Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, Międzychód

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, Międzychód NIP: REGON: KRS: Sekretariat: tel./fax Centrala: tel Międzychód, dnia r. AG/ZP-3/2013 I Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej tj. dwóch sztuk kardiomonitorów modułowych - nr sprawy AG/ZP 3/2013. Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie /Zamawiający/ wpłynęły zapytania dotyczące ww przetargu. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor modułowy o większej przekątnej ekranu 19-cali oraz modułem pomiaru rzutu minutowego serca nieinwazyjną metodą kardiografii impedancyjnej (ICG) zamiast metody inwazyjnej PICCO? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor 19-calowy. Nie dopuszcza metody ICG (metoda ICG jako ewentualna rozbudowa systemu). 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor, który umożliwia pełną obsługę poprzez 19-calowy ekran dotykowy (bez zbędnego pokrętła i przycisków). 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor posiadający kalkulator obliczeń hemodynamicznych oraz lekowych, a nie posiadający kalkulatora parametrów natlenowania oraz nerkowych? 4. Czy Zamawiający dopuści monitor pracujący na zasilaniu akumulatorowym przez min. 60 min.? 5. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości o moduł saturacji krwi żylnej / ośrodkowej krwi żylnej? 6. Czy Zamawiający dopuści monitor z modułem kapnografii, udostępniającym tylko jedną prędkość przepływu (zasysania) gazów 50 ml/min? Jest to standardowe i w pełni wystarczające rozwiązanie dostępne w najnowszych modułach do pomiaru CO2. 7. Czy Zamawiający dopuści monitor, bez możliwości systemu o funkcje wyświetlania na monitorach pacjentów danych z zewnętrznych urządzeń medycznych jak respiratory i aparaty do znieczulania? 8. Czy zamiast zwykłego komputera osobistego z systemem Windows XP pracującego w trybie centrali, Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą będącą urządzeniem medycznym, opartą na innym systemie operacyjnym i pracującą z monitorami przyłóżkowymi za pomocą sieci kablowej Ethernet (eliminując w ten sposób zakłócenia często pojawiające się w przesyle bezprzewodowym)?, dopuszcza się - jednak należy wykonać sieć kablową w ramach składanej oferty. Strona 1 z 6 AKREDYTACJA

2 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitory o następujących parametrach: Lp. Producent : Model: Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna), podać Wartość oferowana EKRAN i BUDOWA 1 Modułowa budowa systemu moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu; możliwość podłączenia zewnętrznego serwera na dodatkowe moduły 2 Działanie i budowa modułów: - automatyczne wykrywanie modułów po podłączeniu - dostęp do menu parametrów także bezpośrednio na modułach - komunikacja modułów z jednostką centralną poprzez złącze podczerwieni - moduły wyposażone w diodę LED informującą o prawidłowym stanie pracy 3 Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran TFT LCD min Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi 5 wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych 6 Waga monitora: max 9 kg (z baterią) 7 Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych 8 Zasilanie: - sieciowe V oraz z wymienialnego akumulatora - możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przeładowaniem) - alarm stanu rozładowania akumulatora - czas ładowania akumulatora do 90% max. 7 godzin - czas pracy na akumulatorze (z prowadzeniem pomiarów EKG, SpO 2 oraz NIBP co 15 minut) min. 2 godziny - możliwość systemowego sprawdzenia stanu akumulatora (ilość cykli ładowania, pozostały czas pracy w minutach) PARAMETRY MONITOROWANE EKG 1 Zakres częstości akcji serca: min:15-350/min 2 jednoczesnej prezentacji 7 kanałów EKG 3 Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek. 4 Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kv)

3 5 Wzmocnienie wyświetlania krzywej min.: x ¼, x ½, x1, x2, x4, Auto 6 Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji 7 podglądu w dowolnej chwili min. 100 minut wstecz zapisu krzywej EKG full disclosure 8 Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w zakresie +/- 2,5 mv 9 Analiza arytmii co najmniej 20 rodzajów 10 własnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R 11 ustawienia położenia punktu J 12 powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) 13 Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego 14 Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych NIBP 1 Oscylometryczna metoda pomiaru 2 Zakres ciśnienia: - skurczowe: min mmhg - rozkurczowe: min mmhg 3 Zakres tętna: min bpm 4 Czas pomiaru maks. 25 sekund 5 Tryb pracy: Auto, Ciągły, Ręczny 6 automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym w zakresie minut. 7 Archiwizacja min pomiarów NIBP SpO2 1 Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu: Massimo, Nellcor, podać bądź FAST 2 Zakres pomiaru: 0-100% 3 Dokładność pomiaru +/- 2% 4 Wyświetlanie wskaźnika perfuzji 5 Zakres PR: min bpm TEMPERATURA 1 Zakres pomiaru: 0-50 C 2 Dokładność pomiaru +/- 0,1 C 3 stosowania czujników jednorazowych i wielorazowych 4 Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe 5 Wyświetlanie różnicy temperatur RESPIRACJA 1 Metoda pomiaru impedancyjna 2 Zakres pomiaru: odd./min. 3 Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek.

4 4 Min. 3 wzmocnienia krzywej: x ½, x1, x2 5 Alarm bezdechu min s 6 Regulowany ręcznie poziom wartości progowej detekcji respiracji w zakresie 0-100% 7 Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) INNE PARAMETRY 1 Obsługa: - ekranowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny - menu w języku polskim - łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne - możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika - proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB 2 Oprogramowanie do obliczania dawki leków, parametrów hemodynamicznych, parametrów utlenowania oraz parametrów wentylacyjnych 3 Wyjście do centrali zbiorczej w systemie RJ-45 / RS232; możliwość podłączenia monitora kopiującego; złącze USB x3 4 podłączenia kardiomonitora do centralnego systemu monitoringu 5 Tryby pracy: tryb standardowy, duże znaki, 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG, tryb podglądu innych kardiomonitorów, tryb czuwania, tryb nocny 6 Pamięć trendu dla wszystkich mierzonych parametrów min godz. 7 Zapamiętywanie min. 200 zdarzeń alarmowych oraz min. 200 wyników alarmowych arytmii 8 Normy bezpieczeństwa: - temperatura pracy min C - I klasa urządzenia, BF i CF - odporność przed szkodliwymi substancjami ciekłymi min. IPX1 - zgodność z normą IEC Alarmy: - 3 poziomy ważności alarmów - zawieszane na stałe bądź czasowo - granice alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na żądanie obsługi) w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta MOŹLIWOŚĆI ROZBUDOWY / DODATKOWE MODUŁY: 1 3-KANAŁOWA DRUKARKA TERMICZNA - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie interwałowe, drukowanie wyzwalane alarmem - min. 3 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm. 2 POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH - możliwość automatycznej identyfikacji środka anestetycznego oraz pomiar O2 - rozpoznawanie gazów: ENF, ISO, Hal, Sev, Des

5 3 TRYB 12 ODPROWADZEŃ EKG (zawiera kabel 10 żyłowy na moduł) - tryb wyświetlania 12 odprowadzeń EKG oraz krzywych innych parametrów 4 MODUŁ INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy 50~+400 mmhg - dwa kanały pomiarowe - czułość przetwornika min. 5uV/V/mmHg. 5 MODUŁ KAPNOMETRII (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy 0-99 mmhg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek. - rozdzielczość max. 1 mmhg. - tryb pracy oraz tryb czuwania 6 MODUŁ POMIARU RZUTU SERCA (zawiera kabel główny, czujnik do pomiaru temperatury oraz 1 linię pomiarową na moduł) - pomiar metodą termodylucji - zakres C.O. min l/min. 7 Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną 8 Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym AKCESORIA: 1 Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych Tak na 2 stanowiskach Tak na 2 stanowiskach Tak na 1 stanowisku 10.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą o następujących parametrach: Lp. Producent : Model: Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna), podać Wartość oferowana 1 Stanowisko monitoringu centralnego składające się z komputera klasy PC min. 2.0 GHz, 2 GB RAM, dysku twardego 1 x 300 GB, myszy z klawiaturą, drukarki laserowej, systemu operacyjnego w języku polskim pracującego w środowisku Windows 2 Zasilanie: - sieciowe V - UPS awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 30 minut 3 2 Monitory LED kolorowe min. 23 o rozdzielczości 1920x1200, zasilanie V 50/60 Hz, podać nazwę, typ i parametry

6 50/60 Hz parametry 4 System monitoringu centralnego umożliwiający zapis, wyświetlanie przebiegów parametrów fizjologicznych oraz trendów różnych pacjentów, a także alarmów z monitorów pacjenta składających się na system centralnego monitorowania 5 Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim 6 Funkcja podglądu wszystkich krzywych, wartości cyfrowych i alarmów z wybranego monitora przyłóżkowego 7 Ilość jednocześnie nadzorowanych stanowisk przyłóżkowych x8 z możliwością do 16 bądź 32 stanowisk 8 dowolnego ustawienia kolejności monitorów przyłóżkowych oraz kolejności wyświetlanych parametrów 9 Przegląd limitów alarmowych zapewniający widok obrazu przyłóżkowych limitów alarmowych dla wszystkich aktywnych parametrów ze wszystkich monitorów 10 Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu 11 Obliczenia dawkowania leków 12 Przegląd i analiza danych. Min. 200 godzinny podgląd wykresu EKG (1 odpr.). Przegląd trendów wszystkich parametrów z min. 24 godz. dla każdego monitora w sieci centralnego monitoringu 13 dostosowania układu wyświetlanych łóżek; specjalny widok monitora pacjenta (widok jednego łóżka) 14 Drukowanie raportów. Wydruk na żądanie mierzonych parametrów. Drukowanie zapisów EKG. Drukowanie informacji o trendach i alarmach. Wydruk na standardowym formacie papieru A4 przy pomocy dołączonej drukarki laserowej 15 Instrukcja pisemna w jęz. polskim 11. Czy zamawiający będzie wymagał aby zakupiona centrala monitorująca była kompatybilna z dotychczas posiadanymi przez oddział Kardiomonitorami firmy Goldway? Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykorzystania dotychczas posiadanych kardiomonitorów do stworzenia stacji monitorującej na całym oddziale. Daję to również możliwość obserwowania wszystkich monitorów na jednym stanowisku komputerowym co w rezultacie okazuje się rozwiązaniem znacznie wygodniejszym. Odpowiedź: Nie wymaga.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 W Twoim szpitalu MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 We wszystkich oddziałach szpitalnych potrzeba zaawansowanego ratunkowego monitora/ defibrylatora, który

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 D-19673-2015 Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 02 VISTA 120 Monitorowanie podstawowych parametrów za przystępną cenę D-3533-2011 Szpitale na całym świecie stają przed wspólnym wyzwaniem: zapewnienia

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work.

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work. MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15 Works like you work. Kontynuacja chlubnych tradycji Physio-Control, pionier w dziedzinie przenośnych urządzeń do monitoringu i defibrylacji, wyznacza wysoki standard

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module BROSZURA PRODUCT PRODUKTU BROCHURE DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e z przystawką CodeManagement Module DEFIBRYLATOR/MONITOR W czasie narastającej presji finansowej i zmieniających się wytycznych, priorytetowym

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Zestaw komputerowy PC o parametrach: Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych Typ: Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Przenośne przyrządy do pomiaru gazów. Przenośne mierniki gazów Rurki wskaźnikowe

Przenośne przyrządy do pomiaru gazów. Przenośne mierniki gazów Rurki wskaźnikowe Przenośne przyrządy do pomiaru gazów Przenośne mierniki gazów Rurki wskaźnikowe 2 INDUSTRIAL SCIENTIFIC Spis treści Elektroniczne przyrządy do pomiaru gazów Tabela doboru przyrządu str. 3 Twój przyrząd

Bardziej szczegółowo