Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni"

Transkrypt

1 Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I

2 II

3 W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie polskich fi rm z metodami zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą zwiększyć wydajność pracy poprzez dobór kadr, szkolenia ich, ale też kreatywne kształtowanie przyszłości pracowników poprzez ich samoocenę Rozmowa z Witoldem Onaczyszyn, prezesem firmy Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. 2 Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności 4 Priorytet dla rozwoju Elektroniczna administracja to proces wieloletni. Ogromna w tym rola przedstawicieli samorządów, aby udostępniona platforma była użyteczna i powszechnie wykorzystywana przez obywateli Relacja z czatu z udziałem Witolda Drożdża, wiceszefa MSWiA, odpowiedzialnego za informatyzację oraz dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA Dariusza Dagiela 17 Przyszłość w sieci 22 Czysty pożytek Głównym rezultatem projektu Platforma e-dialog realizowanego w ramach Programu EQUAL jest internetowy system informatyczny, służący zwiększaniu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. 9 E-DIALOG: Platforma skutecznego zarządzania Szanowni Czytelnicy, Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie GMINY. Ma ono dla zespołu redakcyjnego, dla Fundacji Promocji Gmin Polskich i współpracujących z nami Partnerów, charakter szczególny. Staramy się w nim bowiem zaprezentować najważniejsze doświadczenia i wyniki naszego uczestnictwa w realizacji projektów współfi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Piszemy przede wszystkim o kończącym się projekcie Platforma e-dialog, realizowanym w ramach Tematu F Programu EQUAL Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii. Dla wszystkich uczestników i tych, którzy zdążyli już poznać założenia i wyniki projektu jest oczywiste, że jest to atrakcyjny i efektywny program, sprzyjający rozwojowi małych i średnich fi rm stanowiących fundament przedsiębiorczości, rynku i gospodarki rynkowej, także w Polsce coraz skuteczniej dorównującej rozwiniętym krajom Unii Europejskiej. Kompetentnym przybliżeniem możliwości jakie stwarza Platforma e-dialog dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji samorządu terytorialnego i gospodarczego związanych z rynkiem pracy jest publikowana na naszych łamach rozmowa z Witoldem ONACZYSZYN Prezesem firmy Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A., która była inicjatorem i głównym autorem projektu oraz jego skutecznym administratorem. Mamy wszelkie powody by podkreślić, że przygotowany w ramach projektu internetowy system informatyczny, wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa w doborze i zarządzaniu personelem, wart jest uwagi i upowszechnienia. Jako jeden z partnerów tego projektu będziemy często wracać do doświadczeń i kontaktów nawiązanych w trakcie jego realizacji, a przede wszystkim promować przygotowany system. Przystępujemy również do prezentacji dorobku i doświadczeń innego projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Bardziej szczegółowe i najważniejsze wyniki i informacje, użyteczne dla środowiska samorządowego, przedstawiamy w multimedialnym Vademecum po spółdzielczości socjalnej osób niepełnosprawnych, które nieodpłatnie przekazujemy ogniwom samorządu terytorialnego, organom administracji terenowej oraz zainteresowanym instytucjom i organizacjom. Zapraszamy do lektury Adolf Reut czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut, ul. Jaworzyńska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , Sekretariat Agnieszka Trejman, Redaktor naczelny - Mikołaj Niedek, Redaktor odpowiedzialny Wojciech Koczanowicz Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta, Klaudia Sanetra-Reut, Urszula Ciołeszyńska, Krzysztof Malinowski (Centrum Informacji Europejskiej) DZIAŁ MARKETINGU l REKLAMY: Przemysław Rogucki (Dyrektor), tel. kom , tel w. 20 Anna Makowska (Asystent), Współpraca Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej i eksperci ISSN

4 Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Firma Nowoczesne Technologie Informatyczne ma za sobą ponad 15 lat doświadczeń w coraz bardziej rozwijającej się w naszym kraju branży informatyczno elektronicznej i na tym trudnym rynku radzi sobie nad wyraz dobrze, co potwierdzają nagrody i wyróżnienia. To prawda. Już prawie od szesnastu lat NTI jest uznanym na rynku integratorem systemów informatycznych. Na początku swojej działalności zajmowała się projektowaniem systemów informatycznych ukierunkowanych na rynek mundurowy i działała pod nazwą PolSPARK. To okres, którego nikt z aktualnych pracowników Firmy łącznie ze mną nie pamięta. Pracowałem wtedy na Śląsku. Nasza firma podlegała od tamtego czasu różnym przekształceniom, fuzjom itp. wynikającym ze zmian na rynku, zachowując przez cały czas profi l swojej działalności. Pod nazwą Nowoczesne Technologie Informatyczne działamy od 2002 r. rozszerzając systematycznie swój udział w rynku informatycznym i zwiększając liczbę klientów. Bogate doświadczenie kadry NTI, zdobyte m.in. w realizowaniu projektów dla instytucji wojskowych i policyjnych, umożliwia obecnie zastosowanie technologii informatycznych, niedostępnych wcześniej dla instytucji cywilnych. W minionym roku zdobyliśmy już po raz drugi Medal Europejski w kategorii usług w XII edycji ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez BCC wraz z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach tego konkursu wyróżniane są wyroby i usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika fi rmy oferującej usługę, zdobyte nagrody oraz certyfi katy. W 2007 r. nagrodzono usługę pod nazwą radio-wideo-monitoring miast. W roku poprzednim nagrodzoną usługą był system BMS (zarządzania w budynkach Building Management System BMS) w zespołach obiektów publicznych. Od listopada 2005 roku fi rma Nowoczesne Technologie Informatyczne należy do elitarnego klubu przedsiębiorców Business Centre Club. Swoje sukcesy Firma zawdzięcza wysoko wykwalifi kowanemu zespołowi projektantów, którzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, służą swoją radą i profesjonalizmem. Jest zasadą, że osoby realizujące i wdrażające opracowane indywidualnie rozwiązania informatyczne, sprawują stałą opiekę nad Klientami również po zakończeniu projektu. NTI jest też jedną z wiodących firm na polskim rynku oferujących rozwiązania dotyczące technologii tzw. inteligentnych budynków. Inteligentnych, a więc bezpiecznych Pod każdym względem od zabezpieczeń przed kradzieżą, przeciwpożarowych, po bezpieczeństwo funkcjonowania wszystkich zainstalowanych w nim urządzeń, systemów, sieci. Technologia Inteligentnych Budynków (Intelligent Building System), systemów BMS, o których już wspomniałem, a także systemów zarządzania bezpieczeństwem (Security Management System SMS). To, co określamy mianem budynków inteligentnych powstało w wyniku sukcesywnego wprowadzania i scalania różnorodnych technologii. Środkiem integrującym jest oczywiście teleinformatyka. Wszystkie bowiem systemy mają strukturę sieciową. Dotyczy to nie tylko sieci komputerowych i telefonicznych, ale także systemów zapewniających bezpieczeństwo pracowników oraz systemów nadzorujących pracę urządzeń technicznych. Systemy te składają się z wielu różnorodnych sterowników i czujników rozproszonych w przestrzeni i połączonych w określone sieci monitorujące dane z całego obiektu. Wywiad miesięcznika Gmina Rozmawiamy z Witoldem Onaczyszyn, Prezesem firmy Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. Dzięki czemu możemy wpływać na komfort pracy, zachowanie pracowników i służb obsługi oraz na zmianę stanu urządzeń technicznych. Jednocześnie, Spółka świadczy usługi w zakresie budowy nowoczesnych, bezpiecznych serwerowni, tworząc pomieszczenia niedostępne z zewnątrz, utrzymujące standardy dochodzące do maksymalnego czasu awarii, jaka może nastąpić w skali roku do 5 minut... Zapewniamy przy tym wysoką funkcjonalność, a przede wszystkim bezpieczeństwo danych powierzanych przez klienta, eliminując możliwości ich zagubienia, uszkodzenia na przykład z uwagi na wysoką temperaturę serwerów, powstania pożaru czy dostania się wilgoci W zakresie działalności fi rmy znajduje się także monitoring miast i obiektów. Od kilku lat na terenie naszego kraju propagowana jest idea Bezpieczne Miasto, wzbudzająca duże zainteresowanie i zdobywająca coraz większe uznanie wśród lokalnych władz samorządowych. Ideą programu jest instalowanie systemu nadzoru wizyjnego, opartego o kamery wykorzystywane w telewizji dozorowej w miejscach szczególnie narażonych na działania przeciwko porządkowi publicznemu. Naszym klientom oferujemy radiowy system video-monitoringu i nadzoru, który jest idealnym rozwiązaniem do obserwacji nie tylko pojedynczych obiektów jak np.: biurowce, urzędy, centra handlowe, przedsiębiorstwa, banki, dworce PKP, itp., ale również innych rozległych obszarów miejskich, takich jak ulice, parki, brzegi stawów, jezior, czy rzek, czy wreszcie ujęcia wody. 2

5 W ramach fi rmy wyodrębniono również Dział Sieci LAN/WAN, zajmujący się projektowaniem oraz realizacją rozwiązań infrastruktury informatycznej opartych zarówno na okablowaniu miedzianym, jak i światłowodowym. Rozwiązaniem uzupełniającym klasyczną infrastrukturę teleinformatyczną są radiolinie bezprzewodowe sieci transmisji danych. Oferujemy też szeroki system zabezpieczeń przeciwpożarowych m.in. do gaszenia: palących się pomieszczeń z komputerami, laboratoriów, archiwów, rozdzielni elektrycznych, czy też magazynków z nośnikami danych, a także systemy zasilania awaryjnego oraz generatory. Firma jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie systemów awaryjnego zasilania, które realizuje w oparciu o sprawdzone rozwiązania czołowych producentów. Spółka zakończy niedługo realizację projektu Platforma e-dialog. Skąd ten pomysł? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy na chwilę cofnąć się w czasie do 2000 roku, w którym przyjęto Strategię Lizbońską (uzupełnioną w 2001 r na szczycie w Goeteborgu). Dla branży informatycznej ta Strategia jest niezwykle istotnym, jeśli nie najważniejszym dokumentem. Jej zasadniczym celem było uczynienie z Unii Europejskiej w ciągu 10 lat najbardziej dynamicznej, konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki świata. Realizacja tego ambitnego zadania napotyka jednak na stałe trudności. Pierwszą przyczyną wciąż słabych wyników gospodarczych UE jest pozostawanie wkładu pracy na stosunkowo niskim poziomie. Drugą niski poziom wzrostu wydajności pracy. Projekt Platforma e-dialog, realizowany w ramach tematu Wspieranie zdolności dostosowania się fi rm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii jest praktyczną realizacją większości Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata Brzmi to może dość biurokratycznie i niezbyt zrozumiale, postaram się więc nieco przybliżyć założenia projektu. Jego misją jest zapoznanie polskich fi rm, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw będących podstawą gospodarki także w naszym kraju, z metodami zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą zwiększyć wciąż niską w UE wydajność pracy poprzez dobór kadr, szkolenia ich, ale też pozwala na kreatywne kształtowanie przyszłości pracowników poprzez ich samoocenę. A w Polsce wydajność jest trzy razy niższa niż w krajach strefy euro! Główną tego przyczyną jest zła organizacja pracy wynikająca między innymi z faktu złego doboru kadr. Zrozumienie przez przedsiębiorców misji systemu informatycznego Platforma e-dialog oraz skorzystanie z wypracowanego w jej ramach programu zarządzania zasobami ludzkimi ma to zmienić? Mam taką nadzieję. Na pewno usystematyzuje wiedzę przedsiębiorców w tej dziedzinie. W ramach tego projektu przedstawiono sprawdzone w praktyce rozwiązania stosowane w Unii, a także nowatorskie rozwiązania wypracowane podczas wdrażania projektu w ramach współpracy międzynarodowej z partnerami z Belgii i Finlandii. Są to kraje o najwyższej w Europie wydajności. Dlaczego mielibyśmy się na nich nie wzorować? W chwili obecnej jedynie 20% polskich przedsiębiorstw można uznać za innowacyjne. Partnerem np. z Finlandii był jeden z najbardziej nowoczesnych uniwersytetów, uczelnia z Tampere. Do projektu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Spółka NTI włączyła się poprzez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, którego jest administratorem. Zasadniczym rezultatem tego projektu jest Internetowy System Informatyczny, zawierający bazę danych, która jest na bieżąco aktualizowana przez użytkowników. Czyli przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Grupę docelową projektu Platforma e-dialog rzeczywiście stanowią przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa przeżywające trudności z dostosowaniem się do strukturalnych zmian w gospodarce oraz skutecznym konkurowaniem w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Ale nie tylko. System adresowany jest także do kadry zarządzającej małych i średnich firm, a w szczególności osób odpowiedzialnych za kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstw. Ale również do pracowników zatrudnionych w tych fi rmach, w tym osób zagrożonych utratą pracy z uwagi na niski poziom posiadanych kwalifi kacji. Wielce istotnym adresatem systemu są też Powiatowe Urzędy Pracy, a docelowo również inne instytucje związane z rynkiem pracy, np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie Urzędy Pracy. Z programów mogą także korzystać osoby indywidualne poszukujące pracy zarówno w kraju jak i za granicą (tu myślimy głównie o Polakach, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy i rozważają powrót), jak i instytucje edukacyjne (szkoleniowe). Jakie konkretnie korzyści odniosą pracodawcy i pracownicy jeśli zdecydują się korzystać z produktów Platformy. System Platforma e-dialog został tak przygotowany, by umożliwić lepsze dopasowanie kwalifikacji pracownika małych i średnich przedsiębiorstw do wymagań zajmowanego stanowiska pracy, obniżenie kosztów dokształcania (kształcimy tylko tam, gdzie występują luki kompetencyjne), dobór pracowników o odpowiednich kwalifi kacjach na wakujące stanowiska pracy oraz budowanie mierzalnych ścieżek rozwoju zawodowego pracowników (im skuteczniejsza motywacja, tym lepsza wydajność). Jeśli zaś chodzi o poszukujących pracy system daje dostęp do dodatkowych źródeł ofert pracy, określając dokładnie, w sposób wymierny, wymagania na danym stanowisku, ułatwia rekrutację kontakt drogą elektroniczną oraz wskazuje kierunek w jakim poszukujący pracy powinien rozwijać swoje kwalifi kacje zawodowe, aby zostać przyjętym na określone stanowisko. Instytucje rynku pracy z kolei dzięki systemowi mogą korzystać z raportów dotyczących rynku pracy (w podziale terytorialnym województwo, powiat, gmina), z danych dotyczących MSP wg liczby zatrudnionych, branż, liczby wakatów na stanowiskach pracy wg branż (z opisem wakatu i wskazaniem pracodawcy) oraz wskazaniem, jakich kwalifi - kacji i w jakich zawodach poszukuje pracodawca. Także raportów dotyczących usług szkoleniowych. Wskazania dotyczące szkoleń, zwłaszcza potrzeb szkoleniowych pracodawców, ważne są również dla instytucji edukacyjnych. 3

6 Zasadniczym rezultatem projektu Platforma e-dialog, jak Pan wspomniał, jest internetowy system informatyczny. Co on potrafi? System ten, będący głównym rezultatem projektu, stanowi jednocześnie zasadnicze narzędzie realizacji jego misji czyli zapewnienie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom w doborze i zarządzaniu personelem, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Motorem systemu jest nazwany przez autorów Moduł Kompetencje. Jego funkcjonalność pozwala na wprowadzenie do systemu opisu kompetencyjnego stanowisk pracy występujących w przedsiębiorstwie, poprzez podanie wymagań na oczekiwane przez pracodawcę kwalifi kacje lub kompetencje pracownika zajmującego dane stanowisko, ich wartości np. w skali 5-cio punktowej oraz wagi istotności. Z drugiej strony, po wprowadzeniu według tych samych reguł charakterystyk pracowników zajmujących poszczególne stanowiska, system wskazuje luki kompetencyjne oraz podpowiada odpowiednie ścieżki szkoleniowe programy nauczania z oferty instytucji edukacyjnych zaangażowanych w realizację projektu. System jest otwarty dla Urzędów Pracy i możliwe jest też otwarcie dla innych pośredników, którzy mają możliwość wprowadzania danych o osobach poszukujących pracy, zgodnie z przyjętymi w systemie standardami. Należy także wspomnieć, że z uwagi na otwarty poprzez technologię internetową dostęp do systemu, każdy poszukujący pracy ma możliwość, przez Internet zamieszczania swojej oferty podejmę pracę, bądź odpowiedzenia na ofertę pracodawcy. Gromadzone podczas pracy systemu dane, pozwolą na przeprowadzanie różnego rodzaju prognoz i analiz rynku pracy, w szczególności dadzą informację dla poszukujących pracy w jakich kierunkach powinni rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i instytucjom edukacyjnym jakie kierunki nauczania powinny preferować. Notował: Włodzimierz Kaleta Priorytet dla rozwoju Szeroko rozumiana informatyzacja ma w Programie Innowacyjna Gospodarka miejsce szczególne jej rozwój jest jednym z celów szczegółowych programu, a jednocześnie nowoczesne technologie informatyczne są niezbędnym instrumentem realizacji pozostałych celów szczegółowych, a zatem całego programu. Program Innowacyjna Gospodarka jest odpowiedzią na główne założenia Strategii Lizbońskiej uchwalonej na szczycie Unii Europejskiej w 2000 r., której realizacja miała w ciągu 10 lat zbudować nowoczesną europejską gospodarkę opartą na wiedzy i zdolną do konkurencji dominującymi gospodarkami Azji i USA. Tyle, że jej realizacja do połowy dekady pozostawała na papierze, a świat pędził do przodu. W 2005 r. Strategię nie tylko odnowiono, ale również zapewniono fundusze na jej realizację na lata Podpisując na początku października ub. r. decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Innowacyjna Gospodarka komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner powiedziała, że poprzez dobrze przygotowane programy Polska może w pełni wykorzystać szanse, jakie stwarza europejska polityka regionalna. Wyzwaniem na najbliższe miesiące jest szybka implementacja programu, wdrożenie funduszy. EURO Program A więc startujemy. Na realizację programu w Polsce do roku 2013 przeznaczonych będzie ponad 9,3 mld euro, z czego 8,3 mld euro to pieniądze Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto dodać, że na ostateczny kształt programu, a zwłaszcza konkretne cele, które będą w jego ramach realizowane, duży wpływ miały konsultacje społeczne, w których udział brali także przedsiębiorcy i ich organizacje. Na ich podstawie wzmocniona została rola technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz zwiększone zostały kwoty wsparcia m.in. na budowę elektronicznej administracji, a także elektronicznych platform usług publicznych służących obywatelom i przedsiębiorcom. W ramach Programu wspierane będą działania w obszarach badanie i rozwój (b + r), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne na poziomie, co najmniej w skali kraju oraz na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty o charakterze innowacyjnym w skali regionu wspierane będą w ramach regionalnych programów operacyjnych. Na ok. 6,4 mld euro szacuje się kwotę przeznaczoną na dofi nansowanie projektów konkursowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Projekty realizować będą mogły przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej. Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a Instucjami Pośredniczącymi Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które będą odpowiedzialne za realizację poszczególnych priorytetów Programu. CHARAKTERYSTYKA PRIORYTETÓW Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 4

7 Beneficjenci: jednostki naukowe, sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT +, jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie, polskie platformy technologiczne, przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP), naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców, studenci, podmioty realizujące projekty foresight, m.in. jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej, podmioty działające na rzecz nauki podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, minister właściwy ds. nauki. Typy projektów: identyfi kacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków fi nansowych na badania naukowe poprzez dofi nansowanie projektów dotyczących: Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofi nansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujących: projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce, projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce, projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowobadawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych dofi nansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/ gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe) wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe) wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+). Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. Beneficjenci: jednostki naukowe, sieci naukowe i konsorcja naukowoprzemysłowe, w tym Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości, uczelnie, jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie, jednostki wiodące MAN, Centra Komputerów Dużej Mocy, Podmioty zaangażowane w programie EIT+. Typy projektów: rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz regionalnych konsorcjów naukowoprzemysłowych, poprzez dofi nansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej, m.in. w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriach świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także w ramach EIT+ rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych, m.in. Centrów Doskonałości wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych budowle i aparatura) projekty w zakresie inwestycji polegających na tworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej oraz przeniesieniu infrastruktury naukowobadawczej mającej na celu utworzenie nowego centrum naukowo-badawczego projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki poprzez dofi nansowanie inwestycji sieciowych, sprzętowych o znaczeniu ogólnokrajowym, uwzględniając ich kluczowe znaczenie dla środowiska utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, dla środowiska naukowego. Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki. Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Beneficjenci: MSP, Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz fundusze kapitałowe, instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym np. centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów (np. aniołów biznesu), organizacje przedsiębiorców i pracodawców. 5

8 Typy projektów: inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfi kowanie, weryfi kację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków fi - nansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. W ramach 3. osi priorytetowej możliwe też będzie dofi nansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfi kacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach fi nansowych. Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki. Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Beneficjenci: przedsiębiorcy. Typy projektów: wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R dofi - nansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego projektu obejmującego prowadzenie prac B+R i wdrożenie ich wyników, pod warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia uzyskanych wyników) wdrożenia wyników prac B+R będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofi nansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług, nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R. W ramach 4. osi priorytetowej możliwe też będzie dofi nansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfi kacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach fi nansowych. Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki. Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych. Beneficjenci: grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu; platformy technologiczne, instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym, sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym, specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców), przedsiębiorcy. Typy projektów: inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowotechnologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego. W ramach 5. osi priorytetowej możliwe też będzie dofi nansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfi kacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach fi nansowych. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki. Celem osi priorytetowej 6 jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym, międzynarodowym wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski, instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej, instytucje publiczne, w tym państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy. Typy projektów: kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące 6

9 7

10 w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów) rozwój sieci centrów obsługi inwestorów przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji m.in. typu brownfi eld, greyfi eld oraz greenfi eld przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski. Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw. Typy projektów: budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą eusługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej) projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie eadministracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym. Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eusług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eusług w społeczeństwie. Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie projektów mających ma celu dostarczenie dostępu do Internetu szerokopasmowego obywatelom szczególnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Typy projektów: wsparcie dla nowo tworzonych mikro i małych i średnich przedsiębiorstw świadczących Usługi wspieranie eusług między przedsiębiorstwami (B2B) wspieranie działań z zakresu e- Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. ostatniej mili przez MSP. Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna Celem osi priorytetowej 9 jest wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania fi nansowego wkładu UE oraz środków krajowych. Beneficjenci: Instytucje zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie oraz wdrażanie PO IG. Typy projektów: wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę. Finansowanie kosztów zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację działań PO IG będzie udzielane w ramach komponentu pomocy technicznej PO IG, natomiast fi nansowanie kosztów zatrudnienia w IZ oraz w instytucjach pełniących funkcję IP będących jednocześnie organami administracji rządowej, będzie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna podnoszenie kwalifi kacji pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę oraz promocję koszty zarządzania i wdrażania PO IG, w szczególności: I. kosztów naboru i selekcji projektów, II. kontroli, III. oceny, IV. organizacji spotkań, komitetów, grup zespołów, V. przygotowania analiz, badań, ocen, sprawozdań, VI. finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych, VII. gromadzenia, przetworzenia i analizowania danych, VIII. przygotowania dokumentacji dla kluczowych i dużych projektów, tzw. project pipeline. fi nansowanie kosztów procesu ewaluacji PO IG finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją celów PO IG zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego realizacji celów PO IG fi nansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych fi nansowanie działań z zakresu komunikacji i promocji oraz działań szkoleniowych wspomagających system wdrażania i zarządzania PO IG finansowanie działań służących zakończeniu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata fi nansowanie kosztów archiwizacji dokumentów finansowanie kosztów wynajmu, przygotowania, modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby zarządzania i wdrażania PO IG. 8

11 Platforma e-dialog: 9

12 Głównym rezultatem projektu Platforma e-dialog realizowanego w ramach Programu EQUAL jest internetowy system informatyczny, służący zwiększaniu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi Platforma skutecznego zarządzania Wojciech Jan Jabłoński, właściciel WJJ Consulting: Strzał w dziesiątkę Pomysł wykorzystania systemu Platforma e-dialog do zarządzania kadrami był strzałem w dziesiątkę. Przyniesie on korzyści wszystkim podmiotom związanym z rynkiem i produkcją. Pracodawcom, którym ułatwi rekrutacje, dobór właściwych pracowników do określonych stanowisk, ich szkolenie, a także określenie drogi awansu w zakładzie. Zadowoleni z rozwiązań projektu powinni być także pracownicy, którzy nie będą już musieli się stresować z powodu niewłaściwego wykorzystania ich umiejętności, dzięki czemu będą mogli robić o wiele więcej i lepiej, niż dotychczas. Usatysfakcjonowane powinny być nawet osoby zagrożone utratą miejsca pracy oraz jej poszukujący. Będą oni mieli dodatkową ofertę stanowisk, na które przedsiębiorcy poszukują pracowników w danych branżach i zawodach. Będą mogli zapoznać się, jakie kwalifi kacje na określonych stanowiskach są wymagane, a także poznać wykaz szkoleń, które do zajmowania danego stanowiska ich przygotują. Nie wyobrażam sobie, by z Projektu nie skorzystały urzędy pracy. Dostaną przecież do reki doskonałe narzędzie pozwalające na znacznie łatwiejszy dobór osób bezrobotnych do wakujących przedsiębiorcom stanowisk, ale także na określenie zapotrzebowania na pracowników określonych zawodów, przez co skuteczniejszy i bardziej wydajny będzie system szkoleń organizowanych przez te instytucje. Zarządzanie pracownikami przez instytucje rynku pracy będzie prostsze miedzy innymi dlatego, że w systemie Platforma e-dialog wykorzystano rezultaty innych projektów fi nansowanych z Europejskiego Tym, co współcześnie wpływa na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest zdolność do optymalnego wykorzystania potencjału posiadanych kadr i pracowników. Związane jest to obecnie z umiejętnością stosowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii elektronicznych i systemów informatycznych, wpływających na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa i praktycznie każdej innej organizacji. Potencjalną wydajność pracy personelu zatrudnionego w organizacji, we współczesnej teorii organizacji i zarządzania określa się mianem zasóbów ludzkich, które o ile są odpowiednio wykorzystywane i zarządzane przyczyniają się do rozwoju i wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. System informatyczny Platforma e- Dialog pozwala funkcjonalnie kojarzyć Poszukujacy pracy Urzedy Pracy Posrednicy Testy Kwalifikacje EURO Inicjatywa System informatyczny Platforma e-dialog pozwala funkcjonalnie kojarzyć potrzeby przedsiębiorstwa i możliwości zawodowe pracowników Platforma e-dialog Prognozy i Analizy Rynku Pracy potrzeby przedsiębiorstwa i możliwości zawodowe pracowników. System nie ogranicza się wszakże do relacji między potrzebami i możliwościami kompetencyjnymi na linii pracodawca pracownik, lecz uwzględnia również potrzeby i oferty szkoleniowe instytucji edukacyjnych. Stanowi także pomost między sektorem MSP i ofertą urzędów pracy. Dzięki systemowi możliwe są analizy aktualnie dostępnych na rynku pracy ofert kwalifi kacyjno-kompetencyjnych pracowników i potrzeb w tym zakresie pracodawców sektora MSP. System informatyczny Platforma e-dialog, stanowi zatem główne narzędzie realizacji misji projektu zapewnienia wsparcia Małym i Średnim Przedsiębiorstwom w doborze i zarządzaniu personelem, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Motorem systemu jest nazwany przez autorów Moduł Kompetencje. Jego System Informatyczny Instytucje Edukacyjne Oczekiwania Opis stanowisk Kwalifikacje Platforma e-dialog Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych Modulowe programy Szkolenia Zawodowego Pracodawca Pracownik 10

13 funkcjonalność pozwala na wprowadzenie do systemu kompetencyjnego opisu stanowisk pracy występujących w przedsiębiorstwie, poprzez podanie wymagań na oczekiwane przez pracodawcę kwalifi kacje czy kompetencje pracownika zajmującego dane stanowisko, ich wartości (np. w skali 5-cio punktowej) oraz wagi (istotności). Z drugiej strony, po wprowadzeniu według tych samych reguł charakterystyk pracowników zajmujących poszczególne stanowiska, system wskazuje luki kompetencyjne oraz podpowiada odpowiednie ścieżki szkoleniowe czy programy nauczania z oferty instytucji edukacyjnych zaangażowanych w realizację projektu. Platforma Testy pozwala na obiektywne ocenianie wybranych zakresów kompetencyjnych badanych osób. System jest otwarty dla Urzędów Pracy i innych pośredników, którzy mają możliwość wprowadzania danych osób poszukujących pracy, zgodnie z przyjętymi w systemie standardami. Należy także wspomnieć, że z uwagi na otwarty, poprzez technologię internetową dostęp do systemu, każdy poszukujący pracy, posiadający dostęp do Internetu, może zmieścić swoją ofertę podejmę pracę. Gromadzone podczas pracy systemu dane, pozwalają na przeprowadzanie różnego rodzaju prognoz i analiz Rynku Pracy, w szczególności oferują informację dla poszukujących pracy, w jakich kierunkach powinni rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i instytucjom edukacyjnym jakie kierunki nauczania powinny preferować. Co charakteryzuje system Platforma e-dialog?: Dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej niewygórowane wymagania techniczne, Wielojęzyczna komunikacja zestaw znaków Unicode, dołączona funkcjonalność tłumaczenia z języka na język, zarówno opisów ekranowych jak i wpisów w tabelach bazy danych, Intuicyjna obsługa nakierowana na proces aktualnie realizowany przez Użytkownika, Bezpieczeństwo szyfrowanie danych oraz zróżnicowanie poziomów dostępu poprzez nadawanie użytkownikom odpowiednich profi li uprawnień ograniczających dostęp do wybranych zakresów danych i funkcjonalności, rejestrowanie czasu i autora wprowadzanych zmian we wpisach, Łatwość modyfikacji i dostosowań programowanie obiektowe, stosowanie słowników (tabel bazy danych), zamiast stałych wpisów umieszczanych w kodzie programu, (baza danych ORACLE, język programowania PHP). SŁOWNICZEK UNICODE - jest to komputerowy zestaw znaków obejmujący wszystkie pisma używane na świecie PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE jest to metodyka pisania programów komputerowych, której celem jest ułatwienie pisania, konserwacji, modyfi kacji i wielokrotnego użycia programów i ich fragmentów ORACLE jest to relacyjny system baz danych stworzony przez fi rmę Oracle Corporation PHP jest to skryptowy język programowania służący do tworzenia dynamicznych stron WWW Użytkownicy Platformy e-dialog i ich funkcje W systemie Platforma e-dialog wyodrębniono cztery grupy użytkowników: MŚP pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw PUP pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy Poszukujący poszukujący pracy (kandydaci) EDU pracownicy Instytucji Edukacyjnych Dla każdej z tych grup użytkowników dostępne są inne zakresy funkcjonalności systemu Platforma e-dialog (poniżej nie ujęto części wspólnej jaką jest raportowanie): 1. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa a. Administrowanie organizacją przedsiębiorstwa i. Definiowanie / modyfikowanie struktury organizacyjnej, ii. Definiowanie / modyfikowanie stanowisk pracy i ich opisów kompetencyjnych. b. Administrowanie pracownikami i. Wprowadzanie / modyfi kowanie danych pracowników, ii. Przypisywanie pracowników do stanowisk pracy, iii. Dokonywanie ocen okresowych pracowników (luki kompetencyjne). c. Administrowanie szkoleniami pracowników i. Wyszukiwanie szkoleń dla pracowników na podstawie zidentyfi kowanych luk kompetencyjnych (dostępne szkolenia wprowadzają pracownicy Instytucji Edukacyjnych), ii. Kierowanie pracowników na wybrane szkolenia, iii. Aktualizowanie kwalifi kacji pracownika po odbytym szkoleniu. d. Administrowanie rekrutacją pracowników i. Wprowadzanie wakatów, ii. Publikowanie ofert pracy (wakatów opis kompetencyjny Funduszu Społecznego, jak chociażby te dotyczące Opracowania i upowszechnienia krajowych standardów kwalifi kacji zawodowych. To przemyślane działanie sprawia, że w systemie Platforma e-dialog, po skonwertowaniu według opracowanej metodyki, standardy wykorzystywane są do opisu wymagań stanowisk pracy, kwalifi kacji pracowników i kandydatów do pracy oraz opisu programów nauczania, kursów i szkoleń. Inny program Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego zakłada, że do udziału w projekcie Platforma e-dialog (i późniejszego korzystania z Systemu) angażowane są Instytucje członkowskie Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego PSKM (Polish Network of Modular Education). Wartym podkreślenia jest też fakt, że istnieje propozycja projektu będącego kontynuacją Platforma e-dialog. Jego cel, to zbudowanie i aktualizowanie Bazy Danych niezbędnej do prowadzenia wszelkiego rodzaju analiz i prognoz Rynku Pracy, a w szczególności do analizowania luk kompetencyjnych pracowników przedsiębiorstw i poszukujących pracy, analizowania potrzeb szkoleniowych/edukacyjnych i ich trendów. Także trendów rozwojowych i zmian w gospodarce, analizowania zawodów niedomiarowych i nadmiarowych, określania trendów zmian i zawodów przyszłości oraz szacowania kierunków rozwoju programów edukacyjnych i szkoleniowych. Projekt umożliwi także analizowanie rozkładów/różnic regionalnych w zakresie zapotrzebowania na określone kwalifikacje/potrzeby szkoleniowe, prognozowanie migracji międzysektorowej pracowników, wdrożenie jednolitego systemu wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi, głównie w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, działającego w oparciu o Krajowe (Europejskie) Standardy Kwalifikacji Zawodowych. Wszystko to są ważne produkty dla unowocześnienia i innowacyjności rynku, zwłaszcza podniesienia wydajności pracy przedsiębiorstw. To niezbędne, konieczne działania, jeśli chcemy, by nasze przedsiębiorstwa dogoniły pod względem wydajności kraje Euro i były dla nich konkurencyjne. Publikacje wydane w ramach projektu EQUAL Platforma e-dialog, Opracowane przez WJJ Consulting Wojciech Jabłoński. 11

14 Zarys funkcjonalności PUP Kandydaci MSP Iwona Barszcz, ekspertka WJJ Consulting: Sztuka raportowania Mówiąc o zarządzaniu kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e Dialog, podkreśla Pani, że umożliwia on m.in. ocenianie pracowników. W mikro czy małych przedsiębiorstwach ma to jakieś znaczenie? Jest to tak samo ważne, jak w dużych przedsiębiorstwach, tyle że dotychczas w małych i średnich fi rmach takiego oceniania nie prowadzono. Tymczasem, jeśli chodzi o możliwość przeprowadzenia ocen pracowników i wartościowania ich pracy w małych przedsiębiorstwach, możemy w ten sposób sprawdzić chociażby stopień dopasowania pracownika do stanowiska pracy, jak również określić jego kwalifi kacje ponadwymiarowo, czyli te kwalifi kacje które ma dodatkowo. Dzięki tej wiedzy pracodawca ma przy okazji możliwość zaprojektowania ścieżki kariery danego pracownika, określenia jego ścieżki awansu, albo też możliwości właściwego wykorzystania tych kwalifi kacji ponadwymiarowych w pracy. Czy System podpowie co pracownik powinni umieć na danym stanowisku i jak go do wykonywania tej pracy przygotować? Tak. Jednym z rodzajów raportów sporządzanych w ramach Projektu są raporty szkoleniowe. Na ich podstawie określamy luki kwalifi kacyjne pracowników, czyli określamy jakie pracownik ma niedociągnięcia, w jakich obszarach powinniśmy go szkolić tak, by był idealnym kandydatem do pracy bądź idealnym pracownikiem. Typowo raportowe są też dane dotyczące serii odbytych szkoleń, liczby Instytucje EDU stanowiska pracy, na które pracodawca poszukuje pracownika), iii. Analizowanie zgłoszeń kandydatów Lista TOP10 (kandydaci odpowiadają na zamieszczone oferty pracy bezpośrednio bądź za pośrednictwem PUP) iv. Zapraszanie na rozmowę kwalifi - kacyjną. 2 Powiatowe Urzędy Pracy / Kandydaci do pracy: a. Defi niowanie / modyfi kowanie profi lu osobistego kandydata (tutaj PUP ma możliwość administrowania profi lami wielu kandydatów, kandydat (Internauta) tylko jednym, własnym), b. Przeglądanie ofert pracodawców c. Odpowiadanie na wybrane oferty pracodawców poprzez samoocenę wymaganych kwalifi kacji na opublikowany przez pracodawcę wakat, d. Zamieszczanie własnego profilu kompetencyjnego kandydata, e. Przeglądanie ofert szkoleniowych. 3. Instytucje Edukacyjne: a. Wprowadzanie / modyfi kowanie danych podstawowych Instytucji Edukacyjnej, b. Definiowanie własnego katalogu szkoleń, c. Defi niowanie / aktualizowanie ofert szkoleniowych w katalogu. Moduły systemu Platforama e-dialog W systemie wyodrębnione zostały następujące moduły: 1. Panel administratora Firmy dostęp do tej części aplikacji mają osoby wyznaczone przez beneficjenta. Moduł umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji o firmie, określenie struktur i jednostek organizacyjnych fi rmy, stanowisk i kompetencji oraz ścieżek karier. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia kompetencyjnego opisu stanowisk, czyli Platforma e-dialog przypisanie kompetencji do stanowisk oraz opisanie stanowisk (np. zakresy obowiązków, podwładni, przełożeni etc.). 2. Zarządzanie personelem dostęp do tej części aplikacji mają osoby wyznaczone przez beneficjenta oraz pracownicy. Moduł umożliwiał wprowadzanie informacji kadrowych o pracownikach, wprowadzanie oraz opis kompetencyjny projektów, funkcji i zadań realizowanych przez pracowników, aktualizacje profili kompetencyjnych pracowników, raportowanie oraz inne narzędzia pomocnicze. Pracodawca posiada możliwość założenia kartoteki pracownika, gromadzenie informacji o pracowniku (np. data zatrudnienia, stanowisko, rodzaj umowy o pracę itp.). Dodatkowo istnieje możliwość określania profili kompetencyjnych pracowników w oparciu o opinie kierownika, pracownika (samoocena), wyniki szkoleń, wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe. Moduł przypomina również o obowiązkach pracodawcy (przedłużenie umowy o pracę, szkolenie BHP itp.). W tej części aplikacji można również wygenerować różnego rodzaju raporty. 3. Zarządzanie rekrutacją moduł umożliwia zarządzanie procesem rekrutacji, począwszy od utworzenia oferty pracy aż do zatrudnienia pracownika oraz raportowanie z procesu rekrutacji. Oferta pracy skojarzona jest ze stanowiskiem, do którego można wprowadzić wymagane kompetencje lub pobrać je z kompetencyjnego opisu stanowiska. Możliwe jest gromadzenie informacji z przebiegu procesu rekrutacyjnego (terminy, notatki oraz wyniki spotkań). Dodatkowo można przeszukiwać bazę kandydatów, którzy odpowiadają wymaganemu profi lowi oraz porównywać kandydatów ze sobą. Z drugiej strony osoby poszukujące pracy mogą wprowadzać własne kandydatury, przeszukiwać oferty pracy oraz dokonać subskrypcji na oferty 14

15 zgodne z własnym profi lem kompetencji. Pracodawca oraz osoba poszukująca pracy będzie miała możliwość stworzenia raportów (np. lista ofert pracy, lista kandydatów na daną ofertę pracy, porównanie kandydatur, itp.). 4. Zarządzanie szkoleniami dostęp do tego modułu posiadają przedsiębiorcy, poszukujący pracy oraz instytucje szkoleniowe. Przyszli Beneficjenci będą mieli możliwość przeglądania ofert szkoleniowych oraz zarządzania szkoleniami w firmie. W systemie mogą znajdować się ponadto informacje o możliwościach dofi nansowania szkoleń z zewnętrznych źródeł. Instytucje szkoleniowe mają możliwość prezentowania swoich ofert oraz generowania raportów (np. najbardziej popularne szkolenia wśród pracodawców, najczęściej występujące luki kompetencyjne wśród pracowników, itp.). System Platforma e-dialog posiada odwołania do innych użytecznych zasobów w sieci Internet (np. strony www instytucji rządowych, biuletyny informacyjne i inne). Elementy składowe i pomocnicze Elementami składowymi rezultatu, wypracowanego w trakcie realizacji Projektu są: 1. Elektroniczny Przewodnik po Systemie kurs elektroniczny zrealizowany w formule nauczania wspomaganego komputerowo (ang. e-learning), stanowiący interaktywny podręcznik posługiwania się funkcjonalnością systemu w odniesieniu do wybranych procesów zarządzania personelem w MŚP. Przewodnik zawiera szczegółową procedurę wdrażania rezultatu w MŚP oraz wytyczne dla jednostek edukacyjnych dotyczące standardów publikowania ofert, 2. Wstępnie zdefi niowany bazowy słownik opisów kompetencyjnych (np. na podstawie standardów kwalifi kacji zawodowych), 3. Asysta techniczna zapewnienie wsparcia Benefi cjentom poprzez kontakt telefoniczny i pocztą elektroniczną, 4. Doradztwo zawodowe realizowane przez doradców działających na rzecz Urzędów Pracy zaangażowanych w projekt. Elementy pomocnicze rezultatu stanowią: 1. Cykl seminariów / warsztatów, których celem jest: doprecyzowanie (wspólnie z Benefi - cjentami) funkcjonalności systemu przekazanie wiedzy z zakresu procesów zarządzania personelem w MŚP oraz odwzorowania tych procesów w systemie Platforma e-dialog. 2. Rejestr uzupełnień i zmian oraz Rejestr błędów wypracowane w wyniku analizy wypowiedzi Użytkowników na forach dyskusyjnych. Przykładowy zakres modułów szkoleniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektu Platforma e-dialog prezentuje poniższa tabela: Struktura organizacyjna Czym jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Rodzaje struktur Zasady projektowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa Analiza potrzeb organizacyjnych Rodzaje stanowisk pracy Stanowiska decyzyjne Stanowiska wykonawcze Analiza relacji w strukturze organizacyjnej Rodzaje pełnomocnictw Typowe modele decyzyjne Odpowiedzialność Projektowanie opisów stanowisk pracy Defi nicje Metody opisu Techniki opisu Zakresy pracy Wykorzystanie opisów stanowisk pracy Dobór pracowników Szkolenie i rozwój Wartościowanie pracy Modelowanie struktur Analiza przypadków (warsztat) Opis stanowiska X Opis stanowiska Y Opis stanowiska Z Cechy wspólne opisów stanowisk pracy Różnice w opisach stanowisk pracy Na jakie problemy odpowiada Platforma e-dialog? Rezultat odpowiada na następujące problemy: 1. Zwiększenie efektywności zarządzania personelem w MŚP, wdrożenie długofalowej polityki kadrowej w MŚP, 2. Zwiększenie dostępności do odpowiednich miejsc pracy, zarówno dla poszukujących jak i pracowników, 3. Adekwatne podniesienie poziomu kwalifi kacji personelu, 4. Zwiększenie poziomu innowacyjności MŚP. Końcowym efektem rezultatu dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zdecydują zastosować system Platforma e-dialog do zarządzania personelem w fi r- mie będzie: zwiększenie efektywności (przychodów) przedsiębiorstwa poprzez lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów ludzkich, osób biorących udział w szkoleniu danych fi rm, liczba osób szkolących się w zeszłym miesiącu bądź zeszłym roku. Można również wygenerować raport, który mówi jakie kwoty wydaliśmy na szkolenie w danym roku. System weryfi kuje kwalifi kacje pracowników W ich kwalifi kacje warto jednak inwestować. Umiejętności nie pozostają przecież bez wpływu na jakość pracy i jej wydajność. Wcześniej powinniśmy jednak poznać samoocenę pracownika, czyli na jakim poziomie on sam określa swoje kwalifi kacje. Z drugiej strony należy postarać się o weryfi kację przedstawianych przez pracownika kwalifi kacji przez szefa bądź eksperta zewnętrznego. Często jest bowiem tak, że kiedy kończymy jakieś szkolenia wydaje nam się, że mamy świetną wiedzę z danego zakresu, uznajemy się bardzo często za ekspertów. Tymczasem dopiero po weryfi kacji tych kwalifi kacji możemy stwierdzić czy, tak naprawdę, ta wiedza jest wystarczająca. Jacek Sadrakuła, dyrektor szkoły, menager oświaty: Lekcja profesjonalizmu Program dotyczący zarządzania kadrami Platforma e-dialog jest mi bardzo przydatny w praktyce, w codziennej pracy. Mam 12 etatów nauczycielskich, zatem właściwe zarządzanie tą kadrą, pozwalające na efektywne wykorzystanie wiedzy nauczycieli oraz motywowania ich do pracy z zaangażowaniem ma głęboki sens. Jeśli każdy jest na swoim miejscu, wie, co ma konkretnie robić i umie, to atmosfera w szkole sprzyja lepszemu nauczaniu. Moduły Programu e-dialog dla dyrekcji szkoły ważne są także ze względu na to, że przy ich wykorzystaniu możliwe jest określenie najbardziej poszukiwanych pracowników i to zarówno w przekrojach zawodów w poszczególnych branżach, jak i terytorialnych. Prowadzę również szkołę zawodową. Te zawodówki kwitły w PRL, a ich uczniowie z reguły bezpośrednio po ich ukończeniu mieli zapewnioną 15

16 pracę w fabryce. Potem zawodówki zaczęła cechować inercja. Dopiero po wstąpieniu Polski do UE i wyjeździe tysięcy pracowników za granicę, zabrakło nam fachowców. Podnoszą się głosy w mediach, by podźwignąć z upadku zawodówki. Niech szybko sypną fachowcami. Ale jakimi konkretnie. Nie ma przecież sensu produkować w szkole zasadniczej stolarzy, jeśli okolice już takimi fachowcami są zapełnione. Kształcenie to musi być dostosowane do rynku pracy. Programy Platformy e-dialog pozwalają uniknąć takich pułapek. Czekamy teraz jedynie na bazy danych dotyczących najbardziej poszukiwanych zawodów, kwalifi kacji pracowników, możliwości szkoleniowych i nauczania. Jeśli bowiem w okolicach będzie kilka czy kilkanaście zawodówek wypuszczających np. hydraulików, to znowu powstanie zawodowy korek. Moduły Platformy e-dialog pozwalają również na poznanie kierunku prowadzonych szkoleń na danym terenie. Wtedy uwzględniając raporty dotyczące potrzeb rynkowych można pokusić się o nauczanie zawodu niszowego, wybranego z listy określonych zawodów, które również będzie można odnaleźć wykorzystując Platformę e- Dialog. Ewa Żmidzińska, fi rma Siesta z Gdyni: Sens działania W praktyce będziemy korzystać ze wszystkich modułów Platformy e-dialog. Zarówno tych, dotyczących kierowaniem kadrami, jak i ocenianiem pracowników i ich szkoleniem. Dzięki wykorzystaniu wspomnianych projektów możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na wiele pytań, jakie przedsiębiorcy muszą sobie postawić lepsze dopasowanie kwalifi kacji pracownika do stanowiska pracy, szybki dostęp do ludzi poszukujących pracy o wymaganych kwalifi kacjach, lepsza motywacja pracowników czytelne ścieżki kariery i kryteria awansowania, mniejsze koszty dokształcania dopasowanie ścieżek szkoleniowych do indywidualnych potrzeb, szybki dostęp do zasobów szkoleniowych, wdrożenie i/lub poszerzenie zakresu wykorzystania technologii informatycznych, Podniesienie kwalifi kacji personelu i kadry zarządzającej, Wprowadzenie nowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Z kolei wymierne korzyści dla samych pracowników i kandydatów na nich stanowią: Ułatwienie dostępu do odpowiednich miejsc pracy Ułatwienie dopasowania własnych kwalifi kacji do oczekiwań pracodawcy Ułatwienie budowania własnej ścieżki kariery i kontrolowania jej realizacji Zmniejszenie ryzyka pozbawienia miejsca pracy. Korzyści z użytkowania systemu Platforma e-dialog Korzyści wynikające ze stosowania systemu Platforma e-dialog są wielostronne. Dla poszczególnych uczestników i użytkowników systemu przedstawiają się one następująco: A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: i. umożliwienie lepszego dopasowania kwalifikacji pracownika do wymagań zajmowanego stanowiska pracy, ii. obniżenie kosztów dokształcania kształcimy tylko tam, gdzie występują luki kompetencyjne, iii. ułatwienie doboru pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na wakujące stanowiska pracy, iv. ułatwienie budowania mierzalnych ścieżek rozwoju zawodowego pracowników (skuteczna motywacja lepsza wydajność). B. dla Poszukujących pracy: i. dostarczenie dodatkowego źródła ofert pracy, ii. oferty pracy precyzyjne, określające dokładnie, w sposób mierzalny wymagania, iii. ułatwienie udziału w procesie rekrutacji kontakt drogą elektroniczną, iv. wskazanie kierunku w jakim powinien rozwijać swoje kwalifi kacje zawodowe. C. dla Instytucji Rynku Pracy: i. raporty dotyczące rynku pracy (w podziale terytorialnym województwo, powiat, gmina): 1. dane dotyczące MŚP wg liczby zatrudnionych, branż, 2. wakaty wg stanowisk pracy (opis wakatu, u jakiego pracodawcy), 3. liczba wakatów w podziale na branże, 4. jakich kwalifi kacji w jakich zawodach poszukuje pracodawca, 5. miejsca pracy (wakaty) nadwyżkowe i defi cytowe, 6. migracja pracowników, ii. raporty dotyczące usług szkoleniowych D. dla Instytucji Edukacyjnych: i. raporty dotyczące rynku usług szkoleniowych (w podziale terytorialnym): 1. szkolenia nadwyżkowe i niedomiarowe, 2. potrzeby szkoleniowe pracodawców, ii. ułatwienie kształtowania/prognozowania własnej oferty edukacyjnej. Przez kogo system może być stosowany? System informatyczny Platforma e-dialog mogą stosować następujące podmioty i instytucje: Kadra Zarządzająca i pracownicy MŚP Instytucje Edukacyjne (informacje o szkoleniach i programach nauczania) Pośrednicy Pracy Agencje Pośrednictwa, PUP, WUP (wprowadzanie danych poszukujących pracy, przeglądanie ofert, wprowadzanie odpowiedzi na oferty dam pracę, doradztwo) Indywidualne osoby poszukujące pracy (przeglądanie ofert, wprowadzanie odpowiedzi na oferty dam pracę, wprowadzanie własnych ofert podejmę pracę ) Zgodnie z unijną zasadą respektowania równości płci system Platforma e-dialog respektuje zasady równości szans obu płci. System bilansowania kompetencji umożliwia każdemu bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, itd.- dokonanie zamieszczenia posiadanych kwalifi kacji. W związku z tym, jest on narzędziem przyczyniającym się do wyrównywania szans wszystkich uczestników rynku pracy. Co należy zrobić, aby zastosować system? Do koniecznych działań, związanych z wdrożeniem systemu Platforma e-dialog należy: 1. Zapewnienie warunków technicznych poprzez: wyznaczenie pracowników, którzy będą użytkownikami systemu określenie ról pracowników zapewnienie spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych 16

17 Serwer Bazy Serwer Aplikacji Serwer WWW SERWER Miejsce kolokacji Pe-D wystąpienie do Administratora systemu o nadanie parametrów uwierzytelniania z odpowiednimi profi lami uprawnień. 2. Zapoznanie się z procedurą wdrażania zawartą w Elektronicznym Przewodniku po Systemie rozpoznanie zasad nawigacji i funkcjonalności systemu oraz określenie zakresu wykorzystania systemu w fi rmie; 3. Zebranie niezbędnych informacji i wprowadzenie do systemu danych stałych (dane fi rmy, schemat organizacyjny, stanowiska pracy, dane pracowników itp); 4. Wprowadzenie opisów kompetencyjnych stanowisk pracy oraz profi li kompetencyjnych poszczególnych pracowników (korzystając ze słownika bazowego oraz ew. z pomocy doradcy); ew. wprowadzenie ofert dam pracę ; 5. Rozpoznanie zaawansowanej funkcjonalności systemu (Przewodnik, FAQ, asysta); przeprowadzenie analizy luk kompetencyjnych; 6. Rozpoczęcie bieżącej eksploatacji systemu. Wymagania techniczne systemu System Informatyczny Platforma e- Dialog umieszczony jest na serwerze, którego wyłączenie (choćby czasowe) uniemożliwia Użytkownikom dostęp do wprowadzonych już danych, jak również ich aktualizację i wprowadzanie nowych. Minimalnymi wymaganiami, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania systemu Platforma e-dialog są: 1. Utrzymanie serwera (fizycznego) dzierżawa, kolokacja (miejsce w odpowiednio zabezpieczonej serwerowni), 2. Dostęp do stałego łącza internetowego o dużej przepustowości, 3. Administrator systemu Wymagania techniczne Pe-D Zapora Internetowa Pe-D Platforma e-dialog >2Mbs Internet Pe-D Dostep przez przegladarke Internetowa Min. 56 kbps 4. Administrator bazy danych 5. Programiści (usuwanie błędów, wprowadzanie modyfi kacji) 6. Pracownicy wsparcia technicznego dla użytkowników 7. Moderator forum dyskusyjnego, doradca merytoryczny z zakresu zarządzania personelem. Przykładowe nakłady związane z wdrożeniem systemu Platforma e-dialog Zakładamy, że przykładowe przedsiębiorstwo ma już zapewnioną odpowiednią infrastrukturę techniczną. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy doliczyć koszt zakupu zestawu komputerowego (nie musi być nowy) i instalację stałego łącza do Internetu (np. Neostrada) oraz koszty przeszkolenia personelu w zakresie podstaw informatyki użytkowej. Pozostałe koszty kształtują się następująco: 1. średni koszt pracownika (w księgowości) miesięcznie w MŚP 3000 zł, 2. średni koszt Prezesa / Właściciela miesięcznie w MŚP 7000 zł, 3. okres wdrożenia 2 miesiące (kilka tygodni) przy zaangażowaniu 25% czasu w realizację wdrożenia rezultatu. MŚP ponosi koszty czasu pracy własnego personelu w wysokości: 10 tys. x 2 x 25% = zł. Oszacowany koszt może się zmienić w zależności od wielkości firmy (liczba pracowników) i obowiązującego w niej systemu wynagrodzeń oraz może zostać powiększony o koszty (jeśli takie wystąpią) zatrudnienia doradcy zewnętrznego. Potencjalnie powinna wszakże istnieć możliwość skorzystania z usług doradców, pracujących w Urzędach Pracy. na początku budowania przedsiębiorstwa: Po co w ogóle chcemy wejść na rynek? Co chcemy osiągnąć? Co możemy zaoferować klientom? Program Platforma e-dialog pomaga pracodawcom w przeprowadzeniu rzetelnej analizy oraz oceny planowanych przedsięwzięć, jak i bezpośredniego otoczenia planowanej działalności, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów budowanej fi rmy lub nawet wstrzymania inwestycji. Pozwala określić misję, czyli sens istnienia przedsiębiorstwa i jego fi lozofi ę działania, cele wskazujące główne kierunki działania oraz kolejność działania przy budowie przedsiębiorstwa, gwarantujące powodzenie. Program Platforma e-dialog pozwala także na analizę i planowanie zasobami ludzkimi, m.in. na dokładne sprawdzenie kompetencji pracowników, czyli ich wiedzy, umiejętności, uzdolnień, stylu działania, osobowości, wyznawanych zasad, zainteresowań i wielu innych cech, które rozwijane w czasie pracy prowadzą do uzyskiwania rezultatów założonych przez pracodawcę. Platforma e-dialog ułatwia rekrutację i selekcję kandydatów na stanowiska pracy, pozwala na ocenę ich efektywności pracy, wynagradzanie i motywowanie. Korzystanie z produktów Platformy e-dialog pozwoli również na korzystanie z hierarchicznie usystematyzowanego zbioru zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. W systemie standardów kwalifi - kacji zawodowych opracowano i upowszechniono 217 standardów kwalifi kacji zawodowych, akceptowanych przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych działających na rynku pracy. Normy te mogą być wykorzystywane w systemie potwierdzania kwalifikacji i przyznawania uprawnień, a także umożliwiają wyłonienie najważniejszych, priorytetowych zasad szkolenia i rozwoju zawodowego oraz obiektywną ocenę tych szkoleń. Czekamy na jak najszybszą możliwość korzystania z bazy tych danych. Częściowo już teraz taką bazę budujemy sobie sami. 17

18 Biuro Projektu Pla orma e-dialog ul. Krzywickiego Warszawa Kontakt: Piotr Piasecki Koordynator Projektu tel. /022/ Fax /022/ pla Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. ul. Krzywickiego Warszawa Kontakt: Sławomir Manowski tel. /022/ fax /022/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego DOM DIALOGU SPOŁECZNEGO Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog ul. Limanowskiego Warszawa Kontakt: Lucyna Przyborek tel. /022/ ,11 fax /022/ Fundacja Promocji Gmin Polskich ul. Jaworzyńska 7/ Warszawa Kontakt: Mikołaj Niedek tel./fax Stowarzyszenie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty ul. Kopernika Tarnobrzeg Kontakt: Józefa Biernacka; Józef Grzych tel. /015/ Pomorska Fundacja Słonecznik Kontakt: Marek Świeczkowski ul. Sambora Żukowo tel. /058/ Projekt ten został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przedmiot projektu może nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub rządu polskiego 18

19 Przyszłość w sieci Publikujemy relację z czatu z udziałem Witolda Drożdża, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialnego m.in. za informatyzację samorządów oraz dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA Dariusza Dagiela. Informatyczny czat MSWiA Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni. Ogromna w tym rola przedstawicieli samorządów, aby udostępniona platforma była użyteczna i powszechnie wykorzystywana przez obywateli Internetowe spotkanie zostało zorganizowane przez Serwis Samorządowy PAP. Oto wybór najciekawszych pytań i odpowiedzi: kangarooo: Jak Pan sądzi, w jakim czasie elektroniczna administracja zafunkcjonuje na tyle dobrze, aby mogli z niej korzystać mieszkańcy z terenu danej jst? Mam na myśli pełnosprawne i sensowne działanie systemu. Witold_Drożdż: Trzeba mieć świadomość, że mamy do czynienia z procesem wieloletnim. Niestety, jesteśmy na początku drogi. Pierwszy etap w postaci uruchomienia platformy elektronicznych usług publicznych epuap zakończymy w maju b.r. Oczywiście ogromna w tym wszystkim rola przedstawicieli samorządów, aby udostępniona platforma była użyteczna i powszechnie wykorzystywana przez obywateli. Niezbędnym jest aby jednostki samorządowe przygotowywały systemy do obsługi obiegu dokumentów wewnątrz urzędów. Piotr_Paradowski: Czy urzędy gmin muszą wprowadzić z dniem 1 maja br. elektroniczny obieg dokumentów? Czy wystarczy elektroniczna skrzynka podawcza? WD: Z formalnego punktu widzenia wystarczy elektroniczna skrzynka podawcza. Niemniej, dla sensownej obsługi dokumentów elektronicznych wewnątrz urzędu niezbędne jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Tak więc wprowadzenie elektronicznej skrzynki podawczej jest jedynie pewnym niezbędnym minimum. Bogdan: Czy Panowie wiedzą ile zarabia informatyk w gminie? Jak wprowadzać profesjonalnie e-urząd, kiedy nie motywuje się profesjonalistów? WD: Problem wynagrodzeń specjalistów, w tym informatyków, dotyczy nie tylko pracowników samorządowych, ale całej administracji. Mam świadomość istotnych różnic w wynagrodzeniach między realiami rynkowymi a niestety wciąż skromnymi możliwościami budżetowymi. Niestety nie jest to problem, który można rozwiązać prostą zmianą przepisów, czy jakimkolwiek odgórnym zaleceniem. lvl: Dlaczego nie można przystąpić do egzaminu na e-kontrolera bez obowiązkowego (drogiego) szkolenia? WD: Wymagania stawiane e- kontrolerom są wysokie. Egzamin sprawdza wiedzę kandydata na e-kontrolera jedynie wycinkowo. Dlatego też wymóg obowiązkowych szkoleń ma dawać gwarancję profesjonalnego przygotowania do wykonywanego zawodu. adler: Czy ma Pan plan jak wdrożyć powszechność stosowania programów open source (m.in.linux,openoffice) w placówkach publicznych aby nie wydawać wielkich sum na oprogramowania Microsoftu? WD: Jednym z priorytetów administracji jest zapewnienie neutralności technologicznej. Rozwiązania typu open source są jedną z dostępnych możliwości, która w części przypadków może spowodować obniżenie kosztów, ale nie musi. Wybór odpowiedniego oprogarmowania powinien być dokonywany na poziomie lokalnym, przy uwzględnieniu pełnych kosztów wdrożenia, bez żadnych dogmatycznych założeń. w_a: Jakie konkretne przeszkody stoją na drodze do całkowitego przejścia wszelkich polskich placówek na GNU/Linux? WD: Najważniejszą przeszkodą są względy historyczne w postaci już wdrożonych systemów, aplikacji, przyzwyczajeń, wreszcie umiejętności użytkowników. w_a: Czy są plany integracji systemów informatycznych używanych przez rząd (typu kataster czy PESEL)? WD: Obecnie prowadzone są analizy dotyczące stanu posiadania w zakresie istniejących systemów informatycznych, w wyniku których w najbliższych miesiącach zostanie przedstawiona kompleksowa strategia w tym zakresie. Priorytetem 19

20 administracji będzie na pewno zapewnienie interoperacyjności systemów. tomasz: Co Pan myśli o nowej instrukcji kancelaryjnej (ew. uaktualnienia obecnej) w kontekście przyjmowania dokumentów elektronicznych? Obecna instrukcja była pisana z myślą o dokumentach papierowych i nie jest dostosowana do dokumentów elektronicznych. WD: Niestety, Pana diagnoza jest zbieżna z moją oceną instrukcji kancelaryjnej. Wymaga ona pilnego dostosowania do postępu technicznego. Iwona_Czwarno_Olczykowska: Kiedy powstanie centralny system danych np. osobowych, geodezyjnych dostępny dla jst? Samorządy same się nie zrzeszą i nie podejmą takiego wyzwania. Możliwe byłoby korzystanie ze zbiorów danych wykorzystywanych przez administrację rzadową np. PESEL WD: Centralnym systemem danych osobowych ma być PESEL. W przypadku danych geodezyjnych sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, biorąc pod uwagę stan obecny. Niewątpliwie samorządy powinny otrzymać w tym zakresie bardzo czytelny sygnał jak i kiedy taki system zostanie zbudowany. Jest to jedno z zadań, nad którym pracuje obecne kierownictwo MSWiA. mkey: Czy nie da się wymusić na urzędach miejskich publikacji dokumentów w formatach zgodnych z normami ISO np.odt czy.pdf? Urząd Miejski w Katowicach publikuje dokumenty/szablony w formacie MS Document co uniemożliwia prawidłowy podgląd i wydruk. WD: Rozporządzenie o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych określa standardy dotyczące m.in. formatów, w których powinny być publikowane dokumenty. Nie należy do nich ODT, natomiast należy PDF. Również szablon MS Document jest dopuszczany przez przepisy rozporządzenia. W najbliższym czasie planowany jest przegląd aktualności rozporządzenia. KM: Wiele mówi się o elektronicznym obiegu dokumentów. Co z gminami wiejskimi, których nie stać na informatyzację? Nie mamy informatyków, serwerów i serwerowni. Tłumaczenie, że są fundusze UE? Staraliśmy się i nie dostaliśmy i to nie z naszej winy. WD: Rozumiejąc problemy kadrowe i techniczne, z którymi borykają się niektóre małe gminy, opracowujemy projekt o roboczej nazwie mała e-gmina. Celem projektu ma być zapewnienie podstawowej obsługi urzędu poprzez udostępnienie aplikacji centralnej. Projekt jest na wstępnym etapie. Tomek: Co z mniejszymi gminami które nie zdążą do z podpisem elektronicznym? Powodem jest brak własnych funduszy na ten cel a wnioski złożone na dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania przez MSWiA Dariusz_Dagiel: Samo założenie skrzynki podawczej, obsługującej wnioski składane drogą elektroniczną wyczerpuje wymagania stawiane przez ustawę o podpisie elektronicznym. Jest to pewne minimum, które będzie można wykonać bezpłatnie na platformie epuap od początku kwietnia. Oczywiście nie obejmuje to obiegu dokumentów wewnatrz urzędu. Niemniej minimalne wymaganie będzie spełnione. arek: Kiedy pojawią się przepisy jasno określające KTO, JAK, GDZIE i KIEDY powinien przeprowadzać kontrole systemów teleinformatycznych adm. publicznej, czyli jak od strony praktycznej powinna wyglądać praca e-kontrolera? DD: Przepisy w tym zakresie określają kto może powoływać kontrole i określać ich zakres. Uważam, że to praktyka wskaże jak będzie wyglądać praca e-kontrolera i ewentualne doprecyzowanie przepisów powinno nastąpić po zebraniu doświadczeń. Krzysztof: Jakie konsekwencje poniosą urzędy, które nie wprowadzą możliwości składania pism drogą elektroniczną? DD: Nie chciałbym wypowiadać się jakie konsekwencje poniesie urząd z tytułu niewykonania przepisów prawa. W samej ustawie literalnie nie są określone konsekwencje. Niemniej będzie to podlegało normalnym procedurom kontroli. kenka: Co z epuapem? Kiedy zacznie naprawdę działać i przynosić oczekiwane efekty? DD: Zakładamy, że od początku kwietnia zacznie działać skrzynka podawcza i zostanie na epuap-ie uruchomione centralne repozytorium wzorów dokumentów. Należy pamiętać, że oczekiwane efekty działania epuap-u pojawią się wraz z uruchamianiem usług elektronicznych, które urzędy mają za jego pośrednictwem udostępniać. Marcin_Foks: Mam jeszcze pytanie odnośnie e-podpisu. Podobno jest przygotowywana nowelizacja tej ustawy. Czy jest coś wiadomo jakie są propozycje zmian, np. czy jest może planowane zniesienie obowiązku posiadania podpisu kwalifikowanego? DD: Zagadnienie podpisu elektronicznego jest aktualnie w gestii Ministra Gospodarki. W MSWiA były 20

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem osi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

9, 711. miliardów euro PRAWDA!!! 8, 250 miliardów euro. 1,46 miliarda euro BUDŻETU PAŃSTWA

9, 711. miliardów euro PRAWDA!!! 8, 250 miliardów euro. 1,46 miliarda euro BUDŻETU PAŃSTWA 9, 711 TO miliardów euro 8, 250 miliardów euro PRAWDA!!! 1,46 miliarda euro BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJE W RAMACH 34,76 mld PLN PO IG 2 października 2007r. Danuta Hübner komisarz ds. polityki regionalnej, podpisała

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Katarzyna Pasik-Król Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. POIG dla Inwestorów. Czym jest POIG?

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. POIG dla Inwestorów. Czym jest POIG? PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 POIG dla Inwestorów Czym jest POIG? Jeden z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 2013 (NSRO), które określają krajowe

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Toruń, 4 grudnia 2013 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Toruń, 4 grudnia 2013 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Toruń, 4 grudnia 2013 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Wsparcie B+R+I będzie prowadzone głównie w ramach celów tematycznych: 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo