Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Formularz cenowy dla odczynników Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej CPV Odczynniki do badania krwi Lp Nazwa badania Ilość oznaczeń Nr kat Jedn miary Ilość op Cena jedn netto netto kol(6 x 7) Stawka podatku VAT % brutto kol[(8 x 9) + 8 ] Nazwa i wielkość opakowania oferowanego odczynnika Producent Glukoza Mocznik Bilirubina Bilirubina 800 bezpośrednia 5 Białko ASAT ALAT Wapń Fosfor Kwas moczowy Amylaza surowica i mocz 12 Fosfataza zasadowa Fosfataza kwaśna Żelazo Całkowita zdolność 900 wiązania żelaza 16 Kreatynina metenzymatyczna 17 Cholesterol Triglicerydy 7 000

2 19 HDL cholesterol LDL cholesterol CK CK MB aktywność Magnez GGTP Lipaza Hemoglobina glikowana HbA1c 27 Kwas mlekowy Białko CRP Albumina IgA IgG IgM C C Albumina w moczu Ceruloplazmina Białko w moczu RAZEM X X X X X X X X Dodatkowe informacje: 1) W przypadku braku numerów katalogowych w kolumnie Nr 4 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczona w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy 2) Ilość opakowań w kolumnie Nr 6 należy obliczyć przez podzielenie ilości oznaczeń (podanych w kolumnie 3) wymaganych przez Zamawiającego przez ilość oznaczeń możliwych do wykonania z oferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynnika osobno dla każdego rodzaju odczynnika 3) Podane przez Zamawiającego wymagane ilości oznaczeń są wiążące dla Wykonawców W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj zaoferowania takiej ilości opakowań ( zestawów), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki Ryzyko poprawnego zaoferowania wielkości opakowania do ilości oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy 4) Nie należy oferować dodatkowych ilości odczynników dla wykonania oznaczeń kalibracji i kontroli 5) Zamawiający dopuszcza wyłącznie możliwość zaoferowania całych opakowań odczynników 6) Niedoszacowanie lub niezamieszczenie w formularzu cenowym potrzebnego odczynnika spowoduje konieczność dostawy na koszt Wykonawcy

3 Załącznik Nr 3 Formularz cenowy dla surowic kontrolnych, kalibratorów, odczynników dodatkowych koniecznych do wykonania badań wymienionych w załączniku Nr 2 Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej Lp CPV Odczynniki do badania krwi Nazwa badania/ oferowany artykuł/ program kontroli międzynarodowej Wymagana objętość ml/ilość cykli kontroli wewnętrznej i międzynarodowej/i lość sztuk Nr kat Jedn miary Ilość opak Cena jedn netto netto kol(6 x 7) Stawka podatku VAT % brutto kol[(8 x 9) + 8 ] Nazwa i wielkość opakowan ia Producent/ firma prowadząca sprawdzian międzynarodow y Roztwór kalibracyjny I do ml modułu ISE 2 Roztwór kalibracyjny 2&3 do modułu ISE 3 Roztwór kalibracyjny do modułu ISE 160 ml 80 ml 4 Multikalibrator 60 ml 5 Kalibrator do białek specyficznych 10ml 6 Kalibrator do albuminy w moczu 20 ml 7 HDL/LDL kalibrator 10 ml 8 Kalibrator do CRP 10 ml

4 9 Surowica kontrolna N 10 Surowica kontrolna P 11 Surowica kontrolna dla lipidów 250 ml 250 ml 30 ml 12 Surowica kontrolna do albuminy w 10ml moczu 13 Kontrola CRP poziom 20 ml prawidłowy 14 Kontrola CRP poziom 20 ml patologiczny 15 Kontrola dla białek specyficznych 20 ml 16 Płyn myjący 2400 ml 17 Płyn do elektrody referencyjnej 10 ml 18 Kontrola HbA1C poziom normalny 15ml 19 Kontrola HbA1c poziom 15 ml patologiczny 20 Kontrola do sodu i potasu w moczu 150 cykli poziom normalny 21 Kontrola do sodu i potasu w moczu poziom 150 cykli patologiczny

5 22 Naczyńka z tworzywa sztucznego dla odczynników a 60 ml 23 Naczyńka z tworzywa sztucznego dla odczynników a 20 ml 24 Naczyńka dla odczynników szklane a 10 ml 25 Kuwety pomiarowe 26 Naczyńka dla surowicy poj 04 ml 27 Naczyńka dla surowicy poj 2 ml 12 szt 16 szt 5 szt szt szt szt RAZEM X X X X X X X X Dodatkowe informacje: 1) W przypadku braku numerów katalogowych w kolumnie Nr 4 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczona w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy 2) Zamawiający dopuszcza wyłącznie możliwość zaoferowania całych opakowań 3) Podane przez Zamawiającego wymagane ilości surowic kontrolnych i kalibratorów są wiążące dla Wykonawców W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj zaoferowania takiej ilości opakowań ( zestawów), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki Ryzyko poprawnego zaoferowania wielkości opakowania do ilości oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy

6 3) Zamawiający wymaga zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej dla badań wymienionych w pozycjach Nr 1-21 ; Nr ; Nr 27; Nr Załącznika Nr 2 minimum 1 raz w miesiącu 5) Zamawiający wymaga zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej dla ilościowych badań chemicznych w moczu : sód, potas, kreatynina, fosfor, mocznik, kwas moczowy, wapń, magnez,, białko, glukoza, amylaza i albumina minimum raz w czasie trwania umowy 6) Zamawiający wymaga zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej dla badania hemoglobiny glikowanej minimum 2 razy w czasie trwania umowy 7) Zamawiający wymaga zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej dla badania CK-MB aktywność minimum 2 razy w czasie trwania umowy 8) Zamawiający wymaga zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej dla badań CRP i bilirubina noworodkowa minimum 3 razy w czasie trwania umowy 9) Zamawiający wymaga zaoferowania udziału w kontroli międzynarodowej dla badania lipidów minimum raz w czasie trwania umowy 10) Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o konieczną ilość wierszy dla zaoferowania wymaganych programów kontroli międzynarodowej 11) Termin rozpoczęcia udziału w kontroli międzynarodowej Zamawiający uzależnia ode terminu zawarcia umowy 12) Zamawiający wymaga zaoferowania odpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej, którą Zamawiający traktuje jako usługę polegającą na dostarczeniu materiału kontrolnego oraz opracowaniu otrzymanego wyniku i prosi o zastosowanie właściwej stawki VAT 13) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej, ponieważ prowadzi to do otrzymania ofert nieporównywalnych i spowoduje odrzucenie oferty 14) Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że stawki VAT 0% i zwolniony nie są równoznaczne 15) Niedoszacowanie lub niezamieszczenie w formularzu cenowym potrzebnego artykułu spowoduje konieczność dostawy na koszt Wykonawcy 16)Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o niezbędną ilość wierszy konieczną do zaoferowania wszystkich potrzebnych odczynników i artykułów dla zabezpieczenia wykonania badań wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 17)Termin rozpoczęcia udziału w sprawdzianach międzynarodowych Zamawiający uzależnia od terminu zawarcia umowy

7 Załącznik Nr 4 Formularz cenowy dla odczynników dodatkowych, zużywalnych części zamiennych, elektrod, zestawów konserwujących do analizatora biochemicznego Konelab 30 i Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej CPV Odczynniki laboratoryjne Lp Oferowany artykuł Nr kat Jedn miary Ilość opakowań Cena jedn netto netto kol(5 x 6) Stawka podatku VAT % brutto kol[(7 x 8) + 7 ] Nazwa i wielkość opakowania Producent RAZEM X X X X X X X Dodatkowe informacje: 1) W przypadku braku numerów katalogowych w kolumnie Nr 3 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczona w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy 2) Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o niezbędną ilość wierszy konieczną do zaoferowania wszystkich potrzebnych artykułów Podpis wykonawcy

8 Załącznik Nr 5 Formularz cenowy dla odczynników dodatkowych, zużywalnych części zamiennych, elektrod, zestawów konserwujących dla oferowanego analizatora biochemicznego kompatybilnego z analizatorem Konelab 30 i Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej CPV Odczynniki laboratoryjne Lp Oferowany artykuł Nr kat Jedn miary Ilość opakowań Cena jedn netto netto kol(5 x 6) Stawka podatku VAT % brutto kol[(7 x 8) + 7 ] Nazwa i wielkość opakowania Producent RAZEM X X X X X X X Dodatkowe informacje: 1) W przypadku braku numerów katalogowych w kolumnie Nr 3 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczona w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy 2) Zamawiający dopuszcza rozbudowanie tabeli o niezbędną ilość wierszy konieczną do zaoferowania wszystkich potrzebnych artykułów

9 Załącznik Nr 6 Formularz cenowy dla dzierżawy automatycznego analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem kompatybilnego z analizatorem biochemicznym Konelab 30 i Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej CPV Analizatory biochemiczne Lp Oferowany automatyczny analizator biochemiczny wraz z oprogramowaniem, w komplecie komputerem i monitorem oraz zewnętrzną drukarką i UPS nazwa, typ, rok produkcji Jednostka miary dzierżawy Ilość miesięcy Miesięczna dzierżawa cena jedn netto netto kol(4 x 5) Stawka podatku VAT % brutto kol[(6 x 7 ) + 6 ] Producent aparatu miesiąc 6 RAZEM X X X X X

10 Załącznik Nr 7 Parametry graniczne dla odczynników do analizatora biochemicznego Konelab 30 i Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego wraz z oprogramowaniem kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej Lp PARAMETRY GRANICZNE Warunek konieczny Parametr Oferowane odczynniki spełniają /NIE opisać Oferowane odczynniki winny mieć zastosowanie do analizatora Konelab30i oraz analizatora zaoferowanego przez Wykonawcę Oferowane odczynniki winny być gotowe do użycia lub winny być przygotowywane jednakowo dla analizatora Konelab 30 i oraz analizatora zaoferowanego przez Wykonawcę Termin ważności oferowanych odczynników winien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy Materiały kontrolne winny być dostępne w jednej serii przynajmniej przez 6 miesięcy od daty dostawy Wartości nominalne dla parametrów w surowicach kontrolnych prawidłowej i patologicznej winny różnić się istotnie Uwaga 1) Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

11 Załącznik Nr 8 Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego kompatybilnego z analizatorem Konelab 30 i Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej Lp Parametr PARAMETRY GRANICZNE Warunek konieczny Oferowane odczynniki spełniają /NIE opisać 1 Automatyczny analizator biochemiczny typu random access wraz z oprogramowaniem, w komplecie komputerem i monitorem oraz zewnętrzną drukarką, klawiaturą i UPS 2 Analizator składający się z części fotometrycznej i modułu ISE 3 Wydajność aparatu minimum 600 testów fotometrycznych/ godzinę oraz 150 testów ISE 4 Zastosowanie aparatu do wykonania testów fotometrycznych, turbidymetrycznych, potencjometrycznych 5 Chłodzenie odczynników na pokładzie 6 Minimum 40 pozycji na odczynniki 7 Monitorowanie zużycia odczynników 8 Możliwość dodawania odczynników bez potrzeby przerywania pracy analizatora 9 Wykorzystanie w procesie wykonywania badań probówek pierwotnych oraz naczyniek z tworzywa sztucznego 10 Możliwość wykonania badania z 50 ul próbki 11 Możliwość współpracy z laboratoryj- nym systemem informatycznym 12 Możliwość zlecania prób pilnych 13 Całodobowa gotowość do pracy Uwaga 1) Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE Odczynniki laboratoryjne do ogólnego stosowania- metoda dwuodczynnikowa Firma Gesan, utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych, dziś jest jednym z najbardziej znanych producentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AG-Z.2150-36/3/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo