SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r."

Transkrypt

1 za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn r.

2

3 Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE... str. 3 II DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA... str Liczba i struktura łóżek... str Liczba i struktura leczonych... str Wskaźniki statystyczne... str Działalność bloków operacyjnych... str Działalność pionu diagnostycznego... str. 14 III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH... str. 16 IV. PROGRAMY ZDROWOTNE... str Prowadzone prelekcje... str Współpraca ze społecznością... str Profilaktyka odleżynowa. str. 19 V. ZAKAŻENIA SZPITALNE. str Zakażenia szpitalne. str Centralna sterylizacja.. str. 24 VI. POLITYKA JAKOŚCI... str Zintegrowany system zarządzania jakością... str Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu... str Skargi pacjentów... str Sprawy sądowe... str Wnioski o ustalania zdarzeń medycznych.. str. 29 VII. ZASOBY LUDZKIE str Stan zatrudnienia. str Bezpieczeństwo i higiena pracy str. 30 VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE.. str Procedury przetargowe. str Zaopatrzenie. str. 32 IX. ANALIZA WYKONANIA BIDŻETU str przychody. str Koszty... str Rozliczenie kredytu bankowego str Zatrudnienie i płace. str Działalność socjalna... str Inwestycje.. str Rozliczenie należności i zobowiązań str. 46 1

4 WSTĘP Od 29 kwietnia 2013r. celem priorytetowym Miejskiego Szpitala Zespolonego jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy optymalnie efektownym wykorzystaniu zasobów kadrowych i rzeczowych. Osiągnięcie celu głównego jest możliwe przy kompleksowej realizacji celów strategicznych i przyporządkowanym im celom operacyjnym. Cele strategiczne na lata są następujące: 1. Doskonalenie, jakości świadczonych usług. 2. Poprawa dostępności do unikatowych usług medycznych 3. Wzrost dostępności do usług teleinformatycznych 4. Rozwój naukowy szpitala 5. Dostosowanie do wymogów istniejącej bazy lokalowej 6. Modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia. 7. Utrzymanie płynności finansowej. Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń. Szpital zdobywał wysokie pozycje w konkursach medycznych, działalność Pani dyrektor również została zauważona poprzez m.in. wyróżnienie w konkursie lider medycyny. Szpital był inicjatorem Pierwszego Zjazdu Szpitali imienia Mikołaja Kopernika, Głównym celem Zjazdu była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy naukowej między szpitalami, oraz promocja miasta Olsztyna i Regionu Warmii i Mazur. Z perspektywy czasu widać zacieśniające się kontakty pomiędzy szpitalami kopernikowskimi. W roku 2013 całkowicie przeprowadzono i rozliczono zadanie współfinansowane przez Unię Europejską pod nazwą Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Trwała również realizacja inwestycji rozpoczętej w 2010 roku współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym z budową Pawilonu i Bloku Operacyjnego. W stosunku do założeń budżetu na rok 2013 realizacja w większości zakresów przychodu wykazuje tendencję zwyżkową. Realizacja wyższych niż planowa kosztów miała pokrycie w wyższych niż planowano przychodach. Według wstępnych ustaleń Szpital wypracował zysk 8 431,65 zł. Faktyczny wynik finansowy zostanie podany po zbadaniu sprawozdań finansowych przez Biegłego Rewidenta w terminie późniejszym. 2

5 I. ZMIANY ORGANIZACYJNE Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Wysoką jakość usług medycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego potwierdza 8 Certyfikatów Jakości: ISO 9001:2000, ISO 22000;2005, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO 27001:2005, Akredytacja Szpitala oraz inne wyróżnienia i nagrody Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością znacznie podniosło jakość świadczonych usług W dniach 12 i 13 czerwca 2013r po raz kolejny odbył się audyt zewnętrzny oceniający skuteczność zdrożonego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodowymi normami ISO.w obecności licznego 7 osobowego zespołu audytorów zewnętrznych. Celem audytu była ocena zgodności systemów zarządzania z wymaganiami norm oraz ocena skuteczności zapewnienia spełnienia wymagań ustawowych, prawnych i kontraktowych i osiągnięcia określonych celów. Certyfikacja objęła: Przygotowywanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Laboratorium Analityczne: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania wersja 1 z dnia Wyróżnienia i nagrody: lutego 2013 r. po raz kolejny Szpital znalazł się w gronie wyróżnionych przez Dziennik "Puls Biznesu" najdynamiczniej rozwijających się firm i otrzymał tytuł Gazeli Biznesu marca 2013r. dyrektor Joanna Szymankiewicz Czużdaniuk otrzymała statuetkę zarządzania kryzysowego listopad 2013r. I miejsce w XIII Edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości 2013r. 3

6 4. 7 listopad 2013r - I miejsce w konkursie Najlepszy produkt, usługa Warmii i Mazur w kat. szpitale radykalna nefrektomia laparoskopowa w oddziale urologii 5. 7 listopad 2013r. 11 miejsce w kraju Ogólnopolskim rankingu Bezpieczny Szpital październik 2013r listopad 2013r. I miejsce w ogólnopolskim konkursie Perły Eskulapa, to już czwarta statuetka w tym konkursie Wdrażanie unikatowych procedur: medycznych: 30 stycznia 2013r. odbył się pierwszy w województwie zabieg radykalnej nefrektomii laparoskopowej. Operację przeprowadzili lekarze oddziału urologii. 14 październik 2013r. - pierwszy w Olsztynie zabieg laparoskopowego zmniejszenia żołądka. Klinika chirurgii ogólnej rozpoczęła wykonywać operacje bariatryczne. 11 i 12 grudnia 2013r. pierwsze w województwie 2 operacje rekonstrukcyjne twarzy, z przeszczepem z kości strzałkowej na mikrozespoleniach naczyniowych. Zabiegi takie wykonuje w Polsce 5 szpitali klinicznych oraz centrów onkologii. Inne osiągnięcia: września 2013r. w Olsztynie odbył się Pierwszy Zjazd Szpitali imienia Mikołaja Kopernika, który został zorganizowany z inicjatywy Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Zmiany organizacyjne 1. 24/ r, Oddział okulistyczny z poradnią przeniesiono na Al. Woj. Polskiego 2. 24/ r Laryngologia-zespół chirurgii 1 dnia na czas remontu został przeniesiony do budynku przy Woj. Polskiego, przy oddziale okulistycznym lutego zmieniono liczbę łóżek celem dostosowania do projektu ze środków Unii Europejskiej: 1) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale okulistycznym z 25 do 20 2) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale reumatologii z 18 do 15 3) zmniejszono liczbę łóżek w klinice dermatologii, chorób przenoszonych drogą płciową i immunologii klinicznej z 18 do 14 4) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale chirurgii szczękowej z 15 do 9 5) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale otyłości z 15 do 14 6) zwiększono liczbę miejsc dziennego pobytu w oddziale laryngologii-zespół chirurgii jednego dnia z 4 do lutego 2013r. uruchomiono blok operacyjny w obiekcie przy Al. Woj. Polskiego maja 2013r. przeniesiono poradnię urologiczną z Woj. Polskiego na ul. Mariańską X.13 Uruchomienie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Kardiologii i Chorób Wewnętrznych X.13 Uruchomienie oddziałów klinicznych: urazowo-ortopedycznego, urologii oraz ginekologiczno-położniczego. 4

7 II. DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu 2.1. Liczba i struktura łóżek Leczenie pacjentów Szpitala Miejskiego odbywa się w dwóch zespołach: przy ul. Niepodległości 44 oraz Al. Woj. Polskiego 30. Szpital od 2003 roku wprowadza zmiany, które mają doprowadzić do zachowania odpowiednich liczby łóżek z jednoczesnym zapewnieniem pacjentom bezpieczeństwa Liczba łóżek 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Obecnie oddziały szpitala liczą 274 łóżka, 6 miejsc oddziału laryngologii zespołu chirurgii jednego dnia oraz 38 łóżek noworodków i wcześniaków. Poza wymienioną liczbą łóżek w szpitalu funkcjonuje komercyjny oddział leczenia otyłości z liczbą 14 łóżek. wewnętrzny I Strukturę łóżek wg stanu na dzień rok przedstawia tabela; Oddziały Liczba łóżek rzeczywistych Liczba miejsc 25 łóżek klinika kardiologii i chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, pododdziałem kardiologii oraz pododdziałem szybkiej diagnostyki klinika chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej 39 łóżek w tym 7 pododdział kardiologii 4 - szybka diagnostyka 28 łóżek kliniczny ginekologiczno-położniczy 54 łóżka W tym ginekologia 14 łóżek 5

8 kliniczny chirurgii uraz-ortopedycznej reumatologiczny kliniczny urologii klinika dermatologii okulistyczny chirurgii szczękowej kliniczny chirurgii klatki piersiowej anestezjologii i intensywnej terapii laryngologii zespół chirurgii 1 dnia 22 łóżka 15 łóżek 24 łóżka 14 łóżek 20 łóżek 9 łóżek 18 łóżek 6 łóżek 6 miejsc Razem 274 łóżka 6 miejsc noworodków i wcześniaków 38 łóżek w tym 3 intensywnej opieki 312 łóżek + 6 miejsc oddział leczenia otyłości (komercyjny) 14 łóżek Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach - stan na Kardiologia Noworodki i wcześniaki Położniczy Chirurgia ogólna Reumatologia Interna I Okulistyka Dermatologia Urologia Chirurgia urazowo-ortoped. Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia szczękowa Ginekologia Anestezjologia i intensywna terapia Laryngologia - chirurgia1 dnia 2.2. Liczba i struktura leczonych 6

9 W 2013r. leczono w szpitalu chorych dorosłych (w tym 305 w ramach laryngologii 1 dnia), oraz 1554 noworodki (1446 w 2012r, 1578 w 2011r.) co daje ogółem pacjentów (18258 w 2012r.). Ponadto w oddziale leczenia otyłości na 20 turnusach 13 dniowych uczestniczyło 146 osób (86 w 2012r. 173 w 2011r, 223 w 2010r.). Liczba leczonych od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, wyjątkowo w bieżącym roku wzrosła o ponad 1000 pacjentów. Należy podkreślić, że mimo nieco większej liczby pacjentów hospitalizowanych, możliwości oddziałów szpitala są znacznie wyższe. Niestety - NFZ w dalszym ciągu limituje ilość wykonywanych procedur medycznych. Liczbę leczonych dorosłych w latach r. przedstawia tabela r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r. 2001r. 1999r. Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2013 roku Polożniczy 2784 Urologia 3553 Chirurgia ogólna 1669 Noworodki 1554 Ginekologia Kardiologia Wewnętrzny I Urazowo-ortopedyczny Okulistyka Dermatologia 736 chirurgia kl. piers Chirurgia szczękowa Reumatologia 441 Szybka diagnostyka 192 anestezjologia i intensywna terapia laryngologia 1 dnia 7

10 Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach uwzględnia liczbę leczonych z ruchem wewnętrznym, tj. 124 osób leczonych w co najmniej dwóch oddziałach szpitala. Struktura leczonych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. 2013r. Okulistyka 6,4% Szybka diagnostyka 1,0% Chirurgia klatki piersiow ej Laryngologia 1 dnia 3,2% 1,6% Chirurgia szczękow a 2,0% Urologia 18,2% Kardiologia 8,1% Ginekologia 9,1% Wew nętrzny I 6,6% Chirurgia urazow o- ortoped. 6,4% Chirurgia ogólna 8,6% Reum atologia 2,3% Derm atologia 3,8% OIOM 0,6% Now orodki 8,0% Położniczy 14,3% Najwięcej pacjentów hospitalizowano w oddziale ginekologicznopołożniczym, na których leczyło się 23,4% (23,5% 2012r., 23,1% w 2012,, 24,3% w 2011r.) pacjentek (z czego w oddziale położniczym leczyło się 14,3% (14,6 w 2012r, 15,4% w 2011r.), następnie w oddziałach internistyczno-kardiologicznych 15,7% (16,7% 2012r, 16,7 % 2011r.) ogólnej liczby hospitalizowanych WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE Średnie wykorzystanie łóżek Średnie wykorzystanie łóżek 2013r. wyniosło 241,03 dni tj. 66,04%, wyższa wartość od poprzednich wartości wynika ze zmniejszenia liczby łóżek (2012r. 213,75 dni tj. 58,40%, 2011r. 215,33 dnia tj. 59%; 2010r. 231 dni). Analiza ostatnich lat wskazuje na systematyczny spadek wykorzystania łóżek. Taką 8

11 sytuację spowodowało limitowanie przez NFZ liczby procedur medycznych, co ma wpływ na zmniejszenie liczby pacjentów przyjmowanych do szpitala na leczenie planowe. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywanie procedur medycznych przy pomocy nowoczesnego sprzętu i najnowszych technik medycznych (pobyt na okulistyce z powodu operacji zaćmy skrócił się z 3-4 dni do 1-2 dni) Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalu w latach r r r r r r. 2009r. 2011r. 2013r. 63,12 64, ,4 68,65 66,82 65,96 66,55 66,04 77,95 69,57 85,6 88,47 85,22 81, r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r r r r r r r r r r. Wskaźniki wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach 2013r. 85,54 65,57 80,41 81,16 79,16 61,04 79,63 65,57 50,16 36,68 60,42 68,47 Położniczy Chirurgia ogólna Urologia Urazowo-ortopedyczny Wewnętrzny I Chirurgia klatki piersiowej anestezjologia i intensywna terapia Kardiologia Ginekologia Chirurgia szczękowa Reumatologia Dermatologia Okulistyka Szybka diagnostyka 9

12 Średni okres pobytu chorego Nadal obserwuje się wyraźny spadek okresu pobytu chorego w szpitalu. Średni czas pobytu w 2013r. wyniósł 3,81 (2012r. wyniósł 3,90, w 2011r. wyniósł 4,29 dnia). Spadek czasu pobytu chorego był możliwy dzięki wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt, który znacznie przyspiesza wdrożenie procesu diagnostyczno leczniczego pacjentów. Stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych pozwala skrócić okres pobytu do 1 doby lub opuścić szpital w dniu operacji. Średni okres pobytu pacjenta w szpitalu w latach r. 2013r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r r. 3,81 3,9 4,29 4,29 4,46 4,27 4,37 4,41 5,05 4,61 5,52 6,23 6,61 7,13 7, r średni okres pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach w 2013 roku 10

13 Powtórne hospitalizacje Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu W szpitalu analizuje się przypadki readmisji czyli nieplanowane powtórne przyjęcie do szpitala z tą samą jednostką chorobową do 30 dni od daty poprzedniego wypisu, jeśli ostatnia (poprzednia) hospitalizacja nie była zakończona wskazaniem do powtórnego przyjęcia. W roku 2010 stanowiły one 0,6% wypisanych ze szpitala, w 2011r. to 1,66% wypisanych, a w 2012r. 2,4%. Liczba rehospitalizacji w latach r r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. Wskaźnik % rehospitalizacji w latach r. 2,4 2012r. 2010r. 2008r. 2,4 1,66 0,6 0,7 1, Regularna ocena przyczyn rehospitalizacji, ich analizowanie i omawianie dokonywane jest przez koordynatora z personelem lekarskim właściwego oddziału. Ponadto koordynator przedstawia wnioski z analizy rehospitalizacji dla lekarza naczelnego szpitala. Zdarzenia niepożądane Głównym celem systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa bezpieczeństwa pacjenta. Systemy takie to tzw. Reporting and Learning Systems (RLS), czyli systemy raportowania i uczenia się. System gromadzenia danych nie służy identyfikacji i stygmatyzacji osób uczestniczących w zdarzeniu. Istotne jest identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat zdarzeń niepożądanych, przeprowadzania analizy i wyciąganie wniosków na podstawie zaistniałych sytuacji. System raportowania jest dobrowolny i poufny. Pod pojęciem zdarzenia niepożądanego rozumie się szkodę wywołaną w trakcie lub w efekcie leczenia, nie związaną z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzyko jej wystąpienia W Szpitalu zgłaszane i analizowane są zdarzenia niepożądane związane z - podaniem leku lub wyrobu medycznego - anestezją i znieczuleniem - transfuzją krwi i jej składników 11

14 - ze sprzętem medycznym -niewłaściwy pacjent/miejsce/strona operowana/niewłaściwa procedura operacyjna - pozostawieniem ciała obcego w polu operacyjnym - poparzeniem pacjenta na sali operacyjnej - uszkodzenia ciała powstałe w wyniku zabiegu operacyjnego - ze zgonem matki/położnicy - upadkiem pacjenta - samowolnym oddaleniem sie pacjenta ze szpitalach - nieterminowym dostarczeniem opieki - próbą samobójczą pacjenta Zgłoszenie informacji o zdarzeniu niepożądanym wiąże się z koniecznością przeprowadzenia czynności wyjaśniających przyczyny ich powstania oraz wdrożenia działań naprawczych w celu uniknięcia wystąpienia w przyszłości. Każde zdarzenie zostaje bardzo szczegółowo zbadane aby możliwe było wprowadzenie mechanizmów i rozwiązań organizacyjnych, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pobytu pacjentów i personelu Szpitala oraz chronią przed ponownym popełnieniem błędu. Pacjent otrzymuje informację o wystąpieniu zdarzenia, jakie mogą być konsekwencje zdarzenia i jakie podjęto działania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zdarzenia r. 2012r. 2011r. 2010r. W roku 2013 zarejestrowano 15 zdarzeń niepożądanych. Wskaźnik śmiertelności W 2013r. zmarło w szpitalu 270 chorych dorosłych, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 1,54%, (2012r. 232 tj. 1,39%, 2011r. 256 tj. 1,58%) oraz 1 noworodek z wadą wrodzoną 2580g. niewykształcone nerki. (w 2012r. 4 zmarłe noworodki niezdolne do - skrajne wcześniactwo o wadze 650 g, 490 g, 480 g i 800g ). Wskaźnik śmiertelności w szpitalu w latach r. 2 1,5 1 0, ,89 1,84 1,75 1,59 1,47 1,28 1,31 1,51 1,25 1,14 1,49 1,49 1,58 1,39 1,54 12

15 Wskaźnik zgonów w poszczególnych oddziałach w 2013 roku ,1 0,01 0,08 0,23 1,3 2,49 5,5 7,01 63,86 chirurgia uraz-o... urologia chirurgia ogólna chir. kl. piersiowej Wewnętrzny I kardiologia OIOM 2.4. Działalność bloków operacyjnych Zaplecze operacyjne szpitala stanowią następujące sale operacyjne: główny blok operacyjny, blok operacyjny oddziału okulistyki, chirurgii szczękowej, laryngologii oraz sala cięć cesarskich oddziału ginekologiczno-położniczego. Na salach operacyjnych wykonano ogółem 9148 operacji (8806 w 2012r operacji 2011r.), z czego blok główny wykonał 3798 (3237 w 2012r., 3120 w 2011r.), pozostałe sale operacyjne oraz zabiegowe wykonały 5350 (5569 w 2012r., 5881 zabiegów w 2011r.) Liczba wykonanych operacji ogółem 1999r. 2013r. 2013r r. 2009r r r. 2003r r r W Szpitalu odbyło się 1497 porodów.(1412 w 2012r w 2011r w 2010), wykonano 625 cięć cesarskich tj. 41,75% porodów (538 cięć tj. 38,1% w 2012r., 467 cięć tj. 30,2% porodów w 2011r w 2010r). Przeprowadzono 830 porodów rodzinnych tj. 95% 13

16 Liczba porodów ogółem w latach r r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r. Liczba cięć cesarskich w latach r r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r. liczba porodów rodzinnych w latach r r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007r. 2006r. 2005r. 2004r. 2003r Działalność pionu diagnostycznego Pion diagnostyczny Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie stanowią działy: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, pracownie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, badań endoskopowych, gabinet badań audiologicznych. Ponadto od marca 2006r. funkcjonuje pracownia fizjoterapii, która świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych. Od 2012 roku funkcjonuje pracownia immunodermatologii w strukturach działu diagnostyki laboratoryjnej. Liczba wykonanych badań ogółem w 2013r ukształtowała się na poziomie ( w 2012r., w 2011r.; w 2010). Najwięcej badań wykonuje laboratorium, gdzie wykonano badań ( w 2012 r., badań 2011r.; w 2010). 14

17 Liczba wykonanych badań laboratoryjnych 1999r r. 2013r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r r. 2001r. 1999r W pozostałych pracowniach wykonanie badań przedstawia się następująco: - RTG badań ( badań w 2012r w 2011r. badań w ) - USG badań ( w 2012r., w 2011r.,12898 w ) W tym: - USG ogólne 7340 badań ( r., 8499 w 2011r w 2010) - USG gin-połoznicze 5578 badań (5005 w 2012r., 4647 w 2011r 4638 w 2010r) - pracownia badań nieinwazyjnych serca 3559 badań (3776 w 2012r r, 4312 w 2010r) - pracownia badań endoskopowych 2004 badania (1876 w 2012r., 1860 w 2011r w 2010r) - pracownia badań audiologicznych 0 nieczynny aparat badań (18 w 2012r., 27 badań 2011r. 26 w 2010r) - spirometria 109 badań (83 w 2012r.) Ponadto w pracowni fizjoterapii wykonano zabiegi (35066 w 2012r., zabiegi 2011r.; w 2010r.), z czego - ul. Niepodległości zabiegów - al. Woj. Polskiego zabiegów 15

18 III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH W poradniach działających w 2013r. udzielono ogółem porady specjalistyczne w tym: L.p. Nazwa Poradni Leczenia bólu Dermatologicznej Kardiologicznej konsultacyjnej Reumatologicznej i Neurologicznej Chirurgii klatki piersiowej Endokrynologicznej Urologicznej Okulistycznej, leczenia jaskry i laseroterapii 10 Patologii ciąży (2004r ginek/ poł) Chirurgii szczękowej Diabetologii Komercyjna dermatologii estetycznej dla noworodków i wcześniaków (por. laktacyjne) chirurgii naczyniowej-żył obwodowych chirurgii urazowoortopedycznej OGÓŁEM Porady ambulatoryjne w izbie przyjęć ( w 2012r., porad w 2011r.; w 2010r.) w tym: izba przyjęć ogólna 7706 izba przyjęć ginekologiczno-położnicza 946 izba przyjęć okulistyczna

19 17

20 IV. PROGRAMY ZDROWOTNE 4.1 Prowadzone prelekcje W ciągu roku zespól spotykał się trzykrotnie w celu doskonalenia realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej. W oddziałach szpitalnych realizowano edukacje indywidualne dla szesnastu tematycznie opracowanych programów edukacyjnych. Ogółem przeprowadzono 9621 edukacji indywidualnych i wyedukowano 9857osób, w tym a) edukacji w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej 2273 osób b) edukacje w zakresie bólu pooperacyjnego 1301 osób. Wykres przeprowadzonych edukacji dla poszczególnych programów edukacyjnych 1. cukrzyca, 2. nikotynizm, 3. pielegnacja stomii, 4. postepownie po operacji żylaków kończyn dolnych, 5. profilaktyka osteoporozy, 6. poprawa wentylacji płuc, 7. higiena jamy ustnej u pacjentów z szynami nazębnym, 8. dieta dla pacjentów z szynami nazębnymi, 9. wskazówki po operacji zaćmy, 10. uczulenia na slicylany, 11. uczulenia na nikiel,chrom i kobalt, 12. profilaktyka raka szyjki macicy, 13. gimnastyka usprawniająca, 14. nadcisnienie tętynicze, 15. zaparcia 16. ból pooperacyjny 17. profilaktyka przeciwodlezynowa 4.2 Współpraca ze społecznością W 2013 roku Zespól dwukrotnie uczestniczył w akcjach promocji zdrowia 18

21 skierowanych do mieszkańców Olsztyna. Była to akcja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła sie 13 stycznia. Zespół zorganizował w poradni specjalistycznej konsultacje lekarzy specjalistów - reumatologa, dermatologa oraz urologa. W trakcie badań można było wykonać USG układu moczowego oraz dokonać badania video dermatoskopii. skóry. Z konsultacji ogółem skorzystało 60 mieszkańców Olsztyn Druga akcja odbyła sie z okazji Światowych Dni Serca pod hasłem " Droga do zdrowego serca". Miejski Szpital Zespolony reprezentował Zespól w składzie lekarz specjalista kardiolog Pan dr Janusz Sadowski, który udzielał konsultacji i porad z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz 2 pielęgniarki. W punkcie pobrań można było wykonać badanie poziomu glukozy we krwi oraz dokonać pomiaru ciśnienia krwi. Z naszych konsultacji i badań skorzystało ogółem 112 osób. 4.3 Profilaktyka odleżynowa W 2013 roku w 12 szpitalnych oddziałach objętych profilaktyką przeciw odleżynową hospitalizowano osób. Zagrożonych wystąpieniem odleżyn było 2713 pacjentów, t.j. 17,1% ogółu leczonych ( ,3%, ,7%, ,7%). Zauważalny jest wzrost pacjentów hospitalizowanych w roku 2013 w oddziałach szpitalnych, a wśród nich znaczny wzrost liczby pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn (2012r pacjentów, 2013r pacjentów). W trakcie pobytu w oddziałach szpitalnych odleżyny wystąpiły u 92 pacjentów, co stanowi 0,6% ogółu leczonych i objętych profilaktyką. Podjęte działania pielęgniarskie zapobiegły wystąpieniu odleżyn u 2606 chorych co stanowi 16,5% wszystkich hospitalizowanych i 96,1% z grupy zagrożonych wystąpieniem odleżyn. Do szpitala przyjęto 506 pacjentów z odleżynami, co stanowi 3,2% ogółu hospitalizowanych. Wskaźniki profilaktyki przeciwodleżynowej w oddziałach szpitalnych w 2013 roku kształtują się następująco: Oddział Wewnętrzny I 87,8% Oddział Wewnętrzny II 88,4% Oddział Chirurgii Ogólnej 98,2% Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej 98,6% Oddział Chirurgii Szczękowej 100% Oddział Urologii 96,6% Oddział Intensywnej Terapii 71,6% Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 91,2% Oddział Reumatologii 100% Oddział Dermatologii 100% Oddział Okulistyki 100% Oddział Ginekologii brak zagrożonych Porównanie profilaktyki i leczenia odleżyn w latach Lata Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba pacjentów leczonych Liczba pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn , , , ,1 19

22 Liczba pacjentów przyjętych z odleżyną Liczba pacjentów u których wystąpiły odleżyny w trakcie pobytu Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu 661 4, , , ,2 97 0, ,7 84 0,6 92 0,6 Odleżyny nie wyleczone 634 4, , , ,1 Odleżyny wyleczone 122 0, , , ,2 Profilaktyka przeciwodleżynowa , , , ,1 Porównując wyniki z poprzednich lat , zauważamy że w 2013 wzrosła ogólna liczba pacjentów leczonych w oddziałach w porównaniu do lat , wzrosła również niemal dwukrotnie liczba pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn i pacjentów przyjętych do szpitala z odleżyną w porównaniu do 2012r.. Liczba pacjentów u których odleżyny wystąpiły w trakcie pobytu w szpitalu jest nieznacznie większa w porównaniu do 2012r. i na podobnym poziomie w porównaniu do lat poprzednich. Widać natomiast wzrost skuteczności w profilaktyce odleżyn, wskaźnik profilaktyki przeciw odleżynowej jest najwyższy 96,1% w porównaniu do ubiegłych lat. Duże znaczenie ma zwiększenie liczby i zastosowanie wysokospecjalistycznych materacy przeciw odleżynowych zakupionych w 2012r.. Zespoły pielęgniarskie w oddziałach zapewniają profesjonalną opiekę pielęgniarską z zastosowaniem nowoczesnych: środków pielęgnacyjnych, opatrunków specjalistycznych i sprzętu pomocniczego. Efektem tej pracy jest dający dużą satysfakcję wysoki wskaźnik profilaktyki oraz większa skuteczność w leczeniu odleżyn. Można zauważyć, że w latach analiza procentowa odleżyn nie wyleczonych i wyleczonych jest inna niż w latach poprzednich. Wysokie wyniki podane w procentach wynikają ze zmiany sposobu ich wyliczania ponieważ odnoszą się one do liczby pacjentów z odleżynami a nie do ogólnej liczby pacjentów hospitalizowanych w szpitalu w danym roku. Leczenie odleżyn jest procesem długotrwałym, są to rany przewlekłe i powyżej stopnia I i II wymagają tygodni a czasami miesięcy na całkowite wygojenie. Średni czas hospitalizacji w oddziałach naszego szpitala jest krótki, trudno zatem oczekiwać efektu całkowitego wyleczenia. Uzyskujemy jednak bardzo dobre wyniki w zmniejszaniu stopnia zaawansowania ran odleżynowych, widoczne jest to w analizie monitorowania liczby i stopnia odleżyn w poszczególnych oddziałach. Monitorowanie liczby odleżyn w oddziałach szpitalnych w roku

23 LICZBA ODLEŻYN PRZY PRZYJĘCIU - LICZBA ODLEŻYN WYLECZONYCH Wewnętrzny I - liczba odleżyn przy przyjęciu 195- wyleczonych 45 Wewnętrzny II - liczba odleżyn przy przyjęciu 209- wyleczonych 22 Chirurgia Ogólna liczba odleżyn przy przyjęciu 13- wyleczonych 4 Chirurgia kl. piersiowej liczba odleżyn przy przyjęciu 10- wyleczonych 3 Chirurgia Szczękowa liczba odleżyn przy przyjęciu 1 wyleczonych 0 Urologia liczba odleżyn przy przyjęciu 24- wyleczonych 8 OIT liczba odleżyn przy przyjęciu 24- wyleczonych 6 Ortopedia liczba odleżyn przy przyjęciu 23- wyleczonych 13 Reumatologia liczba odleżyn przy przyjęciu 1- wyleczonych 0 Dermatologia liczba odleżyn przy przyjęciu 6 wyleczonych 2 Monitorowanie liczby odleżyn wg stopnia w 2013 roku Odleżyny wyleczone 103 Wskaźnik profilaktyki przeciwodleżynowej w roku 2013 wynosi 96,1% Wskaźnik odleżyn wyleczonych 17,2% V. ZAKAŻENIA SZPITALNE 5.1 Zakażenia szpitalne W roku sprawozdawczym działalność Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej objęła monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, monitoring gorączkujących pacjentów, ocenę wkłuć obwodowych i centralnych, kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni, monitoring utrzymania czystości w szpitalu. Opracowano i wdrożono procedury Szpitalnej Polityki 21

24 Antybiotykowej dotyczące zakresu działania antybiotyków stosowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, szpitalnej lista antybiotyków i chemioterapeutyków oraz rekomendacje dotyczące antybiotykoterapii empirycznej wybranych jednostek chorobowych: Zakażenia układu moczowego Pozaszpitalne i szpitalne zapalenia płuc Zakażenia skóry i tkanek miękkich Zakażenia w obrębie jamy brzusznej Zakażenia układu kostno-stawowego Na podstawie analizy rejestracji zakażeń szpitalnych przeprowadzonej w latach zaobserwowano, że wskaźnik procentowy (ilość zakażeń w stosunku do wszystkich pacjentów) zmalał. W roku 2012 rozpoznano 230 zakażeń szpitalnych co stanowi 1,3 %, natomiast w roku 2013 rozpoznano 162 zakażeń, co stanowi 0,8%. Liczba zakażeń szpitalnych ogółem w latach rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok Rozpatrując poszczególne rodzaje zakażeń stwierdzono, że w stosunku do roku 2012 ilość zakażeń miejsca operowanego, zapalenia płuc i zakażeń układu moczowego nieznacznie zmalała. Można przypuszczać, że jest to wynik wdrożenia Szpitalnej Polityki Antybiotykowej prawidłowe stosowanie profilaktyki okołoperacyjnej, antybiotykoterapii empirycznej i celowanej, również działań podejmowanych przez cały personel medyczny i personel pomocniczy w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji postępowania dotyczących profilaktyki zakażeń szpitalnych. Oddziałem, w którym występuje najwięcej zakażeń szpitalnych jest nadal Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii co wynika ze specyfiki tego oddziału i leczonych tam pacjentów. Wysoki wskaźnik zakażeń na oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w porównaniu do innych oddziałów szpitalnych - dotyczy szpitali w całej Polsce, związany jest z kolonizacją drobnoustrojami alarmowymi wielu pacjentów wcześniej hospitalizowanych w różnych szpitalach. Na podstawie danych otrzymanych z analizy mikrobiologicznej wykonanej przez Mikrobiologa Szpitalnego stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym wzrosła ilość badań wykonywanych na łóżko. W porównaniu z rokiem 2012 wykonano badań co stanowi 32 badania na łóżko, natomiast w roku 2013 wykonano badań co 22

25 stanowi 37,2 badań na łóżko. Świadczy to o coraz większym znaczeniu badań mikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Z analizy wynika, że w 2013 roku zmniejszyła się ilość patogenów alarmowych o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim (321 w 2012r spadek do 271 w 2013r). Znacznie zmalała ilość izolacji Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa a wzrosła ilość pałeczek G- ujemnych z mechanizmem oporności ESBL (+). Jest to zjawisko o tyle korzystne, że większość izolowanych Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa były wrażliwe tylko na jeden antybiotyk - kolistynę. Leczenie tym antybiotykiem niejednokrotnie wymagało długiego okresu stosowania, zanim uzyskano efekt terapeutyczny. Natomiast pałeczki ESBL(+) często były wrażliwe na więcej niż jeden antybiotyk, zatem było więcej opcji terapeutycznych i szybciej uzyskiwano poprawę kliniczną. Przyczyna wzrostu pałeczek ESBL(+) jest wysoki wskaźnik występowania tych drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i kolonizacji przewodu pokarmowego wielu ludzi. Przy ocenie wrażliwości innych patogenów niż wymienione wcześniej, zaobserwowano większy odsetek szczepów wrażliwych w porównaniu do lat poprzednich. Duży wpływ na obniżenie ilości alert patogenów i wzrost wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki ma wprowadzenie i zastosowanie się do wytycznych Szpitalnej Polityki Antybiotykowej terapii empirycznej i celowanej najczęściej leczonych zakażeń, profilaktyki okołooperacyjnej, profilaktyki okołoporodowej i zasadności zlecania badań mikrobiologicznychy w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Drobnoustroje alarmowe: Rodzaj drobnoustroju Rok 2012 Rok 2013 Staphylococcus aureus MRSA Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumanii Pałeczki Gram - ujemne ESBL Najczęściej izolowane drobnoustroje to: - z materiałów ropnych: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Enterococcus spp - z dróg oddechowych: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus - z moczu : Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis - z moczu noworodków: Escherichia coli, Enterococcus faecalis - z dróg oddechowych pacjentów na OiT: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa - z dróg rodnych : Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Candida albicans, Enterococcus faecalis - z krwi : MRCNS, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae Nie zaobserwowano istotnych różnic pod względem najczęściej izolowanych drobnoustrojów w porównaniu z latami poprzednimi. 23

26 W ramach kontroli lokalnej sytuacji epidemiologicznej prowadzono również codzienny monitoring gorączkujących pacjentów, rejestrację patogenów alarmowych, przeprowadzano wywiady epidemiologiczne oraz przekazywano zalecenia dotyczące izolacji pacjentów ze szczepem alarmowym. W roku sprawozdawczym przeprowadzono również kontrolę wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie realizacji instrukcji dotyczącej zaleceń diagnostyki mikrobiologicznej u przyjmowanych pacjentów. Kontrolę zgodnie z założonym planem przeprowadzono dwukrotnie w ciągu roku, każdorazowo przez okres 1 miesiąca analizując pod tym kątem wszystkie historie chorób. Stwierdzono w 2013r. 109 przypadków, w których wskazane było zastosowanie w/w instrukcji, natomiast nie wykonano jej w 7 przypadkach co stanowi 6,4% (2012r.- 11,4%). Na tej podstawie można wnioskować, że podejmowane działania w postaci szkoleń i przestrzegania zaleceń w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej przynoszą coraz lepsze efekty. W zakresie działalności Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej była wykonywana również kontrola wewnętrzna dotycząca oceny prawidłowości i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji oraz stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. W 2013 roku przeprowadzono 188 kontroli dotyczących oceny stanu sanitarno - epidemiologicznego 33 jednostkach organizacyjnych (oddziałów szpitalnych, poradni, bloków operacyjnych) Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Oceniano zgodność stanu sanitarno-epidemiologicznego kontrolowanej jednostki z wytycznymi zawartymi w instrukcjach dotyczących profilaktyki zakażeń szpitalnych. W ocenie przyjęto trójstopniową skalę punktacji: 0-2 pkt. Ogólny wynik kontroli jednostki wyrażano wskaźnikiem procentowym - liczba uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Celem założonym na rok 2013 było osiągnięcie średniego wskaźnika procentowego na poziomie nie niższym niż 95% (w skali poszczególnych oddziałów). Średni wskaźnik procentowy dla skontrolowanych jednostek organizacyjnych wyniósł 98 %, co świadczy o utrzymującym się na wysokim poziomie stanie sanitarno-epidemiologicznym w oddziałach Szpitala. W ramach w/w kontroli przeprowadzono również ocenę wkłuć obwodowych i centralnych we wszystkich oddziałach (1 x w miesiącu). W 2013r. średni wskaźnik zakażeń żył według kryterium 1+ (słaby ból lub lekkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia) w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał z 0,4% na 0,1%. Na tej podstawie można wnioskować o przestrzeganiu przez personel medyczny instrukcji zakładania i utrzymania wkłucia obwodowego i centralnego. W zakresie kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni wykonywanej przez firmę Naprzód" pobrano 627 wymazy ze środowiska, z czego zakwestionowano 8 wymazów co stanowi 1,3% (rok % zakwestionowanych wymazów). Świadczy to o tym, że działania podejmowane przez firmę zewnętrzną w zakresie mycia i dezynfekcji powierzchni są nadal skuteczne a higiena szpitala utrzymuję się na wysokim poziomie. 24

27 5.2 Centralna sterylizacja Do zadań pracowników Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej należy również przygotowanie materiału operacyjnego w postaci pakietów bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych oraz instrumentarium chirurgicznym dla wszystkich oddziałów i jednostek szpitala.. W 2013r. pracownicy Centralnej sterylizatorni przygotowali i wysterylizowali mniej pakietów w porównaniu z rokiem Ilość wysterylizowanych pakietów w 2013 wyniosą a w roku pakietów. W ramach realizacji procesu Profilaktyka Zakażeń Szpitalnych przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu epidemiologii i profilaktyki zakażeń szpitalnych objęły łącznie 644 osoby. VI. POLITYKA JAKOŚCI Zintegrowany system zarządzania jakością Zarządzanie jakością jest znakiem czasu. Jest to proces wymagający stałego doskonalenia, pogłębiania wiedzy, poprawiania. Miejski Szpital Zespolony stworzył zintegrowany system zapewnienia jakości; zarówno akredytacja jak i certyfikacja ISO to systemy promujące wdrożenie systematycznego zarządzania przez jakość, co wpływa na poprawę jakości usług zgodnie z oczekiwaniami pacjenta oraz obowiązującymi wymogami ustawowymi i legislacyjnymi. Sprawność funkcjonowania systemu potwierdziły kolejne audyty oraz certyfikaty i nagrody W dniach 12 i 13 czerwca 2013r po raz kolejny odbył się audyt zewnętrzny oceniający skuteczność zdrożonego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodowymi normami ISO w obecności licznego 7 osobowego zespołu audytorów zewnętrznych. Zespół audytorów stanowili specjaliści określonych obszarów działalności szpitala, Andrzej Radoń oceniający System Jakości, Izabela Jagiełło Dorawa z obszaru bezpieczeństwa żywności, Jacek Czarnecki, Sławomir Półtorak ocenili system BHP, Alicja Górska, Marcin Wesołowski system środowiskowy oraz Piotr Krawczun Rygmaczewski z zakresu bezpieczeństwa informacji. Celem audytu była ocena zgodności systemów zarządzania z wymaganiami norm oraz ocena skuteczności zapewnienia kontraktowych i osiągnięcia określonych celów. spełnienia wymagań ustawowych, prawnych i Certyfikacja obejmuje: :Przygotowywanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Laboratorium Analityczne: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. 25

28 Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania wersja 1 z dnia Obszary szczególnego zainteresowania podczas audytu Zdarzenia potencjalnie wypadkowe postrzeganie przez personel, ich wykrywanie i analiza Zdarzenia medycznie niepożądane postrzeganie przez personel, ich wykrywalność i analiza. Skuteczność okresowej oceny zgodności ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi i innymi. Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności, Pozytywny wynik audytu dotyczył następujących wymagań norm : 1. ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego recertyfikacja 2. PN-N 18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy recertyfikacja 3. ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ocena okresowa 4. ISO 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ocena okresowa 5. ISO 27001:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ocena okresowa POSIADANE CERTYFIKATY JAKOŚCI Certyfikat Nr 31022CC AQ POL RvA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie: Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Ważny do (pierwszy certyfikat r.) Certyfikat Nr 31022CC AQ POL RvA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Certyfikat ważny do r. (pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83348CC AE POL-RVA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 14001:2004 systemy zarządzania środowiskowego w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważny do r. (pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83349CC AHSO POL-DNV, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy PN-N : 2004 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważny do r. ( pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83348CC AE - RVA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 14001:2004 systemy zarządzania środowiskowego w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie 26

29 analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Certyfikat ważny do r. ( pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83349CC AHSO POL-DNV, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy PN-N 18001:2004 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Ważny do r. (pierwsza certyfikacja r) Certyfikat Nr AFSMS POL-FINAS DNV Business Assurance Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 22000:2005 w zakresie: Przygotowanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Certyfikat ważny do (pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr AIS POL UKAS DNV Business Assurance Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO/IEC 27001:2005 w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania, wersja 1 z Certyfikat ważny od r do r. Certyfikat Akredytacyjny Certyfikat Nr 2011/25, potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, data przyznania r. Status Szpitala Akredytowanego na okres 3 lat. Przyznawany przez Ministra Zdrowia po uzyskaniu rekomendacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Kraków Ponadto szpital posiada: Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę firmy w roku 2009 według Dun & Bradstreet Poland, numer DUNS: Międzynarodowa ocena wiarygodności i stabilności firmy na podstawie analizy moralności płatniczej, analizy wskaźników finansowych. Certyfikat dla Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego przyznany na okres od r do r. Przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu Tytuł Szpital Przyjazny Dziecku przyznawany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie. Tytuł WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) oraz UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) Certyfikat Szpital Przyjazny Kombatantom Olsztyn 8 listopada 2012r. 6,2 Ankieta satysfakcji PASAT W 2013r. przeprowadzono 1 badanie, które poza możliwością poznania preferencji pacjentów umożliwia porównanie się z innymi szpitalami badającymi satysfakcję PASAT. W kolejnych latach szpital zajął następujące pozycje; Kategoria r r 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Ocena całościowa Opieka lekarska Opieka pielęgniarska Organizacja Warunki bytowe

30 Do realizacji badania wydano 800 ankiet, do analizy danych wróciło 472 ankiety. Wskaźnik zwrotności ankiet wyniósł 59 %. Zwrotność ankiet za lata r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Zwrotność ankiet w % 97,1% 90% 89,1% 75,1% 71,4% 54,5% 73% 59% W związku z powyższym założono kartę działań zapobiegawczo-korygujących, w wyniku czego wydłużono okres zbierania ankiet do 2 m-cy Skargi pacjentów Każdy pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zwrócić się z interwencją do: bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, Pełnomocnika ds Praw Pacjenta MSZ, a następnie do Dyrektora Szpitala, LICZBA SKARG OGÓŁEM W LATACH W 2013r. wpłynęło ogółem 6 skarg od pacjentów. Po udzieleniu wyjaśnień i przeanalizowaniu ich przez Dyrektora Naczelnego 4 skarg uznano za nie uzasadnione. LICZBA SKARG UZASADNIONYCH W przypadku skargi uzasadnionej wystawiono kartę działań 6.4 Sprawy sądowe zapobiegawczo-korygujących Coraz więcej poszkodowanych pacjentów decyduje się walczyć o swoje prawa w sądzie. Powody składania pozwów przeciwko szpitalom i lekarzom bywają różne, np. nieudzielenie pomocy, nieprawidłowa diagnoza, niewłaściwe leczenie. Jeśli ktoś z winy 28

31 lekarza lub placówki medycznej poniósł uszczerbek na zdrowiu, ma prawo do żądania zadośćuczynienia i naprawienia tej szkody, np. zwrotu kosztów rehabilitacji. Z oficjalnych statystyk MS wynika, że co roku do polskich sądów trafiało 800 pozwów przeciwko szpitalom publicznym. W Szpitalu Miejskim nie widać tendencji wzrostowej. Na pewno pacjenci są dziś bardziej świadomi swoich praw niż kiedyś, ale też w wielu przypadkach bardziej roszczeniowi. Złożone powództwa przeciwko szpitalowi w przeważającej większości przypadków zostają oddalane przez sąd, jako bezzasadne. W przypadku uzasadnionego roszczenia szpital niezwłocznie realizuje zobowiązania odszkodowawcze. Liczba procesów przeciwko szpitalowi w latach rok rok rok 2005 rok rok 2007 rok rok rok rok rok rok rok W 2013r. przeciwko szpitalowi wytoczono 2 sprawy o odszkodowanie, sprawy w toku postępowania. 6.5 Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego Znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zdarzeń medycznych, które nastąpiły po 1 stycznia 2012 r. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, które skutkowało szkodą majątkową lub niemajątkową, stanowiło zdarzenie medyczne. KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZADRZENIACH MEDYCZNYCH Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego można składać: Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Adfministracyjny, p. 122, Olsztyn Al. J. Piłsudskiego 7/9, W roku 2013 złożono 2 wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Lata

32 r. 2013r. Wnioski ogółem Wnioski zasadne Wnioski złożone przez pacjentów w roku 2012 zostały uznane przez Komisję za bezzasadne. Wnioski złożone w 2013r. są w trakcie oceny komisji ds. orzekania. 30

33 VII. ZASOBY LUDZKIE 1.1 Stan zatrudnienia Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Stan zatrudnienia na dzień r. w porównaniu ze stanem na dzień r. przedstawia się następująco rok rok RÓŻŃICA STANOWISKO ILOŚĆ KONTRAKTY ILOŚĆ KONTRAKTY ETATY kontrakt ETATÓW ETATÓW LEKARZE MEDYCYNY 6, , LEKARZE DENTYŚCI PERSONEL WYŻSZY 11, , PIELĘGNIARKI N 133, N +1, /osoby 20 osób PRZEŁOŻONE PIELĘG POŁOŻNE 45, , PERSON. ŚREDNI 59, , PERSONEL NIŻSZY ADMINISTRACJA 61, ,75 2 0,5 + 1 OBSŁUGA RAZEM - 377, N N -2, ETATY 389 osób osób 20 osób OSOBY Lekarze rezydenci - 57 Lekarze stażyści 11 Razem: 68 osób Ogółem zatrudnienie na dzień r. w różnych formach 624 etaty + 2 N / 20/ osób tj N / 20/ osób W 2013 roku proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników trwający 3 m-ce zakończyło 25 pracowników, 6 pracowników jest w trakcie okresu. Szkolenia pracowników w 2013 roku odbyły się zgodnie z ogólnoszpitalnymi i oddziałowymi planami szkoleń opracowanym na podstawie zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych, potrzeb szkoleń oraz ich form w poszczególnych grupach zawodowych 7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W 2013r. na 445 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień r. zarejestrowano 4 wypadki przy pracy. Ilość wypadków w porównaniu z rokiem2012 uległa zmniejszeniu o 6 zdarzeń. Analiza wypadków wykazała, że wszystkie wypadki zaliczone zostały do indywidualnych, lekkich, powodujących czasową niezdolność do pracy. W 2013 roku nie zanotowano wypadków ciężkich, zbiorowych czy śmiertelnych. 31

34 r. 2003r r r r r r r r r 2012r r, Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2013r. wyniosła 98 dni w tym: - w 3 wypadkach niezdolność do pracy do 28 dni, - w 1 wypadku niezdolność do pracy 29 i więcej dni, Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2013r. w porównaniu z 2012 zmalała o 211 dni. W z r o s ł a wypadkowość w grupach: Technicy, sekretarki med. z 0 w 2012 roku do 1 w 2013r. Z m a l a ł a wypadkowość w grupach: Pielęgniarki, położne z 5 w 2012 roku do 1 w 2013r. Administracja z 3 w 2012 roku do 1 w 2013r. Obsługa z 3 w 2012 roku do 3 w 2013r. W grupie zawodowej lekarzy ilość wypadków wynosi 0. Wydarzenia bezpośrednio powodujące obrażenia fizyczne to : w 2 wypadkach - potknięcie, poślizgnięcie, upadek na tym samym poziomie, w 1 wypadku - upadek osoby na niższy poziom, w 1 wypadku - uderzenie drzwiami samochodu osobowego, Bezpośrednią przyczyną wypadków było: w 3 wypadkach - niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, w 1 wypadku - niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego, Na podstawie orzeczeń wydanych przez Orzecznika z tytułu wypadków przy pracy 4 pracownikom wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie na łączna kwotę 9688 zł. Świadczenia te zostały wypłacone przez ZUS.. W celu wyeliminowania wypadków komisja powypadkowa wydała zalecenia zmierzające do usunięcia zagrożeń. W 2013 szkoleniom okresowym poddano 116 pracowników. Na szkoleniach omawiane były też aspekty środowiskowe, zapoznano pracowników z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wytwarzanych przez nas odpadów medycznych. Szkolenia prowadzili specjaliści z zakresu ochrony radiologicznej, epidemiologii, ochrony pracy i p/poż. Dla każdej grupy zawodowej przygotowano program uwzględniający specyfikę zawodową i warunki pracy. Szkolenie wstępne objęto 87 nowozatrudnionych oraz przeprowadzono szkolenia 203 osób przebywających na terenie szpitala w celu odbycia praktyki zawodowej lub kierowanych przez Sąd do wykonania prac na cele społeczne. W roku 2013 zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego na 25 stanowiskach pracy. Z opracowaną oceną ryzyka zapoznano 96 pracowników. 32

35 VIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE 8.1. Procedury przetargowe W 2013 r. wpłynęło 266 wniosków o wszczęcie postępowania. Przeprowadzono 60 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 116 postępowań w trybie bezprzetargowym, tj. udzielonych na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy. Przeprowadzono 10 procedur na zbycie, wydzierżawianie i najem majątku trwałego. Dodatkowo przeprowadzono 4 postępowania konkursowe na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 ust. 1-4 ustawy o działalności leczniczej. l.p. Tryb postępowania Rok Postępowania ogółem Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z zachowaniem konkurencji Zapytanie o cenę Wolna ręka Zbycie, dzierżawy i najmy Konkursy medyczne 4 2 W ujęciu przedmiotowym rok 2013 r. przedstawia się następująco: l.p. Rodzaj Ilość Wartość 1 Roboty budowlane Dostawy ,93 zł 3 Usługi ,00 zł 4 Postępowania bezprzetargowe ,98 zł 5 Zbycie, dzierżawy i najmy 10 wpływy dla Szpitala 6 Konkursy medyczne ,00 Postępowaniami został objęty cały szeroko rozumiany proces zaopatrzeniowy Szpitala. Przeprowadzono postępowania na dostawy materiałów medycznych, leków, w tym refundowanych przez NFZ, materiały eksploatacyjne, oraz usługi sprzątania, transportu medycznego, regeneracji narzędzi chirurgicznych, ubezpieczenia Szpitala. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych przeprowadził postepowania na zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej. Szpital przeprowadził również postępowanie jako Centralny Zamawiający wspólnie, w imieniu i na rzecz SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na dostawę zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi Zaopatrzenie Gospodarka magazynowa za 2013 rok przedstawia się następująco: - dostawy przyjęte do magazynów dostawy: - P.P. Z dostaw - wydanie na komórki organizacyjne / dowody Rw/ dostaw - zamówienia dostaw 33

36 IX. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU 9.1 Przychody W stosunku do założeń budżetu na rok 2013 realizacja w większości zakresów przychodu wykazuje tendencję zwyżkową. Lp. Wyszczególnienie Założenia na 2013r Realizacja % wykonania 1 Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym: lecznictwo stacjonarne ,00 zł ,00 zł ,36 zł ,61 zł 106,14 ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne ,00 zł ,39 zł programy zdrowotne, terapeutyczne, ,00 zł ,96 zł rehabilitacja lecznicza ,00 zł ,40 zł 2. Usługi świadczone przez pracownie ,00 zł ,99 zł 116,47 diagnostyczne i usługi med. odpłatne 3. Usługi niemedyczne ,00 zł ,01 zł 113,19 4. Środki na kształcenie lekarzy ,00 zł ,02 zł 123,39 stażystów i rezydentów 5. Odsetki od lokat bankowych ,00 zł ,24 zł 369,36 6. Pozostałe przychody ,00 zł ,78 zł 7. Przychody z tytułu otrzymanych ,00 zł ,48 zł dotacji Razem przychody ,00 zł ,88 zł 109,19 Dotacja z Urzędu Miasta Dotacja z Unii Europejskiej - cyfryzacja - modernizacja Dotacja Ministerstwa Zdrowia Inne Darowizny RAZEM DOTACJE ,00 zł ,30 zł ,48 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł 34

37 Realizacja rozliczeń z NFZ stanowi 84,36 % ogółu przychodów Szpitala. Realizacja poszczególnych przychodów kształtowała się następująco: Realizację wzrostu usług kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia za Przychody Szpitala Środki na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów Odsetki od lokat bankow ych Kontrakt z Narodow ym Funduszem Zdrow ia Inne Pozostałe przychody Dotacja w w ysokości amortyzacji środków trw ałych Usługi niemedyczne Usługi św iadczone przez pracow nie diagnostyczne i usługi med. odpłatne okres r. przedstawia tabela i poniższy wykres: Wyszczególnienie Rok Rok Rok Rok Lecznictwo Stacjonarne , , , ,61 Ambulatoryjne , , , ,39 Lecznictwo Specjalistyczne Programy zdrowotne, , , , ,36 terapeutyczne i rehabilitacja Razem , , , ,36 Wartośc kontraktu z NFZ lata 35

38 Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są zawierane na okres 3 lat z rokrocznym ustalaniem poziomu finansowania. Wartość zawartych kontraktów na rok 2013 wzrosła w stosunku do roku 2012 o kwotę ,90 zł. Wpływy z tytułu dzierżawionych powierzchni zostały zwiększone w stosunku do planowanych o 13,19 %. Zwiększona została oferta do Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak również do prywatnych odbiorców usług diagnostycznych. Zaowocowało to wykonaniem w 123,39 % założeń budżetowych na rok Zwiększyły się również przychody z tytułu zawartych umów na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów. W roku 2013 w przychodach Szpital mógł ująć koszty amortyzacji inwestycji i środków trwałych, które były finansowane w latach poprzednich z dotacji Koszty Wyszczególnienie Plan 2013 Wykonanie % wykon planu Wynagrodzenia pracowników ,00 zł ,05 zł Kontrakty lekarzy i pielęgniarek ,00 zł ,00 zł Naliczone składki ZUS ,00 zł ,99 zł Odpis na ZFŚS ,00 zł ,79 zł Koszty osobowe ,00 zł ,83 zł 107,29 Leki i środki pomocnicze ,00 zł ,57 zł Środki diagnostyczne ,00 zł ,21 zł Sprzęt jednorazowy ,00 zł ,05 zł Zakup krwi i preparatów ,00 zł ,20 zł Bad. histopatologiczne, rezonans,tomograf ,00 zł ,02 zł Drobny sprzęt medyczny ,00 zł ,71 zł Środki pomocnicze - endoprotezy ,00 zł ,48 zł Środki pomocnicze - rozruszniki ,00 zł ,60 zł Koszty rzeczowe medyczne ,00 zł ,84 zł 104,44 Świadczenia BHP ,00 zł ,29 zł Materiały i przedmioty ,00 zł ,60 zł Żywienie pacjentów ,00 zł ,10 zł Koszty transportu żywności ,00 zł ,02 zł Koszty mediów ,00 zł ,23 zł Usługi pralnicze ,00 zł ,25 zł Konserwacje elektryczne ,00 zł ,43 zł Drobne remonty bieżące ,00 zł ,99 zł Koszty sprzątania i higieny ,00 zł ,22 zł Usługi transportowe medyczne ,00 zł ,04 zł Pozostałe usługi transportowe ,00 zł ,31 zł Konserwacja i naprawa sprzętu ,00 zł ,25 zł Usługi telekomunikacyjne ,00 zł ,41 zł Koszty spalania i utylizacji odpad ,00 zł ,67 zł Konserwacja i naprawa pozost. sprzętu ,00 zł ,79 zł Ubezpieczenie majątku ,00 zł ,44 zł Dzierżawa sprzętu ,00 zł ,71 zł Koszty szkoleń ,00 zł ,70 zł Koszty użytk. progr. komp ,00 zł ,27 zł Podatki (od nieruchomości, PFRON) ,00 zł ,00 zł Koszty utrzymania powierzchni dzierżawion ,00 zł ,74 zł Pozostałe koszty rzeczowe i operacyjne ,00 zł ,48 zł Razem koszty rzeczowe niemedyczne ,00 zł ,94 zł 102,30 Amortyzacja ,00 zł ,79 zł w tym amortyzacja środków trwałych niskocenn ,00 zł ,13 zł Koszty finansowe ,00 zł ,44 zł 36

39 Koszty OGÓŁEM ,00 zł ,84 zł 108,13 Realizacja wyższych niż planowa kosztów miała pokrycie w wyższych niż planowano przychodach. Podnoszenie standardów obsługi pacjentów wiąże się ze zwiększeniem kosztów działalności rzeczowej medycznej. Zakontraktowano większa ilość procedur medycznych wymagających zwiększonych nakładów materiałowych. Znaczący wzrost kosztów występuje w pozycji leki i środki pomocnicze. Spowodowane jest to ponoszeniem przez Szpital kosztów związanych z prowadzeniem programów terapeutycznych (kosztowny zakup leków, które w poprzednich latach Szpital otrzymywał częściowo nieodpłatnie). Szpital w wyniku przeprowadzonych przetargów na usługi medyczne wynegocjował korzystniejsze ceny niż w latach ubiegłych, czego wynikiem są niższe ich koszty. W wyniku prowadzonej analizy kosztów niemedycznych uzyskano ich wykonanie na niewiele wyższym poziomie niż zakładano. Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie roku 2013 przedstawia się następująco: Koszty osobowe ,83 zł 57,58% Koszty rzeczowe medyczne ,84 zł 24,14% Koszty rzeczowe niemedyczne ,94 zł 12,01% Amortyzacja ,79 zł 6,20% Koszty finansowe ,44 zł 0,07% Razem ,84 zł 100% Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie Szpitala 12,01% 6,20% 0,07% koszty osobowe 24,14% u 57,58% koszty rzeczowe medyczne koszty rzeczowe niemedyczne amortyzacja koszty finansowe Porównanie udziału procentowego poszczególnych rodzajów kosztów w latach 100,00% ,00% przedstawia poniższa tabela i wykres: koszty 80,00% 70,00% Wyszczególnienie Koszty 60,00% osobowe 59,03% 58,64% 58,20% 57,58% 50,00% Koszty rzeczowe medyczne 21,80% 24,39% 25,15% 24,14% 40,00% Koszty rzeczowe niemedyczne 13,54% 12,58% 12,44% 12,01% 30,00% Amortyzacja 20,00% 5,56% 4,35% 4,14% 6,20% Koszty 10,00% finansowe 0,07% 0,04% 0,07% 0,07% 0,00% RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% lata 37 koszty osobow e koszty rzeczow e medyczne koszty rzeczow e niemedyczne amortyzacja koszty finansow e

40 Analizując powyższe zestawienie możemy zaobserwować, iż udział procentowy poszczególnych kosztów utrzymuje się na porównywalnym i wypracowanym poziomie. Wartym podkreślenia jest nieznaczny, lecz systematyczny spadek udziału kosztów osobowych w kosztach Szpitala. Większy udział kosztów amortyzacji związany jest z modernizacją bazy lokalowej jak również zwiększonej ilości zakupionego sprzętu. 9.3 Rozliczenie kredytu bankowego Szpital posiada w rachunku bieżącym linię kredytową. Umowę zawarto r. Nr BKR-PLN-CBKGD na kwotę ,00 zł. Środki te są uruchamiane w sytuacji gdy płatności wymagalne muszą być regulowane w terminie, a należności za wystawiane faktury z NFZ nie dotarły jeszcze na rachunek Szpitala. Na dzień Szpital nie uruchomił linii kredytowej. Szpital w dniu r. podpisał z Nordea Bank Polska S.A. umowę kredytową Nr BKI-PLN-CBKGD o udzielenie kredytu bankowego od dnia r do dnia r. na kwotę ,00 zł z wykorzystaniem na inwestycyjną działalność Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W okresie od do r. spłacono zł. Do spłaty pozostało zobowiązań krótkoterminowych ,00 zł. Konieczność zaciągnięcia kredytu spowodowana była zapewnieniem środków własnych w projekcie pod nazwą Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. 9.4 Zatrudnienie i płace Stan zatrudnienia i płac w roku 2013 przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Ilość Średnia płaca etatów roczna 1 Lekarze medycyny i dentyści 4, ,54 zł 2 Inny personel z wyższym wykształceniem 12, ,17 zł 3 Średni personel medyczny w tym: 237, ,21 zł pielęgniarki i położne 180, ,02 zł 4 Niższy personel medyczny 14, ,97 zł 5 Obsługa 40, ,36 zł 6 Administracja 60, ,49 zł 38

41 Razem 371, ,58 zł Stan zatrudnienie jest utrzymany na wypracowanym w ubiegłym roku poziomie, co obrazuje poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok Lekarze medycyny i dentyści 12,41 9,27 7,73 4,75 2 Inny personel z wyższym wykszt 13,33 13,08 11,79 12,45 3 Średni personel medyczny 250,34 247,71 236,12 237,91 4 Niższy personel medyczny 15,00 15,17 14,83 14,83 5 Obsługa 43,42 43,75 43,75 40,67 6 Administracja 54,87 57,96 57,79 60,71 Razem 389,37 386,94 372,01 371,32 Stan zatrudnienia w latach ilość etatów lata Na przestrzeni ostatnich 4 lat średnia płaca w poszczególnych grupach zawodowych przedstawiała się następująco: Rok Rok Rok Rok Wyszczególnienie Lekarze medycyny i lekarze dentyści 9 299,06 zł ,22 zł ,87 zł 8 909,54 zł Inny personel z wyższym wykształceniem 5 642,41 zł 5 871,40 zł 6 106,87 zł 4 435,17 zł Średni personel, w tym: 3 101,60 zł 3 251,97 zł 3 237,39 zł 3 143,21 zł pielęgniarki i położne 3 346,67 zł 3 503,54 zł 3 678,74 zł 3 776,02 zł Niższy personel 1 955,20 zł 2 080,10 zł 2 128,45 zł 2 321,97 zł Obsługa 1 926,88 zł 2 063,33 zł 2 242,19 zł 2 035,36 zł Administracja 4 479,87 zł 4 034,98 zł 4 372,55 zł 5 589,49 zł 39

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2014 rok Olsztyn 18.03.2015r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 8 lipca 2011 r. Pani Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie P/11/137 LOL - 4101-03 - 02/2011

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2007 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2007 rok Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2007 rok Olsztyn 2008r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej i wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2010 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej i wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2010 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej i wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2010 rok Olsztyn 24.03.2011r. SPIS TREŚCI Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2009 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2009 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2009 rok Olsztyn 25 styczeń.2010r. SPIS TREŚCI Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator Oddział Dziecięcy Ordynator lek. Ewa Sahaj Z-ca ordynatora lek. Irena Rybczak Pielęgniarka oddziałowa Wojtyna Joanna Telefony : ordynator 77 408 79 20 dyżurka lekarska 77 408 79 21 dyżurka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2008 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2008 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2008 rok Olsztyn 05.02.2009r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.

darowizny rzeczowe 59.859zł darowizny pieniężne 14.852zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7. SZflllAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO.c2iĘ l)łli!sow A DO ZESTAWIENIA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. :)1J sanoomrerz. ul. Schlnzla 13- NA DZIEN' 30062014 ROKU.~ia33 :l6 09. tax ~5 832 35 75.:.15./7 7

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AKREDYTACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE mgr Katarzyna Konrad Paprotnia, 26 maja 2011 r. Idea akredytacji placówek służby zdrowia powstała w USA w 1898 roku, jako odpowiedź na niską jakość

Bardziej szczegółowo

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 1 LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 2 Szpital Wielospecjalistyczny Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczba hospitalizacji Liczba porad 3 143 740 4 6227 153 081 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Szpital Rydygiera w Krakowie 1993-2010 Jednostka budżetowa (1993 1998) Samodzielny

Bardziej szczegółowo

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE Załącznik nr 16 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty L.P. Nazwa komórki organizacyjnej Cena usługi Cena usługi Cena transport Symbol komórki organizacyjnej czynności pomocnicze przy pacjencie porządkowe

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 13 CZERWCA 2012 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 13 CZERWCA 2012 ROKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 13 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA 2011 ROK KSAWERÓW, DNIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 5 do SIWZ do SIWZ nr SPZOZ/PN/83/2011 Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Adres: Ul. 800-Lecia 26, 38-500 Sanok INFORMACJE DO OCENY RYZYKA ZOZ ma kontrakt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony): WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Mikołaja Kopernika 43 00-328 Warszawa PKD: 8610

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zwany dalej Szpitalem jest samodzielnym publicznym

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie nr : 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy.

Zamawiający: SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy. Znak sprawy: AE/U/2716/2/15 Zamawiający: SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy. Zaprasza: do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Izabela Kucharska Alicja Rychlewska Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo