ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB SP. Z O.O. ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GRYFITLAB Łozienica, ul. Prosta Goleniów Kod Identyfikacji dziedziny/obiektu badań A/5;A/13;A/26 G/9 H/5 J8 Dziedzina/obiekt badań: Badania akustyczne i hałasu wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane, maszyny, zakłady produkcyjne Badania dotyczące inżynierii środowiska hałas w środowisku pracy/ogólnym Badania ogniowe - wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane Badania mechaniczne wyroby i materiały konstrukcyjne KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 818 z dnia 29 lipca 2011 r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 1/8

2 Badane obiekty / Grupa obiektów Środowisko ogólne hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Środowisko ogólne hałas pochodzący od lotnisk Środowisko ogólne hałas pochodzący od obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych Środowisko pracy hałas Środowisko hałas (pomieszczenia w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej) materiały i ustroje dźwiękochłonne, przedmioty i urządzenia stanowiące elementy wyposażenia wnętrz Maszyny i urządzenia hałas Maszyny i urządzenia hałas Maszyny i urządzenia hałas Laboratorium Akustyki Łozienica, ul. Prosta 2, Goleniów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres: (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Zakres: (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (24 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) Współczynnik pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej ( ) Hz Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metoda dokładna Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metoda techniczna Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Metoda orientacyjna Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U nr 140, poz. 824) Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U nr 140, poz. 824) Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U nr 206, poz. 1291) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wył. metody obejmującej strategię 2 - punkt 10 i strategię 3 - punkt 11 PN-B-02156:1987 PN-EN ISO 354:2005 PN-EN ISO 3741:2011 z wył. p PN-EN ISO :2010 PN-EN ISO 3746:2011 z wył. p. 8.4 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 2/8

3 Badane obiekty / Grupa obiektów ściany wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, ściany zewnętrzne, bramy, drzwi zewnętrzne, okna, szyby, żaluzje, okiennice, okna dachowe elementy budowlane, wentylacyjne i inne obiekty o powierzchni mniejszej niż 1 m 2 Ściany wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, stropy ściany zewnętrzne i ich elementy, dachy, bramy Panele szklane płaskie lub wygięte (obrabiane specjalnie) Zestawy szklane izolacyjne Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe elementów budowlanych elementów budowlanych właściwa przybliżona od dźwięków powietrznych elementów budowlanych ( ) Hz właściwa przybliżona od dźwięków powietrznych Wzorcowa różnica poziomów ciśnienia akustycznego Znormalizowana różnica poziomów ciśnienia akustycznego Metoda in situ PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 /A1:2007 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN :1994 PN-EN ISO 140-4:2000 PN-EN ISO 140-5:1999 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 /A1:2007 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 /A1:2007 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 3/8

4 Badane obiekty / Grupa obiektów Ściany Walls Sufity Ceilings Ściany osłonowe konfiguracja pełna Curtain walling Full configuration Ściany osłonowe konfiguracja częściowa Curtain walling Part configuration Drzwi, okna i żaluzje Fire doors, shutters and openable windows Przeciwpożarowe klapy odcinające Fire dampers Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej Smoke control dampers Uszczelnienia przejść instalacyjnych Penetration seals Stropy i dachy Floors and roofs Podłogi podniesione z dostępem i podłogi podniesione Raised access and hollow core floors Laboratorium Badań Ogniowych Fire Resistance Tests Laboratory Łozienica, ul. Prosta 2, Goleniów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe ogniowa, przemieszczenia, promieniowanie Integrity, insulation, deformation, radiation ogniowa Integrity, insulation ogniowa, przemieszczenia, promieniowanie Integrity, insulation, deformation, radiation ogniowa, przemieszczenia Integrity, insulation, deformation ogniowa, samozamykalność, przemieszczenia, szczeliny, promieniowanie Integrity, insulation, retention force, deformation, gaps, radiation ogniowa, dymoszczelność ogniowa Integrity, insulation, smoke control ogniowa, dymoszczelność ogniowa Integrity, insulation, smoke control ogniowa Integrity, insulation ogniowa, nośność ogniowa Integrity, insulation, loadbearing capacity ogniowa, nośność ogniowa Integrity, insulation, loadbearing capacity PN-EN :2001 PN-EN :2001 PN-B-02875:1998 PN-EN :2014 PN-EN :2014 PN-EN :2014 PN-EN :2001 PN-EN :2013 PN-EN :2010 PN-EN :2002 PN-EN :2006 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 4/8

5 Badane obiekty / Grupa obiektów Kurtyny dymowe Smoke curtains Lekkie urządzenia odporne na działanie ognia, szafy ognioodporne Wyzwalacze termiczne Thermal release mechanism Przeciwpożarowe klapy odcinające Fire dampers Dymoszczelne drzwi i żaluzje Smoke control doors and shutters Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Odporność temperatura czas Przepuszczalność dymu Resistance temperature time Smoke control Przyrost temperatury wewnątrz elementu próbnego w C Temperatura zadziałania Metoda: wymuszenie termiczne Zakres: (20 130) C Niezawodność działania Metoda: wymuszenie przepływu powietrza o określonej temperaturze Zakres: (20 130) C Response behaviour, faulty set-off Prawidłowość cykli otwarcia i zamknięcia Metoda: wymuszenie w określonych warunkach Zakres: Napięcie: (0 300) V Cycling test Dymoszczelność, samozamykalność - strumień przepływu - samozamykalność Smoke control, self closing ratio PN-EN :2007 z wył. p. 6, 7, 8, 9, zał. B, E, ZA PN-EN :2006+AC:2006 PN-EN 15659:2009 ISO :2001 PN-EN 15650:2010 Załącznik C PN-EN :2013 Załącznik A PN-EN :2006+AC:2006 Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 5/8

6 Rodzaj działalności: OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z z późn. zm.) Grupa wyrobów/wyrób Zasadnicza charakterystyka Ściany - promieniowanie PN-EN : 2001 PN-EN :1991 z wył. p.7 Sufity PN-EN :2001 Zestawy ścian osłonowych - promieniowanie PN-EN :2014 PN-EN :2014 Drzwi, okna i żaluzje - promieniowanie PN-EN :2014 Dymoszczelne drzwi i żaluzje Dymoszczelność - strumień przepływu PN-EN :2006+AC:2006 Kurtyny dymowe Przepuszczalność dymu PN-EN :2006+AC:2006 Uszczelnienia przejść instalacyjnych PN-EN :2010 Stropy i dachy Podłogi podniesione z dostępem i podłogi podniesione Przeciwpożarowe klapy odcinające Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej - nośność ogniowa - nośność ogniowa - dymoszczelność ogniowa - dymoszczelność ogniowa PN-EN :2002 PN-EN :2006 PN-EN : 2001 PN-EN :1991 z wył. p.7 PN-EN A1:2010 PN-EN :2013 PN-EN A1:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 6/8

7 Grupa wyrobów/wyrób materiały i ustroje dźwiękochłonne, przedmioty i urządzenia stanowiące elementy wyposażenia wnętrz ściany wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, ściany zewnętrzne, drzwi zewnętrzne, bramy, okna, szyby, żaluzje, okiennice, okna dachowe elementy budowlane, wentylacyjne i inne obiekty o powierzchni mniejszej niż 1 m 2 Ściany wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, stropy Panele szklane płaskie lub wygięte (obrabiane specjalnie) Zestawy szklane izolacyjne Zasadnicza charakterystyka Współczynnik pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej ( ) Hz elementów budowlanych elementów budowlanych właściwa przybliżona od dźwięków powietrznych elementów budowlanych ( ) Hz PN-EN ISO 354:2005 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 /A1:2007 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN :1994 PN-EN ISO 140-4:2000 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 /A1:2007 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO :2011 /A1:2007 Laboratorium spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie prowadzonej działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (Załącznik V, pkt 3 rozporządzenia Nr 305/2011) w powyższym zakresie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 7/8

8 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 818 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 12, 1 lipca 2014 r. str. 8/8

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 31 grudnia 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo