POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI"

Transkrypt

1 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIOŚCI IMPROVING ENERGY EFFICENT OF DRIVE SYSTEM ITH MEDIUM VOLTAGE INDUCTION MOTOR BY USING FREQUENCY CONVERTER Abstract: The paper presents three types of drive systems with water pumps driven by squirrel cage motors. A comparison of energy efficent of this drives is given. The best energy efficent of drive system with squirrel cage motor controlled by frequency converter was proven. The mathematic analysis of this phenomena was based on real industry application.. stęp Jedną z najczęściej występujących w praktyce maszyn roboczych jest pompa wirowa. Dla dużej mocy takiej pompy (setki k i więcej) jest ona napędzana silnikiem indukcyjnym klatkowym średniego napięcia. Ze względu na wymagane właściwości technologiczne i ekonomiczne pompy, regulacja jej parametrów wyjściowych (ciśnienie, wydajność) powinna odbywać się poprzez sterowanie prędkością obrotową wirnika. Najczęściej, do końca ubiegłego wieku sterowanie odbywało się (i często jeszcze obecnie) przy pomocy sprzęgła hydrokinetycznego. Jeżeli zmiana parametrów technologicznych pompy nie wymaga dużej dynamiki stosuje się regulację dławieniem, godząc się na duże stary mocy. artykule rozpatrzono trzy typy układów napędowych tej samej pompy pracującej w pompowni wody sieciowej (tłoczącej wodę gorącą z elektrociepłowni do sieci miejskiej). Dla założonych wymagań technologicznych (zakres zmian wydajności pompy) i charakterystyki sieci miejskiej przebadano efektywność energetyczną omawianego układu dla przypadków: ) Pompa jest napędzana przez silnik indukcyjny klatkowy bezpośrednio zasilany z sieci energetycznej 6 kv a regulacja wydajności pompy odbywa się poprzez jej dławienie przez zawór (przepustnicę) na króćcu tłocznym. ) Regulacja wydajności pompy odbywa się przy pomocy sterowania prędkością obrotową jej wirnika z wykorzystaniem sprzęgła hydrokinetycznego napędzanego silnikiem indukcyjnym klatkowym średniego napięcia 6 kv. 3) Regulowana jest prędkość obrotowa silnika napędowego pompy przy pomocy przemiennika częstotliwości napięcia (PC) zasilanego z sieci 6 kv, dzięki czemu regulowana jest również wydajność. szystkie elementy układów i pompy są oparte o rzeczywiste obiekty pracujące w elektrociepłowniach krajowych. Podstawowe parametry układów są następujące: Pompa: Typ 4B6 ydajność znamionowa Q N = 3m 3 /h ysokość podnoszenia znamionowa H N =m Prędkości obrotowa znamionowa n N = 46 obr/min Silnik indukcyjny klatkowy: Typ Sh5H4D Moc P N = 5 k, Napięcie U N = 6V, I N = 39 A, n S = 5 obr/min, η N = 97,5 %, cosφ N =,89 Przemiennik częstotliwości średniego napięcia: Typ wielopoziomowy (7 poziomowy) Częstotliwość wyjściowa: 55Hz Napięcie wyjściowe: 6kV Pozostałe parametry dobrane do silnika i warunków zasilania z sieci energetycznej.

2 5 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 ymagany zakres regulacji wydajności wynosi od 8 m 3 /h do 6 m 3 /h, a charakterystyka sieci w postaci zależności wysokości podnoszenia (h r ) od wydajności (Q) podana została w postaci tabeli. Tabela Charakterystyka przepływowa sieci cieplnej Q [m 3 /h] h r [m] Do obliczeń mocy na wale pompy (P ) wykorzystano jej charakterystyki przepływowe i energetyczne dla zmiennych prędkości obrotowych wirnika.. Opis ilościowy efektywności energetycznej układów napędowych Do oceny ilościowej efektywności energetycznej rozpatrywanych układów napędowych zaproponowano dwa wskaźniki określające zużycie energii czynnej (k p ) i energii biernej (k q ) na przetłoczenie jednego m 3 wody gorącej do sieci miejskiej o danej charakterystyce (tabela ): : k p [kh/m 3 ] () k q [kvar/m 3 ] () k p = P η Q C η C sprawność całkowita układu napędowego k q = P tgϕ η Q C tgφ Z tangens kąta przesunięcia pomiędzy pierwszą harmoniczną napięcia i prądu pobieranych z sieci energetycznej Z (3) (4) Inną propozycją opisu ilościowego efektywności energetycznej układu napędowego jest wzięcie do rozważań następujących wielkości: η C tak jak poprzednio sprawność całkowita układu cosφ Z cosinus kąta przesunięcia według definicji powyżej k h współczynnik niesinusoidalności prądu zasilającego układ napędowy [] : I k h = (5) I + I h I wartość skuteczna pierwszej harmonicznej prądu zasilającego I h wartość skuteczna h-tej harmonicznej prądu zasilającego spółczynnik ten można wyrazić za pomocą znanego współczynnika THDI: k h = + ( THDI) (6) Zastosowanie takich wielkości (η C, cosφ Z, k h ) ma tę zaletę, że ich wartości są nie większe niż i mogą być stosowane jako bezwymiarowe. Autorzy proponują zastosować jeden współczynnik (k e ) efektywności energetycznej określony w następujący sposób: k e = η C cosφ Z k h (7) Dla dwóch pierwszych typów układów napędowych nie występują (teoretycznie) wyższe harmoniczne, stąd k h = (8) 3. yniki obliczeń i pomiarów Obliczenia dokonano opierając się na modelach energetycznych układów napędowych pomp i wentylatorów dużej mocy []. Dla pierwszego układu napędowego (regulacja parametrów pompy przez dławienie) uwzględniono sprawność przepustnicy (zaworu) (η Z ) dławiącego obliczoną jako stosunek wysokości podnoszenia przed i za przepustnicę. Stąd: η C = η M η Z (9) η M sprawność silnika Dla drugiego układu napędowego (ze sprzęgłem hydrokinetycznym) sprawność całkowita wynosi: η C = η M η SP ()

3 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 5 η SP sprawność sprzęgła hydrokinetycznego zależna od prędkości obrotowej Dla układu napędowego z PC wzięte do rozważań parametry wynoszą 6 kv PC PC PC3 η C = η PC η M () TR η PC sprawność przemiennika częstotliwości zależna od obciążenia PC6 PC7 Należy zaznaczyć, że do obliczeń η M w tym przypadku uwzględniono zależność strat w żelazie od częstotliwości oraz zależność strat mechanicznych od prędkości obrotowej. szystkie rozpatrywane układy napędowe można sprowadzić do schematu przedstawianego na rys.. U V M 3 n PC8 5k, 6kV, 5obr/min P c P q THD UR P M M 3 P Rys.. Schemat blokowy układu napędowego P Q p[mpa],q[m 3 /s] Rys. Schemat ideowo-blokowy zastosowanego przemiennika częstotliwości średniego napięcia Na rys. został przedstawiony schemat ideowo blokowy PC zastosowany w trzecim typie układu napędowego. yniki obliczeń zostały przedstawione na rys. 3, rys. 4 i rys. 5., kp [kh/m 3 ] kp,8 kp kp Rys. 3. Zależność zużycia energii czynnej na przetłoczenie m 3 wody od wydajności pompy. k p układ napędowy z silnikiem zasilanym bezpośrednio z sieci energetycznej, k p układ napędowy ze sprzęgłem hydrokinetycznym, k p3 układ napędowy z PC Q [m 3 /h]

4 5 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 k q [kvarh/m 3 ],7 k q,5 k q,3 kq3, Q [m 3 /h] Rys. 4. Zależność zużycia energii biernej na przetłoczenie m 3 wody od wydajności pompy. k q układ napędowy z silnikiem zasilanym bezpośrednio z sieci energetycznej, k q układ napędowy ze sprzęgłem hydrokinetycznym, k q3 układ napędowy z PC k e [ ],9,8 k e3,7,5 k e k e,3, Q [m 3/h] Rys. 5. Zależność współczynników k e, k e, k e3 od wydajności pompy. k e układ napędowy z silnikiem zasilanym bezpośrednio z sieci energetycznej, k e układ napędowy ze sprzęgłem hydrokinetycznym, k e3 układ napędowy z PC ke [ ],9,8 ke,7,5,3,,5,55 5,7,75,8,85,9,95 Q/QN Rys. 6. Zależność współczynnika k e od wydajności pompy wody zasilającej napędzanej układem napędowym z silnikiem k, 6kV sterowanym z PC

5 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 53 Na rys. 6 zostały przedstawione wyniki pomiarów współczynnika k e uzyskane przy badaniu układu napędowego pompy wody zasilającej [3]. Układ ten posiada identyczna strukturę tylko moc silnika jest większa i wynosi k. Również charakterystyka obciążenia hydraulicznego pompy różni się, chociaż w niewielkim stopniu od rozpatrywanej. 4. nioski Zaproponowany opis ilościowy do badania efektywności energetycznej układów napędowych pomp może być stosowany na etapie projektowania. ymaga wprawdzie znajomości cyfrowych modeli, ale daje wyniki pomagające podjąć decyzję o zestawieniu praktycznym konkretnego układu napędowego. Na podstawie uzyskanych charakterystyk można stwierdzić: ) Najlepszym układem napędowym dla rozpatrywanej pompy jest układ z PC ) Układ napędowy ze sprzęgłem hydrokinetycznym posiada lepsze parametry (wartości porównywalnych wskaźników) niż układ napędowy ze stałą prędkością obrotową pompy i dławieniem. 3) yniki pomiarów dostępnego układu napędowego, chociaż nieco innego, ale z tym samym typem PC potwierdzają poprawność proponowanej oceny ilościowej efektywności energetycznej. 4) Powyższe wnioski są powszechnie znane, ale przy innej charakterystyce obiektu zasilanego przez pompę nie są takie jednoznaczne. Zastosowanie proponowanych wskaźników ułatwia ocenę efektywności energetycznej 5) Autorzy artykułu mają zamiar przebadać przy pomocy proponowanej metody układy napędowe pomp i wentylatorów 6) Przedstawiona metoda może być przydatna przy wyborze układów napędowych różnych typów (z obwodami energoelektronicznymi i bez nich). 7) Powszechny dostęp do modeli cyfrowych układów napędowych umożliwia zastosowanie praktyczne omawianej metody. 5. Literatura []. Kuśmierek Z.: Pomiary mocy i energii w układach elektroenergetycznych. arszawa, NT 994 []. Koczara., Szulc Z.: Oszczędność energii w regulowanym energoelektronicznym napędzie prądu przemiennego dużej mocy średniego napięcia, Katowice, EENSE 3 [3]. Koczara., Szulc Z., Przybylski J.: Rozruch silnika indukcyjnego klatkowego napędzającego pompy dużej mocy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Katowice, PEMINE 5.

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/13 (98) 95 Andrzej Stobiecki, Roman Dudek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II 77 *Roland Ryndzionek, **Jean-Francois Rouchon, *Mieczysław Ronkowski *Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, **INP-LAPLACE, Toulouse, France KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ *

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 25-34 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY TO NAPRAWDĘ ŁATWE Wyobraź sobie, jaka byłaby oszczędność energii, gdyby wszystkie silniki były sterowane przez przemienniki częstotliwości. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Różne typy zasilaczy UPS

Różne typy zasilaczy UPS White Paper 1 Wersja 6 Neil Rasmussen > Streszczenie Na rynku funkcjonuje wiele nieporozumień dotyczących różnych typów zasilaczy UPS i ich cech. W tym dokumencie zdefiniowano poszczególne typy zasilaczy

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Adam Klimpel Ekspert współpracownik PSE Operator SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Do awarii

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2011 Dawid Szurgacz PRÓBA OKREŚLENIA DYNAMICZNEJ MOCY STOJAKA ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ PRZEZNACZONEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONCEPCJI QUALITY BY DESIGN

REALIZACJA KONCEPCJI QUALITY BY DESIGN REALIZACJA KONCEPCJI QUALITY BY DESIGN Krzysztof Woyna-Orlewicz, Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Podstawowym zadaniem producentów leków jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Proces projektowania Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Mikrus MR 300 pojazd polskiej konstrukcji, wyprodukowany w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Krzysztof DYCZKOWSKI, Michał ROGALEWICZ Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo