Możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym"

Transkrypt

1 Innowacyjne technologie dla poprawy efektywności energetycznej Możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym dr inż. Andrzej Latko (KENER RE5) Zabrze, 4 lipca 2013

2 PLAN Możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym Wprowadzenie Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej układy napędowe układy elektrotermiczne / elektrochemiczne oświetlenie Generacja energii elektrycznej (ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej) źródła odpadowe (własne) źródła odnawialne Zabiegi organizacyjne (ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej) wybór właściwej taryfy rozliczeniowej utrzymanie poziomu mocy biernej w granicach dyrektywnych właściwe określenie mocy zamówionej 2

3 Wprowadzenie Racjonalizacja użytkowania energii - optymalny sposób oszczędności. Rozróżnia się racjonalizacje strukturalną, techniczną i organizacyjną. r. strukturalna zmniejszenie udziału produkcji energochłonnej w gospodarce narodowej i zwiększenie udziału produkcji o niskiej energochłonności skumulowanej; r. techniczna zmiany w technologii, poprawę sprawności urządzeń energetycznych, zmniejszenie strat ciepła, wykorzystanie energii odpadowej; r. organizacyjna poprawa eksploatacji urządzeń energetycznych i energotechnologicznych. 3

4 Wprowadzenie Możliwości ograniczenia kosztów energii elektrycznej: zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji; ograniczenie strat energii w sieci wewnątrz zakładowej; zastosowanie (modernizacja) wysokosprawnych przekształtników i przetworników energii elektrycznej; generacja energii na potrzeby własne (lub na sprzedaż); wybór właściwej taryfy rozliczeniowej; właściwe określenie poziomu zamawianej mocy i związanych z tym przedsięwzięć organizacyjnych zapobiegających występowaniu przekroczeń utrzymanie poboru mocy biernej w granicach dyrektywnych. 4

5 Wprowadzenie Konwersja energii elektrycznej na przykładzie układu napędowego: Sieć wewnątrzzakładowa Przekształtnik energoelektroniczny Silnik Mechanizm napędzany Zewnętrzne elementy regulacyjne M energia wejściowa energia użyteczna s t r a t y e n e r g i i 5

6 Efektywne wykorzystanie energii w napędach elektrycznych o napędy elektryczne zużywają ok. 50% energii elektrycznej w gospodarce i ok. 70% w przemyśle, o napędy elektryczne są przewymiarowane w stosunku do potrzeb modernizujących się procesów technologicznych w przemyśle, o napędy elektryczne często wykorzystują przestarzałe rozwiązania technologiczne o sprawności istotnie niższej niż na to pozwalają rozwiązania nowoczesne, o stosowane napędy elektryczne często są sterowane mało efektywnie lub nie są sterowane wcale, o wciąż istnieją bariery informacyjne, ekonomiczne, finansowe ograniczające rynkowe wykorzystanie istniejącego potencjału zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w napędach. 6

7 Sprawność układu elektromechanicznego o sprawności silnika w rzeczywistych warunkach pracy, o sprawności przekształtnika energii elektrycznej (jeżeli występuje), o sprawności układu przeniesienia napędu (sprawność przekładni jeżeli występuje), o sprawności napędzanego mechanizmu, liczonej jako stosunek energii użytecznej na jego wyjściu w określonym czasie (np. energii czynnika tłoczonego przez pompę) do energii dostarczonej do mechanizmu, o jakości energii elektrycznej zasilającej napęd. Z uwagi na efektywność energetyczną w bilansie kosztów mają również znaczenie: o straty przesyłu energii w sieci wewnątrzzakładowej (zależne również od wartości przesyłanej mocy biernej), o ewentualne koszty związane z nadmiernym poborem energii biernej (dodatkowe opłaty lub koszty kompensacji mocy biernej). 7

8 Sterowanie prędkości napędów a energooszczędność Sterowanie wydajności urządzeń napędzanych przez silniki elektryczne może być realizowane przez zmianę parametrów pracy: o silnika napędowego, o napędzanego mechanizmu (np. ustawienie aparatu kierowniczego wentylatora), o zewnętrznych elementów napędzanego mechanizmu (np. zwiększenie oporów przepływu cieczy przez przymknięcie zasuwy na rurociągu pompy). 8

9 Sterowanie prędkości napędów a energooszczędność Są to metody nieefektywne. Kompresory 21% Udział różnych napędów w zużyciu energii elektrycznej przez silniki w przemyśle. Napędami w których tkwi największy potencjał oszczędności energii są urządzenia odśrodkowe - wentylatory i pompy. Przypada na nie około 40% całej energii pobieranej przez Pompysilniki przemysłowe. 23% Wiele z nich wymaga Inne sterowania wydajności. Często jeszcze odbywa 40% się to przez dławienie przepływu, przy pomocy aparatów kierowniczych, upustów, obejścia. Wentylatory 16% 9

10 H/HN 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sterowanie prędkości napędu pomp i wentylatorów H A char. pompy A B B H B H B Q 0 0,2 0,4 0,6 1 0,8 1 1,2 P/PN 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 dławienie 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Q/Q N Q/Q N a) b) Przykładowa charakterystyka pompy oraz charakterystyki rurociągu przy różnych wartościach ciśnienia hydrostatycznego H = (a) oraz charakterystyki poboru mocy 1 A H B P Q 10 3 przez napęd w przypadku dławienia ηpa ηma oraz ηpb regulacji ηmb ηrbprędkości pompy dla różnych charakterystyk rurociągu (b)

11 Sterowanie prędkości napędu pomp i wentylatorów (przykład) Zastosowanie regulacji prędkości pompy zamiast dławienia dla charakterystyk pompy i rurociągu przedstawionych wcześniej, oraz zakładając, że: o charakterystyka rurociągu określona jest krzywą 1 (rurociąg poziomy), o znamionowa moc pompy wynosi 50 kw, o harmonogram pracy pompy obejmuje: 20% czasu pracy z wydajnością 100%, 50% czasu pracy z wydajnością 70%, 30% czasu pracy z wydajnością 50%, o sprawność silnika wynosi 94%, a przekształtnika energoelektronicznego 96%, o roczny czas pracy pompy obejmuje 7000 godzin, o koszt energii elektrycznej 300 zł/mwh, 11

12 Sterowanie prędkości napędu pomp i wentylatorów (przykład) Zużycie energii w ciągu roku zmniejsza się z 349,2 MWh do 165,5 MWh, czyli maleje o 183,7 MWh, roczne koszty zakupu energii elektrycznej zmniejszają się o zł. Koszt przemiennika częstotliwości przeznaczonego do napędu silnika o mocy 55 kw wynosi około zł. Uwzględniając koszty prac projektowych i montażowych okres kształtuje się w okolicach 1 roku. Ponadto przy zastosowaniu falownika napięcia z modulacją szerokości impulsów dodatkowym zyskiem jest obniżenie poboru mocy biernej. 12

13 Sterowanie prędkości napędu Zmiennoobrotowe energoelektroniczne układy (VSD): o z falownikiem napięciowym (najbardziej popularne, sterowanie skalarne i wektorowe) o z falownikiem prądowym (układy dużej mocy, wysokonapięciowe) o w układzie kaskady stałego momentu (duże moce, silnik indukcyjny pierścieniowy) o z modulatorem rezystancji wirnika (duże moce silnik indukcyjny pierścieniowy) o wysokosprawne napędy z magnesami trwałymi BLDC (komutator elektroniczny) i PMSM (falownik napięciowy) o regulatory napięcia przemiennego dla silników indukcyjnych (ograniczenie strat w żelazie redukcja strumienia przy pracy przy niedociążeniu) 13

14 Sterowanie prędkości napędu przemienniki napięciowe: o niewielka zmiana współczynnika mocy (0,95 0,97) w całym zakresie regulacji obrotów i obciążenia, o łatwe dostosowanie do potrzeb (różne sposoby ograniczenia harmonicznych), o wysoka sprawność w zakresie (0,3 1) prędkości nominalnej przy charakterystyce M~n 2 (możliwość sterowania minimalizującego straty), o możliwość łączenia równoległego prostowników i falowników, o hamowanie rezystorem, o prawie zerowe harmoniczne prądu w sieci zasilającej przy aktywnym prostowniku AFE (wzrost kosztów), o niska cena w wykonaniach standardowych, o brak ciężkiego dławika, o hamowanie ze zwrotem energii do sieci (możliwe przy dodatkowych nakładach) 14

15 Sterowanie prędkości napędu przemienniki prądowe: o naturalna możliwość zwrotu energii do sieci; o przy regulacji prędkości obrotowej w dół znaczne zmniejszenie współczynnika mocy przy zastosowaniu prostownika tyrystorowego na wejściu (przy 0,7n N cosϕ 0,7); o przy modulacji PWM na wejściu (bez transformatora wejściowego) występuje zmniejszenie sprawności; o duży ciężar; o wysoka cena. 15

16 Sterowanie prędkości napędu sprawność przemienników 16

17 Sterowanie prędkości napędu kaskada stałego momentu (podsynchroniczna): Schemat strukturalny kaskady tyrystorowej dla napędów o mocach kw 17

18 Sterowanie prędkości napędu kaskada stałego momentu (podsynchroniczna): o moc poślizgu podlega energoelektronicznemu przetworzeniu i prawie w całości zostaje zwrócona do sieci energetycznej; o sprawności kaskad osiągają średnie wartości 96,5 98%; o na sprawność kaskady największy wpływ mają straty w urządzeniach przekształtnikowych oraz straty w dławiku i w transformatorze; o cechą szczególną jest utrzymywanie prawie stałej wartości tej wysokiej sprawności niezależnie od obciążenia; o napęd kaskadowy obniża cosφ układu. 18

19 Napędy przenośników taśmowych W wielu przypadkach przenośniki takie pracują ze znacznie zmniejszona wydajnością przy stałej prędkości taśmy. Potwierdzają to np. badania eksploatacyjne przeprowadzone w jednej z kopalń węgla brunatnego: o przez ponad 96% czasu pracy wydajność przenośnika nie przekraczała 49%, o w tym przez 70% czasu przenośnik pracował z wydajnością większą do 21%. W warunkach pracy ze stałą prędkością taśmy energochłonność badanego przenośnika wzrosła w stosunku do znamionowej: o około 2-krotnie przy wydajności 20%, o około 3-krotnie przy wydajności 10%. 19

20 Napędy przenośników taśmowych Przykład przemysłowy 1 Przenośnik taśmowy napędzany dwoma silnikami asynchronicznymi R D pierścieniowymi SZUc-196t (320 kw, 6 kv): o przy 50% wydajności ω i normalnym przyłączeniu silników do sieci (100 % prędkości M1 N taśmy, 50% załadowania M2 taśmy) silniki M1 0,5ω N pobierały z sieci M2 moc: P = P M1 + P M2 = 388 kw, o po podłączeniu silników w układ skompensowanej kaskady asynchronicznej i praca z tą samą 50% wydajnością w warunkach 50% prędkości taśmy, 100% załadowania pobór mocy obniżył się do wartości: P = P M1 = 149,4 163,3 kw. R S C Przykład przemysłowy 2 Przenośnik napędzany a) dwoma silnikami typu SZUr 126t (400kW, b) 6 kv): skompensowana Podłączenie silników kaskada napędu asynchroniczna przenośnika taśmowego umożliwia w układzie dla 50% normalnym wydajności (a) oraz skompensowanej kaskady asynchronicznej (b) przenośnika zmniejszenie poboru mocy z P = 298 kw do P = 199 kw. 20

21 Silniki energooszczędne Silniki elektryczne są odbiorcą około połowy całej energii elektrycznej zużywanej w krajach rozwiniętych, przy czym udział silników elektrycznych w poborze energii elektrycznej przez przemysł wynosi 70%. Potencjał oszczędności energii pobieranej przez silniki wynika z następujących, często wzajemnie ze sobą związanych czynników: o pojawieniu się na rynku silników o zwiększonej, w porównaniu z silnikami tradycyjnymi sprawności, tzw. silników energooszczędnych; o eksploatacji dużej liczby silników wyprodukowanych przed kilkudziesięcioma laty, o stosunkowo niskiej sprawności; o eksploatacji dużej ilości silników naprawianych, czasami wielokrotnie (ocenia się, że w wyniku źle wykonanego remontu sprawność silnika obniża się o około 3 5 %). 21

22 Silniki energooszczędne charakterystyki sprawności Istotny przebieg charakterystyki sprawności w funkcji obciążenia. Silniki energooszczędne w szerokim zakresie przy niepełnym obciążeniu mają sprawność na wysokim poziomie. Wobec tego często spotykane w warunkach eksploatacyjnych niedociążenia silników nie pogarszają efektywności ich pracy. 22

23 Silniki energooszczędne koszt w cyklu życia silnika LCC Równoważenie zwiększonego kosztu zakupu silnika energooszczędnego w cyklu życia (LCC) oszczędnościami w zużyciu energii. 1. Silniki o mocy 2,2 kw po ok %P n ; po ok %P n ; po ok %Pn; 2. Silniki o mocy 18,5 kw po ok %P n ; po ok %P n ; po ok %Pn; 3. Silniki o mocy 75 kw po ok %P n ; po ok %P n ; po ok %Pn; 23

24 Silniki energooszczędne wnioski 1. Wymiana starych silników średniej i dużej mocy eksploatowanych w ciągu roku niewielką ilość godzin nie przynosi znaczących efektów energetycznych, choć może mieć istotne znaczenie dla obniżenia poziomu hałasu czy osiągnięcia wysokiej niezawodności ruchowej. 2. Wymiana starych, niskosprawnych silników elektrycznych eksploatowanych w ciągu roku przez 2000 h lub więcej godzin, na współczesne silniki wysokosprawne jest inwestycją o wysokim stopniu rentowności. Przy eksploatacji 6000 h/a, okres zwrotu nakładów wynosi 4,4 2 lat. 3. Szczególnie racjonalna i opłacalna jest taka wymiana w przypadku awarii silnika starego (złomowanie, odszkodowanie). Okres zwrotu nakładów przy eksploatacji 6000 h/a wynosi 1,9 0.9 lat. 24

25 Silniki energooszczędne wnioski 4. Poza efektami energetycznymi wymiana starych silników na silniki nowe daje inne, istotne efekty, a mianowicie: o znaczące zmniejszenie poziomu hałasu ( poniżej 85 db/a/); o zmniejszenie poziomu drgań; o znaczące zwiększenie trwałości silnika i niezawodności ruchu napędu; o zwiększenie bezpieczeństwa obsługi. Silniki nowe posiadają zabudowane czujniki kontroli temperatury uzwojeń i łożysk, a także, na życzenie, czujniki drgań. Ułatwia to prowadzenie bieżącej kontroli i diagnostyki silników, zmniejsza możliwość wystąpienia niespodziewanej awarii. 25

26 Układy napędowe wnioski W polskim przemyśle pracuje wiele nieefektywnych układów napędowych oraz silników o małej, w porównaniu z obecnie produkowanymi, sprawności. znaczy potencjał oszczędności energii. decydujące są względy ekonomiczne, ale w ostatnim czasie podnosi się aspekty ekologiczne ograniczenie zanieczyszczeń związanych z produkcją energii elektrycznej. Największe możliwości oszczędności energii elektrycznej tkwią w układach napędowych pomp i wentylatorów w których stosuje się sterowanie wydajności w układzie mechanicznym. Okres zwrotu nakładów stosunkowo krótki. Sterowanie prędkości pomp i wentylatorów przyczynia się do zwiększenia ich trwałości. 26

27 Układy napędowe wnioski Duże oszczędności energii zastosowanie silników energooszczędnych. Wprawdzie są one 15% 30% droższe od tradycyjnych, ale zwiększone nakłady szybko się zwracają, szczególnie w napędach o dużym stopniu wykorzystania (dużej liczbie godzin pracy w okresie roku). 27

28 Oszczędności / układy elektrotermiczne Układy elektrotermiczne (12 metod nagrzewania) udział w konsumpcji energii elektrycznej na poziomie około 30 % czysta (bo nośnikiem energii jest energia elektryczna), efektywna, dobrze sterowalna technologia szczególnie przy małych/średnich mocach wybór odpowiedniej/efektywnej technologii elektrotermicznej układy indukcyjne/pojemnościowe wykorzystujące przekazywanie energii za pośrednictwem wysokoczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego 28

29 Oszczędności / oświetlenie Oświetlenie: udział w konsumpcji energii elektrycznej na poziomie około 15 % wymiana nieefektywnych źródeł światła automatyzacja / inteligencja (nowe oprawy LED) wykorzystanie naturalnego "darmowego" światła słonecznego 29

30 Oszczędności / oświetlenie Przykładowe sprawności źródeł światła i ich żywotność: Lampa Wydajność lm / W Żywotność (MTTF średni czas między awariami) żarowa (żarówka) halogenowa świetlówka (w tym CFL) (biały) metalohalogenkowa siarkowa (bezelektrodowa) wysokoprężna sodowa niskoprężna sodowa LED (biały) indukcyjna (bezelektrodowa, wzbudnik zewnętrzny) (biały) h 30

31 Generacja energii / źródła odpadowe (własne) Źródła odpadowe (własne) przetwarzanie: CHP, turboekspandery, małe hydroelektrownie Kluczowe jest zidentyfikowanie własnych nośników energii do zagospodarowania: paliwa odpadowe np. gazy poprocesowe, metan w kopalniach; nośniki energii np. sprężone powietrze, woda, para 31

32 Generacja energii / źródła odnawialne Źródła odnawialne: wiatr, PV, biomasa Kluczowe jest zidentyfikowanie lokalnych możliwości/warunków: potencjał źródeł odnawialnych np. wiatr, słońce ale również odpady kwalifikowane jako biomasa/biopaliwa; Układy pracy: duże źródła praca równoległa z siecią praca na potrzeby własne, bez / lub z ograniczoną sprzedażą nadwyżek energii do sieci generacja energii do sieci małe źródła praca autonomiczna zasilanie wydzielonych układów z zasobnikami energii kiedy występuje taka konieczność systemy wieloźródłowe z zasobnikami energii niedaleka przyszłość energetyki 32

33 Generacja energii / źródła odnawialne Źródła własne/odnawialne: poprawiają efektywność wykorzystania lokalnego/własnego potencjału energetycznego; pozwalają na pewną niezależność energetyczną (nowe rozwiązania systemów wieloźródłowych); zagospodarowanie źródeł odnawialnych daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z obrotu świadectwami pochodzenia; wykorzystanie takich źródeł może być wykorzystywane dodatkowo dla celów marketingowych/wizerunkowych. 33

34 Zabiegi organizacyjne wybór/dopasowanie właściwej taryfy rozliczeniowej na podstawie pomiarów poboru mocy na zasilaniu 450 Zmiany mocy czynnej i biernej P[kW], Qi[kVAr], Qc[kVAr] transformatora nr utrzymanie poziomu mocy biernej w granicach 350 dyrektywnych Qi[kVAr] na podstawie faktur / analizy konfiguracji sieci zakładowej, pracujących odbiorów / pomiarów rozpływów mocy i zawartości wyższych harmonicznych P[kW] Qi[kVAr] Qc[kVAr] 100 właściwe określenie mocy zamówionej 50 na 0 podstawie pomiarów poboru mocy i danych o mocy zamówionej :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55:00 P[kW], Qi[kVAr], Qc[kVAr] Czas

35 PODSUMOWANIE Możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym Wprowadzenie Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej układy napędowe układy elektrotermiczne / elektrochemiczne oświetlenie Generacja energii elektrycznej (ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej) źródła odpadowe (własne) źródła odnawialne Zabiegi organizacyjne (ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej) wybór właściwej taryfy rozliczeniowej utrzymanie poziomu mocy biernej w granicach dyrektywnych właściwe określenie mocy zamówionej 35

36 Dziękuję za uwagę dr inż. Andrzej Latko (KENER RE5) Politechnik Śląska Wydział Elektryczny Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER RE5) tel fax kener.elektr.polsl.pl 36

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w napędach sterowanych z przetwornic częstotliwości

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w napędach sterowanych z przetwornic częstotliwości Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w napędach sterowanych z przetwornic częstotliwości VLT EnergyBox program do oceny efektywności stosowania przetwornic częstotliwości w aplikacjach pompowowentylatorowych

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową

Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową przykłady praktycznych zastosowań Andrzej Gizicki Biuro Inżynierskie ANAP www.anap.pl 1 Regulacja częstotliwościowa

Bardziej szczegółowo

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, 26-27 września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych Waldemar Jędral Energochłonność wytworzenia jednostki PKB jest

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne metody. wnioski z audytów energetycznych

Nieefektywne metody. wnioski z audytów energetycznych Nieefektywne metody wykorzystania energii wnioski z audytów energetycznych 05.05.2015 Hotel MDM Marek Pawełoszek, Czym jest audyt energetyczny Czym jest audyt energetyczny Audyt energetyczny to systematyczna

Bardziej szczegółowo

Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii.

Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii. Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii. Współczesne wyzwania dla Służb Utrzymania Ruchu, automatyków, projektantów i inżynierów 1. Zwiększenie wydajności 2. Niezawodność procesów

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

REMONTOWAĆ CZY WYMIENIAĆ STARE SILNIKI ELEKTRYCZNE W PRZEMYSŁOWYCH NAPĘDACH ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY?

REMONTOWAĆ CZY WYMIENIAĆ STARE SILNIKI ELEKTRYCZNE W PRZEMYSŁOWYCH NAPĘDACH ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY? REMONTOWAĆ CZY WYMIENIAĆ STARE SILNIKI ELEKTRYCZNE W PRZEMYSŁOWYCH NAPĘDACH ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY? Wstęp Silnik elektryczny należy uznać za wyrób tani: koszt zakupu nowego silnika klatkowego równoważy

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa a efektywność energetyczna.

Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędów a efektywność energetyczna. Napędy są w chwili obecnej najbardziej efektywnym rozwiązaniem pozwalającym szybko i w istotny sposób zredukować

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI mgr inż. MAREK HEFCZYC mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI mgr inż. MAREK HEFCZYC mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI mgr inż. MAREK HEFCZYC mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Układy regulacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Feliks Mirkowski OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Streszczenie. JeŜeli obciąŝenie silnika jest mniejsze od znamionowego, to jego zasilanie napięciem znamionowym

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie energoelektronicznych przekształtników mocy zasilających duże odbiory na górnicze sieci elektroenergetyczne Część I

Oddziaływanie energoelektronicznych przekształtników mocy zasilających duże odbiory na górnicze sieci elektroenergetyczne Część I mgr inż. JULIAN WOSIK mgr inż. MAREK HEFCZYC Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska Oddziaływanie energoelektronicznych

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30 P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zmiana napięcia w sieci NN i dostosowanie do standardów UE

Zmiana napięcia w sieci NN i dostosowanie do standardów UE Zmiana napięcia w sieci NN i dostosowanie do standardów UE Podstawy prawne Zgodnie z Ustawą z dnia 03.04.1999 r. o normalizacji (Dz. U. nr 53 poz. 251 ze zm.) i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna to się opłaca.

Efektywność energetyczna to się opłaca. Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Kotłownia Rysunek 8. Bardzo prosty system kontroli mocy umownej zamontowany w niewielkiej kotłowni zakładu recyklingu tworzyw

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego

Silniki prądu stałego Silniki prądu stałego Maszyny prądu stałego Silniki zamiana energii elektrycznej na mechaniczną Prądnice zamiana energii mechanicznej na elektryczną Często dane urządzenie może pracować zamiennie. Zenobie

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment Ćwiczenie 15 Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment 15.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się z budową i działaniem układu napędowego kaskady zaworowej stałego momentu. 2.

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM 42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i

Bardziej szczegółowo

metod oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych przygotowania przedsiębiorstwa do energooszczędnych przedsięwzięć

metod oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych przygotowania przedsiębiorstwa do energooszczędnych przedsięwzięć Szanowni Państwo, Jako podwykonawca, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, ogólnopolskiego projektu Efektywność energetyczna w praktyce, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika

Bardziej szczegółowo

Oszczędności energii w przemysłowych aplikacjach napędowych dzięki przemiennikom częstotliwości i silnikom o wysokiej sprawności

Oszczędności energii w przemysłowych aplikacjach napędowych dzięki przemiennikom częstotliwości i silnikom o wysokiej sprawności Oszczędności energii w przemysłowych aplikacjach napędowych dzięki przemiennikom częstotliwości i silnikom o wysokiej sprawności Wyższa sprawność pozwala sprostać wyzwaniom energetycznym W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25 Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach napędowych na przykładach z codziennej praktyki 1 Czynniki wpływające na sprawność układu napędowego

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Bartoszyce 19 grudnia 2016

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Bartoszyce 19 grudnia 2016 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Bartoszyce 19 grudnia 2016 Monitoring a Zarządzanie Możliwości obniżenia kosztów energii Działania miękkie: analiza faktur i dokonanie optymalizacji pod kątem: - mocy zamówionej - doboru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

SILNIK KROKOWY. w ploterach i małych obrabiarkach CNC.

SILNIK KROKOWY. w ploterach i małych obrabiarkach CNC. SILNIK KROKOWY Silniki krokowe umożliwiają łatwe sterowanie drogi i prędkości obrotowej w zakresie do kilkuset obrotów na minutę, zależnie od parametrów silnika i sterownika. Charakterystyczną cechą silnika

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. EnergyCampaign_PL_05.indd 1 17-Oct-14 17:10:01 70 % 70% WYDATKÓW NA SPRĘŻARKĘ TO OPŁATY ZA ENERGIĘ EnergyCampaign_PL_05.indd

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan.

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. Wrzesień 2017 / Alle Rechte vorbehalten. Jakość energii elektrycznej Prawo, gdzie określona jest JEE

Bardziej szczegółowo

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zbigniew Szulc 1. Wstęp Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kw stosowane

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Remontować czy wymieniać stare silniki elektryczne w przemysłowych napędach średniej i dużej mocy?

Remontować czy wymieniać stare silniki elektryczne w przemysłowych napędach średniej i dużej mocy? Remontować czy wymieniać stare silniki elektryczne w przemysłowych napędach średniej i dużej mocy? Jakub Bernatt, Maciej Bernatt Silnik elektryczny można uznać za wyrób tani: koszt zakupu nowego silnika

Bardziej szczegółowo

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu?

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu? Grupa docelowa Projekt dedykowany jest firmom, dla których zużycie energii stanowi ważną pozycję w rachunku wyników. Szczególnie adresowany jest do szeroko rozumianych branż: budowlanej, produkcyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED.

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Dzięki naszej innowacyjności i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii

Efektywność zużycia energii Efektywność zużycia energii Zmiany indeksów cen energii i cen nośników energii oraz inflacji Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników Krajowe zużycie energii elektrycznej [GWh] w latach

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Przykłady napędów bezpośrednich - twardy

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

obrotowej z uwzględnieniem charakterystyki instalacji

obrotowej z uwzględnieniem charakterystyki instalacji WSTĘP Bezpośrednia regulacja prędkości obrotowej silników asynchronicznych przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego znajduje powszechne zastosowanie w układach pompowych. Zmiana prędkości obrotowej

Bardziej szczegółowo

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne Good practices in modernization of street lighting and its. challenges Przykłady dobrych praktyk w modernizacji oświetlenia ulicznego. Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie,

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze

Wnioski z audytów - liwości ograniczania energochłonno typowych instalacji i urządze Wnioski z audytów - możliwo liwości ograniczania energochłonno onności typowych instalacji i urządze dzeń przemysłowych 3. 03. 2009 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Przez to co robimy budujemy lepsze jutro, wierzymy w inne poszukiwanie rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl przy wsparciu 20 listopada 2008 Inwestycje energooszczędne Inwestycje, których skutkiem jest ograniczenie zuŝycia energii

Bardziej szczegółowo

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Energetyka w Środowisku Naturalnym Energetyka w Środowisku Naturalnym Energia w Środowisku -technika ograniczenia i koszty Wykład 6-10.XI.2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)

Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex) 1 Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)

Bardziej szczegółowo

zastosowania rozwiązań poprawy efektywności energetycznej metod oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych

zastosowania rozwiązań poprawy efektywności energetycznej metod oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych Szanowni Państwo, Jako podwykonawca, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, ogólnopolskiego projektu Efektywność energetyczna w praktyce, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

AFW wentylator osiowy

AFW wentylator osiowy WWW DTR CE DANE TECHNICZNE Typ ilość biegunów prędkość obrotowa moc silnika natężenie 23V 4V ZASTOSOWANIE Wentylatory AFW są stosowane do: wentylacji ogólnej lokali handlowych i hal przemysłowych, wentylacji

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna) EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ

ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ Tomasz Lerch (V rok) Koło Naukowe Magnesik Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ Opiekun naukowy referatu:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU Nr wniosku (wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) Miejscowość Data (dzień, miesiąc, rok) Nr Kontrahenta SAP (jeśli dostępny wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA FARMY

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury pompowni na niezawodność pomp pracujących w bloku energetycznym

Wpływ struktury pompowni na niezawodność pomp pracujących w bloku energetycznym Wpływ struktury pompowni na niezawodność pomp pracujących w bloku energetycznym DR INŻ. GRZEGORZ PAKUŁA 19.11.2013 STRUKTURA POMPOWNI Jedna z podstawowych decyzji po ustaleniu wymaganych parametrów to

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Odnawialne źródła energii INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Informacje podstawowe - nasłonecznienie

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie wyższych harmonicznych generowanych przez odbiory nieliniowe przez transformatory do kablowych sieci zasilających

Przenoszenie wyższych harmonicznych generowanych przez odbiory nieliniowe przez transformatory do kablowych sieci zasilających prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK dr inż. MARIAN KALUS Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Przenoszenie wyższych harmonicznych generowanych przez odbiory

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo