ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 10 września 2015 r. AB 008 Nazwa i adres INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/ Warszawa ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Al. Wojciecha Korfantego 193 A Katowice Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu Dziedzina/przedmiot badań: badań A/5/P Badania akustyczne i pobieranie próbek wyrobów i materiałów budowlanych C/9/P; C/17/P Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza, wyrobów innych C/5 Badania chemiczne wyrobów budowlanych H/5/P; H/8/P; H/21/P Badania ogniowe i pobieranie próbek wyrobów i materiałów budowlanych, konstrukcyjnych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy H/5 Badania ogniowe wyrobów budowlanych J/5/P; J/8/P; J/21/P Badania mechaniczne i pobieranie próbek wyrobów i materiałów budowlanych, konstrukcyjnych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy N/5/P; N/8/P ;N/21/P Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wyrobów i materiałów budowlanych, konstrukcyjnych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy N/5 Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych O/5/P Badania radiochemiczne i promieniowania i pobieranie próbek wyrobów i materiałów budowlanych Ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR), decyzje KE: 97/462/WE, 98/436/WE, 98/437/WE, 99/90/WE, 99/91/WE, KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 008 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 1/13

2 Wyrobów hydroizolacyjne papy asfaltowe Wyroby hydroizolacyjne emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno Laboratorium Materiałów Budowlanych Al. Wojciecha Korfantego 193 A, Katowice Grubość warstwy izolacyjnej COBR PIB nr 67 pod osnową papy wydanie 01 z dnia r. Przyczepność izolacji do podłoża COBR PIB nr 68 Zakres: do 13,3 MPa wydanie 01 z dnia r. Metoda pull off PN-EN 13416:2004 Wygląd zewnętrzny i konsystencja PN-B-24620:1998 p PN-B-24620:1998/Az1:2004 PN-B-24000:1997 p PN-B-24004:1997 p Wygląd zewnętrzny PN-B-24002:1997 p PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Wygląd powłoki PN-B-24000:1997 p PN-B-24004:1997 p Zdolność rozcieńczania emulsji wodą PN-B-24002:1997 p PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Zdolność rozcieńczania masy wodą PN-B-24000:1997 p Przesiąkliwość powłoki PN-B-24002:1997 p PN-B-24002:1997/Ap1:2001 PN-B-24000:1997 p Czas wypływu PN-EN ISO 2431:2012 Kubki wypływowe - 4mm i 6mm Giętkość (lepiku i masy asfaltowej) PN-B-24620:1998 p PN-B-24620:1998/Az1:2004 Giętkość powłoki PN-B-24000:1997 p PN-B-24004:1997 p Spływność lepiku asfaltowego PN-B-24620:1998 p PN-B-24620:1998/Az1:2004 Spływność masy asfaltowej PN-B-24620:1998 p PN-B-24620:1998/Az1:2004 Spływność powłoki PN-B-24004:1997 p PN-B-24002:1997 p PN-B-24002:1997/Ap1:2001 PN-B-24000:1997 p Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719:2007 PN-EN ISO 1523:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 2/13

3 Wyroby hydroizolacyjne emulsje, lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno Elastyczne wyroby wodochronne wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp. Przyczepność powłoki do betonu PN-B-24004:1997 p Zawartość wody PN-EN ISO 9029:2005 Zawartość niezemulgowanego asfaltu PN-B-24002:1997 p PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Zdolność klejenia (lepiku asfaltowego) PN-B-24620:1998 p PN-B-24620:1998/Az1:2004 Czas wysychania roztworu PN-B-24620:1998 p asfaltowego PN-B-24620:1998/Az1:2004 Odporność powłoki na działanie PN-B-24004:1997 p % r-ru NaCl Czas tworzenia powłoki PN-B-24002:1997 p PN-B-24002:1997/Ap1:2001 PN-B-24000:1997 p Zdolność wysychania masy po 2 h PN-B-24004:1997 p Zawartość substancji lotnych PN-84/C i nielotnych Metoda: C Odporność na zginanie w niskiej PN-EN 495-5: temperaturze Zakres: do -40 C Stabilność wymiarów PN-EN :2001 PN-EN :2002 Giętkość PN-EN 1109: Odporność na spływanie PN-EN 1110:2011 Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody Odporność na sztuczne starzenie PN-EN 1296:2002 PN-EN 1297:2006 Odporność na działanie asfaltu PN-EN 1548:2010 PN-EN :2010 załącznik C PN-EN :2010 załącznik C PN-EN : załącznik C PN-EN : załącznik C Ekspozycja na działanie ciekłych PN-EN 1847:2010 chemikaliów i wody Długość, szerokość, prostoliniowość PN-EN :2002 Długość, szerokość, prostoliniowość, PN-EN :2003 Płaskość PN-EN 13416:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 3/13

4 Elastyczne wyroby wodochronne wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych, kauczuku, itp. Grubość i gramatura PN-EN :2002 PN-EN :2010 Wady widoczne PN-EN :2002 PN-EN :2004 Wodoszczelność PN-EN 1928:2002 PN-EN :2010 p PN-EN : p PN-EN :2010 załącznik F PN-EN : załącznik F PN-EN :2010 p PN-EN : p PN-EN : załącznik F Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 Przyczepność posypki PN-EN 12039:2001 Odporność na przenikanie powietrza PN-EN 12114:2003 Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) PN-EN :2001 PN-EN :2010 załącznik B PN-EN :2010 załącznik B PN-EN : załącznik B PN-EN : załącznik B Wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN :2002 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Zakres: ( ) N Przemieszczenie: do 1000 mm PN-EN :2001 PN-EN : PN-EN :2010 załącznik A PN-EN :2010 załącznik A PN-EN : załącznik A PN-EN : załącznik A Wytrzymałość złączy na oddzieranie PN-EN :2001 PN-EN : Wytrzymałość złączy na ścinanie PN-EN :2001 PN-EN :2010 Odporność na uderzenie PN-EN 12691:2007 Odporność na obciążenie statyczne PN-EN 12730: Metoda: A, B Odporność na przesiąkanie wody PN-EN 13111:2010 Odporność folii na odkształcenia pod obciążeniem PN-EN 13984: załącznik B PN-EN 13967:2012 załącznik B PN-EN 14909:2012 załącznik B Wodoszczelność po rozciąganiu PN-EN 13897:2006 w niskiej temperaturze PN-EN 13416:2004 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 4/13

5 Folie z tworzyw sztucznych Gramatura i grubość PN-EN :2010 Zmiana wymiarów PN-EN ISO 11501:2005 Wytrzymałość przy statycznym PN-EN ISO 527-2:2012 rozciąganiu Właściwości mechaniczne przy PN-EN ISO 527-3:1998 statycznym rozciąganiu Tworzywa sztuczne Gęstość pozorna całkowita PN-EN ISO 845:2010 Udział procentowy objętości otwartych i zamkniętych komórek Metoda: 2 PN-EN ISO 4590:2005+ PN-EN ISO 4590:2005/Ap1:2008 Wyroby do izolacji cieplnej Długość i szerokość PN-EN 822: Zakres: ( ) mm Grubość PN-EN 823: Zakres: (0,1 300) mm Odchylenie od prostokątności PN-EN 824: Odchylenie od płaskości PN-EN 825: Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 826: Zakres: ( ) N Naprężenie ściskające Odkształcenie względne Moduł sprężystości na ściskanie Gęstość pozorna całkowita PN-EN 1602: Gęstość pozorna rdzenia Zmiana odchylenia od płaskości PN-EN 1603: Zmiana wymiarów Metoda: A, B1, B2, C Zmiana wymiarów PN-EN 1604: Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 5/13

6 Wyroby do izolacji cieplnej Odkształcenie przy działaniu PN-EN 1605: obciążenia ściskającego w określonych warunkach temperaturowych Pełzanie przy ściskaniu PN-EN 1606: Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN 1607: prostopadle do powierzchni czołowych Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN 1608: równolegle do powierzchni czołowych Krótkotrwała nasiąkliwość wodą PN-EN 1609: Metoda częściowego zanurzenia Metoda: A, B Przepuszczalność pary wodnej PN-EN 12086: Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu Nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu Metoda: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji Wytrzymałość na zginanie Metoda: B Wytrzymałość na ścinanie Moduł sprężystości poprzecznej Zachowanie pod punktowym obciążeniem - siła ściskająca w punkcie krytycznym - odkształcenie w punkcie krytycznym Obciążenie punktowe przy danym odkształceniu Grubość wyrobów do izolacji podłóg pływających Opór cieplny Zakres: (0,1 7,5) m 2 K/W Współczynnik przewodzenia ciepła Współczynnik transmisyjności cieplnej Opór cieplny właściwy Transmisyjność cieplna Gęstość strumienia cieplnego PN-EN 12087: PN-EN 12088: PN-EN 12089: PN-EN 12090: PN-EN 12430: PN-EN 12431: PN-EN 12667:2002 PN-ISO 8301:1998 PN-EN 12664:2002 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 6/13

7 Wyroby do izolacji cieplnej Opór cieplny PN-EN 12939:2002 Zakres: (0,15 7,5) m 2 K/W Współczynnik przewodzenia ciepła Transmisyjność cieplna Gęstość strumienia cieplnego Opór cieplny PN-ISO 8302:1999 Zakres: (0,1 3,75) m 2 K/W Cieplna oporność właściwa Przewodność cieplna Przepuszczalność cieplna Współczynnik przewodzenia ciepła PN-EN ISO 8497:1999 odniesiony do długości i do powierzchni Opór cieplny odniesiony do długości i do powierzchni Przewodność cieplna Właściwy opór przewodzenia ciepła Współczynnik przejmowania ciepła na powierzchni izolacji Udział procentowy objętości PN-EN ISO 4590:2005+ otwartych i zamkniętych komórek PN-EN ISO 4590:2005/Ap1:2008 Metoda: 2 Wymiary liniowe PN-EN 12085: Zawartość części organicznych PN-EN 13820:2004 Maksymalna temperatura stosowania PN-EN 14706: PN-EN 14707: Zawartość wilgoci w korku PN-EN 12105:2002 prasowanym Wymiary, prostokątność PN-EN 13467:2003 i prostoliniowość otulin Nasiąkliwość otulin przy PN-EN 13472: krótkotrwałym częściowym zanurzeniu Przenikanie pary wodnej otulin: PN-EN 13469: współczynnik oporu dyfuzyjnego - przepuszczalność pary wodnej - współczynnik przepuszczania Gęstość pozorna otulin PN-EN 13470:2003 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 7/13

8 Wyroby do izolacji cieplnej sypkie (do formowania in situ) Wyroby do izolacji cieplnej płyty styropianowe (oklejone papą) Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych Materiały i wyroby budowlane Gęstość nasypowa kruszyw PN-EN :2000 Skład ziarnowy PN-EN 933-1:2012 Nominalna wielkość ziaren do 63 mm Zawartość wody przez suszenie PN-EN :2008 w suszarce z wentylacją Odporność na miażdżenie PN-EN :2003 PN-EN :2003/AC:2004 Załącznik A Wysokość podciągania wody PN-EN : Hydrofobowość kruszyw Wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych Wytrzymałość na oddzieranie papy od powierzchni płyt styropianowych Sztywność dynamiczna Metoda wymuszania drgań płyty obciążającej Częstotliwość wymuszania Zakres: (5 300) Hz Siła Zakres: (0,1 0,8) N Oporność przepływu powietrza Zakres: ( ) Pa s/m 3 Metoda: A Wielkość transportu pary wodnej: - przepuszczalność - opór - współczynnik przenoszenia PN-EN :2005 Załącznik E COBR PIB nr 31 wydanie 01 z dnia r. COBR PIB nr 33 wydanie 01 z dnia r. PN-EN :2011 PN-EN 29053:2011 PN-EN ISO 12572:2004 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 8/13

9 Wyroby budowlane Wyroby budowlane Stężenie naturalnych pierwiastków Poradnik ITB nr 455/2010 promieniotwórczych COBR PIB nr 18 (K, Ra Th) - f 1 oraz stężenie radu - f 2 wydanie 03 z dnia r. Strumień emisji fenolu PN-B-23119:1997 p COBR PIB nr 35 wydanie 03 z dnia r. Strumień emisji formaldehydu PN-B-23119:1997 p COBR PIB nr 5 wydanie 03 z dnia r. COBR PIB nr 14 Wskaźnik szybkości rozwoju pożaru: FIGRA 0,2MJ FIGRA 0,4MJ Całkowite ciepło wydzielone THR 600sek Szybkość wydzielania dymu SMOGRA Całkowite wydzielanie dymu TSP 600sek Rozprzestrzenianie płomienia w poprzek LFS Wytwarzanie płonących kropli i cząstek Przyrost temperatury Ubytek masy Czas trwania spalania płomieniowego wydanie 03 z dnia r. PN-EN A1: PN-EN ISO 1182:2010 Ciepło spalania PCS PN-EN ISO 1716:2010 Wystąpienie zapalenia PN-EN ISO :2010 Rozprzestrzenianie płomieni F s Zapalenie papieru filtracyjnego PN-EN 13416:2004 Gonty asfaltowe Wysokość PN-EN 544:2011 p. 6.3 Szerokość Siła rozciągająca PN-EN 544:2011 p Wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN 544:2011 p gwoździem Przemieszczenie Masa asfaltu PN-EN 544:2011 p. 6.2 Nasiąkliwość PN-EN 544:2011 p PN-EN 13416:2004 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 9/13

10 Gonty asfaltowe Odporność na promieniowanie UV PN-EN 544:2011 p Odporność na tworzenie pęcherzy PN-EN 544:2011 p Odporność na spływanie PN-EN 544:2011 p w podwyższonej temperaturze Przyczepność posypki mineralnej PN-EN 544:2011 p Odporność na oddzieranie folii PN-EN 544:2011 p metalowej Przemieszczenie Reakcja na ogień PN-EN 544:2011 p PN-EN A1: PN-EN ISO :2010 Oddziaływanie ognia zewnętrznego PN-EN 544:2011 p PKN-CEN/TS 1187: PN-EN 13416:2004 Płyty faliste bitumiczne Reakcja na ogień PN-EN 534+A1:2010 p PN-EN A1: PN-EN ISO 1182:2010 PN-EN 1716:2010 PN-EN ISO :2010 Wyroby włóknisto-cementowe Dachy Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego PN-EN 534+A1:2010 p PKN-CEN/TS 1187: Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego PN-EN 494: p PKN-CEN/TS 1187: Reakcja na ogień PN-EN 492: p PN-EN 494: p PN-EN A1: PN-EN ISO 1182:2010 PN-EN 1716:2010 PN-EN ISO :2010 Działanie ognia zewnętrznego na dachy Badanie 1: metoda z płonącymi żagwiami PKN-CEN/TS 1187: Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 10/13

11 Rodzaj działalności: OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ (System 3) Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z z późn. zm.) Numer decyzji Komisji Wyrób(y) Zharmonizowane specyfikacje techniczne 99/91/WE Wyroby do izolacji termicznej EN 13162:2012 EN 13163:2012 EN 13164:2012 EN 13165:2012 EN 13166:2012 EN 13167:2012 EN 13168:2012 EN 13169:2012 EN 13170:2012 EN 13171:2012 EN :2004 EN :2004/AC:2006 EN :2010 EN 14303:2009+A1:2013 EN 14304:2009+A1:2013 EN 14305:2009+A1:2013 EN 14306:2009+A1:2013 EN 14307:2009+A1:2013 EN 14308:2009+A1:2013 EN 14309:2009+A1:2013 EN 14313:2009+A1:2013 EN 14314:2009+A1:2013 EN :2004 EN :2004 EN :2013 EN :2013 EN :2013 EN 14933:2007 EN 14934:2007 EN :2010 EN :2010 EN 16069: /90/WE Membrany EN 13707:2004+A2:2009 EN :2010 EN :2010 EN 13956:2012 EN 13967:2012 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006 EN 13984:2013 EN 14909: /437/WE Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów EN 14967:2006 EN 534:2006+A1:2010 EN 14509:2013 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 11/13

12 Numer decyzji Komisji 98/436/WE 97/462/WE Wyrób(y) Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe Płyty drewnopochodne, surowe oraz fornirowane lub powlekane Zharmonizowane specyfikacje techniczne EN 494:2012 EN 534:2006+A1:2010 EN 492:2012 EN 544:2011 EN 14509:2013 EN 13986:2004 Rodzaj działalności: OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Zasadnicza charakterystyka Dokument odniesienia: Reakcja na ogień EN 13823:2010+A1:2014 EN ISO 1716:2010 EN ISO 1182:2010 EN ISO :2010 Odporność na ogień zewnętrzny CEN/TS 1187:2012 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z z późn. zm.) Specyfikacja techniczna Laboratorium spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu (EU) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie prowadzonej działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (Załącznik V, pkt 2, ppkt. 3 Rozporządzenia Nr 305/2011) w powyższym zakresie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 12/13

13 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 008 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 21, 10 września 2015 r. str. 13/13

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 499 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1054 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 czerwca 2016 r. Nazwa i adres ul. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 marca 2016 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 grudnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 065 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 1 września 2015 r. Nazwa i adres BUREAU VERITAS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1344

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres: AB 065 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Mokre KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1 Materiały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/4 15.3.2016 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz Materiały wykorzystane do realizacji zadania Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 16/2016/S/C swisspor HYDRO fundament dach EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3- WD(V)3 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 041 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 września 2015 r. AC 041 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 1120 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 10 września 2013 r. Nazwa i adres METALPLAST

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 033

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 033 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 033 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 czerwca 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Właściwości i oznaczenia styropianu

Właściwości i oznaczenia styropianu Właściwości i oznaczenia styropianu Styropian (EPS ang.expanded PolyStyrene) polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 września 2015 r. AC 020 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SYCHTA LABORATORIUM Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów ul. Ofiar Stutthofu 90 72-010 Police

SYCHTA LABORATORIUM Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów ul. Ofiar Stutthofu 90 72-010 Police 72010 Police Klasyfikacja europejska a polskie wymagania techniczne Europejski system klasyfikacji wyrobów wg PNEN 135011 w zakresie reakcji na ogień jest złożony i rozbudowany. Wprowadzono euroklasy dla:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. AB 163 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 5 lutego 2016 r. AB 097 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część II. Materiały termoizolacyjne z surowców skalnych

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część II. Materiały termoizolacyjne z surowców skalnych WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część II Materiały termoizolacyjne z surowców skalnych Warszawa

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 21 sierpnia 2013 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MAX fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S b 5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40 Typ wyrobu EPS S TABELA 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 13 listopada 2015 r. AB 163 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 31 grudnia 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r. AB 665 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2016/S/P swisspor EPS 150 PARKING EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2016/S/P swisspor EPS 150 PARKING EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2016/S/P swisspor EPS 150 PARKING EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 TABELA 1. 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKI WĘGIEL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 TERMO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 1. Niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu: SYSTEMY DOCIEPLEŃ TERMO BRAVO 2. Numer typu, partii umożliwiający identyfikację wyrobu Numer partii umieszczony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 28 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5 INFORMCJ TECHNICZN WYROBU IZOLMT PLN aquastoper l Przedsiębiorstwo Produkcji IZOLMT Sp. z o.o. Nr IT-38-CE/2011 z dnia r. Str.1/5 1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkładowa IZOLMT PLN aquastoper

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 3 września 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres COBICO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1627

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1627 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1627 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 23 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1627

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 163 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE Izolacje termiczne Zakład Mechaniczny Mecyje Oddział Gdańsk: Ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk tel: 791-693-959 adres email: biuro@mecyje.eu 1 P A G E Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 1 / 7 użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0519 StoPur EZ 505 Zastosowanie EN 1504-2: Produkt chroniący powierzchnię powłoka ochrona przed wnikaniem substancji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Zespół

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1265 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 28 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1265

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 32/7/13165/THERMANO 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Płyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach wielowarstwowych,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób. W celu oceny właściwości Materiału termoizolacyjnego THERMOHIT wykonano szereg badań. Przeprowadzone one były w : Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 50/2016/S/C supor THERMO PLUS dach podłoga EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 50/2016/S/C supor THERMO PLUS dach podłoga EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 TABELA 1. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 50/2016/S/C supor THERMO PLUS dach podłoga EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LAMBDA MAX fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S b 5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Typ wyrobu EPS S 2. Zamierzone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 czerwca 2013 r. AC 013 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW Mandat 2 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE DO: 04/33 ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (w tym okładzin),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 039 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2016/S/C supor THERMO PLUS fasada EPS-EN T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2016/S/C supor THERMO PLUS fasada EPS-EN T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2016/S/C supor THERMO PLUS fasada EPS-EN 13163- T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C21/2016,

Bardziej szczegółowo