Odpowiedź w ramach konsultacji społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź w ramach konsultacji społecznych"

Transkrypt

1 Józefosław, 8 listopada 2012 r. Marcin Horecki Prezes Stowarzyszenia w rejestracji Wolny Poker Ul. Saturna Józefosław Departament Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Odpowiedź w ramach konsultacji społecznych W odpowiedzi na pismo Wiceministra Finansów i Szefa Służby Celnej, Jacka Kapicy, z dnia 31 października 2012 r. (sygnatura AG8/0310/8/JZJ/2012), przekazuję opinię stowarzyszenia w rejestracji Wolny Poker do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online COM(2012) 596. Zwracam się z prośbą o uwzględnienie przedstawionych przez nas postulatów w zakresie regulacji rynku w opinii, jaką Ministerstwo Finansów przedstawi Komisji Europejskiej. Eksperci Wolnego Pokera pozostają także do dyspozycji Ministerstwa w celu omówienia jakichkolwiek przedstawionych w poniższym piśmie zastrzeżeń i propozycji oraz wypracowania przyszłych ram dla sektora gier w Polsce. Z wyrazami szacunku Marcin Horecki Zał. 1 Opinia Stowarzyszenia z rejestracji Wolny Poker do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online COM(2012) 596 Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 1

2 Wolny Poker z zadowoleniem przyjął decyzję Komisji Europejskiej o rozpoczęciu konsultacji z państwami członkowskimi na temat regulacji sektora hazardowego. Jako jedyna inicjatywa w środowisku pokerowym popierana przez tysiące osób, chcemy zwrócić uwagę Ministerstwa Finansów oraz Komisji Europejskiej na sytuację pokerzystów w Polsce, zarówno tych grających regularnie, jak i entuzjastów pokera, traktujących grę jako jedną z form rozrywki. 1. Sytuacja pokera w Polsce Według szacunków Wolnego Pokera społeczność pokerowa w Polsce liczy blisko 800 tysięcy osób, które zetknęły się z odmianą Texas Hold em. Od 1 stycznia 2010 roku, kiedy weszła w życie nowa Ustawa o Grach Hazardowych (Dz.U nr 201 poz. 1540), pokerzyści w Polsce mogą uczestniczyć jedynie w turniejach pokera organizowanych w kasynach. Gry stolikowe oraz poker online zostały literalnie zakazane przez ustawodawcę. Jak wskazują jednak dane spółki Casinos Poland, także turnieje w kasynach cieszą się znacząco mniejszą popularnością ze względu na strukturę opodatkowania (25 proc. od wygranej plus 10 proc. wpisowego jako prowizja dla kasyna jako organizatora gry) oraz wymogi formalne, dotyczące organizacji turnieju. Także na same kasyna nałożone zostały dodatkowe obciążenia, np. obowiązek przechowywania zapisu audiowizualnego z kasyna przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym zapisu dokonano, co dodatkowo utrudnia i podnosi koszty działalności kasyn. W rezultacie, od 2009 r. w Polsce nie odbywają się światowej klasy turnieje, takie jak Unibet Open czy Europen Poker Tour, a obroty kasyn spadają o ok. 15 proc. rocznie. Organizowane okazjonalnie towarzyskie turnieje w restauracjach czy zamkniętych klubach, które na mocy są nielegalne, na mocy ustawy są ścigane przez Służbę Celną, policję i Centralne Biuro Śledcze. O tym, czy jest to na pewno działanie adekwatne i uzasadnione, świadczyć może sprawa przeciwko uczestnikom i organizatorom nielegalnego turnieju pokerowego, jaki odbywał się w październiku 2011 r. w Gostyniu. Sąd Rejonowy w Gostyniu, wyrokiem z 31 lipca 2012 r., umorzył postępowanie przeciwko oskarzonym. Rozpatrzywszy dostarczoną przez Służbę Celną dokumentację, sąd nie dopatrzył się wystarczających przesłanek do dalszego prowadzenia postępowania i wydał decyzję o jego umorzeniu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Przesłankami do takiego rozstrzygnięcia była w ocenie sądu znikoma szkodliwość społeczna czynu, o której przesądzał fakt, że nagrodą rzeczową w turnieju była książka o pokerze oraz kolacja dla dwóch osób w gostyńskim lokalu Pyra. W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził, że wartość nagrody rzeczowej była znikoma, wręcz upominkowa, a gra organizowana była w celach towarzyskich, a nie hazardowych. Dodał również, że rozmiar wyrządzonej finansom publicznym szkody był znikomy. Wyrok ten postawił pod znakiem zapytania zapisany w ustawie zakaz organizowania poza kasynami turniejów w pokera o nawet symboliczną nagrodę. Wolny Poker postuluje normalizację gry na żywo i dopuszczenie organizacji turniejów pokerowych poza kasynami na podstawie precyzyjnych przepisów, przy nadzorze państwa i rozsądnej skali podatków. Przykład z Gostynia pokazuje także, że w polskim społeczeństwie istnieje przyzwolenie na towarzyską grę w pokera poza kasynami, jeśli toczy się ona o symboliczne wygrane. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 2

3 2. Konieczność wprowadzenia nowej definicji i kategoryzacji gry w pokera W ocenie środowiska pokerowego wprowadzona Ustawą o Grach Hazardowych regulacja pokera, zarówno w wersji offline, jak i online, nie oddaje stanu faktycznego i modelu gry, niesprawiedliwie klasyfikując pokera jako twardy hazard, do którego zaliczane są również automaty o niskich wygranych, a także gry kasynowe, takie jak ruletka czy bakarat. Tymczasem modelowo poker jest bardziej zbliżony do gry na giełdzie i rynku forex. Nie istnieje w polskich aktach normatywnych definicja ustawowa ani tzw. miękkiego hazardu ani tzw. twardego hazardu, mimo że do tej drugiej grupy zaliczono m.in. gry w pokera online. Podział na hazard twardy i miękki jest umowny i płynny, niepoparty żadnymi obiektywnymi badaniami nt. wpływu poszczególnych gier na społeczeństwo, skali uzależnień czy znaczenia elementu losowego w grze. Środowisko pokerowe reprezentowane przez Wolnego Pokera nie zgadza się na klasyfikowanie pokera jako twardego hazardu. Proponujemy redefinicję pokera i stworzenie kategorii odzwierciedlającej prawdziwy model gry strategicznej gry umiejętności z elementem losowym (rozdaniem kart), który jednak w żadnej mierze nie determinuje charakteru gry. Uważamy, że poker powinien być uregulowany w ramach ustawy hazardowej i zdefiniowany jako gra między graczami, w której organizator nie jest stroną w grze, a jego przychód związany jest wyłącznie z udostępnieniem infrastruktury do gry. Gra toczy się między graczami, a nie z kasynem. Tylko od decyzji podejmowanych przez graczy przy stoliku pokerowym na żywo lub online zależy wynik rozgrywki. Postulujemy rozdzielenie pokera w rozumieniu kasynowym (gracz gra w gry kasynowe i pokeropochodne z kasynem) od pokera właściwego o modelu gracz versus gracz. Takie rozwiązanie oddawałoby charakter pokera jako gry umiejętności z elementem pieniądza i mniejszościowym udziałem czynnika losowego - rozrywki lub profesji praktykowanej legalnie na całym świecie. Wprowadzenie tak zweryfikowanej definicji pokera skutkowałoby także rewizją podziału na tzw. twardy i miękki hazard, o co apelujemy. W swoim komunikacie Komisja Europejska zwraca uwagę, że krajowe organy regulacyjne muszą posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę fachową, aby być w stanie rozwiązywać problemy regulacyjne na szybko rozwijającym się rynku opartym na nowoczesnych technologiach. Powołując się na to stwierdzenie, zwracamy się z postulatem rozpoczęcia dialogu z przedstawicielami środowiska pokerowego, aby regulacje prawne rzeczywiście odzwierciedlały stan faktyczny na transgranicznym rynku gier, a nie opierały się na utartych stereotypach. Najpopularniejsza obecnie odmiana pokera Texas Hold em - to gra skonstruowana w ten sposób, że w długiej perspektywie zwyciężają w niej gracze o wyższych umiejętnościach, a wraz ze wzrostem liczby rozdań element szczęścia jest marginalizowany. Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe turnieje pokera nie przypominają w niczym sytuacji uwiecznionych w Wielkim Szu, a sami pokerzyści i entuzjaści pokera nie są marginesem społeczeństwa, lecz dynamiczną grupą głównie młodych ludzi, dla których poker jest jedną z form rozrywki, powszechnie dostępną i akceptowaną na świecie. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 3

4 3. Delegalizacja pokera a umacnianie w Polsce szarej strefy Skrajnie niekorzystne uregulowanie turniejów w kasynach wraz z zakazem gier stolikowych i pokera online sprawiło, że w Polsce poker został de facto zdelegalizowany. Sytuacja ta sprzyja umacnianiu się w kraju pokerowej szarej strefy, co jest sprzeczne z dążeniem Komisji Europejskiej, wyrażonym w przedstawionym do konsultacji komunikacie: ( ) Komisja dostrzega znaczne korzyści płynące z rozszerzenia możliwości legalnego uprawiania hazardu, które skutecznie odwiodłyby konsumentów od korzystania z innych usług hazardowych. Wolny Poker opowiada się za uregulowaniem rynku pokerowego w Polsce, polegającym na: a) Dopuszczeniu i licencjonowaniu operatorów online oraz opodatkowaniu ich działalności poprzez koszty uzyskania licencji i określony procent od przychodu brutto operatora z tytułu pobieranych od graczy prowizji. b) Normalizacji gier na żywo w postaci turniejów pokera i gier stolikowych, w których żetony są ekwiwalentem gotówki. Gry te powinny zostać dopuszczone zarówno w kasynach, jak i klubach pokerowych (przy ograniczonych stawkach), a skala i model obliczania podatku powinien zostać zrewidowany (opierając się na wzorcach zagranicznych, optymalny z perspektywy wpływów do budżetu, jak utrzymania atrakcyjności gry jest podatek w wysokości ok. 40 proc. od przychodów kasyna czy klubu). c) Wprowadzeniu kart gracza, na których rejestrowane byłyby wszystkie obroty gracza i na ich podstawie wydawane zaświadczenia o wygranych. d) Umożliwieniu rozgrywek w pokera sportowego, rozumianego jako turnieje bez wpisowego z nagrodami rzeczowymi. Organizator gry odprowadzałby w takim wypadku podatek od wygranych zgodnie z ustaloną stawką. Jak pokazują doświadczenia rynków, które w ostatnich latach zalegalizowały pokera, zarówno offline, jak i online, w tym m.in. Francji, Hiszpanii, Danii czy Włoch, to legalizacja, objęcie nadzorem państwa i systemem licencyjnym tworzy rzeczywiście warunki, w których gracze mogą bezpiecznie i w ramach wytyczonych prawem granic korzystać z sektora gier. 4. Regulacje niwelujące szarą strefę i zapewniające ochronę społeczeństwa Jak słusznie zauważa Komisja Europejska, (..) ważne jest, aby podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie, były w stanie oferować dostatecznie atrakcyjne produkty, ponieważ w przypadku braku wiarygodnych i trwałych alternatyw konsumenci będą w dalszym ciągu korzystać z nieuregulowanej oferty internetowych gier hazardowych, co może się potencjalnie wiązać ze szkodliwymi skutkami. W Polsce sytuacja ta wystąpiła w przypadku zakładów wzajemnych online. Mimo że Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 134 poz. 779) dopuściła zakłady wzajemne w sieci (nowe brzmienie art. 14 ust. 3: przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest stosownie do udzielonego zezwolenia wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 4

5 wzajemnych lub przez sieć Internet), żaden z zagranicznych bukmacherów nie wystąpił o licencję na ich organizowanie. Wynika to z reżimu podatkowego, jakim zostały objęte zakłady wzajemne w sieci (12-procentowy podatek od sumy wpłaconych stawek), który czyni grę nieopłacalną. W ten sposób, mimo dopuszczenia w ustawie organizowania zakładów wzajemnych w Internecie, o zezwolenia wystąpiły tylko nieliczne podmioty prowadzące naziemne zakłady wzajemne, dla których Internet będzie w tym wypadku tylko dodatkowym kanałem sprzedaży. Wszystkie międzynarodowe firmy bukmacherskie, z których część jest notowana na zagranicznych giełdach, pozostały w szarej strefie. Komisja podkreśla także, że kluczowym elementem skutecznego powstrzymywania konsumentów przed korzystaniem ze stron nieobjętych żadnymi regulacjami jest również rozwój atrakcyjnej oferty gier hazardowych online. Z tego względu działanie na poziomie UE powinno służyć odpowiedniej ochronie wszystkich obywateli w Europie w zrównoważonym, regulowanym otoczeniu prawnym oraz ( ) należy osiągnąć odpowiednią równowagę, w ramach której środki ochrony konsumentów nie powinny skłaniać graczy do szukania atrakcyjniejszych ofert na stronach nieobjętych żadnymi regulacjami. Powołując się ponownie na doświadczenia zagraniczne, wskazać trzeba, że wszyscy licencjonowani na terenie Unii Europejskiej operatorzy, zarówno zakładów wzajemnych, jak i pokera online, stosują zaawansowane metody, zaprojektowane, by nie dopuścić osób niepełnoletnich do gry, a także zapobiegać uzależnieniom i uniemożliwić oszustwa w grze. Ścisły nadzór przebiegu rozgrywek, ewidencjonowanie graczy, wymóg przesłania skanu dowodu osobistego bądź innego dokumentu poświadczającego pełnoletniość do uzyskania rejestracji i konta w serwisie, weryfikacja wieku graczy poprzez systemy płatności, możliwość odgórnego wprowadzenia limitów kwot przegrywanych w ustalonym okresie czy metody samoograniczania graczy, a także zaawansowane techniki ochrony środków finansowych graczy to tylko niektóre z narzędzi, które potwierdziły już swoją skuteczność. Są one standardem wśród operatorów działających legalnie w innych krajach Unii Europejskiej. Najskuteczniejsze rezultaty osiągane są w wypadkach, gdy metody te skorelowane są z polityką państwa dotyczącą odpowiedzialnego grania, ale przewidującą też licencjonowanie i nadzór nad legalnymi operatorami. Bez dopuszczenia podmiotów oferujących gry hazardowe online do polskiego rynku, wyegzekwowanie zaleceń KE w zakresie niwelowania szarej strefy nie będzie możliwe. Jak zauważa Komisja Europejska, szereg państw członkowskich ma doświadczenie w zakresie ochrony konsumentów w środowisku online. Branża gier hazardowych również wypracowała cenną techniczną wiedzę fachową i strategie oparte na samoregulacji na rzecz odpowiedzialnego uprawiania hazardu. Działania wymagają wysiłku wszystkich zainteresowanych stron. Inicjatywa Wolny Poker podziela ten pogląd. W niemal trzy lata po wprowadzeniu ustawy śmiało można ocenić, że jednostronne ograniczenie w postaci delegalizacji pokera online i zniechęcenia graczy do gry w kasynowych turniejach wraz z zakazem reklamy i promocji nie spełniło swojej roli. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 5

6 5. Reklama sektora gier Kontrskuteczna jest także regulacja dotycząca reklamy gier. Odbywa się to w kilku wymiarach, m.in. finansowym - jak oszacowały czołowe kluby piłkarskie, polski sport traci ok. 100 mln zł rocznie na zakazie sponsoringu i reklamy firm bukmacherskich. Poważne wątpliwości prawne budzi także fakt, że art. 29 ustawy, wprowadzający zakaz reklamy, promocji i sponsoringu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, nie został notyfikowany w Komisji Europejskiej, mimo że może on zawierać tzw. przepisy techniczne. Będzie to przedmiotem osobnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (nr sprawy C-31/12), do którego z pytaniem prejudycjalnym w tej sprawie zwrócił się Sąd Rejonowy w Zakopanem. W swoim komunikacie Komisja Europejska wzywa do wprowadzenia odpowiedzialnej reklamy, która by poinformowała i uczuliła obywateli na ograniczenia i zagrożenia związane z uprawianiem hazardu. W Polsce, poza powszechną reklamą gier Totalizatora Sportowego, żadna inna forma komunikacji o ofercie, zabezpieczeniach i regulaminie gier wydaje się niemożliwa. Niechlubnym przykładem na tym polu jest zarzut, jaki wobec telewizji Canal+ wysunął Warszawski Urząd Celny, oskarżając nadawcę o nielegalną reklamę hazardu, gdyż na billboardach reklamujących rozgrywki Ligi Mistrzów znalazł się wizerunek Cristiano Ronaldo w koszulce Realu Madryt z logotypem jednego z bukmacherów, który jest sponsorem klubu. Tymczasem, zgodnie z wykładnią Urzędu Celnego, ten sam piłkarz pokazywany w koszulce z tym samym logotypem podczas transmisji meczów już ustawy nie narusza. Wykluczenie podobnych przypadków, wprowadzenie jednolitej i sprawiedliwej regulacji dotyczącej reklamy różnych podmiotów z sektora gier, bez faworyzowania państwowego monopolisty, który jako jedyny uzyskał przywilej powszechnego reklamowania swoich produktów, pozwoli odpowiedzieć na postulat Komisji Europejskiej. Wolny Poker wyraża w tym zakresie poparcie dla działań Komisji, prowadzących do implementacji odpowiedzialnej polityki reklamowej sektora hazardowego. Zwracamy przy tym uwagę, że podmioty oferujące gry hazardowe w Internecie zobowiązane są (np. jeżeli należą do EGBA) do kierowania reklam gier tylko do osób pełnoletnich czy umieszczania na swoich stronach wyraźnych oznaczeń zakazujących dostępu niepełnoletnim. Dodatkowo w krajach UE prowadzi się stale badania monitorujące możliwy dostęp nieletnich do hazadu online, w czym uczestniczą również żywotnie tym zainteresowani operatorzy gier przez sieć Internet. Opierając się na powyższych argumentach, ale rozumiejąc też szczególny charakter oferty, jaką jest hazard, wnosimy o rozważenie liberalizacji przepisów dotyczących reklamy, promocji i sponsoringu przez legalnie operujące podmioty z sektora gier. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 6

7 6. Zgodność regulacji pokera w Polsce z prawem Unii Europejskiej Wielokrotnie w swoim komunikacie Komisja Europejska zwraca uwagę na to, że ( ) krajowe systemy regulacyjne muszą być zgodne z prawem UE. Zapisy w Ustawie o Grach Hazardowych dotyczące pokera budzą szereg wątpliwości w tej materii. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że świadczenie i korzystanie z transgranicznych usług hazardowych (a więc świadczonych przez różnorodnych operatorów online zarejestrowanych na terenie UE) jest działalnością gospodarczą, która wchodzi w zakres podstawowych swobód zapisanych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W komunikacie KE stwierdzono: w szczególności w art. 56 TFUE zakazuje się ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług na rzecz odbiorców w innych państwach członkowskich. Krajowe przepisy zakazujące świadczenia usług hazardowych, na których świadczenie udzielono zezwolenia w innym państwie członkowskim, zostały uznane za ograniczające swobodę rezydentów danego państwa w zakresie korzystania, za pośrednictwem Internetu, z usług oferowanych w innych państwach członkowskich. Ograniczają one również swobodę podmiotów gospodarczych mających siedzibę w innych państwach członkowskich w zakresie świadczenia usług hazardowych. W tym kontekście postawić należy pytanie o zasadność i zgodność z prawem UE faktycznej delegalizacji pokera w Polsce poprzez zakaz gier online i gier stolikowych oraz takie uregulowanie turniejów pokerowych, by uczynić je nieatrakcyjnymi dla graczy oraz kasyn, a w efekcie ograniczyć ich organizowanie w Polsce. Jak wskazują w przygotowanej na zlecenie Wolnego Pokera ekspertyzie radcy prawni: dr Magdalena Frańczuk i dr Iwona Knurowska, ustawie z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 134 poz. 779) można zarzucić sprzeczność z art. 49 i 56 TFUE poprzez naruszenie zasady wolności przepływu usług. Wynika ono z faktu, że licencjonowani w innych krajach UE operatorzy pokerowi online nie mają możliwości ubiegania się w Polsce o licencję i oferowania w zgodzie z prawem swoich usług. 7. Polskie przepisy dotyczące gry w pokera a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Zakaz pokera online stoi także w sprzeczności z regułą proporcjonalności, do której odwoływał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Zenatti C-67/98. W orzeczeniu Trybunał uznał, że jednostronna polityka państwa członkowskiego w zakresie ograniczeń świadczenia usług hazardowych, która nadmiernie skupia się tylko na negatywnych skutkach hazardu, świadczyć może o niezgodności z regułą proporcjonalności. Trybunał stwierdził, że jeśli udział w loteriach, grach losowych i zakładach jest popierany przez państwo członkowskie w celu czerpania korzyści np. w postaci poboru podatków na cele publiczne, to nie może ono powoływać się na konieczność utrzymania porządku publicznego w celu uzasadnienia środków ograniczających inne rodzaje gry. Uznać za zgodne z prawem UE można tylko takie ograniczenia Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 7

8 wydane przez państwo członkowskie w sektorze gier hazardowych, które są uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego i są proporcjonalne do zamierzeń, jakie państwo członkowskie chce osiągnąć. Główny cel działań ograniczających hazard online musi odzwierciedlać nadrzędny interes publiczny. Ograniczenia swobody świadczenia usług nie mogą wykraczać poza to, co konieczne, by osiągnąć zamierzony przez państwo cel, a ponadto muszą być stosowane w sposób niepowodujący dyskryminacji. W wypadku dopuszczenia zakładów wzajemnych online i jednoczesnego zakazu pokera online, dyskryminacja, niewątpliwie, zaistniała. Podobnie w sprawie Placanica (połączone sprawy C-338/04, C-359/04 i C-360/04 Placanica) Trybunał stwierdził, że państwu członkowskiemu przysługuje swoboda decyzji co do wprowadzenia środków ochronnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i innym podobnym procederom. Swoboda ta dotyczy też wyboru sposobu ochrony niepełnoletnich przed negatywnymi skutkami hazardu. W orzeczeniu Trybunał sformułował katalog wymogów, które muszą być spełnione, aby można było uznać, że ograniczenie wprowadzone przez państwo członkowskie jest zgodne z prawem wspólnotowym. Za jeden z podstawowych wymogów uznano zasadę niedyskryminacji. Ponadto ograniczenia muszą być niezbędne i odpowiednie do osiągnięcia zamierzonego celu przy braku mniej restrykcyjnych metod osiągnięcia danego celu. Tymczasem Komisja Europejska, jak i doświadczenia zagraniczne, wskazują, że coraz więcej państw członkowskich wprowadza systemy koncesjonowania, umożliwiając w ten sposób oferowanie usług na rynku przez więcej, niż jeden podmiot gospodarczy, a nieliczne państwa członkowskie wprowadziły zakaz oferowania gier hazardowych w Internecie, w odniesieniu do wszystkich gier lub tylko niektórych rodzajów gier, takich jak poker i gry kasynowe. W tym kontekście należy postawić pytanie, czy kategoryczny zakaz urządzania i uczestniczenie w grze w pokera przez sieć Internet był jedyną możliwą i uzasadnioną metodą. 8. Konkluzje i postulaty W ocenie Wolnego Pokera tylko liberalizacja przepisów daje możliwość wprowadzenia rzeczywistej ochrony graczy przed nieuczciwymi praktykami dostawców gier i działaniem szarej strefy. Sam zakaz prowadzi do przeciwnych skutków stymuluje szarą strefę i zmusza graczy do korzystania z usług nieautoryzowanych operatorów. Ponadto, delegalizacja pozbawia państwo możliwości czerpania korzyści ze zdrowo rozwijającej się konkurencji w zakresie gier hazardowych online oraz możliwości korzystania z najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług oferowanych i świadczonych przez licencjonowane i uznane przez UE podmioty zagraniczne. Z powyższych względów, Wolny Poker zwraca się do Ministerstwa Finansów o podjęcie dialogu z podmiotami reprezentującymi branżą hazardową w celu wypracowania regulacji, które rzeczywiście będą spełniały założone przez ustawodawcę cele, pozostając w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Z wyrazami szacunku Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 8

Stanowisko Stowarzyszenia. 4. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. efektywnej regulacji gry w pokera

Stanowisko Stowarzyszenia. 4. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. efektywnej regulacji gry w pokera Stanowisko Stowarzyszenia 4. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. efektywnej regulacji gry w pokera Stowarzyszenie Wolny Poker Dobre regulacje i rozsądne opodatkowanie Stowarzyszenie Wolny Poker powstało

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 23.10.2012 r. COM(2012) 596 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W stronę kompleksowych europejskich

Bardziej szczegółowo

Autopoprawki do. Ustawy. z dnia [ ] r. o zmianie ustawy o grach hazardowych

Autopoprawki do. Ustawy. z dnia [ ] r. o zmianie ustawy o grach hazardowych Autopoprawki do Ustawy z dnia [ ] r. o zmianie ustawy o grach hazardowych 7) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Działalność w zakresie określonym w ust. 1-3a może być prowadzona wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wolny Poker ul. Saturna 25 05-509 Józefosław NIP: 123-127-43-18 KRS: 0000441566. Józefosław, 4 grudnia 2014 r.

Stowarzyszenie Wolny Poker ul. Saturna 25 05-509 Józefosław NIP: 123-127-43-18 KRS: 0000441566. Józefosław, 4 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie Wolny Poker ul. Saturna 25 05-509 Józefosław NIP: 123-127-43-18 KRS: 0000441566 Józefosław, 4 grudnia 2014 r Szanowni Państwo, W odniesieniu do pochopnych i krzywdzących wypowiedzi wiceministra

Bardziej szczegółowo

Ustawa Hazardowa. Poniżej przedstawimy najważniejsze punkty ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 "widzianej oczami gracza".

Ustawa Hazardowa. Poniżej przedstawimy najważniejsze punkty ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 widzianej oczami gracza. Ustawa Hazardowa Poniżej przedstawimy najważniejsze punkty ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 "widzianej oczami gracza". Możesz również pobrać cały dokument z naszej strony: Ustawa o grach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 118 9725 Poz. 795 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

POKEROWE REGULACJE W EUROPIE

POKEROWE REGULACJE W EUROPIE POKEROWE REGULACJE W EUROPIE Kraj Belgia Status regulacji W toku Podatek nałożony na 11% podatku od dochodu Rake pobierany przez Taki sam, jak na domenie.com Podatek dla graczy Propozycja: albo brak podatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Stefano MALLIA

Sprawozdawca: Stefano MALLIA 28.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 24/85 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi dotyczącej gier hazardowych oferowanych w internecie w obrębie rynku

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 31 października 2012 r. (05.11) (OR. en) 15737/12 MI 683 ECOFIN 908 EF 250 ETS 27 JUR 562 SPORT 63 COMPET 664

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 31 października 2012 r. (05.11) (OR. en) 15737/12 MI 683 ECOFIN 908 EF 250 ETS 27 JUR 562 SPORT 63 COMPET 664 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 października 2012 r. (05.11) (OR. en) 15737/12 MI 683 ECOFIN 908 EF 250 ETS 27 JUR 562 SPORT 63 COMPET 664 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa

Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań Szanowni

Bardziej szczegółowo

Uczciwość gier hazardowych online

Uczciwość gier hazardowych online C 87 E/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.4.2010 Uczciwość gier hazardowych online P6_TA(2009)0097 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku 1. Rodzaje akcji promocyjnych; definicje loterii promocyjnej i konkursu. 2. Omówienie wymogów formalnych

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PODATKOWY ALMANACH POKERZYSTY

PODATKOWY ALMANACH POKERZYSTY PODATKOWY ALMANACH POKERZYSTY Niniejszy dokument został przygotowany przez ekspertów Wolnego Pokera na bazie ich aktualnej wiedzy. Większość zagadnień była konsultowana z prawnikami, aczkolwiek nawet ich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarium zdarzeń 2009-10-03 1) w 2006 r. w Ministerstwie Sportu przyjęto koncepcję realizacji Narodowego Centrum Sportu, polegającą na budowie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Zakłady bukmacherskie online

Zakłady bukmacherskie online Zakłady bukmacherskie online Między prawem a IT Marcin Policha, Sławomir Śmiarowski Historia hazardu Już starożytni grali w kości o szaty Chrystusa Wielka Brytania ojczyzną bukmacherki William Hill 1934

Bardziej szczegółowo

Rynek bukmacherski w Polsce Grudzień 2014 Raport firmy Better Collective, właściciela serwisu bettingexpert.com/pl

Rynek bukmacherski w Polsce Grudzień 2014 Raport firmy Better Collective, właściciela serwisu bettingexpert.com/pl Kopenhaga, 19.01.2015 Rynek bukmacherski w Polsce Grudzień 2014 Raport firmy Better Collective, właściciela serwisu bettingexpert.com/pl O bettingexpert.com Bettingexpert.com to największy na świecie serwis

Bardziej szczegółowo

w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (sprawozdawca) i D. Šváby, sędziowie,

w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (sprawozdawca) i D. Šváby, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2012 r.(*) Rynek wewnętrzny Dyrektywa 98/34/WE Normy i przepisy techniczne Procedura udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych Automaty

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne dotyczące pokera

Regulacje prawne dotyczące pokera Regulacje prawne dotyczące pokera Kraj Belgia Argentyna Status prawny Nieuregulowany (patrz komentarz) Podatek nałożony przez państwo na operatorów 11% podatku od gier Prowizja pobierana przez operatorów

Bardziej szczegółowo

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa Warszawa, czerwca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SEKRETARZ STANU Wiesław Janczyk PS3.054.3.2016 Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej na terytorium UE w zakresie usług. Case Study

Swoboda działalności gospodarczej na terytorium UE w zakresie usług. Case Study Case Study Swoboda działalności gospodarczej na terytorium w zakresie usług Wardyński & Partners Michał Bernat Prawa indywidualnych przedsiębiorców po wejściu w życie Dyrektywy Usługowej Warszawa, 27 maja

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku internetowych gier losowych w Polsce omówienie raportu Roland Berger

Ocena rynku internetowych gier losowych w Polsce omówienie raportu Roland Berger Wersja robocza 1 Ocena rynku internetowych gier losowych w Polsce omówienie raportu Roland Berger Debata Warszawa, 13 lutego 2014 Roland Berger Strategy Consultants jest prawdziwie globalną firmą Doradzamy

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 17 października 2014 r. Nazwa projektu U stawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Data sporządzenia 17 października 2014 r. Nazwa projektu U stawa o zmianie ustawy o grach hazardowych Nazwa projektu U stawa o zmianie ustawy o grach hazardowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Polska instytucja finansowa korzysta z usług SWIFT, uiszczając na rzecz

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Organizator: Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin NIP: 852-000-64-44 REGON: 810404880 Dane sądu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników. Firm Bukmacherskich. Raport: Wpływ ustawy hazardowej z 2009 roku na branŝę bukmacherską

Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników. Firm Bukmacherskich. Raport: Wpływ ustawy hazardowej z 2009 roku na branŝę bukmacherską Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich Raport: Wpływ ustawy hazardowej z 2009 roku na branŝę bukmacherską Warszawa, 20 grudnia 2010 r. I. Charakterystyka rynku bukmacherskiego w Polsce...3

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie,

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Dyrektywa 2006/112/WE Podatek VAT Stawka obniżona Artykuły przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Gry losowe i zakłady wzajemne w Polsce i Unii Europejskiej

Gry losowe i zakłady wzajemne w Polsce i Unii Europejskiej KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Gry losowe i zakłady wzajemne w Polsce i Unii Europejskiej OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-576 LISTOPAD 2009 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność Służby Celnej w zwalczaniu przestępczości

Skuteczność Służby Celnej w zwalczaniu przestępczości Nielegalne organizowanie zakładów wzajemnych Skuteczność Służby Celnej w zwalczaniu przestępczości WITOLD GRYGOROWICZ Funkcjonujące instytucje prawne nie zapobiegają organizowaniu zakładów wzajemnych za

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 24.7.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

przez kolejne 20 lat, stając się dla rumuńskiej arystokracji najpopularniejszym miejscem spędzania wolnego czasu. Początek nowej ery Po przewrocie w

przez kolejne 20 lat, stając się dla rumuńskiej arystokracji najpopularniejszym miejscem spędzania wolnego czasu. Początek nowej ery Po przewrocie w Rumunia Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak długą i ciekawą historię ma hazard w Rumunii. Na przełomie wieków IX i XX na obszarze obecnej Rumunii funkcjonowało pięć kasyn. Wszystkie urządzone były

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23.7.2007 KOM(2007) 439 wersja ostateczna 2007/0152 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY rozszerzające przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. *

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. * CONIJN WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. * W sprawie C-346/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Petycji 29.4.2016 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1517/2012, którą złożył(a) G.S. (Włochy), w sprawie wyłączenia włoskich państwowych koncesji morskich

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 8.10.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0153/2010, którą złożył Joachim Kelke (Niemcy) w sprawie problemu z wprowadzaniem do obrotu w Niemczech na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. sporządzony na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. sporządzony na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 229 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY sporządzony na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE PL PL KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Białoruś nie było podstaw prawnych dla jego funkcjonowania Ustawodawca czuwa

Białoruś nie było podstaw prawnych dla jego funkcjonowania Ustawodawca czuwa Białoruś Pierwsze automaty do gry pojawiły się w Białoruskiej Republice Radzieckiej w końcu lat 80. minionego stulecia. Najpierw na stołecznym lotnisku i w niektórych hotelach Mińska. Atmosfera polityczna

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015 r. Poz. 1201 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r.

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r. Warszawska Kancelaria Prawnicza Krzysztof Kluj radca prawny ul. Świętokrzyska 18, lokal 426, 00-052 Warszawa telefony: 22 828 22 38 lub 606 836 617 fax 22 829 93 29 e-mail: radcaprawny@krzysztofkluj.eu

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały ZG PZM nr 115 /2008 z dnia 29.03.2008 r. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej Kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Podstawowe założenia partnerstwa publiczno- prywatnego w świetle polskiego prawa Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Zakład

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-38/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Piotr Sieradzki Bogdan Piotr Kozioł protokolant

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA POLSKA. L.dz.002/2016. Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KREATYWNA POLSKA. L.dz.002/2016. Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego L.dz.002/2016 Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Ferrari" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Ferrari POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Ferrari" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Cel szkolenia Szkolenie to w przejrzysty sposób pokazuje jak szeroko rozumiana działalność reklamowa jest regulowana przez przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego W odpowiedzi na pojawiające się propozycje, zgłaszane w toku prac koncepcyjnych nad projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 2-2 - J_ - 20 I.7202.6.2M4.AWO Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa i PUBsCt-it'

Bardziej szczegółowo

Dokument nr 2. Wnioskodawca: imię i nazwisko, adres;

Dokument nr 2. Wnioskodawca: imię i nazwisko, adres; Dokument nr 2 Wzór dokumentu w sprawie ochrony danych osobowych przekraczających granicę Miejscowość, data Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Wnioskodawca: imię

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze

Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze Izba Celna w Rzepinie Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze Drezdenko, dnia 25 marca 2015 r. ul. Dworcowa 5 69-110 Rzepin tel.: +48 95 750 93 00 www.icrzepin.asi.pl

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 listopada 1998 r. III RN 78/98

Wyrok z dnia 4 listopada 1998 r. III RN 78/98 Wyrok z dnia 4 listopada 1998 r. III RN 78/98 Organy podatkowe są uprawnione do oceny, czy dochody spółki z udziałem zagranicznym zostały uzyskane w ramach określonej w zezwoleniu działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Platformy Cdp.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Regulamin Platformy Cdp.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Regulamin Platformy Cdp.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy cdp.pl [dalej Serwis bądź Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe (CON/2011/57) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ochrony konsumentów, zwłaszcza nieletnich, w zakresie używania gier

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Definicje

Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 18/2014 Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 30.06.2014 r. Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Litewskie prawo sprzyja inwestorom

Litewskie prawo sprzyja inwestorom Litewskie prawo sprzyja inwestorom Ustrój sowiecki był przeciwny hazardowi. Pierwsze jaskółki hazardowego biznesu pojawiły się (nielegalnie!) na Litwie w roku 1990, gdy nie było co prawda przepisów, ale

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 10 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 140 3(5)/14 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą JESIENNY MANICURE z NeoNail i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Mając na względzie trudności związane z dostosowywaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, zaniepokojony stanowiskiem Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2008/2215(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie uczciwości gier hazardowych online (2008/2215(INI)) Komisja Rynku

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie, POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 grudnia 2014 r.(*) Dyrektywa 92/83/EWG Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych Artykuł 27 ust. 1 lit. f) Zwolnienie od

Bardziej szczegółowo

Urządzanie gier hazardowych przez sieć internet. Informacje ogólne.

Urządzanie gier hazardowych przez sieć internet. Informacje ogólne. Urządzanie gier hazardowych przez sieć internet. Informacje ogólne. Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn.zm.), w

Bardziej szczegółowo