Programowanie w języku G - Laboratorium 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie w języku G - Laboratorium 11"

Transkrypt

1 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 11 Ćwiczenie 11.1 Zapis plików binarnych Cel: Stworzenie programu zapisującego dane w pliku binarnym o prostym formatowaniu. Pogram będzie zapisywał dane w pliku binarnym bazującym na prostym formacie, polegającym na zamieszczaniu w nagłówku pliku wartości I32 (long word integer) informującej o liczbie danych (punktów pomiarowych) zamieszczonych dalej w pliku. W kolejnym z ćwiczeń zostanie utworzony program do odczytywania danych z takich plików. Panel czołowy 1. W oknie nowego projektu wprowadzić brakujące elementy i rozmieścić je w sposób zbliżony do pokazanego na zamieszczonym poniżej rysunku panelu czołowego. Panel zawiera: a) wykres Waveform graph, b) kontrolkę tekstową Menu Ring (Select Waveform), c) wskaźnik liczbowy Numeric Indicator (Number of Data Points). 2. Charakterystyczne elementy zamieszczonych na panelu obiektów to: a) Reprezentacja danych wskaźnika liczbowego Numeric Indicator (Number of Data Points) to 32-bitowa liczba całkowita (menu kontekstowe /Representation /I32). b) Pozycje Menu Ring to kolejno (menu kontekstowe /Properties /Edit Items): 0 Zero, 1 Sinus, 2 - Prostokąt, 3 Piła. Reprezentacja liczbowa menu to nieoznaczona liczba szesnastobitowa U-16 (menu kontekstowe /Representation /U16). Jeśli chcemy obserwować wartości liczbowe towarzyszące wybieranym pozycjom tekstowym (np. Sinus = 1), konieczne jest wyświetlenie wskaźnika (menu kontekstowe /Visible Items /Digital Display). Schemat blokowy 1. Uzupełnić schemat blokowy o brakujące elementy i połączenia. Są to: a) Węzeł Open/Create/Replace File.vi (paleta Functions /All Functions / File I/O). Węzeł zgodnie z nazwą, w zależności od konfiguracji, otwiera, tworzy lub nadpisuje pliki. W bieżącym ćwiczeniu jako podstawowa wykorzystywana będzie funkcja tworzenia plików. b) Funkcja Write File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja występuje na schemacie dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie funkcji Write File zapisuje binarny nagłówek pliku zawierający liczbę wartości zapisywanych w pliku. Drugie wystąpienie Write File zapisuje tablicę danych. Programowanie w języku G strona 1

2 2 c) Funkcja Close File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja Close File zamyka plik po zapisaniu w nim danych. d) Program Simple Error Handler.vi (paleta Functions /All Functions /Time & Dialog), który w przypadku wystąpienia błędu powoduje wyświetlenie okna dialogowego z opisem błędu i miejscem jego wystąpienia. e) Stała wejściowa funkcji Write File - pos mode równa start (menu kontekstowe wejścia funkcji Write File i polecenia Create /Constant). Zadeklarowanie stałej wejściowej pos mode wartości start wymusza zapis nowych danych od początku pliku. f) Stała wejściowa funkcji Open/Create/Replace File równa create or replace (menu kontekstowe wejścia funkcji Open/Create/Replace File i polecenia Create /Constant). Wybór wartości create or replace umożliwia użytkownikowi utworzenie nowego lub nadpisanie istniejącego pliku. g) Program Acquire Signal.vi (paleta Functions /All Functions /Select a VI ) zlokalizowany w miejscu wskazanym przez prowadzącego. Program generuje przebieg o kształcie wybranym za pomocą kontrolki Select Waveform (Wybierz przebieg). h) Funkcja tablicowa Array Size (paleta Functions /All Functions /Array), on the block diagram. W bieżącym ćwiczeniu funkcja zwraca liczbę jednowymiarowej tablicy elementów zapisywanych w pliku. 2. Zapisać plik programu pod nazwą Binary File Writer.vi. 3. Uruchomić program, a otrzymane dane zapisać na dysku pod nazwą data.bin. 4. Zatrzymać program i zamknąć wszystkie jego okna. Ćwiczenie 11.2 Odczyt plików binarnych Cel: Stworzenie programu odczytującego dane z pliku binarnego (utworzonego w poprzednim ćwiczeniu). Panel czołowy Programowanie w języku G strona 2

3 1. W oknie nowego projektu wprowadzić brakujące elementy Panel zawiera: a) wykres Waveform graph, b) wskaźnik liczbowy Numeric Indicator (Number of Data Points). Reprezentacja danych wskaźnika to 32-bitowa liczba całkowita (menu kontekstowe /Representation /I32). Schemat blokowy 1. Uzupełnić schemat blokowy o brakujące elementy i połączenia. Są to: 3 a) Węzeł Open/Create/Replace File.vi (paleta Functions /All Functions / File I/O). Zadaniem węzła jest otworzenie pliku. b) Funkcja Read File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja występuje na schemacie dwukrotnie. Pierwsze wystąpienie funkcji Read File odczytuje binarny nagłówek pliku zawierający liczbę wartości zapisywanych w pliku. Drugie wystąpienie Read File odczytuje z pliku tablicę danych. c) Funkcja Close File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Funkcja Close File zamyka plik binarny po odczytaniu z niego danych. d) Program Simple Error Handler.vi (paleta Functions /All Functions /Time & Dialog), który w przypadku wystąpienia błędu powoduje wyświetlenie okna dialogowego z opisem błędu i miejscem jego wystąpienia. e) Stała liczbowa byte stream type (paleta Functions /All Functions / Numeric) o reprezentacji I32 (domyślna reprezentacja stałych liczbowych). Stała definiuje typ danych, na które oczekuje funkcja Read File przy odczycie nagłówka. f) Stała liczbowa byte stream type (paleta Functions /All Functions /Numeric) o reprezentacji Double Precision (DBL) (menu kontekstowe /Representation /Double Precision). Stała definiuje typ danych, na które oczekuje funkcja Read File przy odczycie danych pomiarowych. 2. Zapisać plik programu pod nazwą Binary File Reader.vi 3. Otworzyć plik data.bin utworzony w poprzednim ćwiczeniu. Po otworzeniu pliku, funkcja Read File wykorzystuje wejście byte stream type skonfigurowane czterobajtową wartością long integer, do odczytania pierwszych czterech bajtów pliku zapisanych jako nagłówek. Funkcja wyświetla liczbę przechowywanych wartości na wskaźniku Number of Data Points. Drugie wystąpienie węzła Read File odczytuje tablicę danych o reprezentacji wymuszonej za pomocą wejścia byte stream type skonfigurowanego wartością o reprezentacji double precision. Wejście count definiuje liczbę wartości odczytywanych z pliku bnarnego. 4. Zatrzymać program i zamknąć wszystkie jego okna. Programowanie w języku G strona 3

4 4 Ćwiczenie 11.3 Podprogram Zapis danych do pliku Cel: Ukończenie programu zapisującego dane do pliku. Tworzony w bieżącym ćwiczeniu program będzie obsługiwał przycisk opcji Log Results to File programu Analyze & Present Data.vi z ćwiczenia 9.6 Analiza i prezentacja danych (panel czołowy zamieszczono poniżej). Utworzony program będzie stanowił element większego systemu tworzonego w kolejnych ćwiczeniach. W aktualnie tworzonym programie konieczne jest zapisanie na dysku danych różnego typu. Zestaw danych stanowią proste dane liczbowe, tablica danych liczbowych i dane łańcuchowe. Wykonanie ćwiczenia doprowadzi do stworzenia programu pozwalającego na zapis wymienionych danych do pliku. Panel czołowy 1. Otworzyć plik Save Data to File.vi. Program posiada już panel czołowy. Dwie kontrolki panelu używane są do wprowadzania danych do programu i stanowią część większego systemu budowanego w trakcie ćwiczeń. Data Cluster zawierał będzie część analizowanych danych przeznaczonych do zapisu na dysk, zaś łańcuch Operator Name nazwę pracownika również zapisywaną w pliku. Programowanie w języku G strona 4

5 Schemat blokowy 1. Przekształć schemat blokowy wprowadzając wymagane modyfikacje, elementy i połączenia. 5 a) Usunąć stałą logiczną oznaczoną Delete Me. b) Zamieścić funkcję File Dialog (paleta Functions /All Functions /File I/O /Advanced File Functions). Funkcja wyświetla okno dialogowe umożliwiające nadanie nazwy plikowi. Wyjścia funkcji File Dialog o nazwach exists i cancelled podłączyć do wejść funkcji logicznej OR. Dodatkowo wyjście exists podłączyć do wejścia struktury wyboru Case. c) Utworzyć stałą new file wejścia select mode funkcji File Dialog (menu kontekstowe wejścia select mode funkcji File Dialog i polecenia Create oraz Constant). Za pomocą lewego przycisku myszy zadeklarować wartość utworzonej stałej równą new file. d) Utworzyć stałą Nazwa dla nowego pliku danych: wejścia prompt funkcji File Dialog (menu kontekstowe wejścia prompt funkcji File Dialog i polecenia Create oraz Constant). Wprowadzony łańcuch stanowi tytuł okna dialogowego. Do zapisu danych służy zewnętrzna struktura Case. Należy zwrócić uwagę, że połączone dane operator name i data cluster dostarczają informacji o typie danych zamieszczanych w pliku (do funkcji New File i Write File). e) Zamieścić funkcję New File (paleta Functions /All Functions /File I/O /Advanced File Functions). Funkcja odpowiedzialna jest za utworzenie nowego pliku. Informacja o typie danych pliku dostarczana jest za pomocą wejścia datalog type w dolnej części ikony funkcji. f) Zamieścić funkcję Write File (paleta Functions /All Functions /File I/O). g) Zamieścić funkcję Close File (paleta Functions /All Functions /File I/O). Programowanie w języku G strona 5

6 h) Zamieścić program Simple Error Handler.vi (paleta Functions /All Functions /Time & Dialog), który w przypadku wystąpienia błędu powoduje wyświetlenie okna dialogowego z opisem błędu i miejscem jego wystąpienia. 2. Zapisać plik pod istniejącą nazwą (Save Data to File.vi). Zamknąć wszystkie okna programu. 3. Otworzyć plik programu Analyze & Present Data.vi z ćwiczenia 9.6 (ćw. 9.6 Analiza i prezentacja danych). Program Save Data to File zostanie dodany w ten sposób, aby był wywoływany po wybraniu przycisku Log Results to File Zmodyfikować przypadek nr 1 struktury wyboru (Case) (zamieścić podprogram Save Data to File i brakujące połączenia) tak, jak to pokazano na powyższym rysunku. Zapisać plik pod istniejącą nazwą tj.: Analyze & Present Data.vi. 5. Uruchomić program Analyze & Present data. Wybrać dowolny zakres danych z wykresu, a następnie przycisk Analyze Selected Subset. W kolejnym kroku wybrać przycisk Log Results to File. Zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na nadanie nazwy zapisywanemu plikowi. Wprowadzić nazwę subset1.dat i zapisać plik. 6. Wybrać przycisk Return and zamknąć okno programu Analyze & Present Data. Ćwiczenie 11.4 Przeglądanie danych plikowych program View Analysis File Cel: Zapoznanie z programem (View Analysis File) odczytującym dane z pliku zapisanego za pomocą uprzednio utworzonego programu Save Data to File. Panel czołowy 1. Z lokalizacji wskazanej przez prowadzącego, otworzyć plik View Analysis File.vi. Program jest w pełni funkcjonalny posiada panel czołowy i kompletny schemat blokowy. 2. Po obejrzeniu panelu czołowego przejść do okna schematu. Programowanie w języku G strona 6

7 7 Schemat blokowy 1. Zapoznać się z możliwym sposobem funkcjonowania programu. Jeżeli użytkownik wybierze w oknie dialogowym przycisk Anuluj, program nie realizuje żadnych funkcji. Należy zwrócić uwagę, że wejście datalog type funkcji File Dialog połączone jest z pustym klastrem tego samego typu, jakiego mają być odczytywane dane. Takie połączenie powoduje, że program środowiska LabVIEW wyświetla katalogi i pliki określonego rodzaju. P wybraniu pliku odczytywany jest on jako jeden rekord. 2. Uruchomić program i wczytać utworzony wcześniej plik subset1.dat. 3. Zamknąć wszystkie okna programu nie zapisując w nim zmian. Programowanie w języku G strona 7

8 Ćwiczenie 11.5 Zdalny panel Cel: Demonstracja przeglądania i sterowanie programem ze zdalnego komputera z zainstalowanym środowiskiem LabVIEW. Panel czołowy 1. Uruchomić okno wyszukiwarki Example Finder (dowolne okno środowiska LabVIEW /menu Help /Find Examples lub okno startowe środowiska LabVIEW /przycisk /Find Examples) Na karcie Browse wybrać opcję przeglądania (Browse according to:) Task. 3. Wybrać grupę Analyzing and Processing Signals, a z niej Signal Processing i program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. Powinien zostać wyświetlony poniższy panel czołowy. 4. Uruchomić program. Przetestować sposób funkcjonowania programu zmieniając ustawienia kontrolek panelu. 5. Zakończyć działanie programu za pomocą przycisku STOP. Programowanie w języku G strona 8

9 Konfiguracja serwera WWW 6. Z menu Tools wybrać polecenie Options, a listy rozwijalnej Web Server: Configuration. 7. Skontrolować, czy pole opcji Enable Web Server jest wybrane. W przypadku braku wyboru, zaznaczyć pole. 8. Z listy opcji wybrać Web Server: Browser Access. Skontrolować, czy pole opcji Allow Viewing and Controlling jest zaznaczone (dla pozycji z Browser Access List oznaczonej dwoma zielonymi checkmarkami). 9. Z listy opcji wybrać Web Server: Visible VIs. Skontrolować, czy pole opcji Allow Access jest zaznaczone (dla pozycji z listy Visible VIs oznaczonej zielonym checkmarkiem). 10. Wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Options. 11. Zidentyfikować i zanotować adres IP stacji roboczej. Informacje o sposobie adresowania (adresy statyczne, dynamiczne) można uzyskać od prowadzącego zajęcia. W przypadku stacji roboczych Windows 200X i XP adres IP stacji można uzyskać po wydaniu ciągu poleceń: przycisk Start /Uruchom /cmd / ipconfig /all. W przypadku stacji roboczych systemu Windows 98 adres IP można poznać po wykonaniu poleceń: Start /Uruchom /winipcfg. 12. Zasięgnąć informacji prowadzącego o sposobie ochrony stacji roboczych. Może istnieć konieczność wyłączenia zapory sieciowej (firewall) lub zmiany jej konfiguracji. 13. Uruchomić program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 14. Kolejne kroki ćwiczenia powinny być wykonywane z innej stacji roboczej lub w stosunku do programu uruchomionego na innej stacji. 9 Zdalne przeglądanie panelu programu i zdalne sterowanie 1. Otwórz okno nowego programu i z menu Operate wybierz polecenie Connect to Remote Panel. 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź: a) w pole Server IP address - adres IP sąsiedniego komputera, b) w pole VI Name - nazwę uruchomionego na nim programu (Dynamic Signal Analyzer (sim).vi), c) pole Port pozostawić bez zmian (port 80 odpowiada domyślnemu ustawieniu Options /Web Server: Configuration), d) zaznaczenie opcji Request Control. 3. Wybierz przycisk Connect. 4. Powinno zostać wyświetlone okno programu Dynamic Signal Analyzer (sim). Zwrócić uwagę, że na zdalnym panelu został wyświetlony komunikat Control Granted wskazujący, że zdalny panel ma możliwość sterowania programem na komputerze serwera. Dodatkowo na komputerze serwera wyświetlany jest komunikat Control granted to nazwa komputera, gdzie nazwa komputera jest nazwą zdalnej stacji. Kliknięcie w dowolnym miejscu panelu powoduje ukrycie komunikatu. 5. Wprowadzić różne ustawienia w działającym programie (modyfikować ustawienia kontrolek). Zwrócić uwagę, że faktycznie sterowany jest komputera serwera. 6. Na komputerze serwera programu wybrać z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) panelu programu polecenie Regain Control. Kontrolę nad aplikacją przejmuje komputer serwera. Przeciwdziałanie ponownemu przejmowaniu kontroli uzyskuje za pomocą menu kontekstowego i polecenia Remote Panel Server i Lock Control. Ponowne umożliwienie przejęcia możliwe jest za pomocą poleceń kontekstowych Remote Panel Server /Unlock Control.. 7. Zatrzymać program na komputerze serwera. Zwrócić uwagę, że program zatrzymał się również na komputerze zdalnym. 8. Nie zamykać okna programu. Będzie on wykorzystywany w dalszych ćwiczeniach. Programowanie w języku G strona 9

10 Ćwiczenie 11.6 Zdalny panel (2) Cel: Demonstracja zdalnego przeglądania panelu programu i sterowanie programem za pomocą przeglądarki internetowej. Panel czołowy 1. Jeżeli program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi został zamknięty, uruchomić go ponownie. Postępować zgodnie z instrukcjami z ćwiczenia 11.5 tj.: a) Uruchomić okno wyszukiwarki Example Finder (dowolne okno środowiska LabVIEW /menu Help /Find Examples lub okno startowe środowiska LabVIEW /przycisk /Find Examples). b) Na karcie Browse wybrać opcję przeglądania (Browse according to:) Task. c) Wybrać grupę Analyzing and Processing Signals, a z niej Signal Processing i program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. Powinien zostać wyświetlony panel czołowy programu Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 2. Z menu Tools wybrać polecenie Web Publishing Tool W oknie dialogowym zadeklarować: a) pole Document Title - tytuł okna dokumentu przeglądarce oraz pierwszego tekstu w oknie przeglądarki (np. Zdalny program Dynamic Analyzer); b) pole Header tekst (nagłówek) poprzedzający okno programu (np. Zdalny program Dynamic Analyzer); c) pole VI Name lista programów aktualnie obecnych w pamięci operacyjnej stacji roboczej. Pozostawić Dynamic Signal Analyzer (sim).vi; d) pole Viewing Options: Embedded opcja pełnego sterowania zdalnego; e) opcja Order: wybrana wyświetlanie ramki wokół grafiki panelu czołowego w przeglądarce; f) pole Request Control: pusta po wybraniu, opcja automatycznego przejmowania kontroli zdalnej; Programowanie w języku G strona 10

11 g) pole Footer tekst występujący na końcu okno programu w przeglądarce (np. Koniec panelu programu). 4. Za pomocą przycisku Save to Disk zapisać program w domyślnej lokalizacji (domyślnie w miejscu standardowej instalacji środowiska LabVIEW np. C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\www) pod domyślną nazwą (np. Dynamic Signal Analyzer (sim).htm). 5. Za pomocą Notatnika lub innego edytora tekstu skontrolować zawartość utworzonego pliku HTML (np. C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\www \Dynamic Signal Analyzer (sim).htm). Zwrócić uwagę na elementy tekstowe wprowadzone za pomocą edytora Web Publishing Tool. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Draft//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Zdalny program - Dynamic Analyzer</TITLE> </HEAD> <BODY > <H1>Zdalny program - Dynamic Analyzer</H1> Program zarządzalny zdalnie. Wybierz "Request Control of VI".<P> <TABLE BORDER = 1 BORDERCOLOR = #000000><TR><TD> <SCRIPT language="javascript"><!-- var lng; if (navigator.userlanguage) { lng = navigator.userlanguage; }; if (navigator.language) { lng = navigator.language.tolowercase(); }; var obj = '<OBJECT ID="LabVIEWControl" CLASSID="CLSID:A40B0AD4-B50E-4E58-8A1D AC" WIDTH=666 HEIGHT=513 CODEBASE="ftp://ftp.ni.com/support/labview/runtime/windows/7.1'; if (lng.indexof("fr")!= -1) { obj = obj + '/French'; } else if (lng.indexof("de")!= -1) { obj = obj + '/German'; } else if (lng.indexof("ja")!= -1) { obj = obj + '/Japanese'; } obj = obj + '/LVRunTimeEng.exe">'; document.write(obj); // --></SCRIPT> <PARAM name="lvfppviname" value="dynamic Signal Analyzer (sim).vi"> <PARAM name="reqctrl" value=false> <EMBED SRC=".LV_FrontPanelProtocol.rpvi71" LVFPPVINAME="Dynamic Signal Analyzer (sim).vi" REQCTRL=false TYPE="application/x-labviewrpvi71" WIDTH=666 HEIGHT=513 PLUGINSPAGE="http://digital.ni.com/express.nsf/express?openagent&code=ex3e33&"></EMBED> </OBJECT> </TD></TR></TABLE> <P> Koniec okna programu. </BODY> </HTML> Zamknąć program Notatnik lub inny edytor tekstu nie wprowadzając zmian. 7. Uruchomić program Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 8. W pasku adresu okna przeglądarki internetowej wprowadzić URL: Signal Analyzer (sim).htm gdzie komputer_zdalny oznacza adres IP lub nazwę NetBIOS sąsiedniego komputera (ćwiczenie można również wykonywać w oparciu o adres IP lub nazwę własnej stacji roboczej). Jeżeli wpisaniu URL nie będzie towarzyszyło wyświetlenie panelu programu, zasięgnąć informacji prowadzącego o sposobie ochrony stacji roboczych. Może istnieć konieczność wyłączenia zapory sieciowej (firewall) lub zmiany jej konfiguracji (otwarty port 80). 9. Z menu kontekstowego panelu programu wyświetlanego w oknie przeglądarki wybrać polecenie (Remote Panel Client) Request Control of VI. Zostanie wyświetlony komunikat Control Granted. 10. Wprowadzać różne ustawienia kontrolek, tak jak przy normalnej pracy z programem. Programowanie w języku G strona 11

12 W oknie przeglądarki wybrać przycisk STOP programu. Uruchomić ponownie program. Zwrócić uwagę, że użytkownik posiada pełną kontrolę nad funkcjonowaniem aplikacji. 12. Za pomocą polecenia kontekstowego przekazać kontrolę serwerowi aplikacji (Regain Control). 13. Zamknąć okno przeglądarki internetowej. 14. Zatrzymać działanie programu Dynamic Signal Analyzer (sim).vi. 15. Usunąć plik HTML, który został utworzony w czasie publikacji programu (np.: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\www \Dynamic Signal Analyzer (sim).htm). 15. Zatrzymać funkcjonowanie serwera WWW za pomocą menu Tools /Options /Web Server: Configuration, przez wyczyszczenie pola opcji Enable Web Server. Wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Options. 16. Przywrócić ustawienia sieciowe (firewall), jeśli były modyfikowane. 17. Zamknąć wszystkie okna środowiska LabVIEW. Opracowane na podstawie: LabVIEW 7 Express Basics Interactive Training CD. National Instruments LabVIEW Basics I. Introduction Course Manual. National Instruments Programowanie w języku G strona 12

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo