraz możliwość ubiegania się przez partnerów WWI o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Siódmego Programu Ramowego, programu Uczenie się przez całe życie oraz Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji państwa uczestniczące w inicjatywie oraz międzynarodowe organizacje i instytucje kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego wkłady dobroczynne, takie jak darowizny i zapisy testamentowe przychód własny Fundacja EIT atrakcyjna opcja inwestycji w przyszłość EIT posiada kompetencje do utworzenia Fundacji, która miałaby za cel promowanie oraz wspieranie jego działań. Fundacja będzie głównym narzędziem EIT służącym do zbierania funduszy, aktywizowania i użytkowania środków pochodzących zarówno od osób prywatnych jak i firm. Fundacja stanowić będzie łatwe i efektywne wrota dostępu do EIT dla przedsiębiorstw, organizacji charytatywnych i innych zainteresowanych podmiotów zapewniając tym samym przewagę konkurencyjną w dążeniu do doskonałej jakości Instytutu. Fundusze pochodzące z Fundacji zostaną przeznaczone na działalność operacyjną EIT stając się prawdziwą inwestycją w przyszłość. 16 Początek

11 Początek: główne etapy prowadzące do utworzenia EIT Celem jest osiągnięcie przez EIT zdolności operacyjnej do końca 2009 r. Główne etapy prowadzące do utworzenia EIT są następujące: Imprint Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu naleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii (*): (*) niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty lato 2008: powołanie Rady Zarządzającej EIT jesień 2008: pierwsze posiedzenia Rady Zarządzającej EIT lato 2009: powołanie Dyrektora Generalnego lato 2009: pierwszy roboczy program trzyletni koniec 2009: wybór pierwszych 2-3 WWI Dalsze działania: lato 2011: pierwszy niezależny audyt EIT jesień 2011: mianowanie dalszych WWI Bardzo wiele informacji na temat Unii Europejskiej znajduje się w Internecie. Dostęp można uzyskać przez serwer Europa (http://europa.eu). Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009 ISBN Powielanie materiałów jest dozwolone, pod warunkiem że zostanie podane ich źródło. Printed in Belgium Druk na papierze białym bezchlorowym Komisja Europejska doi /97570 Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Wspólnoty Europejskie, str x 17.6 cm

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Modele współpracy oraz praktyczne korzyści uczestnictwa w Węzłach Wiedzy i Innowacji

Modele współpracy oraz praktyczne korzyści uczestnictwa w Węzłach Wiedzy i Innowacji 25.01.2013, Warszawa Modele współpracy oraz praktyczne korzyści uczestnictwa w Węzłach Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy - Rafał Mrówka Agenda 1. Wprowadzenie 2. Strategia KIC InnoEnergy 3. Struktura KIC

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. AUTOR: AGNIESZKA PIETRZAK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank UE, oferuje finansowanie i służy fachową wiedzą na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza jej granicami. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

MARKETING. AIESEC in Poland

MARKETING. AIESEC in Poland MARKETING AIESEC in Poland WSPÓŁPRACA Z AIESEC POLSKA Rozumiemy, że czas jest niezwykle istotny dla firm i dla ludzi podejmujących w nich strategiczne decyzje. Przygotowaliśmy więc dokument, w którym znajdziecie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Materiał przygotowany przez KSN NSZZ Solidarność na WZD Katowice 14 16.06.2012 Propozycja do dyskusji opracowana pod kier. M. Sapor Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu Konferencja Polityka regionalna doświadczenia i perspektywy Kraków, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Procedury i zasady dotyczące pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Procedury i zasady dotyczące pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Procedury i zasady dotyczące pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Dla celów niniejszego dokumentu stosuje się uznaną na świecie definicję naukowców zawartą w podręczniku Frascati

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem Lp. 1. 2. - 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo