Programowanie w języku G - Laboratorium 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie w języku G - Laboratorium 11"

Transkrypt

1 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 11 Ćwiczenie 11.1 Zapis plików binarnych Cel: Stworzenie programu zapisującego dane w pliku binarnym o prostym formatowaniu. Pogram będzie zapisywał dane w pliku binarnym bazującym na prostym formacie, polegającym na zamieszczaniu w nagłówku pliku wartości I32 (long word integer) informującej o liczbie danych (punktów pomiarowych) zamieszczonych dalej w pliku. W kolejnym z ćwiczeń zostanie utworzony program do odczytywania danych z takich plików. Panel czołowy 1. W oknie nowego projektu wprowadzić brakujące elementy i rozmieścić je w sposób zbliżony do pokazanego na zamieszczonym poniżej rysunku panelu czołowego. Panel zawiera: a) wykres Waveform graph, b) kontrolkę tekstową Menu Ring (Select Waveform), c) wskaźnik liczbowy Numeric Indicator (Number of Data Points). 2. Charakterystyczne elementy zamieszczonych na panelu obiektów to: a) Reprezentacja danych wskaźnika liczbowego Numeric Indicator (Number of Data Points) to 32-bitowa liczba całkowita (menu kontekstowe /Representation /I32). b) Pozycje Menu Ring to kolejno (menu kontekstowe /Properties /Edit Items): 0 Zero, 1 Sinus, 2 - Prostokąt, 3 Piła. Reprezentacja liczbowa menu to nieoznaczona liczba szesnastobitowa U-16 (menu kontekstowe /Representation /U16). Jeśli chcemy obserwować wartości liczbowe towarzyszące wybieranym pozycjom tekstowym (np. Sinus = 1), konieczne jest wyświetlenie wskaźnika (menu kontekstowe /Visible Items /Digital Display). Schemat blokowy 1. Uzupełnić schemat blokowy o brakujące elementy i połączenia. Są to: a) Węzeł Open/Create/Replace File.vi (paleta Functions /All Functions / File I/O). Węzeł zgodnie z nazwą, w zależności od konfiguracji, otwiera, tworzy lub nadpisuje pliki. W bieżącym ćwiczeniu jako podstawowa wykorzystywana będzie funkcja tworzenia plików. b) Funkcja Write File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja występuje na schemacie dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie funkcji Write File zapisuje binarny nagłówek pliku zawierający liczbę wartości zapisywanych w pliku. Drugie wystąpienie Write File zapisuje tablicę danych. Programowanie w języku G strona 1

2 2 c) Funkcja Close File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja Close File zamyka plik po zapisaniu w nim danych. d) Program Simple Error Handler.vi (paleta Functions /All Functions /Time & Dialog), który w przypadku wystąpienia błędu powoduje wyświetlenie okna dialogowego z opisem błędu i miejscem jego wystąpienia. e) Stała wejściowa funkcji Write File - pos mode równa start (menu kontekstowe wejścia funkcji Write File i polecenia Create /Constant). Zadeklarowanie stałej wejściowej pos mode wartości start wymusza zapis nowych danych od początku pliku. f) Stała wejściowa funkcji Open/Create/Replace File równa create or replace (menu kontekstowe wejścia funkcji Open/Create/Replace File i polecenia Create /Constant). Wybór wartości create or replace umożliwia użytkownikowi utworzenie nowego lub nadpisanie istniejącego pliku. g) Program Acquire Signal.vi (paleta Functions /All Functions /Select a VI ) zlokalizowany w miejscu wskazanym przez prowadzącego. Program generuje przebieg o kształcie wybranym za pomocą kontrolki Select Waveform (Wybierz przebieg). h) Funkcja tablicowa Array Size (paleta Functions /All Functions /Array), on the block diagram. W bieżącym ćwiczeniu funkcja zwraca liczbę jednowymiarowej tablicy elementów zapisywanych w pliku. 2. Zapisać plik programu pod nazwą Binary File Writer.vi. 3. Uruchomić program, a otrzymane dane zapisać na dysku pod nazwą data.bin. 4. Zatrzymać program i zamknąć wszystkie jego okna. Ćwiczenie 11.2 Odczyt plików binarnych Cel: Stworzenie programu odczytującego dane z pliku binarnego (utworzonego w poprzednim ćwiczeniu). Panel czołowy Programowanie w języku G strona 2

3 1. W oknie nowego projektu wprowadzić brakujące elementy Panel zawiera: a) wykres Waveform graph, b) wskaźnik liczbowy Numeric Indicator (Number of Data Points). Reprezentacja danych wskaźnika to 32-bitowa liczba całkowita (menu kontekstowe /Representation /I32). Schemat blokowy 1. Uzupełnić schemat blokowy o brakujące elementy i połączenia. Są to: 3 a) Węzeł Open/Create/Replace File.vi (paleta Functions /All Functions / File I/O). Zadaniem węzła jest otworzenie pliku. b) Funkcja Read File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja występuje na schemacie dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie funkcji Read File odczytuje binarny nagłówek pliku zawierający liczbę wartości zapisywanych w pliku. Drugie wystąpienie Read File odczytuje z pliku tablicę danych. c) Funkcja Close File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja Close File zamyka plik binarny po odczytaniu z niego danych. d) Program Simple Error Handler.vi (paleta Functions /All Functions /Time & Dialog), który w przypadku wystąpienia błędu powoduje wyświetlenie okna dialogowego z opisem błędu i miejscem jego wystąpienia. e) Stała liczbowa byte stream type (paleta Functions /All Functions / Numeric) o reprezentacji I32 (domyślna reprezentacja stałych liczbowych). Stała definiuje typ danych, na które oczekuje funkcja Read File przy odczycie nagłówka. f) Stała liczbowa byte stream type (paleta Functions /All Functions /Numeric) o reprezentacji Double Precision (DBL) (menu kontekstowe /Representation /Double Precision). Stała definiuje typ danych, na które oczekuje funkcja Read File przy odczycie danych pomiarowych. 2. Zapisać plik programu pod nazwą Binary File Reader.vi 3. Otworzyć plik data.bin utworzony w poprzednim ćwiczeniu. Po otworzeniu pliku, funkcja Read File wykorzystuje wejście byte stream type skonfigurowane czterobajtową wartością long integer, do odczytania pierwszych czterech bajtów pliku zapisanych jako nagłówek. Funkcja wyświetla liczbę przechowywanych wartości na wskaźniku Number of Data Points. Drugie wystąpienie węzła Read File odczytuje tablicę danych o reprezentacji wymuszonej za pomocą wejścia byte stream type skonfigurowanego wartością o reprezentacji double precision. Wejście count definiuje liczbę wartości odczytywanych z pliku bnarnego. 4. Zatrzymać program i zamknąć wszystkie jego okna. Programowanie w języku G strona 3

4 4 Ćwiczenie 11.3 Podprogram Zapis danych do pliku Cel: Ukończenie programu zapisującego dane do pliku. Tworzony w bieżącym ćwiczeniu program będzie obsługiwał przycisk opcji Log Results to File programu Analyze & Present Data.vi z ćwiczenia 9.6 Analiza i prezentacja danych (panel czołowy zamieszczono poniżej). Utworzony program będzie stanowił element większego systemu tworzonego w kolejnych ćwiczeniach. W aktualnie tworzonym programie konieczne jest zapisanie na dysku danych różnego typu. Zestaw danych stanowią proste dane liczbowe, tablica danych liczbowych i dane łańcuchowe. Wykonanie ćwiczenia doprowadzi do stworzenia programu pozwalającego na zapis wymienionych danych do pliku. Panel czołowy 1. Otworzyć plik Save Data to File.vi. Program posiada już panel czołowy. Dwie kontrolki panelu używane są do wprowadzania danych do programu i stanowią część większego systemu budowanego w trakcie ćwiczeń. Data Cluster zawierał będzie część analizowanych danych przeznaczonych do zapisu na dysk, zaś łańcuch Operator Name nazwę pracownika również zapisywaną w pliku. Programowanie w języku G strona 4

5 Schemat blokowy 1. Przekształć schemat blokowy wprowadzając wymagane modyfikacje, elementy i połączenia. 5 a) Usunąć stałą logiczną oznaczoną Delete Me. b) Zamieścić funkcję File Dialog (paleta Functions /All Functions /File I/O /Advanced File Functions). Funkcja wyświetla okno dialogowe umożliwiające nadanie nazwy plikowi. Wyjścia funkcji File Dialog o nazwach exists i cancelled podłączyć do wejść funkcji logicznej OR. Dodatkowo wyjście exists podłączyć do wejścia struktury wyboru Case. c) Utworzyć stałą new file wejścia select mode funkcji File Dialog (menu kontekstowe wejścia select mode funkcji File Dialog i polecenia Create oraz Constant). Za pomocą lewego przycisku myszy zadeklarować wartość utworzonej stałej równą new file. d) Utworzyć stałą Nazwa dla nowego pliku danych: wejścia prompt funkcji File Dialog (menu kontekstowe wejścia prompt funkcji File Dialog i polecenia Create oraz Constant). Wprowadzony łańcuch stanowi tytuł okna dialogowego. Do zapisu danych służy zewnętrzna struktura Case. Należy zwrócić uwagę, że połączone dane operator name i data cluster dostarczają informacji o typie danych zamieszczanych w pliku (do funkcji New File i Write File). e) Zamieścić funkcję New File (paleta Functions /All Functions /File I/O /Advanced File Functions). Funkcja odpowiedzialna jest za utworzenie nowego pliku. Informacja o typie danych pliku dostarczana jest za pomocą wejścia datalog type w dolnej części ikony funkcji. f) Zamieścić funkcję Write File (paleta Functions /All Functions /File I/O). g) Zamieścić funkcję Close File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Programowanie w języku G strona 5

6 h) Zamieścić program Simple Error Handler.vi (paleta Functions /All Functions /Time & Dialog), który w przypadku wystąpienia błędu powoduje wyświetlenie okna dialogowego z opisem błędu i miejscem jego wystąpienia. 2. Zapisać plik pod istniejącą nazwą (Save Data to File.vi). Zamknąć wszystkie okna programu. 3. Otworzyć plik programu Analyze & Present Data.vi z ćwiczenia 9.6 (ćw. 9.6 Analiza i prezentacja danych). Program Save Data to File zostanie dodany w ten sposób, aby był wywoływany po wybraniu przycisku Log Results to File Zmodyfikować przypadek nr 1 struktury wyboru (Case) (zamieścić podprogram Save Data to File i brakujące połączenia) tak, jak to pokazano na powyższym rysunku. Zapisać plik pod istniejącą nazwą tj.: Analyze & Present Data.vi. 5. Uruchomić program Analyze & Present data. Wybrać dowolny zakres danych z wykresu, a następnie przycisk Analyze Selected Subset. W kolejnym kroku wybrać przycisk Log Results to File. Zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na nadanie nazwy zapisywanemu plikowi. Wprowadzić nazwę subset1.dat i zapisać plik. 6. Wybrać przycisk Return and zamknąć okno programu Analyze & Present Data. Ćwiczenie 11.4 Przeglądanie danych plikowych program View Analysis File Cel: Zapoznanie z programem (View Analysis File) odczytującym dane z pliku zapisanego za pomocą uprzednio utworzonego programu Save Data to File. Panel czołowy 1. Z lokalizacji wskazanej przez prowadzącego, otworzyć plik View Analysis File.vi. Program jest w pełni funkcjonalny posiada panel czołowy i kompletny schemat blokowy. 2. Po obejrzeniu panelu czołowego przejść do okna schematu. Programowanie w języku G strona 6

7 7 Schemat blokowy 1. Zapoznać się z możliwym sposobem funkcjonowania programu. Jeżeli użytkownik wybierze w oknie dialogowym przycisk Anuluj, program nie realizuje żadnych funkcji. Należy zwrócić uwagę, że wejście datalog type funkcji File Dialog połączone jest z pustym klastrem tego samego typu, jakiego mają być odczytywane dane. Takie połączenie powoduje, że program środowiska LabVIEW wyświetla katalogi i pliki określonego rodzaju. P wybraniu pliku odczytywany jest on jako jeden rekord. 2. Uruchomić program i wczytać utworzony wcześniej plik subset1.dat. 3. Zamknąć wszystkie okna programu nie zapisując w nim zmian. Programowanie w języku G strona 7

8 Ćwiczenie 11.5 Zdalny panel Cel: Demonstracja przeglądania i sterowanie programem ze zdalnego komputera z zainstalowanym środowiskiem LabVIEW. Panel czołowy 1. Uruchomić okno wyszukiwarki Example Finder (dowolne okno środowiska LabVIEW /menu Help /Find Examples lub okno startowe środowiska LabVIEW /przycisk /Find Examples) Na karcie Browse wybrać opcję przeglądania (Browse according to:) Task. 3. Wybrać grupę Analyzing and Processing Signals, a z niej Signal Processing i program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. Powinien zostać wyświetlony poniższy panel czołowy. 4. Uruchomić program. Przetestować sposób funkcjonowania programu zmieniając ustawienia kontrolek panelu. 5. Zakończyć działanie programu za pomocą przycisku STOP. Programowanie w języku G strona 8

9 Konfiguracja serwera WWW 6. Z menu Tools wybrać polecenie Options, a listy rozwijalnej Web Server: Configuration. 7. Skontrolować, czy pole opcji Enable Web Server jest wybrane. W przypadku braku wyboru, zaznaczyć pole. 8. Z listy opcji wybrać Web Server: Browser Access. Skontrolować, czy pole opcji Allow Viewing and Controlling jest zaznaczone (dla pozycji z Browser Access List oznaczonej dwoma zielonymi checkmarkami). 9. Z listy opcji wybrać Web Server: Visible VIs. Skontrolować, czy pole opcji Allow Access jest zaznaczone (dla pozycji z listy Visible VIs oznaczonej zielonym checkmarkiem). 10. Wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Options. 11. Zidentyfikować i zanotować adres IP stacji roboczej. Informacje o sposobie adresowania (adresy statyczne, dynamiczne) można uzyskać od prowadzącego zajęcia. W przypadku stacji roboczych Windows 200X i XP adres IP stacji można uzyskać po wydaniu ciągu poleceń: przycisk Start /Uruchom /cmd / ipconfig /all. W przypadku stacji roboczych systemu Windows 98 adres IP można poznać po wykonaniu poleceń: Start /Uruchom /winipcfg. 12. Zasięgnąć informacji prowadzącego o sposobie ochrony stacji roboczych. Może istnieć konieczność wyłączenia zapory sieciowej (firewall) lub zmiany jej konfiguracji. 13. Uruchomić program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 14. Kolejne kroki ćwiczenia powinny być wykonywane z innej stacji roboczej lub w stosunku do programu uruchomionego na innej stacji. 9 Zdalne przeglądanie panelu programu i zdalne sterowanie 1. Otwórz okno nowego programu i z menu Operate wybierz polecenie Connect to Remote Panel. 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź: a) w pole Server IP address - adres IP sąsiedniego komputera, b) w pole VI Name - nazwę uruchomionego na nim programu (Dynamic Signal Analyzer (sim).vi), c) pole Port pozostawić bez zmian (port 80 odpowiada domyślnemu ustawieniu Options /Web Server: Configuration), d) zaznaczenie opcji Request Control. 3. Wybierz przycisk Connect. 4. Powinno zostać wyświetlone okno programu Dynamic Signal Analyzer (sim). Zwrócić uwagę, że na zdalnym panelu został wyświetlony komunikat Control Granted wskazujący, że zdalny panel ma możliwość sterowania programem na komputerze serwera. Dodatkowo na komputerze serwera wyświetlany jest komunikat Control granted to nazwa komputera, gdzie nazwa komputera jest nazwą zdalnej stacji. Kliknięcie w dowolnym miejscu panelu powoduje ukrycie komunikatu. 5. Wprowadzić różne ustawienia w działającym programie (modyfikować ustawienia kontrolek). Zwrócić uwagę, że faktycznie sterowany jest komputera serwera. 6. Na komputerze serwera programu wybrać z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) panelu programu polecenie Regain Control. Kontrolę nad aplikacją przejmuje komputer serwera. Przeciwdziałanie ponownemu przejmowaniu kontroli uzyskuje za pomocą menu kontekstowego i polecenia Remote Panel Server i Lock Control. Ponowne umożliwienie przejęcia możliwe jest za pomocą poleceń kontekstowych Remote Panel Server /Unlock Control.. 7. Zatrzymać program na komputerze serwera. Zwrócić uwagę, że program zatrzymał się również na komputerze zdalnym. 8. Nie zamykać okna programu. Będzie on wykorzystywany w dalszych ćwiczeniach. Programowanie w języku G strona 9

10 Ćwiczenie 11.6 Zdalny panel (2) Cel: Demonstracja zdalnego przeglądania panelu programu i sterowanie programem za pomocą przeglądarki internetowej. Panel czołowy 1. Jeżeli program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi został zamknięty, uruchomić go ponownie. Postępować zgodnie z instrukcjami z ćwiczenia 11.5 tj.: a) Uruchomić okno wyszukiwarki Example Finder (dowolne okno środowiska LabVIEW /menu Help /Find Examples lub okno startowe środowiska LabVIEW /przycisk /Find Examples). b) Na karcie Browse wybrać opcję przeglądania (Browse according to:) Task. c) Wybrać grupę Analyzing and Processing Signals, a z niej Signal Processing i program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. Powinien zostać wyświetlony panel czołowy programu Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 2. Z menu Tools wybrać polecenie Web Publishing Tool W oknie dialogowym zadeklarować: a) pole Document Title - tytuł okna dokumentu przeglądarce oraz pierwszego tekstu w oknie przeglądarki (np. Zdalny program Dynamic Analyzer); b) pole Header tekst (nagłówek) poprzedzający okno programu (np. Zdalny program Dynamic Analyzer); c) pole VI Name lista programów aktualnie obecnych w pamięci operacyjnej stacji roboczej. Pozostawić Dynamic Signal Analyzer (sim).vi; d) pole Viewing Options: Embedded opcja pełnego sterowania zdalnego; e) opcja Order: wybrana wyświetlanie ramki wokół grafiki panelu czołowego w przeglądarce; f) pole Request Control: pusta po wybraniu, opcja automatycznego przejmowania kontroli zdalnej; Programowanie w języku G strona 10

11 g) pole Footer tekst występujący na końcu okno programu w przeglądarce (np. Koniec panelu programu). 4. Za pomocą przycisku Save to Disk zapisać program w domyślnej lokalizacji (domyślnie w miejscu standardowej instalacji środowiska LabVIEW np. C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\www) pod domyślną nazwą (np. Dynamic Signal Analyzer (sim).htm). 5. Za pomocą Notatnika lub innego edytora tekstu skontrolować zawartość utworzonego pliku HTML (np. C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\www \Dynamic Signal Analyzer (sim).htm). Zwrócić uwagę na elementy tekstowe wprowadzone za pomocą edytora Web Publishing Tool. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Draft//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Zdalny program - Dynamic Analyzer</TITLE> </HEAD> <BODY > <H1>Zdalny program - Dynamic Analyzer</H1> Program zarządzalny zdalnie. Wybierz "Request Control of VI".<P> <TABLE BORDER = 1 BORDERCOLOR = #000000><TR><TD> <SCRIPT language="javascript"><!-- var lng; if (navigator.userlanguage) { lng = navigator.userlanguage; }; if (navigator.language) { lng = navigator.language.tolowercase(); }; var obj = '<OBJECT ID="LabVIEWControl" CLASSID="CLSID:A40B0AD4-B50E-4E58-8A1D AC" WIDTH=666 HEIGHT=513 CODEBASE="ftp://ftp.ni.com/support/labview/runtime/windows/7.1'; if (lng.indexof("fr")!= -1) { obj = obj + '/French'; } else if (lng.indexof("de")!= -1) { obj = obj + '/German'; } else if (lng.indexof("ja")!= -1) { obj = obj + '/Japanese'; } obj = obj + '/LVRunTimeEng.exe">'; document.write(obj); // --></SCRIPT> <PARAM name="lvfppviname" value="dynamic Signal Analyzer (sim).vi"> <PARAM name="reqctrl" value=false> <EMBED SRC=".LV_FrontPanelProtocol.rpvi71" LVFPPVINAME="Dynamic Signal Analyzer (sim).vi" REQCTRL=false TYPE="application/x-labviewrpvi71" WIDTH=666 HEIGHT=513 PLUGINSPAGE="http://digital.ni.com/express.nsf/express?openagent&code=ex3e33&"></EMBED> </OBJECT> </TD></TR></TABLE> <P> Koniec okna programu. </BODY> </HTML> Zamknąć program Notatnik lub inny edytor tekstu nie wprowadzając zmian. 7. Uruchomić program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 8. W pasku adresu okna przeglądarki internetowej wprowadzić URL: Signal Analyzer (sim).htm gdzie komputer_zdalny oznacza adres IP lub nazwę NetBIOS sąsiedniego komputera (ćwiczenie można również wykonywać w oparciu o adres IP lub nazwę własnej stacji roboczej). Jeżeli wpisaniu URL nie będzie towarzyszyło wyświetlenie panelu programu, zasięgnąć informacji prowadzącego o sposobie ochrony stacji roboczych. Może istnieć konieczność wyłączenia zapory sieciowej (firewall) lub zmiany jej konfiguracji (otwarty port 80). 9. Z menu kontekstowego panelu programu wyświetlanego w oknie przeglądarki wybrać polecenie (Remote Panel Client) Request Control of VI. Zostanie wyświetlony komunikat Control Granted. 10. Wprowadzać różne ustawienia kontrolek, tak jak przy normalnej pracy z programem. Programowanie w języku G strona 11

12 W oknie przeglądarki wybrać przycisk STOP programu. Uruchomić ponownie program. Zwrócić uwagę, że użytkownik posiada pełną kontrolę nad funkcjonowaniem aplikacji. 12. Za pomocą polecenia kontekstowego przekazać kontrolę serwerowi aplikacji (Regain Control). 13. Zamknąć okno przeglądarki internetowej. 14. Zatrzymać działanie programu Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 15. Usunąć plik HTML, który został utworzony w czasie publikacji programu (np.: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\www \Dynamic Signal Analyzer (sim).htm). 15. Zatrzymać funkcjonowanie serwera WWW za pomocą menu Tools /Options /Web Server: Configuration, przez wyczyszczenie pola opcji Enable Web Server. Wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Options. 16. Przywrócić ustawienia sieciowe (firewall), jeśli były modyfikowane. 17. Zamknąć wszystkie okna środowiska LabVIEW. Opracowane na podstawie: LabVIEW 7 Express Basics Interactive Training CD. National Instruments LabVIEW Basics I. Introduction Course Manual. National Instruments Programowanie w języku G strona 12

Programowanie w języku G - Laboratorium 12

Programowanie w języku G - Laboratorium 12 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 12 Ćwiczenie 12.1 Budowa aplikacji (1) Cel: Wykorzystanie utworzonego uprzednio programu Login.vi do kontroli dostępu do tworzonej aplikacji. Celem kolejnych ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 6

Programowanie w języku G - Laboratorium 6 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 6 Ćwiczenie 6.1 Obsługa zmiennych łańcuchowych Poznanie praktyczne funkcji: formatowania do postaci łańcuchowej (Format Into String), łączenia łańcuchów (Concatenate

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 7

Programowanie w języku G - Laboratorium 7 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 7 Ćwiczenie 7.1 Wyskakujący wykres Zbudowanie programu wyświetlającego panel czołowy podprogramu w czasie pracy programu głównego. Postępowanie według poniższych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Uwaga: Niniejsza instrukcja została napisana w wersji 8.5 oraz wersji 2012 programu LabVIEW dla karty

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 4

Programowanie w języku G - Laboratorium 4 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 4 Ćwiczenie 4.1 Cel: Tablice Tworzenie tablic oraz zapoznanie z funkcjami działania na tablicach. W kolejnych krokach zostanie utworzony program do budowania tablicy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

G PROGRAMMING. Part #10

G PROGRAMMING. Part #10 G PROGRAMMING Part #10 Metody zarządzania danymi Zarządzanie danymi inf. ogólne Języki tekstowe uporządkowany model wykonywania poleceń, model sekwencyjny oparty na kolejności poleceń LabVIEW (G) - opiera

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku 1 Wprowadzenie 1.1 Tworzenie projektu (wersja 0.3) Filip A. Sala, Marzena M. Tefelska W celu utworzenia projektu należy uruchomić środowisko LabView i wybrać

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zapis plików w VI

Tworzenie i zapis plików w VI Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Front Panel Tworzenie aplikacji rozpoczyna się poprzez umieszczenie i organizacje kontrolek i wyświetlaczy na panelu czołowym korzystając

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 2

Programowanie w języku G - Laboratorium 2 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 2 Ćwiczenie 2.1 Konwerter C na F Cel: Utworzenie kompletnego przyrządu wirtualnego do konwersji skal temperatur, w postaci obiektu posiadającego swoją ikonę identyfikacyjną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000.

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2.1 Przydzielanie praw dostępu 1. Zalogować się jako administrator. 2. W katalogu głównym dysku ćwiczebnego utworzyć folder

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000.

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2.1 Przydzielanie praw dostępu 1. Zalogować się jako administrator. 2. W katalogu głównym dysku ćwiczebnego utworzyć folder

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 1 S t r o n a Instrukcja obsługi oprogramowania zdalnego. 1.Instalacja 1.Pobierz i rozpakuj oprogramowanie z adresu Login: monitoring Hasło:

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika serwera USB

Instrukcja użytkownika serwera USB Instrukcja użytkownika serwera USB Copyright 2010-1 - Informacja dotycząca praw autorskich Copyright 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Incorporated nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo