Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie"

Transkrypt

1 Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie Magdalena Giefert Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess Szczecin, 29 maja 2012r.

2 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

3 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Przedsiębiorczość akademicka Programy badawczo-rozwojowe i mobilnościowe Transfer wiedzy i technologii studenci, absolwenci, przedsiębiorczy naukowcy naukowcy, przedsiębiorcy zainteresowani sferą B+R przedsiębiorcy, naukowcy współpracujący z przemysłem nauka biznes

4 Przedsiębiorczość akademicka INKUBACJA POMYSŁÓW i MŁODYCH FIRM: doradztwo na etapie zakładania działalności oraz we wczesnej fazie rozwoju organizacja spotkań networkingowych - tzw. śniadania biznesowe przygotowanie naukowców do prezentacji wyników badań przed inwestorami organizacja szkoleń miękkich - Techniki prezentacyjne, Negocjacje biznesowe organizacja pobytów stażowych dla pracowników przedsiębiorstw z całego regionu w ZUT oraz dla pracowników ZUT w przedsiębiorstwach KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ: prace o charakterze wdrożeniowym kilkuletnia tradycja partnerstwo kluczowych instytucji i firm z regionu

5 Transfer wiedzy i technologii MIĘDZYNARODOWE KONTAKTY HANDLOWE I TECHNOLOGICZNE: Enterprise Europe Network - największa na świecie sieć kontaktów biznesowych i technologicznych dostęp do ponad 9000 wiarygodnych i sprawdzonych kontrahentów z 49 krajów świata kompleksowe wsparcie - doradztwo prawne, praw własności intelektualnej, tłumaczenia i inne bezpłatne sprawdzanie poziomu innowacyjności firm, stanu techniki, gotowości do występowania w projektach B+R Punkt Zamówień Publicznych i Doradztwa Środowiskowego - bezpłatne porady i wsparcie szkolenia, konferencje, warsztaty z zakresu rozwoju firmy, współpracy międzynarodowej, finansowania inwestycji itp.

6 Transfer wiedzy i technologii BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI - EKSPERCKI KONTAKT NAUKI z BIZNESEM: skierowane do kluczowych branż regionu: ICT, chemicznej, drzewnej i spożywczej pełna oferta uczelni dla biznesu - w jednym miejscu stała współpraca z naukowcami i ekspertami - branżowe ekspertyzy, usług itp. zaplecze naukowe i laboratoryjne technologie przygotowane do wdrożenia i wiedza jak je wdrożyć strategie rozwoju firm, analizy rynków, plany rozwoju eksportu opinie o innowacyjności KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA KLASTRÓW: informacje o klastrach regionalnych i krajowych, know-how tworzenia klastrów pierwsze w Polsce Centrum Klasteringu

7 Programy badawczo-rozwojowe i mobilnościowe USŁUGI: pomoc w wyborze programów badawczo-rozwojowych i stypendialnych doradztwo w przygotowaniu oraz sporządzanie wniosków aplikacyjnych pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów wsparcie w zarządzaniu projektem i jego realizacji organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, z udziałem przedstawicieli KE, ekspertów z kraju i zagranicy pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy o charakterze naukowo - badawczym, stypendiów naukowych i konferencyjnych analiza potencjału zespołów badawczych pod kątem komercjalizacji wyników badań

8 Regionalny Punkt Kontaktowy i 7 Program Ramowy

9 7. Program Ramowy i czterech wspaniałych: Cooperation Współpraca Ideas Pomysły People Ludzie Capacities - Możliwości ca 54,5 mld/ 7PR ca 4,7 mld/ Ludzie

10 Co oferują Tobie LUDZIE? WZBOGACENIE KARIERY NAUKOWEJ O ETAP MIĘDZYNARODOWY

11 Idea programu wzmocnienie ilościowe i jakościowe potencjału ludzkiego w obszarze nauki i technologii zwiększenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców (z UE i całego świata) zachęcanie Europejskich naukowców do pozostania na kontynencie zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową Ogólne cechy programu skierowany jest do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego udział w poszczególnych AKCJACH MARIE CURIE zależy od długości doświadczenia naukowego liczonego od momentu ukończenia studiów mgr: - naukowcy początkujący do 4 lat doświadczenia naukowego - naukowcy doświadczeni stopień dr LUB 4 lata stażu naukowego wsparcie międzynarodowej i międzysektorowej wymiany pracowników naukowych nacisk na aspekty szkoleniowe pracowników obszary i tematy proponowane przez naukowców i instytucje wysoce ceniona współpraca z MŚP

12 Uczestnicy uczelnie wyższe jednostki badawcze firmy przemysłowe i handlowe (szczególnie MŚP) instytuty rozpowszechniania technologii stowarzyszenia, izby gospodarcze osoby fizyczne międzynarodowe grupy interesu europejskiego (CERN, JRC, EMBL, etc.)

13 Gdzie można wyjechać? 27 UE AC Kraje trzecie ICPC S&T ENP AC - kraje stowarzyszone z 7PR Albania, Chorwacja, FYROM, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja Kraje trzecie 1. ICPC - FP7 International Co-operation Partner Country (kraje w złej sytuacji ekonomicznej, które otrzymają finansowanie z 7PR) 2. S&T - EC International agrements on Science and Technology np. Ukraina, USA 3. ENP - European Neighbourhood Policy np. Białoruś, Egipt, Liban, Tunezja

14 Co w tkwi LUDZIACH? Instytucjonalne projekty badawczo-szkoleniowe Indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe Działania szczegółówe

15 INSTYTUCJONALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE Kształcenie początkujących naukowców INITIAL TRAINING NETWORKS ITN Typy projektów: 1. Multi-partner ITNs (3 partnerów z trzech różnych krajów UE/AC) 2. European Industrial Doctorates EID (2 partnerów sektor prywatny + jednostka naukowa z 2 różnych krajów UE/AC) 3. Innovative Doctoral Programmes IDP (1 jednostka naukowa z UE/AC) wspólny program badawczo-szkoleniowy program oprócz pracy badawczej - powinien oferować: - kursy np. przedsiębiorczość, wykorzystanie wyników badań, IPR, zarządzanie projektami badawczymi, etyka - wizyty u partnerów: udział w kursach, warsztatach specjalistycznych, szkołach letnich i konferencjach (możliwy udział osób z zewnątrz ) - konieczny Personal Career Development Plan

16 INSTYTUCJONALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE beneficjenci: - początkujący naukowcy pobyt od 3 do 36 m-cy - doświadczeni naukowcy pobyt od 3 do 24 m-cy - nie więcej niż 5 lat stażu od momentu uzyskania stopnia mgr - visiting sciencist (uznani naukowcy) pobyt nie krótszy niż 1 m-ąc w całym okresie trwania projektu czas trwania projektu: 2-4 lata Kształcenie początkujących naukowców INITIAL TRAINING NETWORKS ITN w ramach 1 grantu sfinansowanych będzie do 500 osobomiesięcy w przypadku ITN i IDP, oraz do 180 osobomiesięcy w przypadku IED

17 INSTYTUCJONALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE Współpraca przemysłu z nauką INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS IAPP 1 projekty składane przez konsorcjum (min. 2 partnerów z UE lub/i krajów stowarzyszonych z UE max. 7, sektor prywatny + jednostka naukowa, kolejny partner może być z kraju trzeciego) następuje transfer dotychczasowej wiedzy i wygenerowanie nowej w wyniku zaplanowanych prac badawczych działania w ramach projektu : spotkania naukowe i koordynacyjne, krótkie wizyty u partnerów konsorcjum, międzynarodowe konferencje i warsztaty, wydawane publikacje, wymiany dobrych praktyk z innymi konsorcjami IAPP utrzymanie wieloletniej współpracy

18 INSTYTUCJONALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE Współpraca przemysłu z nauką INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS IAPP 2 beneficjenci: - początkujący i doświadczeni naukowcy wyjazd trwa 2-24 m-ce - możliwa rekrutacja doświadczonych naukowców spoza konsorcjum (wyjazd trwa od 12 do 24 m-cy) - pracownicy techniczni, kadra zarządzająca - pracownicy muszą być aktywni w rodzimej instytucji min. 1 rok instytucja delegująca pracowników zapewnia możliwość powrotu do pracy na co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu prac w instytucji partnerskiej instytucja goszcząca otrzymuje 1800/pracownik/m-ąc budżet projektu powinien być przeznaczony przynajmniej w 50% na oddelegowania ( secondments ) do 30% osobomiesięcy można przeznaczyć na oddelegowania pomiędzy instytucjami z tego samego kraju czas trwania projektu: 3-4 lata

19 INSTYTUCJONALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE Międzynarodowa wymiana pracowników naukowych INTERNATIONAL RESEARCH STAFF EXCHANGE SCHEME IRSES projekty składane przez min. 3 instytucje naukowe - min. 2 organizacje z różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych i min. 1 organizacją z kraju, z którym UE podpisała umowę o współpracy naukowo technologicznej (S&T) lub krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa (ENP) koordynatorem może być jedynie organizacja z UE dotyczy pracowników na różnym etapie kariery naukowej - pracownicy są wysyłani na zasadzie oddelegowania, tj. pozostają nadal zatrudnieni w instytucji wysyłającej - długość oddelegowania pracownika nie może przekroczyć 12 m-cy - wymiana następuje jedynie pomiędzy krajami UE i stowarzyszonymi, a krajami trzecimi - dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych, administracyjnych i kadry zarządzającej ryczałt / m-c (włączając koszty podróży) dla pracownika oddelegowanego do kraju trzeciego (extra 200 dla wybranych) czas trwania projektu: 2-4 lata

20 INSTYTUCJONALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE Współfinansowanie regionalnych, narodowych i międzypaństwowych programów COFUND wsparcie dla istniejących programów mobilnościowych lub powołanie nowych w celu pobudzenia mobilności i rozwoju kariery doświadczonych naukowców projekty składane przez ministerstwa, organizacje państwowe i międzynarodowe, urzędy, organizacje badawcze (posiadające własne programy stypendialne) koordynatorem może być jedynie organizacja z UE/AC dofinansowanie na poziomie 40% czas trwania projektu: 2-5 lat informacje o rekrutacji zamieszczane w bazie EURAXESS i Participants Portal LISTA ZAAKCEPTOWANYCH I TRWAJĄCYCH PROJEKTÓW TYPU COFUND

21 INDYWIDUALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE Europejskie stypendium wyjazdowe INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIP IEF Międzynarodowe stypendium wyjazdowe INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIP IOF Międzynarodowe stypendium przyjazdowe INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIP IIF Granty integracyjne CAREER INTEGRATION GRANTS CIG

22 Podstawowa reguła mobilności Nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało więcej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat Zakres finansowania 100%

23 UCZESTNICY Doświadczeni naukowcy Experienced researchers posiadający stopień doktora lub co najmniej 4 lata stażu po uzyskaniu stopnia magistra Organizacje aktywnie działające na rzecz nauki tj. uczelnie, instytuty naukowe, centra szkoleniowe, przedsiębiorstwa (zwłaszcza MŚP), instytucje międzynarodowe (np. CERN, EMBL), JRC

24 Intra-European Fellowship

25 ZASADY MOBILNOŚCI - muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu - realizacja projektu w innym kraju EU-27/AC - uczestnikiem może być naukowiec każdej narodowości CHARAKTER KONKURSU - samodzielność badawcza (independent position) - wzmocnienie kwalifikacji do pozostania liderem zespołu (leadership) - dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) - umiejętności miękkie (complementary skills) - interdyscyplinarność (multi - and interdyscyplinary level) - współpraca z sektorem prywatnym (intersectoral experience) - powrót do pracy po 12 m-cach przerwy Personal Career Development Plan: ustalenie potrzeb szkoleniowych, czyli umiejętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie ); celów naukowych; sprawozdanie z ich realizacji Czas trwania: m-cy

26 International Outgoing Fellowship

27 ZASADY MOBILNOŚCI - muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu - realizacja projektu: 1 faza wyjazd do kraju trzeciego (partner organisation) na 1-2 lata 2 faza obowiązkowa 1 rok wdrażania w kraju EU27/AC - uczestnikiem może być naukowiec z EU27/AC lub naukowcy, którzy innych narodowości, którzy spędzili w EU/AC min. 5 lat Personal Career Development Plan CHARAKTER KONKURSU - samodzielność badawcza (independent position) - wzmocnienie kwalifikacji do pozostania liderem zespołu (leadership) - dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) - umiejętności miękkie (complementary skills) - interdyscyplinarność (multi - and interdyscyplinary level) - współpraca z sektorem prywatnym (intersectoral experience) Czas trwania: do 36 m-cy

28 International Incoming Fellowship

29 ZASADY MOBILNOŚCI - muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu - realizacja projektu: 1 faza wyjazd z kraju trzeciego do krajów EU27/AC na 1-2 lata 2 faza dla naukowców z ICPC do 12 m-cy wdrażania w kraju ICPC - uczestnikiem może być naukowiec każdej narodowości, ale aktywny w kraju III - program zakłada uczestnictwo naukowców o dłuższym stażu naukowym Personal Career Development Plan CHARAKTER KONKURSU - samodzielność badawcza (independent position) - wzmocnienie kwalifikacji do pozostania liderem zespołu (leadership) - dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) - umiejętności miękkie (complementary skills) - interdyscyplinarność (multi - and interdyscyplinary level) - współpraca z sektorem prywatnym (intersectoral experience) Czas trwania: 1 2 lata + 1 rok fazy powrotnej dla ICPC

30 FINANSOWANIE Instytucja 1. Koszty związane z przyjęciem naukowca: 800 /m-ąc 2. Narzuty (+ zarządzanie) 700/m-ąc 3. Inne : dla instytucji przyjmującej dotyczy tylko IIF Naukowiec 1. Monthly living allowance 2. Mobility allowance (700 /miesiąc bez rodziny, 1000 /miesiąc z rodziną) Monthly living allowance Naukowiec Early stage (do 4 lat ITN ) Experienced (4-10 lat doświadczenia) Experienced (>10 lat doświadczenia) Umowa o pracę brutto/rok

31 FINANSOWANIE Współczynnik korekcyjny Belgia 100,0 Finlandia 119,4 Niemcy 94,8 Szwecja 118,6 Cypr 83,7 Francja 116,1 Polska 77,1 Wielka Brytania 134,4 Czechy 84,2 Grecja 94,8 Portugalia 85,0 Węgry 79,2 Dania 134,1 Hiszpania 97,7 Słowacja 80,0 Włochy 106,6 USA 101,3 Japonia 105 Australia 108,5 Chiny 94,8

32 TROCHĘ ARYTMETYKI Wynagrodzenie dla naukowca Naukowiec z 8-letnim stażem, posiadający rodzinę wyjeżdża z Budapesztu realizować 2-letni projekt labolatoryjny w Paryżu: Living allowance wynagrodzenie podstawowe: x 2 lata = Mobility allowance dodatek relokacyjny: 1000 x 24 m-ce = Correction factor - współczynnik korekcyjny dla Francji: 116.1% [podstawa + relokacja] * wsp. korekcyjny dla Francji = * 116,1% Research costs koszty badań: 800 x 24 = SUMA = Finansowanie dla instytucji goszczącej Overheads (narzuty + zarządzanie): 700 x 24 = Narzuty również mnożymy przez współczynnik korekcyjny x 116.1% = Suma wkładu KE = SUMA =

33 ZADANIE 1. Naukowiec z 3-letnim stażem, bez rodziny, wyjeżdża z Polski by realizować 1,5-roczny projekt na Ukrainie 2. Naukowiec z 11-letnim stażem, z rodziną, wyjeżdża z Polski by realizować 1-roczny projekt w Berlinie Living allowance wynagrodzenie podstawowe: x 1 rok = Mobility allowance dodatek relokacyjny: 1000 x 12 m-cy = Correction factor - współczynnik korekcyjny dla Niemiec: 94.8% (podstawa + relokacja) * wsp. korekcyjny dla Francji = Research costs koszty badań: 800 x 12 m-cy = SUMA = Overheads (narzuty + koszty zarządzania) : 700 x 12 = Koszty zarządzania i narzuty mnożymy przez współczynnik korekcyjny x 98.4% = SUMA = Suma wkładu KE =

34 MECHANIZMY INTEGRACYJNE

35 Career Integration Grant

36 ZASADY MOBILNOŚCI - muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu - uczestnikiem może być naukowiec każdej narodowości, ale grant integracyjny musi zostać zrealizowany w krajach EU27/AC - stypendyści CIG, IRG i ERG są wykluczeni z konkursu CEL I FINANSOWANIE Cel projektu zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, umożliwienie trwałej integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie brain circulation Finansowanie W wysokości rocznie - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać Czas trwania: 2-4 lata

37 DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE Noc Naukowców RESEARCHER S NIGHT cel: - promocja pracy naukowca - integracja świata nauki ze społeczeństwem - nauka przez zabawę czas trwania projektu : do 7 m-cy 100% finansowania ostatni piątek września

38 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU KILKA RAD NA POCZĄTEK

39 Autor: Sean McCarthy POLITYKI UE i 7PR 1. NIGDY NIE PATRZ W KIERUNKU BRUKSELI, JAK NA ŹRÓDŁO PIENIĘDZY NA REALIZACJĘ BADAŃ. KIERUJ SIĘ TAM, ABY ROZWIĄZAĆ PROBLEM ZIDENTYFIKOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ. 2. OGŁOSZENIE KONKURSU TO NIE POCZĄTEK PROCESU TO JEGO KONIEC Politycy (Rada Europejska, Parlament Europejski) Komisja Europejska Obszary działań: Naukowcy Przedsiębiorcy Polityka Społeczna (np. ochrona zdrowia, polityka socjalna) Polityka Regionalna (pomoc mniej rozwiniętym regionom) Polityka Ekonomiczna (poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw) Polityka Zagraniczna (wymiar międzynarodowy)

40 POMYSŁ NIE MA PROBLEMU = NIE MA PROJEKTU

41 POMYSŁ NA PROJEKT 1. ODPOWIEDNI POMYSŁ - 50% SUKCESU 2. INNOWACYJNOŚĆ wyszukiwanie projektów w bazie CORDIS cordis.europa.eu przeszukanie bazy patentowej

42 ANALIZA POMYSŁU 5 PYTAŃ 1. Czy wysiłek jest wart zachodu? (jaki problem chcesz rozwiązać?) 2. Czy przedmiot badań jest priorytetem dla Europy? (czy poziom krajowy nie byłby bardziej odpowiedni?) 3. Czy rozwiązanie jest już dostępne? (produkt, usługa, transfer technologii) 4. Dlaczego właśnie teraz? 5. Dlaczego właśnie Ty? (jakość konsorcjum)

43 KONTAKTY POSZUKUJ AKTYWNIE! Punkty zaczepienia Źródła informacji o potencjalnych partnerach Czołowi naukowcy Koordynatorzy realizowanych projektów badawczo-rozwojowych Periodyki naukowe, konferencje międzynarodowe, bazy patentowe Bazy trwających oraz zakończonych projektów Europejskie stowarzyszenia i sieci współpracy Sieci badawczo-rozwojowe Program COST Trwające projekty badawczo - rozwojowe Eksperci Odbiorcy wyników badań Partnerzy strategiczni Bazy ewaluatorów wniosków, grupy doradcze, komisje oceniające Przedsiębiorcy Laboratoria doświadczalne Administracja państwowa i publiczna Nowe państwa członkowskie UE, kraje trzecie

44 BUDOWANIE SIECI KONTAKTÓW DAJ SIĘ NAMIERZYĆ! Promocja na różnych poziomach Uczestnictwo w konferencjach, wystawach, konkursach Współudział w sieciach badawczo - rozwojowych (Akcje Wspierające i Koordynacyjne 7 Programu Ramowego, Era-NETy, Platformy Technologiczne, Europejskie Infrastruktury Badawcze) Przynależność do europejskich stowarzyszeniach badań i rozwoju Umowy bilateralne z europejskimi jednostkami badawczymi Członkostwo w panelach eksperckich oraz w komitetach ewaluacyjnych Media (radio, prasa, telewizja, internet, reklama)

45 SERWIS PARTNERSKI CORDIS MIEJSCE, GDZIE WARTO ZAISTNIEĆ CORDIS Partner Service Search for Partners Create new Profile

46 ŹRÓDŁA INFORMACJI O NAJLEPSZYCH PARTNERACH Serwis Cordis Partner Search Wykonawcy projektów, szczególnie koordynatorzy (E) Identyfikacja osób zaangażowanych w realizację projektu, baza projektów Bazy patentowe (E) Urząd Patentowy RP CORDIS Marketplace (E) Wyniki badań gotowe do komercjalizacji Europejskie stowarzyszenia na rzecz R&D i sieci współpracy Stowarzyszenia z podziałem na sektory badawcze

47 ŹRÓDŁA INFORMACJI O NAJLEPSZYCH PARTNERACH Platformy Technologiczne Prace nad strategią rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii Program COST Stowarzyszenia ekspertów w kluczowych tematach badawczych Europejskie Infrastruktury Badawcze Bezpłatny dostęp do najlepszych laboratoriów Baza ekspertów oceniających wnioski w 7PR Zrozumienie procesu oceny wniosków

48 ŹRÓDŁA INFORMACJI O NAJLEPSZYCH PARTNERACH Konferencje i warsztaty finansowane przez UE Ogłoszenia dotyczące nadchodzących wydarzeń Ideal-ist Międzynarodowa sieć poszukiwania partnerów i baza informacji o projektach dla ICT Europejski Komitet Standaryzacji Grupy naukowców zaangażowane w identyfikację nowych standardów i obszarów wymagających standaryzacji Twórcy dokumentów unijnych

49 OGÓLNY PLAN PISANIA PROJEKTU WSKAZANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PISANIE WNIOSKU BUDOWA JEDNEJ STRONY O PROJEKCIE WYMIANA KOMENTARZY SPOTKANIE KONSORCJUM BADANIA REALIZACJA WPŁYW ZESTAWIENIE WNIOSKU RECENZJA EKSPERTÓW ZŁOŻENIE WNIOSKU

50 SPOTKANIE KONSORCJUM 1. ZATWIERDZENIE STRESZCZENIA PROJEKTU 2. PODZIAŁ ZADAŃ a. Tabele 10.3, 10.4, 10.5 (Division of Work) b. Prezentacja w programie Power Point następujących elementów: schemat integracyjny obszarów badań/działań komercjalizacyjnych struktura podziału na pod-projekty wykres PERT a (połączenie poszczególnych pakietów pracy) wykres GANTT a (rozkład zadań w czasie, kamienie milowe, rezultaty ) struktura zarządzania w konsorcjum struktura konsorcjum arkusz kalkulacyjny, opracowanie budżetu Formularz Project Effort

51 WYBRANIE WŁAŚCIWEGO ZAPROSZENIA

52 PARTICIPANTS PORTAL Unique Registration Facility (URF) rejestracja organizacji the FP7 Negotiation Facility (NEF) - negocjacje the reporting tools (NEF, SESAM, FORCE) raportowanie the FP7 documentation dokumenty the FP7 Calls database konkursy ECAS - the European Commission's Authentication Service

53 KONKURSY I DOKUMENTACJA

54 KONKURSY I DOKUMENTACJA

55 ZAPROSZENIE/CALL

56 DOKUMENTACJA

57 DOKUMENTACJA PRZEWODNIKI

58 STRUKTURA WNIOSKU Część A Część B Część administracyjna Część merytoryczna

59 FORMULARZE A FORMULARZ A1 Informacje ogólne o projekcie FORMULARZ A2 Informacje o instytucji goszczącej FORMULARZ A3 Informacje o naukowcu FORMULARZ A4 Budżet Wszystkie formularze A wypełniane są TYLKO online!

60 A3 planowanie budżetu Koszty kwalifikowane - koszty przedstawiane w budżecie projektu 7PR.(zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie), zwracane przez KE w zależności od poziomu max. dofinansowania danego typu działania Koszty niekwalifikowane - koszty nie uwzględniane w budżecie projektu i nie dofinansowywane przez KE

61 Koszty kwalifikowane Koszty bezpośrednie / personelu są to koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań faktyczne godziny/actual hours/ na pdst. kart pracy. Osoba musi być zatrudniona bezpośrednio do projektu (umowa o pracę). Wg polskiego ustawodawstwa koszty wynagrodzenia mogą być podwyższone x 3 w stosunku do wynagrodzenia podstawowego. Inne koszty bezpośrednie są to koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp. związane z realizacją danego projektu, za wyjątkiem w/w. Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki z realizacją danego projektu np.: związane koszty administracji i zarządzania (w tym zatrudnienia personelu) wynajęcia lub amortyzacji budynków i zakładów przemysłowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, administracyjnego itp.

62 Koszty niekwalifikowalne identyfikowalne podatki pośrednie (w tym VAT!, cła, opłaty lotniskowe, opłaty klimatyczne) jakikolwiek zysk rezerwy na poczet przyszłych ewentualnych strat lub wierzytelności straty związane ze zmianami kursów koszty odnoszące się do zwrotu z inwestycji kapitałowych długi i koszty obsługi długów koszty zadeklarowane, poniesione lub zwrócone w odniesieniu do innego projektu WE zbędne lub nieprzemyślane wydatki

63 PODSUMOWANIE Oszacuj realne koszty projektu VAT koszt niekwalifikowany Oblicz koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w projekt (niezbędna ilość godzin pracy, możliwość podwyższania wynagrodzeń) Pamiętaj! podczas negocjacji budżet jest zmniejszany Zarządzaj ryzykiem!

64 CZĘŚĆ B

65 STRUKTURA CZĘŚCI B B1 Naukowa i technologiczna jakość projektu B2 Program szkoleniowy B3 Naukowiec stypendysta B4 Wdrożenie projektu B5 Efekt projektu B6 Kwestie etyczne Warunek pozytywnej oceny: przejście progów i uzyskanie co najmniej 70% punktów

66 INSTRUKCJE TECHNICZNE Maksymalna długość części B 27 stron A4 (oprócz spisu treści, tabel, części dot. kwestii etycznych, strony tytułowej i końcowej) Czcionka Times New Roman 11, pojedyncze odstępy i marginesy 1,5cm Na każdej stronie akronim na górze, numeracja w formacie Part B Page X of Y

67 B1 NAUKOWA JAKOŚC PROJEKTU 1. Research and technological quality, including any inter- and multidisciplinary aspects - Cel projektu, cele pośrednie (wypunktować) - State-of-the-art, rezultaty - Bibliografia 2. Appropriateness of research methodology and approach - Podejście metodologiczne - Dlaczego właśnie to podejście doprowadzi do sukcesu? - Techniki, metody, analizy 3. Originality and Innovative nature of the project, and relationship to the state of the art of research in the field - Wkład do stanu wiedzy - Nowe podejście, nowe metody 4. Timeliness and relevance of the project - Dlaczego projekt ma być zrealizowany właśnie w tym czasie? - Dlaczego w ERA, korzyści dla ERA i reintegracji naukowca * - Powody dla których badania będą realizowane (naukowe, gospodarcze, socjologiczne)

68 B1 NAUKOWA JAKOŚC PROJEKTU c.d. 5. Host scientific expertise in the field - Doświadczenie w dziedzinie projektu (IOF, CIG host 1 i 2) - Osiągnięcia, projekty, współpraca m-narodowa, publikacje, patenty, nagrody 6. Quality of the group/scientist in charge (host 1 i 2) - Informacja o opiekunie naukowym (doświadczenie, dorobek) - Plany prowadzenie, nadzoru i pomocy naukowej - Zdolność do przekazania wiedzy (innych umiejętności) MAX. 8 STRON NA PUNKT B1

69 B2 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Clarity and quality of the research training - Cele szkoleniowe wniosku - Wkład do rozwoju naukowca i jego kariery jako samodzielnego badacza - Opis, czego naukowiec się nauczy nowego podczas trwania projektu 2. Relevance and quality of additional research training/complementary skills - Umiejętności dodatkowe/uzupełniające (zarządzanie, autoprezentacja, współpraca z przemysłem, etyka itp.) - Ich wpływ na rozwój kariery 3. Host expertise in training experienced researchers/capacity to provide mentoring - Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zasoby MAX. 2 STRONY NA PUNKT B2

70 B3 JAKOŚĆ APLIKANTA, W TYM CV MAX. 7 STRON NA PKT B3, W TYM CV I LISTA OSIĄGNIĘĆ 1. Research experience CV, umiejętności potrzebne do przeprowadzenia projektu, osiągnięcia, działania 2. Resarch results Główne osiągnięcia publikacje, patenty, projekty, konferencje, panele eksperckie (cele, rezultaty, zdobyte umiejętności) 250 słów 3. Independent thinking and leadership qualities Działania potwierdzające umiejętność niezależnego myślenia, zarządzania projektami, zdolności kierownicze 4. Match between the fellow s profile and project 5. Potential for reaching a position for professional maturity 6. Potential to acquire new knowledge Potencjał do osiągnięcia wiedzy i umejętności (jak projekt się do tego przyczyni)

71 B4 WDROŻENIE MAX. 6 STRON NA PKT B4 1. Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host - Jaki sprzęt zostanie udostępniony (czy spełni wymagania?) - Opis aktualnej współpracy m-narodowej (korzyści dla stypendysty) 2. Practical arrangements for the implementation and management of the scientific project Praktyczne ustalenia pomocne w realizacji projektu (np. sekretariat, pokój, biurko, sprzęt komputerowy) 3. Feasibility and credibility of the project + work plan - Dlaczego projekt ma trwać właśnie tyle czasu - Plan pracy (diagramy, wykresy, metody) - Cele pośrednie (tabela postępów) - Informacja o przerwach i potrzebie badan poza hostem - Ustalenia związane z prawami własności intelektualnej (własność, patentowanie)! 4. Practical and administrative arragnements and support for the hosting of the fellow Ustalenia administracyjne (pomocz znalezieniu mieszkania, szkoły dla dzieci)

72 B5 WPŁYW MAX. 2 STRONY NA PKT B5 1. Potential of acquiring competences - Potencjał do nabywania nowych umiejętności i wpływ na dalszą karierę 2. Contribution to career development or re-establishment where relevant - Korzyści dla aplikanta (krótko- i długoterminowe) - Jak stypendysta będzie kontynuował drogę podjętą w projekcie? 3. Contribution to European exellence and European competitiveness - Jak projekt przyczynia się do rozwoju ERA? - Jak przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Europy dla naukowców? - Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy? 4. Benefit of the mobility to the European Research Area - Aspekty geograficzne, odmienne środowisko 5. Impact of the proposed outreach activities - Działania podjęte podczas wdrażania wyników badań

73 B6 KWESTIE ETYCZNE - tabelka z aspektami etycznymi - jeśli dotyczy, opisać czy wymagania prawne będą respektowane - należy wziąć pod uwagę politykę UE - przewodnik im poświęcony

74 PUBLICATION OF THE CALL RESEARCHER HOST INSTITUTION REFEREE/OPT. DEADLINE UNSUCCESSFUL UNSUCCESSFUL JOINT PROPOSAL ELIGIBILITY CHECKED EVALUATION SUCCESSFUL STAGE 1 PROPOSAL PREPARATION 6 MONTHS STAGE 2 PROPOSAL EVALUATION 3 MONTHS UNSUCCESSFUL NEGOTIATION EC DECISION SUCCESSFUL STAGE 3 NEGOTIATION AND SELECTION 3 MONTHS SIGNATURE OF GRANT AGREEMENT BETWEEN HOST AND RESEARCHER START OF THE PROJECT SIGNATURE OF GRANT AGREEMENT BETWEEN HOST AND EC START OF WORK PRE-FINANCING MID-TERM + FINAL REPORTING AND COMPLETION OF PROJECT STAGE 4 CONTRACT PREPARATION 3 MONTHS STAGE 5 START OF WORK MONTHS FOLLOW-UP OF CAREERS OF RESEARCHERS AND DISSEMINATION OF RESULTS AND BEST PRACTISE

75 ILE ZOSTAŁO MI CZASU? 6 MIESIĘCY OD MOMENTU OGŁOSZENIA KONKURSU DO DNIA ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

76 WYSYŁKA WNIOSKU EPSS Gotowy wniosek przeczytać okiem laika lub poprosić kogoś o przeczytanie i ocenę. Wykorzystać uwagi ekspertów (raport). Ponownie sprawdzić kryteria! Nazwy plików: 1. PartB1_[Proposal-Short-Name].pdf Kliknięcie klawisza SUBMIT NOW nie powoduje dostarczenia wniosku. Dopiero kliknięcie Press this button to submit the proposal rozpoczyna wysyłkę!

77 Wyniki ewaluacji po 4-5 miesiącach (Evaluation Summary Report) Podpisanie Grant agreement po ca 6 miesiącach rozpoczęcie projektu po ca 9 miesiącach

78 KALENDARIUM KONKURSÓW O STYPEDNIA MARIE CURIE Action Call ID Call Opens Call Deadline ITN Initial Training Networks FP7-PEOPLE-2013-ITN?? IRSES International Research Staff Exchange Scheme CIG Career Integration Grants 1st deadline IAPP Industry Academia Partnerships and Pathways FP7-PEOPLE-2013-IRSES?? FP7-PEOPLE-2013-CIG?? FP7-PEOPLE-2013-IAPP?? IEF Intra-European Fellowships FP7-PEOPLE-2012-IEF March 2012 August 2012 IIF International Incoming Fellowships FP7-PEOPLE-2012-IIF March 2012 August 2012 IOF International Outgoing Fellowship FP7-PEOPLE IOF March 2012 August 2012 CIG Career Integration Grants 2nd deadline FP7-PEOPLE-2012-CIG September 2012

79 NEWSLETTER RCIiTT

80 dziękuję za uwagę Osoba do kontaktu: Magdalena Giefert tel Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. Janosika Szczecin tel./fax

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Akcje Marie Curie czyli projekty badawczo-szkoleniowe Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE. Rodzaje stypendiów Marie Curie Stypendia indywidualne Marie Curie Europa czy poza nią? wybór należy do naukowca Projekty indywidualne - Indywidualne stypendia europejskie (IEF) - Granty integracyjne (CIG)

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Warszawa, 28.02.2012 Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Monika Kornacka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie-Curie

Stypendia Marie-Curie Stypendia Marie-Curie Agnieszka Murzec -Wojnar Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn tel. 89/ 5233467 agnieszka.murzec@uwm.edu.pl podnoszenie kwalifikacji pracowników

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE

7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE 7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE Szczecin, 17 kwietnia 2013 r. Kamila Leszczak- Byszkiewicz Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 7 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Cel działań MSCA: Optymalny rozwój i dynamiczne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy z myślą o zdobywaniu,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020 Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje Marie Skłodowska-Curie Zapewnienie optymalnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie

Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie Warszawa, 17 grudnia 2007 Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 Ewelina Sobocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PB UE Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja Faza 3 Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego wprowadzenie innowacji, także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE. Dokumentacja konkursowa Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Dokument programowy (Work Programme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for applicants) formularze Tekst konkursu

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE

Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna WiŚ niewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 wew. 152 fax:

Bardziej szczegółowo

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Małgorzata Kapica i

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Konsorcjum w projektach europejskich Konsorcjum zespół partnerów, którzy wspólnie składają wniosek i odpowiadają za realizację projektu. W konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Stypendia i granty ). Doskonała baza naukowa Excellent science) Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERBN * Działania Marie Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca NAUKOWCY W SIECI Sieci Badawczo Szkoleniowe Initial Training Networks (ITN) - Poprawa perspektyw rozwoju kariery początkujących naukowców w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia dla doktorantów.

Programy wsparcia dla doktorantów. Programy wsparcia dla doktorantów. Dorota Markiewicz-Roszak Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Instytut Botaniki, Kraków, 02 października

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DOŚWIADCZENIA Z EWALUACJI PROJEKTÓW W PROGRAMACH RAMOWYCH

POLSKIE DOŚWIADCZENIA Z EWALUACJI PROJEKTÓW W PROGRAMACH RAMOWYCH POLSKIE DOŚWIADCZENIA Z EWALUACJI PROJEKTÓW W PROGRAMACH RAMOWYCH Ocena projektów w 7PR od kuchni czyli jak skutecznie napisać projekt (który spodoba się recenzentom) M. Zazula, ekspert NCBR i KE biotechnologia,

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE Stypendia Marie Curie Dlaczego warto? - wspieranie karier naukowców (sektor publiczny i prywatny), - stymulowanie mobilności badaczy, - różnorodna

Bardziej szczegółowo

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Politechnika Śląska 28 luty 2014 Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA GDAŃSKA W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Naukowiec Naukowiec (fellow/researcher) Osoba prowadząca badania naukowe,

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PLAN PREZENTACJI: Finansowanie badań dla indywidualnych naukowców: - Struktura, zasady udziału, konkursy

Bardziej szczegółowo

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK I. Doskonała baza naukowa: 1. Europejska Rada ds. Badań

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 20.04.2015 r Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE

Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE 1. nazwa instytucji międzynarodowych, stypendia zagraniczne, publikacje w czasopismach zagranicznych MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)?callIdentifier=FP7-

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Konferencja Zawód Naukowiec, 11.10.2014, Warszawa Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Anna Wiśniewska Krajowy Koordynator MSCA i EURAXESS Delegat rządowy do Komitetu Programowego

Bardziej szczegółowo

Schematy finansowania w H2020

Schematy finansowania w H2020 Schematy finansowania w H2020 Koszty pośrednie 25% niezależnie od rodzaju projektu VAT Koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie może go odzyskać Katalog kosztów kwalifikowalanych Koszty osobowe, prace

Bardziej szczegółowo

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Stypendia / mobilność międzynarodowa Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program naukowej wymiany międzynarodowej i międzysektorowej Wsparcie rozwoju kariery naukowej naukowców na

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 1. Ogólne zasady

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 1. Ogólne zasady Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 1. Ogólne zasady Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

"Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców"

Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców "Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców" Dorota Markiewicz-Roszak Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 06 marca 2014 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Katowice 28 marca 2014 Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi

RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi Politechnika Śląska 28 luty 2014 RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych

Regionalny Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych Regionalny Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS Adam Domagała, tel. (0-71) 320 41 96, e-mail: a.domagala@wctt.pl 7 Program Ramowy Badań

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1, MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU KONKURS 2018 R. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym

MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym Warszawa, 30.06.2008 MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu Kluczowe elementy projektu Joanna Bosiacka-Kniat www.rpk.ppnt.poznan.pl Kilka rad Pierwsze strony najważniejsze ekspert od razu wie, o co chodzi w projekcie - Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE Co to jest 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia

Bardziej szczegółowo

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Jak znaleźć partnera? Serwis Partners Określenie potrzeb do realizacji projektu Pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? Rodzaj projektu? Koordynacja czy partnerstwo? Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w 7. Programie Ramowym oraz inicjatywa EURAXESS. Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Kariera naukowa w 7. Programie Ramowym oraz inicjatywa EURAXESS. Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kariera naukowa w 7. Programie Ramowym oraz inicjatywa EURAXESS. Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i

Bardziej szczegółowo

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Seminarium, MRiRW Warszawa, 21.03.2012 Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Bożena Podlaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Europejska sied Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS

Europejska sied Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS Europejska sied Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS Magdalena Giefert Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS Szczecin, 19 grudnia 2011r. EURAXESS

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020. Lublin, 21 listopada 2014 r.

Program Horyzont 2020. Lublin, 21 listopada 2014 r. Program Horyzont 2020 Lublin, 21 listopada 2014 r. HORYZONT 2020 (ok. 80 mld euro) Od współpracy nauki z przedsiębiorstwami Doskonała baza naukowa (24,5 mld) - Granty ERC - FET - Działania MS-C - Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wniosków H2020 - projektówmsca

Ewaluacja wniosków H2020 - projektówmsca Ewaluacja wniosków H2020 - projektówmsca Seminarium/sympozjum KPK PB UE, MNiSW, NCBiR Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych 2015-06-29, Hotel

Bardziej szczegółowo

Premia na Horyzoncie zasady aplikowania i realizacji

Premia na Horyzoncie zasady aplikowania i realizacji Politechnika Gdańska, dn. 19.10.2016 Premia na Horyzoncie zasady aplikowania i realizacji Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA GDAŃSKA W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Naukowiec Naukowiec (fellow/researcher) Osoba prowadząca badania naukowe,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Horyzont 2020 - finansowanie badań i innowacji innowacyjność konkurencyjność Struktura Programu 35000 30000 25000 Horyzont

Bardziej szczegółowo

ERC Advanced Investigator Grants

ERC Advanced Investigator Grants ERC Advanced Investigator Grants POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), Tworzone i kierowane

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo