ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

2 ROZDZIAŁ 1. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ STACJI ZMIĘKCZANIA WODY Proponowane systemy uzdatniania wody są urządzeniami o wysokiej jakości i dużej precyzji. Prawidłowo zainstalowane i obsługiwane gwarantują niezawodną pracę przez wiele lat. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu. Instrukcja powinna również służyć w przyszłości jako źródło informacji dotyczącej pracy systemu. Stacja zmiękczania wody małej wydajności typu Smart T stosowana jest tam gdzie przepływ wody nie przekracza 35l/min. Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów gwarantuje niezawodną pracę przez długi okres czasu. Dane eksploatacyjne: Ilość uzdatnionej wody przy twardości 10 n [litry ] 1500 Zużycie regeneranta (tabletki solne, kod: HENDI ) [kg] 0,7 Natężenie przepływu [l/min] 0-20/35 Ciśnienie robocze [bar] 1,5 6,0 Czas regeneracji [min] 66 Średnica przyłącza [cal] ¾ Wysokość [mm] 490 Głębokość [mm] 350 Szerokość [mm] 230 Temperatura maksymalna [ C] 40 Zbiornik regeneranta [kg] 10 ROZDZIAŁ 2. ZASADA DZIAŁANIA PROCES ZMIĘKCZANIA: Twarda woda zawiera m.in. związki wapnia (Ca), Magnezu (Mg) i Żelaza (Fe). Proces zmiękczania polega na usunięciu kationów tych soli za pomocą żywic jonowymiennych. Gdy zdolność jonowymienna jonitu zostanie wyczerpana, poddawany on zostaje procesowi regeneracji za pomocą regeneranta (tabletki solne, kod: HENDI ) PROCES REGENERACJI: Proces regeneracji odbywa się automatycznie o godzinie drugiej w nocy oraz w określone (w programowaniu dla instalatora) dni. Regeneracja polega na przepłukaniu złoża roztworem środka regenerującego i wypłukaniu zaabsorbowanych jonów wapnia i magnezu do ścieku. 2

3 Cykl regeneracji składa się z następujących etapów: 2 płukanie przeciwprądowe (czas trwania 5 min.) 3 płukanie roztworem regeneranta, (czas trwania 55 min.) 4 uzupełnienie wody do zbiornika ze środkiem regenerującym (czas trwania 1 min.) 5 gwałtowne płukanie (czas trwania 5 min.) System został skonfigurowany dla zużycia środka regenerującego 0,7 kg/regnerację. Obliczanie ilości zmiękczonej wody między regeneracjami Ilość wody między regeneracjami obliczamy ze wzoru: z = 1500 x 10 / y gdzie: z ilość zmiękczonej wody między regeneracjami y zbadana twardość wody w on (stopnie niemieckie) PRZYKŁAD obliczania ilości zmiękczonej wody z między regeneracjami. Dane: twardość zbadanej wody = 15 n Ilość wody z między regeneracjami liczymy z równania: z = 1500 x 10/15 = 1000 litrów Przy twardości 15 n otrzymujemy 1000 LITRÓW zmiękczonej wody. TABELA 1. WYDAJNOŚCI SYSTEMU Smart T stopnie ilość uzdatnionej wody niemieckie z jednej regeneracji GH [litry]

4 Rys. A. Sterownik panel sterowania 1 1. podłączenie solanki 2. podłączenie kanalizacji 3. przycisk enter 4. przycisk regeneracja 5. przycisk góra 6. przycisk dół Rys. B. Sterownik opis podłączeń zasilenie urządzenia wodą surową 3/4 cala (wężem elastycznym antywibracyjnym) 8. pobór wody uzdatnionej 3/4 cala (wężem elastycznym antywibracyjnym) 9. podłączenie do kanalizacji 1/2 cala (wężem elastycznym) 10. podłączenie 3/8 cala do zbiornika z solanką 11. licznik przepływu wody (występuje tylko w zmiękczaczu typu V) 4

5 ROZDZIAŁ 3. INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA Przed uruchomieniem należy zaprogramować godzinę i częstotliwość regeneracji. Sterownik jest fabrycznie zaprogramowany na regeneracje na godzinę 2.00 w nocy co czwarty dzień. W zależności od zużycia oraz twardości wody ustaw właściwą częstotliwość i godzinę regeneracji korzystając z procedury programowania str 8. Rys. C. Przykładowy schemat montażu systemu uzdatniania wody ze sterownikiem. 1. Połącz wlot (7) i wylot (8) urządzenia do instalacji wodnej. 2. Połącz elastyczny wąż ½ odprowadzający ścieki do króćca (10) oraz do kratki ściekowej lub instalacji odprowadzającej ścieki. Odprowadzenie ścieku powinno być tak drożne aby odprowadzić 5 l/min. wody płuczącej. Wąż odprowadzający powinien być na tyle sztywny aby wykluczyć ewentualność załamania się go, co może spowodować niedrożność i w efekcie przelanie zbiornika z regenerantem przez kolanko przelewowe oraz nieprawidłowy przebieg regeneracji. 3. Pomału odkręć zawór dolotowy wody. 4. Wsyp ok. 10 kg środka regenerującego do zbiornika. 5. Zainicjuj regenerację urządzenia poprzez przyciśnięcie przycisku (4) (gdy wyświetlony jest symbol klucza przyciski są zablokowane, równocześnie naciśnij strzałkę góra i dół przytrzymaj przez ok. 3 sek. aby odblokować klawiaturę) usłyszysz pracę silniczka elektrycznego co świadczy, że sterownik rozpoczął regenerację. Podczas regeneracji system odpowietrzy się oraz doleje odpowiednią ilość wody do zbiornika regeneranta. Po regeneracji urządzenie gotowe jest do uzdatniania wody. 5

6 ROZDZIAŁ 4. OPIS SYMBOLI WYŚWIETLACZA klepsydra (in serv) pierwszy cykl pracy uzdatnianie wody, oznacza przepływ wody przez urządzenie 2. drugi cykl pracy (back wash) regeneracja płukanie wsteczne złoża 3. trzeci cykl pracy (regenerantion) regeneracja pobieranie roztworu solanki 4. czwarty cykl pracy (brine refill) napuszczanie wody do zbiornika z solą 5. piąty cykl pracy (fast rinse) płukanie współprądowe złoża, wypłukiwanie solanki 6. zegar wskazuje na wyświetlanie się aktualnej godziny 7. klucz informuje o blokadzie wszystkich przycisków, aby odblokować przyciski należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przyciski góra i dół. Blokada na klawiaturę zostanie nałożona automatycznie zawsze po 1 min. bezczynności. 8. tryb zmiany ustawień informuje o włączonym trybie zmiany parametrów sterownika, aby go wyłączyć należy nacisnąć przycisk [10] (regeneracja) 13. duża litera D (doba) informuje że wskazanie cyfrowe jest w dobach 14. symbol H godziny informuje że wskazanie cyfrowe jest w godzinach 15. duża litera M informuje że wskazanie cyfrowe jest w minutach W czasie uzdatniania wody świecą się kolorowe paski po lewej stronie wyświetlacza. W czasie regeneracji wyświetlany jest numer aktualnego cyklu pracy (opis poniżej) oraz czas pozostały do jego zakończenia. 9. enter (wejście w tryb zmiany ustawień, zmiana ustawień i potwierdzenie ustawień) 10. regeneracja manualna (przycisk natychmiastowej regeneracji, w cyklu service nacisnąć aby załączyć regenerację w danej chwili, lub przejść natychmiast do kolejnego etapu regeneracji) 11. dół (przejście do kolejnej opcji) 12. góra (przejście do poprzedniej opcji) 6

7 FUNKCJE PRZYCISKÓW W TRYBIE PROGRAMOWANIA Po wejściu w tryb programowania przyciskom zostaną przypisane następujące funkcje: Enter [9]: przyciskiem tym aktywujemy i po ustawieniu zatwierdzamy wartość podlegającą zmianie. Po aktywacji wartość aktywna (czyli podlegająca aktualnie zmianie) miga wraz z migającym symbolem regulacji [8]. Wartość ta może wtedy zostać zmieniona. Po zatwierdzeniu ustawionej wartości przyciskiem enter [9], symbol regulacji [8] przestanie migać a sterownik potwierdzi dokonanie zmiany krótkim sygnałem dźwiękowym. Regeneracja [10]: wyjście z trybu programowania lub zmiany wartości i przejście do trybu w jakim wcześniej był sterownik Dół [11] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zmniejszenie aktywnej wartości Góra [12] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zwiększenie aktywnej wartości Na wypadek awarii zasilania sterownik pamięta stale wszystkie ustawienia natomiast aktualną godzinę podtrzymuje przez 30 dni. ROZDZIAŁ 5. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA Programowanie sterownika polega na ustawieniu aktualnej godziny, częstotliwości regeneracji i godziny regeneracji. Sterownik jest fabrycznie zaprogramowany na regeneracje na godzinę 2.00 w nocy co czwarty dzień. W zależności od zużycia oraz twardości wody ustaw właściwą częstotliwość i godzinę regeneracji (patrz tab.1). Pamiętaj że podczas regeneracji urządzenie nie podaje wody. Możesz wybrać częstotliwość (od 1-99 dni) i godzinę regeneracji poniżej znajduje się procedura programowania: Tryb programowania uruchamiany jest przyciskiem enter [9]. Jeżeli klawiatura jest zablokowana i wyświetlany jest symbol klucza trzeba wcześniej odblokować klawisze przyciskając równocześnie przez 5 sekund przyciski dół [11] i góra [12]. Świecący się symbol regulacji [8] oznacza aktywny tryb programowania ustawień. Przycisk regeneracja [10] zamyka tryb programowania, zostanie on także automatycznie zamknięty, a klawiatura zablokowana po 1 minucie bezczynności. Zmiana wyświetlanego parametru następuje przyciskiem dół [11]. Parametry do zaprogramowania, w kolejności ich wyświetlania: aktualna godzina (w systemie europejskim 24-godzinnym) godzina o której rozpocznie się regeneracja, po upływie zaprogramowanej ilości dni (czas w systemie europejskim 24-godzinnym). 1 ilość dni, po upłynięciu których dokonywana będzie regeneracja (UWAGA: jest to kluczowy parametr dla sprawnego działania urządzenia. Powinien zostać określony przez fachowca na podstawie zużycia oraz zbadanej twardości wody (D - wskazanie w dniach) Uwaga: czas cykli pracy 2-5 zawsze jest już fabrycznie zaprogramowany dla systemu softener (zależy odpowiednio do rodzaju i ilości złoża w butli oraz wielkości zbiornika solanki). 2 back wash czas płukania wstecznego w minutach nie zmieniać ustawienia 2 5M czas trwania 2 cyklu pracy 5 minut (M wskazanie w minutach) 3 regeneration czas regeneracji i wolnego płukania nie zmieniać ustawienia 3 55M czas trwania 3 cyklu pracy 55 minut (M wskazanie w minutach) 4 brine refill czas napełniania zbiornika solanki nie zmieniać ustawienia 4 01M czas trwania 4 cyklu pracy 1 minuta (M wskazanie w minutach) UWAGA: zbyt długi czas napełniania zbiornika solanki może spowodować przelanie się wody do kanalizacji lub poza urządzenie. (5) fast rinse czas szybkiego płukania nie zmieniać ustawienia 5 5M czas trwania 5 cyklu pracy 5 minut (M wskazanie w minutach) 7

8 PRZYKŁADOWE PROGRAMOWANIE STEROWNIKA: Jeśli na wyświetlaczu świeci się symbol blokady klawiszy, należy je odblokować przytrzymując równocześnie przyciski dół [11] i góra [12], aż do zniknięcia symbolu klucza. 1. Aby uaktywnić tryb zmiany ustawień należy przycisną przycisk enter [9]. 2. W trybie zmiany ustawień świecić się będzie symbol [8] oraz symbol [6] informujący, że na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna godzina oraz migać będzie znak dwukropka: pomiędzy wskazaniem godziny i minuty. 3. Aby uaktywnić tryb zmiany aktualnej godziny należy nacisnąć przycisk enter [9]. Wskazanie godziny oraz symbol [8] zaczną migać. 4. Aby dostosować wskazanie godziny należy odpowiednio ustawić je przyciskami dół [11] i góra [12] 5. Aby potwierdzić wybrane ustawienie należy nacisnąć przycisk enter [9]. Wybrane wskazanie zostanie zaakceptowane i sterownik przejdzie w tryb ustawiania wskazania minut. 6. Aby dostosować wskazanie minut należy odpowiednio ustawić je przyciskami dół [11] i góra [12]. Aby potwierdzić wybrane ustawienie należy nacisnąć przycisk enter [9]. Sterownik potwierdzi zmianę ustawienia czasu krótkim sygnałem dźwiękowym i powróci do trybu zmiany ustawień. 7. Aby przejść do kolejnej opcji należy nacisnąć przycisk dół [11]. 8. Aby uaktywnić tryb zmiany kolejnej opcji należy nacisnąć przycisk enter [9]. Wskazanie wyświetlacza oraz symbol [8] zaczną migać. Przyciskami dół [11] i góra [12] należy wybrać pożądaną wartość oraz potwierdzić ją przyciskiem enter [9]. Sterownik potwierdzi zmianę ustawienia krótkim sygnałem dźwiękowym i powróci do trybu zmiany ustawień. 9. Aby opuścić tryb zmiany ustawień należy przycisnąć przycisk cofnij [10]. Tabela 2. Zakres programowania parametrów Parametr Zakres Jednostka zmiany Aktualna godzina 00:00 23:59 1 Godzina rozpoczęcia regeneracji 00:00 23:59 1 Maksymalny odstęp w dniach pomiędzy regeneracjami

9 ROZDZIAŁ 6. CYKLE PRACY URZĄDZENIA W trakcie trwania cykli pracy 1-5 na wyświetlaczu będzie wyświetlany symbol danego cyklu oraz numer cyklu [1, 2, 3, 4, 5], a także czas trwania cyklu w minutach. Np M co oznacza że aktualne urządzenie jest w cyklu 2 (back wash płukanie wsteczne), a do jego zakończenia pozostało 10 minut IN SERV (świecą się kolorowe paski po lewej stronie wyświetlacza oraz klepsydra) urządzenie w pozycji pierwszego cyklu pracy czyli uzdatniania wody. Woda przepływa przez urządzenie. Woda surowa wpływa przez sterownik do butli ze złożem, przepływa przez złoże i kierowana jest do góry przez rurkę centralną do sterownika i dalej do instalacji. Sterownik pokazuje naprzemiennie w odstępach 15 sekund następujące wskazania: bieżącą godzinę. Np. 12:03 (rys ) godzinę, o której rozpocznie się regeneracja po uzdatnieniu wody w zaprogramowanej wcześniej objętości. Np. 02:00 (rys ) ilość pełnych dni pozostałych do regeneracji. Np D (rys ) Rys Rys Rys Rys. G. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu uzdatniania wody Dopływ Rozbiór na instalacji Odpływ do kanalizacji Rurka centralna dystrybutor BACKWASH (świeci się symbol nr 2) urządzenie w pozycji cyklu drugiego płukanie przeciwprądowe (wsteczne). Woda surowa wpływa do zbiornika ze złożem filtracyjnym przez zawór wlotowy kierowana jest do dołu rurką centralną. Woda przepływa przez złoże, płucze je i spulchnia, a następnie kierowana jest do kanalizacji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia. 9

10 Rys. H. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu płukania wstecznego Dopływ Rozbiór na instalacji Zbiornik z solanką Odpływ do kanalizacji Rurka centralna dystrybutor REGENERATION (świeci się symbol nr 3) urządzenie w pozycji cyklu trzeciego regeneracja solanką i płukanie wolne. Woda surowa wraz z solanką wpływa do zbiornika ze złożem filtracyjnym przez zawór wlotowy, przepływając przez złoże w zbiorniku regeneruje jego zdolność jonowymienną. Po przepłynięciu przez złoże woda kierowana jest do kanalizacji. Po wyczerpaniu całej solanki ze zbiornika solanki złoże jonowymienne jest płukane powoli wodą, co gwarantuje dokładne przemycie go solanką i odpowiednie warunki dla regeneracji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia. Rys. I. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu regeneracji Dopływ Rozbiór na instalacji Zbiornik z solanką Odpływ do kanalizacji Rurka centralna dystrybutor 10

11 12.4. BRINE REFILL (świeci się symbol nr 4) urządzenie jest w pozycji cyklu czwartego napuszczanie wody do zbiornika z solą w celu przygotowania roztworu solanki do następnego płukania. Poziom solanki (wody w zbiorniku z solą) regulowany jest czasem napuszczania wody. Im dłuższy czas napuszczania wody, tym więcej soli rozpuści się w napuszczonej wodzie. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia. Rys. J. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu napełniania zbiornika z solanką Dopływ Rozbiór na instalacji Zbiornik z solanką Odpływ do kanalizacji Rurka centralna dystrybutor FAST RINSE (świeci się symbol nr 5) urządzenie jest w pozycji cyklu piątego - płukanie szybkie złoża z pozostałości solanki oraz układanie złoża. Po przepłynięciu przez złoże woda kierowana jest do góry przez rurkę centralną i dalej przez linię spustu do kanalizacji. W tym cyklu sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia. Rys. K. Przepływ wody przez urządzenie w cyklu szybkiego płukania złoża Dopływ Rozbiór na instalacji Zbiornik z solanką Odpływ do kanalizacji Rurka centralna dystrybutor 11

12 Po zakończeniu regeneracji (piątego cyklu pracy) urządzenie przechodzi automatycznie w cykl pierwszy (uzdatniania wody in serv). W trakcie przechodzenia przez poszczególne cykle pracy wyświetlacz będzie wskazywał W czasie trwania całego cyklu regeneracji sterownik odcina dopływ wody do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia. ROZDZIAŁ 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem Aparat się nie regeneruje Aparat dostarcza twardą wodę Nadmierne zużycie soli Spadek ciśnienia Zbyt dużo wody w zbiorniku solanki Przyczyna Brak zasilania Źle ustawiony sterownik Otwarty by-pass Brak soli w zbiorniku solanki Zanieczyszczony inżektor Niewystarczające napełnianie wodą zbiornika solanki Zbyt dużo wody w zbiorniku solanki Złogi żelaza w instalacji Osad żelaza w zmiękczaczu Zablokowana instalacja wodna Wejście do sterownika zanieczyszczone resztkami pozostałymi z robót instalacyjnych Zanieczyszczony wkład filtra wstępnego oczyszczania Obecność powietrza w instalacji Zbyt długi czas uzupełniania wody w zbiorniku solanki Zablokowany inżektor Obce ciała w zaworze solanki Przerwa w dopływie prądu podczas napełniania zbiornika solanki Rozwiązania Sprawdź podłączenia elektryczne bezpieczniki, wtyczkę, przełącznik. W razie potrzeby zregeneruj urządzenie ręcznie. Ustaw sterownik lub skontaktuj się z fachowcem w celu poprawnego ustawienia sterownika. Zamknij by-pass Uzupełnij sól i zregeneruj złoże przyciskiem natychmiastowej regeneracji Skontaktuj się z fachowcem lub oczyść inżektor Sprawdź ustawienie czasu napełniania zbiornika solanki i zregeneruj złoże przyciskiem natychmiastowej regeneracji Zmniejsz czas napełniania zbiornika solanki (cyklu 4) Oczyść instalację Oczyść sterownik i złoże. Zwiększ częstotliwość regeneracji i/lub czas trwania płukania zwrotnego Sprawdź czy osady z wody nie zablokowały instalacji wodnej przed urządzeniem Usuń resztki i wyczyść sterownik Przeczyść lub wymień wkład Sprawdź instalację i upewnij się czy jest solanka w zbiorniku Skontaktuj się z serwisem Oczyść inżektor Wymień zawór solanki Sprawdź zasilanie elektryczne 12

13 Problem Aparat nie zasysa solanki Ciągły wyciek do kanalizacji Przyczyna Zbyt niskie ciśnienie w sieci Zablokowany wężyk doprowadzający solankę do sterownika Wyciek z wężyka doprowadzającego solankę do sterownika Uszkodzony inżektor Obce ciała w zaworze Przerwa w dostawie prądu podczas regeneracji Rozwiązania Podnieś ciśnienie wody na wejściu do systemu uzdatniania wody do minimum 1,8 bar Sprawdź wężyk doprowadzający solankę i usuń ewentualne blokady utrudniające przepływ Wymień wężyk doprowadzający solankę do sterownika Wymień inżektor Sprawdź wnętrze zaworu, usuń zanieczyszczenia i sprawdź działanie zaworu w różnych pozycjach regeneracji Sprawdź zasilanie elektryczne. Przesuń ręcznym pokrętłem sterownik do pozycji service (uzdatnianie wody) lub ustaw by-pass w pozycji close do czasu wznowienia zasilania elektrycznego ROZDZIAŁ 8. CERTYFIKATY Sterownik posiada certyfikaty: 1. Państwowego Zakładu Higieny (PZH) nr HK/W/0692/ 01/2007, świadczący że sterowniki odpowiadają wymaganiom higienicznym w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. 2. CE wydany przez CE Lab, świadczący o spełnieniu wymagań i zgodności z dyrektywami: 89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, 97/23/EC. 3. RoHS wydany przez CE Lab, świadczący o zgodności produktu z dyrektywą 2002/95/EC i mówiący, że produkt nie zawiera znaczących ilości substancji niebezpiecznych i jest bezpieczny. 4. ISO 9001:2000, świadczący że produkcja sterowników odbywa się zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:

14 ROZDZIAŁ 9. DANE TECHNICZNE STEROWNIKA Sterownik elektroniczny czasowy Max. wydajność 2 m3/h Down-flow Ciśnienie pracy 1,5 6 bar Zasilanie elektryczne V / Hz Odcięcie wody w czasie regeneracji Automatyczna blokada przycisków Przyłącze 3/4 F Przeznaczona do zmiękczaczy o średnicy butli 6 12 lub filtrów 6-10 ROZDZIAŁ 10. OBSŁUGA URZĄDZENIA UZUPEŁNIENIE ŚRODKA REGENERACYJNEGO: 1. otworzyć pokrywę zbiornika regeneranta, 2. zasypać zbiornik tabletkami regeneracyjnymi (w zbiorniku mieści się ok. 10 kg środka regen.) 3. zamknąć pokrywę. WAŻNE: Pamiętaj, że zawsze ilość tabletek regen. w zbiorniku ma być minimalnie taka aby przykryć poziom wody. Najlepiej podczas każdego dosypywania tabletek zasypuj zbiornik do pełna. UWAGA: nie wolno dopuścić do pracy urządzenia bez środka regeneracyjnego dłużej niż 14 dni, w przeciwnym wypadku złoże zmiękczające może ulec trwałemu zniszczeniu. nie dosypywać środka regeneracyjnego niewiadomego pochodzenia lub w postaci sypkiej. spadki ciśnienia, zaniki prądu oraz inne nieprzewidziane okoliczności nie mogą spowodować przedostania się roztworu regeneranta do wody uzdatnionej. Aby zabezpieczyć inne urządzenia wytwarzające gorącą wodę lub parę (piec konwekcyjno-parowy, ekspres do kawy, kocioł co), należy dobrać urządzenie o większej wydajności i zainstalować na np.: całą kuchnie, restauracje czy hotel. SERWIS! W RAZIE JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z DZIAŁANIEM STACJI UZDATNIANIA WODY PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM SERWIS HENDI MAILOWO: LUB POPRZEZ PLATFORMĘ SER- WISOWĄ NA STRONIE 14

15 15

16 Hendi Polska Sp. z o.o. ul. Magazynowa Gądki Poland Tel.: Fax: Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz błędów drukarskich w instrukcji Hendi Polska grudzień 2014

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25

Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25 Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25 Głowica 368 Sterownik 606 STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE INSTRUKCJA URUCHOMIENIA www.inwater.com.pl e-mail:inwater@inwater.com.pl Sterownik głowicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185

GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 GŁOWICA STERUJĄCA EXCLUSIVE 85/185 Szanowny UŜytkowniku, dziękujemy za zakup sterownika exclusive 85 w Twoim systemie uzdatniania wody, który pozwoli Ci na wygodne i ekonomiczne uŝytkowanie Twojego urządzenia.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo