Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energooszczędne."

Transkrypt

1 Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Praktyczne rozwiązania energoozczędne. 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych

2 Spi treści.1 Wprowadzenie Rekomendowane rozwiązania dla ytemów grzewczych Rekomendowane rozwiązania dla ytemów klimatyzacyjnych Intalacja grzewcza dwururowa długi budynek miezkalny Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa wyoki budynek miezkalny Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja grzewcza dwururowa dwa podobne budynki miezkalne Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Intalacja ciepłej wody użytkowej - długi budynek miezkalny Intalacja ciepłej wody użytkowej - długi budynek miezkalny Intalacja ciepłej wody użytkowej - wyoki budynek miezkalny Sytem klimatyzacji budynek biurowy Sytem klimatyzacji i ogrzewania budynek biurowy średniej wyokości Kozty pompowania w budynku użyteczności publicznej aplikacja chłodnicza Ozczędność energii w makrokali Ozczędność energii w makrokali Ozczędność energii w makrokali 42 2

3 Szanowny Czytelniku! Opracowany materiał, który zotał przygotowany przez zepół pracowników Danfo miał za główne zadanie odpowiedzieć na pytania: Czy inwetycja w renowacje ytemów intalacyjnych, takich jak: centralne ogrzewanie, ytemy chłodzenia czy intalacje ciepłej wody użytkowej jet opłacalna? W jakim czaie natąpi zwrot ponieionych nakładów finanowych na w/w renowacje? Na wtępie użyliśmy określenia opracowany materiał, to pojęcie chcielibyśmy wyjaśnić. Opracowanie polegało na zebraniu od użytkowników (klientów firmy Danfo) wieloletnich danych o zużyciu energii, przed i po renowacji. Dane te pochodzą z faktur od dotawców ciepła czy też energii elektrycznej, więc tanowią wiarygodny materiał porównawczy pozwalający ocenić efektywność renowacji, co jet nadrzędnym celem tych inwetycji. Przy analizie każdego przedtawionego przykładu uwzględniono również rzeczywite nakłady finanowe ponieione na projektowanie, montaż i zakup urządzeń, jak również kozty uruchomienia, jeśli takie wytąpiły. Dane zotały zebrane w jednolitej formie ze zczególnym nacikiem na dokładny opi, kiedy i co było przedmiotem renowacji. W wielu przypadkach proce renowacji był rozłożony na etapy (ze względu na ograniczone środki finanowe). Zaproponowana przez na forma opiu pozwala bezbłędnie zidentyfikować, jakie etapy przynoiły, jakie wyniki (np. montaż zaworów termotatycznych, montaż równoważących zaworów podpionowych, itd.) Zdecydowaliśmy ię (za zgodą klientów) na udotępnienie danych adreowych wraz ze wkazaniem miejca danej inwetycji renowacyjnej. Po pierwze w celu uwiarygodnienia przedtawionych danych (możliwość kontaktu i konfrontacji) jak również w celu wkazania miejca, gdyż ma ono itotny wpływ na kozty różne ceny związane z projektowaniem, montażem czy też zakupem urządzeń jak również różne taryfy za energię (Bośnia, Czechy, Malezja, Niemcy, Polka, Węgry). Przy obliczeniach, w celu bezpośredniego porównania zużycia energii połużyliśmy ię pecjalitycznymi metodami przeliczeniowymi (np. metoda topnio-dni, toowanymi zazwyczaj przez audytorów energetycznych). Przytoczone przykłady zotały pogrupowane tematycznie, i tak: rozdział 2: przedtawia wyniki uzykane przy renowacji typowych dwururowych intalacji centralnego ogrzewania poprzez zatoowanie termotatycznych zaworów grzejnikowych (RTD i RTS) oraz automatycznych zaworów równoważących (regulatory ciśnienia typu ASV) popularnie zwanych zaworami podpionowymi. Regulatory ciśnienia zapewniają tabilne warunki pracy zaworom termotatycznym, te z kolei generują dodatkowe zmniejzenie zużycia energii przy zapewnieniu wyokiego komfortu cieplnego. rozdział 3: przedtawia wyniki z renowacji jednorurowych ytemów ogrzewania. W tym przypadku pecyfika intalacji wymaga przy renowacji użycia oprócz zaworów termotatycznych innego typu zaworu równoważącego a mianowicie automatycznego ogranicznika przepływu (), który może być rozbudowany o moduł termotatyczny ( AB-QT), dzięki któremu, uzykujemy możliwość regulacji przepływu w pionach w funkcji obciążenia pionu (zamknięte zawory termotatyczne przepływ w pionie zmniejzony do minimum wynikający z pokrycia wyłącznie trat ciepła w intalacji), regulacja odbywa ię poprzez kontrolę temperatury powrotu w pionie. rozdział 4: modernizacja intalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej poprzez zatoowanie termotatycznych zaworów cyrkulacyjnych (MTCV). Zawory zapewniają termiczne zrównoważenie intalacji oraz ograniczają przepływ cyrkulacji do niezbędnego minimum w celu pokrycia trat ciepła oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury na wylewce u odbiorcy. rozdział 5: modernizacja intalacji wody lodowej w intalacji klimatyzacyjnej dla central klimatycznych (AHU) i oraz fancoili (FCU). Układach tych zatoowano nowy rodzaj zaworów regulacyjnych zawory niezależne od wahań ciśnienia w intalacji (). rozdział 6: przedtawiono wyniki modernizacji w makro kali w celu zobrazowania wielkości generowanych ilości energii, co może mieć itotne znaczenie dla dużych projektów np. wielkości miata czy rejonu w przypadku globalnych projektów finanowanych przez organizacje rządowe czy też pecjalityczne fundacje termomodernizacyjne. Modernizacje w kali makro obejmują renowacje zarówno intalacji centralnego ogrzewania, intalacje ciepłej wody użytkowej jak również węzłów cieplnych. Przedtawione okrey zwrotu nakładów wahają ię w przedziale od,5 roku to 5 lat w zależności od aplikacji, wielkości budynków oraz rodzaju intalacji. Należy również zaznaczyć, iż wyoka rentowność w/w inwetycji z zotała uzykana dzięki urządzeniom firmy Danfo gwarantującym wyoką prawność urządzeń i nie może być punktem odnieienia do innych urządzeń dotępnych na rynku! Mamy nadzieję, iż przytoczone przykłady ułatwią inwetorom podjęcie decyzji związanych z modernizacją, gdyż obecnie inwetycje modernizacyjne należą do jednych z najbardziej rentownych. Oczywiście ama decyzja nie zwalnia na z obowiązku prawidłowego zaprojektowania modernizacji, optymalizacji doboru urządzeń oraz poprawnego montażu i uruchomienia. DANFOSS na każdym etapie inwetycji modernizacyjnej oferuje woją pomoc w zakreie konultacji, mając na uwadze nadrzędny cel, jakim jet: uzykanie makymalnych ozczędności energetycznych, optymalizacji pracy intalacji przy jednoczenym zapewnieniu makymalnego komfortu użytkownika. Z życzeniami udanych inwetycji renowacyjnych, Zepół Działu Sytemy Grzewcze, Danfo Poland. 3

4 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.1 Zalecane rozwiązania dla ytemów ogrzewania SYSTEM GRZEWCZY Sytem JEDNORUROWY Sytem DWURUROWY Sytem z lub bez Sytem z lub bez Sytem z Bez natawy wtępnej Z natawą wtępną ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU:, AB-QT AKCEPTOWANY MSV-BD Leno, MSV-B/S/O LENO ZALECANY ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I ZALECANY ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M ZALECANY ASV-PV + MSV-F2 (z rurką impulową) 4

5 Sytem wody użytkowej Sytem bez Rozbudowa do niemożliwa Rozbudowa do możliwa Sytem ciepłej wody użytkowej ZALECANY MSV-B/S/O LENO, MSV-BD LENO /USV I ZALECANY USV-M + USV-I (do rozbudowy) ZALECANY MTCV, CCR2 5

6 ZALECANE ROZWIĄZANIA dla ytemów ogrzewania 1.2 Zalecane rozwiązania dla ytemów klimatyzacji SYSTEM CHŁODZĄCY STAŁY PRZEPŁYW Równoważenie automatyczne Równoważenie ręczne ZALECANY NASTAWNY OGRANICZNIK PRZEPŁYWU: AKCEPTOWANY MSV-F2, MBV-BD LENO, MSV-B/O/S LENO 6

7 ZMIENNY PRZEPŁYW Regulator ciśnienia Zawory kombinowane, niezależna regulacja Stała natawa ciśnienia Zmienna natawa ciśnienia Zawory regulacyjne z króćcami pomiarowymi i automatycznym natawnym ogranicznikiem przepływu ZALECANY ASV-P + ASV-M ZALECANY ASV-PV + ASV-I ZALECANY + TWA-Z + ABNM + AMV(E) ZALECANY ASV-PV (kryza) + MSV-F2 (z rurką impulową) 7

8 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.1 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Na Skarpie Kozalin, Polka Adre: Dąbrowzczaków 3 Liczba pięter: 12 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 68 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 637 Liczba pionów: 3 INWESTYCJA Budynek powtał w 1977 roku w technologii wielkiej płyty. Modernizacja przebiegała kilkuetapowo. Najpierw w 1994 roku zamontowano zawory termotatyczne grzejnikowe, a w 1995 podzielniki koztów na grzejnikach. Natępnym etapem było docieplenie ścian w 1999 roku. Wrezcie w 22 roku zamontowano podpionowe regulatory różnicy ciśnienia. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 1-2 (w umie 637 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (1,5,1,5 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 8

9 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Intalacja ASV Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,2 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8,2 Cza zwrotu [lata] 1,6 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Kalkulacja oparta na danych z roku 211 w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 6,7 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 2 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem - porównanie do 21 Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia ozczędność energii [GJ] Podjęte działania , ,5% 4, ,6% 16,7% 4,8 Intalacja ASV ,1% 31,7% 4, ,5% 31,% 5, ,% 38,2% 4,5 Izolacja tropodachu 383, ,3% 4,7% 4, ,% 2,4% 6, ,1% 28,3% 5,7 WNIOSKI Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 31% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). W roku 22 kiedy odbywał ię montaż ASV, ozczędności ą o połowę mniejze od wartości średniej, gdyż praca całkowicie zmodyfikowanego ytemu rozpoczęła ię już w trakcie trwania ezonu grzewczego. Przy nikiej średniej temperaturze zewnętrznej oiągnięte zotały najwyżze ozczędności energii w związku z działaniem regulatorów ciśnienia (rok 26). Termoizolacja dachu nie dała widocznych efektów w zużyciu energii (w wyokim budynku takie działania mają wpływ tylko na kilka miezkań). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry poniżej 2 lat. 9

10 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.2 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Chopina 4 Liczba pięter: 11 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 66 Kubatura ogrzewana: 9 88 m 3 Liczba grzejników: 389 Liczba pionów: 26 INWESTYCJA Budynek powtał w 1982 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1996 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe, a w 24 zaizolowano ściany i dach. Przedtem jednak, w 23 roku, wzytkie grzejniki zotały wypoażone w podzielniki koztów. Kolejna inwetycją przeprowadzoną w 25 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 389 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (26 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 1

11 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-PV/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,3 Ceny energii (DH) [ /GJ] 13,2 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 1, Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,1 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1999 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia roczna ozczędność energii (GJ) Podjęte działania ,% 5,1 Intalacja w ,3% 6, ,7% 4, ,1% 4, ,3% 3,74 HCA* ,3% 5,13 Izolacja ścian zewnętrznych i tropodachu ,% 5,63 Intalacja ASV ,% 29,8% 3, ,3% 18,1% 6,2 276, ,9% 19,1% 6,2 * HCA Intalacja podzielników koztów WNIOSKI Stoując odpowiednią izolację ścian i dachu w tym budynku oiągnięto znaczący padek zużycia energii (2-25%). Zatoowanie podzielników ciepła pozwoliło na kolejne 15% ozczędności (efekt pychologiczny). Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 22% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). Najwiękze ozczędności w zużyciu energii w związku z pracą regulatorów ciśnienia wytępują przy najniżzej średniej temperaturze zewnętrznej (26). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry 1 rok! 11

12 POLECANA INWESTYCJA 2.3 Intalacja grzewcza dwururowa długi budynek miezkalny Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Długi budynek Spółdzielnia Miezkaniowa Wpólny Dom Szczecin, Polka Adre: Zakole Liczba pięter: 5 Liczba klatek chodowych: 1 Liczba miezkań: 73 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 542 Liczba pionów: 14 INWESTYCJA Budynek powtał w 1976 roku w technologii wielkiej płyty. Modernizacja przebiegała kilkuetapowo. Najpierw w 1996 roku zamontowano zawory termotatyczne grzejnikowe. Proce poprawy izolacji budynku również przebiegał fazami: w 1999 zaizolowano ściany zczytowe, w 24 dach, a w 27 pozotałe ściany. W 23 roku zamontowano podzielniki koztów na grzejnikach. Natępnym etapem było zamontowanie podpionowych regulatorów różnicy ciśnienia w 25 roku. W 26 roku intalacje cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej wypoażono w termotatyczne ograniczniki temperatury (patrz 4.1) W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 542 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (14 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 12

13 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-PV/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] , Ceny energii (DH) [ /GJ] 13,2 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 5,9 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,1 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1999 Ozczędności w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie do Średnia temperatura zewnętrzna [ C] Średnia ozczędność energii [GJ] Podjęte działania ,% 5,1 Izolacja części ścian zewnętrznych* ,8% 6, ,9% 4, ,2% 4, ,% 3,74 Intalacja HCA** ,3% 5,13 Izolacja tropodachu ,2% 5,63 Intalacja ASV ,7% 18,7% 3, ,3% 6,7% 6,2 25, Izolacja pozotałych ścian zewn ,8% 7,5% 6,2 * zaintalowano w 1996 ** HCA - podzielniki koztów WNIOSKI Stoując odpowiednią izolację ścian i dachu w tym budynku oiągnięto znaczący padek zużycia energii (15-25%). Zatoowanie podzielników ciepła pozwoliło na kolejne 15% ozczędności (efekt pychologiczny). Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów przynioła średnio 11% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). Najwiękze ozczędności w zużyciu energii w związku z pracą regulatorów ciśnienia wytępują przy najniżzej średniej temperaturze zewnętrznej (26). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet mniejzy niż 6 lat w ytuacji budynku niewyokiego, a długiego (duża ilość pionów, jeden zawór regulujący różnice ciśnienia na 5 zaworów termotatycznych) jet to dobry rezultat. 13

14 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.4 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny wyoki Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek wyoki Spółdzielnia Miezkaniowa Oiedle Młodych Poznań, Polka Adre: Tyiąclecia 7 Liczba pięter: 16 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 128 Kubatura ogrzewana: 19 5 m 3 Liczba grzejników: 576 Liczba pionów: 4 INWESTYCJA Budynek powtał w 1983 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1994 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe, a w 1995 wzytkie grzejniki zotały wypoażone w podzielniki koztów. W roku 1999 zaizolowano ściany. Kolejna inwetycją przeprowadzoną w 25 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. W okreie, z którego pochodzą zebrane dane zmieniała ię średnioroczna temperatura, dlatego przedtawione zużycie energii zotało zweryfikowane. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (w 1995 i 25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 1-2 (w umie 576 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (2, 4, 14, 2 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 14

15 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja Intalacja ASV Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] ,4 Ceny energii (DH) [ /GJ] 8,79 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 1, Kalkulacja oparta na danych z lat w porównaniu do lat NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Regulator różnicy ciśnienia u podtawy pionu ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 5,2 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1997 Dodatkowe ozczędności w % po zatoowaniu automatycznych zaworów na pionach (22) Średnia temperatura zewnętrzna [ C] , ,5% 6,2 Średnia ozczędność energii (GJ) Podjęte działania 1995-, 1996-HCA ,5% 4,4 Docieplenie budynku ,2% 5, ,5% 3, ,3% 3, ,7% 2, ,5% 3, ,5% 9,8% 4,4 Intalacja ASV ,5% 3,8% 2, ,5% 19,6% 5, ,5% 27,9% 4,8 74,44 WNIOSKI Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów, przynioła średnio 26,3% ozczędności zużycia energii w tounku do roku początkowego. (Intalacja ASV-PV jet pokazana w wierzu zaznaczonym na żółto w powyżzej tabeli). W roku 25, kiedy odbywał ię montaż ASV, ozczędności ą o połowę mniejze od wartości średniej, gdyż praca całkowicie zmodyfikowanego ytemu rozpoczęła ię już w trakcie trwania ezonu grzewczego. Termoizolacja dachu nie dała widocznych efektów w zużyciu energii (w wyokim budynku takie działania mają wpływ tylko na kilka miezkań). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry 1 rok! 15

16 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 2.5 Intalacja grzewcza dwururowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek średniej wyokości Spółdzielnia Miezkaniowa Katowicka Katowice, Polka Adre: Lubuka 7-9 Liczba pięter: 11 Liczba klatek chodowych: 2 Liczba miezkań: 6 Kubatura ogrzewana: m 3 Liczba grzejników: 294 Liczba pionów: 14 INWESTYCJA Budynek powtał w 1987 roku w technologii wielkiej płyty. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1996 roku zotały zamontowane termotatyczne zawory grzejnikowe i podzielniki koztów (zawory równoważące pozotawały bez zmian). W 2 roku przeprowadzono modernizację węzła cieplnego (regulatory ciśnienia). Kolejną inwetycją przeprowadzoną w 22 roku był montaż automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów. Wrezcie w 25 roku przebudowano węzeł cieplny tak, że każdy z budynków zailany jet z oddzielnego. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (w 1996 i 22) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RTD-N z głowicą RTD Średnice DN 15 (w umie 294 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-PV +ASV-M Średnice DN (4, 3, 4, 3 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 16

17 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja tylko ABV na p.w.** ASV-P/M Suma Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] 365,7 Ceny energii (DH) [ /GJ]* 6,49 476,5,4 97,6 3,8 795,5 1,4 Zużycie energii [GJ] Ozczędność energii [%] Cza zwrotu [lata] 2,,4 3,8 1,4 * Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła ** p.w. podwymennikownia NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Zawory grzejnikowe (RTD) Podzielniki koztów Regulator ciśnienia ASV u podtawy pionów ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] Skorygowane zużycie energii 2,4 C [GJ] Ozczędności w % w porównaniu do 1995 Ozczędność w % w związku z automatycznym równoważeniem porównanie do 1999 Dodatkowe ozczędności w % po zatoowaniu automatycznych zaworów na pionach (22) Średnia temperatura zewnętrzna [ C] ,4 Ozczędność energii w porównaniu do poprzedniego okreu [GJ] Podjęte działania ,7% 2,1 Intalacja, HCA ,9% 3, ,9% 2, ,7% 3, ,8% 5,6 Regulator ciśnienia w węźle cieplnym ,4% 23,3% 3,7 476, ,3% 23,3% 3,7 Intalacja ASV ,6% 28,3% 6,6% 2, ,5% 29,4% 8,% 3, ,% 35,9% 16,5% 3,7 Separacja węzłów cieplnych ,6% 46,2% 2, ,% 44,2% 5, ,1% 28,9% 5,4 365,7 97,6 WNIOSKI W tego typu budynkach potencjał ozczędności energii jet duży. Już przy zatoowaniu amych zaworów termotatycznych przy grzejnikach, zużycie energii zotało zredukowane o 1%. Zatoowanie odpowiednich regulatorów ciśnienia przed budynkiem dało dodatkowe 23%! Intalacja dedykowanych do tego automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia u podtawy pionów, przynioła kolejne 6-8% ozczędności zużycia energii. (Jeżeli regulatory ciśnienia nie zotałyby wcześniej zamontowane ta wartość byłaby wyżza, porównywalna z poprzednimi przykładami). W umie, biorąc pod uwagę regulatory ciśnienia, oiągnięto redukcję zużycia energii bliką 3%. Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych jet bardzo dobry poniżej 2 lat! 17

18 POLECANA INWESTYCJA 2.6 Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Dwa budynki o tym amym położeniu i wielkości Spółdzielnia Miezkaniowa NAZORA Tuluza, Bośnia Adre: Nazora 6 i 12 Liczba pięter: 5 Liczba miezkań: 15 Kubatura ogrzewana: 1971 m 3 Liczba grzejników: 5 Liczba pionów: 13 INWESTYCJA Budynki powtały w 1962 roku w tradycyjnej technologii (cegła). Inwetycja zotała przeprowadzona latem 25 roku. W jednym z budynków (Nazora 12) zaintalowano termotatyczne zawory grzejnikowe, podzielniki koztów i podpionowe automatyczne zawory równoważące. Drugi budynek zotał wypoażony podobnie, z tą jednak różnicą, że użyto ręcznych zaworów równoważących. Nie zmieniano izolacji budynku, ani też nie dokonano wymiany okien i drzwi. Źródłem ciepła dla budynku jet ciepłownia. Grzejniki Grzejniki URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE W CZASIE MODERNIZACJI (25) A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-N z głowicą RAE Średnice DN 15 (5 zt.) ASV ASV Pompa Wymiennik ciepła B Automatyczne regulatory różnicy ciśnienia u podtawy pionów ASV-P +ASV-M Średnice DN 15-2 (5,8 zt.) Ze źródła ciepła Termotatyczny zawór regulacyjny ASV Automatyczny regulator różnicy ciśnienia 18

19 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja ASV-P/M Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 3,38 Cza zwrotu [lata] ,9 4, Energia zużyta na ogrzewanie [GJ] 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Mieiąc Nazora 6 Nazora 12 X XII II IV X XII II IV X XII II IV ezon: 24/5 ezon: 25/6 ezon: 26/7 Różnica koztów inwetycji pomiędzy dwoma budynkami: =616 EUR (wynikająca z różnic w intalacji) NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma Uwaga Intalacja ASV Nazora 12 Ręczne zaw. równoważące Nazora 6 Zawory grzejnikowe (RTD) W obydwu budynkach Podzielniki koztów W obydwu budynkach ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Energia zużyta na ogrzewanie[gj] Energia zużyta na ogrzewanie[gj] Budynek V. Nazora 6. V. Nazora 12. Mieiąc/ 24/25 25/26 26/27 24/25 25/26 26/27 Październik 2,7 7,7 7,1 2,5 6, 5,2 Litopad 22,6 24,9 18,4 22,6 21, 14,2 Grudzień 3,3 26,5 29,5 3,8 23,2 24,4 Styczeń 27,3 31,3 2,6 29,5 27,2 16,9 Luty 29, 3, 18,7 3,7 25,7 14,4 Marzec 23,5 23,1 15,6 24,2 18,9 11,9 Kwiecień 12, 7,2 1,2 12,3 6,2 7,8 Suma 147,4 15,7 12,1 152,5 128,2 94,8 Ozczędność energii w porównaniu do V.Nazora 6-3,3% 17,5% 26,7% WNIOSKI W tego typu budynkach potencjał ozczędności energii jet duży. Dzięki renowacji ( i ABV) zużycie energii zredukowane zotało o 2-3%. Dzięki kolejnym inwetycjom w przyzłości, takich jak dodatkowa izolacja i wymiana okien, można podziewać ię dalzych ozczędności. Na powyżzych wykreach dokonale widać, że rzeczywite zużycie energii w budynku poddanym renowacji (brązowa linia) jet znacznie niżze niż tam gdzie inwetycje nie zotały jezcze przeprowadzone (czerwona linia). Cza zwrotu ponieionych w tym przypadku nakładów finanowych 4 lata. W tym przypadku wynika on głównie z nikiej ceny energii w Bośni. INWESTYCJA WARTA ROZWAŻENIA zwłazcza, że oprócz zwrotu pieniędzy powinniśmy wziąć pod uwagę znaczącą poprawę komfortu użytkowników. 19

20 SZCZEGÓLNIE POLECANA INWESTYCJA 3.1 Intalacja jednorurowa budynek miezkalny średniej wyokości Typ budynku Nazwa projektu Podtawowe dane Zdjęcie budynku Budynek niki Miejka Spółdzielnia Miezkaniowa Deelitzch, Niemcy Adre: Sonnenwinkelweg 2-8 Liczba pięter: 5 Liczba miezkań: 4 Kubatura ogrzewana: 684 m 3 Liczba grzejników: 18 Liczba pionów: 36 INWESTYCJA Budynek powtał w 1982 roku w technologii wielkiej płyty. Funkcjonował w nim typowy ytem ogrzewania jednorurowego z by-paem i zaworami ręcznymi na pionach. Przy grzejnikach zawory ręczne odcinające. Inwetycja przebiegała kilkuetapowo. W 1992 roku ytem ogrzewania zotał przeprojektowany i grzejniki zotały wypoażone w zawory termotatyczne RA-D oraz podzielniki koztów. W 1995 roku zrobiono docieplenie ścian i wymieniono okna. W 26 roku, ponownie podjęto kroki zmierzające do poprawy dytrybucji ciepła. U podtawy pionów zamontowano automatyczne ograniczniki przepływu () z iłownikami termicznymi (TWA) i termotatami przylgowymi (AT). W tym amym czaie podobny budynek tojący obok pozotał bez zmian w równoważeniu pionów. Dzięki temu możemy porównać zużycie ciepła w obu budynkach. Zatoowane tu rozwiązanie pozwala regulować temperaturę powrotu na pionach. Podcza częściowego obciążenia, kiedy przepływ przez niektóre grzejniki zotaje zamknięty, (działanie ) temperatura powrotu wzrata. Oznacza to, że gorąca woda niepotrzebnie cyrkuluje w intalacji. GRZEJNIKI GRZEJNIKI URZĄDZENIA DANFOSS WYKORZYSTANE PODCZAS MODERNIZACJI A Termotatyczne zawory grzejnikowe RA-D Średnice DN 1-2 (18, 13 zt.) B Automatyczny ogranicznik przepływu z iłownikiem TWA i elementem termotatycznym AT Średnice DN 15 (36 zt.) AT AT POMPA WYMIENNIK CIEPŁA ZE ŹRÓDŁA CIEPŁA Termotatyczny zawór regulacyjny Automatyczny ogranicznik przepływu AT Termotat do montażu na rurze 2

21 OSZCZĘDNOŚCI Inwetycja (AT +TWA) Kozty inwetycji [ ] Średnie roczne ozczędności energii [GJ] Ceny energii (DH) [ /GJ] 8 Cza zwrotu [lata] 3,3 Mieięczne zużycie energii [MWh] Mieiąc Sonnenwinkelweg 2-8 Sonnenwinkelweg 1-16 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII : 26 Kalkulacja oparta o ceny lokalnego dotawcy ciepła NAKŁADY INWESTYCYJNE Urządzenia Ilość Cena [ ] Robocizna [ ] Suma (TWA+AT) ZUŻYCIE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKU Budynek 5 z i AT ul. Sonnenwinkelweg 2-8, Sachen Zużycie energii w MWh Budynek 6 bez ul. Sonnenwinkelweg 1-16, Sachen Różnica w MWh Średnioroczne ozczędności energii [GJ] 235 WNIOSKI Nowe rozwiązanie umożliwiające regulację ytemu jednorurowego, oparte na kontroli temperatury powrotu, przynioło dodatkowe 2% ozczędności w ciągu jednego ezonu grzewczego. W ytemie jednorurowym praca zaworów grzejnikowych powoduje odcięcie przepływu w grzejniku, ale woda wciąż płynie przez by-pa. Skutkuje to podwyżzeniem temperatury powrotu. Termotat umiezczony na rurze wychwytuje ten wzrot i ogranicza przepływ przepływ, który nie jet konieczny w ytuacji pozamykanych zaworów grzejnikowych. To rozwiązanie pozwala zwiękzyć efektywność ytemu jednorurowego i zmienia go w układ zmienno-przepływowy. Na wykreach wyraźnie widać różnice w mieięcznym zużyciu ciepła przez obydwa porównywane budynki. Cza zwrotu inwetycji poniżej 4 lat powoduje, że jet ona godna rozważenia! 21

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne

Modernizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energooszczędne MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych Praktyczne rozwiązania energoozczędne 18 przykładów i referencji wraz z czaem zwrotu nakładów inwetycyjnych www.ogrzewanie.danfo.pl

Bardziej szczegółowo

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje

Czas zwrotu inwestycji Przykłady i referencje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Cza zwrotu inwetycji Przykłady i referencje Modernizacja intalacji grzewczych i klimatyzacyjnych praktyczne rozwiązania energoozczędne www.trefaprojektanta.pl Spi treści Szanowny

Bardziej szczegółowo

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania 1 mln zaintalowanych zaworów równoważących. Dzięki temu rocznie generowana jet ozczędność 73 500 MWh

Bardziej szczegółowo

Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl

Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.trefaprojektanta.pl Spi treści 1.1 Zalecane aplikacje dla intalacji grzewczych 4 1.2 Zalecane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania

Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 16 aplikacji zalecanych dla wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania, które pozwolą na poprawę

Bardziej szczegółowo

Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss

Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss 2 Osiągać więcej za mniej doświadczenia Danfoss Andrzej Händel Efektywność energetyczna coraz bardziej potrzebna Sytuacja geopolityczna Rosnące ceny energii

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Prowadzący Mgr inż. Tomasz Perek Koordynator Sprzedaży HVAC Danfoss Ogrzewnictwo Efektywność

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o.

1zawór zamiast trzech do regulacji ciśnienia, przepływu oraz regulacji strefowej w instalacjach c.o. Zrównoważona regulacja w instalacjach centralnego ogrzewania Oszczędność energii każdego dnia Automatyczny zawór równoważący AB-PM - do niezawodnych i energooszczędnych systemów grzewczych. 1zawór zamiast

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

1 mln. Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące.  MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog Automatyczne i ręczne zawory równoważące 1 mln sprzedanych zaworów równoważących AB-QM. Dzięki czemu rocznie generowana jest oszczędność 73 500 MWh energii na pompowaniu

Bardziej szczegółowo

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5. 5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r. Udział poszczególnych źródeł pokrycia potrzeb cieplnych dla budownictwa mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma o Perfect C mfort Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma Erwin Szczurek Niniejsza prezentacja otrzymała: DYPLOM Za prezentację najlepszej referencji OZE o Perfect C mfort 1 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400

Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Arkusz Informacyjny Ręczne zawory równoważące MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Opis MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Zawory MSV-F2 są ręcznymi zaworami równoważącymi z nastawą wstępną. Zawory przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Którędy budynki tracą ciepło?

Którędy budynki tracą ciepło? Którędy budynki tracą ciepło? 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - Straty ciepła w budynku nieocieplonym - Straty ciepła w budynku po ociepleniu Podsumowując straty ciepła: 1 całkowite, 2- wentylacja

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy Norweski Mechanizm Finansowy Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego PL 0189 WARSZAWA, 7 GRUDZIEŃ 2009 Główne cele projektu pt. Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Program wsparcia finansowego skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw promujący efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny

Precision made easy. Ballorex Dynamic. Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny Precision made easy Ballorex Dynamic Automatyczny zawór równoważąco-regulacyjny Całkowita kontrola za pomocą dynamicznej regulacji Precision made easy Ballorex Dynamic jest nowej generacji niezależnym

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników TA-COMPACT-T Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Zawór regulacyjny z ogranicznikiem temperatury powrotu dla instalacji chłodniczych IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) KTCM 512 Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) IMI TA / Zawory regulacyjne / KTCM 512 KTCM 512 Niezależny od ciśnienia zawór

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolkiego na lata 2014-2020 (projekt) - poprawa jakości powietrza 4 kwietnia, 2014 r. Prace nad RPO WM 2014-2020 6 lutego 2014 - przyjęcie projektu RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl

Rozwiązania Energooszczędne. Poradnik. Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania 1+1=1. www.danfoss.pl Rozwiązania Energooszczędne Poradnik 1+1=1 Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania www.danfoss.pl KONTAKT Z DANFOSS: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA Specjaliści ds. Techniczno-Handlowych

Bardziej szczegółowo

Precision made easy. Ballorex Vario. Ręczne zawory równoważące

Precision made easy. Ballorex Vario. Ręczne zawory równoważące Precision made easy Ręczne zawory równoważące 2 1. Wprowadzenie Zawór równoważący o zmiennym współczynniku (VODRV) DN15-DN50 1/2-2 1.1 - opis jest ręcznym zaworem równoważącym o zmiennym przekroju przepływu,

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii Przemysław Stępień Wizualizacje projektowanego budynku Przyjęte rozwiązania projektowe Dane

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju

Bardziej szczegółowo

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

TBV. Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych TBV Zawory równoważące Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych IMI TA / Zawory równoważące / TBV TBV Zawór równoważący TBV do małych odbiorników końcowych pozwala na dokładne zrównoważenie hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody TA-COMFORT-W Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMFORT-W TA-COMFORT-W Kompletna stacja z termostatycznym zaworem mieszającym i/lub

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych

Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Zawory równoważące TBV Zawór równoważący do małych odbiorników końcowych Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Zawór równoważący TBV do małych odbiorników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Audyt wstępny Nazwa przedsiębiorstwa Adres Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Zawartość: 1. Dane przedsiębiorstwa 2. Stan obecny 2.1. energia 2.2. budynek 2.3. rodzaj produkcji 3. Identifikacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem Łączne zużycie 80.000 System rozliczeniowy Techem Zasady czytelne dla każdego System rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie indywidualnego zużycia Dostawa ciepła jest realizowana zbiorowo dla całego

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Frese S - automatyczny regulator przepływu Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory równoważące ASV

Automatyczne zawory równoważące ASV Arkusz Informacyjny Automatyczne zawory równoważące ASV ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-I ASV-M 15-40 15-40 50 65-100 15-50 15-50 Zastosowanie Zawory ASV przeznaczone są do automatycznego równoważenia instalacji

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII?

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl ZAKRES PREZENTACJI Energia w budynku użyteczności

Bardziej szczegółowo

TA-COMFORT-R. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody

TA-COMFORT-R. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody TA-COMFORT-R Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMFORT-R TA-COMFORT-R Wszystko w jednym : regulator

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA ZARZĄDCY / WŁAŚCIELA BUDYNKU TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA ZARZĄDCY / WŁAŚCIELA BUDYNKU TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA ZARZĄDCY / WŁAŚCIELA BUDYNKU TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH CZY BUDYNEK WIELORODZINNY POWINIEN BYĆ ZMODERNIZOWANY W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGTYCZNEJ? Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 NABÓR 3.3.B podstawowe informacje 1. Poddziałanie 3.3.1 ZIT AW 2. Terminy: - opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss.

Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss. Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss.pl Agenda Współczesne wymagania: zwiększenie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013 Katalog techniczny grzejniki Vido POLSKA 2013 grzejniki Vido NOWOŚĆ Klimakonwektor Vido został zaprojektowany tak, aby zapewnić przyjemne ciepło w środku zimy jak i orzeźwiający chłód w środku lata. Wbudowany

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie

lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie Hale przemysłowe wymagają ogrzewania W rozwiązaniach Lindab dla przemysłu oferujemy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE - INSTALACJA C.O. Ulica: SZPITALNA 7 Kod i miasto: 64-000 KOŚCIAN Inwestor Nazwa: SAMODZIELNY

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii. 1 Odnawialne Źródła Energii

Optymalizacja zużycia energii. 1 Odnawialne Źródła Energii Optymalizacja zużycia energii 1 Odnawialne Źródła Energii mgr inż. Piotr Krzemiński Danfoss od 1.03.1993 Odnawialne Źródła Energii tel: +48 785 501 379 Piotr_Krzeminski@danfoss.com 2 Odnawialne Źródła

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo