VAT. w pytaniach i odpowiedziach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT. w pytaniach i odpowiedziach"

Transkrypt

1 VAT w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru na rzecz pracownika wykonującego działalność gospodarczą podlega odwrotnemu opodatkowaniu jakie są ułatwienia w zakresie stosowania uproszczonej procedury przy imporcie towarów czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej osoby fizycznej stanowi dostawę opodatkowaną VAT czy pracodawca ma prawo odliczyć VAT z wystawionej na niego faktury dotyczącej zakupu okularów dla pracowników czy podmioty powiązane skorzystają z ulgi na złe długi VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach rawidłowe rozliczenia wynikające ze zmian wprowadzonych p w 2014 i 2015 roku i nterpretacje organów podatkowych o rzecznictwo

2

3 VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach prawidłowe rozliczenia wynikające ze zmian wprowadzonych w 2014 i 2015 roku interpretacje organów podatkowych orzecznictwo

4 Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72, Autor: Radosław Kowalski Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel , , , Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, czerwiec 2015 r. ISBN

5 Spis treści VAT po zmianach pytania i odpowiedzi...6 Porady eksperta... 7 Czy wysyłka towaru to już jest dostawa w którym miesiącu powstaje obowiązek, gdy wysyłka jest w kwietniu, a nabywca odbiera towar w maju... 7 W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usługi wykonywanej w sposób jednorazowy, a w jakiej usługi okresowej (innej niż media), jeżeli faktura źródłowa stanowiąca podstawę refakturowania dociera do podatnika refakturującego czasami nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem...12 Czy umowny moment zakończenia okresu rozliczeniowego wskazywany jako wykonanie usługi okresowej wyznacza datę obowiązku podatkowego w VAT, jeżeli okres kalkulacyjny jest inny niż rozliczeniowy...15 Czy otrzymanie wpłaty na poczet ceny przyszłej dostawy, ale bez konkretyzacji, jakich towarów dotyczy, skutkuje koniecznością opodatkowania już w dniu otrzymania takiej zaliczki Co stanowi moment wykonania robót budowlanych, a co za tym idzie wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego w VAT: zakończenie prac czy protokół...21 Kiedy trzeba opodatkować zaliczkowaną usługę turystyczną...28 Czy otrzymując wpłaty na rachunek powierniczy, deweloper musi opodatkować przyszłą dostawę nieruchomości już w dacie takiej wpłaty...31 Czy przekazanie nieodpłatne towarów w ramach kompleksowej usługi marketingowej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT i czy nabywca usługi może odliczyć cały VAT naliczony z faktury za takie usługi (zawierającej wkalkulowaną w cenę usługi wartość wydawanych towarów) na zasadzie ogólnej Jak udokumentować rabat pośredni fakturą korygującą czy notą Czy sprzedaż towaru wymienionego w załączniku nr 11 ustawy o VAT na rzecz pracownika wykonującego działalność gospodarczą podlega odwrotnemu opodatkowaniu Czy odwrotnym opodatkowaniem obciążone będą dostawy urządzeń, które faktycznie są komputerami przenośnymi (tabletami), a pełnią specyficzną funkcję, jak np. pilot multimedialny (np. do systemów budynku) albo czytnik kodów kreskowych Czy od lipca dostawa używanych laptopów podlega odwrotnemu opodatkowaniu

6 Czy transakcje dokonywane w ramach jednej umowy, ale na podstawie różnych zamówień, trzeba będzie traktować jako jednolite transakcje Jak od lipca 2015 r. wygląda odwrotne opodatkowanie sprzedaży towarów z załącznika nr 11, dokonywanej dla podatnika wykonującego działalność gospodarczą, ale zwolnionego od VAT...46 Czy uczciwi sprzedawcy będą ponosić konsekwencje działań oszustów podatkowych...48 Czy transakcje nabycia tabletów i laptopów dokonane w ramach jednej umowy i zamówienia (czyli ewidentnie jednolite transakcje), przy czym część dostawy będzie miała miejsce w czerwcu, a część w lipcu, należy sumować dla rozstrzygnięcia, czy nastąpiło przekroczenie progu zł...49 Czy możliwe jest refakturowanie mediów w przypadku najmu nieruchomości...50 Czy wystawiać fakturę korygującą do skonta zrealizowanego po wystawieniu faktury...51 Czy rabat przedsprzedażny musi być uwzględniony przy wyznaczaniu podstawy opodatkowania Jakie są ułatwienia w zakresie stosowania uproszczonej procedury przy imporcie towarów...59 Czy opóźnienie w dostawie towarów skutkuje obowiązkiem skorygowania rozliczania podatkowego zaliczki dotyczącej eksportu takich towarów...60 Czy otrzymanie zaliczki na poczet dostawy eksportowej, która będzie dokonana za więcej niż sześć miesięcy, skutkuje koniecznością zapłaty VAT według stawki krajowej, czy w ogóle nie jest rodzi obowiązku zapłaty podatku...62 Jaką stawkę VAT zastosować dla sprzedaży lodów z przyczepy gastronomicznej, czyli jak odróżnić dostawę od usługi...66 Czy dostarczając towar do osoby niebędącej przedsiębiorcą podatnik może rozpoznać WDT, jeżeli w transakcji pośredniczy przedsiębiorca z innego państwa Unii Europejskiej, czyli WDT w warunkach dostawy łańcuchowej...71 Jak należy opodatkować nabycie towaru, w przypadku gdy w ramach jednolitej transakcji zostanie przekroczona kwota zł, ale jeszcze przed przekroczeniem progu Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej osoby fizycznej stanowi dostawę opodatkowaną VAT

7 Czy sprzedaż urządzenia, przy nabyciu którego podatnik nie miał prawa do rozliczenia podatku naliczonego, może korzystać ze zwolnienia od VAT Czy dostawa niezabudowanego gruntu skorzysta ze zwolnienia od VAT, jeżeli w cenie zakupu nie było podatku od towarów i usług...84 Czy decyzja wydana dla dzielonego gruntu jeszcze przed podziałem może skutkować koniecznością opodatkowania działek powstałych w wyniku wydzielenia...85 Czy wyłączenie wydatku z kosztów może negatywnie wpływać na rozliczenie podatku naliczonego od zakupów, którego dotyczy Czy brak planu zagospodarowania i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym położona jest działka skutkuje zwolnieniem dostawy takiego gruntu od VAT...89 Czy pracodawca ma prawo odliczyć VAT z wystawionej na niego faktury dotyczącej zakupu okularów dla pracowników...92 Jak dokonać korekty historycznej VAT naliczonego w przypadku gdy od początku podatnik nie miał prawa do rozliczenia...96 Czy odliczając podatek naliczony należy uwzględnić warunki, na jakich była zrealizowana dostawa Czy podmiot, który zrezygnował ze statusu czynnego podatnika VAT, może odliczyć podatek naliczony od zakupów dotyczących okresu sprzed wyrejestrowania Czy od drugiego półrocza 2015 roku konieczne będzie opodatkowanie paliwa tankowanego do samochodów służbowych, które wykorzystywane są na potrzeby osobiste pracownika Czy zmiana sposobu wykorzystania składników majątku przedsiębiorcy pozwala na odliczenie VAT naliczonego w ramach jednorazowej korekty Czy podmioty powiązane skorzystają z ulgi na złe długi Czy VAT od miejsc parkingowych, które są wynajmowane wraz z biurem, podlega limitowaniu wskaźnikiem 50 proc Czy przekazanie pracownicy perfum musi być zarejestrowane w kasie Jaką datę sprzedaży wskazać na fakturze, jeżeli dokument jest wystawiany przed dostawą lub usługą Czy sprzedaż samochodu na rzecz członka zarządu spółki dokonującej dostawy musi być zarejestrowana w kasie Czy podatnik zarejestrowany w państwie konsumpcji skorzysta z MOSS

8 VAT po zmianach pytania i odpowiedzi Podatek od towarów i usług jest daniną, która w najistotniejszy sposób absorbuje fiskalnie podatników, a jednocześnie oddziałuje na ich funkcjonowanie. Decydujące znaczenia ma tutaj specyfika i charakter VAT, jak również to, że przepisy normujące polski podatek od towarów i usług muszą być w znacznym stopniu (o wiele bardziej niż np. podatki dochodowego) zharmonizowane z prawem wspólnotowym. To wymusza na ustawodawcy wprowadzanie zmian, które niejednokrotnie determinowane są modyfikacją prawa unijnego. Do tego, pomimo iż Polska jest członkiem Wspólnoty od ponad dziesięciu lat, cały czas trwa proces harmonizacji. W ciągu ostatnich dwóch latach większość zmian wprowadzonych do polskiej ustawy o VAT wymuszonych było właśnie potrzebą ujednolicania rozwiązań prawnych funkcjonujących w unijnym systemie podatku od wartości dodanej, czy to w wyniku braku wcześniejszej, a wymaganej, harmonizacji, czy to w konsekwencji zmian, jakim poddane było prawo unijne. Ponad wszelką wątpliwość tak częste, a nade wszystko głębokie, zmiany (jak to miało miejsce w 2014 roku), stanowią dodatkową przesłankę kreującą problemy, wątpliwości, pytania dotyczące podatku od towarów i usług. Niniejsza książka w całości poświęcona jest istotnym, konkretnym problemom, nie wymyślonym przez autora, a mającym swoje źródło w praktyce przedsiębiorców. W jej treści przywołujemy pytania podatników dotyczące stosowania prawa podatkowego regulującego VAT i szukamy na nie odpowiedzi. Ze względu na ogrom problemów, z jakimi na co dzień muszą mierzyć się podatnicy, w tym poradniku skupiamy się na tych, które w znacznej mierze wynikają ze zmian, jakie ustawodawca wprowadził do regulacji ustawy o podatku od towarów i usług w 2014 i 2015 roku. W przypadku niektórych zagadnień można dostrzec już pewną ukształtowaną wykładnię organów podatkowych lub chociaż jej zarys, i wówczas w treści książki starałem się do niej nawiązać, nawet jeżeli mam wątpliwości co do jej słuszności (sygnalizując wówczas niebezpieczeństwo związane z niekiedy korzystną interpretacją czy przywołując argumenty merytoryczne przeciw). Dla niektórych istotnych problemów próżno szukać jednolitej linii interpretacyjnej i wówczas zaprezentowałem własne autorskie, i nie tylko, propozycje. Tym, co charakteryzuje niniejsze opracowanie, jest jego praktyczny charakter. 6

9 Porady eksperta Czy wysyłka towaru to już jest dostawa w którym miesiącu powstaje obowiązek, gdy wysyłka jest w kwietniu, a nabywca odbiera towar w maju PROBLEM Przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów na rzecz swoich kontrahentów. W zależności od statusu klienta i treści zawartej umowy w części przypadków transport organizuje dostawca, a w innych nabywca sam odbiera towar od zbywcy. Jeżeli zgodnie z ustalonymi warunkami za dostawę odpowiada sprzedawca, to towar jest dostarczany przez firmę transportową, a przy mniejszych przesyłkach robi to firma kurierska. W każdym przypadku, w którym dostawca zapewnia dostarczenie towaru do odbiorcy, stosowany jest kredyt kupiecki i zapłata dokonywana jest kilka, a nawet kilkanaście dni po jego odbiorze. Faktura dotycząca takich dostaw wysyłana jest wraz z towarem lub elektronicznie, najczęściej w tym samym dniu, w którym towar został wydany firmie transportowej lub kurierskiej. Na potrzeby takich transakcji podatnik stworzył system informatyczny i wdrożył wspólnie z przewoźnikami i firmami kurierskimi procesy, dzięki czemu na bieżąco może śledzić drogę dostarczanego towaru i precyzyjnie identyfikuje datę odbioru towaru przez nabywcę. W związku z tym pojawiło się pytanie, w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy takich towarów: w dacie wysyłki, tj. wydania towaru przewoźnikowi bądź kurierowi, czy wraz z dostarczeniem towaru nabywcy. Szczególnie jest to istotne wówczas gdy towar jest wysyłany w jednym miesiącu, a dostarczony w następnym. ODPOWIEDŹ Ustawodawca podatkowy wskazuje, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usług. Przy czym dokonanie dostawy to przekazanie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Podkreślić należy, że nie chodzi o samo wydanie towaru czy przeniesienie jego własności, lecz o przekazanie prawa do rozporządzania jak właściciel jest to szczególna kategoria czynności, ukształtowana konkretnie na potrzeby podatku od towarów i usług. Identyfikując moment dostawy, ponad wszelką wątpliwość należy rozpoznać treść stosunku prawnego łączącego strony. Jeżeli uczestnicy transakcji ustalą warunki dostawy, wówczas o momencie dokonania dostawy a co za tym idzie i opodatkowania VAT przesądzają takie ustalenia. Zatem moment opodatkowania VAT w takiej sytuacji powinien być identyfikowany z uwzględnieniem owych umownych warunków dostawy. 7

10 VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach ZASADY W transakcjach w obrocie międzynarodowym, zwłaszcza z kontrahentami spoza Unii Europejskiej, strony posługują się zasadami INCOTERMS. W transakcjach krajowym rozwiązanie to nie jest powszechnie stosowane. REGUŁY INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms) stosowany na całym świecie zbiór międzynarodowych reguł definiujących warunki, na jakich dokonywane są dostawy. Celem stosowania tych reguł jest dokonanie i doprecyzowanie podziału kosztów i odpowiedzialność za transportowany towar pomiędzy nabywcę i sprzedawcę. Obecnie obowiązuje wersja INCOTERMS W obrocie krajowym stosowanie reguł INCOTERMS ma charakter dobrowolny. Jednak z opisu problemu można wnioskować, że w tym przypadku strony czynności stosują warunki DAP, czyli delivery at place dostarczone do miejsca lub do nich zbliżone. Oznacza to, że sprzedający dostarcza towar aż do miejsca określonego przez odbiorcę (w przypadku odwołania się do reguł INCO- TERMS zapisanego przy skrócie DAP). W ramach takich warunków dostawy ryzyko za przesyłkę i koszty transportu przechodzą na kupującego z momentem udostępnienia towaru odbiorcy w miejscu przeznaczenia. I to właśnie w tym momencie, moim zdaniem, ma miejsce i występuje dostawa w znaczeniu VAT i przy braku wcześniejszej zapłaty powstaje obowiązek podatkowy po stronie zbywcy (jeżeli to on jest podatnikiem, tj. gdy nie zachodzą przesłanki do tzw. odwrotnego opodatkowania dostawy przez nabywcę). Jeżeli zatem strony w ten sposób kształtują warunki dostawy, należy wówczas przyjąć, iż obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą dostarczenia towaru, przez przewoźnika czy kuriera, do odbiorcy. Metoda taka powinna być stosowana bez względu na to, czy warunki dostawy odwołują się wprost do reguł INCOTERMS, czy też strony po prostu umawiają się czasami wręcz, niejako automatycznie, przyjmują, że od momentu dostarczenia nabywca dysponuje towarem jak właściciel (czyli np. zbywca może zawrócić towar z drogi czy przekierować go do innego kontrahenta, a przewoźnik odpowiada wobec wysyłającego). Towar wydany profesjonalnemu przewoźnikowi Już począwszy od końcówki 2013 roku zaczęły pojawiać się dyskusje na temat momentu dostawy w sytuacji, w której towary wydawany jest profesjonalnemu przewoźnikowi. Wskazując tutaj na regulacje art. 544 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.; dalej kodeks cywilny) część podatników stoi na stanowisku, że dostawa ma miejsce w momencie samego wydania towaru przewoźnikowi czy kurierowi profesjonalnie zajmującemu się przewozem towarów. Według takiego 8

11 Porady eksperta przepisu kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się zawodowo przewozem rzeczy. To faktycznie może sugerować, że w przypadku wysyłki towaru z udziałem profesjonalnego dostarczyciela obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru fachowemu przewoźnikowi. Jednak w moim przekonaniu nie jest to wykładnia uprawniona i znajdująca poparcie w prawie, bo, owszem według kodeksu cywilnego miało miejsce wydanie o ile strony nie postanowiły inaczej jednak nie spełnia ono warunku, z jakim ustawodawca podatkowy wiąże dokonanie dostawy, a mianowicie przekazania prawa do rozporządzania jak właściciel. Do momentu dostarczenia towaru nabywca nie tylko nie włada fizycznie towarem, nie dzierży go, ale w żaden sposób nie dysponuje nim. Jedyne, co przysługuje nabywcy, to odmowa przyjęcia czy wnioskowanie do dostawcy, by ten zgodził się np. opóźnić dostawę czy zastosować przekierowanie i doręczyć towar do innego niż uprzednio ustalone miejsca. Zatem prawo do rozporządzania towarem jak właściciel cały czas przysługuje dostawcy, a nie przewoźnikowi czy nabywcy, a prawo cywilne posługuje się tutaj pewną fikcją wydania, która absolutnie nie oznacza uzyskania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W szczególności jednak należy zaznaczyć, iż w powołanej regulacji prawa cywilnego zostało wyraźnie wskazane, iż wydanie towaru przewoźnikowi kreuje moment dostawy w razie wątpliwości. To oznacza, że jeżeli strony określają warunki dostawy, a co za tym idzie moment jej dokonania, to one kreują moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Dodatkowo warto wspomnieć o stronie formalnej ewentualnej nieskutecznej dostawy. Gdyby bowiem okazało się, że dostawca nie podjął towaru i ten powróciłby do sprzedawcy, a byłaby jednocześnie wprowadzona do obrotu faktura potwierdzająca taką dostawę, to dla zrealizowania korekty in minus należałoby przeprowadzić operację korygowania faktury w trybie przewidzianym dla zwrotu towaru (czyli w rygorze potwierdzenia odbioru faktury korygującej), co w praktyce stanowiłoby dodatkową, szczególną uciążliwość. Ponadto nie można zapominać, że jest jeszcze druga strona transakcji: nabywca dokonujący rozliczenia podatku naliczonego o tym w dalszej części książki. CO NA TO ORGANY PODATKOWE Pogląd, że dostawa ma miejsce już z momentem wysyłki, prezentowany jest w części interpretacji indywidualnych (najczęściej na życzenie wnioskujących). Taki pogląd został zaprezentowany m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2014 r., nr IPTPP2/ /13-6/IR: 9

12 VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach W związku z powyższym, odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Zainteresowany wystawi fakturę w ostatnim dniu danego miesiąca i jednocześnie dany towar przekaże przewoźnikowi (spedytorowi), który towar ten dostarczy odbiorcy w pierwszych dniach następnego miesiąca, zaś jak wskazał Wnioskodawca przeniesienie na nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel będzie następowało wraz z wydaniem towaru spedytorowi to w momencie wydania towaru z magazynu spedytorowi dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem w tym momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji, w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy. Podobnie stwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 września 2014 r., nr ITPP1/ /14/KM: Przenosząc powyższe na grunt przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, można stwierdzić, że moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT odpowiada momentowi wydania towarów, o którym mowa w art. 544 Kodeksu cywilnego. W sytuacji zatem, gdy towar jest wysyłany przez dostawcę do nabywcy za pośrednictwem kuriera dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Mając powyższe na uwadze, Spółka dostarczając towar kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej jest zobowiązana jako datę dokonania dostawy na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi, w tym samym momencie Spółka rozpozna obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Ale już np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 listopada 2014 r., nr IPTPP2/ /14-4/IR zostało wskazane, że: konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Unormowanie zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347 z s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. W tym miejscu zauważyć należy, iż z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu 10

13 Porady eksperta na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest co do zasady wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Jeżeli strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Ponadto, stosownie do art. 353 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego. W związku z powyższym, odnosząc powołane przepisy do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że w przypadku dostaw towarów realizowanych jak wskazał Wnioskodawca na warunkach Incoterms 2010: EXW, FCA, CPT, DAP, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy na rzecz jego nabywcy, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z zastosowanymi dla danej dostawy określonymi ww. warunkami Incoterms. Zatem w okolicznościach niniejszej sprawy w sytuacji stosowania niżej wymienionych reguł Incoterms 2010 obowiązek podatkowy powstanie dla dostaw na warunkach: EXW, FCA w momencie dokonania załadunku na środek transportu (własny nabywcy, wynajęty przez nabywcę, przewoźnika), DAP w momencie rozładunku towaru ze środka transportu (własnego dostawcy, czyli Wnioskodawcy, wynajętego przez dostawcę, przewoźnika) w miejscu wskazanym na zamówieniu, CPT w momencie wydania towaru pierwszemu przewoźnikowi. Natomiast w przypadku gdy, jak wynika z opisu sprawy, reguły Incoterms nie są stosowne, a towar dostarczany jest transportem własnym Spółki lub przez przewoźnika na koszt Spółki uznać należy, iż obowiązek podatkowy powstanie w momencie dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez nabywcę w zamówieniu. Z kolei w sytuacji gdy transport odbywa się na koszt nabywcy lub przez przewoźnika działającego na zlecenie nabywcy, obowiązek podatkowy powstanie w momencie odebrania towaru z magazynu Wnioskodawcy przez nabywcę lub przez przewoźnika działającego na zlecenie nabywcy. W związku z powyższym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego należało uznać je za prawidłowe w części dotyczącej dostaw, które będą realizowane na warunkach Incoterms 2010 EXW, FCA oraz DAP, jak również w przypadku gdy reguły Incoterms nie będą stosowane. Natomiast odnośnie do dostaw realizowanych na warunkach Incoterms 2010 CPT należało uznać je za nieprawidłowe. Dokonanie bowiem 11

14 VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach dostawy na warunkach Incoterms 2010 CPT następuje z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi i z tym momentem przechodzi na nabywcę ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, co nie jest jednoznaczne z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanowiskiem, iż obowiązek podatkowy powstanie w momencie dostarczenia towaru przez Wnioskodawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. PODSTAWA PRAWNA art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usługi wykonywanej w sposób jednorazowy, a w jakiej usługi okresowej (innej niż media), jeżeli faktura źródłowa stanowiąca podstawę refakturowania dociera do podatnika refakturującego czasami nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem PROBLEM Firma działa w grupie kapitałowej kilku spółek. Część z tych spółek to podmioty krajowe, a część ma swoją siedzibę za granicą. W ramach swojej działalności spółka nabywa usługi, które następnie refakturuje na spółki z grupy. Pośród takich usług są m.in. reklamowe i marketingowe, przy czym pierwsze z nich mają charakter jednorazowy, a drugie są świadczeniami okresowymi, po części refakturowanymi na spółkę. Zarówno pierwsze, jak i drugie usługi firma w części, a czasami w całości, refakturuje na spółki siostry. W związku z tym, że w większości przypadków spółka dowiaduje się o warunkach, na jakich może i powinna dokonać refakturowania po kilku miesiącach, pojawia się problem, w jakiej dacie należy opodatkować refakturowane usługi. Czy trzeba to zrobić w dacie refaktury? Czy jednak konieczne jest cofnięcie się do okresów rozliczeniowych, w których usługi były pierwotnie (faktycznie) wykonane. Problem w tym, że to by oznaczało konieczność korygowania niemal każdego miesiąca. ODPOWIEDŹ Mianem refakturowania określana jest w praktyce obrotu gospodarczego sytuacja, w której podatnik nie wykonuje usługi samodzielnie (własnymi siłami), a odsprzedaje nabytą usługę faktycznie wykonaną przez inny podmiot. For- 12

15 Porady eksperta malnie rzecz biorąc, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Jeżeli zatem spółka wykonuje usługi w opisanych warunkach, to tym samym powinna być uznana za świadczącą takie usługi ze wszystkimi tego implikacjami. To oznacza, że musi ona opodatkować takie świadczenia VAT, stosując przy tym metody właściwe dla refakturowanych czynności, takie jak stawkę, sposób wyznaczania miejsca świadczenia czy metodę identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego. Właśnie ten ostatni wymóg stanowić może problem natury praktycznej w przypadku usług opodatkowanych na zasadach ogólnych, tj. w momencie wykonania. Zaznaczyć bowiem trzeba, że ustawodawca nie wprowadził żadnego szczególnego sposobu wyznaczania obowiązku podatkowego dla refakturowanych usług, zatem przy identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego należy rozstrzygnąć, kiedy usługa została wykonana. W coraz bardziej odległej przeszłości można było spotkać się z poglądem, że w przypadku refakturowania usługa powinna być uznana za wykonaną dopiero w dacie samego refakturowania. Jednak obecnie zdecydowanie dominuje pogląd, i niestety moim zdaniem należy uznać go za słuszny, że bez względu na to, ile etapów refakturowania wystąpiłoby, moment wykonania usługi jest tylko jeden ten pierwotny. W konsekwencji, jeżeli nie ma zastosowania szczególna metoda identyfikacji daty obowiązku podatkowego w VAT, ten powstaje w tym samym momencie czyli z chwilą faktycznego wykonania usługi. To z kolei przesądza o konieczności dokonania korekty historycznej deklaracji VAT i zapłaty zaległego zobowiązania wraz z odsetkami, jeżeli refakturowanie miało miejsce w późniejszym okresie. CO NA TO ORGANY PODATKOWE Organy i sądy również twierdzą, że dla wyznaczenia obowiązku podatkowego usługa jest wykonana tylko raz, przez faktycznego świadczącego i w tej dacie powinna być opodatkowana przez refakturującego. Tak np. zostało wskazane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2014 r., nr IPPP1/ /14-4/MP (najważniejsze dla praktyki rozstrzygnięcie sądu powołane w treści interpretacji): Zgodnie z art. 8 ust. 2a ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z treści tego artykułu można wywieść, że przy odsprzedaży usług w rzeczywistości świadczona jest jedna usługa, jednak dla celów podatkowych należy przyjąć, że była ona wyświadczona dwa razy (była przedmiotem dwóch odrębnych transakcji). Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. 13

16 VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. A zatem ten, kto odsprzedaje usługę, jest uznawany za dokonującego sprzedaży w zakresie powstania obowiązku podatkowego i wystawiania faktur. Celem obciążenia kosztami podmiotu, który faktycznie korzystał z usługi, jest odsprzedaż tej usługi przez podmiot uczestniczący pośrednio w świadczeniu, pomimo że pośrednik danej usługi nie wykonał. Przenoszenie kosztów jest więc świadczeniem pomiędzy podmiotem pośredniczącym pomiędzy właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają szczególnych regulacji w zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku odsprzedaży usług. W świetle powyższego, wobec braku specyficznych przepisów określających zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do ww. czynności, zastosowanie znajdą przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, określone w art. 19a ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19a ust. 3 ustawy, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Analiza przywołanych wyżej przepisów wskazuje, że przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. ( ) Obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży usług powstanie zatem z chwilą ich wykonania, przy czym za datę wykonania usługi przez Wnioskodawcę należy uznać dzień, w którym wykonana została dana czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie jak wskazuje Wnioskodawca moment obciążenia beneficjenta usługi przez refakturującego (wystawienie refaktury). W sytuacji natomiast, gdy dla refakturowanych usług, dla których Wnioskodawca (jako refakturujący usługę) oraz podmiot świadczący usługę ustalili następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy w myśl art. 19a ust. 3 ustawy o VAT będzie powstawał z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności i rozliczenia. 14

17 Porady eksperta Zaprezentowane powyżej stanowisko znalazło potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2012 r. (sygn. akt I FSK 65/12). Sąd wskazał, że refakturowanie usług będzie miało, z punktu widzenia VAT, tożsame skutki co świadczenie usług. W konsekwencji podmiot refakturujący powinien zastosować do refakturowanego świadczenia zasady opodatkowania refakturowanych świadczeń czy to w zakresie stawki podatkowej, czy też terminu wystawienia faktury. Implikacją tego rozumowania jest przyjęcie, że również moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług należy ustalać tak, jakby od początku refakturowana usługa była wyświadczana przez odsprzedającego, a więc na zasadach art. 19 ustawy o VAT dla poszczególnych świadczeń. A zatem, za moment wykonania usługi refakturowanej należy, zdaniem Sądu, przyjąć moment wykonania wszystkich działań i czynności składających się na refakturowaną usługę. Wyjątkiem od tej fundamentalnej zasady jest sytuacja, gdy ustawa wiąże z powstaniem obowiązku podatkowego obowiązek wystawienia faktury wówczas obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług będzie powstawał z chwilą wystawienia tzw. refaktury, gdyż to ten właśnie dokument, zdaniem Sądu, potwierdza (w ramach fikcji prawnej przyjętej w art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT) wyświadczenie usługi przez refakturującego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, przedmiotem wniosku nie są usługi wymienione katalogu usług zawartym w art. 19a ust. 5 ustawy o VAT, dotyczącym usług, dla których określone są szczególne zasady wyznaczania momentu powstawania obowiązku podatkowego. PODSTAWA PRAWNA art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) Czy umowny moment zakończenia okresu rozliczeniowego wskazywany jako wykonanie usługi okresowej wyznacza datę obowiązku podatkowego w VAT, jeżeli okres kalkulacyjny jest inny niż rozliczeniowy PROBLEM Firma zajmująca się pośrednictwem w zawieraniu umów leasingowych, faktoringowych itp. ma zawarte umowy o świadczenia usług z kontrahentami, których produkty finansowe sprzedaje. W umowach zostało zapisane, że rozliczanie wynagrodzeń takiej firmy dokonywane jest za okresy kalkulacyjne, którymi są miesiące kalendarzowe, przy czym strony zgodnie ustalają, iż okresem rozliczeniowym w każdym przypadku jest czas od raportu do rapor- 15

18 VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach tu. W praktyce raporty najczęściej wystawiane są około połowy miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usługi (tj. miesiącu, który stanowi okres kalkulacyjny). Za miesiąc marzec firma wystawiła raport 16 kwietnia, przyjmując zgodnie z zawartą umową, że usługa została wykonana w tym dniu. Raport dotyczył marca i uwzględniał wynagrodzenie za usługi faktycznie zrealizowane w tym miesiącu. Podatnik wystawił fakturę sprzedaży, w której jako datę zakończenia usługi wykazał 16 kwietnia. W deklaracjach podatkowych VAT-7 podatnik wykazuje sprzedaż w miesiącu, w którym sporządzony jest raport, tj. w którym usługa została wykonana według postanowień umowy. Cały czas podatnik ma jednak obawę, czy nie następuje tutaj przesunięcie momentu powstania obowiązku i zbyt późne wykazanie na potrzeby VAT sprzedaży. Problem jest o tyle istotny, że wartości sprzedaży za poszczególne miesiące mogą różnić się w istotny sposób kwotami. ODPOWIEDŹ Począwszy od 1 stycznia 2014 r., w odniesieniu do usług świadczonych w okresach rozliczeniowych zastosowanie mają przepisy szczególne są to skonkretyzowane obecnie w ustawie o VAT zasady wyznaczania momentu wykonania usługi ciągłej wykonywanej w okresach rozliczeniowych (zresztą do dostaw realizowanych w takich warunkach również ma to, odpowiednio, zastosowanie). Otóż usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługa ciągła Co ważne, wbrew temu, co mogłoby się wydawać i co niekiedy twierdzą organy, prawodawca podatkowy nie zdefiniował żadnego szczególnego sposobu wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania takich usług, a jedynie specyficzną metodę ich wykonania. W efekcie tego, jeżeli usługa ma charakter ciągły i jest wykonywana w okresach rozliczeniowych, ale dla tego konkretnego rodzaju świadczenia ustawodawca wprowadził szczególną metodę identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego, to taka specyficzna metoda ma zastosowanie, pomimo że na potrzeby VAT jest ona uznana za wykonaną z końcem okresu którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia. Tak jest np. w przypadku usług najmu czy mediów (woda, odprowadzenie ścieków, a wśród dostaw towarów np. dostawa energii elektrycznej czy gazu). Jeżeli dla danego rodzaju usługi ciągłej nie są właściwe szczególne rozwiązania dla identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego, to przy braku wcześniejszej zapłaty powstaje on w dniu wykonania usługi czyli z końcem okresu, do którego odnoszą się rozliczenia lub płatności. W opisanej w pytaniu sytuacji żadna szczególna metoda wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma zastosowania. Dlatego należy 16

19 Porady eksperta stwierdzić, że w analizowanej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usług powstaje wraz z wykonaniem usług, jeżeli jednak podatnik wcześniej otrzymałby zapłatę, wówczas obowiązek podatkowy powstałby w dniu uzyskania takiej płatności. Czyli należy odwołać się do szczególnej metody identyfikacji momentu wykonania usługi, a w efekcie do końca okresu, do którego odnoszą się rozliczenia. Co ważne, w ramach takiego sposobu prawodawca nie wiąże momentu wykonania usługi (a w efekcie powstania obowiązku podatkowego w VAT) z końcem okresu rozliczeniowego a końcem okresu kalkulacyjnego. Jeżeli zatem, zgodne z umową i faktyczną treścią czynności, usługi są świadczone i rozliczane za miesięczne okresy kalkulacyjne, to moim zdaniem fakt, iż w kontrakcie zostało zapisane, że okresy rozliczeniowe są od raportu do raportu, nie powinien mieć wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. Ten powstaje (przy braku wcześniejszej zapłaty) z końcem okresu, do którego odnoszą się rozliczenia, czyli z końcem każdego miesiąca. CO NA TO ORGANY PODATKOWE Wśród organów brak całkowitej jednomyślności. Funkcjonują bowiem wykładnie wskazujące na to, że decyduje koniec okresu rozliczeniowego (czyli metoda właściwa jeszcze do końca 2013 roku). Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2014 r., nr IPPP3/ /14-4/IG: ( ) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w sytuacji, w której umowa określa stawkę miesięczną dla potrzeb kalkulacji wynagrodzenia, a jednocześnie wprowadza kwartalny, półroczny lub roczny okres rozliczeniowy i faktycznie jest rozliczana zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym obowiązek podatkowy w VAT powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego... ( ) Zdaniem Spółki prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym: ( ) w sytuacji, w której umowa określa stawkę miesięczną dla potrzeb kalkulacji wynagrodzenia, a jednocześnie wprowadza kwartalny, półroczny lub roczny okres rozliczeniowy i faktycznie jest rozliczana zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym obowiązek podatkowy w VAT powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, ( ) W sytuacji, w której Spółka zakłada, że będzie świadczyć usługi serwisowe na podstawie umów długookresowych (np. trzyletnich), w których określone zostaną okresy rozliczeniowe: ( ) w której umowa określa stawkę miesięczną dla potrzeb kalkulacji wynagrodzenia, a jednocześnie wprowadza kwartalny, półroczny lub roczny okres rozliczeniowy i faktycznie jest rozliczana zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym obowiązek podatkowy w VAT powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT (zdanie pierwsze), z uwagi na upływ kwartalnego, półrocznego lub rocznego okresu rozliczeniowego. 17

20 VAT 2015 w pytaniach i odpowiedziach Jednak część organów zauważyła szczególny charakter przepisów i uznaje, że decydujące znaczenie ma zakończenie okresu kalkulacyjnego (jeżeli różni się on od okresu rozliczeniowego). Można tu wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 2014 r., nr IPPP1/ /14-2/AP: W przypadku opisanej przez Spółkę opcji III skoro okres rozliczeniowy rozpocznie się w określonym dniu danego miesiąca i zakończy się w określonym dniu następnego miesiąca (w opisanym przekładzie: I okres rozliczeniowy będzie trwał od 5 kwietnia do 4 maja, II okres rozliczeniowy od 5 maja do 4 czerwca, a III okres rozliczeniowy od 5 czerwca do 4 lipca) i Spółka będzie otrzymywać raporty od Licencjobiorców dokładnie za czas odpowiadający okresowi rozliczeniowemu (w opisanym przykładzie odpowiednio za czas od 5 kwietnia do 4 maja, od 5 maja do 4 czerwca, a także od 5 czerwca do 4 lipca), obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, tj. z upływem każdego okresu rozliczeniowego, a więc odpowiednio z dniem 4 maja, 4 czerwca i 4 lipca. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku opcji III należało uznać za prawidłowe. Nie można jednak zgodzić się z Wnioskodawcą, że niezależnie od przyjętego okresu rozliczeniowego, dniem wykonania usługi przez Spółkę będzie zawsze ostatni dzień przyjętego w umowie z licencjobiorcą okresu rozliczeniowego. W przypadku opcji I, w której okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu następującym po otrzymaniu raportu za dany miesiąc kalendarzowy i zakończy w dniu otrzymania następnego raportu, okresem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, nie będzie data otrzymania raportu za dany miesiąc, a więc dzień 25 maja, 20 czerwca czy 30 lipca, lecz takim okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, do którego odnosi się dany raport, a więc odpowiednio: kwiecień, maj i czerwiec. Tym samym w przypadku opcji I usługę można uznać za wykonaną z upływem każdego miesiąca, do którego odnosi się dane rozliczenie. Podobnie w przypadku opcji II, w której okres rozliczeniowy rozpocznie się w określonym dniu danego miesiąca i zakończy się w określonym dniu następnego miesiąca (w opisanym przykładzie: I okres rozliczeniowy będzie trwał do 5 kwietnia do 4 maja, II okres rozliczeniowy od 5 maja do 4 czerwca, a III okres rozliczeniowy od 5 czerwca do 4 lipca), nie można się zgodzić ze Spółką, że obowiązek podatkowy za kwiecień, maj i czerwiec powstanie odpowiednio w określonym dniu, tj. odpowiednio 4 maja, 4 czerwca i 4 lipca. Również w tym przypadku usługę należy uznać za wykonaną z upływem każdego miesiąca (tj. okresu, do którego odnoszą się rozliczenia). Skoro więc raport za I okres rozliczeniowy będzie zawierał informacje za kwiecień, to faktyczne wykonanie usługi nastąpi ostatniego dnia kwietnia. Podobnie w przypadku raportu za II i III okres rozliczeniowy, w przypadku których faktyczne wykonanie usługi nastąpi odpowiednio z końcem maja i z końcem czerwca. Tut. organ nie podziela stanowiska Wnioskodawcy również w odniesieniu do opisanej opcji IV, w przypadku której Spółka zamierza określać moment wykonania bądź częściowego wykonania usługi po otrzymaniu raportu od Licencjo- 18

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady. fakturowania

Nowe zasady. fakturowania BIBLIOTEKA Nowe zasady fakturowania w praktyce Prawidłowe sporządzanie, przesyłanie i przechowywanie faktur Nowe terminy wystawiania dokumentów Poprawianie błędów Sporządzanie faktur oraz not korygujących

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/443-410/10-6/KC Data 2010.08.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPP3/443-833/10/IK Data 2010.11.02. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPP3/443-833/10/IK Data 2010.11.02. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPP3/443-833/10/IK Data 2010.11.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRAWNOPODATKOWA

ANALIZA PRAWNOPODATKOWA ANALIZA PRAWNOPODATKOWA SPORZĄDZONA WG. STANU PRAWNEGO NA DZIEŃ XX.XX.XXXXr dla PPHU ALA Sp. z o.o. z siedzibą. 1. Stan faktyczny Zamawiający (dalej jako Zamawiający) zlecił wykonanie nadzoru inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w turystyce

Pośrednictwo w turystyce Pośrednictwo w turystyce Justyna Zając-Wysocka radca prawny, doradca podatkowy 11664 Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek Dokumentowanie otrzymanych zaliczek Pismo z dnia 5 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-31/09-2/JB Dokumentowanie otrzymanych zaliczek. Z treści faktury zaliczkowej powinno wynikać, jaki konkretnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

brak nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciekłych na zasadach Incoterms DDU, DAP

brak nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciekłych na zasadach Incoterms DDU, DAP IPPP3/443-2/12-2/SM 2012.03.22 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie brak nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciekłych na zasadach Incoterms DDU, DAP Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo