Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: Pakiet 5 Materace przeciwodleżynowe A/ Materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni - 2 szt. Pytanie nr 1 Organem właściwym do przyporządkowywania wyrobów medycznych do poszczególnych klas wyrobów oraz dopuszczenie ich do obrotu i rejestrację jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jego opinia jest wiążąca na terenie RP. Urząd dokonuje weryfikacji ostatecznej wyrobów i klasyfikacji, na którą producenci nie mają wpływu. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych dokonał klasyfikacji materacy, jako wyrobu medycznego klasy I (dowód: pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 lipca 2010 r. kopia w załączeniu). Przedmiotowe pismo potwierdza, że klasyfikacja do klasy I reguły 12 materacy przeciwodleżynowych z pompą jest prawidłowa, ponieważ wyroby te nie są przeznaczone do dostarczania energii. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do udziału materace przeciwodleżynowe zakwalifikowane do I klasy? Pytanie nr 2 Z ogólnie dostępnej wiedzy wynika, że materace o wysokości komór wynoszącej 9-10cm, ze względu na swoją niską wysokość, służą co najwyżej do terapii odleżyn do II III stopnia włącznie. Materace do terapii odleżyn wyższych stopni muszą posiadać wysokość komór wynoszącą min cm ( w celu uzyskania odpowiedniego odciążenia poprzez zanurzenie pacjenta) i być układane bezpośrednio na konstrukcji łóżka pielęgnacyjno-medycznego. W związku z przedstawioną powyżej argumentacją zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający doprecyzuje zapisy odnoszące się do wymaganej wysokości materaca lub przeznaczenia materaca? Pytanie nr 3 Czy w związku z przeznaczeniem materaca do leczenia wszystkich stopni odleżyn Zamawiający doprecyzuje parametr wytwarzanego ciśnienia w zakresie nie większym niż 10-50mmHg (± 5 mm Hg) umożliwiającym przeprowadzenie właściwej terapii powyżej III stopnia odleżyny, gdzie wartość ucisku powyżej 32mmHg zamyka światło naczyń kwionośnych i powoduje niedotlenienie tkanek? Pytanie nr 4 Czy w związku z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2005r. (Sygn. akt UZP/ZO/0-2239/05), który uznał wymóg posiadania przez materac komór w kształcie litery V jako utrudnianie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści alternatywną do opisanej budowę materaca tj. budowę modułową (materac składa się z wymiennych elementów) posiadającą komory proste, w którym główny wymóg rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia powierzchni kontaktowej komór celem osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego jest zachowany? Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie korzystniejszego parametru odnoszącego się do limitu wagi pacjenta tj. do 130kg włącznie przy wysokości materaca do 12cm?

2 Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga limitu wagi pacjenta tj.: do 130 kg, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. B/ Materac zmiennociśnieniowy, przeciwodleżynowy z wymiennymi komorami - 2 szt. Pytanie nr 6 Organem właściwym do przyporządkowywania wyrobów medycznych do poszczególnych klas wyrobów oraz dopuszczenie ich do obrotu i rejestrację jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jego opinia jest wiążąca na terenie RP. Urząd dokonuje weryfikacji ostatecznej wyrobów i klasyfikacji, na którą producenci nie mają wpływu. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych dokonał klasyfikacji materacy, jako wyrobu medycznego klasy I (dowód: pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 lipca 2010 r. kopia w załączeniu). Przedmiotowe pismo potwierdza, że klasyfikacja do klasy I reguły 12 materacy przeciwodleżynowych z pompą jest prawidłowa, ponieważ wyroby te nie są przeznaczone do dostarczania energii. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do udziału materace przeciwodleżynowe zakwalifikowane do I klasy? Pytanie nr 7 Zamawijący określił, że system ma realizawać terapię odleżyn do wszystkich stopni odleżyn włącznie, i zamieścił jednocześnie wymóg "ciśnienie wytwarzane przez pompę nie większe niż 90mmHg". Kierując się skutecznością terapeutyczną materaców, gdzie materace do terapii zaawansowanych stopni odleżyn muszą posiadać wysokość komór wynoszącą min cm (w celu uzyskania odpowiedniego odciążenia poprzez zanurzenie pacjenta) i ultraniskociśnieniowe ciśnienie na poziomie 10mmHg (gdyż już przy wartości ucisku wynoszącym 32mmHg następuje zamykanie światła naczyń krwionośnych co powoduje niedotlenienie tkanek) zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający sokryguje zapis odnośnie wymaganego zakresu ciśnienia na 10-50mmHg (+/-5mmHg), wysokości materaca bądź zastosowania jego zastosowania? Pytanie nr 8 Czy pompa materaca ma posiadać filtry anybakteryjne, oczyszczajace powietrze wtłaczane pod pacjenta z mikroorganizmów? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Dotyczy: Pakiet Nr 1 Kardiomonitor - 4 szt. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, na zasadzie równoważności, o parametrach jak w poniższej tabelce. l Parametry wymagane Parametr wymagany Parametr oferowany KARDIOMONITOR 1 Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. I. EKG 2 Odprowadzenia EKG: 3,5 lub Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu-ekg (w zestawie) Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

3 5 6 Wzmocnienie przebiegu EKG: min. x0.25, 0.5, 1, 2, AUTO Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm 7 Rozdzielczość: 1 ud/min 8 Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja Podać 9 Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV 10 Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii 11 Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne 12 Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG 13 Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych II. Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. NIBP 16 Oscylometryczna metoda pomiaru 17 Zakres ciśnienia: min mmhg 18 Dokładność pomiaru: +/-5mmHg 19 Zakres pulsu z NIBP: min bpm 20 Możliwość pomiaru ciągłego Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych od noworodka do dorosłego Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski III. SpO Metoda pomiaru podać 25 Zakres pomiaru: min % 26 Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej 27 Zakres pulsu: min bpm 28 Dokładność pomiaru +/- 1 bpm

4 29 IV. Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski TEMPERATURA. 30 Zakres pomiaru: min C 31 Dokładność pomiaru: +/- 0,1 0 C 32 Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 0 C 33 Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe 34 Wyświetlanie różnicy temperatur V. RESPIRACJA 35 Metoda pomiaru impedancyjna 36 Zakres pomiaru: min odd./min. 37 Dokładność pomiaru: +/- 1 rpm 38 Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej 39 Alarmy bezdechu w granicy sekund 40 Możliwość wyboru odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji(bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą, co najmniej 2 pary odprowadzeń VI. EKRAN 41 Typ: TFT min Wysoka rozdzielczość monitora min. 1280x1024 dpi 44 Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 10 krzywych 45 Wyświetlane krzywe podać Podać Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych Możliwość regulacji jasności ekranu oraz przełączenia monitora w tryb czuwania VII. TRENDY

5 49 Pamięć trendu min 150 godz. 50 Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów VIII. WARUNKI PRACY 51 Temperatura pracy Podać 52 IX. INNE PARAMETRY Każdy monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym min. 4 (kostka wsuwana do ramy urządzenia ). Zasilanie w transporcie na min. 120 minut 53 Waga: max 11 kg Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, grupa krwi, waga, wzrost Pamięć wewnętrzna: -min.200 epizodów arytmii z zapisem krzywych -min 200 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem krzywych z okresu min.12 sekund -min grup pomiarów NIBP Możliwość rozbudowy o pomiar etco2 (kapnografii). Możliwość pomiaru w strumieniu bocznym i głównym. Możliwość przenoszenia modułu między monitorami bez udziału serwisu., bez konieczności wyłączania monitora, z automatyczną rekonfiguracja ekranu. Zakres pomiarowy EtCO2 od 0 do 150 mmhg. Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacji, natlenowania, parametrów nerkowych 59 Menu w języku polskim Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora 60 kopiującego Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz 61 ekranu dotykowego wyposażonego w pasek z najczęściej używanymi funkcjami (możliwość edycji). Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez 62 złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu lub bezprzewodowo Monitor wyposażony w min. 3 porty USB do podłączenia klawiatury i myszki; gniazdo kart SD; gniazdo 63 synchronizacji z defibrylatorem oraz gniazdo wezwania pielęgniarki Możliwość rozbudowy o pomiar inwazyjny ciśnienia. 64 Możliwość rozbudowy do 4 kanałów.zakres pomiaru od -10 do 300 mmhg 65 Możliwość rozbudowy o Centralny System Monitorowania zawierający: -jednostkę bazową -ekran główny -klawiaturę

6 -mysz -UPS -drukarkę (wydruk w formacie A4). Mozliwość tworzenia sieci monitorującej do 64 monitorów przyłóżkowych 65 X. WYPOSAŻENIE Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP x 2 (rozm cm i cm) - wąż NIBP - kabel EKG 3-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips - czujnik temperatury powierzchniowy, podać Dotyczy pakietu nr 1 Kardiomonitor Pytanie nr 10 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją przyjęcie pacjenta tj. wpisania danych pacjenta (imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, stymulowany \ nie stymulowany, typ pacjenta (bez grupy krwi)? Pytanie nr 11 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami: krótki 72 h., o rozdzielczości 5s, 30s, 1min, 10 min oraz długi 480 h, o rozdzielczości 15min, 30min, 1 godz., 2godz., 3godz? Pytanie nr 12 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z 480-godzinnymi trendami tabelarycznymi i graficznymi, z 2 godzinnym zapisem krzywej EKG, z zapisanymi w pamięci 700 zdarzeniami alarmowymi wraz z 10- sekundową długością krzywej powiązanej z zapisanym zdarzeniem, oraz z zapisanymi 1000 pomiarów NIBP? Pytanie nr 13 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w następujące gniazda i porty: dwa porty USB, wyjście synchronizacji defibrylatora, złącze VGA, gniazdo systemu przywoływania personelu, gniazdo RJ45, wbudowane wifi (bez gniazda RS232 oraz czytnika karty SD)? Pytanie nr 14 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor ze zmianą wzmocnienia krzywej oddechowej x0,25; x0,5; x1; x2; x3; x4 oraz z szybkością kreślenia krzywej oddechowej 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s? Pytanie nr 15 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru tętna z czujnika saturacji bpm oraz z dokładnością ±3 bpm? Pytanie nr 16 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z saturacją typu Masimo? Pytanie nr 17 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem inwazyjnego ciśnienia w dwóch kanałach?

7 Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet 4 Respirator dla dzieci i dorosłych Pytanie nr 18 pkt. 31 Czy Zamawiający wymaga regulacji czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -1 do -9 cmh2o, a podany zakres od 1 do 9 cmh2o jest oczywistą omyłką pisarską? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga regulacji czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -1 do -9 cmh2o. Pytanie nr 19 pkt. 33 Czy Zamawiający wymaga monitorowania stężenia tlenu za pomocą wewnętrznego niechemicznego czujnika tlenowego, niewymagającego okresowej wymiany, a zapis: pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego (niemechanicznego) czujnika tlenowego jest oczywistą omyłką pisarską? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga monitorowania stężenia tlenu za pomocą wewnętrznego niechemicznego czujnika tlenowego, niewymagającego okresowej wymiany. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy Pytanie nr 20 Czy Zamawiający w zakresie pakietu 3 pozycja II uzna za spełniony warunek posiadania ISO 9001:2008, jeśli Wykonawca dołączy do oferty certyfikat ISO 9001:2009, co jest normą nowszą? Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie. Pytanie nr 21 Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku posiadania przez Oferenta certyfikatu ISO 13485:2003? Jest to norma odnosząca się do głównie do projektowania oraz wytwarzania urządzeń. Oferent będący wyłącznie dystrybutorem, nie projektuje i nie wytwarza sprzętu, w związku z tym może nie posiadać w/w certyfikatu. Odpowiedź: Zamawiajacy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia r. dopuszcza certyfikat ISO 3485:2003 Producenta. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia dokumentacji techniczno ruchowej (serwisowej)? W zamian za to Wykonawca dostarczy instrukcje zawierające wszelkie niezbędne Zamawiającemu informacje. Pytanie nr 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu: Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot? Zarówno obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r., jak i poprzednia z r. dość jednoznacznie rozwiązuje kwestię odpowiedzialności podmiotów funkcjonujących na rynku medycznym za wyroby medyczne, a w tym za incydenty medyczne z nimi związane. Cały system podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególne podmioty wytwarzające wyroby medyczne przyjęty w dyrektywie 93/42/EWG a później w dyrektywie 2007/47 został skonstruowany w taki sposób, by istniał jeden podmiot odpowiedzialny (wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) na terytorium UE. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu. Ewentualna odpowiedzialność innych podmiotów może więc funkcjonować jedynie na zasadzie subsydiarności. Z powyższego wynika wiec tym samym, że zasadniczą odpowiedzialność za incydenty medyczne pod rządami nowej ustawy ponosi nadal wytwórca. Zapisy wprowadzone przez Zamawiającego do umowy spowodują, że uzyska on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają modyfikacjom i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją użytkownik podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. Trudno również wyobrazić sobie prowadzenie serwisu bez odpowiedniego szkolenia. Szkolenie zaś, które zakończone byłoby otrzymaniem pełnych uprawnień serwisowych jest niemożliwe ponieważ nie ma żadnej pewności, czy przedstawione osoby zdadzą niezbędne w takich wypadkach stosowne egzaminy umożliwiające otrzymanie takich uprawnień.

8 Pytanie nr 24 Zapłata za fakturę będzie warunkowana wpływem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. W przypadku wpływu dotacji z opóźnieniem Wykonawca nie będzie naliczał ustawowych odsetek.? Wnosimy o usunięcie ww. zapisu jako stojącego w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Zapisy tego typu przerzucają de facto odpowiedzialność finansową (z tytułu ograniczenia, zawieszenia, wycofania Zamawiającemu środków na zapłatę, czy też jak w tym przypadku opóźnienia w przelewie środków stanowiących dotację z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego) z Zamawiającego na Wykonawców. W ten sposób, Zamawiający nie tylko narusza zasady prawa cywilnego (m.in. zasadę równości stron), ale również powoduje, że umowa dostawy pozbawiona zostaje jednego ze swych przedmiotowo istotnych składników (essentialia negotii), jakim jest jasno i dokładnie określony termin zapłaty. W chwili obecnej bowiem, termin zapłaty nie jest określony wcale, jako że warunkowanie zapłaty za fakturę wpływem na konto Zamawiającego środków z dotacji od w/w instytucji finansującej przeznaczonej na dokonanie płatności na rzecz Wykonawcy powoduje, iż termin zapłaty Wykonawcy nie jest w żaden sposób ograniczony w czasie. To może z kolei powodować, iż Wykonawca nie otrzyma należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności. Wprowadzając w/w zapis Zamawiający narusza ewidentnie postanowienia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., która z mocy prawa reguluje uprawnienie do naliczania odsetek. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) Wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 2) Wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie ( ) ust. 2 Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni. Według ust. 4 powyższego artykułu jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi ( ), wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1. Wspomniany zapis SIWZ w oczywisty sposób stanowi więc próbę zminimalizowania ryzyka, jakie ponosi Zamawiający kosztem interesów Wykonawcy. Tym samym za błędy Zamawiającego (np. w postaci niedopatrzenia procedur lub formalności przy uzyskiwaniu środków od Samorządu Województwa Podkarpackiego) pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Jest to niedopuszczalne zarówno na tle prawa cywilnego, Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jak i samej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ustawodawca w jednej z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ażeby zminimalizować ryzyko Zamawiającego w takich sytuacjach bez nieprawnego obciążania Wykonawcy, przewidział stosowne zapisy (art. 93 ust. 1a) umożliwiające Zamawiającym unieważnienie postępowania, w przypadku utraty, nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia. Nie bez przyczyny możliwość ta dotyczy tylko unieważnienia postępowania, czyli etapu przed zawarciem umowy bowiem po jej zawarciu Zamawiający musi mieć pewność, że posiada stosowne środki na spłatę swych zobowiązań. Zgodnie z powyższym, obecnie istniejący zapis 3 ust. 6 wzoru umowy jako całkowicie niezgodny z wskazanymi powyżej przepisami prawnymi, musi zostać zmieniony. Ustalenie długości terminu płatności wykraczającego poza terminy dopuszczone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powoduje, że zapisy te w chwili obecnej są obarczone wadą prawną i jako takie są całkowicie wzruszalne. Dlatego muszą zostać zmodyfikowane na zgodne z treścią aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje zmiany treści 3 ust. 6 na zapis: Zapłata za fakturę będzie warunkowana wpływem dotacji z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz zmienia treść 3 ust. 4 na zapis: Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (nr rachunku)..., w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6.

9 Pakiet nr 3 Pytanie nr 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) ze szczytami składającymi się z metalowej rurki oraz płyty tworzywowej, laminatowej (boczne metalowe słupki są zintegrowane z leżem i stanowią oparcie dla barierek bocznych)? Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie mm? Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z regulacją elektryczną segmentu uda w zakresie 0-40º, co różni się do parametru oczekiwanego o 1º? Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) tylko z autoregresją oparcia pleców 100 mm? Pytanie nr 29 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez funkcji ergoframe, która spełnia tożsamą funkcję co autoregresja? Pytanie nr 30 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z Trendelenburgiem 18º i anty-trendelenburgiem 18º? Pytanie nr 31 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach? Pytanie nr 32 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez przycisku STOP? Pytanie nr 33 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia? Pytanie nr 34 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, na całej długości leża? Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie. Pytanie nr 35 Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko (4 szt.) posiadało barierki boczne na całej długości leża, nawet w przypadku przedłużenia leża? Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Pytanie nr 36 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) wyposażone w materac o parametrach równoważnych? Pytanie nr 37 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) bez lampki w pilocie? Pytanie nr 38 Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) wyposażone w podświetlany pilot?

10 Pytanie nr 39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.), którego leże oparte jest na konstrukcji pantografowej, pozbawioną powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiązań kolumnowych? Pytanie nr 40 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) z regulacją nożną wysokości z jednej strony łóżka? Pytanie nr 41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) bez sterowania nożnego przechyłami bocznymi? Pytanie nr 42 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) z regulacją wysokości w zakresie mm? Pytanie nr 43 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-80º? Pytanie nr 44 Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko (1 szt.) miały szczyt (od strony głowy pacjenta), który w łatwy sposób można położyć, co pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń do zabiegów (np. współpraca z ramieniem C)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Pytanie nr 45 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) bez nożnego sterowania do pozycji egzaminacyjnej? Pytanie nr 46 Czy Zamawiający dopuści łóżko (1 szt.) bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach? Pytanie nr 47 Czy Zamawiający dopuści łóżko (1 szt.) bez przycisku STOP? Pytanie nr 48 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) posiadające barierki boczne dzielone wykonane z profili aluminiowych spełniające normę bezpieczeństwa EN PN nie poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem? Pytanie nr 49 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) posiadające barierki boczne z profili albuminowych, wykończone elementami tworzywowymi? Pytanie nr 50 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) wyposażone w wieszaki kroplówki metalowymi? Pytanie nr 51 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (1 szt.) wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

11 Pytanie nr 52 Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko (1 szt.) wyposażone było w rozkładany wspornik zwiększający stabilność łóżka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet 4 Respirator dla dzieci i dorosłych: Pytanie nr 53 punkt 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 10 kg? Pytanie nr 54 punkt 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru NIF ale z pomiarem pracy oddechowej WOB? Pytanie nr 55 punkt 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją objętości pojedynczego oddechu od 100 do 2000 ml? Pytanie nr 56 punkt 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatyczną regulacją przepływu bazowego na poziomie 2 l/min? Pytanie nr 57 punkt 30, 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości przepływowej i ciśnieniowej w zakresach 0 do 100% przepływu podstawowego oraz od 0 do -20 cmh20? Pytanie nr 58 punkt 50 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z 24 godzinną pamięcią trendów? Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.: 1. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie granicznych Parametrów Techniczno Uzytkowych Pakiet 4 w zakresie pkt I.31 i pkt I.33 zgodnie z odpowiedziami na pytania odpowiednio nr 18 i Zmienia Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy w zakresie 3 ust. 4 oraz ust. 6 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:45.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo