Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2015 (46) ISSN Kwartalnik bezpłatny Nasi Prezesi. Pani mgr farm. Elżbieta Góralczyk, prezes Rady w latach: i , w czasie spotkania, w Sali Gotyckiej Pałacu Paca (siedzibie Ministerstwa Zdrowia). Od lewej: Wojciech Kuśmierkiewicz W-ce Min. Zdrowia, Jacek Żochowski Minister Zdrowia, Eugeniusz Bukiewicz skarbnik ORA.

2 Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, Warszawa tel ; ; fax Biuro Izby w Warszawie czynne od: poniedziałku do piątku w godz , w czwartki w godz Biuro Delegatury w Radomiu ul. Kilińskiego 15/17, Radom tel./fax ; tel. kom ; Biuro Izby w Radomiu czynne od: poniedziałku do piątku w godz Dyżury członków Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej - Prezes - mgr farm. Alina Fornal wtorek , czwartek ; ; - Zastępca Prezesa dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz poniedziałek Zastępca Prezesa mgr farm. Jakub Dorociak czwartek Zastępca Prezesa mgr farm. Wojciech Szkopański wtorek Sekretarz mgr farm. Maria Głowniak środa Skarbnik mgr farm. Krzysztof Kondracki czwartek Dyżury konsultantów ul. Długa 16, II p. pok Konsultant ds. farmaceutycznych mgr farm. Anna Pławska - wtorki, czwartki ; środy * - Radca Prawny mec. Sylwester Majewski czwartki * - Doradca podatkowy - czwartki kwietnia, 14 maja, 18 czerwca 2015 obowiązują wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne * - telefon aktywny w czasie dyżurów Kontakt z Biurem Izby Aneta Starczewska Anna Skołek Klaudiusz Kulak Elżbieta Nowakowska Bożena Olech Edward Błażek Jolanta Komorowska Waldemar Firek Konto bankowe: Bank Pekao S.A. XI Oddział w Warszawie

3 Spis treści Od Prezesa 2 XXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie: Kilka słów o przebiegu Zjazdu 4 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok Kalendarium działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w roku Wokół XV Charytatywnego Noworocznego Koncertu Aptekarzy: Podziękowania dla współorganizatorów 22 Koncert Noworoczny Aptekarzy, już piętnasty Helena Makulska-Nowak 23 Eviva l arte! Eugeniusz Jarosik 26 Jubileuszowa kronika Koncertów Noworocznych 29 Gratulacje i podziękowania gości XV Koncertu 33 Moja pierwsza Sesja Szkoleniowa Młodych Aptekarzy Kinga Szarpak 36 Spotkanie Wojewódzkich Konsultantów w dziedzinie Farmacji Aptecznej 38 Paragraf bez recepty redaguje Sylwester Majewski: Zmiany w Prawie farmaceutycznym 42 Udział apteki w przetargach 47 Kronika sportowa: Informacja o rejestracji Stowarzyszenia Klubu Żeglarskiego Aptekarz 48 XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz Listy do redakcji 53 Z żałobnej karty Wspomnienie o Jerzym Surowieckim Janusz Kowalczyk 55 Ku pamięci: zmarł dr n. farm. Surowiecki Tadeusz Szuba 56 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 1

4 Od Prezesa Rozpoczął się kolejny już 25 rok kalendarzowy działalności samorządu aptekarskiego, kiedy możemy działać wspólnie dla naszego środowiska. Czy o tym pamiętamy? Czy nadal mamy ten sam zapał, energię i pomysły? Czy skutecznie dążymy do wyznaczonego celu? Czy jednakowo widzimy te cele? Czy w skali kraju mamy program, odpowiadający potrzebom środowiska, w czasach zupełnie innych niż w okresie reaktywowania organizacji? Mamy niecały rok na oceny, dyskusje i mądre oraz odważne decyzje. Rok 2015 rozpoczęliśmy dwoma wydarzeniami, od lat niezwykle ważnymi w działalności naszej Izby. 12 stycznia odbył się piętnasty jubileuszowy Charytatywny Noworoczny Koncert Aptekarzy. Przy udziale ok widzów wysłuchaliśmy 27 utworów, wykonywanych przez blisko 90 wykonawców, w tym solistów: Małgorzatę Walewską mezzosopran, Joannę Woś i Iwonę Handzlik soprany, śpiewającą aktorkę Monikę Węgiel oraz tenora Arnolda Rutkowskiego. Solistom towarzyszyli: przygotowany przez Marka Wróbla Chór KRK Singers z Krakowa i kolejny raz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą jej dyrektora naczelnego i artystycznego Sławomira Chrzanowskiego, który podjął się także prowadzenia koncertu, zaskakując widownię nowatorską formą komentarza i zyskując tym ogromne uznanie. Jako dyrygent gościnny wystąpił, znany z naszych poprzednich koncertów, Jerzy Sobeńko, dyrygując skomponowanym przez siebie, do słów Jacka Cygana, 2 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

5 utworem Eviva l arte. Było nastrojowo i pięknie. Redaktor Naczelna Gazety Farmaceutycznej Ewa Dux-Prabucka tak opisała koncert: To muzyczne spotkanie farmaceutów z wykwintną muzą, prezentowaną przez najwyższej klasy śpiewaków operowych, miało miejsce w warszawskiej filharmonii, tradycyjnie w drugim tygodniu stycznia. Koncert był wspaniały. Partnerzy OIA uhonorowani, a na koniec napisała od serca i ku pokrzepieniu serc m. in. następujące słowa: wyrazy podziwu i podziękowań za to, że w pozbawionym stabilizacji i rozedrganym emocjonalnie czasie są jeszcze wśród nas takie samorządy, tacy działacze, tacy ludzie. 21 lutego odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy warszawskiej Izby. Był to ostatni zjazd dla obecnych delegatów, bowiem obecna kadencja dobiegnie końca jesienią. Na rejonowych zebraniach wyborczych 4303 członków Izby dokona wyboru członków naszego parlamentu na VII kadencję w latach , a także delegatów na jakże ważny Krajowy Zjazd Delegatów. Więcej o XXVII Zjeździe na stronach 4-21 Biuletynu. Mamy więc za sobą dwa, bardzo istotne i bardzo pracochłonne, przedsięwzięcia. Teraz czeka nas wiele miesięcy trudnej, codziennej pracy, jako że będzie to rok walki o istotne zmiany w obowiązującym nas prawie. Na koniec coś z ostatnich dni. W poniedziałek 2. marca, w Teatrze Capitol, odbyła się Gala Aniołów Farmacji i Medycyny 2014 roku. Do anielskiego areopagu, z szumem skrzydeł, dołączyły dwa kolejne Anioły Farmacji członkinie naszej Izby: Aleksandra Dziedzic z apteki przy ul. Niekłańskiej i Anna Szulc z apteki Synapsa w Chorzelach (Delegatura w Ostrołęce). Aniołom serdecznie gratulujemy i ślemy pozdrowienia! Biuletyn ten dotrze do Państwa w okresie wiosennym i przedświątecznym, życzę wszystkim zdrowia, dużo słońca, wiosennej pogody w sercach i zapału do pracy. Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 3

6 Kilka słów o przebiegu XXVII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie W sobotę 21 lutego 2015 r., w Sali Teatralnej gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy naszej Izby ostatni w VI kadencji władz samorządu aptekarskiego. Obrady poprzedziło ślubowanie nowych aptekarzy, którzy z rąk mgr farm. Aliny Fornal prezesa ORA otrzymali Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, a od dr n. farm. Marka Jędrzejczaka wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej piękne, bibliofilskie wydania Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej. Dokumenty uprawnień zawodowych otrzymali: - mgr farm. Remigiusz Antonik, - mgr farm. Agata Flis, - mgr farm. Krzysztof Gawryś, - mgr farm. Katarzyna Góral, - mgr farm. Paweł Kruszewski, - mgr farm. Karol Osiejewski, - mgr farm. Karolina Perz, - mgr farm. Aleksandra Sochacka, - mgr farm. Paulina Szczodrak, - mgr farm. Joanna Woś. Obrady Zjazdu otworzyła mgr farm. Alina Fornal. Powitała gości oraz Delegatów, a na przewodniczącą zjazdowych obrad zaproponowała mgr farm. Dorotę Smółkowską z-cę prezesa ORA. Kandydatura ta została zaakceptowana. Przewodnicząca Zjazdu poddała pod głosowanie, rozesłany uprzednio do Delegatów i zatwierdzony przez ORA, projekt porządku obrad, który został przyjęty w głosowaniu. Następnie dokonano wyboru pozostałych organów Zjazdu. Zastępcą przewodniczącej Zjazdu została mgr farm. Ewa Dobrosielska, a mgr farm. Małgorzatę Chmielak, po raz kolejny, wybrano sekretarzem Zjazdu. Komisje Zjazdu, po wyborze ich członków, ukonstytuowały się następująco: Komisja Regulaminowa: Sławomir Białek przewodniczący, Adam Borowy, Jerzy Kałaska członkowie; Komisja Mandatowa: Sebastian Sobski przewodniczący, Michał Dera, Włodzimierz Grzegorz Merks, Wojciech Szkopański, Grzegorz Wielgosz członkowie; Komisja Uchwał i Wniosków: Marta Borowa przewodnicząca, Grażyna Marczak, Magdalena Majewska, Beata Mosiołek, Grażyna Sygitowicz członkowie. 4 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

7 Przewodniczący Komisji Mandatowej przedstawił protokół komisji, z którego wynikało, że w Zjeździe uczestniczy na 136 wybranych 89 Delegatów. Swoją nieobecność usprawiedliwiło 21 osób, zaś aż 26 Delegatów nie powiadomiło o przyczynach swojej nieobecności. Liczba nieusprawiedliwionych jest duża lub nawet bardzo duża, bowiem to prawie 19% ogółu Delegatów. Z przykrością trzeba też stwierdzić, że aż 11 Delegatów, wybranych w roku 2011 na VI kadencję władz naszego samorządu ani razu nie uczestniczyło w kolejnych Zjazdach. Stosownie do wniosków zgłaszanych na Zjeździe przeprowadzono analizę obecności Delegatów na Zjazdach: 11 Delegatów nie uczestniczyło w trzech Zjazdach, 8 Delegatów nie uczestniczyło w 4 Zjazdach, aż 11 osób, po wyborze na Delegata, nie uczestniczyło w żadnym z 5 zwołanych w trakcie VI kadencji Zjazdów (Barbara Bach, Katarzyna Banasik, Olga Błaszczyk, Ewa Hellmann, Joanna Konik, Joann Królik, Anna Książak-Olejnik, Małgorzata Kwaśniewska, Przemysław Pepliński, Mariola Rozwadowska). Aktywność Delegatów to istotny problem naszego samorządu warto i trzeba o tym mówić w roku wyborczym, bowiem za kilka miesięcy ponownie będziemy wybierać reprezentantów na kolejną, VII kadencję. W kolejnym punkcie, zatwierdzonego porządku obrad Zjazdu, sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej przedstawiła mgr farm. Alina Fornal. Następnie głos zabrał dr n. farm. Marek Jędrzejczak wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a mgr farm. Dorota Smółkowska przedstawiła informację o współpracy z Radą i Dyrekcją Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie dyskusji mgr farm. Jerzy Kałaska zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie tajnego głosowania uchwały w sprawie absolutorium dla Rady za rok Przewodnicząca Zjazdu poddała ten wniosek pod głosowanie uczestniczącym w obradach Delegatom. Za wnioskiem mgr farm. J. Kałaski opowiedziało się 26 Delegatów i tym samym, wobec nie uzyskania większości, wniosek nie został przyjęty. Następnie skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej Krzysztof Kondracki przedstawił zaakceptowane na posiedzeniu Rady, szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Izby w roku 2014 oraz projekt preliminarza na rok 2015, rozesłane wcześniej wszystkim Delegatom. Kolejny mówca mgr farm. Jacek Lipka zapoznał Delegatów ze sprawozdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2014, a także odczytał uchwałę Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 5

8 Komisji z dnia 10 lutego 2015 roku, której meritum, zawarte w 3 brzmi: Komisja wnioskuje do XXVII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej za rok Po dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do odczytania, a następnie głosowania projektów trzech uchwał Zjazdu: nr I/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu OIA w Warszawie za rok 2014 przyjęta przy 1 głosie przeciwnym, 1 osoba wstrzymała się od głosu; nr II/2015 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie na rok 2015 przyjęta także przy 1 głosie przeciwnym, natomiast 8 Delegatów wstrzymało się od głosu; nr III/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2014 przyjęta, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Po przerwie obiadowej wysłuchano sprawozdań Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Grażyny Marczak, a następnie przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego mgr farm. Anny Chmieleckiej. Po odczytaniu kolejnych trzech projektów, w głosowaniu jawnym, Zjazd przyjął następujące uchwały: nr IV/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej uchwałę przyjęto bez głosów sprzeciwu, przy 3 głosach wstrzymujących się; nr V/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Aptekarskiego w 2014 roku jednogłośnie; nr VI/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej OIA w Warszawie za rok 2014; wniosek w tej sprawie przedstawiony przez Okręgową Komisję Rewizyjną został przyjęty przy 1 głosie przeciwnym, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W końcowej części Zjazdu głos oddano przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków, którą w tym roku była mgr farm. Marta Borowa z Delegatury Ostrołęckiej. Do Komisji wpłynęło 8 wniosków (w tym 2 w tej samej sprawie), które na najbliższych posiedzeniach rozpatrzy Okręgowa Rada Aptekarska. 6 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

9 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok 2014 To w mojej kadencji ostatnie sprawozdanie z działalności Rady. Dla nas wszystkich to ostatni Zjazd w tej kadencji. Zgodnie z ustawą będziemy mieli prawo uczestniczyć w kolejnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym, ale z głosem stanowiącym tylko Ci spośród nas, którzy zdecydują się kandydować i zostaną wybrani na delegatów nowej kadencji na rejonowych zebraniach wyborczych. Oceniając miniony rok, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na istotną linię, rozdzielającą możliwości działania naszej Izby od zakresu i możliwości działania Naczelnej Izby Aptekarskiej, które są precyzyjnie określone w ustawie. Zadania ustawowe, jak i nowatorskie inicjatywy podjęte przed laty w naszej Izbie, uzupełniane o nowe działania, mają Państwo przed sobą, w skrócie opisane w materiale zjazdowym zatytułowanym Kalendarium. Drugi obszar działania przypisany jest w ustawie naczelnym władzom samorządu aptekarskiego. W jego składzie mamy kilkunastu przedstawicieli, niektórzy z nich obecni są na dzisiejszym Zjeździe i mogą powiedzieć o swoich możliwościach działania. W kompetencjach Naczelnej Izby Aptekarskiej jest oddziaływanie na władze w kraju myślę, że obecny na naszym Zjeździe Wiceprezes NRA Pan Marek Jędrzejczak, powie nam więcej na ten temat. Wracając do omówienia pracy naszej Izby w minionym roku, to jeśli popatrzycie Państwo na różnorodność aktywności, które zamieściliśmy w kalendarium myślę, że wielu Delegatów podzieli moją ocenę, że na tle zdecydowanej większości pozostałych izb aptekarskich powiem to otwarcie możemy być dumni, spoglądając na ilość i różnorodność przedsięwzięć, zrealizowanych w ubiegłym roku dla naszych członków. Po pierwsze należy zaznaczyć liczbę członków Izby, objętych systemem ciągłego szkolenia farmaceutów, realizowanym również na wyjazdowych sesjach szkoleniowych, które rozpoczęliśmy 15 lat temu od grupy farmaceutów, pracujących w hurtowniach farmaceutycznych. W sesjach tych rokrocznie, na własny koszt, uczestniczy ok. 30 farmaceutów z innych izb. W następnej kolejności zaczęliśmy organizację sesji dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, następnie dla właścicieli aptek i młodych aptekarzy. W roku 2014 została zorganizowana I Sesja Szkoleniowa dla kierowników aptek ogólnodostępnych. Cieszyła się dużym zainteresowaniem i w tym roku planujemy szkolenia dla trzech kolejnych grup kierowników aptek. Spotkania te są niezwykle wartościowe nie tylko przez funkcję szkoleniową, możliwość wysłuchania i dyskutowania z przedstawicielami władz administracji publicznej (Ministerstwa Zdrowia, Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 7

10 Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia), ale też dają wyjątkową szansę na wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Izby, pracującymi na terenie tak rozległego obszaru jak województwo mazowieckie. Sesje te, to również możliwość zdobywania wiedzy w oderwaniu od codziennego tempa życia, lepszego i bliższego poznawania się członków Izby. Nie można przy tym nie wspomnieć o poznawaniu ciekawych zakątków kraju i oryginalnych programach artystycznych, przedstawianych na większości sesji, zyskujących aprobatę farmaceutów. Kalendarium, które przedstawiliśmy Państwu, to syntetyczne zestawienie tego, co zrobiliśmy w 2014 roku, ale to oczywiście nie wszystko, bowiem trzeba do tego dodać codzienną pracę Prezydium, stałych Komisji Rady, Okręgowego Sądu Aptekarskiego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracowników biura, którzy jako pierwsi kontaktują się z naszymi członkami. Wymienię tylko niektóre, codzienne prace: udzielanie informacji członkom Izby, innym farmaceutom, pacjentom; przyjmowanie i wyrejestrowywanie członków Izby; przyjmowanie wniosków o prawo wykonywania zawodu; wydawanie zaświadczeń farmaceutom podejmującym pracę za granicą; realizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej; obsługa interesantów spoza Izby, w szczególności skarżących się na pracę aptek; tu nieoceniona rola Pani mgr Anny Pławskiej, która z pomocą pracowników biura udziela informacji i pomaga wyjaśniać wątpliwości; to także niewdzięczna rola kontroli terminowego opłacania składek, wysyłania pism przypominających, przygotowywania pism do urzędów skarbowych i korespondencji z komornikami; to również obsługa administracyjna Prezydium, Komisji i Rady (samych posiedzeń Prezydium odbyło się 15, zaś posiedzeń Rady 10). W Kalendarium, na końcu każdego miesiąca i kwartału, przedstawiamy Państwu zestawienia podsumowujące. Jak w każdym roku współpracowaliśmy z Wojewódzkim i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji, Wydziałami Farmaceutycznymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędem m. st. Warszawy, PTFarm., Izbą Lekarską i NFZ. O współpracy z Funduszem powie nam Pani Prezes Dorota Smółkowska. Współpraca w ramach Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, któremu przewodniczymy od czerwca 2014 roku, zaowocowała wspólnymi 8 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

11 przedsięwzięciami, z których bardzo ważna okazała się konferencja na temat Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu, zorganizowana w Sejmie RP, w dniu 3 września. Rok 2014 to również rok intensywnej pracy w zakresie opiniowania projektów przepisów, starań o wprowadzenie nowych rozwiązań i w szczególności (można powiedzieć) walki o przestrzeganie obowiązującego prawa, czy to zakazu reklamy, czy możliwości posiadania nie więcej niż 1% aptek na terenie województwa. Aby działania te zintensyfikować, Izba zamówiła ekspertyzę w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która może pomóc w ocenie powiązań podmiotów, ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie apteki i ma pomóc w skutecznym egzekwowaniu zasady 1%, tak przez izby jak i inspekcję farmaceutyczną. Przekazaliśmy nieodpłatnie ten dokument do GIF, który niezwłocznie rozesłał go do wszystkich wojewódzkich inspektoratów. W tym roku przyjęliśmy do Izby nowych młodych członków i bardzo mnie cieszy, że z grupy młodych farmaceutów udaje się rekrutować osoby do pracy w Komisji Młodych Aptekarzy, której przewodniczy dr Jerzy, a także ostatnio do Komisji Monitorowania i Analiz, której przewodniczy kolega Michał Byliniak. Mam nadzieję, że współpraca w tych zespołach będzie dla koleżanek i kolegów satysfakcjonująca i zachęcą oni do pracy inne osoby. W sprawozdaniu nie mogę nie wspomnieć o budżecie. Dziękuję księgowej Pani Anecie Starczewskiej i skarbnikowi Panu Krzysztofowi Kondrackiemu za roczny wysiłek. Nie mamy długów, a wszystkie zobowiązania są terminowo realizowane. Dziękuję za racjonalne, podkreślam: racjonalne gospodarowanie środkami Izby. Oczywiście nie wszystko udało nam się zrealizować. Część spraw z powodu czynników zewnętrznych, niezależnych od naszych starań, a część jak sami wiemy z powodu małej aktywności naszych członków, i co szczególnie niepokojące małej aktywności i zaangażowania niektórych członków organów Izby nie została zrealizowana. Oceniając jednak pracę Rady i pozostałych organów, spójrzcie Państwo na przedstawione Kalendarium, na realizację budżetu i ogrom pracy, jaką wykonała naprawdę niewielka grupa członków Izby i pracowników biura. Za ten wysiłek bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 9

12 Kalendarium działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w 2014 roku Styczeń: 4 stycznia spotkanie z prezesem firmy SOLFARM w sprawie dofinansowania Koncertu Noworocznego; 4 stycznia spotkanie z dyrektorem oddziału PGF w sprawie dofinansowania Koncertu Noworocznego; 8 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 8 stycznia udział Prezesa ORA w spotkaniu z nowym Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; 9 stycznia udział Prezesa ORA w Prezydium NRA; 9 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych, połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 10 stycznia udział w Komisji Klasyfikacyjnej do specjalizacji na WUM; 12 stycznia XIV Charytatywny Koncert Noworoczny Aptekarzy; 14 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 14 stycznia udział w konferencji CSiOZ nt. nowych rozwiązań; 15 stycznia udział w posiedzeniu Rady przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ; 16 stycznia spotkanie Komisji Seniorów; 16 stycznia posiedzenie Komisji Hurtowników; 16 stycznia udział w Spotkaniu Noworocznym Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia ; 20 stycznia posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 22 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 23 stycznia zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 29 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 29 stycznia udział w konferencji Wybrane problemy dystrybucji substancji leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 30 stycznia spotkanie Prezesa ORA w sprawie szkoleń z przedstawicielami firmy Mylan. W styczniu wpłynęło 38 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 10 w nowej aptece, 28 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 1 negatywną opinię. 10 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

13 Luty: 1 lutego (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Radom); 2 lutego (niedziela) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów; 5 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 6 lutego udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 6 lutego spotkanie Prezesa ORA z przedstawicielami firmy Consensus Way w celu ustalenia programu szkoleń; 6 lutego posiedzenie Prezydium ORA; 6 lutego I posiedzenie Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych; 10 lutego praca zespołu, przygotowującego materiały na zjazd w tym opiniowanie wniosków ze zjazdu; 12 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 12 lutego spotkanie uzgodnieniowe w NIA; 12 lutego spotkanie Prezesa ORA z przedstawicielami spółki Gedeon-Richter; 13 lutego spotkanie Prezesa ORA z WIF; 13 lutego posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla pracowników aptek; 13 lutego posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych, połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 14 lutego spotkanie Prezesa ORA z dziennikarzami Gazety Wyborczej ; 18 lutego posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 19 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 19 lutego udział w Prezydium NIA; 20 lutego posiedzenie Komisji Hurtowników; 20 lutego spotkanie Komisji Seniorów; 20 lutego udział Prezes ORA w posiedzeniu Podkomisji Finansów w sprawie zmian do ustawy o cenach; 24 lutego udział w spotkaniu w CSiOZ (rejestr farmaceutów); 25 lutego wręczanie Praw Wykonywania Zawodu; 26 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 26 lutego spotkanie Prezesa ORA ze studentami VI roku (przed praktykami); 26 lutego udział w spotkaniu w Ciosz; 27 lutego zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 27 lutego spotkanie Prezes ORA z WIF. W lutym wpłynęło 31 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki w tym 10 w nowej aptece, 21 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 30 pozytywnych opinii. Biuletyn Informacyjny nr 1/

14 Marzec: 3 marca posiedzenie Prezydium ORA; 5 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 5 marca udział Prezesa ORA w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego WUM; 5 marca udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 6 marca posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 8 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Siedlce); 12 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 13 marca posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych połączone z posiedzeniem naukowo szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 14 marca posiedzenie Rady OIA w Warszawie; marca XXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie 19 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 19 marca udział w Okręgowym Zjeździe Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Warszawie; 19 marca udział w posiedzeniu NRA; 20 marca udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 20 marca spotkanie Komisji Seniorów; 20 marca posiedzenie Komisji Hurtowników; marca udział w III Kongresie Farmaceutyczno-Ekonomicznym PGF; 22 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Ostrołęka); 22 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Płock); 26 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 26 marca udział w prezydium NRA; 27 marca zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 29 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Radom); 30 marca (niedziela) posiedzenie naukowo-szkoleniowe (Warszawa). W marcu wpłynęło 40 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 16 w nowej aptece, 24 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 39 pozytywnych opinii. W I kwartale 2014 roku przygotowano i wydano 37 praw wykonywania zawodu. Wydano także: 39 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających I okres edukacyjny, 123 karty ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających II okres edukacyjny, 12 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

15 530 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających III okres edukacyjny. Kwiecień: 2 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 2 kwietnia spotkanie z przedstawicielami firmy NEUCA w sprawie planów współpracy; 2 kwietnia wręczenie praw wykonywania zawodu; 3 kwietnia udział w spotkaniu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie; 3 kwietnia II posiedzenie Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych; 5 kwietnia (sobota) udział w uroczystym rozdaniu dyplomów magistrów i doktorów farmacji w Galerii Porczyńskich; 9 kwietnia udział w spotkaniu CSiOZ; 9 kwietnia udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 9 kwietnia posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 9 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 1o kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych oraz spotkanie Wielkanocne; 11 kwietnia spotkanie Prezes ORA z p.o. Prezesem NFZ; 12 kwietnia (sobota) udział w spotkaniu Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego; kwietnia udział w konferencji (z udziałem posłów) nt. sytuacji w służbie zdrowia w Bydgoszczy; 15 kwietnia uroczyste rozdanie praw wykonywania zawodu w sali NOT; 16 kwietnia udział Prezes ORA w Zjeździe OIA w Kielcach; 16 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 17 kwietnia spotkanie Komisji Seniorów; 17 kwietnia posiedzenie Komisji Hurtowników; 23 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 24 kwietnia zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 24 kwietnia spotkanie w sprawie przygotowania wyjazdowego posiedzenia naukowo-szkoleniowego kierowników aptek ogólnodostępnych; 30 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych. W kwietniu wpłynęło 45 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 15 w nowej aptece, 29 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 40 pozytywnych opinii i 1 negatywną. Biuletyn Informacyjny nr 1/

16 Maj: 5 maja spotkanie Prezesa ORA z WIF; 7 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 11maja (niedziela) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Radom) Spotkanie aptekarzy z Prezesem ORA; 13 maja posiedzenie Prezydium ORA; 14 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 14 maja udział Prezesa ORA w programie TVP na temat leków; 14 maja udział w obchodach Dnia Farmaceuty w Galerii Porczyńskich; 15 maja spotkanie Komisji Seniorów; 15 maja posiedzenie Komisji Hurtowników; maja wyjazdowe (Uniejów) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla pracowników hurtowni; maja wyjazdowe (Uniejów) posiedzeniem naukowo-szkoleniowe dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji połączone z posiedzeniem Komisji Aptek Szpitalnych; 17 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Płock); 17 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Ostrołęka); maja udział w szkoleniu sędziów i rzeczników NIA i OIA; 21 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 22 maja udział Prezesa ORA w spotkaniu uzgodnieniowym w Jabłonnej, dotyczącym VII Plenerowego Spotkania Aptekarzy Mazowsza; 22 maja posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 23 maja spotkanie Prezesa ORA z przedstawicielami firmy Adamed ; 24 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Ciechanów); 24 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Siedlce); 26 maja spotkanie Prezesa ORA w Ministerstwie Gospodarki; 27 maja wręczenie Praw wykonywania zawodu; 28 maja udział w konferencji Dziennikarze dla zdrowia ; 28 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 29 maja zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 29 maja udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 29 maja spotkanie Prezesa ORA z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. W maju wpłynęło 36 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 14 w nowej aptece, 22 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 31 pozytywnych opinii i 3 negatywne. 14 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

17 Czerwiec: 4 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 4 czerwca udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 5 czerwca III posiedzenie Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych; 6 czerwca udział Prezesa ORA w komisji w Senacie w pracach nad ustawą o izbach (adwokatura i inne zawody zaufania publicznego); 8 czerwca (niedziela) Plenerowe spotkanie w Jabłonnej przejęcie przewodnictwa przez ORA w Warszawie Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego; 8 czerwca spotkanie Komisji Seniorów; 11 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 11 czerwca posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 12 czerwca udział w Forum Ochrony Danych Osobowych w zawodach medycznych w Warszawie; 13 czerwca spotkanie Prezesa ORA z WIF; 14 czerwca (sobota) udział w spotkaniu plenerowym Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego; 17 czerwca wręczenie Praw wykonywania zawodu; 18 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 18 czerwca spotkanie Prezesa ORA w Sejmie przygotowywanie konferencji w dniu r.; 24 czerwca udział w posiedzeniu MOW NFZ; 25 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 25 czerwca udział seniorów farmaceutów na spotkaniu u Wojewody Mazowieckiego na zaproszenie WIF; 26 czerwca zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 26 czerwca spotkanie w CSiOZ. W czerwcu wpłynęło 38 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 4 w nowej aptece, 34 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 35 pozytywnych opinii i 2 negatywne. W II kwartale 2014 roku przygotowano i wydano 168 praw wykonywania zawodu. Wydano także: 37 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających I okres edukacyjny, 50 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających II okres edukacyjny, 259 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających III okres edukacyjny. Biuletyn Informacyjny nr 1/

18 Lipiec: 2 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 3 lipca inauguracyjne posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 8 lipca posiedzenie Prezydium ORA; 9 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 10 lipca udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 11 lipca spotkanie przedstawicieli Forum Samorządów Zaufania Publicznego w Sejmie przygotowanie do konferencji wrześniowej; 16 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; lipca udział Prezesa ORA w konferencji naukowej w Budapeszcie spotkanie w Węgierskiej Izbie Aptekarskiej oraz z Dyrektorem i Wicedyrektorem w Ministerstwie Zabezpieczenia Społecznego; 23 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 23 lipca posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 30 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych. W lipcu wpłynęły 43 wnioski o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki w tym 18 w nowej aptece, a 25 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 36 pozytywnych opinii i 2 negatywne. Sierpień: 6 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 8-10 sierpnia (piątek-sobota) wyjazdowe posiedzenie Rady OIA w Warszawie w Krynicy Zdroju; spotkanie z przedstawicielem Węgierskiej Izby Aptekarskiej; sierpnia VIII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy Zdroju; 20 sierpnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 26 sierpnia spotkanie uzgodnieniowe przed konferencją w Sejmie r.; 27 sierpnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych. W sierpniu wpłynęło 35 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 12 w nowej aptece, 23 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 31 pozytywnych opinii i 2 negatywne. 16 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

19 Wrzesień: 2 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 3 września Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego w Sejmie; 3 września spotkanie Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich; 4-7 września udział w III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy w Wilkasach; 5-7 września wycieczka organizowana przez delegaturę radomską do Zamku w Książu i Zamku Czocha; 9 września posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 10 września posiedzenie Prezydium ORA; 10 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 11 września posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 17 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 18 września spotkanie Komisji Seniorów; 18 września posiedzenie Komisji Hurtowników; września V wyjazdowa Sesja Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych w Uniejowie (piątek-niedziela); września (Uniejów) wyjazdowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe Komisji Młodych Aptekarzy; września wyjazdowe (Uniejów) spotkanie Komisji Seniorów; 20 września (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Płock) 23 września udział Prezesa ORA w konferencji T. rynku farmaceutycznego z aptekarzami z Ukrainy; 24 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 24 września udział w obchodach Ogólnopolskiego Święta Aptekarzy Święta Kosmy i Damiana; 24 września udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 25 września posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 25 września posiedzenie Prezydium ORA; 25 września zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 26 września udział w Forum Prawa Pacjenta a Klauzula Sumienia w Warszawie 28 września udział w Praktycznych Warsztatach dla Farmaceutów, organizowanych przez Pharma e-marketing. We wrześniu wpłynęło 57 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 18 w nowej aptece, 39 dotyczyło zmiany na stanowisku Biuletyn Informacyjny nr 1/

20 kierownika. Wydano 52 pozytywnych opinii i 3 negatywne. W III kwartale 2014 r. przygotowano i wydano 4 prawa wykonywania zawodu. Wydano także: 46 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających I okres edukacyjny, 37 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających II okres edukacyjny, 144 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających III okres edukacyjny, Październik: 1 października posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 2 października posiedzenie Prezydium ORA; 3 października udział w konferencji Astma i POChP choroby cywilizacyjne organizowanej dla dziennikarzy dla zdrowia przez Gazetę Farmaceutyczną; 3-5 października I Rajd Aptekarzy OIA w Warszawie Łysogóry; 5 października posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów; 7 października udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 7 października udział Prezesa ORA w podkomisji zdrowia w Sejmie (zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne); 8 października posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 8 października udział w posiedzeniu Prezydium NRA; 9 października posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 9 października posiedzenie Prezydium ORA; 9 października posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 15 października posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 15 października udział Prezesa ORA w podkomisji zdrowia w Sejmie (zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne); 15 października spotkanie z Prezesem firmy SOLPHARM w sprawie dofinansowania Koncertu Noworocznego; 16 października spotkanie Komisji Seniorów; 16 października posiedzenie Komisji Hurtowników; 16 października posiedzenie Prezydium ORA; 20 października udział Prezesa ORA w podkomisji zdrowia w Sejmie (zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne); 18 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2011 (31) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Farmacja Krakowska Kwartalnik, rok XV / nr 2 / 2012 WYDAWCA: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków tel.:

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

200 numer Pro Medico

200 numer Pro Medico PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty 2013 nr 200 ISSN 1232-8693 200 numer Pro Medico Podsumowanie kursów atestacyjnych str. 8 Wykaz nowych specjalistów str. 10 Felieton: Si vis pacem, para

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

1 ISSN 1895-3557 RAPORT: CHOROBA WE KRWI NIELEGALNY EKSPORT UDERZA W PACJENTÓW POŻEGNANIE Z DYMKIEM W APTECE KONCERT NOWOROCZNY APTEKARZY

1 ISSN 1895-3557 RAPORT: CHOROBA WE KRWI NIELEGALNY EKSPORT UDERZA W PACJENTÓW POŻEGNANIE Z DYMKIEM W APTECE KONCERT NOWOROCZNY APTEKARZY 131 LUTY 2015 1 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy 52 RAPORT: CHOROBA WE KRWI NIELEGALNY EKSPORT UDERZA W PACJENTÓW 14 KONCERT NOWOROCZNY APTEKARZY 18 24 POŻEGNANIE Z DYMKIEM W APTECE UZDRAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Nr 15-16, Marzec/Czerwiec 2011 ISSN 1898-5467 Kwartalnik PISMO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH W numerze między innymi: Z ŻYCIA IZBY 4 ZOBACZYĆ LWÓW. 9 ROZWAŻANIA NA

Bardziej szczegółowo

2 BIULETYN INFORMACYJNY

2 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1732-6990 Nr 1(44)/2014 marzec 2014 Białystok 2 BIULETYN INFORMACYJNY Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! PROF. DR HAB. INŻ. CZESŁAW MIEDZIAŁOWSKI PRZE WOD NI CZĄ CY RADY POIIB MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW

Bardziej szczegółowo