NEWSLETTER DORADCÓW EFPA Nr 6 styczeń 2012 EFPA POLSKA CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ? EFPA W LICZBACH. Newsletter Doradców EFA Nr 6 styczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER DORADCÓW EFPA Nr 6 styczeń 2012 EFPA POLSKA 2011 - CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ? EFPA W LICZBACH. Newsletter Doradców EFA Nr 6 styczeń 2012 1"

Transkrypt

1 Drodzy Certyfikowani Doradcy Finansowi EFA, Współpracownicy i Partnerzy EFPA! To był dobry, choć niełatwy rok dla EFPA Polska i Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA EFPA. W rynkowych zawirowaniach i otoczeniu zdominowanym przez pogłębiającą się niepewność co do przyszłych wydarzeń, koncentrowaliśmy się na budowie profesjonalnych kompetencji doradztwa finansowego jako enklawie bezpiecznego inwestowania i tworzenia trwałej wartości. Do grona EFA przystąpiły kolejne zespoły doradców. Witamy doradców z Alior Banku, HSBC Bank Polska oraz Nordei Bank Polska. Nasza społeczność liczy już ponad 200 osób. Ogromnie ważnym wydarzeniem 2011 roku było akredytowanie najwyższego poziomu certyfikatu w doradztwie finansowym dla Polski, Eksperta Planowania Finansowego EFP EFPA. Już w pierwszej połowie 2012 roku pierwsi polscy doradcy powinni zdobyć ten prestiżowy tytuł. Trzeci rok będziemy kontynuować Program Stałego Rozwoju Zawodowego. Z uznaniem przyjmujemy zaangażowanie w aktualizowanie swoich kwalifikacji. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym pomysłom wypracowanym wspólnie z Doradcami EFA nowy rok przyniesie szerszą rozpoznawalność Certyfikacji EFPA i wymierne korzyści z wdrażanego standardu usług doradztwa finansowego dla wielu grup interesariuszy. Zamierzamy stworzyć struktury regionalne EFPA Polska. Będziemy uczestniczyć w ważnych wydarzeniach środowiskowych związanych z doradztwem finansowym, bankowością klientów zamożnych i zarządzaniem majątkiem. Będziemy upowszechniać wiedzę o standardach EFPA poprzez kontakty z mediami. Zaprosimy do współpracy partnerów z rynku produktów inwestycyjnych, firmy konsultingowe oraz izby branżowe. Będziemy kontynuować starania o wprowadzenie Certyfikatów EFPA do nowo tworzonego Krajowego Rejestru Kwalifikacji oraz uznanie ich przez władze nadzorcze. Na Nowy Rok Zarząd EFPA wraz z licznym gronem współpracowników życzy Wszystkim jak najwięcej radości, optymizmu i powodzenia. Mariola Szymańska-Koszczyc Prezes Fundacji EFPA POLSKA CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ? EFPA Polska od początku swojej działalności stawia sobie cele ambitne i realizuje je konsekwentnie. Należy podkreślić, że na jej rzecz pracuje niewielkie grono osób wolontariuszy, którzy, aktywni zawodowo na różnych polach, starają się o podniesienie standardów doradztwa finansowego w Polsce. Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się Marioli Szymańskiej-Koszczyc, bez której wiele inicjatyw w ogóle by nie powstało i nie byłoby realizowanych. Oto najważniejsze ze zrealizowanych w tym roku inicjatyw: uzyskanie akredytacji EFPA dla polskiego standardu European Financial Planner: zamknięcie 1. edycji Programu Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Aktualizacja Rejestru Certyfikowanych Przygotowanie Kart Certyfikacyjnych EFA Organizacja 2. Spotkania Certyfikowanych Nowa odsłona strony WWW Pakiety partnerskie: rozwój współpracy z organizacjami podzielającymi cele Fundacji Opracowała: Edyta Bogacka, redaktor Newslettera EFPA Polska w liczbach (grudzień 2011) Liczba przeprowadzonych egzaminów, od początku działalności: 15 Liczba wydanych certyfikatów, od początku działalności: 205 (+68) Liczba aktualnie certyfikowanych Europejskich Doradców Finansowych EFA: 163 (+68) 42 osoby utraciły prawo posługiwania się Certyfikatem EFA ze względu na niewypełnienie wymogów certyfikacyjnych za rok 2010 EFPA W LICZBACH Liczba przygotowujących się do egzaminu: 66 (Raiffeisen, BRE Bank) Instytucje korzystające z certyfikacji EFPA: Xelion. Doradcy Finansowi, Raiffeisen Bank Polska SA, Kredyt Bank SA, Pekao SA, HSBC Bank Polska SA, Alior Bank SA, Nordea Bank SA, DZ Bank, BRE Bank SA. 1

2 SPOTKANIE DORADCÓW EFA RELACJA ZE SPOTKANIA 26 października 2011 r. w Warszawie, w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Certyfikowanych. Hasło spotkania: EFPA platforma wspólnych działań. Program 2. Spotkania Certyfikowanych Doradców Finansowych podzielony był na 2 główne części. W pierwszej części Jacek Więcek, Wiceprezes EFPA Polska oraz Rafał Madej, Przewodniczący Komitetu Standardów Zawodowych EFPA Polska przedstawili swoją opinię na temat aktualnej sytuacji rynkowej w segmencie bankowości prywatnej oraz perspektyw rozwoju rynku i roli profesjonalnych doradców finansowych. Mariola Szymańska-Koszczyc podsumowała dotychczasowe dokonania EFPA Polska, w tym w szczególności działania podjęte w 2011 roku, zaprezentowała aktualny pakiet korzyści dla i wreszcie zaprosiła do nowego spojrzenia na potencjał, jaki oferuje EFPA certyfikowanym Doradcom EFA W spotkaniu uczestniczyli goście specjalni: Przewodniczący Rady Fundacji EFPA Polska, Pan Włodzimierz Grudziński, Prezes Fundacji dla Polski, Pani Agnieszka Sawczuk oraz Pan Marek Pietkiewicz, ekspert sztuki. Uczestnicy spotkania otrzymali Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak. Filantropia odczarowana. Druga część spotkania koncentrowała się na otwartej dyskusji na temat dzisiejszego potencjału EFPA Polska oraz możliwych, zespołowych działań rozwojowych. W dyskusji plenarnej zdiagnozowano aktualny zasób kompetencji, jakie prezentują Doradcy EFA i jakie można wykorzystać dla rozwoju społeczności EFA w Polsce. W tematycznych Grupach Roboczych zidentyfikowano pomysły, przedsięwzięcia i projekty, które Doradcy EFA mogą poprowadzić dla rozwoju własnego i swojej organizacji. Wyłoniono także liderów każdego projektu. Są wśród nich: Mateusz Ostrowski, Paweł Nowaczek, Marcin Kruszyna, Joanna Myszyńska, Tomasz Michalczyk i Agata Turska. Zarząd EFPA Polska, opracowując plan działań na rok 2012 będzie starał się wykorzystać zaproponowane inicjatywy i zaangażowanie dla rozwoju EFPA. Opracowała: Mariola Szymańska-Koszczyc Rekomendacje dotyczące uruchomienia projektów rozwojowych EFPA Polska Wykorzystanie Internetu i portali społecznościowych do rozwoju EFPA Opracowanie stanowiska EFPA w sprawie uznania certyfikatu EFA jako spełniającego oczekiwania nadzorcze w zakresie kwalifikacji zawodowych w określonym segmencie rynku Opracowanie planu aktywności EFPA Polska w różnych ważnych wydarzenia branżowych oraz mediach Opracowanie planu działań integracyjnych Przygotowanie specjalnej oferty szkoleń dających punkty w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego Udrożnienie kanałów aktywnej komunikacji między doradcami: np. czaty, forum. Kim jesteśmy? Jakie mamy dodatkowe kompetencje: Pasjonujemy się nowymi technologiami Potrafimy sprawnie i skutecznie realizować projekty Mamy zdolność gromadzenia ludzi wokół nowych pomysłów Aktywni i chętni do działania wolontariusze: np. edukacja finansowa Lubimy sport: narty, żeglarstwo, podróże, interesujemy się sztuką Możemy uprawiać.śpiew Chętnie gotujemy i jemy Potrafimy organizować imprezy integracyjne, w tym wyjazdowe Jesteśmy trenerami Pełnimy rolę audytorów, członków rad nadzorczych Jesteśmy mocni w kredytach specjalnych Możemy doradzić w obszarze nieruchomości Promocja to nasz żywioł 2

3 CO NOWY ROK PRZYNIESIE INWESTOROM? Za nami trudny rok, inwestorzy nie będą wspominać go szczególnie miło. Indeksy giełdowe zniżkowały, trudno było zarobić na akcjach a obligacje nie wszędzie dawały spokojny sen ich posiadaczom to rok pełen emocji, przepełniony strachem i niepewnością. Na kartach historii z pewnością zapisze się kilka wydarzeń o niezwykle istotnym znaczeniu dla gospodarki światowej: Arabska wiosna ludów która zmieniła oblicze polityczne wielu krajów Afryki Północnej i skutecznie podbijała cenę ropy naftowej. Trzęsienie ziemi i tsunami, które nawiedziło w marcu Japonię największy kataklizm od wielu lat pociągnął za sobą wiele ofiar i ogromne straty materiale. Uszkodzone reaktory elektrowni atomowej paraliżowały strachem opinię publiczną. Kryzys zadłużeniowy krajów z grupy PIIGS bankructwo Grecji (restrukturyzacja zadłużenia), kolejne pakiety ratunkowe i gorączkowe szczyty przywódców unijnych państw zapadły na długo w pamięci obawy i nadzieje Myśląc o perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy będziemy targani sprzecznymi emocjami. Z jednej strony naturalne są obawy związane z kolejna falą kryzysu. Europa z pewnością po raz kolejny (przynajmniej w części) pogrąży się w recesji. Naprawa finansów publicznych i implementacja programów reform nie będą ani bezbolesnymi ani krótkimi kuracjami dla wielu krajów. Za oceanem widmo recesji jakby się oddalało ale spowolnienie gospodarki jest faktem. Banki są ciągle słabe, nieustająca potrzeba kapitału w zestawie z obawami o kondycję wielu gospodarek zaowocuje mniejszą akcją kredytową i kolejnym etapem konsolidacji sektora. Niepokoić może rosnące napięcie wokół Iranu, wieloletni konflikt Izraela z państwami arabskimi może być źródłem poważnych problemów dla gospodarki światowej. Ale jak to zwykle bywa z drugiej strony widać tlące się światełko w tunelu. Każdy kryzys to szansa, warto wykorzystać zdobyte w trakcie minionego roku doświadczenia. Wydaje się, że politycy odrobili lekcję. Duża aktywność regulatorów wyraźnie pokazuje determinację rządów i banków centralnych w walce z kryzysem. Można mieć zatem nadzieję, że ich działania zaczną przynosić oczekiwane efekty. Z pewnością swoją lekcję odrobili przedsiębiorcy, wskazuje na to rekordowy poziom zysków wypracowanych przez wiele firm w mało sprzyjającym środowisku. Ten fakt w połączeniu z niezwykle niskim poziomem wycen spółek giełdowych na wielu parkietach zacznie z czasem rodzić coraz silniejszą pokusę do zakupów niczym poświąteczna wielka wyprzedaż. Jaki więc będzie 2012? Odpowiedź nie jest łatwa i pewnie rok nie będzie należał do łatwych i przewidywalnych. Nie zabraknie emocji, miejmy nadzieję, że więcej będzie tych pozytywnych (mamy przecież długo wyczekiwane EURO2012). Być może giełdy wypłacą premię cierpliwym i odważnym inwestorom, o ile obawy o stan globalnej gospodarki okażą się nieuzasadnione. Pewnie kryzys w strefie euro, kraje PIIGS, obawy o recesję będą nam dalej towarzyszyć w przyszłym roku, choć wielu z chęcią uwolniłoby się od takich nagłówków. O tym jaki będzie 2012 przekonamy się wszyscy już niebawem Rafał Madej Autor tekstu jest Dyrektorem Departamentu Klienta Kluczowego w PKO TFI 3

4 NEWSLETTER DORADCÓW EFPA Nr. 6 styczeń 2012 DLACZEGO NIE NALEŻY SIĘ BAĆ UMOCNIENIA ZŁOTEGO, INWESTUJĄC W ZAGRANICZNE FUNDUSZE AKCYJNE Z RYNKÓW WSCHODZĄCYCH? Głównym argumentem przywoływanym przez przeciwników inwestycji w fundusze zagraniczne jest ekspozycja na ryzyko kursowe. Dlaczego inwestować w fundusze denominowane w euro lub dolarze amerykańskim, skoro w długim terminie umocnienie polskiej waluty zniweluje ewentualne zyski? Fundusze denominowane w euro lub dolarze amerykańskim mogą kupować akcje lub obligacje w krajach azjatyckich czy Ameryce Południowej, w walutach lokalnych tych krajów. W sytuacji gdy na warszawskiej giełdzie i na polskim rynku walutowym króluje hossa, zaś złotówka się umacnia, zwykle umacniają się także waluty innych krajów wschodzących. Fundusz wyceniany w dolarze, ale lokujący w aktywa w realu brazylijskim czy dolarze singapurskim, będzie osiągał dodatkowe zyski z umocnienia się walut lokalnych w stosunku do dolara amerykańskiego. Strata wynikająca z umocnienia się złotego do USD może być więc z nawiązką zniwelowana przez dodatkowy wynik funduszu uzyskany na umocnieniu walut lokalnych. Wszystko zależy od odpowiedzi na pytanie, czy oczekujemy, że nasza rodzima waluta będzie się umacniać do euro lub dolara silnej niż waluty innych krajów wschodzących. Analiza kształtowania się kursu złotego w stosunku do czterech wybranych walut na rynkach wschodzących (real brazylijski, rupia indyjska, koreański won, rosyjski rubel) w ciągu ostatnich ośmiu lat pokazuje, że coraz częściej polski złoty jest słabszą walutą w porównaniu do innych walut z rynków wschodzących (Tabela 1). Tabela nr 1. Zmiana kursu walutowego w poszczególnych latach. BRLPLN RUBPLN INRPLN KRWPLN YTD ,25% -0,75% 1,17% -2,13% ,63% 10,52% -2,08% 12,59% ,77% 1,68% 7,60% 6,89% ,87% -1,95% 0,93% 4,67% ,63% -2,99% -2,68% -10,68% ,17% -9,07% -4,41% -15,45% ,06% -2,30% -8,96% -2,84% ,42% 3,96% 3,94% 10,45% ,19% -14,96% -15,31% -7,09% Zmiana w całym okresie 45,01% -16,68% -19,79% -7,17% Źródło: Bloomberg, zielonym kolorem zaznaczono stopę zwrotu z pary walutowej, w sytuacji gdy osłabienie złotego było źródłem dodatkowego zysku Od 2009 roku sytuacja właściwie nie ulega zmianie. W okresie hossy od 2009 do połowy 2011, polska waluta znacznie skromniej się umocniła w stosunku do dolara, niż waluty na innych rynkach wschodzących, a od połowy 2011 roku uległa znacznie większej deprecjacji. Jedną z przyczyn gorszego zachowania się złotego może być trwałe występowanie dwóch deficytów w bilansie handlowym oraz w budżecie. Z punktu widzenia makroekonomicznego, kraje posiadające nadwyżkę budżetową oraz nadwyżkę w bilansie handlowym charakteryzują się silniejszą walutą niż państwa z podwójnymi deficytami. Dodatkowo finansowanie polskiego deficytu handlowego oraz po części budżetowego (inwestycje unijne) uzależnione jest w znacznym stopniu od napływu środków z krajów strefy euro, dotkniętych obecnie problemami. Inwestycje zagraniczne w akcje na rynkach wschodzących, denominowane w walutach obcych, z punktu widzenia ryzyka kursowego nie mają więc sensu jedynie, gdy złotówka jest waluta silną nie tylko do dolara czy euro, lecz przede wszystkim jeśli umacnia się wobec innych walut emerging markets. Należy tu również dodać, że o ile w przypadku rupii indyjskiej oraz rosyjskiego rubla złotówka rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 9 lat umocniła się (najwięcej w 2004 roku), o tyle stopy zwrotu z indeksów giełdowych w tych krajach były znacząco wyższe, rekompensując ewentualne straty wynikające z kursów walut (Tabela 2). Pomimo tego, że ryzyko kursowe z inwestycji w dolarze w funduszach akcji indyjskich czy brazylijskich jest w dużej mierze iluzoryczne, coraz więcej firm inwestycyjnych oferuje inwestycje w zagraniczne fundusze akcyjne, poprzez jednostki PLN-hedged, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jednostki PLN-hedged rzeczywiście ograniczają ryzyko kursowe, gdyż odzwierciedlają wyniki funduszu w walucie bazowej, którą zwykle jest dolar amerykański. Oznacza to jednak, iż w przypadku dekoniunktury na rynkach, gdy waluty lokalne osłabiają się, wyniki funduszu ulegają znacznemu pogorszeniu. Inwestor zaś nie zyskuje na osłabieniu się polskiego złotego do brazylijskiego reala, czy rupii indyjskiej. Nie zarabia także dodatkowo, gdy hossa na walutach rynków wschodzących jest większa niż na naszej rodzimej walucie (lata r.). Artur Zakrzewski Autor jest Portfolio Managerem w BRE Wealth Management SA 4

5 Nr 6 Cd. z poprzedniej strony Tabela nr 2. Stopy zwrotu z indeksów giełdowych na głównych rynkach wschodzących w porównaniu do WIG. Źródło: Bloomberg, zielonym kolorem zaznaczono indeks który osiągnął najwyższą stopę zwrotu w danym okresie. WIG BOVESPA BSE SENSEX (Indie) KOSPI (Korea) MICEX (Rosja) YTD ,12% 9,64% 8,31% 6,80% -0,10% ,83% -18,11% -24,64% -10,98% -4,21% ,77% 1,04% 17,43% 21,88% 21,84% ,85% 82,66% 81,03% 49,65% 110,19% ,07% -41,22% -52,45% -40,73% -66,97% ,39% 43,65% 47,15% 32,25% 19,35% ,60% 32,93% 46,70% 3,99% 64,16% ,66% 27,71% 42,33% 53,96% 65,49% ,94% 17,81% 13,08% 10,51% 17,75% Zmiana w całym okresie 89,81% 179,83% 186,68% 140,52% 209,05% BYĆ CZY MIEĆ?. A MOŻE BYĆ I MIEĆ CZYLI DYLEMATY ETYCZNE DORADCY FINANSOWEGO Gdyby zapytać przeciętnego człowieka, czy w życiu kieruje się etyką, z pewnością odpowiedź byłaby twierdząca. To przecież bardzo naturalne, że każdy z nas chce być postrzegany jako osoba uczciwa. Życie jednak sprawiedliwe nie jest i stawia nas często przed trudnymi wyborami. Wydaje mi się, że te wyjątkowo trudne to te, które bezpośrednio dotyczą pieniędzy, a zwłaszcza możliwości ich prostego zarobienia. Czy tak jest naprawdę? Zastanówmy się. Na potrzeby tego tekstu przeprowadźmy prostą analizę procesu oferowania klientom konkretnych rozwiązań inwestycyjnych. Co decyduje o tym, czy zarekomendujemy klientowi fundusz A czy B? Czy zawsze przy podejmowaniu decyzji kierujemy się wskaźnikami, aktualną sytuacją rynkową, czy też fazą cyklu koniunkturalnego w gospodarce? Czy zawsze jesteśmy obiektywni? Z moich dotychczasowych obserwacji wynika, że nie jest to regułą. Często czynnikiem decydującym o wyborze konkretnego instrumentu finansowego jest wielkość wypłacanej prowizji. Być może w okresie hossy, gdy zarabiają wszyscy, i klienci i doradcy, problem ten jest niewidoczny, ale gdy trend się zmienia, ujawnia się on w pełnej rozciągłości. Dobrą ilustrację tego zjawiska jest rekonstrukcja portfela w okresach flauty rynkowej. Zdarza się, że doradcy inicjują transakcje nie dla zwiększenia efektywności portfela klienta, lecz tylko po to, aby wziąć swoje pieniądze. Przecież muszą z czegoś żyć, a w sytuacji gdy wynagradzani są głównie z prowizji od sprzedaży, nagle stają przed wyborem, czy być uczciwym w stosunku do klienta, czy też zapewnić byt rodzinie. Być może tego typu działanie nie miałby miejsca, gdyby funkcjonujące na rynku systemy motywacyjne czy tez całe modele biznesowe były wyskalowane także na człowieka, a nie tylko na zysk. Zwykle to właśnie nieefektywne rozwiązania systemowe budzą w ludziach tego rodzaju kreatywność.. Piękne słowa o niezależności doradców finansowych należy włożyć między bajki. Niezależność oznacza, że to ja decyduję o sobie, a czynniki zewnętrzne nie mają zasadniczego wpływu na podejmowane przeze mnie decyzje. Gdy jednak pośrednik otrzymuje pieniądze od funduszu za sprzedaż jednostek uczestnictwa, to czy naprawdę jest niezależny? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak nie jest. Trochę inaczej sprawa wygląda w bankach. Tu pracownicy przede wszystkim otrzymują pensję, a prowizje od sprzedaży funduszy mogą stanowić miły dodatek w postaci wypłacanej okresowo premii. Ale czy to sprawia, że pokusa jest mniejsza. Raczej nie. Skłonność do oferowania konkretnych rozwiązań inwestycyjnych rośnie wraz z wielkością wypłacanych prowizji. Tak jest i było, ale czy tak musi być? Zobaczymy. Czy istnieje zatem jakieś racjonalne rozwiązanie tego problemu? Myślę, że wyjścia mogą być dwa - jedno dość proste do implementacji, ale nie do końca efektywne, drugie lepsze, ale wymagające rewolucji na rynku doradztwa finansowego, zwłaszcza rewolucji w myśleniu klientów. A więc co możemy zrobić? Po pierwsze możemy spróbować ujednolicić wysokość wypłacanych pracownikom prowizji. Niezależnie do dostawcy prowizje wypłacane doradcom są na tym samym poziomie. Zyskiem z takiego rozwiązania jest przywrócenie obiektywizmu w procesie doboru instrumentów do portfela. Niestety nie zapobiega ono sztucznym ruchom w okresach trendu horyzontalnego. Drugim pomysłem, który podsuwam pod rozwagę, jest przerzucenie płatności za doradztwo na klienta. Brzmi zaskakująco? A jednak sądzę, że ma to sens. Jeśli fundusze płacą dystrybutorom prowizję, którą oni potem zwracają klientowi, to sytuacja jest klarowna. Nikt nikogo nie posądzi o stronniczość. To Klient wypłaca swojemu doradcy należne mu wynagrodzenie za wypracowany zysk, czy też inny parametr uzgodniony w umowie. Rozwiązanie to może być bardzo trudne we wdrożeniu zwłaszcza, że większość klientów przyzwyczaiła się, że dostaje wszystko za darmo i zmiana ich mentalności będzie procesem żmudnym i długotrwałym. Chcąc osiągnąć zamierzony efekt zmiany będą konieczne, także - a może przede wszystkim - w podejściu do procesu doradztwa w samych instytucjach finansowych. To przecież one kreują standardy rynkowe. To naprawdę brzmi jak REWOLUCJA. Krzysztof Pałac Autor tekstu jest Private Bankerem w BPH S.A. Opracowanie Newslettera Edyta Bogacka 5

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Doradztwo kluczem do zdrowych finansów

Profesjonalne Doradztwo kluczem do zdrowych finansów Profesjonalne Doradztwo kluczem do zdrowych finansów uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA www.effp.pl O nas uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska) to jedyne w Poslce niezależne

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia?

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? definicja produkty strukturyzowane zasada działania formy prawne przykłady według SEC (Securities and Exchange Commission, zasada 461),są to papiery wartościowe,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy. Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy. Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB Struktura kwalifikacji do roku 2020 Potrzebujemy nowych wysokich kwalifikacji zawodowych 16 mln nowych

Bardziej szczegółowo

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce Cała uwaga Europy skupia się od kilku miesięcy na Grecji ze względu na nasilenie trwającego w tym kraju kryzysu finansowego. Perspektywa wyjścia

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie PressPack PressPack Rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. I choć do Niemiec, gdzie jeden doradca finansowy przypada średnio na 1000 mieszkańców jeszcze nam daleko

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie Remigiusz Lipiec Kraków, 13 października 2014r. 1 Podstawowe zasady inwestowania Określ cel inwestowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Anna Hejka Dyrektor Zarządzający HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP Arystoteles

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo