Efektywność energetyczna to się opłaca.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność energetyczna to się opłaca."

Transkrypt

1 Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej Audyt elektroenergetyczny układów transformatorowych Audyt elektroenergetyczny napędów elektrycznych Audyt elektroenergetyczny układów kogeneracyjnych Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku więcej, Kontrolę systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji więcej. Uwaga: Ceny ustalane są indywidualnie. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Efektywność energetyczna jest to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej lub prognozowanej.

2 Inaczej mówiąc efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie zużycia energii w ramach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia usług. Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii - wykonywany jest zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego audytu energetycznego - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz.U ). Efektywność energetyczna to jeden z głównych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej (Oszczędzając paliwa i energię - chronimy klimat Ziemi). Omówienie wybranych narzędzi wspomagających wykonanie powyższego celu. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi pozwalających obliczyć efekty energetyczne stosowania różnych technologii, większość producentów silników, pomp, wentylatorów, układów automatyki i sterowania, producentów materiałów termoizolacyjnych, urządzeń grzewczych oferuje dedykowane programy pozwalające ocenić efekty stosowania oferowanych przez nich produktów lub rozwiązań. Powstało również wiele narzędzi niezależnych od producentów pozwalających na ocenę i porównanie różnych opcji technologicznych zarówno w zakresie poprawy efektywności użytkowania jak i dostawy energii. Co i jak natomiast można uczynić w kwestii energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji czy energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia w budynku oraz do poprawy charakterystyki energetycznej budynku, dokładnie przedstawia audyt energetyczny, analizujący możliwe usprawnienia i ich uzasadnienie ekonomiczne - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt energetyczny jest szczegółową analizą głównych ścieżek przepływu energii, prowadzoną celem znalezienia możliwości poprawy ich efektywności, a co za tym idzie obniżenia kosztów energii. Do czego potrzebny jest audyt? stanowi podstawę do podjęcia decyzji o celowości i kolejności wdrażania poszczególnych działań inwestycyjnych, stanowi dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej, stanowi podstawę uzyskania efektu ekologicznego przy pozyskiwaniu środków z funduszy ekologicznych,

3 jest podstawą do przyznania premii termomodernizacyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowi podstawę do zmiany taryf, mocy zamówionej, itp. Kiedy należy opracować audyt? 1. Należy rozpoznać, które budynki powinny być w pierwszej kolejności poddane modernizacji (kryteria wyboru: bezpieczeństwo użytkowania, najwyższe zużycia energii, najwyższe koszty energii), 2. Audyt energetyczny powinien być opracowany równolegle z projektami wykonawczymi (zbyt wcześnie wykonany niezgodność kosztów, niezgodność zakresu usprawnień, niezgodność cen energii; audyt wykonany po projekcie niespełnienie wymagań Rozporządzenia o audytach) Audyt elektroenergetyczny Posługując się sformułowaniem "Audyt energetyczny" typowo przyjęło się rozumieć przez nie audyt dotyczący procesów związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem oraz wykorzystaniem ciepła. Jednak oprócz energii cieplnej istnieje bardzo wiele innych form energii, wśród których jedną z najważniejszych jest energią elektryczna. Stąd obok typowego "Audytu energetycznego" pojawił się "Audyt elektroenergetyczny", dotyczący zagadnień związanych z energią elektryczną. Zakres audytu elektroenergetycznego istotnie różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z budynkiem czy też procesem technologicznym. Wspólnym mianownikiem obu tych obszarów jest audyt sposobu zasilania w energię elektryczną oraz kwestii formalnych związanych z zakupem energii elektrycznej. Wchodzą tu następujące zagadnienia: analiza prawidłowości doboru taryfy i mocy zamówionej (w tym analiza ekonomicznie uzasadnionego doboru napięcia zasilania pod kątem możliwej do zastosowania taryfy), w przypadku zakupu energii na średnim napięciu (> 1 kv) analiza strat w stacjach transformatorowych, analiza występowania nadmiernych przepływów mocy biernej i ich kompensacja, optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Przez zużycie energii elektrycznej przez budynek rozumiemy zużycie energii na potrzeby funkcjonowania instalacji oświetleniowej oraz instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (tzw. HVAC: heating, ventillation, air-conditioning). Dotyczy to każdego budynku, zarówno mieszkalnego, użyteczności publicznej, jak i przemysłowego. Dodatkowo, w przypadku budynków o charakterze biurowym istotną grupa odbiorników energii elektrycznej jest sprzęt IT (komputery, drukarki, itp.). Podstawowe możliwości analizy w tym obszarze to: analiza oświetlenia pod kątem prawidłowości poziomów natężenia oświetlenia oraz zastosowania rozwiązań obniżających zużycie energii (zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, automatyka oświetlenia, prawidłowa organizacja oświetlenia pod kątem sposobu wykorzystywania pomieszczeń),

4 analiza zużycia energii elektrycznej do napędów pomp i wentylatorów (dobór zastosowanych urządzeń, prawidłowość ich regulacji), analiza zużycia energii elektrycznej przez źródła chłodu i ciepła (j.w.), analiza zachowań użytkowników związanych z eksploatacją urządzeń IT. W przypadku procesów technologicznych zakres audytu elektroenergetycznego jest bardzo silnie uzależniony od charakteru tych procesów. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie tych procesów trudno jest w tym miejscu o jakąś generalizację, ale na podstawie doświadczenia i obserwacji zjawisk występujących w różnych zakładach produkcyjnych można sformułować pewne wnioski natury ogólnej. Najważniejsza rzecz, o której należy wspomnieć na samym początku, to tzw. czynnik ludzki, czyli wpływ sposobu eksploatacji zainstalowanej technologii na zużycie energii. Aspekt ten jest wielowymiarowy. Dotyczy to zarówno zachowań operatorów, stosowanych procedur produkcyjnych, jak i planowania produkcji. Na każdym z tych etapów można wskazać zachowania wpływające na obniżenie bądź zwiększenie zużycia energii w produkcji. Jest to o tyle ciekawy obszar, że uzyskiwane w wyniku jego analizy oszczędności są zazwyczaj bez kosztowe lub niskonakładowe. W przypadku nowych instalacji (< 5 lat) trudno jest uzyskać istotne oszczędności energii zmieniając wyłącznie pojedyncze elementy technologii na ich energooszczędne odpowiedniki. Nowe linie są dosyć dobrze zoptymalizowane pod kątem zużycia energii, a istotne oszczędności można zazwyczaj poczynić wyłącznie w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia budżetowe linia została dostarczona w wersji pozbawionej rozwiązań energooszczędnych. Przeciwna sytuacja może mieć miejsce w przypadku instalacji o długotrwałym okresie eksploatacji (10-20 lat i dłużej). Wynika to z kilku faktów: naturalne starzenie się instalacji i pogarszanie jej parametrów techniczno-użytkowych, stały postęp techniczny w zakresie rozwiązań energooszczędnych, inne realia ekonomiczne w okresie projektowania i budowy tych instalacji. Tutaj zmiana nawet kilku kluczowych elementów może mieć zauważalny wpływ na energochłonność całej linii. Największe oszczędności energii w obszarze wytwarzania można uzyskać kompletnie zmieniając technologię procesu na mniej energochłonną. Niestety linie technologiczne są na tyle kosztowne, że mało kiedy jest to opłacalne wyłącznie pod kątem oszczędności energii, chyba że mamy do czynienia z typowym przemysłem energochłonnym, gdzie koszt zakupu nośników energii jest kluczowym kosztem produkcyjnym. Zazwyczaj całkowita zmiana technologii staje się opłacalna dopiero po uwzględnieniu innych aspektów produkcyjnych (zatrudnienie, ochrona środowiska, oszczędność materiałów, zwiększenia wydajności, itp.). Praktycznie zawsze w przypadku procesów produkcyjnych stosuje się sprężone powietrze. Jest to obszar, który winien być szczególnie dokładnie przeanalizowany z racji bardzo niskiej efektywności energetycznej wytwarzania sprężonego powietrza. Ok. 90 % energii elektrycznej zużytej do napędu kompresora tracone jest do otoczenia w postaci ciepła. Dlatego sprężone powietrze jest bardzo kosztownym medium. Na zakończenie warto wspomnieć o celowości analizy wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych. Rzadko kiedy problem ten jest analizowany wystarczająco

5 dokładnie przez dostawców technologii. Odzysk energii odpadowej co prawda nie obniża zużycia energii w samym procesie produkcyjnym, ale może dostarczyć część darmowej energii (najczęściej jest nią ciepło) dla innych procesów, jak np. ogrzewanie czy podgrzew c.w.u.. Zdarzają się również sytuacje, gdzie skuteczny odzysk ciepła odpadowego może spowodować obniżenie zużycia energii w innych obszarach (np. odbierając ciepło z maszyny obniżamy zużycie energii na potrzeby klimatyzacji hali produkcyjnej w lecie). Zatem jak widać problemy optymalizacji zużycia energii elektrycznej (i nie tylko) w procesach technologicznych są bardzo zróżnicowane i każdorazowo audyt energetyczny będzie zindywidualizowanym opracowaniem wynikającym z uwarunkowań analizowanego obszaru. Audyt optymalizacyjny polega na szczegółowej analizie, obliczeniach i symulacjach pozwalających zaproponować najbardziej efektywne pod względem gospodarki mediami oraz uzasadnione ekonomicznie rozwiązania dopasowane do specyfiki obiektu oraz jego funkcji. Audyt elektryczny to ekspertyza techniczna zawierająca charakterystykę, wraz z oceną tendencji zużycia energii elektrycznej w obiekcie, wskazująca optymalne parametry tego zużycia oraz możliwości uzyskania oszczędności. Audyt elektryczny ułatwia podjęcie właściwych decyzji, zarówno w procesie optymalizacji technicznej, polegającej na zastosowaniu nowych technologii, urządzeń, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i w procesie optymalizacji handlowej, polegającej na wyborze odpowiedniej taryfy, negocjacji cen, zmianie sprzedawcy energii elektrycznej. Audyt dokumentacyjny efektywności wykorzystania energii elektrycznej polega na: - wykonaniu profilu zużycia energii w obiekcie, - analizie parametrów energii elektrycznej (obliczenie: mocy zainstalowanej i umownej, zużycia energii czynnej i biernej, współczynnika mocy), - analizie systemu pracy urządzeń, łącznie z oszacowaniem zużycia energii i mocy dla planowanych urządzeń, - modyfikacji dotychczas eksploatowanych technologii i urządzeń, - analizie automatyki sterującej, - wymianie starych na zupełnie nowe rozwiązania, - modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego, - przeprowadzeniu analizy umów i faktur za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne z okresu ostatnich miesięcy, celem ustalenia poziomu zużycia energii elektrycznej, wykorzystywanych taryf i cenników, opłat za moc czynną i bierną. Audyt efektywności ekologicznej sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (Fundusz Norweski).

6 Audyt elektroenergetyczny układów transformatorowych. Układy transformatorowe charakteryzują się najlepszą wydajnością pracy przy obciążeniu 70-80% wydajności znamionowej. Przewymiarowanie tych układów powoduje nadmierne straty energii związane z mocą biegu jałowego i ze współpracującą baterią kondensatorów. Audyt elektroenergetyczny układów transformatorowych obejmuje analizę obciążeń, strat i opłacalności wymiany urządzeń na te bardziej dostosowane do zapotrzebowania, a także ocenę opłacalności rezygnacji z części transformatorów na rzecz zastosowania łączy między stacjami po stronie dolnego napięcia. W odniesieniu do dużych zakładów, w audycie elektroenergetycznym analizuje się opłacalność odbioru energii na wysokim napięciu. Audyt elektroenergetyczny napędów elektrycznych. Silniki elektryczne o dużych mocach, występujące w węzłach technologicznych, powinny posiadać układy regulacji wydajności. Audyt elektroenergetyczny napędów elektrycznych zawiera: - analizę wpływu rozruchu silników na pracę sieci elektrycznej, - analizę możliwości wymiany niedociążonych silników na silniki o niższej mocy, - analizę ograniczania biegu jałowego napędów, - analizę możliwości zastosowania sterowania wydajnością napędzanego urządzenia. Audyt elektroenergetyczny układów kogeneracyjnych. W przypadku występowania jednoczesnego, stałego i wysokiego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło należy rozważyć zastosowanie systemów kogeneracji. Efektywność wykorzystania energii w kogeneracji jest o ok. 30% wyższa niż przy produkcji energii elektrycznej i ciepła w systemach rozdzielonych. Układy kogeneracyjne są rozwiązaniami szczególnie promowanymi przez Unię Europejską. Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej w zakładzie może również polegać na wprowadzeniu zmian organizacyjnych, reorganizacji procesu produkcyjnego, zastosowaniu układów pomiarowych do kontroli napięcia w sieci wewnątrzzakładowej oraz analizy wskaźników jednostkowego zużycia energii, celem ułatwienia identyfikacji przypadków stanów awaryjnych i nieprawidłowości. Wiemy, że podstawowym narzędziem do oszczędzania paliw i energii są między innymi różnego rodzaju audyty jednakże niezależnie od przyszłych działań modernizacyjnych, wciąż najważniejszym etapem pozostaje proces projektowania, w którym wszelkie podejmowane decyzje są bez kosztowe. Do oceny wszystkich powyższych działań służą między innymi świadectwa i certyfikaty. System kolorowych certyfikatów przypisany jest w zasadzie do URE, my zaś oferujemy Państwu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, bądź/i kontrolę systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

7

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo