Odpowiedź w ramach konsultacji społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź w ramach konsultacji społecznych"

Transkrypt

1 Józefosław, 8 listopada 2012 r. Marcin Horecki Prezes Stowarzyszenia w rejestracji Wolny Poker Ul. Saturna Józefosław Departament Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Odpowiedź w ramach konsultacji społecznych W odpowiedzi na pismo Wiceministra Finansów i Szefa Służby Celnej, Jacka Kapicy, z dnia 31 października 2012 r. (sygnatura AG8/0310/8/JZJ/2012), przekazuję opinię stowarzyszenia w rejestracji Wolny Poker do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online COM(2012) 596. Zwracam się z prośbą o uwzględnienie przedstawionych przez nas postulatów w zakresie regulacji rynku w opinii, jaką Ministerstwo Finansów przedstawi Komisji Europejskiej. Eksperci Wolnego Pokera pozostają także do dyspozycji Ministerstwa w celu omówienia jakichkolwiek przedstawionych w poniższym piśmie zastrzeżeń i propozycji oraz wypracowania przyszłych ram dla sektora gier w Polsce. Z wyrazami szacunku Marcin Horecki Zał. 1 Opinia Stowarzyszenia z rejestracji Wolny Poker do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online COM(2012) 596 Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 1

2 Wolny Poker z zadowoleniem przyjął decyzję Komisji Europejskiej o rozpoczęciu konsultacji z państwami członkowskimi na temat regulacji sektora hazardowego. Jako jedyna inicjatywa w środowisku pokerowym popierana przez tysiące osób, chcemy zwrócić uwagę Ministerstwa Finansów oraz Komisji Europejskiej na sytuację pokerzystów w Polsce, zarówno tych grających regularnie, jak i entuzjastów pokera, traktujących grę jako jedną z form rozrywki. 1. Sytuacja pokera w Polsce Według szacunków Wolnego Pokera społeczność pokerowa w Polsce liczy blisko 800 tysięcy osób, które zetknęły się z odmianą Texas Hold em. Od 1 stycznia 2010 roku, kiedy weszła w życie nowa Ustawa o Grach Hazardowych (Dz.U nr 201 poz. 1540), pokerzyści w Polsce mogą uczestniczyć jedynie w turniejach pokera organizowanych w kasynach. Gry stolikowe oraz poker online zostały literalnie zakazane przez ustawodawcę. Jak wskazują jednak dane spółki Casinos Poland, także turnieje w kasynach cieszą się znacząco mniejszą popularnością ze względu na strukturę opodatkowania (25 proc. od wygranej plus 10 proc. wpisowego jako prowizja dla kasyna jako organizatora gry) oraz wymogi formalne, dotyczące organizacji turnieju. Także na same kasyna nałożone zostały dodatkowe obciążenia, np. obowiązek przechowywania zapisu audiowizualnego z kasyna przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym zapisu dokonano, co dodatkowo utrudnia i podnosi koszty działalności kasyn. W rezultacie, od 2009 r. w Polsce nie odbywają się światowej klasy turnieje, takie jak Unibet Open czy Europen Poker Tour, a obroty kasyn spadają o ok. 15 proc. rocznie. Organizowane okazjonalnie towarzyskie turnieje w restauracjach czy zamkniętych klubach, które na mocy są nielegalne, na mocy ustawy są ścigane przez Służbę Celną, policję i Centralne Biuro Śledcze. O tym, czy jest to na pewno działanie adekwatne i uzasadnione, świadczyć może sprawa przeciwko uczestnikom i organizatorom nielegalnego turnieju pokerowego, jaki odbywał się w październiku 2011 r. w Gostyniu. Sąd Rejonowy w Gostyniu, wyrokiem z 31 lipca 2012 r., umorzył postępowanie przeciwko oskarzonym. Rozpatrzywszy dostarczoną przez Służbę Celną dokumentację, sąd nie dopatrzył się wystarczających przesłanek do dalszego prowadzenia postępowania i wydał decyzję o jego umorzeniu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Przesłankami do takiego rozstrzygnięcia była w ocenie sądu znikoma szkodliwość społeczna czynu, o której przesądzał fakt, że nagrodą rzeczową w turnieju była książka o pokerze oraz kolacja dla dwóch osób w gostyńskim lokalu Pyra. W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził, że wartość nagrody rzeczowej była znikoma, wręcz upominkowa, a gra organizowana była w celach towarzyskich, a nie hazardowych. Dodał również, że rozmiar wyrządzonej finansom publicznym szkody był znikomy. Wyrok ten postawił pod znakiem zapytania zapisany w ustawie zakaz organizowania poza kasynami turniejów w pokera o nawet symboliczną nagrodę. Wolny Poker postuluje normalizację gry na żywo i dopuszczenie organizacji turniejów pokerowych poza kasynami na podstawie precyzyjnych przepisów, przy nadzorze państwa i rozsądnej skali podatków. Przykład z Gostynia pokazuje także, że w polskim społeczeństwie istnieje przyzwolenie na towarzyską grę w pokera poza kasynami, jeśli toczy się ona o symboliczne wygrane. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 2

3 2. Konieczność wprowadzenia nowej definicji i kategoryzacji gry w pokera W ocenie środowiska pokerowego wprowadzona Ustawą o Grach Hazardowych regulacja pokera, zarówno w wersji offline, jak i online, nie oddaje stanu faktycznego i modelu gry, niesprawiedliwie klasyfikując pokera jako twardy hazard, do którego zaliczane są również automaty o niskich wygranych, a także gry kasynowe, takie jak ruletka czy bakarat. Tymczasem modelowo poker jest bardziej zbliżony do gry na giełdzie i rynku forex. Nie istnieje w polskich aktach normatywnych definicja ustawowa ani tzw. miękkiego hazardu ani tzw. twardego hazardu, mimo że do tej drugiej grupy zaliczono m.in. gry w pokera online. Podział na hazard twardy i miękki jest umowny i płynny, niepoparty żadnymi obiektywnymi badaniami nt. wpływu poszczególnych gier na społeczeństwo, skali uzależnień czy znaczenia elementu losowego w grze. Środowisko pokerowe reprezentowane przez Wolnego Pokera nie zgadza się na klasyfikowanie pokera jako twardego hazardu. Proponujemy redefinicję pokera i stworzenie kategorii odzwierciedlającej prawdziwy model gry strategicznej gry umiejętności z elementem losowym (rozdaniem kart), który jednak w żadnej mierze nie determinuje charakteru gry. Uważamy, że poker powinien być uregulowany w ramach ustawy hazardowej i zdefiniowany jako gra między graczami, w której organizator nie jest stroną w grze, a jego przychód związany jest wyłącznie z udostępnieniem infrastruktury do gry. Gra toczy się między graczami, a nie z kasynem. Tylko od decyzji podejmowanych przez graczy przy stoliku pokerowym na żywo lub online zależy wynik rozgrywki. Postulujemy rozdzielenie pokera w rozumieniu kasynowym (gracz gra w gry kasynowe i pokeropochodne z kasynem) od pokera właściwego o modelu gracz versus gracz. Takie rozwiązanie oddawałoby charakter pokera jako gry umiejętności z elementem pieniądza i mniejszościowym udziałem czynnika losowego - rozrywki lub profesji praktykowanej legalnie na całym świecie. Wprowadzenie tak zweryfikowanej definicji pokera skutkowałoby także rewizją podziału na tzw. twardy i miękki hazard, o co apelujemy. W swoim komunikacie Komisja Europejska zwraca uwagę, że krajowe organy regulacyjne muszą posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę fachową, aby być w stanie rozwiązywać problemy regulacyjne na szybko rozwijającym się rynku opartym na nowoczesnych technologiach. Powołując się na to stwierdzenie, zwracamy się z postulatem rozpoczęcia dialogu z przedstawicielami środowiska pokerowego, aby regulacje prawne rzeczywiście odzwierciedlały stan faktyczny na transgranicznym rynku gier, a nie opierały się na utartych stereotypach. Najpopularniejsza obecnie odmiana pokera Texas Hold em - to gra skonstruowana w ten sposób, że w długiej perspektywie zwyciężają w niej gracze o wyższych umiejętnościach, a wraz ze wzrostem liczby rozdań element szczęścia jest marginalizowany. Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe turnieje pokera nie przypominają w niczym sytuacji uwiecznionych w Wielkim Szu, a sami pokerzyści i entuzjaści pokera nie są marginesem społeczeństwa, lecz dynamiczną grupą głównie młodych ludzi, dla których poker jest jedną z form rozrywki, powszechnie dostępną i akceptowaną na świecie. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 3

4 3. Delegalizacja pokera a umacnianie w Polsce szarej strefy Skrajnie niekorzystne uregulowanie turniejów w kasynach wraz z zakazem gier stolikowych i pokera online sprawiło, że w Polsce poker został de facto zdelegalizowany. Sytuacja ta sprzyja umacnianiu się w kraju pokerowej szarej strefy, co jest sprzeczne z dążeniem Komisji Europejskiej, wyrażonym w przedstawionym do konsultacji komunikacie: ( ) Komisja dostrzega znaczne korzyści płynące z rozszerzenia możliwości legalnego uprawiania hazardu, które skutecznie odwiodłyby konsumentów od korzystania z innych usług hazardowych. Wolny Poker opowiada się za uregulowaniem rynku pokerowego w Polsce, polegającym na: a) Dopuszczeniu i licencjonowaniu operatorów online oraz opodatkowaniu ich działalności poprzez koszty uzyskania licencji i określony procent od przychodu brutto operatora z tytułu pobieranych od graczy prowizji. b) Normalizacji gier na żywo w postaci turniejów pokera i gier stolikowych, w których żetony są ekwiwalentem gotówki. Gry te powinny zostać dopuszczone zarówno w kasynach, jak i klubach pokerowych (przy ograniczonych stawkach), a skala i model obliczania podatku powinien zostać zrewidowany (opierając się na wzorcach zagranicznych, optymalny z perspektywy wpływów do budżetu, jak utrzymania atrakcyjności gry jest podatek w wysokości ok. 40 proc. od przychodów kasyna czy klubu). c) Wprowadzeniu kart gracza, na których rejestrowane byłyby wszystkie obroty gracza i na ich podstawie wydawane zaświadczenia o wygranych. d) Umożliwieniu rozgrywek w pokera sportowego, rozumianego jako turnieje bez wpisowego z nagrodami rzeczowymi. Organizator gry odprowadzałby w takim wypadku podatek od wygranych zgodnie z ustaloną stawką. Jak pokazują doświadczenia rynków, które w ostatnich latach zalegalizowały pokera, zarówno offline, jak i online, w tym m.in. Francji, Hiszpanii, Danii czy Włoch, to legalizacja, objęcie nadzorem państwa i systemem licencyjnym tworzy rzeczywiście warunki, w których gracze mogą bezpiecznie i w ramach wytyczonych prawem granic korzystać z sektora gier. 4. Regulacje niwelujące szarą strefę i zapewniające ochronę społeczeństwa Jak słusznie zauważa Komisja Europejska, (..) ważne jest, aby podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie, były w stanie oferować dostatecznie atrakcyjne produkty, ponieważ w przypadku braku wiarygodnych i trwałych alternatyw konsumenci będą w dalszym ciągu korzystać z nieuregulowanej oferty internetowych gier hazardowych, co może się potencjalnie wiązać ze szkodliwymi skutkami. W Polsce sytuacja ta wystąpiła w przypadku zakładów wzajemnych online. Mimo że Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 134 poz. 779) dopuściła zakłady wzajemne w sieci (nowe brzmienie art. 14 ust. 3: przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest stosownie do udzielonego zezwolenia wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 4

5 wzajemnych lub przez sieć Internet), żaden z zagranicznych bukmacherów nie wystąpił o licencję na ich organizowanie. Wynika to z reżimu podatkowego, jakim zostały objęte zakłady wzajemne w sieci (12-procentowy podatek od sumy wpłaconych stawek), który czyni grę nieopłacalną. W ten sposób, mimo dopuszczenia w ustawie organizowania zakładów wzajemnych w Internecie, o zezwolenia wystąpiły tylko nieliczne podmioty prowadzące naziemne zakłady wzajemne, dla których Internet będzie w tym wypadku tylko dodatkowym kanałem sprzedaży. Wszystkie międzynarodowe firmy bukmacherskie, z których część jest notowana na zagranicznych giełdach, pozostały w szarej strefie. Komisja podkreśla także, że kluczowym elementem skutecznego powstrzymywania konsumentów przed korzystaniem ze stron nieobjętych żadnymi regulacjami jest również rozwój atrakcyjnej oferty gier hazardowych online. Z tego względu działanie na poziomie UE powinno służyć odpowiedniej ochronie wszystkich obywateli w Europie w zrównoważonym, regulowanym otoczeniu prawnym oraz ( ) należy osiągnąć odpowiednią równowagę, w ramach której środki ochrony konsumentów nie powinny skłaniać graczy do szukania atrakcyjniejszych ofert na stronach nieobjętych żadnymi regulacjami. Powołując się ponownie na doświadczenia zagraniczne, wskazać trzeba, że wszyscy licencjonowani na terenie Unii Europejskiej operatorzy, zarówno zakładów wzajemnych, jak i pokera online, stosują zaawansowane metody, zaprojektowane, by nie dopuścić osób niepełnoletnich do gry, a także zapobiegać uzależnieniom i uniemożliwić oszustwa w grze. Ścisły nadzór przebiegu rozgrywek, ewidencjonowanie graczy, wymóg przesłania skanu dowodu osobistego bądź innego dokumentu poświadczającego pełnoletniość do uzyskania rejestracji i konta w serwisie, weryfikacja wieku graczy poprzez systemy płatności, możliwość odgórnego wprowadzenia limitów kwot przegrywanych w ustalonym okresie czy metody samoograniczania graczy, a także zaawansowane techniki ochrony środków finansowych graczy to tylko niektóre z narzędzi, które potwierdziły już swoją skuteczność. Są one standardem wśród operatorów działających legalnie w innych krajach Unii Europejskiej. Najskuteczniejsze rezultaty osiągane są w wypadkach, gdy metody te skorelowane są z polityką państwa dotyczącą odpowiedzialnego grania, ale przewidującą też licencjonowanie i nadzór nad legalnymi operatorami. Bez dopuszczenia podmiotów oferujących gry hazardowe online do polskiego rynku, wyegzekwowanie zaleceń KE w zakresie niwelowania szarej strefy nie będzie możliwe. Jak zauważa Komisja Europejska, szereg państw członkowskich ma doświadczenie w zakresie ochrony konsumentów w środowisku online. Branża gier hazardowych również wypracowała cenną techniczną wiedzę fachową i strategie oparte na samoregulacji na rzecz odpowiedzialnego uprawiania hazardu. Działania wymagają wysiłku wszystkich zainteresowanych stron. Inicjatywa Wolny Poker podziela ten pogląd. W niemal trzy lata po wprowadzeniu ustawy śmiało można ocenić, że jednostronne ograniczenie w postaci delegalizacji pokera online i zniechęcenia graczy do gry w kasynowych turniejach wraz z zakazem reklamy i promocji nie spełniło swojej roli. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 5

6 5. Reklama sektora gier Kontrskuteczna jest także regulacja dotycząca reklamy gier. Odbywa się to w kilku wymiarach, m.in. finansowym - jak oszacowały czołowe kluby piłkarskie, polski sport traci ok. 100 mln zł rocznie na zakazie sponsoringu i reklamy firm bukmacherskich. Poważne wątpliwości prawne budzi także fakt, że art. 29 ustawy, wprowadzający zakaz reklamy, promocji i sponsoringu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, nie został notyfikowany w Komisji Europejskiej, mimo że może on zawierać tzw. przepisy techniczne. Będzie to przedmiotem osobnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (nr sprawy C-31/12), do którego z pytaniem prejudycjalnym w tej sprawie zwrócił się Sąd Rejonowy w Zakopanem. W swoim komunikacie Komisja Europejska wzywa do wprowadzenia odpowiedzialnej reklamy, która by poinformowała i uczuliła obywateli na ograniczenia i zagrożenia związane z uprawianiem hazardu. W Polsce, poza powszechną reklamą gier Totalizatora Sportowego, żadna inna forma komunikacji o ofercie, zabezpieczeniach i regulaminie gier wydaje się niemożliwa. Niechlubnym przykładem na tym polu jest zarzut, jaki wobec telewizji Canal+ wysunął Warszawski Urząd Celny, oskarżając nadawcę o nielegalną reklamę hazardu, gdyż na billboardach reklamujących rozgrywki Ligi Mistrzów znalazł się wizerunek Cristiano Ronaldo w koszulce Realu Madryt z logotypem jednego z bukmacherów, który jest sponsorem klubu. Tymczasem, zgodnie z wykładnią Urzędu Celnego, ten sam piłkarz pokazywany w koszulce z tym samym logotypem podczas transmisji meczów już ustawy nie narusza. Wykluczenie podobnych przypadków, wprowadzenie jednolitej i sprawiedliwej regulacji dotyczącej reklamy różnych podmiotów z sektora gier, bez faworyzowania państwowego monopolisty, który jako jedyny uzyskał przywilej powszechnego reklamowania swoich produktów, pozwoli odpowiedzieć na postulat Komisji Europejskiej. Wolny Poker wyraża w tym zakresie poparcie dla działań Komisji, prowadzących do implementacji odpowiedzialnej polityki reklamowej sektora hazardowego. Zwracamy przy tym uwagę, że podmioty oferujące gry hazardowe w Internecie zobowiązane są (np. jeżeli należą do EGBA) do kierowania reklam gier tylko do osób pełnoletnich czy umieszczania na swoich stronach wyraźnych oznaczeń zakazujących dostępu niepełnoletnim. Dodatkowo w krajach UE prowadzi się stale badania monitorujące możliwy dostęp nieletnich do hazadu online, w czym uczestniczą również żywotnie tym zainteresowani operatorzy gier przez sieć Internet. Opierając się na powyższych argumentach, ale rozumiejąc też szczególny charakter oferty, jaką jest hazard, wnosimy o rozważenie liberalizacji przepisów dotyczących reklamy, promocji i sponsoringu przez legalnie operujące podmioty z sektora gier. Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 6

7 6. Zgodność regulacji pokera w Polsce z prawem Unii Europejskiej Wielokrotnie w swoim komunikacie Komisja Europejska zwraca uwagę na to, że ( ) krajowe systemy regulacyjne muszą być zgodne z prawem UE. Zapisy w Ustawie o Grach Hazardowych dotyczące pokera budzą szereg wątpliwości w tej materii. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że świadczenie i korzystanie z transgranicznych usług hazardowych (a więc świadczonych przez różnorodnych operatorów online zarejestrowanych na terenie UE) jest działalnością gospodarczą, która wchodzi w zakres podstawowych swobód zapisanych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W komunikacie KE stwierdzono: w szczególności w art. 56 TFUE zakazuje się ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług na rzecz odbiorców w innych państwach członkowskich. Krajowe przepisy zakazujące świadczenia usług hazardowych, na których świadczenie udzielono zezwolenia w innym państwie członkowskim, zostały uznane za ograniczające swobodę rezydentów danego państwa w zakresie korzystania, za pośrednictwem Internetu, z usług oferowanych w innych państwach członkowskich. Ograniczają one również swobodę podmiotów gospodarczych mających siedzibę w innych państwach członkowskich w zakresie świadczenia usług hazardowych. W tym kontekście postawić należy pytanie o zasadność i zgodność z prawem UE faktycznej delegalizacji pokera w Polsce poprzez zakaz gier online i gier stolikowych oraz takie uregulowanie turniejów pokerowych, by uczynić je nieatrakcyjnymi dla graczy oraz kasyn, a w efekcie ograniczyć ich organizowanie w Polsce. Jak wskazują w przygotowanej na zlecenie Wolnego Pokera ekspertyzie radcy prawni: dr Magdalena Frańczuk i dr Iwona Knurowska, ustawie z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 134 poz. 779) można zarzucić sprzeczność z art. 49 i 56 TFUE poprzez naruszenie zasady wolności przepływu usług. Wynika ono z faktu, że licencjonowani w innych krajach UE operatorzy pokerowi online nie mają możliwości ubiegania się w Polsce o licencję i oferowania w zgodzie z prawem swoich usług. 7. Polskie przepisy dotyczące gry w pokera a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Zakaz pokera online stoi także w sprzeczności z regułą proporcjonalności, do której odwoływał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Zenatti C-67/98. W orzeczeniu Trybunał uznał, że jednostronna polityka państwa członkowskiego w zakresie ograniczeń świadczenia usług hazardowych, która nadmiernie skupia się tylko na negatywnych skutkach hazardu, świadczyć może o niezgodności z regułą proporcjonalności. Trybunał stwierdził, że jeśli udział w loteriach, grach losowych i zakładach jest popierany przez państwo członkowskie w celu czerpania korzyści np. w postaci poboru podatków na cele publiczne, to nie może ono powoływać się na konieczność utrzymania porządku publicznego w celu uzasadnienia środków ograniczających inne rodzaje gry. Uznać za zgodne z prawem UE można tylko takie ograniczenia Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 7

8 wydane przez państwo członkowskie w sektorze gier hazardowych, które są uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego i są proporcjonalne do zamierzeń, jakie państwo członkowskie chce osiągnąć. Główny cel działań ograniczających hazard online musi odzwierciedlać nadrzędny interes publiczny. Ograniczenia swobody świadczenia usług nie mogą wykraczać poza to, co konieczne, by osiągnąć zamierzony przez państwo cel, a ponadto muszą być stosowane w sposób niepowodujący dyskryminacji. W wypadku dopuszczenia zakładów wzajemnych online i jednoczesnego zakazu pokera online, dyskryminacja, niewątpliwie, zaistniała. Podobnie w sprawie Placanica (połączone sprawy C-338/04, C-359/04 i C-360/04 Placanica) Trybunał stwierdził, że państwu członkowskiemu przysługuje swoboda decyzji co do wprowadzenia środków ochronnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i innym podobnym procederom. Swoboda ta dotyczy też wyboru sposobu ochrony niepełnoletnich przed negatywnymi skutkami hazardu. W orzeczeniu Trybunał sformułował katalog wymogów, które muszą być spełnione, aby można było uznać, że ograniczenie wprowadzone przez państwo członkowskie jest zgodne z prawem wspólnotowym. Za jeden z podstawowych wymogów uznano zasadę niedyskryminacji. Ponadto ograniczenia muszą być niezbędne i odpowiednie do osiągnięcia zamierzonego celu przy braku mniej restrykcyjnych metod osiągnięcia danego celu. Tymczasem Komisja Europejska, jak i doświadczenia zagraniczne, wskazują, że coraz więcej państw członkowskich wprowadza systemy koncesjonowania, umożliwiając w ten sposób oferowanie usług na rynku przez więcej, niż jeden podmiot gospodarczy, a nieliczne państwa członkowskie wprowadziły zakaz oferowania gier hazardowych w Internecie, w odniesieniu do wszystkich gier lub tylko niektórych rodzajów gier, takich jak poker i gry kasynowe. W tym kontekście należy postawić pytanie, czy kategoryczny zakaz urządzania i uczestniczenie w grze w pokera przez sieć Internet był jedyną możliwą i uzasadnioną metodą. 8. Konkluzje i postulaty W ocenie Wolnego Pokera tylko liberalizacja przepisów daje możliwość wprowadzenia rzeczywistej ochrony graczy przed nieuczciwymi praktykami dostawców gier i działaniem szarej strefy. Sam zakaz prowadzi do przeciwnych skutków stymuluje szarą strefę i zmusza graczy do korzystania z usług nieautoryzowanych operatorów. Ponadto, delegalizacja pozbawia państwo możliwości czerpania korzyści ze zdrowo rozwijającej się konkurencji w zakresie gier hazardowych online oraz możliwości korzystania z najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług oferowanych i świadczonych przez licencjonowane i uznane przez UE podmioty zagraniczne. Z powyższych względów, Wolny Poker zwraca się do Ministerstwa Finansów o podjęcie dialogu z podmiotami reprezentującymi branżą hazardową w celu wypracowania regulacji, które rzeczywiście będą spełniały założone przez ustawodawcę cele, pozostając w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Z wyrazami szacunku Stowarzyszenie w rejestracji Wolny Poker, Strona 8

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com mgr Magda Pieńkowska Redaktor naczelny dr Robert Dziembowski Redaktor merytoryczny dr Jarosław Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Krystyna Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Tomasz Majer - Redaktor

Bardziej szczegółowo

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Opracowanie przygotowane przez radcę prawnego Agnieszkę Modras, adwokata Cezarego Cieńkowskiego oraz aplikanta adwokackiego

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy i internet

Handel międzynarodowy i internet C 67 E/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Handel międzynarodowy i internet P6_TA(2009)0049 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym Izba Wydawców Prasy Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym 1. Prawa autorskie Potrzebne są silne przepisy dotyczące praw autorskich, gdyż tworzą one podstawowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 55/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2014 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo