EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40"

Transkrypt

1 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

2 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. imagine the possibilities Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

3 Spis treści PRZYGOTOWANIE Zasady bezpieczeństwa... 3 Dane techniczne urządzenia... 5 Przykłady typowych zastosowań... 8 Główne elementy Schemat funkcjonalny Rysunek wymiarowy MONTAŻ Montaż urządzenia Przewody rurowe Okablowanie Tryb autotestu pilota przewodowego POZOSTAŁE INFORMACJE Rozwiązywanie problemów Zbiornik ciepłej wody użytkowej Zawór mieszania Funkcja utwardzania betonu Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji POLSKI-2 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

4 Przygotowanie Zasady bezpieczeństwa Wszystkie materiały dostarczane z niniejszą instrukcją są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń. Przed rozpoczęciem eksploatacji użytkownicy powinni na podstawie poniższych opisów opracować odpowiednie praktyki BHP oraz określić stosowność ograniczeń prawnych. OSTRZEŻENIE Informacje ogólne Przed podjęciem czynności serwisowych lub jakichkolwiek czynności w obrębie wewnętrznych podzespołów pompy ciepła powietrze-woda należy obowiązkowo odłączyć ją od zasilania. Czynności związane z montażem i kontrolą działania urządzenia może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Pompy ciepła powietrze-woda nie należy montować w łatwo dostępnym miejscu. ffprzed zamontowaniem pompy ciepła powietrze-woda należy uważnie przeczytać zawartość niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można było skorzystać z niej w przyszłości. ffw celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osoby zajmujące się montażem urządzenia powinny uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia. ffinstrukcję obsługi i montażu pompy ciepła powietrze-woda należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w przypadku sprzedaży lub przeniesienia urządzenia należy pamiętać, aby przekazać ją nowemu właścicielowi. ffw niniejszej instrukcji omówiono sposób montażu jednostki wewnętrznej z układem rozdzielającym i dwoma agregatami firmy SAMSUNG. Zastosowanie innych typów agregatów z innymi układami sterującymi może spowodować ich uszkodzenie i unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania nieodpowiednich agregatów. ffprodukt ten został uznany za zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE), dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz dyrektywą maszynową (2006/42/WE) Unii Europejskiej. ffproducent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieuprawnionymi modyfikacjami lub nieprawidłowym podłączeniem przewodów zasilania elektrycznego i przewodów hydraulicznych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji lub wymagań określonych w tabeli Robocze wartości graniczne zawartej w niniejszej instrukcji spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji. ffnie należy używać uszkodzonych jednostek. W przypadku wystąpienia problemów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. ffjeśli z urządzenia wydobywa się dym, przewód zasilania jest gorący lub uszkodzony albo urządzenie działa bardzo głośno, w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub zranienia należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy SAMSUNG. ffnależy pamiętać o regularnym sprawdzaniu urządzenia, połączeń elektrycznych, przewodów rurowych czynnika chłodniczego i zabezpieczeń. Czynności te powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. ffurządzenie ma ruchome części, do których nie powinny mieć dostępu dzieci. ffnie należy podejmować prób naprawy, przenoszenia, modyfikacji lub ponownego montażu urządzenia. Wykonywanie tych czynności przez nieuprawnione osoby może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. ffnie należy stawiać na urządzeniu naczyń z płynami ani żadnych innych przedmiotów. ffwszystkie materiały użyte do produkcji i opakowania pompy ciepła powietrze-woda nadają się do powtórnego przetworzenia. ffmateriały opakowaniowe i zużyte baterie z pilota (wyposażenie opcjonalne) należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. ffpompa ciepła powietrze-woda zawiera czynnik chłodniczy, który należy utylizować w upoważnionym zakładzie lub zwrócić do sprzedawcy w sposób odpowiedni dla odpadów specjalnych. ffnie należy samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować grzałki. 01 PRZYGOTOWANIE POLSKI-3 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

5 Zasady bezpieczeństwa MONTAŻ URZĄDZENIA WAŻNE: Podczas montażu urządzenia należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności podłączyć przewody rurowe czynnika chłodniczego, a dopiero następnie przewody elektryczne. Należy zawsze w pierwszej kolejności odłączać przewody elektryczne, a następnie przewody rurowe czynnika chłodniczego. ffprzy odbiorze produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli produkt wygląda na uszkodzony, NIE NALEŻY GO MONTOWAĆ i należy niezwłocznie poinformować o uszkodzeniu przewoźnika lub sprzedawcę (jeśli instalator lub uprawniony technik odbierał urządzenie od sprzedawcy detalicznego). ffpo zakończeniu montażu należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę działania urządzenia oraz poinstruować użytkownika w zakresie obsługi pompy ciepła powietrze-woda. ffaby uniknąć ryzyka pożaru, eksplozji lub zranienia, nie należy używać pompy ciepła powietrze-woda w miejscach, gdzie występują szkodliwe substancje lub w pobliżu urządzeń, które uwalniają płomienie. Przewód zasilania, bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny ffnależy obowiązkowo sprawdzić, czy podłączenie do zasilania jest zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa. Pompa ciepła powietrze-woda powinna być zamontowana zgodnie z obowiązującymi lokalnymi standardami bezpieczeństwa. ffnależy sprawdzić, czy dostępne jest odpowiednie połączenie uziemiające. ffnależy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z specyfikacją oraz czy parametry te są wystarczające dla zapewnienia działania innych urządzeń domowych podłączonych do tej samej instalacji elektrycznej. ffnależy sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest wyposażona w odpowiednio rozmieszczone rozłączniki i wyłączniki zabezpieczające. ffnależy sprawdzić, czy pompa ciepła powietrze-woda jest podłączona do zasilania zgodnie ze wskazówkami podanymi na schemacie połączeń zawartym w niniejszej instrukcji. ffnależy obowiązkowo sprawdzić, czy połączenia elektryczne (wejścia przewodów, średnica przewodów, zabezpieczenia itp.) są zgodne ze specyfikacją elektryczną oraz wskazówkami podanymi na schemacie połączeń. Należy obowiązkowo sprawdzić, czy wszystkie połączenia są zgodne ze standardami dotyczącymi montażu pomp ciepła powietrze-woda. Należy sprawdzić, czy przewody zostały uziemione. PRZESTROGA -- Przewodu uziemiającego nie należy podłączać do przewodów gazowych, wodnych, piorunochronu ani instalacji telefonicznej. Brak kompletnego uziemienia może spowodować porażenie prądem lub pożar. Należy zamontować wyłącznik automatyczny. -- Brak wyłącznika automatycznego może spowodować porażenie prądem lub pożar. Należy sprawdzić, czy zapewnione jest odpowiednie i bezpieczne odprowadzanie skroplin z przewodu odpływowego. Przewód zasilania i przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy zamontować w odległości co najmniej 1 m od urządzenia elektrycznego. POLSKI-4 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

6 Dane techniczne urządzenia Zgodność produktów Gama Uwaga 01 PRZYGOTOWANIE Konstrukcja Jednostki pomp ciepła Nazwa modelu AE040JXEDEH AE060JXEDEH AE090JXEDEH AE090JXEDGH AE120JXEDEH AE140JXEDEH AE160JXEDEH AE120JXEDGH AE140JXEDGH AE160JXEDGH Jednostki Hydro Jednostki wewnętrzne AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Nazwa modelu POLSKI-5 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:42

7 Dane techniczne urządzenia Akcesoria Instrukcja montażu (1) Instrukcja obsługi (1) Arkusz wzoru (1) Zawór serwisowy (2) Uchwyt do montażu ściennego (1) Opaska pierścieniowa (1) Czujnik temperatury do zbiornika ciepłej wody użytkowej (1x15 m, żółty) (1) Czujnik temperatury do zaworu mieszania (1x15 m, niebieski) (1) Uchwyt czujnika wejściowego (średnica wewnętrzna Ø6,8 mm) (1) Zacisk czujnika (1) Opaska kablowa (4) Taśma aluminiowa (1) Taśma gumowa (1) Izolator (1) Przewód podłączeniowy inteligentna sieć (1 2 m, CZERWONY) (1) POLSKI-6 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:43

8 Dane techniczne Typ Jednostka AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Źródło zasilania Zakres pracy [woda] Ciśnienie dźwięku Wymiary (szer. x wys. x dł.) Masa Połączeniowy przewód rurowy [czynnik chłodniczy] Przewód rurowy łączący z zaworem serwisowym [woda] V/Hz 1ø, V, 50 Hz 3ø, V, 50 Hz 1ø, V, 50 Hz 3ø, V, 50 Hz Chłodzenie C 5~25 5~25 5~25 5~25 Ogrzewanie C 15~55 15~55 15~55 15~55 Chłodzenie db(a) Ogrzewanie db(a) Netto mm 850 x 510 x x 510 x x 510 x x 510 x 315 Brutto mm 1024 x 412 x x 412 x x 412 x x 412 x 564 Netto kg 45,0 46,5 45,0 46,5 Brutto kg 55,0 56,0 55,0 56,0 Ciecz Cale 1/4 1/4 3/8 3/8 Gaz Cale 5/8 5/8 5/8 5/8 Wlot Wyjście Cale Cale Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 01 PRZYGOTOWANIE Pompa wody Grzałka elektryczna Przełącznik przepływu Zbiornik wyrównawczy Zawód nadciśnieniowy Zawór odpowietrzający Zakres roboczy temperatury zewnętrznej Nazwa modelu Maksymalny przepływ Moc wejściowa Punkt ustawienia UPM UPM STRATOS PARA 25/1-9 STRATOS PARA 25/1-9 m 3 /h 3,5 3,5 5,0 5,0 W l/min 7±1,5 7±1,5 12±1,5 12±1,5 Objętość Litry 8,0 8,0 8,0 8,0 Rozmiar Ciśnienie zwalniania Rozmiar Ogrzewanie Cale Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 bar 2,9 2,9 2,9 2,9 Cale Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8-25~35-25~35-25~35-25~35 Chłodzenie C 10~46 10~46 10~46 10~46 Ciepła woda użytkowa -25~43-25~43-25~43-25~43 Zakres pracy pompy ciepła w trybie ciepłej wody użytkowej: -25~35 C W temperaturze poniżej -25 C praca jest możliwa, jednakże nie jest gwarantowana prawidłowa wydajność. POLSKI-7 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:44

9 Przykłady typowych zastosowań Poniższe przykłady zastosowań mają znaczenie jedynie ilustracyjne. OSTRZEŻENIE Jeśli system pompy ciepła powietrze-woda SAMSUNG jest używany razem z innym źródłem ciepła (np. bojler gazowy), należy upewnić się, że temperatura powrotu wody nie przekracza 55 C. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z zamkniętym obiegiem wody. Zastosowanie otwartego obiegu wody może spowodować nadmierną korozję wodnych przewodów rurowych. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niebezpieczne sytuacje występujące w systemie wody. Monter jest odpowiedzialny za upewnienie się, że że bojler, grzejniki, konwektory, kolektory solarne, systemy ogrzewania podłogowego, klimakonwektory, dodatkowe pompy, przewody rurowe oraz elementy sterujące w systemie wodnym są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania tej zasady. Firma SAMSUNG nie dostarcza określonych komponentów systemów wodnych takich jak zawory nadciśnieniowe, zawory odpowietrzające, zbiorniki buforowe itp. Monterzy i użytkownicy końcowi powinni uwzględnić sposób montażu powyższych komponentów w całym systemie wodnym w zależności od warunków montażu. Jeśli komponenty nie zostaną zamontowane w odpowiedniej lokalizacji, system wodny może nie funkcjonować prawidłowo. Poniższe przykłady mają znaczenie jedynie ilustracyjne. Zastosowanie 1: Ogrzewanie przestrzeni Na zewnątrz W pomieszczeniu 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Zakres podawania oleju Pompa ładowania #1 Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego POLSKI-8 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:44

10 Zastosowanie 2: Ogrzewanie przestrzeni + ogrzewanie wody Na zewnątrz Zakres podawania oleju Zbiornik ciepłej wody użytkowej W pomieszczeniu Pompa ładowania #1 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze 01 PRZYGOTOWANIE Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego Zastosowanie 3: Zastosowanie hybrydowe (podłączony bojler zapasowy i panel solarny) Na zewnątrz W pomieszczeniu Panel solarny Termiczny panel solarny Pompa solarna Bojler zapasowy 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Zakres podawania oleju Zbiornik ciepłej wody użytkowej Pompa ładowania #1 Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego POLSKI-9 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:45

11 Główne elementy Nr Nazwa Uwaga 1 Odpowietrznik 3/8 cala Złącze BSPP męskie 3/8 cala 2 Bezpiecznik termiczny grzałki zapasowej Odłączenie termiczne 94 C (+0, -6 C) 3 Termostat grzałki zapasowej Odłączenie przy 65 C ±4 C 4 Element grzałki zapasowej Incoloy 800, 4/6 kw, 230 V AC 50 Hz 5 Przewód odpływowy 6 Przełącznik przepływu 9 kw: 7 l/min ± 1,5 l/min/16 kw: 12 l/min ± 1,5 l/min 7 Pompa wody 1P-230 V-50 Hz, 46 l/min x 54 kpa 8 Manometr ø48, 0~4 bar 9 Rura odprowadzająca wodę Złącze BSPP męskie 1 1/4 cala 10 Zawory spustowe 11 Zawór serwisowy (L) Złącze BSPT męskie, 1 1/4 cala 12 Zawór serwisowy (P) Złącze BSPT męskie, 1 1/4 cala 13 Rura doprowadzająca wodę Złącze BSPP męskie 1 1/4 cala 14 Przewód rurowy czynnika chłodniczego 9 kw: Ø6,35 (1/4 cala)/16 kw: Ø9,52 (3/8 cala) 15 Przewód rurowy czynnika chłodniczego ø15,88 (5/8 cala) 16 Pilot zdalnego sterowania 17 Zbiornik wyrównawczy 8 litrów, wstępne ciśnienie gazu: 0,1 MPa, N2, złącze BSPP męskie, 3/8 cala 18 Płytowy wymiennik ciepła 19 Wyświetlacz LED 20 Skrzynka sterująca 21 Zawód nadciśnieniowy 0,3 MPa, BSPP 1/2 cala POLSKI-10 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:45

12 Schemat funkcjonalny Tw Tw PRZYGOTOWANIE 8 Tw Nr 1 Zawór serwisowy (P) 2 Filtr siatkowy 3 Przełącznik przepływu 4 Wymiennik ciepła 5 Grzałka zapasowa 6 Zawód nadciśnieniowy 7 Zawór odpowietrzający 8 Pompa wody o zmiennej prędkości 9 Zbiornik wyrównawczy 10 Manometr 11 Zawór serwisowy (L) 12 Czujnik temperatury wody 1 13 Czujnik temperatury wody 2 14 Czujnik temperatury wody 3 Uwaga POLSKI-11 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:46

13 Rysunek wymiarowy , ,7 78,5 131, ,2 Przewód gazowy (średnica zewnętrzna) Przewód cieczowy (średnica zewnętrzna) Wlot wody Wylot wody Jednostka wewnętrzna 15,88 mm (5/8 cala) 9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) Złącze BSPT męskie 1 1/4 cala Złącze BSPT męskie 1 1/4 cala POLSKI-12 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:47

14 MONTAŻ Montaż urządzenia Montaż jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna powinna być montowana wewnątrz budynku w miejscu spełniającym poniższe warunki. ffmiejsce montażu powinno być zabezpieczone przed szronem. ffmiejsce o odpowiedniej powierzchni zapewniającej serwisowanie. ffmiejsce o odpowiedniej wentylacji. ffmiejsce, w którym nie istnieje ryzyko wycieku łatwopalnych gazów. ffnależy zapewnić odpowiednie elementy do odprowadzania kondensatu i zawory nadciśnieniowe. ffściana montażu powinna być płaska i pionowa, wykonana z niepalnego materiału oraz pozwalająca utrzymać ciężar jednostki. 02 MONTAŻ Miejsce montażu ffpozostaw odpowiednią przestrzeń wskazaną na rysunku wymiarowym. ffw miejscu montażu należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zabezpieczyć komponenty jednostki Hydro przed przegrzaniem. (Jednostka: mm) ffprzed montażem jednostki wewnętrznej należy umieścić arkusz wzoru na ścianie. Arkusz służy do prawidłowego wyznaczenia pozycji uchwytu do montażu ściennego oraz śrub. Arkusz wzoru POLSKI-13 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:47

15 Montaż urządzenia Montaż jednostki wewnętrznej Uchwyt Jednostka powinna być podnoszona co najmniej dwie osoby. Jednostkę należy podnosić za uchwyty, nie należy jej podnosić za rynienkę ani za przewody rurowe. ffwywierć 6 otworów zgodnie z arkuszem wzoru służących do przymocowania uchwytu ściennego i jednostki. Po wywierceniu otworów zdejmij arkusz wzoru. ffprzymocuj uchwyt ścienny do ściany przy użyciu odpowiednich kołków rozporowych i śrub (użyj 6 śrub M8 lub większych). ffzawieś jednostkę wewnętrzną na uchwytu do montażu ściennego, a następnie przykręć przednią skrzynkę do jednostki przy użyciu 4 śrub. ffprzymocuj panel podstawy jednostki przy użyciu śrub. POLSKI-14 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:49

16 Przewody rurowe Przewody rurowe czynnika chłodniczego Odpowiednie wytyczne oraz dane techniczne przewodów rurowych czynnika chłodniczego pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną można znaleźć w instrukcji montażu jednostki zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Przewód gazowy (średnica zewnętrzna) 15,88 mm (5/8 cala) 15,88 mm (5/8 cala) Przewód cieczowy (średnica zewnętrzna) 9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) 4/6/9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 12/14/16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) Moment dokręcania Moment końcowy 400 kg cm 450 kg cm 700 kg cm 750 kg cm 02 MONTAŻ PRZESTROGA Podczas podłączania przewodów rurowych czynnika chłodniczego należy zawsze dokręcać i luzować nakrętki przy użyciu 2 kluczy. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia połączeń przewodów rurowych. Przewód Przewód cieczowy gazowy WYLOT WODY WLOT WODY POLSKI-15 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:50

17 Przewody rurowe Wodne przewody rurowe Jednostka Hydro została wyposażona w komponenty wymienione w poniższej tabeli. Złącza doprowadzania gorącej i zimnej wody są wyraźnie oznaczone na jednostce przy użyciu odpowiednich etykiet oraz są wyposażone w odpowiednie zawory serwisowe. Jednostka Hydro wraz z wszystkimi wodnymi przewodami rurowymi powinna być zamontowana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami europejskimi i krajowymi. ffmaksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w jednostce Hydro wynosi 3,0 bar. ffjednostka Hydro została wyposażona w 2 zawory serwisowe. Aby ułatwić obsługę i prace konserwacyjne, należy na wlocie wody jednostki Hydro zamontować prawy zawór serwisowy, natomiast na wylocie wody jednostki Hydro zamontować lewy zawór serwisowy. ffjednostka Hydro została wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający. Należy sprawdzić, czy zawór odpowietrzania nie jest nadmiernie dokręcony i umożliwia odpowietrzanie podczas pracy systemu Jednostka Hydro Nr Nazwa Moment dokręcania 1 1,25 cala BSPP 350~380 kgf cm 34~37 N m 2 3/8 cala BSPP 120~150 kgf cm 12~15 N m 3 Zawód nadciśnieniowy 120~150 kgf cm 12~15 N m 4 Zawór odpowietrzający 120~150 kgf cm 12~15 N m 5 Manometr 200~230 kgf cm 19~23 N m 6 Przełącznik przepływu 72~82 kgf cm 7~8 N m 7 Filtr siatkowy 350~380 kgf cm 34~37 N m POLSKI-16 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:50

18 Płukanie i odpowietrzanie Podczas napełniania wodą należy przeprowadzić poniższą procedurę uruchamiania. 1. Wszystkie komponenty systemu i przewody rurowe należy sprawdzić pod kątem wycieków. 2. W celu ułatwienia montażu i obsługi zalecane jest przygotowanie zespołu uzupełniania wody lub jednostki płukania Przed podłączeniem wodnych przewodów rurowych do jednostki Hydro należy płukać je przez 1 godzinę w celu usunięcia zanieczyszczeń. Należy do tego użyć urządzenia do płukania lub wody bieżącej o odpowiednim ciśnieniu (od 2 do 3 bar). 4. Napełnij jednostkę Hydro wodą, otwierając zawory serwisowe. 5. Przeprowadź operację odpowietrzania. (Napełnij przy użyciu jednostki płukania o odpowiedniej objętości, unikając napowietrzenia wody). 6. Włącz obieg wody na tyle długo, aby usunąć całe powietrze z systemu przewodów rurowych wody. Po zakończeniu montażu odpowiednio wykwalifikowani przedstawiciele powinni przeprowadzić odbiór techniczny. Jeśli płukanie i odpowietrzanie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo, może dojść do nieprawidłowości działania systemu. 02 MONTAŻ Jednostka Hydro Zbiornik grzałki Jednostka płukania (lub wózek odpowietrzania) Wyjście wody Otwory serwisowe do płukania i odpowietrzania Filtr siatkowy Na zewnątrz Okresowo sprawdzaj i czyść filtr siatkowy. PRZESTROGA W razie potrzeby wymień filtr siatkowy. Zalecane jest płukanie systemu przez co najmniej 4 godziny przeprowadzane raz w roku. Należy użyć chemicznych środków do czyszczenia (operację należy rozpocząć od środków o odczynie kwaśnym i zakończyć na środkach o odczynie zasadowym). W górnej części systemu należy zamontować odpowietrzniki. Ciśnienie podawanej wody powinno być wyższe niż (2,0 bar) POLSKI-17 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

19 Przewody rurowe Schemat ciśnienia ESP (External Static Pressure zewnętrzne ciśnienie statyczne) Na poniższej ilustracji zostało przedstawione zewnętrzne ciśnienie statyczne jednostki w zależności od przepływu wody i ustawienia pompy. ESP [kpa] kw kw Przepływ wody 9 kw: 26 l/min Przepływ wody 16 kw: 46 l/min Przepływ [l/min] Jeśli spadek ciśnienia w całym systemie przekracza 43 kpa (9 kw) lub 20 kpa (16 kw), należy szeregowo zamontować dodatkową pompę wody. W przeciwnym razie może dojść do obniżenia przepływu powodującego do niedostatecznego ogrzewania lub chłodzenia. Jeśli element ESP nie jest wystarczający, należy zamontować dodatkową pompę. W takim przypadku należy zamontować dodatkowo pompę z zewnętrznym sterowaniem PWM (typu grzewczego). Instrukcja podłączenia dodatkowej pompy Przypadek 1) Pompa INWERTERA Podłącz pompę z zewnętrznym sterowaniem PWM do listwy zaciskowej PWM oraz przewód zasilania do złącza zewnętrznego. Maksymalna liczba podłączeń dodatkowych pomp to jedna pompa inwertera (moc wyjściowa 100 W). 1. Zasilanie (pompa INWERTERA) Pod napięciem DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA 2. Sterowanie PWM (tylko dla pompy INWERTERA) Odniesienie (UZIEMIENIE) Sygnał PWM (SIG) PRZESTROGA Przy nieprawidłowych przewodach elektrycznych między PWM a odniesieniem pompa wodna INWERTERA. może nie działać lub działać nieprawidłowo. POLSKI-18 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

20 Przypadek 2) Pompa AC Maksymalna liczba podłączeń dodatkowych pomp to jedna pompa AC (moc wejściowa 100 W). 1. Zasilanie (pompa AC) Pod napięciem DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA 02 MONTAŻ Układ elektroniczny Listwa zaciskowa B7 B8 Pod napięciem DODATKOWA POMPA Pompa Zasilanie L N M/C PRZESTROGA Urządzenie jest wyposażone w złącze dodatkowej pompy wodnej; dopuszczalne natężenie prądu wynosi 0,5 A. Krzywa charakterystyki PWM Maks. Prędkość Sygnał wejściowy PWM (%) Charakterystyka dodatkowej pompy powinna być zgodna z powyższym wykresem. Zalecenie 9 kw (AE090TTT): GRUNDFOS UPM (typ grzewczy) 16 kw (AE160TTT): WILO STRATOS PARA 25/1-9 (typ grzewczy) POLSKI-19 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

21 Przewody rurowe Ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego Jeśli wymagana jest zmiana domyślnego ustawienia ciśnienia wstępnego w zbiorniku wyrównawczym (1 bar), należy przestrzegać następujących wytycznych: ffdo ustawienia ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego należy używać wyłącznie suchego azotu. ffnieprawidłowe ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego może doprowadzić do nieprawidłowości działania systemu. Dlatego też ciśnienie wstępne powinno być regulowane wyłącznie przez licencjonowanego montera. Pojemność zbiornika wyrównawczego (litry) 14,00 12,00 [Litry] 10,00 Wartość nominalna 8,00 Zakres działania 6,00 4,00 2,00 0, Objętość wody (litry) w całym systemie łącznie z przewodami rurowymi PRZESTROGA Aby zapewnić niezawodne działanie, objętość wody w całym systemie powinna wynosić minimalnie 50 litrów. Różnica wysokości montażu a) Objętość wody < 220 l > 220 l < 7 m > 7 m Regulacja ciśnienia wstępnego nie jest wymagana. Wymagane działania: Ciśnienie wstępne należy zwiększyć. Wartość docelową ciśnienia należy obliczyć zgodnie z częścią Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna dopuszczalna objętość wody. Wymagane działania: Ciśnienie wstępne należy zmniejszyć. Wartość docelową ciśnienia należy obliczyć zgodnie z częścią Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna dopuszczalna objętość wody. Zbiornik wyrównawczy jednostki jest zbyt mały w stosunku do instalacji. a) Różnica wysokości montażu: różnica wysokości (w metrach) pomiędzy najwyższym punktem obwodu wody i jednostką wewnętrzną. Jeśli jednostka wewnętrzna znajduje się w najwyższym punkcie instalacji, wysokość instalacji jest określana jako 0 m. Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego Ciśnienie wstępne (Pg) należy ustawić w zależności od maksymalnej różnicy wysokości montażu (H) zgodnie z poniższymi obliczeniami. Pg=(H/10+0,3) bar POLSKI-20 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:52

22 Napełnianie wodą WYLOT WODY WLOT WODY Przewód Przewód cieczowy gazowy Zawór odpowietrzający Nakrętka Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić poniższe procedury, aby napełnić jednostkę Hydro wodą. ffpodłącz wodne przewody rurowe do jednostki Hydro. ffzawór odpowietrzający powinien być odkręcony o co najmniej 2 obroty, natomiast zawory spustowe powinny być zamknięte. ffotwórz zawór serwisowy w złączu dostarczania wody. ffaby zapewnić sprawne napełnianie, ciśnienie dostarczanej wody powinno być wyższe niż 2,0 bar. ffgdy wskaźnik ciśnienia jednostki Hydro wskaże wartość 2,0 bar, zatrzymaj podawanie wody. Przestrzeń serwisowa powinna być zabezpieczona. PRZESTROGA Wodne przewody rurowe i połączenia należy przepłukać wodą. Jeśli wydajność wewnętrznej pompy wody jest niewystarczająca, należy zamontować zewnętrzną pompę wody. Podczas napełniania wodą nie należy podłączać przewodów elektrycznych. Jeśli wymagany jest montaż wstępny lub ponowny montaż, otwórz korek, aby podczas napełniania wodą zapobiec przedostawaniu się powietrza do jednostki. Przed włączeniem grzałki zbiornik grzałki zapasowej powinien całkowicie napełniony wodą. Upewnij się, że zbiornik jest pusty, otwierając zawór nadciśnieniowy jednostki Hydro. (Jeśli woda wypływa, jest to zjawisko normalne). Zalecane jest zamontowanie zespołu uzupełniania wody umożliwiającego automatyczne dostarczanie do systemu niewielkich ilości wody w celu uzupełnienia niewielkich strat wody i utrzymania ciśnienia w systemie. Ten zespół zwykle składa się z zaworu redukcji ciśnienia, filtra wody, zaworu zwrotnego i zaworów odcinających. W takim przypadku należy zamontować zawór zwrotny, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody wodociągowej. 02 MONTAŻ Zawód nadciśnieniowy Zbiornik ogrzewania jednostki Hydro został wyposażony w zawór nadciśnieniowy, który w nieprawidłowych warunkach powinien zadziałać, aby zabezpieczyć jednostkę Hydro. Zawór nadciśnieniowy uwalnia pewną ilość wody przez przewód odpływowy. PRZESTROGA Upewnij się, że woda odprowadzana z rynienki nie styka się z elementami elektrycznymi. Izolacja przewodów rurowych Cały obwód wody, łącznie z wszystkimi przewodami rurowymi, należy odpowiednio zaizolować, aby zapobiec kondensacji pary wodnej na powierzchni przewodów rurowych i zabezpieczyć system przed stratami ciepła. POLSKI-21 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:52

23 Okablowanie Komponenty elektryczne nabywane w miejscu montażu, takie jak wyłącznik zasilania, wyłączniki automatyczne, PRZESTROGA przewody, listwy zaciskowe terminal itp. należy odpowiednio dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń wyłącz zasilanie. Wszystkie dodatkowe przewody i komponenty w miejscu instalacji muszą być montowane przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. Należy stosować oddzielny obwód zasilania. Wszystkie połączenia zasilania należy zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej przy użyciu izolacji termicznej. System powinien być uziemiony. Do uziemienia systemu nie należy używać rur wodociągowych, przewodów odgromowych ani telefonicznego przewodu uziemienia. Niewystarczające uziemienie może spowodować problemy elektryczne. Układ płytki drukowanej Obwód SMPS Micom 2 11 KOM. 2-PRZEW LED EEPROM 12 Sterowanie odbiornikami Bezpiecznik POLSKI-22 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:53

24 Nr Uwaga Nr Uwaga Sterowanie FR CNS2 (zielony) Przełącznik przepływu CNS041 (niebieski) Zbiornik wody CNS042 (żółty) Wyjście grzałki (mono) CNS047 (czarny) Czujnik mieszania CNS045 (niebieski) Czujnik pomieszczenia CNS044 (biały) Inteligentna sieć CNS046 (czerwony) TB-B (czarny) B1: Neutralny POMPA INWERTERA, WYJŚCIE, AC B2: Zawór mieszania_cw, WYJŚCIE, AC B3: Zawór mieszania_ccw, WYJŚCIE, AC B4: Bojler, WYJŚCIE, AC B5: Zero, WYJŚCIE, AC B6: Pod napięciem POMPA INWERTERA, WYJŚCIE, AC B7: Zero, WYJŚCIE, AC B8: Napięcie, WYJŚCIE, AC B9: 2-DROŻNY 1 NO, WYJŚCIE, AC B10: 2-DROŻNY 1 NZ, WYJŚCIE, AC B11: Neutralny, WYJŚCIE, AC B12: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B13: 2-DROŻNY 2 NO, WYJŚCIE, AC B14: 2-DROŻNY 2 NZ, WYJŚCIE, AC B15: Neutralny, WYJŚCIE, AC B16: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B17: 3-DROŻNY NO, WYJŚCIE, AC CNS304 (CZERWONY) F3-F4: COMM2 (przewodowy pilot zdalnego sterowania) CNS043 (biały) 1-2: Wyjście grzałki 3-4: Wyjście Eva 5-6: Wejście Eva 7-8: Wyjście wody 9-10: Doprowadzenie wody EEV CNS062 (niebieski) TB-C (czarny) F3-F4:COMM2 (pilot przewodowy) WEJŚCIE/WYJŚCIE, DC, 210 ma (na każde urządzenie sterujące) TB-C (czarny) F1-F2:COMM1 (WE/WY KOMUNIKACJI) WEJŚCIE/WYJŚCIE, DC, 10 ma CNS1 (biały) 1: Sygnał 3: uziemienie Grzałka dodatkowa TB-A1 (czarny) L-N, WYJŚCIE, AC Zasilanie główne TB-A (czarny) L-N, WEJŚCIE, AC B18: 3-DROŻNY NZ, WYJŚCIE, AC B19: Neutralny, WYJŚCIE, AC B20: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B21: THERM01_C, WEJŚCIE, AC B22: THERM01_H, WEJŚCIE, AC B23: THERM02_C, WEJŚCIE, AC B24: THERM02_H, WEJŚCIE, AC B25: Solar_N, WEJŚCIE, AC B26: Solar_L, WEJŚCIE, AC 02 MONTAŻ 17 CNS3 (Czarny) 1: Sygnał 2: Uziemienie POLSKI-23 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:53

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii pl Instrukcja instalacji AutoDome 800 Series HD Camera Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 1.2

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo