ISO CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia r. Nr rej. DAG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014"

Transkrypt

1 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia r. Nr rej. DAG Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Działu Anestezjologii, Pracowni Brachyterapii oraz Opieki Pooperacyjnej (tzw. OIOM). Pytanie nr l, dotyczy pakietu nr 5 - Yideolaryngoskop - zestaw do trudnej intubacji, l szt.: Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 640 x 480 pikseli z kamerą i zasilaczem o przekątnej 5"? Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, ponieważ większa przekątna ekranu zapewnia dużo lepszą widoczność dla użytkownika. W związku z tym zaproponowane rozwiązanie jest mniej korzystne dla Zamawiającego. Pytanie nr 2, dot. Pakietu 2, Monitor pacjenta OIOM 4 szt, pkt. X. 2: Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju przetworników ciśnienia Zmawiający używa na oddziale oraz czy Zamawiający wymaga dostarczenia przewodów do podłączenia tych przetworników, po jednym na każdy tor pomiarowy? Odpowiedź nr 2: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia przewodów do podłączenia przetworników na każdy tor pomiarowy. Obecnie Zamawiający używa przetworników nadt-xx l rosę a w OIT. Pytanie nr 3, dot. Pakietu 3, Transportowy monitor pacjenta 3 szt. (l monitor na odcinek pooperacyjny chirurgii, 2 monitory na sale wybudzeń pracowni brachyterapii:) pkt. III.l: Prosimy o wyjaśnienie czy monitor ma być wyposażony w uchwyt do ściany czy kolumny medycznej? Jeżeli do kolumny medycznej, prosimy o wyjaśnienie, jaki system montażu należy dostarczyć: do szyny pionowej, rury pionowej 28 mm, 35 mm, itp.? Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyjaśnia, monitor ma być przytwierdzany do łóżka chorego do rury pionowej (tzw. stojak na kroplówki przytwierdzany do łóżka, wózka) a w przypadku gdy nie będzie używany do szyny zamocowanej na ścianie. Pytanie nr 4, dot. Pakietu 7, System monitorowania z centrala pielęgniarską, pkt. 1.11: Prosimy o wyjaśnienie czy oferowany system monitorowania z centralą pielęgniarską ma być połączony z 4 monitorami wymaganymi do zaoferowania w pakiecie nr 2 na OIOM? Odpowiedź nr 4: Zamawiający potwierdza powyższe. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin ; NIP: ; Regon : Nr telefonów: centrala: ; sekretariat, dyrektor naczelny: ; główny księgowy: ; zastępca dyr. ds. lecznictwa: ; zastępca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych: ; nrfax: ; adres adres www:

2 BO ACCJ14 OMS, EMS BHP, FSHS Pytanie nr 5, dot. pkt. III.l: Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę słowa monitor wyposażony" na centrala pielęgniarska wyposażona". Odpowiedź nr 5: Zamawiający w punkcie III.l poprawia oczywistą omyłkę pisarską i zmienia zapis monitor wyposażony" na centrala pielęgniarska wyposażona". Pytanie nr 6, dot. pkt. III.3: Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i usunięcie punktu III.3. Wymagany jest przedmiotem postępowania w pakiecie nr 2. Odpowiedź nr 6: Zamawiający usuwa z załącznika nr l pkt. III.3. kabel Pytanie nr 7, dot. Pakietu 6: Parametr I poz.31 Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne z możliwością rozszerzenia bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem poprzez WiFi pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź nr 7: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pytanie nr 8: Uprzejmie proszę o zweryfikowanie jeszcze formularza ofertowego w pakiecie 6. Wg mnie brakuje pomp strzykawkowych 18 szt. Odpowiedź nr 8: Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tabeli: Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 - ceny jednostkowe dodaje wers nr pompy strzykawkowe 1 8 szt. Pytanie nr 9, dot. Pakietu nr 4 Bronchofiberoskopu,, pkt.2: Prosimy o dopuszczenie bronchofiberskopu o kącie widzenia 115. Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ podczas badania oskrzeli im większy kąt widzenia tym więcej można zobrazować. Pytanie nr 10, dot. pkt.4: Prosimy o dopuszczenie bronchofiberoskopu o średnicy kanału roboczego 2.5 mm. Uzasadnienie: Różnica 0.3mm nie wpływa na ergonomię pracy w polu operacyjnym. Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, Bronchoskop ma być stosowany na Oddziale Intensywnej Terapii u bardzo ciężko chorych i im szybciej zostanie usunięta wydzielina, krew lub zostanie wykonane płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe ( a wówczas ma znacznie średnica kanału) to będzie to badanie bezpieczniejsze dla chorego.

3 BO 9001 ISO H001 ISO ACOH OMS, EMS ISO/IEC REG.NO.PL Pytanie nr 11, dot. pakietu nr 5, Yideolaryngoskop: Działając na podstawie Art. 38 ust. l oraz Art. 29 ust. l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 Dz. U. z 2010, Nr 113, póz. 759), zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedz na nasze pytanie, dając tym samym możliwość złożenia oferty na wysokiej jakości "Zestaw do trudnej intubacji tzw. Yideolaryngoskop " renomowanej firmy - Karl Storz, od lat istniejącej na rynku polskim i światowym, której innowacyjne i nowoczesne rozwiązania oferowane do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych sprawdziły się już i spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami w wielu polskich szpitalach. Wierzymy, że celem Zamawiającego jest zakup optymalnego rozwiązania pod względem cenowym oraz jakościowym, z góry nie nastawiając się na rozwiązanie konkretnej firmy. l. Czy zamiast "Zestawu do trudnej intubacji tzw. Yideolaryngoskopu" o parametrach opisanych w SIWZ, Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny pod względem przeznaczenia zestaw Yideolaryngoskop do trudnych intubacji o poniżej wyspecyfikowanych parametrach, które nieznacznie różnią się lub są lepsze od opisanych przez Zamawiającego? Oferowany Yideolaryngoskop wyróżniają przede wszystkim następujące korzyści / parametry istotne z punktu użytkowego: - prosta budowa modułowa - oferowany Yideolaryngoskop składa się z dwóch części: kolorowy ekran o przekątnej 2,4" wraz z akumulatorem - l szt., Yideolaryngoskop z rękojeścią z kamerą umieszczoną w końcu dystalnym łopatki, wraz ze zintegrowanym oświetleniem LED - w zestawie 3 rozmiary videolaryngoskopów z łopatką Macintosha rozm. 2, 3 i 4, - wykorzystanie nowoczesnych technologii - w oferowanym videolaryngoskopie zaimplementowano najnowocześniejszą technologię obrazowania CMOS, wysoce wydajną technologię oświetleniową LED oraz zoptymalizowany system zarządzania energią (akumulator Li-ion, czas pracy l godzina, ładowarka w zestawie), - wyjątkowo prosta obsługa - oferowany Yideolaryngoskop nie posiada żadnych przycisków, aby uruchomić Yideolaryngoskop wystarczy ustawić monitor w odpowiedniej pozycji, urządzenie nie wymaga regulacji ostrości, nie ma konieczności wykonywania ręcznego balansu bieli, - krótka krzywa uczenia - oferowany videolaryngoskopy wykorzystuje łyżkę o standardowym kształcie Macintosh, dzięki czemu umożliwia intubację zarówno w laryngoskopii pośredniej (wykorzystując monitor) jak i klasycznej bezpośredniej, - wytrzymałość - wielorazowa łyżka videolaryngoskopowa Macintosh wykonana jest ze stali nierdzewnej, higieniczność - monitor wraz za akumulatorem oraz Yideolaryngoskop nadają się do pełnego zanurzenia w płynie myjąco dezynfekującym, - oszczędność - oferowany monitor oraz Yideolaryngoskop są w pełni wielokrotnego użytku i nie wykorzystują elementów jednorazowych, - możliwość rozbudowy - urządzenie może być rozbudowane o dodatkowe łyżki videolaryngoskopowe o innych rozmiarach, - wszechstronność przeznaczenia - z uwagi na umieszczenie kamery w końcu dystalnym łyżki oferowany Yideolaryngoskop zapewnia szeroki kąt obserwacji min. 60 st. co sprawia, że jest doskonałym narzędziem podczas trudnych intubacji zarówno w opiece szpitalnej jak i pozaszpitalnej. Dzięki wykorzystaniu standardowych kształtów łyżek, urządzenie może służyć również do nauki klasycznej intubacji,

4 PN ISO ACOH QMS, EMS BHP, FSUS NO. PL 2.3J-003-M - bezpieczeństwo - podczas intubacji dystalna część łyżki widoczna jest na ekranie monitora, zapewniając tym samym pełną kontrolę nad miejscem wprowadzanie laryngoskopu Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 12, dot. Pakietu nr 4: Bronchofiberoskop: Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o kącie widzenia 110? Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ podczas badania oskrzeli im większy kąt widzenia tym więcej można zobrazować. Pytanie nr 13: Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop z kanałem roboczym 2,3 mm? Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, Bronchoskop ma być stosowany na Oddziale Intensywnej Terapii u bardzo ciężko chorych i im szybciej zostanie usunięta wydzielina, krew lub zostanie wykonane płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe ( a wówczas ma znacznie średnica kanału) to będzie to badanie bezpieczniejsze dla chorego. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop z możliwością odchylenia końcówki w górę 140 i w dół 140? Odpowiedź nr 14: Zamawiający wyraża zgodę na odchylenia końcówki w dół, ale nie wyraża zgody na odchylenia końcówki w górę, ponieważ ma to związek z większą manewrowością bronchoskopu. Pytanie nr 15: Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop ze zintegrowanym przyłączem do ssaka? Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ odłączalne przyłącze ssaka umożliwia łatwiejsze czyszczenie bronchoskopu ponadto w przypadku uszkodzenia, awarii wymianę na nowe przyłącze bez wysyłania do naprawy całego bronchoskopu. Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop, którego instrukcja obsługi dopuszcza możliwości przeprowadzenia testu szczelności także bez zanurzenia w płynie, przy użyciu testera szczelności znajdującego się w zestawie? Odpowiedź nr 16: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, jeżeli nie będzie potrzeby zakupu dodatkowego urządzenia albo łączników i odbywać się będzie to automatycznie ponadto zostaną spełnione pozostałe wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 17, dotyczy wzoru umowy 6 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

5 ^ J PN-N AC014 QMS, EMS -**«««, r;:;i Termin gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas naprawy o ile ta trwała powyżej 7 dni roboczych od dnia uzasadnionego przekazania aparatu do naprawy" Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w podanym brzmieniu. Zamawiający stoi na stanowisku iż każda naprawa urządzenia, bez względu na czas jej trwania przedłuża gwarancję o ten okres. Pytanie nr 18, dotyczy wzoru umowy 7 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy, jeżeli przedmiot zamówienia ulegnie uszkodzeniu bez winy użytkownika/ujawnią się wady fizyczne w czasie gwarancji w taki sposób, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa, co zostanie potwierdzone przez producenta wyrobu". Odpowiedź nr 18: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pytanie nr 19, dotyczy wzoru umowy 9 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu: W razie niewykonania lub nienależytego wykonania WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: - w wysokości 0,1% wartości netto spóźnionego przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie, nie więcej niż 20% wartości, - w wysokości 0,1% wartości netto reklamowanego sprzętu za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wartości, - w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy za dany pakiet w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY" Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w projekcie umowy. Kary umowne mają za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do terminowego realizowania zadania. Pytanie nr 20, dotyczy wzoru umowy 9 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 20% na 10%? Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w projekcie umowy. Kary umowne mają za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do terminowego realizowania zadania. Pytanie nr 21, dotyczy wzoru umowy 9: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wady, gdy na czas trwającej usługi serwisowej Wykonawca dostarczy odpowiedni sprzęt zastępczy. Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ nie chce sprzętu zastępczego, i oczekuje jak najszybszej naprawy przedmiotu zamówienia. W związku z tym obowiązek nałożenia kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu wady. Pytanie nr 22, dotyczy wzoru umowy 12 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

6 EIS/IXVS BO 9001 IS ISO AC014 CMS, EMS WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecią. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić". Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ zgoda na cesję nie zależy od Zamawiającego, a od organu założycielskiego. Wynika to z ustawy o działalności leczniczej. Pytanie nr 23, dotyczy Załącznika nr l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4 Pozostałe wymagania", punkt 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu w okresie trwania gwarancji uprawniający Zamawiającego do żądania wymiany tego elementu na nowy" Odpowiedź nr 23: Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Załączniku nr l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4 Pozostałe wymagania", punkt 11: Maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniający Zamawiającego do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół". Pytanie 24, dotyczy Załącznika na l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4 Pozostałe wymagania", punkt 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych, z 10 do 8 lat? Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie okresu dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych. Zamawiający przewiduje 10 letni okres eksploatacji urządzenia i wymaga zapewnienia serwisu zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Pytanie nr 25, dotyczy Załącznika na l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4 Serwis gwarancyjny", punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze? Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze. Zamawiający stoi na stanowisku, że 48 godzinny czas reakcji serwisu jest wystarczająco długi do podjęcia działań diagnostycznych serwisu, dłuższy czas reakcji znacznie wydłuża czas oczekiwania pacjenta na wykonanie zabiegu. Pytanie nr 26, dotyczy Załącznika na l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4 Serwis gwarancyjny", punkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu naprawy z 3 do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), a w sytuacji gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie terminu jest niemożliwe, to ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekraczać 7 dni roboczych"? Odpowiedź nr 26: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), a w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezależnych

7 ISO rssl. od wykonawcy dotrzymanie terminu jest niemożliwe, to ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekraczać 7 dni roboczych. Pytanie nr 27, dotyczy Załącznika na l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4 Serwis pogwarancyjny", punkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze? Odpowiedź nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze. Zamawiający stoi na stanowisku, że 48 godzinny czas reakcji serwisu jest wystarczająco długi do podjęcia działań diagnostycznych serwisu, dłuższy czas reakcji znacznie wydłuża czas oczekiwania pacjenta na wykonanie zabiegu. Pytanie nr 28: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. Odpowiedź nr 28: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Wszystkie informacje na temat sytuacji prawnej Zamawiającego są zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pytanie nr 29, dotyczy Załącznika na l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4, punkt 1.8: Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop z nieodłączalnym przyłączem ssaka? Uzasadnienie: Oferowane przez nas bronchoskopy skonstruowane są w taki sposób, że przyłącze ssaka jest integralną częścią endoskopu bez możliwości odłączenia go. Konstrukcja ta pozwala na skuteczne mycie i dezynfekcję endoskopu. Według naszej wiedzy tylko jeden producent tj. firma Olympus posiada bronchoskopy wyposażone w odłączalne przyłącze ssaka. Odpowiedź nr 29: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ odłączalne przyłącze ssaka umożliwia łatwiejsze czyszczenie bronchoskopu ponadto w przypadku uszkodzenia, awarii wymianę na nowe przyłącze bez wysyłania do naprawy całego bronchoskopu. Pytanie nr 30, dotyczy Załącznika na l Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty" pakiet nr 4, punkt 1.9: Czy Zamawiający dopuści test szczelności przez zanurzenie w płynie i mechaniczne podanie powietrza za pomocą dedykowanego, autoryzowanego przez producenta testera szczelności z certyfikatem medycznym? Uzasadnienie: Test szczelności powinien wykonywany być za pomocą testera autoryzowanego przez producenta. Oferowane przez nas endoskopy każdorazowo dostarczane są wraz z dedykowanym, manualnym testerem szczelności. Odpowiedź nr 30: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie jeżeli zapis mechaniczne podanie powietrza" jest rozwiązaniem tożsamy z automatycznie przez pompę'" przy spełnieniu pozostałych zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8 <»*««, a > ;?:r^ ^ J Pytanie nr 31: Czy w 3 ust l Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury? Odpowiedź nr 31: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Przesyłka rejestrowana umożliwia nadawcy określenie dnia otrzymania przesłanych dokumentów do adresata. Pytanie nr 32: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w 2 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ nie ma wpływu na to, kiedy zostanie dokonane uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W związku z tym zmiana ta jest niekorzystna dla Zamawiającego. Pytanie nr 33: Pakiet nr 2: Monitor pacjenta OIOM, 4 szt. Jako wieloletni dostawca wysokiej klasy kardiomonitorów zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach. Pragniemy nadmienić, że do dnia dzisiejszego dostarczyliśmy do dużej ilości placówek medycznych wiele kardiomonitorów i central monitorujących, które działają bez zarzutu i cieszą się dobra opinią użytkowników. Producent: Oferowany model/typ : Rok produkcji (fabrycznie nowy):2014 Kraj pochodzenia: lp. Wyszczególnienie KARDIOMONITOR Producent : Oferowany model/typ : 1 Rok produkcji (fabrycznie nowy):2014 Kraj pochodzenia: Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci 2 Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. I. wartość Wartość wymagana oferowana (graniczna), EKG 3 Odprowadzenia EKG: 3,5 lub 12 4 Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu-ekg (w zestawie) 5 Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 6 Wzmocnienie przebiegu EKG:x0.25, 0.5, 1.2, AUTO 7 Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: 1 5^300 bpm Dzieci/Noworodki: bpm 8 Rozdzielczość: 1 ud/min 9 Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja

9 BO 9001 BO ACOH OMS, EMS REG.NO. PL 2, Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV Analiza arytmii:13 rodzajów zaburzeń arytmii 12 Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne 13 Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG 14 Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. 15 Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski 16 Możliwość 4 stopniowego zawieszania alarmów: Imin., 2min.,3 min., 10 min. II. NIBP 17 Oscylometryczna metoda pomiaru 18 Zakres ciśnienia: mmhg 19 Dokładność pomiaru: +/-5mmHg 20 Zakres pulsu z NIBP: bpm 21 Możliwość pomiaru ciągłego 22 Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych - od noworodka do dorosłego 23 Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut 24 Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. III. SpO2 25 Metoda pomiaru Nellcor OxiMax 26 Zakres pomiaru: 0-100% 27 Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej 28 Zakres pulsu: bpm 29 Dokładność pomiaru +/- 1 bpm 30 Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. IV. TEMPERATURA 31 Zakres pomiaru: 0-50 C 32 Dokładność pomiaru: +/-0,1 C 33 Rozdzielczość pomiaru: +/-0,1 C 34 Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe 35 Wyświetlanie różnicy temperatur V. RESPIRACJA 36 Metoda pomiaru impedancyjna 37 Zakres pomiaru: odd./min. 38 Dokładność pomiaru: +/- 1 rpm Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej Alarmy bezdechu w granicy sekund Możliwość wyboru odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji(bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą, co najmniej 2 pary odprowadzeń 41 VI. EKRAN Typ: TFT 17" Wysoka rozdzielczość monitora. 1280x1024 dpi Możliwość wyświetlania jednocześnie 10 krzywych

10 45 EIVIXVS ISO PNJ4-1S001 AG014 OMS, EMS REG.NO. PL Wyświetlane krzywe - podać Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca średnie ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowe ciśnienie rozkurczowe wartość saturacji wartość respiracji temperatura - 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD 47 Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych 48 Możliwość regulacji jasności ekranu oraz przełączenia monitora w tryb czuwania 46 YII.TRENDY 49 Pamięć trendu 1 50 godz. 50 Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów VIII. 51 WARUNKI PRACY Temperatura pracy IX. INNE PARAMETRY Każdy monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym 4"(kostka wsuwana do ramy urządzenia ). Zasilanie w transporcie na 120 minut Waga: max 1 1 kg 54 Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, grupa krwi, waga, wzrost 55 Pamięć wewnętrzna: epizodów arytmii z zapisem krzywych -200 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem krzywych z okresu min. 12 sekund grup pomiarów NIBP 56 Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar etco2 - wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. 57 Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. 58 Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacji, natlenowania, parametrów nerkowych Menu w języku polskim Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego 61 Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz ekranu dotykowego wyposażonego w pasek z najczęściej używanymi funkcjami (możliwość edycji). 62 Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu lub bezprzewodowo(opcja) 63 Monitor wyposażony w 3 porty USB do podłączenia klawiatury i myszki; gniazdo kart SD; gniazdo synchronizacji z defibrylatorem oraz gniazdo wezwania pielęgniarki 64 Inwazyjny pomiar ciśnienia- 2 tory pomiarowe 65 Moduł do pomiaru etco2 w strumieniu bocznym lub głównym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - 1 szt. W komplecie 1 czujnik wielorazowy oraz 10 linii pomiarowych jednorazowych 66 Możliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane (rzut serca C. O., do 4 kanałów IBP, pomiar gazów anestetycznych, nieinwazyjny rzut serca ICG, drukarka termiczna). 67 Każdy kardiomonitor mocowany do ściany na uchwycie. Uchwyt pozwalający na płynną regulację położenia monitora w dwóch płaszczyznach. 10

11 EIV /VS BO 9001 BO AC014 QMS, EMS Verified Enuironmental Management REG.NO. Pl ^ X. WYPOSAŻENIE 68 Akcesoria (dla każdego kardiomonitora): - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP- 3 szt- różne rozmiary - wąż NIBP - kabel EKG 5 -odprowadzeniowy (2 szt) - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips z przewodem interfejsowym - czujnik temperatury powierzchniowy, podać Monitor pacjenta - 2 szt. (sala wy budzeń brachyterapia ) l p. Wyszczególnienie KARDIOMONITOR Producent : Oferowany model/typ : 1 Rok produkcji (fabrycznie nowy):2014 Kraj pochodzenia: Zasilanie: Sieciowe 230V 2 Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. Wartość wartość oferowana wymagana (graniczna), XI. EKG 3 Odprowadzenia EKG: 3,5 lub 12 4 Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu-ekg (w zestawie) 5 Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 6 Wzmocnienie przebiegu EKG: x0.25, 0.5, 1, 2, AUTO 7 Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: 15~300bpm Dzieci/Noworodki: bpm Rozdzielczość: 1 ud/min Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV Analiza arytmii: 13 rodzajów zaburzeń arytmii Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG 14 Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. 15 Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski 16 Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: Imin., 2min.,3 min., 10 min. XII.NIBP 17 Oscylometryczna metoda pomiaru Zakres ciśnienia: mmhg Dokładność pomiaru: +/-5mmHg Zakres pulsu z NIBP: bpm 21 Możliwość pomiaru ciągłego 22 Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych - od noworodka do dorosłego 23 Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut 24 Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. XIII. SpO2 11

12 *«««.«. ACdH QMS, EMS BHP, FSUS "i. 25 Metoda pomiaru Nellcor OxiMax 26 Zakres pomiaru: 0-100% 27 Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej 28 Zakres pulsu: bpm 29 Dokładność pomiaru +/- 1 bpm 30 Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. XIV. TEMPERATURA Zakres pomiaru: 0-50 C 32 Dokładność pomiaru: +/-0,1 C 33 Rozdzielczość pomiaru: +/-0,1 C Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe Wyświetlanie różnicy temperatur 31 XV.RESPIRACJA 36 Metoda pomiaru impedancyjna Zakres pomiaru: odd./min. Dokładność pomiaru: +/- 1 rpm 39 Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej 40 Alarmy bezdechu w granicy sekund Możliwość wyboru odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji(bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą, co najmniej 2 pary odprowadzeń 41 XVI. EKRAN Typ: TFT 17" 43 Wysoka rozdzielczość monitora. 1280x1024 dpi 44 Możliwość wyświetlania jednocześnie 10 krzywych Wyświetlane krzywe - podać Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca średnie ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowe ciśnienie rozkurczowe wartość saturacji wartość respiracji temperatura - 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych Możliwość regulacji jasności ekranu oraz przełączenia monitora w tryb czuwania XVII. TRENDY 49 Pamięć trendu 1 50 godz. 50 Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów XVIII WARUNKI PRACY Temperatura pracy XIX. INNE PARAMETRY Każdy monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym 4"(kostka wsuwana do ramy urządzenia ). Zasilanie w transporcie na 120 minut Waga: max 1 1 kg Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, grupa krwi, waga, wzrost 12

13 EIVtXVS BO AC014 QMS, EMS BHP, FSUS ISO/1EC Pamięć wewnętrzna: epizodów arytmii z zapisem krzywych -200 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem krzywych z okresu min. 12 sekund grup pomiarów NIBP 56 Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar etc02 - wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. 57 Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. 58 Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacji, natlenowania, parametrów nerkowych Menu w języku polskim Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego 61 Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz ekranu dotykowego wyposażonego w pasek z najczęściej używanymi funkcjami (możliwość edycji). 62 Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu lub bezprzewodowo(opcja) 63 Monitor wyposażony w 3 porty USB do podłączenia klawiatury i myszki; gniazdo kart SD; gniazdo synchronizacji z defibrylatorem oraz gniazdo wezwania pielęgniarki 64 Możliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane (rzut serca C. O., etco2 w strumieniu głównym oraz bocznym, 2-4 kanały IBP, pomiar gazów anestetycznych, nieinwazyjny rzut serca ICG, ). 65 Każdy kardiomonitor mocowany do ściany na uchwycie. Uchwyt pozwalający na płynną regulację położenia monitora w dwóch płaszczyznach. 66 Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie - przez użytkownika lub automatycznie. W ofercie 4 rolki papieru do drukarki XX. WYPOSAŻENIE 67 Akcesoria (dla każdego kardiomonitora): - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP- 3 szt- różne rozmiary - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy(2 szt) oraz 30 elektrod do każdego monitora - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips z przewodem interfejsowym - czujnik temperatury powierzchniowy, podać Pakiet nr. 7: System monitorowania z centralą pielęgniarską lp. Wyszczególnienie I Wartość wymagana (graniczna) wartość oferowana SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA - 1 SZT. Producent : Oferowany model/typ : Rok produkcji (fabrycznie nowy):2014 Kraj pochodzenia: Monitor kolorowy 24 cali; Komputer klasy PC, Drukarka laserowa. Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami, 5 Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów - min. 700 godzin zapisu fuli disclosure oraz min godzin trendów graficznych. 6 Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min zdarzeń alarmów) 13

14 ' ISO ACU14 OMS, EMS Ve,*«Unvi, me tt, SZpital,jr; Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami 7 ' Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45), złącze RS232. Opcjonalna komunikacje bezprzewodowa Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. Oprogramowanie WINDOWS. Odpowiedz nr 33: Zamawiający w załączniku nr l do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia określił przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, póz. 907 z późn. zm.) czyli w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania oraz okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z tym nie ma podstaw do całkowitej zmiany przedmiotu zamówienia, ponieważ: 1. W załączniku nr l do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyraźnie podzielił warunki dotyczące monitorów dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i inne dla Pracowni Brachyterapii a Państwo zaproponowali takie same warunki dla obu rodzajów monitorów. Podział został podyktowany specyfiką pracy Oddziału Intensywnej Terapii. 2. Ze względu na coraz częstsze uczulenia na latex Zamawiający wymaga w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mankietów i przewodów do pomiaru ciśnienia wykonanych z hipoalergicznych z materiałów nie zawierających lateksu oraz z materiałów nie zawierających innych substancji potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska i pacjenta, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej REACH (nr 1907/2006) dotyczącymi ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych. W Państwa pytaniu te wymogi nie zostały powielone. 3. W przypadku monitorów dotyczących Pracowni Brachyterapii Zamawiający wymaga wbudowanego zasilania (akumulator) umożliwianego kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego przynajmniej przez 3 godziny a nie jak w Państwa pytaniu 2 godziny. Ponadto Zamawiający wymaga wagi do 7 kg Państwo proponujecie 11 kg. Wymogi te podyktowane są potrzebą transportu pacjenta w związku z tym waga i czas działania zasilania mają duże znaczenie. 4. Brak zapisu w Państwa pytaniu dotyczącego pakietu nr 7: Wszystkie urządzenia systemu połączone siecią zgodną z powszechnie stosowanym standardem komputerowym (IEEE802.3). Wykonanie sieci łączącej 4 monitory z centralą. 5. Ponadto brak zapisu, że centrala pielęgniarska i monitory na OIT powinny być od tego samego producenta, aby wszystkie urządzenia były kompatybilne. 6. Brak w Państwa pytaniu możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełni funkcji; możliwość podłączenia modułów systemu Infinity posiadanych przez szpital. 7. Brak w Państwa pytaniu możliwości rozbudowy o moduł pomiaru EEG podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany. Mając powyższe na względzie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia. Osoba upoważniona do kontaktów nrtel.: i w przedmiotowej sprawie: Agnieszka Kołodziejska,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-171.8/2015 Kraków, dnia 7.05.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo