DP-DS620 DP-DS620 (A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DP-DS620 DP-DS620 (A)"

Transkrypt

1 DNP CYFROWA DRUKARKA FOTOGRAFICZNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Instrukcja obsługi sterownika drukarki Dla systemu Windows XP 27 lutego 2015 Wer

2 Środki ostrożności Przed użyciem drukarki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi w celu zapewnienia prawidłowego użycia drukarki. Należy pamiętać, że zawartość była zgodna z normami w momencie przygotowania sekcji instrukcji obsługi poświęconej bezpieczeństwu, z użyciem i środkami ostrożności włącznie. Modyfikacje Ze względu na bezpieczeństwo produktu zabrania się modyfikowania drukarki DP- DS620/DP-DS620 (A), sterownika drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A) i zawartości dysku CD. Prawa autorskie Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności intelektualnej, które są związane z dokumentami i programami dołączonymi do tego projektu, stanowią własność firmy i innych właścicieli praw. Zabrania się kopiowania i użycia tych elementów bez zgody firmy Dai Nippon Printing Co., Ltd., chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc. Informacje o miejscu docelowym produktu W Stanach Zjednoczonych nie można odsprzedawać ani używać drukarki DP-DS620 bez numeru miejsca docelowego (A).

3 Spis treści Rozdział 1 Instalacja Przygotowanie drukarki i komputera Kreator znajdowania nowego sprzętu Instalacja przy użyciu funkcji Dodaj drukarkę 5 Rozdział 2 Właściwości Otwieranie właściwości drukarki Funkcje ustawień druku Układ Opcje zaawansowane Papier/jakość Opcja Dopasowywanie kolorów Informacje o drukarce Domyślne wartości ustawień Zarządzanie kolorami Obszar wydruku Orientacja 25 Rozdział 3 Aktualizacja sterownika 26 Rozdział 4 Usuwanie sterownika 29 Główne funkcje dodatkowe z poprzednich modeli Dodano rozmiary papieru (6x4,5) x N, (6x4) x N i (5x3,5) x N (w krajach, w których ma to zastosowanie) Dodano rozmiary (6x4,5) x N, (6x4) x N i (5x3,5) x N w celu zredukowania zużycia taśmy poprzez drukowanie w rozmiarach (6x4,5), (6x4) i (5x3,5) przy użyciu funkcji druku z przewijaniem taśmy. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Ustawienie rozmiaru papieru (6x4) x n w rozdziale Opcje zaawansowane. Dodano informacje o drukarce Dodano funkcję informacji o drukarce w celu wyświetlania na ekranie sterownika na przykład informacji o drukarce oraz stanu/liczby drukowanych kopii. Szczegółowe informacje zawiera rozdział Informacje o drukarce. Dodano ustawienia języka Dodano funkcję zmiany języka wyświetlania dla następujących ustawień druku: Opcje zaawansowane funkcje drukarki, Option (Opcja), Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) i Printer Info (Informacje o drukarce). Szczegółowe informacje zawiera rozdział Opcja.

4 Rozdział 1 Instalacja 1.1 Przygotowanie drukarki i komputera Włącz drukarkę DP-DS620 DS620 i za pomocą kabla USB połącz drukarkę ę z komputerem. *Informacje o połączeniu zawiera instrukcja obsługi drukarki DP-DS620. Jeśli po podłączeniu drukarki zostanie wyświetlony wietlony Kreator znajdowania nowego sprzętu, wykonaj instalację zgodnie z procedurą przedstawioną w sekcji 1.2 Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu). Jeśli Kreator znajdowania nowego sprzętu nie zostanie wyświetlony, wietlony, wykonaj instalację zgodnie z procedurą przedstawioną w sekcji Instalacja przy użyciu funkcji Add a printer ( Dodaj drukarkę ). 1.2 Kreator znajdowania nowego sprzętu Upewnij się, że e wybrano opcję Install from a list or specific location (Advanced) ( Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) ), a następnie kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.1 Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu) Uwaga: Jeśli jest używany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym, a po uruchomieniu Kreator znajdowania nowego sprzętu pojawi się następujący ekran, wybierz opcję No, not this time ( Nie, nie tym razem ) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). 1

5 2

6 Wybierz opcję Search for the best driver in these locations ( Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach ) i upewnij się, że pole wyboru Include this location in the search ( Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu jest zaznaczone). Kliknij przycisk Browse ( Przeglądaj ), wybierz miejsce instalacji i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.2 Opcje wyszukiwania i instalacji Jeśli podczas instalacji aktualizacji zostanie wyświetlony poniższy ekran, sprawdź sekcję Wersja, wybierz najnowszą ą wersję i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.3 Opcje wyboru oprogramowania 3

7 Podczas instalacji oprogramowania pojawia się następujący ekran. Kliknij przycisk Continue Anyway ( Kontynuuj mimo to ), aby kontynuować instalację. Rysunek 1.4 Instalowanie sprzętu Jeśli zaznaczono pole wyboru Przeszukaj nośniki niki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM przedstawione na rysunku 1.2, może zostać wyświetlony następujący komunikat. Jeśli pojawi się komunikat, włóż dysk CD-ROM i kliknij przycisk OK. Rysunek 1.5 Włóż dysk Jeśli po kliknięciu przycisku OK na rysunku 1.5 pojawi się następujący komunikat, kliknij przycisk Browse ( Przeglądaj ), wybierz dysk instalacyjny i kliknij przycisk OK. Rysunek 1.6 Wymagane pliki 4

8 Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora drukarki. Rysunek 1.7 Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu Kliknij kolejno przycisk Start ( Start ) i pozycję Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ), a następnie upewnij się, ę że drukarka DP-DS620 jest obecna. Rysunek 1.8 Drukarki i faksy Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki należy zawsze uruchomić ć ponownie komputer. 5

9 1.3 Instalacja przy użyciu funkcji Add a Printer ( Dodaj drukarkę ) Kliknij kolejno przycisk Start ( Start ) i pozycję Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ). (W zależności od konfiguracji komputera, pozycja Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ) może nie być wyświetlana. wietlana. W takim przypadku kliknij kolejno następujące pozycje: Start, Control Panel ( Panel sterowania ), Printers and Other Hardware ( Drukarki i inny sprzęt ) i Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ). Kliknij opcję Add a Printer ( Dodaj drukarkę ). Rysunek 1.10 Drukarki i faksy Zostanie wyświetlony wietlony ekran Kreator dodawania drukarki. Kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.11 Kreator dodawania drukarki 6

10 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Drukarka lokalna lub sieciowa. Wybierz opcję Local printer attached to this computer ( Drukarka lokalna podłączona do tego komputera ), anuluj zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer ( Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play ) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.12 Drukarka lokalna lub sieciowa Zostanie wyświetlony wietlony ekran Wybierz port drukarki. Wybierz opcję Use the following port ( Użyj następującego portu ). Wybierz z listy port USB użyty do podłączenia drukarki (na przykład USB001) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.13 Wybierz port drukarki 7

11 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Zainstaluj oprogramowanie drukarki. Kliknij przycisk Have Disk... ( Mam dysk ). Rysunek 1.14 Zainstaluj oprogramowanie drukarki Zostanie wyświetlony wietlony ekran Instalowanie z dysku. Kliknij przycisk Browse ( Przeglądaj ) i wybierz miejsce instalacji. Rysunek 1.15 Instalowanie z dysku Upewnij się, że jest wyświetlana pozycja DP-DS620, a następnie kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.16 Zainstaluj oprogramowanie drukarki 8

12 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Nazwa drukarki. Ustaw nazwę drukarki. Jeśli zostanie wyświetlony wietlony ekran Czy chcesz użyć tej drukarki jako drukarki domyślnej? i chcesz ustawić tę drukarkę jako domyślną, wybierz opcję Tak i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.17 Konfigurowanie nazwy drukarki i drukarki domyślnej Zostanie wyświetlony wietlony ekran Drukuj stronę testową. Wybierz opcję No ( Nie ) i kliknij przycisk Next ( Dalej ). Rysunek 1.18 Drukuj stronę testową 9

13 Zostanie wyświetlony wietlony ekran Kończenie pracy Kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Rysunek 1.19 Kończenie pracy Kreatora dodawania drukarki Podczas instalacji oprogramowania pojawia się następujący komunikat. Kliknij przycisk Continue Anyway ( Kontynuuj mimo to ), aby kontynuować instalację. Rysunek 1.20 Instalowanie sprzętu Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki należy zawsze uruchomić ć ponownie komputer. 10

14 Rozdział 2 Właściwości W oknie Właściwości sterownika drukarki DP-DS620 można skonfigurować różne ustawienia drukarki. Przed dokonaniem zmiany ustawień upewnij się, że e dobrze rozumiesz ich znaczenie. W zależności od używanej aplikacji, należy wykonać tę ę operację z poziomu ustawień drukowania aplikacji. 2.1 Otwieranie właściwości drukarki 1. Kliknij kolejno przycisk Start ( Start ) i pozycję ę All Programs (Wszystkie programy), aby otworzyć okno Printers and Faxes ( Drukarki i faksy ). 2. Wybierz drukarkę DP-DS620 DS620 i otwórz jej właściwości. 3. Pojawi się ekran Właściwości drukarki DP- DS

15 2.2 Funkcje ustawień ń druku Wybranie ustawień podstawowych na ekranie Properties (Właściwości) ści) umożliwia zmianę różnych ustawień druku Układ Rysunek Karta Layout (Układ) Orientacja Ustaw orientację druku: Portrait (Pionowa) lub Landscape (Pozioma). Szczegółowe informacje zawiera sekcja 2.6 Orientacja. Page Order (Kolejność stron) Określ w aplikacji kolejność drukowania stron w przypadku wielu kopii obrazu. Przykład: Kolejność drukowania Front to Back (Od początku do końca) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Back to Front (Od końca do początku) Pages per Sheet (Stron na arkusz) Ustaw drukowanie określonej wielkości podziału. W większości sytuacji ustaw wartość 1. Przykład: Wielkość podziału 1 podział 4 podziały 9 podziałów 12

16 2.2.2 Opcje zaawansowane Kliknięcie przycisku Advanced (Zaawansowane) na karcie Layout (Układ) umożliwia skonfigurowanie różnych opcji zaawansowanych. Rysunek Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) Rysunek Karta Advanced options (Opcje zaawansowane) Paper Size (Rozmiar papieru) Określ rozmiar papieru. Dopasuj rozmiar papieru do rozmiaru nośnika w drukarce. Ustawiając rozmiar papieru, można włączyć ustawienia układu wielokrotnego. Szczegółowe informacje znajdują się w kolejnych sekcjach. Copy Count (Liczba kopii) Możesz wybrać liczbę ę kopii drukowanego obrazu. Print Quality (Jakość wydruku) Określ rozdzielczość. Print quality (Jakość wydruku) High-speed (Duża szybkość) High-quality (Wysoka jakość) ICM Method (Metoda ICM) ICM Method (Metoda ICM) ICM Disabled (ICM wyłączone) ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta) ICM Handled by Printer (ICM obsługiwane przez drukarkę) Funkcja Drukowanie w trybie dużej szybkości Drukowanie w trybie wysokiej jakości Funkcja Zsynchronizowane z opcją Color Adjustment Disabled (Dopasowywanie kolorów wyłączone) na karcie Option (Opcja). Zsynchronizowane z opcją Color Adjustment ICM (ICM dopasowywania kolorów) na karcie Option (Opcja). Zarządzanie kolorami przy użyciu sterownika. Po wybraniu tej opcji działanie jest identyczne jak w przypadku opcji ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta). 13

17 ICM Intent (Cel ICM) Ustaw metodę renderowania podczas korzystania z funkcji ICM. Profil ICC należy zawsze ustawić na Picture (Obraz). Nie należy używać innych ustawień. 14

18 Advanced Printing Features (Zaawansowane funkcje drukowania) Zawsze należy ustawić opcję Enable (Włącz). Nie należy używać innych ustawień. Border (Obramowanie) Zsynchronizowane z ustawieniem Border (Obramowanie) na karcie Option (Opcja). Overcoat Finish (Wykończenie powłoki) Ustaw metodę wykańczania powłoki dla powierzchni wydruku, wybierając jeden z dwóch typów. Overcoat Finish (Wykończenie powłoki) Funkcja Glossy (Błyszczące) Tworzy wydruk z błyszczącym wykończeniem. Matte (Matowe) Tworzy wydruk z matowym wykończeniem. Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) Określ, czy należy drukować dane w buforze drukarki po usunięciu błędu drukarki. Print Re-try Funkcja (Ponowienie próby wydruku) Disable Dane wydruku w buforze drukarki są usuwane po wystąpieniu błędu drukarki. (Wyłącz) Należy ponownie wysłać usunięte dane wydruku po usunięciu błędu. Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z aplikacji z funkcją odzyskiwania po wystąpieniu błędu. Enable (Włącz) Dane wydruku w buforze drukarki są zapisywane po wystąpieniu błędu drukarki. Proces drukowania zostaje uruchomiony ponownie przy użyciu zapisanych danych po usunięciu błędu. W przypadku wyłączenia zasilania dane nie są zapisywane. W zależności od typu błędu drukarki, może być konieczne ponowne usunięcie drukarki w celu usunięcia błędu. W takim przypadku dane wydruku w buforze drukarki zostają usunięte niezależnie od ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku). Poniższa sekcja przedstawia działanie każdego ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) w zależności od typu błędu. Typ błędu Gdy funkcja Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) jest wyłączona Gdy funkcja Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) jest włączona Paper end (Koniec papieru) Ribbon end (Koniec taśmy) Cover open (Otwarcie pokrywy) Zakleszczenie papieru (*1) Ribbon error (Błąd taśmy) (*1) Paper setting error (Błąd ustawienia papieru) Data error (Błąd danych) Head voltage error (Błąd napięcia głowicy) Head position error (Błąd pozycji głowicy) Power supply fan stopped (Zatrzymanie wentylatora zasilacza) Cutter error (Błąd krajarki) Head temperature error (Błąd temperatury głowicy) Media temperature error (Błąd temperatury nośnika) RFID module error (Błąd Należy ponownie wysłać dane niewydrukowanego obrazu po usunięciu błędu. Ponieważ konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie drukarki w celu usunięcia błędu, dane wydruku w buforze drukarki zostają usunięte niezależnie od ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku). Po ponownym uruchomieniu drukarki należy ponownie wysłać dane niewydrukowanego obrazu. Proces drukowania zostaje uruchomiony ponownie przy użyciu danych zapisanych w buforze drukarki po usunięciu błędu. Po przeprowadzeniu operacji inicjowania papieru rozpoczyna się drukowanie. Ponieważ konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie drukarki w celu usunięcia błędu, dane wydruku w buforze drukarki zostają usunięte po wyłączeniu drukarki niezależnie od ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku). Po ponownym uruchomieniu drukarki należy ponownie wysłać dane niewydrukowanego obrazu. 15

19 modułu RFID) System error (Błąd systemu) *1: Kiedy drukarka zatrzyma się w wyniku błędu, skorzystaj z instrukcji obsługi drukarki, aby wyeliminować przyczynę błędu papieru lub taśmy. 2inch cut (Cięcie 2 cale) Określa, czy należy rozciąć papier na wiele arkuszy o długości 2 cali w przypadku użycia określonego rozmiaru papieru. 2inch cut (Cięcie Funkcja 2 cale) Disable Cięcie zgodnie z normalnym obrazem. (Wyłącz) Enable (Włącz) Cięcie z długością 2 cali, przez co rozmiar 6 x 4 zostaje podzielony na dwa arkusze, a rozmiar 6 x 8 na cztery arkusze. 16

20 < Układ wielokrotny > W przypadku użycia nośnika w rozmiarze 5 x 7, 6 x 8 lub 6 x 9 można utworzyć układ z dwoma obrazami. Ustawienia układu wielokrotnego można włączyć, ustawiając rozmiar papieru w sterowniku drukarki. Poniższa sekcja przedstawia rozmiary obrazu. Ustawienia układu Ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N (6x4) x 2 (6x4) x N PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N Kierunek papieru Długość x wysokość rozmiaru papieru (mm) Pionowy (131,1x 92,1) x 2 Poziomy (92,1x 131,1) x 2 Pionowy (92,1x 131,1) x 2 Poziomy (131,1x 92,1) x 2 Pionowy (156,1x105,0) x 2 Poziomy (105,0x156,1) x 2 Pionowy (105,0x156,1) x 2 Poziomy (156,1x105,0) x 2 Pionowy (156,1x117,3) x 2 Poziomy (117,3x156,1) x 2 Pionowy (117,3x156,1) x 2 Poziomy (156,1x117,3) x 2 Używany nośnik 5x7 6x8 6x9 Układ wielokrotny jest tworzony w przypadku spełnienia następujących warunków. 1. Ustaw rozmiar nośnika 5 x 7, 6 x 8 lub 6 x 9 w drukarce. 2. Ustaw rozmiar papieru w sterowniku drukarki na jeden z powyższych rozmiarów. 3. Wyślij wiele obrazów z aplikacji. Uwaga: Ponieważ operacja jest wykonywana przez zadanie wydruku, wielokrotny układ jest tworzony w przypadku, gdy w pojedynczym zadaniu istnieje wiele obrazów. Aby utworzyć ć układ z tym samym obrazem, wyślij tę samą ą liczbę ę obrazów co wartość ustawienia liczby arkuszy. Drukarka obsługuje dwa obrazy jednocześnie i wycinana papier po wysunięciu. Obrazy o tym samym rozmiarze na jednym arkuszu Układ 2 obrazów: zestaw x 2 Wycinanie po wysunięciu papieru 17

21 < Ustawienie rozmiaru papieru (6x4) x N > Jeśli ustawisz rozmiar papieru (6 x 4) x N podczas drukowania rozmiaru 6 x 4 na nośniku o rozmiarze 6 x 8, druk zostanie zoptymalizowany w celu zredukowania zużycia taśmy. Ponadto jeśli ustawisz rozmiar papieru (5x3,5) x N lub (6x4,5) x N podczas drukowania rozmiaru 5 x 3,5 na nośniku o rozmiarze 5 x 7 lub podczas drukowania rozmiaru 6 x 4,5 na nośniku o rozmiarze 6 x 9, druk także zostanie zoptymalizowany w celu zredukowania zużycia taśmy. Powyższe operacje mają zastosowanie wyłącznie do drukarki DP-DS620. W przypadku wybrania rozmiaru (6x4) x N na drukarce DP-DS620 (A), drukowanie odbywa się identycznie jak w przypadku rozmiaru (6x4) x 2 bez przewijania taśmy. Dotyczy to również użycia rozmiaru (5x3,5) x 2 lub (6x4,5) x 2 nawet w przypadku wybrania ustawienia (5x3,5) x N lub (6x4,5) x N. Poniższa sekcja przedstawia różnice w zużyciu taśmy w przypadku wybrania rozmiaru papieru (6x4), (6x4) x 2 lub (6x4) x N. 18

22 Podczas jednokrotnego drukowania jednego arkusza w rozmiarze 6 x 4 Podczas dwukrotnego drukowania jednego arkusza w rozmiarze 6 x 4 (6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N *Po wydrukowaniu taśma jest przewijana i dostosowywana do następnej pozycji drukowania. Podczas jednokrotnego drukowania dwóch arkuszy w rozmiarze 6 x 4 *Po wydrukowaniu pierwszego arkusza taśma jest przewijana i zostaje wydrukowany drugi arkusz. *Dwa arkusze są drukowane jednocześnie w układzie wielokrotnym. *Dwa arkusze są drukowane jednocześnie w układzie wielokrotnym. Podczas jednokrotnego drukowania jednego arkusza w rozmiarze 6 x 4, a następnie jednokrotnego drukowania dwóch arkuszy w rozmiarze 6 x 4 *W przypadku drugiego i trzeciego arkusza dwa arkusze są drukowane jednocześnie w układzie wielokrotnym. *Po wydrukowaniu pierwszego arkusza taśma jest przewijana i zostaje wydrukowany drugi arkusz i kolejne. *Ponadto po wydrukowaniu taśma jest przewijana i dostosowywana do następnej pozycji drukowania. 19

23 < Przykład użycia aplikacji > W tym przykładzie jest używany Eksplorator Windows. Krok 1. W Eksploratorze Windows zaznacz dwa Krok 4. Ustaw rozmiar papieru zgodnie z lub więcej obrazów. ustawieniem układu wielostronnego. Następnie wybierz kolejno opcje File ( Plik ) Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zamknąć i Print ( Drukuj ). okna dialogowe z kroków 4 i 3. Krok 2. Kliknij opcję Printing Preferences ( Preferencje drukowania ). Krok 5. Kliknij przycisk Next ( Dalej ). Krok 3. Ustaw opcję Orientacja na wartość Portrait ( Pionowa ) i kliknij przycisk Advanced ( Zaawansowane ). Krok 6. Kliknij przycisk Next ( Dalej ). 20

24 21

25 2.2.3 Papier/jakość Rysunek Karta Paper/Quality (Papier/jakość) Color (Kolor) Ustaw opcję ę Color (Kolor). Nie używaj trybu czarno-białego Opcja Rysunek Karta Option (Opcja) Rysunek Ustawienie Sharpness (Ostrość) Border (Obramowanie) Określ obramowanie dla wydruku. (Zaznacz pole wyboru obramowania). Opcja jest zsynchronizowana z opcją Border Enable/Disable (Obramowanie włączone/wyłączone) w oknie ustawień zaawansowanych. 22

26 Sharpness (Ostrość) Przetwarzanie ostrości przy użyciu jednego z 11 etapów (Rysunek ). W przypadku ustawienia 0 (Default) (0 (Domyślne)) ostrość nie jest przetwarzana. Przesunięcie w stronę minusa (-) powoduje rozmycie obrazu, a przesunięcie w stronę plusa (+) wyostrzenie obrazu. Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) None (Brak) Opcja jest zsynchronizowana z opcją ICM Method (Metoda ICM) w oknie ustawień zaawansowanych. Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcja ICM i karta Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) zostaną wyłączone, a sterownik drukarki nie będzie przeprowadzać dopasowywania kolorów. Handled by Driver (Obsługiwane przez sterownik) Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcja ICM zostanie wyłączona, a funkcja Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) zostanie włączona. Wynik będzie stosowany do wartości dopasowania następujących elementów: Gamma, Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast) i Chroma (Kolory). ICM Opcja jest zsynchronizowana z opcją ICM Method (Metoda ICM) w oknie ustawień zaawansowanych (ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta)). Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, sterownik będzie zarządzać kolorami. ICM & Driver (ICM i sterownik) Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcje ICM (zarządzanie kolorami) i Dopasowywanie kolorów zostaną włączone. Język Zmiana języka wyświetlania dla następujących elementów: Opcje zaawansowane funkcje drukarki, Option (Opcja), Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) i Printer Info (Informacje o drukarce). Wybrany język zostanie uaktywniony, kiedy ustawienia druku zostaną wyświetlone następnym razem. [Dostępne języki] Japoński Angielski (US) Francuski (Francja) Niemiecki (Niemcy) Rosyjski (Rosja) Hiszpański (Hiszpania) Koreański Chiński (Chiny) Chiński (Tajwan) Jeśli środowisko systemu operacyjnego odpowiada jednemu z powyższych ustawień, domyślny język wyświetlania będzie zgodny z odpowiednim krajem. Jeśli środowisko systemu operacyjnego nie odpowiada żadnemu z powyższych ustawień, domyślnym językiem wyświetlania będzie język angielski. Aby użyć języka innego niż język systemu operacyjnego, należy zainstalować następującą czcionkę dla odpowiedniego języka. Język Czcionka Japoński MS UI Gothic Angielski (US) Arial Francuski (Francja) Arial Niemiecki (Niemcy) Arial Rosyjski (Rosja) Arial Hiszpański (Hiszpania) Arial Koreański Gulim 23

27 Chiński (Chiny) Chiński (Tajwan) SimSun MingLiU About (Informacje) Wyświetlenie wersji sterownika. 24

28 2.2.5 Dopasowywanie kolorów Jeśli pole wyboru Handled by Driver (Obsługiwane przez sterownik) zostanie zaznaczone na karcie Option (Opcja), wartości dopasowania z karty Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) będą stosowane do obrazu. Rysunek Karta Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) Poniższa sekcja przedstawia zakresy ustawień na karcie Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów). Pozycja Wartość dostosowania dostosowania Gamma -100 (ciemne) do 100 (jasne) ( 0 oznacza brak dostosowania, Y2,0 do 0,5) Umożliwia dostosowanie gęstości półtonów obrazu. Zwiększenie wartości gamma powoduje rozjaśnienie półtonów. Pole wyboru Sync (Synchronizacja) Zaznaczone: ustawienie RGB na tę samą wartość. Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości. Brightness -100 (ciemne) do 100 (jasne) ( 0 oznacza brak dostosowania) (Jasność) Umożliwia dostosowanie jasności obrazu. Zwiększenie wartości jasności powoduje rozjaśnienie całego obrazu. Pole wyboru Sync (Synchronizacja) Zaznaczone: ustawienie RGB na tę samą wartość. Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości. Contrast -100 (niski) do 100 (wysoki) ( 0 oznacza brak dostosowania) (Kontrast) Umożliwia dostosowanie kontrastu obrazu. Zwiększenie wartości kontrastu powoduje zwiększenie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami. Pole wyboru Sync (Synchronizacja) Zaznaczone: ustawienie RGB na tę samą wartość. Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości. Chroma (Kolory) -100 (niski) do 100 (wysoki) ( 0 oznacza brak dostosowania) Umożliwia dostosowanie kolorów obrazu. 25

29 2.2.6 Informacje o drukarce Wyświetlanie informacji o drukarce. Rysunek Karta Printer Info Rysunek Ekran wyświetlany po (Informacje o drukarce) załadowaniu nieprawidłowego nośnika Poniższa sekcja przedstawia informacje wyświetlane wietlane na karcie Printer Info (Informacje o drukarce). 26

30 Wyświetlany element Media Info (Informacje o nośniku) Printer Status (Stan drukarki) Szczegóły Ten obszar przedstawia na przykład rozmiar i pozostałą ą liczbę ę arkuszy, jaką można zadrukować przy użyciu taśmy w drukarce. * Informacje o nośniku nie są wyświetlane wietlane w przypadku załadowania typu nośnika, nika, który nie jest obsługiwany przez drukarkę. (Rysunek ) Wyświetla stan drukarki przy użyciu ikon i znaków. Wyświetlana ikona (kolor) Wyświetlane znaki Waiting (Oczekiwanie) Stan/reakcja Drukowanie jest możliwe. (zielony) Printing (Drukowanie) Drukarka drukuje. (niebieski) Door open (Otwarte drzwiczki) Drzwiczki przednie są otwarte. Zamknij drzwiczki przednie. (żółty) (żółty) (żółty) Ribbon end (Koniec taśmy) Paper end (Koniec papieru) Brak taśmy. Załaduj nowy nośnik. (Papier i taśmę ę należy wymieniać razem jako zestaw). Brak papieru. Załaduj nowy nośnik. (Papier i taśmę ę należy wymieniać razem jako zestaw). 27

31 Wyświetlany element Total Count (Łączna liczba) Firmware Version (Wersja oprogramowania sprzętowego) Serial No. (Numer seryjny) Color Control Data (Dane sterujące kolorami) Szczegóły Wyświetlana ikona (kolor) (szary) (fioletowy) (pomarańczowy) Paper size setting Ustawienia drukarki i rozmiar error (Błąd zainstalowanej taśmy nie są ustawienia zgodne. (pomarańczowy) rozmiaru papieru) Sprawdź ź ustawienie rozmiaru papieru i rozmiar taśmy. Paper jam Wykryto zakleszczenie (Zakleszczenie papieru. papieru) Wyjmij papier i załaduj go prawidłowo. (pomarańczowy) System error (Błąd Błąd systemu. systemu) Uruchom ponownie drukarkę i komputer. Jeśli drukarka nie (czerwony) usunie błędu po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym. * Komunikat ostrzeżenia jest wyświetlany wietlany w przypadku załadowania typu nośnika, nika, który nie jest obsługiwany przez drukarkę. (Rysunek ) Łączna liczba wydrukowanych arkuszy (drukowanie w rozmiarze innym niż ż 6x4,5, 6x4 lub 5x3,5 jest zliczane jako dwa arkusze). Wersja programu sterującego drukarki. xx.xx wskazuje wersję. DS620A xx.xx (Stany Zjednoczone) DS620 xx.xx (inne kraje) Numer seryjny drukarki. Wyświetlane znaki Offline Cooling head (Chłodzenie głowicy) Ribbon error (Błąd taśmy) Dane sterujące kolorami drukarki. Stan/reakcja Nie można rozpoznać drukarki. Połącz drukarkę z komputerem, a następnie włącz drukarkę. Trwa chłodzenie głowicy. Poczekaj chwilę. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. Taśma nie jest ustawiona prawidłowa. Załaduj prawidłowo taśmę. 28

32 2.3 Domyślne wartości ustawień Poniższa sekcja przedstawia domyślne wartości ustawień (w momencie instalacji). Jeśli ustawienia zostały zmienione, a sterownik drukarki przestał działać działać normalnie, należy przywrócić wartości domyślne, które przedstawiono poniżej. Uwaga: W zależności od dodatku Service Pack systemu operacyjnego lub środowiska użycia, wartości domyślne w momencie instalacji mogą się różnić od przedstawionych w poniższej tabeli. Karta Ustawienie Wartość Layout (Układ) Paper/Quality (Papier/jakość) Option (Opcja) Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) (Na karcie Layout (Układ) kliknij przycisk Advanced" (Zaawansowane)). Orientation (Orientacja) Page Order (Kolejność stron) Portrait (Pionowa) Front to Back (Od początku do końca) Pages Per Sheet (Stron na arkusz) 1 Color (Kolor) Color (Kolor) Border (Obramowanie) Disable (Wyłącz) Sharpness (Ostrość) 0 (Default) (0 (Domyślne)) Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) ICM Language setting (Ustawienie języka) English (Angielski) Gamma 0 Brightness (Jasność) 0 Contrast (Kontrast) 0 Chroma (Kolory) 0 Paper/Output Paper Size (Rozmiar papieru) (6x4) x N (Papier/wyjście) Copy Count (Liczba kopii) 1 Print Quality (Jakość wydruku) High-speed (Duża szybkość) ICM Method (Metoda ICM) Graphic (Grafika) Document options (Opcje dokumentu) Image color management (Zarządzanie kolorami obrazu) ICM Intent (Cel ICM) Advanced Printing Features (Zaawansowane funkcje drukowania) Border (Obramowanie) Overcoat Finish (Wykończenie powłoki) Printer function (Funkcja drukarki) Print Re-try (Ponowienie próby wydruku) 2inch cut (Cięcie 2 cale) Tabela 2.3 Domyślne ustawienia drukarki ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system hosta) Pictures (Obrazy) Enable (Włącz) Disable (Wyłącz) Glossy (Błyszczące) Enable (Włącz) Disable (Wyłącz) 29

33 2.4 Zarządzanie kolorami Karta Color Management (Zarządzanie kolorami) umożliwia określenie profilu kolorów. Instalator tworzy domyślnie powiązanie z profilem DS620-R0. Krok 1. W oknie właściwości drukarki wybierz kartę Color Management (Zarządzanie kolorami). Rysunek 2.4 Karta Color Management (Zarządzanie kolorami) File that the installer associates Plik powiązany przez instalator 30

34 2.5 Obszar wydruku Poniższa sekcja przedstawia rozmiary obrazu i liczbę punktów generowanych przez ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku. Rozmiar papieru (5x3,5) (5x3,5) x 2 (5x3,5) x N (5x5) (6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N (6x4,5) (6x4,5) x 2 (6x4,5) x N (6x6) (5x7) (6x8) (6x9) PR (3,5 x 5) PR (3,5x5) x 2 PR (3,5x5) x N PR (4x6) PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N PR (4,5x6) PR (4,5x6) x 2 PR (4,5x6) x N Orientacja Rozmiar obrazu (szerokość x wysokość) (cale) (mm) Liczba punktów obrazu (szerokość x wysokość) Wysoka jakość Duża szybkość (600 x 600 (300 x 300 dpi) dpi)*1 Pionowa 5 x 3,5 131,1 x 92, x x 2176 Pozioma 3,5 x 5 92,1 x 131, x x 3096 Pionowa 5 x 5 131,1 x 130, x x 3080 Pozioma 5 x 5 130,4 x 131, x x 3096 Pionowa 6 x 4 156,1 x 105, x x 2480 Pozioma 4 x 6 105,0 x 156, x x 3688 Pionowa 6 x 4,5 156,1 x 117, x x 2772 Pozioma 4,5 x 6 117,3 x 156, x x 3688 Pionowa 6 x 6 156,1 x 155, x x 3672 Pozioma 6 x 6 155,4 x 156, x x 3688 Pionowa 5 x 7 131,1 x 181, x x 4276 Pozioma 7 x 5 181,0 x 131, x x 3096 Pionowa 6 x 8 156,1 x 206, x x 4872 Pozioma 8 x 6 206,2 x 156, x x 3688 Pionowa 6 x 9 156,1 x 232, x x 5480 Pozioma 9 x 6 232,0 x 156, x x 3688 Pionowa 3,5 x 5 92,1 x 131, x x 3096 Pozioma 5 x 3,5 131,1 x 92, x x 2176 Pionowa 4 x 6 105,0 x 156, x x 3688 Pozioma 6 x 4 156,1 x 105, x x 2480 Pionowa 4,5 x 6 117,3 x 156, x x 3688 Pozioma 6 x 4,5 156,1 x 117, x x 2772 *1: Konwersja do rozmiaru 300 x 600 dpi w sterowniku, a następnie wysłanie do drukarki. 31

DP-DS620 DP-DS620 (A)

DP-DS620 DP-DS620 (A) DNP CYFROWA DRUKARKA FOTOGRAFICZNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Instrukcja obsługi sterownika drukarki Dla systemu Windows 7, 8 27 lutego 2015 Wer. 1.0.1.0 Środki ostrożności Przed użyciem drukarki należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 2000/XP DA-70159 Krok 1: Włożyć płytę CD ze sterownikiem, do napędu CD-ROM Krok 2: Podłączyć urządzenie do wolnego portu USB w posiadanym

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY Instrukcja użytkowania DA-70156 Rev. 5 Instrukcja instalacji w systemie Windows 7/8/8.1 Krok 1: Włóż płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM. Podłącz urządzenie do wolnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI JAK KORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Korzystaj z niżej opisanych kroków razem z tabelą 1 oraz rysunkiem 1. Podłączenie Funkcja A

Korzystaj z niżej opisanych kroków razem z tabelą 1 oraz rysunkiem 1. Podłączenie Funkcja A Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1) 2. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.2) 3. Instalacja karty USB (3.3) 4. Instalacja w Windows (3.5) 5. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth dotyczących klocka EV3

Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth dotyczących klocka EV3 Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth dotyczących klocka EV3 Uwagi ogólne Gdy chcesz używać połączenia typu Bluetooth z oprogramowaniem LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition, upewnij się, że w klocku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC

Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC PAMIĘTAJ: PO ZAINSTALOWANIU KOMPLETU KARTRIDŻY DO DRUKARKI RICOH, DRUKARKA OD TEJ PORY POWINNA BYĆ ZAWSZE WŁĄCZONA!!! Przestrzeń kolorów

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

26 Informacje o komputerze

26 Informacje o komputerze 26 Informacje o komputerze Przenoszenie informacji do nowego komputera System operacyjny Microsoft Windows XP posiada program Kreator transferu ustawień i plików służący do przenoszenia danych z komputera

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo