Zwrot składki wypowiedzenie OC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwrot składki wypowiedzenie OC"

Transkrypt

1 Zwrot składki wypowiedzenie Coraz więcej osób wchodzi w posiadanie pojazdów używanych Nie wszyscy są jednak świadomi tego konsekwencji Na mocy Ustawy z dn o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy (art 31 par1 ustawy) Zapis ten pociąga za sobą skutki zarówno dla nowego jak i dla dotychczasowego właściciela Dla nabywcy z pewnością prawem i przywilejem jest darowana ochrona ubezpieczeniowa, która trwa co najmniej do końca określonego na polisie okresu Jak jednak wynika z zapisu artykułu 31 paragrafu 2 tej samej ustawy, w powyższej sytuacji zakład ubezpieczeń, z którym zbywca zawarł umowę, może dokonać ponownego przeliczenia składki według zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy oraz rozliczyć się z niej za okres do końca trwania ochrony Oznacza to, jeśli roczna składka za naliczona zgodnie z jego indywidualnymi zniżkami oraz zwyżkami będzie wyższa niż składka zbywcy, nowy właściciel będzie musiał dopłacić ubezpieczycielowi tę różnicę proporcjonalnie do przejętego okresu Ponadto, jeśli umowa zbywcy nie została opłacona w całości (ratalny tryb płatności), obowiązek uregulowania należności wobec zakładu 1 / 5

2 ubezpieczeń ciąży na nabywcy Jak się zatem okazuje, ochrona darowana nie w każdym przypadku jest podarunkiem miłym i chcianym Dlatego ustawodawca dał nowemu właścicielowi pojazdu dwie możliwości: korzystania z zbywcy, lub rezygnacji z niej, o ile w ciągu 30 dni od dnia nabycia (lub przedostatniego dnia okresu, jeśli kończy się on wcześniej) w formie pisemnej złoży on ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy Jest to tym samym warunek konieczny do uzyskania przez zbywcę pojazdu zwrotu składki za niewykorzystany okres Schemat czynności związanych z odzyskaniem składki u większości ubezpieczycieli jest bardzo podobny: Przeniesienie prawa własności pojazdu (podpisanie umowy kupna sprzedaży / faktury zbycia ) Przekazanie nowemu właścicielowi dokumentu potwierdzającego zawarcie (czyli lub kartonika potwierdzającego wydanego przez ; jeżeli przekazana zostanie polisa, warto zrobić sobie jej kserokopię lub spisać nr i okres dane te przydadzą się przy sporządzeniu wniosku o zwrot składki) Sporządzenie i podpisanie wniosku o zwrot składki (wzór wniosku w załączeniu; niektóre zakła dy ubezpieczeń wymagają niestety, aby wniosek był sporządzony zgodnie z ich własnym wzorcem; we wniosku należy określić formę przekazania pieniędzy: najczęściej przelew lub przekaz pocztowy na wskazany adres) 2 / 5

3 Przygotowanie załączników do wniosku, tj kserokopii umowy kupna sprzedaży/faktury zbycia, oraz oryginału isy (jeśli oryginał został przekazany nabywcy, należy napisać oświadczenie o przyczynie braku tego dokumentu) pol Przekazanie wniosku wraz z załącznikami do zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta była um owa (najlepiej złożyć go bezpośrednio u lub wysłać listem poleconym na jego adres; wniosek powinien dotrzeć do w wersji oryginalnej, pisma wysłane faksem lub mailem prawdopodobnie nie będą rozpatrywane) Odebranie należnej kwoty pieniężnej zgodnie z ustaloną formą (powinno nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania wniosku przez zakład ubezpieczeń) Niekiedy do wniosku o zwrot składki klienci załączają podpisane przez nabywcę pojazdu wypowiedzenie umowy Nie jest to oczywiście błędem, a nawet stanowi dla wnioskującego gwarancję uzyskania zwrotu należnej kwoty Pamiętajmy jednak, że jeśli bierzemy od nabywcy dokument, jakim jest wypowiedzenie umowy, musimy je dostarczyć ubezpie czycielowi w ciągu 30 dni od daty sprzedaży pojazdu lub, jeśli dwunastomiesięczny okres wygasa wcześniej, najpóźniej przedostatniego dnia owego okresu Złożenie wypowiedzenia po wymaganym terminie nie ma skutku prawnego, tzn prawa i obowiązki z przejdą na nowego właściciela, a Państwu nie będzie przysługiwał zwrot składki Z drugiej strony taka sytuacja wymaga pewnego zaufania nabywcy wobec sprzedającego pojazd Składając dokument wypowiedzenia w Państwa ręce, nabywca nie ma pewności, czy na pewno trafi on w wymaganym terminie do zakładu ubezpieczeń 3 / 5

4 Tym samym ryzykuje on, że umowa przejdzie na niego, a w związku z tym: - może zostać obciążony dopłatą wynikającą z rekalkulacji składki, - może zostać obciążony wpłatą kolejnych rat składki za polisę, - może zostać obciążony składką za umowę będącą automatycznym wznowieniem zawartej przez zbywcę pojazdu Obowiązek zapłaty składki lub jej kolejnej raty po zbyciu pojazdu w ubezpieczeniu posiadaczy pojazdw mechanicznych Źródło Rzecznik Ubezpieczonych Odnosząc się do problematyki dotyczącej obowiązku opłacania składki lub jej kolejnej raty w przypadku sprzedaży samochodu w okresie przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w przystępny sposób ukazać całość w/w zagadnienia Zgodnie z art 32 ust 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU Nr 124, poz 1152), "zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki (lub jej raty przypautora) ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń" za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i o danych osobowych nabywcy Z przepisu tego wyraźnie wynika, iż za zapłatę składki za okres poprzedzający dzień zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu są odpowiedzialni zarówno zbywca pojazdu, jak i jego nabywca W tej sytuacji, zakład ubezpieczeń posiada uprawnienie do wyboru osoby, od której zażąda zapłaty składki za zaległy okres Od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nabywca, co wynika z kolei z art 31 ust 1 powołanej ustawy W związku ze wskazaną powyżej regulacją prawną, przy zakupie pojazdu objętego umową posiadaczy pojazdów mechanicznych, w której nie została opłacona część 4 / 5

5 składki (tzn rata), zakład ubezpieczeń może zwrócić się z wezwaniem do zapłaty zarówno do zbywcy, jak i nabywcy pojazdu W odniesieniu do zasadniczego pytania, czy po dniu zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu zaległą ratę musi zapłacić nabywca, należy wyjaśnić, iż jeżeli nabywca dokona zapłaty zaległej składki, to tym samym zwolni z odpowiedzialności poprzedniego właściciela pojazdu Taka sama sytuacja zaistnieje w momencie, gdy to zbywca pojazdu uiści zaległą składkę - wtedy zwolniony z obowiązku jej zapłaty zostanie nabywca Wydaje się, iż w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie tego, kto zapłaci zaległą składkę lub jej ratę, przez same strony umowy sprzedaży tj zbywcę i nabywcę pojazdu Aby zabezpieczyć swoje interesy najlepiej to uczynić wpisując ten obowiązek w umowie sprzedaży pojazdu Nabywca może powołać się na fakt, iż to zbywca korzystał w danym okresie z ochrony prawnej zapewnionej umową, więc to on powinien uiścić zaległą ratę składki 5 / 5

Strony umowy po zakończeniu transakcji muszą udać się do 3 instytucji:

Strony umowy po zakończeniu transakcji muszą udać się do 3 instytucji: Kupno, sprzedaż auta? Obowiązki stron krok po kroku kupno_sprzedaż_auta Przy transakcji kupna-sprzedaży pojazdu spotykają się dwie strony: zbywca (sprzedający) oraz nabywca (kupujący). Finalnie zostaje

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbie ci w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbie ci w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbieżności w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210).

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210). Zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na tle przepisów intertemporalnych Dualizm

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo