ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 31 grudnia 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. Postępu Warszawa AB 115 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań C/17 J/5; J/12; J/17 J/12/P C/8; C/17 J/5, J/8 N/5, N/12 N/12/P O/5, O/17 Dziedzina/obiekt badań: Badania chemiczne powierzchni krzemianowych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, wyrobów szklanych, zlewozmywaków kuchennych Badania mechaniczne i pobieranie próbek wyrobów ceramicznych Badania chemiczne cementu, kruszyw, popiołów, wapna, domieszek do betonu Badania mechaniczne betonu, wyrobów betonowych, zapraw budowlanych, kamienia Badania właściwości fizycznych wyrobów i materiałów budowlanych Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wyrobów ceramicznych Badania radiochemiczne i promieniowania wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, surowców i wyrobów ceramicznych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 115 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 1/13

2 Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9; Warszawa Elementy murowe silikatowe Absorpcja wody PN-EN :2011 Wytrzymałość na ściskanie (próbki PN-EN 772-1:2011 tylko do wymiaru l x b x h = 265 x 370 x 275 i max obciążenie 2000 kn) Objętość, objętość netto i udział PN-EN 772-9:2006 procentowy drążeń przez napełnianie piaskiem Wilgotność PN-EN :2000 Gęstość netto, gęstość brutto w PN-EN :2001 stanie suchym Wymiary PN-EN :2011 Odporność na zamrażanie i PN-EN :2011 odmrażanie w automatycznej komorze zakres temperatur: ( 15 C) (+20) C Elementy murowe ceramiczne Wytrzymałość na ściskanie (próbki PN-EN 772-1:2011 tylko do wymiaru l x b x h = 265 x 370 x 275 i max obciążenie 2000 kn Zawartość aktywnych soli PN-EN 772-5:2002 rozpuszczalnych. Zakres Na: (0,5 1) mg/l K: (0,5 2) mg/ Mg: (0,5 1) mg/l Absorpcja wody. Metoda gotowania Absorpcja zimnej wody PN-EN 772-7:2000 PN-EN :2011 Wymiary PN-EN :2011 Odporność na zamrażanie i PN-B-12012:2007 odmrażanie w automatycznej komorze zakres temperatur: ( 15 C) (+20) C Płytki i płyty ceramiczne Wymiary PN-EN ISO :1999 Jakość powierzchni PN-EN ISO :1999 Metoda wizualna. Nasiąkliwość wodna Metoda nasycania próbek wodą przez gotowanie Wytrzymałość na zginanie i siła łamiące max obciążenie: 10 kn Odporność na uderzenie Metoda pomiaru współczynnika odbicia. Odporność na wgłębne ścieranie Płytki nieszkliwione Odporność na ścieranie powierzchni Płytki szkliwione PN-EN ISO :1999 PN-EN ISO :2012 PN-EN ISO :1999 PN-EN ISO :2012 PN-EN ISO :2000 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 2/13

3 Płytki i płyty ceramiczne Wyroby szklane Powierzchnie krzemianowe. Wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi Stołowe i kuchenne naczynia szklane i ceramiczne Cieplna rozszerzalność liniowa PN-EN ISO :1998 Zakres temperatur: ( ) C Odporność na szok termiczny w PN-EN ISO : zakresie temperatur (15 145) C Odporność na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO :1998 dla płytek szkliwionych Mrozoodporność, badanie w PN-EN ISO :1999 automatycznej komorze Zakres: ( 15) C (+20) C Odporność chemiczna PN-EN ISO :1999+Ap1:2003 Odporność na plamienie PN-EN ISO :1999 Zawartość uwalnianego ołowiu i PN-EN ISO :1999 N kadmu Zakres: Pb (0,1 20) mg/l Cd (0,02 3,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcji atomowej (FAAS) Twardość powierzchni wg skali PN-EN 101:1994 Mohsa Oznaczanie kąta krytycznego DIN 51130:2004 poślizgu Odporność hydrolityczna ziaren szkła w temperaturze 98 C Metoda miareczkowa Zawartość uwalnianego ołowiu i kadmu Zakres: Pb (0,1 20) mg/l Cd (0,02 3,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcji atomowej (FAAS) Odporność na nagłe zmiany temperatury Zakres: (15 140) C PN ISO 719:1994 PN EN :2000+Ap1:2002 i PN EN :2000 PN-A-13004:1997 p PN-B-13113:1986 Odporność na szok termiczny PN-EN 1183:2000 Zakres: (15 500) C Absorpcja wody PN-EN 1217:2000 Odporność na zmywanie PN-EN :2008 mechaniczne Jakość powierzchni niemetalowych PN-EN :2006 wyrobów po zmywaniu mechanicznym Metoda wizualna N - Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 3/13

4 miski ustępowe bidety pisuary miski ustępowe wanny brodziki miski ustępowe bidety miski ustępowe (klasa 1) : bidety wanny brodziki Zlewozmywaki kuchenne Wymiary Nasiąkliwość Odporność na zmiany temperatury Zakres: (10 90) C Odporność na obciążenie max obciążenie: 6 kn Zamknięcie wodne Badanie spłukiwania Szczelność PN-EN 31+A1: PN-EN 33:2011 PN-EN 35: PN-EN 80:2002 PN-EN 997:2012/AC:2012 PN-EN 14688:2009 PN-EN 14516:2012+A1 PN-EN 14527:2012+A1 PN-EN 997:2012/AC:2012 PN-EN 14688:2009 PN-EN 14528:2009 PN-EN 997:2005+A1:2009 Odporność na ścieranie PN-EN 14688:2009 Odporność na zarysowanie PN-EN 14688:2009 Natężenie przepływu w otworze przelewowym Zakres: do 0,42 l/s Odporność na środki chemiczne i plamiące PN-EN 14688:2009 PN-EN 14528:2009 PN-EN 14688:2009 PN-EN 14516:2012+A1 PN-EN 14527:2012+A1 Odporność na środki chemiczne i PN-EN 13310:2005 plamiące Odporność na ścieranie PN-EN 13310:2005 Odporność na zarysowania PN-EN 13310:2005 Natężenie przepływu w otworze PN-EN 13310:2005 przelewowym Zakres: do 0,42 l/s Odporność na zmiany temperatury PN-EN 13310:2005 Zakres: (10 90) C Surowce i wyroby ceramiczne Promieniotwórczość naturalna Poradnik Instytutu Techniki Budowlanej nr 455/2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 4/13

5 Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Kupiecka 4; Warszawa Próbki cementu Wytrzymałość: PN-EN 196-1:2006 Próbki popiołu lotnego - na ściskanie Zakres: (4 250) kn - na zginanie Zakres: (0,1 10) kn Czas wiązania PN-EN A1:2011 Stałość objętości Metoda: za pomocą pierścieni Le Chateliera Próbki betonu Wytrzymałość na ściskanie PN-EN :2011+AC:2012 (zwykłego, lekkiego, ciężkiego) zakres: ( ) kn Wytrzymałość na zginanie PN-EN :2011 zakres: ( ) kn Wytrzymałość na rozciąganie przy PN-EN :2011 rozłupywaniu zakres: (50 950) kn Gęstość betonu PN-EN :2011 Nasiąkliwość PN-88/B Odporność na działanie mrozu PN-88/B p Głębokość penetracji wody pod PN-EN : 2011 ciśnieniem Kamień naturalny Odporność na ścieranie PN-EN 14157:2005 Metoda B Metoda na tarczy Böhmego Elementy murowe z betonu Wygląd zewnętrzny: PN-EN :2002+A1: 2005 kruszywowego (elementy ścienne - płaskość powierzchni licowych Wymiary: długość, szerokość, PN-EN :2011 drobnowymiarowe) wysokość Gęstość: - netto w stanie suchym - brutto w stanie suchym PN-EN :2001, p. 7.1, 7.2 PN-EN :2001, p. 7.1, 7.3 Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 772-1:2011 Próbki kratownic stalowych do belek Zakres: ( ) kn Mrozoodporność PN-B-19306:2004 PN-B-19307:2004 Absorpcja wody PN-EN :2011 Zmiany liniowe PN-EN :2002 Wytrzymałość: PN-EN 10080: na rozciąganie Zakres: (4 1000) kn - na ścinanie Zakres: (4 1000) kn Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 5/13

6 Betonowa kostka brukowa Nasiąkliwość PN-EN 1338:2005 załącznik E Ścieralność PN-EN 1338:2005 załącznik H Metoda: na tarczy Böhmego Odporność na PN-EN 1338:2005 załącznik D zamrażanie/rozmrażanie Wytrzymałość na rozciąganie przy PN-EN 1338:2005 załącznik F rozłupywaniu zakres: (50 950) kn Krawężniki Nasiąkliwość PN-EN 1340:2004 załącznik E Belki nadprożowe z wyłączeniem belek nadprożowych stalowych Rury i kształtki (bezciśnieniowe): - betonowe - żelbetowe Ścieralność Metoda na tarczy Böhmego Odporność na zamrażanie/rozmrażanie Wytrzymałość na zginanie zakres: ( ) kn Absorpcja wody (podciąganie kapilarne) współczynnik absorpcji Zakres: (0 10) g/m 2 s Nośność na ścinanie zakres: (20 100) kn Nośność na zginanie zakres: (20 100) kn Wymiary geometryczne: Metoda pomiar bezpośredni Długość, szerokość, wysokość Zakres (0 5000) mm Odchyłki od prostoliniowości Zakres (0 10) mm Grubość otulenia zbrojenia Zakres (0 80) mm Odporność ogniowa Metoda obliczeniowa na wartościach stabelaryzowanych Wodoszczelność Nasiąkliwość Wytrzymałość na zgniatanie zakres: (20 680) kn Wytrzymałość odwiertów rdzeniowych na ściskanie zakres: ( ) kn PN-EN 1340:2004 załącznik H PN-EN 1340:2004 załącznik D PN-EN 1340:2004 załącznik F PN-EN :2011 PN-EN 846-9:2002 PN-EN 846-9:2002 PN-EN :2002 PN-EN 845-2:2004, p 5.8 PN-EN :2008 PN-EN 1916:2005 załącznik E PN-EN 1916:2005 załącznik F PN-EN 1916:2005 załącznik C PN-EN :2011 PN-EN :2011 N - Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. N N N Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 6/13

7 Kręgi studzienek włazowych i niewłazowych z betonu (niezbrojonego i zbrojonego włóknem stalowym) i żelbetowych Elementy przykrywające studzienek włazowych i niewłazowych z betonu (niezbrojonego i zbrojonego włóknem stalowym) i żelbetowych Stopnie włazowe studzienek z betonu (niezbrojonego i zbrojonego włóknem stalowym) i żelbetowych Wytrzymałość na zgniatanie położenie poziome Zakres: (20 680) kn Wytrzymałość na pionowe obciążenia Zakres: (20 680) kn Wytrzymałość odwiertów rdzeniowych na ściskanie Zakres: ( ) kn Obciążenie pionowe Poziome wyrywanie PN-EN 1917:2004 załącznik A PN-EN 1917:2004 załącznik B PN-EN : 2011 PN-EN 1917:2004 załącznik E PN-EN 1917:2004 załącznik E Elementy kanałów odwadniających nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - korytka - kratki i pokrywy Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego Elementy drobnowymiarowe Wytrzymałość (obciążenia próbne) PN-EN 1433:2005+A1:2007 N zakres: ( ) kn Absorpcja wody (nasiąkliwość) PN-EN 1433:2005+A1:2007 Metoda: wagowa Zakres: (0 10)% Odporność na zamrażanie / PN-EN 1433:2005+A1:2007 N rozmrażanie w soli odladzającej Metoda: wagowa Wodoszczelność PN-EN 1433:2005+A1:2007 N Wytrzymałość (obciążenia próbne) PN-EN 1433:2005+A1:2007 N Zakres: ( ) kn Odkształcenie trwałe Metoda: pomiar bezpośredni Zakres: (0 12) mm PN-EN 1433:2005+A1:2007 N Wymiary: długość, szerokość, PN-EN :2011 wysokość Zakres: do 1000 mm Płaskość powierzchni PN-EN :2002 Zakres: przekątna do 1000 mm Równoległość powierzchni PN-EN :2011 Zakres: wysokość do 300 mm Gęstość: - netto w stanie suchym PN-EN : brutto w stanie suchym PN-EN :2001 Wytrzymałość na ściskanie: PN-EN 772-1:2011 Zakres: (2 200) kn Odporność na PN-EN 15304:2010 zamrażanie / rozmrażanie Współczynnik przewodzenia ciepła PN-ISO 8301:1998 Zakres: (0,005 0,5) W/mK Stężenie pierwiastków naturalnie Poradnik ITB nr 455/2010 promieniotwórczych: potasu K 40, radu Ra 226 i toru Th 228 Zakres: - potasu K 40 ( ) Bq/kg - radu Ra 226 (3 1000) Bq/kg - toru Th 228 (3 1000) Bq/kg Metoda spektometrii gamma z wykorzystaniem trójkanałowego analizatora Wskaźnik aktywności f1 oraz f2 Poradnik ITB nr 455/2010 (z obliczeń) N - Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 7/13

8 Próbki z autoklawizowanego betonu komórkowego Próbki wyrobów i materiałów budowlanych - beton komórkowy - styropian Gęstość netto w stanie suchym PN-EN :2001 Gęstość w stanie suchym PN-EN 678:1998 Wilgotność PN-EN :2000 PN-EN 1353:1999 Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 772-1:2011 Zakres: (2 200) kn PN-EN 679:2008 Odporność na PN-EN 15304:2010 zamrażanie / rozmrażanie Skurcz PN-EN 680:2008 Metoda Graf-Kaufmana Zakres: do 25 mm Współczynnik przewodzenia ciepła PN-ISO 8301:1998 Zakres: (0,005 0,5) W/mK Absorpcja wody PN-EN :2011 Stężenie pierwiastków naturalnie Poradnik ITB nr 455/2010 promieniotwórczych: potasu K 40, radu Ra 226 i toru Th 228 Zakres: - potasu K 40 ( ) Bq/kg - radu Ra 226 (3 1000) Bq/kg - toru Th 228 (3 1000) Bq/kg Metoda spektometrii gamma z wykorzystaniem trójkanałowego analizatora Wskaźnik aktywności f1 oraz f2 Poradnik ITB nr 455/2010 (z obliczeń) Przepuszczalność pary wodnej PN-EN ISO 12572:2004 PN-EN :2002 Zawartość materiałów organicznych PB nr 34.0 wyd. 2/2006 Metoda z zastosowaniem analizy termicznej Zakres: od 0,1% Przepuszczalność pary wodnej PN-EN ISO 12572:2004 Współczynnik przewodzenia ciepła PN-ISO 8301:1998 Zakres: (0,005 0,5) W/mK Stężenie pierwiastków naturalnie Poradnik ITB nr 455/2010 promieniotwórczych: potasu K 40, radu Ra 226 i toru Th 228 Zakres: - potasu K 40 ( ) Bq/kg - radu Ra 226 (3 1000) Bq/kg - toru Th 228 (3 1000) Bq/kg Metoda spektometrii gamma z wykorzystaniem trójkanałowego analizatora Wskaźnik aktywności f1 oraz f2 Poradnik ITB nr 455/2010 (z obliczeń) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 8/13

9 Próbki popiołu lotnego Zawartość chlorków PN-EN 196-2: Metoda miareczkowa Zakres: (0,01 5,00) % Zawartość wolnego tlenku wapnia PN-EN 451-1:2004 Metoda miareczkowa Zakres: (0,05 10,00) % Zawartość SiO2 PN-EN 196-2: PN-EN 450-1:2012 Zakres: (0,5 70,0) % Zawartość alkaliów Metoda fotometrii płomieniowej PN-EN 196-2: Zakres: (0,02 10,00) % Gęstość PB nr 53.0 wyd. 1/02.07 Miałkość PN-EN 451-2:1998 Zakres: (0,1 100,0) % Bezwodnik kwasu siarkowego PN-EN 196-2: Zakres: (0,05 20,00) % Strata prażenia PN-EN 196-2: PN-EN 450-1:2012 Zakres: (0,1 30,0) % Stężenie pierwiastków naturalnie Poradnik ITB nr 455/2010 promieniotwórczych: potasu K 40, radu Ra 226 i toru Th 228 Zakres: - potasu K 40 ( ) Bq/kg - radu Ra 226 (3 1000) Bq/kg - toru Th 228 (3 1000) Bq/kg Metoda spektometrii gamma z wykorzystaniem trójkanałowego analizatora Wskaźnik aktywności f1 oraz f2 Poradnik ITB nr 455/2010 (z obliczeń) Próbki proszku aluminiowego Powierzchnia krycia PN-H-97021:1998 Zawartość związków organicznych PN-H-97021:1998 Zakres: (0,05 50,00) % Zawartość aluminium PN-H-97021:1998 Metoda gazowo-objętościowa Zakres: (0,5 95,5) % Aktywność proszku Al. Metoda gazowo-objętościowa Metoda gazowo-objętościowa PN-H-97021:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 9/13

10 Próbki domieszek do betonu Gęstość ISO 758:1976 Zawartość suchej substancji PN-EN 480-8:2012 ph ISO 4316:1977 Metoda: potencjometryczna Zakres: 1 13 Chlor całkowity PN-EN ISO 1158:1999 Metoda miareczkowa Chlorki rozpuszczalne w wodzie PN-EN :2011 Metoda miareczkowa Zakres: domieszki ciekłe od 0,005 % domieszki stałe od 0,01 % Zawartość alkaliów PN-EN :2008 Metoda fotometrii płomieniowej Zakres: (0,02 30,00) % Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 10/13

11 Rodzaj działalności: OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (System 3) Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z , str. 5) Numer decyzji Komisji Wyrób(y) Zharmonizowane specyfikacje techniczne 98/437/WE Płyty i płytki ceramiczne PN-EN 14411: /740/EC Belki nadprożowe z wyłączeniem belek nadprożowych stalowych EN 845-2: /464/EC Kanały odwadniające EN 1433:2002+A1:2005 Laboratorium spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie prowadzonej działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (Załącznik V, pkt 2, ppkt. 3 rozporządzenia Nr 305/2011) w powyższym zakresie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 11/13

12 Rodzaj działalności: OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z , str. 5) Grupa wyrobów /wyrób Belki nadprożowe z wyłączeniem belek nadprożowych stalowych Zasadnicza charakterystyka Odporność ogniowa Metoda obliczeniowa na wartościach stabelaryzowanych Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze EN 845-2:2003 EN :2004 Laboratorium spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie prowadzonej działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (Załącznik V, pkt 2, ppkt. 3 rozporządzenia Nr 305/2011) w powyższym zakresie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 12/13

13 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 115 Status zmian: wersja pierwotna - A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 31 grudnia 2014 r. str. 13/13

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 499 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1344

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 czerwca 2016 r. Nazwa i adres ul. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 21 sierpnia 2013 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 04 czerwca 2012 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 143 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 stycznia 2017 r. AB 143 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 1 września 2015 r. Nazwa i adres BUREAU VERITAS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 20 sierpnia 2015 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 15 lipca 2016 r. AC 008 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 lutego 2016 r. AB 097 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.) Lp. NUMER NORMY TYTUŁ NORMY 1 PN-EN 771-5:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 2 PN-EN 771-6:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres: AB 065 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 CIEK WODNY - GLADIO Ciek wodny trójkątny 50x50x20 cm Ciek wodny duży 60x50x15 cm ELEMENT ZLOKALIZOWANY POZA JEZDNIĄ LUB CHODNIKIEM SŁUŻĄCY DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 grudnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 065 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 lipca 2016 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 8 października 2015 r. AB 193 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 26 sierpnia 2013 r. AC 086 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 10 września 2013 r. Nazwa i adres METALPLAST

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 03 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: AB 921 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 15 kwietnia 2016 r.. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 154

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 154 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 154 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 154 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag.

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. 1488., 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 6 04 1488-CPD-0011 :2003 Kruszywo lekkie popiołoporytowe uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej popiołów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 06 czerwca 2016 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 lipca 2016 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 10 września 2015 r. AB 008 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 lutego 2013 r. AB 097 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 16 września 2016 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 września 2015 r. AC 041 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 2 luty 2016 r. Nazwa i adres PaNELTECH Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 390 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 20 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PaNELTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo