W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.COSMOWATER."

Transkrypt

1

2 2

3 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS), URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW DOJAZDU AFS DO KLIENTA ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (SÓL). UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK WEZWANIA AFS W PRZECIĄGU 2 TYGODNI OD DATY MONTAŻU URZĄDZENIA. 3

4 4

5 SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 6 ROZDZIAŁ I 7 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY 7 A. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 7 B. ROZPAKOWANIE ZMIĘKCZACZA HYBRYDOWEGO 7 C. SPRAWDZENIE LOKALNYCH WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH 7 D. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI URZĄDZENIA 8 E. MATERIAŁY 9 F. PODŁĄCZENIE ODPROWADZENIA POPŁUCZYN PO REGENERACJI PROGRAMOWANIE ZMIĘKCZACZA HYBRYDOWEGO 12 A. PROGRAMOWANIE PANELU STEROWANIA 12 B. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLANKI SOLĄ 14 C. USTAWIENIE ŻĄDANEJ TWARDOŚCI NA ZAWORZE OBEJŚCIA BY-PASS 15 ROZDZIAŁ II FUNKCJE PANELU STEROWANIA 16 A. RĘCZNE URUCHAMIANIE REGENERACJI 16 B. SYSTEM KONTROLI SOLI 17 C. OŚWIETLENIE ZBIORNIKA SOLI 17 D. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU 17 E. ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY NA DZIEŃ 17 F. CZAS POZOSTAŁY DO KOŃCA REGENERACJI I WSKAŹNIKI POZYCYJNE ZAWORU 18 G. FILTRACJA OCHRONNA 18 H. BRAK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 18 I. KODY BŁĘDU PODSTAWOWE INFORMACJE NA EKRANIE 19 ROZDZIAŁ III CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE 20 A. UZUPEŁNIANIE SOLI W ZBIORNIKU SOLANKI 20 B. ZŁOGI SOLNE 21 C. SPRAWDZANIE TWARDOŚCI WODY PO ZMIĘKCZACZ HYBRYDOWYU 21 D. SPRAWDZANIE CIŚNIENIA WODY W INSTALACJI 21 E. SPRAWDZANIE STANU ZABRUDZENIA FILTRÓW MECHANICZNYCH 22 F. SPRAWDZANIE WSKAZANIA ZEGARA POKAZUJĄCEGO AKTUALNĄ GODZINĘ ZALECENIA EKSPLOATACYJNE KSIĘGA EKSPLOATACJI TABELA NIESPRAWNOŚCI 23 ROZDZIAŁ IV WYMIARY I DANE TECHNICZNE 24 ROZDZIAŁ V CZĘŚCI ZAMIENNE 25 A. ZMIĘKCZACZ HYBRYDOWY SCHEMAT OGÓLNY 25 B. ZAWÓR STERUJĄCY 27 KARTA GWARANCYJNA 30 PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA URZĄDZENIA ORYGINAŁ 33 PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA URZĄDZENIA KOPIE 35, 37 KSIĘGA EKSPLOATACJI 39 WPŁYW POPŁUCZYN Z REGENERACJI ZMIĘKCZACZA HYBRYDOWEGO NA KOMUNALNE INSTALACJE ŚCIEKOWE ORAZ NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 41 UREGULOWANIA PRAWNE UDT 43 5

6 Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji i dostosowanie się do wszystkich reguł bezpieczeństwa dotyczących uruchomienia oraz funkcjonowania urządzenia. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Autoryzowaną Firmą Serwisową. Nr tel. dostępne w lokalizacjach firmy BIMs Plus oraz na stronie DANE PODSTAWOWE Prosimy o wypełnienie poniższych rubryk: Zmiękczacz hybrydowy Numer seryjny (SERIAL No *) : Data uruchomienia :... Twardość wody :... dh (stopnie niemieckie) Zawartość żelaza :...mg/l Smak i/lub zapach :... Ciśnienie wody :...bar Natężenie przepływu :... m 3 /h RYS NR 1 * Numer seryjny umieszczony jest na naklejce widocznej po uniesieniu pokrywy zbiornika solanki (rys. nr 1) 6

7 ROZDZIAŁ I 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY A. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do instalacji i uruchomienia zmiękczacza hybrydowego prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni bezpieczne i pełne wykorzystanie zakupionego urządzenia. Nie stosowanie się do niniejszej instrukcji spowodować może szkody materialne i zdrowotne. Urządzenie usuwa z wody smak i zapach chloru a także kationy wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość. Może usunąć związki dwuwartościowego żelaza rozpuszczonego w wodzie w dopuszczalnym stężeniu do 1,0 mg Fe/l. Urządzenie nie usunie żelaza w innej postaci (np. organicznej), ani żadnych innych zanieczyszczeń występujących w wodzie. Temperatura otoczenia, w którym pracuje zmiękczacz hybrydowy, nie może być niższa niż 4 o C i wyższa niż 40 o C Maksymalna temperatura wody, którą urządzenie może zmiękczać nie może być wyższa niż 49 o C. Urządzenie pracuje zasilane prądem o napięciu 24 V. Prosimy o używanie dostarczonego w komplecie z urządzeniem transformatora. W razie uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast odłączyć transformator. Przed ponownym włączeniem zasilania kabel należy wymienić lub naprawić. Urządzenie nie może być używane do uzdatniania wody o ponadnormatywnych parametrach fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych. Zaleca się zastosowanie zasilacza awaryjnego UPS do podłączenia urządzenia do zasilania na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej podczas regeneracji urządzenia, która może spowodować zwiększone zużycie wody. B. ROZPAKOWANIE ZMIĘKCZACZA HYBRYDOWEGO W pierwszym rzędzie należy wyjąć wszystkie elementy urządzenia z kartonu. Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli tak się stało, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy. Urządzenie wyjmować bardzo ostrożnie. Jest dostarczane w formie zmontowanej, co powoduje, że jest ciężkie. Przy przenoszeniu prosimy chwytać za górną krawędź zbiornika lub od spodu oraz unikać przesuwania po podłodze. Nie odwracać górą do dołu, nie upuszczać i nie stawiać na powierzchniach kanciastych lub ostro zakończonych. 7

8 C. SPRAWDZENIE LOKALNYCH WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH Ciśnienie wody wodociągowej Aby urządzenie prawidłowo funkcjonowało ciśnienie wody w sieci nie może być mniejsze niż 1,4 bara i większe niż 8,0 barów. Jeżeli ciśnienie jest poniżej minimum, należy zastosować hydrofor podnoszący ciśnienie; gdy przekracza dopuszczalną wartość maksymalną, należy zainstalować reduktor ciśnienia. Uwaga: Jeżeli w ciągu dnia ciśnienie wody jest bardzo wysokie, może się zdarzyć, że w nocy przekroczy wartość 8,0 barów. W takim przypadku, sugerujemy zainstalowanie reduktora ciśnienia. W celu kontroli ciśnienia roboczego w instalacji, proponujemy wyposażyć instalację w manometry zgodnie ze schematem wykonania instalacji (rys. nr 3). Natężenie przepływu - Aby urządzenie prawidłowo funkcjonowało, minimalne natężenie przepływu na wejściu powinno wynosić 11,0 l/min (0,66 m 3 /h). 8

9 D. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI URZĄDZENIA Urządzenie należy umiejscowić w miarę możliwości blisko za hydroforem (w przypadku zasilania wodą z ujęcia własnego) lub wodomierzem mierzącym całość wody w gospodarstwie domowym (w przypadku zasilania wodą wodociągową). Urządzenie powinno być umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie odpływu kanalizacyjnego. Podłączając zmiękczacz hybrydowy przed podgrzewaczem wody (lub kotłem) należy zwrócić uwagę, aby temperatura wody w miejscu podłączenia nie przekraczała 49 0 C. Należy koniecznie między zmiękczaczem hybrydowym a podgrzewaczem wody (lub kotłem) zainstalować zawór zwrotny, który zapobiegnie cofnięciu się gorącej wody na urządzenie. Zbyt gorąca woda mogłaby doprowadzić do zniszczenia elementów zaworu sterującego i żywicy jonowymiennej. Należy pamiętać, aby zawór wody używanej na zewnątrz (np. do podlewania ogrodu) umieścić przed zmiękczaczem hybrydowym. Uzdatnianie wody używanej na zewnątrz (o ile nie ma takiej potrzeby) jest nieekonomiczne. Zmiękczacz hybrydowy należy zamontować w miejscu nienarażonym na zamarznięcie. W razie zamarznięcia urządzenie zostanie zniszczone. Gwarancja nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń. Zmiękczacz hybrydowy zasilany jest prądem o napięciu 24 V. Transformator z przewodem elektrycznym dostarczany jest razem z urządzeniem. Gniazdko powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, chronione przed deszczem i mrozem. Zmiękczacz hybrydowy musi być zawsze podłączony do zasilania elektrycznego; gniazdo nie może być sterowane przełącznikiem, który można by przez nieuwagę wyłączyć. E. MATERIAŁY Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia ważne jest sprawdzenie odpowiedniego podłączenia dopływu i odpływu wody dla zmiękczacza hybrydowego. Patrząc od frontu wejście wody jest po prawej stronie a wyjście po lewej. Należy również określić materiał wykonania instalacji wodociągowej. Instalacja może być wykonana z: PCV, PE, gwintowanych rur ocynkowanych, miedzi (ze względu na rodzaj materiału, zaleca się ustawianie twardości wyjściowej między 3 a 6 stopni niemieckich; materiał nie zalecany ze względu na różną jakość miedzi dostępnej na rynku). 9

10 RYS NR 3 Podłączenie hydrauliczne zmiękczacza hybrydowego należy wykonać zgodnie ze schematem pokazanym na rys. nr 3. Zmiękczacz hybrydowy wyposażony jest w zawór obejścia (by-pass) z elementami połączeniowymi oraz wąż do odprowadzenia popłuczyn. Wyposażenie instalacji hydraulicznej w elementy takie, jak: zawory, manometry, filtr, zawory do poboru próbek, itp. należy do wykonującego instalację i nie są dostarczane standardowo z urządzeniem. Uwaga: W celu uniknięcia problemów z prawidłowym podłączeniem hydraulicznym zmiękczacza hybrydowego, sugerujemy kontakt z wykwalifikowaną autoryzowaną firmą serwisową. F. PODŁĄCZENIE ODPROWADZENIA POPŁUCZYN PO REGENERACJI 1. Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji. W celu podłączenia instalacji odprowadzania popłuczyn ze zmiękczacza hybrydowego, należy użyć dostarczonego razem z urządzeniem węża. Jeden jego koniec nasunąć na króciec wylotowy popłuczyn znajdujący się w tylnej części głowicy sterującej, drugi umieścić w studzience kanalizacyjnej (rys. nr 4). Między końcówką węża, a ujściem ściekowym musi być min. 4 cm przerwy. Zapobiegnie to możliwości zassania nieczystości przez zmiękczacz hybrydowy. Wąż należy zamocować w taki sposób, aby w czasie intensywnego wypływu popłuczyn nie poruszał się. Nie może być zagięty, skręcony ani przebity. Wąż powinien znajdować się poniżej króćca wypływu z zaworu sterującego. 10

11 2. Podłączenie kolanka przelewowego zbiornika solanki. kauczukową złączkę umieścić w otworze zbiornika solanki (od tyłu) tak, aby jej część znajdowała się wewnątrz, a część na zewnątrz zbiornika, grubsze zakończenie kolanka włożyć do złączki od zewnętrznej strony zbiornika, można podłączyć wąż odprowadzający średnica przyłącza 3/8 gwint wewnętrzny (poza dostawą) w sposób analogiczny, jak w punkcie 1. Uwaga: - wąż przelewowy zbiornika solanki stanowi jedynie dodatkowe zabezpieczenie, gdyby etap napełniania zbiornika solanki wodą nie zakończył się zgodnie z programem. - żadna część węża przelewowego nie może znajdować się powyżej poziomu wypływu (patrz rys. nr 4) - nie wolno podłączać węża przelewowego zbiornika solanki do króćca wypływu z zaworu sterującego ani łączyć go razem z wężem odprowadzającym popłuczyny (patrz punkt 1 powyżej). RYS NR 4 11

12 2. PROGRAMOWANIE ZMIĘKCZACZA HYBRYDOWEGO A. PROGRAMOWANIE PANELU STEROWANIA RYS NR 5 Po włączeniu transformatora do gniazda prądu elektrycznego na ekranie wyświetlacza widoczny jest przez kilka sekund kod dla danego modelu urządzenia (520) oraz numer testowy (np. J3.0). Następnie na ekranie pojawia się napis Godzina PRESENT TIME i zaczyna migać 12:00. Jeżeli pojawi się kod inny niż 520, należy skontaktować się z serwisem dostawcy. Sygnalizator Dźwiękowy (BIP): sygnalizator działa przy każdym naciśnięciu przycisku. Pojedynczy sygnał dźwiękowy informuje o jednej zmianie na ekranie wyświetlacza. Seria sygnałów dźwiękowych informuje o tym, że naciśnięto przycisk niewłaściwy i należy nacisnąć inny przycisk. Ustawienie godziny Jeśli nie pojawiła się informacja Godzina PRESENT TIME, naciskać przycisk (rys. nr 5), aż do momentu pojawienia się poszukiwanej informacji. W celu ustawienia godziny nacisnąć ( ), aby przesunąć godzinę do przodu lub ( ), by ją cofnąć. Jeśli ustawiony jest zegar dwunastogodzinny, pomiędzy godz a 11 59, na wyświetlaczu ukaże się napis AM; pomiędzy a 23 59, napis PM. Gdy przyciskamy jeden z przycisków ( ) lub ( ) czas zmienia się o jedną minutę do przodu lub do tyłu. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, czas zacznie zmieniać się szybciej. 12

13 Programowanie twardości wody surowej Jednokrotne naciśnięcie przycisku (z pozycji formuły Godzina) powoduje przejście do formuły Twardość Wody HARDNESS; na ekranie powinna mrugać wartość 25 (wartość domyślna). NASTĘPNIE NALEŻY ZAKODOWAĆ TWARDOŚĆ UŻYTKOWANEJ WODY (dopływającej do urządzenia) W ZIARNACH NA GALON AMERYKAŃSKI GPG (TWARDOŚĆ WYRAŻONĄ NP. W O dh - NIEMIECKICH NALEŻY POMNOŻYĆ PRZEZ 1,036). Twardość wody wyrażana jest w różnych jednostkach. Poniżej prezentujemy porównanie najczęściej spotykanych w naszym kraju: Jednostka twardości mg CaCO 3 /l o f stopień francuski o dh stopień niemiecki 1 mg CaCO 3 /l stopień francuski ( o f) stopień niemiecki ( o dh) gpg gpg Jeżeli nie dysponujemy wynikami analizy fizyczno chemicznej wody, należy zasięgnąć informacji w wodociągach obsługujących dany rejon lub w odpowiedniej jednostce SANEPID-u albo samodzielnie oznaczyć twardość wody za pomocą testu twardości. Prosimy o wpisanie uzyskanych danych na stronie 6 niniejszej instrukcji oraz na osobnej kartce, którą należy przykleić taśmą samoprzylepną pod pokrywą zbiornika solanki. Jeżeli woda surowa zawiera żelazo w stężeniu wyższym niż 0,4 mg/l, zamiast twardości należy posługiwać się wartością twardości skorygowanej. Wyliczamy ją w następujący sposób: Twardość skorygowana [ o dh] = twardość [ o dh] ilość żelaza w mg Fe/l Twardość wody lub wartość twardości skorygowanej (przeliczoną na gpg) wprowadzamy jako twardość użytkową wody do programu zmiękczacza hybrydowego. W tym celu naciskamy przycisk ( ) lub ( ) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu odpowiedniej wartości. Przyciśnięcie ( ) powoduje obniżenie wskazań twardości do wartości 1. Przyciśnięcie ( ) powoduje podwyższenie wskazań twardości do wartości maksymalnej dla danego urządzenia. Pomiędzy wartością 1 i 25 każde przyciśnięcie przycisków ( ) lub ( ) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wartość twardości o jedną jednostkę. Pomiędzy 25 a wartością maksymalną, wartość zwiększa się lub zmniejsza o 5 jednostek. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, wartość zmienia się dwukrotnie w czasie 1 sekundy. Zaprogramowanie godziny regeneracji Jednokrotne naciśnięcie przycisku (z pozycji formuły Twardość Wody) powoduje przejście do formuły Godzina Regeneracji RECHARGE TIME; na ekranie powinna mrugać wartość 02:00 (w nocy) jako godzina domyślna. Jeżeli potwierdzimy to ustawienie (poprzez naciśnięcie ), Zmiękczacz hybrydowy rozpocznie regenerację o godzinie 2:00 w nocy, która zakończy się ok. godz. 4:00. Z uwagi na minimalny pobór wody o tej porze, jest to optymalny czas na regenerację. 13

14 Jeżeli chcemy, aby proces regeneracji zachodził o innej porze, należy nacisnąć ( ) lub ( ), w celu ustawienia nowej godziny rozpoczęcia regeneracji. Przy ustawianiu godziny regeneracji należy pamiętać, iż jeśli ustawiony jest zegar dwunastogodzinny należy zwrócić uwagę na wyznacznik AM (pomiędzy a ) lub PM (pomiędzy a ). Za każdym razem, gdy przyciskamy jeden z przycisków ( ) lub ( ), czas zmienia się o jedną jednostkę do przodu lub do tyłu. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, czas zmienia się o dwie jednostki w czasie 1 sekundy. Zaprogramowanie typu soli Jednokrotne naciśnięcie przycisku (z pozycji formuły Godzina Regeneracji) powoduje przejście do formuły Typ Soli; na ekranie powinien mrugać napis nacl jako domyślny typ soli. Należy potwierdzić to ustawienie (poprzez naciśnięcie ), ponieważ w Polsce do regeneracji Zmiękczacza hybrydowego używany jest chlorek sodu (NaCl). B. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLANKI SOLĄ Do regeneracji żywicy jonowymiennej używana jest RYS NR 6 solanka, czyli wodny roztwór soli. W procesie tym używamy specjalnej soli tabletkowanej. Pastylki solne wsypujemy do zbiornika solankowego, unosząc jego pokrywę (rys. nr 6). W wilgotnych pomieszczeniach zaleca się wypełniać zbiornik solanki maksymalnie w połowie i częściej go uzupełniać. Spowodowane jest to możliwością powstawania w tych pomieszczeniach tzw. złogów solnych (rys. nr 9). W pomieszczeniach o normalnej wilgotności zbiornik solankowy może być wypełniony w całości, to jest do poziomu wysokości studzienki zaworu solankowego. Podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zawór sterujący dopuszcza określoną ilość wody do zbiornika solanki, aby wyprodukować roztwór solny, który później zostanie użyty jako środek regenerujący złoże. Z uwagi na specjalne wymogi stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta zmiękczacza hybrydowego (sól tabletkowana spełniająca wymagania normy DIN 19604). Nie zaleca się używania soli spożywczej. Przed napełnieniem zbiornika solanki solą, należy upewnić się, czy pokrywa studzienki zaworu solankowego jest szczelnie zamknięta. Do tej części urządzenia nie powinna dostać się żadna pastylka soli. Pojemność zbiornika solanki podano w rozdziale IV Wymiary i dane techniczne. 14

15 C. USTAWIENIE ŻĄDANEJ TWARDOŚCI NA ZAWORZE OBEJŚCIA BY-PASS Standardowy zawór obejścia by-pass, w który wyposażony jest zmiękczacz hybrydowy, posiada regulator twardości wody (rys. nr 7). Służy on do regulowania poziomu twardości wody miękkiej. W gospodarstwach domowych zaleca się używanie wody o twardości pomiędzy 3 a 6 stopni niemieckich. Fabryczne nastawienie urządzenia przewiduje poziom 0 czyli dostarcza wodę całkowicie miękką. W celu zwiększenia twardości w wodzie uzdatnionej należy przekręcić o pełen obrót pokrętło regulatora twardości w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Po tej czynności należy zbadać twardość w wodzie wyjściowej. Jeżeli parametr ten jest zbyt niski w stosunku do oczekiwanego, należy ponownie przekręcić pokrętło w tym samym kierunku. Z poziomu 0 można zwiększyć twardość wykonując maksymalnie 4 pełne obroty. Odkręcenie pokrętła regulacji twardości w większym stopniu może skutkować rozszczelnieniem by-passu i wyciekiem wody. Ruch pokrętłem regulatora w przeciwnym kierunku (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) powoduje obniżenie poziomu twardości w wodzie. Wszystkie te czynności należy wykonywać delikatnie nie używając zbytniej siły. Należy pamiętać, aby przed każdym ustawieniem zaworu do pozycji obejście (uchwyt tłoka wciśnięty), należy całkowicie zakręcić pokrętło regulacji twardości wody (przekręcić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu). RYS NR 7 Wszelkie regulacje twardości na zaworze by-pass powinny być dokonywane przez Autoryzowaną Firmę Serwisową. 15

16 ROZDZIAŁ II 1. FUNKCJE PANELU STEROWANIA A. RĘCZNE URUCHAMIANIE REGENERACJI Podczas eksploatacji zmiękczacza hybrydowego mogą pojawić się sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej, ręcznie wywoływanej regeneracji. Mamy z nimi do czynienia, gdy: zużyto więcej niż zaplanowano wody (np. z powodu wizyty gości). Istnieje wtedy obawa, że zanim urządzenie automatycznie dokona procesu regeneracji, zdolność jonowymienna żywicy zostanie wyczerpana, zabrakło soli w zbiorniku solanki (nie dosypano soli) należy niezwłocznie uzupełnić poziom soli, podczas procesu regeneracji nastąpiła przerwa w dopływie energii elektrycznej, wprowadzamy po raz pierwszy urządzenie do eksploatacji (pierwsze uruchomienie). Regeneracja natychmiastowa RECHARGE NOW Nacisnąć przycisk i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pojawi się i zacznie mrugać informacja Regeneracja RECHARGE, Serv i Fill zaświecą się i zaczną mrugać. Kiedy zawór przejdzie do pozycji napełniania (= pierwsza faza regeneracji), wskaźnik Serv zgaśnie, natomiast Fill pozostanie zapalony, jednak przestanie mrugać. RECHARGE będzie mrugać dalej. Regeneracja potrwa około dwóch godzin. Po skończonym procesie regeneracji urządzenie odzyska zdolność uzdatniania wody. Uwaga: Jeżeli jest włączona opcja Oczyszczanie CLEAN ON, właściwa regeneracja zostanie poprzedzona płukaniem przeciwprądowym (na ekranie będą mrugać CLEAN i Bkwsh lub Rinse oraz czas pozostający do końca regeneracji). Regeneracja Dziś w Nocy RECHARGE TONIGHT Nacisnąć przycisk (nie przytrzymywać). Informacja Regeneracja Dziś w Nocy RECHARGE TONIGHT zacznie mrugać. Proces rozpocznie się o zaprogramowanej godzinie (domyślnie 2:00 w nocy). W celu anulowania polecenia regeneracji należy nacisnąć jeszcze raz (nie przytrzymywać) przycisk. Napis RECHARGE TONIGHT zniknie z ekranu wyświetlacza. 16

17 B. SYSTEM KONTROLI SOLI Panel sterujący posiada system kontroli poziomu soli w zbiorniku solankowym. Aby ustawić system kontroli soli należy postępować według następującej procedury: Otworzyć pokrywę zbiornika w celu stwierdzenia ile soli się w nim znajduje. Skala wewnątrz zbiornika obejmuje przedział od 0 do 8. Należy odnotować poziom zasypania soli. Nacisnąć przycisk tyle razy, aż wysokość słupka wskaże wysokość odnotowanego poziomu soli, Przykład obok wskazuje, że sól jest na poziomie 4. Lampka informująca o niskim poziomie soli zapali się, kiedy sól będzie na poziomie 2 lub poniżej. Nie należy dopuścić do tego, aby zbiornik był wypełniony solą poniżej tego punktu. Należy pamiętać, aby za każdym razem, kiedy dosypujemy soli, ustawiać aktualny poziom soli. W celu anulowania kontroli poziomu soli, należy naciskać przycisk tyle razy, aż na ekranie pojawi się napis OFF. C. OŚWIETLENIE ZBIORNIKA SOLI W celu oświetlenia wnętrza zbiornika soli wystarczy podnieść do góry pokrywę zbiornika soli. Wówczas automatycznie zapali się światło w zbiorniku soli. Jednocześnie w dolnej części ekranu pojawi się symbol żarówki z napisem Zbiornik TANK. Oświetlenie automatycznie zgaśnie wraz z zamknięciem pokrywy zbiornika soli. Zgaśnie również po 15 minutach, jeśli zbiornik soli będzie cały czas otwarty. D. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU Wskaźnik włączonego oświetlenia zbiornika soli W celu obserwacji natężenia przepływu wody miękkiej, należy nacisnąć przycisk tyle razy, aż pojawi się napis FLOW RATE (o ile już taka informacja już nie widnieje na ekranie). Natężenie przepływu jest wyrażone w litrach lub galonach na minutę. Jeżeli żadne urządzenie domowe nie korzysta z wody, na ekranie będzie widniała wartość 0. E. ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY NA DZIEŃ Należy nacisnąć przycisk ponownie, aby odczytać średnie zużycie wody miękkiej na dzień, wyrażone w litrach lub galonach. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje usunięcie z ekranu powyższej informacji. 17

18 F. CZAS POZOSTAŁY DO KOŃCA REGENERACJI I WSKAŹNIKI POZYCYJNE ZAWORU Jeden z wskaźników pozycyjnych zaworu (Praca Serv, Napełnianie Fill, Solankowanie Brine, Płukanie wsteczne Bkwsh, Szybkie płukanie Rinse) wyświetla się, gdy zmiękczacz hybrydowy jest w trakcie regeneracji. Napis Regeneracja RECHARGE mruga na ekranie oraz począwszy od cyklu solankowania Brine wyświetlana jest ilość minut pozostała do końca regeneracji (czyli przejścia zmiękczacza hybrydowego do pozycji praca Serv). Kiedy zawór zmienia pozycje (przechodzi z jednego cyklu do kolejnego), zaczynają mrugać odpowiednie wskaźniki. Wskaźniki pozycji zaworu Czas pozostały do końca regeneracji G. FILTRACJA OCHRONNA Siatka filtracyjna umieszczona w koszu dystrybutora górnego zmiękczacza hybrydowego (rys. nr 8) zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych do zbiornika filtracyjnego zmiękczacza hybrydowego. Kiedy woda przepływa przez zmiękczacz hybrydowy, zanieczyszczenia te są zbierane w zintegrowanym koszu i wypłukiwane do kanalizacji przed rozpoczęciem właściwego procesu regeneracji. Aktywowanie funkcji czyszczenia CLEAN ON pozwoli na automatyczne usunięcie zanieczyszczeń z siatki filtracyjnej przed każdą regeneracją. Siatka filtracyjna Butla ze złożem Dystrybutor górny RYS NR 8 Uwaga: Siatka filtracyjna w koszu dystrybutora górnego zmiękczacza hybrydowego nie zastępuje filtra wstępnego montowanego na rurociągu wody surowej. H. BRAK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Jeżeli nastąpi przerwa w zasilaniu elektrycznym, wyświetlacz wyłączy się, ale mikroprocesor podtrzymuje funkcje przez kilka godzin. Kiedy zasilanie elektryczne zostanie przywrócone, należy sprawdzić i wyregulować czas, w przypadku gdy wyświetlona na ekranie godzina mruga lub jest niewłaściwa. Zaprogramowane wartości: twardość wody i godzina rozpoczęcia regeneracji nie powinny być nigdy korygowane chyba, że chcemy je zmienić. Nawet, jeśli po długiej przerwie zasilania elektrycznego wyświetlana godzina nie jest właściwa, urządzenie nadal funkcjonuje poprawnie i zmiękcza wodę. Niewłaściwa godzina spowoduje, że do momentu skorygowania czasu, regeneracja rozpoczynać się będzie o nieodpowiedniej porze. 18

19 I. KODY BŁĘDU Kod błędu może pojawić się na ekranie, jeśli wystąpi problem niesprawności jakiejkolwiek z elektronicznych części urządzenia. Jeżeli zamiast Godziny pojawi się kod błędu, należy wezwać autoryzowaną firmę serwisową. 2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA EKRANIE Aktualna godzina Jeśli ustawiony jest zegar dwunastogodzinny, pomiędzy godz a 11 59, na wyświetlaczu ukaże się napis AM ; pomiędzy do 23 59, napis PM. Regeneracja W miarę trwania procesu uzdatniania pojemność jonowymienna żywicy zmniejsza się. Jeżeli sterownik uzna, że pozostała pojemność jonowymienna żywicy jest wystarczająca, aby urządzenie zmiękczało wodę do czasu rozpoczęcia najbliższej regeneracji, nie będzie ingerował w czas jej rozpoczęcia. W przeciwnym przypadku, na ekranie wyświetlacza pojawi się napis Regeneracja Dziś w Nocy RECHARGE TONIGHT i regeneracja rozpocznie się najbliższej nocy. W momencie rozpoczęcia się regeneracji, z ekranu zniknie napis RECHARGE TONIGHT, a w jego miejsce pojawi się napis Regeneracja RECHARGE, który będzie mrugał aż do końca procesu regeneracji. Urządzenie może automatycznie rozpocząć proces regeneracji również wtedy, gdy ma zaprogramowany maksymalny okres pomiędzy regeneracjami. 19

20 ROZDZIAŁ III 1. CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE Zmiękczacz hybrydowy pracuje całkowicie automatycznie. Podstawowymi czynnościami obsługowymi, jakie należą do obowiązków użytkownika, są: sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku solanki - 1 raz na tydzień, okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli jej poziom wymaga uzupełnienia, sprawdzanie twardości wody po zmiękczaczu hybrydowym zgodnie z księgą eksploatacji, sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów) - 1 raz na dwa tygodnie, sprawdzanie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie przeciwprądowe (w zależności od typu filtra) - 1 raz na tydzień, sprawdzanie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie (patrz ustawianie aktualnej godziny). Uwaga: Ze względu na specjalne wymogi stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta zmiękczacza hybrydowego (sól tabletkowana spełniająca wymogi normy DIN 19604). A. UZUPEŁNIANIE SOLI W ZBIORNIKU SOLANKI Urządzenie kontrolne poziomu soli sygnalizuje, kiedy należy dosypać soli do zbiornika. Należy systematycznie sprawdzać (najlepiej raz w tygodniu), czy należy sól dosypać. Należy to uczynić zawsze, gdy wskaźnik poziomu osiąga 2. Uzupełnianie soli jest podstawową czynnością obsługową. Jeżeli soli w zbiorniku zabraknie, złoże nie zregeneruje się i w konsekwencji urządzenie nie będzie uzdatniać wody. Należy pamiętać, aby za każdym razem, kiedy dosypujemy soli, ustawiać aktualny poziom soli. W miarę możliwości należy zasypywać sól regeneracyjną całymi opakowaniami (25 kg). Powinno się tak dokonywać zasypu soli, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Jeśli zbiornik zanieczyścił się, należy go przepłukać czystą wodą. Należy również zwracać uwagę na to, aby tabletki soli nie dostały się do studzienki zaworu solankowego. W tym celu zasypu dokonywać należy wyłącznie przy zakrytej (specjalną pokrywą) studzience zaworu solankowego (rys. nr 6). 20

21 B. ZŁOGI SOLNE Zjawisko to występuje, gdy zmiękczacz hybrydowy RYS NR 9 zainstalowany jest w pomieszczeniu o podwyższonym poziomie wilgotności. Powodem jego wystąpienia może być także używanie soli o niewłaściwych parametrach. Złóg solny tworzy się nad powierzchnią wody i powoduje, że woda nie mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i w konsekwencji nie powstaje solanka. Wynikiem takiej sytuacji jest brak regeneracji żywicy. Jeżeli zbiornik jest wypełniony solą, trudno jest stwierdzić czy złóg solny powstał. Na powierzchni może być wyglądająca normalnie warstwa soli, a np. w połowie wysokości może być pusta przestrzeń. Sprawdzić to można w następujący sposób: wziąć kij (np. od miotły) i przyłożyć do urządzenia (jak na rys. nr 9). Zaznaczyć na kiju punkt odniesienia 2 5 cm poniżej krawędzi zbiornika. Następnie włożyć kij do zbiornika aż do dna. Jeżeli poczujemy silniejszy opór zanim kij dotknie dna zbiornika możliwe, że trafiliśmy na złóg solny. Kij należy zagłębić w kilku miejscach krusząc w ten sposób złóg solny. Nie należy go kruszyć uderzając w zewnętrzne ścianki zbiornika. Można go w ten sposób uszkodzić. Jeżeli złóg solny utworzył się wskutek używania niewłaściwej jakości soli, należy sól usunąć ze zbiornika, zbiornik dokładnie wypłukać i zasypać solą właściwej jakości. C. SPRAWDZANIE TWARDOŚCI WODY PO ZMIĘKCZACZU HYBRYDOWYM W początkowym okresie eksploatacji zmiękczacza hybrydowego (w pierwszych 10 dniach) wskazane jest częste (1 raz na dwa dni) sprawdzanie twardości wody zmiękczonej. Jej poziom uzależniony jest od nastawy na zaworze mieszającym. Dla gospodarstw domowych powinien on wynosić pomiędzy 3 a 6 stopni niemieckich. W dalszym okresie eksploatacji parametr twardości należy kontrolować zgodnie z księgą eksploatacji. Wyniki pomiarów twardości prosimy wpisać do księgi eksploatacji (patrz str. 39). Instrukcję sposobu pomiaru twardości wody zawierają odpowiednie testy twardości wody. D. SPRAWDZANIE CIŚNIENIA WODY W INSTALACJI W trakcie eksploatacji należy zwracać uwagę na wartość ciśnienia wody zasilającej. W przypadku obniżenia się ciśnienia wody zasilającej poniżej 1,4 bara, należy ocenić przyczynę tego stanu i ją usunąć. W przypadku zwiększenia się ciśnienia powyżej 8,0 barów należy w układzie zasilania wodnego zainstalować odpowiedni reduktor ciśnienia. Należy pamiętać, że program sterowania (w tym też warunki przeprowadzonego automatycznie procesu REGENERACJI) został przyjęty dla wartości ciśnienia zawierającego się w przedziale 1,4-8,0 bara. W trakcie eksploatacji należy unikać uderzeń hydraulicznych ciśnienia. 21

22 E. SPRAWDZANIE STANU ZABRUDZENIA FILTRÓW MECHANICZNYCH W celu zabezpieczenia poprawnej pracy zmiękczacza hybrydowego konieczne jest zainstalowanie filtra mechanicznego na rurociągu wody surowej. Filtr ten będzie zabezpieczał głowicę sterującą oraz złoże przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Obserwacja stanu zabrudzenia wkładu filtracyjnego (medium oczyszczające wodę) odbywa się w większości filtrów w sposób wizualny. Dodatkowym elementem pozwalającym kontrolować stan filtra jest monitorowanie ciśnienia wody przed i za filtrem. Szczegółowe informacje dotyczące eksploatacji filtrów uzyskać należy od jego dostawcy. Uwaga: Zabrudzony filtr wstępny grozi pogorszeniem jakości wody oraz może być przyczyną uszkodzenia zmiękczacza hybrydowego. F. SPRAWDZANIE WSKAZANIA ZEGARA POKAZUJĄCEGO AKTUALNĄ GODZINĘ Sprawdzanie aktualnej godziny wyświetlanej na ekranie zmiękczacza hybrydowego powinno odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie. Czynność ta ma na celu zabezpieczenie przed przesunięciami w godzinach rozpoczęcia regeneracji. W przypadku różnic pomiędzy czasem rzeczywistym a wyświetlanym przez urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazaniami opisanymi na stronie 12 (Programowanie panelu sterowania). 2. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE W czasie eksploatacji urządzenie należy chronić przed: zbyt dużym zapyleniem w pomieszczeniu zainstalowania zmiękczacza hybrydowego, zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą otoczenia panującą wokół urządzenia - nie może ona obniżyć się poniżej 4 o C i przewyższać 40 o C, awaryjną możliwością powstania nagłego źródła ciepła, awaryjną możliwością cofania się ciepłej wody (powyżej 49 o C) - w przypadku możliwości zaistnienia takiej sytuacji, należy zamontować zawór zwrotny. 3. KSIĘGA EKSPLOATACJI W trakcie użytkowania zmiękczacza hybrydowego należy prowadzić księgę eksploatacji, której wzór załączony jest na końcu instrukcji. 22

23 5. TABELA NIESPRAWNOŚCI Jeżeli zmiękczacz hybrydowy uległ awarii, przed wezwaniem serwisu prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami. PROBLEM PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA Stacja podaje wodę zbyt twardą lub całkowicie twardą Woda jest okresowo twarda Brak soli w pojemniku lub złóg solny Brak zasilania elektrycznego Zawór obejścia jest w pozycji obejście (by-pass) Wtryskiwacz i dysza Venturiego są zanieczyszczone lub uszkodzone Niedrożny odpływ ścieków z zaworu Zaprogramowano zbyt niską wartość twardości w wodzie surowej Wzrost twardości wody zasilającej Uzupełnić sól lub rozbić złóg. Dalej nacisnąć REGENERACJA i trzymać przez 3 sek. do rozpoczęcia regeneracji Przywrócić zasilanie. Sprawdzić wyświetlaną godzinę Ustawić zawór w pozycji praca (service) Wezwać serwis dostawcy Udrożnić wąż odprowadzania popłuczyn Wykonać oznaczenie twardości wody i zaprogramować wartość właściwą j.w. Jeśli na ekranie wyświetlony jest kod błędu, należy skontaktować się z serwisem dostawcy. 23

24 ROZDZIAŁ IV 1. WYMIARY I DANE TECHNICZNE RYS NR 10 PARAMETRY ZMIĘKCZACZA HYBRYDOWEGO WYJŚCIE WEJŚCIE Minimalne natężenie przepływu (l/min) / (m 3 /h) Maksymalne natężenie przepływu (l/min) / (m 3 /h) Ciśnienie robocze min. - max. (bar) Temperatura wody min. - max. ( C) Maksymalna twardość wody ( dh) / ( f) Max zawartość dwuwart. żelaza (ppm = mg/l)* Ilość żywicy (l) Ilość węgla aktywnego (l) Sumaryczna objętość wszystkich złóż (wraz z podsypką)(l) Średnica przyłącza Pojemność jonowymienna (m³x f) Konsumpcja wody na regenerację (l) Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację (kg) SÓL REGENERACYJNA Zalecane typy soli 11,0 / 0,66 51,6 / 3,1 1,3-8, / 189 1,0 28 7,5 40 1¼ ,6 Regeneracyjna sól w tabletkach PN 86/C /01/02 Pojemność zbiornika soli (kg) 75 *urządzenie może usunąć podaną zawartość żelaza ale producent nie daje gwarancji na skuteczność usuwania żelaza przez zmiękczacz hybrydowy. 24

25 ROZDZIAŁ V 1. CZĘŚCI ZAMIENNE A. ZMIĘKCZACZ HYBRYDOWY SCHEMAT OGÓLNY Części zamienne głowicy na osobnej stronie Miejsce na naklejkę 25

26 LP NR CZĘŚCI OPIS Pokrywa górna Klapa zbiornika solanki (bez dekala) OPANEL0039 Dekal klapy zbiornika solanki 3 T4BEWTRE22024VB Transformator, 24V-10 VA Panel sterujący. (PWA) Faceplate (bez dekala) OPANEL0082 Dekal Filtr Zestaw uszczelek butla-głowica (zaw. Nr 7-9) 7 O-ring 73,0 x 82,6 mm 8 O-ring 20,6 x 27,0 mm 9 O-ring 69,9 x 76,2 mm Kosz górny Butla 12 T4BZFZJKKC100E Żywica jonowymiennna R4BZFCACA01 Węgiel aktywny Kosz dolny z dystrybutorem 14 * Żwir Zbiornik solankowy Zestaw montażowy studzienki (zawiera Nr 16-18) 16 Plastikowa śruba, 1/4"x5/8" 17 O-Ring, 6,4 x 12,7 mm 18 Nakrętka motylkowa, 1/4" Studzienka (zaw ) 19 Studzienka 20 Naklejka poziomu soli Zestaw przyłączy przelewowych (zawiera nr 21-23) Kolanko Uszczelnienie 23 Zacisk węża Pokrywa studzienki Rim Uszczelnienie zbiornika solanki Zacisk kołnierza głowicy (potrzebne 2) Klips zacisku (potrzebne 2) Sitko ochronne Kompletny zawór solankowy 31 * Zestaw pływaka 26

27 B. ZAWÓR STERUJĄCY 27

28 LP NR CZĘŚCI OPIS LP NR CZĘŚCI OPIS Śruba, #8-32 x 25,4 mm (2) 76 O-ring 15,9 x 20,6 mm Silnik (wraz z nr 50) 77 O-ring 28,6 x 38,1 mm Płytka silnika Obudowa głowicy Śruba, #6-20 x 9,5 mm (2) O-ring 6,4 x 9,5 mm (2) Ślizg Inżektor 0,3 (zawiera części Krzywka nr 80 i 82-89) Klips (Popłuczyny) 80 Obudowa filtra solanki Zacisk Nakrętka Wypływ popłuczyn 82 Sitko ochronne O-Ring, 23,8 x 30,2 mm 83 Kryza, 1,1 lpm Kryza 84 Zwężka Venturiego z uszczelką Zestaw uszczelek, zaw. nr Kryza, 0,37 lpm 61 O-ring 15,9 x 20,6 mm 86 Sitko 62 O-ring 28,6 x 38,1 mm 87 Docisk sitka 63 O-ring 114,3 x 123,8 mm 88 O-ring 28,6 x 34,9 mm 64 Uszczelka dysku 89 Pokrywa 65 Uszczelka Czujnik przepływu 66 Uszczelka inżektora Sprężyna Sprężyna Pokrywa górna głowicy Dysk Śruba, #10-14 x 66,7 cm (8) Klips (2) Switch O-ring 27,0 x 33,3 mm (2) Śruba, #4-24 x 19,1 cm (2) Pływak popłuczyn 96 T4BEWBPP032 By-pass 1" z podmieszaniem Sprężynka pływaka MIXB Klips inżektora T4BEWS Zestaw przyłączeniowy DN 32 zaw. Part Zestaw turbiny (zawiera części nr. 69 (4); O-ring by-pass u (4); nr i 71 (x2) Kolanko (2), Redukcja (2) Kompletna głowica 1" 28

29 29

30 KARTA GWARANCYJNA NR... AUTORYZOWANY ZAKŁAD:... UŻYTKOWNIK: Niniejsza karta gwarancyjna obejmuje następujące urządzenie: Lp. Nazwa urządzenia Typ Numer seryjny 1 Zmiękczacz hybrydowy CosmoWATER HYBRID SER NO WARUNKI GWARANCJI 1. Dostawca udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonych urządzeń, przy użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w niniejszej dokumentacji. 2. Poszczególne elementy zmiękczacza hybrydowego, od daty uruchomienia objęte są gwarancją: - na okres 2 lat podzespoły elektroniczne, pod warunkiem regularnego serwisowania oraz używania soli zakupionej w BIMs Plus (proszę o zachowanie dowodów zakupu). W przypadku niespełnienia powyższego warunku, gwarancja na podzespoły elektroniczne wynosi 12 miesięcy, - na okres 3 lat głowica sterująca, - na okres 5 lat zewnętrzna obudowa zmiękczacza hybrydowego, - na okres 5 lat butla ze złożem. 3. Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montażu hydraulicznego według wytycznych zawartych w instrukcji oraz rozruch przez Autoryzowaną Firmę Serwisową. 4. Obowiązkiem Użytkownika jest dokonanie jednego przeglądu gwarancyjnego w ciągu roku. Na koszt przeglądu składają się koszty robocizny oraz koszty delegowania pracownika i jego dojazdu. Dostawca ma obowiązek dokonać odpłatnie tego przeglądu, po zawiadomieniu go przez Użytkownika o zbliżającym się terminie. Zawiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie (faksem, em lub pocztą) bądź telefonicznie, na co najmniej 7 dni przed upływem przeglądu. 5. Dostawca ma obowiązek usunąć wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzeń, a będące objęte gwarancją w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 6. Warunkiem gwarancji jest prowadzenie księgi eksploatacji według wzoru zawartego w dostarczonej dokumentacji, jak również regularne sprawdzanie jakości wody. 30

31 7. Gwarancja nie obejmuje: 7.1. usług przeglądowych, 7.2. usług zmiany programu urządzenia, 7.3. materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji takich, jak: wkłady filtracyjne, sól regeneracyjna, 7.4. uszkodzeń powstałych wskutek: kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części i podzespołów dodatkowych bez zgody Dostawcy, 7.5. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji, 7.6. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego przechowywania urządzenia i materiałów eksploatacyjnych, 7.7. konsekwencji wynikających z unieruchomienia urządzenia. 8. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 8.1. nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji, 8.2. wykonania montażu i rozruchu urządzenia niezgodnie z wytycznymi, 8.3. nie wykonania w terminie przeglądów, 8.4. wykonania przez Nabywcę samodzielnych napraw, przeróbek i modyfikacji niezgodnych z warunkami Dostawcy, 8.5. zerwania i uszkodzenia plomby urządzenia. DATA URUCHOMIENIA:... PODPIS I PIECZĘĆ:... POŚWIADCZENIE PRZEGLĄDÓW: 1. przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis:... 31

32 5. przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:...pieczęć i podpis:... 32

33 PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA URZĄDZENIA (ORYGINAŁ) Miejscowość Data Użytkownik Adres: Tel. / fax: Przedstawiciele Użytkownika 1: 2: Przedstawiciele Uruchamiającego 1: 2: Uruchamiane urządzenie CosmoWATER Informacja umieszczona na obudowie (widoczna po podniesieniu pokrywy zbiornika solankowego) Jakość wody surowej Jakość wody uzdatnionej Uwagi Model: HYBRID Serial No: Twardość: Żelazo*: Mangan*: Twardość: Żelazo*: Mangan*: Obecność filtra wstępnego / typ Uzupełnienia Podpisy Użytkownika 1: 2: 3: Podpisy Uruchamiającego 1: 2: W cenie katalogowej zawarty jest koszt uruchomienia przez autoryzowany serwis. Cena nie zawiera kosztów montażu i kosztów dojazdu autoryzowanego serwisu. * nie wymagane w przypadku wody wodociągowej 33

34 34

35 PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA URZĄDZENIA (KOPIA) zwrot do BIMs Plus Miejscowość Data Użytkownik Adres: Tel. / fax: Przedstawiciele Użytkownika 1: 2: Przedstawiciele Uruchamiającego 1: 2: Uruchamiane urządzenie CosmoWATER Informacja umieszczona na obudowie (widoczna po podniesieniu pokrywy zbiornika solankowego) Jakość wody surowej Jakość wody uzdatnionej Uwagi Model: HYBRID Serial No: Twardość: Żelazo*: Mangan*: Twardość: Żelazo*: Mangan*: Obecność filtra wstępnego / typ Uzupełnienia Podpisy Użytkownika 1: 2: 3: Podpisy Uruchamiającego 1: 2: * nie wymagane w przypadku wody wodociągowej 35

36 36

37 PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA URZĄDZENIA (KOPIA) dla AFS Miejscowość Data Użytkownik Adres: Tel. / fax: Przedstawiciele Użytkownika 1: 2: Przedstawiciele Uruchamiającego 1: 2: Uruchamiane urządzenie CosmoWATER Informacja umieszczona na obudowie (widoczna po podniesieniu pokrywy zbiornika solankowego) Jakość wody surowej Jakość wody uzdatnionej Uwagi Model: HYBRID Serial No: Twardość: Żelazo*: Mangan*: Twardość: Żelazo*: Mangan*: Obecność filtra wstępnego / typ Uzupełnienia Podpisy Użytkownika 1: 2: 3: Podpisy Uruchamiającego 1: 2: * nie wymagane w przypadku wody wodociągowej 37

38 38

39 KSIĘGA EKSPLOATACJI Przeznaczenie Sprawdzanie twardości wody Przeglądy serwisowe Domowe W zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał 1 raz na rok L.P. Data Godzina Twardość wody wyjściowej [ o dh] Uwagi 39

40 40

41 WPŁYW POPŁUCZYN Z REGENERACJI ZMIĘKCZACZA HYBRYDOWEGO NA KOMUNALNE INSTALACJE ŚCIEKOWE ORAZ NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Podczas eksploatacji zmiękczacza hybrydowego COSMOWATER HYBRID w czasie regeneracji do sieci kanalizacyjnej wydalane są popłuczyny w ilości 5% całkowitej objętości zmiękczonej wody. Popłuczyny to woda wodociągowa o zwiększonej zawartości chlorków zawierających się w granicach mgcl/dm 3. Wprowadzanie takich popłuczyn do komunalnych instalacji ściekowych jest całkowicie dopuszczalne (norma 1000 mgcl/dm 3 ). W przypadkach wprowadzania popłuczyn do komór ściekowych, szamb lub domowych małych biologicznych oczyszczalni ścieków, wskazane jest podejmować pewne środki ostrożności. W przydomowych oczyszczalniach ścieków, biologiczne osady są pożywką dla bakterii, które dokonują rozkładu osadów do stanu ciekłego. W sposób naturalny, ale również na skutek chlorków z przedmiotowych popłuczyn, ilość bakterii może być zbyt mała. Może to powodować obniżenie sprawności procesu oczyszczania ścieków. W celu zapobieżenia procesom biodegradacji, zaleca się stosować preparaty, które zawierają bogatą gamę bakterii. W skuteczny sposób wspomagają proces oczyszczania ścieków. Jeżeli producent przydomowej oczyszczalni ścieków zaleca konkretny preparat, należy zwiększyć jego dawkę co najmniej dwukrotnie, czyli dawkować go 2x częściej niż zalecono. W następstwie pozytywnych wyników badań, zaleca się stosować następujące biopreparaty o nazwach: A. BACTI PLUS i ALPHA SEPTER które są produktem francuskiej firmy GAMLEN INDUSTRIES S.A., a importerem jest Dakis Sp. z o.o Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 9. Zakupy i ceny firma Dakis; tel ; B. BIOLATRIN który jest produktem HANTPOL S.j.; Warszawa, ul. Postępu 13; tel ; ; C. MICROBEC Producent: BROS, Poznań, ul. Karpia 24; tel ; Montaż urządzenia Cosmowater Hybrid z przydomową oczyszczalnią ścieków zgodnie z zaleceniami producenta oczyszczalni. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków powstałe na skutek użytkowania urządzenia Cosmowater Hybrid. 41

42 42

43 UREGULOWANIA PRAWNE UDT Na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. 135, poz. 1269) ze zmianami art. 15 ustęp 45 pkt. 1 Ustawy z dnia r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96 poz. 959), stwierdza się autorytatywnie, że urządzenia ciśnieniowe będące na wyposażeniu Zmiękczacza hybrydowego typoszeregu COSMOWATER HYBRID NIE WYMAGAJĄ WYDANIA DECYZJI PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO NA ICH EKSPLOATACJĘ. Jednocześnie deklaruje się, że urządzenia ciśnieniowe przedmiotowych zmiękczaczy hybrydowych w pełnym zakresie spełniają warunki techniczne, wymagane DYREKTYWĄ RADY EUROPEJSKIEJ 97/23 EC. oraz, że układ zasilania i sterowania elektrycznego jest zgodny z DYREKTYWĄ 89/336/EEC, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Potwierdza się jednocześnie, że ECOWATER SYSTEMS, członek Water Quality Association i producent przedmiotowych zmiękczaczy hybrydowych, spełnia wymogi normy zarządzania jakością ISO Zmiękczacz hybrydowe COSMOWATER HYBRID, będące urządzeniami dla uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, posiadają aktualne atesty higieniczne wydane przez NSF i PZH. 43

44 44

INSTRUKCJA OBSŁUGI ETF 2100 PF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ETF 2100 PF INSTRUKCJA OBSŁUGI ETF 2100 PF 1 Spis treści: 1. Dane techniczne urządzeń... 3 2. Warunki montażu.4 A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa..4 B. Rozpakowanie urządzenia...4 C. Sprawdzenie lokalnych warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EcoWater ETF AIV10 EcoWater ETF AIV12

Instrukcja obsługi. EcoWater ETF AIV10 EcoWater ETF AIV12 Instrukcja obsługi EcoWater ETF AIV10 EcoWater ETF AIV12 1 Spis treści: 1. Specyfikacja techniczna...3 2. Warunki montażu...4 A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...4 B. Rozpakowanie urządzenia...4 C.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ETF 2100 IF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ETF 2100 IF INSTRUKCJA OBSŁUGI ETF 2100 IF 1 Spis treści 1. Dane techniczne urządzeń...3 2. Warunki montażu...4 A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...4 B. Rozpakowanie urządzenia...4 C. Sprawdzenie lokalnych warunków

Bardziej szczegółowo

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.COSMOWATER.

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.COSMOWATER. 2 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.COSMOWATER.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS), URUCHOMIENIE NIE

Bardziej szczegółowo

AQUAHOME, AQUAMIX, AQUASET 500, GŁOWICA 3/4" nowy typ

AQUAHOME, AQUAMIX, AQUASET 500, GŁOWICA 3/4 nowy typ AQUAHOME, AQUAMIX, AQUASET 500, 1000 GŁOWICA 3/4" nowy typ Nr Nazwa 100 7338111 Śruba silnika (potrzebne 2szt.) 2,07 101 7281291 Silnik 214,57 102 7337474 Pokrywa silnika 2,88 103 7284964 Krzywka 37,07

Bardziej szczegółowo

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.BIMSPLUS.

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.BIMSPLUS. 2 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.BIMSPLUS.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS), URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AUTORYZOWANYCH FIRM SERWISOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.BIMSPLUS.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS

WYKAZ AUTORYZOWANYCH FIRM SERWISOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.BIMSPLUS.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS 2 WYKAZ AUTORYZOWANYCH FIRM SERWISOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.BIMSPLUS.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS 3 4 SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 6 ROZDZIAŁ I 7 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY 7 A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZMIĘKCZACZ DO WODY PÓŁAUTOMATYCZNY

ZMIĘKCZACZ DO WODY PÓŁAUTOMATYCZNY Instrukcja obsługi ZMIĘKCZACZ DO WODY PÓŁAUTOMATYCZNY 231982 Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi ROZDZIAŁ 1. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Wykonanie uruchomienia przez autoryzowaną

Bardziej szczegółowo

Stacje zmiękczania wody HYDROSET

Stacje zmiękczania wody HYDROSET Stacje zmiękczania wody HYDROSET DOM SERWIS INSTALACJE HYDROSET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMATKOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY Zmiękczacze serii HYDROSET zostały skonstruowane aby sprostać wymaganiom jakie stawia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 2 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.COSMOWATER.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS), URUCHOMIENIE NIE

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

www.woda.com.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO TAPWORKS NSC 11 ED I NSC 17 ED

www.woda.com.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO TAPWORKS NSC 11 ED I NSC 17 ED INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO TAPWORKS NSC 11 ED I NSC 17 ED 1 SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 3 ROZDZIAŁ I 4 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY 4 a. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 b.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do podłączenia, uruchomienia i eksploatowania urządzenia, prosimy o wypełnienie poniższych rubryk:

Przed przystąpieniem do podłączenia, uruchomienia i eksploatowania urządzenia, prosimy o wypełnienie poniższych rubryk: Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział I 5 1. Montaż hydrauliczny 5 A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 5 B. Rozpakowanie zmiękczacza 5 C. Sprawdzenie lokalnych warunków hydraulicznych 5 D. Wybór miejsca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AUTORYZOWANYCH FIRM SERWISOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS

WYKAZ AUTORYZOWANYCH FIRM SERWISOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE  ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS 2 WYKAZ AUTORYZOWANYCH FIRM SERWISOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.COSMOWATER.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS 3 4 SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 6 ROZDZIAŁ I 7 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY 7 A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE

W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 2 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ (WYKAZ AFS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.COSMOWATER.PL ORAZ W LOKALIZACJACH FIRMY BIMS PLUS), URUCHOMIENIE NIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi filtra ze złożem wielofunkcyjnym

Instrukcja montażu i obsługi filtra ze złożem wielofunkcyjnym LP. NR KATALOGOWY OPIS 50 7224087 śruba 51 7286039 silnik (w komplecie nr 50) 52 0900857 śruba 53 7231385 podstawa silnika 54 0503288 łożysko 55 7284964 krzywka 56 7142942 klips 57 0900431 zacisk węża

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ZMIĘKCZACZA WODY DUOMATIK 2X4

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ZMIĘKCZACZA WODY DUOMATIK 2X4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ZMIĘKCZACZA WODY DUOMATIK 2X4 1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 1. zastosowanie 2. miejsce pracy zmiękczacza 3. podłączenie 4. funkcja zmiękczacza 5. instalacja

Bardziej szczegółowo

Viessmann 2011 Viessmann PL

Viessmann 2011 Viessmann PL STACJE UZDATNIANIA WODY FIRMY VIESSMANN SZKOLENIE SERWISOWE 2015 1. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO INSTALACJI 2. URZĄDZENIA 3. STEROWNIKI DZIAŁANIE I FUNKCJE 4. ZMIĘKCZANIE JONOWYMIENNE 5. URUCHOMIENIE ZMIĘKCZACZA

Bardziej szczegółowo

Zmiękczacz do wody półautomatyczny. Instrukcja obsługi

Zmiękczacz do wody półautomatyczny. Instrukcja obsługi Zmiękczacz do wody półautomatyczny 231982 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , ,

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji UZDATNIACZ WODY Kod produktu: 231 258, 231 364, 231 357 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie

Bardziej szczegółowo

ZMIĘKCZACZE.

ZMIĘKCZACZE. LT - 8 Zmiękczacz do wody 8 l 259,- LT - 12 Zmiękczacz do wody 12 l 299,- LT - 16 Zmiękczacz do wody 16 l 359,- LT - 20 Zmiękczacz do wody 20 l 529,- wykonanie nierdzewne zapobiega osadzaniu się wapnia

Bardziej szczegółowo

ECOPERLA CARBOTOWER original product of Ecoperla SANITOWER CARBOTOWER FILTRACJA NA WĘGLU AKTYWNYM INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ECOPERLA CARBOTOWER original product of Ecoperla SANITOWER CARBOTOWER FILTRACJA NA WĘGLU AKTYWNYM INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SANITOWER CARBOTOWER * FILTRACJA NA WĘGLU AKTYWNYM CARBOTOWER original product of Ecoperla *Zastosowana głowica manualna w urządzeniu może być inna niż obecna na zdjęciu INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwaga : Model (MODEL No*)

Uwaga : Model (MODEL No*) SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 3 ROZDZIAŁ I 4 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY 4 A. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4 B. ROZPAKOWANIE ZMIĘKCZACZA 4 C. SPRAWDZENIE LOKALNYCH WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH 4 D. WYBÓR MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Model f 30 d 16,5 mgcaco3 300 ZMIĘKCZACZ WODY LT Ilość wody do zmiękczenia Wysokość Sól 40 60 80 22 33 44 h kg 400 600 800 LT5 550l 400l

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PÓŁAUTOMATYCZNA STACJA ZMIĘKCZANIA WODY TYP J-8 I. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ STACJI ZMIĘKCZANIA WODY J-8 Prawidłowo zainstalowane i obsługiwane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi filtra ze złożem wielofunkcyjnym

Instrukcja montażu i obsługi filtra ze złożem wielofunkcyjnym LP. NR KATALOGOWY OPIS 50 7224087 śruba 51 7286039 silnik (w komplecie nr 50) 52 0900857 śruba 53 7231385 podstawa silnika 54 0503288 łożysko 55 7284964 krzywka 56 7142942 klips 57 0900431 zacisk węża

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi filtra multifunkcyjnego AQUAMIX

Instrukcja montażu i obsługi filtra multifunkcyjnego AQUAMIX Instrukcja montażu i obsługi filtra multifunkcyjnego AQUAMIX Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział I 5 1. Montaż hydrauliczny 5 A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 5 B. Rozpakowanie urządzenia 5 C.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FILTRA ZE ZŁOŻEM WIELOFUNKCYJNYM ECOWATER CWFS

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FILTRA ZE ZŁOŻEM WIELOFUNKCYJNYM ECOWATER CWFS INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FILTRA ZE ZŁOŻEM WIELOFUNKCYJNYM ECOWATER CWFS SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 3 ROZDZIAŁ I 4 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY 4 A. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4 B. ROZPAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM OBJĘTOŚCIOWYM ECR 3502 R70

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM OBJĘTOŚCIOWYM ECR 3502 R70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM OBJĘTOŚCIOWYM ECR 3502 R70 SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 3 ROZDZIAŁ I 4 1. MONTAŻ HYDRAULICZNY 4 A. INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

HARD-SOFT s.c., ul.narutowicza 15, Chorzów, NIP: , tel/fax:

HARD-SOFT s.c., ul.narutowicza 15, Chorzów, NIP: , tel/fax: Centralne zmiękczacze wody UST-M do usuwania jonów wapnia z wody zimnej Wersja instrukcji: 1.0 1. Podstawowe podłączenia w urządzeniu Widok z przodu Widok z boku Widok z tyłu Wyświetlacz sterownika Otwór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Log ix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh Stacje uzdatniania wody Aquahome, Aquacarbon, Aquamix Twarda woda Jaka twardość wody? Twardość wody jest parametrem określającym stężenie soli wapnia i magnezu w wodzie. Pod wpływem ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRONICZNY SE

STEROWNIK ELEKTRONICZNY SE P.H.U. WATER SERVICE WS/IMO-55 Instrukcja montażu i obsługi STEROWNIK ELEKTRONICZNY SE Biuro i Magazyn Konto bankowe: 81-033 Gdynia, ul. Chylońska 110 tel/fax.(058)6633399 Pekao SA III o/gdynia e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25

Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25 Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25 Głowica 368 Sterownik 606 STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE INSTRUKCJA URUCHOMIENIA www.inwater.com.pl e-mail:inwater@inwater.com.pl Sterownik głowicy

Bardziej szczegółowo

Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody Präsentationstitel in der Fußzeile Viessmann Group 31.05.2017 1 Aquahome Stacje uzdatniania wody AQUAHOME to nowoczesne urządzenia, które pomogą uporać się z problemem twardej wody. Präsentationstitel

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do podłączenia, uruchomienia i eksploatowania urządzenia, prosimy o wypełnienie poniższych rubryk:

Przed przystąpieniem do podłączenia, uruchomienia i eksploatowania urządzenia, prosimy o wypełnienie poniższych rubryk: Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział I 5 1. Montaż hydrauliczny 5 A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 5 B. Rozpakowanie zmiękczacza 5 C. Sprawdzenie lokalnych warunków hydraulicznych 6 D. Wybór miejsca

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi

Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi Watersystem Sp. z o.o. Sp.K. ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt 05-077 Warszawa. tel.: 022 773-23-80, 022 795-77-93, 022 425-78-99 fax: 022 773-23-80,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX IW 255, IWO FA, PERFORMA, PERFORMA Cv, MAGNUM STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX IW 255, IWO FA, PERFORMA, PERFORMA Cv, MAGNUM STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Systemy Uzdatniania Wody Edited by Foxit PDF Editor INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX IW 255, IWO FA, PERFORMA, PERFORMA Cv, MAGNUM STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 405, 42 406 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY

ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY Instrukcja obsługi ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY 231999 Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi ROZDZIAŁ 1. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej DWUKOLUMNOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY SERII MX PRZEZNACZONE DO PRACY CIĄGŁEJ Wydajność produkcji wody miękkiej uzależniona jest od typu stacji i odpowiada

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

zmiękczacze wody solter

zmiękczacze wody solter zmiękczacze wody solter czysta, trwała, bardziej wydajna instalacja wodna i grzewcza mniejsze koszty eksploatacji mniej awarii i kosztownych zniszczeń higiena i zdrowie w czystym domu STRONA 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy)

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju ów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania wody

Bardziej szczegółowo

ríptico Denver Plus Puricom 2014 Dystrybutor: Código: T

ríptico Denver Plus Puricom 2014 Dystrybutor: Código: T Dystrybutor: Código: 579713 Tríptico Denver Plus Puricom 2014 DLACZEGO? ZDROWIE Kąpiel w miękkiej wodzie zapewnia bardziej naturalną, gładką i miękką skórę. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Wydajność urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 Szanowny UŜytkowniku, dziękujemy za zakup sterownika exclusive 85 w Twoim systemie uzdatniania wody, który pozwoli Ci na wygodne i ekonomiczne uŝytkowanie Twojego urządzenia.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A

I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S T A C J A Z M I Ę K C Z A N I A W O D Y SOFTENER-T/ SMALL 1 Proponowane systemy uzdatniania wody są urządzeniami o wysokiej jakości i dużej precyzji. Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Przed rozpoczęciem montażu należy się zaopatrzyć w poniższe narzędzia, części i dokumentację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO TAPWORKS NSC 11 ED

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO TAPWORKS NSC 11 ED INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA JONOWYMIENNEGO TAPWORKS NSC 11 ED 1 SPIS TREŚCI DANE PODSTAWOWE 3 ROZDZIAŁ I 4 1. MONTAś HYDRAULICZNY 4 a. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 b. Rozpakowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM 15 15 6.1 Panel konserwacji zaplanowanej...16 6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu...17

Bardziej szczegółowo

Auzance 12L. Blyss wersja 1/2015. 7343132 (Rev. F 4/2/15)

Auzance 12L. Blyss wersja 1/2015. 7343132 (Rev. F 4/2/15) Auzance 12L Blyss wersja 1/2015 7343132 (Rev. F 4/2/15) [1] x 1 [2] x 2 [3] x 2 [4] x 2 [5] x 1 [6] x 1 [7] x 1 [8] x 2 [9] x 2 [11] x 1 [12] x 1 [13] x 2 [14] x 1 Zmiękczacz wody Blyss Auzance Zaczynamy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo