Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energoozczędne 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych

2 Spi treści.1 Wprowadzenie Rekomendowane rozwiązania dla ytemów grzewczych Rekomendowane rozwiązania dla ytemów klimatyzacyjnych Intalacja grzewcza dwururowa długi budynek miezkalny Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa wyoki budynek miezkalny Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa dwa podobne budynki miezkalne Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja ciepłej wody użytkowej - długi budynek miezkalny Intalacja ciepłej wody użytkowej - długi budynek miezkalny Intalacja ciepłej wody użytkowej - wyoki budynek miezkalny Sytem klimatyzacji budynek biurowy Sytem klimatyzacji i ogrzewania budynek biurowy średniej wyokości Kozty pompowania w budynku użyteczności publicznej aplikacja chłodnicza Ozczędność energii w makrokali Ozczędność energii w makrokali Ozczędność energii w makrokali 42

3 Szanowny Czytelniku! Opracowany materiał, który zotał przygotowany przez zepół pracowników Danfo miał za główne zadanie odpowiedzieć na pytania: Czy inwetycja w renowacje ytemów intalacyjnych, takich jak: centralne ogrzewanie, ytemy chłodzenia czy intalacje ciepłej wody użytkowej jet opłacalna? W jakim czaie natąpi zwrot ponieionych nakładów finanowych na w/w renowacje? Na wtępie użyliśmy określenia opracowany materiał, to pojęcie chcielibyśmy wyjaśnić. Opracowanie polegało na zebraniu od użytkowników (klientów firmy Danfo) wieloletnich danych o zużyciu energii, przed i po renowacji. Dane te pochodzą z faktur od dotawców ciepła czy też energii elektrycznej, więc tanowią wiarygodny materiał porównawczy pozwalający ocenić efektywność renowacji, co jet nadrzędnym celem tych inwetycji. Przy analizie każdego przedtawionego przykładu uwzględniono również rzeczywite nakłady finanowe ponieione na projektowanie, montaż i zakup urządzeń, jak również kozty uruchomienia, jeśli takie wytąpiły. Dane zotały zebrane w jednolitej formie ze zczególnym nacikiem na dokładny opi, kiedy i co było przedmiotem renowacji. W wielu przypadkach proce renowacji był rozłożony na etapy (ze względu na ograniczone środki finanowe). Zaproponowana przez na forma opiu pozwala bezbłędnie zidentyfikować, jakie etapy przynoiły, jakie wyniki (np. montaż zaworów termotatycznych, montaż równoważących zaworów podpionowych, itd.) Zdecydowaliśmy ię (za zgodą klientów) na udotępnienie danych adreowych wraz ze wkazaniem miejca danej inwetycji renowacyjnej. Po pierwze w celu uwiarygodnienia przedtawionych danych (możliwość kontaktu i konfrontacji) jak również w celu wkazania miejca, gdyż ma ono itotny wpływ na kozty różne ceny związane z projektowaniem, montażem czy też zakupem urządzeń jak również różne taryfy za energię (Bośnia, Czechy, Malezja, Niemcy, Polka, Węgry). Przy obliczeniach, w celu bezpośredniego porównania zużycia energii połużyliśmy ię pecjalitycznymi metodami przeliczeniowymi (np. metoda topnio-dni, toowanymi zazwyczaj przez audytorów energetycznych). Przytoczone przykłady zotały pogrupowane tematycznie, i tak: rozdział 2: przedtawia wyniki uzykane przy renowacji typowych dwururowych intalacji centralnego ogrzewania poprzez zatoowanie termotatycznych zaworów grzejnikowych (RTD i RTS) oraz automatycznych zaworów równoważących (regulatory ciśnienia typu ASV) popularnie zwanych zaworami podpionowymi. Regulatory ciśnienia zapewniają tabilne warunki pracy zaworom termotatycznym, te z kolei generują dodatkowe zmniejzenie zużycia energii przy zapewnieniu wyokiego komfortu cieplnego. rozdział 3: przedtawia wyniki z renowacji jednorurowych ytemów ogrzewania. W tym przypadku pecyfika intalacji wymaga przy renowacji użycia oprócz zaworów termotatycznych innego typu zaworu równoważącego a mianowicie automatycznego ogranicznika przepływu (), który może być rozbudowany o moduł termotatyczny ( AB-QT), dzięki któremu, uzykujemy możliwość regulacji przepływu w pionach w funkcji obciążenia pionu (zamknięte zawory termotatyczne przepływ w pionie zmniejzony do minimum wynikający z pokrycia wyłącznie trat ciepła w intalacji), regulacja odbywa ię poprzez kontrolę temperatury powrotu w pionie. rozdział 4: modernizacja intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej poprzez zatoowanie termotatycznych zaworów cyrkulacyjnych (MTCV). Zawory zapewniają termiczne zrównoważenie intalacji oraz ograniczają przepływ cyrkulacji do niezbędnego minimum w celu pokrycia trat ciepła oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury na wylewce u odbiorcy. rozdział 5: modernizacja intalacji wody lodowej w intalacji klimatyzacyjnej dla central klimatycznych (AHU) i oraz fancoili (FCU). Układach tych zatoowano nowy rodzaj zaworów regulacyjnych zawory niezależne od wahań ciśnienia w intalacji (). rozdział 6: przedtawiono wyniki modernizacji w makro kali w celu zobrazowania wielkości generowanych ilości energii, co może mieć itotne znaczenie dla dużych projektów np. wielkości miata czy rejonu w przypadku globalnych projektów finanowanych przez organizacje rządowe czy też pecjalityczne fundacje termomodernizacyjne. Modernizacje w kali makro obejmują renowacje zarówno intalacji centralnego ogrzewania, intalacje ciepłej wody użytkowej jak również węzłów cieplnych. Przedtawione okrey zwrotu nakładów wahają ię w przedziale od,5 roku to 5 lat w zależności od aplikacji, wielkości budynków oraz rodzaju intalacji. Należy również zaznaczyć, iż wyoka rentowność w/w inwetycji z zotała uzykana dzięki urządzeniom firmy Danfo gwarantującym wyoką prawność urządzeń i nie może być punktem odnieienia do innych urządzeń dotępnych na rynku! Mamy nadzieję, iż przytoczone przykłady ułatwią inwetorom podjęcie decyzji związanych z modernizacją, gdyż obecnie inwetycje modernizacyjne należą do jednych z najbardziej rentownych. Oczywiście ama decyzja nie zwalnia na z obowiązku prawidłowego zaprojektowania modernizacji, optymalizacji doboru urządzeń oraz poprawnego montażu i uruchomienia. DANFOSS na każdym etapie inwetycji modernizacyjnej oferuje woją pomoc w zakreie konultacji, mając na uwadze nadrzędny cel, jakim jet: uzykanie makymalnych ozczędności energetycznych, optymalizacji pracy intalacji przy jednoczenym zapewnieniu makymalnego komfortu użytkownika. Z życzeniami udanych inwetycji renowacyjnych, Zepół Działu Sytemy Grzewcze, Danfo Poland.

4 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.1 Zalecane rozwiązania dla ytemów ogrzewania SYSTEM GRZEWCZY Sytem JEDNORUROWY Sytem DWURUROWY Sytem z lub bez Sytem z lub bez Sytem z Bez natawy wtępnej Z natawą wtępną ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU:, AB-QT AKCEPTOWANY MSV-BD Leno, MSV-B/S/O LENO ZALECANY ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) 4

5 Sytem wody użytkowej Sytem bez Rozbudowa do niemożliwa Rozbudowa do możliwa Sytem ciepłej wody użytkowej ZALECANY MSV-B/S/O LENO, MSV-BD LENO /USV I ZALECANY USV-M + USV-I (do rozbudowy) ZALECANY MTCV, CCR2 5

6 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.2 Zalecane rozwiązania dla ytemów klimatyzacji SYSTEM CHŁODZĄCY STAŁY PRZEPŁYW Równoważenie automatyczne Równoważenie ręczne ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY MSV-F2, MBV-BD LENO, MSV-B/O/S LENO 6

7 ZMIENNY PRZEPŁYW Regulator ciśnienia Zawory kombinowane, niezależna regulacja Stała natawa ciśnienia Zmienna natawa ciśnienia Zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi i automatycznym natawnym ogranicznikiem przepływu ZALECANY ASV-P + ASV-M ZALECANY ASV-PV + ASV-I ZALECANY + TWA-Z + ABNM + AMV(E) ZALECANY ASV-PV (kryza) + MSV-F2 (z rurką impulową) 7

8 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.1 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Na Skarpie Kozalin, Polka Adre: Dąbrowzczaków 3 Liczba pięter: 12 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 68 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 637 Liczba pionów: 3 INWESTYCJA Budynek powtał w 1977 roku w technologii wielkiej płyty. Modernizacja przebiegała kilkuetapowo. Najpierw w 1994 roku zamontowano zawory termotatyczne grzejnikowe, a w 1995 podzielniki koztów na grzejnikach. Natępnym etapem było docieplenie ścian w 1999 roku. Wrezcie w 22 roku zamontowano podpionowe regulatory różnicy ciśnienia. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 1-2 (w umie 637 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (1,5,1,5 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 8

9 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Intalacja ASV Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,2 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8,2 Cza zwrotu [lata] 1,6 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Kalkulacja oparta na danych z roku 211 w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 6,7 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 2 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem - porównanie do 21 Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia ozczędność energii [GJ] Podjęte działania , ,5% 4, ,6% 16,7% 4,8 Intalacja ASV ,1% 31,7% 4, ,5% 31,% 5, ,% 38,2% 4,5 Izolacja tropodachu 383, ,3% 4,7% 4, ,% 2,4% 6, ,1% 28,3% 5,7 WNIOSKI Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 31% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). W roku 22 kiedy odbywał ię montaż ASV, ozczędności ą o połowę mniejze od wartości średniej, gdyż praca całkowicie zmodyfikowanego ytemu rozpoczęła ię już w trakcie trwania ezonu grzewczego. Przy nikiej średniej temperaturze zewnętrznej oiągnięte zotały najwyżze ozczędności energii w związku z działaniem regulatorów ciśnienia (rok 26). Termoizolacja dachu nie dała widocznych efektów w zużyciu energii (w wyokim budynku takie działania mają wpływ tylko na kilka miezkań). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry poniżej 2 lat. 9

10 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.2 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Chopina 4 Liczba pięter: 11 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 66 Kubatura ogrzewana: 9 88 m 3 Liczba grzejników: 389 Liczba pionów: 26 INWESTYCJA Budynek powtał w 1982 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1996 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe, a w 24 zaizolowano ściany i dach. Przedtem jednak, w 23 roku, wzytkie grzejniki zotały wypoażone w podzielniki koztów. Kolejna inwetycją przeprowadzoną w 25 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 389 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (26 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 1

11 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-PV/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,3 Ceny energii (DH) [ /GJ] 13,2 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 1, Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,1 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1999 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia roczna ozczędność energii (GJ) Podjęte działania ,% 5,1 Intalacja w ,3% 6, ,7% 4, ,1% 4, ,3% 3,74 HCA* ,3% 5,13 Izolacja ścian zewnętrznych i tropodachu ,% 5,63 Intalacja ASV ,% 29,8% 3, ,3% 18,1% 6,2 276, ,9% 19,1% 6,2 * HCA Intalacja podzielników koztów WNIOSKI Stoując odpowiednią izolację ścian i dachu w tym budynku oiągnięto znaczący padek zużycia energii (2-25%). Zatoowanie podzielników ciepła pozwoliło na kolejne 15% ozczędności (efekt pychologiczny). Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 22% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). Najwiękze ozczędności w zużyciu energii w związku z pracą regulatorów ciśnienia wytępują przy najniżzej średniej temperaturze zewnętrznej (26). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry 1 rok! 11

12 POLECANA INWESTYCJA 2.3 Intalacja grzewcza dwururowa długi budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Długi budynek Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Zakole Liczba pięter: 5 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 73 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 542 Liczba pionów: 14 INWESTYCJA Budynek powtał w 1976 roku w technologii wielkiej płyty. Modernizacja przebiegała kilkuetapowo. Najpierw w 1996 roku zamontowano zawory termotatyczne grzejnikowe. Proce poprawy izolacji budynku również przebiegał fazami: w 1999 zaizolowano ściany zczytowe, w 24 dach, a w 27 pozotałe ściany. W 23 roku zamontowano podzielniki koztów na grzejnikach. Natępnym etapem było zamontowanie podpionowych regulatorów różnicy ciśnienia w 25 roku. W 26 roku intalacje cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej wypoażono w termotatyczne ograniczniki temperatury (patrz 4.1) W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 542 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (14 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 12

13 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-PV/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] , Ceny energii (DH) [ /GJ] 13,2 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 5,9 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,1 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1999 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie do Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia ozczędność energii [GJ] Podjęte działania ,% 5,1 Izolacja części ścian zewnętrznych* ,8% 6, ,9% 4, ,2% 4, ,% 3,74 Intalacja HCA** ,3% 5,13 Izolacja tropodachu ,2% 5,63 Intalacja ASV ,7% 18,7% 3, ,3% 6,7% 6,2 25, Izolacja pozotałych ścian zewn ,8% 7,5% 6,2 * zaintalowano w 1996 ** HCA - podzielniki koztów WNIOSKI Stoując odpowiednią izolację ścian i dachu w tym budynku oiągnięto znaczący padek zużycia energii (15-25%). Zatoowanie podzielników ciepła pozwoliło na kolejne 15% ozczędności (efekt pychologiczny). Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 11% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). Najwiękze ozczędności w zużyciu energii w związku z pracą regulatorów ciśnienia wytępują przy najniżzej średniej temperaturze zewnętrznej (26). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet mniejzy niż 6 lat w ytuacji budynku niewyokiego, a długiego (duża ilość pionów, jeden zawór regulujący różnice ciśnienia na 5 zaworów termotatycznych) jet to dobry rezultat. 13

14 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.4 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny wyoki Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek wyoki Spółdzielnia Miezkaniowa Oiedle Młodych Poznań, Polka Adre: Tyiąclecia 7 Liczba pięter: 16 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 128 Kubatura ogrzewana: 19 5 m 3 Liczba grzejników: 576 Liczba pionów: 4 INWESTYCJA Budynek powtał w 1983 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1994 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe, a w 1995 wzytkie grzejniki zotały wypoażone w podzielniki koztów. W roku 1999 zaizolowano ściany. Kolejna inwetycją przeprowadzoną w 25 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (w 1995 i 25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 1-2 (w umie 576 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (2, 4, 14, 2 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 14

15 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Intalacja ASV Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,4 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8,79 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 1, Kalkulacja oparta na danych z lat w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,2 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1997 Dodatkowe ozczędności w % po zatoowaniu automatycznych zaworów na pionach (22) Średnia temperatura zewnętrzna [ C] , ,5% 6,2 Średnia ozczędność energii (GJ) Podjęte działania 1995-, 1996-HCA ,5% 4,4 Docieplenie budynku ,2% 5, ,5% 3, ,3% 3, ,7% 2, ,5% 3, ,5% 9,8% 4,4 Intalacja ASV ,5% 3,8% 2, ,5% 19,6% 5, ,5% 27,9% 4,8 74,44 WNIOSKI Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów, przynioła średnio 26,3% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). W roku 25, kiedy odbywał ię montaż ASV, ozczędności ą o połowę mniejze od wartości średniej, gdyż praca całkowicie zmodyfikowanego ytemu rozpoczęła ię już w trakcie trwania ezonu grzewczego. Termoizolacja dachu nie dała widocznych efektów w zużyciu energii (w wyokim budynku takie działania mają wpływ tylko na kilka miezkań). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry 1 rok! 15

16 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.5 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Katowicka Katowice, Polka Adre: Lubuka 7-9 Liczba pięter: 11 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 6 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 294 Liczba pionów: 14 INWESTYCJA Budynek powtał w 1987 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1996 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe i podzielniki koztów (zawory równoważące pozotawały bez zmian). W 2 roku przeprowadzono modernizację węzła cieplnego (regulatory ciśnienia). Kolejną inwetycją przeprowadzoną w 22 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. Wrezcie w 25 roku przebudowano węzeł cieplny tak, że każdy z budynków zailany jet z oddzielnego. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (w 1996 i 22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 294 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (4, 3, 4, 3 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 16

17 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja tylko ABV na p.w.** ASV-P/M Suma Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] 365,7 Ceny energii (DH) [ /GJ]* 6,49 476,5,4 97,6 3,8 795,5 1,4 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 2,,4 3,8 1,4 * Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła ** p.w. podwymennikownia NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Zawory grzejnikowe (RTD) Podzielniki koztów Regulator ciśnienia ASV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 2,4 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1995 Ozczędność w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie do 1999 Dodatkowe ozczędności w % po zatoowaniu automatycznych zaworów na pionach (22) Średnia temperatura zewnętrzna [ C] ,4 Ozczędność energii w porównaniu do poprzedniego okreu [GJ] Podjęte działania ,7% 2,1 Intalacja, HCA ,9% 3, ,9% 2, ,7% 3, ,8% 5,6 Regulator ciśnienia w węźle cieplnym ,4% 23,3% 3,7 476, ,3% 23,3% 3,7 Intalacja ASV ,6% 28,3% 6,6% 2, ,5% 29,4% 8,% 3, ,% 35,9% 16,5% 3,7 Separacja węzłów cieplnych ,6% 46,2% 2, ,% 44,2% 5, ,1% 28,9% 5,4 365,7 97,6 WNIOSKI W tego typu budynkach potencjał ozczędności energii jet duży. Już przy zatoowaniu amych zaworów termotatycznych przy grzejnikach, zużycie energii zotało zredukowane o 1%. Zatoowanie odpowiednich regulatorów ciśnienia przed budynkiem dało dodatkowe 23%! Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów, przynioła kolejne 6-8% ozczędności zużycia energii. (Jeżeli regulatory ciśnienia nie zotałyby wcześniej zamontowane ta wartość byłaby wyżza, porównywalna z poprzednimi przykładami). W umie, biorąc pod uwagę regulatory ciśnienia, oiągnięto redukcję zużycia energii bliką 3%. Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry poniżej 2 lat! 17

18 POLECANA INWESTYCJA 2.6 Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Dwa budynki o tym amym położeniu i wielkości Spółdzielnia Miezkaniowa NAZORA Tuluza, Bośnia Adre: Nazora 6 i 12 Liczba pięter: 5 Liczba miezkań: 15 Kubatura ogrzewana: 1971 m 3 Liczba grzejników: 5 Liczba pionów: 13 INWESTYCJA Budynki powtały w 1962 roku w tradycyjnej technologii (cegła). Inwetycja zotała przeprowadzona latem 25 roku. W jednym z budynków (Nazora 12) zaintalowano termotatyczne zawory grzejnikowe, podzielniki koztów i podpionowe automatyczne zawory równoważące. Drugi budynek zotał wypoażony podobnie, z tą jednak różnicą, że użyto ręcznych zaworów równoważących. Nie zmieniano izolacji budynku, ani też nie dokonano wymiany okien i drzwi. Źródłem ciepła dla budynku jet ciepłownia. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-N z głowicą RAE Średnice DN 15 (5 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-P +ASV-M Średnice DN 15-2 (5,8 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 18

19 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-P/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 3,38 Cza zwrotu [lata] ,9 4, Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Mieiąc Nazora 6 Nazora 12 X XII II IV X XII II IV X XII II IV ezon: 24/5 ezon: 25/6 ezon: 26/7 Różnica koztów inwetycji pomiędzy dwoma budynkami: =616 EUR (wynikająca z różnic w intalacji) NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Uwaga Intalacja ASV Nazora 12 Ręczne zaw. równoważące Nazora 6 Zawory grzejnikowe (RTD) W obydwu budynkach Podzielniki koztów W obydwu budynkach ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie[gj] Energia zużyta na ogrzewanie[gj] Budynek V. Nazora 6. V. Nazora 12. Mieiąc/ 24/25 25/26 26/27 24/25 25/26 26/27 Październik 2,7 7,7 7,1 2,5 6, 5,2 Litopad 22,6 24,9 18,4 22,6 21, 14,2 Grudzień 3,3 26,5 29,5 3,8 23,2 24,4 Styczeń 27,3 31,3 2,6 29,5 27,2 16,9 Luty 29, 3, 18,7 3,7 25,7 14,4 Marzec 23,5 23,1 15,6 24,2 18,9 11,9 Kwiecień 12, 7,2 1,2 12,3 6,2 7,8 Suma 147,4 15,7 12,1 152,5 128,2 94,8 Ozczędność energii w porównaniu do V.Nazora 6-3,3% 17,5% 26,7% WNIOSKI W tego typu budynkach potencjał ozczędności energii jet duży. Dzięki renowacji ( i ABV) zużycie energii zredukowane zotało o 2-3%. Dzięki kolejnym inwetycjom w przyzłości, takich jak dodatkowa izolacja i wymiana okien, można podziewać ię dalzych ozczędności. Na powyżzych wykreach dokonale widać, że rzeczywite zużycie energii w budynku poddanym renowacji (brązowa linia) jet znacznie niżze niż tam gdzie inwetycje nie zotały jezcze przeprowadzone (czerwona linia). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych 4 lata. W tym przypadku wynika on głównie z nikiej ceny energii w Bośni. INWESTYCJA WARTA ROZWAŻENIA zwłazcza, że oprócz zwrotu pieniędzy powinniśmy wziąć pod uwagę znaczącą poprawę komfortu użytkowników. 19

20 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 3.1 Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek niki Miejka Spółdzielnia Miezkaniowa Deelitzch, Niemcy Adre: Sonnenwinkelweg 2-8 Liczba pięter: 5 Liczba miezkań: 4 Kubatura ogrzewana: 684 m 3 Liczba grzejników: 18 Liczba pionów: 36 INWESTYCJA Budynek powtał w 1982 roku w technologii wielkiej płyty. Funkcjonował w nim typowy ytem ogrzewania jednorurowego z by-paem i zaworami ręcznymi na pionach. Przy grzejnikach zawory ręczne odcinające. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1992 roku ytem ogrzewania zotał przeprojektowany i grzejniki zotały wypoażone w zawory termotatyczne RA-D oraz podzielniki koztów. W 1995 roku zrobiono docieplenie ścian i wymieniono okna. W 26 roku, ponownie podjęto kroki zmierzające do poprawy dytrybucji ciepła. U podtawy pionów zamontowano automatyczne ograniczniki przepływu () z iłownikami termicznymi (TWA) i termotatami przylgowymi (AT). W tym amym czaie podobny budynek tojący obok pozotał bez zmian w równoważeniu pionów. Dzięki temu możemy porównać zużycie ciepła w obu budynkach. Zatoowane tu rozwiązanie pozwala regulować temperaturę powrotu na pionach. Podcza częściowego obciążenia, kiedy przepływ przez niektóre grzejniki zotaje zamknięty, (działanie ) temperatura powrotu wzrata. Oznacza to, że gorąca woda niepotrzebnie cyrkuluje w intalacji. GRZEJNIKI GRZEJNIKI URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE PODCZAS MODERNIZACJI A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-D Średnice DN 1-2 (18, 13 zt.) B Automatyczny ogranicznik przepływu z iłownikiem TWA i elementem termotatycznym AT Średnice DN 15 (36 zt.) AT AT POMPA WYMIENNIK CIEPŁA ZE ŹRÓDŁA CIEPŁA Termotatyczny zawór regulacyjny Automatyczny ogranicznik przepływu AT Termotat do montażu na rurze 2

21 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja (AT +TWA) Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 8 Cza zwrotu [lata] 3,3 Mieięczne zużycie energii [MWh] Mieiąc Sonnenwinkelweg 2-8 Sonnenwinkelweg 1-16 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII : 26 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma (TWA+AT) ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Budynek 5 z i AT ul. Sonnenwinkelweg 2-8, Sachen Zużycie energii w MWh Budynek 6 bez ul. Sonnenwinkelweg 1-16, Sachen Różnica w MWh Średnioroczne ozczędności energii [GJ] 235 WNIOSKI Nowe rozwiązanie umożliwiające regulację ytemu jednorurowego, oparte na kontroli temperatury powrotu, przynioło dodatkowe 2% ozczędności w ciągu jednego ezonu grzewczego. W ytemie jednorurowym praca zaworów grzejnikowych powoduje odcięcie przepływu w grzejniku, ale woda wciąż płynie przez by-pa. Skutkuje to podwyżzeniem temperatury powrotu. Termotat umiezczony na rurze wychwytuje ten wzrot i ogranicza przepływ przepływ, który nie jet konieczny w ytuacji pozamykanych zaworów grzejnikowych. To rozwiązanie pozwala zwiękzyć efektywność ytemu jednorurowego i zmienia go w układ zmienno-przepływowy. Na wykreach wyraźnie widać różnice w mieięcznym zużyciu ciepła przez obydwa porównywane budynki. Cza zwrotu inwetycji poniżej 4 lat powoduje, że jet ona godna rozważenia! 21

22 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 3.2 Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Dąb Szczecin, Polka Adre: ul. 26 Kwietnia Trzy bliźniacze budynki Każdy z budynków ma: Liczba pięter: 9 Liczba klatek chodowych: 5 Liczba miezkań: 18 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 79 Liczba pionów: 97 INWESTYCJA Budynek powtał w 1976 roku w technologii wielkiej płyty. Nazywany jet budynkiem typu Leningrad zaprojektowano go i wyprodukowano pozczególne elementy w ST. Peterburgu w Roji. Oryginalny ytem ogrzewania to typowa intalacji jednorurowa z ręcznymi zaworami trójdrogowymi przy grzejnikach. GRZEJNIKI GRZEJNIKI Funkcjonował w nim typowy ytem ogrzewania jednorurowego z by-paem i zaworami ręcznymi na pionach. Przy grzejnikach zawory ręczne odcinające. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1992 roku ytem ogrzewania zotał przeprojektowany i grzejniki zotały wypoażone w zawory termotatyczne RA-D oraz podzielniki koztów. W 1995 roku zrobiono docieplenie ścian i wymieniono okna. W 26 roku ponownie podjęto kroki zmierzające do poprawy dytrybucji ciepła. U podtawy pionów zamontowano automatyczne ograniczniki przepływu () z elementami termotatycznymi (QT). W tym amym czaie podobny budynek tojący obok pozotał bez zmian w równoważeniu pionów. Dzięki temu możemy porównać zużycie ciepła w obu budynkach. Zatoowane tu rozwiązanie pozwala regulować temperaturę powrotu na pionach. Podcza częściowego obciążenia, kiedy przepływ przez niektóre grzejniki zotaje zamknięty (działanie ) temperatura powrotu wzrata. Oznacza to że gorąca woda niepotrzebnie cyrkuluje w intalacji. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE PODCZAS MODERNIZACJI A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-D Średnice DN 15-2 B Automatyczny ogranicznik przepływu z elementem termotatycznym QT AB-QT AB-QT POMPA WYMIENNIK CIEPŁA ZE ŹRÓDŁA CIEPŁA Termotatyczny zawór regulacyjny AB-QT Automatyczny ogranicznik przepływu 22

23 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja + AB-QT Kozty inwetycji [ ] Średnia ozczędność energii w ezonie grzewczym [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 9,7 Zużycie energii [GJ] Sezon grzewczy 26/27 27/28 28/29 29/21 Cza zwrotu [lata] 2,6 Zawory i AB-QT zotały zaintalowane w grudniu 29 NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Automatyczny ogranicznik przepływu z termotatem bezpośredniego działania ( +AB-QT) ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU (ezon grzewczy) Zużycie energii w ezonie grzewczym [GJ] Skorygowane zużycie energii (metoda topnio-dni) [GJ] Średnia temperatura zewnętrzna w ezonie grzewczym [ C] Średnia ozczędność energii z trzech ezonów [GJ] Podjęte działania 26/ , ,8 6,1 27/28 143,5 9697, 3,9 28/ ,5 1,8 3,3 29/ ,6 9154,8 2, Intalacja i AB-QT WNIOSKI To nowe rozwiązanie polegające na regulacji przepływu w zależności od temperatury na powrocie powoduje przekztałcenie ytemu jednorurowego (tało-przepływowego), w zmienno-przepływowy. Zbędny przepływ w pionach (wytępujący, gdy zawory grzejnikowe odcinają grzejniki), zotaje ograniczony do minimum przez zawory równoważące bezpośredniego działania, zaintalowane na każdym z pionów. Już ame gwarantują prawidłowe równoważenie przepływu między pionami, ale dopiero zatoowanie AB-QT (termotat na zaworze) pozwala na kontrolę temperatury powrotu. Takie rozwiązanie daje możliwość oiągnięcia korzyści finanowych, co udowadnia ten przykład. Jednocześnie odpowiednie równoważenie ytemu to także brak karg miezkańców na niedogrzewanie pomiezczeń nawet podcza otrej zimy. To nowe rozwiązanie Danfo dla ytemów grzewczych jednorurowych oparte na automatycznym ograniczniku przepływu z termotatem bezpośredniego działania ( +AB-QT), pozwala na oiągnięcie dużych ozczędności w zużyciu energii, przy jednoczenym poprawieniu komfortu wewnątrz budynku! Cza zwrotu inwetycji jet krótzy niż 3 lata! 23

24 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 3.3 Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa VIZAFAGÓ 19 Budapezt, Węgry Adre: Nepfürdő u. 19 Liczba pięter: 1 Liczba klatek chodowych: 6 Liczba miezkań: 26 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 14 Liczba pionów: 128 INWESTYCJA Budynek powtał w 1978 roku w technologii wielkiej płyty. Funkcjonował w nim typowy ytem ogrzewania jednorurowego z by-paem i zaworami ręcznymi na pionach. Przy grzejnikach zawory ręczne odcinające. Proce termomodernizacji budynku jezcze nie jet zakończony. W 22 roku w czaie przerwy w ezonie grzewczym zmodernizowano jedynie ytem grzewczy pod kątem dytrybucji ciepła zrobiono to ze względu na dużą ilość karg płynących do miezkańców. GRZEJNIKI GRZEJNIKI URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) Ogranicznik przepływu ASV-Q (poprzednik ) Średnice DN (26, 68, 34 zt.) POMPA WYMIENNIK CIEPŁA ZE ŹRÓDŁA CIEPŁA POPRZEDNIE ROZWIĄZANIE AKTUALNE ROZWIĄZANIE Termotatyczny zawór regulacyjny Automatyczny ogranicznik przepływu 24

25 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-Q Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,5 Ceny energii (DH) [ /GJ] 11,99 Cza zwrotu [lata],8 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Ogranicznik przepływu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 3,59 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 21 Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia roczna ozczędność energii (GJ) Podjęte działania , ,7% 4,8 Intalacja ograniczników przepływu na pionach ,5% 2, ,9% 4, ,7% 3,4 1491, ,9% 3, ,3% 4,9 Nowy węzeł cieplny ,8% 4,7 WNIOSKI, w którym dokonano inwetycji jet dobrze widoczny na wykreie pokazującym ozczędności energii. W 22 ą one mniej więcej o połowę mniejze niż w natępnym roku, ponieważ modernizacji dokonano w lecie, a więc zmieniła ona zużycie energii tylko przez połowę roku. Zużycie energii wzroło nieznacznie po 27, kiedy to zotał zmodernizowany węzeł cieplny. Od tego momentu tało ię możliwe podnieienie temperatury powrotu, w celu dotarczenia odpowiedniej ilości ciepła do miezkań na parterze. Przy zatoowaniu ograniczników przepływu u podtawy każdego z pionów powrotnych, dytrybucja wody w ytemie poprawia ię w poób znaczący, co daje możliwość zaozczędzenia ~11 13% energii. Nowy węzeł cieplny daje możliwość podnieienia komfortu użytkowników. 25

26 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 4.1 Intalacja ciepłej wody użytkowej długi budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Długi budynek Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Zakole 27-36, Szczecin, Polka Liczba pięter: 5 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 73 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba pionów: 4 INWESTYCJA Renowacja tego budynku rozpoczęła ię w 1996 roku zaintalowaniem termotatycznych zaworów grzejnikowych i realizowana była wieloetapowo. W 26 roku zmodernizowano ytem ciepłej wody użytkowej. Analizując zebrane dane dotyczące zużycia energii dobrze widać tendencje (w %). Wyjściowo ytem wypoażony był w piony wody cyrkulacyjnej równoważone zaworami ręcznymi. Nadprzepływy i wyoka temperatura wody wracającej z intalacji, była więc typowa dla takiego układu. Po modernizacji cyrkulacja tała ię energoozczędna dzięki regulacji temperatury. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (26) A Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny Średnica DN 2 (4 zt.) ŹRÓDŁO CIEPŁEJ WODY MTCV MTCV MTCV POMPA ZIMNA WODA MTCV Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny 26

27 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja MTCV Kozty inwetycji [ ] 2353 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] 43,1 Ceny energii (DH) [ /GJ] 13, Cza zwrotu [lata],41 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma MTCV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Zużycie energii (cwu) [GJ] Ozczędności w % w porównaniu ze średnią wartością z lat Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Podjęte działania ,9% ,3% ,7% ,4% Coraz więcej użytkowników intaluje indywidualne wodomierze ,% ,% ,6% ,7% Intalacja MTCV ,8 16,3% ,4 33,9% 43,1 WNIOSKI W pierwzych latach ( ) zużycie energii malało ytematycznie w związku z tym, że coraz więcej właścicieli miezkań zakładało wodomierze w woich miezkaniach. Zapoczątkowało to proce ozczędzania energii. Zużycie energii utabilizowało ię w latach Po zaintalowaniu wielofunkcyjnych termotatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV, ozczędności natychmiat wyraźnie wzroły. W kolejnym ezonie, po roku oberwacji pracy intalacji, zadecydowano o zmniejzeniu temperatury wody wracającej z cyrkulacji, w celu dalzego zwiękzenia ozczędności. Ozczędności wyrażone w % wzroły z 16% do 34%. Cza zwrotu inwetycji poniżej 1/2 roku! 27

28 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 4.2 Intalacja ciepłej wody użytkowej długi budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Spółdzielnia Miezkaniowa Oiedle Młodych Poznań, Polka Adre: Tyiąclecia 16-42, 26-29, Liczba pięter: 5 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba budynków: 3 Liczba pionów: 6 Długi budynek INWESTYCJA Renowacja tego budynku rozpoczęła ię w 1994 roku zaintalowaniem termotatycznych zaworów grzejnikowych i realizowana była wieloetapowo. W 23 roku zmodernizowano ytem ciepłej wody użytkowej. Wyjściowo ytem wypoażony był w piony wody cyrkulacyjnej, równoważone zaworami ręcznymi. Nadprzepływy i wyoka temperatura wody wracającej z intalacji, była więc typowa dla takiego układu. Po modernizacji cyrkulacja tała ię energoozczędna dzięki regulacji temperatury. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (23) A Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny Średnica DN 2 (6 zt.) ŹRÓDŁO CIEPŁEJ WODY MTCV MTCV MTCV POMPA ZIMNA WODA MTCV Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny 28

29 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,3 Ceny energii (DH) [ /GJ] 7,77 Cza zwrotu [lata] MTCV,63 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Ozczędność energii [%] Kalkulacja oparta na danych z lat w porównaniu do roku 23 NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma MTCV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Zużycie energii (cwu) [GJ] Ozczędności w % w porównaniu ze średnia wartością z lat Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Podjęte działania ,% Intalacja MTCV ,4% ,2% ,9% 92, ,6% ,% WNIOSKI W pierwzych latach ( ) zużycie energii malało ytematycznie w związku z tym, że coraz więcej właścicieli miezkań zakładało wodomierze w woich miezkaniach. Zapoczątkowało to proce ozczędzania energii. Po zaintalowaniu wielofunkcyjnych termotatycznych zaworów cyrkulacyjnych MTCV, zużycie energii wzroło w związku z odpowiednim zrównoważeniem i dotarczeniem odpowiedniej ilości wody cyrkulacyjnej do nawet najdalzych pionów. W kolejnym ezonie, po roku oberwacji pracy intalacji zadecydowano o zmniejzeniu temperatury wody wracającej z cyrkulacji, w celu dalzego zwiękzenia ozczędności. Ozczędności wyrażone w % wzroły z 18% do nawet 35%. Cza zwrotu inwetycji poniżej 1 roku! 29

30 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 4.3 Intalacja ciepłej wody użytkowej wyoki budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek wyoki Spółdzielnia Miezkaniowa Oiedle Młodych Poznań, Polka Adre: Tyiąclecia 7 Liczba pięter: 16 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 128 Kubatura ogrzewana: 19 5 m 3 Liczba pionów: 15 INWESTYCJA Renowacja tego budynku rozpoczęła ię w 1994 roku zaintalowaniem termotatycznych zaworów grzejnikowych i realizowana była wieloetapowo. W 23 roku zmodernizowano ytem ciepłej wody użytkowej. Wyjściowo ytem wypoażony był w piony wody cyrkulacyjnej, równoważone zaworami ręcznymi. Nadprzepływy i wyoka temperatura wody wracającej z intalacji, była więc typowa dla takiego układu. Po modernizacji cyrkulacja tała ię energoozczędna dzięki regulacji temperatury. URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (23) A Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny Średnica DN 2 (15 zt.) ŹRÓDŁO CIEPŁEJ WODY MTCV MTCV MTCV POMPA ZIMNA WODA MTCV Wielofunkcyjny termotatyczny zawór cyrkulacyjny 3

31 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja MTCV Kozty inwetycji [ ] 1119 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] 292,4 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8, Cza zwrotu [lata],44 Kalkulacja oparta na danych z lat w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma MTCV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Zużycie energii dla DHW [GJ] Ozczędności w % w porównaniu ze średnia wartością z lat Średnia roczna ozczędność energii (GJ) Podjęte działania ,3% ,6% ,8% ,4% ,5% ,8% Intalacja MTCV ,8% ,3% ,9% 292, ,6% ,6% WNIOSKI W pierwzych latach ( ) zużycie energii wahało ię, ale średnie zużycie było na doyć dużym poziomie. 23, w którym zamontowano MTCV dał znaczny padek zużycia energii. W natępnych latach poziom zużycia również wahał ię, ale jego średnia wartość oiągnęła znacznie niżzy poziom. Wahania powodowane ą prawdopodobnie nawykami miezkańców i ich ilością. Średnia roczna wartość ozczędności energii wynoi prawie 3 GJ rocznie. W tego typu budynkach gdzie piony zailające nie ą zbyt długie, potencjał ograniczania zużycia energii jet mniejzy, ale i nakłady inwetycyjne ą niewielkie. Cza zwrotu inwetycji poniżej 6 mieięcy! 31

32 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 5.1 Sytem klimatyzacji budynek biurowy Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku budynek biurowy Centrum biurowe V Parku Praga, Czechy Adre: Prague-Chodov, Liczba odbiorników: 35 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba pięter: 4 Typ równoważenia: Budynek 1: równoważenie zaworami ręcznymi i zawór regulacyjny z iłownikiem przy każdym odbiorniku Budynek 2: zawory PIBCV przy każdym odbiorniku INWESTYCJA Projekt Office Park wytartował w 24 roku. Pierwze ześć budynków zotało wypoażone w tradycyjny tałoprzepływowy ytem grzewczo/chłodzący. To znaczy, że praca fan-coili regulowana jet przez zawory trójdrogowe z iłownikiem ON/OFF, a praca centrali klimatyzacyjnej przez zawory trójdrogowe z iłownikami modulowanymi -1 V. Za rozdział wody odpowiadają zawory ręczne równoważące. Uruchomienie ytemu zotało zrealizowane przez firmę zewnętrzną. W 27 roku Danfo zaoferował nową technologię opartą na niezależnych od wahań ciśnienia zaworach równoważących. RC RC KLIMAKONWEKTORY (FCU) RC BELKI CHŁODZĄCE URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (27) A Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący AB- QM z napędem do regulacji klimakonwektorów AHU BMS POMPA B Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący AB- QM z napędem do regulacji klimakonwektorów AGREGAT WODY LODOWEJ POMPA POMPA VSD Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący z napędem RC Regulator pokojowy BMS Sytem zarządzający budynkiem VSD Pompa elektroniczna 32

33 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Tradycyjny renowacja Inwetycja w Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 9, , ,12 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Mieiąc IV V VI VII VIII IX Cza zwrotu [lata] 5,2,6 Tradycyjna regulacja Regulacja Ozczędności w % Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Tradycyjna regulacja MBV przy każdym odbiorniku ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU LATEM Zużycie energii (chłodzenie) Zużycie energii (chłodzenie) regulacja tradycyjna [GJ] regulacja [GJ] Ozczędności w % Kwiecień ,8% Maj ,7% Czerwiec ,8% Lipiec ,7% Sierpień ,4% Wrzeień ,7% Suma ,2% WNIOSKI Powyżze liczby pokazują, że toując, jako ograniczniki przepływu i zawory regulacyjne możemy oiągnąć średnio bliko 4% ozczędności w zużyciu energii w porównaniu do tradycyjnego ytemu. Z punktu widzenia koztów inwetycji, różnice między tymi dwoma rozwiązaniami to tylko 13%. Cza zwrotu ponieionych nakładów to niecałe 8 mieięcy! W przypadku renowacji cza zwrotu nie jet już tak krótki. Wynoi on 5 lat i 3 mieiące, co nadal czyni go opłacalną intytucją, zwłazcza jeżeli weźmiemy pod uwagę zwiękzenie komfortu wewnątrz budynku. 33

34 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 5.2 Sytem klimatyzacji i ogrzewania budynek biurowy średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku budynek biurowy Centrum biurowe Bakat Center Budapezt, Węgry Adre: Ráday u. 51 Typ ytemu: czterorurowy, grzanie/chłodzenie Liczba odbiorników: 112 zt., 56 grzanie, 56 chłodzenie Kubatura ogrzewana/ /chłodzona: 431 m 3 Liczba pięter: 7 Typ równoważenia: ręczne i zawór trefowy przy FC Po renowacji: PIBCV na FC INWESTYCJA Ten budynek biurowy zotał zbudowany w 22 roku. Wypoażony jet w typowy ytem czterorurowy ze zmiennym przepływem. Klimakonwektory wypoażone były w zawory regulacyjne z iłownikami ON/OFF terowanymi przez termotat pokojowy. Równoważenie hydrauliczne realizowane za pomocą zaworów ręcznych. W 28 roku, w związku z wyokimi rachunkami za zużytą energię i niezadowoleniem właścicieli pomiezczeń i użytkowników, zdecydowano ię na zmianę poobu równoważenia. Zatoowano zawory, nie zmieniając iłowników, które przy odpowiednim adapterze mogły wpółpracować z zaworami. Nie dokonywano żadnych zmian w regulacji pracy centrali klimatyzacyjnej. RC RC KLIMAKONWEKTORY (FCU) RC BELKI CHŁODZĄCE URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (28) A Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący AB- QM z napędem do regulacji klimakonwektorów AHU BMS POMPA AGREGAT WODY LODOWEJ POMPA POMPA VSD Regulacyjny automatyczny wielofunkcyjny zawór równoważący z napędem RC Regulator pokojowy BMS Sytem zarządzający budynkiem VSD Pompa elektroniczna 34

35 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] [kwh] Ceny energii (gaz) [ /GJ] / [ /kwh] 5,53 Cza zwrotu [lata] renowacja grzanie* chłodzenie , ,184 3,9,7 Zużycie energii grzanie [GJ] Zużycie energii chłodzenie [GJ] *Rzeczywity okre zwrotu inwetycji dla intalacji grzewczej jet lepzy po modernizacji przeprowadzonej w 28 roku NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma dla grzania dla chłodzenia ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU LATEM 27 Zużycie energii Zużycie energii grzanie [GJ]* Zużycie energii chłodzenie [kwh]** Podjęte działania Zużycie energii korygowane do temp. 4,9 C Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia roczna ozczędność energii [GJ] Zużycie energii Średnie roczne zużycie energii [GJ] , 112, 4, , 176,2 4,7 43, Intalacja 29 93, 796,1 3,9 323, Średnio 183, * Zużycie energii dotyczy także cwu. Ponieważ jednak żadne inne prace modernizacyjne w oberwowanym okreie nie były prowadzone możemy przyjąć, że ozczędności pochodzą z zatoowanych elementów. ** Zużycie energii dotyczy także świateł, windy itd. Ponieważ jednak żadne inne prace modernizacyjne w oberwowanym okreie nie były prowadzone możemy przyjąć, że ozczędności pochodzą z zatoowanych elementów. WNIOSKI Powyżze liczby pokazują, że toując jako ograniczniki przepływu i zawory regulacyjne, możemy oiągnąć znaczące ozczędności w zużywanej energii w porównaniu z ręcznym równoważeniem. Średnie roczne ozczędności ięgają 2 GJ po tronie grzania i 4 ty. kwh po tronie chłodzenia. Biorąc pod uwagę nakłady inwetycyjne i cza zwrotu, w przypadku ogrzewania wyniół 3,7 roku i jet on akceptowalny, natomiat w przypadku chłodzenia cza zwrotu wynoi,7 roku. Jet to bardzo opłacalna inwetycja, zczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrot wydajności energetycznej i poprawę komfortu wewnątrz budynku w przypadku zatoowania zaworów. Przykład ten pokazuje zaadność modernizacji ytemu. 35

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne.

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne. Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energoozczędne. 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl Spi treści.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Cza zwrotu inwetycji Przykłady i referencje Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych praktyczne rozwiązania energoozczędne www.trefaprojektanta.pl Spi treści Szanowny

Bardziej szczegółowo

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania 1 mln zaintalowanych zaworów równoważących. Dzięki temu rocznie generowana jet ozczędność 73 500 MWh

Bardziej szczegółowo

Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl

Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.trefaprojektanta.pl Spi treści 1.1 Zalecane aplikacje dla intalacji grzewczych 4 1.2 Zalecane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 16 aplikacji zalecanych dla wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania, które pozwolą na poprawę

Bardziej szczegółowo

Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss

Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss 2 Osiągać więcej za mniej doświadczenia Danfoss Andrzej Händel Efektywność energetyczna coraz bardziej potrzebna Sytuacja geopolityczna Rosnące ceny energii

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Jak dobrać automatyczny zawór równoważący? Brak termostatów grzejnikowych: - Piony na klatkach schodowych - Piony świecowe w łazienkach - Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Prowadzący Mgr inż. Tomasz Perek Koordynator Sprzedaży HVAC Danfoss Ogrzewnictwo Efektywność

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Jak dobrać automatyczny zawór równoważący? Brak termostatów grzejnikowych: - Piony na klatkach schodowych - Piony świecowe w łazienkach - Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o.

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o. Zrównoważona regulacja w instalacjach centralnego ogrzewania Oszczędność energii każdego dnia Automatyczny zawór równoważący AB-PM - do niezawodnych i energooszczędnych systemów grzewczych. 1zawór zamiast

Bardziej szczegółowo

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o.

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o. Zrównoważona regulacja w instalacjach centralnego ogrzewania Oszczędność energii każdego dnia Automatyczny zawór równoważący AB-PM - do niezawodnych i energooszczędnych systemów grzewczych. 1zawór zamiast

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne Rozwiązania. Poradnik Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania.

Energooszczędne Rozwiązania. Poradnik Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. Energooszczędne Rozwiązania Poradnik 2005 Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania www.danfoss.pl KONTAKT Z DANFOSS: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA Specjaliści ds. Techniczno-Handlowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących

Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących Jak dobrać automatyczny zawór równoważący? Brak termostatów grzejnikowych: - Piony na klatkach schodowych - Piony świecowe w łazienkach - Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

3 lata. Co najmniej MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE.

3 lata. Co najmniej MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Co najmniej MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE Zawór doskonała regulacja i równoważenie w jednym zaworze. Ponad milion zaworów pracujących w instala- cjach na

Bardziej szczegółowo

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury klatek schodowych, podane w aktach prawnych, wahają się w dużych granicach i stąd prawidłowe ich dobranie w obliczeniach zapotrzebowania ciepła

Bardziej szczegółowo

1 mln. Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące.  MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące 1 mln sprzedanych zaworów równoważących AB-QM. Dzięki czemu rocznie generowana jest oszczędność 73 500 MWh energii na pompowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakres nastawy ( C) Pasuje do. Nr kat. AB-QM DN DN DN DN AB-QM ze złączkami pomiarowymi. Gwint zewnętrzny (ISO 228/1)

Zakres nastawy ( C) Pasuje do. Nr kat. AB-QM DN DN DN DN AB-QM ze złączkami pomiarowymi. Gwint zewnętrzny (ISO 228/1) - ogranicznik powrotu z zaworem Opis QT jest siłownikiem termostatycznym bezpośredniego działania stosowanym jako ogranicznik powrotu w jednorurowych systemach ogrzewania oraz w nieregulowanych pionach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne z Ogrzewnictwa i Wentylacji. Ćwiczenie Nr 12. Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI

Ćwiczenie laboratoryjne z Ogrzewnictwa i Wentylacji. Ćwiczenie Nr 12. Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI Ćwiczenie Nr 12 Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zaworami równowaŝącymi i porównanie róŝnych rodzajów równowaŝenia hydraulicznego instalacji. 1 A.

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

3 lata czas zwrotu inwestycji

3 lata czas zwrotu inwestycji Co najmniej MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE Zawór doskonała regulacja i równoważenie w jednym zaworze. Ponad milion zaworów pracujących w instalacjach na całym świecie pozwala twierdzić,

Bardziej szczegółowo

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5. 5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu na potrzeby zasilenia instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Wieniawskiej

Bardziej szczegółowo

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny Precision made easy Ballorex Dynamic Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny Całkowita kontrola za pomocą dynamicznej regulacji Precision made easy Ballorex Dynamic jest nowej generacji niezależnym

Bardziej szczegółowo

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Przepisy prawne Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Bardziej szczegółowo

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej

Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej Ręczne równoważące zawory USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej USV -I USV -M USV-PV / I Rozbudowa zaworów USV do wersji automatycznej Zastosowanie Zawory USV przeznaczone są do równoważenia

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania

Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Zawór Dynamic Valve firmy Danfoss Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania Optymalna regulacja temperatury i automatyczne równoważenie dwururowych instalacji grzewczych teraz

Bardziej szczegółowo

Ballorex Delta. Regulator różnicy ciśnień. Precision made easy

Ballorex Delta. Regulator różnicy ciśnień. Precision made easy Ballorex Delta Regulator różnicy ciśnień Precision made easy Perfekcyjne równoważenie dzięki stałemu ciśnieniu różnicowemu Precision made easy Ballorex Delta jest regulatorem różnicy ciśnień stosowanym

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące USV-S

Zawory równoważące USV-S Zawory równoważące USV-S Zastosowanie Zawory USV-S stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania w celu ograniczenia przepływu w pionach lub pętlach poziomych. Zawory USV-S stosowane w instalacjach chłodzących

Bardziej szczegółowo

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Arkusz Informacyjny Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Zawory MSV-F2 są ręcznymi zaworami równoważącymi z nastawą wstępną. Zawory przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia

Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia Analiza oszczędności energii w systemie klimatyzacji centrali telefonicznej (VE), opartym na agregacie wody lodowej. 2 Elektroniczny zawór rozprężny

Bardziej szczegółowo

7. Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną? Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?

7. Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną? Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej? 1. Co to jest 1 GJ? 2. Co to jest zamówiona moc cieplna? 3. Co to jest węzeł cieplny? 4. Co to jest przyłącze cieplne? 5. Jak ciepło trafia do mieszkania? Kiedy i na jakich warunkach PEC włącza ogrzewanie?

Bardziej szczegółowo

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58 Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie.

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl Rozwiązania Energooszczędne Poradnik 1+1=1 Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania www.danfoss.pl KONTAKT Z DANFOSS: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA Specjaliści ds. Techniczno-Handlowych

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy Norweski Mechanizm Finansowy Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego PL 0189 WARSZAWA, 7 GRUDZIEŃ 2009 Główne cele projektu pt. Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Cz.III. 1. Czynnik chłodniczy - R 134a jako wymóg czy może być inny? Odp.1. Zamawiający informuje, że zastosowanie innego czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Którędy budynki tracą ciepło?

Którędy budynki tracą ciepło? Którędy budynki tracą ciepło? 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - Straty ciepła w budynku nieocieplonym - Straty ciepła w budynku po ociepleniu Podsumowując straty ciepła: 1 całkowite, 2- wentylacja

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Program wsparcia finansowego skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw promujący efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii Przemysław Stępień Wizualizacje projektowanego budynku Przyjęte rozwiązania projektowe Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra r.

Jelenia Góra r. Jelenia Góra 28.12.216 r. Porównanie zużycia ciepła i kosztów zakupu ciepła w okresach rozliczeniowych 214/15 i 215/16 oraz w okresie 215/16 z okresem 21/2 ( przed termomodernizacją) I. Wstęp. Sezony grzewcze

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) KTCM 512 Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) IMI TA / Zawory regulacyjne / KTCM 512 KTCM 512 Niezależny od ciśnienia zawór

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Ze względu na dużą ilość danych konieczne jest ich wcześniejsze przygotowanie. Dalsza część pracy odbywać się będzie zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny Sterownik CCR3 - regulator temperatury powrotu, rejestrator temperatury

Arkusz informacyjny Sterownik CCR3 - regulator temperatury powrotu, rejestrator temperatury - regulator temperatury powrotu, rejestrator temperatury Opis wraz z zaworami AB-QM oraz napędami termicznymi TWA-Z stanowi kompletne rozwiązanie do grzewczych instalacji jednorurowych - AB-QTE. jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Frese S - automatyczny regulator przepływu Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza. Zużycie energii w budynku przy ul. Chochlika 4 w okresie i analytics

Analiza porównawcza. Zużycie energii w budynku przy ul. Chochlika 4 w okresie i analytics Analiza porównawcza Zużycie energii w budynku przy ul. Chochlika 4 w okresie 2007-2008 i 2008-2009 analytics Analiza stanu zużycia energii przed i po termomodernizacji na podstawie danych z pomiarów dla

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny. Automatyczne i ręczne zawory równoważące. Spis treści. Wstęp Automatyczne zawory równoważące ASV...

Arkusz informacyjny. Automatyczne i ręczne zawory równoważące. Spis treści. Wstęp Automatyczne zawory równoważące ASV... Automatyczne i ręczne zawory równoważące Spis treści Str. Wstęp... 3-26 Automatyczne zawory równoważące ASV... 27-46 Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące AB-QM... 47-66 Siłowniki... 67-90 Zawory

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolkiego na lata 2014-2020 (projekt) - poprawa jakości powietrza 4 kwietnia, 2014 r. Prace nad RPO WM 2014-2020 6 lutego 2014 - przyjęcie projektu RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma o Perfect C mfort Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma Erwin Szczurek Niniejsza prezentacja otrzymała: DYPLOM Za prezentację najlepszej referencji OZE o Perfect C mfort 1 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) Niezależne od ciśnienia zawory równoważące i regulacyjne KTCM 512 Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników TA-COMPACT-T Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Zawór regulacyjny z ogranicznikiem temperatury powrotu dla instalacji chłodniczych IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOWNICTWO WĘZŁY CIEPŁOWNICZE MIESZKANIOWE

CIEPŁOWNICTWO WĘZŁY CIEPŁOWNICZE MIESZKANIOWE OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO 1 Kod kursu : ISS202038W WYKŁAD CIEPŁOWNICTWO WĘZŁY CIEPŁOWNICZE MIESZKANIOWE Studia dzienne II (magisterskie) Aktualizacja : marzec 2011 Węzły ciepłownicze mieszkaniowe MM

Bardziej szczegółowo

2 w 1. Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania. Zawór Dynamic Valve firmy Danfoss

2 w 1. Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania.  Zawór Dynamic Valve firmy Danfoss Zawór Dynamic Valve firmy Danfoss Proste rozwiązanie na codzienne wyzwania Optymalna regulacja temperatury i automatyczne równoważenie dwururowych instalacji grzewczych teraz w jednym zaworze. 2 w 1 Dynamic

Bardziej szczegółowo

Katalog. Automatyczne i ręczne zawory równoważące.

Katalog. Automatyczne i ręczne zawory równoważące. Katalog 2008 Automatyczne i ręczne zawory równoważące www.heating.danfoss.pl Automatyczne i ręczne zawory równoważące Spis treści Str. Wstęp... 3-26 Automatyczne zawory równoważące ASV... 27-46 Wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego Moc energii słonecznej Pod względem wydajności żaden system na świecie nie może równać

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY. OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY. dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy Wymienniki poziome 1 Sondy pionowe PRZEPŁYWY W ŹRÓDLE CIEPŁA 1 Przepływ nominalny przez

Bardziej szczegółowo

Test oszczędności energii w zastosowaniu dodatku ceramicznego do farb Insuladd

Test oszczędności energii w zastosowaniu dodatku ceramicznego do farb Insuladd Test oszczędności energii w zastosowaniu dodatku ceramicznego do farb Insuladd Insuladd oszczędza energię dzień po dniu przez cały rok! Korzystanie z dodatku ceramicznego Insuladd w dowolnym obszarze kraju

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r. Udział poszczególnych źródeł pokrycia potrzeb cieplnych dla budownictwa mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z polimeru

Automatyczny regulator natężenia przepływu z wkładem z polimeru Automatyczny regulator natężenia z wkładem z polimeru seria 127 ACCREDITED ISO 9001 FM 21654 01166/15 PL Funkcja Zawory AUTOFLOW są automatycznymi regulatorami zdolnymi utrzymywać natężenie na stałym poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacyjne Katowice

Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia Katowice, 08.12.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Ekoinnowacje w Katowicach podmioty zewnętrzne 3. Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

egain Polska Sp. z o.o., Marek Czajkowski , egain Polska firma, produkt, usługa

egain Polska Sp. z o.o., Marek Czajkowski ,  egain Polska firma, produkt, usługa egain Polska firma, produkt, usługa HISTORIA ROZWOJU FIRMY 2010 powstanie egain Polska 2013 2014 2016 Firma technologiczna 2002 r. powstanie egain SWE 8 mln m 2 13 mln m 2 14,5 mln m 2 16,5 mln m 2 PROGNOZA

Bardziej szczegółowo