DP-DS620 DP-DS620 (A)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DP-DS620 DP-DS620 (A)"

Transkrypt

1 DNP CYFROWA DRUKARKA FOTOGRAFICZNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Instrukcja obsługi sterownika drukarki Dla systemu Windows XP 27 lutego 2015 Wer

2 Środki ostrożności Przed użyciem drukarki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi w celu zapewnienia prawidłowego użycia drukarki. Należy pamiętać, że zawartość była zgodna z normami w momencie przygotowania sekcji instrukcji obsługi poświęconej bezpieczeństwu, z użyciem i środkami ostrożności włącznie. Modyfikacje Ze względu na bezpieczeństwo produktu zabrania się modyfikowania drukarki DP- DS620/DP-DS620 (A), sterownika drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A) i zawartości dysku CD. Prawa autorskie Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności intelektualnej, które są związane z dokumentami i programami dołączonymi do tego projektu, stanowią własność firmy i innych właścicieli praw. Zabrania się kopiowania i użycia tych elementów bez zgody firmy Dai Nippon Printing Co., Ltd., chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc. Informacje o miejscu docelowym produktu W Stanach Zjednoczonych nie można odsprzedawać ani używać drukarki DP-DS620 bez numeru miejsca docelowego (A).

3 Spis treści Rozdział 1 Instalacja Przygotowanie drukarki i komputera Kreator znajdowania nowego sprzętu Instalacja przy użyciu funkcji Dodaj drukarkę 5 Rozdział 2 Właściwości Otwieranie właściwości drukarki Funkcje ustawień druku Układ Opcje zaawansowane Papier/jakość Opcja Dopasowywanie kolorów Informacje o drukarce Domyślne wartości ustawień Zarządzanie kolorami Obszar wydruku Orientacja 25 Rozdział 3 Aktualizacja sterownika 26 Rozdział 4 Usuwanie sterownika 29 Główne funkcje dodatkowe z poprzednich modeli Dodano rozmiary papieru (6x4,5) x N, (6x4) x N i (5x3,5) x N (w krajach, w których ma to zastosowanie) Dodano rozmiary (6x4,5) x N, (6x4) x N i (5x3,5) x N w celu zredukowania zużycia taśmy poprzez drukowanie w rozmiarach (6x4,5), (6x4) i (5x3,5) przy użyciu funkcji druku z przewijaniem taśmy. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Ustawienie rozmiaru papieru (6x4) x n w rozdziale Opcje zaawansowane. Dodano informacje o drukarce Dodano funkcję informacji o drukarce w celu wyświetlania na ekranie sterownika na przykład informacji o drukarce oraz stanu/liczby drukowanych kopii. Szczegółowe informacje zawiera rozdział Informacje o drukarce. Dodano ustawienia języka Dodano funkcję zmiany języka wyświetlania dla następujących ustawień druku: Opcje zaawansowane funkcje drukarki, Option (Opcja), Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) i Printer Info (Informacje o drukarce). Szczegółowe informacje zawiera rozdział Opcja.

4 Rozdział 1 Instalacja 1.1 Przygotowanie drukarki i komputera Włącz drukarkę DP-DS620 DS620 i za pomocą kabla USB połącz drukarkę ę z komputerem. *Informacje o połączeniu zawiera instrukcja obsługi drukarki DP-DS620. Jeśli po podłączeniu drukarki zostanie wyświetlony wietlony Kreator znajdowania nowego sprzętu, wykonaj instalację zgodnie z procedurą przedstawioną w sekcji 1.2 Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu). Jeśli Kreator znajdowania nowego sprzętu nie zostanie wyświetlony, wietlony, wykonaj instalację zgodnie z procedurą przedstawioną w sekcji Instalacja przy użyciu funkcji Add a printer ( Dodaj drukarkę ). 1.2 Kreator znajdowania nowego sprzętu Upewnij się, że e wybrano opcję Install from a list or specific location (Advanced) ( Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) ), a następnie kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.1 Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu) Uwaga: Jeśli jest używany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym, a po uruchomieniu Kreator znajdowania nowego sprzętu pojawi się następujący ekran, wybierz opcję No, not this time ( Nie, nie tym razem ) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). 1

5 2

6 Wybierz opcję Search for the best driver in these locations ( Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach ) i upewnij się, że pole wyboru Include this location in the search ( Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu jest zaznaczone). Kliknij przycisk Browse ( Przeglądaj ), wybierz miejsce instalacji i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.2 Opcje wyszukiwania i instalacji Jeśli podczas instalacji aktualizacji zostanie wyświetlony poniższy ekran, sprawdź sekcję Wersja, wybierz najnowszą ą wersję i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.3 Opcje wyboru oprogramowania 3

7 Podczas instalacji oprogramowania pojawia się następujący ekran. Kliknij przycisk Continue Anyway ( Kontynuuj mimo to ), aby kontynuować instalację. Rysunek 1.4 Instalowanie sprzętu Jeśli zaznaczono pole wyboru Przeszukaj nośniki niki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM przedstawione na rysunku 1.2, może zostać wyświetlony następujący komunikat. Jeśli pojawi się komunikat, włóż dysk CD-ROM i kliknij przycisk OK. Rysunek 1.5 Włóż dysk Jeśli po kliknięciu przycisku OK na rysunku 1.5 pojawi się następujący komunikat, kliknij przycisk Browse ( Przeglądaj ), wybierz dysk instalacyjny i kliknij przycisk OK. Rysunek 1.6 Wymagane pliki 4

8 Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora drukarki. Rysunek 1.7 Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu Kliknij kolejno przycisk Start ( Start ) i pozycję Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ), a następnie upewnij się, ę że drukarka DP-DS620 jest obecna. Rysunek 1.8 Drukarki i faksy Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki należy zawsze uruchomić ć ponownie komputer. 5

9 1.3 Instalacja przy użyciu funkcji Add a Printer ( Dodaj drukarkę ) Kliknij kolejno przycisk Start ( Start ) i pozycję Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ). (W zależności od konfiguracji komputera, pozycja Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ) może nie być wyświetlana. wietlana. W takim przypadku kliknij kolejno następujące pozycje: Start, Control Panel ( Panel sterowania ), Printers and Other Hardware ( Drukarki i inny sprzęt ) i Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ). Kliknij opcję Add a Printer ( Dodaj drukarkę ). Rysunek 1.10 Drukarki i faksy Zostanie wyświetlony wietlony ekran Kreator dodawania drukarki. Kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.11 Kreator dodawania drukarki 6

10 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Drukarka lokalna lub sieciowa. Wybierz opcję Local printer attached to this computer ( Drukarka lokalna podłączona do tego komputera ), anuluj zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer ( Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play ) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.12 Drukarka lokalna lub sieciowa Zostanie wyświetlony wietlony ekran Wybierz port drukarki. Wybierz opcję Use the following port ( Użyj następującego portu ). Wybierz z listy port USB użyty do podłączenia drukarki (na przykład USB001) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.13 Wybierz port drukarki 7

11 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Zainstaluj oprogramowanie drukarki. Kliknij przycisk Have Disk... ( Mam dysk ). Rysunek 1.14 Zainstaluj oprogramowanie drukarki Zostanie wyświetlony wietlony ekran Instalowanie z dysku. Kliknij przycisk Browse ( Przeglądaj ) i wybierz miejsce instalacji. Rysunek 1.15 Instalowanie z dysku Upewnij się, że jest wyświetlana pozycja DP-DS620, a następnie kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.16 Zainstaluj oprogramowanie drukarki 8

12 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Nazwa drukarki. Ustaw nazwę drukarki. Jeśli zostanie wyświetlony wietlony ekran Czy chcesz użyć tej drukarki jako drukarki domyślnej? i chcesz ustawić tę drukarkę jako domyślną, wybierz opcję Tak i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.17 Konfigurowanie nazwy drukarki i drukarki domyślnej Zostanie wyświetlony wietlony ekran Drukuj stronę testową. Wybierz opcję No ( Nie ) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.18 Drukuj stronę testową 9

13 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Kończenie pracy Kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Rysunek 1.19 Kończenie pracy Kreatora dodawania drukarki Podczas instalacji oprogramowania pojawia się następujący komunikat. Kliknij przycisk Continue Anyway ( Kontynuuj mimo to ), aby kontynuować instalację. Rysunek 1.20 Instalowanie sprzętu Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki należy zawsze uruchomić ć ponownie komputer. 10

14 Rozdział 2 Właściwości W oknie Właściwości sterownika drukarki DP-DS620 można skonfigurować różne ustawienia drukarki. Przed dokonaniem zmiany ustawień upewnij się, że e dobrze rozumiesz ich znaczenie. W zależności od używanej aplikacji, należy wykonać tę ę operację z poziomu ustawień drukowania aplikacji. 2.1 Otwieranie właściwości drukarki 1. Kliknij kolejno przycisk Start ( Start ) i pozycję ę All Programs (Wszystkie programy), aby otworzyć okno Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ). 2. Wybierz drukarkę DP-DS620 DS620 i otwórz jej właściwości. 3. Pojawi się ekran Właściwości drukarki DP- DS

15 2.2 Funkcje ustawień ń druku Wybranie ustawień podstawowych na ekranie Properties (Właściwości) ści) umożliwia zmianę różnych ustawień druku Układ Rysunek Karta Layout (Układ) Orientacja Ustaw orientację druku: Portrait (Pionowa) lub Landscape (Pozioma). Szczegółowe informacje zawiera sekcja 2.6 Orientacja. Page Order (Kolejność stron) Określ w aplikacji kolejność drukowania stron w przypadku wielu kopii obrazu. Przykład: Kolejność drukowania Front to Back (Od początku do końca) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Back to Front (Od końca do początku) Pages per Sheet (Stron na arkusz) Ustaw drukowanie określonej wielkości podziału. W większości sytuacji ustaw wartość 1. Przykład: Wielkość podziału 1 podział 4 podziały 9 podziałów 12

16 2.2.2 Opcje zaawansowane Kliknięcie przycisku Advanced (Zaawansowane) na karcie Layout (Układ) umożliwia skonfigurowanie różnych opcji zaawansowanych. Rysunek Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) Rysunek Karta Advanced options (Opcje zaawansowane) Paper Size (Rozmiar papieru) Określ rozmiar papieru. Dopasuj rozmiar papieru do rozmiaru nośnika w drukarce. Ustawiając rozmiar papieru, można włączyć ustawienia układu wielokrotnego. Szczegółowe informacje znajdują się w kolejnych sekcjach. Copy Count (Liczba kopii) Możesz wybrać liczbę ę kopii drukowanego obrazu. Print Quality (Jakość wydruku) Określ rozdzielczość. Print quality (Jakość wydruku) High-speed (Duża szybkość) High-quality (Wysoka jakość) ICM Method (Metoda ICM) ICM Method (Metoda ICM) ICM Disabled (ICM wyłączone) ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta) ICM Handled by Printer (ICM obsługiwane przez drukarkę) Funkcja Drukowanie w trybie dużej szybkości Drukowanie w trybie wysokiej jakości Funkcja Zsynchronizowane z opcją Color Adjustment Disabled (Dopasowywanie kolorów wyłączone) na karcie Option (Opcja). Zsynchronizowane z opcją Color Adjustment ICM (ICM dopasowywania kolorów) na karcie Option (Opcja). Zarządzanie kolorami przy użyciu sterownika. Po wybraniu tej opcji działanie jest identyczne jak w przypadku opcji ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta). 13

17 ICM Intent (Cel ICM) Ustaw metodę renderowania podczas korzystania z funkcji ICM. Profil ICC należy zawsze ustawić na Picture (Obraz). Nie należy używać innych ustawień. 14

18 Advanced Printing Features (Zaawansowane funkcje drukowania) Zawsze należy ustawić opcję Enable (Włącz). Nie należy używać innych ustawień. Border (Obramowanie) Zsynchronizowane z ustawieniem Border (Obramowanie) na karcie Option (Opcja). Overcoat Finish (Wykończenie powłoki) Ustaw metodę wykańczania powłoki dla powierzchni wydruku, wybierając jeden z dwóch typów. Overcoat Finish (Wykończenie powłoki) Funkcja Glossy (Błyszczące) Tworzy wydruk z błyszczącym wykończeniem. Matte (Matowe) Tworzy wydruk z matowym wykończeniem. Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) Określ, czy należy drukować dane w buforze drukarki po usunięciu błędu drukarki. Print Re-try Funkcja (Ponowienie próby wydruku) Disable Dane wydruku w buforze drukarki są usuwane po wystąpieniu błędu drukarki. (Wyłącz) Należy ponownie wysłać usunięte dane wydruku po usunięciu błędu. Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z aplikacji z funkcją odzyskiwania po wystąpieniu błędu. Enable (Włącz) Dane wydruku w buforze drukarki są zapisywane po wystąpieniu błędu drukarki. Proces drukowania zostaje uruchomiony ponownie przy użyciu zapisanych danych po usunięciu błędu. W przypadku wyłączenia zasilania dane nie są zapisywane. W zależności od typu błędu drukarki, może być konieczne ponowne usunięcie drukarki w celu usunięcia błędu. W takim przypadku dane wydruku w buforze drukarki zostają usunięte niezależnie od ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku). Poniższa sekcja przedstawia działanie każdego ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) w zależności od typu błędu. Typ błędu Gdy funkcja Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) jest wyłączona Gdy funkcja Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) jest włączona Paper end (Koniec papieru) Ribbon end (Koniec taśmy) Cover open (Otwarcie pokrywy) Zakleszczenie papieru (*1) Ribbon error (Błąd taśmy) (*1) Paper setting error (Błąd ustawienia papieru) Data error (Błąd danych) Head voltage error (Błąd napięcia głowicy) Head position error (Błąd pozycji głowicy) Power supply fan stopped (Zatrzymanie wentylatora zasilacza) Cutter error (Błąd krajarki) Head temperature error (Błąd temperatury głowicy) Media temperature error (Błąd temperatury nośnika) RFID module error (Błąd Należy ponownie wysłać dane niewydrukowanego obrazu po usunięciu błędu. Ponieważ konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie drukarki w celu usunięcia błędu, dane wydruku w buforze drukarki zostają usunięte niezależnie od ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku). Po ponownym uruchomieniu drukarki należy ponownie wysłać dane niewydrukowanego obrazu. Proces drukowania zostaje uruchomiony ponownie przy użyciu danych zapisanych w buforze drukarki po usunięciu błędu. Po przeprowadzeniu operacji inicjowania papieru rozpoczyna się drukowanie. Ponieważ konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie drukarki w celu usunięcia błędu, dane wydruku w buforze drukarki zostają usunięte po wyłączeniu drukarki niezależnie od ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku). Po ponownym uruchomieniu drukarki należy ponownie wysłać dane niewydrukowanego obrazu. 15

19 modułu RFID) System error (Błąd systemu) *1: Kiedy drukarka zatrzyma się w wyniku błędu, skorzystaj z instrukcji obsługi drukarki, aby wyeliminować przyczynę błędu papieru lub taśmy. 2inch cut (Cięcie 2 cale) Określa, czy należy rozciąć papier na wiele arkuszy o długości 2 cali w przypadku użycia określonego rozmiaru papieru. 2inch cut (Cięcie Funkcja 2 cale) Disable Cięcie zgodnie z normalnym obrazem. (Wyłącz) Enable (Włącz) Cięcie z długością 2 cali, przez co rozmiar 6 x 4 zostaje podzielony na dwa arkusze, a rozmiar 6 x 8 na cztery arkusze. 16

20 < Układ wielokrotny > W przypadku użycia nośnika w rozmiarze 5 x 7, 6 x 8 lub 6 x 9 można utworzyć układ z dwoma obrazami. Ustawienia układu wielokrotnego można włączyć, ustawiając rozmiar papieru w sterowniku drukarki. Poniższa sekcja przedstawia rozmiary obrazu. Ustawienia układu Ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N (6x4) x 2 (6x4) x N PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N Kierunek papieru Długość x wysokość rozmiaru papieru (mm) Pionowy (131,1x 92,1) x 2 Poziomy (92,1x 131,1) x 2 Pionowy (92,1x 131,1) x 2 Poziomy (131,1x 92,1) x 2 Pionowy (156,1x105,0) x 2 Poziomy (105,0x156,1) x 2 Pionowy (105,0x156,1) x 2 Poziomy (156,1x105,0) x 2 Pionowy (156,1x117,3) x 2 Poziomy (117,3x156,1) x 2 Pionowy (117,3x156,1) x 2 Poziomy (156,1x117,3) x 2 Używany nośnik 5x7 6x8 6x9 Układ wielokrotny jest tworzony w przypadku spełnienia następujących warunków. 1. Ustaw rozmiar nośnika 5 x 7, 6 x 8 lub 6 x 9 w drukarce. 2. Ustaw rozmiar papieru w sterowniku drukarki na jeden z powyższych rozmiarów. 3. Wyślij wiele obrazów z aplikacji. Uwaga: Ponieważ operacja jest wykonywana przez zadanie wydruku, wielokrotny układ jest tworzony w przypadku, gdy w pojedynczym zadaniu istnieje wiele obrazów. Aby utworzyć ć układ z tym samym obrazem, wyślij tę samą ą liczbę ę obrazów co wartość ustawienia liczby arkuszy. Drukarka obsługuje dwa obrazy jednocześnie i wycinana papier po wysunięciu. Obrazy o tym samym rozmiarze na jednym arkuszu Układ 2 obrazów: zestaw x 2 Wycinanie po wysunięciu papieru 17

21 < Ustawienie rozmiaru papieru (6x4) x N > Jeśli ustawisz rozmiar papieru (6 x 4) x N podczas drukowania rozmiaru 6 x 4 na nośniku o rozmiarze 6 x 8, druk zostanie zoptymalizowany w celu zredukowania zużycia taśmy. Ponadto jeśli ustawisz rozmiar papieru (5x3,5) x N lub (6x4,5) x N podczas drukowania rozmiaru 5 x 3,5 na nośniku o rozmiarze 5 x 7 lub podczas drukowania rozmiaru 6 x 4,5 na nośniku o rozmiarze 6 x 9, druk także zostanie zoptymalizowany w celu zredukowania zużycia taśmy. Powyższe operacje mają zastosowanie wyłącznie do drukarki DP-DS620. W przypadku wybrania rozmiaru (6x4) x N na drukarce DP-DS620 (A), drukowanie odbywa się identycznie jak w przypadku rozmiaru (6x4) x 2 bez przewijania taśmy. Dotyczy to również użycia rozmiaru (5x3,5) x 2 lub (6x4,5) x 2 nawet w przypadku wybrania ustawienia (5x3,5) x N lub (6x4,5) x N. Poniższa sekcja przedstawia różnice w zużyciu taśmy w przypadku wybrania rozmiaru papieru (6x4), (6x4) x 2 lub (6x4) x N. 18

22 Podczas jednokrotnego drukowania jednego arkusza w rozmiarze 6 x 4 Podczas dwukrotnego drukowania jednego arkusza w rozmiarze 6 x 4 (6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N *Po wydrukowaniu taśma jest przewijana i dostosowywana do następnej pozycji drukowania. Podczas jednokrotnego drukowania dwóch arkuszy w rozmiarze 6 x 4 *Po wydrukowaniu pierwszego arkusza taśma jest przewijana i zostaje wydrukowany drugi arkusz. *Dwa arkusze są drukowane jednocześnie w układzie wielokrotnym. *Dwa arkusze są drukowane jednocześnie w układzie wielokrotnym. Podczas jednokrotnego drukowania jednego arkusza w rozmiarze 6 x 4, a następnie jednokrotnego drukowania dwóch arkuszy w rozmiarze 6 x 4 *W przypadku drugiego i trzeciego arkusza dwa arkusze są drukowane jednocześnie w układzie wielokrotnym. *Po wydrukowaniu pierwszego arkusza taśma jest przewijana i zostaje wydrukowany drugi arkusz i kolejne. *Ponadto po wydrukowaniu taśma jest przewijana i dostosowywana do następnej pozycji drukowania. 19

23 < Przykład użycia aplikacji > W tym przykładzie jest używany Eksplorator Windows. Krok 1. W Eksploratorze Windows zaznacz dwa Krok 4. Ustaw rozmiar papieru zgodnie z lub więcej obrazów. ustawieniem układu wielostronnego. Następnie wybierz kolejno opcje File ( Plik ) Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zamknąć i Print ( Drukuj ). okna dialogowe z kroków 4 i 3. Krok 2. Kliknij opcję Printing Preferences ( Preferencje drukowania ). Krok 5. Kliknij przycisk Next ( Dalej ). Krok 3. Ustaw opcję Orientacja na wartość Portrait ( Pionowa ) i kliknij przycisk Advanced ( Zaawansowane ). Krok 6. Kliknij przycisk Next ( Dalej ). 20

24 21

25 2.2.3 Papier/jakość Rysunek Karta Paper/Quality (Papier/jakość) Color (Kolor) Ustaw opcję ę Color (Kolor). Nie używaj trybu czarno-białego Opcja Rysunek Karta Option (Opcja) Rysunek Ustawienie Sharpness (Ostrość) Border (Obramowanie) Określ obramowanie dla wydruku. (Zaznacz pole wyboru obramowania). Opcja jest zsynchronizowana z opcją Border Enable/Disable (Obramowanie włączone/wyłączone) w oknie ustawień zaawansowanych. 22

26 Sharpness (Ostrość) Przetwarzanie ostrości przy użyciu jednego z 11 etapów (Rysunek ). W przypadku ustawienia 0 (Default) (0 (Domyślne)) ostrość nie jest przetwarzana. Przesunięcie w stronę minusa (-) powoduje rozmycie obrazu, a przesunięcie w stronę plusa (+) wyostrzenie obrazu. Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) None (Brak) Opcja jest zsynchronizowana z opcją ICM Method (Metoda ICM) w oknie ustawień zaawansowanych. Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcja ICM i karta Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) zostaną wyłączone, a sterownik drukarki nie będzie przeprowadzać dopasowywania kolorów. Handled by Driver (Obsługiwane przez sterownik) Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcja ICM zostanie wyłączona, a funkcja Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) zostanie włączona. Wynik będzie stosowany do wartości dopasowania następujących elementów: Gamma, Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast) i Chroma (Kolory). ICM Opcja jest zsynchronizowana z opcją ICM Method (Metoda ICM) w oknie ustawień zaawansowanych (ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta)). Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, sterownik będzie zarządzać kolorami. ICM & Driver (ICM i sterownik) Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcje ICM (zarządzanie kolorami) i Dopasowywanie kolorów zostaną włączone. Język Zmiana języka wyświetlania dla następujących elementów: Opcje zaawansowane funkcje drukarki, Option (Opcja), Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) i Printer Info (Informacje o drukarce). Wybrany język zostanie uaktywniony, kiedy ustawienia druku zostaną wyświetlone następnym razem. [Dostępne języki] Japoński Angielski (US) Francuski (Francja) Niemiecki (Niemcy) Rosyjski (Rosja) Hiszpański (Hiszpania) Koreański Chiński (Chiny) Chiński (Tajwan) Jeśli środowisko systemu operacyjnego odpowiada jednemu z powyższych ustawień, domyślny język wyświetlania będzie zgodny z odpowiednim krajem. Jeśli środowisko systemu operacyjnego nie odpowiada żadnemu z powyższych ustawień, domyślnym językiem wyświetlania będzie język angielski. Aby użyć języka innego niż język systemu operacyjnego, należy zainstalować następującą czcionkę dla odpowiedniego języka. Język Czcionka Japoński MS UI Gothic Angielski (US) Arial Francuski (Francja) Arial Niemiecki (Niemcy) Arial Rosyjski (Rosja) Arial Hiszpański (Hiszpania) Arial Koreański Gulim 23

27 Chiński (Chiny) Chiński (Tajwan) SimSun MingLiU About (Informacje) Wyświetlenie wersji sterownika. 24

28 2.2.5 Dopasowywanie kolorów Jeśli pole wyboru Handled by Driver (Obsługiwane przez sterownik) zostanie zaznaczone na karcie Option (Opcja), wartości dopasowania z karty Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) będą stosowane do obrazu. Rysunek Karta Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) Poniższa sekcja przedstawia zakresy ustawień na karcie Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów). Pozycja Wartość dostosowania dostosowania Gamma -100 (ciemne) do 100 (jasne) ( 0 oznacza brak dostosowania, Y2,0 do 0,5) Umożliwia dostosowanie gęstości półtonów obrazu. Zwiększenie wartości gamma powoduje rozjaśnienie półtonów. Pole wyboru Sync (Synchronizacja) Zaznaczone: ustawienie RGB na tę samą wartość. Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości. Brightness -100 (ciemne) do 100 (jasne) ( 0 oznacza brak dostosowania) (Jasność) Umożliwia dostosowanie jasności obrazu. Zwiększenie wartości jasności powoduje rozjaśnienie całego obrazu. Pole wyboru Sync (Synchronizacja) Zaznaczone: ustawienie RGB na tę samą wartość. Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości. Contrast -100 (niski) do 100 (wysoki) ( 0 oznacza brak dostosowania) (Kontrast) Umożliwia dostosowanie kontrastu obrazu. Zwiększenie wartości kontrastu powoduje zwiększenie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami. Pole wyboru Sync (Synchronizacja) Zaznaczone: ustawienie RGB na tę samą wartość. Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości. Chroma (Kolory) -100 (niski) do 100 (wysoki) ( 0 oznacza brak dostosowania) Umożliwia dostosowanie kolorów obrazu. 25

29 2.2.6 Informacje o drukarce Wyświetlanie informacji o drukarce. Rysunek Karta Printer Info Rysunek Ekran wyświetlany po (Informacje o drukarce) załadowaniu nieprawidłowego nośnika Poniższa sekcja przedstawia informacje wyświetlane wietlane na karcie Printer Info (Informacje o drukarce). 26

30 Wyświetlany element Media Info (Informacje o nośniku) Printer Status (Stan drukarki) Szczegóły Ten obszar przedstawia na przykład rozmiar i pozostałą ą liczbę ę arkuszy, jaką można zadrukować przy użyciu taśmy w drukarce. * Informacje o nośniku nie są wyświetlane wietlane w przypadku załadowania typu nośnika, nika, który nie jest obsługiwany przez drukarkę. (Rysunek ) Wyświetla stan drukarki przy użyciu ikon i znaków. Wyświetlana ikona (kolor) Wyświetlane znaki Waiting (Oczekiwanie) Stan/reakcja Drukowanie jest możliwe. (zielony) Printing (Drukowanie) Drukarka drukuje. (niebieski) Door open (Otwarte drzwiczki) Drzwiczki przednie są otwarte. Zamknij drzwiczki przednie. (żółty) (żółty) (żółty) Ribbon end (Koniec taśmy) Paper end (Koniec papieru) Brak taśmy. Załaduj nowy nośnik. (Papier i taśmę ę należy wymieniać razem jako zestaw). Brak papieru. Załaduj nowy nośnik. (Papier i taśmę ę należy wymieniać razem jako zestaw). 27

31 Wyświetlany element Total Count (Łączna liczba) Firmware Version (Wersja oprogramowania sprzętowego) Serial No. (Numer seryjny) Color Control Data (Dane sterujące kolorami) Szczegóły Wyświetlana ikona (kolor) (szary) (fioletowy) (pomarańczowy) Paper size setting Ustawienia drukarki i rozmiar error (Błąd zainstalowanej taśmy nie są ustawienia zgodne. (pomarańczowy) rozmiaru papieru) Sprawdź ź ustawienie rozmiaru papieru i rozmiar taśmy. Paper jam Wykryto zakleszczenie (Zakleszczenie papieru. papieru) Wyjmij papier i załaduj go prawidłowo. (pomarańczowy) System error (Błąd Błąd systemu. systemu) Uruchom ponownie drukarkę i komputer. Jeśli drukarka nie (czerwony) usunie błędu po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym. * Komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany wietlany w przypadku załadowania typu nośnika, nika, który nie jest obsługiwany przez drukarkę. (Rysunek ) Łączna liczba wydrukowanych arkuszy (drukowanie w rozmiarze innym niż ż 6x4,5, 6x4 lub 5x3,5 jest zliczane jako dwa arkusze). Wersja programu sterującego drukarki. xx.xx wskazuje wersję. DS620A xx.xx (Stany Zjednoczone) DS620 xx.xx (inne kraje) Numer seryjny drukarki. Wyświetlane znaki Offline Cooling head (Chłodzenie głowicy) Ribbon error (Błąd taśmy) Dane sterujące kolorami drukarki. Stan/reakcja Nie można rozpoznać drukarki. Połącz drukarkę z komputerem, a następnie włącz drukarkę. Trwa chłodzenie głowicy. Poczekaj chwilę. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. Taśma nie jest ustawiona prawidłowa. Załaduj prawidłowo taśmę. 28

32 2.3 Domyślne wartości ustawień Poniższa sekcja przedstawia domyślne wartości ustawień (w momencie instalacji). Jeśli ustawienia zostały zmienione, a sterownik drukarki przestał działać działać normalnie, należy przywrócić wartości domyślne, które przedstawiono poniżej. Uwaga: W zależności od dodatku Service Pack systemu operacyjnego lub środowiska użycia, wartości domyślne w momencie instalacji mogą się różnić od przedstawionych w poniższej tabeli. Karta Ustawienie Wartość Layout (Układ) Paper/Quality (Papier/jakość) Option (Opcja) Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) (Na karcie Layout (Układ) kliknij przycisk Advanced" (Zaawansowane)). Orientation (Orientacja) Page Order (Kolejność stron) Portrait (Pionowa) Front to Back (Od początku do końca) Pages Per Sheet (Stron na arkusz) 1 Color (Kolor) Color (Kolor) Border (Obramowanie) Disable (Wyłącz) Sharpness (Ostrość) 0 (Default) (0 (Domyślne)) Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) ICM Language setting (Ustawienie języka) English (Angielski) Gamma 0 Brightness (Jasność) 0 Contrast (Kontrast) 0 Chroma (Kolory) 0 Paper/Output Paper Size (Rozmiar papieru) (6x4) x N (Papier/wyjście) Copy Count (Liczba kopii) 1 Print Quality (Jakość wydruku) High-speed (Duża szybkość) ICM Method (Metoda ICM) Graphic (Grafika) Document options (Opcje dokumentu) Image color management (Zarządzanie kolorami obrazu) ICM Intent (Cel ICM) Advanced Printing Features (Zaawansowane funkcje drukowania) Border (Obramowanie) Overcoat Finish (Wykończenie powłoki) Printer function (Funkcja drukarki) Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) 2inch cut (Cięcie 2 cale) Tabela 2.3 Domyślne ustawienia drukarki ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta) Pictures (Obrazy) Enable (Włącz) Disable (Wyłącz) Glossy (Błyszczące) Enable (Włącz) Disable (Wyłącz) 29

33 2.4 Zarządzanie kolorami Karta Color Management (Zarządzanie kolorami) umożliwia określenie profilu kolorów. Instalator tworzy domyślnie powiązanie z profilem DS620-R0. Krok 1. W oknie właściwości drukarki wybierz kartę Color Management (Zarządzanie kolorami). Rysunek 2.4 Karta Color Management (Zarządzanie kolorami) File that the installer associates Plik powiązany przez instalator 30

34 2.5 Obszar wydruku Poniższa sekcja przedstawia rozmiary obrazu i liczbę punktów generowanych przez ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku. Rozmiar papieru (5x3,5) (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N (5x5) (6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N (6x4,5) (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N (6x6) (5x7) (6x8) (6x9) PR (3,5 x 5) PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N PR (4x6) PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N PR (4,5x6) PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N Orientacja Rozmiar obrazu (szerokość x wysokość) (cale) (mm) Liczba punktów obrazu (szerokość x wysokość) Wysoka jakość Duża szybkość (600 x 600 (300 x 300 dpi) dpi)*1 Pionowa 5 x 3,5 131,1 x 92, x x 2176 Pozioma 3,5 x 5 92,1 x 131, x x 3096 Pionowa 5 x 5 131,1 x 130, x x 3080 Pozioma 5 x 5 130,4 x 131, x x 3096 Pionowa 6 x 4 156,1 x 105, x x 2480 Pozioma 4 x 6 105,0 x 156, x x 3688 Pionowa 6 x 4,5 156,1 x 117, x x 2772 Pozioma 4,5 x 6 117,3 x 156, x x 3688 Pionowa 6 x 6 156,1 x 155, x x 3672 Pozioma 6 x 6 155,4 x 156, x x 3688 Pionowa 5 x 7 131,1 x 181, x x 4276 Pozioma 7 x 5 181,0 x 131, x x 3096 Pionowa 6 x 8 156,1 x 206, x x 4872 Pozioma 8 x 6 206,2 x 156, x x 3688 Pionowa 6 x 9 156,1 x 232, x x 5480 Pozioma 9 x 6 232,0 x 156, x x 3688 Pionowa 3,5 x 5 92,1 x 131, x x 3096 Pozioma 5 x 3,5 131,1 x 92, x x 2176 Pionowa 4 x 6 105,0 x 156, x x 3688 Pozioma 6 x 4 156,1 x 105, x x 2480 Pionowa 4,5 x 6 117,3 x 156, x x 3688 Pozioma 6 x 4,5 156,1 x 117, x x 2772 *1: Konwersja do rozmiaru 300 x 600 dpi w sterowniku, a następnie wysłanie do drukarki. 31

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Podręcznik użytkownika Avision Inc. Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc. Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Zaawansowany - 1 -

Podręcznik użytkownika. Zaawansowany - 1 - Podręcznik użytkownika Zaawansowany - 1 - Informacje o niniejszej instrukcji Oznaczenia użyte w dokumencie W poniższej instrukcji zastosowano następujące oznaczenia. Oznacza ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL NPD4935-02 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4756-02 PL NPD4756-02 PL Spis treści Wstęp Prawa autorskie i znaki towarowe... 11 Korzystanie z tego Przewodnika... 12 Terminologia... 12 Nielegalne kopie i wydruki... 13 Funkcje produktu... 13 Funkcje... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

hp photosmart 7350 instrukcja podstawowa

hp photosmart 7350 instrukcja podstawowa hp photosmart 7350 instrukcja podstawowa Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy..1 Wstęp 1 Części drukarki....3 Przód... 3 Tył....4 Panel sterowania... 5 Szczeliny kart pamięci......6 Informacje o papierze. 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo