Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A."

Transkrypt

1 Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

2 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz pierwszy pod nazwą Twoje laboratorium - w nowej szacie graficznej. wej, gdzie można znaleźć informacje o nowych produktach. Chcielibyśmy, aby strona oprócz dostarczania informacji i wiedzy z dziedziny diagnostyki IVD, stała się również narzędziem interaktywnym. W zakładce PODZIEL SIĘ POMYSŁEM oczekujemy na Państwa sugestie, co moglibyśmy udoskonalić lub wprowadzić do naszej oferty. Jak do tej pory będziemy nadal informować Państwa o nowych produktach, które będą pojawiały się w ofercie. W roku 9 będziemy przede wszystkim koncentrować się na głównym kierunku rozwoju firmy opartej na strategii poszerzenia oferty w zakresie biochemii. Na łamach naszego biuletynu znajdziecie Państwo również informacje o spotkaniach i wydarzeniach związanych z działaniami firmy w Polsce i na świecie. W tym numerze szczególnie polecam artykuł prof. Dagny Bobilewicz Dlaczego d-dimery? oraz Porównanie analizatora hematologicznego Mythic z aparatami Pentra i 7. Korzystając z okazji chciałabym również przekazać informacje o zmianach organizacyjnych w naszej firmie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych użytkowników naszych aparatów powołaliśmy lokalnych punktów serwisowych na terenie całego kraju: Warszawa (siedziba główna), Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin. Od wielu lat oprócz czytania biuletynu zachęcamy Państwa także do odwiedzin na naszej stronie interneto- Jestem przekonana, że wprowadzone zmiany zostaną przez Państwa przyjęte z zadowoleniem i służyć będą dalszej, owocnej współpracy. Życzę ciekawej lektury Ewa Stawicka Dyrektor Sprzedaży Krajowej

3 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Spis treści : str Prezentacja analizatora biochemicznego BS- Mirosław Ostrowski Ewaluacja analizatora str 9 hematologicznego Mythic J. Stawicki Dlaczego d-dimery? str Nowości w Cormay. str Z życia firmy str prof. Dagna Bobilewicz Ewa Stawicka i Mirosław Firlej Monika Dziachan Wydawca: PZ CORMAY S.A. Ul. Wiosenna, -9 Łomianki tel.: 7 79, fax: 7 79 Redaguje: Monika Dziachan Opracowanie graficzne: Agencja Reklamowa Studio-eM Druk: Drukarnia GOLDPRESS 3

4 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Prezentacja analizatora biochemicznego BS- STRESZCZENIE Firma Cormay jest dystrybutorem nowoczesnego analizatora biochemicznego BS-. Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży analizatora opracowana została dedykowana linia odczynników umożliwiająca przeprowadzenie badań z zakresu rutynowej chemii klinicznej, białek specyficznych oraz niektórych fotometrycznych parametrów koagulologicznych. Testowanie analizatora w laboratorium Działu Badań i Rozwoju firmy CORMAY obejmowało opracowanie danych aplikacyjnych dla każdego z odczynników, kontrolę precyzji, liniowości, czułości, stabilności odczynników na pokładzie oraz stabilności krzywych kalibracyjnych i korelację z analizatorem OLYMPUS AU. Wieloparametrowa linia odczynnikowa, intuicyjne oprogramowanie analizatora w języku polskim, znacząco ułatwiają obsługę, a wysoka precyzja oznaczeń i trzy niezależne igły: dwie odczynnikowe i próbkowa, dają wysoką pozycję aparatu BS- wśród nowoczesnych urządzeń i spełniają wszystkie oczekiwania współczesnego laboratorium. OPIS APARATU BS- jest w pełni zautomatyzowanym, wolnostojącym analizatorem biochemicznym, przeznaczonym dla dużych i średnich laboratoriów. Wyposażony jest w kompletny system komputerowy i laserową drukarkę zewnętrzną. Aparat wykorzystuje kolorymetryczne i turbidymetryczne techniki pomiarowe. Standardowo analizator posiada czytniki kodów paskowych dla odczynników i próbek, a opcjonalnie wyposażony jest w -elektrodową (Na+, K+, Cl-, Li+) przystawkę ISE umożliwiającą oznaczanie jonów w płynach ustrojowych. Pełny panel odczynnikowy obejmuje testy służące do oznaczeń wykonywanych w suro- wicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, hemolizacie i innych płynach ustrojowych. Szeroki zakres odczynników polecanych przez firmę CORMAY (Tabela ) spełnia oczekiwania zarówno laboratoriów rutynowych, jak i placówek o profilu specjalistycznym. Na pokładzie analizatora jest 77 pozycji przeznaczonych na odczynniki. Cały przedział jest chłodzony do temperatury - C, co pozwala na całodobowe przechowywanie odczynników on board. Dostosowana do tego analizatora linia odczynnikowa w oryginalnych opakowaniach minimalizuje błędy wynikające z przygotowania roztworów oraz skraca czas wykonania analizy. Optymalna ilość testów w zestawie pozwala na oszczędną gospodarkę odczynnikami. Czujnik poziomu cieczy umieszczony jest w igle reagentowej, co pozwala na precyzyjne określenie poziomu płynu w opakowaniach, odlicza zużytą objętość odczynnika oraz sygnalizuje jego niski poziom. Jest to przedstawione w formie liczbowej oraz graficznej. Rotor probówkowy posiada 9 pozycji na próbki pacjenta. Próbki cito można wykonywać w dowolnej chwili pracy analizatora. Rotor próbkowy jest dostosowany do większości oferowanych na rynku probówek. Istnieje również Rysunek. Przykładowa krzywa reakcyjna możliwość wstawienia kubeczków micro z mniejszą ilością materiału badanego. Możliwe jest wstępne i wtórne automatyczne rozcieńczanie próbki. Wewnętrzne (ciśnieniowe) oraz zewnętrzne mycie igieł próbkowej i reagentowych zapobiega powstawaniu zjawiska kontaminacji. Aparat współpracuje z zewnętrzną stacją uzdatniania wody dostarczaną wraz z urządzeniem. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę wynosi do l na godzinę pracy analizatora. BS- pracuje z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych wielokrotnego użytku, które są automatycznie myte po zakończeniu reakcji przez wbudowaną stację mycia. Taki system mycia kuwet umożliwia zachowanie ciągłości pracy analizatora bez przerywania rozpoczętych analiz i pozwala obniżyć koszty. Oprogramowanie aparatu w języku polskim jest przyjazne dla użytkownika, łatwe w obsłudze i dostosowane do współpracy z Laboratoryjnymi Systemami Informatycznymi (LIS). Umożliwia pełne monitorowanie pracy systemu, definiowanie wszystkich kalibratorów i kontroli z zapisem numerów serii, dat ważności oraz wartości metrykalnych. Użytkownik może kontrolować przebiegi krzywych reakcyjnych (przykład na rysunku ) oraz krzywych kalibra-

5 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 NAZWA Albumina Białko całkowite Bilirubina całkowita Bilirubina bezpośrednia Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL Glukoza Kreatynina Mocznik Kwas moczowy Fosfor Magnez Wapń Żelazo UIBC ALAT ASAT Amylaza ALP CK CK-MB GGTP LDH HBDH Lipaza Cholinesteraza b--mikroglobulina (surowica i mocz) C3 C Hemoglobina glikozylowana Apolipoproteina B Lipoproteina (a) Fibrynogen IgA IgG IgM RF ASO a--kwaśna glikoproteina a-fetoproteina a--mikroglobulina (surowica i mocz) Rysunek. Przykładowa krzywa kalibracyjna Levey-Jennigsa pozwala na ocenę QC w czasie rzeczywistym oraz określonym przedziale czasowym z możliwością wydruku (przykład na rysunku 3). Funkcja monitorowania numerów serii oraz dat ważności kalibratorów i kontroli przypominania o konieczności wykonania kalibracji, blokowania poszczególnych testów, jeżeli kalibracja jest poza terminem ważności lub kalibrator jest przeterminowany. To niezwykle przydatna funkcja w rutynowej pracy laboratoryjnej. Podobnie jest z materiałem kontrolnym; przeterminowany nie może być użyty. Analizator stosuje wiele typów krzywych kalibracyjnych, zarówno liniowych (jedno, dwu lub wielopunktowych), jak i nieliniowych: logarytmiczna parametrowa, logarytmiczna parametrowa, polinominalna, wykładnicza, paraboliczna oraz spline, czyli przechodząca krzywoliniowo przez wszystkie punkty kalibracji (przykłady na rysunku ). Możliwe jest zatem wyznaczanie krzywych kalibracyjnych nie tylko dla prostych reakcji, ale także wyznaczanie krzywych dla reakcji immunoturbidymetrycznych (np.: białka specyficzne, leki, środki uzależniające). Dodatkowo użytkownik może przekształcać wyznaczoną krzywą kalibracyjną z jednego typu na inny, aby jak najdokładniej oznaczyć badany parametr. Ferrytyna a--antytrypsyna IgE Transferyna Ceruloplasmina Antytrombina III Haptoglobina Mioglobina Białko w moczu D-Dimer Tabela. Linia odczynnikowa BS- cyjnych (przykład na rysunku ). Może także korzystać z niektórych funkcji statystycznych. Wiele funkcji złożonych uruchamiane jest poprzez naciśnięcie jednego klawisza, co zdecydowanie skraca czas przygotowania analizatora do codziennej pracy. Bardzo dokładnie zaprojektowana funkcja QC z zastosowaniem reguł Westgarda i wykresów Rysunek 3. Wykres kontroli jakości dla glukozy w określonym przedziale czasowym.

6 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 leżnie od wysłania do LIS wszystkie informacje archiwizowane są w pamięci komputera sterującego pracą analizatora. Pamięć archiwizacji wyników jest nieograniczona. Wszelkie informacje o stanie próbek, ich statusie, etapie poszczególnych reakcji oraz o aktualnym stanie kontroli i kalibratorów można obserwować także podczas pracy analizatora. W dolnej części ekranu system przekazuje użytkownikowi wszelkie informacje i ostrzeżenia o zaistniałych błędach. Sposób postępowania po otrzymaniu takiego komunikatu opisany jest w Instrukcji Obsługi analizatora (dostępnej w polskiej wersji językowej). OCENA APARATU Rysunek. Przykładowa krzywa kalibracyjna typu spline Zlecanie próbek pacjenta zarówno pilnych, jak i rutynowych, może odbywać się: manualnie poprzez ręczne wpisanie następujących danych do oprogramowania analizatora: - lokalizacja próbki (pozycja w statywie próbkowym) - dane pacjenta (imię, nazwisko, oddział, typ materiału, data i czas pobrania, nazwisko lekarza zlecającego badania, itp.) - lista parametrów do analizy (wybranie z listy dostępnych testów lub dowolnie zdefiniowanego profilu biochemicznego) - Jeżeli test nie może być wykonany (brak aktualnej kalibracji, niezdefiniowana pozycja odczynnika), wówczas widnieje na liście jako nieaktywny. drogą elektroniczną stosując dwukierunkową komunikację z Laboratoryjnym Systemem Infomatycznym (LIS). Zlecenia przygotowane przez LIS zgodnie z zarejestrowanymi informacjami przesyłane są natychmiast do analizatora. W tym trybie analizator automatycznie lokalizuje pozycje próbek odczytując kody paskowe na probówkach. Wyniki badań pacjenta wraz z dosto- sowanymi do płci i wieku wartościami referencyjnymi drukowane są na drukarce zewnętrznej oraz/lub przesyłane droga elektroniczną do LIS. Nieza- Na analizatorze BS- przeprowadzono pełną walidację dla 9 testów: ALAT, ASAT, Amylaza, Lipaza, GGT, LDH, HBDH, ALP, CK, CK-MB, Albumina, Bilirubina całkowita, Bilirubina bezpośrednia, Białko całkowite, Glukoza, Cholesterol, Trójglicerydy, HDL- TEST Średnia SD CV% Albumina N,3,,39 (g/l) P 7,3,9,73 Bilirubina Total N,,3, (mg/dl) P 7,,, Cholesterol N,,7, (mg/dl) P 93,39,3, Glukoza N,9,7,97 (mg/dl) P 337,,9,9 Kwas moczowy N,,9,97 (mg/dl) P,3,7,7 Mocznik N 39,,3, (mg/dl) P 7,7,, Trójglicerydy N,93,9, (mg/dl) P,3 3,, Amylaza N 3,79,33,939,37 (U/l) P,7,73 Lipaza N,7,9,7 (U/l) P 9, 7,,93 Dehydrogenaza mleczanowa N 3,3,9,7 (U/l) P 97, 9,97,97 g-glutamylotransferaza N 9,,3,37 (U/l) P,,,9 Fosfataza alkaliczna N,,93,7 (U/l) P,37,3,7 Kinaza kreatynowa N,9,7,73 (U/l) P 7,,333,9 Fosfor N,,3,73 (mg/dl) P,,7,73 Magnez N,,3, (mg/dl) P,,, Tabela. Zestawienie badań powtarzalności dla wybranych parametrów wykonane na analizatorze BS-

7 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Direct, LDL-Direct, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Magnez, Fosfor, Żelazo, UIBC, Wapń, ASO, CRP-Ultra. Wykonane badania: precyzja metody: - powtarzalność w serii oznaczeń - odtwarzalność z dnia na dzień wyznaczenie czułości metody dla poszczególnych testów wyznaczenie zakresów liniowości oznaczanych parametrów określenie możliwości wystąpienia interferencji (bilirubiny, trójglicerydów, hemoglobiny oraz kwasu askorbinowego) ocena stabilności odczynników na pokładzie stabilność krzywej kalibracyjnej korelacja z analizatorem OLYMPUS AU. POWTARZALNOŚĆ Zgodność wielokrotnych pomiarów stężenia lub aktywności badanej substancji w tej samej próbce w jednej serii oznaczeń (n=). Do badania użyto materiałów kontrolnych CORMAY, poziom normalny (SERUM HN) i patologiczny (SERUM HP) (Tabela ). ODTWARZALNOŚĆ Zgodność wielokrotnych pomiarów stężenia lub aktywności badanej substancji w tej samej próbce w różnych dniach. Badanie prowadzono przez kolejnych dni w dwóch seriach oznaczeń. Jako materiał badany użyte były surowice kontrolne CORMAY o poziomie normalnym (SERUM HN) i patologicznym (SERUM HP) (Tabela 3). CZUŁOŚĆ Czułość to najmniejsza ilość danej substancji (lub najmniejsza aktywność) możliwa do oznaczenia według danej metody analitycznej. Wyznacznikiem czułości jest współczynnik CV% <. Czułość dla każdego z parametrów określono na podstawie analizy wyników uzyskanych dla kolejnych rozcieńczeń materiału kontrolnego firmy CORMAY o poziomie normalnym. TEST Wartość Średnia SD CV% Albuminy (g/l) N,,39,97 P,79,3,3 Bilirubina Total (mg/dl) N,79,3 7,7 P,7,37,779 Cholesterol (mg/dl) N,9,,9 P 9,,,7 Glukoza (mg/dl) N 7,7,,93 P 7,,, Kwas moczowy (mg/dl) N,,,3 P 9,7,,3 Mocznik (mg/dl) N,7,, P 9,9,9,77,3 Trójglicerydy (mg/dl) Dehydrogenaza mleczanowa (U/l) g-glutamylotransferaza (U/l) N 7,,77 P,9,9, N,3 3,93,93 P 73,393,37,3 N,33,77, P 9,,33,3 Fosfataza alkaliczna (U/l) N 79,,,9 P 377,9,3,9 Kinaza keratynowa (U/l) N 99,,9,99 Fosfor (mg/dl) P,3 3,9,7 N,3,7, P 7,7,,9 Tabela 3. Wybrane wyniki odtwarzalności dla analizatora BS- TEST Granica czułości Granica liniowości Albumina (g/l),77 Bilirubina total (mg/dl),7 3 Cholesterol (mg/dl),7 Glukoza (mg/dl), Kwas moczowy (mg/dl),3 Mocznik (mg/dl) 7, Trójglicerydy (mg/dl) Amylaza (U/l) 3 3 Dehydrogenaza mleczanowa (U/l),3 g-glutamylotransferaza (U/l) AlAT (U/l) 7 Kinaza kreatynowa (U/l) 3, Fosfor (mg/dl),7 Tabela. Analityczny zakres dla niektórych parametrów na BS- LINIOWOŚĆ Liniowość odczynnika charakteryzuje maksymalne stężenie lub aktywność danej substancji możliwe do oznaczenia daną metodą analityczną. Liniowość wyznaczano używając materiałów kontrolnych firmy Audit o wysokich stężeniach poszczególnych parametrów. Granica czułości i liniowości wyznacza zakres analityczny dla danego odczynnika (Tabela ). INTERFERENCJE Interferencje są to zafałszowania wyników związane z obecnością w materiale badanym substancji zakłócających metodykę oznaczeń. Badano interferencje bilirubiny, trójglicerydów, kwasu askorbinowego i hemoglobiny. Wyniki szczegółowo opisane są w instrukcjach dotyczących danego zestawu.

8 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 ) Correlation TEST Stabilność krzywej kalibracyjnej (tyg.) KIT NAMEAlbumina (g/l) #ODWOŁANIE Trwałość on board (tyg.) Bilirubina total (mg/dl) Cholesterol (mg/dl) AU OLYMPUS DEVICES BS- Glukoza (mg/dl) Kwas moczowy (mg/dl) DATE.-.. OPERATOR B.MAMEŁKA Mocznik (mg/dl) OLYMPUS (mg/ BS- OLYMPUS BS- LpTrójglicerydy Sample dl) (mmol/l) (mmol/l) (mg/dl) ID (mg/dl) 99 3,,7 Amylaza (U/l) 7 9,, Dehydrogenaza mleczanowa (U/l) 9, ,, g-glutamylotransferaza (U/l),,3,7 AlAT (U/l) 9,3,7 Kinaza kreatynowa (U/l), 7 7,9 Fosfor (mg/dl),3, , 9,9 Tabela. Stabilność odczynników na pokładzie analizatora BS-,7 oraz stabilność krzy,9 wej kalibracyjnej. 3,, 9 9,9,33 TEST Współczynnik korelacji R , 7,9 Albumina (g/l) 7,9 7,93,979,,99 9,7,99,3 Bilirubina total (mg/dl) 7,9, Cholesterol (mg/dl),99,99 7,, Glukoza (mg/dl),993 7,7,977,3 9 3,979 9,,9,7 Kwas moczowy (mg/dl),, Mocznik (mg/dl),999,9979,7,7 Trójglicerydy (mg/dl) 9,999 3,3,9979,7 3 Amylaza (U/l),997 3,93,9973 7,,9979 7,,99,3 Dehydrogenaza mleczanowa (U/l) , 9, g-glutamylotransferaza (U/l) 9,999 9,,9997, 7 9,993,,99,37 AlAT (U/l),999,,997, Kinaza kreatynowa (U/l) 9,7,9 3 Fosfor (mg/dl) 7,9 9,9,93,7 3. Współczynniki korelacji. 9 9,9, Tabela 3 7,9, 33 9,,7 go czasu otwartego STABILNOŚCI KALIBRACJI 3 9 przechowywania,3, odczynnika w temperaturze - C. 3 9,9,7 I ODCZYNNIKA ON BOARD prowadzono,9 przez,9 Badania okres Stabilność wykonanej kalibracji po37 na materiale, kontrolnym, nortygodni 3na określenie trwałości krzywej 3,, zwala malnym i patologicznym firmy COR , 7,7 kalibracyjnej. Stabilność odczynnika MAY. Jako kalibratora używano Multi 97,3, on board (na pokładzie analizatora) pozwala na określenie maksymalne- calibrator CORMAY (Tabela ). f(x) =,9x +,37 R² =,99 BS- KORELACJA Wyniki otrzymane na analizatorze BS przy użyciu odczynników firmy CORMAY porównywano z wynikami uzyskanymi na analizatorze OLYMPUS AU- przy użyciu oryginalnych odczynników dostarczonych przez dystrybutora firmy Olympus w Polsce. Każdy odczynnik badano na surowicach pacjentów. Dla każdego z badanych parametrów wyznaczono współczynnik korelacji, wartość R oraz obliczono równanie krzywej korelacji. Wyniki przedstawiono na wykresie (Wykres ) i tabelarycznie (Tabela ). WNIOSKI KOŃCOWE Otrzymane na analizatorze BS- wyniki były satysfakcjonujące. Wyniki korelacji z analizatorem OLYMPUS AU- były bardzo zbliżone do siebie, o czym świadczą bliskie jedności współczynniki korelacji. BS- jest analizatorem dokładnym i precyzyjnym, możemy go porównać z innymi analizatorami tej klasy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, przyjaznemu oprogramowaniu i bardzo dużym możliwościom diagnostycznym w połączeniu z wysokiej jakości odczynnikami firmy CORMAY stanowi z pewnością bardzo ciekawą ofertę dla diagnostów laboratoryjnych. Wykres. Mirosław Ostrowski OLYMPUS Product Manager, PZ Cormay S.A.

9 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Ewaluacja analizatora hematologicznego Mythic WPROWADZENIE Celem niniejszej ewaluacji była ocena użyteczności analitycznej analizatora hematologicznego klasy -diff Mythic (Orphee S.A., Szwajcaria). Analizator został poddanym testom porównawczym w laboratorium prywatnym wykonującym rutynowe badania hematologiczne na analizatorze 7 (Coulter, USA). Laboratorium testujące analizator Mythic wykonuje około badań morfologii krwi obwodowej dziennie. Materiał diagnostyczny dostarczany jest z placówki szpitalnej oraz placówek lecznictwa otwartego (pacjenci ambulatoryjni). MATERIAŁ I METODY Opis analizatora poddanego ewaluacji. Precyzja wewnątrzseryjna dla próbek pacjentów (próbki patologiczne) Mythic jest w pełni zautomatyzowanym analizator hematologicznym klasy -diff umożliwiającym uzyskanie parametrowego wyniku badania krwi. Analizator wykonuje oznaczeń na godzinę. Wybrane podczas ewaluacji cztery próbki pacjentów prezentujące różne nieprawidłowości zostały poddane wielokrotnym (od do ) oznaczeniom. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr. Przygotowanie próbek do analizy. Przed wykonaniem analizy próbki były mieszane poprzez ich pełny obrót (inwersję). Powyższy sposób mieszania próbek w opinii testującego uważany jest za optymalny i gwarantujący zachowanie nienaruszonego składu wszystkich elementów morfotycznych materiału. WYNIKI Materiał analityczny. Ocenie poddano materiał diagnostyczny pochodzący od 7 osób. Krew od osób dorosłych pobrana została do próbówek zawierających K3EDTA (Vacutainer Becton Dickinson) i opracowana diagnostycznie w ciągu godzin zgodnie z wytycznymi protokołu ICSH (). Próbki pediatryczne pobrane zostały (z nakłucia naczynia żylnego) do mikroprobówek (Becton Dickinson) zwierających K3EDTA. Próbka nr Wartość średnia Poprawność analityczna. Precyzja wewnątrzseryjna dla próbek pacjentów (próbki prawidłowe). Każda z trzech próbek pacjentów prezentujących różne poziomy parametrów : WBC, Hgb, PLT i RBC poddana została krotnemu oznaczeniu. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr. Próbka nr CV Próbka nr Wartość średnia Precyzja międzyseryjna dla próbek pacjentów (próbki prawidłowe) Na wybranych próbkach trzech zdrowych pacjentów wykonano trzykrotne oznaczenia każdej z próbek. Oznaczenia wykonywano przez kolejne dni. Oceniona w tym teście precyzja oznaczeń poszczególnych parametrów jest zgodna (w niektórych przypadkach lepsza) z precyzją deklarowana przez producenta analizatora. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr 3. Precyzja międzyseryjna dla próbek pacjentów (próbki prawidłowe) Na wybranych próbkach trzech zdrowych pacjentów wykonano trzykrotne oznaczenia każdej z próbek. Oznaczenia wykonywano przez kolejne dni. Oceniona w tym teście precyzja oznaczeń poszczególnych parametrów jest Próbka nr CV Próbka nr 3 Wartość średnia Próbka nr 3 CV WBC (G/L) RBC (T/L) Hb (g/dl) MCV (fl) HTE (%) PIt x (G/L) Neu % Lym % Mon % Eos % 3. brak *. brak *. brak * Bas %.7 brak *. brak *.3 brak * Tabela nr. * Współczynnik zmienności dla parametrów : Eos i Bas nie został oznaczony ze względu na znikoma wartość procentową powyższych komórek w analizowanych próbkach. 9

10 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Ilość oznaczeń próbki Parametry Wartość średnia CV ( % ) Niedokrwistość znacznego stopnia RBC Hgb Hct MCV Małopłytkowość WBC PLT Monocytoza Mon ( % ) Mon ( G/L ) Hipereosynofilia Eos ( % ) Eos ( % ) Tabela nr. zgodna (w niektórych przypadkach lepsza) z precyzją deklarowana przez producenta analizatora. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr 3. Parametr Precyzja między seryjna ( % ) deklarowana przez producenta Precyzja między seryjna ( % ) wyliczona w teście WBC <.. Lym <.. Mon <.. Korelacja Neu < 3.. Eos <. nie oznaczano Bas <. nie oznaczano Próbki 9 pacjentów pochorbc <.. dzące z lecznictwa otwartehgb <.. go (opieka ambulatoryjna) Hct <..3 zostały równolegle oznaczomcv <.. ne na analizatorach: 7 PLT <..9 (Coulter USA) oraz Mythic (Orphee SA, Szwajcaria). Tabela nr 3. Correlation. Correlation. Wyznaczono współczynniki 9 patient 9 patient specimens specimens from outpatients from outpatients were processed were processed with both withthe both Coulter the Coulter 7 and 7 theand Mythic. the Mythic. korelacja dla każdego ana- calculated Coefficient Coefficient of correlation of correlation were zcalculated were parametrów. The results The lizowanych results were presented were presented in the in following the following figures. figures. Wyniki w postaci graficznej prezentują poniższe wykresy: : RBC : RBC 7 =7,9(MYTHIC) =,9(MYTHIC) +, +, : WBC r =,9 r =, =,(Mythic ) -, r =, mythic mythic 7 7 M ythic Wykres nr. Porównanie metody oznaczenia parametru RBC 3: PLAQ 7 =,99(Mythic ) - 9, r =,9

11 7= 7=,(Mythic,(Mythic )) --,, rr==,99,99 nn == 9 9 : WBC : WBC WBC : TWOJE LABORATORIUM, Nr () / =,(Mythic ) -, )r)--=, 7= 7=,(Mythic,(Mythic,,99 r =,99,99 9 M Mythic ythic 3: PLAQ M ythic metody 3: PLAQ M ythic Wykres nr. Porównanie oznaczenia Mparametru ythic WBC 7 7 ==,99(Mythic,99(Mythic ) ) -- 9, 9,,9 rr==,9 : WBC 9 nn== 9 3: PLAQ 3: PLAQ 3: PLAQ 7=,(Mythic ) -, r =,99 =7 9 =,99(Mythic ) - 9, 7 =,99(Mythic ) -n9, 7 =,99(Mythic )r -=9, r =,9,9 rn ==, : Hb M ythic nr 3. Porównanie metody : Hb Wykres oznaczenia parametru PLT : WBC Orphée SA--9, 9,chemin chemin du du Champ-des-Filles Champ-des-Filles CH- CH- PLAN-LES-OUATES PLAN-LES-OUATES // GENEVA Orphée SA GENEVA // SWITZER SWITZER Phone :: Fax Fax :: ==,97(Mythic,97(Mythic ) +, ) +, Phone 9 9 WEB :: : WEB rr ==,997 37=-,(Mythic ) -, 3 n = 9 r=, : PLAQ Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLA Orphée SA - 9, 9 chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-O Phone : + 9 Fax : Orphée SA - 9,WEB chemin du Champ-des-Filles = CH- PLAN-LES-OUATES GENEVA SWITZER Phone : + 9/ 9 Fax :/ + : 7,99(Mythic ) 9, Phone : Fax : WEB : r =,9 WEB : M YTHIC Hgb Wykres nr. Porównanie metody oznaczenia parametru M YTHIC M ythic :HCT :HCT 3: 7 7 ==,(mythic),(mythic), --,,99 rr ==,99 9 nn == 9 PLAQ 3

12 M YTHIC M : Hb :HCT :HCT 7 =,97(Mythic ) +, TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 r =, Lh Lh7 7 7 : WBC 7 7 ==,(mythic),(mythic) --,, r =,99 r =,99 9 nn == 9 7=,(Mythic ) -, r =,99 : VMC M YTHIC r =,99 3:- PLAQ WEB : =,99(Mythic ) - 9, r =,9 7 Lh : Hb 3 7 ) =,9(MYTHIC 3 + 3, :HCT : VMC M ythic r =,997 mythic Hct Wykres nr. Porównanie oznaczenia parametru 7 =metody,97(mythic ) +, mythic r =,997 : WBC 7 =,(mythic) -,,9(MYTHIC ) + 3, r =,99,997 Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND Orphée SA - 9, chemin du 9chemin du Champ-des-Filles Orphée SAn -=9, CH- Phone : FaxPLAN-LES-OUATES : + 7=,(Mythic ) -,9 9/ GENEVA / SWITZERLAND Phone : Fax : WEB : YTHIC MM YTHIC 3 7:metody Neutro inythic % M :HCT Wykres nr. Porównanie oznaczenia parametru MCV M YTHIC mythic : WBC Lh =,99(MYTHIC) + 7 =,(mythic) -, 7: Neutro in % r =,9 r =,99 7=,(Mythic ) -, Orphée SA -n9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND = 9 r =,99 Phone : Fax : n =+9 WEB : 7 =,99(MYTHIC) 3:- PLAQ 3 r =,9 7 =,99(Mythic ) - 9, 7,9 Orphée SAr -=9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND 3 Phone : Fax : WEB : nr7. Porównanie metody oznaczenia 3 Neu Wykres parametru (%) M YTHIC mythic M YTHIC M ythic Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND Phone : Fax : Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND WEB : : 9 PLAQ Phone 9 Fax : : + WEB : : - 3 Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND

13 in % : LYMPHO M YTHIC : Hb 7 7 =,9(MYTHIC ) +, r = :,99 LYMPHO in % :HCT 7 =,97(Mythic ) +, TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 n = r =,997 : WBC 7 =,9(MYTHIC ), 7 =,(mythic) -+, r =,99 r =,99 7=,(Mythic ) -, nn == 9 r =,99 7 Lh MYTHIC M YTHIC : Hb 9: MONO inm% ythic :HCT Wykresnr. Porównanie metody oznaczenia parametru Lym ( % ) MYTHIC 7 =,97(Mythic ) +, mythic r =,997 : n = 7 9 =,(MYTHIC ) -,3 WBC 7 7 Lh =,(mythic) -, 9: MONO in %,999 r r==,99 n = 9 n -=9, 9chemin du Champ-des-Filles 7=,(Mythic ) -, Orphée SA CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZE r =,99 Phone : Fax : : PLAQ 7 =,(MYTHIC ) -,3 WEB : - r =,999 7 =,99(Mythic ) - 9, r =, M YTHIC : EOSINO 3 in % M ythic Wykres nr 9. Porównanie metody oznaczenia parametru M YTHIC Mon ( % ) 3 :HCT mythic : WBC 7 =,(MYTHIC) +,7 r =,9 7 =,(mythic), Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles M YTHIC CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZ 3 9 r n= =,99 Phone : Fax : Lh 7 7 7=,(Mythic ) -, Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZE - WEB : r =,99 Phone : Fax : : -PLAQ WEB : CH- PLAN-LES-OUATES 3 Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles / GENEVA / SWITZER Phone : Fax : WEB : =,99(Mythic ) - 9, 7,9 Orphée SAr -=9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUAT Phone : Fax : + 9 WEB : metody M YTHIC 3 Eos Wykres nr. Porównanie oznaczenia parametru (%) 3 M ythic mythic 3 : BASO in % Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZE PLAQ Phone : + 3: 9 9 Fax : =,(MYTHIC) +, 3 WEB : r =,9

14 M YTHIC 3 M YTHIC :BASO in :HCT TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Piśmiennictwo 7 7==,(mythic),(MYTHIC) +, -, : WBC,9. International Council for Standarr r= =,99 n n= =9 9 dization in Haematology. Protocoi 3 7=,(Mythic ) -, r =,99 for evaluation of automated biood ce counters. Clin Lab Hematol. 9;:9-.. International Council for Standardization in Haematology. Rfer ence Leukocyte Diftrential Count (Proportional) and Evaluation of Instrument. Villanova, Pa: National Committee for Clinical Laboratory Standards; 99. NCCLS document H-A. 7 Lh 7 7 % 3 3 mythic MYTHIC Wykres nr. Porównanie metody oznaczenia parametru Bas ( % ) 3. International Council for Standardization in Haematology. Guideunes for evaluation of blood ce analyzers 7 including those used for differential M ythic leukocyte and reticulocyte counting and ce marker application. Clin Lab Hematol. 99;:7-7. Orphée SA - 9, chemin du BADANYCH Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES PARAMETRY ILOŚĆ PACJENTÓW R: współczynnik korelacji / GENEVA / SWITZERLAND Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND Phone : CH- Fax : WBC 9 : Fax.9 Phone :+ 9 9 WEB : - RBC 9 WEB : : 3: PLAQ Hb HCT MCV PLAQ NEU LYM MONO BASO 7 EOSI =,99(Mythic ) - 9, r =, J. Stawicki Product Manager, PZ Cormay S.A. 3 Dlaczego d-dimery? Układ krzepnięcia i fibrynolizy zgonem powikłania w postaci między ne w odniesieniu do różnych populacji. stanowi jeden z zasadniczych elemeninnymi zatorowości płucnej. Już w pomożna przyjąć, że w populacji ogólnej 3 tów utrzymywania homeostazy ustrołowie XIX wieku Rudolf Virchow okrewystępuje ona ze średnią częstotliwojowej. Z jednej strony jego zaburzenia ślił trzy czynniki usposabiające do ścią - na osób. Natomiast pierwotne mogą prowadzić do dyspowstania zakrzepów w naczyniach, na szpitalnych oddziałach zachowawsa - 9, chemin Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES GENEVA SWITZERLAND funkcji wielonarządowych, Orphée z drugiej które do du chwili obecnej nie straciły czych stwierdza się/ ją u /% chophonezostały : +tylko dokład9 9 Faxrych, : patologie związane z różnymi narządana aktualności, zaś na oddziałach chirurgicznych, WEB : - mi i procesami chorobowymi oddziałyniej zbadane i opisane. Czynniki te szczególnie ortopedycznych osiąga wywają na układ hemostazy prowadząc to: zmiany w samym naczyniu, zmiany soki procent -. Również u chorych do jego wtórnych zaburzeń. Nasilająw przepływie krwi oraz zmiany we krwi kardiologicznych (zawał serca) częcym się problemem w ciągu ostatnich (tzw. triada Virchowa). stość występowania jest wysoka i wylat jest choroba zatorowo-zakrzepodane epidemiologiczne odnosi -%. Znane i opisywane jest wa, dotycząca żył głębokich i mogąca nośnie częstości występowania żylnej też występowanie zakrzepów w chorodawać poważne, nawet kończące się choroby zatorowo-zakrzepowej są różbie nowotworowej, aczkolwiek nie jest

15 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 zupełnie jasne w jakim stopniu jest to operacyjne, związane są z unieruchomieniem, częściej też mają miejsce u osób starszych. Zakrzepice częściej występują u starszych, otyłych wieloródek, u których dochodzi do zwolnienia przepływu na skutek ucisku żył przez macicę, szczególnie kiedy ciąża została rozwiązana cięciem cesarskim. Obraz kliniczny choroby zatorowo zakrzepowej może być jednoznaczny, co najczęściej ma miejsce w odniesieniu do kończyn dolnych (ból, obrzęk, miejscowe podwyższe- uzależnione od samej choroby zasadniczej, a w jakim od innych czynników ryzyka takich jak na ogół starszy wiek, operacje, czy unieruchomienie. Wyżej wymienione czynniki są uważane za jedne z najbardziej obciążających, obok innych, przedstawionych w tabeli. Należy pamiętać, że poszczególne czynniki nigdy nie są jedynymi, ale pozostają ze sobą w związku. Zabiegi Metoda odniesienia śr., μg/ml PRESTIGE śr.,3 μg/ml Tabela. Wartości średnie d-dimerów w osoczu, uzyskane na analizatorze PRESTIGE Cormay (wartość maksymalna, μg/ml) i przy wykorzystaniu dostępnej metody immunoenzymatycznej, traktowanej jako metoda odniesienia. Przyjęta wartość odcięcia, μg/ml. Wyniki Prestige PRÓBKA WYNIK CSK 3,337 3,,97,333 3,,,,333,,3333,7,7 7, 3,333,3, Średnia 9,7,333,79,333,,333,,9 3,9,333,3,333,,,9,37 7,,7, 3,,3 nie ciepłoty, zmiana zabarwienia), ale również może nastręczać szereg problemów diagnostycznych i wymagać badań dodatkowych, głównie obrazowych jak spiralna tomografia komputerowa czy ultrasonografia uciskowa. W ostatnim czasie wraz z rozwojem metod z zakresu diagnostyki in vitro wiele prac wykazało znaczenie wykorzystania d-dimerów głównie jako czynnika wykluczającego zakrzepicę żył głębokich i zatorowości płucnej. D-dimery są produktem rozpadu stabilizowanej fibryny, a oznaczanie ich stężenia w osoczu staje się ogólnie dostępne. Szczególne znaczenie ma skojarzenie wartości d-dimerów z tzw. oceną przed testem, która punktowo określa zagrożenie jako niskie, średnie i wysokie w oparciu o występujące u danego chorego czynniki ryzyka. Wysoka wartość predykcyjna występuje zarówno u chorych ambulatoryjnych jak i hospitalizowanych, aczkolwiek w tej pierwszej grupie jest wyższa. Do oznaczeń d-dimerów stosuje się metody immunochemiczne z zastosowaniem swoistych przeciwciał i na ogół wykonuje się pomiary w osoczu, aczkolwiek są możliwości wykorzystania, w przypadkach nagłych, szybkich ilościowych testów przyłóżkowych typu POCT w pełnej krwi. Najpopularniejszą i najszybszą techniką oznaczeń są laboratoryjne metody turbidymetryczne, w których przeciwciała są opłaszczone na lateksie. Jako metody odniesienia stosowane są metody immunoenzymatyczne, aczkolwiek jak wynika z doświadczeń własnych, jak również przedstawionych poniżej wyników, w zakresie wartości już patologicznych, ale znajdujących się w dolnym zakresie 9,7,,,7,,3,7 3 3,3 3,9 3,3,7 WIEK PONAD LAT,, Długotrwałe unieruchomienie,, Zabiegi operacyjne i urazy 7,39, Choroba nowotworowa,3 3, Zakrzepica w wywiadzie 9,9, Ciąża i połóg,9 Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych 3, 3, SD,7 Współczynnik korelacji p Otyłość,9,3,93,3,3 Tabela 3. Wartości d-dimerów (n=3) uzyskane na analizatorze PRESTIGE - Cormay i przy wykorzystaniu dostępnej metody immunoenzymatycznej, traktowanej jako metoda odniesienia. Żylaki kończyn dolnych Choroby serca inne Tabela. Uznane czynniki ryzyka choroby zatorowo-zakrzepowej.

16 Tabela 3. Wartości d-dimerów (n=3) uzyskane na analizatorze PRESTIGE - Cormay wykorzystaniu dostępnej metody immunoenzymatycznej, traktowanej jako odniesienia. i przy metoda Ryc. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 PRESTIGE [μg/ml] =,39+,7x wykresu kalibracyjnego obserwuje się dobrą korelację pomiędzy metodami. Przy wartościach wysokich stwierdza się większy rozrzut, który dla różnych odczynników i różnych analizatorów może być różny. Nie ma zgodności wśród klinicystów na ile różnice liczbowe są skorelowane ze stanem chorego i prognozowaniem. PRESTIGE [ μg/ml ] 3 prof. Dagna Bobilewicz - - Rysunek. 3 Metoda odniesienia [ μg/ml ] Nowości w Cormay Bezpłatny program zewnętrznej kontroli jakości dla użytkowników aparatów CORMAY Metody analizy statystycznej są wykorzystywane w ocenie błędu laboratoryjnego już od trzydziestych lat ubiegłego stulecia. Obecnie pomimo ogromnego postępu pryncypia metod praktycznie się nie zmieniły. Jednocześnie proces kontroli jakości doczekał się uregulowań prawnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 marca roku wyraźnie zakłada obowiązek kontroli jakości badań laboratoryjnych. W diagnostyce proces pomiaru powinien być kontrolowany na podstawie własnych procedur kontrolnych tworząc tzw. system kontroli wewnętrznej. Dodatkowo laboratoria są obligowane do oznaczania wartości wyznaczonych parametrów w nieznanych próbkach przysyłanych z organizacji zewnętrznych, stanowiąc kontrolę zewnętrzną. Parafrazując kontrola wewnętrzna to klasówka. Możliwość porównywania osiąganych wyników dla grup użytkowników tych samych Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. odczynników, analizatorów i obejmujących ten sam materiał kontrolny, jest czymś w rodzaju przedmiotowych konkursów międzyszkolnych. Sprawdzian zewnętrzny na materiale niemianowanym jest egzaminem państwowym, w którym ocenę wystawia niezależna komisja. Ważne, aby ocena z egzaminu była wypadkową rzeczywistych umiejętności ucznia. Dlatego do egzaminu powinni przystąpić uczniowie dobrze przygotowani, którzy dzięki wcześniejszym sprawdzianom ocenili co robią dobrze, a gdzie popełnili błędy. Na rynku pojawiły się ostatnio internetowe zintegrowane programy kontroli jakości. Programy i systemy kontrolne różnią się między sobą sposobem analizy danych czy możliwościami archiwizacji. W jednolitym systemie StandLab IQs oferowanym bezpłatnie przez firmę CORMAY użytkownikom aparatów, cała obróbka statystyczna materiału kontrolnego odbywa się w programie umieszczonym na serwerze. Dzięki temu dostęp do wpisów, danych archiwalnych, raportów nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerze a wpisy wykonane w jednej z pracowni mogą zostać odczytane w gabinecie kierownika lub nawet w domu czy kawiarence internetowej. Jednolite procedury, raporty ułatwiają zarządzanie procesem kontrolnym oraz upraszczają interpretację.

17 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 System analizuje okres wstępny a następnie korzysta z wyników skumulowanych do weryfikacji obliczeń statystycznych. Dane wprowadzane podczas okresu wstępnego umożliwiają wyliczenie takich parametrów jak: Średnia arytmetyczna Odchylenie standardowe i współczynnik zmienności Błąd poprawności Błąd całkowity Analizy w oparciu o przyjętą wartość całkowitego błędu dopuszczalnego TEA Błędy krytyczne poprawności i precyzji Błędy znormalizowane poprawności i precyzji Wybór jednej z trzech reguł interpretacyjnych na podstawie algorytmu wynikającego z oceny metody przedstawionej na znormalizowanej karcie OPS. Po okresie wstępnym dodatkowo analizowane są dane miesięczne zestawione z danymi skumulowanymi oraz wykreślane są krzywa Levey-Jenningsa i krzywa błędu poprawności. System sam również poddaje ocenie wpisy analizując je pod kątem przyjętej reguły interpretacyjnej. Statystyka wewnątrzlaboratoryjna wykonana na materiałach kontrolnych CORMAY dzięki technice internetowej pozwala porównywać ze sobą wyniki otrzymane na kontrolkach z tej samej serii i tą samą metodą. Dzięki temu otrzymuje się błąd poprawności w stosunku do średniej użytkowników oraz po okresie wstępnym wykreślana jest krzywa błędów poprawności w stosunku do średniej dla metody. Raporty kontroli wewnętrznej i porównań zewnętrznych dostępne są natychmiast po dokonaniu wpisów, co umożliwia szybkie podejmowanie procedury naprawczych. Program StandLab IQs daje użytkownikom łatwość wpisów, definiowania parametrów kontrolnych i przejrzystą formę raportów. Wartości metrykalne są wprowadzane centralnie do serwera i nie trzeba tracić czasu na żmudne wpisywanie ich do analizatorów albo programów komputerowych. Zakresy pomiarowe wyliczają się same w czasie okresu wstępnego i aktualizowane są później danymi skumulowanymi. Nie ma konieczności przeliczania jednostek, a wprowadzenie danych zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut dziennie. System ten może stanowić jeden z elementów polityki jakości w laboratorium. W codziennej kontroli StandLab IQs bierze udział ok. użytkowników aparatów CORMAY. W październiku roku firma CORMAY zorganizowała zewnątrzlaboratoryjną kontrolę porównawczą na materiale niemianowanym. W programie wzięło udział użytkowników analizatorów biochemicznych PRESTIGE, ACCENT- i ACCENT-3. Łącznie wykonano oznaczeń. Najwięcej ALAT - 3, najmniej UIBC - oznaczenia. Wyniki były satysfakcjonujące. Współczynniki zmienności określone wg metod dla najpopularniejszych testów zawarły się w przedziale,77% (Białko całkowite) do 7,% (Kreatynina). W obrębie poszczególnych aparatów wyniki były jeszcze lepsze. Wszystkie oznaczenia wykonywane w programach StandLab służą utrzymywaniu najwyższej jakości odczynników oferowanych przez Cormay oraz ujednolicaniu wyników badań u wszystkich użytkowników korzystających z naszych analizatorów biochemicznych i hematologicznych. Zachęcamy do udziału w programie użytkowników naszych aparatów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Przedstawicielami Handlowymi. Ewa Stawicka Dyrektor Sprzedaży Krajowej PZ CORMAY S.A. Mirosław Firlej - StandLab

18 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Z życia firmy W dniu sierpnia r. PZ CORMAY S.A. udanie zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie z okazji debiutu odbyło się tradycyjnie na Sali Notowań GPW. Uroczystość poprowadzona została przez Członka Zarządu GPW Panią Beatę Jarosz. W swoim przemówieniu Pani Beata Jarosz zwróciła uwagę na nagrody i certyfikaty jakie Spółka otrzymała za innowacyjność To dla nas bardzo ważna sprawa, gdyż GPW zaangażowana jest w krzewienie kultury innowacji i bardzo nam zależy żeby warszawska giełda była kojarzona z innowacyjnością. Potem nastąpiło tradycyjne uderzenie w dzwon. Potem nastąpiło tradycyjne uderzenie w dzwon. Data sierpnia na zawsze pozostanie w historii firmy jako dzień przełomu, który otwiera przed Spółką nowe horyzonty. Całą kwotę pozyskaną w wyniku emisji akcji Spółka przeznaczy na dalszy rozwój. W strategię wpisane jest m.in. wdrożenie własnej linii aparatów biochemicznych a także systemów informatycznych mających na celu usprawnienie pracy laboratoriów. Wszystko by w pełni zaspokoić Państwa potrzeby. Monika Dziachan

19 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Oznaczanie nigdy nie było takie proste Elektroforeza System do elektroforezy na żelach agarozowych yt odcz czny zny y t a c autom ytometry s n e d automatyczny rozdział tyczna automa próbki aplikacja PEŁNA PLATFORMA ANALITYCZNA e czn enie y t z a om sus aut nie i wie bar Lista przykładowych badań: rozdział białek surowicy na i frakcji, wykrywanie i identyfikacja białek monoklonalnych w surowicy i moczu, białka oligoklonalnych w PMR. 9

20 Wydawca: PZ CORMAY S.A. Ul. Wiosenna, -9 Łomianki tel.: 7 79, fax: 7 79

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW. z działalności. Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA. z siedzibą w Genewie. za okres 01-01-2014 do 31-12-2014

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW. z działalności. Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA. z siedzibą w Genewie. za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW z działalności Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 Tomasz Tuora Tadeusz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Obsługa klienta i pomoc techniczna: 800-822-2947 W innych krajach obsługę klienta zapewnia lokalny przedstawiciel firmy Abaxis Kwiecień 2014 PN: 400-7144 Rev.:

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014

BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014 wydanie bezpłatne z dnia 15.01.2014 r. BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014 Laboratorium Badawcze ANCHEM zlokalizowane jest w Brodnicy przy ul. Korczaka 2. Stanowi zespół Pracowni Diagnostyki Medycznej, Serologii,

Bardziej szczegółowo

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 4 271-283 Praca oryginalna Original Article Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres 01-01-2014 do 30-06-2014 Janusz Płocica Prezes Zarządu Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu Łomianki, 01-09-2014

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo