Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta

2 Spi treści 1.1 Zalecane aplikacje dla intalacji grzewczych Zalecane aplikacje dla intalacji chłodzących Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i odbiornikami innego typu (np. centrale klimatyzacyjne) Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami 2 rurowymi i w niektórych intalacjach z centralami klimatyzacyjnymi Sytem tałoprzepływowy, typowe aplikacje w ytemach z klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i centralami klimatyzacyjnymi Sytem tałoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami i centralami klimatyzacyjnymi Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach płazczyznowych grzewczo-chłodzących, w których użyto tego amego odbiornika dla grzania i chłodzenia Aplikacje z agregatami wody lodowej obieg pierwotny zmiennoprzepływowy z kontrolą minimalnego wymaganego przepływu przez grupę agregatów wody lodowej Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z klimakonwektorami, intalacjach płazczyznowych i innych miezanych ytemach grzewczo-chłodzących z niezależnym (autonomicznym) termotatem pomiezczeniowym Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje dla intalacji grzewczych 2 rurowych z grzejnikami wypoażonymi w termotaty grzejnikowe Intalacje grzewcze 1 rurowe z grzejnikami wypoażonymi w termotaty grzejnikowe i automatyczne ograniczniki przepływu Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje dla grzewczych intalacji płazczyznowych (podłogowych lub ściennych) wypoażonych w rozdzielacz i niezależny termotat pomiezczeniowy Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z kompaktowymi węzłami miezkaniowymi Sytem zmiennoprzepływowy, typowe aplikacje w intalacjach z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi, kurtynami ciepłego powietrza itp Sytem zmiennoprzepływowy z automatycznym termicznym równoważeniem intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Sytem zmiennoprzepływowy z automatycznym termicznym równoważeniem intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 34 2

3 2.2.1 Sytem zmiennoprzepływowy, częto używany w intalacjach grzewczych z grzejnikami oraz klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi Sytem zmiennoprzepływowy, częto używany w intalacjach z grzejnikami oraz klimakonwektorami grzewczo-chłodzącymi i centralami wentylacyjnymi Sytem zmiennoprzepływowy w intalacjach 2 rurowych grzewczo-chłodzących, typowy dla aplikacji z klimakonwektorami i innymi typami odbiorników (np. intalacja płazczyznowa grzewczo-chłodząca) Sytem tałoprzepływowy z równoważeniem ręcznym używany w domowych intalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Sytem zmiennoprzepływowy, aplikacje dla intalacji grzewczych 2 rurowych wypoażonych w grzejniki z termotatami grzejnikowymi oraz w ograniczniki przepływu 44 3 Oznaczenia i króty używane w rozdziałach 2.1, 2.2 oraz Zjawiko Syndrom low ΔT Zjawiko naprzepływu Over-flow phenomenon Zjawiko podprzepływu Under-flow phenomenon 52 4 Analiza projektu: porównanie aplikacji 2.1.1, oraz Kozty operacyjne Optymalizacja koztów pompowania werja krócona Straty ciepła na rurociągach Porównanie koztów inwetycyjnych Hydronic analyzer cae tudy Przegląd urządzeń Automatyczny zawór równoważący regulator różnicy ciśnienia Zawór regulacyjno równoważący niezależny od zmian ciśnienia Ręczne zawory równoważące Zawór trefowy, Zawór regulacyjny z napędem Pomiezczeniowy regulator bezpośredniego działania Regulator pomiezczeniowy 70 3

4 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.1 Zalecane rozwiązania dla ytemów ogrzewania SYSTEM GRZEWCZY Sytem JEDNORUROWY Sytem DWURUROWY Sytem z lub bez TRV Sytem z lub bez TRV Sytem z TRV Bez natawy wtępnej Z natawą wtępną ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY Leno MSV-BD, MSV-O Leno MSV-B, USV-I ZALECANY ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) 4

5 Sytem wody użytkowej Sytem bez TRV Rozbudowa do TRV niemożliwa Rozbudowa do TRV możliwa Sytem ciepłej wody użytkowej ZALECANY Leno MSV-B, Leno MSV-S Leno MSV-BD, USV-I, MSV-O ZALECANY USV-M + USV-I (do rozbudowy) ZALECANY MTCV, CCR2 5

6 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów klimatyzacji 1.2 Zalecane rozwiązania dla ytemów klimatyzacji SYSTEM CHŁODZĄCY STAŁY PRZEPŁYW Równoważenie automatyczne Równoważenie ręczne ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY MSV-F2, Leno MSV-BD, MSV-O Leno MSV-B, USV-I 6

7 ZMIENNY PRZEPŁYW Regulator ciśnienia Zawory kombinowane, niezależna regulacja Stała natawa ciśnienia Zmienna natawa ciśnienia Zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi i automatycznym natawnym ogranicznikiem przepływu ZALECANY ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) ZALECANY + TWA-Z + ABNM + AMV( E) + AMI140 + AME 15QM + AME 55QM 7

8 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczochłodzących z wykorzytaniem FCU lub innych typów odbiorników (np. AHU) (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym natomiat wartość przepływu jet utrzymywana (lub regulowana) na wejściu do odbiornika niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy zjawiko nadprzepływu podcza całego czau pracy ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) RET RET RET BELKI CHŁODZĄCE CENTRALA KLIMATYZACYJNA BMS POMPA DEVI DEVI AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA POMPA DEVI POMPA VSD DEVI Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna DEVI Kabel grzejny *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka wydajność 8

9 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór PROSTA METODA OBLICZENIOWA I DOBÓR: nie muimy znać wartości Kv, nie ą koniecznie obliczenia autorytetu, dobór jedynie na podtawie znajomości wymaganego przepływu AUTORYTET 100% dokładność regulacji nie jet zależna od zmian ciśnienia w ytemie Prote obliczenia nataw zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem na ciepło / chłód Wyokość podnozenia pompy obliczana na podtawie minimalnego Δp na zaworze i padku ciśnienia w ytemie przy przepływie nominalnym 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (nie wytępuje zjawiko nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą minimalne NIŻSZA wartość wyokości podnozenia pompy Zalecana optymalizacja pracy pompy J) (wyokość podnozenia) Zawór regulacyjny 100% AUTORYTET i najlepza prawność ytemu minimalne odchyłki założonej temperatury w pomiezczeniach (ocylacja) K) Ponowne równoważenie ytemu (np. po zmianie ilości urządzeń) C) nie jet wymagane 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) DOBRE (tylko 2 drogowe zawory ) Żadne dodatkowe elementy hydrauliczne nie ą wymagane Najmniejza możliwa ilość zaworów w ytemie (nikie kozty intalacji I) ) Równoważenie B) ytemu nie jet wymagane Pompa elektroniczna S) jet zalecana (charakterytyka proporcjonalna) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na odbiorniku 100% AUTORYTET Zrównoważenie ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOSKONAŁE Równoważenie (uruchomienie) ytemu nie jet potrzebne Zatoowanie pompy elektronicznej gwarantuje wyokie ozczędności energii T) 5 Inne poprawnie pracuje nawet przy ciśnieniu 6 bar Nie wytępuje zjawiko nadprzepływu L) Łatwa optymalizacja pracy pompy Minimalne całkowite zapotrzebowanie na energię MAKSYMALNE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 9

10 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczych (chłodzących) z wykorzytaniem FCU lub innych typów odbiorników zczególnie AHU (W tej aplikacji przepływ zmienny jet w rurociągu dytrybucyjnym natomiat tała wartość ciśnienia różnicowego jet utrzymywana na wejściu do każdego z poziomów (gałęzi) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy w więkzości zjawiko nadprzepływu oraz problemy z hałaem podcza częściowego obciążenia ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV RET RET RET BELKI CHŁODZĄCE Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV CENTRALA KLIMATYZACYJNA BMS MSV-F2 POMPA DEVI MSV-F2 AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA POMPA ASV DEVI DEVI POMPA VSD Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem MSV-F2 Ręczny zawór równoważący VSD Pompa elektroniczna DEVI Kabel grzejny *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 10

11 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) ą konieczne: Kv zaworu, autorytet zaworu 2 drogowego Obliczenia zaworów regulacyjnych mogą być uprozczone ze względu na możliwość podziału ytemu na pętle niezależne, wydzielone regulatorem różnicy ciśnienia Obliczenia nataw zaworów równoważących dla każdej pętli Dobór pompy z zależności od przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (zbyt rozległe pętle mogą być powodem wytąpienia zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą małe Konieczny dobór pompy o więkzej wyokości podnozenia ze względu na dodatkowe padki ciśnienia na regulatorach różnicy ciśnienia Łatwa optymalizacja pracy pompy J) Lepza prawność ytemu niewielka ocylacja temperatury K) w pomiezczeniu ze względu na możliwy dobry autorytet E) zaworów regulacyjnych Ponowne równoważenie C) ytemu nie jet konieczne (wkazane jet tylko w przypadku rozległych pętli) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) DOBRE ( tanie zawory regulacyjne + regulatory różnicy ciśnienia na pętlach) Dość koztowne duże średnice automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia (ASV) Mniejza ilość zaworów niż w aplikacji 2.1.4, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne tylko w przypadku rozległych pętli należy je wykonać Rekomendowane ą pompy ze zmienną prędkością obrotową S) (charakterytyka tałociśnieniowa) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Δp na zaworze regulacyjnym jet zbliżona do wartości tałej DOBRE właściwości regulacyjne ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu Równoważenie nie jet konieczne tylko w przypadku regulacji rozległych pętli (konieczne wykonanie poprawnych nataw) Pompa ze zmienną prędkością obrotową zapewnia ozczędność energii T) 5 Inne Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych powinno być więkze o około 50% niż ciśnienie natawione na regulatorze różnicy ciśnienia Możliwość wytąpienia niewielkiego nadprzepływu podcza częściowego obciążenia ytemu Zazwyczaj przewymiarowana i przeciążona pompa obiegowa w tounku do autorytetu zaworu 2 drogowego A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 11

12 AKCEPTOWALNA* Aplikacja Sytem ze tałym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU i AHU (W tej aplikacji zapewniamy 100% tały przepływ w rurociągu dytrybucyjnym. Ta aplikacja ma zatoowanie w automatycznym równoważeniu ytemu i zabezpiecza przed niepożądanym nadprzepływem przy częściowym obciążeniu ytemu.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy BELKI CHŁODZĄCE zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy CENTRALA KLIMATYZACYJNA DEVI zawór 3 drogowy POMPA DEVI zawór 3 drogowy DEVI DEVI POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ LUB POMPA CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) DEVI Kabel grzejny *Akceptowalna poprawna pod względem technicznym, mniejza prawność 12

13 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) SĄ KONIECZNE DLA ZAWORÓW 3 DROGOWYCH: Kv zaworu, autorytet zaworu Proty dobór automatycznych ograniczników przepływu (nie ą konieczne obliczenia nataw tylko kryterium przepływu) Dobór pompy w zależności od przepływu nominalnego 2 WYSOKIE Kozty operacyjne kozty pompowania F) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą wyokie Optymalizacja pracy pompy J) nie jet możliwa jeżeli wyokość podnozenia pompy jet poza jej charakterytyką Zawory regulacyjne dobry autorytet E) i wyoka prawność ytemu nie może być oiągnięta K) (tylko w przypadku regulacji modulowanej) ZJAWISKO LOW ΔT H) brak regulacji temperatury powrotu, nika prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) BARDZO WYSOKIE (zawór 3 drogowy + ) Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Mniej zaworów niż w aplikacji 2.1.4, niżze kozty intalacji Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu BARDZO DOBRA, prawdziwy ytem tałoprzepływowy Równoważenie ytemu nie jet konieczne nawet w przypadku gdy ytem zotanie rozbudowany lub zmieniony Kozty pompowania o wiele wyżze niż w przypadku ytemu ze zmiennym przepływem O), tałe i wyokie kozty pompowania 5 Inne Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych jet porównywalne z wyokością podnozenia pompy przy minimalnym przepływie Praca ytemu przy częściowym obciążeniu akceptowalnie DOBRA zależy od wielkości pompy Zazwyczaj przewymiarowana pompa, przepływ zależny od natawy na automatycznym ograniczniku przepływu PRAWDZIWY SYSTEM ZE STAŁYM PRZEPŁYWEM A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 13

14 AKCEPTOWALNA* Aplikacja Sytem ze tałym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU i AHU (W tej aplikacji zapewniamy przybliżony przepływ tały w rurociągu dytrybucyjnym. Jet to rozwiązanie pochodzące z czaów kiedy energia była tania a automatyczne zawory równoważące nie były dotępne na rynku.) KLIMAKONWEKTORY (FCU) zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy MSV-BD MSV-BD MSV-BD zawór 3 drogowy MSV-BD BELKI CHŁODZĄCE MSV-BD MSV-BD MSV-BD MSV-BD zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy zawór 3 drogowy CENTRALA KLIMATYZACYJNA DEVI zawór 3 drogowy POMPA DEVI MSV-F2 zawór 3 drogowy MSV-F2 DEVI DEVI POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ MSV-F2 14 MSV Ręczny zawór równoważący DEVI Kabel grzejny *Akceptowalna poprawna pod względem technicznym, mniejza prawność

15 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) KONIECZNE: Kv zaworu 3 drogowego, autorytet zaworu 3 drogowego, natawa zaworu MSV 2 Kozty operacyjne BARDZO WYSOKIE kozty pompowania F) 3.2 (zależne od zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą wyokie Optymalizacja pracy pompy J) NIE JEST MOŻLIWA. Tylko w przypadku użycia zaworów typu partner N) (MSV). Należy używać kompenacyjnej metody równoważenia D) Zawory regulacyjne dobry autorytet E) i wyoka prawność ytemu nie może być oiągnięta K) (tylko w przypadku regulacji modulowanej) ZJAWISKO LOW ΔT H) brak regulacji temperatury powrotu, nika prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód Konieczne ponowne równoważenie podcza pracy intalacji C) (w powiązaniu z czynnikiem EPBD R) ) wykonanie przez doświadczony zepół 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) WYSOKIE (regulacyjny zawór 3 drogowy + MSV + równoważenie) Duże średnice zaworów typu partner N) Więcej zaworów wyżze kozty intalacji I) (dodatkowe kozty zawiązane z zakupem zaworów kołnierzowych dla więkzych średnic) RÓWNOWAŻENIE B) ytemu jet konieczne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu 5 Inne Praca intalacji przy pełnym obciążeniu BARDZO DOBRA, przy częściowym tylko AKCEPTOWALNA Równoważenie ytemu konieczne w każdym przypadku Przy częściowym obciążeniu ytemu przepływ będzie więkzy o 20-40% w tounku do przepływu projektowanego, konieczność zatoowania więkzej pompy Kozty pompowania F) ą dużo wyżze w przypadku ytemu częściowo obciążonego Ciśnienie zamknięcia zaworów trefowych jet porównywalne z wyokością podnozenia pompy przy minimalnym przepływie Zazwyczaj przewymiarowana pompa NIE PRAWDZIWY SYSTEM ZE STAŁYM PRZEPŁYWEM G) jeżeli nie ma zaworów MSV na by-paie P) (np. w FCU) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 15

16 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów płazczyznowych (np. belki ufitowe) grzewczo-chłodzących oraz wzędzie tam gdzie używamy tego amego urządzenia do ogrzewania i chłodzenia (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym dla ciepła i chłodu niezależnie. Zapewniamy również ograniczenie przepływu (lub regulację) w odbiornikach (ekwencyjnie grzanie lub chłodzenie) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy zjawiko nadprzepływu podcza całego czau użytkowania ytemu.) RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) RET RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) RET RA-C RA-C ODBIORNIK (GRZANIE/CHŁODZENIE) BMS AGREGAT WODY LODOWEJ AGREGAT LUB POMPA WODY CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA LODOWEJ POMPA POMPA VSD WYMIENNIK 16 Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia RET Termotat pomiezczeniowy BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna RA-C Zawór trefowy *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność POMPA VSD ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA

17 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór PROSTA METODA OBLICZENOWA: nie ą potrzebne wartości Kv, autorytetu lub obliczenia nataw zaworów AUTORYTET 100% regulacja niezależna od zmian ciśnienia na obu typach intalcji niezależnie od funkcji grzania czy chłodzenia Łatwy dobór natawy w powiązaniu z zapotrzebowaniem na ciepło lub chłód Dobór pompy na podtawie min. Δp na zaworze i trat ciśnienia w ytemie przy przepływie nominalnym Zawory trefowe ą potrzebne tylko gdy jet wymagana regulacja ekwencyjna na intalacji grzewczej i chłodzącej 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (nie wytępuje zjawiko nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągu ą minimalne NIŻSZA wartość wyokości podnozenia pompy Zalecana jet optymalizacja pracy pompy J) Zawór regulacyjny 100% AUTORYTET i najlepza prawność ytemu minimalne ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) Ponowne równoważenie C) ytemu nie jet wymagane 3 Kozty Kozty inwetycyjne inwetycyjne I) ŚREDNIE (2 zt. zaworu do równoważenia i 2 zt. dla regulacji trefowej) Brak dodatkowych elementów hydraulicznych w intalacji, tylko zawory trefowe dla regulacji ekwencyjnej Dwa razy po dwa zawory dla każdego odbiornika (średnie kozty intalacji I) ) Równoważenie ytemu nie jet wymagane B) Zalecana jet pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna z autorytetem 100% Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOSKONAŁA Nie jet potrzebne równoważenie ytemu tylko natawa przepływu Nieodczuwalne przez użytkownika ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) Pompa o zmiennej prędkości obrotowej pozwala na duże ozczędności energii T) 5 Inne poprawnie pracuje nawet przy ciśnieniu 6 bar Nie wytępuje zjawiko nadprzepływu L) Łatwa optymalizacja pracy pompy Minimalne całkowite zapotrzebowanie na energię, MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ! Oobne podłączenia elektryczne w celu uniknięcia równoległej pracy w funkcji grzania i chłodzenia rozdzielenie funkcji A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 17

18 ZALECANA* Aplikacja Aplikacja z agregatami wody lodowej zmienny przepływ w obiegu pierwotnym z kontrolą minimalnego wymaganego przepływu przez grupę agregatów wody lodowej (Nowoczena aplikacja zmienny przepływ w obiegu pierwotnym tylko z minimalnym przepływem przez by-pa. Bardzo wyoka prawność ytemu.) DO SYSTEMU BMS agregat wody lodowej agregat wody lodowej agregat wody lodowej POMPA VSD POMPA VSD POMPA VSD PRZEPŁYWOMIERZ POWRÓT Z SYSTEMU Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia BMS Sytem zarządzania budynkiem VSD Pompa elektroniczna *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 18

19 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór Obliczenia hydrauliczne ograniczone do zaprojektowania by-pau z przepływem minimalnym Dobór pompy obiegowej na podtawie przepływu nominalnego w ytemie Obliczenia by-pau na potawie wymaganego przepływu minimalnego przez agregat wody lodowej Komplekowa regulacja ytemu 2 Kozty operacyjne NAJNIŻSZE możliwe kozty pompowania F) (zmienny przepływ w obiegu pierwotnym z agregatem wody) Właściwa temperatura powrotu, zabezpieczenie przed yndromem low Δt H) WYSOKA SPRAWNOŚĆ agregatów wody lodowej Optymalizacja pracy pompy J) Minimalny przepływ przez by-pa 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne porównywalne do koztów ytemu tradycyjnego I) niżze nie jet wymagane przęgło hydrauliczne oraz pompa do obiegu wtórnego Wymagana pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna na wejściu do każdego z agregatów wody lodowej jet niezależna od zmian ciśnienia i przepływu na każdym z nich 100% AUTORYTET Praca intalacji przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOSKONAŁA Równoważenie nie jet potrzebne Pompa o zmiennej prędkości obrotowej zapewnia dużą ozczędność energii Właściwa temperatura przepływu 5 Inne Regulacja przepływu przez agregat wody lodowej niezależna od zmian ciśnienia i przepływów na innych agregatach realizowana z pomocą zaworu regulacyjnego o charakterytyce liniowej lub logarytmicznej (linowa charakterytyka z pełnym autorytetem i kompenacją liniowej charakterytyki rurociągu) Zjawiko nadprzepływu L) nie wytępuje w obiegach agregatów wody lodowej itotą tego rozwiązania jet zwiękzenie prawności agregatów wody lodowej przy przepływach więkzych niż projektowane Niezawodny i wyoko prawny ytem A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 19

20 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla ytemów grzewczo-chłodzących z wykorzytaniem FCU, odbiorników płazczyznowych lub innych miezanych ytemów wypoażonych w niezależne termotaty pomiezczeniowe (W tej aplikacji przepływ zmienny jet w rurociągu dytrybucyjnym natomiat tała wartość ciśnienia różnicowego jet utrzymywana na wejściu do każdego z poziomów (gałęzi) niezależnie od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie. Dzięki temu eliminujemy w więkzości zjawiko nadprzepływu oraz problemy z hałaem podcza częściowego obciążenia ytemu.) BELKI CHŁODZĄCE FEK FEK FEK ASV GRZEJNIKI FEK FEK FEK ASV BELKI CHŁODZĄCE Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy Zawór 2 drogowy ASV RET RET RET GRZEJNIKI TRV TRV TRV ASV 20 AGREGAT WODY LODOWEJ AGREGAT LUB POMPA WODY CIEPŁA Z OPCJĄ CHŁODZENIA LODOWEJ POMPA POMPA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia FEK Samoczynny termotat pomiezczenowy VSD Pompa elektroniczna TRV Termotatyczny zawór regulacyjny WYMIENNIK ŹRÓDŁO ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA CIEPŁA

21 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór OBLICZENIA TRADYCYJNE A) SĄ KONIECZNE DLA ZAWORÓW DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE: Kv i autorytet zaworu Obliczenia zaworów regulacyjnych mogą być uprozczone ze względu na możliwość podziału ytemu na pętle niezależne wydzielone regulatorem różnicy ciśnienia Obliczenia nataw zaworów równoważących dla każdej pętli Dobór pompy w zależności od przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) (zbyt rozległe pętle mogą być powodem wytąpienia zjawika nadprzepływu) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą bardzo małe Konieczny dobór pompy o więkzej wyokości podnozenia ze względu na dodatkowe padki ciśnienia na regulatorach różnicy ciśnienia Łatwa optymalizacja pracy pompy J) Samodzielne zawory regulacyjne (regulacja proporcjonalna) niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) PONOWNE RÓWNOWAŻENIE C) ytemu nie jet konieczne Wyoka prawność urządzeń produkujących ciepło i chłód w powiązaniu z dużą wartością ΔT w ytemie 3 Kozty inwetycyjne 4 Intalacja i uruchomienie ytemu 5 Inne A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 Kozty inwetycyjne I) DUŻE, należy uwzględnić urządzenia regulacyjnopomiarowe (tani zawór 2 drogowy + FEK; ASV na pętlach oraz czujka punktu roy na belkach chłodzących) NIŻSZE kozty intalacji I) nie jet potrzebne okablowanie elektryczne Równoważenie ytemu nie jet konieczne B) tylko wykonanie nataw Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) jet rekomendowana (charakterytyka liniowa) Stabilna temperatura w pomiezczeniach Y) (FEK), wyoki komfort Regulacja hydrauliczna tylko na odbiornikach końcowych Δp na zaworze regulacyjnym jet zbliżona do wartości tałej Praca ytemu przy częściowym i całkowitym obciążeniu DOBRA Pompa o zmiennej prędkości obrotowej oraz wyoka prawność urządzeń produkujących ciepło / chłód gwarantują ozczędność energii T) Ograniczenie przepływu na gałęziach zotało rozwiązane poprzez wykonanie odpowiednich nataw na zaworach regulacyjnych Ciśnienie zamknięcia na zaworach trefowych powinno być o 50% więkze niż ciśnienie natawione na regulatorze ciśnienia różnicowego Lekki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym (amodzielne regulatory częściowo korygują to zjawiko) Zazwyczaj pompa jet przewymiarowana i przeciążona aby oiągnąć właściwe autorytety na FEK Czujka punktu roy przeciwdziałająca wykropleniu ię wody jet konieczna jeżeli toujemy belki chłodzące 21

22 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla 2 rurowych ytemów grzewczych z grzejnikami wypoażonymi w termotatyczne zawory grzejnikowe (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym oraz utrzymanie tałego ciśnienia różnicowego na każdym z pionów niezależnie od częściowego obciążenia ytemu i od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie.) GRZEJNIKI TRV GRZEJNIKI TRV PION ŚWIECOWY tały przepływ TRV TRV TRV TRV ASV ASV POMPA WYMIENNIK TRV Termotatyczny zawór regulacyjny Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 22

23 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór TRADYCYJNE OBLICZENIA A) SĄ KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA TRV: Kv (natawa) zaworu Obliczenia nataw dotyczące TRV na pętli kontrolowanej przez Δp Uprozczone obliczenia hydrauliczne (możliwość podziału ytemu na gałęzie z kontrolą Δp) Łatwy dobór regulatora ciśnienia: zalecany padek ciśnienia równy 10 kpa Dobór pompy na parametry przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne NISKIE kozty pompowania F) Straty ciepła i zyki ciepła na rurociągach ą małe Potrzebna pompa o więkzej wyokości podnozenia Optymalizacja pracy pompy J) jet prota TRV zazwyczaj gwarantują DOBRY AUTORYTET E) poiadają amodzielną regulację, niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) AKCEPTOWALNE (TRV + ASV na pętlach) Trochę koztowniejze regulatory różnicy ciśnienia Δp Mniejza ilość zaworów niż w rozwiązaniu z ręcznymi zaworami równoważącymi, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) intalacji przeważnie nie jet potrzebne Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) jet rozwiązaniem rekomendowanym (charakterytyka liniowa) 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko na grzejnikach. Wartość Δp na TRV jet zbliżona do tałej Praca ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOBRA bardzo dobry komfort Minimalne ocylacje temperatury w pomiezczeniach K) opiano w dziale regulacja amodzielna Pompa ze zmienną prędkością obrotową zapewnia ozczędność energii T) 5 Inne Ciśnienie zamknięcia na TRV powinno być 50% wyżze niż Δp natawione na ASV Lekki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym (amodzielne regulatory częściowo korygują to zjawiko) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 23

24 ZALECANA* Aplikacja Sytem grzewczy 1 rurowy z automatycznymi ogranicznikami przepływu oraz z grzejnikami wypoażonymi w termotatyczne zawory grzejnikowe (W tej aplikacji zapewniamy tały przepływ w pionach poprzez zatoowanie automatycznych ograniczników przepływu zapewniających właściwą dytrybucję medium w ytemie.) GRZEJNIKI TRV GRZEJNIKI TRV TRV TRV TRV TRV POMPA WYMIENNIK TRV Termotatyczny zawór regulacyjny Zawór równoważący niezależny od zmian ciśnienia (jako automatyczny ogranicznik przepływu) ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 24

25 Analiza ytemu 1 Projektowanie / Dobór Specjalna metoda obliczeniowa uwzględniająca wpółczynnik α (udział grzejnika) oraz wielkość grzejnika. Wartość kv (przeputowość) zaworu TRV powinna być wzięta pod uwagę (Obliczenia trat ciepła na pionach) UPROSZCZONA METODA OBLICZENIOWA (ODNIESIONA DO ODCHYŁEK PRZEPŁYWÓW MIĘDZY PIONAMI) Obliczenia nataw nie ą konieczne Dobór pompy oparty na wartości przepływu nominalnego 2 Kozty operacyjne WYSOKIE kozty pompowania F) Straty ciepła na rurociągach ą wyokie ale więkzość z nich jet oddawana do pomiezczenia (pion) Potrzebna jet więkza pompa długi rurociąg i relatywnie duża wartość Kv na by-paie J) Optymalizacja pracy pompy jet możliwa (z em wypoażonym w złączki pomiarowe) i VSD J) 3 Kozty inwetycyjne Kozty inwetycyjne I) WYSOKIE (TRV + na pionach) Mniejza ilość zaworów niż w rozwiązaniu z ręcznymi zaworami równoważącymi, niżze kozty intalacji I) Równoważenie B) ytemu nie jet konieczne (wytarczy tylko wykonanie nataw na AB-Qm) Pompa o zmiennej prędkości obrotowej S) nie jet konieczna 4 Intalacja i uruchomienie ytemu Regulacja hydrauliczna tylko u podtawy pionu Praca ytemu przy pełnym i częściowym obciążeniu DOBRA Niewielkie ocylacje temperatury w pomiezczeniu K) amodzielna regulacja, chociaż zyki ciepła z rurociągu będą miały wpływ na zakłócanie regulacji 5 Inne Ciśnienie zamknięcia TRV jet bardzo nikie wytarczająca jet wartość 0,6 bar, najlepze działanie jet zapewnione w przedziale od 0,1 do 0,3 bar Niewielki nadprzepływ przy ytemie częściowo obciążonym ( zapewnia tały przepływ G) na pionach w przypadku gdy TRV ą zamknięte) A); B); C) Z) wyjaśnienia oznaczeń i krótów znajdują ię w rozdziale 3 25

26 ZALECANA* Aplikacja Sytem ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla intalacji grzewczych płazczyznowych (podłogowych lub ściennych) wypoażonych w rozdzielacze i indywidualne regulatory pomiezczeniowe (W tej aplikacji zapewniamy przepływ zmienny w rurociągu dytrybucyjnym oraz tałe ciśnienie różnicowe na każdym z rozdzielaczy niezależnie od częściowego obciążenia ytemu i od ocylacji (zmian) ciśnienia w ytemie.) REGULATOR NADRZĘDNY SYSTEMU OGRZEWANIA REGULATOR NADRZĘDNY SYSTEMU OGRZEWANIA CF CF TWA ASV ASV CF ASV CF CF CF CF CF TWA REGULATOR SYSTEMU OGRZEWANIA ASV REGULATOR SYSTEMU OGRZEWANIA ASV RT ASV RT POMPA VSD WYMIENNIK ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia VSD Pompa elektroniczna CF Bezprzewodowy regulator pomiezczeniowy RT Przewodowy regulator pomiezczeniowy TWA Napęd termiczny ON/OFF ŹRÓDŁO CIEPŁA NP. POMPA CIEPŁA *Zalecana poprawna pod względem technicznym, wyoka prawność 26

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

systemy wody lodowej klima-therm by clint

systemy wody lodowej klima-therm by clint systemy wody lodowej klima-therm by clint 2014 s lo ystem wod dowe systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT syste wo lodow systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT System z kompletną certyfikacją jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Pompy ciepła Danfoss Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Ponad 20 lat oszczędności w zużyciu energii. Pompy ciepła Danfoss zapewniają komfort ciepła i najwyższą efektywność każdego

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja zależna od potrzeb

Klimatyzacja zależna od potrzeb Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny www.swegon.pl Demand-controlled ventilation

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Laddomat 21 Moduł ładujący

Laddomat 21 Moduł ładujący Laddomat 21 Moduł ładujący Art. nr. 11 23 72 1 Instrukcja obsługi i instalacji UWAGA! Rysunki zawarte w tej broszurze pokazują jedynie zasady wykonania podłączenia. Każda instalacja musi być zwymiarowana

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Spis treści Str. I. Informacje ogólne... 4 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo