Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA"

Transkrypt

1 Biznes w chmurze Aktualnie niemal każda fi rma ma wielkie ilości danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach IT. Każdego dnia powstają eksabajty danych, których większość jest przetwarzana przez różne programy, agregatory informacji i zaawansowane algorytmy. Nowoczesny biznes w swoim informatycznym wymiarze przenosi się w tzw. chmurę obliczeniową. Coraz częściej sięgają po nią również mały biznes oraz sektor administracji. Jakie możliwości stwarza przedsiębiorstwom wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej? Cloud computing to stosunkowo nowe zjawisko, aktualnie odmieniane w biznesie przez wszystkie przypadki. Nie bez powodu. Nowy model usług IT daje duże możliwości biznesowe. Model dotyczy procesów przetwarzania danych w infrastrukturze IT, do której dostęp zapewniony jest przez Internet. W ten sposób możliwy jest dostęp do współdzielonej z innymi użytkownikami infrastruktury IT, którą tworzą systemy serwerów, przestrzeń do gromadzenia danych (macierze dyskowe), sieć telekomunikacyjna oraz różnego rodzaju systemy operacyjne i platformy programistyczne. Chmura obliczeniowa (z ang. cloud computing) to sposób przetwarzania dużych ilości danych i nowy model dystrybucji usług IT. Istotą chmury obliczeniowej jest dostęp użytkownika do rozbudowanego systemu w bardzo prosty sposób. Aby skorzystać z zasobów chmury obliczeniowej, wystarczy dostęp do sieci. Znamienny jest również fakt, że najczęściej odbiorcy biznesowego nie interesuje w tym kontekście, w jaki sposób chmura jest zbudowana i za jak skomplikowaną strukturą się kryje. Najważniejszy jest dostęp do palety gotowych usług, co nie wymaga od fi rmy inwestycji w infrastrukturę IT. Skoro cloud computing można zdefi niować jako model świadczenia usług informatycznych, to inny jest także sposób rozliczania. Odbywa się według ściśle określonych zasad, w których odbiorca płaci tylko za rzeczywiste wykorzystanie zasobów lub w modelu abonamentowym za dostęp do usługi, niezależnie od stopnia jej wykorzystania. Dlaczego chmura się przyjęła? Model chmury obliczeniowej przyjął się najpierw w rozwiązaniach konsumenckich. Weźmy pod uwagę chociażby pocztę elektroniczną, do której dostęp gwarantują różni dostawcy i media przez przeglądarkę www. Masowe platformy społecznościowe są już tylko ukonstytuowaniem chmury jako modelu dystrybucji zróżnicowanej oferty usług (np. media, TV). W ślad za rozwiązaniami detalicznymi pojawiły się możliwości jej biznesowego wykorzystania. Oczywiście, pierwszymi dostawcami chmury stali się globalni gracze IT, m.in. Microsoft, Google, HP i IBM. Prawdziwie rewolucyjny model wprowadziła fi rma Amazon (światowy lider ecommerce) ze swoją platformą EC2. Biznes dość szybko odkrył ogromne możliwości nowego modelu biznesowego. Chmura obliczeniowa znacznie obniża koszty i ogranicza ryzyko w biznesie. Jej elastyczność ułatwia wdrażanie innowacji. Chmura to otwarty dostęp do możliwości, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane tylko dla największych organizacji. Dostęp do wydajnej infrastruktury i oprogramowania w modelu cloud computing jest szczególnie korzystny dla firm z sektora MSP czy wszystkich tych, które w starym modelu nie byłyby w stanie Fot. E. Zdrojewska ELŻBIETA ZDROJEWSKA dyrektor handlowy Exea z dwunastoletnim doświadczeniem handlowym w branży IT. Absolwentka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Specjalizuje się w biznesowym podejściu do informatyki oraz optymalizacji kosztów przedsiębiorstw. Doświadczeniem zawodowym aktywnie wspiera integratorów we wdrażaniu nowoczesnych technologii 13

2 Chmura to otwarty dostęp do możliwości, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane tylko dla największych organizacji. Dostęp do wydajnej infrastruktury i oprogramowania w modelu cloud computing jest szczególnie korzystny dla fi rm z sektora MSP czy wszystkich tych, które w starym modelu nie byłyby w stanie ponieść kosztów inwestycji w rozbudowane systemy informatyczne. ponieść kosztów inwestycji w rozbudowane systemy informatyczne. Aktualnie w Polsce powstaje coraz więcej ośrodków przetwarzania danych, które tworzą optymalne środowisko dla biznesu, korzystając z technologii chmury obliczeniowej. Trend związany z chmurą obliczeniową nie zatrzyma się Za oceanem migracja zasobów informatycznych do chmury to dziś najsilniejszy trend technologiczny. Jest on widoczny również w Europie, a i polska gospodarka odkrywa jego walory. Analizy wskazują, że obecnie blisko połowa fi rm i organizacji administracyjnych nie korzysta z chmury i nie planuje jej jako modelu architektury IT. Tylko jedna na dwadzieścia fi rm ma gotowe strategie działań w chmurze. Co piąte przedsiębiorstwo dokonało analizy kosztów, korzyści i ryzyka wdrożenia rozwiązania chmurowego. Inne badania wskazują, że jedna trzecia fi rm w Polsce w znacznym stopniu wykorzystuje chmurę obliczeniową, a nieco ponad połowa w średnim. Kolejnych 30% ankietowanych planuje w ciągu następnych trzech lat przenieść część systemów informatycznych do chmury publicznej. Co ważne, zdaniem ekspertów krajowa infrastruktura sieci mobilnych oferuje średnio zaawansowane możliwości wykorzystania usług chmurowych, ale już sieci przewodowe gwarantują dostęp do zasobów na maksymalnym, zaawansowanym poziomie. Wszyscy eksperci podkreślają, że krajowy biznes jest właśnie na dynamicznej ścieżce rozwoju usług chmury obliczeniowej. Instytut badawczy PMR w swoim ostatnim raporcie Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata wskazuje, że szczególnie dobrze rozwijać się będzie pewien segment cloud computingu, w którym za pośrednictwem chmury dostarczane są fi rmom gotowe programy (z ang. Software as a Service SaaS). Podstawowe formy cloud computing Dlaczego cloud computing zyskuje coraz większą popularność? Dzięki chmurze znacząco zwiększa się efektywność realizacji projektów biznesowych. W jaki sposób? Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za sferę technologiczną (hardware i software), a dzięki temu może skoncentrować się na biznesie. Firma w chmurze nie ponosi też nakładów na infrastrukturę informatyczną i nie odpowiada za ciągłość jej działania. To zadania profesjonalnego centrum przetwarzania Komputer czy smartfon staje się narzędziem umożliwiającym dostęp do danych i zarządzanie fi rmą. Chmura obliczeniowa to usługa polegająca na elastycznym i skalowalnym dostępie do ogromnych mocy obliczeniowych i najnowszych technologii. Za chmurą obliczeniową kryje się szeroka gama rozwiązań. 14

3 Wirtualna maszyna obliczeniowa Podstawowym rozwiązaniem niejako defi niującym chmurę obliczeniową jest serwer wirtualny. To rozwiązanie IT polega na logicznym wydzieleniu z fi zycznej infrastruktury centrum przetwarzania danych odpowiedniej ilości pamięci, procesora lub grupy procesorów oraz niezbędnych zasobów pamięci na dysku. Taki zasób zaczyna działać tak jak realny serwer. Firma korzystająca z serwera dysponuje dużą mocą obliczeniową, nieograniczoną przestrzenią dyskową oraz zaawansowaną i zawsze aktualną platformą systemową. Co ważne, parametry wirtualnej maszyny mogą zostać w każdej chwili zmienione, w zależności od potrzeb klienta. Taki serwer to gwarancja braku współdzielenia zasobów z innymi użytkownikami, dzięki czemu instalację charakteryzuje całkowita nienaruszalność Różne modele usług w chmurze IaaS (z ang. Infrastructure as a Service) polega na udostępnieniu użytkownikowi profesjonalnej infrastruktury informatycznej, w której swobodnie dysponuje on zasobami. Klient w ramach tej usługi: może korzystać z całych platform serwerowych oraz przestrzeni dyskowej do gromadzenia danych, może swobodnie zarządzać zasobami, instalować dowolne systemy operacyjne i całe frameworki niezbędne w swojej działalności, płaci za konkretną ilość zasobów przestrzeń dyskową czy określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej. Kto wykorzystuje rozwiązanie IaaS? Przykładem może być dostawca rozbudowanego systemu sprzedażowego dla sieci sklepów. Klient wynajmuje w centrum przetwarzania danych kilka maszyn wirtualnych, które działają w systemie, i w takiej architekturze buduje od podstaw (tj. od systemu operacyjnego) platformę sprzedaży integrującą moduły logistyczne i towarowe, aż po terminale kasowe i całe środowisko zarządzania siecią. Drugim podstawowym modelem chmury obliczeniowej jest usługa PaaS (z ang. Platform as a Service), gdzie wraz z wynajmowaną zdalnie infrastrukturą klient otrzymuje jeszcze określone środowiska programistyczne. Najczęściej na serwerach zainstalowane są już odpowiednie systemy operacyjne oraz środowiska programów czy baz Zasoby PaaS często stanowią przestrzeń dla różnego rodzaju baz danych i serwerów aplikacji. Użytkownikami platformy są np. fi rmy, które tworzą oprogramowanie i aplikacje mobilne. Najpopularniejsze przykłady rozwiązań PaaS to Microsoft Azure, Amazon Web Services i Google App Engine. Aktualnym trendem, który zdobywa coraz większą popularność, są usługi związane z Business Intelligence i tzw. Big Data. Jest to gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie wielkich zbiorów Dane trafi ają do baz z Internetu (np. social media, wyszukiwarki, ecommerce) oraz z innych źródeł cyfrowych (m.in. sprzedaż, sygnał GPS, monitoring, sieci energetyczne). Dla nowoczesnych systemów analizy danych (z ang. data mining, business intelligence) nie jest istotne, czy informacje stanowią zbiory zorganizowane (np. bazy sprzedażowe), czy rozproszone (np. informacje o nastrojach społeczności w sieci). Trzecim najpopularniejszym modelem usług chmury obliczeniowej jest SaaS (z ang. Software as a Service), polegający na zdalnej sprzedaży aplikacji i programów. Zdaniem wielu analityków, jest to najsilniejszy trend w chmurze obliczeniowej. Obecnie niemal każde przedsiębiorstwo może wykupić komplet usług IT właśnie w SaaS. Przykładem mogą być aplikacje biznesowe Google (poczta, pakiet biurowy) czy Microsoft Offi ce 365. W przypadku programów biznesowych w modelu SaaS można wykupić abonament na systemy ERP, CRM, systemy do zarządzania projektami oraz aplikacje do współdzielenia zasobów, a także do backupu danych i ich zabezpieczenia przed utratą. Popularne są również programy do współdzielenia zbiorów plików. Ośrodki oferujące rozwiązania chmurowe dystrybuują programy przez dedykowane platformy. Dużą popularnością cieszą się aplikacje udostępniane w chmurze. Przedsiębiorcy wynajmują po prostu gotowe programy na określony czas. Dostępne są rozwiązania wspierające organizację biznesu: systemy do zarządzania, aplikacje do współdzielenia zasobów oraz systemy ERP (programy do zarządzania fl otą, ale 15

4 Jednym z głównych powodów dużego zainteresowania fi rm rozwiązaniami chmury obliczeniowej jest optymalizacja kosztów. Stworzenie lub utrzymanie fi rmowej serwerowni, posiadającej nowoczesną infrastrukturę, odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz systemy gwarantujące nieprzerwane zasilanie jest sporą inwestycją. również aplikacje do backupu danych i zabezpieczenia ich przed utratą). W coraz popularniejszym modelu chmury obliczeniowej wciąż tworzone są usługi nowego rodzaju. Najnowszym rozwiązaniem jest CaaS (z ang. Communications as a Service). W ramach takiego modelu klienci wykupują na zasadzie usługi całe środowisko komunikacji, zaczynając od platform do współpracy zespołów na zasadzie sieci społecznościowej, przez telefonię internetową VoIP, a kończąc na modułach umożliwiających wideokonferencje i webinaria. Wymierne korzyści i nowe możliwości dla biznesu Jednym z głównych powodów dużego zainteresowania firm rozwiązaniami chmury obliczeniowej jest optymalizacja kosztów. Stworzenie lub utrzymanie firmowej serwerowni, posiadającej nowoczesną infrastrukturę, odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz systemy gwarantujące nieprzerwane zasilanie jest sporą inwestycją. Wysokie koszty generuje dbałość o najwyższe standardy obsługi i regularna aktualizacja oprogramowania. Niebagatelnym wydatkiem jest zakup licencji oraz wszelka rozbudowa sprzętu. Podsumowując, inwestycja firmy we własne data center nie jest najlepszym rozwiązaniem. Co więcej, obecnie uzyskanie finansowania na stworzenie własnej infrastruktury jest coraz trudniejsze. Alternatywą jest właśnie chmura obliczeniowa, wynajmowana na zasadach okresowej usługi, która gwarantuje firmom zamianę kosztów CAPEX w OPEX. Technologia internetowa jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów praktycznie każdego biznesu. To, co liczy się najbardziej, to stały dostęp do sieci i Właśnie dlatego odpowiednie zabezpieczenie fi rmy przed różnego rodzaju awariami jest tak ważnym zadaniem każdego przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia pozostają potencjalne problemy związane z cybersabotażem i celowym działaniem na szkodę fi rmy. Utrata danych jest poważną sytuacją kryzysową i może doprowadzić przedsiębiorstwo do upadku. Chmurowe centra danych posiadają systemy, dzięki którym gromadzone zasoby są zabezpieczone na wypadek awarii i utraty Bezpieczeństwo danych ma ogromne znaczenie. Chmura to gwarancja, że systemy są zawsze aktualne (aktualizacje, poprawki). Dane zabezpieczone są najlepszymi zaporami antywirusowymi, a profesjonalna obsługa centrum danych monitoruje systemy 24 godziny na dobę. Chmura obliczeniowa to także elastyczna skala możliwości. Zdarza się, że fi rma potrzebuje dużej mocy obliczeniowej dosłownie na kilka dni. Dzięki chmurze nie ma potrzeby inwestowania w sprzęt, który później nie miałby szans na wykorzystanie. Usługi chmurowe umożliwiają dostęp do prawie nieograniczonych mocy obliczeniowych i to za przystępną cenę. 16

5 Organizacja pracy fi rmy w chmurze obliczeniowej Informatyzacja biznesu w modelu cloud computingu jest faktem. Po rozwiązania wykorzystujące technologie chmury obliczeniowej, np. oprogramowanie typu SaaS, sięga coraz więcej podmiotów. Nie jest to już domena dużych organizacji. Chmura obliczeniowa rozwija się niezwykle dynamicznie w sektorze MSP, a także w sektorze administracji i edukacji. Wejście w technologie zdalnej dystrybucji usług IT jest wyjątkowo proste, ale dotyka wielu różnych aspektów organizacyjnych, na co warto zwrócić uwagę. Firma, która decyduje się korzystać z rozwiązań cloud computing, musi mieć doskonałe połączenie z siecią. Z jednej strony przepustowość łącza powinna być odpowiednia, aby zapewnić komfortowe warunki pracy całego zespołu. Wykonywanie zadań w chmurze wymaga ciągłej komunikacji urządzeń z serwerami, na których działa oprogramowanie i przetwarzane są dane. Ważne, aby zapewnić synchroniczne łącze o odpowiednim transferze. Można przyjąć, że obecnie w przypadku małego przedsiębiorstwa powinno to być synchroniczne łącze o prędkości 30 Mb/s. Wybierając dostawcę, warto sprawdzić jego infrastrukturę i dopytać o alternatywne linie. Najpoważniejsze ryzyko biznesowe chmury obliczeniowej to przerwanie dostępu do Standardowo aplikacje chmurowe są wyposażone w funkcje podtrzymania ciągłości pracy w przypadku braku dostępu do chmury (dane są buforowane i gdy tylko udaje się nawiązać połączenie z serwerem, następuje synchronizacja i aktualizacja danych na urządzeniu pracownika). Niemniej jednak przerwa w dostępie do zasobów wydaje się najczęstszym problemem. W przypadku szczególnie wrażliwych procesów biznesowych warto zapewnić niezależne łącza od co najmniej dwóch alternatywnych dostawców, którzy korzystają z innej infrastruktury sieciowej. Doświadczenie pokazuje, że największe problemy pojawiają się w przypadku lokalnych awarii sieci światłowodów. Wyłączenie jednego łącza nie uniemożliwia wówczas połączenia z chmurą obliczeniową. Przygotowanie firmy na chmurę Drugim istotnym aspektem inicjacji procesów biznesowych w chmurze obliczeniowej jest odpowiednie przygotowanie zasobów w fi rmie; zaczynając od danych i wachlarza programów, przez infrastrukturę, urządzenia i komputery, a kończąc na kadrach i zespole. Outsourcing procesów fi rmowych musi wiązać się z odpowiednimi działaniami strategicznymi. Wejście w chmurę powinno wiązać się ze szczegółowym opracowaniem planu, jakie dane, informacje i programy wspierające poszczególne piony organizacji będą trafi ać na platformę cloud computingu. W ślad za planem działania powinny iść odpowiednie procedury komunikacji i bezpieczeństwa, a także odpowiednio przygotowana kadra. Wykorzystanie chmury obliczeniowej nie musi oznaczać zmniejszenia liczby specjalistów IT. Poprawne korzystanie z technologii cloud computing wymaga pracy administratorów, którzy powinni być merytorycznie przygotowani do komunikowania się z obsługą dostawcy chmury obliczeniowej. Jak w przypadku każdej zmiany w organizacji, najważniejsza jest pełna informacja. Warto pamiętać o wymiarze informacyjnym i edukacyj- Fot. E. Zdrojewska ELŻBIETA ZDROJEWSKA dyrektor handlowy Exea z dwunastoletnim doświadczeniem handlowym w branży IT. Absolwentka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Specjalizuje się w biznesowym podejściu do informatyki oraz optymalizacji kosztów przedsiębiorstw. Doświadczeniem zawodowym aktywnie wspiera integratorów we wdrażaniu nowoczesnych technologii 17

6 Istotnym aspektem inicjacji procesów biznesowych w chmurze obliczeniowej jest odpowiednie przygotowanie zasobów w fi rmie; zaczynając od danych i wachlarza programów, przez infrastrukturę, urządzenia i komputery, a kończąc na kadrach i zespole. nym. Należy dokładnie wyjaśnić zespołowi, na czym polega wykorzystanie chmury obliczeniowej i jakie daje to efekty. W przypadku wprowadzania nowego oprogramowania konieczny jest system skutecznych szkoleń. Formalnoprawny wymiar chmury Przetwarzanie danych w chmurze wymaga ścisłego określenia uwarunkowań administracyjnych i prawnych. Przedsiębiorcy, powierzając dane zewnętrznym podmiotom, muszą zwrócić uwagę na wiele przepisów i regulacji. W polskim prawie nie funkcjonuje pojęcie chmury obliczeniowej, a tym bardziej inne branżowe określenia IT. Umowy dotyczące cloud computingu kwalifi kują się jako usługi w rozumieniu art. 750 Kodeksu cywilnego. Umowa na chmurę obliczeniową najczęściej dotyczy prawa do korzystania z aplikacji i licencji na oprogramowanie. Warto zatem zwrócić uwagę, aby na poziomie treści umowy zapewnić zgodność z aktualnymi regulacjami. Firma inicjująca procesy z wykorzystaniem chmury obliczeniowej powinna zwrócić uwagę przede wszystkim na regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych. Przepisy regulujące wykorzystywanie rozwiązań cloud computing: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.), Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950), Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243), Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). 18

7 Z końcem 2014 roku wchodzi w życie Rekomendacja D wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Usług cloud computing dotyczą także przepisy o tajemnicy fi rmowej oraz ochronie informacji niejawnych. Warto zwrócić uwagę na zestaw rekomendacji, które opublikował Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Opisują one dobre praktyki dla instytucji i przedsiębiorstw, które chcą korzystać z rozwiązań chmurowych. Rekomendacje nie muszą być stosowane, ale z pewnością warto brać je pod uwagę i na ich podstawie ustalać warunki współpracy. Zdaniem urzędników GIODO, ważne jest m.in. wskazanie geografi cznej lokalizacji data center, a także przejrzysta lista partnerów i podwykonawców fi rmy operującej chmurą obliczeniową. Dobrą praktyką jest możliwość wglądu w procedury bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że przy współpracy z data center fi rmy muszą przestrzegać prawa i umożliwiać dostęp do danych wszelkim służbom, które mają niezbędne do tego uprawnienia. Umowa jako mapa drogowa wynajmu chmury Dokładne warunki, na jakich fi rma korzystać będzie z chmury obliczeniowej, powinna regulować umowa. Warto pamiętać, że w przypadku specjalistycznej i kompleksowej usługi, jaką jest przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej, bardzo często konieczne będzie indywidualne określenie zasad współpracy, zgodne z potrzebami organizacji. Najważniejszym wymiarem umowy jest precyzyjne określenie kwestii związanych z przerwami w dostępie do Najczęściej zakłada się pewne ramy czasowe, w których fi rma może nie mieć dostępu do danych (maksymalnie kilka godzin w roku). Gwarancje bezpieczeństwa dostępu do danych wiążą się z certyfi kacją ośrodków przetwarzania Przykładowo w Polsce działają dwie fi rmy, które uzyskały cer- REKLAMA 19

8 Zdarzają się przerwy w dostępie do Umowa powinna precyzyjnie określać sposoby rozliczania usługi w takich sytuacjach. Najczęściej fi rmy oferujące cloud computing gwarantują rekompensaty odzwierciedlające wysokość wnoszonych opłat. tyfi kat TIER III amerykańskiej organizacji Uptime Institute Exea Data Center oraz Euro-Centrum Katowice Data Center. Certyfi kat potwierdza ciągłość pracy infrastruktury IT. Zdarzają się jednak przerwy w dostępie. Umowa powinna precyzyjnie określać sposoby rozliczania usługi w takich sytuacjach. Najczęściej fi rmy oferujące cloud computing gwarantują rekompensaty odzwierciedlające wysokość wnoszonych opłat. Informacje, które biznes powierza ośrodkom przetwarzania danych, mają często wartość wielokrotnie większą od samej usługi. Niezbędne są wówczas dodatkowe ubezpieczenia i regulacje. Nie można też zapominać o sposobach komunikacji. Umowa musi dokładnie określać procedury komunikacji oraz opisywać procesy przetwarzania Najważniejsze aspekty dobrej organizacji biznesu w chmurze obliczeniowej 1. Bezpieczeństwo i jakość z certyfikatem Wysoka jakość usług chmury obliczeniowej wynika z bezpieczeństwa środowiska pracy data center, a to potwierdzają branżowe certyfi katy. Jednym z najważniejszych jest klasyfi kacja TIER, którą wprowadziła amerykańska organizacja Uptime Institue. Przykładowo certyfi kat TIER III oznacza redundancję środowiska infrastruktury, co przekłada się na wysoki wskaźnik dostępności do 2. Fizyczna lokalizacja serwerów Ważna jest wiedza na temat dokładnej geografi cznej lokalizacji Jest to przydatne do optymalizacji wyboru łącza internetowego. Konkretne lokalizacje fi zyczne ośrodków przetwarzania danych to elementarna wiedza dotycząca potencjalnych zagrożeń. 3. Uprawnienia i bezpieczeństwo danych Data center korzysta z różnych zabezpieczeń na poziomie wirtualnym. Są to odpowiednie środowiska aplikacji i platformy systemowe, a także systemy antywirusowe i fi rewalle. Ponadto coraz ważniejsze są programy chroniące przed atakami hackerskimi (tzw. antyddos). Komunikacja drogą internetową, a także sam transfer danych powinny być szyfrowane to ważny aspekt bezpieczeństwa usług IT. Praktyka pokazuje, że najsłabszym ogniwem jest czynnik ludzki. Dlatego w przypadku organizacji biznesu w chmurze tak ważna jest defi nicja procedur i dokładne określenie uprawnień dostępu. Osoby, które pełnią funkcję administratorów środowiska, powinny być obejmowane specjalnymi klauzulami poufności. Ważnym elementem bezpieczeństwa, na który warto zwrócić uwagę, jest dostęp do dokumentacji zasad bezpieczeństwa, a także możliwość sprawdzenia, jak procedury funkcjonują. W ramach współpracy warto ustalić, na jakich zasadach i w jakich przypadkach raportowane będą incydenty związane z bezpieczeństwem 4. Backup i disaster recovery Zabezpieczenie gromadzonych danych przed awariami i groźbą utraty określają procedury tworzenia kopii zapasowych, a także popularne rozwiązania do tworzenia i odtwarzania kompletnego środowiska pracy wraz z danymi. Rozwiązania tego typu są obecnie elementarną funkcją chmury obliczeniowej. 20

9 5. Obsługa techniczna i wsparcie Usługa cloud computing wymaga wsparcia, najlepiej całodobowego dyżuru obsługi technicznej, która potrafi pomóc w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych. 6. Migracja danych Korzystanie z chmury obliczeniowej charakteryzuje się dużą dynamiką. Warto sprawdzić, czy gromadzone przez fi rmę dane mogą być migrowane do innej chmury, czy istnieją jakieś ograniczenia licencyjne lub dotyczące formatu platform programistycznych. 7. Retencja danych i gwarancja usunięcia Niezmiernie ważne jest określenie procedur dotyczących ważności czasowej określonych Ponadto ośrodek przetwarzania powinien gwarantować całkowite usunięcie danych, najlepiej potwierdzone specjalnym certyfi katem. 8. Wykwalifikowana kadra Ośrodek przetwarzania danych powinien dysponować zespołem wykwalifi kowanych specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kompetencje. Świadczenie usług outsourcingu powinno obejmować 24-godzinny monitoring środowiska serwerowego. Równie ważne jest dokładne określenie zakresu kompetencji zespołu pracowników i odpowiednich uprawnień dostępu do W przypadku większości danych kluczowe są rejestry zbierające informacje o tym, kto i kiedy ingerował w poszczególne zasoby informatyczne. Kompetentny specjalista IT jest także ważny po stronie fi rmy klienta data center. Taka osoba daje gwarancję odpowiedniej merytorycznej komunikacji między fi rmą a ośrodkiem przetwarzania 9. Klarowna umowa Umowa powinna precyzyjnie defi niować zakres i warunki świadczenia usług. Z uwagi na krajowe prawo powinna operować słownikiem, który dookreśli wszystkie aspekty współpracy zgodnie z aktualnym prawem. 10. Transparentność data center Firma, która korzysta z usług IT, powinna mieć możliwość audytu ośrodka przetwarzania danych pod kątem funkcjonujących procedur działania i bezpieczeństwa. Klienci cenią sobie możliwość obejrzenia realnie działającej infrastruktury data center. 11. Zwrot kosztów i ubezpieczenia Przy ustalaniu zasad współpracy między fi rmą i centrami przetwarzania danych konieczne jest uregulowanie kwestii związanych z rekompensatą za przerwy w dostępie do Najczęściej stosuje się zasadę zwrotu kosztów dzierżawy chmury obliczeniowej w kwotach wielkości wartości umowy. Warto jednak pytać o sumy i warunki ubezpieczenia, tak aby zabezpieczyć się biznesowo przed ewentualnymi problemami w przypadku większych awarii. 12. Kompleksowa oferta Przy wyborze data center warto brać pod uwagę kompleksowość jego usług. Być może pierwszy etap migracji firmy do chmury obliczeniowej dotyczy tylko jednego wymiaru przedsiębiorstwa. Globalne trendy wskazują jednak, że praktycznie każdy wymiar działalności biznesowej można przenieść do chmury. Elastyczny dostawca rozwiązań IT może dostosować ofertę do potrzeb klienta. 13. Sieć partnerów Dobrą praktyką jest uzyskanie od podmiotu pełnej listy partnerów i podwykonawców, którzy mają udział w usłudze chmury obliczeniowej. W kontekście przetwarzania danych warto zwrócić uwagę na konieczność obejmowania odpowiednimi klauzulami również tych podmiotów, ponieważ mają dostęp do gromadzonych 14. Zgodność z prawem i administracją Kluczowym elementem działalności biznesowej w modelu chmury jest konieczność działania zgodnie z funkcjonującymi regulacjami prawnymi i w określonych ramach administracyjnych. 21

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Kolokacja w Beyond.pl to oszczędność do 70% kosztów działań IT

Kolokacja w Beyond.pl to oszczędność do 70% kosztów działań IT Kolokacja w Beyond.pl to oszczędność do 70% kosztów działań IT ZWROT Z INWESTYCJI 85% CEO i CFO odnotowuje zwrot z outsourcingu IT w ciągu pierwszych 2 lat, 35% z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy!

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS)

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Zakres prezentacji Określenie charakteru prawnego usług świadczonych w ramach modelu SaaS, Wyodrębnienie istotnych

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji

Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji Jerzy Borys p.o. naczelnika Wydziału Informatyki Urząd Miasta Katowice Jurek.Borys@um.katowice.pl Outsourcing

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Płatność tylko za faktycznie zużyte zasoby Zero barier wejścia (opłat minimalnych) Najniższa cena na rynku od 0,06 zł/h za serwer w chmurze i 0,0001

Płatność tylko za faktycznie zużyte zasoby Zero barier wejścia (opłat minimalnych) Najniższa cena na rynku od 0,06 zł/h za serwer w chmurze i 0,0001 Kasa z chmury Dlaczego e24cloud? Płatność tylko za faktycznie zużyte zasoby Zero barier wejścia (opłat minimalnych) Najniższa cena na rynku od 0,06 zł/h za serwer w chmurze i 0,0001 PLN/godz z 1 GB plików

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Warszawa, 12.01.2012 ŹRÓDŁA INNOWACJI Innowacje mogą być zachowawcze lub przełomowe (ang. disruptive)

Bardziej szczegółowo

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą Klient Cleeng Branża E-commerce, Video, Internet Okres realizacji 2014 - nadal Zakres usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS, consulting, zarządzanie chmurą Projekt i wdrożenie Chmury

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI NA LATA 2014-2015. Kwiecień 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI NA LATA 2014-2015. Kwiecień 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI NA LATA 2014-2015 Kwiecień 2014 r. STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁANIA KCRM UNIWERSALNY CRM DLA ISP HOMS SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU KORBANK DATA CENTER KORPORACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń

Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń Webinarium Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń Prelegenci: Dariusz Piotrowski, Dyrektor działu Enterpirse w Microsoft Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager, Microsoft Kamil Zemlak,

Bardziej szczegółowo

SARE System wysyłki mailingów

SARE System wysyłki mailingów Klient SARE SA Branża IT, marketing i PR Okres realizacji Stale, od 2005 roku do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting Zarządzanie serwerami Opis projektu

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 Szacowany koszt realizacji projektu 192,5 mln zł Główne produkty

Bardziej szczegółowo

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES PROTECT DNA OF YOUR BUSINESS BUSINESS CONTINUITY INCIDENT AND RISK MANAGEMENT REAL TIME ENTERPRISE III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES Warszawa 11.05.2011 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

www.radcaprawny-ciesla.pl BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

www.radcaprawny-ciesla.pl BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW i i i BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW i i i Co to jest elektroniczny obieg dokumentów (EOD) Elektroniczny obieg dokumentów = system informatyczny do zarządzania obiegiem zadań,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej w kontekście usług sieciowych Czy warto przenieść zarządzanie firmy do chmury i jak postrzegają to firmy? Warszawa, sierpień 2012 r. Cloud Computing Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY 1/7 MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu Optymalna Chmura Właściwy kierunek dla Twojego biznesu AGENDA Agenda i cele 1 2 3 4 5 O firmie Struktura i Usługi Wyzwania Cloud Computing Wirtualizacja Oracle Case Study O firmie COIG S.A. - Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy 2012 Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy Andrzej Bobyk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Kwestie do rozważenia Analiza potrzeb firmy

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

Prestige MJM Case Study

Prestige MJM Case Study Klient Prestige MJM Branża Wydarzenia artystyczne, opieka menadżerska Okres realizacji 1 luty 19 sierpień 2014 Rodzaj usługi: Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu architektury, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo