EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40"

Transkrypt

1 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

2 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. imagine the possibilities Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

3 Spis treści PRZYGOTOWANIE Zasady bezpieczeństwa... 3 Dane techniczne urządzenia... 5 Przykłady typowych zastosowań... 8 Główne elementy Schemat funkcjonalny Rysunek wymiarowy MONTAŻ Montaż urządzenia Przewody rurowe Okablowanie Tryb autotestu pilota przewodowego POZOSTAŁE INFORMACJE Rozwiązywanie problemów Zbiornik ciepłej wody użytkowej Zawór mieszania Funkcja utwardzania betonu Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji POLSKI-2 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

4 Przygotowanie Zasady bezpieczeństwa Wszystkie materiały dostarczane z niniejszą instrukcją są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń. Przed rozpoczęciem eksploatacji użytkownicy powinni na podstawie poniższych opisów opracować odpowiednie praktyki BHP oraz określić stosowność ograniczeń prawnych. OSTRZEŻENIE Informacje ogólne Przed podjęciem czynności serwisowych lub jakichkolwiek czynności w obrębie wewnętrznych podzespołów pompy ciepła powietrze-woda należy obowiązkowo odłączyć ją od zasilania. Czynności związane z montażem i kontrolą działania urządzenia może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Pompy ciepła powietrze-woda nie należy montować w łatwo dostępnym miejscu. ffprzed zamontowaniem pompy ciepła powietrze-woda należy uważnie przeczytać zawartość niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można było skorzystać z niej w przyszłości. ffw celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osoby zajmujące się montażem urządzenia powinny uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia. ffinstrukcję obsługi i montażu pompy ciepła powietrze-woda należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w przypadku sprzedaży lub przeniesienia urządzenia należy pamiętać, aby przekazać ją nowemu właścicielowi. ffw niniejszej instrukcji omówiono sposób montażu jednostki wewnętrznej z układem rozdzielającym i dwoma agregatami firmy SAMSUNG. Zastosowanie innych typów agregatów z innymi układami sterującymi może spowodować ich uszkodzenie i unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania nieodpowiednich agregatów. ffprodukt ten został uznany za zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE), dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz dyrektywą maszynową (2006/42/WE) Unii Europejskiej. ffproducent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieuprawnionymi modyfikacjami lub nieprawidłowym podłączeniem przewodów zasilania elektrycznego i przewodów hydraulicznych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji lub wymagań określonych w tabeli Robocze wartości graniczne zawartej w niniejszej instrukcji spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji. ffnie należy używać uszkodzonych jednostek. W przypadku wystąpienia problemów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. ffjeśli z urządzenia wydobywa się dym, przewód zasilania jest gorący lub uszkodzony albo urządzenie działa bardzo głośno, w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub zranienia należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy SAMSUNG. ffnależy pamiętać o regularnym sprawdzaniu urządzenia, połączeń elektrycznych, przewodów rurowych czynnika chłodniczego i zabezpieczeń. Czynności te powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. ffurządzenie ma ruchome części, do których nie powinny mieć dostępu dzieci. ffnie należy podejmować prób naprawy, przenoszenia, modyfikacji lub ponownego montażu urządzenia. Wykonywanie tych czynności przez nieuprawnione osoby może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. ffnie należy stawiać na urządzeniu naczyń z płynami ani żadnych innych przedmiotów. ffwszystkie materiały użyte do produkcji i opakowania pompy ciepła powietrze-woda nadają się do powtórnego przetworzenia. ffmateriały opakowaniowe i zużyte baterie z pilota (wyposażenie opcjonalne) należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. ffpompa ciepła powietrze-woda zawiera czynnik chłodniczy, który należy utylizować w upoważnionym zakładzie lub zwrócić do sprzedawcy w sposób odpowiedni dla odpadów specjalnych. ffnie należy samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować grzałki. 01 PRZYGOTOWANIE POLSKI-3 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

5 Zasady bezpieczeństwa MONTAŻ URZĄDZENIA WAŻNE: Podczas montażu urządzenia należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności podłączyć przewody rurowe czynnika chłodniczego, a dopiero następnie przewody elektryczne. Należy zawsze w pierwszej kolejności odłączać przewody elektryczne, a następnie przewody rurowe czynnika chłodniczego. ffprzy odbiorze produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli produkt wygląda na uszkodzony, NIE NALEŻY GO MONTOWAĆ i należy niezwłocznie poinformować o uszkodzeniu przewoźnika lub sprzedawcę (jeśli instalator lub uprawniony technik odbierał urządzenie od sprzedawcy detalicznego). ffpo zakończeniu montażu należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę działania urządzenia oraz poinstruować użytkownika w zakresie obsługi pompy ciepła powietrze-woda. ffaby uniknąć ryzyka pożaru, eksplozji lub zranienia, nie należy używać pompy ciepła powietrze-woda w miejscach, gdzie występują szkodliwe substancje lub w pobliżu urządzeń, które uwalniają płomienie. Przewód zasilania, bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny ffnależy obowiązkowo sprawdzić, czy podłączenie do zasilania jest zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa. Pompa ciepła powietrze-woda powinna być zamontowana zgodnie z obowiązującymi lokalnymi standardami bezpieczeństwa. ffnależy sprawdzić, czy dostępne jest odpowiednie połączenie uziemiające. ffnależy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z specyfikacją oraz czy parametry te są wystarczające dla zapewnienia działania innych urządzeń domowych podłączonych do tej samej instalacji elektrycznej. ffnależy sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest wyposażona w odpowiednio rozmieszczone rozłączniki i wyłączniki zabezpieczające. ffnależy sprawdzić, czy pompa ciepła powietrze-woda jest podłączona do zasilania zgodnie ze wskazówkami podanymi na schemacie połączeń zawartym w niniejszej instrukcji. ffnależy obowiązkowo sprawdzić, czy połączenia elektryczne (wejścia przewodów, średnica przewodów, zabezpieczenia itp.) są zgodne ze specyfikacją elektryczną oraz wskazówkami podanymi na schemacie połączeń. Należy obowiązkowo sprawdzić, czy wszystkie połączenia są zgodne ze standardami dotyczącymi montażu pomp ciepła powietrze-woda. Należy sprawdzić, czy przewody zostały uziemione. PRZESTROGA -- Przewodu uziemiającego nie należy podłączać do przewodów gazowych, wodnych, piorunochronu ani instalacji telefonicznej. Brak kompletnego uziemienia może spowodować porażenie prądem lub pożar. Należy zamontować wyłącznik automatyczny. -- Brak wyłącznika automatycznego może spowodować porażenie prądem lub pożar. Należy sprawdzić, czy zapewnione jest odpowiednie i bezpieczne odprowadzanie skroplin z przewodu odpływowego. Przewód zasilania i przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy zamontować w odległości co najmniej 1 m od urządzenia elektrycznego. POLSKI-4 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

6 Dane techniczne urządzenia Zgodność produktów Gama Uwaga 01 PRZYGOTOWANIE Konstrukcja Jednostki pomp ciepła Nazwa modelu AE040JXEDEH AE060JXEDEH AE090JXEDEH AE090JXEDGH AE120JXEDEH AE140JXEDEH AE160JXEDEH AE120JXEDGH AE140JXEDGH AE160JXEDGH Jednostki Hydro Jednostki wewnętrzne AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Nazwa modelu POLSKI-5 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:42

7 Dane techniczne urządzenia Akcesoria Instrukcja montażu (1) Instrukcja obsługi (1) Arkusz wzoru (1) Zawór serwisowy (2) Uchwyt do montażu ściennego (1) Opaska pierścieniowa (1) Czujnik temperatury do zbiornika ciepłej wody użytkowej (1x15 m, żółty) (1) Czujnik temperatury do zaworu mieszania (1x15 m, niebieski) (1) Uchwyt czujnika wejściowego (średnica wewnętrzna Ø6,8 mm) (1) Zacisk czujnika (1) Opaska kablowa (4) Taśma aluminiowa (1) Taśma gumowa (1) Izolator (1) Przewód podłączeniowy inteligentna sieć (1 2 m, CZERWONY) (1) POLSKI-6 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:43

8 Dane techniczne Typ Jednostka AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Źródło zasilania Zakres pracy [woda] Ciśnienie dźwięku Wymiary (szer. x wys. x dł.) Masa Połączeniowy przewód rurowy [czynnik chłodniczy] Przewód rurowy łączący z zaworem serwisowym [woda] V/Hz 1ø, V, 50 Hz 3ø, V, 50 Hz 1ø, V, 50 Hz 3ø, V, 50 Hz Chłodzenie C 5~25 5~25 5~25 5~25 Ogrzewanie C 15~55 15~55 15~55 15~55 Chłodzenie db(a) Ogrzewanie db(a) Netto mm 850 x 510 x x 510 x x 510 x x 510 x 315 Brutto mm 1024 x 412 x x 412 x x 412 x x 412 x 564 Netto kg 45,0 46,5 45,0 46,5 Brutto kg 55,0 56,0 55,0 56,0 Ciecz Cale 1/4 1/4 3/8 3/8 Gaz Cale 5/8 5/8 5/8 5/8 Wlot Wyjście Cale Cale Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 01 PRZYGOTOWANIE Pompa wody Grzałka elektryczna Przełącznik przepływu Zbiornik wyrównawczy Zawód nadciśnieniowy Zawór odpowietrzający Zakres roboczy temperatury zewnętrznej Nazwa modelu Maksymalny przepływ Moc wejściowa Punkt ustawienia UPM UPM STRATOS PARA 25/1-9 STRATOS PARA 25/1-9 m 3 /h 3,5 3,5 5,0 5,0 W l/min 7±1,5 7±1,5 12±1,5 12±1,5 Objętość Litry 8,0 8,0 8,0 8,0 Rozmiar Ciśnienie zwalniania Rozmiar Ogrzewanie Cale Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 bar 2,9 2,9 2,9 2,9 Cale Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8-25~35-25~35-25~35-25~35 Chłodzenie C 10~46 10~46 10~46 10~46 Ciepła woda użytkowa -25~43-25~43-25~43-25~43 Zakres pracy pompy ciepła w trybie ciepłej wody użytkowej: -25~35 C W temperaturze poniżej -25 C praca jest możliwa, jednakże nie jest gwarantowana prawidłowa wydajność. POLSKI-7 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:44

9 Przykłady typowych zastosowań Poniższe przykłady zastosowań mają znaczenie jedynie ilustracyjne. OSTRZEŻENIE Jeśli system pompy ciepła powietrze-woda SAMSUNG jest używany razem z innym źródłem ciepła (np. bojler gazowy), należy upewnić się, że temperatura powrotu wody nie przekracza 55 C. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z zamkniętym obiegiem wody. Zastosowanie otwartego obiegu wody może spowodować nadmierną korozję wodnych przewodów rurowych. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niebezpieczne sytuacje występujące w systemie wody. Monter jest odpowiedzialny za upewnienie się, że że bojler, grzejniki, konwektory, kolektory solarne, systemy ogrzewania podłogowego, klimakonwektory, dodatkowe pompy, przewody rurowe oraz elementy sterujące w systemie wodnym są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania tej zasady. Firma SAMSUNG nie dostarcza określonych komponentów systemów wodnych takich jak zawory nadciśnieniowe, zawory odpowietrzające, zbiorniki buforowe itp. Monterzy i użytkownicy końcowi powinni uwzględnić sposób montażu powyższych komponentów w całym systemie wodnym w zależności od warunków montażu. Jeśli komponenty nie zostaną zamontowane w odpowiedniej lokalizacji, system wodny może nie funkcjonować prawidłowo. Poniższe przykłady mają znaczenie jedynie ilustracyjne. Zastosowanie 1: Ogrzewanie przestrzeni Na zewnątrz W pomieszczeniu 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Zakres podawania oleju Pompa ładowania #1 Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego POLSKI-8 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:44

10 Zastosowanie 2: Ogrzewanie przestrzeni + ogrzewanie wody Na zewnątrz Zakres podawania oleju Zbiornik ciepłej wody użytkowej W pomieszczeniu Pompa ładowania #1 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze 01 PRZYGOTOWANIE Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego Zastosowanie 3: Zastosowanie hybrydowe (podłączony bojler zapasowy i panel solarny) Na zewnątrz W pomieszczeniu Panel solarny Termiczny panel solarny Pompa solarna Bojler zapasowy 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Zakres podawania oleju Zbiornik ciepłej wody użytkowej Pompa ładowania #1 Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego POLSKI-9 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:45

11 Główne elementy Nr Nazwa Uwaga 1 Odpowietrznik 3/8 cala Złącze BSPP męskie 3/8 cala 2 Bezpiecznik termiczny grzałki zapasowej Odłączenie termiczne 94 C (+0, -6 C) 3 Termostat grzałki zapasowej Odłączenie przy 65 C ±4 C 4 Element grzałki zapasowej Incoloy 800, 4/6 kw, 230 V AC 50 Hz 5 Przewód odpływowy 6 Przełącznik przepływu 9 kw: 7 l/min ± 1,5 l/min/16 kw: 12 l/min ± 1,5 l/min 7 Pompa wody 1P-230 V-50 Hz, 46 l/min x 54 kpa 8 Manometr ø48, 0~4 bar 9 Rura odprowadzająca wodę Złącze BSPP męskie 1 1/4 cala 10 Zawory spustowe 11 Zawór serwisowy (L) Złącze BSPT męskie, 1 1/4 cala 12 Zawór serwisowy (P) Złącze BSPT męskie, 1 1/4 cala 13 Rura doprowadzająca wodę Złącze BSPP męskie 1 1/4 cala 14 Przewód rurowy czynnika chłodniczego 9 kw: Ø6,35 (1/4 cala)/16 kw: Ø9,52 (3/8 cala) 15 Przewód rurowy czynnika chłodniczego ø15,88 (5/8 cala) 16 Pilot zdalnego sterowania 17 Zbiornik wyrównawczy 8 litrów, wstępne ciśnienie gazu: 0,1 MPa, N2, złącze BSPP męskie, 3/8 cala 18 Płytowy wymiennik ciepła 19 Wyświetlacz LED 20 Skrzynka sterująca 21 Zawód nadciśnieniowy 0,3 MPa, BSPP 1/2 cala POLSKI-10 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:45

12 Schemat funkcjonalny Tw Tw PRZYGOTOWANIE 8 Tw Nr 1 Zawór serwisowy (P) 2 Filtr siatkowy 3 Przełącznik przepływu 4 Wymiennik ciepła 5 Grzałka zapasowa 6 Zawód nadciśnieniowy 7 Zawór odpowietrzający 8 Pompa wody o zmiennej prędkości 9 Zbiornik wyrównawczy 10 Manometr 11 Zawór serwisowy (L) 12 Czujnik temperatury wody 1 13 Czujnik temperatury wody 2 14 Czujnik temperatury wody 3 Uwaga POLSKI-11 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:46

13 Rysunek wymiarowy , ,7 78,5 131, ,2 Przewód gazowy (średnica zewnętrzna) Przewód cieczowy (średnica zewnętrzna) Wlot wody Wylot wody Jednostka wewnętrzna 15,88 mm (5/8 cala) 9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) Złącze BSPT męskie 1 1/4 cala Złącze BSPT męskie 1 1/4 cala POLSKI-12 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:47

14 MONTAŻ Montaż urządzenia Montaż jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna powinna być montowana wewnątrz budynku w miejscu spełniającym poniższe warunki. ffmiejsce montażu powinno być zabezpieczone przed szronem. ffmiejsce o odpowiedniej powierzchni zapewniającej serwisowanie. ffmiejsce o odpowiedniej wentylacji. ffmiejsce, w którym nie istnieje ryzyko wycieku łatwopalnych gazów. ffnależy zapewnić odpowiednie elementy do odprowadzania kondensatu i zawory nadciśnieniowe. ffściana montażu powinna być płaska i pionowa, wykonana z niepalnego materiału oraz pozwalająca utrzymać ciężar jednostki. 02 MONTAŻ Miejsce montażu ffpozostaw odpowiednią przestrzeń wskazaną na rysunku wymiarowym. ffw miejscu montażu należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zabezpieczyć komponenty jednostki Hydro przed przegrzaniem. (Jednostka: mm) ffprzed montażem jednostki wewnętrznej należy umieścić arkusz wzoru na ścianie. Arkusz służy do prawidłowego wyznaczenia pozycji uchwytu do montażu ściennego oraz śrub. Arkusz wzoru POLSKI-13 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:47

15 Montaż urządzenia Montaż jednostki wewnętrznej Uchwyt Jednostka powinna być podnoszona co najmniej dwie osoby. Jednostkę należy podnosić za uchwyty, nie należy jej podnosić za rynienkę ani za przewody rurowe. ffwywierć 6 otworów zgodnie z arkuszem wzoru służących do przymocowania uchwytu ściennego i jednostki. Po wywierceniu otworów zdejmij arkusz wzoru. ffprzymocuj uchwyt ścienny do ściany przy użyciu odpowiednich kołków rozporowych i śrub (użyj 6 śrub M8 lub większych). ffzawieś jednostkę wewnętrzną na uchwytu do montażu ściennego, a następnie przykręć przednią skrzynkę do jednostki przy użyciu 4 śrub. ffprzymocuj panel podstawy jednostki przy użyciu śrub. POLSKI-14 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:49

16 Przewody rurowe Przewody rurowe czynnika chłodniczego Odpowiednie wytyczne oraz dane techniczne przewodów rurowych czynnika chłodniczego pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną można znaleźć w instrukcji montażu jednostki zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Przewód gazowy (średnica zewnętrzna) 15,88 mm (5/8 cala) 15,88 mm (5/8 cala) Przewód cieczowy (średnica zewnętrzna) 9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) 4/6/9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 12/14/16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) Moment dokręcania Moment końcowy 400 kg cm 450 kg cm 700 kg cm 750 kg cm 02 MONTAŻ PRZESTROGA Podczas podłączania przewodów rurowych czynnika chłodniczego należy zawsze dokręcać i luzować nakrętki przy użyciu 2 kluczy. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia połączeń przewodów rurowych. Przewód Przewód cieczowy gazowy WYLOT WODY WLOT WODY POLSKI-15 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:50

17 Przewody rurowe Wodne przewody rurowe Jednostka Hydro została wyposażona w komponenty wymienione w poniższej tabeli. Złącza doprowadzania gorącej i zimnej wody są wyraźnie oznaczone na jednostce przy użyciu odpowiednich etykiet oraz są wyposażone w odpowiednie zawory serwisowe. Jednostka Hydro wraz z wszystkimi wodnymi przewodami rurowymi powinna być zamontowana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami europejskimi i krajowymi. ffmaksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w jednostce Hydro wynosi 3,0 bar. ffjednostka Hydro została wyposażona w 2 zawory serwisowe. Aby ułatwić obsługę i prace konserwacyjne, należy na wlocie wody jednostki Hydro zamontować prawy zawór serwisowy, natomiast na wylocie wody jednostki Hydro zamontować lewy zawór serwisowy. ffjednostka Hydro została wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający. Należy sprawdzić, czy zawór odpowietrzania nie jest nadmiernie dokręcony i umożliwia odpowietrzanie podczas pracy systemu Jednostka Hydro Nr Nazwa Moment dokręcania 1 1,25 cala BSPP 350~380 kgf cm 34~37 N m 2 3/8 cala BSPP 120~150 kgf cm 12~15 N m 3 Zawód nadciśnieniowy 120~150 kgf cm 12~15 N m 4 Zawór odpowietrzający 120~150 kgf cm 12~15 N m 5 Manometr 200~230 kgf cm 19~23 N m 6 Przełącznik przepływu 72~82 kgf cm 7~8 N m 7 Filtr siatkowy 350~380 kgf cm 34~37 N m POLSKI-16 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:50

18 Płukanie i odpowietrzanie Podczas napełniania wodą należy przeprowadzić poniższą procedurę uruchamiania. 1. Wszystkie komponenty systemu i przewody rurowe należy sprawdzić pod kątem wycieków. 2. W celu ułatwienia montażu i obsługi zalecane jest przygotowanie zespołu uzupełniania wody lub jednostki płukania Przed podłączeniem wodnych przewodów rurowych do jednostki Hydro należy płukać je przez 1 godzinę w celu usunięcia zanieczyszczeń. Należy do tego użyć urządzenia do płukania lub wody bieżącej o odpowiednim ciśnieniu (od 2 do 3 bar). 4. Napełnij jednostkę Hydro wodą, otwierając zawory serwisowe. 5. Przeprowadź operację odpowietrzania. (Napełnij przy użyciu jednostki płukania o odpowiedniej objętości, unikając napowietrzenia wody). 6. Włącz obieg wody na tyle długo, aby usunąć całe powietrze z systemu przewodów rurowych wody. Po zakończeniu montażu odpowiednio wykwalifikowani przedstawiciele powinni przeprowadzić odbiór techniczny. Jeśli płukanie i odpowietrzanie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo, może dojść do nieprawidłowości działania systemu. 02 MONTAŻ Jednostka Hydro Zbiornik grzałki Jednostka płukania (lub wózek odpowietrzania) Wyjście wody Otwory serwisowe do płukania i odpowietrzania Filtr siatkowy Na zewnątrz Okresowo sprawdzaj i czyść filtr siatkowy. PRZESTROGA W razie potrzeby wymień filtr siatkowy. Zalecane jest płukanie systemu przez co najmniej 4 godziny przeprowadzane raz w roku. Należy użyć chemicznych środków do czyszczenia (operację należy rozpocząć od środków o odczynie kwaśnym i zakończyć na środkach o odczynie zasadowym). W górnej części systemu należy zamontować odpowietrzniki. Ciśnienie podawanej wody powinno być wyższe niż (2,0 bar) POLSKI-17 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

19 Przewody rurowe Schemat ciśnienia ESP (External Static Pressure zewnętrzne ciśnienie statyczne) Na poniższej ilustracji zostało przedstawione zewnętrzne ciśnienie statyczne jednostki w zależności od przepływu wody i ustawienia pompy. ESP [kpa] kw kw Przepływ wody 9 kw: 26 l/min Przepływ wody 16 kw: 46 l/min Przepływ [l/min] Jeśli spadek ciśnienia w całym systemie przekracza 43 kpa (9 kw) lub 20 kpa (16 kw), należy szeregowo zamontować dodatkową pompę wody. W przeciwnym razie może dojść do obniżenia przepływu powodującego do niedostatecznego ogrzewania lub chłodzenia. Jeśli element ESP nie jest wystarczający, należy zamontować dodatkową pompę. W takim przypadku należy zamontować dodatkowo pompę z zewnętrznym sterowaniem PWM (typu grzewczego). Instrukcja podłączenia dodatkowej pompy Przypadek 1) Pompa INWERTERA Podłącz pompę z zewnętrznym sterowaniem PWM do listwy zaciskowej PWM oraz przewód zasilania do złącza zewnętrznego. Maksymalna liczba podłączeń dodatkowych pomp to jedna pompa inwertera (moc wyjściowa 100 W). 1. Zasilanie (pompa INWERTERA) Pod napięciem DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA 2. Sterowanie PWM (tylko dla pompy INWERTERA) Odniesienie (UZIEMIENIE) Sygnał PWM (SIG) PRZESTROGA Przy nieprawidłowych przewodach elektrycznych między PWM a odniesieniem pompa wodna INWERTERA. może nie działać lub działać nieprawidłowo. POLSKI-18 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

20 Przypadek 2) Pompa AC Maksymalna liczba podłączeń dodatkowych pomp to jedna pompa AC (moc wejściowa 100 W). 1. Zasilanie (pompa AC) Pod napięciem DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA 02 MONTAŻ Układ elektroniczny Listwa zaciskowa B7 B8 Pod napięciem DODATKOWA POMPA Pompa Zasilanie L N M/C PRZESTROGA Urządzenie jest wyposażone w złącze dodatkowej pompy wodnej; dopuszczalne natężenie prądu wynosi 0,5 A. Krzywa charakterystyki PWM Maks. Prędkość Sygnał wejściowy PWM (%) Charakterystyka dodatkowej pompy powinna być zgodna z powyższym wykresem. Zalecenie 9 kw (AE090TTT): GRUNDFOS UPM (typ grzewczy) 16 kw (AE160TTT): WILO STRATOS PARA 25/1-9 (typ grzewczy) POLSKI-19 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

21 Przewody rurowe Ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego Jeśli wymagana jest zmiana domyślnego ustawienia ciśnienia wstępnego w zbiorniku wyrównawczym (1 bar), należy przestrzegać następujących wytycznych: ffdo ustawienia ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego należy używać wyłącznie suchego azotu. ffnieprawidłowe ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego może doprowadzić do nieprawidłowości działania systemu. Dlatego też ciśnienie wstępne powinno być regulowane wyłącznie przez licencjonowanego montera. Pojemność zbiornika wyrównawczego (litry) 14,00 12,00 [Litry] 10,00 Wartość nominalna 8,00 Zakres działania 6,00 4,00 2,00 0, Objętość wody (litry) w całym systemie łącznie z przewodami rurowymi PRZESTROGA Aby zapewnić niezawodne działanie, objętość wody w całym systemie powinna wynosić minimalnie 50 litrów. Różnica wysokości montażu a) Objętość wody < 220 l > 220 l < 7 m > 7 m Regulacja ciśnienia wstępnego nie jest wymagana. Wymagane działania: Ciśnienie wstępne należy zwiększyć. Wartość docelową ciśnienia należy obliczyć zgodnie z częścią Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna dopuszczalna objętość wody. Wymagane działania: Ciśnienie wstępne należy zmniejszyć. Wartość docelową ciśnienia należy obliczyć zgodnie z częścią Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna dopuszczalna objętość wody. Zbiornik wyrównawczy jednostki jest zbyt mały w stosunku do instalacji. a) Różnica wysokości montażu: różnica wysokości (w metrach) pomiędzy najwyższym punktem obwodu wody i jednostką wewnętrzną. Jeśli jednostka wewnętrzna znajduje się w najwyższym punkcie instalacji, wysokość instalacji jest określana jako 0 m. Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego Ciśnienie wstępne (Pg) należy ustawić w zależności od maksymalnej różnicy wysokości montażu (H) zgodnie z poniższymi obliczeniami. Pg=(H/10+0,3) bar POLSKI-20 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:52

22 Napełnianie wodą WYLOT WODY WLOT WODY Przewód Przewód cieczowy gazowy Zawór odpowietrzający Nakrętka Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić poniższe procedury, aby napełnić jednostkę Hydro wodą. ffpodłącz wodne przewody rurowe do jednostki Hydro. ffzawór odpowietrzający powinien być odkręcony o co najmniej 2 obroty, natomiast zawory spustowe powinny być zamknięte. ffotwórz zawór serwisowy w złączu dostarczania wody. ffaby zapewnić sprawne napełnianie, ciśnienie dostarczanej wody powinno być wyższe niż 2,0 bar. ffgdy wskaźnik ciśnienia jednostki Hydro wskaże wartość 2,0 bar, zatrzymaj podawanie wody. Przestrzeń serwisowa powinna być zabezpieczona. PRZESTROGA Wodne przewody rurowe i połączenia należy przepłukać wodą. Jeśli wydajność wewnętrznej pompy wody jest niewystarczająca, należy zamontować zewnętrzną pompę wody. Podczas napełniania wodą nie należy podłączać przewodów elektrycznych. Jeśli wymagany jest montaż wstępny lub ponowny montaż, otwórz korek, aby podczas napełniania wodą zapobiec przedostawaniu się powietrza do jednostki. Przed włączeniem grzałki zbiornik grzałki zapasowej powinien całkowicie napełniony wodą. Upewnij się, że zbiornik jest pusty, otwierając zawór nadciśnieniowy jednostki Hydro. (Jeśli woda wypływa, jest to zjawisko normalne). Zalecane jest zamontowanie zespołu uzupełniania wody umożliwiającego automatyczne dostarczanie do systemu niewielkich ilości wody w celu uzupełnienia niewielkich strat wody i utrzymania ciśnienia w systemie. Ten zespół zwykle składa się z zaworu redukcji ciśnienia, filtra wody, zaworu zwrotnego i zaworów odcinających. W takim przypadku należy zamontować zawór zwrotny, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody wodociągowej. 02 MONTAŻ Zawód nadciśnieniowy Zbiornik ogrzewania jednostki Hydro został wyposażony w zawór nadciśnieniowy, który w nieprawidłowych warunkach powinien zadziałać, aby zabezpieczyć jednostkę Hydro. Zawór nadciśnieniowy uwalnia pewną ilość wody przez przewód odpływowy. PRZESTROGA Upewnij się, że woda odprowadzana z rynienki nie styka się z elementami elektrycznymi. Izolacja przewodów rurowych Cały obwód wody, łącznie z wszystkimi przewodami rurowymi, należy odpowiednio zaizolować, aby zapobiec kondensacji pary wodnej na powierzchni przewodów rurowych i zabezpieczyć system przed stratami ciepła. POLSKI-21 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:52

23 Okablowanie Komponenty elektryczne nabywane w miejscu montażu, takie jak wyłącznik zasilania, wyłączniki automatyczne, PRZESTROGA przewody, listwy zaciskowe terminal itp. należy odpowiednio dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń wyłącz zasilanie. Wszystkie dodatkowe przewody i komponenty w miejscu instalacji muszą być montowane przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. Należy stosować oddzielny obwód zasilania. Wszystkie połączenia zasilania należy zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej przy użyciu izolacji termicznej. System powinien być uziemiony. Do uziemienia systemu nie należy używać rur wodociągowych, przewodów odgromowych ani telefonicznego przewodu uziemienia. Niewystarczające uziemienie może spowodować problemy elektryczne. Układ płytki drukowanej Obwód SMPS Micom 2 11 KOM. 2-PRZEW LED EEPROM 12 Sterowanie odbiornikami Bezpiecznik POLSKI-22 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:53

24 Nr Uwaga Nr Uwaga Sterowanie FR CNS2 (zielony) Przełącznik przepływu CNS041 (niebieski) Zbiornik wody CNS042 (żółty) Wyjście grzałki (mono) CNS047 (czarny) Czujnik mieszania CNS045 (niebieski) Czujnik pomieszczenia CNS044 (biały) Inteligentna sieć CNS046 (czerwony) TB-B (czarny) B1: Neutralny POMPA INWERTERA, WYJŚCIE, AC B2: Zawór mieszania_cw, WYJŚCIE, AC B3: Zawór mieszania_ccw, WYJŚCIE, AC B4: Bojler, WYJŚCIE, AC B5: Zero, WYJŚCIE, AC B6: Pod napięciem POMPA INWERTERA, WYJŚCIE, AC B7: Zero, WYJŚCIE, AC B8: Napięcie, WYJŚCIE, AC B9: 2-DROŻNY 1 NO, WYJŚCIE, AC B10: 2-DROŻNY 1 NZ, WYJŚCIE, AC B11: Neutralny, WYJŚCIE, AC B12: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B13: 2-DROŻNY 2 NO, WYJŚCIE, AC B14: 2-DROŻNY 2 NZ, WYJŚCIE, AC B15: Neutralny, WYJŚCIE, AC B16: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B17: 3-DROŻNY NO, WYJŚCIE, AC CNS304 (CZERWONY) F3-F4: COMM2 (przewodowy pilot zdalnego sterowania) CNS043 (biały) 1-2: Wyjście grzałki 3-4: Wyjście Eva 5-6: Wejście Eva 7-8: Wyjście wody 9-10: Doprowadzenie wody EEV CNS062 (niebieski) TB-C (czarny) F3-F4:COMM2 (pilot przewodowy) WEJŚCIE/WYJŚCIE, DC, 210 ma (na każde urządzenie sterujące) TB-C (czarny) F1-F2:COMM1 (WE/WY KOMUNIKACJI) WEJŚCIE/WYJŚCIE, DC, 10 ma CNS1 (biały) 1: Sygnał 3: uziemienie Grzałka dodatkowa TB-A1 (czarny) L-N, WYJŚCIE, AC Zasilanie główne TB-A (czarny) L-N, WEJŚCIE, AC B18: 3-DROŻNY NZ, WYJŚCIE, AC B19: Neutralny, WYJŚCIE, AC B20: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B21: THERM01_C, WEJŚCIE, AC B22: THERM01_H, WEJŚCIE, AC B23: THERM02_C, WEJŚCIE, AC B24: THERM02_H, WEJŚCIE, AC B25: Solar_N, WEJŚCIE, AC B26: Solar_L, WEJŚCIE, AC 02 MONTAŻ 17 CNS3 (Czarny) 1: Sygnał 2: Uziemienie POLSKI-23 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:53

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy WRC-HP. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy WRC-HP. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy WRC-HP Instrukcja montażu i obsługi 670844779 (05/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS

Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS Praca równoległa Inverterów ORVALDI KS i MKS Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-86C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 OPIS OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zestaw domofonowy Mod. 1122/31 przeznaczony jest dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności MD-NIM09 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Moduł sterujący Moduł czujnika podczerwieni MD-NIM09/E to czujnik

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf 007950024715 Ważne Przed użytkowaniem kolektorów Magneti Marelli przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie Wysokiej jakości plastikowa obudowa całego korpusu gwarantująca dużą wodoodporność Obudowa z poliarylanu zapewniająca w pewnym stopniu odporność

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo