Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta

2 Spi treści 1.1 Zalecane aplikacje dla intalacji grzewczych Zalecane aplikacje dla intalacji chłodzących Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i odbiornikami innego typu (np. centrale klimatyzacyjne) Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami 2 rurowymi i w niektórych intalacjach z centralami klimatyzacyjnymi Sytem tałoprzepływowy, typowe aplikacje w ytemach z klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i centralami klimatyzacyjnymi Sytem tałoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami i centralami klimatyzacyjnymi Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach płazczyznowych grzewczo-chłodzących, w których użyto tego amego odbiornika dla grzania i chłodzenia Aplikacje z agregatami wody lodowej obieg pierwotny zmiennoprzepływowy z kontrolą minimalnego wymaganego przepływu przez grupę agregatów wody lodowej Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami, intalacjach płazczyznowych i innych miezanych ytemach grzewczo-chłodzących z niezależnym (autonomicznym) termotatem pomiezczeniowym Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje dla intalacji grzewczych 2 rurowych z grzejnikami wypoażonymi w termotaty grzejnikowe Intalacje grzewcze 1 rurowe z grzejnikami wypoażonymi w termotaty grzejnikowe i automatyczne ograniczniki przepływu Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje dla grzewczych intalacji płazczyznowych (podłogowych lub ściennych) wypoażonych w rozdzielacz i niezależny termotat pomiezczeniowy Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z kompaktowymi węzłami miezkaniowymi Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi, kurtynami ciepłego powietrza itp Sytem zmiennoprzepływowy z automatycznym termicznym równoważeniem intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Sytem zmiennoprzepływowy z automatycznym termicznym równoważeniem intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 34 2

3 2.2.1 Sytem zmiennoprzepływowy, częto używany w intalacjach grzewczych z grzejnikami oraz klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi Sytem zmiennoprzepływowy, częto używany w intalacjach z grzejnikami oraz klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i centralami wentylacyjnymi Sytem zmiennoprzepływowy w intalacjach 2 rurowych grzewczo-chłodzących, typowy dla aplikacji z klimakonwektorami i innymi typami odbiorników (np. intalacja płazczyznowa grzewczo-chłodząca) Sytem tałoprzepływowy z równoważeniem ręcznym używany w domowych intalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Sytem zmiennoprzepływowy, aplikacje dla intalacji grzewczych 2 rurowych wypoażonych w grzejniki z termotatami grzejnikowymi oraz w ograniczniki przepływu 44 3 Oznaczenia i króty używane w rozdziałach 2.1, 2.2 oraz Zjawiko Syndrom low ΔT Zjawiko naprzepływu Over-flow phenomenon Zjawiko podprzepływu Under-flow phenomenon 52 4 Analiza projektu: porównanie aplikacji 2.1.1, oraz Kozty operacyjne Optymalizacja koztów pompowania werja krócona Straty ciepła na rurociągach Porównanie koztów inwetycyjnych Hydronic analyzer cae tudy Przegląd urządzeń Automatyczny zawór równoważący regulator różnicy ciśnienia Zawór regulacyjno równoważący niezależny od zmian ciśnienia Ręczne zawory równoważące Zawór trefowy, Zawór regulacyjny z napędem Pomiezczeniowy regulator bezpośredniego działania Regulator pomiezczeniowy 70 3

4 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.1 Zalecane rozwiązania dla ytemów ogrzewania SYSTEM GRZEWCZY Sytem JEDNORUROWY Sytem DWURUROWY Sytem z lub bez TRV Sytem z lub bez TRV Sytem z TRV Bez natawy wtępnej Z natawą wtępną ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY Leno MSV-BD, MSV-O Leno MSV-B, USV-I ZALECANY ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) 4

5 Sytem wody użytkowej Sytem bez TRV Rozbudowa do TRV niemożliwa Rozbudowa do TRV możliwa Sytem ciepłej wody użytkowej ZALECANY Leno MSV-B, Leno MSV-S Leno MSV-BD, USV-I, MSV-O ZALECANY USV-M + USV-I (do rozbudowy) ZALECANY MTCV, CCR2 5

6 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów klimatyzacji 1.2 Zalecane rozwiązania dla ytemów klimatyzacji SYSTEM CHŁODZĄCY STAŁY PRZEPŁYW Równoważenie automatyczne Równoważenie ręczne ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY MSV-F2, Leno MSV-BD, MSV-O Leno MSV-B, USV-I 6

7 ZMIENNY PRZEPŁYW Regulator ciśnienia Zawory kombinowane, niezależna regulacja Stała natawa ciśnienia Zmienna natawa ciśnienia Zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi i automatycznym natawnym ogranicznikiem przepływu ZALECANY ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) ZALECANY + TWA-Z + ABNM + AMV( E) + AMI140 + AME 15QM + AME 55QM 7

8 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczochłodzących z wykorzytaniem FCU lub innych typów odbiorników (np. AHU) (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym natomiat wartość przepływu jet utrzymywana (lub regulowana) na wejściu do odbiornika niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy zjawiko nadprzepływu podcza całego czau pracy ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) RET RET RET BELKI CHŁODZĄCE CENTRALA KLIMATYZACYJNA BMS POMPA DEVI DEVI AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA POMPA DEVI POMPA VSD DEVI Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna DEVI Kabel grzejny *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka wydajność 8

9 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór PROSTA METODA OBLICZENIOWA I DOBÓR: nie muimy znać wartości Kv, nie ą koniecznie obliczenia autorytetu, dobór jedynie na podtawie znajomości wymaganego przepływu AUTORYTET 100% dokładność regulacji nie jet zależna od zmian ciśnienia w ytemie Prote obliczenia nataw zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem na ciepło / chłód Wyokość podnozenia pompy obliczana na podtawie minimalnego Δp na zaworze i padku ciśnienia w ytemie przy przepływie nominalnym 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (nie wytępuje zjawiko nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą minimalne NIŻSZA wartość wyokości podnozenia pompy Zalecana optymalizacja pracy pompy J) (wyokość podnozenia) Zawór regulacyjny 100% AUTORYTET i najlepza prawność ytemu minimalne odchyłki założonej temperatury w pomiezczeniach (ocylacja) K) Ponowne równoważenie ytemu (np. po zmianie ilości urządzeń) C) nie jet wymagane 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) DOBRE (tylko 2 drogowe zawory ) Żadne dodatkowe elementy hydrauliczne nie ą wymagane Najmniejza możliwa ilość zaworów w ytemie (nikie kozty intalacji I) ) Równoważenie B) ytemu nie jet wymagane Pompa elektroniczna S) jet zalecana (charakterytyka proporcjonalna) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na odbiorniku 100% AUTORYTET Zrównoważenie ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOSKONAŁE Równoważenie (uruchomienie) ytemu nie jet potrzebne Zatoowanie pompy elektronicznej gwarantuje wyokie ozczędności energii T) 5 Inne poprawnie pracuje nawet przy ciśnieniu 6 bar Nie wytępuje zjawiko nadprzepływu L) Łatwa optymalizacja pracy pompy Minimalne całkowite zapotrzebowanie na energię MAKSYMALNE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 9

10 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczych (chłodzących) z wykorzytaniem FCU lub innych typów odbiorników zczególnie AHU (W tej aplikacji przepływ zmienny jet w rurociągu dytrybucyjnym natomiat tała wartość ciśnienia różnicowego jet utrzymywana na wejściu do każdego z poziomów (gałęzi) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy w więkzości zjawiko nadprzepływu oraz problemy z hałaem podcza częściowego obciążenia ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV RET RET RET BELKI CHŁODZĄCE Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV CENTRALA KLIMATYZACYJNA BMS MSV-F2 POMPA DEVI MSV-F2 AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA POMPA ASV DEVI DEVI POMPA VSD Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem MSV-F2 Ręczny zawór równoważący VSD Pompa elektroniczna DEVI Kabel grzejny *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 10

11 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) ą konieczne: Kv zaworu, autorytet zaworu 2 drogowego Obliczenia zaworów regulacyjnych mogą być uprozczone ze względu na możliwość podziału ytemu na pętle niezależne, wydzielone regulatorem różnicy ciśnienia Obliczenia nataw zaworów równoważących dla każdej pętli Dobór pompy z zależności od przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (zbyt rozległe pętle mogą być powodem wytąpienia zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą małe Konieczny dobór pompy o więkzej wyokości podnozenia ze względu na dodatkowe padki ciśnienia na regulatorach różnicy ciśnienia Łatwa optymalizacja pracy pompy J) Lepza prawność ytemu niewielka ocylacja temperatury K) w pomiezczeniu ze względu na możliwy dobry autorytet E) zaworów regulacyjnych Ponowne równoważenie C) ytemu nie jet konieczne (wkazane jet tylko w przypadku rozległych pętli) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) DOBRE ( tanie zawory regulacyjne + regulatory różnicy ciśnienia na pętlach) Dość koztowne duże średnice automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia (ASV) Mniejza ilość zaworów niż w aplikacji 2.1.4, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne tylko w przypadku rozległych pętli należy je wykonać Rekomendowane ą pompy ze zmienną prędkością obrotową S) (charakterytyka tałociśnieniowa) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Δp na zaworze regulacyjnym jet zbliżona do wartości tałej DOBRE właściwości regulacyjne ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu Równoważenie nie jet konieczne tylko w przypadku regulacji rozległych pętli (konieczne wykonanie poprawnych nataw) Pompa ze zmienną prędkością obrotową zapewnia ozczędność energii T) 5 Inne Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych powinno być więkze o około 50% niż ciśnienie natawione na regulatorze różnicy ciśnienia Możliwość wytąpienia niewielkiego nadprzepływu podcza częściowego obciążenia ytemu Zazwyczaj przewymiarowana i przeciążona pompa obiegowa w tounku do autorytetu zaworu 2 drogowego A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 11

12 AKCEPTOWALNA* Aplikacja Sytem ze tałym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU i AHU (W tej aplikacji zapewniamy 100% tały przepływ w rurociągu dytrybucyjnym. Ta aplikacja ma zatoowanie w automatycznym równoważeniu ytemu i zabezpiecza przed niepożądanym nadprzepływem przy częściowym obciążeniu ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy BELKI CHŁODZĄCE zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy CENTRALA KLIMATYZACYJNA DEVI zawór 3 drogowy POMPA DEVI zawór 3 drogowy DEVI DEVI POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) DEVI Kabel grzejny *Akceptowalna poprawna pod względem technicznym, mniejza prawność 12

13 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) SĄ KONIECZNE DLA ZAWORÓW 3 DROGOWYCH: Kv zaworu, autorytet zaworu Proty dobór automatycznych ograniczników przepływu (nie ą konieczne obliczenia nataw tylko kryterium przepływu) Dobór pompy w zależności od przepływu nominalnego 2 WYSOKIE Kozty operacyjne kozty pompowania F) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą wyokie Optymalizacja pracy pompy J) nie jet możliwa jeżeli wyokość podnozenia pompy jet poza jej charakterytyką Zawory regulacyjne dobry autorytet E) i wyoka prawność ytemu nie może być oiągnięta K) (tylko w przypadku regulacji modulowanej) ZJAWISKO LOW ΔT H) brak regulacji temperatury powrotu, nika prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) BARDZO WYSOKIE (zawór 3 drogowy + ) Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Mniej zaworów niż w aplikacji 2.1.4, niżze kozty intalacji Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu BARDZO DOBRA, prawdziwy ytem tałoprzepływowy Równoważenie ytemu nie jet konieczne nawet w przypadku gdy ytem zotanie rozbudowany lub zmieniony Kozty pompowania o wiele wyżze niż w przypadku ytemu ze zmiennym przepływem O), tałe i wyokie kozty pompowania 5 Inne Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych jet porównywalne z wyokością podnozenia pompy przy minimalnym przepływie Praca ytemu przy częściowym obciążeniu akceptowalnie DOBRA zależy od wielkości pompy Zazwyczaj przewymiarowana pompa, przepływ zależny od natawy na automatycznym ograniczniku przepływu PRAWDZIWY SYSTEM ZE STAŁYM PRZEPŁYWEM A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 13

14 AKCEPTOWALNA* Aplikacja Sytem ze tałym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU i AHU (W tej aplikacji zapewniamy przybliżony przepływ tały w rurociągu dytrybucyjnym. Jet to rozwiązanie pochodzące z czaów kiedy energia była tania a automatyczne zawory równoważące nie były dotępne na rynku.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy MSV-BD MSV-BD MSV-BD zawór 3 drogowy MSV-BD BELKI CHŁODZĄCE MSV-BD MSV-BD MSV-BD MSV-BD zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy CENTRALA KLIMATYZACYJNA DEVI zawór 3 drogowy POMPA DEVI MSV-F2 zawór 3 drogowy MSV-F2 DEVI DEVI POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ MSV-F2 14 MSV Ręczny zawór równoważący DEVI Kabel grzejny *Akceptowalna poprawna pod względem technicznym, mniejza prawność

15 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) KONIECZNE: Kv zaworu 3 drogowego, autorytet zaworu 3 drogowego, natawa zaworu MSV 2 Kozty operacyjne BARDZO WYSOKIE kozty pompowania F) 3.2 (zależne od zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą wyokie Optymalizacja pracy pompy J) NIE JEST MOŻLIWA. Tylko w przypadku użycia zaworów typu partner N) (MSV). Należy używać kompenacyjnej metody równoważenia D) Zawory regulacyjne dobry autorytet E) i wyoka prawność ytemu nie może być oiągnięta K) (tylko w przypadku regulacji modulowanej) ZJAWISKO LOW ΔT H) brak regulacji temperatury powrotu, nika prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód Konieczne ponowne równoważenie podcza pracy intalacji C) (w powiązaniu z czynnikiem EPBD R) ) wykonanie przez doświadczony zepół 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) WYSOKIE (regulacyjny zawór 3 drogowy + MSV + równoważenie) Duże średnice zaworów typu partner N) Więcej zaworów wyżze kozty intalacji I) (dodatkowe kozty zawiązane z zakupem zaworów kołnierzowych dla więkzych średnic) RÓWNOWAŻENIE B) ytemu jet konieczne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu 5 Inne Praca intalacji przy pełnym obciążeniu BARDZO DOBRA, przy częściowym tylko AKCEPTOWALNA Równoważenie ytemu konieczne w każdym przypadku Przy częściowym obciążeniu ytemu przepływ będzie więkzy o 20-40% w tounku do przepływu projektowanego, konieczność zatoowania więkzej pompy Kozty pompowania F) ą dużo wyżze w przypadku ytemu częściowo obciążonego Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych jet porównywalne z wyokością podnozenia pompy przy minimalnym przepływie Zazwyczaj przewymiarowana pompa NIE PRAWDZIWY SYSTEM ZE STAŁYM PRZEPŁYWEM G) jeżeli nie ma zaworów MSV na by-paie P) (np. w FCU) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 15

16 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów płazczyznowych (np. belki ufitowe) grzewczo-chłodzących oraz wzędzie tam gdzie używamy tego amego urządzenia do ogrzewania i chłodzenia (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym dla ciepła i chłodu niezależnie. Zapewniamy również ograniczenie przepływu (lub regulację) w odbiornikach (ekwencyjnie grzanie lub chłodzenie) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy zjawiko nadprzepływu podcza całego czau użytkowania ytemu.) RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) RET RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) RET RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) BMS AGREGAT WODY LODOWEJ AGREGAT LUB POMPA WODY CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA LODOWEJ POMPA POMPA VSD WYMIENNIK 16 Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna RA-C Zawór trefowy *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność POMPA VSD ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA

17 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór PROSTA METODA OBLICZENOWA: nie ą potrzebne wartości Kv, autorytetu lub obliczenia nataw zaworów AUTORYTET 100% regulacja niezależna od zmian ciśnienia na obu typach intalcji niezależnie od funkcji grzania czy chłodzenia Łatwy dobór natawy w powiązaniu z zapotrzebowaniem na ciepło lub chłód Dobór pompy na podtawie min. Δp na zaworze i trat ciśnienia w ytemie przy przepływie nominalnym Zawory trefowe ą potrzebne tylko gdy jet wymagana regulacja ekwencyjna na intalacji grzewczej i chłodzącej 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (nie wytępuje zjawiko nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą minimalne NIŻSZA wartość wyokości podnozenia pompy Zalecana jet optymalizacja pracy pompy J) Zawór regulacyjny 100% AUTORYTET i najlepza prawność ytemu minimalne ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) Ponowne równoważenie C) ytemu nie jet wymagane 3 Kozty Kozty inwetycyjne inwetycyjne I) ŚREDNIE (2 zt. zaworu do równoważenia i 2 zt. dla regulacji trefowej) Brak dodatkowych elementów hydraulicznych w intalacji, tylko zawory trefowe dla regulacji ekwencyjnej Dwa razy po dwa zawory dla każdego odbiornika (średnie kozty intalacji I) ) Równoważenie ytemu nie jet wymagane B) Zalecana jet pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna z autorytetem 100% Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOSKONAŁA Nie jet potrzebne równoważenie ytemu tylko natawa przepływu Nieodczuwalne przez użytkownika ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) Pompa o zmiennej prędkości obrotowej pozwala na duże ozczędności energii T) 5 Inne poprawnie pracuje nawet przy ciśnieniu 6 bar Nie wytępuje zjawiko nadprzepływu L) Łatwa optymalizacja pracy pompy Minimalne całkowite zapotrzebowanie na energię, MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ! Oobne podłączenia elektryczne w celu uniknięcia równoległej pracy w funkcji grzania i chłodzenia rozdzielenie funkcji A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 17

18 ZALECANA* Aplikacja Aplikacja z agregatami wody lodowej zmienny przepływ w obiegu pierwotnym z kontrolą minimalnego wymaganego przepływu przez grupę agregatów wody lodowej (Nowoczena aplikacja zmienny przepływ w obiegu pierwotnym tylko z minimalnym przepływem przez by-pa. Bardzo wyoka prawność ytemu.) DO SYSTEMU BMS agregat wody lodowej agregat wody lodowej agregat wody lodowej POMPA VSD POMPA VSD POMPA VSD PRZEPŁYWOMIERZ POWRÓT Z SYSTEMU Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 18

19 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór Obliczenia hydrauliczne ograniczone do zaprojektowania by-pau z przepływem minimalnym Dobór pompy obiegowej na podtawie przepływu nominalnego w ytemie Obliczenia by-pau na potawie wymaganego przepływu minimalnego przez agregat wody lodowej Komplekowa regulacja ytemu 2 Kozty operacyjne NAJNIŻSZE możliwe kozty pompowania F) (zmienny przepływ w obiegu pierwotnym z agregatem wody) Właściwa temperatura powrotu, zabezpieczenie przed yndromem low Δt H) WYSOKA SPRAWNOŚĆ agregatów wody lodowej Optymalizacja pracy pompy J) Minimalny przepływ przez by-pa 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne porównywalne do koztów ytemu tradycyjnego I) niżze nie jet wymagane przęgło hydrauliczne oraz pompa do obiegu wtórnego Wymagana pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna na wejściu do każdego z agregatów wody lodowej jet niezależna od zmian ciśnienia i przepływu na każdym z nich 100% AUTORYTET Praca intalacji przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOSKONAŁA Równoważenie nie jet potrzebne Pompa o zmiennej prędkości obrotowej zapewnia dużą ozczędność energii Właściwa temperatura przepływu 5 Inne Regulacja przepływu przez agregat wody lodowej niezależna od zmian ciśnienia i przepływów na innych agregatach realizowana z pomocą zaworu regulacyjnego o charakterytyce liniowej lub logarytmicznej (linowa charakterytyka z pełnym autorytetem i kompenacją liniowej charakterytyki rurociągu) Zjawiko nadprzepływu L) nie wytępuje w obiegach agregatów wody lodowej itotą tego rozwiązania jet zwiękzenie prawności agregatów wody lodowej przy przepływach więkzych niż projektowane Niezawodny i wyoko prawny ytem A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 19

20 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU, odbiorników płazczyznowych lub innych miezanych ytemów wypoażonych w niezależne termotaty pomiezczeniowe (W tej aplikacji przepływ zmienny jet w rurociągu dytrybucyjnym natomiat tała wartość ciśnienia różnicowego jet utrzymywana na wejściu do każdego z poziomów (gałęzi) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy w więkzości zjawiko nadprzepływu oraz problemy z hałaem podcza częściowego obciążenia ytemu.) BELKI CHŁODZĄCE FEK FEK FEK ASV GRZEJNIKI FEK FEK FEK ASV BELKI CHŁODZĄCE Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV RET RET RET GRZEJNIKI TRV TRV TRV ASV 20 AGREGAT WODY LODOWEJ AGREGAT LUB POMPA WODY CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA LODOWEJ POMPA POMPA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia FEK Samoczynny termotat pomiezczenowy VSD Pompa elektroniczna TRV Termotatyczny zawór regulacyjny WYMIENNIK ŹRÓDŁO ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA CIEPŁA

21 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór OBLICZENIA TRADYCYJNE A) SĄ KONIECZNE DLA ZAWORÓW DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE: Kv i autorytet zaworu Obliczenia zaworów regulacyjnych mogą być uprozczone ze względu na możliwość podziału ytemu na pętle niezależne wydzielone regulatorem różnicy ciśnienia Obliczenia nataw zaworów równoważących dla każdej pętli Dobór pompy w zależności od przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (zbyt rozległe pętle mogą być powodem wytąpienia zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą bardzo małe Konieczny dobór pompy o więkzej wyokości podnozenia ze względu na dodatkowe padki ciśnienia na regulatorach różnicy ciśnienia Łatwa optymalizacja pracy pompy J) Samodzielne zawory regulacyjne (regulacja proporcjonalna) niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) PONOWNE RÓWNOWAŻENIE C) ytemu nie jet konieczne Wyoka prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód w powiązaniu z dużą wartością ΔT w ytemie 3 Kozty inwetycyjne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu 5 Inne A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 Kozty inwetycyjne I) DUŻE, należy uwzględnić urządzenia regulacyjnopomiarowe (tani zawór 2 drogowy + FEK; ASV na pętlach oraz czujka punktu roy na belkach chłodzących) NIŻSZE kozty intalacji I) nie jet potrzebne okablowanie elektryczne Równoważenie ytemu nie jet konieczne B) tylko wykonanie nataw Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) jet rekomendowana (charakterytyka liniowa) Stabilna temperatura w pomiezczeniach Y) (FEK), wyoki komfort Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Δp na zaworze regulacyjnym jet zbliżona do wartości tałej Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOBRA Pompa o zmiennej prędkości obrotowej oraz wyoka prawność urządzeń produkujących ciepło / chłód gwarantują ozczędność energii T) Ograniczenie przepływu na gałęziach zotało rozwiązane poprzez wykonanie odpowiednich nataw na zaworach regulacyjnych Ciśnienie zamknięcia na zaworach trefowych powinno być o 50% więkze niż ciśnienie natawione na regulatorze ciśnienia różnicowego Lekki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym (amodzielne regulatory częściowo korygują to zjawiko) Zazwyczaj pompa jet przewymiarowana i przeciążona aby oiągnąć właściwe autorytety na FEK Czujka punktu roy przeciwdziałająca wykropleniu ię wody jet konieczna jeżeli toujemy belki chłodzące 21

22 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla 2 rurowych ytemów grzewczych z grzejnikami wypoażonymi w termotatyczne zawory grzejnikowe (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym oraz utrzymanie tałego ciśnienia różnicowego na każdym z pionów niezależnie od częściowego obciążenia ytemu i od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie.) GRZEJNIKI TRV GRZEJNIKI TRV PION ŚWIECOWY tały przepływ TRV TRV TRV TRV ASV ASV POMPA WYMIENNIK TRV Termotatyczny zawór regulacyjny Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 22

23 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) SĄ KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA TRV: Kv (natawa) zaworu Obliczenia nataw dotyczące TRV na pętli kontrolowanej przez Δp Uprozczone obliczenia hydrauliczne (możliwość podziału ytemu na gałęzie z kontrolą Δp) Łatwy dobór regulatora ciśnienia: zalecany padek ciśnienia równy 10 kpa Dobór pompy na parametry przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą małe Potrzebna pompa o więkzej wyokości podnozenia Optymalizacja pracy pompy J) jet prota TRV zazwyczaj gwarantują DOBRY AUTORYTET E) poiadają amodzielną regulację, niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) AKCEPTOWALNE (TRV + ASV na pętlach) Trochę koztowniejze regulatory różnicy ciśnienia Δp Mniejza ilość zaworów niż w rozwiązaniu z ręcznymi zaworami równoważącymi, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) intalacji przeważnie nie jet potrzebne Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) jet rozwiązaniem rekomendowanym (charakterytyka liniowa) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na grzejnikach. Wartość Δp na TRV jet zbliżona do tałej Praca ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOBRA bardzo dobry komfort Minimalne ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) opiano w dziale regulacja amodzielna Pompa ze zmienną prędkością obrotową zapewnia ozczędność energii T) 5 Inne Ciśnienie zamknięcia na TRV powinno być 50% wyżze niż Δp natawione na ASV Lekki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym (amodzielne regulatory częściowo korygują to zjawiko) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 23

24 ZALECANA* Aplikacja Sytem grzewczy 1 rurowy z automatycznymi ogranicznikami przepływu oraz z grzejnikami wypoażonymi w termotatyczne zawory grzejnikowe (W tej aplikacji zapewniamy tały przepływ w pionach poprzez zatoowanie automatycznych ograniczników przepływu zapewniających właściwą dytrybucję medium w ytemie.) GRZEJNIKI TRV GRZEJNIKI TRV TRV TRV TRV TRV POMPA WYMIENNIK TRV Termotatyczny zawór regulacyjny Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 24

25 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór Specjalna metoda obliczeniowa uwzględniająca wpółczynnik α (udział grzejnika) oraz wielkość grzejnika. Wartość kv (przeputowość) zaworu TRV powinna być wzięta pod uwagę (Obliczenia trat ciepła na pionach) UPROSZCZONA METODA OBLICZENIOWA (ODNIESIONA DO ODCHYŁEK PRZEPŁYWÓW MIĘDZY PIONAMI) Obliczenia nataw nie ą konieczne Dobór pompy oparty na wartości przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne WYSOKIE kozty pompowania F) Straty ciepła na rurociągach ą wyokie ale więkzość z nich jet oddawana do pomiezczenia (pion) Potrzebna jet więkza pompa długi rurociąg i relatywnie duża wartość Kv na by-paie J) Optymalizacja pracy pompy jet możliwa (z em wypoażonym w złączki pomiarowe) i VSD J) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) WYSOKIE (TRV + na pionach) Mniejza ilość zaworów niż w rozwiązaniu z ręcznymi zaworami równoważącymi, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne (wytarczy tylko wykonanie nataw na AB-Qm) Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) nie jet konieczna 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko u podtawy pionu Praca ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOBRA Niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) amodzielna regulacja, chociaż zyki ciepła z rurociągu będą miały wpływ na zakłócanie regulacji 5 Inne Ciśnienie zamknięcia TRV jet bardzo nikie wytarczająca jet wartość 0,6 bar, najlepze działanie jet zapewnione w przedziale od 0,1 do 0,3 bar Niewielki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym ( zapewnia tały przepływ G) na pionach w przypadku gdy TRV ą zamknięte) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 25

26 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla intalacji grzewczych płazczyznowych (podłogowych lub ściennych) wypoażonych w rozdzielacze i indywidualne regulatory pomiezczeniowe (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym oraz tałe ciśnienie różnicowe na każdym z rozdzielaczy niezależnie od częściowego obciążenia ytemu i od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie.) REGULATOR NADRZĘDNY SYSTEMU OGRZEWANIA REGULATOR NADRZĘDNY SYSTEMU OGRZEWANIA CF CF TWA ASV ASV CF ASV CF CF CF CF CF TWA REGULATOR SYSTEMU OGRZEWANIA ASV REGULATOR SYSTEMU OGRZEWANIA ASV RT ASV RT POMPA VSD WYMIENNIK ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia VSD Pompa elektroniczna CF Bezprzewodowy regulator pomiezczeniowy RT Przewodowy regulator pomiezczeniowy TWA Napęd termiczny ON/OFF ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 26

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania 1 mln zaintalowanych zaworów równoważących. Dzięki temu rocznie generowana jet ozczędność 73 500 MWh

Bardziej szczegółowo

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 16 aplikacji zalecanych dla wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania, które pozwolą na poprawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energoozczędne 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne.

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne. Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energoozczędne. 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl Spi treści.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Cza zwrotu inwetycji Przykłady i referencje Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych praktyczne rozwiązania energoozczędne www.trefaprojektanta.pl Spi treści Szanowny

Bardziej szczegółowo

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5. 5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące

Bardziej szczegółowo

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Arkusz Informacyjny Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Zawory MSV-F2 są ręcznymi zaworami równoważącymi z nastawą wstępną. Zawory przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o.

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o. Zrównoważona regulacja w instalacjach centralnego ogrzewania Oszczędność energii każdego dnia Automatyczny zawór równoważący AB-PM - do niezawodnych i energooszczędnych systemów grzewczych. 1zawór zamiast

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Precision made easy. Ballorex Vario. Ręczne zawory równoważące

Precision made easy. Ballorex Vario. Ręczne zawory równoważące Precision made easy Ręczne zawory równoważące 2 1. Wprowadzenie Zawór równoważący o zmiennym współczynniku (VODRV) DN15-DN50 1/2-2 1.1 - opis jest ręcznym zaworem równoważącym o zmiennym przekroju przepływu,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl Rozwiązania Energooszczędne Poradnik 1+1=1 Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania www.danfoss.pl KONTAKT Z DANFOSS: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA Specjaliści ds. Techniczno-Handlowych

Bardziej szczegółowo

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Zawory równoważące TBV Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący TBV do małych odbiorników

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Prowadzący Mgr inż. Tomasz Perek Koordynator Sprzedaży HVAC Danfoss Ogrzewnictwo Efektywność

Bardziej szczegółowo

Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym

Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym Głowice termostatyczne Głowica termostatyczna K z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Do regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO Spis treści Zastosowanie. 1 Właściwości.... 1 Cechy użytkowe.... 1 Dane techniczne.... 2 Budowa 2 Materiały.. 2 Działanie..... 2 Identyfikacja zaworu.. 2 Przegląd oferty..... 3 Wymiary..... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Frese S - automatyczny regulator przepływu Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

7 wskazówek które pomogą Ci dobrać i zainstalować systemy ogrzewania podłogowego

7 wskazówek które pomogą Ci dobrać i zainstalować systemy ogrzewania podłogowego Poradnik Projektowanie systemów wodnego ogrzewania podłogowego Uzyskaj optymalne rezultaty 7 wskazówek które pomogą Ci dobrać i zainstalować systemy ogrzewania podłogowego Danfoss. www.ogrzewanie.danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV

Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV Wprowadzenie Rys. 1 Wersja podstawowa A Rys. * Wersja z automatyczną dezynfekcją termiczną B * termometr jest wyposażeniem dodatkowym Rys. 3 Wersja

Bardziej szczegółowo

Acvatix doskonale zaprojektowane i zapewniające wysoką efektywność energetyczną zawory Kombi

Acvatix doskonale zaprojektowane i zapewniające wysoką efektywność energetyczną zawory Kombi Acvatix doskonale zaprojektowane i zapewniające wysoką efektywność energetyczną zawory Kombi Wysoka funkcjonalność oraz prostota projektowania, montażu i uruchomienia instalacji HVAC Answers for infrastructure.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika

Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika Hydrauliczna separacja Urządzenia do hydraulicznego rozdziału cieplika Dipl.-Ing. Dariusz Mukomilow Prezes Sinus Polska Sp. z o.o. Kierownik ds. konstrukcyjnych Sinusverteiler GmbH Wprowadzenie: Systemy

Bardziej szczegółowo

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z wysokoodpornego polimeru

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z wysokoodpornego polimeru utomatyczny regulator natężenia z wkładem z wysokoodpornego polimeru seria 121 126 CCREDITED ISO 9001 FM 21654 01141/15 PL Funkcja Zawory UTOFLOW są automatycznymi regulatorami zdolnymi utrzymywać natężenie

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50

Bardziej szczegółowo

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia Viktor Pyrkov Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia Teoria i praktyka Książka powstała w wyniku współpracy podjętej przez SYSTHERM D. Gazińska s.j. z DANFOSS Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Cennik Ballorex ważny od 02.01.2013

Cennik Ballorex ważny od 02.01.2013 Cennik Ballorex ważny od 02.01.13 BROEN S.A. ul. Pieszycka 10 58-0 Dzierżoniów Tel. 074 832-54-00 Fax.074 832-19- e-mail: marketing@broen.pl www.broen.pl Cennik 02.01.13 Strona 1 BALLOREX Venturi FODRV

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

Równoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej

Równoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej Równoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej Zawory równoważące ze zwężką Venturiego FODRV DN 15-600 Perfekcyjne równoważenie dzięki zwężce Venturiego Ballorex Venturi jest nowej generacji ręcznym

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE ELTERM SHE-OC i SHE KOLEKTORY ROZDZIELAJĄCE: GRZEWCZE I KOTŁOWE

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE ELTERM SHE-OC i SHE KOLEKTORY ROZDZIELAJĄCE: GRZEWCZE I KOTŁOWE SPRZĘGŁ HYDRULICZNE ELTERM SHE-OC i SHE KOLEKTORY ROZDZIELJĄCE: GRZEWCZE I KOTŁOWE Do 0% dłuższa żywotność kotła dzięki skutecznej ochronie przed niską temp. wody powrotnej. SPRZĘGŁ HYDRULICZNE ELTERM

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Frese S - automatyczny regulator przepływu Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 dane wg technologii i protokółow SPEC temperatury wody sieciowej C i instalacyjnej sieć zasil. 122 instal. zasil. 80 C sieć powrót

Bardziej szczegółowo

V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU

V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU Zastosowanie KARTA KATALOGOWA Zawór Alwa-Kombi-4 jest używany jako zawór dławiący w instalacji z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej. Równoważenie hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROFF SYSTEM BASE SYSTEM SYSTEMY STEROWANIA OGRZEWANIEM

PROFF SYSTEM BASE SYSTEM SYSTEMY STEROWANIA OGRZEWANIEM Y STEROWANIA OGRZEWANIEM MULTI Maxi Control pełna kontrola w zakresie sterowania centralą systemu i indywidualnym ustawieniem w pomieszczeniach komunikacja pomiędzy elementami systemu komfort użytkowania

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o.

dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o. dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o. Wykorzystanie technik monitorowania systemu wizualizacji Lumel - Ciepło dla poprawy stabilności regulacji w układzie

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

FlowCon Green 15-40mm Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia

FlowCon Green 15-40mm Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia FlowCon Green 15-40mm Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia SPECYFIKACJA Wkładka: Ciśnienie statyczne: 2500 kpa / 360 psi Temperatura otoczenia: +1 C do +50 C / +34 F do +122 F

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Broszura produktowa Pierwsza dławnicowa pompa o najwyższej sprawności Wilo-Stratos GIGA

Broszura produktowa Pierwsza dławnicowa pompa o najwyższej sprawności Wilo-Stratos GIGA Broszura produktowa Pierwsza dławnicowa pompa o najwyższej sprawności Wilo-Stratos GIGA Nowe wymagania, nowe standardy Począwszy od 1872 roku przyświecała nam wizjonerska idea tworzenia inteligentnych

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące w SYSTEMACH REGIN

Zawory równoważące w SYSTEMACH REGIN Zawory równoważące w SYSTEMACH REGIN Zawory równoważące Zawory równoważące mają na celu zrównoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej, tak aby pozostałe elementy instalacji, takie jak grzejniki, nagrzewnice,

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Dynacon Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

Ballorex Venturi 1. Wprowadzenie

Ballorex Venturi 1. Wprowadzenie Ballorex Venturi 1. Wprowadzenie Ballorex Venturi Fixed Orifice Double Regulating Valve (FODRV) DN 15-600 1/2-24 Ballorex Venturi - opis Ballorex Venturi to gama statycznych zaworów równoważących stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

AERMEC. Dane techniczne. Aermec od ponad 50 lat działa w przemyśle związanym z klimatyzacją.

AERMEC. Dane techniczne. Aermec od ponad 50 lat działa w przemyśle związanym z klimatyzacją. AERMEC Aermec od ponad 50 lat działa w przemyśle związanym z klimatyzacją. Dane techniczne We Włoszech firma jest liderem na rynku klimatyzacji z ponad 300 produktami w swojej ofercie, takimi jak: agregaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Elementy podstawowe Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 00-W, 5 do 05 kw Vitotronic 00 (do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S

Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S Opis LENO TM MSV-S jest zaworem współpracującym ze wszystkimi ręcznymi zaworami równoważącymi z rodziny LENO. Możliwe jest również stosowanie

Bardziej szczegółowo

Idealny do instalacji grzewczych, sanitarnych i solarnych!

Idealny do instalacji grzewczych, sanitarnych i solarnych! Novamix JEDEN PRODUKT - NOWE ZSTOSOWNI NOVMIX WSZECHSTRONNE ZSTOSOWNIE! Idealny do instalacji grzewczych, sanitarnych i solarnych! Sprawdzone zawory mieszające NovaMix pracują autonomicznie i bez dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno ci litrów. A++ A+ A

ErP. Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno ci litrów. A++ A+ A ri D ErP 205 ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ DLA PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z ENERGIĄ 35 C 55 C A++ A+ A więcej in ormacji Energia z powietrza to energia odnawialna i niezawodna. Wbudowany zasobnik cwu o pojemno

Bardziej szczegółowo

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p MAHLE Aftermarket Informacja o produktach Termostaty fazowe Konwencjonalna regulacja temperatury: bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie Optymalny przebieg procesu spalania w silniku samochodu osobowego zapewnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH GWARANCJA SZCZELNOŚCI - SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM SYSTEM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM model dane techniczne Dobowy regulator elektroniczny Dobowy regulator

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA 13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl 272 BASIC BOX / MODUS BOX Płacisz za ciepło, które zużyjesz NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Dynacon. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z automatycznymi ogranicznikami przepływu

Dynacon. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z automatycznymi ogranicznikami przepływu Dynacon Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z automatycznymi ogranicznikami przepływu IMI HEIMEIER / Regulacja ogrzewania podłogowego / Dynacon Dynacon Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny. Opis

Arkusz informacyjny. Opis Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 16, 25, 40) / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa zmienna -F / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa stała

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE Zawory nadmiarowo-upustowe PM 512 Regulator nadmiarowo upustowy utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulator może być stosowany w zmiennoprzepływowych

Bardziej szczegółowo