EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40"

Transkrypt

1 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

2 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. imagine the possibilities Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

3 Spis treści PRZYGOTOWANIE Zasady bezpieczeństwa... 3 Dane techniczne urządzenia... 5 Przykłady typowych zastosowań... 8 Główne elementy Schemat funkcjonalny Rysunek wymiarowy MONTAŻ Montaż urządzenia Przewody rurowe Okablowanie Tryb autotestu pilota przewodowego POZOSTAŁE INFORMACJE Rozwiązywanie problemów Zbiornik ciepłej wody użytkowej Zawór mieszania Funkcja utwardzania betonu Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej i opcji instalacji POLSKI-2 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

4 Przygotowanie Zasady bezpieczeństwa Wszystkie materiały dostarczane z niniejszą instrukcją są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń. Przed rozpoczęciem eksploatacji użytkownicy powinni na podstawie poniższych opisów opracować odpowiednie praktyki BHP oraz określić stosowność ograniczeń prawnych. OSTRZEŻENIE Informacje ogólne Przed podjęciem czynności serwisowych lub jakichkolwiek czynności w obrębie wewnętrznych podzespołów pompy ciepła powietrze-woda należy obowiązkowo odłączyć ją od zasilania. Czynności związane z montażem i kontrolą działania urządzenia może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Pompy ciepła powietrze-woda nie należy montować w łatwo dostępnym miejscu. ffprzed zamontowaniem pompy ciepła powietrze-woda należy uważnie przeczytać zawartość niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można było skorzystać z niej w przyszłości. ffw celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osoby zajmujące się montażem urządzenia powinny uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia. ffinstrukcję obsługi i montażu pompy ciepła powietrze-woda należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w przypadku sprzedaży lub przeniesienia urządzenia należy pamiętać, aby przekazać ją nowemu właścicielowi. ffw niniejszej instrukcji omówiono sposób montażu jednostki wewnętrznej z układem rozdzielającym i dwoma agregatami firmy SAMSUNG. Zastosowanie innych typów agregatów z innymi układami sterującymi może spowodować ich uszkodzenie i unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania nieodpowiednich agregatów. ffprodukt ten został uznany za zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE), dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz dyrektywą maszynową (2006/42/WE) Unii Europejskiej. ffproducent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieuprawnionymi modyfikacjami lub nieprawidłowym podłączeniem przewodów zasilania elektrycznego i przewodów hydraulicznych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji lub wymagań określonych w tabeli Robocze wartości graniczne zawartej w niniejszej instrukcji spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji. ffnie należy używać uszkodzonych jednostek. W przypadku wystąpienia problemów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. ffjeśli z urządzenia wydobywa się dym, przewód zasilania jest gorący lub uszkodzony albo urządzenie działa bardzo głośno, w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub zranienia należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy SAMSUNG. ffnależy pamiętać o regularnym sprawdzaniu urządzenia, połączeń elektrycznych, przewodów rurowych czynnika chłodniczego i zabezpieczeń. Czynności te powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. ffurządzenie ma ruchome części, do których nie powinny mieć dostępu dzieci. ffnie należy podejmować prób naprawy, przenoszenia, modyfikacji lub ponownego montażu urządzenia. Wykonywanie tych czynności przez nieuprawnione osoby może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. ffnie należy stawiać na urządzeniu naczyń z płynami ani żadnych innych przedmiotów. ffwszystkie materiały użyte do produkcji i opakowania pompy ciepła powietrze-woda nadają się do powtórnego przetworzenia. ffmateriały opakowaniowe i zużyte baterie z pilota (wyposażenie opcjonalne) należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. ffpompa ciepła powietrze-woda zawiera czynnik chłodniczy, który należy utylizować w upoważnionym zakładzie lub zwrócić do sprzedawcy w sposób odpowiedni dla odpadów specjalnych. ffnie należy samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować grzałki. 01 PRZYGOTOWANIE POLSKI-3 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

5 Zasady bezpieczeństwa MONTAŻ URZĄDZENIA WAŻNE: Podczas montażu urządzenia należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności podłączyć przewody rurowe czynnika chłodniczego, a dopiero następnie przewody elektryczne. Należy zawsze w pierwszej kolejności odłączać przewody elektryczne, a następnie przewody rurowe czynnika chłodniczego. ffprzy odbiorze produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli produkt wygląda na uszkodzony, NIE NALEŻY GO MONTOWAĆ i należy niezwłocznie poinformować o uszkodzeniu przewoźnika lub sprzedawcę (jeśli instalator lub uprawniony technik odbierał urządzenie od sprzedawcy detalicznego). ffpo zakończeniu montażu należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę działania urządzenia oraz poinstruować użytkownika w zakresie obsługi pompy ciepła powietrze-woda. ffaby uniknąć ryzyka pożaru, eksplozji lub zranienia, nie należy używać pompy ciepła powietrze-woda w miejscach, gdzie występują szkodliwe substancje lub w pobliżu urządzeń, które uwalniają płomienie. Przewód zasilania, bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny ffnależy obowiązkowo sprawdzić, czy podłączenie do zasilania jest zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa. Pompa ciepła powietrze-woda powinna być zamontowana zgodnie z obowiązującymi lokalnymi standardami bezpieczeństwa. ffnależy sprawdzić, czy dostępne jest odpowiednie połączenie uziemiające. ffnależy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z specyfikacją oraz czy parametry te są wystarczające dla zapewnienia działania innych urządzeń domowych podłączonych do tej samej instalacji elektrycznej. ffnależy sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest wyposażona w odpowiednio rozmieszczone rozłączniki i wyłączniki zabezpieczające. ffnależy sprawdzić, czy pompa ciepła powietrze-woda jest podłączona do zasilania zgodnie ze wskazówkami podanymi na schemacie połączeń zawartym w niniejszej instrukcji. ffnależy obowiązkowo sprawdzić, czy połączenia elektryczne (wejścia przewodów, średnica przewodów, zabezpieczenia itp.) są zgodne ze specyfikacją elektryczną oraz wskazówkami podanymi na schemacie połączeń. Należy obowiązkowo sprawdzić, czy wszystkie połączenia są zgodne ze standardami dotyczącymi montażu pomp ciepła powietrze-woda. Należy sprawdzić, czy przewody zostały uziemione. PRZESTROGA -- Przewodu uziemiającego nie należy podłączać do przewodów gazowych, wodnych, piorunochronu ani instalacji telefonicznej. Brak kompletnego uziemienia może spowodować porażenie prądem lub pożar. Należy zamontować wyłącznik automatyczny. -- Brak wyłącznika automatycznego może spowodować porażenie prądem lub pożar. Należy sprawdzić, czy zapewnione jest odpowiednie i bezpieczne odprowadzanie skroplin z przewodu odpływowego. Przewód zasilania i przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy zamontować w odległości co najmniej 1 m od urządzenia elektrycznego. POLSKI-4 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:40

6 Dane techniczne urządzenia Zgodność produktów Gama Uwaga 01 PRZYGOTOWANIE Konstrukcja Jednostki pomp ciepła Nazwa modelu AE040JXEDEH AE060JXEDEH AE090JXEDEH AE090JXEDGH AE120JXEDEH AE140JXEDEH AE160JXEDEH AE120JXEDGH AE140JXEDGH AE160JXEDGH Jednostki Hydro Jednostki wewnętrzne AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Nazwa modelu POLSKI-5 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:42

7 Dane techniczne urządzenia Akcesoria Instrukcja montażu (1) Instrukcja obsługi (1) Arkusz wzoru (1) Zawór serwisowy (2) Uchwyt do montażu ściennego (1) Opaska pierścieniowa (1) Czujnik temperatury do zbiornika ciepłej wody użytkowej (1x15 m, żółty) (1) Czujnik temperatury do zaworu mieszania (1x15 m, niebieski) (1) Uchwyt czujnika wejściowego (średnica wewnętrzna Ø6,8 mm) (1) Zacisk czujnika (1) Opaska kablowa (4) Taśma aluminiowa (1) Taśma gumowa (1) Izolator (1) Przewód podłączeniowy inteligentna sieć (1 2 m, CZERWONY) (1) POLSKI-6 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:43

8 Dane techniczne Typ Jednostka AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Źródło zasilania Zakres pracy [woda] Ciśnienie dźwięku Wymiary (szer. x wys. x dł.) Masa Połączeniowy przewód rurowy [czynnik chłodniczy] Przewód rurowy łączący z zaworem serwisowym [woda] V/Hz 1ø, V, 50 Hz 3ø, V, 50 Hz 1ø, V, 50 Hz 3ø, V, 50 Hz Chłodzenie C 5~25 5~25 5~25 5~25 Ogrzewanie C 15~55 15~55 15~55 15~55 Chłodzenie db(a) Ogrzewanie db(a) Netto mm 850 x 510 x x 510 x x 510 x x 510 x 315 Brutto mm 1024 x 412 x x 412 x x 412 x x 412 x 564 Netto kg 45,0 46,5 45,0 46,5 Brutto kg 55,0 56,0 55,0 56,0 Ciecz Cale 1/4 1/4 3/8 3/8 Gaz Cale 5/8 5/8 5/8 5/8 Wlot Wyjście Cale Cale Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 Złącze BSPT męskie 1 1/4 01 PRZYGOTOWANIE Pompa wody Grzałka elektryczna Przełącznik przepływu Zbiornik wyrównawczy Zawód nadciśnieniowy Zawór odpowietrzający Zakres roboczy temperatury zewnętrznej Nazwa modelu Maksymalny przepływ Moc wejściowa Punkt ustawienia UPM UPM STRATOS PARA 25/1-9 STRATOS PARA 25/1-9 m 3 /h 3,5 3,5 5,0 5,0 W l/min 7±1,5 7±1,5 12±1,5 12±1,5 Objętość Litry 8,0 8,0 8,0 8,0 Rozmiar Ciśnienie zwalniania Rozmiar Ogrzewanie Cale Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 Złącze BSPP męskie 1/2 bar 2,9 2,9 2,9 2,9 Cale Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8 Złącze BSPP męskie 3/8-25~35-25~35-25~35-25~35 Chłodzenie C 10~46 10~46 10~46 10~46 Ciepła woda użytkowa -25~43-25~43-25~43-25~43 Zakres pracy pompy ciepła w trybie ciepłej wody użytkowej: -25~35 C W temperaturze poniżej -25 C praca jest możliwa, jednakże nie jest gwarantowana prawidłowa wydajność. POLSKI-7 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:44

9 Przykłady typowych zastosowań Poniższe przykłady zastosowań mają znaczenie jedynie ilustracyjne. OSTRZEŻENIE Jeśli system pompy ciepła powietrze-woda SAMSUNG jest używany razem z innym źródłem ciepła (np. bojler gazowy), należy upewnić się, że temperatura powrotu wody nie przekracza 55 C. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z zamkniętym obiegiem wody. Zastosowanie otwartego obiegu wody może spowodować nadmierną korozję wodnych przewodów rurowych. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niebezpieczne sytuacje występujące w systemie wody. Monter jest odpowiedzialny za upewnienie się, że że bojler, grzejniki, konwektory, kolektory solarne, systemy ogrzewania podłogowego, klimakonwektory, dodatkowe pompy, przewody rurowe oraz elementy sterujące w systemie wodnym są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania tej zasady. Firma SAMSUNG nie dostarcza określonych komponentów systemów wodnych takich jak zawory nadciśnieniowe, zawory odpowietrzające, zbiorniki buforowe itp. Monterzy i użytkownicy końcowi powinni uwzględnić sposób montażu powyższych komponentów w całym systemie wodnym w zależności od warunków montażu. Jeśli komponenty nie zostaną zamontowane w odpowiedniej lokalizacji, system wodny może nie funkcjonować prawidłowo. Poniższe przykłady mają znaczenie jedynie ilustracyjne. Zastosowanie 1: Ogrzewanie przestrzeni Na zewnątrz W pomieszczeniu 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Zakres podawania oleju Pompa ładowania #1 Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego POLSKI-8 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:44

10 Zastosowanie 2: Ogrzewanie przestrzeni + ogrzewanie wody Na zewnątrz Zakres podawania oleju Zbiornik ciepłej wody użytkowej W pomieszczeniu Pompa ładowania #1 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze 01 PRZYGOTOWANIE Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego Zastosowanie 3: Zastosowanie hybrydowe (podłączony bojler zapasowy i panel solarny) Na zewnątrz W pomieszczeniu Panel solarny Termiczny panel solarny Pompa solarna Bojler zapasowy 45 C Sterownik pomieszczenia Głowica podająca Głowica zwrotna Zakres podawania oleju Zbiornik ciepłej wody użytkowej Pompa ładowania #1 Grzejniki lub konwektory [Zastosowanie #2] [Zastosowanie #3] Zawory Termostat pomieszczenia termostatyczne i i siłowniki wyrównawcze Pompa ładowania #2 40 C Głowica podająca Zawór obejściowy Jednostka zewnętrzna Jednostka Hydro Zbiornik mieszania [Zastosowanie #1] Termostat obszaru i zawór dwudrożny Głowica zwrotna Wężownice grzejne pod podłogą [Zastosowanie #4] Zawór obejściowy ciśnienia różnicowego POLSKI-9 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:45

11 Główne elementy Nr Nazwa Uwaga 1 Odpowietrznik 3/8 cala Złącze BSPP męskie 3/8 cala 2 Bezpiecznik termiczny grzałki zapasowej Odłączenie termiczne 94 C (+0, -6 C) 3 Termostat grzałki zapasowej Odłączenie przy 65 C ±4 C 4 Element grzałki zapasowej Incoloy 800, 4/6 kw, 230 V AC 50 Hz 5 Przewód odpływowy 6 Przełącznik przepływu 9 kw: 7 l/min ± 1,5 l/min/16 kw: 12 l/min ± 1,5 l/min 7 Pompa wody 1P-230 V-50 Hz, 46 l/min x 54 kpa 8 Manometr ø48, 0~4 bar 9 Rura odprowadzająca wodę Złącze BSPP męskie 1 1/4 cala 10 Zawory spustowe 11 Zawór serwisowy (L) Złącze BSPT męskie, 1 1/4 cala 12 Zawór serwisowy (P) Złącze BSPT męskie, 1 1/4 cala 13 Rura doprowadzająca wodę Złącze BSPP męskie 1 1/4 cala 14 Przewód rurowy czynnika chłodniczego 9 kw: Ø6,35 (1/4 cala)/16 kw: Ø9,52 (3/8 cala) 15 Przewód rurowy czynnika chłodniczego ø15,88 (5/8 cala) 16 Pilot zdalnego sterowania 17 Zbiornik wyrównawczy 8 litrów, wstępne ciśnienie gazu: 0,1 MPa, N2, złącze BSPP męskie, 3/8 cala 18 Płytowy wymiennik ciepła 19 Wyświetlacz LED 20 Skrzynka sterująca 21 Zawód nadciśnieniowy 0,3 MPa, BSPP 1/2 cala POLSKI-10 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:45

12 Schemat funkcjonalny Tw Tw PRZYGOTOWANIE 8 Tw Nr 1 Zawór serwisowy (P) 2 Filtr siatkowy 3 Przełącznik przepływu 4 Wymiennik ciepła 5 Grzałka zapasowa 6 Zawód nadciśnieniowy 7 Zawór odpowietrzający 8 Pompa wody o zmiennej prędkości 9 Zbiornik wyrównawczy 10 Manometr 11 Zawór serwisowy (L) 12 Czujnik temperatury wody 1 13 Czujnik temperatury wody 2 14 Czujnik temperatury wody 3 Uwaga POLSKI-11 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:46

13 Rysunek wymiarowy , ,7 78,5 131, ,2 Przewód gazowy (średnica zewnętrzna) Przewód cieczowy (średnica zewnętrzna) Wlot wody Wylot wody Jednostka wewnętrzna 15,88 mm (5/8 cala) 9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) Złącze BSPT męskie 1 1/4 cala Złącze BSPT męskie 1 1/4 cala POLSKI-12 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:47

14 MONTAŻ Montaż urządzenia Montaż jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna powinna być montowana wewnątrz budynku w miejscu spełniającym poniższe warunki. ffmiejsce montażu powinno być zabezpieczone przed szronem. ffmiejsce o odpowiedniej powierzchni zapewniającej serwisowanie. ffmiejsce o odpowiedniej wentylacji. ffmiejsce, w którym nie istnieje ryzyko wycieku łatwopalnych gazów. ffnależy zapewnić odpowiednie elementy do odprowadzania kondensatu i zawory nadciśnieniowe. ffściana montażu powinna być płaska i pionowa, wykonana z niepalnego materiału oraz pozwalająca utrzymać ciężar jednostki. 02 MONTAŻ Miejsce montażu ffpozostaw odpowiednią przestrzeń wskazaną na rysunku wymiarowym. ffw miejscu montażu należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zabezpieczyć komponenty jednostki Hydro przed przegrzaniem. (Jednostka: mm) ffprzed montażem jednostki wewnętrznej należy umieścić arkusz wzoru na ścianie. Arkusz służy do prawidłowego wyznaczenia pozycji uchwytu do montażu ściennego oraz śrub. Arkusz wzoru POLSKI-13 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:47

15 Montaż urządzenia Montaż jednostki wewnętrznej Uchwyt Jednostka powinna być podnoszona co najmniej dwie osoby. Jednostkę należy podnosić za uchwyty, nie należy jej podnosić za rynienkę ani za przewody rurowe. ffwywierć 6 otworów zgodnie z arkuszem wzoru służących do przymocowania uchwytu ściennego i jednostki. Po wywierceniu otworów zdejmij arkusz wzoru. ffprzymocuj uchwyt ścienny do ściany przy użyciu odpowiednich kołków rozporowych i śrub (użyj 6 śrub M8 lub większych). ffzawieś jednostkę wewnętrzną na uchwytu do montażu ściennego, a następnie przykręć przednią skrzynkę do jednostki przy użyciu 4 śrub. ffprzymocuj panel podstawy jednostki przy użyciu śrub. POLSKI-14 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:49

16 Przewody rurowe Przewody rurowe czynnika chłodniczego Odpowiednie wytyczne oraz dane techniczne przewodów rurowych czynnika chłodniczego pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną można znaleźć w instrukcji montażu jednostki zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Przewód gazowy (średnica zewnętrzna) 15,88 mm (5/8 cala) 15,88 mm (5/8 cala) Przewód cieczowy (średnica zewnętrzna) 9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) 4/6/9 kw: 6,35 mm (1/4 cala) 12/14/16 kw: 9,52 mm (3/8 cala) Moment dokręcania Moment końcowy 400 kg cm 450 kg cm 700 kg cm 750 kg cm 02 MONTAŻ PRZESTROGA Podczas podłączania przewodów rurowych czynnika chłodniczego należy zawsze dokręcać i luzować nakrętki przy użyciu 2 kluczy. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia połączeń przewodów rurowych. Przewód Przewód cieczowy gazowy WYLOT WODY WLOT WODY POLSKI-15 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:50

17 Przewody rurowe Wodne przewody rurowe Jednostka Hydro została wyposażona w komponenty wymienione w poniższej tabeli. Złącza doprowadzania gorącej i zimnej wody są wyraźnie oznaczone na jednostce przy użyciu odpowiednich etykiet oraz są wyposażone w odpowiednie zawory serwisowe. Jednostka Hydro wraz z wszystkimi wodnymi przewodami rurowymi powinna być zamontowana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami europejskimi i krajowymi. ffmaksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w jednostce Hydro wynosi 3,0 bar. ffjednostka Hydro została wyposażona w 2 zawory serwisowe. Aby ułatwić obsługę i prace konserwacyjne, należy na wlocie wody jednostki Hydro zamontować prawy zawór serwisowy, natomiast na wylocie wody jednostki Hydro zamontować lewy zawór serwisowy. ffjednostka Hydro została wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający. Należy sprawdzić, czy zawór odpowietrzania nie jest nadmiernie dokręcony i umożliwia odpowietrzanie podczas pracy systemu Jednostka Hydro Nr Nazwa Moment dokręcania 1 1,25 cala BSPP 350~380 kgf cm 34~37 N m 2 3/8 cala BSPP 120~150 kgf cm 12~15 N m 3 Zawód nadciśnieniowy 120~150 kgf cm 12~15 N m 4 Zawór odpowietrzający 120~150 kgf cm 12~15 N m 5 Manometr 200~230 kgf cm 19~23 N m 6 Przełącznik przepływu 72~82 kgf cm 7~8 N m 7 Filtr siatkowy 350~380 kgf cm 34~37 N m POLSKI-16 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:50

18 Płukanie i odpowietrzanie Podczas napełniania wodą należy przeprowadzić poniższą procedurę uruchamiania. 1. Wszystkie komponenty systemu i przewody rurowe należy sprawdzić pod kątem wycieków. 2. W celu ułatwienia montażu i obsługi zalecane jest przygotowanie zespołu uzupełniania wody lub jednostki płukania Przed podłączeniem wodnych przewodów rurowych do jednostki Hydro należy płukać je przez 1 godzinę w celu usunięcia zanieczyszczeń. Należy do tego użyć urządzenia do płukania lub wody bieżącej o odpowiednim ciśnieniu (od 2 do 3 bar). 4. Napełnij jednostkę Hydro wodą, otwierając zawory serwisowe. 5. Przeprowadź operację odpowietrzania. (Napełnij przy użyciu jednostki płukania o odpowiedniej objętości, unikając napowietrzenia wody). 6. Włącz obieg wody na tyle długo, aby usunąć całe powietrze z systemu przewodów rurowych wody. Po zakończeniu montażu odpowiednio wykwalifikowani przedstawiciele powinni przeprowadzić odbiór techniczny. Jeśli płukanie i odpowietrzanie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo, może dojść do nieprawidłowości działania systemu. 02 MONTAŻ Jednostka Hydro Zbiornik grzałki Jednostka płukania (lub wózek odpowietrzania) Wyjście wody Otwory serwisowe do płukania i odpowietrzania Filtr siatkowy Na zewnątrz Okresowo sprawdzaj i czyść filtr siatkowy. PRZESTROGA W razie potrzeby wymień filtr siatkowy. Zalecane jest płukanie systemu przez co najmniej 4 godziny przeprowadzane raz w roku. Należy użyć chemicznych środków do czyszczenia (operację należy rozpocząć od środków o odczynie kwaśnym i zakończyć na środkach o odczynie zasadowym). W górnej części systemu należy zamontować odpowietrzniki. Ciśnienie podawanej wody powinno być wyższe niż (2,0 bar) POLSKI-17 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

19 Przewody rurowe Schemat ciśnienia ESP (External Static Pressure zewnętrzne ciśnienie statyczne) Na poniższej ilustracji zostało przedstawione zewnętrzne ciśnienie statyczne jednostki w zależności od przepływu wody i ustawienia pompy. ESP [kpa] kw kw Przepływ wody 9 kw: 26 l/min Przepływ wody 16 kw: 46 l/min Przepływ [l/min] Jeśli spadek ciśnienia w całym systemie przekracza 43 kpa (9 kw) lub 20 kpa (16 kw), należy szeregowo zamontować dodatkową pompę wody. W przeciwnym razie może dojść do obniżenia przepływu powodującego do niedostatecznego ogrzewania lub chłodzenia. Jeśli element ESP nie jest wystarczający, należy zamontować dodatkową pompę. W takim przypadku należy zamontować dodatkowo pompę z zewnętrznym sterowaniem PWM (typu grzewczego). Instrukcja podłączenia dodatkowej pompy Przypadek 1) Pompa INWERTERA Podłącz pompę z zewnętrznym sterowaniem PWM do listwy zaciskowej PWM oraz przewód zasilania do złącza zewnętrznego. Maksymalna liczba podłączeń dodatkowych pomp to jedna pompa inwertera (moc wyjściowa 100 W). 1. Zasilanie (pompa INWERTERA) Pod napięciem DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA 2. Sterowanie PWM (tylko dla pompy INWERTERA) Odniesienie (UZIEMIENIE) Sygnał PWM (SIG) PRZESTROGA Przy nieprawidłowych przewodach elektrycznych między PWM a odniesieniem pompa wodna INWERTERA. może nie działać lub działać nieprawidłowo. POLSKI-18 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

20 Przypadek 2) Pompa AC Maksymalna liczba podłączeń dodatkowych pomp to jedna pompa AC (moc wejściowa 100 W). 1. Zasilanie (pompa AC) Pod napięciem DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA Neutralny DODATKOWA POMPA 02 MONTAŻ Układ elektroniczny Listwa zaciskowa B7 B8 Pod napięciem DODATKOWA POMPA Pompa Zasilanie L N M/C PRZESTROGA Urządzenie jest wyposażone w złącze dodatkowej pompy wodnej; dopuszczalne natężenie prądu wynosi 0,5 A. Krzywa charakterystyki PWM Maks. Prędkość Sygnał wejściowy PWM (%) Charakterystyka dodatkowej pompy powinna być zgodna z powyższym wykresem. Zalecenie 9 kw (AE090TTT): GRUNDFOS UPM (typ grzewczy) 16 kw (AE160TTT): WILO STRATOS PARA 25/1-9 (typ grzewczy) POLSKI-19 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:51

21 Przewody rurowe Ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego Jeśli wymagana jest zmiana domyślnego ustawienia ciśnienia wstępnego w zbiorniku wyrównawczym (1 bar), należy przestrzegać następujących wytycznych: ffdo ustawienia ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego należy używać wyłącznie suchego azotu. ffnieprawidłowe ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego może doprowadzić do nieprawidłowości działania systemu. Dlatego też ciśnienie wstępne powinno być regulowane wyłącznie przez licencjonowanego montera. Pojemność zbiornika wyrównawczego (litry) 14,00 12,00 [Litry] 10,00 Wartość nominalna 8,00 Zakres działania 6,00 4,00 2,00 0, Objętość wody (litry) w całym systemie łącznie z przewodami rurowymi PRZESTROGA Aby zapewnić niezawodne działanie, objętość wody w całym systemie powinna wynosić minimalnie 50 litrów. Różnica wysokości montażu a) Objętość wody < 220 l > 220 l < 7 m > 7 m Regulacja ciśnienia wstępnego nie jest wymagana. Wymagane działania: Ciśnienie wstępne należy zwiększyć. Wartość docelową ciśnienia należy obliczyć zgodnie z częścią Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna dopuszczalna objętość wody. Wymagane działania: Ciśnienie wstępne należy zmniejszyć. Wartość docelową ciśnienia należy obliczyć zgodnie z częścią Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna dopuszczalna objętość wody. Zbiornik wyrównawczy jednostki jest zbyt mały w stosunku do instalacji. a) Różnica wysokości montażu: różnica wysokości (w metrach) pomiędzy najwyższym punktem obwodu wody i jednostką wewnętrzną. Jeśli jednostka wewnętrzna znajduje się w najwyższym punkcie instalacji, wysokość instalacji jest określana jako 0 m. Obliczenie ciśnienia wstępnego zbiornika wyrównawczego Ciśnienie wstępne (Pg) należy ustawić w zależności od maksymalnej różnicy wysokości montażu (H) zgodnie z poniższymi obliczeniami. Pg=(H/10+0,3) bar POLSKI-20 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:52

22 Napełnianie wodą WYLOT WODY WLOT WODY Przewód Przewód cieczowy gazowy Zawór odpowietrzający Nakrętka Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić poniższe procedury, aby napełnić jednostkę Hydro wodą. ffpodłącz wodne przewody rurowe do jednostki Hydro. ffzawór odpowietrzający powinien być odkręcony o co najmniej 2 obroty, natomiast zawory spustowe powinny być zamknięte. ffotwórz zawór serwisowy w złączu dostarczania wody. ffaby zapewnić sprawne napełnianie, ciśnienie dostarczanej wody powinno być wyższe niż 2,0 bar. ffgdy wskaźnik ciśnienia jednostki Hydro wskaże wartość 2,0 bar, zatrzymaj podawanie wody. Przestrzeń serwisowa powinna być zabezpieczona. PRZESTROGA Wodne przewody rurowe i połączenia należy przepłukać wodą. Jeśli wydajność wewnętrznej pompy wody jest niewystarczająca, należy zamontować zewnętrzną pompę wody. Podczas napełniania wodą nie należy podłączać przewodów elektrycznych. Jeśli wymagany jest montaż wstępny lub ponowny montaż, otwórz korek, aby podczas napełniania wodą zapobiec przedostawaniu się powietrza do jednostki. Przed włączeniem grzałki zbiornik grzałki zapasowej powinien całkowicie napełniony wodą. Upewnij się, że zbiornik jest pusty, otwierając zawór nadciśnieniowy jednostki Hydro. (Jeśli woda wypływa, jest to zjawisko normalne). Zalecane jest zamontowanie zespołu uzupełniania wody umożliwiającego automatyczne dostarczanie do systemu niewielkich ilości wody w celu uzupełnienia niewielkich strat wody i utrzymania ciśnienia w systemie. Ten zespół zwykle składa się z zaworu redukcji ciśnienia, filtra wody, zaworu zwrotnego i zaworów odcinających. W takim przypadku należy zamontować zawór zwrotny, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody wodociągowej. 02 MONTAŻ Zawód nadciśnieniowy Zbiornik ogrzewania jednostki Hydro został wyposażony w zawór nadciśnieniowy, który w nieprawidłowych warunkach powinien zadziałać, aby zabezpieczyć jednostkę Hydro. Zawór nadciśnieniowy uwalnia pewną ilość wody przez przewód odpływowy. PRZESTROGA Upewnij się, że woda odprowadzana z rynienki nie styka się z elementami elektrycznymi. Izolacja przewodów rurowych Cały obwód wody, łącznie z wszystkimi przewodami rurowymi, należy odpowiednio zaizolować, aby zapobiec kondensacji pary wodnej na powierzchni przewodów rurowych i zabezpieczyć system przed stratami ciepła. POLSKI-21 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:52

23 Okablowanie Komponenty elektryczne nabywane w miejscu montażu, takie jak wyłącznik zasilania, wyłączniki automatyczne, PRZESTROGA przewody, listwy zaciskowe terminal itp. należy odpowiednio dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń wyłącz zasilanie. Wszystkie dodatkowe przewody i komponenty w miejscu instalacji muszą być montowane przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. Należy stosować oddzielny obwód zasilania. Wszystkie połączenia zasilania należy zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej przy użyciu izolacji termicznej. System powinien być uziemiony. Do uziemienia systemu nie należy używać rur wodociągowych, przewodów odgromowych ani telefonicznego przewodu uziemienia. Niewystarczające uziemienie może spowodować problemy elektryczne. Układ płytki drukowanej Obwód SMPS Micom 2 11 KOM. 2-PRZEW LED EEPROM 12 Sterowanie odbiornikami Bezpiecznik POLSKI-22 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:53

24 Nr Uwaga Nr Uwaga Sterowanie FR CNS2 (zielony) Przełącznik przepływu CNS041 (niebieski) Zbiornik wody CNS042 (żółty) Wyjście grzałki (mono) CNS047 (czarny) Czujnik mieszania CNS045 (niebieski) Czujnik pomieszczenia CNS044 (biały) Inteligentna sieć CNS046 (czerwony) TB-B (czarny) B1: Neutralny POMPA INWERTERA, WYJŚCIE, AC B2: Zawór mieszania_cw, WYJŚCIE, AC B3: Zawór mieszania_ccw, WYJŚCIE, AC B4: Bojler, WYJŚCIE, AC B5: Zero, WYJŚCIE, AC B6: Pod napięciem POMPA INWERTERA, WYJŚCIE, AC B7: Zero, WYJŚCIE, AC B8: Napięcie, WYJŚCIE, AC B9: 2-DROŻNY 1 NO, WYJŚCIE, AC B10: 2-DROŻNY 1 NZ, WYJŚCIE, AC B11: Neutralny, WYJŚCIE, AC B12: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B13: 2-DROŻNY 2 NO, WYJŚCIE, AC B14: 2-DROŻNY 2 NZ, WYJŚCIE, AC B15: Neutralny, WYJŚCIE, AC B16: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B17: 3-DROŻNY NO, WYJŚCIE, AC CNS304 (CZERWONY) F3-F4: COMM2 (przewodowy pilot zdalnego sterowania) CNS043 (biały) 1-2: Wyjście grzałki 3-4: Wyjście Eva 5-6: Wejście Eva 7-8: Wyjście wody 9-10: Doprowadzenie wody EEV CNS062 (niebieski) TB-C (czarny) F3-F4:COMM2 (pilot przewodowy) WEJŚCIE/WYJŚCIE, DC, 210 ma (na każde urządzenie sterujące) TB-C (czarny) F1-F2:COMM1 (WE/WY KOMUNIKACJI) WEJŚCIE/WYJŚCIE, DC, 10 ma CNS1 (biały) 1: Sygnał 3: uziemienie Grzałka dodatkowa TB-A1 (czarny) L-N, WYJŚCIE, AC Zasilanie główne TB-A (czarny) L-N, WEJŚCIE, AC B18: 3-DROŻNY NZ, WYJŚCIE, AC B19: Neutralny, WYJŚCIE, AC B20: Pod napięciem, WYJŚCIE, AC B21: THERM01_C, WEJŚCIE, AC B22: THERM01_H, WEJŚCIE, AC B23: THERM02_C, WEJŚCIE, AC B24: THERM02_H, WEJŚCIE, AC B25: Solar_N, WEJŚCIE, AC B26: Solar_L, WEJŚCIE, AC 02 MONTAŻ 17 CNS3 (Czarny) 1: Sygnał 2: Uziemienie POLSKI-23 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 오후 2:19:53

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu Kunda, Filtr strumieniowy Instrukcja obsługi i montażu 78 210: Filtr strumieniowy 28 kw 78 211: Filtr strumieniowy 50 kw 78 212: Filtr strumieniowy z separatorem powietrza 28 kw 78 213: Filtr strumieniowy

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego Instrukcja obsługi modułu bezpiecznikowego FM-02 Akcesoria CNC 16-300 Augustów ul. Chreptowicza 4 tel/fax: (87) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl www.cnc.info.pl - forum maszyn

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Aquilo F1T (z wentylatorem)

Aquilo F1T (z wentylatorem) Aquilo F1T (z wentylatorem) Grzejniki kanałowe Aquilo F1T przeznaczone są do montażu w podłogach ogrzewanych pomieszczeń. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, pomalowany na kolor

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo