Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Projekt EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW współfinansowany jest z Regionalnego Programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Projekt EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW współfinansowany jest z Regionalnego Programu"

Transkrypt

1 Projekt EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

2 Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Konopnica i Jastków, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Czerwiec 2014

3 PPUH RAPID Sp. z o.o Biała Podlaska, ul. Prosta 7,tel

4 Na przestrzeni 24 lat wykonaliśmy Ponad 1000 różnego rodzaju instalacji na zaznaczonym obszarze kraju W większości były to ekologiczne kotłownie i instalacje solarne Wykonaliśmy też termomodernizacje i budowę budynków kubaturowych, sieci ciepłownicze, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, pompy ciepła

5 Termomodernizacja szpitala w Radzyniu Podlaskim wraz z instalacją solarną Termomodernizacja szpitala w Łodzi wraz z instalacją solarną

6 Termomodernizacja z zastosowaniem OZE w Roztoczańskim Parku Narodowym Termomodernizacja Zespołu Klasztornego w Drohiczynie

7 Instalacja solarna o pow m2 Szpital w Częstochowie Instalacja solarna o pow. 902 m2 Szpital w Zamościu Termomodernizacja oraz instalacja solarna o pow. 527 m2 Szpital we Włodawie

8 Instalacja solarna o pow. 1939,8 m2 na terenie gminy Kraśnik 427 szt. Instalacji solarnych

9 Instalacja solarna o pow. 5385,38 m2 na terenie gmin Wisznice, Jabłoń, Sosnówka, Podedwórze, Rossosz, 925 szt. Instalacji solarnych

10 Instalacja solarna o pow m2 na terenie gminy Kościelisko 292 szt. Instalacji solarnych

11 Instalacja solarna o pow. ponad 3000 m2 na terenie gminy Myszyniec 393 szt. Instalacji solarnych

12

13

14 ŁĄCZNIE ZAMONTOWALIŚMY PONAD szt. KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH o łącznej powierzchni m2

15 Budowa typowej Kliknij, instalacji aby solarnej edytować (schemat, styl wzorca podtytułu zasada działania) Zasady montażu instalacji (przeprowadzenie wizji lokalnej, przygotowanie domu, montaż, uruchomienie i odbiór) Użytkowanie instalacji kolektorów słonecznych na co dzień.

16

17 Ilość kolektorów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szt Odpowiednio pojemności zbiorników: 200, 300, 400, 500, 600 (2x300l), 700( ), 800(2x400l)

18

19 Kolektory słoneczne Typ: KS2100 TLP ACR, Wymiary: 2019x1035x88(mm), Powierzchniabrutto:2,09m 2, Powierzchniaczynna:1,82m 2 Waga(pusty kolektor): 35,1 kg Pojemność czynnika: 0.85 l

20 Typ:OKC200NTRR/SOL Pojemność:200dm 3, Średnica: 584 mm, Wysokość: 1382 mm, Waga: 106 kg, Izolacja: płaszcz grubości 50 mm Typ:OKC300NTRR/SOL Pojemność:300dm 3, Średnica: 603 mm, Wysokość: 1790 mm, Waga: 125 kg, Izolacja: płaszcz grubości 50 m

21 Typ:OKC 400 NTRR/SOL Pojemność:400dm 3, Średnica: 650 mm, Wysokość: 1919mm, Waga: 137kg, Izolacja: płaszcz grubości 50 mm Typ:OKC500NTRR/SOL Pojemność:500dm 3, Średnica: 700 mm, Wysokość: 1892mm, Waga: 160kg, Izolacja: płaszcz grubości 50 mm

22 Zespół pompowo-sterowniczy ZPS Wymiary: 215x845x140(mm), Maksymalny pobór Kliknij, mocy aby 49W edytować styl wzorca podtytułu

23 100% Stopień pokrycia c.w.u. 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Przekrój roczny

24

25 Montaż 200 szt. zestawów solarnych w miejsc. Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Stasin, Tereszyn, Uniszowice Montaż 200 szt. zestawów solarnych w miejsc. Motycz, MotyczJózefin, Motycz Leśny, Pawlin, Radawczyk Drugi, Radawiec Drugi, Radawiec Mały, Sporniak, Tereszyn, Uniszowice

26 Montaż 162 szt. zestawów solarnych w miejsc. Motycz, Szerokie, Kliknij, aby edytować Zemborzyce styl wzorca Dolne, podtytułuzemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie

27 Uzgodnienia z użytkownikiem: stwierdzenie stanu technicznego obiektu lokalizacja kolektorów słonecznych lokalizacja podgrzewacza wody i zespołu pompowo-sterowniczego wyznaczenie trasy przewodów solarnych

28 Podczas przeprowadzania wizji powinien być obecny Kliknij, właściciel aby edytować styl domu/mieszkania. wzorca podtytułu W przypadku gdy jest to niemożliwe, uzgodnienia mogą być przeprowadzone z osobą, która posiada pisemne upoważnienie od właściciela zawierające numery PESEL lub dowodów osobistych obu osób.

29 budynek mieszkalny oddany do użytkowania, zinwentaryzowany geodezyjnie (zamieszkały na co dzień) dobry stan techniczny dachu, (więźby i pokrycia dachowego) pokrycie dachu z materiałów nie zawierających azbestu ( eternit) wolna powierzchnia wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń (przestrzeń montażowa oraz przestrzeń do wprowadzenia urządzeń do miejsca montażu)

30 Prosimy o uprzątnięcie pomieszczenia technicznego (kotłowni) w miejscu lokalizacji zbiornika ciepłej wody użytkowej (z projektem lub wizją lokalną wykonawcy)! Prosimy o obecność właściciela obiektu lub osoby upoważnionej podczas montażu instalacji. (montaż będzie umawiany osobiście bądź telefonicznie przez firmy podwykonawcze). Wszelkie czynności związane z realizacją zadania prowadzone będą w obecności Właściciela obiektu lub osoby przez niego upoważnionej.!

31 Po zakończonym montażu użytkownik zostanie przeszkolony z zakresu obsługi i użytkowania instalacji oraz otrzyma instrukcję obsługi i eksploatacji; W przypadku obiektów wykonanych i użytkowanych przed odbiorem końcowym całości zadania, zobowiązania eksploatacyjne spoczywają na UŻYTKOWNIKU: Wydawanie czynności ruchowych (uruchomienie i wyłączenie), Zmiany nastaw użytkownika, Czynności eksploatacyjne związane z regulacją układu(odpowietrzenie instalacji, regulacja ciśnienia, płyn solarny wymagany w czynnościach eksploatacyjnych) Zgłaszanie awarii i usterek, Wszelkie sprawy związane z gwarancjami prosimy kierować do właściwego dla Państwa Urzędu Gminy ( Miasta ),

32 WYKAZ CZYNNIOŚCI ODPŁATNYCH NIE OBJETYCH GWARANCJĄ WYKONAWCY SYGNALIZOWANA USTERKA NAZWA CZYNNOŚCI CENA USŁUGI KOSZT MATERIAŁU Brak zasilania Włączenie sterownika do zasilania lub uruchomienie przyciskiem wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 2 Brak wody w instalacji c.w.u. wynikający z braku wody w instalacji wodociągowej powodujący zapowietrzenie instalacji c.w.u. Odpowietrzenie instalacji c.w.u. wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 3 Nieprawidłowa praca instalacji wynikajaca ze zmiany nastawów sterownika Niedopasowanie przez Użytkownika nastaw do warunków zewnętrznych zgodnie z instrukcją obsługi wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 4 Niewłaściwa temperatura c.w.u. Zmiana ustawienia zaworu trójdrogowego wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 5 Wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa spowodowany wysokim cisnieniem na sieci wodociągowej przekraczającym 0,6 Mpa (to zdarzenie oznacza prawidłową pracę instalacji) Pomiar ciśnienia w naczyniu przeponowym oraz w instalacji wodociągowej. Wszelkie czynności naprawcze bedące skutkiem wysokiego ciśnienia. wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł 6 Uszkodzenie kabli i przewodów przez zwierzęta lub uszkodzenia mechaniczne Naprawa kabli i przewodów wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen Wg cen katalogowych producentów urządzen 7 Zapowietrzenie górnej wężownicy zasobnika c.w.u. spowodowane przekroczeniem temperatury na kotle c.o. powyżej 90 stopni C Odpowietrzenie instalacji c.o. wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 8 Awaria układu spowodowana brakiem rozbioru c.w.u. Odpowietrzenie instalacji, uzupełnienie glikolu, wymiana uszczelek, wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 700 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 9 Uszkodzenie spowodowane działaniem czynników zewnętrznych takich jak: przepięcia sieci energetycznej, zwarcia, wyładowania atmosferyczne, zalania, powodzie, huragany i siły wyższej Wszelkie czynności naprawcze wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 300 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 10 Niewłaściwa praca instalacji spowodowana użytkowaniem urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niezgodnie z zapisami Dokumentów Gwarancyjnych Wszelkie czynności naprawcze wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 300 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 11 Awaria instalacji spowodowana przez uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne Wszelkie czynności naprawcze wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 300 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen 12 Awaria spowodowana działaniem mrozu na instalacje solarną np.. Zasobnik c.w.u. ZPS z wyjątkiem instalacji glikolowej Wszystkie czynności naprawcze wg. kalkulacji jednak nie mniej niż 300 zł Wg cen katalogowych producentów urządzen Tabela nr 2 WYKAZ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH SYGNALIZOWANA USTERKA NAZWA CZYNNOŚCI CENA USŁUGI Nieuzasodnione wezwanie nie objęte gwarancją lub nie określone w Tabeli nr 1 Przyjazd serwisu Nie mniej niż 500 zł 2 Brak dostępu do przedmiotu gwarancji Przyjazd serwisu Nie mniej niż 500 zł 3 Stan faktyczny/zastany niezgodny ze zgłoszeniem Przyjazd serwisu Nie mniej niż 500 zł

33 1. Czy może nastąpić przegrzanie instalacji? 2. W jaki sposób usuwać zalegający śnieg? 3. Czy szyba solarna jest odporna na stłuczenie? 4. Sposób postępowania podczas wycieku glikolu? 5. Odporność glikolu na zamarzanie? 6. Warunki najlepszej pracy instalacji? 7. Ile wynosi czas montażu instalacji solarnej na obiekcie?

34 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Biała Podlaska, ul. Prosta 7 tel./fax Dziękuję za uwagę!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A.

Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A. Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia Warszawa S.A.. 01 Szanowni Państwo, Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani usługami dodatkowymi oferowanymi przez naszą firmę. Chcemy być

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Spis treści Str. I. Informacje ogólne... 4 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety

Poradnik wypełniania ankiety. Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Poradnik wypełniania ankiety Poniżej widać pierwszą stronę ankiety Pierwsze puste pole przeznaczone jest na szkic pomieszczenia kotłowni. Szkic powinien zawierać: -kontury pomieszczenia wraz ze zmierzonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych Pod Własnym Dachem Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.............................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

SOLARsystem. Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900

SOLARsystem. Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900 SOLARsystem Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900 System solarny Słońce jest jedynym niewyczerpanym źródłem energii, jakie ludzkość ma do swojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo