Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta

2 Spi treści 1.1 Zalecane aplikacje dla intalacji grzewczych Zalecane aplikacje dla intalacji chłodzących Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i odbiornikami innego typu (np. centrale klimatyzacyjne) Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami 2 rurowymi i w niektórych intalacjach z centralami klimatyzacyjnymi Sytem tałoprzepływowy, typowe aplikacje w ytemach z klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i centralami klimatyzacyjnymi Sytem tałoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami i centralami klimatyzacyjnymi Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach płazczyznowych grzewczo-chłodzących, w których użyto tego amego odbiornika dla grzania i chłodzenia Aplikacje z agregatami wody lodowej obieg pierwotny zmiennoprzepływowy z kontrolą minimalnego wymaganego przepływu przez grupę agregatów wody lodowej Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami, intalacjach płazczyznowych i innych miezanych ytemach grzewczo-chłodzących z niezależnym (autonomicznym) termotatem pomiezczeniowym Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje dla intalacji grzewczych 2 rurowych z grzejnikami wypoażonymi w termotaty grzejnikowe Intalacje grzewcze 1 rurowe z grzejnikami wypoażonymi w termotaty grzejnikowe i automatyczne ograniczniki przepływu Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje dla grzewczych intalacji płazczyznowych (podłogowych lub ściennych) wypoażonych w rozdzielacz i niezależny termotat pomiezczeniowy Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z kompaktowymi węzłami miezkaniowymi Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi, kurtynami ciepłego powietrza itp Sytem zmiennoprzepływowy z automatycznym termicznym równoważeniem intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Sytem zmiennoprzepływowy z automatycznym termicznym równoważeniem intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 34 2

3 2.2.1 Sytem zmiennoprzepływowy, częto używany w intalacjach grzewczych z grzejnikami oraz klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi Sytem zmiennoprzepływowy, częto używany w intalacjach z grzejnikami oraz klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i centralami wentylacyjnymi Sytem zmiennoprzepływowy w intalacjach 2 rurowych grzewczo-chłodzących, typowy dla aplikacji z klimakonwektorami i innymi typami odbiorników (np. intalacja płazczyznowa grzewczo-chłodząca) Sytem tałoprzepływowy z równoważeniem ręcznym używany w domowych intalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Sytem zmiennoprzepływowy, aplikacje dla intalacji grzewczych 2 rurowych wypoażonych w grzejniki z termotatami grzejnikowymi oraz w ograniczniki przepływu 44 3 Oznaczenia i króty używane w rozdziałach 2.1, 2.2 oraz Zjawiko Syndrom low ΔT Zjawiko naprzepływu Over-flow phenomenon Zjawiko podprzepływu Under-flow phenomenon 52 4 Analiza projektu: porównanie aplikacji 2.1.1, oraz Kozty operacyjne Optymalizacja koztów pompowania werja krócona Straty ciepła na rurociągach Porównanie koztów inwetycyjnych Hydronic analyzer cae tudy Przegląd urządzeń Automatyczny zawór równoważący regulator różnicy ciśnienia Zawór regulacyjno równoważący niezależny od zmian ciśnienia Ręczne zawory równoważące Zawór trefowy, Zawór regulacyjny z napędem Pomiezczeniowy regulator bezpośredniego działania Regulator pomiezczeniowy 70 3

4 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.1 Zalecane rozwiązania dla ytemów ogrzewania SYSTEM GRZEWCZY Sytem JEDNORUROWY Sytem DWURUROWY Sytem z lub bez TRV Sytem z lub bez TRV Sytem z TRV Bez natawy wtępnej Z natawą wtępną ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY Leno MSV-BD, MSV-O Leno MSV-B, USV-I ZALECANY ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) 4

5 Sytem wody użytkowej Sytem bez TRV Rozbudowa do TRV niemożliwa Rozbudowa do TRV możliwa Sytem ciepłej wody użytkowej ZALECANY Leno MSV-B, Leno MSV-S Leno MSV-BD, USV-I, MSV-O ZALECANY USV-M + USV-I (do rozbudowy) ZALECANY MTCV, CCR2 5

6 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów klimatyzacji 1.2 Zalecane rozwiązania dla ytemów klimatyzacji SYSTEM CHŁODZĄCY STAŁY PRZEPŁYW Równoważenie automatyczne Równoważenie ręczne ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY MSV-F2, Leno MSV-BD, MSV-O Leno MSV-B, USV-I 6

7 ZMIENNY PRZEPŁYW Regulator ciśnienia Zawory kombinowane, niezależna regulacja Stała natawa ciśnienia Zmienna natawa ciśnienia Zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi i automatycznym natawnym ogranicznikiem przepływu ZALECANY ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) ZALECANY + TWA-Z + ABNM + AMV( E) + AMI140 + AME 15QM + AME 55QM 7

8 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczochłodzących z wykorzytaniem FCU lub innych typów odbiorników (np. AHU) (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym natomiat wartość przepływu jet utrzymywana (lub regulowana) na wejściu do odbiornika niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy zjawiko nadprzepływu podcza całego czau pracy ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) RET RET RET BELKI CHŁODZĄCE CENTRALA KLIMATYZACYJNA BMS POMPA DEVI DEVI AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA POMPA DEVI POMPA VSD DEVI Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna DEVI Kabel grzejny *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka wydajność 8

9 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór PROSTA METODA OBLICZENIOWA I DOBÓR: nie muimy znać wartości Kv, nie ą koniecznie obliczenia autorytetu, dobór jedynie na podtawie znajomości wymaganego przepływu AUTORYTET 100% dokładność regulacji nie jet zależna od zmian ciśnienia w ytemie Prote obliczenia nataw zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem na ciepło / chłód Wyokość podnozenia pompy obliczana na podtawie minimalnego Δp na zaworze i padku ciśnienia w ytemie przy przepływie nominalnym 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (nie wytępuje zjawiko nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą minimalne NIŻSZA wartość wyokości podnozenia pompy Zalecana optymalizacja pracy pompy J) (wyokość podnozenia) Zawór regulacyjny 100% AUTORYTET i najlepza prawność ytemu minimalne odchyłki założonej temperatury w pomiezczeniach (ocylacja) K) Ponowne równoważenie ytemu (np. po zmianie ilości urządzeń) C) nie jet wymagane 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) DOBRE (tylko 2 drogowe zawory ) Żadne dodatkowe elementy hydrauliczne nie ą wymagane Najmniejza możliwa ilość zaworów w ytemie (nikie kozty intalacji I) ) Równoważenie B) ytemu nie jet wymagane Pompa elektroniczna S) jet zalecana (charakterytyka proporcjonalna) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na odbiorniku 100% AUTORYTET Zrównoważenie ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOSKONAŁE Równoważenie (uruchomienie) ytemu nie jet potrzebne Zatoowanie pompy elektronicznej gwarantuje wyokie ozczędności energii T) 5 Inne poprawnie pracuje nawet przy ciśnieniu 6 bar Nie wytępuje zjawiko nadprzepływu L) Łatwa optymalizacja pracy pompy Minimalne całkowite zapotrzebowanie na energię MAKSYMALNE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 9

10 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczych (chłodzących) z wykorzytaniem FCU lub innych typów odbiorników zczególnie AHU (W tej aplikacji przepływ zmienny jet w rurociągu dytrybucyjnym natomiat tała wartość ciśnienia różnicowego jet utrzymywana na wejściu do każdego z poziomów (gałęzi) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy w więkzości zjawiko nadprzepływu oraz problemy z hałaem podcza częściowego obciążenia ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV RET RET RET BELKI CHŁODZĄCE Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV CENTRALA KLIMATYZACYJNA BMS MSV-F2 POMPA DEVI MSV-F2 AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA POMPA ASV DEVI DEVI POMPA VSD Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem MSV-F2 Ręczny zawór równoważący VSD Pompa elektroniczna DEVI Kabel grzejny *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 10

11 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) ą konieczne: Kv zaworu, autorytet zaworu 2 drogowego Obliczenia zaworów regulacyjnych mogą być uprozczone ze względu na możliwość podziału ytemu na pętle niezależne, wydzielone regulatorem różnicy ciśnienia Obliczenia nataw zaworów równoważących dla każdej pętli Dobór pompy z zależności od przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (zbyt rozległe pętle mogą być powodem wytąpienia zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą małe Konieczny dobór pompy o więkzej wyokości podnozenia ze względu na dodatkowe padki ciśnienia na regulatorach różnicy ciśnienia Łatwa optymalizacja pracy pompy J) Lepza prawność ytemu niewielka ocylacja temperatury K) w pomiezczeniu ze względu na możliwy dobry autorytet E) zaworów regulacyjnych Ponowne równoważenie C) ytemu nie jet konieczne (wkazane jet tylko w przypadku rozległych pętli) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) DOBRE ( tanie zawory regulacyjne + regulatory różnicy ciśnienia na pętlach) Dość koztowne duże średnice automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia (ASV) Mniejza ilość zaworów niż w aplikacji 2.1.4, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne tylko w przypadku rozległych pętli należy je wykonać Rekomendowane ą pompy ze zmienną prędkością obrotową S) (charakterytyka tałociśnieniowa) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Δp na zaworze regulacyjnym jet zbliżona do wartości tałej DOBRE właściwości regulacyjne ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu Równoważenie nie jet konieczne tylko w przypadku regulacji rozległych pętli (konieczne wykonanie poprawnych nataw) Pompa ze zmienną prędkością obrotową zapewnia ozczędność energii T) 5 Inne Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych powinno być więkze o około 50% niż ciśnienie natawione na regulatorze różnicy ciśnienia Możliwość wytąpienia niewielkiego nadprzepływu podcza częściowego obciążenia ytemu Zazwyczaj przewymiarowana i przeciążona pompa obiegowa w tounku do autorytetu zaworu 2 drogowego A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 11

12 AKCEPTOWALNA* Aplikacja Sytem ze tałym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU i AHU (W tej aplikacji zapewniamy 100% tały przepływ w rurociągu dytrybucyjnym. Ta aplikacja ma zatoowanie w automatycznym równoważeniu ytemu i zabezpiecza przed niepożądanym nadprzepływem przy częściowym obciążeniu ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy BELKI CHŁODZĄCE zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy CENTRALA KLIMATYZACYJNA DEVI zawór 3 drogowy POMPA DEVI zawór 3 drogowy DEVI DEVI POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) DEVI Kabel grzejny *Akceptowalna poprawna pod względem technicznym, mniejza prawność 12

13 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) SĄ KONIECZNE DLA ZAWORÓW 3 DROGOWYCH: Kv zaworu, autorytet zaworu Proty dobór automatycznych ograniczników przepływu (nie ą konieczne obliczenia nataw tylko kryterium przepływu) Dobór pompy w zależności od przepływu nominalnego 2 WYSOKIE Kozty operacyjne kozty pompowania F) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą wyokie Optymalizacja pracy pompy J) nie jet możliwa jeżeli wyokość podnozenia pompy jet poza jej charakterytyką Zawory regulacyjne dobry autorytet E) i wyoka prawność ytemu nie może być oiągnięta K) (tylko w przypadku regulacji modulowanej) ZJAWISKO LOW ΔT H) brak regulacji temperatury powrotu, nika prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) BARDZO WYSOKIE (zawór 3 drogowy + ) Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Mniej zaworów niż w aplikacji 2.1.4, niżze kozty intalacji Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu BARDZO DOBRA, prawdziwy ytem tałoprzepływowy Równoważenie ytemu nie jet konieczne nawet w przypadku gdy ytem zotanie rozbudowany lub zmieniony Kozty pompowania o wiele wyżze niż w przypadku ytemu ze zmiennym przepływem O), tałe i wyokie kozty pompowania 5 Inne Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych jet porównywalne z wyokością podnozenia pompy przy minimalnym przepływie Praca ytemu przy częściowym obciążeniu akceptowalnie DOBRA zależy od wielkości pompy Zazwyczaj przewymiarowana pompa, przepływ zależny od natawy na automatycznym ograniczniku przepływu PRAWDZIWY SYSTEM ZE STAŁYM PRZEPŁYWEM A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 13

14 AKCEPTOWALNA* Aplikacja Sytem ze tałym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU i AHU (W tej aplikacji zapewniamy przybliżony przepływ tały w rurociągu dytrybucyjnym. Jet to rozwiązanie pochodzące z czaów kiedy energia była tania a automatyczne zawory równoważące nie były dotępne na rynku.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy MSV-BD MSV-BD MSV-BD zawór 3 drogowy MSV-BD BELKI CHŁODZĄCE MSV-BD MSV-BD MSV-BD MSV-BD zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy CENTRALA KLIMATYZACYJNA DEVI zawór 3 drogowy POMPA DEVI MSV-F2 zawór 3 drogowy MSV-F2 DEVI DEVI POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ MSV-F2 14 MSV Ręczny zawór równoważący DEVI Kabel grzejny *Akceptowalna poprawna pod względem technicznym, mniejza prawność

15 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) KONIECZNE: Kv zaworu 3 drogowego, autorytet zaworu 3 drogowego, natawa zaworu MSV 2 Kozty operacyjne BARDZO WYSOKIE kozty pompowania F) 3.2 (zależne od zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą wyokie Optymalizacja pracy pompy J) NIE JEST MOŻLIWA. Tylko w przypadku użycia zaworów typu partner N) (MSV). Należy używać kompenacyjnej metody równoważenia D) Zawory regulacyjne dobry autorytet E) i wyoka prawność ytemu nie może być oiągnięta K) (tylko w przypadku regulacji modulowanej) ZJAWISKO LOW ΔT H) brak regulacji temperatury powrotu, nika prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód Konieczne ponowne równoważenie podcza pracy intalacji C) (w powiązaniu z czynnikiem EPBD R) ) wykonanie przez doświadczony zepół 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) WYSOKIE (regulacyjny zawór 3 drogowy + MSV + równoważenie) Duże średnice zaworów typu partner N) Więcej zaworów wyżze kozty intalacji I) (dodatkowe kozty zawiązane z zakupem zaworów kołnierzowych dla więkzych średnic) RÓWNOWAŻENIE B) ytemu jet konieczne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu 5 Inne Praca intalacji przy pełnym obciążeniu BARDZO DOBRA, przy częściowym tylko AKCEPTOWALNA Równoważenie ytemu konieczne w każdym przypadku Przy częściowym obciążeniu ytemu przepływ będzie więkzy o 20-40% w tounku do przepływu projektowanego, konieczność zatoowania więkzej pompy Kozty pompowania F) ą dużo wyżze w przypadku ytemu częściowo obciążonego Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych jet porównywalne z wyokością podnozenia pompy przy minimalnym przepływie Zazwyczaj przewymiarowana pompa NIE PRAWDZIWY SYSTEM ZE STAŁYM PRZEPŁYWEM G) jeżeli nie ma zaworów MSV na by-paie P) (np. w FCU) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 15

16 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów płazczyznowych (np. belki ufitowe) grzewczo-chłodzących oraz wzędzie tam gdzie używamy tego amego urządzenia do ogrzewania i chłodzenia (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym dla ciepła i chłodu niezależnie. Zapewniamy również ograniczenie przepływu (lub regulację) w odbiornikach (ekwencyjnie grzanie lub chłodzenie) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy zjawiko nadprzepływu podcza całego czau użytkowania ytemu.) RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) RET RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) RET RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) BMS AGREGAT WODY LODOWEJ AGREGAT LUB POMPA WODY CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA LODOWEJ POMPA POMPA VSD WYMIENNIK 16 Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna RA-C Zawór trefowy *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność POMPA VSD ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA

17 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór PROSTA METODA OBLICZENOWA: nie ą potrzebne wartości Kv, autorytetu lub obliczenia nataw zaworów AUTORYTET 100% regulacja niezależna od zmian ciśnienia na obu typach intalcji niezależnie od funkcji grzania czy chłodzenia Łatwy dobór natawy w powiązaniu z zapotrzebowaniem na ciepło lub chłód Dobór pompy na podtawie min. Δp na zaworze i trat ciśnienia w ytemie przy przepływie nominalnym Zawory trefowe ą potrzebne tylko gdy jet wymagana regulacja ekwencyjna na intalacji grzewczej i chłodzącej 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (nie wytępuje zjawiko nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą minimalne NIŻSZA wartość wyokości podnozenia pompy Zalecana jet optymalizacja pracy pompy J) Zawór regulacyjny 100% AUTORYTET i najlepza prawność ytemu minimalne ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) Ponowne równoważenie C) ytemu nie jet wymagane 3 Kozty Kozty inwetycyjne inwetycyjne I) ŚREDNIE (2 zt. zaworu do równoważenia i 2 zt. dla regulacji trefowej) Brak dodatkowych elementów hydraulicznych w intalacji, tylko zawory trefowe dla regulacji ekwencyjnej Dwa razy po dwa zawory dla każdego odbiornika (średnie kozty intalacji I) ) Równoważenie ytemu nie jet wymagane B) Zalecana jet pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna z autorytetem 100% Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOSKONAŁA Nie jet potrzebne równoważenie ytemu tylko natawa przepływu Nieodczuwalne przez użytkownika ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) Pompa o zmiennej prędkości obrotowej pozwala na duże ozczędności energii T) 5 Inne poprawnie pracuje nawet przy ciśnieniu 6 bar Nie wytępuje zjawiko nadprzepływu L) Łatwa optymalizacja pracy pompy Minimalne całkowite zapotrzebowanie na energię, MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ! Oobne podłączenia elektryczne w celu uniknięcia równoległej pracy w funkcji grzania i chłodzenia rozdzielenie funkcji A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 17

18 ZALECANA* Aplikacja Aplikacja z agregatami wody lodowej zmienny przepływ w obiegu pierwotnym z kontrolą minimalnego wymaganego przepływu przez grupę agregatów wody lodowej (Nowoczena aplikacja zmienny przepływ w obiegu pierwotnym tylko z minimalnym przepływem przez by-pa. Bardzo wyoka prawność ytemu.) DO SYSTEMU BMS agregat wody lodowej agregat wody lodowej agregat wody lodowej POMPA VSD POMPA VSD POMPA VSD PRZEPŁYWOMIERZ POWRÓT Z SYSTEMU Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 18

19 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór Obliczenia hydrauliczne ograniczone do zaprojektowania by-pau z przepływem minimalnym Dobór pompy obiegowej na podtawie przepływu nominalnego w ytemie Obliczenia by-pau na potawie wymaganego przepływu minimalnego przez agregat wody lodowej Komplekowa regulacja ytemu 2 Kozty operacyjne NAJNIŻSZE możliwe kozty pompowania F) (zmienny przepływ w obiegu pierwotnym z agregatem wody) Właściwa temperatura powrotu, zabezpieczenie przed yndromem low Δt H) WYSOKA SPRAWNOŚĆ agregatów wody lodowej Optymalizacja pracy pompy J) Minimalny przepływ przez by-pa 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne porównywalne do koztów ytemu tradycyjnego I) niżze nie jet wymagane przęgło hydrauliczne oraz pompa do obiegu wtórnego Wymagana pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna na wejściu do każdego z agregatów wody lodowej jet niezależna od zmian ciśnienia i przepływu na każdym z nich 100% AUTORYTET Praca intalacji przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOSKONAŁA Równoważenie nie jet potrzebne Pompa o zmiennej prędkości obrotowej zapewnia dużą ozczędność energii Właściwa temperatura przepływu 5 Inne Regulacja przepływu przez agregat wody lodowej niezależna od zmian ciśnienia i przepływów na innych agregatach realizowana z pomocą zaworu regulacyjnego o charakterytyce liniowej lub logarytmicznej (linowa charakterytyka z pełnym autorytetem i kompenacją liniowej charakterytyki rurociągu) Zjawiko nadprzepływu L) nie wytępuje w obiegach agregatów wody lodowej itotą tego rozwiązania jet zwiękzenie prawności agregatów wody lodowej przy przepływach więkzych niż projektowane Niezawodny i wyoko prawny ytem A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 19

20 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU, odbiorników płazczyznowych lub innych miezanych ytemów wypoażonych w niezależne termotaty pomiezczeniowe (W tej aplikacji przepływ zmienny jet w rurociągu dytrybucyjnym natomiat tała wartość ciśnienia różnicowego jet utrzymywana na wejściu do każdego z poziomów (gałęzi) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy w więkzości zjawiko nadprzepływu oraz problemy z hałaem podcza częściowego obciążenia ytemu.) BELKI CHŁODZĄCE FEK FEK FEK ASV GRZEJNIKI FEK FEK FEK ASV BELKI CHŁODZĄCE Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV RET RET RET GRZEJNIKI TRV TRV TRV ASV 20 AGREGAT WODY LODOWEJ AGREGAT LUB POMPA WODY CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA LODOWEJ POMPA POMPA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia FEK Samoczynny termotat pomiezczenowy VSD Pompa elektroniczna TRV Termotatyczny zawór regulacyjny WYMIENNIK ŹRÓDŁO ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA CIEPŁA

21 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór OBLICZENIA TRADYCYJNE A) SĄ KONIECZNE DLA ZAWORÓW DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE: Kv i autorytet zaworu Obliczenia zaworów regulacyjnych mogą być uprozczone ze względu na możliwość podziału ytemu na pętle niezależne wydzielone regulatorem różnicy ciśnienia Obliczenia nataw zaworów równoważących dla każdej pętli Dobór pompy w zależności od przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (zbyt rozległe pętle mogą być powodem wytąpienia zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą bardzo małe Konieczny dobór pompy o więkzej wyokości podnozenia ze względu na dodatkowe padki ciśnienia na regulatorach różnicy ciśnienia Łatwa optymalizacja pracy pompy J) Samodzielne zawory regulacyjne (regulacja proporcjonalna) niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) PONOWNE RÓWNOWAŻENIE C) ytemu nie jet konieczne Wyoka prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód w powiązaniu z dużą wartością ΔT w ytemie 3 Kozty inwetycyjne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu 5 Inne A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 Kozty inwetycyjne I) DUŻE, należy uwzględnić urządzenia regulacyjnopomiarowe (tani zawór 2 drogowy + FEK; ASV na pętlach oraz czujka punktu roy na belkach chłodzących) NIŻSZE kozty intalacji I) nie jet potrzebne okablowanie elektryczne Równoważenie ytemu nie jet konieczne B) tylko wykonanie nataw Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) jet rekomendowana (charakterytyka liniowa) Stabilna temperatura w pomiezczeniach Y) (FEK), wyoki komfort Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Δp na zaworze regulacyjnym jet zbliżona do wartości tałej Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOBRA Pompa o zmiennej prędkości obrotowej oraz wyoka prawność urządzeń produkujących ciepło / chłód gwarantują ozczędność energii T) Ograniczenie przepływu na gałęziach zotało rozwiązane poprzez wykonanie odpowiednich nataw na zaworach regulacyjnych Ciśnienie zamknięcia na zaworach trefowych powinno być o 50% więkze niż ciśnienie natawione na regulatorze ciśnienia różnicowego Lekki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym (amodzielne regulatory częściowo korygują to zjawiko) Zazwyczaj pompa jet przewymiarowana i przeciążona aby oiągnąć właściwe autorytety na FEK Czujka punktu roy przeciwdziałająca wykropleniu ię wody jet konieczna jeżeli toujemy belki chłodzące 21

22 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla 2 rurowych ytemów grzewczych z grzejnikami wypoażonymi w termotatyczne zawory grzejnikowe (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym oraz utrzymanie tałego ciśnienia różnicowego na każdym z pionów niezależnie od częściowego obciążenia ytemu i od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie.) GRZEJNIKI TRV GRZEJNIKI TRV PION ŚWIECOWY tały przepływ TRV TRV TRV TRV ASV ASV POMPA WYMIENNIK TRV Termotatyczny zawór regulacyjny Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 22

23 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) SĄ KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA TRV: Kv (natawa) zaworu Obliczenia nataw dotyczące TRV na pętli kontrolowanej przez Δp Uprozczone obliczenia hydrauliczne (możliwość podziału ytemu na gałęzie z kontrolą Δp) Łatwy dobór regulatora ciśnienia: zalecany padek ciśnienia równy 10 kpa Dobór pompy na parametry przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą małe Potrzebna pompa o więkzej wyokości podnozenia Optymalizacja pracy pompy J) jet prota TRV zazwyczaj gwarantują DOBRY AUTORYTET E) poiadają amodzielną regulację, niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) AKCEPTOWALNE (TRV + ASV na pętlach) Trochę koztowniejze regulatory różnicy ciśnienia Δp Mniejza ilość zaworów niż w rozwiązaniu z ręcznymi zaworami równoważącymi, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) intalacji przeważnie nie jet potrzebne Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) jet rozwiązaniem rekomendowanym (charakterytyka liniowa) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na grzejnikach. Wartość Δp na TRV jet zbliżona do tałej Praca ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOBRA bardzo dobry komfort Minimalne ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) opiano w dziale regulacja amodzielna Pompa ze zmienną prędkością obrotową zapewnia ozczędność energii T) 5 Inne Ciśnienie zamknięcia na TRV powinno być 50% wyżze niż Δp natawione na ASV Lekki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym (amodzielne regulatory częściowo korygują to zjawiko) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 23

24 ZALECANA* Aplikacja Sytem grzewczy 1 rurowy z automatycznymi ogranicznikami przepływu oraz z grzejnikami wypoażonymi w termotatyczne zawory grzejnikowe (W tej aplikacji zapewniamy tały przepływ w pionach poprzez zatoowanie automatycznych ograniczników przepływu zapewniających właściwą dytrybucję medium w ytemie.) GRZEJNIKI TRV GRZEJNIKI TRV TRV TRV TRV TRV POMPA WYMIENNIK TRV Termotatyczny zawór regulacyjny Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 24

25 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór Specjalna metoda obliczeniowa uwzględniająca wpółczynnik α (udział grzejnika) oraz wielkość grzejnika. Wartość kv (przeputowość) zaworu TRV powinna być wzięta pod uwagę (Obliczenia trat ciepła na pionach) UPROSZCZONA METODA OBLICZENIOWA (ODNIESIONA DO ODCHYŁEK PRZEPŁYWÓW MIĘDZY PIONAMI) Obliczenia nataw nie ą konieczne Dobór pompy oparty na wartości przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne WYSOKIE kozty pompowania F) Straty ciepła na rurociągach ą wyokie ale więkzość z nich jet oddawana do pomiezczenia (pion) Potrzebna jet więkza pompa długi rurociąg i relatywnie duża wartość Kv na by-paie J) Optymalizacja pracy pompy jet możliwa (z em wypoażonym w złączki pomiarowe) i VSD J) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) WYSOKIE (TRV + na pionach) Mniejza ilość zaworów niż w rozwiązaniu z ręcznymi zaworami równoważącymi, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne (wytarczy tylko wykonanie nataw na AB-Qm) Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) nie jet konieczna 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko u podtawy pionu Praca ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOBRA Niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) amodzielna regulacja, chociaż zyki ciepła z rurociągu będą miały wpływ na zakłócanie regulacji 5 Inne Ciśnienie zamknięcia TRV jet bardzo nikie wytarczająca jet wartość 0,6 bar, najlepze działanie jet zapewnione w przedziale od 0,1 do 0,3 bar Niewielki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym ( zapewnia tały przepływ G) na pionach w przypadku gdy TRV ą zamknięte) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 25

26 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla intalacji grzewczych płazczyznowych (podłogowych lub ściennych) wypoażonych w rozdzielacze i indywidualne regulatory pomiezczeniowe (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym oraz tałe ciśnienie różnicowe na każdym z rozdzielaczy niezależnie od częściowego obciążenia ytemu i od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie.) REGULATOR NADRZĘDNY SYSTEMU OGRZEWANIA REGULATOR NADRZĘDNY SYSTEMU OGRZEWANIA CF CF TWA ASV ASV CF ASV CF CF CF CF CF TWA REGULATOR SYSTEMU OGRZEWANIA ASV REGULATOR SYSTEMU OGRZEWANIA ASV RT ASV RT POMPA VSD WYMIENNIK ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia VSD Pompa elektroniczna CF Bezprzewodowy regulator pomiezczeniowy RT Przewodowy regulator pomiezczeniowy TWA Napęd termiczny ON/OFF ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 26

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania 1 mln zaintalowanych zaworów równoważących. Dzięki temu rocznie generowana jet ozczędność 73 500 MWh

Bardziej szczegółowo

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 16 aplikacji zalecanych dla wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania, które pozwolą na poprawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energoozczędne 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne.

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne. Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energoozczędne. 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl Spi treści.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Cza zwrotu inwetycji Przykłady i referencje Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych praktyczne rozwiązania energoozczędne www.trefaprojektanta.pl Spi treści Szanowny

Bardziej szczegółowo

1 mln. Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące.  MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące 1 mln sprzedanych zaworów równoważących AB-QM. Dzięki czemu rocznie generowana jest oszczędność 73 500 MWh energii na pompowaniu

Bardziej szczegółowo

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5. 5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Jak dobrać automatyczny zawór równoważący? Brak termostatów grzejnikowych: - Piony na klatkach schodowych - Piony świecowe w łazienkach - Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

3 lata. Co najmniej MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE.

3 lata. Co najmniej MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Co najmniej MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE Zawór doskonała regulacja i równoważenie w jednym zaworze. Ponad milion zaworów pracujących w instala- cjach na

Bardziej szczegółowo

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Arkusz Informacyjny Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Zawory MSV-F2 są ręcznymi zaworami równoważącymi z nastawą wstępną. Zawory przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z polimeru

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z polimeru Automatyczny regulator natężenia z wkładem z polimeru seria 127 ACCREDITED ISO 9001 FM 21654 01166/15 PL Funkcja Zawory AUTOFLOW są automatycznymi regulatorami zdolnymi utrzymywać natężenie na stałym poziomie

Bardziej szczegółowo

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o.

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o. Zrównoważona regulacja w instalacjach centralnego ogrzewania Oszczędność energii każdego dnia Automatyczny zawór równoważący AB-PM - do niezawodnych i energooszczędnych systemów grzewczych. 1zawór zamiast

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników TA-COMPACT-T Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Zawór regulacyjny z ogranicznikiem temperatury powrotu dla instalacji chłodniczych IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Bardziej szczegółowo

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych TBV Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych IMI TA / Zawory równoważące / TBV TBV Zawór równoważący TBV do małych odbiorników końcowych pozwala na dokładne zrównoważenie hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Przepisy prawne Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne z Ogrzewnictwa i Wentylacji. Ćwiczenie Nr 12. Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI

Ćwiczenie laboratoryjne z Ogrzewnictwa i Wentylacji. Ćwiczenie Nr 12. Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI Ćwiczenie Nr 12 Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zaworami równowaŝącymi i porównanie róŝnych rodzajów równowaŝenia hydraulicznego instalacji. 1 A.

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Zawory równoważące TBV Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący TBV do małych odbiorników

Bardziej szczegółowo

ChangeOver 6 - Kulowy zawór 6-drogowy z napędem

ChangeOver 6 - Kulowy zawór 6-drogowy z napędem Opis Pojedynczy sygnał sterujący włącz/wyłącz trafiający do napędu określa kierunek przepływu przez zawór. Zmiana sygnału sterującego spowoduje obrót napędu oraz przełączenie zasilania pomiędzy chłodzeniem

Bardziej szczegółowo

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej USV -I USV -M USV-PV / I Rozbudowa zaworów USV do wersji automatycznej Zastosowanie Zawory USV przeznaczone są do równoważenia

Bardziej szczegółowo

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM Spis treści Zastosowanie... 1 Właściwości... 1 Cechy użytkowe... 1 Dane techniczne... 2 Budowa... 2 Materiały... 2 Działanie... 2 Cechy identyfikacyjne... 2 Przegląd zaworów... 3 Wymiary... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Precision made easy. Ballorex Vario. Ręczne zawory równoważące

Precision made easy. Ballorex Vario. Ręczne zawory równoważące Precision made easy Ręczne zawory równoważące 2 1. Wprowadzenie Zawór równoważący o zmiennym współczynniku (VODRV) DN15-DN50 1/2-2 1.1 - opis jest ręcznym zaworem równoważącym o zmiennym przekroju przepływu,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl Rozwiązania Energooszczędne Poradnik 1+1=1 Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania www.danfoss.pl KONTAKT Z DANFOSS: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA Specjaliści ds. Techniczno-Handlowych

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnień / DA 50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnienia do instalacji grzewczych i chłodniczych,

Bardziej szczegółowo

Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia AB-QM DN

Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia AB-QM DN Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją równoważenia/ograniczenia przepływu.

Bardziej szczegółowo

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Z regulacją nastawy DN 32-50

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Z regulacją nastawy DN 32-50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnień Z regulacją nastawy DN 32-50 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnień / DA 50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnienia do instalacji grzewczych i chłodniczych, mogą być stosowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Prowadzący Mgr inż. Tomasz Perek Koordynator Sprzedaży HVAC Danfoss Ogrzewnictwo Efektywność

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory równoważące ASV

Automatyczne zawory równoważące ASV Arkusz Informacyjny Automatyczne zawory równoważące ASV ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-I ASV-M 15-40 15-40 50 65-100 15-50 15-50 Zastosowanie Zawory ASV przeznaczone są do automatycznego równoważenia instalacji

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB QM DN

Karta katalogowa Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB QM DN Karta katalogowa Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w siłownik jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

TBV-CM. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną

TBV-CM. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną TBV-CM Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Z regulacją płynną IMI TA / Zawory regulacyjne / TBV-CM TBV-CM Zaprojektowany do stosowania przy małych odbiornikach końcowych jako zawór równoważący

Bardziej szczegółowo

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) KTCM 512 Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) IMI TA / Zawory regulacyjne / KTCM 512 KTCM 512 Niezależny od ciśnienia zawór

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Cocon Q zawór do automatycznego równoważenia i regulacji wydajności instalacji grzewczych i chłodniczych

Armatura Premium + Systemy Cocon Q zawór do automatycznego równoważenia i regulacji wydajności instalacji grzewczych i chłodniczych Armatura Premium + Systemy Cocon Q zawór do automatycznego równoważenia i regulacji wydajności instalacji grzewczych i chłodniczych Cocon Q - zawór regulacyjny Budowa i działanie 2 2 Legenda: Element membranowy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Numer indeksu:... Gr:B. Uzupełnić elementy automatyki centrali oraz określić ilość i rodzaj sygnałów sterownika DDC.

Imię i nazwisko... Numer indeksu:... Gr:B. Uzupełnić elementy automatyki centrali oraz określić ilość i rodzaj sygnałów sterownika DDC. Zadanie 1. Uzupełnić elementy automatyki centrali oraz określić ilość i rodzaj sygnałów sterownika DDC. (5 pkt) AI AO DI DO Zadanie 2. Dobrać zawory regulacyjne w obwodach regulacji : c.o. i c.w.u. oraz

Bardziej szczegółowo

DA 50. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

DA 50. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE Regulatory różnicy ciśnienia DA 50 Regulator różnicy ciśnienia utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulatory różnicy ciśnienia do instalacji

Bardziej szczegółowo

Ballorex Delta. Regulator różnicy ciśnień. Precision made easy

Ballorex Delta. Regulator różnicy ciśnień. Precision made easy Ballorex Delta Regulator różnicy ciśnień Precision made easy Perfekcyjne równoważenie dzięki stałemu ciśnieniu różnicowemu Precision made easy Ballorex Delta jest regulatorem różnicy ciśnień stosowanym

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące

Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w siłownik jest zaworem regulacyjnym niezależnym od wahań ciśnienia w instalacji i jednocześnie spełnia rolę nastawnego

Bardziej szczegółowo

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja SATK naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK11 ABC ACCREDITED ISO 9001 FM

Bardziej szczegółowo

Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym

Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym Głowice termostatyczne Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Do regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE

REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE ZAWÓR DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH REGULOWANY SYGNAŁEM CIĄGŁYM Zaprojektowany do użycia przy odbiornikach końcowych w ogrzewaniu i chłodzeniu, TBV-CM utrzymuje dokładną regulację

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Frese S - automatyczny regulator przepływu Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PIBCV)

Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PIBCV) Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PIBCV) We współczesnym świecie większość budynków o charakterze komercyjnym cechuje się bardzo małym obciążeniem po godzinach pracy biur, obłożenia

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM

Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM Arkusz informacyjny Wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator ciśnienia różnicowego AB-PM Opis AB-PM jest wielofunkcyjnym automatycznym zaworem równoważącym. W kompaktowym korpusie zaworu realizowane

Bardziej szczegółowo

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego DAL 516 Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego IMI TA / Regulatory różnicy ciśnienia / DAL 516 DAL 516 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do systemów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w instalacjach grzewczych

Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w instalacjach grzewczych Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w instalacjach grzewczych Wiesław Zima Damian Muniak Piotr Cisek Grzegorz Ojczyk Paweł Pacura Zagadnienia cieplne i hydrauliczne oraz jakości wody w

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Zastosowanie Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2)

Bardziej szczegółowo

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 16) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy Opis Regulator może być stosowany po stronie pierwotnej węzłów cieplnych domowych, dla mniejszych układów,

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

STAP. Regulatory różnicy ciśnienia DN 15-50

STAP. Regulatory różnicy ciśnienia DN 15-50 Regulatory różnicy ciśnienia 15-50 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnienia / jest regulatorem różnicy ciśnienia, który utrzymuje stałe nastawialne ciśnienie różnicowe przy zadanym przepływie Dostarcza dokładną

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Ballorex Venturi 221. Ballorex Vario 223. Ballorex Basic 224. Ballorex Dynamic 225. Zestawy przyłączeniowe 226. Ballorex Delta 228

Ballorex Venturi 221. Ballorex Vario 223. Ballorex Basic 224. Ballorex Dynamic 225. Zestawy przyłączeniowe 226. Ballorex Delta 228 Ballorex Venturi 221 Ballorex Vario 223 Ballorex Basic 224 Ballorex Dynamic 225 Zestawy przyłączeniowe 226 Ballorex Delta 228 Ballorex Thermo 232 Zawory odcinające Ballorex 234 Akcesoria 235 219 Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory równoważące ASV

Automatyczne zawory równoważące ASV ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD ASV-I ASV-M 15-40 15-40 50 65-100 15-50 15-50 15-50 Zastosowanie Zawory ASV przeznaczone są do automatycznego równoważenia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

STAP. Regulatory różnicy ciśnień DN 15-50

STAP. Regulatory różnicy ciśnień DN 15-50 Regulatory różnicy ciśnień DN 15-50 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnień / jest regulatorem różnicy ciśnień, który utrzymuje stałe nastawialne ciśnienie różnicowe przy zadanym przepływie. Dostarcza dokładną

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO Spis treści Zastosowanie. 1 Właściwości.... 1 Cechy użytkowe.... 1 Dane techniczne.... 2 Budowa 2 Materiały.. 2 Działanie..... 2 Identyfikacja zaworu.. 2 Przegląd oferty..... 3 Wymiary..... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

TA-COMFORT-R. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody

TA-COMFORT-R. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody TA-COMFORT-R Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMFORT-R TA-COMFORT-R Wszystko w jednym : regulator

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny Arkusz informacyjny Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny Opis Cechy zaworu: Charakterystyka typu split opracowana dla najbardziej wymagających zastosowań (DN 20 i DN 25) Kilka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

Ręczny zawór równoważący MSV-C

Ręczny zawór równoważący MSV-C Ręczny zawór równoważący MSV-C Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone są do równoważenia instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanych z węzłów grupowych. Zastosowanie zaworów MSV-C: rozdziela obiegi, ogranicza

Bardziej szczegółowo

7 wskazówek które pomogą Ci dobrać i zainstalować systemy ogrzewania podłogowego

7 wskazówek które pomogą Ci dobrać i zainstalować systemy ogrzewania podłogowego Poradnik Projektowanie systemów wodnego ogrzewania podłogowego Uzyskaj optymalne rezultaty 7 wskazówek które pomogą Ci dobrać i zainstalować systemy ogrzewania podłogowego Danfoss. www.ogrzewanie.danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV

Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV Wprowadzenie Rys. 1 Wersja podstawowa A Rys. * Wersja z automatyczną dezynfekcją termiczną B * termometr jest wyposażeniem dodatkowym Rys. 3 Wersja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

KTC 512. regulacja temperatury w pomieszczeniu. Nastawialny przepływ maksymalny Umożliwia pracę przy wysokiej różnicy ciśnień na zaworze bez hałasu.

KTC 512. regulacja temperatury w pomieszczeniu. Nastawialny przepływ maksymalny Umożliwia pracę przy wysokiej różnicy ciśnień na zaworze bez hałasu. ZAWORY REGULACYJNE / 2-drogowe KTC 512 2-drogowy zawór regulacyjny do współpracy z siłownikiem z regulacją przepływu maksymalnego. Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny obsługiwany przez siłownik zintegrowany

Bardziej szczegółowo

STAD-B. Zawory równoważące Dla systemów ciepłej wody użytkowej

STAD-B. Zawory równoważące Dla systemów ciepłej wody użytkowej STAD-B Zawory równoważące Dla systemów ciepłej wody użytkowej IMI TA / Zawory równoważące / STAD-B STAD-B Zawór równoważący STAD-B znajduje zastosowanie w instalacjach ciepłej wody użytkowej, posiadających

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny Precision made easy Ballorex Dynamic Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny Całkowita kontrola za pomocą dynamicznej regulacji Precision made easy Ballorex Dynamic jest nowej generacji niezależnym

Bardziej szczegółowo

STAP DN Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE Regulatory różnicy ciśnienia STAP DN 65-100 Regulator różnicy ciśnienia utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór kołnierzowy STAP jest regulatorem

Bardziej szczegółowo

Zakres nastawy ( C) Pasuje do. Nr kat. AB-QM DN DN DN DN AB-QM ze złączkami pomiarowymi. Gwint zewnętrzny (ISO 228/1)

Zakres nastawy ( C) Pasuje do. Nr kat. AB-QM DN DN DN DN AB-QM ze złączkami pomiarowymi. Gwint zewnętrzny (ISO 228/1) - ogranicznik powrotu z zaworem Opis QT jest siłownikiem termostatycznym bezpośredniego działania stosowanym jako ogranicznik powrotu w jednorurowych systemach ogrzewania oraz w nieregulowanych pionach

Bardziej szczegółowo

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody TA-COMFORT-W Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMFORT-W TA-COMFORT-W Kompletna stacja z termostatycznym zaworem mieszającym i/lub

Bardziej szczegółowo

Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v

Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v 0 EN - Zawory strefowe norma DIN, podwyższone wartości k v VD CLC Korpus zaworu z mosiądzu, matowy niklowany Średnica DN, DN0 i DN Gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (Rp/R) zgodnie z ISO 7- Dostarczane

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

STAP. Regulatory różnicy ciśnień DN

STAP. Regulatory różnicy ciśnień DN STAP Regulatory różnicy ciśnień DN 65-100 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnień / STAP STAP Zawór kołnierzowy STAP jest regulatorem różnicy ciśnień, który utrzymuje stałe nastawialne ciśnienie różnicowe

Bardziej szczegółowo

STAP DN Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE Regulatory różnicy ciśnienia STAP DN 15-50 Regulator różnicy ciśnienia Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE STAP jest regulatorem różnicy ciśnienia,

Bardziej szczegółowo

TBV-C REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

TBV-C REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU REGULACJA / ZAWORY DWUDROGOWE ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY DO ODBIORNIKÓW KOŃCOWYCH Z REGULACJĄ ON-OFF Zaprojektowany do użycia przy odbiornikach końcowych w ogrzewaniu i chłodzeniu, TBV-C utrzymuje dokładną regulację

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis Regulator składa się z zaworu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego FHF

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego FHF Arkusz Informacyjny Rozdzielacze ogrzewania podłogowego FHF Zastosowanie Rozdzielacze FHF stosuje się do kontroli przepływu w wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Każda z pętli ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Hycocon AV9. Armatura Premium. Dane techniczne

Hycocon AV9. Armatura Premium. Dane techniczne Dane techniczne Hycocon AV9 Zawór równoważąco-regulacyjny z precyzyjną płynną nastawą wstępną do małych odbiorników końcowych np. typu fancoil, belka chłodnicza Hycocon AV9 Zawór równoważąco-regulacyjny

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania

Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Zawór Dynamic Valve firmy Danfoss Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania Optymalna regulacja temperatury i automatyczne równoważenie dwururowych instalacji grzewczych teraz

Bardziej szczegółowo

STACJE MIESZKANIOWE 2015

STACJE MIESZKANIOWE 2015 STACJE MIESZKANIOWE 2015 Stacje mieszkaniowe z serii SATK są urządzeniami przeznaczonymi do lokalnego przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania instalacji centralnego ogrzewania. Stacje mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRZEJNIKI DEKORACYJNE, KLIMAKONWEKTOROWE POLSKA 09/2016

KATALOG TECHNICZNY GRZEJNIKI DEKORACYJNE, KLIMAKONWEKTOROWE POLSKA 09/2016 KATALOG TECHNICZNY GRZEJNIKI DEKORACYJNE, KLIMAKONWEKTOROWE POLSKA 09/2016 RETTIG ICC INFORMACJA O KONCERNIE LIDER NA ŚWIATOWYM RYNKU GRZEJNIKÓW Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika

Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika Hydrauliczna separacja Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika Dipl.-Ing. Dariusz Mukomilow Prezes Sinus Polska Sp. z o.o. Kierownik ds. konstrukcyjnych Sinusverteiler GmbH Wprowadzenie: Systemy

Bardziej szczegółowo

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z wysokoodpornego polimeru

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z wysokoodpornego polimeru utomatyczny regulator natężenia z wkładem z wysokoodpornego polimeru seria 121 126 CCREDITED ISO 9001 FM 21654 01141/15 PL Funkcja Zawory UTOFLOW są automatycznymi regulatorami zdolnymi utrzymywać natężenie

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciśnienia różnicowego

Regulatory ciśnienia różnicowego Regulatory ciśnienia różnicowego Regulator ciśnienia różnicowego DN 65-100 Kołnierzowy STAP jest regulatorem różnicy ciśnienia, który utrzymuje stałe nastawialne ciśnienie różnicowe przy zadanym przepływie.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa -F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis (-F) jest regulatorem różnicy ciśnień

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE DOMU POWIETRZEM NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH Naszym przodkom nawet nie śniło się, że wykorzystując darmowe ciepło powietrza będzie kiedyś można ogrzać budynek i

Bardziej szczegółowo

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Building Technologies HVAC Products

VPD... VPE... Zawory Mini-Kombi. Building Technologies HVAC Products 2 185 Zawory Mini-Kombi Zawory grzejnikowe z regulacją różnicy ciśnienia do 2-rurowych instalacji grzewczych, klimakonwektorów i stropów chłodzących VPD... VPE... Automatyczne ograniczenie przepływu w

Bardziej szczegółowo