Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2015 (46) ISSN Kwartalnik bezpłatny Nasi Prezesi. Pani mgr farm. Elżbieta Góralczyk, prezes Rady w latach: i , w czasie spotkania, w Sali Gotyckiej Pałacu Paca (siedzibie Ministerstwa Zdrowia). Od lewej: Wojciech Kuśmierkiewicz W-ce Min. Zdrowia, Jacek Żochowski Minister Zdrowia, Eugeniusz Bukiewicz skarbnik ORA.

2 Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, Warszawa tel ; ; fax Biuro Izby w Warszawie czynne od: poniedziałku do piątku w godz , w czwartki w godz Biuro Delegatury w Radomiu ul. Kilińskiego 15/17, Radom tel./fax ; tel. kom ; Biuro Izby w Radomiu czynne od: poniedziałku do piątku w godz Dyżury członków Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej - Prezes - mgr farm. Alina Fornal wtorek , czwartek ; ; - Zastępca Prezesa dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz poniedziałek Zastępca Prezesa mgr farm. Jakub Dorociak czwartek Zastępca Prezesa mgr farm. Wojciech Szkopański wtorek Sekretarz mgr farm. Maria Głowniak środa Skarbnik mgr farm. Krzysztof Kondracki czwartek Dyżury konsultantów ul. Długa 16, II p. pok Konsultant ds. farmaceutycznych mgr farm. Anna Pławska - wtorki, czwartki ; środy * - Radca Prawny mec. Sylwester Majewski czwartki * - Doradca podatkowy - czwartki kwietnia, 14 maja, 18 czerwca 2015 obowiązują wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne * - telefon aktywny w czasie dyżurów Kontakt z Biurem Izby Aneta Starczewska Anna Skołek Klaudiusz Kulak Elżbieta Nowakowska Bożena Olech Edward Błażek Jolanta Komorowska Waldemar Firek Konto bankowe: Bank Pekao S.A. XI Oddział w Warszawie

3 Spis treści Od Prezesa 2 XXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie: Kilka słów o przebiegu Zjazdu 4 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok Kalendarium działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w roku Wokół XV Charytatywnego Noworocznego Koncertu Aptekarzy: Podziękowania dla współorganizatorów 22 Koncert Noworoczny Aptekarzy, już piętnasty Helena Makulska-Nowak 23 Eviva l arte! Eugeniusz Jarosik 26 Jubileuszowa kronika Koncertów Noworocznych 29 Gratulacje i podziękowania gości XV Koncertu 33 Moja pierwsza Sesja Szkoleniowa Młodych Aptekarzy Kinga Szarpak 36 Spotkanie Wojewódzkich Konsultantów w dziedzinie Farmacji Aptecznej 38 Paragraf bez recepty redaguje Sylwester Majewski: Zmiany w Prawie farmaceutycznym 42 Udział apteki w przetargach 47 Kronika sportowa: Informacja o rejestracji Stowarzyszenia Klubu Żeglarskiego Aptekarz 48 XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz Listy do redakcji 53 Z żałobnej karty Wspomnienie o Jerzym Surowieckim Janusz Kowalczyk 55 Ku pamięci: zmarł dr n. farm. Surowiecki Tadeusz Szuba 56 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 1

4 Od Prezesa Rozpoczął się kolejny już 25 rok kalendarzowy działalności samorządu aptekarskiego, kiedy możemy działać wspólnie dla naszego środowiska. Czy o tym pamiętamy? Czy nadal mamy ten sam zapał, energię i pomysły? Czy skutecznie dążymy do wyznaczonego celu? Czy jednakowo widzimy te cele? Czy w skali kraju mamy program, odpowiadający potrzebom środowiska, w czasach zupełnie innych niż w okresie reaktywowania organizacji? Mamy niecały rok na oceny, dyskusje i mądre oraz odważne decyzje. Rok 2015 rozpoczęliśmy dwoma wydarzeniami, od lat niezwykle ważnymi w działalności naszej Izby. 12 stycznia odbył się piętnasty jubileuszowy Charytatywny Noworoczny Koncert Aptekarzy. Przy udziale ok widzów wysłuchaliśmy 27 utworów, wykonywanych przez blisko 90 wykonawców, w tym solistów: Małgorzatę Walewską mezzosopran, Joannę Woś i Iwonę Handzlik soprany, śpiewającą aktorkę Monikę Węgiel oraz tenora Arnolda Rutkowskiego. Solistom towarzyszyli: przygotowany przez Marka Wróbla Chór KRK Singers z Krakowa i kolejny raz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą jej dyrektora naczelnego i artystycznego Sławomira Chrzanowskiego, który podjął się także prowadzenia koncertu, zaskakując widownię nowatorską formą komentarza i zyskując tym ogromne uznanie. Jako dyrygent gościnny wystąpił, znany z naszych poprzednich koncertów, Jerzy Sobeńko, dyrygując skomponowanym przez siebie, do słów Jacka Cygana, 2 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

5 utworem Eviva l arte. Było nastrojowo i pięknie. Redaktor Naczelna Gazety Farmaceutycznej Ewa Dux-Prabucka tak opisała koncert: To muzyczne spotkanie farmaceutów z wykwintną muzą, prezentowaną przez najwyższej klasy śpiewaków operowych, miało miejsce w warszawskiej filharmonii, tradycyjnie w drugim tygodniu stycznia. Koncert był wspaniały. Partnerzy OIA uhonorowani, a na koniec napisała od serca i ku pokrzepieniu serc m. in. następujące słowa: wyrazy podziwu i podziękowań za to, że w pozbawionym stabilizacji i rozedrganym emocjonalnie czasie są jeszcze wśród nas takie samorządy, tacy działacze, tacy ludzie. 21 lutego odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy warszawskiej Izby. Był to ostatni zjazd dla obecnych delegatów, bowiem obecna kadencja dobiegnie końca jesienią. Na rejonowych zebraniach wyborczych 4303 członków Izby dokona wyboru członków naszego parlamentu na VII kadencję w latach , a także delegatów na jakże ważny Krajowy Zjazd Delegatów. Więcej o XXVII Zjeździe na stronach 4-21 Biuletynu. Mamy więc za sobą dwa, bardzo istotne i bardzo pracochłonne, przedsięwzięcia. Teraz czeka nas wiele miesięcy trudnej, codziennej pracy, jako że będzie to rok walki o istotne zmiany w obowiązującym nas prawie. Na koniec coś z ostatnich dni. W poniedziałek 2. marca, w Teatrze Capitol, odbyła się Gala Aniołów Farmacji i Medycyny 2014 roku. Do anielskiego areopagu, z szumem skrzydeł, dołączyły dwa kolejne Anioły Farmacji członkinie naszej Izby: Aleksandra Dziedzic z apteki przy ul. Niekłańskiej i Anna Szulc z apteki Synapsa w Chorzelach (Delegatura w Ostrołęce). Aniołom serdecznie gratulujemy i ślemy pozdrowienia! Biuletyn ten dotrze do Państwa w okresie wiosennym i przedświątecznym, życzę wszystkim zdrowia, dużo słońca, wiosennej pogody w sercach i zapału do pracy. Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 3

6 Kilka słów o przebiegu XXVII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie W sobotę 21 lutego 2015 r., w Sali Teatralnej gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy naszej Izby ostatni w VI kadencji władz samorządu aptekarskiego. Obrady poprzedziło ślubowanie nowych aptekarzy, którzy z rąk mgr farm. Aliny Fornal prezesa ORA otrzymali Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, a od dr n. farm. Marka Jędrzejczaka wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej piękne, bibliofilskie wydania Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej. Dokumenty uprawnień zawodowych otrzymali: - mgr farm. Remigiusz Antonik, - mgr farm. Agata Flis, - mgr farm. Krzysztof Gawryś, - mgr farm. Katarzyna Góral, - mgr farm. Paweł Kruszewski, - mgr farm. Karol Osiejewski, - mgr farm. Karolina Perz, - mgr farm. Aleksandra Sochacka, - mgr farm. Paulina Szczodrak, - mgr farm. Joanna Woś. Obrady Zjazdu otworzyła mgr farm. Alina Fornal. Powitała gości oraz Delegatów, a na przewodniczącą zjazdowych obrad zaproponowała mgr farm. Dorotę Smółkowską z-cę prezesa ORA. Kandydatura ta została zaakceptowana. Przewodnicząca Zjazdu poddała pod głosowanie, rozesłany uprzednio do Delegatów i zatwierdzony przez ORA, projekt porządku obrad, który został przyjęty w głosowaniu. Następnie dokonano wyboru pozostałych organów Zjazdu. Zastępcą przewodniczącej Zjazdu została mgr farm. Ewa Dobrosielska, a mgr farm. Małgorzatę Chmielak, po raz kolejny, wybrano sekretarzem Zjazdu. Komisje Zjazdu, po wyborze ich członków, ukonstytuowały się następująco: Komisja Regulaminowa: Sławomir Białek przewodniczący, Adam Borowy, Jerzy Kałaska członkowie; Komisja Mandatowa: Sebastian Sobski przewodniczący, Michał Dera, Włodzimierz Grzegorz Merks, Wojciech Szkopański, Grzegorz Wielgosz członkowie; Komisja Uchwał i Wniosków: Marta Borowa przewodnicząca, Grażyna Marczak, Magdalena Majewska, Beata Mosiołek, Grażyna Sygitowicz członkowie. 4 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

7 Przewodniczący Komisji Mandatowej przedstawił protokół komisji, z którego wynikało, że w Zjeździe uczestniczy na 136 wybranych 89 Delegatów. Swoją nieobecność usprawiedliwiło 21 osób, zaś aż 26 Delegatów nie powiadomiło o przyczynach swojej nieobecności. Liczba nieusprawiedliwionych jest duża lub nawet bardzo duża, bowiem to prawie 19% ogółu Delegatów. Z przykrością trzeba też stwierdzić, że aż 11 Delegatów, wybranych w roku 2011 na VI kadencję władz naszego samorządu ani razu nie uczestniczyło w kolejnych Zjazdach. Stosownie do wniosków zgłaszanych na Zjeździe przeprowadzono analizę obecności Delegatów na Zjazdach: 11 Delegatów nie uczestniczyło w trzech Zjazdach, 8 Delegatów nie uczestniczyło w 4 Zjazdach, aż 11 osób, po wyborze na Delegata, nie uczestniczyło w żadnym z 5 zwołanych w trakcie VI kadencji Zjazdów (Barbara Bach, Katarzyna Banasik, Olga Błaszczyk, Ewa Hellmann, Joanna Konik, Joann Królik, Anna Książak-Olejnik, Małgorzata Kwaśniewska, Przemysław Pepliński, Mariola Rozwadowska). Aktywność Delegatów to istotny problem naszego samorządu warto i trzeba o tym mówić w roku wyborczym, bowiem za kilka miesięcy ponownie będziemy wybierać reprezentantów na kolejną, VII kadencję. W kolejnym punkcie, zatwierdzonego porządku obrad Zjazdu, sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej przedstawiła mgr farm. Alina Fornal. Następnie głos zabrał dr n. farm. Marek Jędrzejczak wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a mgr farm. Dorota Smółkowska przedstawiła informację o współpracy z Radą i Dyrekcją Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie dyskusji mgr farm. Jerzy Kałaska zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie tajnego głosowania uchwały w sprawie absolutorium dla Rady za rok Przewodnicząca Zjazdu poddała ten wniosek pod głosowanie uczestniczącym w obradach Delegatom. Za wnioskiem mgr farm. J. Kałaski opowiedziało się 26 Delegatów i tym samym, wobec nie uzyskania większości, wniosek nie został przyjęty. Następnie skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej Krzysztof Kondracki przedstawił zaakceptowane na posiedzeniu Rady, szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Izby w roku 2014 oraz projekt preliminarza na rok 2015, rozesłane wcześniej wszystkim Delegatom. Kolejny mówca mgr farm. Jacek Lipka zapoznał Delegatów ze sprawozdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2014, a także odczytał uchwałę Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 5

8 Komisji z dnia 10 lutego 2015 roku, której meritum, zawarte w 3 brzmi: Komisja wnioskuje do XXVII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej za rok Po dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do odczytania, a następnie głosowania projektów trzech uchwał Zjazdu: nr I/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu OIA w Warszawie za rok 2014 przyjęta przy 1 głosie przeciwnym, 1 osoba wstrzymała się od głosu; nr II/2015 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie na rok 2015 przyjęta także przy 1 głosie przeciwnym, natomiast 8 Delegatów wstrzymało się od głosu; nr III/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2014 przyjęta, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Po przerwie obiadowej wysłuchano sprawozdań Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Grażyny Marczak, a następnie przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego mgr farm. Anny Chmieleckiej. Po odczytaniu kolejnych trzech projektów, w głosowaniu jawnym, Zjazd przyjął następujące uchwały: nr IV/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej uchwałę przyjęto bez głosów sprzeciwu, przy 3 głosach wstrzymujących się; nr V/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Aptekarskiego w 2014 roku jednogłośnie; nr VI/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej OIA w Warszawie za rok 2014; wniosek w tej sprawie przedstawiony przez Okręgową Komisję Rewizyjną został przyjęty przy 1 głosie przeciwnym, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W końcowej części Zjazdu głos oddano przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków, którą w tym roku była mgr farm. Marta Borowa z Delegatury Ostrołęckiej. Do Komisji wpłynęło 8 wniosków (w tym 2 w tej samej sprawie), które na najbliższych posiedzeniach rozpatrzy Okręgowa Rada Aptekarska. 6 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

9 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok 2014 To w mojej kadencji ostatnie sprawozdanie z działalności Rady. Dla nas wszystkich to ostatni Zjazd w tej kadencji. Zgodnie z ustawą będziemy mieli prawo uczestniczyć w kolejnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym, ale z głosem stanowiącym tylko Ci spośród nas, którzy zdecydują się kandydować i zostaną wybrani na delegatów nowej kadencji na rejonowych zebraniach wyborczych. Oceniając miniony rok, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na istotną linię, rozdzielającą możliwości działania naszej Izby od zakresu i możliwości działania Naczelnej Izby Aptekarskiej, które są precyzyjnie określone w ustawie. Zadania ustawowe, jak i nowatorskie inicjatywy podjęte przed laty w naszej Izbie, uzupełniane o nowe działania, mają Państwo przed sobą, w skrócie opisane w materiale zjazdowym zatytułowanym Kalendarium. Drugi obszar działania przypisany jest w ustawie naczelnym władzom samorządu aptekarskiego. W jego składzie mamy kilkunastu przedstawicieli, niektórzy z nich obecni są na dzisiejszym Zjeździe i mogą powiedzieć o swoich możliwościach działania. W kompetencjach Naczelnej Izby Aptekarskiej jest oddziaływanie na władze w kraju myślę, że obecny na naszym Zjeździe Wiceprezes NRA Pan Marek Jędrzejczak, powie nam więcej na ten temat. Wracając do omówienia pracy naszej Izby w minionym roku, to jeśli popatrzycie Państwo na różnorodność aktywności, które zamieściliśmy w kalendarium myślę, że wielu Delegatów podzieli moją ocenę, że na tle zdecydowanej większości pozostałych izb aptekarskich powiem to otwarcie możemy być dumni, spoglądając na ilość i różnorodność przedsięwzięć, zrealizowanych w ubiegłym roku dla naszych członków. Po pierwsze należy zaznaczyć liczbę członków Izby, objętych systemem ciągłego szkolenia farmaceutów, realizowanym również na wyjazdowych sesjach szkoleniowych, które rozpoczęliśmy 15 lat temu od grupy farmaceutów, pracujących w hurtowniach farmaceutycznych. W sesjach tych rokrocznie, na własny koszt, uczestniczy ok. 30 farmaceutów z innych izb. W następnej kolejności zaczęliśmy organizację sesji dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, następnie dla właścicieli aptek i młodych aptekarzy. W roku 2014 została zorganizowana I Sesja Szkoleniowa dla kierowników aptek ogólnodostępnych. Cieszyła się dużym zainteresowaniem i w tym roku planujemy szkolenia dla trzech kolejnych grup kierowników aptek. Spotkania te są niezwykle wartościowe nie tylko przez funkcję szkoleniową, możliwość wysłuchania i dyskutowania z przedstawicielami władz administracji publicznej (Ministerstwa Zdrowia, Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 7

10 Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia), ale też dają wyjątkową szansę na wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Izby, pracującymi na terenie tak rozległego obszaru jak województwo mazowieckie. Sesje te, to również możliwość zdobywania wiedzy w oderwaniu od codziennego tempa życia, lepszego i bliższego poznawania się członków Izby. Nie można przy tym nie wspomnieć o poznawaniu ciekawych zakątków kraju i oryginalnych programach artystycznych, przedstawianych na większości sesji, zyskujących aprobatę farmaceutów. Kalendarium, które przedstawiliśmy Państwu, to syntetyczne zestawienie tego, co zrobiliśmy w 2014 roku, ale to oczywiście nie wszystko, bowiem trzeba do tego dodać codzienną pracę Prezydium, stałych Komisji Rady, Okręgowego Sądu Aptekarskiego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracowników biura, którzy jako pierwsi kontaktują się z naszymi członkami. Wymienię tylko niektóre, codzienne prace: udzielanie informacji członkom Izby, innym farmaceutom, pacjentom; przyjmowanie i wyrejestrowywanie członków Izby; przyjmowanie wniosków o prawo wykonywania zawodu; wydawanie zaświadczeń farmaceutom podejmującym pracę za granicą; realizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej; obsługa interesantów spoza Izby, w szczególności skarżących się na pracę aptek; tu nieoceniona rola Pani mgr Anny Pławskiej, która z pomocą pracowników biura udziela informacji i pomaga wyjaśniać wątpliwości; to także niewdzięczna rola kontroli terminowego opłacania składek, wysyłania pism przypominających, przygotowywania pism do urzędów skarbowych i korespondencji z komornikami; to również obsługa administracyjna Prezydium, Komisji i Rady (samych posiedzeń Prezydium odbyło się 15, zaś posiedzeń Rady 10). W Kalendarium, na końcu każdego miesiąca i kwartału, przedstawiamy Państwu zestawienia podsumowujące. Jak w każdym roku współpracowaliśmy z Wojewódzkim i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji, Wydziałami Farmaceutycznymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędem m. st. Warszawy, PTFarm., Izbą Lekarską i NFZ. O współpracy z Funduszem powie nam Pani Prezes Dorota Smółkowska. Współpraca w ramach Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, któremu przewodniczymy od czerwca 2014 roku, zaowocowała wspólnymi 8 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

11 przedsięwzięciami, z których bardzo ważna okazała się konferencja na temat Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu, zorganizowana w Sejmie RP, w dniu 3 września. Rok 2014 to również rok intensywnej pracy w zakresie opiniowania projektów przepisów, starań o wprowadzenie nowych rozwiązań i w szczególności (można powiedzieć) walki o przestrzeganie obowiązującego prawa, czy to zakazu reklamy, czy możliwości posiadania nie więcej niż 1% aptek na terenie województwa. Aby działania te zintensyfikować, Izba zamówiła ekspertyzę w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która może pomóc w ocenie powiązań podmiotów, ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie apteki i ma pomóc w skutecznym egzekwowaniu zasady 1%, tak przez izby jak i inspekcję farmaceutyczną. Przekazaliśmy nieodpłatnie ten dokument do GIF, który niezwłocznie rozesłał go do wszystkich wojewódzkich inspektoratów. W tym roku przyjęliśmy do Izby nowych młodych członków i bardzo mnie cieszy, że z grupy młodych farmaceutów udaje się rekrutować osoby do pracy w Komisji Młodych Aptekarzy, której przewodniczy dr Jerzy, a także ostatnio do Komisji Monitorowania i Analiz, której przewodniczy kolega Michał Byliniak. Mam nadzieję, że współpraca w tych zespołach będzie dla koleżanek i kolegów satysfakcjonująca i zachęcą oni do pracy inne osoby. W sprawozdaniu nie mogę nie wspomnieć o budżecie. Dziękuję księgowej Pani Anecie Starczewskiej i skarbnikowi Panu Krzysztofowi Kondrackiemu za roczny wysiłek. Nie mamy długów, a wszystkie zobowiązania są terminowo realizowane. Dziękuję za racjonalne, podkreślam: racjonalne gospodarowanie środkami Izby. Oczywiście nie wszystko udało nam się zrealizować. Część spraw z powodu czynników zewnętrznych, niezależnych od naszych starań, a część jak sami wiemy z powodu małej aktywności naszych członków, i co szczególnie niepokojące małej aktywności i zaangażowania niektórych członków organów Izby nie została zrealizowana. Oceniając jednak pracę Rady i pozostałych organów, spójrzcie Państwo na przedstawione Kalendarium, na realizację budżetu i ogrom pracy, jaką wykonała naprawdę niewielka grupa członków Izby i pracowników biura. Za ten wysiłek bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Biuletyn Informacyjny nr 1/2015 9

12 Kalendarium działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w 2014 roku Styczeń: 4 stycznia spotkanie z prezesem firmy SOLFARM w sprawie dofinansowania Koncertu Noworocznego; 4 stycznia spotkanie z dyrektorem oddziału PGF w sprawie dofinansowania Koncertu Noworocznego; 8 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 8 stycznia udział Prezesa ORA w spotkaniu z nowym Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; 9 stycznia udział Prezesa ORA w Prezydium NRA; 9 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych, połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 10 stycznia udział w Komisji Klasyfikacyjnej do specjalizacji na WUM; 12 stycznia XIV Charytatywny Koncert Noworoczny Aptekarzy; 14 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 14 stycznia udział w konferencji CSiOZ nt. nowych rozwiązań; 15 stycznia udział w posiedzeniu Rady przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ; 16 stycznia spotkanie Komisji Seniorów; 16 stycznia posiedzenie Komisji Hurtowników; 16 stycznia udział w Spotkaniu Noworocznym Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia ; 20 stycznia posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 22 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 23 stycznia zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 29 stycznia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 29 stycznia udział w konferencji Wybrane problemy dystrybucji substancji leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 30 stycznia spotkanie Prezesa ORA w sprawie szkoleń z przedstawicielami firmy Mylan. W styczniu wpłynęło 38 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 10 w nowej aptece, 28 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 1 negatywną opinię. 10 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

13 Luty: 1 lutego (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Radom); 2 lutego (niedziela) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów; 5 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 6 lutego udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 6 lutego spotkanie Prezesa ORA z przedstawicielami firmy Consensus Way w celu ustalenia programu szkoleń; 6 lutego posiedzenie Prezydium ORA; 6 lutego I posiedzenie Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych; 10 lutego praca zespołu, przygotowującego materiały na zjazd w tym opiniowanie wniosków ze zjazdu; 12 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 12 lutego spotkanie uzgodnieniowe w NIA; 12 lutego spotkanie Prezesa ORA z przedstawicielami spółki Gedeon-Richter; 13 lutego spotkanie Prezesa ORA z WIF; 13 lutego posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla pracowników aptek; 13 lutego posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych, połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 14 lutego spotkanie Prezesa ORA z dziennikarzami Gazety Wyborczej ; 18 lutego posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 19 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 19 lutego udział w Prezydium NIA; 20 lutego posiedzenie Komisji Hurtowników; 20 lutego spotkanie Komisji Seniorów; 20 lutego udział Prezes ORA w posiedzeniu Podkomisji Finansów w sprawie zmian do ustawy o cenach; 24 lutego udział w spotkaniu w CSiOZ (rejestr farmaceutów); 25 lutego wręczanie Praw Wykonywania Zawodu; 26 lutego posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 26 lutego spotkanie Prezesa ORA ze studentami VI roku (przed praktykami); 26 lutego udział w spotkaniu w Ciosz; 27 lutego zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 27 lutego spotkanie Prezes ORA z WIF. W lutym wpłynęło 31 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki w tym 10 w nowej aptece, 21 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 30 pozytywnych opinii. Biuletyn Informacyjny nr 1/

14 Marzec: 3 marca posiedzenie Prezydium ORA; 5 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 5 marca udział Prezesa ORA w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego WUM; 5 marca udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 6 marca posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 8 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Siedlce); 12 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 13 marca posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych połączone z posiedzeniem naukowo szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 14 marca posiedzenie Rady OIA w Warszawie; marca XXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie 19 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 19 marca udział w Okręgowym Zjeździe Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Warszawie; 19 marca udział w posiedzeniu NRA; 20 marca udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 20 marca spotkanie Komisji Seniorów; 20 marca posiedzenie Komisji Hurtowników; marca udział w III Kongresie Farmaceutyczno-Ekonomicznym PGF; 22 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Ostrołęka); 22 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Płock); 26 marca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 26 marca udział w prezydium NRA; 27 marca zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 29 marca (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Radom); 30 marca (niedziela) posiedzenie naukowo-szkoleniowe (Warszawa). W marcu wpłynęło 40 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 16 w nowej aptece, 24 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 39 pozytywnych opinii. W I kwartale 2014 roku przygotowano i wydano 37 praw wykonywania zawodu. Wydano także: 39 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających I okres edukacyjny, 123 karty ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających II okres edukacyjny, 12 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

15 530 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających III okres edukacyjny. Kwiecień: 2 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 2 kwietnia spotkanie z przedstawicielami firmy NEUCA w sprawie planów współpracy; 2 kwietnia wręczenie praw wykonywania zawodu; 3 kwietnia udział w spotkaniu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie; 3 kwietnia II posiedzenie Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych; 5 kwietnia (sobota) udział w uroczystym rozdaniu dyplomów magistrów i doktorów farmacji w Galerii Porczyńskich; 9 kwietnia udział w spotkaniu CSiOZ; 9 kwietnia udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 9 kwietnia posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 9 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 1o kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych oraz spotkanie Wielkanocne; 11 kwietnia spotkanie Prezes ORA z p.o. Prezesem NFZ; 12 kwietnia (sobota) udział w spotkaniu Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego; kwietnia udział w konferencji (z udziałem posłów) nt. sytuacji w służbie zdrowia w Bydgoszczy; 15 kwietnia uroczyste rozdanie praw wykonywania zawodu w sali NOT; 16 kwietnia udział Prezes ORA w Zjeździe OIA w Kielcach; 16 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 17 kwietnia spotkanie Komisji Seniorów; 17 kwietnia posiedzenie Komisji Hurtowników; 23 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 24 kwietnia zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 24 kwietnia spotkanie w sprawie przygotowania wyjazdowego posiedzenia naukowo-szkoleniowego kierowników aptek ogólnodostępnych; 30 kwietnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych. W kwietniu wpłynęło 45 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 15 w nowej aptece, 29 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 40 pozytywnych opinii i 1 negatywną. Biuletyn Informacyjny nr 1/

16 Maj: 5 maja spotkanie Prezesa ORA z WIF; 7 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 11maja (niedziela) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Radom) Spotkanie aptekarzy z Prezesem ORA; 13 maja posiedzenie Prezydium ORA; 14 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 14 maja udział Prezesa ORA w programie TVP na temat leków; 14 maja udział w obchodach Dnia Farmaceuty w Galerii Porczyńskich; 15 maja spotkanie Komisji Seniorów; 15 maja posiedzenie Komisji Hurtowników; maja wyjazdowe (Uniejów) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla pracowników hurtowni; maja wyjazdowe (Uniejów) posiedzeniem naukowo-szkoleniowe dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji połączone z posiedzeniem Komisji Aptek Szpitalnych; 17 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Płock); 17 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Ostrołęka); maja udział w szkoleniu sędziów i rzeczników NIA i OIA; 21 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 22 maja udział Prezesa ORA w spotkaniu uzgodnieniowym w Jabłonnej, dotyczącym VII Plenerowego Spotkania Aptekarzy Mazowsza; 22 maja posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 23 maja spotkanie Prezesa ORA z przedstawicielami firmy Adamed ; 24 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Ciechanów); 24 maja (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Siedlce); 26 maja spotkanie Prezesa ORA w Ministerstwie Gospodarki; 27 maja wręczenie Praw wykonywania zawodu; 28 maja udział w konferencji Dziennikarze dla zdrowia ; 28 maja posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 29 maja zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 29 maja udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 29 maja spotkanie Prezesa ORA z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. W maju wpłynęło 36 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 14 w nowej aptece, 22 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 31 pozytywnych opinii i 3 negatywne. 14 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

17 Czerwiec: 4 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 4 czerwca udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 5 czerwca III posiedzenie Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych; 6 czerwca udział Prezesa ORA w komisji w Senacie w pracach nad ustawą o izbach (adwokatura i inne zawody zaufania publicznego); 8 czerwca (niedziela) Plenerowe spotkanie w Jabłonnej przejęcie przewodnictwa przez ORA w Warszawie Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego; 8 czerwca spotkanie Komisji Seniorów; 11 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 11 czerwca posiedzenie Rady OIA w Warszawie; 12 czerwca udział w Forum Ochrony Danych Osobowych w zawodach medycznych w Warszawie; 13 czerwca spotkanie Prezesa ORA z WIF; 14 czerwca (sobota) udział w spotkaniu plenerowym Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego; 17 czerwca wręczenie Praw wykonywania zawodu; 18 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 18 czerwca spotkanie Prezesa ORA w Sejmie przygotowywanie konferencji w dniu r.; 24 czerwca udział w posiedzeniu MOW NFZ; 25 czerwca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 25 czerwca udział seniorów farmaceutów na spotkaniu u Wojewody Mazowieckiego na zaproszenie WIF; 26 czerwca zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 26 czerwca spotkanie w CSiOZ. W czerwcu wpłynęło 38 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 4 w nowej aptece, 34 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 35 pozytywnych opinii i 2 negatywne. W II kwartale 2014 roku przygotowano i wydano 168 praw wykonywania zawodu. Wydano także: 37 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających I okres edukacyjny, 50 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających II okres edukacyjny, 259 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających III okres edukacyjny. Biuletyn Informacyjny nr 1/

18 Lipiec: 2 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 3 lipca inauguracyjne posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 8 lipca posiedzenie Prezydium ORA; 9 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 10 lipca udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 11 lipca spotkanie przedstawicieli Forum Samorządów Zaufania Publicznego w Sejmie przygotowanie do konferencji wrześniowej; 16 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; lipca udział Prezesa ORA w konferencji naukowej w Budapeszcie spotkanie w Węgierskiej Izbie Aptekarskiej oraz z Dyrektorem i Wicedyrektorem w Ministerstwie Zabezpieczenia Społecznego; 23 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 23 lipca posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 30 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych. W lipcu wpłynęły 43 wnioski o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki w tym 18 w nowej aptece, a 25 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 36 pozytywnych opinii i 2 negatywne. Sierpień: 6 lipca posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 8-10 sierpnia (piątek-sobota) wyjazdowe posiedzenie Rady OIA w Warszawie w Krynicy Zdroju; spotkanie z przedstawicielem Węgierskiej Izby Aptekarskiej; sierpnia VIII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy Zdroju; 20 sierpnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 26 sierpnia spotkanie uzgodnieniowe przed konferencją w Sejmie r.; 27 sierpnia posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych. W sierpniu wpłynęło 35 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 12 w nowej aptece, 23 dotyczyło zmiany na stanowisku kierownika. Wydano 31 pozytywnych opinii i 2 negatywne. 16 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

19 Wrzesień: 2 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 3 września Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego w Sejmie; 3 września spotkanie Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich; 4-7 września udział w III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy w Wilkasach; 5-7 września wycieczka organizowana przez delegaturę radomską do Zamku w Książu i Zamku Czocha; 9 września posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 10 września posiedzenie Prezydium ORA; 10 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 11 września posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 17 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 18 września spotkanie Komisji Seniorów; 18 września posiedzenie Komisji Hurtowników; września V wyjazdowa Sesja Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych w Uniejowie (piątek-niedziela); września (Uniejów) wyjazdowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe Komisji Młodych Aptekarzy; września wyjazdowe (Uniejów) spotkanie Komisji Seniorów; 20 września (sobota) posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów (Płock) 23 września udział Prezesa ORA w konferencji T. rynku farmaceutycznego z aptekarzami z Ukrainy; 24 września posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 24 września udział w obchodach Ogólnopolskiego Święta Aptekarzy Święta Kosmy i Damiana; 24 września udział w posiedzeniu Rady MOW NFZ; 25 września posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 25 września posiedzenie Prezydium ORA; 25 września zebranie kierowników aptek ogólnodostępnych; 26 września udział w Forum Prawa Pacjenta a Klauzula Sumienia w Warszawie 28 września udział w Praktycznych Warsztatach dla Farmaceutów, organizowanych przez Pharma e-marketing. We wrześniu wpłynęło 57 wniosków o uzyskanie rękojmi na pełnienie funkcji kierownika apteki, w tym 18 w nowej aptece, 39 dotyczyło zmiany na stanowisku Biuletyn Informacyjny nr 1/

20 kierownika. Wydano 52 pozytywnych opinii i 3 negatywne. W III kwartale 2014 r. przygotowano i wydano 4 prawa wykonywania zawodu. Wydano także: 46 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających I okres edukacyjny, 37 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających II okres edukacyjny, 144 kart ciągłego szkolenia dla farmaceutów rozpoczynających III okres edukacyjny, Październik: 1 października posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 2 października posiedzenie Prezydium ORA; 3 października udział w konferencji Astma i POChP choroby cywilizacyjne organizowanej dla dziennikarzy dla zdrowia przez Gazetę Farmaceutyczną; 3-5 października I Rajd Aptekarzy OIA w Warszawie Łysogóry; 5 października posiedzenie naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów; 7 października udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady NFZ; 7 października udział Prezesa ORA w podkomisji zdrowia w Sejmie (zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne); 8 października posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 8 października udział w posiedzeniu Prezydium NRA; 9 października posiedzenie Komisji Etyki i Deontologii Zawodowej; 9 października posiedzenie Prezydium ORA; 9 października posiedzenie Komisji Aptek Szpitalnych połączone z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym dla pracowników aptek szpitalnych i działów farmacji; 15 października posiedzenie Komisji Aptek Ogólnodostępnych; 15 października udział Prezesa ORA w podkomisji zdrowia w Sejmie (zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne); 15 października spotkanie z Prezesem firmy SOLPHARM w sprawie dofinansowania Koncertu Noworocznego; 16 października spotkanie Komisji Seniorów; 16 października posiedzenie Komisji Hurtowników; 16 października posiedzenie Prezydium ORA; 20 października udział Prezesa ORA w podkomisji zdrowia w Sejmie (zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne); 18 Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój.

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Nastrój urlopowo-letni, ale nie w sensie poruszanych problemów i omawianych tematów. Od lewej uczestnicy

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

Wigilijne Spotkanie Seniorów, 10 grudnia 2012 r.

Wigilijne Spotkanie Seniorów, 10 grudnia 2012 r. Wigilijne Spotkanie Seniorów, 10 grudnia 2012 r. Powitanie i życzenia od prezesów: mgr farm Aliny Fornal prezesa ORA oraz dr n. farm. Włodzimierza Hudemowicza z-cy prezesa i opiekuna Komisji Seniorów.

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r.

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Reprezentacyjny salon na I p. Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczystość. Wykład inauguracyjny pt.:

Bardziej szczegółowo

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r. Uroczystość ślubowania i wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów oraz dyplomów specjalizacji. Warszawa Podchorążówka w Łazienkach Królewskich, 15 kwietnia 2009 r. Gmach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zajęć wspólnych dla obu grup nt. Produkty graniczne prawo a praktyka.

Uczestnicy zajęć wspólnych dla obu grup nt. Produkty graniczne prawo a praktyka. VI Sesja Szkoleniowa Komisji Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji i XI Sesja Szkoleniowa Komisji Hurtowni Farmaceutycznych, Sterdyń, 17-19 maja 2013 r., Uczestnicy zajęć wspólnych dla obu grup nt. Produkty

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

XXX Okręgowy Zjazd Delegatów POIA w Rzeszowie. 10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie

XXX Okręgowy Zjazd Delegatów POIA w Rzeszowie. 10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie XXX Okręgowy Zjazd Delegatów POIA w Rzeszowie 10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocności obrad. Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Lucyna Samborska

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3 ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 3 W roku 2014 przypada 300 rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka. Tę okazję uświetniliśmy koncertem podczas którego zabrzmiały kompozycje instrumentalne i wokalne tego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014 Sprawozdanie z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak 3 stycznia 30 czerwca 2014 Styczeń 2014 3 stycznia dyżur w siedzibie izby 7 stycznia udział w programie

Bardziej szczegółowo

2009r. 1100 (+20) Przemyski

2009r. 1100 (+20) Przemyski Sprawozdanie z działalności PORA między XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORA za okres 16.04.2009r -15.04.2010 r Rzeszów 2010 Cel zjazdu przyjęcie sprawozdania organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r.

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. W dniu 25 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. W zebraniu uczestniczyli: - Barbara Szczygielska - Maria Rzeźnikiewicz

Bardziej szczegółowo

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Protokół z pierwszej sesji Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki z dnia 11 czerwca od godz. 14.30 Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Rozdanie zaświadczeń o wyborze

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 2012 Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Data: 14.02.2012 r. (wtorek),

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVII Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie

REGULAMIN XVII Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie REGULAMIN XVII Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. XVII Wielki Turniej Tenorów, zwany dalej Turniejem, organizowany jest przez Operę na Zamku w Szczecinie w dniu 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Uczniowski przy XXXIX Liceum

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

VI Plenerowe Spotkania Aptekarzy Mazowsza, 21 czerwca 2009 r. Kawęczyn k/grójca, Gościniec Wiecha

VI Plenerowe Spotkania Aptekarzy Mazowsza, 21 czerwca 2009 r. Kawęczyn k/grójca, Gościniec Wiecha VI Plenerowe Spotkania Aptekarzy Mazowsza, 21 czerwca 2009 r. Kawęczyn k/grójca, Gościniec Wiecha Chata malowana w gościnę zaprasza. Fragment skansenu w Gościńcu Wiecha. Seminarium dla pracowników hurtowni

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Załącznik do uchwały nr.1/2014 V Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 22.03.2014r Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA REGULAMIN IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA 23 27 lutego 2015 roku I 1. IV Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków odbędzie się w Częstochowie w dniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 2 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 26 październik 2015r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r. Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. 13.06.2014r. W zebraniu udział wzięło 30 osób- lista obecności w załączeniu (załącznik nr 1). Porządek zebrania: 1. Otwarcie obrad- prezes.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej załącznik do uchwały nr 12/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW.

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. 1. Rozpoczęcie Zwyczajnego Zjazdu SPB w dniu 24.11.2014r. o godzinie 12.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r.

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, dn. 15.12.2010 r. Wydział Farmaceutyczny 02-097, ul. Banacha 1 (tel./fax 57-20-974) Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 Plan został przyjęty do realizacji w dniu 10 marca 2014 roku Plan jest otwarty DATA cały rok TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania ŚKA z dnia 20.01.2013r.

Protokół z Walnego Zebrania ŚKA z dnia 20.01.2013r. Protokół z Walnego Zebrania ŚKA z dnia 20.01.2013r. Dnia 20.01.2013r. o godzinie 16.00 odbyło się walne zebranie ŚKA. Z braku wystarczającej liczby członków zgodnie ze statutem ŚKA wyznaczono drugi termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. W dniu 21 marca 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT przyjęty w dniu 13 marca 2002 r. na Walnym Zebraniu członkiń Klubu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6 XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE. z dnia 16 kwietnia 2015r.

UCHWAŁA NR 6 XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE. z dnia 16 kwietnia 2015r. UCHWAŁA NR 6 XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Delegatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Przedszkola Nr 30 w Gdyni

Regulamin Rady Rodziców. Przedszkola Nr 30 w Gdyni Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 30 w Gdyni SPIS TREŚCI 1.Podstawa prawna funkcjonowania Rady Rodziców. 2.Postanowienia ogólne. 3. Cele i zadania Rady Rodziców 4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace Warszawa, 2012-03-13 Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace W dniu 2012-03-13 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r.

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. projekt 1. 1. W Nadzwyczajnym Kongresie Polskiego Związku Judo (dalej również jako Kongres ) z głosem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

Królewskie Śpiewanie

Królewskie Śpiewanie Wyśpiewajmy razem Tykocin Królewskie Śpiewanie 1 3 sierpnia 2014 Organizator: Współorganizator: www.tykocin.radionadzieja.pl Tykocin Królewskie Śpiewanie Tykocin to perła baroku w koronie Podlasia. Urok

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo