Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: Pakiet 5 Materace przeciwodleżynowe A/ Materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni - 2 szt. Pytanie nr 1 Organem właściwym do przyporządkowywania wyrobów medycznych do poszczególnych klas wyrobów oraz dopuszczenie ich do obrotu i rejestrację jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jego opinia jest wiążąca na terenie RP. Urząd dokonuje weryfikacji ostatecznej wyrobów i klasyfikacji, na którą producenci nie mają wpływu. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych dokonał klasyfikacji materacy, jako wyrobu medycznego klasy I (dowód: pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 lipca 2010 r. kopia w załączeniu). Przedmiotowe pismo potwierdza, że klasyfikacja do klasy I reguły 12 materacy przeciwodleżynowych z pompą jest prawidłowa, ponieważ wyroby te nie są przeznaczone do dostarczania energii. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do udziału materace przeciwodleżynowe zakwalifikowane do I klasy? Pytanie nr 2 Z ogólnie dostępnej wiedzy wynika, że materace o wysokości komór wynoszącej 9-10cm, ze względu na swoją niską wysokość, służą co najwyżej do terapii odleżyn do II III stopnia włącznie. Materace do terapii odleżyn wyższych stopni muszą posiadać wysokość komór wynoszącą min cm ( w celu uzyskania odpowiedniego odciążenia poprzez zanurzenie pacjenta) i być układane bezpośrednio na konstrukcji łóżka pielęgnacyjno-medycznego. W związku z przedstawioną powyżej argumentacją zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający doprecyzuje zapisy odnoszące się do wymaganej wysokości materaca lub przeznaczenia materaca? Pytanie nr 3 Czy w związku z przeznaczeniem materaca do leczenia wszystkich stopni odleżyn Zamawiający doprecyzuje parametr wytwarzanego ciśnienia w zakresie nie większym niż 10-50mmHg (± 5 mm Hg) umożliwiającym przeprowadzenie właściwej terapii powyżej III stopnia odleżyny, gdzie wartość ucisku powyżej 32mmHg zamyka światło naczyń kwionośnych i powoduje niedotlenienie tkanek? Pytanie nr 4 Czy w związku z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2005r. (Sygn. akt UZP/ZO/0-2239/05), który uznał wymóg posiadania przez materac komór w kształcie litery V jako utrudnianie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści alternatywną do opisanej budowę materaca tj. budowę modułową (materac składa się z wymiennych elementów) posiadającą komory proste, w którym główny wymóg rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia powierzchni kontaktowej komór celem osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego jest zachowany? Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie korzystniejszego parametru odnoszącego się do limitu wagi pacjenta tj. do 130kg włącznie przy wysokości materaca do 12cm?

2 Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga limitu wagi pacjenta tj.: do 130 kg, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. B/ Materac zmiennociśnieniowy, przeciwodleżynowy z wymiennymi komorami - 2 szt. Pytanie nr 6 Organem właściwym do przyporządkowywania wyrobów medycznych do poszczególnych klas wyrobów oraz dopuszczenie ich do obrotu i rejestrację jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jego opinia jest wiążąca na terenie RP. Urząd dokonuje weryfikacji ostatecznej wyrobów i klasyfikacji, na którą producenci nie mają wpływu. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych dokonał klasyfikacji materacy, jako wyrobu medycznego klasy I (dowód: pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 lipca 2010 r. kopia w załączeniu). Przedmiotowe pismo potwierdza, że klasyfikacja do klasy I reguły 12 materacy przeciwodleżynowych z pompą jest prawidłowa, ponieważ wyroby te nie są przeznaczone do dostarczania energii. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do udziału materace przeciwodleżynowe zakwalifikowane do I klasy? Pytanie nr 7 Zamawijący określił, że system ma realizawać terapię odleżyn do wszystkich stopni odleżyn włącznie, i zamieścił jednocześnie wymóg "ciśnienie wytwarzane przez pompę nie większe niż 90mmHg". Kierując się skutecznością terapeutyczną materaców, gdzie materace do terapii zaawansowanych stopni odleżyn muszą posiadać wysokość komór wynoszącą min cm (w celu uzyskania odpowiedniego odciążenia poprzez zanurzenie pacjenta) i ultraniskociśnieniowe ciśnienie na poziomie 10mmHg (gdyż już przy wartości ucisku wynoszącym 32mmHg następuje zamykanie światła naczyń krwionośnych co powoduje niedotlenienie tkanek) zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający sokryguje zapis odnośnie wymaganego zakresu ciśnienia na 10-50mmHg (+/-5mmHg), wysokości materaca bądź zastosowania jego zastosowania? Pytanie nr 8 Czy pompa materaca ma posiadać filtry anybakteryjne, oczyszczajace powietrze wtłaczane pod pacjenta z mikroorganizmów? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Dotyczy: Pakiet Nr 1 Kardiomonitor - 4 szt. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, na zasadzie równoważności, o parametrach jak w poniższej tabelce. l Parametry wymagane Parametr wymagany Parametr oferowany KARDIOMONITOR 1 Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. I. EKG 2 Odprowadzenia EKG: 3,5 lub Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu-ekg (w zestawie) Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

3 5 6 Wzmocnienie przebiegu EKG: min. x0.25, 0.5, 1, 2, AUTO Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm 7 Rozdzielczość: 1 ud/min 8 Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja Podać 9 Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV 10 Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii 11 Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne 12 Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG 13 Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych II. Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. NIBP 16 Oscylometryczna metoda pomiaru 17 Zakres ciśnienia: min mmhg 18 Dokładność pomiaru: +/-5mmHg 19 Zakres pulsu z NIBP: min bpm 20 Możliwość pomiaru ciągłego Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych od noworodka do dorosłego Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski III. SpO Metoda pomiaru podać 25 Zakres pomiaru: min % 26 Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej 27 Zakres pulsu: min bpm 28 Dokładność pomiaru +/- 1 bpm

4 29 IV. Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski TEMPERATURA. 30 Zakres pomiaru: min C 31 Dokładność pomiaru: +/- 0,1 0 C 32 Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 0 C 33 Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe 34 Wyświetlanie różnicy temperatur V. RESPIRACJA 35 Metoda pomiaru impedancyjna 36 Zakres pomiaru: min odd./min. 37 Dokładność pomiaru: +/- 1 rpm 38 Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej 39 Alarmy bezdechu w granicy sekund 40 Możliwość wyboru odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji(bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą, co najmniej 2 pary odprowadzeń VI. EKRAN 41 Typ: TFT min Wysoka rozdzielczość monitora min. 1280x1024 dpi 44 Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 10 krzywych 45 Wyświetlane krzywe podać Podać Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych Możliwość regulacji jasności ekranu oraz przełączenia monitora w tryb czuwania VII. TRENDY

5 49 Pamięć trendu min 150 godz. 50 Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów VIII. WARUNKI PRACY 51 Temperatura pracy Podać 52 IX. INNE PARAMETRY Każdy monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym min. 4 (kostka wsuwana do ramy urządzenia ). Zasilanie w transporcie na min. 120 minut 53 Waga: max 11 kg Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, grupa krwi, waga, wzrost Pamięć wewnętrzna: -min.200 epizodów arytmii z zapisem krzywych -min 200 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem krzywych z okresu min.12 sekund -min grup pomiarów NIBP Możliwość rozbudowy o pomiar etco2 (kapnografii). Możliwość pomiaru w strumieniu bocznym i głównym. Możliwość przenoszenia modułu między monitorami bez udziału serwisu., bez konieczności wyłączania monitora, z automatyczną rekonfiguracja ekranu. Zakres pomiarowy EtCO2 od 0 do 150 mmhg. Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacji, natlenowania, parametrów nerkowych 59 Menu w języku polskim Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora 60 kopiującego Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz 61 ekranu dotykowego wyposażonego w pasek z najczęściej używanymi funkcjami (możliwość edycji). Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez 62 złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu lub bezprzewodowo Monitor wyposażony w min. 3 porty USB do podłączenia klawiatury i myszki; gniazdo kart SD; gniazdo 63 synchronizacji z defibrylatorem oraz gniazdo wezwania pielęgniarki Możliwość rozbudowy o pomiar inwazyjny ciśnienia. 64 Możliwość rozbudowy do 4 kanałów.zakres pomiaru od -10 do 300 mmhg 65 Możliwość rozbudowy o Centralny System Monitorowania zawierający: -jednostkę bazową -ekran główny -klawiaturę

6 -mysz -UPS -drukarkę (wydruk w formacie A4). Mozliwość tworzenia sieci monitorującej do 64 monitorów przyłóżkowych 65 X. WYPOSAŻENIE Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP x 2 (rozm cm i cm) - wąż NIBP - kabel EKG 3-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips - czujnik temperatury powierzchniowy, podać Dotyczy pakietu nr 1 Kardiomonitor Pytanie nr 10 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją przyjęcie pacjenta tj. wpisania danych pacjenta (imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, stymulowany \ nie stymulowany, typ pacjenta (bez grupy krwi)? Pytanie nr 11 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami: krótki 72 h., o rozdzielczości 5s, 30s, 1min, 10 min oraz długi 480 h, o rozdzielczości 15min, 30min, 1 godz., 2godz., 3godz? Pytanie nr 12 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z 480-godzinnymi trendami tabelarycznymi i graficznymi, z 2 godzinnym zapisem krzywej EKG, z zapisanymi w pamięci 700 zdarzeniami alarmowymi wraz z 10- sekundową długością krzywej powiązanej z zapisanym zdarzeniem, oraz z zapisanymi 1000 pomiarów NIBP? Pytanie nr 13 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w następujące gniazda i porty: dwa porty USB, wyjście synchronizacji defibrylatora, złącze VGA, gniazdo systemu przywoływania personelu, gniazdo RJ45, wbudowane wifi (bez gniazda RS232 oraz czytnika karty SD)? Pytanie nr 14 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor ze zmianą wzmocnienia krzywej oddechowej x0,25; x0,5; x1; x2; x3; x4 oraz z szybkością kreślenia krzywej oddechowej 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s? Pytanie nr 15 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru tętna z czujnika saturacji bpm oraz z dokładnością ±3 bpm? Pytanie nr 16 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z saturacją typu Masimo? Pytanie nr 17 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem inwazyjnego ciśnienia w dwóch kanałach?

7 Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet 4 Respirator dla dzieci i dorosłych Pytanie nr 18 pkt. 31 Czy Zamawiający wymaga regulacji czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -1 do -9 cmh2o, a podany zakres od 1 do 9 cmh2o jest oczywistą omyłką pisarską? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga regulacji czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -1 do -9 cmh2o. Pytanie nr 19 pkt. 33 Czy Zamawiający wymaga monitorowania stężenia tlenu za pomocą wewnętrznego niechemicznego czujnika tlenowego, niewymagającego okresowej wymiany, a zapis: pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego (niemechanicznego) czujnika tlenowego jest oczywistą omyłką pisarską? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga monitorowania stężenia tlenu za pomocą wewnętrznego niechemicznego czujnika tlenowego, niewymagającego okresowej wymiany. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy Pytanie nr 20 Czy Zamawiający w zakresie pakietu 3 pozycja II uzna za spełniony warunek posiadania ISO 9001:2008, jeśli Wykonawca dołączy do oferty certyfikat ISO 9001:2009, co jest normą nowszą? Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie. Pytanie nr 21 Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku posiadania przez Oferenta certyfikatu ISO 13485:2003? Jest to norma odnosząca się do głównie do projektowania oraz wytwarzania urządzeń. Oferent będący wyłącznie dystrybutorem, nie projektuje i nie wytwarza sprzętu, w związku z tym może nie posiadać w/w certyfikatu. Odpowiedź: Zamawiajacy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia r. dopuszcza certyfikat ISO 3485:2003 Producenta. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia dokumentacji techniczno ruchowej (serwisowej)? W zamian za to Wykonawca dostarczy instrukcje zawierające wszelkie niezbędne Zamawiającemu informacje. Pytanie nr 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu: Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot? Zarówno obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r., jak i poprzednia z r. dość jednoznacznie rozwiązuje kwestię odpowiedzialności podmiotów funkcjonujących na rynku medycznym za wyroby medyczne, a w tym za incydenty medyczne z nimi związane. Cały system podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególne podmioty wytwarzające wyroby medyczne przyjęty w dyrektywie 93/42/EWG a później w dyrektywie 2007/47 został skonstruowany w taki sposób, by istniał jeden podmiot odpowiedzialny (wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) na terytorium UE. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu. Ewentualna odpowiedzialność innych podmiotów może więc funkcjonować jedynie na zasadzie subsydiarności. Z powyższego wynika wiec tym samym, że zasadniczą odpowiedzialność za incydenty medyczne pod rządami nowej ustawy ponosi nadal wytwórca. Zapisy wprowadzone przez Zamawiającego do umowy spowodują, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacjom i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. Trudno również wyobrazić sobie prowadzenie serwisu bez odpowiedniego szkolenia. Szkolenie zaś, które zakończone byłoby otrzymaniem pełnych uprawnień serwisowych jest niemożliwe ponieważ nie ma żadnej pewności, czy przedstawione osoby zdadzą niezbędne w takich wypadkach stosowne egzaminy umożliwiające otrzymanie takich uprawnień.

8 Pytanie nr 24 Zapłata za fakturę będzie warunkowana wpływem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. W przypadku wpływu dotacji z opóźnieniem Wykonawca nie będzie naliczał ustawowych odsetek.? Wnosimy o usunięcie ww. zapisu jako stojącego w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Zapisy tego typu przerzucają de facto odpowiedzialność finansową (z tytułu ograniczenia, zawieszenia, wycofania Zamawiającemu środków na zapłatę, czy też jak w tym przypadku opóźnienia w przelewie środków stanowiących dotację z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego) z Zamawiającego na Wykonawców. W ten sposób, Zamawiający nie tylko narusza zasady prawa cywilnego (m.in. zasadę równości stron), ale również powoduje, że umowa dostawy pozbawiona zostaje jednego ze swych przedmiotowo istotnych składników (essentialia negotii), jakim jest jasno i dokładnie określony termin zapłaty. W chwili obecnej bowiem, termin zapłaty nie jest określony wcale, jako że warunkowanie zapłaty za fakturę wpływem na konto Zamawiającego środków z dotacji od w/w instytucji finansującej przeznaczonej na dokonanie płatności na rzecz Wykonawcy powoduje, iż termin zapłaty Wykonawcy nie jest w żaden sposób ograniczony w czasie. To może z kolei powodować, iż Wykonawca nie otrzyma należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności. Wprowadzając w/w zapis Zamawiający narusza ewidentnie postanowienia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., która z mocy prawa reguluje uprawnienie do naliczania odsetek. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) Wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 2) Wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie ( ) ust. 2 Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni. Według ust. 4 powyższego artykułu jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi ( ), wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1. Wspomniany zapis SIWZ w oczywisty sposób stanowi więc próbę zminimalizowania ryzyka, jakie ponosi Zamawiający kosztem interesów Wykonawcy. Tym samym za błędy Zamawiającego (np. w postaci niedopatrzenia procedur lub formalności przy uzyskiwaniu środków od Samorządu Województwa Podkarpackiego) pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Jest to niedopuszczalne zarówno na tle prawa cywilnego, Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jak i samej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ustawodawca w jednej z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ażeby zminimalizować ryzyko Zamawiającego w takich sytuacjach bez nieprawnego obciążania Wykonawcy, przewidział stosowne zapisy (art. 93 ust. 1a) umożliwiające Zamawiającym unieważnienie postępowania, w przypadku utraty, nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia. Nie bez przyczyny możliwość ta dotyczy tylko unieważnienia postępowania, czyli etapu przed zawarciem umowy bowiem po jej zawarciu Zamawiający musi mieć pewność, że posiada stosowne środki na spłatę swych zobowiązań. Zgodnie z powyższym, obecnie istniejący zapis 3 ust. 6 wzoru umowy jako całkowicie niezgodny z wskazanymi powyżej przepisami prawnymi, musi zostać zmieniony. Ustalenie długości terminu płatności wykraczającego poza terminy dopuszczone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powoduje, że zapisy te w chwili obecnej są obarczone wadą prawną i jako takie są całkowicie wzruszalne. Dlatego muszą zostać zmodyfikowane na zgodne z treścią aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje zmiany treści 3 ust. 6 na zapis: Zapłata za fakturę będzie warunkowana wpływem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz zmienia treść 3 ust. 4 na zapis: Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (nr rachunku)..., w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6.

9 Pakiet nr 3 Pytanie nr 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) ze szczytami składającymi się z metalowej rurki oraz płyty tworzywowej, laminatowej (boczne metalowe słupki są zintegrowane z leżem i stanowią oparcie dla barierek bocznych)? Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie mm? Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z regulacją elektryczną segmentu uda w zakresie 0-40º, co różni się do parametru oczekiwanego o 1º? Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) tylko z autoregresją oparcia pleców 100 mm? Pytanie nr 29 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez funkcji ergoframe, która spełnia tożsamą funkcję co autoregresja? Pytanie nr 30 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z Trendelenburgiem 18º i anty-trendelenburgiem 18º? Pytanie nr 31 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach? Pytanie nr 32 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez przycisku STOP? Pytanie nr 33 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia? Pytanie nr 34 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, na całej długości leża? Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie. Pytanie nr 35 Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko (4 szt.) posiadało barierki boczne na całej długości leża, nawet w przypadku przedłużenia leża? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Pytanie nr 36 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) wyposażone w materac o parametrach równoważnych? Pytanie nr 37 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez lampki w pilocie? Pytanie nr 38 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) wyposażone w podświetlany pilot?

10 Pytanie nr 39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.), którego leże oparte jest na konstrukcji pantografowej, pozbawioną powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiązań kolumnowych? Pytanie nr 40 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) z regulacją nożną wysokości z jednej strony łóżka? Pytanie nr 41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) bez sterowania nożnego przechyłami bocznymi? Pytanie nr 42 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) z regulacją wysokości w zakresie mm? Pytanie nr 43 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-80º? Pytanie nr 44 Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko (1 szt.) miały szczyt (od strony głowy pacjenta), który w łatwy sposób można położyć, co pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń do zabiegów (np. współpraca z ramieniem C)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Pytanie nr 45 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) bez nożnego sterowania do pozycji egzaminacyjnej? Pytanie nr 46 Czy Zamawiający dopuści łóżko (1 szt.) bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach? Pytanie nr 47 Czy Zamawiający dopuści łóżko (1 szt.) bez przycisku STOP? Pytanie nr 48 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) posiadające barierki boczne dzielone wykonane z profili aluminiowych spełniające normę bezpieczeństwa EN PN nie poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem? Pytanie nr 49 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) posiadające barierki boczne z profili albuminowych, wykończone elementami tworzywowymi? Pytanie nr 50 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) wyposażone w wieszaki kroplówki metalowymi? Pytanie nr 51 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

11 Pytanie nr 52 Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko (1 szt.) wyposażone było w rozkładany wspornik zwiększający stabilność łóżka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet 4 Respirator dla dzieci i dorosłych: Pytanie nr 53 punkt 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 10 kg? Pytanie nr 54 punkt 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru NIF ale z pomiarem pracy oddechowej WOB? Pytanie nr 55 punkt 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją objętości pojedynczego oddechu od 100 do 2000 ml? Pytanie nr 56 punkt 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatyczną regulacją przepływu bazowego na poziomie 2 l/min? Pytanie nr 57 punkt 30, 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości przepływowej i ciśnieniowej w zakresach 0 do 100% przepływu podstawowego oraz od 0 do -20 cmh20? Pytanie nr 58 punkt 50 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z 24 godzinną pamięcią trendów? Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.: 1. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie granicznych Parametrów Techniczno Uzytkowych Pakiet 4 w zakresie pkt I.31 i pkt I.33 zgodnie z odpowiedziami na pytania odpowiednio nr 18 i Zmienia Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy w zakresie 3 ust. 4 oraz ust. 6 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:45.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

KARDIOMONITOR MODUŁOWY

KARDIOMONITOR MODUŁOWY KARDIOMONITOR szt. 6 Producent :. Oferowany model/typ :.. Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2016 Kraj pochodzenia:.. L P. Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna) WARTOŚĆ OFEROWANA KARDIOMONITOR MODUŁOWY

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 (str. 1 10):

PAKIET NR 1 (str. 1 10): Załącznik nr 1 do SIWZ nr PN-114/14/TM Pakiet nr 1 i nr 2 PAKIET NR 1 (str. 1 10): 1. Kardiomonitor kompaktowy ilość: 50 szt. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa własna Oferowany model

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Załącznik nr 10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP Pakiet nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP Pakiet nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz FDZP.226.17.2015 Pakiet nr 3 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Nazwa urządzenia/ model...... Rok produkcji... Producent...

Bardziej szczegółowo

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2012 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Kardiomonitory Lp. Nazwa ilość Cena jednost Cena jednostk Brutto Stawka VAT brutto Producent 1 Kardiomonitor

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ /16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ /16 Miejski Szpital Zespolony Ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ-382-45/16 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametr/opis Potwierdzenie Oferowany parametr

Lp. Parametr/opis Potwierdzenie Oferowany parametr Zał. Nr 1 System Centralnego monitorowania z 6 kardiomonitorami 1. Rok produkcji: 2013 2. Gwarancja: min. 36 miesięcy 3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 4. Czas reakcji serwisu: 48h 5. Dostępność części

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p.

GRUPA I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p. Załącznik nr 4 do SIWZ GRUPA I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p. wymagane Warunek oferowane, opis 1. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji:

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/rozmiar I. KARDIOMONITORY Z MODUŁEM KAPNOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać)

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) 1. Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet /Producent, model -podać/ Programowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Oddziału Neurologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6

Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6 Załącznik: Specyfikacja istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych: System intensywnego nadzoru kardiologicznego str nr 1 z 6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. I. OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją

Zarząd GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją Głogów, dn. 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Panel dotykowy ułatwiający obsługę,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków DZPiZ.27I.134/2012 Kraków, dnia 01 sierpnia 2012 roku Do uczestników postępowania przetargowego nr. spr. 134/ZP/2011 obejmującego dostawę aparatury medycznej według 8 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/07/2015/2 Korfantów dnia: 2015-04-15 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 21.03.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę (Znak sprawy: 782/2014

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 21.03.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę (Znak sprawy: 782/2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 21.03.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę (Znak sprawy: 782/2014 W imieniu Pro-Medica

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane graniczny

Parametry wymagane graniczny Załącznik nr 2 do SIWZ SPZOZ/PN/27/2016- zadanie nr 6... (pieczęć firmowa Wykonawcy) DANE OGÓLNE NAZWA... TYP/ MODEL...NR KATALOGOWY... ROK PRODUKCJI 2016.ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI... KRAJ-PRODUKCJI...WYKONAWCA/PRODUCENT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KARDIOMONITORY 5 SZTUK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KARDIOMONITORY 5 SZTUK Załącznik nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KARDIOMONITORY 5 SZTUK Lp. Parametr Parametr graniczny 1. Centrala umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd 5 pacjentów z możliwością rozbudowy 2. Ekran

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301 Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel.

Bardziej szczegółowo

FAX/WIADOMOŚĆ DATA: 02/11/2010 LICZBA STRON: 6

FAX/WIADOMOŚĆ DATA: 02/11/2010 LICZBA STRON: 6 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ UL. śelazna 90, 01-004 WARSZAWA, TEL.CENTR. 53-69-300, SEKR.DYR. 53-69-301, FAX 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, pacjent@szpitalzelazna.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%.

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/49/12 Szczecin, dn. 11.09.2012

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 Znak: ZOZ/ZP P/16/11 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: kardiomonitor z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej szt. 1, Producent Kraj Aparat /typ/... Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

KARDIOMONITOR - 9 SZTUK MONITOR CENTRALNY -1 SZTUKA

KARDIOMONITOR - 9 SZTUK MONITOR CENTRALNY -1 SZTUKA Zadanie Nr 4 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 09.11.2012 r.

Pytania z dnia 09.11.2012 r. Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

NZZ/102/P/12 Bydgoszcz, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

NZZ/102/P/12 Bydgoszcz, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521 ISO

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I. Ostrów Wielkopolski dn., r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

PYTANIA I. Ostrów Wielkopolski dn., r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn., 04.08.2015 r. Znak sprawy FDZP.226.17.2015 Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitorów. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa W związku z otrzymaniem pytań

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI

PYTANIA i ODPOWIEDZI SP ZOZ.II.1.3./ZP-28-PN/2012 Rzeszów, dnia 28.08.2012r. PYTANIA i ODPOWIEDZI dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów, kardiomonitorów wraz z centralą, autorefraktometru W związku ze złożonymi

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13.

Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

... /pieczątka nagłówkowa/

... /pieczątka nagłówkowa/ Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN/SM/R/05/07 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP KARDIOMONITORÓW DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE DAZ.26.102.

ZAKUP KARDIOMONITORÓW DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE DAZ.26.102. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Częstochowa, dn. 19.11.2014r. WSZYSCY WYKONAWCY dot. przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski 09.06.2015 r.

Bielsk Podlaski 09.06.2015 r. Bielsk Podlaski 09.06.2015 r. SPZOZ/ZP/13/2015 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAKIET NR 4: Załącznik nr 4 Znak :ZOZ/ZP-P/37/09 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor stacjonarno-przenośny (szt. 6) Producent Kraj Model /typ/... Rok produkcji 2009

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt. Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Kardiomonitory 15 : 4 szt. Centrala Pielęgniarska: 1 szt. Moduł pomiarów hemodynamicznych (pomiar rzutu serca metodą nieinwazyjną): 1 szt.

Kardiomonitory 15 : 4 szt. Centrala Pielęgniarska: 1 szt. Moduł pomiarów hemodynamicznych (pomiar rzutu serca metodą nieinwazyjną): 1 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 - Kardiomonitory (4 sztuki), centralna stacja nadzorowania i monitorowania pracy serca, moduł pomiarów hemodynamicznych (pomiar rzutu serca metodą nieinwazyjną). Kardiomonitory

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji z dnia 12.07.2016 r. Część nr 1 Materace na łóżka 15 sztuk Materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu zmywalnym zapinany na zamek błyskawiczny, paroprzepuszczalnym,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/90/402/12 Rzeszów, 2012.10.22

SzWNr2 ZP/250/90/402/12 Rzeszów, 2012.10.22 SzWNr2 ZP/250/90/402/12 Rzeszów, 2012.10.22 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż (podać)

Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż (podać) Zał. Nr 1 Pak Nr 1- Aparat do znieczuleń 2sztuki Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż. 2014 (podać) Producent: Kraj pochodzenia: Oferowany model: L.p. PARAMETR 1. Aparat do znieczulenia

Bardziej szczegółowo

Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594

Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594 Słupsk Stacja Pogotowia Ratunkowego Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594 Słupsk dnia 03 czerwca 2015 r. Sprawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 4A do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Respirator klasy standard dla dzieci i dorosłych - 1 sztuka LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA OFEROWANE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 01.09.2011 LICZBA STRON: 7

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 01.09.2011 LICZBA STRON: 7 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka. Tak. Tak. Tak

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka. Tak. Tak. Tak Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 1 sztuka 1. Oferent/Producent 2. Nazwa i typ 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2013 5. Certyfikat CE 6.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik do oferty Grupa 6 poz 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiot: łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym 10 szt Nazwa i typ: Producent: Rok produkcji: 2015 Lp

Bardziej szczegółowo

znak pisma: TP-231/3/PN/135/2011 Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

znak pisma: TP-231/3/PN/135/2011 Do: Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych w ramach działania 12.1. Rozwój systemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA (wzór) na Zakup, dostawa, uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa fotela za biego wego" (Z P 41/1 4)

OFERTA (wzór) na Zakup, dostawa, uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa fotela za biego wego (Z P 41/1 4) Załącznik Nr 1 do SIWZ Data... OFERTA (wzór) na Zakup, dostawa, uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa fotela za biego wego" (Z P 41/1 4) Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy ul.... kod...-...

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 24 marca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.21.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 17.09.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III 343/16/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów, diatermii chirurgicznej, materacy przeciwodleżynowych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału kardiologii

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.02.2015 roku. wg rozdzielnika

Poznań, dnia 20.02.2015 roku. wg rozdzielnika Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759 tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 1 CENTRALA MONITORUJĄCA WRAZ Z KARDIOMONITORAMI L.p. Parametry Parametr wymagany (graniczny) Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ/333/132/2015 Olsztyn, dnia 2 czerwca 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko tel.87/429-66-45

ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko tel.87/429-66-45 Szpital Giżycki Sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko tel.87/429-66-45 Giżycko, 1.10.2015r. Pytania i odpowiedzi do: postępowania nr PN/31/08/15- - Dostawa wyposażenia medycznego dla Szpitala Giżyckiego

Bardziej szczegółowo

K A T A L O G PRODUKTÓW BLT

K A T A L O G PRODUKTÓW BLT K A T A L O G PRODUKTÓW BLT Kardiomonitory modułowe z serii AnyView AnyView A8 Ekran LCD TFT 17 prezentacja do 12 krzywych dynamicznych Konfiguracja standardowa: Moduł EMS / MPS 3 / 5 odprowadzeń EKG respiracja

Bardziej szczegółowo

Centrala Vista 120 CMS

Centrala Vista 120 CMS Centrala Vista 120 CMS W dzisiejszych czasach szpitale szukają sposobu na podniesienie jednocześnie jakości leczenia i wydajności. Łatwa w użyciu centrala Vista 120 CMS umożliwia centralne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 2 KARDIOMONITORY WRAZ Z CENTRALĄ ORAZ DEFIBRYLATOR L.p. Parametry Parametr wymagany (graniczny) Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dn r.

Gliwice, dn r. Gliwice, dn. 11.04.2016r. WYJAŚNIENIA II DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Łóżka i szafki przyłóżkowe na OINK wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

do wszystkich uczestników postępowania

do wszystkich uczestników postępowania SPZOZ/SAN/ZP/155/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. załącznik nr 2 pakiet nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. załącznik nr 2 pakiet nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia respirator dla dorosłych ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Lp. Parametry techniczne Warunki graniczne Parametr wymagany załącznik nr 2 pakiet

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane i punktowane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane i punktowane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK ZADANIE I Załącznik Nr 2 do SIWZ PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY RESPIRATOR Y- 2 SZT ROK PRODUKCJI 2015 Nazwa sprzętu Producent.. Typ Lp. 1 Przedmiot zamówienia Respirator do terapii niewydolności oddechowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz L.dz: 35/EZP/380/EAE/10/2015 Bystra, dn. 29.10.2015 r. Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycja nr 1: WANNA DO HYDROTERAPII Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYJĘCIA PORODU W WODZIE

Pakiet nr 1. Pozycja nr 1: WANNA DO HYDROTERAPII Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYJĘCIA PORODU W WODZIE Doposażenie Oddziału Ginekologiczno--Położniczego oraz Oddział Neonatologii wraz z Patologią Noworodka Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej. Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu. Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda)

Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej. Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu. Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda) ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ znak: ZP/PN/2/2011/KA (pieczęć adresowa Wykonawcy) OPIS TECHNICZNY ORAZ ZESTAWIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWO TECHNICZNYCH ( parametry i funkcje ) APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z WYPOSAŻENIEM

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 RESPIRATORY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 2 szt, w tym 1 szt z kompresorem. WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi

Bardziej szczegółowo

Pozycja 1: Defibrylator - 2 szt

Pozycja 1: Defibrylator - 2 szt Załącznik nr 1.4 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-64/15 Pakiet nr 4 Część A Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie granicznych parametrów technicznoużytkowych poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju Mazowsza.... Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

Dla rozwoju Mazowsza.... Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) Dla rozwoju Mazowsza... Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) Pulsoksymetry z niezbędnymi akcesoriami szt. 20 Lp. Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa Moduł bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) 1 2 3 4 5

Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) 1 2 3 4 5 ZAŁĄCZNIK NR 2.4 PAKIET 1: ZESTAW 8 MONITORÓW W TYM 1 PRZENOŚNY PLUS CENTRALA MONITORUJĄCA Z SYSTEMEM CENTRALNEGO PODGLĄDU I EDYCJI DANYCH WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM PERSONELU POZ. 1: KARDIOMONITOR MOCOWANY

Bardziej szczegółowo

Wartość wymagana (graniczna) Tak. Tak podać (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon) Tak. Tak. Tak

Wartość wymagana (graniczna) Tak. Tak podać (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon) Tak. Tak. Tak Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego aparatu do znieczulania,

Bardziej szczegółowo

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 D-19673-2015 Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 02 VISTA 120 Monitorowanie podstawowych parametrów za przystępną cenę D-3533-2011 Szpitale na całym świecie stają przed wspólnym wyzwaniem: zapewnienia

Bardziej szczegółowo

... Znak: AE/ZP-27-04/17 Tarnów,

... Znak: AE/ZP-27-04/17 Tarnów, ...... Znak: AE/ZP-27-04/17 Tarnów, 2017-02-06 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy leków i gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej,

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 07.12.2012 LICZBA STRON: 5

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 07.12.2012 LICZBA STRON: 5 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

Respirator do oddechu zastępczego

Respirator do oddechu zastępczego Respirator do oddechu zastępczego WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji! Lp PARAMETR/WARUNEK /NIE I INFORMACJE O PRODUKCIE 1. Producent

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Głowica przezprzełykowa współpracująca aparatem echokardiograficznym SONOS 7500 1 szt. Producent... Typ... Rok prod. 2008

Pakiet 1 Głowica przezprzełykowa współpracująca aparatem echokardiograficznym SONOS 7500 1 szt. Producent... Typ... Rok prod. 2008 Załącznik 3/1 Zestawienie parametrów technicznych Pakiet 1 Głowica przezprzełykowa współpracująca aparatem echokardiograficznym SONOS 7500 1 szt. 1. Głowica fabrycznie nowa 2. Głowica oferowana przez autoryzowanego

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

L.p Opis parametrów 1. Pulsoksymetr transportowo stacjonarny;

L.p Opis parametrów 1. Pulsoksymetr transportowo stacjonarny; Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-61/../2011 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETRY TOMMY MEDICAL

PULSOKSYMETRY TOMMY MEDICAL PULSOKSYMETRY TOMMY MEDICAL KARDIOLOGIA I SPIROMETRIA biuro@tommymedical.pl Pulsoksymetr NONIN 2500 PalmSAT NONIN PalmSAT to nowej generacji, uniwersalny pulsoksymetr ręczny o nowoczesnym wyglądzie do

Bardziej szczegółowo