ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH ul. Filtrowa Warszawa Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań A/5; A/6; A/13 B/4; B/5; B/21; B/27 C/2; C/4; C/5; C/8 C/9; C/21; C/27 E/6; E/7 F/6; F/7 G/2; G/5; G/8; G/9; G/21 Dziedzina/obiekt badań: Badania akustyczne i hałasu - obiektów budowlanych, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, maszyn, zakładów produkcyjnych i wyposażenia Badania biologiczne i biochemiczne - chemikaliów, kosmetyków, wyrobów chemicznych, w tym farb, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, drewna Badania chemiczne, analityka chemiczna - azbestu, chemikaliów, kosmetyków, wyrobów chemicznych, w tym nawozów i farb, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym metali i kompozytów, próbek środowiskowych powietrza, wody, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, drewna Badania elektryczne i elektroniczne - wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposażenia elektronicznego w tym oprogramowania Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposażenia elektronicznego w tym oprogramowania Badania dotyczące inżynierii środowiska - azbestu, w tym usuwanie azbestu, próbek środowiskowych, powietrza, wody, gleby, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych - w tym metale i kompozyty, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy. KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 023 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 1/194

2 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH ul. Filtrowa Warszawa Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań H/4; H/5; H/6; H/8; H/11; H/21; H/23 J/5; J/6; J/8; J/9; J/12; J/21; J/27 N/4; N/5; N/8; N/12; N/21; N/27 Dziedzina/obiekt badań: Badania ogniowe - chemikaliów, kosmetyków, wyrobów chemicznych, w tym nawozów i farb, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym metali i kompozytów, mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliów i skóry, tkanin, przędzy, odzieży oraz wyrobów finalnych Badania mechaniczne, badania metalograficzne - wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym metali i kompozytów, próbek środowiskowych gleby, szkła i ceramiki, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, drewna L/5 Badania nieniszczące wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych Badania właściwości fizycznych - chemikaliów, kosmetyków, wyrobów chemicznych, w tym nawozów i farb, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym metali i kompozytów, szkła i ceramiki, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, drewna O/5; O/17 P/5; P/8; P/9 Badania radiochemiczne i promieniowania - wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów innych Pobieranie próbek wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, obiektów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, w tym metali i kompozytów próbek środowiskowych powietrza, wody, gleby KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 023 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 2/194

3 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elementy wentylacyjne i inne obiekty o powierzchni mniejszej niż 1 m 2 Laboratorium Akustyczne (LA) ul. Ksawerów 21; Warszawa Wskaźnik transmisji mowy dotyczący systemów rozgłoszeniowych STIPA Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Słyszalność sygnałów ostrzegawczych: ekwiwalentny i maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych i 1/3 oktawowych oraz poziom dźwięku A Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wartość zrozumiałości według CIS Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wskaźnik transmisji mowy akustyki pomieszczeń RASTI Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wskaźnik transmisji mowy STI Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wskaźnik transmisji mowy dotyczący systemów rozgłoszeniowych STIPA Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Poziom dźwięku A i poziom dźwięku C (w budynku) Zakres: (17 137) db Metoda In situ Charakterystyka kątowa głośnika Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda laboratoryjna Poziom ciśnienia akustycznego w warunkach pola swobodnego Zakres: (17 137) db Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda laboratoryjna Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna PN-EN :2011 PN-EN 60849:2001 pkt. 5.1 PN-EN 60849:2001 pkt. 5.1 PN-EN 60849:2001 pkt. 5.1 PN-EN 60849:2001 pkt. 5.1 PN-EN 60849:2001 pkt. 5.1 PN-87/B (bez p.6.3) PN-EN ISO 16032:2006 PN-EN ISO 10052:2007 PN-EN :2005 p. 20 i 23 PN-EN :2005 p. 20 i 23 PN-EN PN-EN ISO , 4, 5, 6 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 3/194

4 Ekrany akustyczne in situ Środowisko ogólne Ekrany biurowe Ekrany drogowe Materiały dźwiękochłonne Przedmioty i urządzenia stanowiące wyposażenie wnętrz Ustroje dźwiękochłonne Materiały porowate Materiały sprężyste (używane np. w pływających podłogach) Podłogi Podłogi podniesione Równoważny poziom dźwięku A Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych / 1/3 oktawowych Zakres (17 137) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Skuteczność ekranów (z obliczeń) Skuteczność ekranu Zakres częstotliwości: ( ) Hz pasma 1/1 oktawowe lub ( ) Hz pasma 1/3 oktawowe Metoda In situ Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda laboratoryjna Współczynnik pochłaniania dźwięku Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda laboratoryjna Współczynnik pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda laboratoryjna Oporność przepływu powietrza w zakresie Rs = (0 10) kpa s/m, r = (0 100) kpa s/m 2 Metoda laboratoryjna Sztywność dynamiczna Zakres: (0,2 200) MN/m 3 Metoda laboratoryjna Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez podłogi na stropie wzorcowym Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Wzdłużna izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podłóg podniesionych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna PN-ISO PN-ISO PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ISO 354 PN-EN PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN PN-EN ISO PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 4/194

5 Pomieszczenia w budynku (z wyjątkiem pomieszczeń o specjalnych właściwościach akustycznych, jak np. sale koncertowe, pomieszczenia z systemem nagłaśniania) Pomieszczenia w budynku o specjalnych właściwościach akustycznych (z wyjątkiem pomieszczeń z systemem nagłaśniania) Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Czas pogłosu Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda In situ Czas pogłosu T Zakres częstotliwości ( ) Hz Metoda In situ Czas wczesnego zaniku EDT Zakres częstotliwości ( ) Hz Metoda In situ Wskaźnik przejrzystości C80 Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wyrazistość D50 Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Czas pogłosu T Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Czas wczesnego zaniku EDT Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wyrazistość D50 Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wskaźnik przejrzystości C80 Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Słyszalność sygnałów ostrzegawczych: ekwiwalentny i maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych i 1/3 oktawowych oraz poziom dźwięku A Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wartość zrozumiałości według CIS Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wskaźnik transmisji mowy akustyki pomieszczeń RASTI Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ Wskaźnik transmisji mowy STI Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda In situ PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 5/194

6 Przegrody budowlane i ich elementy Stropy Sufity podwieszane Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda In situ Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda In situ Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Wzdłużna izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych sufitów podwieszanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO140-7 PN-EN ISO140-6 PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN , 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 6/194

7 Ściany wewnętrzne i ich elementy: drzwi wewnętrzne Ściany zewnętrzne i ich elementy: bramy (przemysłowe, garażowe), drzwi zewnętrzne, okna Ściany zewnętrzne i ich elementy: okna Szyby Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Przyrost izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych (dot. ścian wewnętrznych) Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda In situ Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Przyrost izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych (dot. ścian wewnętrznych) Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich elementów Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda In situ Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Metoda obliczeniowa Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Zakres częstotliwości: ( ) Hz (możliwość pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) Metoda laboratoryjna PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN załącznik B PN-EN PN-EN ISO , 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 7/194

8 Środowisko ogólne - hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych Środowisko ogólne - hałas pochodzący od lotnisk Środowisko ogólne - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Środowisko ogólne - hałas pochodzący od trasy komunikacyjnej, - linii kolejowej - lotniska, trasy przelotów Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 136) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikiem LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 136) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikiem LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 136) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikiem LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Poziom ciśnienia akustycznego i poziom dźwięku A hałasu środowiskowego oraz ekspozycyjny poziom dźwięku A (w przypadku hałasu lotniczego) lub parametry pochodne Zakres częstotliwości: ( ) Hz Zakres: (24 136) db Metoda In situ Częstotliwościowa charakterystyka odtwarzania dla głośników wymagających oraz nie wymagających korekcji częstotliwościowej Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda laboratoryjna Impedancja znamionowa Zakres częstotliwości: ( ) Hz Metoda laboratoryjna Kąty zasięgu w płaszczyźnie pionowej i poziomej Metoda laboratoryjna Poziom maksymalnego ciśnienia akustycznego Zakres: (17 137) db Metoda laboratoryjna Znamionowa moc szumu Metoda laboratoryjna Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 206, poz. 129 z wyłączeniem pkt. F Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140 poz. 824) z wyłączeniem pkt. H Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U nr 140 poz. 824) (Dz. U nr 288 poz. 1697) z wyłączeniem pkt. E, H PN-ISO PN-ISO PN-ISO PN-EN Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 8/194

9 Laboratorium Betonu (LB) ul. Filtrowa 1, Warszawa Domieszki do betonu, zaprawy Gęstość produktu ciekłego PN-C-04504:1992 p.4 i zaczynu Zakres: (0,50 5,0) g/cm 3 Metoda piknometryczna Kamień naturalny i wyroby z Struktura, tekstura oraz skład fazowy PN-EN 12407:2010 p.6,7 i 8 kamienia naturalnego jakościowy i ilościowy (badania petrograficzne) Kostka brukowa betonowa Nasiąkliwość PN-EN 1338:2005 zał.e+ac:2007 Zakres: (0,0 20)% Odporność na ścieranie PN-EN 1338:2005 zał.g+ac:2007 Zakres: (5 40) mm Metoda: szeroka tarcza ścierna Odporność na ścieranie PN-EN 1338:2005 zał.h+ac:2007 Zakres: ( ) mm 3 /5000mm 2 Metoda: tarcza Boehmego Odporność na warunki atmosferyczne PN-EN 1338:2005 zał.d+ac:2009 Krawężniki betonowe Nasiąkliwość PN-EN 1340:2004 zał.e +AC:2007 Zakres: (0,0 20)% Odporność na ścieranie PN-EN 1340:2004 zał.g +AC:2007 Zakres: (5 40) mm Metoda: szeroka tarcza ścierna Odporność na ścieranie PN-EN 1340:2004 zał.h +AC:2007 Zakres: ( ) mm 3 /5000 mm 2 Metoda: tarcza Boehmego Odporność na warunki atmosferyczne PN-EN 1340:2004+AC:2007 zał.d Kruszywa Mrozoodporność kruszyw lekkich PN-EN :2003+AC:2004 zał.c Nieorganiczne materiały budowlane: gips, kamień, kruszywo, popioły, beton, spoiwa cementowe Płyty brukowe Nasiąkliwość Zakres: (0,063 63) mm Metoda z obliczeń PN-EN :2013 z wyłaczeniem zał. C, E, G Gęstość Zakres: (0,063 31,5) mm Metoda piknometryczna Gęstość Zakres: (31,5 63) mm Metoda kosza drucianego Pobieranie próbek PN-EN 932-1:1999 p. 8.5, 8.8 Skład fazowy Metoda rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej Skład fazowy metodą analizy termicznej (DTG, DTA i TG) Nasiąkliwość Zakres: (0,0 20)% Odporność na ścieranie Zakres: (5 30) mm Metoda: szeroka tarcza ścierna PB LB-011/3/ PB LB-010/3/ PN-EN 1339:2005 zał.e+ac:2007 PN-EN 1339:2005 zał.g+ac:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 9/194

10 Płyty brukowe Odporność na ścieranie PN-EN 1339:2005 zał.h+ac:2007 Zakres: ( ) mm 3 /5000mm 2 Metoda: tarcza Boehmego Odporność na warunki atmosferyczne PN-EN 1339:2005 zał.d+ac:2007 Popioły lotne Zawartość alkaliów PN-EN 196-2:2013 p Zakres: (0,01 10,00)% Metoda fotometrii płomieniowej Spoiwa cementowe Czasy wiązania Metoda B PN-EN 413-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe Czas wiązania PN-EN :2006 p Beton Gęstość betonu Zakres: ( ) kg/m 3 Metoda wagowo-objętościowa Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem Nasiąkliwość Zakres: (1 20)% Odporność na działanie mrozu w obecności soli odladzającej PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-B PKN-CEN/TS Odporność na działanie mrozu PN-B Przepuszczalność wody przez beton Zakres: (0,2 1,0) MPa PN-B Skurcz Metoda Amslera PN-B Zakres: (0,0 10) mm/m Skurcz Metoda Graf-Kauffmana PN-B Zakres: (0,0 10) mm/m Ścieralność PN-EN Zakres: (3 30) cm 3 /50 cm 2 Metoda: tarcza Boehmego Wytrzymałość na ściskanie PN-EN Zakres: do 4000 kn PN-EN Beton zbrojony włóknem Zawartość zbrojenia rozproszonego PN-EN Spoiwa cementowe Czasy wiązania PN-EN Metoda: aparat Vicata Konsystencja normowa Metoda: aparat Vicata Zakres: (0 40) mm Pobieranie próbek PN-EN Pozostałość nierozpuszczalna w kwasie solnym i węglanie sodu. Zakres: (0,04 40,00)% PN-EN Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 10/194

11 Spoiwa cementowe Pucolanowość PN-EN Spoiwa cementowe Stałość objętości Zakres: (0,0 20,0) mm Metoda: pierścień Le Chateliera Gęstość właściwa Zakres: (2,0 3,5) g/cm 3 Metoda piknometryczna Stopień zmielenia Zakres: ( ) cm 2 /g Metoda: sitowa Metoda: przepuszczalności powietrza Blaine a Straty po prażeniu Zakres: (0,04 20,00)% Wytrzymałość Zakres: do 100 kn Zawartość Al2O3 Zakres: (0,10 90,00)% Metoda miareczkowa Zawartość alkaliów Zakres: (0,01 5,00)% Na2Oeq Metoda fotometrii płomieniowej Zawartość chlorków Zakres: (0,005 10,000)% Metoda miareczkowa Zawartość chromu VI Zakres: (0, ,00100)% Metoda spektrofotometryczna Zawartość Fe2O3 Zakres: (0,08 15,00)% Metoda miareczkowa Zawartość MgO Zakres: (0,10 20,00)% Metoda miareczkowa Zawartość siarczanów (SO3) Zakres: (0,07 20,00)% Zatrzymywanie wody Zakres: (10 95)% Zawartość powietrza Zakres: (0 30)% Zawartość SiO2 Zakres: (0,10 70,00)% PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 11/194

12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Absorpcja kapilarna PN-EN Czas wiązania PN-EN Gęstość nasypowa Zakres: (0 8) mm Metoda wagowo-objętościowa Gęstość mieszanki betonowej Zakres: ( ) kg/m 3 Metoda wagowo-objętościowa Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i z domieszką Zakres: (10,0 300,00) mm Metoda opadu stożka Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i z domieszką Zakres: ( ) mm Metoda stolika rozpływowego ph Zakres: 0,0 14,0 Metoda: potencjometryczna Substancja aktywna Metoda: spektroskopia w podczerwieni Sucha pozostałość Zakres (0,00 100)% Wytrzymałość na ściskanie Zakres: do 100 kn Wytrzymałość na ściskanie Zakres: do 4000 kn Zawartość alkaliów Zakres: (0,01 30,00)% Metoda fotometrii płomieniowej Zawartość chlorków Zakres: (0,001 30,00)% Metoda miareczkowa Zawartość powietrza w świeżej zaprawie Zakres: (0 30)% Zawartość powietrza Zakres: (0 30)% Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i z domieszką Metoda opadu stożka Zakres: (10,0 300,00) mm Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i z domieszką Metoda stolika rozpływowego Zakres: ( ) mm PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ISO 4316 PN-C PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 12/194

13 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Kamień naturalny i wyroby z kamienia naturalnego Kamień naturalny i wyroby z kamienia naturalnego Zmniejszenie ilości wody zarobowej Metoda opadu stożka Zmniejszenie ilości wody zarobowej Metoda stolika rozpływowego PN-EN PN-EN Zmniejszenie ilości wody PN-EN Charakterystyka geometryczna PN EN elementów Gęstość PN-EN 1936 Zakres: ( ) kg/m 3 Metoda: piknometryczna Metoda: wagowo-objętościowa Porowatość Zakres: (0,0 50)% Metoda: z obliczeń Mrozoodporność PN-EN Nasiąkliwość PN-EN Zakres: (0,0 20)% Odporność na ścieranie PN-EN Zakres: ( ) mm 3 /5000 mm 2 Metoda: tarcza Boehmego Odporność na ścieranie PN-EN Zakres: (5 40) mm Metoda: szeroka tarcza ścierna Współczynnik nasiąkliwości kapilarnej PN-EN 1925 Wytrzymałość na ściskanie Zakres: do 4000 kn PN-EN 1926 Wytrzymałość na zginanie Zakres: do 4000 kn PN-EN Metoda: pod działaniem siły skupionej Wytrzymałość na zginanie Zakres: do 4000 kn PN-EN Metoda: przy stałym momencie Kruszywa Bazaltowa zgorzel słoneczna PN-EN Gęstość nasypowa Zakres: (0 63) mm Metoda: wagowa Jamistość Zakres: (0 63) mm Metoda: z obliczeń PN-EN PN-EN Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 13/194

14 Kruszywa Gęstość wypełniacza PN-EN Zakres: (0,9 5,0) g/cm 3 Metoda piknometryczna Mrozoodporność PN-EN Odporność na działanie czynników atmosferycznych. PN-EN Badanie w siarczanie magnezu Odporność na rozdrabianie Zakres: (4 16) mm PN EN Odporność na ścieranie Zakres: (4 16) mm PN-EN Oznaczanie kształtu ziaren Zakres: (4 63) mm PN-EN Metoda: wskaźnik kształtu Polerowalność PN-EN Potencjalna reaktywność alkaliczna Metoda szybka PN-B Reaktywność alkaliczna PN-B Skład petrograficzny PN-EN Skład ziarnowy Zakres: (0 63) mm Skurcz przy wysychaniu Zakres: (0,00 20,00) mm/m Wskaźnik piaskowy Zakres: (0 2) mm Wskaźnik płaskości Zakres: (4 63) mm Zawartość chlorków Zakres: (0,001 5,00)% Metoda miareczkowa Zawartość drobnych cząstek Metoda błękitu metylenowego PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN Zawartość pyłów mineralnych PN-EN Zawartość wody PN-EN Zawartość zanieczyszczeń lekkich PN-EN Zawartość zanieczyszczeń organicznych Zawartość ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych Zawartość związków siarki Zakres: (0,01 5,00)% PN-EN PN-EN PN-EN Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 14/194

15 Mieszanka betonowa Popioły lotne Gęstość objętościowa PN-EN Zakres: ( ) kg/m³ Konsystencja PN-EN Zakres: (10,0 300,0) mm Metoda opadu stożka Konsystencja PN-EN Zakres: ( ) m Metoda stolika rozpływowego Konsystencja PN-EN Metoda stopnia zagęszczalności Konsystencja PN-EN Zakres: (1 40) s Metoda Vebe Zawartość powietrza PN-EN Zakres: (0 30)% Metoda ciśnieniowa Gęstość właściwa PN-EN Zakres: (1,0 3,0) g/cm 3 Metoda piknometryczna Gęstość właściwa PN-EN Zakres (1,0 3,0) g/cm 3 Metoda piknometryczna Powierzchnia właściwa PN-EN Zakres: ( ) cm 2 /g Metoda przepuszczania powietrza wg Blaine a Miałkość przez przesiewanie na mokro PN-EN Stałość objętości Zakres: (0,0 20,0) mm PN-EN Metoda: pierścień Le Chateliera Straty prażenia Zakres: (0,04 20,00)% PN-EN Wskaźnik aktywności pucolanowej Zakres: do 100 kn PN-EN Zawartość chlorków. Zakres: (0,005 5,000)% PN-EN Metoda miareczkowa Zawartość wolnego CaO Zakres: (0,01 20,00)% PN-EN Metoda miareczkowa Zawartość siarczanów jako SO3 Zakres: (0,07 10,00)% PN-EN Pobieranie próbek PN-EN Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 15/194

16 Popioły lotne Pyły krzemionkowe Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe Zawartość Al2O3 PN-EN Zakres: (0,10 20,00)% Metoda miareczkowa Czas wiązania PN-EN Zawartość CaO Zakres: (0,01 30,00)% Metoda miareczkowa Zawartość MgO Zakres: (0,10 10,00)% Metoda miareczkowa Zawartość Fe2O3 Zakres: (0,08 15,00)% Metoda miareczkowa Zawartość SiO2 Zakres: (0,10 70,00)% Straty prażenia Zakres: (0,04 20,00)% Wskaźnik aktywności pucolanowej Zakres: do 100 kn Zawartość chlorków Zakres: (0,005 5,000)% Metoda miareczkowa Zawartość siarczanów (SO3) Zakres: (0,07 5,00)% Zawartość SiO2 Zakres: (0,10 100,00)% Zawartość suchej masy w zawiesinie Zakres: (0,01 90,00)% Zawartość wolnego CaO Zakres: (0,01 5,00)% Metoda miareczkowa PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN EN PN-EN Analiza sitowa Zakres: ( ) µm PN-EN Stosunek woda/spoiwo PN-EN Wytrzymałość na ściskanie Zakres: do 100 kn Wytrzymałość na zginanie Zakres: do 100 kn Zawartość trójtlenku siarki Zakres: (0 59)% Równowartość siarczanu wapnia Zakres: (0,10 100,00)% Metoda: z obliczeń PN-EN PN-EN PN-EN Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 16/194

17 Tworzywa sztuczne, polimery Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Zaprawy: cementowe gipsowe, wapienne, cementowo-wapienne, gipsowo-wapienne, do murów, masy tynkarskie do wypraw pocienionych Temperatura rozkładu Zakres: ( ) o C PN-EN ISO Analiza sitowa Zakres: (0 8) mm PN-EN Rozpływ zapraw tiksotropowych PN-EN Skurcz lub wydłużenie PN-EN Czas zachowania właściwości PN-EN roboczych metoda B Gęstość objętościowa PN-B Zakres: ( ) kg/m 3 PN-EN PN-EN Konsystencja za pomocą penetrometru PN-EN Zakres: (0 70) mm Konsystencja PN-B Zakres: ( ) mm PN-EN Mrozoodporność PN-B Nasiąkliwość Zakres: (1 20)% Plastyczność Zakres: ( ) mm Przyczepność do podłoża Zakres: do 3 MPa Rozkład wielkości ziarn Zakres: (0 8) mm Skurcz Zakres: (0,00 20,00) mm/m Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym Wytrzymałość na ściskanie Zakres: do 100 kn Wytrzymałość na zginanie Zakres: do 100 kn Zawartość powietrza Zakres: (0 30)% Metoda ciśnieniowa PN-B PN-B PN-B PN-EN PN-EN PN-B PN-EN PN-B PN-EN PN-B PN-EN PN-EN Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 17/194

18 Laboratorium Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska (LFS) ul. Filtrowa 1; Warszawa ul. Ksawerów 21; Warszawa Izolacje cieplne z aerożeli, np. Przewodność cieplna PN-EN 12939:2002 p. 1-6 maty Cement i wyroby zawierające cement Zakres: (0,010 0,065) W/(m K) Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie. Zakres: (0, ,0038)% Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej VIS PN-EN :2008 punkty 1 do 11, z wyłączeniem punktu 7.2 Aneks B Izolacje refleksyjne, w tym układy Opór cieplny PB LFS-001/1/ izolacji i szczelin powietrznych Zakres: 0,1 m 2 K/W Komponenty o płaskich powierzchniach i mało zróżnicowanych właściwościach cieplnych Opór cieplny Zakres: 0,1 m 2 K/W PB LF-001/1/ Luźne materiały termoizolacyjne Podatność na osiadanie PB LF-015/1/ Materiały i wyroby budowlane Opór cieplny/przewodność cieplna Zakres: (0,1 7,0) m 2 K/W PB LF-014/1/ Materiały i wyroby budowlane w Gęstość PB LF-013/2/ tym kompozyty, tworzywa Wilgotność PB LF-012/2/ sztuczne, zaprawy Materiały i wyroby do izolacji Wilgotność PB LF-012/2/ cieplnej Okna Okna dachowe Okna lub świetliki wystające poza lico przegród Okna z nawiewnikami - o różnym nachyleniu, nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu w kg/m 2 - zakres: bez ograniczeń, w % (m 3 /m 3 ) zakres: < 100 Współczynnik przenikania ciepła Obliczeniowa metoda badawcza Zakres: (0,2 3,0) W/(m 2 K) Współczynnik przenikania ciepła Zakres: (0,2 3,0) W/(m 2 K) Współczynnik przenikania ciepła Zakres: (0,2 3,0) W/(m 2 K) Charakterystyki przepływowe Zakres: strumień powietrza (0,48 25 m 3 /h, różnica ciśnień do 400 Pa Wodoszczelność Zakres różnicy ciśnienia do 1000 Pa Wymiary geometryczne liniowe Zakres: (0 2000) mm 18 16,18 16,18 PN-EN 12087: metoda 1A, 1B, 2A i 2B 15,18,21 PN-EN A1:2010 +Ap1:2012+Ap2:2012 p.4.12, 5 (tabl.1 i 2 nr 1, 7.2, Zał. A,E,F, ZA 15,18,21 PB LF 010/1/ ,18,21 PN-EN ISO / PB LF 010/1/ PN-EN ISO 8990: PN-EN 1873:2009 p , 21 PN-EN A1:2010 +Ap1:2012 +Ap2:2012 p.4.18 PN-EN :2006 p.4.1,4.2,4.3, PN-83/B-03430/Az3:2000 ZUAT-15/III.06/2004 p.5.6.4, 5.6.5, ZUAT-15/III.06/2004 p , 18, 21 PN-EN :1999 p. 4.1 i 6 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 18/194

19 Instalacje wentylacji i klimatyzacji w budynkach Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy oczyszczalnie ścieków Nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania Ramy montażowe Drewnopodobne panele kompozytowe HLP/sidingi Elementy sufitów podwieszanych Strumień objętości powietrza nawiewników i wywiewników w warunkach eksploatacyjnych Metoda: termoanemometryczna z zastosowaniem rękawa pomiarowego Zakres: strumienia objętości: ( ) m 3 /h Metoda: termoanemometryczna Zakres prędkości powietrza: (0,5 30) m/s Metoda: anemometryczna Zakres prędkości powietrza: (1 30) m/s Strumień objętości powietrza w przewodach wentylacyjnych Metoda: termoanemometryczna Zakres prędkości powietrza: (0,5 30) m/s Szczelność przewodów wentylacyjnych Metoda ciśnieniowa Ciśnienie próbne Zakres: ( ) Pa Metoda spadku ciśnienia na kryzie i termoanemometryczna Całkowity przeciek powietrza Zakres: (0,7 200) dm 3 /s Skuteczność oczyszczania Zakres OLM: do 50 Różnica wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania Wytrzymałość na obciążenie badawcze Emisja formaldehydu Metoda komorowa Zakres: (0,005 15) mg/m 3 Emisja formaldehydu Zakres: (0,005 15) mg/m 3 Metoda komorowa PB LFS-004/1/ PB LFS-006/1/ PB LFS-005/1/ PB LFS-003/1/ PB LFS-002/1/ PB LI-001/2/ ISO :2011 ISO :2011 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 19/194

20 Kruszywa naturalne i sztuczne (wyciągi wodne z kruszyw) Płyty drewnopochodne Płyty i płytki ceramiczne Podłogi drewniane Pokrycia podłogowe elastyczne, włókiennicze i laminowane Stężenie pierwiastków Zakres: As (0,01 0,2) mg/l Cd (0,0002 0,005) mg/l Cr (0,002 0,2) mg/l Cu (0,001 0,2) mg/l Ni (0,002 0,2) mg/l Pb (0,005-0,2) mg/l Uwalnianie pierwiastków As (0,1 2) mg/kg Cd (0,002 0,5) mg/kg Cr (0,02 2) mg/kg Cu (0,01 2) mg/kg Ni (0,02 2) mg/kg Pb (0,05-2) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie pierwiastków Zakres Cd (0,05 10) mg/l Cr (0,2 100) mg/l Cu - (0,2 100) mg/l Ni - (0,2 100) mg/l Pb - (0,2 100) mg/l Zn (0,1 100) mg/l Uwalnianie pierwiastków Cd (0,5 100) mg/kg Cr (0,2 1000) mg/kg Cu - (0,2 1000) mg/kg Ni - (0,2 1000) mg/kg Pb - (0,2 1000) mg/kg Zn (0,1 1000) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Emisja formaldehydu Zakres: (0,005 15) mg/m 3 Metoda komorowa Uwalnianie ołowiu i kadmu. Zakres: Pb - 0,0003 mg/dm 2 i powyżej Cd - 0,00003 mg/dm 2 i powyżej Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Emisja formaldehydu Zakres: (0,005 15) mg/m 3 Metoda komorowa Emisja formaldehydu Zakres: (0,005 15) mg/m 3 Metoda komorowa PN-EN :2004 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN :2004 PN-ISO 8288 :2002, Metoda A ISO :2011 PN-EN ISO : PB LS-018/1/ ISO :2011 ISO :2011 Wersja strony: B Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 15, 6 listopada 2014 r. str. 20/194

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 31 grudnia 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo