SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r."

Transkrypt

1 za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn r.

2

3 Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE... str. 3 II DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA... str Liczba i struktura łóżek... str Liczba i struktura leczonych... str Wskaźniki statystyczne... str Działalność bloków operacyjnych... str Działalność pionu diagnostycznego... str. 14 III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH... str. 16 IV. PROGRAMY ZDROWOTNE... str Prowadzone prelekcje... str Współpraca ze społecznością... str Profilaktyka odleżynowa. str. 19 V. ZAKAŻENIA SZPITALNE. str Zakażenia szpitalne. str Centralna sterylizacja.. str. 24 VI. POLITYKA JAKOŚCI... str Zintegrowany system zarządzania jakością... str Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu... str Skargi pacjentów... str Sprawy sądowe... str Wnioski o ustalania zdarzeń medycznych.. str. 29 VII. ZASOBY LUDZKIE str Stan zatrudnienia. str Bezpieczeństwo i higiena pracy str. 30 VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE.. str Procedury przetargowe. str Zaopatrzenie. str. 32 IX. ANALIZA WYKONANIA BIDŻETU str przychody. str Koszty... str Rozliczenie kredytu bankowego str Zatrudnienie i płace. str Działalność socjalna... str Inwestycje.. str Rozliczenie należności i zobowiązań str. 46 1

4 WSTĘP Od 29 kwietnia 2013r. celem priorytetowym Miejskiego Szpitala Zespolonego jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy optymalnie efektownym wykorzystaniu zasobów kadrowych i rzeczowych. Osiągnięcie celu głównego jest możliwe przy kompleksowej realizacji celów strategicznych i przyporządkowanym im celom operacyjnym. Cele strategiczne na lata są następujące: 1. Doskonalenie, jakości świadczonych usług. 2. Poprawa dostępności do unikatowych usług medycznych 3. Wzrost dostępności do usług teleinformatycznych 4. Rozwój naukowy szpitala 5. Dostosowanie do wymogów istniejącej bazy lokalowej 6. Modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia. 7. Utrzymanie płynności finansowej. Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń. Szpital zdobywał wysokie pozycje w konkursach medycznych, działalność Pani dyrektor również została zauważona poprzez m.in. wyróżnienie w konkursie lider medycyny. Szpital był inicjatorem Pierwszego Zjazdu Szpitali imienia Mikołaja Kopernika, Głównym celem Zjazdu była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy naukowej między szpitalami, oraz promocja miasta Olsztyna i Regionu Warmii i Mazur. Z perspektywy czasu widać zacieśniające się kontakty pomiędzy szpitalami kopernikowskimi. W roku 2013 całkowicie przeprowadzono i rozliczono zadanie współfinansowane przez Unię Europejską pod nazwą Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Trwała również realizacja inwestycji rozpoczętej w 2010 roku współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym z budową Pawilonu i Bloku Operacyjnego. W stosunku do założeń budżetu na rok 2013 realizacja w większości zakresów przychodu wykazuje tendencję zwyżkową. Realizacja wyższych niż planowa kosztów miała pokrycie w wyższych niż planowano przychodach. Według wstępnych ustaleń Szpital wypracował zysk 8 431,65 zł. Faktyczny wynik finansowy zostanie podany po zbadaniu sprawozdań finansowych przez Biegłego Rewidenta w terminie późniejszym. 2

5 I. ZMIANY ORGANIZACYJNE Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Wysoką jakość usług medycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego potwierdza 8 Certyfikatów Jakości: ISO 9001:2000, ISO 22000;2005, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO 27001:2005, Akredytacja Szpitala oraz inne wyróżnienia i nagrody Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością znacznie podniosło jakość świadczonych usług W dniach 12 i 13 czerwca 2013r po raz kolejny odbył się audyt zewnętrzny oceniający skuteczność zdrożonego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodowymi normami ISO.w obecności licznego 7 osobowego zespołu audytorów zewnętrznych. Celem audytu była ocena zgodności systemów zarządzania z wymaganiami norm oraz ocena skuteczności zapewnienia spełnienia wymagań ustawowych, prawnych i kontraktowych i osiągnięcia określonych celów. Certyfikacja objęła: Przygotowywanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Laboratorium Analityczne: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania wersja 1 z dnia Wyróżnienia i nagrody: lutego 2013 r. po raz kolejny Szpital znalazł się w gronie wyróżnionych przez Dziennik "Puls Biznesu" najdynamiczniej rozwijających się firm i otrzymał tytuł Gazeli Biznesu marca 2013r. dyrektor Joanna Szymankiewicz Czużdaniuk otrzymała statuetkę zarządzania kryzysowego listopad 2013r. I miejsce w XIII Edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości 2013r. 3

6 4. 7 listopad 2013r - I miejsce w konkursie Najlepszy produkt, usługa Warmii i Mazur w kat. szpitale radykalna nefrektomia laparoskopowa w oddziale urologii 5. 7 listopad 2013r. 11 miejsce w kraju Ogólnopolskim rankingu Bezpieczny Szpital październik 2013r listopad 2013r. I miejsce w ogólnopolskim konkursie Perły Eskulapa, to już czwarta statuetka w tym konkursie Wdrażanie unikatowych procedur: medycznych: 30 stycznia 2013r. odbył się pierwszy w województwie zabieg radykalnej nefrektomii laparoskopowej. Operację przeprowadzili lekarze oddziału urologii. 14 październik 2013r. - pierwszy w Olsztynie zabieg laparoskopowego zmniejszenia żołądka. Klinika chirurgii ogólnej rozpoczęła wykonywać operacje bariatryczne. 11 i 12 grudnia 2013r. pierwsze w województwie 2 operacje rekonstrukcyjne twarzy, z przeszczepem z kości strzałkowej na mikrozespoleniach naczyniowych. Zabiegi takie wykonuje w Polsce 5 szpitali klinicznych oraz centrów onkologii. Inne osiągnięcia: września 2013r. w Olsztynie odbył się Pierwszy Zjazd Szpitali imienia Mikołaja Kopernika, który został zorganizowany z inicjatywy Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Zmiany organizacyjne 1. 24/ r, Oddział okulistyczny z poradnią przeniesiono na Al. Woj. Polskiego 2. 24/ r Laryngologia-zespół chirurgii 1 dnia na czas remontu został przeniesiony do budynku przy Woj. Polskiego, przy oddziale okulistycznym lutego zmieniono liczbę łóżek celem dostosowania do projektu ze środków Unii Europejskiej: 1) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale okulistycznym z 25 do 20 2) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale reumatologii z 18 do 15 3) zmniejszono liczbę łóżek w klinice dermatologii, chorób przenoszonych drogą płciową i immunologii klinicznej z 18 do 14 4) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale chirurgii szczękowej z 15 do 9 5) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale otyłości z 15 do 14 6) zwiększono liczbę miejsc dziennego pobytu w oddziale laryngologii-zespół chirurgii jednego dnia z 4 do lutego 2013r. uruchomiono blok operacyjny w obiekcie przy Al. Woj. Polskiego maja 2013r. przeniesiono poradnię urologiczną z Woj. Polskiego na ul. Mariańską X.13 Uruchomienie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Kardiologii i Chorób Wewnętrznych X.13 Uruchomienie oddziałów klinicznych: urazowo-ortopedycznego, urologii oraz ginekologiczno-położniczego. 4

7 II. DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu 2.1. Liczba i struktura łóżek Leczenie pacjentów Szpitala Miejskiego odbywa się w dwóch zespołach: przy ul. Niepodległości 44 oraz Al. Woj. Polskiego 30. Szpital od 2003 roku wprowadza zmiany, które mają doprowadzić do zachowania odpowiednich liczby łóżek z jednoczesnym zapewnieniem pacjentom bezpieczeństwa Liczba łóżek 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Obecnie oddziały szpitala liczą 274 łóżka, 6 miejsc oddziału laryngologii zespołu chirurgii jednego dnia oraz 38 łóżek noworodków i wcześniaków. Poza wymienioną liczbą łóżek w szpitalu funkcjonuje komercyjny oddział leczenia otyłości z liczbą 14 łóżek. wewnętrzny I Strukturę łóżek wg stanu na dzień rok przedstawia tabela; Oddziały Liczba łóżek rzeczywistych Liczba miejsc 25 łóżek klinika kardiologii i chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, pododdziałem kardiologii oraz pododdziałem szybkiej diagnostyki klinika chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej 39 łóżek w tym 7 pododdział kardiologii 4 - szybka diagnostyka 28 łóżek kliniczny ginekologiczno-położniczy 54 łóżka W tym ginekologia 14 łóżek 5

8 kliniczny chirurgii uraz-ortopedycznej reumatologiczny kliniczny urologii klinika dermatologii okulistyczny chirurgii szczękowej kliniczny chirurgii klatki piersiowej anestezjologii i intensywnej terapii laryngologii zespół chirurgii 1 dnia 22 łóżka 15 łóżek 24 łóżka 14 łóżek 20 łóżek 9 łóżek 18 łóżek 6 łóżek 6 miejsc Razem 274 łóżka 6 miejsc noworodków i wcześniaków 38 łóżek w tym 3 intensywnej opieki 312 łóżek + 6 miejsc oddział leczenia otyłości (komercyjny) 14 łóżek Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach - stan na Kardiologia Noworodki i wcześniaki Położniczy Chirurgia ogólna Reumatologia Interna I Okulistyka Dermatologia Urologia Chirurgia urazowo-ortoped. Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia szczękowa Ginekologia Anestezjologia i intensywna terapia Laryngologia - chirurgia1 dnia 2.2. Liczba i struktura leczonych 6

9 W 2013r. leczono w szpitalu chorych dorosłych (w tym 305 w ramach laryngologii 1 dnia), oraz 1554 noworodki (1446 w 2012r, 1578 w 2011r.) co daje ogółem pacjentów (18258 w 2012r.). Ponadto w oddziale leczenia otyłości na 20 turnusach 13 dniowych uczestniczyło 146 osób (86 w 2012r. 173 w 2011r, 223 w 2010r.). Liczba leczonych od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, wyjątkowo w bieżącym roku wzrosła o ponad 1000 pacjentów. Należy podkreślić, że mimo nieco większej liczby pacjentów hospitalizowanych, możliwości oddziałów szpitala są znacznie wyższe. Niestety - NFZ w dalszym ciągu limituje ilość wykonywanych procedur medycznych. Liczbę leczonych dorosłych w latach r. przedstawia tabela r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r. 2001r. 1999r. Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2013 roku Polożniczy 2784 Urologia 3553 Chirurgia ogólna 1669 Noworodki 1554 Ginekologia Kardiologia Wewnętrzny I Urazowo-ortopedyczny Okulistyka Dermatologia 736 chirurgia kl. piers Chirurgia szczękowa Reumatologia 441 Szybka diagnostyka 192 anestezjologia i intensywna terapia laryngologia 1 dnia 7

10 Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach uwzględnia liczbę leczonych z ruchem wewnętrznym, tj. 124 osób leczonych w co najmniej dwóch oddziałach szpitala. Struktura leczonych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. 2013r. Okulistyka 6,4% Szybka diagnostyka 1,0% Chirurgia klatki piersiow ej Laryngologia 1 dnia 3,2% 1,6% Chirurgia szczękow a 2,0% Urologia 18,2% Kardiologia 8,1% Ginekologia 9,1% Wew nętrzny I 6,6% Chirurgia urazow o- ortoped. 6,4% Chirurgia ogólna 8,6% Reum atologia 2,3% Derm atologia 3,8% OIOM 0,6% Now orodki 8,0% Położniczy 14,3% Najwięcej pacjentów hospitalizowano w oddziale ginekologicznopołożniczym, na których leczyło się 23,4% (23,5% 2012r., 23,1% w 2012,, 24,3% w 2011r.) pacjentek (z czego w oddziale położniczym leczyło się 14,3% (14,6 w 2012r, 15,4% w 2011r.), następnie w oddziałach internistyczno-kardiologicznych 15,7% (16,7% 2012r, 16,7 % 2011r.) ogólnej liczby hospitalizowanych WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE Średnie wykorzystanie łóżek Średnie wykorzystanie łóżek 2013r. wyniosło 241,03 dni tj. 66,04%, wyższa wartość od poprzednich wartości wynika ze zmniejszenia liczby łóżek (2012r. 213,75 dni tj. 58,40%, 2011r. 215,33 dnia tj. 59%; 2010r. 231 dni). Analiza ostatnich lat wskazuje na systematyczny spadek wykorzystania łóżek. Taką 8

11 sytuację spowodowało limitowanie przez NFZ liczby procedur medycznych, co ma wpływ na zmniejszenie liczby pacjentów przyjmowanych do szpitala na leczenie planowe. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywanie procedur medycznych przy pomocy nowoczesnego sprzętu i najnowszych technik medycznych (pobyt na okulistyce z powodu operacji zaćmy skrócił się z 3-4 dni do 1-2 dni) Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalu w latach r r r r r r. 2009r. 2011r. 2013r. 63,12 64, ,4 68,65 66,82 65,96 66,55 66,04 77,95 69,57 85,6 88,47 85,22 81, r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r r r r r r r r r r. Wskaźniki wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach 2013r. 85,54 65,57 80,41 81,16 79,16 61,04 79,63 65,57 50,16 36,68 60,42 68,47 Położniczy Chirurgia ogólna Urologia Urazowo-ortopedyczny Wewnętrzny I Chirurgia klatki piersiowej anestezjologia i intensywna terapia Kardiologia Ginekologia Chirurgia szczękowa Reumatologia Dermatologia Okulistyka Szybka diagnostyka 9

12 Średni okres pobytu chorego Nadal obserwuje się wyraźny spadek okresu pobytu chorego w szpitalu. Średni czas pobytu w 2013r. wyniósł 3,81 (2012r. wyniósł 3,90, w 2011r. wyniósł 4,29 dnia). Spadek czasu pobytu chorego był możliwy dzięki wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt, który znacznie przyspiesza wdrożenie procesu diagnostyczno leczniczego pacjentów. Stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych pozwala skrócić okres pobytu do 1 doby lub opuścić szpital w dniu operacji. Średni okres pobytu pacjenta w szpitalu w latach r. 2013r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r r. 3,81 3,9 4,29 4,29 4,46 4,27 4,37 4,41 5,05 4,61 5,52 6,23 6,61 7,13 7, r średni okres pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach w 2013 roku 10

13 Powtórne hospitalizacje Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu W szpitalu analizuje się przypadki readmisji czyli nieplanowane powtórne przyjęcie do szpitala z tą samą jednostką chorobową do 30 dni od daty poprzedniego wypisu, jeśli ostatnia (poprzednia) hospitalizacja nie była zakończona wskazaniem do powtórnego przyjęcia. W roku 2010 stanowiły one 0,6% wypisanych ze szpitala, w 2011r. to 1,66% wypisanych, a w 2012r. 2,4%. Liczba rehospitalizacji w latach r r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. Wskaźnik % rehospitalizacji w latach r. 2,4 2012r. 2010r. 2008r. 2,4 1,66 0,6 0,7 1, Regularna ocena przyczyn rehospitalizacji, ich analizowanie i omawianie dokonywane jest przez koordynatora z personelem lekarskim właściwego oddziału. Ponadto koordynator przedstawia wnioski z analizy rehospitalizacji dla lekarza naczelnego szpitala. Zdarzenia niepożądane Głównym celem systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa bezpieczeństwa pacjenta. Systemy takie to tzw. Reporting and Learning Systems (RLS), czyli systemy raportowania i uczenia się. System gromadzenia danych nie służy identyfikacji i stygmatyzacji osób uczestniczących w zdarzeniu. Istotne jest identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat zdarzeń niepożądanych, przeprowadzania analizy i wyciąganie wniosków na podstawie zaistniałych sytuacji. System raportowania jest dobrowolny i poufny. Pod pojęciem zdarzenia niepożądanego rozumie się szkodę wywołaną w trakcie lub w efekcie leczenia, nie związaną z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzyko jej wystąpienia W Szpitalu zgłaszane i analizowane są zdarzenia niepożądane związane z - podaniem leku lub wyrobu medycznego - anestezją i znieczuleniem - transfuzją krwi i jej składników 11

14 - ze sprzętem medycznym -niewłaściwy pacjent/miejsce/strona operowana/niewłaściwa procedura operacyjna - pozostawieniem ciała obcego w polu operacyjnym - poparzeniem pacjenta na sali operacyjnej - uszkodzenia ciała powstałe w wyniku zabiegu operacyjnego - ze zgonem matki/położnicy - upadkiem pacjenta - samowolnym oddaleniem sie pacjenta ze szpitalach - nieterminowym dostarczeniem opieki - próbą samobójczą pacjenta Zgłoszenie informacji o zdarzeniu niepożądanym wiąże się z koniecznością przeprowadzenia czynności wyjaśniających przyczyny ich powstania oraz wdrożenia działań naprawczych w celu uniknięcia wystąpienia w przyszłości. Każde zdarzenie zostaje bardzo szczegółowo zbadane aby możliwe było wprowadzenie mechanizmów i rozwiązań organizacyjnych, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pobytu pacjentów i personelu Szpitala oraz chronią przed ponownym popełnieniem błędu. Pacjent otrzymuje informację o wystąpieniu zdarzenia, jakie mogą być konsekwencje zdarzenia i jakie podjęto działania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zdarzenia r. 2012r. 2011r. 2010r. W roku 2013 zarejestrowano 15 zdarzeń niepożądanych. Wskaźnik śmiertelności W 2013r. zmarło w szpitalu 270 chorych dorosłych, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 1,54%, (2012r. 232 tj. 1,39%, 2011r. 256 tj. 1,58%) oraz 1 noworodek z wadą wrodzoną 2580g. niewykształcone nerki. (w 2012r. 4 zmarłe noworodki niezdolne do - skrajne wcześniactwo o wadze 650 g, 490 g, 480 g i 800g ). Wskaźnik śmiertelności w szpitalu w latach r. 2 1,5 1 0, ,89 1,84 1,75 1,59 1,47 1,28 1,31 1,51 1,25 1,14 1,49 1,49 1,58 1,39 1,54 12

15 Wskaźnik zgonów w poszczególnych oddziałach w 2013 roku ,1 0,01 0,08 0,23 1,3 2,49 5,5 7,01 63,86 chirurgia uraz-o... urologia chirurgia ogólna chir. kl. piersiowej Wewnętrzny I kardiologia OIOM 2.4. Działalność bloków operacyjnych Zaplecze operacyjne szpitala stanowią następujące sale operacyjne: główny blok operacyjny, blok operacyjny oddziału okulistyki, chirurgii szczękowej, laryngologii oraz sala cięć cesarskich oddziału ginekologiczno-położniczego. Na salach operacyjnych wykonano ogółem 9148 operacji (8806 w 2012r operacji 2011r.), z czego blok główny wykonał 3798 (3237 w 2012r., 3120 w 2011r.), pozostałe sale operacyjne oraz zabiegowe wykonały 5350 (5569 w 2012r., 5881 zabiegów w 2011r.) Liczba wykonanych operacji ogółem 1999r. 2013r. 2013r r. 2009r r r. 2003r r r W Szpitalu odbyło się 1497 porodów.(1412 w 2012r w 2011r w 2010), wykonano 625 cięć cesarskich tj. 41,75% porodów (538 cięć tj. 38,1% w 2012r., 467 cięć tj. 30,2% porodów w 2011r w 2010r). Przeprowadzono 830 porodów rodzinnych tj. 95% 13

16 Liczba porodów ogółem w latach r r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r. Liczba cięć cesarskich w latach r r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r. liczba porodów rodzinnych w latach r r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007r. 2006r. 2005r. 2004r. 2003r Działalność pionu diagnostycznego Pion diagnostyczny Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie stanowią działy: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, pracownie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, badań endoskopowych, gabinet badań audiologicznych. Ponadto od marca 2006r. funkcjonuje pracownia fizjoterapii, która świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych. Od 2012 roku funkcjonuje pracownia immunodermatologii w strukturach działu diagnostyki laboratoryjnej. Liczba wykonanych badań ogółem w 2013r ukształtowała się na poziomie ( w 2012r., w 2011r.; w 2010). Najwięcej badań wykonuje laboratorium, gdzie wykonano badań ( w 2012 r., badań 2011r.; w 2010). 14

17 Liczba wykonanych badań laboratoryjnych 1999r r. 2013r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r r. 2001r. 1999r W pozostałych pracowniach wykonanie badań przedstawia się następująco: - RTG badań ( badań w 2012r w 2011r. badań w ) - USG badań ( w 2012r., w 2011r.,12898 w ) W tym: - USG ogólne 7340 badań ( r., 8499 w 2011r w 2010) - USG gin-połoznicze 5578 badań (5005 w 2012r., 4647 w 2011r 4638 w 2010r) - pracownia badań nieinwazyjnych serca 3559 badań (3776 w 2012r r, 4312 w 2010r) - pracownia badań endoskopowych 2004 badania (1876 w 2012r., 1860 w 2011r w 2010r) - pracownia badań audiologicznych 0 nieczynny aparat badań (18 w 2012r., 27 badań 2011r. 26 w 2010r) - spirometria 109 badań (83 w 2012r.) Ponadto w pracowni fizjoterapii wykonano zabiegi (35066 w 2012r., zabiegi 2011r.; w 2010r.), z czego - ul. Niepodległości zabiegów - al. Woj. Polskiego zabiegów 15

18 III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH W poradniach działających w 2013r. udzielono ogółem porady specjalistyczne w tym: L.p. Nazwa Poradni Leczenia bólu Dermatologicznej Kardiologicznej konsultacyjnej Reumatologicznej i Neurologicznej Chirurgii klatki piersiowej Endokrynologicznej Urologicznej Okulistycznej, leczenia jaskry i laseroterapii 10 Patologii ciąży (2004r ginek/ poł) Chirurgii szczękowej Diabetologii Komercyjna dermatologii estetycznej dla noworodków i wcześniaków (por. laktacyjne) chirurgii naczyniowej-żył obwodowych chirurgii urazowoortopedycznej OGÓŁEM Porady ambulatoryjne w izbie przyjęć ( w 2012r., porad w 2011r.; w 2010r.) w tym: izba przyjęć ogólna 7706 izba przyjęć ginekologiczno-położnicza 946 izba przyjęć okulistyczna

19 17

20 IV. PROGRAMY ZDROWOTNE 4.1 Prowadzone prelekcje W ciągu roku zespól spotykał się trzykrotnie w celu doskonalenia realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej. W oddziałach szpitalnych realizowano edukacje indywidualne dla szesnastu tematycznie opracowanych programów edukacyjnych. Ogółem przeprowadzono 9621 edukacji indywidualnych i wyedukowano 9857osób, w tym a) edukacji w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej 2273 osób b) edukacje w zakresie bólu pooperacyjnego 1301 osób. Wykres przeprowadzonych edukacji dla poszczególnych programów edukacyjnych 1. cukrzyca, 2. nikotynizm, 3. pielegnacja stomii, 4. postepownie po operacji żylaków kończyn dolnych, 5. profilaktyka osteoporozy, 6. poprawa wentylacji płuc, 7. higiena jamy ustnej u pacjentów z szynami nazębnym, 8. dieta dla pacjentów z szynami nazębnymi, 9. wskazówki po operacji zaćmy, 10. uczulenia na slicylany, 11. uczulenia na nikiel,chrom i kobalt, 12. profilaktyka raka szyjki macicy, 13. gimnastyka usprawniająca, 14. nadcisnienie tętynicze, 15. zaparcia 16. ból pooperacyjny 17. profilaktyka przeciwodlezynowa 4.2 Współpraca ze społecznością W 2013 roku Zespól dwukrotnie uczestniczył w akcjach promocji zdrowia 18

21 skierowanych do mieszkańców Olsztyna. Była to akcja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła sie 13 stycznia. Zespół zorganizował w poradni specjalistycznej konsultacje lekarzy specjalistów - reumatologa, dermatologa oraz urologa. W trakcie badań można było wykonać USG układu moczowego oraz dokonać badania video dermatoskopii. skóry. Z konsultacji ogółem skorzystało 60 mieszkańców Olsztyn Druga akcja odbyła sie z okazji Światowych Dni Serca pod hasłem " Droga do zdrowego serca". Miejski Szpital Zespolony reprezentował Zespól w składzie lekarz specjalista kardiolog Pan dr Janusz Sadowski, który udzielał konsultacji i porad z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz 2 pielęgniarki. W punkcie pobrań można było wykonać badanie poziomu glukozy we krwi oraz dokonać pomiaru ciśnienia krwi. Z naszych konsultacji i badań skorzystało ogółem 112 osób. 4.3 Profilaktyka odleżynowa W 2013 roku w 12 szpitalnych oddziałach objętych profilaktyką przeciw odleżynową hospitalizowano osób. Zagrożonych wystąpieniem odleżyn było 2713 pacjentów, t.j. 17,1% ogółu leczonych ( ,3%, ,7%, ,7%). Zauważalny jest wzrost pacjentów hospitalizowanych w roku 2013 w oddziałach szpitalnych, a wśród nich znaczny wzrost liczby pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn (2012r pacjentów, 2013r pacjentów). W trakcie pobytu w oddziałach szpitalnych odleżyny wystąpiły u 92 pacjentów, co stanowi 0,6% ogółu leczonych i objętych profilaktyką. Podjęte działania pielęgniarskie zapobiegły wystąpieniu odleżyn u 2606 chorych co stanowi 16,5% wszystkich hospitalizowanych i 96,1% z grupy zagrożonych wystąpieniem odleżyn. Do szpitala przyjęto 506 pacjentów z odleżynami, co stanowi 3,2% ogółu hospitalizowanych. Wskaźniki profilaktyki przeciwodleżynowej w oddziałach szpitalnych w 2013 roku kształtują się następująco: Oddział Wewnętrzny I 87,8% Oddział Wewnętrzny II 88,4% Oddział Chirurgii Ogólnej 98,2% Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej 98,6% Oddział Chirurgii Szczękowej 100% Oddział Urologii 96,6% Oddział Intensywnej Terapii 71,6% Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 91,2% Oddział Reumatologii 100% Oddział Dermatologii 100% Oddział Okulistyki 100% Oddział Ginekologii brak zagrożonych Porównanie profilaktyki i leczenia odleżyn w latach Lata Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba pacjentów leczonych Liczba pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn , , , ,1 19

22 Liczba pacjentów przyjętych z odleżyną Liczba pacjentów u których wystąpiły odleżyny w trakcie pobytu Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu 661 4, , , ,2 97 0, ,7 84 0,6 92 0,6 Odleżyny nie wyleczone 634 4, , , ,1 Odleżyny wyleczone 122 0, , , ,2 Profilaktyka przeciwodleżynowa , , , ,1 Porównując wyniki z poprzednich lat , zauważamy że w 2013 wzrosła ogólna liczba pacjentów leczonych w oddziałach w porównaniu do lat , wzrosła również niemal dwukrotnie liczba pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn i pacjentów przyjętych do szpitala z odleżyną w porównaniu do 2012r.. Liczba pacjentów u których odleżyny wystąpiły w trakcie pobytu w szpitalu jest nieznacznie większa w porównaniu do 2012r. i na podobnym poziomie w porównaniu do lat poprzednich. Widać natomiast wzrost skuteczności w profilaktyce odleżyn, wskaźnik profilaktyki przeciw odleżynowej jest najwyższy 96,1% w porównaniu do ubiegłych lat. Duże znaczenie ma zwiększenie liczby i zastosowanie wysokospecjalistycznych materacy przeciw odleżynowych zakupionych w 2012r.. Zespoły pielęgniarskie w oddziałach zapewniają profesjonalną opiekę pielęgniarską z zastosowaniem nowoczesnych: środków pielęgnacyjnych, opatrunków specjalistycznych i sprzętu pomocniczego. Efektem tej pracy jest dający dużą satysfakcję wysoki wskaźnik profilaktyki oraz większa skuteczność w leczeniu odleżyn. Można zauważyć, że w latach analiza procentowa odleżyn nie wyleczonych i wyleczonych jest inna niż w latach poprzednich. Wysokie wyniki podane w procentach wynikają ze zmiany sposobu ich wyliczania ponieważ odnoszą się one do liczby pacjentów z odleżynami a nie do ogólnej liczby pacjentów hospitalizowanych w szpitalu w danym roku. Leczenie odleżyn jest procesem długotrwałym, są to rany przewlekłe i powyżej stopnia I i II wymagają tygodni a czasami miesięcy na całkowite wygojenie. Średni czas hospitalizacji w oddziałach naszego szpitala jest krótki, trudno zatem oczekiwać efektu całkowitego wyleczenia. Uzyskujemy jednak bardzo dobre wyniki w zmniejszaniu stopnia zaawansowania ran odleżynowych, widoczne jest to w analizie monitorowania liczby i stopnia odleżyn w poszczególnych oddziałach. Monitorowanie liczby odleżyn w oddziałach szpitalnych w roku

23 LICZBA ODLEŻYN PRZY PRZYJĘCIU - LICZBA ODLEŻYN WYLECZONYCH Wewnętrzny I - liczba odleżyn przy przyjęciu 195- wyleczonych 45 Wewnętrzny II - liczba odleżyn przy przyjęciu 209- wyleczonych 22 Chirurgia Ogólna liczba odleżyn przy przyjęciu 13- wyleczonych 4 Chirurgia kl. piersiowej liczba odleżyn przy przyjęciu 10- wyleczonych 3 Chirurgia Szczękowa liczba odleżyn przy przyjęciu 1 wyleczonych 0 Urologia liczba odleżyn przy przyjęciu 24- wyleczonych 8 OIT liczba odleżyn przy przyjęciu 24- wyleczonych 6 Ortopedia liczba odleżyn przy przyjęciu 23- wyleczonych 13 Reumatologia liczba odleżyn przy przyjęciu 1- wyleczonych 0 Dermatologia liczba odleżyn przy przyjęciu 6 wyleczonych 2 Monitorowanie liczby odleżyn wg stopnia w 2013 roku Odleżyny wyleczone 103 Wskaźnik profilaktyki przeciwodleżynowej w roku 2013 wynosi 96,1% Wskaźnik odleżyn wyleczonych 17,2% V. ZAKAŻENIA SZPITALNE 5.1 Zakażenia szpitalne W roku sprawozdawczym działalność Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej objęła monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, monitoring gorączkujących pacjentów, ocenę wkłuć obwodowych i centralnych, kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni, monitoring utrzymania czystości w szpitalu. Opracowano i wdrożono procedury Szpitalnej Polityki 21

24 Antybiotykowej dotyczące zakresu działania antybiotyków stosowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, szpitalnej lista antybiotyków i chemioterapeutyków oraz rekomendacje dotyczące antybiotykoterapii empirycznej wybranych jednostek chorobowych: Zakażenia układu moczowego Pozaszpitalne i szpitalne zapalenia płuc Zakażenia skóry i tkanek miękkich Zakażenia w obrębie jamy brzusznej Zakażenia układu kostno-stawowego Na podstawie analizy rejestracji zakażeń szpitalnych przeprowadzonej w latach zaobserwowano, że wskaźnik procentowy (ilość zakażeń w stosunku do wszystkich pacjentów) zmalał. W roku 2012 rozpoznano 230 zakażeń szpitalnych co stanowi 1,3 %, natomiast w roku 2013 rozpoznano 162 zakażeń, co stanowi 0,8%. Liczba zakażeń szpitalnych ogółem w latach rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok Rozpatrując poszczególne rodzaje zakażeń stwierdzono, że w stosunku do roku 2012 ilość zakażeń miejsca operowanego, zapalenia płuc i zakażeń układu moczowego nieznacznie zmalała. Można przypuszczać, że jest to wynik wdrożenia Szpitalnej Polityki Antybiotykowej prawidłowe stosowanie profilaktyki okołoperacyjnej, antybiotykoterapii empirycznej i celowanej, również działań podejmowanych przez cały personel medyczny i personel pomocniczy w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji postępowania dotyczących profilaktyki zakażeń szpitalnych. Oddziałem, w którym występuje najwięcej zakażeń szpitalnych jest nadal Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii co wynika ze specyfiki tego oddziału i leczonych tam pacjentów. Wysoki wskaźnik zakażeń na oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w porównaniu do innych oddziałów szpitalnych - dotyczy szpitali w całej Polsce, związany jest z kolonizacją drobnoustrojami alarmowymi wielu pacjentów wcześniej hospitalizowanych w różnych szpitalach. Na podstawie danych otrzymanych z analizy mikrobiologicznej wykonanej przez Mikrobiologa Szpitalnego stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym wzrosła ilość badań wykonywanych na łóżko. W porównaniu z rokiem 2012 wykonano badań co stanowi 32 badania na łóżko, natomiast w roku 2013 wykonano badań co 22

25 stanowi 37,2 badań na łóżko. Świadczy to o coraz większym znaczeniu badań mikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Z analizy wynika, że w 2013 roku zmniejszyła się ilość patogenów alarmowych o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim (321 w 2012r spadek do 271 w 2013r). Znacznie zmalała ilość izolacji Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa a wzrosła ilość pałeczek G- ujemnych z mechanizmem oporności ESBL (+). Jest to zjawisko o tyle korzystne, że większość izolowanych Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa były wrażliwe tylko na jeden antybiotyk - kolistynę. Leczenie tym antybiotykiem niejednokrotnie wymagało długiego okresu stosowania, zanim uzyskano efekt terapeutyczny. Natomiast pałeczki ESBL(+) często były wrażliwe na więcej niż jeden antybiotyk, zatem było więcej opcji terapeutycznych i szybciej uzyskiwano poprawę kliniczną. Przyczyna wzrostu pałeczek ESBL(+) jest wysoki wskaźnik występowania tych drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i kolonizacji przewodu pokarmowego wielu ludzi. Przy ocenie wrażliwości innych patogenów niż wymienione wcześniej, zaobserwowano większy odsetek szczepów wrażliwych w porównaniu do lat poprzednich. Duży wpływ na obniżenie ilości alert patogenów i wzrost wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki ma wprowadzenie i zastosowanie się do wytycznych Szpitalnej Polityki Antybiotykowej terapii empirycznej i celowanej najczęściej leczonych zakażeń, profilaktyki okołooperacyjnej, profilaktyki okołoporodowej i zasadności zlecania badań mikrobiologicznychy w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Drobnoustroje alarmowe: Rodzaj drobnoustroju Rok 2012 Rok 2013 Staphylococcus aureus MRSA Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumanii Pałeczki Gram - ujemne ESBL Najczęściej izolowane drobnoustroje to: - z materiałów ropnych: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Enterococcus spp - z dróg oddechowych: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus - z moczu : Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis - z moczu noworodków: Escherichia coli, Enterococcus faecalis - z dróg oddechowych pacjentów na OiT: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa - z dróg rodnych : Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Candida albicans, Enterococcus faecalis - z krwi : MRCNS, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae Nie zaobserwowano istotnych różnic pod względem najczęściej izolowanych drobnoustrojów w porównaniu z latami poprzednimi. 23

26 W ramach kontroli lokalnej sytuacji epidemiologicznej prowadzono również codzienny monitoring gorączkujących pacjentów, rejestrację patogenów alarmowych, przeprowadzano wywiady epidemiologiczne oraz przekazywano zalecenia dotyczące izolacji pacjentów ze szczepem alarmowym. W roku sprawozdawczym przeprowadzono również kontrolę wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie realizacji instrukcji dotyczącej zaleceń diagnostyki mikrobiologicznej u przyjmowanych pacjentów. Kontrolę zgodnie z założonym planem przeprowadzono dwukrotnie w ciągu roku, każdorazowo przez okres 1 miesiąca analizując pod tym kątem wszystkie historie chorób. Stwierdzono w 2013r. 109 przypadków, w których wskazane było zastosowanie w/w instrukcji, natomiast nie wykonano jej w 7 przypadkach co stanowi 6,4% (2012r.- 11,4%). Na tej podstawie można wnioskować, że podejmowane działania w postaci szkoleń i przestrzegania zaleceń w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej przynoszą coraz lepsze efekty. W zakresie działalności Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej była wykonywana również kontrola wewnętrzna dotycząca oceny prawidłowości i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji oraz stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. W 2013 roku przeprowadzono 188 kontroli dotyczących oceny stanu sanitarno - epidemiologicznego 33 jednostkach organizacyjnych (oddziałów szpitalnych, poradni, bloków operacyjnych) Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Oceniano zgodność stanu sanitarno-epidemiologicznego kontrolowanej jednostki z wytycznymi zawartymi w instrukcjach dotyczących profilaktyki zakażeń szpitalnych. W ocenie przyjęto trójstopniową skalę punktacji: 0-2 pkt. Ogólny wynik kontroli jednostki wyrażano wskaźnikiem procentowym - liczba uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Celem założonym na rok 2013 było osiągnięcie średniego wskaźnika procentowego na poziomie nie niższym niż 95% (w skali poszczególnych oddziałów). Średni wskaźnik procentowy dla skontrolowanych jednostek organizacyjnych wyniósł 98 %, co świadczy o utrzymującym się na wysokim poziomie stanie sanitarno-epidemiologicznym w oddziałach Szpitala. W ramach w/w kontroli przeprowadzono również ocenę wkłuć obwodowych i centralnych we wszystkich oddziałach (1 x w miesiącu). W 2013r. średni wskaźnik zakażeń żył według kryterium 1+ (słaby ból lub lekkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia) w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał z 0,4% na 0,1%. Na tej podstawie można wnioskować o przestrzeganiu przez personel medyczny instrukcji zakładania i utrzymania wkłucia obwodowego i centralnego. W zakresie kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni wykonywanej przez firmę Naprzód" pobrano 627 wymazy ze środowiska, z czego zakwestionowano 8 wymazów co stanowi 1,3% (rok % zakwestionowanych wymazów). Świadczy to o tym, że działania podejmowane przez firmę zewnętrzną w zakresie mycia i dezynfekcji powierzchni są nadal skuteczne a higiena szpitala utrzymuję się na wysokim poziomie. 24

27 5.2 Centralna sterylizacja Do zadań pracowników Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej należy również przygotowanie materiału operacyjnego w postaci pakietów bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych oraz instrumentarium chirurgicznym dla wszystkich oddziałów i jednostek szpitala.. W 2013r. pracownicy Centralnej sterylizatorni przygotowali i wysterylizowali mniej pakietów w porównaniu z rokiem Ilość wysterylizowanych pakietów w 2013 wyniosą a w roku pakietów. W ramach realizacji procesu Profilaktyka Zakażeń Szpitalnych przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu epidemiologii i profilaktyki zakażeń szpitalnych objęły łącznie 644 osoby. VI. POLITYKA JAKOŚCI Zintegrowany system zarządzania jakością Zarządzanie jakością jest znakiem czasu. Jest to proces wymagający stałego doskonalenia, pogłębiania wiedzy, poprawiania. Miejski Szpital Zespolony stworzył zintegrowany system zapewnienia jakości; zarówno akredytacja jak i certyfikacja ISO to systemy promujące wdrożenie systematycznego zarządzania przez jakość, co wpływa na poprawę jakości usług zgodnie z oczekiwaniami pacjenta oraz obowiązującymi wymogami ustawowymi i legislacyjnymi. Sprawność funkcjonowania systemu potwierdziły kolejne audyty oraz certyfikaty i nagrody W dniach 12 i 13 czerwca 2013r po raz kolejny odbył się audyt zewnętrzny oceniający skuteczność zdrożonego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodowymi normami ISO w obecności licznego 7 osobowego zespołu audytorów zewnętrznych. Zespół audytorów stanowili specjaliści określonych obszarów działalności szpitala, Andrzej Radoń oceniający System Jakości, Izabela Jagiełło Dorawa z obszaru bezpieczeństwa żywności, Jacek Czarnecki, Sławomir Półtorak ocenili system BHP, Alicja Górska, Marcin Wesołowski system środowiskowy oraz Piotr Krawczun Rygmaczewski z zakresu bezpieczeństwa informacji. Celem audytu była ocena zgodności systemów zarządzania z wymaganiami norm oraz ocena skuteczności zapewnienia kontraktowych i osiągnięcia określonych celów. spełnienia wymagań ustawowych, prawnych i Certyfikacja obejmuje: :Przygotowywanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Laboratorium Analityczne: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. 25

28 Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania wersja 1 z dnia Obszary szczególnego zainteresowania podczas audytu Zdarzenia potencjalnie wypadkowe postrzeganie przez personel, ich wykrywanie i analiza Zdarzenia medycznie niepożądane postrzeganie przez personel, ich wykrywalność i analiza. Skuteczność okresowej oceny zgodności ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi i innymi. Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności, Pozytywny wynik audytu dotyczył następujących wymagań norm : 1. ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego recertyfikacja 2. PN-N 18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy recertyfikacja 3. ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ocena okresowa 4. ISO 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ocena okresowa 5. ISO 27001:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ocena okresowa POSIADANE CERTYFIKATY JAKOŚCI Certyfikat Nr 31022CC AQ POL RvA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie: Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Ważny do (pierwszy certyfikat r.) Certyfikat Nr 31022CC AQ POL RvA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Certyfikat ważny do r. (pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83348CC AE POL-RVA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 14001:2004 systemy zarządzania środowiskowego w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważny do r. (pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83349CC AHSO POL-DNV, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy PN-N : 2004 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważny do r. ( pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83348CC AE - RVA, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 14001:2004 systemy zarządzania środowiskowego w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie 26

29 analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Certyfikat ważny do r. ( pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr 83349CC AHSO POL-DNV, Det Norske Veritas Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy PN-N 18001:2004 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Ważny do r. (pierwsza certyfikacja r) Certyfikat Nr AFSMS POL-FINAS DNV Business Assurance Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 22000:2005 w zakresie: Przygotowanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Certyfikat ważny do (pierwsza certyfikacja r.) Certyfikat Nr AIS POL UKAS DNV Business Assurance Certyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO/IEC 27001:2005 w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania, wersja 1 z Certyfikat ważny od r do r. Certyfikat Akredytacyjny Certyfikat Nr 2011/25, potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, data przyznania r. Status Szpitala Akredytowanego na okres 3 lat. Przyznawany przez Ministra Zdrowia po uzyskaniu rekomendacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Kraków Ponadto szpital posiada: Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę firmy w roku 2009 według Dun & Bradstreet Poland, numer DUNS: Międzynarodowa ocena wiarygodności i stabilności firmy na podstawie analizy moralności płatniczej, analizy wskaźników finansowych. Certyfikat dla Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego przyznany na okres od r do r. Przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu Tytuł Szpital Przyjazny Dziecku przyznawany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie. Tytuł WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) oraz UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) Certyfikat Szpital Przyjazny Kombatantom Olsztyn 8 listopada 2012r. 6,2 Ankieta satysfakcji PASAT W 2013r. przeprowadzono 1 badanie, które poza możliwością poznania preferencji pacjentów umożliwia porównanie się z innymi szpitalami badającymi satysfakcję PASAT. W kolejnych latach szpital zajął następujące pozycje; Kategoria r r 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Ocena całościowa Opieka lekarska Opieka pielęgniarska Organizacja Warunki bytowe

30 Do realizacji badania wydano 800 ankiet, do analizy danych wróciło 472 ankiety. Wskaźnik zwrotności ankiet wyniósł 59 %. Zwrotność ankiet za lata r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Zwrotność ankiet w % 97,1% 90% 89,1% 75,1% 71,4% 54,5% 73% 59% W związku z powyższym założono kartę działań zapobiegawczo-korygujących, w wyniku czego wydłużono okres zbierania ankiet do 2 m-cy Skargi pacjentów Każdy pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zwrócić się z interwencją do: bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, Pełnomocnika ds Praw Pacjenta MSZ, a następnie do Dyrektora Szpitala, LICZBA SKARG OGÓŁEM W LATACH W 2013r. wpłynęło ogółem 6 skarg od pacjentów. Po udzieleniu wyjaśnień i przeanalizowaniu ich przez Dyrektora Naczelnego 4 skarg uznano za nie uzasadnione. LICZBA SKARG UZASADNIONYCH W przypadku skargi uzasadnionej wystawiono kartę działań 6.4 Sprawy sądowe zapobiegawczo-korygujących Coraz więcej poszkodowanych pacjentów decyduje się walczyć o swoje prawa w sądzie. Powody składania pozwów przeciwko szpitalom i lekarzom bywają różne, np. nieudzielenie pomocy, nieprawidłowa diagnoza, niewłaściwe leczenie. Jeśli ktoś z winy 28

31 lekarza lub placówki medycznej poniósł uszczerbek na zdrowiu, ma prawo do żądania zadośćuczynienia i naprawienia tej szkody, np. zwrotu kosztów rehabilitacji. Z oficjalnych statystyk MS wynika, że co roku do polskich sądów trafiało 800 pozwów przeciwko szpitalom publicznym. W Szpitalu Miejskim nie widać tendencji wzrostowej. Na pewno pacjenci są dziś bardziej świadomi swoich praw niż kiedyś, ale też w wielu przypadkach bardziej roszczeniowi. Złożone powództwa przeciwko szpitalowi w przeważającej większości przypadków zostają oddalane przez sąd, jako bezzasadne. W przypadku uzasadnionego roszczenia szpital niezwłocznie realizuje zobowiązania odszkodowawcze. Liczba procesów przeciwko szpitalowi w latach rok rok rok 2005 rok rok 2007 rok rok rok rok rok rok rok W 2013r. przeciwko szpitalowi wytoczono 2 sprawy o odszkodowanie, sprawy w toku postępowania. 6.5 Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego Znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zdarzeń medycznych, które nastąpiły po 1 stycznia 2012 r. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, które skutkowało szkodą majątkową lub niemajątkową, stanowiło zdarzenie medyczne. KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZADRZENIACH MEDYCZNYCH Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego można składać: Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Adfministracyjny, p. 122, Olsztyn Al. J. Piłsudskiego 7/9, W roku 2013 złożono 2 wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Lata

32 r. 2013r. Wnioski ogółem Wnioski zasadne Wnioski złożone przez pacjentów w roku 2012 zostały uznane przez Komisję za bezzasadne. Wnioski złożone w 2013r. są w trakcie oceny komisji ds. orzekania. 30

33 VII. ZASOBY LUDZKIE 1.1 Stan zatrudnienia Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Stan zatrudnienia na dzień r. w porównaniu ze stanem na dzień r. przedstawia się następująco rok rok RÓŻŃICA STANOWISKO ILOŚĆ KONTRAKTY ILOŚĆ KONTRAKTY ETATY kontrakt ETATÓW ETATÓW LEKARZE MEDYCYNY 6, , LEKARZE DENTYŚCI PERSONEL WYŻSZY 11, , PIELĘGNIARKI N 133, N +1, /osoby 20 osób PRZEŁOŻONE PIELĘG POŁOŻNE 45, , PERSON. ŚREDNI 59, , PERSONEL NIŻSZY ADMINISTRACJA 61, ,75 2 0,5 + 1 OBSŁUGA RAZEM - 377, N N -2, ETATY 389 osób osób 20 osób OSOBY Lekarze rezydenci - 57 Lekarze stażyści 11 Razem: 68 osób Ogółem zatrudnienie na dzień r. w różnych formach 624 etaty + 2 N / 20/ osób tj N / 20/ osób W 2013 roku proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników trwający 3 m-ce zakończyło 25 pracowników, 6 pracowników jest w trakcie okresu. Szkolenia pracowników w 2013 roku odbyły się zgodnie z ogólnoszpitalnymi i oddziałowymi planami szkoleń opracowanym na podstawie zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych, potrzeb szkoleń oraz ich form w poszczególnych grupach zawodowych 7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W 2013r. na 445 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień r. zarejestrowano 4 wypadki przy pracy. Ilość wypadków w porównaniu z rokiem2012 uległa zmniejszeniu o 6 zdarzeń. Analiza wypadków wykazała, że wszystkie wypadki zaliczone zostały do indywidualnych, lekkich, powodujących czasową niezdolność do pracy. W 2013 roku nie zanotowano wypadków ciężkich, zbiorowych czy śmiertelnych. 31

34 r. 2003r r r r r r r r r 2012r r, Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2013r. wyniosła 98 dni w tym: - w 3 wypadkach niezdolność do pracy do 28 dni, - w 1 wypadku niezdolność do pracy 29 i więcej dni, Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2013r. w porównaniu z 2012 zmalała o 211 dni. W z r o s ł a wypadkowość w grupach: Technicy, sekretarki med. z 0 w 2012 roku do 1 w 2013r. Z m a l a ł a wypadkowość w grupach: Pielęgniarki, położne z 5 w 2012 roku do 1 w 2013r. Administracja z 3 w 2012 roku do 1 w 2013r. Obsługa z 3 w 2012 roku do 3 w 2013r. W grupie zawodowej lekarzy ilość wypadków wynosi 0. Wydarzenia bezpośrednio powodujące obrażenia fizyczne to : w 2 wypadkach - potknięcie, poślizgnięcie, upadek na tym samym poziomie, w 1 wypadku - upadek osoby na niższy poziom, w 1 wypadku - uderzenie drzwiami samochodu osobowego, Bezpośrednią przyczyną wypadków było: w 3 wypadkach - niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, w 1 wypadku - niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego, Na podstawie orzeczeń wydanych przez Orzecznika z tytułu wypadków przy pracy 4 pracownikom wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie na łączna kwotę 9688 zł. Świadczenia te zostały wypłacone przez ZUS.. W celu wyeliminowania wypadków komisja powypadkowa wydała zalecenia zmierzające do usunięcia zagrożeń. W 2013 szkoleniom okresowym poddano 116 pracowników. Na szkoleniach omawiane były też aspekty środowiskowe, zapoznano pracowników z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wytwarzanych przez nas odpadów medycznych. Szkolenia prowadzili specjaliści z zakresu ochrony radiologicznej, epidemiologii, ochrony pracy i p/poż. Dla każdej grupy zawodowej przygotowano program uwzględniający specyfikę zawodową i warunki pracy. Szkolenie wstępne objęto 87 nowozatrudnionych oraz przeprowadzono szkolenia 203 osób przebywających na terenie szpitala w celu odbycia praktyki zawodowej lub kierowanych przez Sąd do wykonania prac na cele społeczne. W roku 2013 zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego na 25 stanowiskach pracy. Z opracowaną oceną ryzyka zapoznano 96 pracowników. 32

35 VIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE 8.1. Procedury przetargowe W 2013 r. wpłynęło 266 wniosków o wszczęcie postępowania. Przeprowadzono 60 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 116 postępowań w trybie bezprzetargowym, tj. udzielonych na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy. Przeprowadzono 10 procedur na zbycie, wydzierżawianie i najem majątku trwałego. Dodatkowo przeprowadzono 4 postępowania konkursowe na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 ust. 1-4 ustawy o działalności leczniczej. l.p. Tryb postępowania Rok Postępowania ogółem Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z zachowaniem konkurencji Zapytanie o cenę Wolna ręka Zbycie, dzierżawy i najmy Konkursy medyczne 4 2 W ujęciu przedmiotowym rok 2013 r. przedstawia się następująco: l.p. Rodzaj Ilość Wartość 1 Roboty budowlane Dostawy ,93 zł 3 Usługi ,00 zł 4 Postępowania bezprzetargowe ,98 zł 5 Zbycie, dzierżawy i najmy 10 wpływy dla Szpitala 6 Konkursy medyczne ,00 Postępowaniami został objęty cały szeroko rozumiany proces zaopatrzeniowy Szpitala. Przeprowadzono postępowania na dostawy materiałów medycznych, leków, w tym refundowanych przez NFZ, materiały eksploatacyjne, oraz usługi sprzątania, transportu medycznego, regeneracji narzędzi chirurgicznych, ubezpieczenia Szpitala. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych przeprowadził postepowania na zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej. Szpital przeprowadził również postępowanie jako Centralny Zamawiający wspólnie, w imieniu i na rzecz SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na dostawę zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi Zaopatrzenie Gospodarka magazynowa za 2013 rok przedstawia się następująco: - dostawy przyjęte do magazynów dostawy: - P.P. Z dostaw - wydanie na komórki organizacyjne / dowody Rw/ dostaw - zamówienia dostaw 33

36 IX. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU 9.1 Przychody W stosunku do założeń budżetu na rok 2013 realizacja w większości zakresów przychodu wykazuje tendencję zwyżkową. Lp. Wyszczególnienie Założenia na 2013r Realizacja % wykonania 1 Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym: lecznictwo stacjonarne ,00 zł ,00 zł ,36 zł ,61 zł 106,14 ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne ,00 zł ,39 zł programy zdrowotne, terapeutyczne, ,00 zł ,96 zł rehabilitacja lecznicza ,00 zł ,40 zł 2. Usługi świadczone przez pracownie ,00 zł ,99 zł 116,47 diagnostyczne i usługi med. odpłatne 3. Usługi niemedyczne ,00 zł ,01 zł 113,19 4. Środki na kształcenie lekarzy ,00 zł ,02 zł 123,39 stażystów i rezydentów 5. Odsetki od lokat bankowych ,00 zł ,24 zł 369,36 6. Pozostałe przychody ,00 zł ,78 zł 7. Przychody z tytułu otrzymanych ,00 zł ,48 zł dotacji Razem przychody ,00 zł ,88 zł 109,19 Dotacja z Urzędu Miasta Dotacja z Unii Europejskiej - cyfryzacja - modernizacja Dotacja Ministerstwa Zdrowia Inne Darowizny RAZEM DOTACJE ,00 zł ,30 zł ,48 zł ,82 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł 34

37 Realizacja rozliczeń z NFZ stanowi 84,36 % ogółu przychodów Szpitala. Realizacja poszczególnych przychodów kształtowała się następująco: Realizację wzrostu usług kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia za Przychody Szpitala Środki na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów Odsetki od lokat bankow ych Kontrakt z Narodow ym Funduszem Zdrow ia Inne Pozostałe przychody Dotacja w w ysokości amortyzacji środków trw ałych Usługi niemedyczne Usługi św iadczone przez pracow nie diagnostyczne i usługi med. odpłatne okres r. przedstawia tabela i poniższy wykres: Wyszczególnienie Rok Rok Rok Rok Lecznictwo Stacjonarne , , , ,61 Ambulatoryjne , , , ,39 Lecznictwo Specjalistyczne Programy zdrowotne, , , , ,36 terapeutyczne i rehabilitacja Razem , , , ,36 Wartośc kontraktu z NFZ lata 35

38 Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są zawierane na okres 3 lat z rokrocznym ustalaniem poziomu finansowania. Wartość zawartych kontraktów na rok 2013 wzrosła w stosunku do roku 2012 o kwotę ,90 zł. Wpływy z tytułu dzierżawionych powierzchni zostały zwiększone w stosunku do planowanych o 13,19 %. Zwiększona została oferta do Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak również do prywatnych odbiorców usług diagnostycznych. Zaowocowało to wykonaniem w 123,39 % założeń budżetowych na rok Zwiększyły się również przychody z tytułu zawartych umów na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów. W roku 2013 w przychodach Szpital mógł ująć koszty amortyzacji inwestycji i środków trwałych, które były finansowane w latach poprzednich z dotacji Koszty Wyszczególnienie Plan 2013 Wykonanie % wykon planu Wynagrodzenia pracowników ,00 zł ,05 zł Kontrakty lekarzy i pielęgniarek ,00 zł ,00 zł Naliczone składki ZUS ,00 zł ,99 zł Odpis na ZFŚS ,00 zł ,79 zł Koszty osobowe ,00 zł ,83 zł 107,29 Leki i środki pomocnicze ,00 zł ,57 zł Środki diagnostyczne ,00 zł ,21 zł Sprzęt jednorazowy ,00 zł ,05 zł Zakup krwi i preparatów ,00 zł ,20 zł Bad. histopatologiczne, rezonans,tomograf ,00 zł ,02 zł Drobny sprzęt medyczny ,00 zł ,71 zł Środki pomocnicze - endoprotezy ,00 zł ,48 zł Środki pomocnicze - rozruszniki ,00 zł ,60 zł Koszty rzeczowe medyczne ,00 zł ,84 zł 104,44 Świadczenia BHP ,00 zł ,29 zł Materiały i przedmioty ,00 zł ,60 zł Żywienie pacjentów ,00 zł ,10 zł Koszty transportu żywności ,00 zł ,02 zł Koszty mediów ,00 zł ,23 zł Usługi pralnicze ,00 zł ,25 zł Konserwacje elektryczne ,00 zł ,43 zł Drobne remonty bieżące ,00 zł ,99 zł Koszty sprzątania i higieny ,00 zł ,22 zł Usługi transportowe medyczne ,00 zł ,04 zł Pozostałe usługi transportowe ,00 zł ,31 zł Konserwacja i naprawa sprzętu ,00 zł ,25 zł Usługi telekomunikacyjne ,00 zł ,41 zł Koszty spalania i utylizacji odpad ,00 zł ,67 zł Konserwacja i naprawa pozost. sprzętu ,00 zł ,79 zł Ubezpieczenie majątku ,00 zł ,44 zł Dzierżawa sprzętu ,00 zł ,71 zł Koszty szkoleń ,00 zł ,70 zł Koszty użytk. progr. komp ,00 zł ,27 zł Podatki (od nieruchomości, PFRON) ,00 zł ,00 zł Koszty utrzymania powierzchni dzierżawion ,00 zł ,74 zł Pozostałe koszty rzeczowe i operacyjne ,00 zł ,48 zł Razem koszty rzeczowe niemedyczne ,00 zł ,94 zł 102,30 Amortyzacja ,00 zł ,79 zł w tym amortyzacja środków trwałych niskocenn ,00 zł ,13 zł Koszty finansowe ,00 zł ,44 zł 36

39 Koszty OGÓŁEM ,00 zł ,84 zł 108,13 Realizacja wyższych niż planowa kosztów miała pokrycie w wyższych niż planowano przychodach. Podnoszenie standardów obsługi pacjentów wiąże się ze zwiększeniem kosztów działalności rzeczowej medycznej. Zakontraktowano większa ilość procedur medycznych wymagających zwiększonych nakładów materiałowych. Znaczący wzrost kosztów występuje w pozycji leki i środki pomocnicze. Spowodowane jest to ponoszeniem przez Szpital kosztów związanych z prowadzeniem programów terapeutycznych (kosztowny zakup leków, które w poprzednich latach Szpital otrzymywał częściowo nieodpłatnie). Szpital w wyniku przeprowadzonych przetargów na usługi medyczne wynegocjował korzystniejsze ceny niż w latach ubiegłych, czego wynikiem są niższe ich koszty. W wyniku prowadzonej analizy kosztów niemedycznych uzyskano ich wykonanie na niewiele wyższym poziomie niż zakładano. Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie roku 2013 przedstawia się następująco: Koszty osobowe ,83 zł 57,58% Koszty rzeczowe medyczne ,84 zł 24,14% Koszty rzeczowe niemedyczne ,94 zł 12,01% Amortyzacja ,79 zł 6,20% Koszty finansowe ,44 zł 0,07% Razem ,84 zł 100% Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie Szpitala 12,01% 6,20% 0,07% koszty osobowe 24,14% u 57,58% koszty rzeczowe medyczne koszty rzeczowe niemedyczne amortyzacja koszty finansowe Porównanie udziału procentowego poszczególnych rodzajów kosztów w latach 100,00% ,00% przedstawia poniższa tabela i wykres: koszty 80,00% 70,00% Wyszczególnienie Koszty 60,00% osobowe 59,03% 58,64% 58,20% 57,58% 50,00% Koszty rzeczowe medyczne 21,80% 24,39% 25,15% 24,14% 40,00% Koszty rzeczowe niemedyczne 13,54% 12,58% 12,44% 12,01% 30,00% Amortyzacja 20,00% 5,56% 4,35% 4,14% 6,20% Koszty 10,00% finansowe 0,07% 0,04% 0,07% 0,07% 0,00% RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% lata 37 koszty osobow e koszty rzeczow e medyczne koszty rzeczow e niemedyczne amortyzacja koszty finansow e

40 Analizując powyższe zestawienie możemy zaobserwować, iż udział procentowy poszczególnych kosztów utrzymuje się na porównywalnym i wypracowanym poziomie. Wartym podkreślenia jest nieznaczny, lecz systematyczny spadek udziału kosztów osobowych w kosztach Szpitala. Większy udział kosztów amortyzacji związany jest z modernizacją bazy lokalowej jak również zwiększonej ilości zakupionego sprzętu. 9.3 Rozliczenie kredytu bankowego Szpital posiada w rachunku bieżącym linię kredytową. Umowę zawarto r. Nr BKR-PLN-CBKGD na kwotę ,00 zł. Środki te są uruchamiane w sytuacji gdy płatności wymagalne muszą być regulowane w terminie, a należności za wystawiane faktury z NFZ nie dotarły jeszcze na rachunek Szpitala. Na dzień Szpital nie uruchomił linii kredytowej. Szpital w dniu r. podpisał z Nordea Bank Polska S.A. umowę kredytową Nr BKI-PLN-CBKGD o udzielenie kredytu bankowego od dnia r do dnia r. na kwotę ,00 zł z wykorzystaniem na inwestycyjną działalność Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W okresie od do r. spłacono zł. Do spłaty pozostało zobowiązań krótkoterminowych ,00 zł. Konieczność zaciągnięcia kredytu spowodowana była zapewnieniem środków własnych w projekcie pod nazwą Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. 9.4 Zatrudnienie i płace Stan zatrudnienia i płac w roku 2013 przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Ilość Średnia płaca etatów roczna 1 Lekarze medycyny i dentyści 4, ,54 zł 2 Inny personel z wyższym wykształceniem 12, ,17 zł 3 Średni personel medyczny w tym: 237, ,21 zł pielęgniarki i położne 180, ,02 zł 4 Niższy personel medyczny 14, ,97 zł 5 Obsługa 40, ,36 zł 6 Administracja 60, ,49 zł 38

41 Razem 371, ,58 zł Stan zatrudnienie jest utrzymany na wypracowanym w ubiegłym roku poziomie, co obrazuje poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok Lekarze medycyny i dentyści 12,41 9,27 7,73 4,75 2 Inny personel z wyższym wykszt 13,33 13,08 11,79 12,45 3 Średni personel medyczny 250,34 247,71 236,12 237,91 4 Niższy personel medyczny 15,00 15,17 14,83 14,83 5 Obsługa 43,42 43,75 43,75 40,67 6 Administracja 54,87 57,96 57,79 60,71 Razem 389,37 386,94 372,01 371,32 Stan zatrudnienia w latach ilość etatów lata Na przestrzeni ostatnich 4 lat średnia płaca w poszczególnych grupach zawodowych przedstawiała się następująco: Rok Rok Rok Rok Wyszczególnienie Lekarze medycyny i lekarze dentyści 9 299,06 zł ,22 zł ,87 zł 8 909,54 zł Inny personel z wyższym wykształceniem 5 642,41 zł 5 871,40 zł 6 106,87 zł 4 435,17 zł Średni personel, w tym: 3 101,60 zł 3 251,97 zł 3 237,39 zł 3 143,21 zł pielęgniarki i położne 3 346,67 zł 3 503,54 zł 3 678,74 zł 3 776,02 zł Niższy personel 1 955,20 zł 2 080,10 zł 2 128,45 zł 2 321,97 zł Obsługa 1 926,88 zł 2 063,33 zł 2 242,19 zł 2 035,36 zł Administracja 4 479,87 zł 4 034,98 zł 4 372,55 zł 5 589,49 zł 39

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo