Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku"

Transkrypt

1 Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome an epidemic of 21st century Bogumiła Drzycimska-Tatka, Angelika Drab-Rybczyńska, Jerzy Kasprzak Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Rozwój cywilizacyjny przyniósł ogromny postęp w nauce i technice oraz znaczną poprawę warunków życia ludzi, ale stał się jednocześnie przyczyną pojawienia się wielu nieznanych wcześniej zagrożeń. Jednym z nich jest zespół zaburzeń metabolicznych, do którego powstania przyczyniają się przede wszystkim mała aktywność ruchowa i niewłaściwe odżywianie, a także zanieczyszczenia wody, powietrza, żywności, jak i rosnące tempo życia oraz związany z tym stres. Zespół metaboliczny stanowi coraz większy problem kliniczny i epidemiologiczny populacji krajów uprzemysłowionych, charakteryzuje się on współwystępowaniem: otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, insulinooporności oraz zaburzeń lipidowych. Efekty i czynniki ryzyka poszczególnych jednostek chorobowych i zaburzeń ulegają wzajemnemu wzmocnieniu i sumowaniu, przez co zagrożenie niekorzystnymi powikłaniami naczyniowymi wzrasta. W artykule przedstawiono historię, definicję, kryteria diagnostyczne oraz poszczególne składowe zespołu metabolicznego, a także omówiono najskuteczniejszą i najbardziej naturalną metodę jego leczenia prawidłową dietę z korektą nieprawidłowych nawyków żywieniowych, która w korzystny sposób wpływa na poziom cholesterolu, trójglicerydów, wartość ciśnienia tętniczego i glukozy we krwi oraz samopoczucie i psychikę człowieka. Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, insulinooporność, zaburzenia lipidowe Hygeia Public Health 2011, 46(4): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: The progress of civilization has brought about a huge development in science and technology along with a considerable improvement of human life conditions, yet also resulting in an emergence of many, previously unknown, threats. One of them is Metabolic Disorder Syndrome, which is caused mainly by the lack of physical activity and improper nutrition, other factors being contamination of water, air and food along with the rising pace of life bringing mental strain. Metabolic Syndrome is becoming an increasing clinical problem of an epidemic nature within the population of developed countries and it is characterized by coexistence with obesity, hypertension, type 2 diabetes, insulin immunity and lipid disorders. The effects and risk factors of the individual disease units undergo mutual reinforcement and summarization, both increasing the danger of vascular complications. The article presents the history, definition, diagnostic criteria and individual elements of Metabolic Syndrome, together with the description of its most efficient and natural method of treatment proper diet with the adjustment of incorrect nutritional habits, which helps to normalize the levels of cholesterol, triglycerides, arterial blood pressure and the amount of glucose in blood, along with positively affecting the whole body and mind. Key words: Metabolic Disorder Syndrome, obesity, hypertension, type 2 diabetes, insulin immunity, lipid disorders Adres do korespondencji / Address for correspondence Bogumiła Drzycimska-Tatka Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, Bydgoszcz tel , fax Wykaz skrótów LDL lipoproteiny o niskiej gęstości, tzw. zły cholesterol HDL lipoproteiny o wysokiej gęstości, tzw. dobry cholesterol TC cholesterol całkowity TG trójglicerydy IDF Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa; International Diabetes Federation BMI Indeks Masy Ciała; Body Mass Index WHO Światowa Organizacja Zdrowia; World Health Organization WHR wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej; Waist to Hip Ratio PT Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego; European Society of Hypertension ESC Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne; European Society of Cardiology mm Hg pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim

2 424 Hygeia Public Health 2011, 46(4): Historia, definicja i kryteria diagnostyczne Historia zespołu metabolicznego ma ponad 80 lat. W 1923 r. Kylin opisał często współwystępujące nadciśnienie i hiperglikemię, 20 lat później Vague wskazywał na wyraźny związek pomiędzy otyłością brzuszną a cukrzycą i innymi schorzeniami. U podstawy wielu badań i obserwacji znajdują się również doniesienia polskiego lekarza Jakuba Węgierki, który wprowadził pojęcie cukrzycy skojarzonej z innymi zaburzeniami otyłością, nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca. Jednak ta koncepcja znalazła miejsce w piśmiennictwie ogólnoświatowym dopiero pod koniec lat 80. XX w. W 1988 r. Reaven opisał grupę współzależnych czynników metabolicznych, takich jak: oporność na insulinę, hiperinsulinemia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, nietolerancja glukozy, których konsekwencją jest rozwój choroby niedokrwiennej serca. Zespół opisany przez Reavena, wzbogacony o kolejne elementy, wielokrotnie zmieniał swą nazwę: od zespołu X, kwadratu śmierci do obecnie przyjętej nazwy zespołu metabolicznego, zespołu polimetabolicznego lub zespołu insulinooporności [1]. Centralne miejsce w jego złożonej i ciągle niedostatecznie poznanej patogenezie zajmują otyłość brzuszna i odporność na insulinę [2]. Definicja zespołu metabolicznego określa go jako współistnienie powiązanych ze sobą czynników ryzyka pochodzenia metabolicznego, sprzyjających rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym oraz cukrzycy typu 2 (tab. I). Do zespołu metabolicznego zaliczamy ponadto: insulinooporność, hiperinsulinizm, otyłość, upośledzoną tolerancję glukozy. Charakteryzuje się on występowaniem nadciśnienia tętniczego, nadkrzepliwości oraz stłuszczenia wątroby [3]. Wszystkie czynniki składające się na zespół metaboliczny wpływają wzajemnie na siebie. Otyłość oraz niedostatek wysiłku fizycznego prowadzą do powstania oporności na insulinę. Insulinooporność zwiększa z kolei stężenie cholesterolu frakcji LDL (lipoprotein o niskiej gęstości złego cholesterolu ), stężenie trójglicerydów (TG) w surowicy krwi oraz zmniejsza stężenie cholesterolu frakcji HDL (lipoprotein o wysokiej gęstości dobrego cholesterolu ). Zmiany te prowadzą do powstania blaszek miażdżycowych w ścianach tętnic, co po latach może przyczynić się do wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, zakrzepów naczyniowych i udaru mózgu. Oporność na insulinę powoduje zwiększenie stężenia insuliny oraz glukozy w surowicy krwi. Przewlekłe podwyższone stężenie glukozy uszkadza naczynia krwionośne i nerki, co może prowadzić do powstania cukrzycy. Ze względu na zbyt wysokie stężenie insuliny nerki zatrzymują w organizmie zbyt dużo sodu, co podwyższa ciśnienie tętnicze i prowadzi do nadciśnienia. Wzajemne zależności między poszczególnymi składowymi zespołu nie są jednakowe, ale wskaźnik masy ciała koreluje ze wszystkimi pozostałymi składowymi [2]. Najnowsze kryteria identyfikujące pacjentów z zespołem metabolicznym zostały opracowane w 2005 r. w Berlinie przez Międzynarodową Federację Cukrzycową (IDF) [1]. Tabela I. Zasady rozpoznawania zespołu metabolicznego wg IDF [3] Table I. Rules of Metabolic Syndrome diagnosis by IDF [3] warunek konieczny + minimum 2 czynniki ryzyka Czynniki ryzyka Wskaźniki otyłość brzuszna (obwód talii) mężczyźni 94 cm kobiety 80 cm trójglicerydy 150 mg/dl (1,7 mmol) cholesterol frakcji HDL mężczyźni < 40 mg/dl (1,0 mmol/l) kobiety < 50 mg/dl (1,3 mmol/l) ciśnienie tętnicze 130/ 85 mm Hg glukoza na czczo 100 mg/dl ( 5,6 mmol/l) Oprócz objawów zawartych w definicji zespołu metabolicznego u chorych może występować wiele innych dolegliwości, szczególnie kamica pęcherzyka żółciowego oraz nerek. Do czynników ryzyka należy zwiększone spożycie alkoholu, siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, dojrzały wiek, rodzinne występowanie zespołu, nadwaga i otyłość. Badania niezbędne do potwierdzenia rozpoznania choroby są proste i relatywnie tanie, a informacja z nich płynąca ma ogromne znaczenie [4]. Otyłość Otyłość jest chorobą przewlekłą o złożonych przyczynach genetycznych, endokrynnych i środowiskowych (stres, palenie tytoniu, alkohol, dieta obfitująca w tłuszcze nasycone i sól kuchenną) [5]. Charakteryzuje się powolną progresją albo okresami stabilności masy ciała z chudnięciem i następowym przybieraniem masy ciała, najczęściej większym niż jej utrata podczas chudnięcia (efekt jo-jo ). Jest chorobą metaboliczną, jej pierwotną przyczyną są zaburzenia popędu żywieniowego prowadzące do zwiększenia się ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. W miarę nasilania się tego procesu oraz w miarę upływu czasu pojawiają się patologie i dysfunkcje dotyczące wszystkich w istocie układów i narządów. Mogą one powodować inwalidztwo i ryzyko skrócenia oczekiwanego okresu życia [5]. Otyłość występuje epidemicznie i jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności, szczególnie w krajach cywilizacyjnie rozwiniętych [6], ale rozprzestrzenia się także w krajach o niskim lub średnim dochodzie narodowym brutto. Jest ponadto czynnikiem rozwoju licznych chorób, bardzo często wiąże się z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby oraz depresją.

3 Drzycimska-Tatka B, Drab-Rybczyńska A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 425 Choroby te znacznie upośledzają stan zdrowia i przyczyniają się do przedwczesnego zgonu [7]. Problem nadmiernej masy ciała oraz chorób z nią związanych dotyczy coraz większej liczby mieszkańców świata. W Europie na otyłość cierpi 10-27% mężczyzn i 10-38% kobiet, w Polsce otyłość lub nadwaga występuje u ponad 60% dorosłych mężczyzn i około 50% kobiet [8]. Otyłość jest zagrożeniem zdrowia i powinna być leczona nie tylko indywidualnie dobraną, niskokaloryczną dietą i wzmożoną aktywnością fizyczną, ale również w niektórych przypadkach farmakoterapią [8]. Redukcja otyłości powoduje zmniejszenie ryzyka jej powikłań oraz zgonu. Ponadto obniżenie masy ciała zmniejsza uczucia zmęczenia, bóle krzyża i stawów, potliwość, łagodzi objawy dusznicy bolesnej i sprzyja eliminacji zaburzeń hormonalnych, niepłodności oraz nietrzymania moczu. Pozytywnie wpływa również na stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz na objawy cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego [6]. Definicja otyłości może mieć różne kryteria, zawsze jednak odnosi się do ilości tłuszczu zgromadzonego w formie tkanki tłuszczowej. Do oceny wstępnej prawidłowej masy ciała służy indeks masy ciała BMI (Body Mass Index). Dodatkowo dzieląc obwód talii (w cm) przez obwód bioder (w cm) można ustalić typ otyłości WHR (Waist to Hip Ratio) [7]. Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) Wskaźnik BMI wyraża zależność pomiędzy masą ciała a wysokością ciała. Jest najbardziej praktycznym, najprostszym i najczęściej używanym wskaźnikiem masy ciała, który oblicza się, korzystając z prostego wzoru a jego wielkość posłużyła jako kryterium klinicznej klasyfikacji wielkości masy ciała ustalonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (tab. II): [5]. Tabela II. Klasyfikacja nadwagi i otyłości u osób dorosłych - wg BMI [7] Table II. Classification of overweight and obesity in adults by BMI [7] Klasyfikacja wielkości masy ciała Masa ciała [kg] BMI = (Wysokość ciała) 2 [m²] Wskaźnik masy ciała [kg/m²] Ryzyko powikłań Norma 18,5 24,9 Średnie Prawidłowa masa ciała 25,0 29,9 Nieznacznie zwiększone Nadmiar masy ciała > 30 Zwiększone Otyłość 1 stopień 30,0 34,9 Umiarkowane Otyłość 2 stopień 35,0 39,9 Znaczne Otyłość 3 stopień > 40,0 Bardzo znaczne Niestety, wskaźnik ten cechuje wiele ograniczeń, ponieważ ma on charakter statyczny i nie uwzględnia fizjologicznych wahań w proporcji masy tłuszczowej, mięśniowej i kostnej zależnych od typu budowy organizmu. Ponadto na jego wielkość, oprócz masy tkanki tłuszczowej, wpływa płeć, wiek, antropologiczny typ budowy ciała oraz wytrenowanie [7, 9]. Wskaźnik WHR (Waist to Hip Ratio) Bardzo ważnym elementem charakteryzującym otyłość jest rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. W praktyce klinicznej dla oceny tej cechy służy wskaźnik WHR (Waist to Hip Ratio), który oznacza proporcje obwodu w talii do obwodu w biodrach [9]. WHR = obwód brzucha na poziomie pępka (lub największy obwód brzucha) [cm] obwód bioder na poziomie końców biodrowych górnych [cm] Wartość WHR nie powinna przekraczać 0,9 u mężczyzn i 0,8 u kobiet. Wynik większy niż 0,9 (mężczyźni) i 0,8 (kobiety), świadczy o typie otyłości brzusznej, w której tłuszcz gromadzi się głównie w środkowej części ciała w obrębie jamy brzusznej (otyłość typu jabłko ), mniejszy z kolei dowodzi otyłości biodrowo-udowej, w której tkanka tłuszczowa odkłada się głównie na udach i pośladkach (otyłość typu gruszka ) [9]. Już sama wielkość obwodu brzucha na poziomie talii większa od 80 cm (IDF) u kobiet oraz większa od 94 cm (IDF) u mężczyzn wskazuje na otyłość brzuszną, z którą związany jest podwyższony poziom cholesterolu frakcji LDL, a to z kolei wiąże się m.in. ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia. Otyłości brzusznej najczęściej towarzyszą zaburzenia metaboliczne, prowadzące do nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej oraz cukrzycy [9]. Wskaźnik WHR powinien być rozpatrywany wspólnie ze współczynnikiem BMI oraz innymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia pacjenta. Wadą pomiarów obwodu ciała jest fakt, iż określają one zarówno ilość tkanki podskórnej, jak i wewnątrzbrzusznej. Ponadto są zależne od stopnia nadwagi, a także od ilości gazów w jelitach [10]. Nadciśnienie tętnicze Choroba nadciśnieniowa, która jest przyczyną około 60% zgonów w populacji globu, jest choroba układu krążenia, charakteryzującą się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej somatycznej przyczyny. Etiologia nadciśnienia tętniczego pierwotnego nie została w pełni ustalona, ale uważa się, że odgrywają w niej rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Pozostałe przypadki dotyczą choroby o charakterze wtórnym, gdy dobrze znana jest przyczyna choroby [11]. W 2000 roku 972 miliony dorosłych ludzi na świecie chorowało na nadciśnienie

4 426 Hygeia Public Health 2011, 46(4): tętnicze, z czego 639 milionów w krajach rozwiniętych. Przewiduje się, że w 2025 roku liczba chorych wzrośnie do 1,5 miliarda [12]. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) przyjęło w 2003 roku klasyfikację nadciśnienia tętniczego zgodną z opublikowanymi w tym samym roku wytycznymi European Society of Hypertension (ESH) i European Society of Cardiology (ESC) (tab. III) [13]. Za nadciśnienie uznano wartości przekraczające 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego u osób nieprzyjmujących leków przeciwnadciśnieniowych [10]. Choroba nadciśnieniowa do chwili wystąpienia powikłań zwykle przebiega skrycie, przez wiele lat osobie chorej mogą nie towarzyszyć żadne objawy. Jeśli już wystąpią bóle głowy, nadmierna pobudliwość, bezsenność, łatwe męczenie, czasem uczucie kołatania serca, zaczerwienienie twarzy, szyi, klatki piersiowej (zwłaszcza przy dużym wzroście ciśnienia), to są one mało charakterystyczne [12]. Tabela III. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego - wg ESC, ESH [10] Table III. Classification of arterial hypertension by ESC, ESH [10] Kategoria Ciśnienie skurczowe (mm Hg) Ciśnienie rozkurczowe (mm Hg) Ciśnienie optymalne < 120 < 80 Ciśnienie prawidłowe Ciśnienie wysokie prawidłowe Nadciśnienie stopień (łagodne) Nadciśnienie stopień (umiarkowane) Nadciśnienie stopień (ciężkie) Nadciśnienie izolowane skurczowe 140 < 90 U niektórych chorych nadciśnienie może mieć charakter chwiejny, który nie powoduje powikłań narządowych przez długi czas, natomiast u innych od chwili rozpoznania ma charakter utrwalony i wcześnie prowadzi do owych powikłań. Powikłaniem przede wszystkim jest uszkodzenie nerek (przewlekła niewydolność nerek, aż do konieczności dializy), układu krążenia (niewydolność mięśnia sercowego, zawał serca) oraz powikłania ze strony układu nerwowego (niedokrwienny udar mózgu). Jedną z trudniejszych do leczenia postaci nadciśnienia tętniczego jest nadciśnienie złośliwe przebiegające z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj mm Hg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów. Typowym objawem szybko rozwijającego się nadciśnienia tętniczego jest ból głowy, zwykle zlokalizowany w potylicy, występujący głównie w godzinach porannych. Często towarzyszą mu zaburzenia widzenia. Można także stwierdzić zaburzenia myślenia, orientacji, świadomości, drgawki oraz śpiączkę. Wśród objawów ogólnoustrojowych mogą występować: bóle brzucha, osłabienie, duszność, wielomocz i zmniejszenie masy ciała [12]. Do elementów nie-farmakologicznego leczenia choroby nadciśnieniowej należy normalizacja masy ciała, przestrzeganie odpowiedniej diety, w tym nienadużywanie alkoholu i soli, ograniczenie spożycia tłuszczów, zwłaszcza nasyconych, zaprzestanie palenia tytoniu i zwiększenie aktywności fizycznej. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na związek nadmiernego spożycia sodu z nadciśnieniem tętniczym. Zgodnie z zaleceniami, pacjenci z nadciśnieniem powinny ograniczyć dzienne spożycie sodu do mniej niż 5 g dziennie. Jednak w większości krajów regionu europejskiego spożycie soli przekracza 10 g dziennie. Ponadto zmiana stylu życia istotnie obniża wartości ciśnienia tętniczego u osób z ciśnieniem podwyższonym i prawdopodobnie może zapobiegać rozwojowi choroby u osób, które mają do niej genetycznie uwarunkowane skłonności. Na świecie 30-65% chorych cierpiących na nadciśnienie tętnicze jest otyłych. Dowiedziono, że utrata nadmiernej masy ciała jest skuteczna nie tylko jako metoda obniżenia już podwyższonego ciśnienia, ale także jako prewencja pierwotna, czyli zapobieganie wystąpieniu nadciśnienia u osób dotychczas zdrowych. Połączenie niskokalorycznej diety i ćwiczeń fizycznych daje lepsze efekt niż każda z tych interwencji osobno [13]. Osobom chorującym na nadciśnienie tętnicze zaleca się także dzienne spożycie potasu na poziomie 3,5 g dziennie najlepiej w postaci świeżych owoców i warzyw, spożywania mniejszych ilości czerwonego mięsa, przetworzonych produktów zbożowych i słodyczy, a więcej ryb oraz pełnoziarnistych produktów zbożowych [12]. Insulinooporność Insulina jest hormonem wytwarzanym przez komórki beta trzustki; niewielkie jej ilości uwalniane są do krwi po każdym posiłku i pomagają transportować glukozę do komórek, gdzie wykorzystywana jest jako źródło energii. Insulinoopornością nazywamy stan zmniejszonego działania insuliny na tkanki docelowe, pomimo prawidłowego lub podwyższonego jej stężenia w surowicy krwi. Ponieważ glukoza jest niezbędna do przeżycia komórek, organizm kompensuje insulinooporność wytwarzaniem większych ilości insuliny. Skutkiem jest nadmiar insuliny we krwi (hiperinsulinemia) i nadmierna stymulacja tych tkanek, które pozostają wrażliwe na działanie hormonu. Z czasem proces ten prowadzi do szkodliwego dla zdrowia zaburzenia równowagi między glukozą a insuliną. Ponadto insulinooporność może zaburzać metabolizm tłuszczów w organizmie, znacznie zwiększając ilość trójglicerydów i złego cholesterolu (frakcji LDL)

5 Drzycimska-Tatka B, Drab-Rybczyńska A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 427 we krwi, jednocześnie zmniejszając ilość dobrego cholesterolu (frakcji HDL). Może też powodować ryzyko zakrzepicy lub innych zmian zapalnych a także zwiększyć retencję (zatrzymywanie w organizmie) sodu, co prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego. Najczęstszymi schorzeniami, w których stwierdza się insulinooporność, są: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność nerek. Od dawna wykazywano oporność na działanie tego hormonu u chorych z otyłością, zwłaszcza brzuszną i nadwagą [5]. Około 50% dorosłych osób żyjących w krajach wysoko uprzemysłowionych wykazuje różny stopień insulinooporności [13]. Przyczyny oporności na insulinę nie są do końca poznane. Częściowo za występowanie zaburzeń odpowiadają czynniki genetyczne, m.in. pochodzenie etniczne, częściowo styl życia (zbyt obfita dieta, brak ruchu). Większość pacjentów z insulinoopornością nie ma żadnych objawów, ponieważ najczęściej organizm radzi sobie z wytworzeniem większych ilości insuliny, skutki tego zaburzenia są subtelne i zauważalne dopiero po latach. Kiedy produkcja insuliny zaczyna być niewystarczająca, powstaje narastająca hiperglikemia (podwyższony poziom glukozy we krwi) i rozwija się cukrzyca typu 2, która może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów [13]. Zaburzenia lipidowe Zaburzenia lipidowe w praktyce lekarskiej odnoszą się najczęściej do zwiększonego lub zmniejszonego stężenia lipidów w osoczu. Zwiększone stężenie dotyczy cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu frakcji LDL lub trójglicerydów (TG), natomiast zmniejszone cholesterolu frakcji HDL. Wszystkie nieprawidłowości, odchylenia od prawidłowych wartości (tab. IV) bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z rozwojem miażdżycy i ryzykiem choroby wieńcowej, dlatego należy je wykrywać i leczyć [5]. Do zaburzeń lipidowych związanych z zespołem metabolicznym należą: hipercholesterolemia (zwiększone stężenie TC i LDL) oraz aterogenna dyslipidemia, którą stanowi triada zaburzeń lipidowych: zwiększenie stężenia trójglicerydów (TG 150 mg/ dl; 1,7 mmol/l), zmniejszenie stężenia cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości (HDL < 40 mg/dl; 1,0 mmol/l) i obecność w osoczu zwiększonej ilości małych gęstych cząsteczek cholesterolu frakcji LDL [5]. Hiperlipidemia nie powoduje objawów, dopóki nie wywoła groźnych chorób układu krążenia. Ważną metodą leczenia jest dieta, która opiera się na podobnych zasadach, jak żywienie racjonalne, jednak u pacjentów z hipercholesterolemią i hiperlipidemią większy nacisk kładzie się na ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, które podnoszą stężenie cholesterolu frakcji LDL [10]. W większości przypadków zaburzenia lipidowe wywołane są nieprawidłowym odżywianiem (dieta bogata w tłuszcze), siedzącym trybem życia, nadwagą, zaburzeniami przemiany materii oraz predyspozycjami genetycznymi. Powodują uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych i prowadzą do miażdżycy [6]. Tabela IV. Prawidłowe stężenie lipidów na czczo - wg ESC [14] Table IV. Correct fasting blood lipid concentrations by ESC [14] Frakcja TC cholesterol całkowity LDL cholesterol HDL cholesterol stężenie dla mężczyzn HDL cholesterol stężenie dla kobiet TG trójglicerydy Jednostki < 190 mg/dl (< 5,0 mmol/l) < 115 mg/dl (< 3,0 mmol/l) > 40 mg/dl ( > 1,0 mmol/l) > 46 mg/dl (> 1,2 mmol/l) 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l) Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami priorytetowym celem leczenia zaburzeń lipidowych jest redukcja stężenia cholesterolu frakcji LDL. Kolejnym etapem jest zmniejszenie stężenia trójglicerydów i zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji HDL. Z kolei najważniejszym celem leczenia jest przedłużenie życia pacjenta w następstwie zmniejszania ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego [14]. Szczególnie istotnym problemem w leczeniu zaburzeń lipidowych pod względem epidemiologii staje się redukcja masy ciała Obniżenie masy ciała o 10 kg pozwala zmniejszyć stężenie trójglicerydów o 30% oraz zwiększyć stężenie cholesterolu frakcji HDL o 8%. W korzystny sposób wpływa także na stężenie cholesterolu frakcji LDL. Najważniejszym zaleceniem żywieniowym jest ograniczenie spożycia pokarmów zawierających duże ilości kwasów tłuszczowych nasyconych. W praktyce oznacza to zastąpienie tłuszczów zwierzęcych tłuszczami roślinnymi, bogatymi w kwasy tłuszczowe jednonienasycone. Ponadto zaleca się zwiększenie spożycia warzyw, owoców i produktów strączkowych bogatych w błonnik, składniki mineralne i antyoksydanty. Szczególnie pomocne w redukcji stężenia trójglicerydów okazuje się włączenie do diety zwiększonej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega 3, zawartych w rybach morskich [10]. Cukrzyca typu 2 Jednym z najważniejszych problemów diabetologicznych, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych w całej medycynie początku XXI wieku, jest rosnąca chorobowość z powodu cukrzycy typu 2 cukrzycy tzw. insulinoniezależnej. W krajach rozwiniętych dotyczy ona kilku procent populacji, a odsetek ten nadal rośnie. Cukrzyca typu 2 jest przyczyną przedwczesnej umieralności, przede wszystkim sercowo-naczyniowej, oraz powikłań wiodących do ślepoty, amputacji kończyn i niewydolności nerek. Choroba ta pociąga za

6 428 Hygeia Public Health 2011, 46(4): sobą poważne konsekwencje natury psychologicznej oraz ekonomicznej, dotykając pacjentów, ich rodziny, lokalne społeczności oraz systemy opieki zdrowotnej. U osób zdrowych poziom glukozy w granicach normy jest utrzymywany dzięki prawidłowemu wydzielaniu insuliny przez komórki oraz wrażliwości tkanek obwodowych na jej działanie. Niestety, u milionów chorych z cukrzycą typu 2 ten precyzyjny mechanizm zawodzi [1]. W cukrzycy typu 2 występuje zarówno niewystarczająca produkcja insuliny przez trzustkę, jak i brak jej działania. Komórki ignorują działanie insuliny, której zadaniem jest wprowadzenie cukru z krwi do komórek. Doprowadza to do wzrostu poziomu cukru we krwi, który utrzymując się odpowiednio długo, może uszkadzać naczynia krwionośne, zwłaszcza w oku, nerkach, sercu, mózgu i nerwach. Początkowo nieznacznie podwyższony poziom cukru może nie powodować żadnych objawów i dlatego dana osoba nie jest świadoma swojej choroby, hiperglikemia może nie być na tyle wysoka, by wywołać klasyczne objawy choroby. Jeśli jednak ten stan utrzymuje się, może już stopniowo dochodzić do uszkodzenia wymienionych narządów [6]. Wraz z zaburzeniem gospodarki cukrowej organizmu zaburzona zostaje również gospodarka tłuszczowa, białkowa i wodno-elektrolitowa. Gdy stężenie glukozy przekroczy próg nerkowy, dochodzi do hiperglikemii, czyli przecukrzenia. Nerki starają się odfiltrować jej nadmiar z krwi, a jeżeli nie są w stanie tego zrobić, to wydalają ten nadmiar do pęcherza moczowego. Pojawia się cukromocz (glukozuria), czyli wydalanie glukozy z moczem oraz wielomocz (poliuria) częste oddawanie moczu (powyżej 3 l na dobę). Tak duży ubytek wody z organizmu powoduje odwodnienie. Pojawia się wzrost pragnienia (polidypsja) oraz wysychanie błon śluzowych i skóry [15]. Do typowych objawów cukrzycy należą: wzmożone pragnienie, nadmierny apetyt oraz częste oddawanie moczu. Objawy te charakterystyczne są dla zaawansowanej cukrzycy. Często jednak znacznie wcześniej pojawiają się sygnały mniej charakterystyczne jak zakażenia dróg moczowych, zaburzenia widzenia, ogólne osłabienie, czyraki, zmiany grzybicze, owrzodzenia stóp. W starszym wieku mogą pojawić się zaburzenia snu, osłabienie pamięci, nietrzymanie moczu, nadmierna senność [1]. Cukrzyca typu 2 zwykle ujawnia się w dojrzałym wieku, a jej częstość występowania zwiększa się z wiekiem. Ostatnio coraz częściej pojawia się także u osób młodych, obciążonych genetycznie skłonnością do tej choroby lub tak zwanymi czynnikami ryzyka cukrzycy. Pojawia się ona częściej u kobiet ciężarnych, u których choroba ta występuje w rodzinie, u osób z podwyższonym stężeniem lipidów we krwi, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W około 80-90% przypadków chory z cukrzycą typu 2 to pacjent otyły, z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami gospodarki lipidowej, objawami choroby niedokrwiennej serca, czy dną moczanową [6]. Dużą rolę w powstawaniu cukrzycy odgrywają czynniki środowiskowe: brak aktywności fizycznej, który dotyczy coraz młodszych grup społecznych, siedzący tryb życia, łatwy dostęp do pożywienia i spożywanie nadmiernej ilości pokarmu [15]. Leczenie polega zazwyczaj na redukcji masy ciała, stosowaniu diety cukrzycowej, wysiłku fizycznego oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych; u części chorych po pewnym czasie trwania choroby konieczna jest insulinoterapia. Zmniejszenie masy ciała u osób z nadwagą lub otyłych poprawia wyrównanie cukrzycy, obniża ciśnienie tętnicze krwi [9]. Dieta chorego na cukrzycę powinna być zgodna z założeniami diety zdrowego człowieka, czyli powinna spełniać zalecenia dietetyczne zdrowego żywienia [6]. Prawidłowa dieta u osób z rozpoznanym zespołem metabolicznym W XX i XXI wieku zwiększyło się spożycie kalorii, nasyconych kwasów tłuszczowych oraz sodu. Zmniejszyło się natomiast spożycie nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin, flawonoidów i błonnika. Zjawisko to następowało równocześnie ze zmniejszeniem się aktywności fizycznej u ludzi. Zmiany te sprzyjały rozwojowi czynników ryzyka otyłości, cukrzycy, hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego, co doprowadziło do epidemii zespołu metabolicznego. Prawidłowe żywienie uważa się obecnie za nieodzowny warunek skutecznej profilaktyki oraz leczenia całego zespołu [16]. Naukowcy, szukając sposobu na długowieczność, stwierdzili bez żadnych wątpliwości, że jest nim styl odżywiania się i powszechnie stosowana dieta. Nauka o wpływie żywienia na zdrowie jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi medycyny, która rozwinęła się szczególnie w XX wieku i zaowocowała stworzeniem wielu pomocnych w leczeniu zespołu metabolicznego diet. Do najczęściej praktykowanej i najbardziej skutecznej zaliczamy dietę niskokaloryczną, ubogotłuszczową, której podstawą są produkty zbożowe z pełnego przemiału, nienasycone kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego, owoce, warzywa, oliwa z oliwek, ryby oraz chude mięso pochodzenia drobiowego [17]. Zadaniem prawidłowej diety jest dostarczenie organizmowi wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach. Do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania organizm potrzebuje pokarmów, które są źródłem energii, białek, tłuszczów, cukrów i witamin. Zapotrzebowanie organizmu na wyżej wymienione składniki zależy od

7 Drzycimska-Tatka B, Drab-Rybczyńska A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 429 różnych czynników, np. płci, rodzaju wykonywanej pracy, wieku, stanu fizjologicznego, pory roku, stanu zdrowia. Składniki pokarmowe w pożywieniu są źródłem energii jaka jest niezbędna człowiekowi do wszystkich procesów życiowych. Stwierdzono już dawno, że niedobór poszczególnych składników jest niekorzystny, a nawet szkodliwy. Prowadzić może do zaburzeń funkcjonowania organizmu, a także do wywoływania lub pogłębiania stanów chorobowych. Nadmiar składników odżywczych również jest niepożądany, ponieważ prowadzi do otyłości, która z kolei jest przyczyną różnych ciężkich schorzeń [12]. W prawidłowo zestawionej diecie wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej powinna obejmować wszystkie składniki potrzebne organizmowi w tym około 15% białek, 55% cukrów i 30% tłuszczów [12]. Racjonalne żywienie sprzyja profilaktyce miażdżycy poprzez korzystny wpływ na lipidemię, ciśnienie tętnicze, skłonność do zakrzepów krwi, zaburzenia rytmu serca oraz tkankową wrażliwość na insulinę. Wykazano, że racjonalna dieta zastosowana u pacjentów po przebytym zawale serca zmniejsza występowanie zgonów sercowych o 76%, a zgonów ogółem o 70%. Redukcja masy ciała o 10% u pacjentów z nadwagą skutkuje znaczną poprawą stężenia glukozy w surowicy, obniżeniem stężenia lipidów i ciśnienia tętniczego, przez co zmniejsza się ryzyko rozwoju cukrzycy. Ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu powoduje obniżenie stężenia cholesterolu frakcji LDL. Obniżenie masy ciała, zmniejszenie spożycia ławo przyswajalnych węglowodanów i zwiększone spożycie kwasów tłuszczowych omega - 3 zmniejsza stężenie lipoprotein, co objawia się niższym stężeniem trójglicerydów. Otyłości można uniknąć poprzez dostosowanie ilości spożywanego pokarmu do aktywności fizycznej. Osoby pracujące fizycznie lub uprawiające sport powinny spożywać więcej produktów zbożowych niż osoby prowadzące siedzący tryb życia. Mogą również spożywać nieco więcej produktów zawierających tłuszcze roślinne [17]. Podsumowanie Dostępne dane epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia zespołu metabolicznego nie są optymistyczne. Zespół ten dotyczy około 20% dorosłych Polaków, a częstość jego występowania ciągle wzrasta przybierając formę epidemii [4]. Definicja zespołu metabolicznego jest na tyle prosta, że każdy we własnym zakresie jest w stanie postawić prawidłową diagnozę po wykonaniu odpowiednich badań. Do ich przeprowadzenia w szczególności należy zachęcić osoby otyłe, u których wykonywane okazjonalnie pomiary ciśnienia tętniczego krwi przekraczają podane dla zespołu metabolicznego wartości i u których, wśród najbliższej rodziny, stwierdza się zachorowanie na cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca lub przebyty udar mózgu. Aby nie przeoczyć żadnego z elementów układanki, jaką stanowi zespół metaboliczny, najwłaściwszą decyzją, w razie najmniejszych wątpliwości, jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu. Modyfikacja stylu życia poprzez zastosowanie odpowiedniej diety i monitorowanej redukcji masy ciała znacznie poprawia jakość życia pacjentów z wykrytym zespołem metabolicznym oraz znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań. Ważne jest zatem aby zadbać o właściwą edukację zdrowotną i żywieniową dostosowaną do możliwości, wieku i kryteriów zdrowotnych odbiorców. Edukacja ta powinna być prowadzona wielokanałowo, czyli w wielu miejscach, przez wykwalifikowaną kadrę edukatorów. Należy przekonać grupy społeczne oraz indywidualne osoby zagrożone i cierpiące na składowe schorzenia, jakim jest zespół metaboliczny do aktywnego udziału w programach edukacyjnych i zdrowotnych zachęcających do zmiany stylu życia, zadbania o własne zdrowie oraz zaangażowania w aktywność fizyczną. Znajomość problemu, konsekwencji wynikających z choroby oraz strach o własne zdrowie, a nawet życie w dużym stopniu motywuje do zmian nawyków żywieniowych. Zmiany te powinny odbywać się stopniowo, małymi kroczkami, a ich tempo powinno być dostosowane do rodzaju zaburzeń i indywidualnych możliwości. Najskuteczniejszą motywacją są efekty, które obserwujemy po zmianie stylu życia, czyli poprawa samopoczucia, lepsze parametry badań oraz pochwały od najbliższego otoczenia. Istotna jest również troska o bezpieczeństwo, właściwe oznakowanie oraz jakość zdrowotną żywności.

8 430 Hygeia Public Health 2011, 46(4): Piśmiennictwo / References 1. Bogdański P, Bryl W, Chyrek R, Cymerys M, Dytfeld J, Hoffman K, Kujawska-Łuczak M, Miczke A. Otyłość i zespół metaboliczny od teorii do praktyki. [w:] Pupek-Musialik D (red.). Otyłość i zespół metaboliczny. Od teorii do praktyki. Wyd Via Medica, Gdańsk, 2007: Bogdański P, Pupek-Musialik D. Nadciśnienie związane z otyłością spojrzenie hipertensjologa. [w:] Pupek- Musialik D (red.). Otyłość i zespół metaboliczny. Od teorii do praktyki. Wyd Via Medica, Gdańsk, 2007: Dłużniewski A, Mamcarz J. Nadciśnienie tętnicze. [w:] Opolski G, Lukas W, Steciwko A (red.). Choroby serca i naczyń. Poradnik lekarza rodzinnego. Wyd Via Medica, Gdańsk, Tatoń J, Czech A. Cukrzyca podręcznik edukacji terapeutycznej. Wyd PWN, Warszawa, Tatoń J, Czech A, Bernas M. Otyłość zespół metaboliczny. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007: Bryl W, Pupek-Musialik D. Otyłość u osób w młodym wieku konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji, zasady postępowania. [w:] Pupek-Musialik D (red.). Otyłość i zespół metaboliczny. Od teorii do praktyki. Wyd Via Medica, Gdańsk, 2007: Jędrzejuk D, Milewicz A. Nadwaga i otyłość. [w:] Opolski G, Lukas W, Steciwko A (red.). Choroby serca i naczyń. Poradnik lekarza rodzinnego. Wyd Via Medica, Gdańsk 2007: Lisik W i wsp. Stan kliniczny chorych zakwalifikowanych do chirurgicznego leczenia otyłości. Diabetol Pol 2003, 10, Tatoń J. Pandemia otyłości: potrzeba programu prewencji opartej na dowodach. Med Metabol 2001, V/1: Miczke A, Pupek-Musialik D. Choroba niedokrwienna serca u osób otyłych. [w:] Pupek-Musialik D. Otyłość i zespół metaboliczny od teorii do praktyki. Wyd Via Medica, Gdańsk 2007: Skorstad S. Ruszaj się nawet w locie. Farmacja i Ja 2008, 5: Jarosz M, Traczyk I. Spożywajmy mniej soli. Bezpiecz Hig Żywn 2011, 4: Cymerys M, Pupek-Musialik D. Nowe czynniki ryzyka wieńcowego u otyłych chorych z zespołem metabolicznym. [w:] Pupek-Musialik D (red.). Otyłość i zespół metaboliczny od teorii do praktyki. Wyd Via Medica, Gdańsk 2007: Cybulska B. Zaburzenia lipidowe. [w:] Opolski G, Lukas W, Steciwko A (red.). Choroby serca i naczyń. Poradnik lekarza rodzinnego. Wyd Via Medica, Gdańsk, 2005: Biela U, Pająk A, Kaczmarczyk-Chałas K i wsp. Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku lat. Kard Pol 2005, 63 (supl. 4): Szponar L, Respondek W. Choroby pierwotne na tle niedoborów żywieniowych. [w:] Hasik J, Gawęcki J (red.). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd PWN, Warszawa 2003: Szostak W, Cichocka A, Cybulska B. Leczenie otyłości u ludzi dorosłych. Rekomendacje Narodowego Programu Profilaktyki Cholesterolowej. Med Po Dypl wyd. spec. 2000, 12:

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Na samym początku każdy pacjent z nadmierną masą ciała zgłaszający sie do lekarza zajmującego

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 WSTĘP CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA Zbyt wysokie ciśnienie krwi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo Wstęp do Poradnika Serce na nowo Z chorobami układu krążenia można żyć aktywnie! Spis treści Wstęp do Poradnika Serce na nowo 2 O programie Serce na nowo 3 Rozdział 1. Choroby układu krążenia a praca zawodowa

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu STOP UDAROM Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Udar jest

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Systematyczna i rozsądnie uprawiana aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA. Nr 2(5) Wydawnictwo DUX ISSN: 2300-4444 Lipiec 2014

KARDIOLOGIA. Nr 2(5) Wydawnictwo DUX ISSN: 2300-4444 Lipiec 2014 Specialist Nursing Nr 2(5) Wydawnictwo DUX ISSN: 2300-4444 Lipiec 2014 KARDIOLOGIA Niedoceniona rola profilaktyki chorób układu krążenia. Nowości zawarte w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2

Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 W krajach wysoko rozwiniętych choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji:

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji: Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale Inicjator akcji: spis treści Wstęp 5 Co to jest zawał serca? 7 ABC... Czyli jak zapobiegać kolejnym zawałom serca 13 Udane życie seksualne

Bardziej szczegółowo

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat Dr n. med. Alicja Karney Dr hab. n. med. Anna Oblacińska Dr n. reh.

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Etiologia, farmakologia i profilaktyka

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Etiologia, farmakologia i profilaktyka NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Etiologia, farmakologia i profilaktyka praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Marta Anna Gwardyś opiekun specjalizacji: mgr farm. Marianna Stankiewicz Poznań 2013 Etiologia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (30) Spis treści 1 5 10 18 Stres rosnący problem społeczny XXI wieku Wojciech Gruszczyński Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo