Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A."

Transkrypt

1 Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

2 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz pierwszy pod nazwą Twoje laboratorium - w nowej szacie graficznej. wej, gdzie można znaleźć informacje o nowych produktach. Chcielibyśmy, aby strona oprócz dostarczania informacji i wiedzy z dziedziny diagnostyki IVD, stała się również narzędziem interaktywnym. W zakładce PODZIEL SIĘ POMYSŁEM oczekujemy na Państwa sugestie, co moglibyśmy udoskonalić lub wprowadzić do naszej oferty. Jak do tej pory będziemy nadal informować Państwa o nowych produktach, które będą pojawiały się w ofercie. W roku 9 będziemy przede wszystkim koncentrować się na głównym kierunku rozwoju firmy opartej na strategii poszerzenia oferty w zakresie biochemii. Na łamach naszego biuletynu znajdziecie Państwo również informacje o spotkaniach i wydarzeniach związanych z działaniami firmy w Polsce i na świecie. W tym numerze szczególnie polecam artykuł prof. Dagny Bobilewicz Dlaczego d-dimery? oraz Porównanie analizatora hematologicznego Mythic z aparatami Pentra i 7. Korzystając z okazji chciałabym również przekazać informacje o zmianach organizacyjnych w naszej firmie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych użytkowników naszych aparatów powołaliśmy lokalnych punktów serwisowych na terenie całego kraju: Warszawa (siedziba główna), Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin. Od wielu lat oprócz czytania biuletynu zachęcamy Państwa także do odwiedzin na naszej stronie interneto- Jestem przekonana, że wprowadzone zmiany zostaną przez Państwa przyjęte z zadowoleniem i służyć będą dalszej, owocnej współpracy. Życzę ciekawej lektury Ewa Stawicka Dyrektor Sprzedaży Krajowej

3 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Spis treści : str Prezentacja analizatora biochemicznego BS- Mirosław Ostrowski Ewaluacja analizatora str 9 hematologicznego Mythic J. Stawicki Dlaczego d-dimery? str Nowości w Cormay. str Z życia firmy str prof. Dagna Bobilewicz Ewa Stawicka i Mirosław Firlej Monika Dziachan Wydawca: PZ CORMAY S.A. Ul. Wiosenna, -9 Łomianki tel.: 7 79, fax: 7 79 Redaguje: Monika Dziachan Opracowanie graficzne: Agencja Reklamowa Studio-eM Druk: Drukarnia GOLDPRESS 3

4 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Prezentacja analizatora biochemicznego BS- STRESZCZENIE Firma Cormay jest dystrybutorem nowoczesnego analizatora biochemicznego BS-. Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży analizatora opracowana została dedykowana linia odczynników umożliwiająca przeprowadzenie badań z zakresu rutynowej chemii klinicznej, białek specyficznych oraz niektórych fotometrycznych parametrów koagulologicznych. Testowanie analizatora w laboratorium Działu Badań i Rozwoju firmy CORMAY obejmowało opracowanie danych aplikacyjnych dla każdego z odczynników, kontrolę precyzji, liniowości, czułości, stabilności odczynników na pokładzie oraz stabilności krzywych kalibracyjnych i korelację z analizatorem OLYMPUS AU. Wieloparametrowa linia odczynnikowa, intuicyjne oprogramowanie analizatora w języku polskim, znacząco ułatwiają obsługę, a wysoka precyzja oznaczeń i trzy niezależne igły: dwie odczynnikowe i próbkowa, dają wysoką pozycję aparatu BS- wśród nowoczesnych urządzeń i spełniają wszystkie oczekiwania współczesnego laboratorium. OPIS APARATU BS- jest w pełni zautomatyzowanym, wolnostojącym analizatorem biochemicznym, przeznaczonym dla dużych i średnich laboratoriów. Wyposażony jest w kompletny system komputerowy i laserową drukarkę zewnętrzną. Aparat wykorzystuje kolorymetryczne i turbidymetryczne techniki pomiarowe. Standardowo analizator posiada czytniki kodów paskowych dla odczynników i próbek, a opcjonalnie wyposażony jest w -elektrodową (Na+, K+, Cl-, Li+) przystawkę ISE umożliwiającą oznaczanie jonów w płynach ustrojowych. Pełny panel odczynnikowy obejmuje testy służące do oznaczeń wykonywanych w suro- wicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, hemolizacie i innych płynach ustrojowych. Szeroki zakres odczynników polecanych przez firmę CORMAY (Tabela ) spełnia oczekiwania zarówno laboratoriów rutynowych, jak i placówek o profilu specjalistycznym. Na pokładzie analizatora jest 77 pozycji przeznaczonych na odczynniki. Cały przedział jest chłodzony do temperatury - C, co pozwala na całodobowe przechowywanie odczynników on board. Dostosowana do tego analizatora linia odczynnikowa w oryginalnych opakowaniach minimalizuje błędy wynikające z przygotowania roztworów oraz skraca czas wykonania analizy. Optymalna ilość testów w zestawie pozwala na oszczędną gospodarkę odczynnikami. Czujnik poziomu cieczy umieszczony jest w igle reagentowej, co pozwala na precyzyjne określenie poziomu płynu w opakowaniach, odlicza zużytą objętość odczynnika oraz sygnalizuje jego niski poziom. Jest to przedstawione w formie liczbowej oraz graficznej. Rotor probówkowy posiada 9 pozycji na próbki pacjenta. Próbki cito można wykonywać w dowolnej chwili pracy analizatora. Rotor próbkowy jest dostosowany do większości oferowanych na rynku probówek. Istnieje również Rysunek. Przykładowa krzywa reakcyjna możliwość wstawienia kubeczków micro z mniejszą ilością materiału badanego. Możliwe jest wstępne i wtórne automatyczne rozcieńczanie próbki. Wewnętrzne (ciśnieniowe) oraz zewnętrzne mycie igieł próbkowej i reagentowych zapobiega powstawaniu zjawiska kontaminacji. Aparat współpracuje z zewnętrzną stacją uzdatniania wody dostarczaną wraz z urządzeniem. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę wynosi do l na godzinę pracy analizatora. BS- pracuje z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych wielokrotnego użytku, które są automatycznie myte po zakończeniu reakcji przez wbudowaną stację mycia. Taki system mycia kuwet umożliwia zachowanie ciągłości pracy analizatora bez przerywania rozpoczętych analiz i pozwala obniżyć koszty. Oprogramowanie aparatu w języku polskim jest przyjazne dla użytkownika, łatwe w obsłudze i dostosowane do współpracy z Laboratoryjnymi Systemami Informatycznymi (LIS). Umożliwia pełne monitorowanie pracy systemu, definiowanie wszystkich kalibratorów i kontroli z zapisem numerów serii, dat ważności oraz wartości metrykalnych. Użytkownik może kontrolować przebiegi krzywych reakcyjnych (przykład na rysunku ) oraz krzywych kalibra-

5 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 NAZWA Albumina Białko całkowite Bilirubina całkowita Bilirubina bezpośrednia Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL Glukoza Kreatynina Mocznik Kwas moczowy Fosfor Magnez Wapń Żelazo UIBC ALAT ASAT Amylaza ALP CK CK-MB GGTP LDH HBDH Lipaza Cholinesteraza b--mikroglobulina (surowica i mocz) C3 C Hemoglobina glikozylowana Apolipoproteina B Lipoproteina (a) Fibrynogen IgA IgG IgM RF ASO a--kwaśna glikoproteina a-fetoproteina a--mikroglobulina (surowica i mocz) Rysunek. Przykładowa krzywa kalibracyjna Levey-Jennigsa pozwala na ocenę QC w czasie rzeczywistym oraz określonym przedziale czasowym z możliwością wydruku (przykład na rysunku 3). Funkcja monitorowania numerów serii oraz dat ważności kalibratorów i kontroli przypominania o konieczności wykonania kalibracji, blokowania poszczególnych testów, jeżeli kalibracja jest poza terminem ważności lub kalibrator jest przeterminowany. To niezwykle przydatna funkcja w rutynowej pracy laboratoryjnej. Podobnie jest z materiałem kontrolnym; przeterminowany nie może być użyty. Analizator stosuje wiele typów krzywych kalibracyjnych, zarówno liniowych (jedno, dwu lub wielopunktowych), jak i nieliniowych: logarytmiczna parametrowa, logarytmiczna parametrowa, polinominalna, wykładnicza, paraboliczna oraz spline, czyli przechodząca krzywoliniowo przez wszystkie punkty kalibracji (przykłady na rysunku ). Możliwe jest zatem wyznaczanie krzywych kalibracyjnych nie tylko dla prostych reakcji, ale także wyznaczanie krzywych dla reakcji immunoturbidymetrycznych (np.: białka specyficzne, leki, środki uzależniające). Dodatkowo użytkownik może przekształcać wyznaczoną krzywą kalibracyjną z jednego typu na inny, aby jak najdokładniej oznaczyć badany parametr. Ferrytyna a--antytrypsyna IgE Transferyna Ceruloplasmina Antytrombina III Haptoglobina Mioglobina Białko w moczu D-Dimer Tabela. Linia odczynnikowa BS- cyjnych (przykład na rysunku ). Może także korzystać z niektórych funkcji statystycznych. Wiele funkcji złożonych uruchamiane jest poprzez naciśnięcie jednego klawisza, co zdecydowanie skraca czas przygotowania analizatora do codziennej pracy. Bardzo dokładnie zaprojektowana funkcja QC z zastosowaniem reguł Westgarda i wykresów Rysunek 3. Wykres kontroli jakości dla glukozy w określonym przedziale czasowym.

6 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 leżnie od wysłania do LIS wszystkie informacje archiwizowane są w pamięci komputera sterującego pracą analizatora. Pamięć archiwizacji wyników jest nieograniczona. Wszelkie informacje o stanie próbek, ich statusie, etapie poszczególnych reakcji oraz o aktualnym stanie kontroli i kalibratorów można obserwować także podczas pracy analizatora. W dolnej części ekranu system przekazuje użytkownikowi wszelkie informacje i ostrzeżenia o zaistniałych błędach. Sposób postępowania po otrzymaniu takiego komunikatu opisany jest w Instrukcji Obsługi analizatora (dostępnej w polskiej wersji językowej). OCENA APARATU Rysunek. Przykładowa krzywa kalibracyjna typu spline Zlecanie próbek pacjenta zarówno pilnych, jak i rutynowych, może odbywać się: manualnie poprzez ręczne wpisanie następujących danych do oprogramowania analizatora: - lokalizacja próbki (pozycja w statywie próbkowym) - dane pacjenta (imię, nazwisko, oddział, typ materiału, data i czas pobrania, nazwisko lekarza zlecającego badania, itp.) - lista parametrów do analizy (wybranie z listy dostępnych testów lub dowolnie zdefiniowanego profilu biochemicznego) - Jeżeli test nie może być wykonany (brak aktualnej kalibracji, niezdefiniowana pozycja odczynnika), wówczas widnieje na liście jako nieaktywny. drogą elektroniczną stosując dwukierunkową komunikację z Laboratoryjnym Systemem Infomatycznym (LIS). Zlecenia przygotowane przez LIS zgodnie z zarejestrowanymi informacjami przesyłane są natychmiast do analizatora. W tym trybie analizator automatycznie lokalizuje pozycje próbek odczytując kody paskowe na probówkach. Wyniki badań pacjenta wraz z dosto- sowanymi do płci i wieku wartościami referencyjnymi drukowane są na drukarce zewnętrznej oraz/lub przesyłane droga elektroniczną do LIS. Nieza- Na analizatorze BS- przeprowadzono pełną walidację dla 9 testów: ALAT, ASAT, Amylaza, Lipaza, GGT, LDH, HBDH, ALP, CK, CK-MB, Albumina, Bilirubina całkowita, Bilirubina bezpośrednia, Białko całkowite, Glukoza, Cholesterol, Trójglicerydy, HDL- TEST Średnia SD CV% Albumina N,3,,39 (g/l) P 7,3,9,73 Bilirubina Total N,,3, (mg/dl) P 7,,, Cholesterol N,,7, (mg/dl) P 93,39,3, Glukoza N,9,7,97 (mg/dl) P 337,,9,9 Kwas moczowy N,,9,97 (mg/dl) P,3,7,7 Mocznik N 39,,3, (mg/dl) P 7,7,, Trójglicerydy N,93,9, (mg/dl) P,3 3,, Amylaza N 3,79,33,939,37 (U/l) P,7,73 Lipaza N,7,9,7 (U/l) P 9, 7,,93 Dehydrogenaza mleczanowa N 3,3,9,7 (U/l) P 97, 9,97,97 g-glutamylotransferaza N 9,,3,37 (U/l) P,,,9 Fosfataza alkaliczna N,,93,7 (U/l) P,37,3,7 Kinaza kreatynowa N,9,7,73 (U/l) P 7,,333,9 Fosfor N,,3,73 (mg/dl) P,,7,73 Magnez N,,3, (mg/dl) P,,, Tabela. Zestawienie badań powtarzalności dla wybranych parametrów wykonane na analizatorze BS-

7 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Direct, LDL-Direct, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Magnez, Fosfor, Żelazo, UIBC, Wapń, ASO, CRP-Ultra. Wykonane badania: precyzja metody: - powtarzalność w serii oznaczeń - odtwarzalność z dnia na dzień wyznaczenie czułości metody dla poszczególnych testów wyznaczenie zakresów liniowości oznaczanych parametrów określenie możliwości wystąpienia interferencji (bilirubiny, trójglicerydów, hemoglobiny oraz kwasu askorbinowego) ocena stabilności odczynników na pokładzie stabilność krzywej kalibracyjnej korelacja z analizatorem OLYMPUS AU. POWTARZALNOŚĆ Zgodność wielokrotnych pomiarów stężenia lub aktywności badanej substancji w tej samej próbce w jednej serii oznaczeń (n=). Do badania użyto materiałów kontrolnych CORMAY, poziom normalny (SERUM HN) i patologiczny (SERUM HP) (Tabela ). ODTWARZALNOŚĆ Zgodność wielokrotnych pomiarów stężenia lub aktywności badanej substancji w tej samej próbce w różnych dniach. Badanie prowadzono przez kolejnych dni w dwóch seriach oznaczeń. Jako materiał badany użyte były surowice kontrolne CORMAY o poziomie normalnym (SERUM HN) i patologicznym (SERUM HP) (Tabela 3). CZUŁOŚĆ Czułość to najmniejsza ilość danej substancji (lub najmniejsza aktywność) możliwa do oznaczenia według danej metody analitycznej. Wyznacznikiem czułości jest współczynnik CV% <. Czułość dla każdego z parametrów określono na podstawie analizy wyników uzyskanych dla kolejnych rozcieńczeń materiału kontrolnego firmy CORMAY o poziomie normalnym. TEST Wartość Średnia SD CV% Albuminy (g/l) N,,39,97 P,79,3,3 Bilirubina Total (mg/dl) N,79,3 7,7 P,7,37,779 Cholesterol (mg/dl) N,9,,9 P 9,,,7 Glukoza (mg/dl) N 7,7,,93 P 7,,, Kwas moczowy (mg/dl) N,,,3 P 9,7,,3 Mocznik (mg/dl) N,7,, P 9,9,9,77,3 Trójglicerydy (mg/dl) Dehydrogenaza mleczanowa (U/l) g-glutamylotransferaza (U/l) N 7,,77 P,9,9, N,3 3,93,93 P 73,393,37,3 N,33,77, P 9,,33,3 Fosfataza alkaliczna (U/l) N 79,,,9 P 377,9,3,9 Kinaza keratynowa (U/l) N 99,,9,99 Fosfor (mg/dl) P,3 3,9,7 N,3,7, P 7,7,,9 Tabela 3. Wybrane wyniki odtwarzalności dla analizatora BS- TEST Granica czułości Granica liniowości Albumina (g/l),77 Bilirubina total (mg/dl),7 3 Cholesterol (mg/dl),7 Glukoza (mg/dl), Kwas moczowy (mg/dl),3 Mocznik (mg/dl) 7, Trójglicerydy (mg/dl) Amylaza (U/l) 3 3 Dehydrogenaza mleczanowa (U/l),3 g-glutamylotransferaza (U/l) AlAT (U/l) 7 Kinaza kreatynowa (U/l) 3, Fosfor (mg/dl),7 Tabela. Analityczny zakres dla niektórych parametrów na BS- LINIOWOŚĆ Liniowość odczynnika charakteryzuje maksymalne stężenie lub aktywność danej substancji możliwe do oznaczenia daną metodą analityczną. Liniowość wyznaczano używając materiałów kontrolnych firmy Audit o wysokich stężeniach poszczególnych parametrów. Granica czułości i liniowości wyznacza zakres analityczny dla danego odczynnika (Tabela ). INTERFERENCJE Interferencje są to zafałszowania wyników związane z obecnością w materiale badanym substancji zakłócających metodykę oznaczeń. Badano interferencje bilirubiny, trójglicerydów, kwasu askorbinowego i hemoglobiny. Wyniki szczegółowo opisane są w instrukcjach dotyczących danego zestawu.

8 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 ) Correlation TEST Stabilność krzywej kalibracyjnej (tyg.) KIT NAMEAlbumina (g/l) #ODWOŁANIE Trwałość on board (tyg.) Bilirubina total (mg/dl) Cholesterol (mg/dl) AU OLYMPUS DEVICES BS- Glukoza (mg/dl) Kwas moczowy (mg/dl) DATE.-.. OPERATOR B.MAMEŁKA Mocznik (mg/dl) OLYMPUS (mg/ BS- OLYMPUS BS- LpTrójglicerydy Sample dl) (mmol/l) (mmol/l) (mg/dl) ID (mg/dl) 99 3,,7 Amylaza (U/l) 7 9,, Dehydrogenaza mleczanowa (U/l) 9, ,, g-glutamylotransferaza (U/l),,3,7 AlAT (U/l) 9,3,7 Kinaza kreatynowa (U/l), 7 7,9 Fosfor (mg/dl),3, , 9,9 Tabela. Stabilność odczynników na pokładzie analizatora BS-,7 oraz stabilność krzy,9 wej kalibracyjnej. 3,, 9 9,9,33 TEST Współczynnik korelacji R , 7,9 Albumina (g/l) 7,9 7,93,979,,99 9,7,99,3 Bilirubina total (mg/dl) 7,9, Cholesterol (mg/dl),99,99 7,, Glukoza (mg/dl),993 7,7,977,3 9 3,979 9,,9,7 Kwas moczowy (mg/dl),, Mocznik (mg/dl),999,9979,7,7 Trójglicerydy (mg/dl) 9,999 3,3,9979,7 3 Amylaza (U/l),997 3,93,9973 7,,9979 7,,99,3 Dehydrogenaza mleczanowa (U/l) , 9, g-glutamylotransferaza (U/l) 9,999 9,,9997, 7 9,993,,99,37 AlAT (U/l),999,,997, Kinaza kreatynowa (U/l) 9,7,9 3 Fosfor (mg/dl) 7,9 9,9,93,7 3. Współczynniki korelacji. 9 9,9, Tabela 3 7,9, 33 9,,7 go czasu otwartego STABILNOŚCI KALIBRACJI 3 9 przechowywania,3, odczynnika w temperaturze - C. 3 9,9,7 I ODCZYNNIKA ON BOARD prowadzono,9 przez,9 Badania okres Stabilność wykonanej kalibracji po37 na materiale, kontrolnym, nortygodni 3na określenie trwałości krzywej 3,, zwala malnym i patologicznym firmy COR , 7,7 kalibracyjnej. Stabilność odczynnika MAY. Jako kalibratora używano Multi 97,3, on board (na pokładzie analizatora) pozwala na określenie maksymalne- calibrator CORMAY (Tabela ). f(x) =,9x +,37 R² =,99 BS- KORELACJA Wyniki otrzymane na analizatorze BS przy użyciu odczynników firmy CORMAY porównywano z wynikami uzyskanymi na analizatorze OLYMPUS AU- przy użyciu oryginalnych odczynników dostarczonych przez dystrybutora firmy Olympus w Polsce. Każdy odczynnik badano na surowicach pacjentów. Dla każdego z badanych parametrów wyznaczono współczynnik korelacji, wartość R oraz obliczono równanie krzywej korelacji. Wyniki przedstawiono na wykresie (Wykres ) i tabelarycznie (Tabela ). WNIOSKI KOŃCOWE Otrzymane na analizatorze BS- wyniki były satysfakcjonujące. Wyniki korelacji z analizatorem OLYMPUS AU- były bardzo zbliżone do siebie, o czym świadczą bliskie jedności współczynniki korelacji. BS- jest analizatorem dokładnym i precyzyjnym, możemy go porównać z innymi analizatorami tej klasy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, przyjaznemu oprogramowaniu i bardzo dużym możliwościom diagnostycznym w połączeniu z wysokiej jakości odczynnikami firmy CORMAY stanowi z pewnością bardzo ciekawą ofertę dla diagnostów laboratoryjnych. Wykres. Mirosław Ostrowski OLYMPUS Product Manager, PZ Cormay S.A.

9 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Ewaluacja analizatora hematologicznego Mythic WPROWADZENIE Celem niniejszej ewaluacji była ocena użyteczności analitycznej analizatora hematologicznego klasy -diff Mythic (Orphee S.A., Szwajcaria). Analizator został poddanym testom porównawczym w laboratorium prywatnym wykonującym rutynowe badania hematologiczne na analizatorze 7 (Coulter, USA). Laboratorium testujące analizator Mythic wykonuje około badań morfologii krwi obwodowej dziennie. Materiał diagnostyczny dostarczany jest z placówki szpitalnej oraz placówek lecznictwa otwartego (pacjenci ambulatoryjni). MATERIAŁ I METODY Opis analizatora poddanego ewaluacji. Precyzja wewnątrzseryjna dla próbek pacjentów (próbki patologiczne) Mythic jest w pełni zautomatyzowanym analizator hematologicznym klasy -diff umożliwiającym uzyskanie parametrowego wyniku badania krwi. Analizator wykonuje oznaczeń na godzinę. Wybrane podczas ewaluacji cztery próbki pacjentów prezentujące różne nieprawidłowości zostały poddane wielokrotnym (od do ) oznaczeniom. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr. Przygotowanie próbek do analizy. Przed wykonaniem analizy próbki były mieszane poprzez ich pełny obrót (inwersję). Powyższy sposób mieszania próbek w opinii testującego uważany jest za optymalny i gwarantujący zachowanie nienaruszonego składu wszystkich elementów morfotycznych materiału. WYNIKI Materiał analityczny. Ocenie poddano materiał diagnostyczny pochodzący od 7 osób. Krew od osób dorosłych pobrana została do próbówek zawierających K3EDTA (Vacutainer Becton Dickinson) i opracowana diagnostycznie w ciągu godzin zgodnie z wytycznymi protokołu ICSH (). Próbki pediatryczne pobrane zostały (z nakłucia naczynia żylnego) do mikroprobówek (Becton Dickinson) zwierających K3EDTA. Próbka nr Wartość średnia Poprawność analityczna. Precyzja wewnątrzseryjna dla próbek pacjentów (próbki prawidłowe). Każda z trzech próbek pacjentów prezentujących różne poziomy parametrów : WBC, Hgb, PLT i RBC poddana została krotnemu oznaczeniu. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr. Próbka nr CV Próbka nr Wartość średnia Precyzja międzyseryjna dla próbek pacjentów (próbki prawidłowe) Na wybranych próbkach trzech zdrowych pacjentów wykonano trzykrotne oznaczenia każdej z próbek. Oznaczenia wykonywano przez kolejne dni. Oceniona w tym teście precyzja oznaczeń poszczególnych parametrów jest zgodna (w niektórych przypadkach lepsza) z precyzją deklarowana przez producenta analizatora. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr 3. Precyzja międzyseryjna dla próbek pacjentów (próbki prawidłowe) Na wybranych próbkach trzech zdrowych pacjentów wykonano trzykrotne oznaczenia każdej z próbek. Oznaczenia wykonywano przez kolejne dni. Oceniona w tym teście precyzja oznaczeń poszczególnych parametrów jest Próbka nr CV Próbka nr 3 Wartość średnia Próbka nr 3 CV WBC (G/L) RBC (T/L) Hb (g/dl) MCV (fl) HTE (%) PIt x (G/L) Neu % Lym % Mon % Eos % 3. brak *. brak *. brak * Bas %.7 brak *. brak *.3 brak * Tabela nr. * Współczynnik zmienności dla parametrów : Eos i Bas nie został oznaczony ze względu na znikoma wartość procentową powyższych komórek w analizowanych próbkach. 9

10 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Ilość oznaczeń próbki Parametry Wartość średnia CV ( % ) Niedokrwistość znacznego stopnia RBC Hgb Hct MCV Małopłytkowość WBC PLT Monocytoza Mon ( % ) Mon ( G/L ) Hipereosynofilia Eos ( % ) Eos ( % ) Tabela nr. zgodna (w niektórych przypadkach lepsza) z precyzją deklarowana przez producenta analizatora. Otrzymane wyniki w powyższym teście prezentuje Tabela nr 3. Parametr Precyzja między seryjna ( % ) deklarowana przez producenta Precyzja między seryjna ( % ) wyliczona w teście WBC <.. Lym <.. Mon <.. Korelacja Neu < 3.. Eos <. nie oznaczano Bas <. nie oznaczano Próbki 9 pacjentów pochorbc <.. dzące z lecznictwa otwartehgb <.. go (opieka ambulatoryjna) Hct <..3 zostały równolegle oznaczomcv <.. ne na analizatorach: 7 PLT <..9 (Coulter USA) oraz Mythic (Orphee SA, Szwajcaria). Tabela nr 3. Correlation. Correlation. Wyznaczono współczynniki 9 patient 9 patient specimens specimens from outpatients from outpatients were processed were processed with both withthe both Coulter the Coulter 7 and 7 theand Mythic. the Mythic. korelacja dla każdego ana- calculated Coefficient Coefficient of correlation of correlation were zcalculated were parametrów. The results The lizowanych results were presented were presented in the in following the following figures. figures. Wyniki w postaci graficznej prezentują poniższe wykresy: : RBC : RBC 7 =7,9(MYTHIC) =,9(MYTHIC) +, +, : WBC r =,9 r =, =,(Mythic ) -, r =, mythic mythic 7 7 M ythic Wykres nr. Porównanie metody oznaczenia parametru RBC 3: PLAQ 7 =,99(Mythic ) - 9, r =,9

11 7= 7=,(Mythic,(Mythic )) --,, rr==,99,99 nn == 9 9 : WBC : WBC WBC : TWOJE LABORATORIUM, Nr () / =,(Mythic ) -, )r)--=, 7= 7=,(Mythic,(Mythic,,99 r =,99,99 9 M Mythic ythic 3: PLAQ M ythic metody 3: PLAQ M ythic Wykres nr. Porównanie oznaczenia Mparametru ythic WBC 7 7 ==,99(Mythic,99(Mythic ) ) -- 9, 9,,9 rr==,9 : WBC 9 nn== 9 3: PLAQ 3: PLAQ 3: PLAQ 7=,(Mythic ) -, r =,99 =7 9 =,99(Mythic ) - 9, 7 =,99(Mythic ) -n9, 7 =,99(Mythic )r -=9, r =,9,9 rn ==, : Hb M ythic nr 3. Porównanie metody : Hb Wykres oznaczenia parametru PLT : WBC Orphée SA--9, 9,chemin chemin du du Champ-des-Filles Champ-des-Filles CH- CH- PLAN-LES-OUATES PLAN-LES-OUATES // GENEVA Orphée SA GENEVA // SWITZER SWITZER Phone :: Fax Fax :: ==,97(Mythic,97(Mythic ) +, ) +, Phone 9 9 WEB :: : WEB rr ==,997 37=-,(Mythic ) -, 3 n = 9 r=, : PLAQ Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLA Orphée SA - 9, 9 chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-O Phone : + 9 Fax : Orphée SA - 9,WEB chemin du Champ-des-Filles = CH- PLAN-LES-OUATES GENEVA SWITZER Phone : + 9/ 9 Fax :/ + : 7,99(Mythic ) 9, Phone : Fax : WEB : r =,9 WEB : M YTHIC Hgb Wykres nr. Porównanie metody oznaczenia parametru M YTHIC M ythic :HCT :HCT 3: 7 7 ==,(mythic),(mythic), --,,99 rr ==,99 9 nn == 9 PLAQ 3

12 M YTHIC M : Hb :HCT :HCT 7 =,97(Mythic ) +, TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 r =, Lh Lh7 7 7 : WBC 7 7 ==,(mythic),(mythic) --,, r =,99 r =,99 9 nn == 9 7=,(Mythic ) -, r =,99 : VMC M YTHIC r =,99 3:- PLAQ WEB : =,99(Mythic ) - 9, r =,9 7 Lh : Hb 3 7 ) =,9(MYTHIC 3 + 3, :HCT : VMC M ythic r =,997 mythic Hct Wykres nr. Porównanie oznaczenia parametru 7 =metody,97(mythic ) +, mythic r =,997 : WBC 7 =,(mythic) -,,9(MYTHIC ) + 3, r =,99,997 Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND Orphée SA - 9, chemin du 9chemin du Champ-des-Filles Orphée SAn -=9, CH- Phone : FaxPLAN-LES-OUATES : + 7=,(Mythic ) -,9 9/ GENEVA / SWITZERLAND Phone : Fax : WEB : YTHIC MM YTHIC 3 7:metody Neutro inythic % M :HCT Wykres nr. Porównanie oznaczenia parametru MCV M YTHIC mythic : WBC Lh =,99(MYTHIC) + 7 =,(mythic) -, 7: Neutro in % r =,9 r =,99 7=,(Mythic ) -, Orphée SA -n9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND = 9 r =,99 Phone : Fax : n =+9 WEB : 7 =,99(MYTHIC) 3:- PLAQ 3 r =,9 7 =,99(Mythic ) - 9, 7,9 Orphée SAr -=9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND 3 Phone : Fax : WEB : nr7. Porównanie metody oznaczenia 3 Neu Wykres parametru (%) M YTHIC mythic M YTHIC M ythic Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND Phone : Fax : Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND WEB : : 9 PLAQ Phone 9 Fax : : + WEB : : - 3 Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND

13 in % : LYMPHO M YTHIC : Hb 7 7 =,9(MYTHIC ) +, r = :,99 LYMPHO in % :HCT 7 =,97(Mythic ) +, TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 n = r =,997 : WBC 7 =,9(MYTHIC ), 7 =,(mythic) -+, r =,99 r =,99 7=,(Mythic ) -, nn == 9 r =,99 7 Lh MYTHIC M YTHIC : Hb 9: MONO inm% ythic :HCT Wykresnr. Porównanie metody oznaczenia parametru Lym ( % ) MYTHIC 7 =,97(Mythic ) +, mythic r =,997 : n = 7 9 =,(MYTHIC ) -,3 WBC 7 7 Lh =,(mythic) -, 9: MONO in %,999 r r==,99 n = 9 n -=9, 9chemin du Champ-des-Filles 7=,(Mythic ) -, Orphée SA CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZE r =,99 Phone : Fax : : PLAQ 7 =,(MYTHIC ) -,3 WEB : - r =,999 7 =,99(Mythic ) - 9, r =, M YTHIC : EOSINO 3 in % M ythic Wykres nr 9. Porównanie metody oznaczenia parametru M YTHIC Mon ( % ) 3 :HCT mythic : WBC 7 =,(MYTHIC) +,7 r =,9 7 =,(mythic), Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles M YTHIC CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZ 3 9 r n= =,99 Phone : Fax : Lh 7 7 7=,(Mythic ) -, Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZE - WEB : r =,99 Phone : Fax : : -PLAQ WEB : CH- PLAN-LES-OUATES 3 Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles / GENEVA / SWITZER Phone : Fax : WEB : =,99(Mythic ) - 9, 7,9 Orphée SAr -=9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUAT Phone : Fax : + 9 WEB : metody M YTHIC 3 Eos Wykres nr. Porównanie oznaczenia parametru (%) 3 M ythic mythic 3 : BASO in % Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZE PLAQ Phone : + 3: 9 9 Fax : =,(MYTHIC) +, 3 WEB : r =,9

14 M YTHIC 3 M YTHIC :BASO in :HCT TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Piśmiennictwo 7 7==,(mythic),(MYTHIC) +, -, : WBC,9. International Council for Standarr r= =,99 n n= =9 9 dization in Haematology. Protocoi 3 7=,(Mythic ) -, r =,99 for evaluation of automated biood ce counters. Clin Lab Hematol. 9;:9-.. International Council for Standardization in Haematology. Rfer ence Leukocyte Diftrential Count (Proportional) and Evaluation of Instrument. Villanova, Pa: National Committee for Clinical Laboratory Standards; 99. NCCLS document H-A. 7 Lh 7 7 % 3 3 mythic MYTHIC Wykres nr. Porównanie metody oznaczenia parametru Bas ( % ) 3. International Council for Standardization in Haematology. Guideunes for evaluation of blood ce analyzers 7 including those used for differential M ythic leukocyte and reticulocyte counting and ce marker application. Clin Lab Hematol. 99;:7-7. Orphée SA - 9, chemin du BADANYCH Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES PARAMETRY ILOŚĆ PACJENTÓW R: współczynnik korelacji / GENEVA / SWITZERLAND Orphée SA - 9, chemin du Champ-des-Filles PLAN-LES-OUATES / GENEVA / SWITZERLAND Phone : CH- Fax : WBC 9 : Fax.9 Phone :+ 9 9 WEB : - RBC 9 WEB : : 3: PLAQ Hb HCT MCV PLAQ NEU LYM MONO BASO 7 EOSI =,99(Mythic ) - 9, r =, J. Stawicki Product Manager, PZ Cormay S.A. 3 Dlaczego d-dimery? Układ krzepnięcia i fibrynolizy zgonem powikłania w postaci między ne w odniesieniu do różnych populacji. stanowi jeden z zasadniczych elemeninnymi zatorowości płucnej. Już w pomożna przyjąć, że w populacji ogólnej 3 tów utrzymywania homeostazy ustrołowie XIX wieku Rudolf Virchow okrewystępuje ona ze średnią częstotliwojowej. Z jednej strony jego zaburzenia ślił trzy czynniki usposabiające do ścią - na osób. Natomiast pierwotne mogą prowadzić do dyspowstania zakrzepów w naczyniach, na szpitalnych oddziałach zachowawsa - 9, chemin Champ-des-Filles CH- PLAN-LES-OUATES GENEVA SWITZERLAND funkcji wielonarządowych, Orphée z drugiej które do du chwili obecnej nie straciły czych stwierdza się/ ją u /% chophonezostały : +tylko dokład9 9 Faxrych, : patologie związane z różnymi narządana aktualności, zaś na oddziałach chirurgicznych, WEB : - mi i procesami chorobowymi oddziałyniej zbadane i opisane. Czynniki te szczególnie ortopedycznych osiąga wywają na układ hemostazy prowadząc to: zmiany w samym naczyniu, zmiany soki procent -. Również u chorych do jego wtórnych zaburzeń. Nasilająw przepływie krwi oraz zmiany we krwi kardiologicznych (zawał serca) częcym się problemem w ciągu ostatnich (tzw. triada Virchowa). stość występowania jest wysoka i wylat jest choroba zatorowo-zakrzepodane epidemiologiczne odnosi -%. Znane i opisywane jest wa, dotycząca żył głębokich i mogąca nośnie częstości występowania żylnej też występowanie zakrzepów w chorodawać poważne, nawet kończące się choroby zatorowo-zakrzepowej są różbie nowotworowej, aczkolwiek nie jest

15 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 zupełnie jasne w jakim stopniu jest to operacyjne, związane są z unieruchomieniem, częściej też mają miejsce u osób starszych. Zakrzepice częściej występują u starszych, otyłych wieloródek, u których dochodzi do zwolnienia przepływu na skutek ucisku żył przez macicę, szczególnie kiedy ciąża została rozwiązana cięciem cesarskim. Obraz kliniczny choroby zatorowo zakrzepowej może być jednoznaczny, co najczęściej ma miejsce w odniesieniu do kończyn dolnych (ból, obrzęk, miejscowe podwyższe- uzależnione od samej choroby zasadniczej, a w jakim od innych czynników ryzyka takich jak na ogół starszy wiek, operacje, czy unieruchomienie. Wyżej wymienione czynniki są uważane za jedne z najbardziej obciążających, obok innych, przedstawionych w tabeli. Należy pamiętać, że poszczególne czynniki nigdy nie są jedynymi, ale pozostają ze sobą w związku. Zabiegi Metoda odniesienia śr., μg/ml PRESTIGE śr.,3 μg/ml Tabela. Wartości średnie d-dimerów w osoczu, uzyskane na analizatorze PRESTIGE Cormay (wartość maksymalna, μg/ml) i przy wykorzystaniu dostępnej metody immunoenzymatycznej, traktowanej jako metoda odniesienia. Przyjęta wartość odcięcia, μg/ml. Wyniki Prestige PRÓBKA WYNIK CSK 3,337 3,,97,333 3,,,,333,,3333,7,7 7, 3,333,3, Średnia 9,7,333,79,333,,333,,9 3,9,333,3,333,,,9,37 7,,7, 3,,3 nie ciepłoty, zmiana zabarwienia), ale również może nastręczać szereg problemów diagnostycznych i wymagać badań dodatkowych, głównie obrazowych jak spiralna tomografia komputerowa czy ultrasonografia uciskowa. W ostatnim czasie wraz z rozwojem metod z zakresu diagnostyki in vitro wiele prac wykazało znaczenie wykorzystania d-dimerów głównie jako czynnika wykluczającego zakrzepicę żył głębokich i zatorowości płucnej. D-dimery są produktem rozpadu stabilizowanej fibryny, a oznaczanie ich stężenia w osoczu staje się ogólnie dostępne. Szczególne znaczenie ma skojarzenie wartości d-dimerów z tzw. oceną przed testem, która punktowo określa zagrożenie jako niskie, średnie i wysokie w oparciu o występujące u danego chorego czynniki ryzyka. Wysoka wartość predykcyjna występuje zarówno u chorych ambulatoryjnych jak i hospitalizowanych, aczkolwiek w tej pierwszej grupie jest wyższa. Do oznaczeń d-dimerów stosuje się metody immunochemiczne z zastosowaniem swoistych przeciwciał i na ogół wykonuje się pomiary w osoczu, aczkolwiek są możliwości wykorzystania, w przypadkach nagłych, szybkich ilościowych testów przyłóżkowych typu POCT w pełnej krwi. Najpopularniejszą i najszybszą techniką oznaczeń są laboratoryjne metody turbidymetryczne, w których przeciwciała są opłaszczone na lateksie. Jako metody odniesienia stosowane są metody immunoenzymatyczne, aczkolwiek jak wynika z doświadczeń własnych, jak również przedstawionych poniżej wyników, w zakresie wartości już patologicznych, ale znajdujących się w dolnym zakresie 9,7,,,7,,3,7 3 3,3 3,9 3,3,7 WIEK PONAD LAT,, Długotrwałe unieruchomienie,, Zabiegi operacyjne i urazy 7,39, Choroba nowotworowa,3 3, Zakrzepica w wywiadzie 9,9, Ciąża i połóg,9 Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych 3, 3, SD,7 Współczynnik korelacji p Otyłość,9,3,93,3,3 Tabela 3. Wartości d-dimerów (n=3) uzyskane na analizatorze PRESTIGE - Cormay i przy wykorzystaniu dostępnej metody immunoenzymatycznej, traktowanej jako metoda odniesienia. Żylaki kończyn dolnych Choroby serca inne Tabela. Uznane czynniki ryzyka choroby zatorowo-zakrzepowej.

16 Tabela 3. Wartości d-dimerów (n=3) uzyskane na analizatorze PRESTIGE - Cormay wykorzystaniu dostępnej metody immunoenzymatycznej, traktowanej jako odniesienia. i przy metoda Ryc. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 PRESTIGE [μg/ml] =,39+,7x wykresu kalibracyjnego obserwuje się dobrą korelację pomiędzy metodami. Przy wartościach wysokich stwierdza się większy rozrzut, który dla różnych odczynników i różnych analizatorów może być różny. Nie ma zgodności wśród klinicystów na ile różnice liczbowe są skorelowane ze stanem chorego i prognozowaniem. PRESTIGE [ μg/ml ] 3 prof. Dagna Bobilewicz - - Rysunek. 3 Metoda odniesienia [ μg/ml ] Nowości w Cormay Bezpłatny program zewnętrznej kontroli jakości dla użytkowników aparatów CORMAY Metody analizy statystycznej są wykorzystywane w ocenie błędu laboratoryjnego już od trzydziestych lat ubiegłego stulecia. Obecnie pomimo ogromnego postępu pryncypia metod praktycznie się nie zmieniły. Jednocześnie proces kontroli jakości doczekał się uregulowań prawnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 marca roku wyraźnie zakłada obowiązek kontroli jakości badań laboratoryjnych. W diagnostyce proces pomiaru powinien być kontrolowany na podstawie własnych procedur kontrolnych tworząc tzw. system kontroli wewnętrznej. Dodatkowo laboratoria są obligowane do oznaczania wartości wyznaczonych parametrów w nieznanych próbkach przysyłanych z organizacji zewnętrznych, stanowiąc kontrolę zewnętrzną. Parafrazując kontrola wewnętrzna to klasówka. Możliwość porównywania osiąganych wyników dla grup użytkowników tych samych Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. odczynników, analizatorów i obejmujących ten sam materiał kontrolny, jest czymś w rodzaju przedmiotowych konkursów międzyszkolnych. Sprawdzian zewnętrzny na materiale niemianowanym jest egzaminem państwowym, w którym ocenę wystawia niezależna komisja. Ważne, aby ocena z egzaminu była wypadkową rzeczywistych umiejętności ucznia. Dlatego do egzaminu powinni przystąpić uczniowie dobrze przygotowani, którzy dzięki wcześniejszym sprawdzianom ocenili co robią dobrze, a gdzie popełnili błędy. Na rynku pojawiły się ostatnio internetowe zintegrowane programy kontroli jakości. Programy i systemy kontrolne różnią się między sobą sposobem analizy danych czy możliwościami archiwizacji. W jednolitym systemie StandLab IQs oferowanym bezpłatnie przez firmę CORMAY użytkownikom aparatów, cała obróbka statystyczna materiału kontrolnego odbywa się w programie umieszczonym na serwerze. Dzięki temu dostęp do wpisów, danych archiwalnych, raportów nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerze a wpisy wykonane w jednej z pracowni mogą zostać odczytane w gabinecie kierownika lub nawet w domu czy kawiarence internetowej. Jednolite procedury, raporty ułatwiają zarządzanie procesem kontrolnym oraz upraszczają interpretację.

17 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 System analizuje okres wstępny a następnie korzysta z wyników skumulowanych do weryfikacji obliczeń statystycznych. Dane wprowadzane podczas okresu wstępnego umożliwiają wyliczenie takich parametrów jak: Średnia arytmetyczna Odchylenie standardowe i współczynnik zmienności Błąd poprawności Błąd całkowity Analizy w oparciu o przyjętą wartość całkowitego błędu dopuszczalnego TEA Błędy krytyczne poprawności i precyzji Błędy znormalizowane poprawności i precyzji Wybór jednej z trzech reguł interpretacyjnych na podstawie algorytmu wynikającego z oceny metody przedstawionej na znormalizowanej karcie OPS. Po okresie wstępnym dodatkowo analizowane są dane miesięczne zestawione z danymi skumulowanymi oraz wykreślane są krzywa Levey-Jenningsa i krzywa błędu poprawności. System sam również poddaje ocenie wpisy analizując je pod kątem przyjętej reguły interpretacyjnej. Statystyka wewnątrzlaboratoryjna wykonana na materiałach kontrolnych CORMAY dzięki technice internetowej pozwala porównywać ze sobą wyniki otrzymane na kontrolkach z tej samej serii i tą samą metodą. Dzięki temu otrzymuje się błąd poprawności w stosunku do średniej użytkowników oraz po okresie wstępnym wykreślana jest krzywa błędów poprawności w stosunku do średniej dla metody. Raporty kontroli wewnętrznej i porównań zewnętrznych dostępne są natychmiast po dokonaniu wpisów, co umożliwia szybkie podejmowanie procedury naprawczych. Program StandLab IQs daje użytkownikom łatwość wpisów, definiowania parametrów kontrolnych i przejrzystą formę raportów. Wartości metrykalne są wprowadzane centralnie do serwera i nie trzeba tracić czasu na żmudne wpisywanie ich do analizatorów albo programów komputerowych. Zakresy pomiarowe wyliczają się same w czasie okresu wstępnego i aktualizowane są później danymi skumulowanymi. Nie ma konieczności przeliczania jednostek, a wprowadzenie danych zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut dziennie. System ten może stanowić jeden z elementów polityki jakości w laboratorium. W codziennej kontroli StandLab IQs bierze udział ok. użytkowników aparatów CORMAY. W październiku roku firma CORMAY zorganizowała zewnątrzlaboratoryjną kontrolę porównawczą na materiale niemianowanym. W programie wzięło udział użytkowników analizatorów biochemicznych PRESTIGE, ACCENT- i ACCENT-3. Łącznie wykonano oznaczeń. Najwięcej ALAT - 3, najmniej UIBC - oznaczenia. Wyniki były satysfakcjonujące. Współczynniki zmienności określone wg metod dla najpopularniejszych testów zawarły się w przedziale,77% (Białko całkowite) do 7,% (Kreatynina). W obrębie poszczególnych aparatów wyniki były jeszcze lepsze. Wszystkie oznaczenia wykonywane w programach StandLab służą utrzymywaniu najwyższej jakości odczynników oferowanych przez Cormay oraz ujednolicaniu wyników badań u wszystkich użytkowników korzystających z naszych analizatorów biochemicznych i hematologicznych. Zachęcamy do udziału w programie użytkowników naszych aparatów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Przedstawicielami Handlowymi. Ewa Stawicka Dyrektor Sprzedaży Krajowej PZ CORMAY S.A. Mirosław Firlej - StandLab

18 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Z życia firmy W dniu sierpnia r. PZ CORMAY S.A. udanie zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie z okazji debiutu odbyło się tradycyjnie na Sali Notowań GPW. Uroczystość poprowadzona została przez Członka Zarządu GPW Panią Beatę Jarosz. W swoim przemówieniu Pani Beata Jarosz zwróciła uwagę na nagrody i certyfikaty jakie Spółka otrzymała za innowacyjność To dla nas bardzo ważna sprawa, gdyż GPW zaangażowana jest w krzewienie kultury innowacji i bardzo nam zależy żeby warszawska giełda była kojarzona z innowacyjnością. Potem nastąpiło tradycyjne uderzenie w dzwon. Potem nastąpiło tradycyjne uderzenie w dzwon. Data sierpnia na zawsze pozostanie w historii firmy jako dzień przełomu, który otwiera przed Spółką nowe horyzonty. Całą kwotę pozyskaną w wyniku emisji akcji Spółka przeznaczy na dalszy rozwój. W strategię wpisane jest m.in. wdrożenie własnej linii aparatów biochemicznych a także systemów informatycznych mających na celu usprawnienie pracy laboratoriów. Wszystko by w pełni zaspokoić Państwa potrzeby. Monika Dziachan

19 TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Oznaczanie nigdy nie było takie proste Elektroforeza System do elektroforezy na żelach agarozowych yt odcz czny zny y t a c autom ytometry s n e d automatyczny rozdział tyczna automa próbki aplikacja PEŁNA PLATFORMA ANALITYCZNA e czn enie y t z a om sus aut nie i wie bar Lista przykładowych badań: rozdział białek surowicy na i frakcji, wykrywanie i identyfikacja białek monoklonalnych w surowicy i moczu, białka oligoklonalnych w PMR. 9

20 Wydawca: PZ CORMAY S.A. Ul. Wiosenna, -9 Łomianki tel.: 7 79, fax: 7 79

Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 5 Lp Nazwa asortymentu Ilość na 36 miesięcy 1 ALAT 36000 2 ASPAT 18000 3 Amylaza 2400 4 AP - Fosfataza zasadowa 5400 5 GGTP- gammaglutamylotranspeptydaza 3600 6 CK-kinaza kreatynowa 1200 7

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO PAKIET NR 1 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Parametry graniczne Lp. Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników 1. Wydajność aparatu

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł Załącznik Nr 2 Formularz cenowy dla odczynników Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego

Bardziej szczegółowo

I. Odczynniki i materiały zużywalne

I. Odczynniki i materiały zużywalne Pak Nr 10 Dzierżawa analizatora do badań pilnych wraz z odczynnikami i aparatem zastępczym I. Odczynniki i materiały zużywalne L/ Nazwa odczynnika p Ilość oznaczeń na 3 lata oznacz. netto oznacz. brutto

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 PCA Zakres akredytacji Nr AM 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 2 maja 2016

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 6 maja 2016 r. Nazwa i adres INVICTA Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ilość opak. niezbędnych do wykonania ilości badań podanych w kolumnie 3. Cena jedn. opak. netto PLN

Ilość opak. niezbędnych do wykonania ilości badań podanych w kolumnie 3. Cena jedn. opak. netto PLN Strona z 5 Załącznik Nr - K do siwz Część - Dostawa odczynników do badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą systemu biochemiczno- immunochemicznego składającego się z: sztuki analizatora

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł Formularz cenowy dla odczynników CPV 24496200-9 Odczynniki do badania krwi Załącznik Nr 2/1 Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cormay nr 2 (15) / 2007

Biuletyn Cormay nr 2 (15) / 2007 CORMAY Biuletyn Cormay nr 2 (15) / 2007 www.cormay.pl office@cormay.pl Spis treœci Spis treœci Prezentacja analizatora biochemicznego ACCENT-300...04 W nastêpnym numerze...10 Z ycia firmy...11 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Life is a treasure. katalog produktów biochemia

Life is a treasure. katalog produktów biochemia Life is a treasure katalog produktów biochemia 2014 Odkrywającprawdęukrytąwkropli, ratujemyzdrowieipodnosimyjakośćżycia milionówludzinacałymświecie.odsłaniamy przeszłośćiprzyszłość.pomagamyzrozumiećto,

Bardziej szczegółowo

Nazwa. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2011 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY DRUK. SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2011 strona 1 z 7

Nazwa. ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2011 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY DRUK. SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2011 strona 1 z 7 ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/011 FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY DRUK ZADANIE NR 1 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI, AKCESORIÓW DO ALALIZATORA KONE PRO, SERWISOWANIE ANALIZATORA

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE Odczynniki laboratoryjne do ogólnego stosowania- metoda dwuodczynnikowa Firma Gesan, utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych, dziś jest jednym z najbardziej znanych producentów

Bardziej szczegółowo

WETERYNARIA. www.biomaxima.com

WETERYNARIA. www.biomaxima.com WETERYNARIA www.biomaxima.com CHEMIA KLINICZNA BM 100 W pełni automatyczny analizator biochemiczny swobodnego dostępu. Wydajność - do 150 testów na godzinę Kuwety reakcyjne - 81 jednorazowych kuwet reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia roku. wg rozdzielnika

Poznań, dnia roku. wg rozdzielnika Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759 tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

BIOCHEMIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

BIOCHEMIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. BIOCHEMIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi. Zdezynfekować

Bardziej szczegółowo

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych :

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : 5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : Pracownia Analityki Ogólnej Rodzaj badania Wartości referencyjne Jednostki 1. Mocz badanie ogólne ph Ciężar właściwy Związki nitrowe Białko całkowite

Bardziej szczegółowo

Część 1 WSB/PN/23/04/2009 SUMA. Zał. nr 4 do SIWZ. Ilość wykonywanych testów/badań w okresie 3 lat. Ilość potrzebnych opakowań

Część 1 WSB/PN/23/04/2009 SUMA. Zał. nr 4 do SIWZ. Ilość wykonywanych testów/badań w okresie 3 lat. Ilość potrzebnych opakowań Część Lp. Nazwa badania wykonywanych testów/badań w okresie 3 lat Nr katalogowy Wielkość opakowania potrzebnych opakowań netto opakowania Wartość netto Kwota podatkiem. Odczynniki do analiz moczu.. Paski

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr I. Dostawa odczynników biochemicznych do analizatora Flexor E.

Pakiet nr I. Dostawa odczynników biochemicznych do analizatora Flexor E. Pakiet nr I. Dostawa odczynników biochemicznych do analizatora Flexor E. 1 Albumina 200 Odczynnik ciekły z zielenią bromokrezolową. Spójność pomiarowa CRM 470 2 ALT 8905 Odczynnik ciekły, Met. wg IFCC,

Bardziej szczegółowo

Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego

Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego Załącznik nr. 3 Wykaz typów badań wykonywanych w zależności od czasu pobrania materiału biologicznego Typ I do 30 minut od pobrania materiału biologicznego: Morfologia krwi bez rozmazu mikroskopowego Mocz

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto 1 2 3 4 5 6 50 op. Planowana ilość. op 100 szt.

Cena jednostkowa brutto 1 2 3 4 5 6 50 op. Planowana ilość. op 100 szt. Załącznik nr do SIWZ Pakiet nr. 1 50 op. 1 Paski testowe test diagnostyczny do badania moczu 10 parametrowy (USR 10, MULTISTIX 10SG itp.) Papier termoczuły do analizatora CLINITEX 50 ( 57 x 50 x 1 mm)

Bardziej szczegółowo

PAKIET I SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI CBC/ 5DIFF/ RETIC i 3 DIFF Z A P O T R Z E B O W A N I E. LP. RODZAJ BADANIA* Analizator Liczba badań

PAKIET I SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI CBC/ 5DIFF/ RETIC i 3 DIFF Z A P O T R Z E B O W A N I E. LP. RODZAJ BADANIA* Analizator Liczba badań Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET I SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI CBC/ 5DIFF/ RETIC i 3 DIFF Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA* Analizator Liczba badań hematologiczny na rok Morfologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz - po zmianach Znak postępowania: DA-ZP /13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do siwz - po zmianach Znak postępowania: DA-ZP /13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do siwz - po zmianach Znak postępowania: DA-ZP-252-19/13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 PAKIET NR 1 Część I L.p. Opis badanego parametru Ilość zamówienia Wielkość op. Ilość op. Cena brutto

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZOZ CHEŁMNO

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZOZ CHEŁMNO Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdania z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np. awaria aparatu co może wpłynąć na wydłużenie czas oczekiwania. Jednocześnie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery}

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery} Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy {gallery}lab2{/gallery} Pełny zakres usług diagnostyki laboratoryjnej Ze względu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /14 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /14 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-37/14 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 Część 1 Odczynniki do oznaczania hemostazy L.p. Opis badanego parametru Ilość zamówienia Wielkość op. Ilość op.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH dla części 2 L.p. Nazwa odczynnika (wymagane parametry) wielkość opakowania Opis parametrów oferowanych 1. 2. 3. 4. AST/GOT (IFCC) Zestaw do oznaczania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego:

Wymagania Zamawiającego: Załącznik nr 5-A do siwz /pieczęć Wykonawcy/ SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA nr 1 Analizator nie musi być fabrycznie nowy Rok produkcji analizatora: nie wcześniej niż 2007 r. Wykonawca sporządzi dokument

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Stawka podatku VAT % netto w zł

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Stawka podatku VAT % netto w zł Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy dla odczynników dzierżawą analizatorów biochemicznych wraz z oprogramowaniem, systemem preanalitycznym (sorter próbek) i udziałem w kontroli międzynarodowej CPV 33696200-7

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza Laboratorium M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o zaprasza Polecane badania: AspAT AlAT GGTP 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł Bilirubina 5.00 zł HBSAg 12.00 zł AntyHCV 35.00 zł Albuminy 5.00

Bardziej szczegółowo

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA Liczba badań Na rok FT3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy spis badań KOD 01 / grupa 1 / BIOCHEMIA KLINICZNA

Szczegółowy spis badań KOD 01 / grupa 1 / BIOCHEMIA KLINICZNA Szczegółoy spis badań KOD 01 / grupa 1 / BIOCHEMIA KLINICZNA materiał czas przyjmoania materiału czas oczekiania na ynik Glukoza suroicy test tolerancji glukozy 75 g 3 ptk test tolerancji glukozy 50 g

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

ODCZYNNIKI WRAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF I ANALIZATORA ZASTĘPCZEGO WRAZ Z DODATKOWYM OPROGRAMOWANIEM NA 36 MIESIĘCY.

ODCZYNNIKI WRAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF I ANALIZATORA ZASTĘPCZEGO WRAZ Z DODATKOWYM OPROGRAMOWANIEM NA 36 MIESIĘCY. Załącznik Nr 7 do SIWZ p.n. 7/202 ODCZYNNIKI WRAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF I ANALIZATORA ZASTĘPCZEGO WRAZ Z DODATKOWYM OPROGRAMOWANIEM NA 36 MIESIĘCY. Odczynniki niezbędne do wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki, które oferent musi spełnić aby przystąpić do przetargu

Ogólne warunki, które oferent musi spełnić aby przystąpić do przetargu PAKIET nr 1 14.02.2014 Przetarg na analizatory: biochemiczny, immunochemiczny, do badania moczu oraz system LSI Ogólne warunki, które oferent musi spełnić aby przystąpić do przetargu Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime.

Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime. Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime. Nr kat. Opis przedmiotu zamówienia Wielkość opak. (ilość fiolek x ilość ) Odczynniki do kolorymetrycznej

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 1 - ODCZYNNIKI. Ilość testów z 1 opak.

TABELA NR 1 - ODCZYNNIKI. Ilość testów z 1 opak. zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY PAKIET NR 1 na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zamawiającego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr J. Dietla w KRYNICY-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Przy wycenie innych opakowań jednostkowych przeliczyć ilość do sumy potrzebne

Przy wycenie innych opakowań jednostkowych przeliczyć ilość do sumy potrzebne PAKIET A Odczynniki do oznaczenia hormonów Czytnik płytek Stat fax 303 1. TSH + wzorzec /kontrolka/ 96 t 45 op. 2. Testy na krew utajoną 20 t 2 5 op. 3. Hbs Ag 96 t 12 op. 4. Helicobakter pylori 50 t 20

Bardziej szczegółowo

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej II Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 14 września 2015 Acusera 24. 7 - główne funkcje: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEGO. 2. Nazwa pełna lub pieczątka 3. Data wypełnienia (dzień miesiac rok)

UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEGO. 2. Nazwa pełna lub pieczątka 3. Data wypełnienia (dzień miesiac rok) 90-613 Łódź, ul.gdańska 80 tel/fax (0-4 230-25-78, 230-25-79 e-mail: osrodek@cobjwdl.lodz.pl 1. Nr kodowy laboratorium (wypełnić tylko przy aktualizacji) COB-U UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk Badania laboratoryjne w hodowli Łódź 24.03.2012 Po co badać? Badania przesiewowe Badania profilaktyczne Badania obowiązkowe dla danej rasy Badania okresowe Badania diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń Sprawa nr 12/D/2010 PAKIET 1 Paski do badań moczu z użyciem aparatu LABUREADER podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER Szt. 8 000 2.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA ODCZYNNIK IL TEST MAGNESIUM NA ANALIZATORACH ILAB 600/650 I ILAB TAURUS Czerwiec 2013 Szanowni użytkownicy ILAB 600/650 i ILab Taurus Celem niniejszej Notatki bezpieczeństwa [Field

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koaguologii wraz z dzierżawą analizatorów.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koaguologii wraz z dzierżawą analizatorów. Toruń, dnia 21.07.2015 r. SSM.DZP.200.57.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do koaguologii wraz z dzierżawą analizatorów. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Aparaty do oznaczania morfologii ZADANIE 1

OPIS TECHNICZNY Aparaty do oznaczania morfologii ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS TECHNICZNY Aparaty do oznaczania morfologii ZADANIE 1 Znak sprawy: Z/48/PN/12 A. Aparaty do oznaczania morfologii 2 szt. Analizator podstawowy: 1. Analizator automatyczny, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 6/2013 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz niezbędnych akcesoriów do wykonania morfologii 5-DIFF

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy...

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... PAKIET I ZADANIE 2 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO Lp. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Jedn. Miary. Ilość op. Cena jedn. netto w zł RAZEM X X X X X X X X

Jedn. Miary. Ilość op. Cena jedn. netto w zł RAZEM X X X X X X X X Załącznik nr 2/1 Formularz cenowy Pakiet nr 1: Zakup i dostawa surowic i moczy kontrolnych do toksykologii. Nazwa i wielkość Lp. Nazwa badania Wymagana objętość ml Nr kat. Miary op. netto w zł kol.( 6x7)

Bardziej szczegółowo

Cennik CENNIK. Wizyta u lekarza. Cena wizyty. Konsultacja urologiczna. 120-170 zł. Konsultacja ginekologiczna 1 / 29

Cennik CENNIK. Wizyta u lekarza. Cena wizyty. Konsultacja urologiczna. 120-170 zł. Konsultacja ginekologiczna 1 / 29 CENNIK Wizyta u lekarza Cena wizyty Konsultacja urologiczna 120-170 zł Konsultacja ginekologiczna 1 / 29 120 zł Konsultacja dermatologiczna 120 zł Konsultacja urologiczna dzieci 200 zł Badania i zabiegi

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Badanie ogólne moczu z oceną osadu 8,00 Zakład Diagnostyki

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Badanie ogólne moczu z oceną osadu 8,00 Zakład Diagnostyki Cennik na rok 2016 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ul. Kopernika 15b tel. 12-424-83-68, 424-83-78, 424-83-91

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg www. szpital.elblag.pl PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Rejestracja: tel. 55 239 59

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl 1 z 6 2015-05-08 08:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Lista oferowanych badań wraz z normami.

Lista oferowanych badań wraz z normami. Lista oferowanych badań wraz z normami. Zakład Opieki Zdrowotnej LAB-DAN ul.trauguta 7, 00-950 Warszawa NIP: 608-17-35-235 tel. 022 5463746 Uwaga: w przypadku braku oddzielnych norm dla kobiety należy

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

JZPTTAL POWIATOWY 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32)233-24-24 r

JZPTTAL POWIATOWY 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32)233-24-24 r SAMODZIELNY ^J^Y TAKUAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JZPTTAL POWIATOWY 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32)233-24-24 r NlP969-11-63-323 Pyskowice, 2011-09-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i Wartość brutto L. p. Nazwa artykułu oznaczeń w Nr kat. Wartość netto w podatku w zł kol[(8 x 9) + 8 ] ciagu 3 lat. zł kol.

Nazwa i Wartość brutto L. p. Nazwa artykułu oznaczeń w Nr kat. Wartość netto w podatku w zł kol[(8 x 9) + 8 ] ciagu 3 lat. zł kol. Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy odczynników Zakup i dostawy odczynników do oznaczania hormonów, markerów uszkodzenia nerek, markerów nowotworowych, witamin, markerów kardiologicznych połączony z Ilość

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości powyżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości powyżej 200 000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2015-06-23 EZ/350/53/2015/ 763. Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamowienie publiczne

Poznań, dnia 2015-06-23 EZ/350/53/2015/ 763. Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamowienie publiczne Poznań, dnia 2015-06-23 EZ/350/53/2015/ 763 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamowienie publiczne i zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego 53/2015 - Dostawa odczynników

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów w Oleśnicy i Sycowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów w Oleśnicy i Sycowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów w Oleśnicy i Sycowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Numer ogłoszenia: 80810-2011;

Bardziej szczegółowo

Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynnków laboratoryjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynnków laboratoryjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynnków laboratoryjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej powiat wadowicki Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska: DOSTAWA LABORATORYJNEGO

Bardziej szczegółowo