Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów"

Transkrypt

1 Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; Poznań tel , , fax , NIP , REGON KRS VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Poznaniu Kapitał zakładowy spółki zł KDA Kancelaria Doradców i Audytorów 2010 KDA U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l

2 Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę KDA Kancelarii Doradców i Audytorów Spółki Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. W pierwszej części oferty prezentujemy Państwu charakterystykę działalności naszej Kancelarii. W drugiej natomiast, przybliżamy szczegółowy zakres świadczonych usług, który stanowi przedmiot naszej specjalizacji. Mamy nadzieję, iż oferta naszej Kancelarii spotka się z Państwa zainteresowaniem oraz spełniając Państwa oczekiwania, będzie jednocześnie początkiem owocnej współpracy. Pozostajemy do dyspozycji w celu udzielenia dodatkowych informacji oraz uzgodnienia szczegółów współpracy. Wszelkie pytania dotyczące szczegółowego zakresu oferty prosimy kierować do Pani Asystent Zarządu Anny Dudy lub Pana Dyrektora Zarządzającego Bartłomieja Wizmur pod numerem tel lub drogą mailową na adres Kancelarii Doradców i Audytorów Spółki Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Z wyrazami szacunku Hanna Kozłowska 2 S t r o n a

3 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. I. Kancelaria Doradców i Audytorów charakterystyka 1.1 Informacje podstawowe Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku krajowym z siedzibą w Poznaniu, jako jedna z najdłużej działających firm na rynku, świadczących wszechstronne usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi audytorskie. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1993 roku struktura organizacyjno-prawna ulegała zmianom aż do obecnej formy i nazwy Kancelarii. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii ukształtowało jej filozofię działania, która jest ukierunkowana na zapewnienie kompleksowej obsługi naszych Kontrahentów, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości oferowanych usług oraz indywidualnego podejścia do każdego Kontrahenta. Szeroki zakres usług połączony z profesjonalną obsługą został doceniony przez ponad kilkaset podmiotów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, prowadzących działalność w różnych branżach i sektorach gospodarki. Konieczność sprostania nowym wyzwaniom, dynamicznie zmieniającego i rozwijającego się rynku krajowego i wspólnotowego, wyjście naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom w sferze gospodarki oraz odpowiedzi na nowe potrzeby, zdeterminowało realizację strategicznego celu w rozwoju Kancelarii jakim jest kompleksowość i najwyższa jakość świadczonych usług opartych na indywidualnym podejściu do każdego Kontrahenta. Wdrożenie w 2006 roku Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2008 otworzyło kolejny rozdział w działalności Kancelarii, który w pełni odpowiada realizacji celu strategicznego. Tym samym Kancelaria weszła do nielicznego grona kancelarii podatkowych, świadczących usługi na najwyższym międzynarodowym poziomie. Kancelaria świadczy usługi przy wykorzystaniu najnowszych wersji oprogramowania księgowego i prawnego dostępnego na rynku, systematycznie aktualizując i unowocześniając posiadaną infrastrukturę informatyczną. Obecnie w celu prowadzenia ksiąg, ewidencji pozaksięgowych oraz administracji kadrowo płacowej, wykorzystujemy między innymi aplikacje Symfonia, Ferrodo, Oracle, Hyperion, Navision czy SAP. Jednocześnie jesteśmy otwarci na prowadzenie ksiąg przy wykorzystaniu innych aplikacji, które są oczekiwane przez naszych Kontrahentów, w tym także na programach do ewidencji zdarzeń gospodarczych wykorzystywanych przez naszych Kontrahentów zarówno w naszej siedzibie, jak i w siedzibie Państwa firmy. U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 3 S t r o n a

4 Właściciele, pracownicy oraz osoby współpracujące z Kancelarią są członkami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zespół legitymuje się wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia działalności uprawnieniami zawodowymi: wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, świadectwo potwierdzające kwalifikacje, niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (obecnie certyfikat księgowego) nr 6647/97 i 9988/98 wydany przez Ministra Finansów, wpis na listę doradców podatkowych nr 6496 i nr 10715, wpis do rejestru biegłych rewidentów nr 9789, nr 10091, nr 10387, nr Historia Początek działalności w 1993 roku, pod nazwą Young Business rozpoczął się od świadczenia szerokiego zakresu usług doradztwa podatkowego i usług szkoleniowych, zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących sektor finansów publicznych. Dynamiczny rozwój firmy oraz konsekwentnie rozszerzany zakres świadczonych usług, doprowadził w 2003 roku do uzyskania wpisu do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2782 podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań sprawozdań finansowych. Wprowadzenie zmian organizacyjnych, uwarunkowanych koniecznością zapewnienia dalszego, dynamicznego rozszerzania prowadzonej działalności oraz podnoszenia jakości usług, przyczyniło się w 2005 roku do kolejnych zmian. Zostały utworzone dwie niezależne spółki: KDA - Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. oraz KDA Audyt Sp. z o.o., świadczące wzajemnie uzupełniające się usługi w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego oraz badania sprawozdań finansowych. Obydwie spółki są rozpoznawalną marką na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym pod nazwami KDA DP oraz KDA Audyt. Kancelaria na stałe współpracuje z trzema kluczowymi partnerami: KDA Audyt Sp. z o.o, Kancelarią Adwokacką Grzybkowski & Guzek oraz Kozłowski & Partners Consulting. Kooperacja z tymi renomowanymi partnerami zapewnia świadczenie kompleksowych usług, wychodzących poza zakres usług księgowych i doradztwa podatkowego. 4 S t r o n a

5 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. 1.3 Misja Kancelarii Całokształt wieloletniego doświadczenia oraz zaangażowania w pracę wszystkich pracowników Kancelarii oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2008, potwierdziło najwyższą jakość i standardy świadczonych usług dla naszych Kontrahentów. W świetle nowych wyzwań, Kancelaria konsekwentnie realizuje wytyczoną misję, zgodnie z którą: SATYSFAKCJA NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZĄ SATYSFAKCJĄ Dokonanie wyboru tak wymagającego celu, znajduje odzwierciedlenie w konsekwentnie realizowanej polityce jakości Kancelarii, która została oparta na następujących filarach: systematyczne podwyższanie jakości usług oraz poszerzanie ich zakresu, zaspokajanie potrzeb Klienta na najwyższym oczekiwanym poziomie, doskonalenie metod kontaktu z Klientem, doskonalenie metod pozyskiwania Klienta, podwyższanie świadomości pracowników o znaczeniu jakości i odpowiedzialności każdego pracownika za jakość wykonywanej pracy, skuteczne, kompleksowe rozwiązywanie problemów naszych Klientów, zapewnienie rzetelności i terminowości świadczonych usług, zrozumienie indywidualnych potrzeb Klienta. 1.4 Zespół Największym potencjałem Kancelarii jest zespół około trzydziestu znakomicie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, posiadających wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w obszarze większości zagadnień podatkowych, finansowych, bilansowych i prawnych. Wspólnie z Nimi stworzyliśmy i nadal rozwijamy sukces naszej Kancelarii satysfakcję naszych Kontrahentów. Kadrę Kancelarii tworzy grono ekspertów i uznanych specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego i bilansowego, doradców podatkowych i biegłych rewidentów oraz wykwalifikowana kadra księgowa. Mając świadomość, że wiedza w połączeniu z praktyką zawodową stanowi obecnie największy kapitał gwarantujący najwyższą jakość świadczonych usług, staramy się cały czas wspierać rozwój zawodowy naszej kadry, realizując tym samym ideę kształcenia przez całe życie. U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 5 S t r o n a

6 Partycypujemy w finansowaniu studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, studiów magisterskich oraz różnorodnych szkoleń zawodowych naszych pracowników, gwarantując tym samym stały dostęp do najbardziej aktualnych informacji i wiedzy, co stanowi niezbędny aspekt w codziennej pracy zawodowej. Starając się zapewnić jak najbardziej komfortową obsługę naszych Kontrahentów, oparliśmy strukturę organizacyjną Kancelarii na pięciu specjalistycznych działach, odpowiadających zakresowi świadczonych usług: I. Dział Księgowości, II. Dział Doradztwa Podatkowego, III. Dział Kadrowo Płacowy, IV. Dział Szkoleń i Wydawnictw, V. Dział IT (informatyczny). 1.5 Partnerzy Kancelarii Wzajemna współpraca i partnerskie podejście to dla nas kluczowe czynniki wpływające na jakość, profesjonalizm i rzetelność oferowanych usług. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku regionalnym, krajowym i wspólnotowym ukształtowały mulitdyscyplinarne podejście do obsługi Kontrahentów, jak i funkcjonowanie Kancelarii Doradców i Audytorów. Partnerska kooperacja stworzyła przede wszystkim szansę oraz nowe możliwości wprowadzenia nowoczesnych i kompleksowych usług bliższych oczekiwaniom naszych Kontrahentów. Jedną z największych wartości wynikających z partnerskiej współpracy jest stworzenie wielopłaszczyznowej platformy wymiany doświadczeń, przepływu know how, innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz kreatywnego podejścia w zakresie wsparcia merytorycznego naszych Kontrahentów. Efektem systematycznie rozwijanej współpracy jest wprowadzenie nowych, dodatkowych usług, a tym samym ukształtowanie szerokiego zakresu usług świadczonych w ramach kluczowych obszarów działalności Kancelarii. Kancelaria na stałe współpracuje z trzema kluczowymi partnerami: KDA Audyt Sp. z o.o., Kancelarią Adwokacką Grzybkowski & Guzek oraz Kozłowski & Partners Consulting. Kooperacja z tymi renomowanymi partnerami zapewnia świadczenie kompleksowych usług, wychodzących poza zakres usług księgowych i doradztwa podatkowego. Współpraca z naszymi partnerami skoncentrowana jest na następujących obszarach: a) z KDA Audyt Sp. z o.o. współpraca w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz przeprowadzania audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, b) z Kancelarią Adwokacką Grzybkowski & Guzek współpraca w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi prawej, c) z Kozłowski & Partners Consulting współpraca w zakresie przeprowadzania audytów i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, doradztwa w obszarze zarządzania projektami oraz realizacją szkoleń. Kancelaria aktywnie uczestniczy w kształtowaniu życia gospodarczego Regionu Wielkopolskiego, współpracując z wieloma partnerami regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi w sferze zawodowej i społecznej. 6 S t r o n a

7 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. II. Specjalizacja Oferując profesjonalne usługi wspieramy od wielu lat naszych Kontrahentów we wszystkich możliwych obszarach prowadzonej działalności. Skuteczność naszej pracy to połączenie profesjonalizmu świadczonych usług, kreatywności naszej kadry i rzetelności wykonywanej pracy. Wieloletnie doświadczenie oraz zaufanie, którym obdarzają nas nasi Kontrahenci, umożliwiło wypracowanie szerokiego wachlarza wyspecjalizowanych i kompleksowych usług, w zakresie: a) prowadzenia ksiąg podatkowych, b) doradztwa podatkowego, c) przeprowadzania audytów podatkowych, d) sporządzania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych ( due diligence, przekształcenia, podziały, połączenia, podmioty powiązane), e) nadzoru nad prowadzonymi księgami podatkowymi, f) administrowania dokumentacją księgową i kadrową i płacową, g) przeprowadzania audytów kadrowo płacowych, h) analizowania kosztów i zarządzania kosztami, i) prowadzenia postępowań likwidacyjnych i upadłościowych, j) działalności szkoleniowej i wydawniczej. U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 7 S t r o n a

8 III. Usługi księgowe Szeroki zakres usług księgowych stanowi wraz z doradztwem podatkowym jeden z kluczowych obszarów działalności naszej Kancelarii. Usługi księgowe wykonywane są przez wyodrębniony Dział Księgowości - zespół księgowych, przy jednoczesnym wsparciu doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz prawników, którzy posiadając wieloletnie doświadczenie i praktykę zawodową, zapewniają obsługę o najwyższym standardzie i jakości pracy. Każdy z rodzajów oferowanych usług księgowych skierowany jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i do osób fizycznych, natomiast ich zakres oraz forma dostosowana jest do indywidualnych oczekiwań Kontrahenta. Obsługa księgowa prowadzona jest przy wykorzystaniu najbardziej aktualnych i dostępnych aplikacji oraz rozwiązań informatycznych, które podnoszą i zapewniają bezpieczeństwo danych naszych Kontrahentów. Połączenie wszechstronnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia z najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi zapewnia naszym Kontrahentom oszczędność Ich czasu, oczekiwaną efektywność i sprawność działania. Kancelaria odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby globalnego rynku oraz zwiększające się zainteresowanie klientów nowoczesnymi formami księgowości, przygotowuje się aktualnie do wprowadzenia dodatkowej usługi prowadzenia księgowości accounting online (zdalna księgowość). Wprowadzenie usługi zdalnej księgowości umożliwi naszym Kontrahentom, bieżący dostęp elektroniczny do najbardziej istotnych informacji przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony danych. Jednocześnie usługa ta będzie stanowić uzupełnienie dla księgowości prowadzonej w formie tradycyjnej, co z pewnością jeszcze bardziej zwiększy efektywność ekonomiczną. Dodatkowym atutem świadczonych przez Kancelarię usług księgowych jest zapewnienie naszym Kontrahentom poczucia komfortu i bezpieczeństwa w sytuacji potencjalnej kontroli podatkowej i skarbowej. Bogate doświadczenia w tym zakresie sprawiają, iż zespół Działu Księgowości potrafi w sposób sprawny oraz umiejętny obronić efekty własnej pracy. Profesjonalizm obsługi księgowej oznacza także ponoszenie przez naszą Kancelarię odpowiedzialności cywilnej za prawidłowość oraz rzetelność świadczonych usług, zarówno przed właściwymi urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej. Różnorodność naszych Kontrahentów, prowadzących działalność poza terytorium Polski pozwoliła na wprowadzenie obsługi księgowej w języku niemieckim oraz angielskim, w zależności od preferencji Kontrahenta. Kompleksowa obsługa księgowa obejmuje: 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, 2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 3. prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego. 8 S t r o n a

9 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. 3.1 Księgi rachunkowe Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych realizowana jest na podstawie zawartej umowy (umowy o współprace stałą) lub umowy jednorazowego zlecenia. Wycena usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dokonywana jest indywidualnie dla każdego Kontrahenta w oparciu o obowiązujący cennik usług, a jej końcowa wartość uzależniona jest między innymi od ilości dokumentów, formy i zakresu przedmiotowego usługi oraz złożoności spraw księgowych i podatkowych. Standardowo usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywa się w siedzibie Kancelarii. Kluczowym warunkiem zagwarantowania satysfakcji i wysokiej jakości usług jest terminowe dostarczanie dokumentacji wspartej udzieleniem dodatkowych informacji ze strony Kontrahenta. Dodatkową opcją jest możliwość świadczenia wyżej wymienionych usług częściowo lub całościowo w siedzibie Kontrahenta. Usługa prowadzenia ksiąg poprzedzona jest dokładnym rozpoznaniem oczekiwań Kontrahenta w zakresie informacji potrzebnych do celów: bieżącego i okresowego raportowania danych o sytuacji majątkowo- finansowej do grupy kapitałowej, do której Kontrahent należy, również w języku obcym, konsolidacji ze sprawozdaniem finansowym grupy, bieżącego zarządzania podmiotem. Rozpoznanie oczekiwań Kontrahenta pozwala już od początku współpracy dostosować wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz ewidencję pozabilansową do indywidualnych potrzeb Kontrahenta. Oferowana usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych gwarantuje kompleksową obsługę księgowo rachunkową. Podstawowy zakres usług rachunkowych obejmuje w szczególności: 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz MSSF, 2. wstępną kontrolę formalno rachunkową dokumentów, 3. dekretację dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie z wyjaśnieniami Kontrahenta oraz obowiązującą polityką rachunkowości, 4. sporządzanie dzienników księgowych będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych, 5. sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług, 6. ewidencję analityczną majątku trwałego (księga inwentarzowa), 7. ewidencję analityczną rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, 8. ewidencję analityczną rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, 9. ewidencję analityczną z pracownikami z innych tytułów, 10. wartościową ewidencję analityczną zapasów, U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 9 S t r o n a

10 11. rozliczanie produkcji za dany okres sprawozdawczy (ustalanie rzeczywistego kosztu własnego wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów), 12. kalkulację odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz kalkulację rezerw zgodnie z ustawą o rachunkowości, 13. przygotowanie syntetycznego i analitycznego zestawienia obrotów i sald, 14. kalkulację podatku i przekazanie informacji o wysokości zaliczek należnych na podatek dochodowy 15. sporządzanie deklaracji VAT, 16. sporządzanie informacji podsumowującej, 17. bieżące doradztwo księgowe dla działów księgowości Kontrahenta wsparte specjalistycznymi szkoleniami, obejmujące między innymi: weryfikację i audyty dokumentacji księgowej, weryfikację wewnętrznych procedur księgowych, 18. sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), 19. sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego oraz administrowanie portalem do elektronicznego przysyłania sprawozdań do GUS, 20. sporządzanie i wysyłka obligatoryjnych sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, 21. sporządzanie dokumentów wewnętrznych oraz rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług, 22. przygotowanie raportów, analiz i opinii dla organów decyzyjnych firmy z częstotliwością oczekiwaną przez Kontrahenta, 23. obsługę i wsparcie w przypadku kontroli i audytu zewnętrznego, 24. opracowanie i wdrożenie struktury zakładowego planu kont, 25. opracowanie oraz aktualizacja polityki (zasad) rachunkowości dostosowane do indywidualnych potrzeb Kontrahenta, 26. prowadzenie: ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych, inne ewidencje. 27. przygotowanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz MSSF, 28. sporządzanie listy płac oraz prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej i ZUS 29. reprezentowanie Kontrahenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa przed urzędami zewnętrznymi kontrolującymi działalność jego gospodarczą 30. inne usługi wynikające z warunków umowy z Kontrahentem. 10 S t r o n a

11 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. 3.2 Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany Usługi prowadzenia ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego lub/i podatkowej księgi przychodów i rozchodów realizowane są na podstawie zawartej umowy (umowy o współprace stałą) lub umowy jednorazowego zlecenia. Wycena usługi dokonywana jest indywidualnie dla każdego Kontrahenta w oparciu o obowiązujący cennik usług, a jej końcowa wartość uzależniona jest między innymi od: ilości dokumentów, formy i zakresu przedmiotowego usługi, złożoności spraw księgowych i podatkowych. Usługi prowadzenia ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego i podatkowej książki przychodów i rozchodów odbywają się w siedzibie Kancelarii. Kluczowym warunkiem zagwarantowania satysfakcji i wysokiej jakości usług jest terminowe dostarczanie dokumentacji wspartej udzieleniem dodatkowych informacji ze strony Kontrahenta. Zakres usług obejmuje w szczególności: 1. kwalifikacje dowodów księgowych oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych, 2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 3. prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych, innych ewidencji, 4. naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie dokumentów ewidencji sprzedaży, 5. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, ZUS, innych, 6. bieżące doradztwo księgowe i podatkowe związane z prowadzoną działalnością, 7. pomoc w rejestracji pracowników w ZUS, 8. sporządzanie listy płac oraz prowadzenie pełnej obsługi kadrowo płacowej i ZUS, 9. dodatkowe inne usługi wynikające z warunków umowy z Kontrahentem. U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 11 S t r o n a

12 IV. Doradztwo podatkowe Usługi doradztwa podatkowego stanowią jeden z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii, stanowiąc merytoryczne wsparcie dla usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, obsługi kadrowo - płacowej. Wzajemne połączenie wszystkich wymienionych kluczowych obszarów działalności Kancelarii umożliwia świadczenie kompleksowej obsługi Kontrahentów, dostosowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Doradztwo podatkowe świadczone jest przez zespół doświadczonych pracowników Działu Doradztwa Podatkowego, posiadających wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie złożonych aspektów prawa podatkowego. Różnorodność prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej i związanej z nią problematyki podatkowej, przyczyniły się do wypracowania szerokiego wachlarza usług doradztwa podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, każdorazowo staramy się dostosować oferowane usługi do indywidualnych potrzeb Kontrahenta, w celu rozwiązania problemu podatkowego, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość usług, kompleksowość i profesjonalną współpracę. Odpowiadając na Państwa potrzeby, świadczone przez naszą Kancelarię usługi doradztwa podatkowego mają na celu zapewnienie prawidłowości rozliczeń wszystkich zobowiązań podatkowych, zwiększenia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz minimalizację ryzyka błędów w rozliczeniach podatkowych. Zmieniające się przepisy, obszerność źródeł prawa podatkowego, jego niestabilność, często brak jednolitej ich interpretacji i rozbieżność interesów stron stosunku podatkowego oraz implementacja norm unijnych stanowią dla większości firm jedno z największych wyzwań w prowadzeniu codziennej działalności gospodarczej. Dlatego świadcząc usługi doradztwa podatkowego każdorazowo łączymy wszechstronną znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ich praktycznego wykorzystania ze znajomością wykładni stosowanej przez organy podatkowe oraz sądy. W dalszej części oferty mamy przyjemność zaprezentować Państwu strukturę świadczonych usług w tym zakresie. 12 S t r o n a

13 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. 4.1 Indywidualne doradztwo podatkowe i bieżące konsultacje Indywidualne doradztwo podatkowe świadczone jest przez doradców podatkowych oraz ekspertów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach podatków. Formuła doradztwa każdorazowo jest uzgadniana i dostosowana do indywidualnych oczekiwań i preferencji naszego Kontrahenta. Doradztwo podatkowe i bieżące konsultacje stanowią kluczowe obszary naszej działalności, ukierunkowanej na trafne, profesjonalne i efektywne rozwiązywanie bieżących problemów prawno - podatkowych naszych Kontrahentów. Bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest ustnie lub pisemnie, przy wykorzystaniu jednej z następujących form: 1. Doradztwo (konsultacje) telefoniczne w sprawach dotyczących zagadnień prawno - podatkowych związanych z bieżącą działalnością, 2. Doradztwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, 3. Indywidualne spotkania z Kontrahentem w jego siedzibie lub/i w siedzibie Kancelarii, 4. Opracowanie pisemnych opinii prawno podatkowych dotyczących bieżącej działalności, w szczególności w sprawach podatkowych, 5. Przygotowanie wniosków oraz wsparcie merytoryczne w zakresie uzyskania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, 6. Przygotowanie lub/i weryfikacja umów handlowych, porozumień oraz innych dokumentów prawnych pod względem ich poprawności formalno prawnej i podatkowej. Bieżące doradztwo podatkowe stanowi zazwyczaj uzupełnienie dla jednej lub kilku z pozostałych usług z zakresu doradztwa podatkowego, obsługi księgowej lub ewentualnie innych usług oferowanych przez Kancelarię, stanowiąc tym samym ich integralną część. Usługi doradztwa podatkowego są realizowane jako jednorazowe zlecenie lub usługa (zlecenie) o charakterze stałym (umowa o współpracę), na podstawie zawartej umowy w formie ryczałtu miesięcznego. Wybór tej formy zapewnia naszym Kontrahentom pełen dostęp do usług doradztwa podatkowego. Wycena usługi o charakterze jednorazowym dokonywana jest na podstawie analizy stanu faktycznego oraz udostępnionych dokumentów. U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 13 S t r o n a

14 4.2 Doradztwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług Kompleksowa usługa doradztwa w zakresie podatków dochodowych i pośrednich stanowi formułę wsparcia wynikającą z wieloletniego doświadczenia i współpracy z przedsiębiorcami funkcjonującymi w różnych sektorach, zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych, które cechują się zróżnicowaną formą prawną prowadzonej działalności. Złożoność oraz częstotliwość zmian prawa podatkowego przyczynia się do powstawania licznych rozbieżności związanych z ich właściwą interpretacją i stosowaniem. Wspomniana zmienność przepisów podatkowych to wyzwania dla każdego przedsiębiorstwa. Dodatkowo złożoność przepisów ustaw o podatkach dochodowych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług jest tym obszarem działalności firmy, który wymaga profesjonalnego wsparcia ze strony zewnętrznego doradztwa podatkowego, celem właściwego ukierunkowania działów finansowo - księgowych naszych Kontrahentów oraz zminimalizowania zagrożeń podatkowych. Przedstawiony poniżej zakres usług doradczych obejmuje przykładowy zakres usług doradczych świadczonych przez naszą Kancelarię Podatki dochodowe Zakres usług doradczych z zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obejmuje między innymi: 1. doradztwo w zakresie poprawności rozliczenia podatków dochodowych, 2. doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów prawno podatkowych dotyczących bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej, 3. doradztwo oraz weryfikacja prawidłowości kwalifikacji przychodów i kosztów prowadzonej działalności, 4. doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych, 5. doradztwo w zakresie zmniejszenia niekorzystnych konsekwencji podatkowych wynikających z dotychczas stosowanych umów handlowych wraz z przygotowaniem propozycji zmian do umów, 6. doradztwo w zakresie opracowania zasad dokumentowania transakcji finansowych dla podmiotów krajowych i zagranicznych, 7. doradztwo w zakresie dokonania wyboru najkorzystniejszej i optymalnej formy opodatkowania, 8. doradztwo oraz opracowanie analiz o charakterze porównawczym w zakresie potencjalnych możliwości sposobów finansowania bieżącej i przyszłej działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wymogów formalno-prawnych, 14 S t r o n a

15 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. 9. doradztwo w zakresie prowadzonych lub planowanych inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwie oparte na przeprowadzanej analizie prawno podatkowej, 10. doradztwo w zakresie przeprowadzania fuzji, przejęć i restrukturyzacji kapitałowej przedsiębiorstw, 11. doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz likwidacji działalności gospodarczej, 12. prowadzenie przeglądów oraz audytów podatkowych ukierunkowanych na identyfikację zagrożeń podatkowych, w tym w szczególności przeglądy w zakresie cen transferowych, stosowanych między podmiotami powiązanymi 13. przygotowanie wniosków o uzyskanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, 14. weryfikacja prawna i podatkowa ponoszonych kosztów w działalności gospodarczej, tzw. audyt kosztów. Uzupełnieniem dla wyżej wymienionej oferty jest świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zarówno dla pracodawców jak i pracowników oraz przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cła Usługi obejmujące problematykę i złożone zagadnienia związane z VAT oparte są na zapewnieniu kompleksowej obsługi doradczej. Jest to możliwe dzięki stosowaniu przez pracowników Kancelarii interdyscyplinarnego podejścia do każdego problemu, wykorzystując wiedzę i doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej pracy zawodowej z różnymi Kontrahentami. Wypracowane i sprawdzone metody rozwiązywania rozmaitych problemów podatkowych w zakresie VAT, oparte są zawsze na konieczności uwzględnienia zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorców na rynku krajowym oraz wspólnotowym w nowych warunkach gospodarczych. Zapewnienie jak najwyższej jakości usług doradczych w celu sprostania oczekiwaniom naszych Kontrahentów jest kluczową wartością dla naszej Kancelarii. Zmieniające się warunki gospodarcze związane z prowadzeniem firmy wynikające z przystąpienia do wspólnotowego rynku, przyczyniły się także do rozszerzenia zakresu usług doradczych w sferze podatkowej. Chcąc dostarczyć naszym Kontrahentom najwyższej jakości usługi doradztwa podatkowego, pracownicy Kancelarii każdorazowo przeprowadzają analizę obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz bogatego orzecznictwa krajowego i wspólnotowego. Takie podejście jest gwarancją skutecznego rozwiązania problemu naszego Kontrahenta, minimalizując ryzyko podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej. Zakres usług ukierunkowany jest na świadczenie kompleksowego doradztwa, zapewniającego prawidłowość rozliczeń wszystkich aspektów podatkowych podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz cła, w tym między innymi: U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 15 S t r o n a

16 1. doradztwo w zakresie rozliczania VAT, podatku akcyzowego oraz należności celnych, 2. wsparcie w obszarze rejestracji przedsiębiorstw krajowych dla celów VAT polskiego i zagranicznego oraz dla przedsiębiorstw zagranicznych dla celów VAT krajowego, 3. przeprowadzenie analizy (oceny) zwiększającej optymalizację transakcji krajowych i zagranicznych, 4. doradztwo w zakresie dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do przepisów prawa wspólnotowego w zakresie VAT, 5. wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w zakresie polskich przepisów VAT, 6. weryfikacja obowiązujących umów handlowych, porozumień oraz innych dokumentów prawnych oraz doradztwo w zakresie przygotowania nowych umów handlowych, 7. opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmniejszających ryzyko podatkowe w zakresie VAT, 8. doradztwo w zakresie możliwości uzyskania zwrotu VAT przez podmioty krajowe i zagraniczne, 9. prowadzenie audytów ukierunkowanych na zapewnienie zgodności i poprawności procedur VAT obowiązujących w przedsiębiorstwie, 10. prowadzenie spraw w zakresie uzyskania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, 11. doradztwo w zakresie oceny zależności pomiędzy VAT a innymi zobowiązaniami podatkowymi, 12. bieżące wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania opracowanych rozwiązań podatkowych wpływających na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, 13. reprezentowanie Kontrahenta przed organami administracji publicznej. Zaprezentowana powyżej charakterystyka usług doradztwa podatkowego obejmująca podatki dochodowe oraz podatki pośrednie jest jedynie przykładowym katalogiem zakresu usług. Zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi standardami jakości usług doradczych, zdecydowana większość efektów pracy zakończona jest opracowaniem opinii w formie pisemnej. 16 S t r o n a

17 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. 4.3 Reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi Integralną częścią usług doradztwa podatkowego jest wsparcie i reprezentacja naszych Kontrahentów na każdym etapie postępowania (w sprawach podatkowych) przed organami skarbowymi, celnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentacja obejmuje w szczególności następujący zakres usług: opracowanie strategii postępowania przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej, występowanie w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w przesłuchaniach oraz w trakcie składania wyjaśnień przed właściwymi organami kontroli, opracowanie kluczowych dokumentów i pism procesowych dotyczących prowadzonego (toczącego się) postępowania, przygotowanie i składanie zażaleń, skarg oraz odwołań na decyzje wydane przez organy podatkowe, występowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz naczelnym sądem administracyjnym. U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 17 S t r o n a

18 V. Ekspertyzy i analizy prawno podatkowe oraz finansowe Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej bardzo często wymagają uzyskania specjalistycznych ekspertyz, badań oraz analiz prawno finansowych, które zwiększają skuteczność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i wspólnotowym. Ponadto dostarczają profesjonalnej i rzetelnej informacji, w jaki sposób zastosować rozwiązania lub wprowadzić innowacyjne strategie zarządzania firmą, aby działania były adekwatne do oczekiwań klientów. Badania i ekspertyzy prawno finansowe są obecnie niezbędnym elementem działalności prawie każdej firmy, która planuje długofalowy rozwój i jednocześnie uwzględnia na każdym etapie realizację swoich strategicznych celów ekonomicznych, poprzez sukcesywny wzrost przychodów i racjonalną optymalizację kosztów. Przygotowanie kompleksowej analizy prawno podatkowej spółki jest koniecznym elementem praktycznie dla każdej planowanej przez przedsiębiorstwo transakcji gospodarczej. Obecnie często wykorzystywanym aspektem działalności są fuzje, przejęcia i przekształcenia w celu osiągnięcia zaplanowanych strategicznych celów ekonomicznych, a także w zakresie zmiany kultury organizacyjnej i zarządzania firmą. Sprawne i skuteczne zintegrowanie wszystkich tych procesów wymaga zatem dysponowania wszechstronną wiedzą w obszarze prawnym i finansowym podmiotów planujących takie przedsięwzięcie. Analiza finansowa umożliwia przeprowadzenie oceny ekonomicznej wartości podmiotu, będącego przedmiotem planowanej transakcji. Natomiast celem analizy prawnej jest przede wszystkim zbadanie aktualnej sytuacji prawnej oraz zidentyfikowanie istniejących oraz potencjalnych zagrożeń o charakterze prawnym, które mogą mieć wpływ na ekonomiczną wartość podmiotu planowanej transakcji. Wyniki opracowanej analizy są obecnie jednym z kluczowych kryteriów determinujących podjęcie ostatecznej decyzji o przystąpieniu do realizacji strategicznych transakcji gospodarczych. Zakres proponowanej usługi analizy prawnej i finansowej uwarunkowany jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, dlatego też za każdym razem staramy dostosować się do oczekiwań naszych Kontrahentów. Niezależnie od specyfiki oraz przyjętego zakresu, każda opracowana analiza jest narzędziem i diagnozą, która dostarcza wyczerpującej, rzetelnej i profesjonalnej informacji umożliwiającej podjęcie właściwej decyzji. Prezentowana oferta w zakresie opracowania analiz, opinii lub ekspertyz obejmuje w szczególności następujące obszary: 1. analiza prawna i finansowa podmiotów gospodarczych due diligence, 2. analiza transakcji prowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi, 3. analiza w zakresie łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego. 18 S t r o n a

19 Prezentacja oferty KDA Kancelaria Doradców Podatkowych Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Elastyczność metodologii definiowania zakresu przedmiotowego dla wszystkich obszarów analiz pozwala nam dostosować ją do indywidualnych potrzeb Kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy dla przyszłych zastosowań. Z tego też względu, przedstawiona poniżej propozycja dla każdego z oferowanych typów analiz jest wyłącznie przykładowa, i dopiero na etapie formalnej współpracy jest odpowiednio modyfikowana. Niezależnie od rodzaju opracowywanej analizy, po zakończeniu jej przygotowywania, Kontrahenci mogą także skorzystać z kompleksowych usług doradczych wspierających proces wdrażania zaproponowanych rekomendacji i zaleceń w swoim przedsiębiorstwie. Pracownicy Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji, dostarczając niezbędnego wsparcia merytorycznego. Zamknięcie procesu opracowywania analizy, opinii lub ekspertyzy w jednym z wybranych obszarów, kończy się przekazaniem wyników przeprowadzonej pracy w formie raportu, w którym zawarte są w szczególności wnioski, rekomendacje oraz ewentualne zalecenia. Każdy rodzaj raportu może zostać przetłumaczony na życzenie Kontrahenta na język angielski lub/i język niemiecki. Usługa przygotowania analizy prawno - finansowej realizowana jest na podstawie zawartej umowy. Umowa podpisywana jest po akceptacji oferty cenowej i merytorycznej oraz uzgodnieniu warunków wykonania wszystkich prac. Wycena usługi uzależniona jest od wybranego zakresu merytorycznego analizy. 5.1 Analiza prawna i finansowa podmiotów gospodarczych due diligence Zakres analizy prawnej i finansowej podmiotów gospodarczych due diligence, obejmuje w szczególności: potwierdzenie własności udziałów/akcji lub majątku podmiotu transakcji, przegląd istotnych umów (handlowych oraz finansowych), których stroną jest badany podmiot, przegląd stosunków pracowniczych oraz sporów sądowo-administracyjnych, weryfikacja własności intelektualnej spółki, praw do znaków towarowych, licencji i patentów, weryfikacja tytułów prawnych do nieruchomości, ocena działalności spółki z punktu widzenia przestrzegania przepisów podatkowych, analiza prawidłowości realizacji zobowiązań podatkowych, wszechstronna ocena aktywności przedmiotu transakcji poprzez rozpoznanie oraz ocenę wpływu występujących ryzyk na wynik rozważanych decyzji, analiza sprawozdań finansowych, analiza dokumentów rejestracyjnych i statutowych spółki, w tym przegląd uchwał zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, analiza prawna aktywów, w tym niematerialnych nie ujętych w bilansie, analiza systemu księgowego spółki, analiza zasobów, zarówno materialnych jak i niematerialnych, w tym także struktury organizacyjnej oraz systemu zarządzania, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych, U s ł u g i k s i ę g o w e λ D o r a d z t w o p o d a t k o w e λ A d m i n i s t r a c j a k a d r o w o p ł a c o w a λ E k s p e r t y z y i a n a l i z y p o d a t k o w o f i n a n s o w e λ A u d y t p o d a t k o w y λ N a d z ó r n a d k s i ę g a m i λ A u d y t k a d r o w o p ł a c o w y λ S z k o l e n i a w w w. k d a d p. p l 19 S t r o n a

20 analiza sytuacji finansowej oraz opracowanie strategii zarządzania kosztami i ich optymalizacja, wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 5.2 Analiza transakcji prowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi Zakres analizy transakcji prowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi obejmuje w szczególności: opracowanie polityki cen transferowych oraz wyboru właściwej metody określania cen transferowych wraz z przygotowaniem projektów umów handlowych, opracowanie analizy ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, opracowanie dokumentacji w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi zgodne z przepisami prawa podatkowego (podatku dochodowego od osób prawnych), opracowanie wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, przegląd rozwiązań w zakresie transferu i rozliczeń wartości niematerialnych i prawnych, identyfikacja i ocena potencjalnych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, wskazanie rozwiązań mających na celu przygotowanie dokumentacji podatkowej w sposób minimalizujący ryzyko podatkowe, analizowanie stosowanych cen w VAT. 5.3 Analiza w zakresie łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego Analiza w zakresie łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego obejmują w szczególności: opracowanie koncepcji oraz planu połączenia, podziału i przekształcenia w tym także innej dokumentacji wskazanej w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przygotowanie projektów uchwał dotyczących połączenia, podziału i przekształcenia spółek analiza wartości majątku spółki dzielonej przygotowanie oświadczenia zawierającego informację o sytuacji majątkowofinansowej spółki dla celów połączenia, podziału i przekształcenia analiza obejmująca wycenę przedsiębiorstwa i udziałów (akcji), opracowanie zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej, w spółce nowo zawiązanej lub w spółce przekształcanej, ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki lub spółki przekształcanej. 20 S t r o n a

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 2010 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 WRZESIEŃ [ ] KDA AUDYT SP. Z O.O. UL. GŁOGOWSKA 100/6, 60-263 POZNAŃ TEL. 0048 61 866 65 93 0048 61 866 32 55 FAX 0048 61 866 32 52 WWW.KDAAUDYT.PL BIURO@KDAAUDYT.PL

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo